ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ"

Transcript

1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΕΚΔΟΣΗ 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του αποτελεί υποχρέωση την οποία ο νομοθέτης ανέθεσε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου από ιδρύσεως αυτού. Η αποτελεσματική άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί ένα από τους πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται η δημιουργία και διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος και η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των συναδέλφων, όσο και μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή απαίτηση της κοινωνίας προς ένα υπεύθυνο, πολυσχιδή και δραστήριο φορέα επαγγελματιών, όπως είναι το ΕΤΕΚ. Οι σχετικές πρόνοιες που αφορούν στην ίδρυση, σύσταση, αρμοδιότητες, εξουσίες και λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του περί ΕΤΕΚ Νόμου. Ο ίδιος νόμος προνοεί για τη δυνατότητα έκδοσης των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών, προκειμένου να καθοριστεί με σαφήνεια, τόσο το σύνολο των κανόνων δεοντολογίας οι οποίοι περιγράφουν τις επιμέρους υποχρεώσεις των Μελών, όσο και η ίδια η διαδικασία άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου. Η τελευταία θα μπορούσε πρακτικά να διαχωριστεί σε δύο τμήματα: το πρώτο, αφορά γενικότερα στη διερεύνηση της καταγγελίας, το δεύτερο, στην εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον Κλιμακίου του ΠΣ. Οι διοριζόμενοι από το ΠΣ Εισηγητές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ το αποτέλεσμα της δικής τους εργασίας κατά κανόνα αποτελεί τη βάση επί της οποίας στηρίζεται όλη η μετέπειτα διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Μέλος του Επιμελητηρίου το οποίο κρίθηκε από το ΠΣ ως ικανός και έμπειρος επαγγελματίας προκειμένου να του ανατεθεί η διερεύνηση υποβληθείσας καταγγελίας ή η διερεύνηση έρευνας την οποία αυτεπάγγελτα αποφάσισε το ΠΣ, αναλαμβάνει την ευθύνη, αφού εξετάσει λεπτομερώς τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, να προχωρήσει με συνέπεια, ταχύτητα, ευθύτητα και σεβασμό προς το Καταγγελλόμενο μέλος και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η σε βάθος κατανόηση των κανονισμών δεοντολογίας και, επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, η επαρκής γνώση άλλων νομοθετημάτων και επαγγελματικών πρακτικών. Τελικό προϊόν της όλης διαδικασίας είναι η εισηγητική έκθεση την οποία ο Εισηγητής υποβάλλει στο ΠΣ, η οποία με την ποιότητα και πληρότητά της θα πρέπει να απαντά επαρκώς όλα τα προς διερεύνηση ερωτήματα, έτσι ώστε όντως να υποβοηθά την Ολομέλεια του ΠΣ στη λήψη της όποιας απόφασης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία που έχει η διαδικασία διερεύνησης για τη δίκαιη και ταχεία άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, και έχοντας κατά την εξέταση των εισηγητικών εκθέσεων οι οποίες υποβάλλονται σε αυτό επισημάνει συνήθη λάθη και παραλήψεις, αποφάσισε την ετοιμασία ενός βοηθητικού σημειώματος, το οποίο να απευθύνεται στους διοριζόμενους από το ΠΣ Εισηγητές, και το οποίο να

3 καταγράφει με τρόπο συστηματικό και αναλυτικό όλα τα βήματα που αφορούν στη διαδικασία διερεύνησης. Καρπός της απόφασης αυτής αποτελεί το ανά χείρας τεύχος. Επισημαίνω ότι, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόθεση του ΠΣ είναι ο κατά καιρούς εμπλουτισμός του σημειώματος αυτού με ό,τι η εμπειρία καταδείξει. Θερμές ευχαριστίες θα πρέπει να εκφραστούν στον κ. Γιώργο Μούντη, Επιμετρητή Ποσοτήτων-BSc, FRICS, MPSM, Post. grat. Cert. in Arb., Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι και το 2013, καθώς και Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ παλαιότερα, ο οποίος ανέλαβε και διαμόρφωσε στο μεγαλύτερό του μέρος το παρόν τεύχος. Το έργο του κ. Γ. Μούντη υποβοηθήθηκε από συμβουλευτική ομάδα αποτελούμενη από τους κ.κ. Πλάτωνα Στυλιανού HTI Dipl, B.Eng. (Hons), MCS, MICE, CEng,MCIArb, Πολιτικό Μηχανικό, Άντη Σφήκα Διαιτητή, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ. MCIArb και Μιχάλη Έλληνα Επιστημονικό Λειτουργό ΕΤΕΚ. Ευχαριστίες, επίσης, θα πρέπει να εκφραστούν και στα υπόλοιπα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τη Διοικούσα Επιτροπή και το Διευθυντή του ΕΤΕΚ οι οποίοι με τη δική τους καθοριστική συνεργασία, ενθάρρυνση και έγκριση κατέστησαν την έκδοση αυτή γεγονός. Ειδική τέλος μνεία θα πρέπει να γίνει στο Δικηγορικό Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και τον κ. Νίκο Παπαευσταθίου για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κειμένου. Στέλιος Αχνιώτης Πρόεδρος ΕΤΕΚ

4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 6 3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΠΟΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤHΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 14 (Αποστέλλεται προς τον Καταγγελλόμενο υπό τύπον κατηγορητηρίου) 7.2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 16 ΒΟΗΘΗΤΙΚO ΣΗΜΕIΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό σημείωμα προς τον Εισηγητή, ο οποίος διορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στα πλαίσια διερεύνησης πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον Μέλους του Επιμελητηρίου. Σε καμία περίπτωση υποκαθιστά ή αντικαθιστά ή τροποποιεί τις διατάξεις του νόμου και των κανονισμών δεοντολογίας Η Νομοθεσία είναι ο Ν.224/90 με τους Τροποποιητικούς Νόμους που ακολούθησαν Μέρος VI Πειθαρχία, άρθρο 22, 23 και 24. Οι δε σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις είναι η Κ.Δ.Π. 255/ Ο Εισηγητής με τον διορισμό του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και κατά την διενέργεια της έρευνας που του ανατίθεται: (α) θεωρείται ότι μελέτησε αλλά και προτρέπεται να μελετήσει τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και τις σχετικές με αυτή Κανονιστικές Διατάξεις, καθώς επίσης και τις τυχόν αναθεωρήσεις και/ ή τροποποιήσεις αυτών. (β) θεωρείται ότι μελέτησε αλλά και προτρέπεται να μελετήσει και να έχει υπόψη του τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου (Νόμος 158(Ι)/99) Η οποιαδήποτε λέξη ή αναφορά στο παρόν έγγραφο γίνεται σε γένος αρσενικού θεωρείται ότι καλύπτει και το γένος θηλυκού και το αντίστροφο, ενώ όπου οι λέξεις και φράσεις αναφέρονται στον ενικό θεωρούνται ότι καλύπτουν και τον πληθυντικό αριθμό Η διεξαγωγή της έρευνας κατά τρόπο γρήγορο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία είναι αποκλειστική ευθύνη του Εισηγητή, ο οποίος είναι ελεύθερος να επιλέξει τη μεθοδολογία, να οργανώσει και να διεξαγάγει την έρευνα που του έχει ανατεθεί, οφείλει δε να συμμορφώνεται και να ακολουθεί αμέσως οποιεσδήποτε οδηγίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου τυχόν εκδοθούν προς αυτόν. 2 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 2.1. Με βάση τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 255/2012 το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, αυτεπάγγελτα ή όταν καταγγελθεί σε αυτό ότι μέλος του ενδέχεται να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, να μεριμνά για την εξέταση της υπόθεσης Στις περιπτώσεις όπου το Πειθαρχικό Συμβούλιο διορίζει Εισηγητή, για να διεξαγάγει την έρευνα, τον ενημερώνει γραπτώς ζητώντας του να επιβεβαιώσει την αποδοχή του διορισμού του Η έρευνα διεξάγεται το συντομότερο δυνατό και συμπληρώνεται μέσα σε τριάντα 6

6 μέρες από την ημερομηνία αποδοχής της εντολής για έρευνα. Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικαιούται να παρατείνει την πιο πάνω προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο όπως περιγράφεται πιο κάτω στο παρόν έγγραφο. 3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1. Με τη λήψη της γραπτής ανάθεσης από το ΕΤΕΚ, για διερεύνηση και για ετοιμασία σχετικής προς το θέμα έρευνας και εισήγησης, ο Εισηγητής στον οποίο έγινε η ανάθεση, προχωρεί αμέσως στη μελέτη του φακέλου που του αποστέλλεται από τη γραμματεία του ΕΤΕΚ με σκοπό να διαπιστώσει το περιεχόμενο του, τους τυχόν όρους ή περιορισμούς που πιθανόν να έχουν τεθεί καθώς και την επιβεβαίωση των εγγράφων που θα έπρεπε, σύμφωνα με τα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα, να του είχαν παραδοθεί Στην περίπτωση που ο Εισηγητής εντοπίσει οποιαδήποτε έλλειψη στα έγραφα, ή στις πληροφορίες ή στα στοιχεία και για οτιδήποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο προτού αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει και ενημερώσει σχετικά τη Γραμματεία του ΕΤΕΚ Ο Εισηγητής οφείλει να εξετάσει και διαπιστώσει κατά πόσο ο ίδιος έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού ή οικονομική σχέση ή συμφέρον, που αφορά το αντικείμενο της υπόθεσης, με οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπάρχει τέτοια σχέση ή συμφέρον ή αν έχει αμφιβολία στο κατά πόσο κάποιο γεγονός ή σχέση τον εμποδίζει ή επηρεάζει από το να διεκπεραιώσει με αντικειμενικότητα και αμεροληψία την έρευνα που του έχει ανατεθεί, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει γραπτώς στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να μην αναλάβει την ανάθεση Ο Εισηγητής προτρέπεται, αφού μελετήσει τα ενώπιον του στοιχεία, να αποφασίσει για τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει (κατά πόσο δηλαδή θα προχωρήσει σε λήψη καταθέσεων, κατά πόσο θα υποβάλει γραπτώς ερωτήματα ή κατά πόσο θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με οποιοδήποτε από τους εμπλεκόμενους για να θέσει τα ερωτήματα κατά τη συνάντηση) Ο Εισηγητής, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προετοιμαστεί δεόντως, να ετοιμάσει σχετικό δομημένο ερωτηματολόγιο (εάν θα υποβάλει ερωτήματα) οι απαντήσεις στο οποίο θα τον βοηθήσουν να εμβαθύνει στο θέμα και να διαπιστώσει και κατανοήσει τα πραγματικά γεγονότα και να αξιολογήσει ή αναζητήσει τις μαρτυρίες που πιστοποιούν τα γεγονότα καθώς και οτιδήποτε άλλο μαρτυρικό υλικό κρίνει ότι απαιτείται να συγκεντρωθεί Τονίζεται ότι για όλη τη διαδικασία διερεύνησης καθώς και για το περιεχόμενο του μαρτυρικού υλικού που θα συγκεντρωθεί πρέπει να τηρείται κάθε εμπιστευτικότητα (α) Όπως προαναφέρεται για τη λήψη των καταθέσεων ο Εισηγητής δύναται: 7

7 (i) να ζητήσει από το κάθε εμπλεκόμενο άτομο, προσωπική συνάντηση για την λήψη κατάθεσης, ή (ii) να αποστείλει ξεχωριστές επιστολές με λεπτομερείς και σαφείς ερωτήσεις ζητώντας όπως ανταποκριθούν μέσα σε εύλογο και καθορισμένο χρονικό διάστημα, ή (iii) να προβεί σε εφαρμογή συνδυασμού των πιο πάνω μεθόδων. (β) Ο τρόπος διευθέτησης των συναντήσεων επαφίεται στον Εισηγητή. Συστήνεται όπως γίνεται γραπτώς με επιστολή η οποία να αποστέλλεται με φαξ ή με ή με συστημένη ή ακόμη και με διπλοσυστημένη επιστολή, ανάλογα με την περίπτωση σε προκαθορισμένη (να δηλώνεται γραπτώς για αποκλεισμό αμφισβήτησης) διεύθυνση, αριθμό φαξ κλπ. Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι συνεργάσιμα μπορεί, εφόσον ο Εισηγητής το κρίνει πρόσφορο, οι διευθετήσεις των συναντήσεων να γίνονται και προφορικά. (γ) Σε κάθε περίπτωση ο Εισηγητής θα πρέπει να γνωστοποιεί προς κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, οργανισμό, κλπ στο οποίο απευθύνεται για τους σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας του, τον διορισμό του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως Εισηγητής για τη συγκεκριμένη υπόθεση Ανάλογα με τις περιστάσεις, συστήνεται όπως το περιεχόμενο της επικοινωνίας, που γίνεται με τα εμπλεκόμενα μέρη ή και με τους μάρτυρες, επιβεβαιώνεται γραπτώς Ο εξεταζόμενος (Καταγγελλόμενος/ Kαταγγέλλων/ Mάρτυρας) κατά την κατάθεση του προς τον Εισηγητή έχει κάθε δικαίωμα να συνοδεύεται και από τον δικηγόρο του ο οποίος όμως δεν θα έχει δικαίωμα να απαντά στις ερωτήσεις του Εισηγητή ή να επεμβαίνει στη διαδικασία Η γλώσσα διεξαγωγής της έρευνας είναι η Ελληνική. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εξεταζόμενος δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και η κατάθεση του κρίνεται αναγκαία, τότε πρέπει η κατάθεση που θα δώσει να τύχει μετάφρασης στην Ελληνική Εάν κατά την πορεία της διερεύνησης της καταγγελίας και στην περίπτωση κατά την οποία ο Εισηγητής: (α) εντοπίσει ότι ενδεχομένως ο Καταγγελλόμενος έχει υποπέσει και σε άλλα πειθαρχικά παραπτώματα πέραν αυτών για τα οποία ο Εισηγητής έχει πάρει εξουσιοδότηση να διερευνήσει και/ή (β) εντοπίσει ότι ενδεχομένως και άλλα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέλη του ΕΤΕΚ έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και/ή (γ) αντιμετωπίσει κωλυσιεργία ή άρνηση από οποιοδήποτε εξεταζόμενο μέλος του ΕΤΕΚ να απαντήσει ή να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις ή σε επιστολή του Εισηγητή και / ή να δώσει τα στοιχεία που του ζητήθηκαν γραπτώς, τότε ο Εισηγητής χωρίς καθυστέρηση πληροφορεί 8

8 το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποβάλλοντας ξεχωριστή γραπτή αναφορά, στην οποία παραθέτει τα γεγονότα Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού επιληφθεί του θέματος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω Ο Εισηγητής, εάν κατά την πορεία διερεύνησης των καταγγελιών / θεμάτων διαπιστώσει ότι εκ των πραγμάτων δε θα καταστεί δυνατό να συμπληρώσει την έρευνα που του έχει ανατεθεί μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράταση του χρονικού ορίου συμπλήρωσης της έρευνας που διεξάγει. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει, έγκαιρα, να ενημερώσει γραπτώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πιθανή αναμενόμενη καθυστέρηση, δίνοντας τους λόγους της καθυστέρησης αλλά και τον εκτιμούμενο χρόνο που θεωρεί ότι χρειάζεται για να ολοκληρώσει την έρευνα και παραδώσει την εισήγησή του Στην περίπτωση που ο Εισηγητής εξασφαλίσει παράταση για την ολοκλήρωση της έρευνας που του έχει ανατεθεί και στη συνέχεια διαπιστώσει ότι και πάλι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την έρευνά του μέσα στα νέα χρονικά περιθώρια που του έχουν παραχωρηθεί, τότε ο Εισηγητής πριν από την λήξη και της νέας προθεσμίας που του παραχωρήθηκε, θα πρέπει με νέο γραπτό αίτημά του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο να ζητήσει ξανά νέα παράταση και να δώσει την εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης όπως και τους λόγους για τους οποίους επιζητεί τη νέα παράταση Η πιο πάνω διαδικασία για εξασφάλιση παράτασης στην περίοδο ολοκλήρωσης της έρευνας θα πρέπει να ακολουθείται από τον Εισηγητή μέχρις ότου ολοκληρώσει και παραδώσει την έκθεσή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εγκρίνει ή να αναθεωρήσει ή να απορρίψει τη ζητούμενη παράταση, να παύσει τον Εισηγητή ή/και να διορίσει νέο Εισηγητή Πρόσθετα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει ενώπιον του τον Εισηγητή για διευκρινίσεις, προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση Σε περίπτωση παύσης του Εισηγητή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Εισηγητής δεν θα δικαιούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν έξοδα και ή τον χρόνο που έχει διαθέσει για την συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, με την γνωστοποίηση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς αυτόν για την παύση του από Εισηγητής, ο Εισηγητής οφείλει αμέσως να παραδώσει προς τη Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου όλα τα στοιχεία τυχόν έχει στη κατοχή του σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση Ο Εισηγητής οφείλει κατά την επικοινωνία του αναφορικά με την υπόθεση που του έχει ανατεθεί να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμο, τον κλάδο/ους στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ, τον επαγγελματικό του τίτλο (ακαδημαϊκό προσόν πχ MSc 9

9 κλπ), τον τίτλο Εισηγητής Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επαγγελματικά επιστολόχαρτα ή άλλα στοιχεία. 4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4.1. Αφού ο Εισηγητής επιληφθεί των θεμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, επικοινωνεί με τον Kαταγγέλλοντα για λήψη κατάθεσης. Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο. Σε περίπτωση αποστολής ερωτήσεων και πάλι το συντομότερο δυνατό το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται στον Kαταγγέλλοντα όπως προαναφέρεται και κατά τον τρόπο, που ο Εισηγητής κρίνει ως πιο κατάλληλο Σε περίπτωση πραγματοποίησης συνάντησης ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής της προσυμφωνείται. Οι χώροι του ΕΤΕΚ προσφέρονται για την πραγματοποίηση τέτοιων συναντήσεων. Σε τέτοια περίπτωση ο Εισηγητής οφείλει να επικοινωνήσει έγκαιρα με τη Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου για να γίνουν οι δέουσες διευθετήσεις (πχ δέσμευση αίθουσας κλπ) Στην περίπτωση που ο Εισηγητής κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να λάβει κατάθεση από τον Kαταγγέλλοντα, δύναται να προχωρήσει και ζητήσει κατάθεση από τον Καταγγελλόμενο Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο Εισηγητής δύναται να ακούσει τον Kαταγγέλλοντα και οποιουσδήποτε μάρτυρες ή και να πάρει καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι μπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα της υπόθεσης Κάθε εξεταζόμενο πρόσωπο αναμένεται να καταθέσει ό,τι γνωρίζει και να υπογράψει οποιαδήποτε κατάθεση δώσει αφού αυτή διαβαστεί από αυτόν Σε κάθε περίπτωση ο Εισηγητής μεριμνά ώστε να συλλέξει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την στοιχειοθέτηση της έρευνας του Σε περίπτωση πραγματοποίησης συναντήσεων για λήψη μαρτυρίας να δοθεί ιδιαίτερη: (α) η σχετική συζήτηση που θα διεξάγεται θα πρέπει να καταγράφεται υπό μορφή κατάθεσης, (β) η συνάντηση ή οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, πρέπει να γίνονται με κάθε υπευθυνότητα, (γ) οι απόψεις και οι θέσεις του συνομιλητή πρέπει να είναι σεβαστές αλλά, ταυτόχρονα, να προβληματίζουν και/ή να αντιπαραβάλλονται με σκοπό την διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, την κατανόηση του ζητήματος, των συνθηκών και των γεγονότων, (δ) ο Εισηγητής καταγράφει πλήρως και λεπτομερώς την κατάθεση του μάρτυρα. 10

10 (ε) Στην περίπτωση κατά την οποία το άτομο που δίνει κατάθεση αρνηθεί να την υπογράψει ή αρνηθεί να δώσει τα τεκμήρια τα οποία επικαλείται, ο Εισηγητής σημειώνει στην έκθεση του την άρνηση αυτή, αναφέροντας και τον λόγο Στην περίπτωση άρνησης του εξεταζόμενου να υπογράψει την κατάθεσή του τότε αυτή ετοιμάζεται και υπογράφεται από τον Εισηγητή με σχετική σημείωση. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται στην έκθεση που θα ετοιμάσει και υποβάλει στο Συμβούλιο Ανάλογες ρυθμίσεις και στο βαθμό που αυτές έχουν εφαρμογή ισχύουν και κατά την λήψη κατάθεσης μέσω αποστολής ερωτηματολογίου Ο Εισηγητής αφού εξασφαλίσει την κατάθεση καθώς και τα σχετικά τεκμήρια από τον Kαταγγέλλοντα, επικοινωνεί με τους μάρτυρες κατηγορίας για να πάρει και από αυτούς καταθέσεις Για την διαδικασία της λήψης των σχετικών καταθέσεων ο Εισηγητής τηρεί την ίδια προσέγγιση και διαδικασία όπως περιγράφηκε στις παραγράφους πιο πάνω. Σκοπός των συναντήσεων/καταθέσεων αυτών είναι και πάλι η διακρίβωση και επιβεβαίωση των γεγονότων από την πλευρά του Kαταγγέλλοντα και των μαρτύρων που παρουσιάζει Στην περίπτωση που ο Εισηγητής κρίνει ότι από τα γεγονότα που του κατατέθηκαν θα πρέπει να έχει και την μαρτυρία κάποιου πρόσθετου Mάρτυρα που δεν του υποδείχθηκε έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο για κατάθεση Αφού ο Εισηγητής ολοκληρώσει τον κύκλο των καταθέσεων από την πλευρά του Kαταγγέλλοντα προχωρεί στη διευθέτηση λήψης κατάθεσης από τον Καταγγελλόμενο Στον Καταγγελλόμενο δίνεται/αποστέλλεται από τον Εισηγητή, ένα φωτοαντίγραφο όλου του μαρτυρικού υλικού που συγκεντρώθηκε Αφού ο Εισηγητής δώσει εύλογο χρονικό διάστημα στον Καταγγελλόμενο για να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό, ο Εισηγητής προχωρά στη λήψη κατάθεσης από αυτόν. Ο εύλογος χρόνος κρίνεται από τα δεδομένα, την περιπλοκότητα της υπόθεσης, τον όγκο του υλικού και σε συνάρτηση με τον χρόνο που έχει ο Εισηγητής για ολοκλήρωση της έρευνας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους πιο πάνω Ο Εισηγητής, ακολούθως, θα πρέπει να επικοινωνήσει/συναντήσει, προκειμένου να εξετάσει, τους μάρτυρες ακολουθώντας την προσέγγιση που περιγράφτηκε στις παραγράφους πιο πάνω. Σκοπός της λήψης κατάθεσης είναι και πάλι η διακρίβωση και επιβεβαίωση των γεγονότων από την πλευρά του Καταγγελλόμενου και των μαρτύρων που παρουσιάζει. 11

11 4.17. Με την ολοκλήρωση της λήψης των καταθέσεων ο Εισηγητής μελετά όλο το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. 5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΠΟΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ 5.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εισηγητής συμπεραίνει, ότι από όλα τα ενώπιον του στοιχεία δεν υπάρχει εκ πρώτης όψης υπόθεση εναντίον του Καταγγελλόμενου, προβαίνει σε απαλλακτική πρόταση προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το πόρισμα του Εισηγητή πρέπει να είναι αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο, συνοδευόμενο με όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, στοιχεία, καταθέσεις και παραπομπές Στην περίπτωση όμως κατά την οποία ο Εισηγητής, εκ πρώτης άποψης κρίνει από τα ενώπιον του στοιχεία ότι ο Διωκόμενος πιθανολογείται να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για τις καταγγελίες που του έγιναν, τότε διατυπώνει τις σχετικές κατηγορίες. (βλέπε Παράρτημα 7.1) Στο κατηγορητήριο που ετοιμάζεται για τα εκ πρώτης όψης ευρήματα, πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά με λεπτομέρεια και σε απλή γλώσσα, το κάθε αδίκημα που ενδεχόμενα διαπράχτηκε, και να γίνεται αναφορά στο σχετικό άρθρο των Κανονισμών Δεοντολογίας που ο Καταγγελλόμενος φαίνεται να παρέβηκε. Στις πληροφορίες που θα πρέπει να καταγράφονται να περιλαμβάνεται, (α) η ημερομηνία που συνέβηκε το περιστατικό ή το αδίκημα, (β) χώρος και ο τόπος που συνέβηκε το περιστατικό ή το αδίκημα, (γ) οι μαρτυρίες και (δ) τα σχετικά στοιχεία που στοιχειοθετούν την παράβαση Όλες οι κατηγορίες, θα πρέπει να εκπηγάζουν από πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από το μαρτυρικό υλικό και να μην βασίζονται σε υποθέσεις/εικασίες Το προσχέδιο ευρημάτων αποστέλλεται στον Καταγγελλόμενο γραπτώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) είτε με συστημένη είτε και με διπλοσυστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δήλωσε ο ίδιος. Δύναται, επίσης, να επιδοθεί προσωπικά ή με επιδότη είτε να αποσταλεί με φαξ σε αριθμό που δήλωσε ο Καταγγελλόμενος Ο Καταγγελλόμενος θα πρέπει να καλείται να απολογηθεί εγγράφως μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες μέρες από την επίδοση του προσχεδίου ευρημάτων Μετά τη λήψη της απολογίας του Καταγγελλόμενου, και την συμπλήρωση της έρευνας, ο Εισηγητής υποβάλλει αμέσως στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο, συνυποβάλλοντας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, στοιχεία, καταθέσεις και παραπομπές, καθώς και το τελικό 12

12 κατηγορητήριο στην περίπτωση που ο Εισηγητής, μετά την απολογία του Καταγγελλόμενου, έχει πεισθεί ότι εκ πρώτης άποψης αυτός έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα Ο Εισηγητής μαζί με το πόρισμά του υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και σε ξεχωριστή σελίδα το τιμολόγιο για την αμοιβή των υπηρεσιών που πρόσφερε για τη συγκεκριμένη υπόθεση με βάση την προκαθορισμένη από το ΕΤΕΚ αμοιβή, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις ώρες που εργάστηκε. (Δες Παράρτημα 7.2). 6 ΕΚΔΙΚΑΣΗ 6.1. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο Εισηγητής δυνατόν να κληθεί να καταθέσει το πόρισμά του και να απαντήσει στις ερωτήσεις της πλευράς του Διωκόμενου ή του Συνηγόρου του, ανάλογα με την περίπτωση και / ή του Κατηγόρου Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εισηγητής κληθεί να καταθέσει το πόρισμά του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να ετοιμαστεί επαρκώς για αυτήν τη διαδικασία. Η μελέτη όλων των εγγράφων, στοιχείων κλπ καθώς και της έκθεσης που ετοίμασε ο Εισηγητής στα πλαίσια της έρευνάς του, αποτελεί σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του Επισημαίνεται ότι, ο Εισηγητής θα πρέπει να αναμένει ότι ο Συνήγορος του Διωκόμενου θα προσπαθήσει να εντοπίσει σημεία της έκθεσής του τα οποία ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποια κενά ή αδυναμίες, σε σχέση π.χ. με την τεκμηρίωση των καταγγελιών ή τη μαρτυρία κατηγορίας Ως εκ τούτου, ο Εισηγητής θα πρέπει να αναμένει ότι κατά την αντεξέτασή του ο Συνήγορος του Διωκόμενου θα ακολουθήσει έναντι του επιθετική τακτική, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει αμφιβολίες για την ορθότητα της έκθεσης του, ή για την μέθοδο που ακολούθησε, ή ότι δεν κατέχει τα αναγκαία προσόντα ή την πρακτική εμπειρία για να εξάγει τέτοια συμπεράσματα, κλπ Κατά τη διάρκεια της εξέτασης / αντεξέτασής του ο Εισηγητής προτρέπεται να απευθύνει τον λόγο προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ουδέποτε να απευθύνεται στον συνήγορο του Διωκόμενου. Οι απαντήσεις του να είναι νηφάλιες και αντικειμενικές. 13

13 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σημείωση: Ο Εισηγητής προτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα έντυπα / έγγραφα τροποποιώντας τα κατάλληλα σύμφωνα με την υπό διερεύνηση υπόθεση και τις ιδιάζουσες συνθήκες. 7.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ (Αποστέλλεται προς τον Καταγγελλόμενο υπό τύπον κατηγορητηρίου) Ημερομ... Προσωπική Παράδοση Κον/κα... Πειθαρχική Υπόθεση αρ. Π.Σ.. Καταγγελία κου/κας..... εναντίον του/της.... Αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση και σε συνέχεια της επικοινωνίας/συνάντησης που έγινε....(να συμπληρωθεί ανάλογα) και επειδή από τα ενώπιον μου στοιχεία βρίσκω ότι πιθανολογείται να έχετε υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα σας επισυνάπτω σχετικό έγγραφο με τα Προκαταρκτικά Ευρήματα/Κατηγορητήριο. Η διατύπωση των κατηγοριών ετοιμάστηκε με βάση την Κ.Δ.Π. 255/2012 Κανονισμός 20(7β) και ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε εις βάρος σας από τον/την κον/κα.. στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ. Σύμφωνα με την πιο πάνω ΚΔΠ και ιδιαίτερα την παράγραφο (7β) του Κανονισμού 20 καλείστε να μου δώσετε τη γραπτή σας απολογία κατά ή μέχρι την... και όχι αργότερα της 18ης ώρας της ημέρας αυτής, ώστε να μπορέσω να ολοκληρώσω τελική άποψη, ετοιμάσω και εκθέσω σχετικό πόρισμα προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι απόψεις σας παρακαλώ να μου σταλούν γραπτώς και δεόντως υπογραμμένες στη διεύθυνση (ταχυδρομικώς /με φαξ/ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).. Εισηγητής 14

14 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ Πειθαρχική Υπόθεση αρ. Π.Σ.. Καταγγελία κου/κας.. εναντίον του/της. Προκαταρκτικά φαίνεται ότι έχετε παραβεί το Κανονισμό..(..) της ΚΔΠ255/2012 που διαλαμβάνει ότι :... Από τα ενώπιον μου στοιχεία και τις καταθέσεις που δόθηκαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης φαίνεται ότι στις..... (διατυπώνονται με σαφήνεια τα αδικήματα σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας υπό μορφή κατηγορητηρίου)... Εισηγητής 15

15 7.2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημερ.../.../20... Κον..... Πρόεδρο Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ Πειθαρχική Υπόθεση αρ. Π.Σ..... Καταγγελία κου/κας. εναντίον του κου/κας Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Α.Φ.. της./../. με βάση την οποία με διορίσατε Εισηγητή για την πιο πάνω αναφερόμενη υπόθεση και σας επισυνάπτω: 1. Πρωτότυπο αντίγραφο της εισηγητικής μου έκθεσης συμπεριλαμβανομένων των μαρτυρικών καταθέσεων, του υλικού/στοιχείων που έχει συγκεντρωθεί στα πλαίσια της έρευνας 2. Προσχέδιο Κατηγορητηρίου (στη περίπτωση που ο Καταγγελλόμενος κρίνεται ότι διέπραξε δεοντολογικό παράπτωμα) και 3. Σχετικό τιμολόγιο. Παραμένω στη διάθεση σας για ότι χρειαστεί Εισηγητής 16

16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Να γίνει αναφορά περί τίνος πρόκειται π.χ. διορισμός Εισηγητή από Πειθαρχικό Συμβούλιο, όροι εντολής κλπ με συνοπτική αναφορά στις καταγγελίες που εξετάστηκαν.) 2.0 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Να παρατεθούν συνοπτικά τα γεγονότα διεξαγωγής της έρευνας και τα σχόλια του Εισηγητή) Π.χ Στις../../20.. συνάντησα τον κον. για να πάρω την δική του κατάθεση... Αντίγραφο επισυνάπτεται Η κατάθεση του κου επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις θέσεις και κατηγορίες του προς τον κον.. όπως αναφέρονται συνοπτικά στην εισαγωγή Μέσα από την συνάντηση και την σχετική με αυτή κατάθεση του ο κος.... εξηγεί ότι: 1) ) ) Όπως φαίνεται και από το κείμενο που φέρει ημερομηνία.../.../20...,. α) β) γ) (α) Στις../../20.. συνάντησα τον Καταγγελλόμενο κον... αφού, του είχα δώσει από προηγουμένως αντίγραφο της κατάθεσής του Kαταγγέλλοντα κου... (β) Στις../../20.. συνάντησα τον Καταγγελλόμενο. Αντίγραφο της κατάθεσης επισυνάπτεται (α) Ο Καταγγελλόμενος κος... όπως φαίνεται και από 17

17 την κατάθεσή του, που φέρει ημερομηνία../../20.. δεν αποδέχεται τις καταγγελίες του.... Θεωρεί ότι : α) β)... και (γ).... (δ) Ερμηνεύει ότι ο Kαταγγέλλων έκαμε (ε) Διερωτάται γιατί ο Kαταγγέλλων (στ) Τελειώνοντας προσθέτει ότι ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ (Να παρατεθεί ο σχολιασμός των κατηγοριών με βάση τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που περισυλλέγησαν) 4.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (Να διατυπωθεί η κατάληξη και τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας και, αναλόγως αν συμπεραίνεται παραβίαση των Κανονισμών από τον Καταγγελλόμενο, να παρατεθεί η αιτιολόγηση και η διατύπωση των πιθανολογούμενων αδικημάτων και να εκτεθούν τα της αποστολής των κατηγοριών προς τον Καταγγελλόμενο για απολογία και ότι αφορά την απολογία) ΕΙΣΗΓΗΣΗ/ΠΟΡΙΣΜΑ (Να εκτεθεί το τελικό πόρισμα και η εισήγηση του Εισηγητή) Π.χ. Επειδή από τα πιο πάνω δεν προκύπτει ότι ο Καταγγελλόμενος κος.. εκ πρώτης άποψης υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώματα με βάση τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, παραθέτω πιο κάτω την εισήγηση μου για απαλλαγή του Καταγγελλόμενου από τις κατηγορίες. Ή Επειδή από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο Καταγγελλόμενος κος.. εκ πρώτης άποψης υπέπεσε σε πιθανολογούμενα πειθαρχικά παραπτώματα παραβαίνοντας το άρθρο..(..) της κανονιστικής διάταξης παραθέτω πιο κάτω σχετικό Προσχέδιο Κατηγορητηρίου και εισηγούμαι την πρόσαψη των σχετικών κατηγοριών... Εισηγητής 18

18 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ Κατηγορείστε ότι έχετε παραβεί το Κανονισμό..(..) της κανονιστικής διάταξης που διαλαμβάνει ότι : Από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που δόθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης φαίνεται ότι (Να διατυπωθούν με σαφήνεια οι κατηγορίες για παραβίαση των κανονισμών κάνοντας ρητή αναφορά σε κάθε παραβίαση ξεχωριστά). 19

19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΚ ΤΗΛ.: / ΦΑΞ:

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΕΤΕΚ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΕΤΕΚ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ Eur. Ing. ΠλάτωναςΣτυλιανού B.Eng. (Hons), MCS, MICE, CEng, MCIArb. Chartered Engineer Arbitrator Mediator ΠρόεδροςΚλιµακίου 1 Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΤΕΚ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΤΕΚ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΤΕΚ 1. Προοίμιο (1) Με βάση τη σχετική νομοθεσία, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Θέμα: Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διοικητικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε ορισθεί τριμελής εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων

1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων για κυπριακές τηλεοπτικές παραγωγές και την υποβολή και αξιολόγηση σεναρίων 1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1999

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1999 Ε.Ε. Παρ. III(I) 132 Κ.Δ.Π. 37/99 Αρ= 3308, 12.3,99 Αριθμός 37 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 K K1 Ακαδημαϊκές Ενστάσεις Εισαγωγή K1.1 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως η διατριβή, οι εξετάσεις, οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια, οι παρουσιάσεις, η πρακτική εργασία ή οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Γενικοί Όροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997. 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

THIS PROPOSED LAW IS IN DRAFT FORM! «αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητά πληροφορίες από δημόσια αρχή.

THIS PROPOSED LAW IS IN DRAFT FORM! «αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητά πληροφορίες από δημόσια αρχή. Μονάδα Νομικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία 1700, Κύπρος. Τηλ. +357 22 841759 Φαξ: +357 22 352059 Email: stylianou.an@unic.ac.cy lawclinic@unic.ac.cy Ημ. Αναφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18.11.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 294 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions)

Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) Οι πιο κάτω ερωτήσεις-απαντήσεις αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ FXGLOBE LIMITED Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 13 της Οδηγίας DI144-2007-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙ Η λαμβάνονται μέτρα για μείωση των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα