Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-"

Transcript

1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε Mονομερής (ex parte) Αίτηση από τον Μαρίνο Ευσταθίου Αιτητή Με την παρούσα αίτηση ο Αιτητής αιτείται από το Σεβαστό Δικαστήριο: 1. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED η οποία ξεκίνησε την 30/1/2015 μέχρι εκδίκασης της αίτησης με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου. 2. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει και/ή εμποδίζει τους εκκαθαριστές της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED και δη τον κ. Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley των αντιπροσώπων ή εκδοχέων αυτών από να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν, δωρίσουν ή άλλως πως διαθέσουν ή επιβαρύνουν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ή αεροσκάφος ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να εγγράψουν ή καταχωρήσουν στα αρμόδια μητρώα οποιανδήποτε τέτοια επιβάρυνση, διάθεση ή αποξένωση, ή προκαλέσουν τα πιο πάνω, μέχρι την τελική εκδίκαση της πιο πάνω αίτησης εκκαθάρισης ή και μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, 3. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να διορίζονται Προσωρινοί Εκκαθαριστές της Εταιρείας οι, Κρις Ιακωβίδης και Άντρη Αντωνίου, ως από κοινού εκκαθαριστές (joint Liquidators ) από την Εταιρεία Corporate Recovery & Insolvency Group Limited με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 227 του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ

2 4. Οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει δίκαιο υπό τις περιστάσεις. 5. Τα έξοδα της παρούσας Αίτησης πλέον Φ.Π.Α. Η παρούσα αίτηση βασίζεται στο Μέρος 5 του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 υπό τον τίτλο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», και ειδικότερα (αλλά όχι εξαντλητικά) στο Άρθρο 203, 209, 211 και 211(στ), 213 και 213(2), 214(1) και 214(2), 218, 227, Άρθρα 261 μέχρι 275 και άρθρα 276 μέχρι 283 και άρθρα 284 μέχρι 297, και στους Περί Εταιρειών Κανονισμούς, στους Περί Εταιρειών (Εκκαθαρίσεις) Κανονισμούς, στον Περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60, Άρθρο 32, στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, άρθρα 4,5,8 και 9, στους Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ.39, θθ1 και 2 και Δ.48, θθ.1-5,7,8,9, και Δ,64, στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 6, άρθρα 4, 7, 9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 άρθρο 29 και 32, στις αρχές της επιείκειας, στην εγχώρια και αγγλική Νομολογία, στα διεθνή συγγράμματα επί του θέματος που αφορά η Αίτηση και στις συμφυείς εξουσίες και στη γενική πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη ένορκο δήλωση του κ. Μαρίνου Ευσταθίου από την Λεμεσό, ημερομηνίας 13/02/2015 Η Αίτηση αυτή έγινε από τους κ.κ. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., δικηγόρους Αιτητή. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: Λεωφ. Μακαρίου Γ αρ.240 Π. Λόρδος Σέντερ Μπλοκ Α, 5 ος όροφος γραφ.501 Λεμεσός φ/δι του δικηγορικού γραφείου της κυρίας Ασπασίας Σοφοκλέους στην Λευκωσία (Δ.Θ. 270) ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/02/2015 ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ Υπ.. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΙΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 2

3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μαρίνος Ευσταθίου από τη Λεμεσό, ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα : 1. Είμαι μέτοχος της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED, με 400,000 μετοχές και ταυτόχρονα πιστωτής της Εταιρείας, εργαζόμουν ως καπετάνιος στη Εταιρεία, για το ποσό των ,00. Ορκίζομαι την παρούσα υπό την εν λόγω ιδιότητά μου και εξ όσων κάλλιον γνωρίζω, πιστεύω, πληροφορούμαι και ως με συμβουλεύει η κα Αργεντούλα Ιωάννου, δικηγόρος στους κ.κ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., (η «δικηγόρος μου»). 2. Γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης εκτός όπου ρητώς αναφέρω διαφορετικά. Εκεί όπου δεν γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα αναφέρω αυτά παραθέτοντας την πηγή της πληροφόρησής μου. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα, Νόμους Κανονισμούς νομολογία και ερμηνεία αυτών οι αναφορές μου στηρίζονται σε νομική συμβουλή της δικηγόρου μου. Υιοθετώ και επαναλαμβάνω ως αληθινά τα γεγονότα και τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο, την οποία και έχω μελετήσει. 3. Αρχικά σημειώνω ότι είχα την ευκαιρία να μελετήσω και μελέτησα την Εναρκτήρια Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και την Ένορκη Δήλωσή μου που την συνοδεύει, ενώ έχω συνομιλήσει και ανταλλάξει απόψεις επί του περιεχομένου της προαναφερόμενης Αίτησης με την δικηγόρο μου και είμαι πλήρως ενημερωμένος για την παρούσα υπόθεση. 3

4 4. Είμαι γνώστης των γεγονότων λόγω της ιδιότητας μου αλλά και της παρουσίας μου την 30/01/2015 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας, ως μέτοχος και πιστωτής. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα ή ερμηνεία Νόμων ή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτής, προβαίνω σε αυτές τις αναφορές εξ όσων με συμβουλεύει η δικηγόρος μου. 5. Η εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") ιδρύθηκε στις 24/9/1949 με αριθμό C134 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με το όνομα CYPRUS AIRWAYS LIMITED και την 29/06/2005 μετονομάστηκε σε CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED. Σήμερα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών. 6. Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος. 7. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,01 η κάθε μία. Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1,962,961,792 μετοχές των 0,01 η κάθε μία (εκδοθέν κεφάλαιο 19,629,617.92). 8. Διευθυντές της Εταιρείας σήμερα είναι οι Παντελή Γεώργιος, διορισθείς την 26/11/2014, Λεμεσιανός Αντώνιος, διορισθείς την 26/11/2014, Καραγιώργης Κωνσταντίνος, διορισθείς την 26/11/2014, Παπαδόπουλος Λεωνίδας Ανδρέας, διορισθείς την 29/05/2013, Καλλής Μαρίνος, διορισθείς την 29/05/ 2013 και Καλλής Γιώργος, διορισθείς την 16/7/ Όλοι οι πιο πάνω Διευθυντές της Εταιρείας, πλην του Γιώργου Καλλή, είναι διορισμένοι από την Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχος πλειοψηφίας πλην του Γιώργου Καλλή ο οποίος εκλέγηκε και εκπροσωπεί τους ιδιώτες μετόχους οι οποίοι ήταν και είναι μέτοχοι μειοψηφίας. 10. Γραμματέας της Εταιρείας είναι η Ritter Iωάννα Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 15 Λάρνακα 6035, Κύπρος. 11. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία με 1,838,326,657 μετοχές (ποσοστό 93.67%) η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 102,270,311 μετοχές (ποσοστό 5.21% τοις εκατόν) και άλλοι μέτοχοι μειοψηφίας με μετοχές (ποσοστό % ). Επισυνάπτω αντίγραφο ηλεκτρονικής έρευνα στοιχείων Εταιρείας στον Εφόρων Εταιρειών ως ΤEKΜΗΡΙΟ 1. 4

5 12. Το ποσοστό συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν 69,62% ενώ μέσω αύξησης κεφαλαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο 93.67%. 13. Είμαι κάτοχος 400,000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μία. Ταυτόχρονα είμαι πιστωτής της Εταιρείας αφού διεκδικώ εναντίον της Εταιρείας το ποσό των ,00 το οποίο η Εταιρεία παράνομα και αντισυμβατικά απέκοψε από τις συμφωνηθείσες απολαβές μου και για το οποίο ποσό εκκρεμεί αγωγή στο Δικαστήριο. 14. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι άλλοι ιδιώτες μέτοχοι της Εταιρείας, αγοράσαμε μετοχές της Εταιρείας τόσο για επένδυση όσο και γιατί η Εταιρεία αποτελούσε τον Εθνικό Αερομεταφορέα της Κύπρου στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και έχοντας εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχο πλειοψηφίας για οικονομικά σώφρονα και δίκαιη διοίκηση της Εταιρείας αλλά και συνυπολογισμό και σεβασμό των μετόχων μειοψηφίας. 15. Συνεπεία αυτού του χαρακτήρα της Εταιρείας ως «Δημόσιου Οργανισμού» οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν αισθάνονταν καταπίεση ή παραγκωνισμό τους στην συμμετοχή τους στην Εταιρεία αφού και η γνώμη τους λαμβάνετο υπόψη στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά και για πολλά χρόνια, ελάμβαναν μέρισμα από τα κέρδη που πραγματοποιούσε η Εταιρεία. 16. Η Εταιρεία κατά τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2012 και 2013, έλαβε παράνομα κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( ΕΕ ) από την Κυπριακή Δημοκρατία, προς στήριξη της λειτουργίας της, διάφορα ποσά ή χορηγίες ή δάνεια ή ποσά υπό μορφή συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 17. Η ΕΕ από τις 20/2/2012 ξεκίνησε την διερεύνηση της συμβατότητας των πιο πάνω δανείων ή συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την Κυβέρνηση με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 107(1) και 108 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη) τα οποία απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις ως παραβιάσεις της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού ή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. 18. Την 9/1/2015 η ΕΕ εξέδωσε απόφαση (Commission Decision of 9/1/2015 on the State Aid implemented by Cyprus for Cyprus Airways Public Ltd) η οποία επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2, την οποία άμεσα κοινοποίησε στην Κυπριακή Κυβέρνηση ή στην Εταιρεία κρίνοντας ότι: (1) Το ποσό των 31,33 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε στην Εταιρεία μεταξύ του Σεπτέμβρη 2012 και του Δεκέμβρη 2012, ως προκαταβολικές πληρωμές για 5

6 σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου και για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε μετοχές στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνιστά απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (2) Το ποσό των 34,5 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα έτη 2012 ή 2013 στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διάσωσης της Εταιρείας με τόκο 1,76%, συνιστά απαγορευμένη, από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (3) Το ποσό των 269, το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Εταιρεία ως εκπαιδευτική στήριξη (training aid) συνιστά επίσης απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. 19. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της ΕΕ, οι πιο πάνω κρατικές ενισχύσεις συνολικού ποσού 66,099,317.94, παραβιάζουν την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοιες κρίνονται ως παράνομες (σελ.32 απόφασης: unlawful and incompatible aid ) και η ΕΕ καταλήγοντας στην απόφαση της καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να «ανακτήσει όλα τα πιο πάνω ποσά από την Εταιρεία ώστε να επαναφέρει την κατάσταση που βρισκόταν η αγορά πριν την παραχώρηση των ενισχύσεων» (σελ. 32 απόφασης: they must be recovered in order to establish the situation in the market prior to their granting ). 20. Σημειώνω ότι όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και αφορούν στην κρατική ενίσχυση της Εταιρείας και στην απόφαση της ΕΕ, αποτελούν ευρέως γνωστά γεγονότα καθ ότι το όλο ζήτημα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τον εγχώριο Τύπο αλλά και διότι η απόφαση της ΕΕ δημοσιεύθηκε και μπορούσε ο κάθε ένας να την αναγνώσει. 21. Η πιο πάνω απόφαση της ΕΕ σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει άμεση, δεσμευτική και αναδρομική ισχύ τόσο έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή της Εταιρείας και υπερέχει κάθε εσωτερικού Νόμου, Κανονισμού ή διοικητικής πράξης/απόφασης η απόφαση της ΕΕ για την παρανομία των συγκεκριμένων κρατικών ενισχύσεων. δεσμεύει τα Κυπριακά Δικαστήρια τα οποία είναι υπόχρεα να αναγνωρίσουν η εφαρμόσουν αυτήν. 22. Συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αναφορικά με την λήψη μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό ύψους 31,33 εκατομμύρια έχει, ως συνέπεια, ξεκάθαρα με βάση την ισχύ της απόφασης της ΕΕ την άμεση λήψη μέτρων και την άμεση αντίστοιχη μείωση ή ακύρωση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου 6

7 ώστε η Κυπριακή Κυβέρνηση να επανέλθει στο ποσοστό του 69.62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατείχε πριν την παράνομη κρατική ενίσχυση και να ανακτήσει το ποσό με το οποίο απέκτησε τις παράνομα αποκτηθείσες μετοχές και σε κάθε περίπτωση η εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας όχι μόνο δεν συνιστά συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αλλά συνιστά εσκεμμένη προσπάθεια αποφυγής συμμόρφωσης με αυτήν. Επιφυλάσσομαι να υποβάλω αίτηση για παραπομπή σχετικού νομικού ερωτήματος στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 23. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ είχε κάθε δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΕ στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπραξε αυτό και ως εκ τούτου η απόφαση της ΕΕ, ενόσω δεν έχει ανακληθεί, παραμένει σε ισχύ και είναι νομικά δεσμευτική. 24. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντί να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕ, σύμφωνα με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που δημιουργεί αυτή, ως ανωτέρω αναφέρεται και σε μια προσχεδιασμένη προσπάθεια να αποφύγει συμμόρφωση με την απόφαση και να εξουδετερώσει αυτήν, οδήγησε την Εταιρεία σε ελεγχόμενη εκούσια εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, συγκάλεσαν άμεσα και παράτυπα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Δ.Σ.) την 9/1/2015 με θέμα ημερησίας διάταξης μόνο την «επικείμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» αλλά χωρίς θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας και αποφάσισαν, την άμεση διακοπή των οποιωνδήποτε περεταίρω δραστηριοτήτων της Εταιρείας, απόφαση που βρήκε αντίθετο τον αντιπρόσωπο των ιδιωτών μετόχων στο Δ.Σ, Γιώργο Καλλή, ο οποίος και αποχώρησε έντονα διαμαρτυρόμενος για την αυθαίρετη συμπεριφορά της πλειοψηφίας των διορισθέντων από την Κυβέρνηση Διευθυντών. Επισυνάπτονται ημερήσιες διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 9/1/2015 και 13/1/2015 ως ΤEKMHΡΙΟ Σημειωτέον ότι την ίδια ημέρα δηλαδή στις 9/1/2015 και περί την ώρα 9.μ.μ. και πάντως μετά το πέρας της συνεδρίασης η οποία αποφάσισε την διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές ανακάλεσε την Άδεια Πτήσεων/ Εκμετάλλευσης την οποία κατείχε η Εταιρεία κρίνοντας ότι η αυτή ήταν αφερέγγυα ενώ η εν λόγω επιστολή λογικά θα έπρεπε να προηγηθεί της διακοπής των εργασιών της Εταιρείας. Η εν λόγω επιστολή ανάκλησης επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας εντελώς αδικαιολόγητα παράνομα, παράτυπα και σε κάθετη παραβίαση της απόφασης της ΕΕ, ενώ ο Διευθυντής Γιώργος Καλλής είχε ήδη αποχωρήσει από την συνεδρίαση, οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση 7

8 Διευθυντές της Εταιρείας, με βάση τα λεγόμενα από το Προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, το Δ.Σ αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30/1/2015 με σκοπό την λήψη απόφασης για υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος εκκαθάρισης της Εταιρείας, της υπόδειξης εκκαθαριστή και στην συνέχεια, την ίδια ημέρα, συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας για σκοπούς διορισμού Εκκαθαριστή. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των πιστωτών αρνήθηκε όμως, να παρουσιάσει στην Συνέλευση τα οποιαδήποτε πρακτικά τα οποία να κατέγραφαν τέτοια απόφαση. Αντιλαμβάνομαι από τον κύριο Καλλή ότι του είχαν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα πρακτικά της εν λόγο συνέλευσης του Δ.Σ. μετά την 2 α Φεβρουαρίου 2015, που κάνουν τάχα αναφορά για εικαζόμενες αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης, πρακτικά τα οποία θεωρώ εκ των υστέρων κατασκεύασμα και διαφυλάσσω τα δικαιώματα μου να τοποθετηθώ εκτενεστέρα κατά την ακρόαση της κυρίως Αίτησης μου. 27. Η συνέχιση της κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του 69.62% από την Κυβέρνηση συνιστά άμεση παραβίαση της απόφασης της ΕΕ και παράνομα έδινε στην Κυπριακή Κυβέρνηση την συντριπτική πλειοψηφία του 93,67% του μετοχικού κεφαλαίου με την οποία πλειοψηφία μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε απόφαση στην συνέλευση των μετόχων και κυρίως να εξασφαλίσει ειδικό ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας το οποίο με βάση τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 75%. Την απόφαση αυτή είναι φανερό ότι με βάση το νόμιμο ποσοστό του 69.62% δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η Κυβέρνηση. 28. Μετά από οδηγίες που δόθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στον λογιστικό οίκο Grant Thornton («GT»), η Εταιρεία συγκάλεσε, με δική του καθοδήγηση, την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Συνέλευση των Πιστωτών κατά τις οποίες έγιναν σωρεία παρατυπιών (δες πιο πάνω γνωματεύσεις) που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εμπειρία των συμβούλων αυτών, την κακοπιστία του Δ.Σ. και τα κίνητρα του Υπουργού Οικονομικών που τους επέλεξε. Επισυνάπτονται, Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης μετόχων ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 5 και Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης πιστωτών ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Με το εικαζόμενο ψήφισμα που παράτυπα και παράνομα υιοθετήθηκε (με τον αποκλειστικό ψήφο της Κυπριακής Κυβέρνησης η οποία, χρησιμοποιώντας το παράνομο και αυξημένο ποσοστό του 93.62%, δηλαδή με αυξημένο ποσοστό24.05%,σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να γίνει μείωση), αποφασίστηκε όπως η Εταιρεία εκκαθαριστεί εκούσια (ενώ όλοι οι ιδιώτες μέτοχοι μειοψηφίας πλην ενός του κυρίου Κλάπα, ψήφισαν ενάντια του ψηφίσματος), και η Κυβέρνηση υπόδειξε ως εκκαθαριστές τους 8

9 Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley, συνεταίρους της GT Κύπρου και Λονδίνου, ως από κοινού Εκκαθαριστές. 30. Ο Αυγουστίνος Παπαθωμά και ο Οίκος GT, ήταν οι «Εκλεκτοί» του Υπουργού Οικονομικών, του οποίου οπωσδήποτε η επιλογή δεν βασίστηκε σε αξιοκρατικά κριτήρια. Ο μεν Αυγουστίνος Παπαθωμά, είναι παντελώς άπειρος σε θέματα εκκαθαρίσεων ο δε David Dunckley, είναι Άγγλος (η βάση του είναι το Λονδίνο) και δεν γνωρίζει την Κυπριακή Νομοθεσία επαρκώς καθότι ο Αγγλικός Περί Αφερεγγυότητας Νόμος του 1986, διαφέρει από την Κυπριακή Νομοθεσία και ως εκ τούτου θεωρώ διάτρητη την διαδικασία. Αποτέλεσμα της απειρίας αυτών, η σωρεία παρατυπιών στην διαδικασία σύγκλησης των Συνελεύσεων. Το εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μπορούν οι μέτοχοι και πιστωτές να βασιστούν στην εμπειρία και επαγγελματισμό των εκκαθαριστών για να αποδοθούν ευθύνες όπου δει; 31. Οι πιο πάνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας είναι συνεπεία της απόφασης της ΕΕ, άκυρες και δεν επιφέρουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. 32. Κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των συνελεύσεων μετόχων και πιστωτών στις οποίες ήμουν παρών, έλαβαν χώρα από πλευράς του Δ.Σ σωρεία ουσιωδών παρατυπιών οι οποίες καθιστούν άκυρες ή ακυρώσιμες τις αποφάσεις των συνελεύσεων οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Οι παρατυπίες συνοψίζονται στις γνωματεύσεις του John Briggs και Γιώργου Αποστόλου ΔΕΠΕ, νομικών εγνωσμένου κύρους, τις οποίες μου παρέδωσε ο κος Ιακωβίδης, ο οποίος είχε ενδιαφέρον στο θέμα ως προτεινόμενος Εκκαθαριστής και οι οποίες σημειώνονται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 7, το περιεχόμενο των οποίων και υιοθετώ. 33. Επισυνάπτονται σχετικά με τις αναφερθείσες πιο κάτω παρατυπίες Έγγραφα απαίτησης και έγγραφο αντιπροσώπευσης πιστωτή της Εταιρείας (CIT AEROSPACE INTERNATIONAL) ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8 και Κατάλογος απαιτήσεων από τους πιλότους οι οποίες υποβλήθηκαν για σκοπούς ψηφοφορίας πιστωτές της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9, Έκθεση Καταστάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία δόθηκε κατά την συνέλευση των πιστωτών αυτής ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 10 Κατάλογος πιστωτών της Εταιρείας η οποία δόθηκε στην Συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Μετόχων: (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο παράτυπα ή κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας συνεδρίασε ή παράτυπα έλαβε απόφαση για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. 9

10 (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέποτε έλαβε απόφαση να προεδρεύσει των εργασιών της Συνέλευσης ο κ. Μαρίνος Καλής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δεν επέτρεψε στους μετόχους μειοψηφίας ή αντιπροσώπους τους να τοποθετηθούν στην συζήτηση για την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκκαθάρισης της Εταιρείας. (4) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή μετόχους να ελέγξουν το πληρεξούσιο της Κυβέρνησης και τον ακριβή αριθμό μετοχών για τον οποίο ψήφιζε. (5) Το πληρεξούσιο ή η αντιπροσώπευση και ψηφοφορία εκ μέρους της Κυβέρνησης για ποσοστό μετοχών 93,62% ήταν παράτυπη. 35. Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Πιστωτών: (1) Δεν αναγνωρίστηκαν ή δεν δόθηκε δικαίωμα ψήφου στη Εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL πιστωτή της τάξης των ,00. (2) Δεν επιτράπηκε σε πιλότους της Εταιρείας να ψηφίσουν στην συνέλευση με βάση τα νομίμως οφειλόμενα προς αυτούς ποσά της τάξης των ,00 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ουδέποτε συναίνεσαν στην μονομερή μείωση των απολαβών τους από το 2006, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους κ.κ. Θεοχάρους και Σουππουρή, θα στήριζαν τον από κοινού διορισμό του Κρις Ιακωβίδη και της Άντρης Αντωνίου, για τις απαιτήσεις των οποίων έχει ήδη εκδοθεί μια δικαστική απόφαση την οποία πλήρωσε η Εταιρεία, εκκρεμούν πανομοιότυπες άλλες αγωγές στο Δικαστήριο και ως εκ τούτου, είχαν κάθε έννομο δικαίωμα να απαιτήσουν τις παράνομες αποκοπές και να ψηφίσουν στη συνέλευση ως πιστωτές Εκκαθαριστή της δικής τους επιλογής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή στους πιστωτές όπως ελέγξουν τα πρακτικά της συνέλευσης του Δ.Σ της 09/01/2014, όπου έγινε ισχυρισμός από τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας από την Έδρα της συνέλευσης των πιστωτών ότι το Δ.Σ., όντως συζήτησε και αποφάσισε την έναρξη της εκούσιας εκκαθάρισης μετά την αποχώρηση του κ. Καλλή και κατασκεύασμα πρακτικών εκ των υστέρω, χωρίς να προηγηθεί σύγκληση του Δ.Σ. (4) Το Δ.Σ. δεν απέστειλε ειδικά πληρεξούσια για την εκπροσώπηση πιστωτών στην συνέλευση πιστωτών αλλά μόνο ένα το οποίο φέρεται ως γενικό. 10

11 (5) Σε κανένα άλλο πιστωτή της Εταιρείας εκτός της Κυβέρνησης δεν δόθηκε δικαίωμα να ψηφίσει για τον διορισμό Εκκαθαριστή. (6) Δεν δόθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με το διεκδικούμενο από την Κυβέρνηση χρέος από την Εταιρεία αφού αυθαίρετα παρουσιάστηκε στην συνέλευση και της επιτράπηκε να ψηφίσει χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία, ως τάχα ο μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας (περίπου ,00, εικαζόμενο ποσοστό 56% των απαιτήσεων) ενώ ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, απέρριψε αδικαιολόγητα απαιτήσεις πιστωτών της τάξης των ,00 (απαίτηση της CIT και των πιλότων). (7) Δεν έγινε αποδεκτή η υποβολή υποψηφιότητας άλλων προτεινόμενων εκκαθαριστών του κ. Κρις Ιακωβίδη και της κ. Άντρης Αντωνίου, ώστε να αποφασίσουν οι πιστωτές της Εταιρείας ποιός θα διορίζετο. (8) Παντελώς αυθαίρετα δεν διεξήχθη ψηφοφορία επί του αριθμού των πιστωτών που υποστήριζαν την υποψηφιότητα των προτεινόμενων από την Κυβέρνηση Εκκαθαριστών. 36. Σύμφωνα με τα πιο πάνω έγγραφα αντιπροσώπευσης και απαιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην συνέλευση από την εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8) και από τους πιλότους (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9), σε περίπτωση κατά την οποία οι συνελεύσεις ήταν νομότυπες (που δεν ήταν) και ακολουθούνταν νόμιμες διαδικασίες από το προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και επιτρεπόταν στους εν λόγω πιστωτές να ψηφίσουν ως νόμιμοι πιστωτές της Εταιρείας, σύμφωνα με την εκφρασθείσα θέση και υποστήριξη από μέρους τους στον από κοινού διορισμό του κ. Ιακωβίδη και της κ. Αντωνίου, αυτοί θα διορίζονταν από τους πιστωτές ως οι νόμιμοι εκλεγέντες εκκαθαριστές της Εταιρείας με βάση τον αριθμό και ποσό υποστήριξης εκ μέρους των πιστωτών και όχι αυτών που ετσιθελικά επέβαλε η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πιστωτές εκπροσωπούσαν ποσό απαιτήσεων ,00 και ,00 δηλαδή σύνολο εκατομμύρια και αριθμούσαν 113 πλέον 19 άλλοι πιστωτές με συνολικές απαιτήσεις 262,354 έναντι ,00 ποσού το οποίο κατ ισχυρισμό του Προέδρου της Συνέλευσης, εκπροσωπούσε η κυβέρνηση. 37. Η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας είχε ανέκαθεν τον έλεγχο του Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίοι διορίζονταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (Φεβρουάριο του 2013) τον Μάρτιο του 2013, αντικατέστησε τους διευθυντές της Εταιρείας με άτομα της επιλογής του διορίζοντας τους κ.κ. Τόνυ Αντωνίου Πρόεδρο, 11

12 Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Πανίκο Κουρίδη, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκης, Πάμπο Γαβριήλ, Μαρίνο Καλλή και Ανδρέα Παπαδόπουλο παραμένοντος του κ. Γιώργου Καλλή ως εκπρόσωπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ. 38. Την 22/8/2013 και ενώ η Εταιρεία βρισκόταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης ο Πρόεδρος Τόνυ Αντωνίου, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και στην θέση του διορίστηκε στις 22/08/2014 ο Μάκης Κωνσταντινίδης ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την 24/11/2014, οπόταν και παραιτήθηκε. 39. Την 25/11/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παραίτηση του κου Κωνσταντινίδη, έπαυσε τους κ.κ. Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκη, Πάμπο Γαβριήλ και στην θέση τους διόρισε τρεις υπηρεσιακούς κυβερνητικούς υπαλλήλους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχοντας πλέον και «υπαλληλικά» τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία όφειλαν συμμόρφωση και υπακοή στις οδηγίες του εργοδότη τους. Τα μέλη αυτά είναι οι Γιώργος Παντελή υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, Αντώνης Λεμεσιανός του Υπουργείου Συγκοινωνιών, και Κωνσταντίνος Καραγιώργη του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.Η παύση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα της άρνησης τους να δώσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε ανταγωνιστικές Εταιρείες (Ryanair και Αegean Airlines) με σκοπό την υποβολή προσφοράς εξαγοράς της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές ημερομηνίας 3/11/2014 και 5/11/2014 ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ Τα πιο πάνω ήταν η κατάληξη προσπάθειας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για εξαγορά της Εταιρείας η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του Για την διαχείριση και αξιολόγηση των προσφορών, συστάθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν τα αρμόδια Υπουργεία και o ελεγκτικός οίκος ΚPMG ελεγκτές της Eταιρείας στον οποίο ανατέθηκε να θέσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο εν λόγω ελεγκτικός οίκος, ήταν διαπλεκόμενος με προσφοριοδότριες εταιρείες όπως η Ryanair για την οποία ενεργούν ως ελεγκτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 41. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Aegean Αirlines η οποία υπέβαλε επίσης προσφορά έχει συμφέροντα και ισχυρές διασυνδέσεις με στελέχη της Κυβέρνησης στοχεύοντας στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των διακρατικών συμφωνιών για πτητικά δικαιώματα (traffic rights)σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τύπο τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν περί τις 8/10/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με 12

13 εκπρόσωπο της Ryanair στο Προεδρικό οι οποίοι στην συνέχεια επισκέφτηκαν τον Υπουργό Οικονομικών στοχεύοντας επίσης σε ευνοϊκή μεταχείριση και απόκτηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Στην πιο πάνω διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, αποκλείστηκαν οι ψηλότερες προσφορές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές και παρέμειναν στο τραπέζι μόνο οι προσφορές των εταιριών Ryanair και Aegean Airlines των οποίων οι προσφορές ήταν οι χαμηλότερες. Eπισυνάπτω κατάλογο προσφορών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 14 το οποίο επιβεβαιώνει τα πιο πάνω. 43. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προσπάθειες για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για να συμμετάσχει στην Εταιρεία κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η κυβέρνηση μετά την αλλαγή του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 25/11/2014 και τον «υπηρεσιακό» πλέον έλεγχο αυτής έγειρε την πλάστιγγα στην επιλογή πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (περιλαμβανομένου του σήματος, εμβλήματος και πτητικών δικαιωμάτων) σε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, διαδικασία η οποία θα «διευκολύνετο» από το κλείσιμο και εκκαθάριση της Εταιρείας. 44. Με την πιο πάνω αλλαγή πλεύσης της Κυβέρνησης δεν είναι άσχετη, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υποβολή, περί τον Νοέμβριο του 2014, από την ανταγωνιστική εταιρεία Aegean Airlines, αίτησης για εξασφάλιση άδειας αερομεταφορέα, οι οποία όμως φυλάσσεται στο αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και παρά τις προσπάθειες μας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όπως και η κίνηση ίδρυσης νέας αεροπορικής εταιρείας εκ μέρους της. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα και πιστοποιητικό εγγραφής νέας εταιρείας με το όνομα Aegean Airlines Cyprus Ltd ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Ενδεικτικό της όλης διαπλοκής και προσπαθειών εξασφάλισης εύνοιας για την αγορά της Εταιρείας από τις πιο πάνω ανταγωνιστικές εταιρείες είναι το γεγονός ότι στην διαδικασία πώλησης της Εταιρείας στην αεροπορική εταιρεία Ryanair της Ιρλανδίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικηγορικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως δικηγόροι της Αγοράστριας/ανταγωνιστικής Εταιρείας, με ψευδώνυμα. 46. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις για πώληση της Εταιρείας γίνονταν εν κρυπτώ και παραβύστω χωρίς ουδέποτε οι υπόλοιποι μέτοχοι ή το Δ.Σ. να ενημερωθούν για την λήψη των ορθών αποφάσεων για το συμφέρον της Εταιρείας αλλά και των συμφερόντων των ιδιωτών μετόχων. 13

14 47. Εν τέλει η διαδικασία πώλησης της Εταιρείας οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ενώ και οι δυο παραμένοντες στην διαδικασία Aegean Airlines και Ryanair απέσυραν εντελώς απροσδόκητα το ενδιαφέρον τους παρά την εξευτελιστική τιμή που πρότειναν, την ίδια χρονική περίοδο που φέρονται να υπέβαλαν αίτηση για άδεια αερομεταφορέα. 48. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω φανερές και υπόγειες προσπάθειες πώλησης της Εταιρείας ή των περιουσιακών της στοιχείων η Κυβέρνηση, κατά τους τελευταίους μήνες του 2014, ως μέτοχος πλειοψηφίας και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του Δ.Σ., εγκατέλειψε το καθήκον προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας προχωρώντας σε οικειοποίηση αυτής αφού: - Ο προηγούμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος της Εταιρείας μεταξύ 23/8/2014 και 24/11/2015 δηλαδή για 94 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών διορισμού και παραίτησης) εντελώς παράνομα, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και προτιμησιακά, πλήρωσε την Hermes Airport (μέλος του ομίλου εταιρειών Σιακόλας) αρκετά εκατομμύρια προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων μερικούς μήνες πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. - ο κ. Κωνσταντινίδης ήταν διαπλεκόμενος και οικονομικά συνδεδεμένος με τον όμιλο εταιρειών HERMES - Σιακόλα (οικονομικός διευθυντής της LIMNI RESORTS, σύμβουλος στο Woolworths Properties Ltd). Eεπισυνάπτονται έντυπα από ιστοσελίδες των εν λόγω εταιρειών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 16 που καταδεικνύουν την διαπλοκή του κ. Κωνσταντινίδη. - Ουδέποτε αποδόθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντινίδη. - άτομα στενά συνδεδεμένα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιοποιώντας την ευνοϊκή τους θέση, εκπροσωπούσαν ανταγωνιστικές εταιρείες με στόχο την αγορά της Εταιρείας σε εξευτελιστική τιμή. - H Kυβέρνηση, αναμένοντας την απόφαση της ΕΕ δια των διορισμένων Διευθυντών της στο Δ.Σ. της Εταιρείας περί τις 4/12/2014 και παρά την σφοδρή αντίδραση του κ. Γιώργου Καλλή, εκ μέρους των μετόχων μειοψηφίας, προέβησαν αστραπιαία και απροειδοποίητα σε επιβολή στο Δ.Σ απόφασης πώλησης σε αυτήν του εμπορικού σήματος και εμβλήματος της Εταιρείας για το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποσό το οποίο δεν εκπροσωπεί την πραγματική αξία του σοβαρότατου και ιστορικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και πάντοτε 14

15 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Εταιρείας ως συνόλου ή των ιδιωτών μετόχων μειοψηφίας. - Οι χρονοθυρίδες τις οποίες διατηρούσε η Εταιρεία στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, πωλήθηκαν σε διαδοχικές ημερομηνίες, η μία τον Μάρτιο του 2014 για το ποσό των 6.3 εκατομμυρίων ευρώ (αρχικά είχε συμφωνηθεί πώληση στην Qatar Airways για 15 εκ. Ευρώ αλλά λόγω παραβίασης όρων εμπιστευτικότητας της συμφωνίας που υπέγραψε η Εταιρεία με την Qatar Airways, από μέρους της Εταιρείας, η τελευταία, εγκατάλειψε τις διαπραγματεύσεις) και η άλλη τον Ιούνιο του 2014 για το ποσό των 23 εκ. Ευρώ (US $31 εκ. στην American Airlines) 49. Ουδέποτε δόθηκαν εξηγήσεις στο Δ.Σ. για την πώληση της χρονοθυρίδας στην εξευτελιστική τιμή των 6.3 εκατομμυρίων Ευρώ, θέμα το οποίο οφείλει να ερευνήσει ο Εκκαθαριστής εξονυχιστικά από τη στιγμή που καμιά χρονοθυρίδα στο αεροδρόμιο Heathrow, δεν πωλείται κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και η Κυβέρνηση, ως ελέγχουσα το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο δεν ζήτησε εξηγήσεις αλλά αντίθετα, συγκάλυψε το όλο θέμα. 50. Η κυβέρνηση συνεχίζοντας ανενόχλητη την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, φέρεται από πρόσφατα δημοσιεύματα να προβαίνει σε προσπάθεια να πωλήσει το λογότυπο και έμβλημα της Εταιρείας τα οποία παράνομα απέκτησε και απέσπασε χρησιμοποιώντας την πλεονεκτική της θέση στο Δ.Σ. και χωρίς διαδικασία προσφορών, στοχεύοντας στην αποκόμιση κέρδους το οποίο ανήκει και όφειλε να παραμείνει στα ταμεία της Εταιρείας προς όφελος όλων των μετόχων και πιστωτών της Εταιρείας. 51. Ήδη η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασία προσφορών για την επιλογή ειδικών συμβούλων για την πώληση και διαχείριση του λογοτύπου και εμβλήματος με προβλεπόμενη αμοιβή της τάξης των 130,000, ποσό που καταδεικνύει την τεράστια αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων τα οποία παράνομα ή παράτυπα αφαιρέθηκαν ή αποσπάστηκαν από την Εταιρεία ή παράνομα ιδιοποιήθηκε η Κυβέρνηση με σκοπό την απόσπαση των κερδών από την πώληση σε βάρος των πιστωτών και μετόχων της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα για πώληση του εμπορικού σήματος και εμβλήματος Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Επίσης, ως μας έχει πληροφορήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Προεδρεύοντος της Συνέλευσης των μετόχων και πιστωτών από τις 9/1/2015 όπου αποφασίστηκε να τεθεί η Εταιρεία σε εκούσια εκκαθάριση, έχουν διασπαθιστεί χρήματα προς διάφορες κατευθύνσεις πράγμα το οποίο είναι παράνομο και πλήττει τα συμφέροντα τόσον των μετόχων όσον και των πιστωτών. 15

16 53. Παρόλο ότι κατά τις παράνομες και παράτυπες συνελεύσεις των μετόχων και πιστωτών ζητήθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με πληρωμές που έγιναν πριν και μετά την 9/1/2015, ο Προεδρεύων των Συνελεύσεων και εκτελών χρέη Προέδρου της Εταιρείας αδυνατούσε ή αρνείτο ή παρέλειπε να δώσει οποιανδήποτε εξήγηση στους πιστωτές και μετόχους ώστε να κρίνουν κατά πόσον σωστά έγιναν ώστε να κρίνουν κατά πόσο οι πληρωμές έγιναν ορθά, δημιουργώντας εύλογες υποψίες για διασπάθιση των χρημάτων της Εταιρείας. 54. Όλες οι πιο πάνω ενέργειες έγιναν από την Κυβέρνηση πίσω από τις πλάτες των ιδιωτών μετόχων με κακοπιστία και εν αναμονή της απόφασης της ΕΕ την οποία ανέμενε, σχεδιάζοντας την αποφυγή συμμόρφωσης με την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στοχεύοντας στην πλήρη απογύμνωση της Εταιρείας από τα περιουσιακά της στοιχεία με την τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή την εκκαθάριση της Εταιρείας. 55. Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας αποτελούν τα πτητικά δικαιώματα (TRAFFIC RIGHTS) τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποκτήσει δυνάμει διακρατικών συμφωνιών και έχει εκχωρήσει διαχρονικά στην Εταιρεία ως ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Οι εν λόγω διακρατικές συμφωνίες ανέρχονται σε 51 περίπου σε αριθμό και εφόσον η Εταιρεία βρισκόταν σε λειτουργία η εκχώρηση αυτών αποτελούσε έννομο δικαίωμα της Εταιρείας με ανεκτίμητη αξία. 56. Εν τέλει είναι φανερό ότι η απόσυρση του ενδιαφέροντος της Ryanaιr και Aegean για συμμετοχή στην Εταιρεία ως επενδυτές και οι προσπάθειες σύστασης νέων αεροπορικών εταιρειών από την Ryanaιr και Aegean στην Κύπρο συνδέονται και στοχεύουν στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης να εκχωρήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες πτητικών δικαιωμάτων σε μια τέτοια εταιρεία, στόχο τον οποίο η Κυβέρνηση μπορεί και προτίθεται να υλοποιήσει, αφού θέτοντας την Εταιρεία σε εκκαθάριση η εκχώρηση των συμφωνιών έχει τερματιστεί και η Κυβέρνηση έχει επανακτήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες παρόλο ότι οφείλει να συμμορφωθεί με Ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με κατοχύρωση τέτοιων δικαιωμάτων, πράγμα που αγνόησε στην περίπτωση της Eurocypria, όταν καταχωρήθηκαν τα δικαιώματα πρόσβασης της για την Ρωσία στις Κυπριακές Αερογραμμές, αυθημερόν. 57. Σε περίπτωση πώλησης της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (as a going concern) είναι φανερό ότι η αξία των εν λόγω πτητικών δικαιωμάτων (traffic rights) θα καταβάλλετο στην Εταιρεία προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής και η Εταιρεία θα συνέχιζε να λειτουργεί και να διενεργεί κέρδη προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής. 16

17 58. Αντίθετα με την εκκαθάριση της Εταιρείας και τον τερματισμό της εκχώρησης των πτητικών δικαιωμάτων στην Εταιρεία η Κυβέρνηση μπορεί να τα πωλήσει ή εκχωρήσει σε οποιανδήποτε άλλη Εταιρεία για δικό της αποκλειστικά κέρδος και χωρίς κανένα όφελος για τους μετόχους και πιστωτές της Εταιρείας. 59. Ο πιο πάνω σχεδιασμός εκ μέρους της Κυβέρνησης και η υλοποίηση αυτού με την χρήση των παράνομα αποκτηθέντων μετοχών (ποσοστό 24,05%) απογύμνωσε εν τέλει την Εταιρεία από σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και βλάβη στα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας και των πιστωτών της Εταιρείας. 60. Συνεπεία όλων των πιο πάνω προκύπτουν διοικητικές και οικονομικές ευθύνες εναντίον των διευθυντών της Εταιρείας και της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή της Εταιρείας αναφορικά με χειρισμούς, ενέργειες και παραλείψεις οι οποίες οδήγησαν την Εταιρεία σε δεινή οικονομική κατάσταση αλλά και για παραβίαση του καθήκοντος επιμέλειας και πίστης (breach of fiduciary duty) προς την Εταιρεία και να απαιτηθεί η απόδοση ευθυνών, η διεκδίκηση αποζημιώσεων, η προάσπιση των συμφερόντων και περιουσίας της Εταιρείας αλλά και η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 61. Σε συνάρτηση με όλες τις πιο πάνω ενέργειες και στόχους της Κυβέρνησης η τοποθέτηση της Εταιρείας σε εκκαθάριση, με εκκαθαριστές του «απόλυτου ελέγχου» αυτής, αποτελεί την αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα υλοποίησης των σχεδιασμών του Κυβέρνησης ως μετόχου πλειοψηφίας ώστε να: - οικειοποιηθεί χωρίς αμφισβήτηση όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας - να συγκαλύψει όσες ευθύνες προκύπτουν από τον χειρισμό της Κυβέρνησης και των διορισμένων διευθυντών στις προηγηθείσες αποξενώσεις περιουσιακών στοιχείων. - να μην εγερθούν διεκδικήσεις εναντίον της Κυβέρνησης και των μελών των Δ.Σ. για πράξεις ή, παραλείψεις αυτών. 62. Τούτο επιβεβαιώνει ο όλος τρόπος διεξαγωγής των διαδικασιών των Συνελεύσεων, οι παρατυπίες και παρανομίες, η συσκότιση των διαδικασιών του Δ.Σ στην απουσία εκπροσώπων των ιδιωτών μετόχων, ο εσπευσμένος τρόπος διεξαγωγής των συνελεύσεων μέτοχων και πιστωτών αφαιρώντας το δικαίωμα λόγου και ψήφου με βάση το νόμιμο βάρος ψήφου κάθε μετόχου και πιστωτή, η χρησιμοποίηση των παράνομα κτηθέντων μετοχών της κυβέρνησης για την εξασφάλιση της ειδικής απόφασης εκούσιας εκκαθάρισης, οι συνοπτικές διαδικασίες θέσης της Εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση και διορισμού των εκλεκτών υποψηφίων της Κυβέρνησης ως Εκκαθαριστών. 17

18 63. Τα πιο πάνω γεγονότα οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα κουκουλώσει όσες παρανομίες και παρατυπίες έγιναν, θα συγκαλύψει ενδεχόμενες ευθύνες αξιωματούχων και διοικητικών συμβούλων για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και θα παραβλάψει εν τέλει τα συμφέροντα μας ως μετόχων μειοψηφίας. 64. Είναι φανερό και αναμενόμενο ότι οι διορισθέντες Εκκαθαριστές που είναι αποκλειστικά υπόλογοι στην Κυβέρνηση που τους διόρισε από μόνη της με βάση διάτρητες διαδικασίες, και έχοντας τον έλεγχο μητρώων και εγγράφων της Εταιρείας δεν έχουν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και εμπιστοσύνης να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία και να αποδώσουν ευθύνες όπου δει, προς όφελος της Εταιρείας και των πιστωτών αλλά ούτε και να προστατεύσουν τα αρχεία αυτά. 65. Επιπρόσθετα η πενταμελής Επιτροπή Επιθεώρησης της Εκκαθάρισης την οποία διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης ελέγχεται και πάλι απόλυτα από την Κυβέρνηση αφού τα τρία από τα πέντε μέλη της είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι και τα άλλα δύο μέλη της ΣΕΚ-ΣΥΝΙΚΑ, τους οποίους απώτερο μέλημα είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τα Κυβέρνησης ή περιορισμένου αριθμού μελών της που εξέφρασαν πρόθεση εξαγοράς του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία προοπτική για αντικειμενικό έλεγχο της εκκαθάρισης και των διορισθέντων Εκκαθαριστών αφού η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας εντελώς αντιδεοντολογικά και ετσιθελικά έσπευσε να «ελέγξει» και την Επιτροπή Επιθεώρησης επιβεβαιώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ιδιωτών μετόχων για τον αναμενόμενο τρόπο που θα ενεργήσουν οι διορισθέντες Εκκαθαριστές. 66. O μέχρι σήμερα τρόπος που ενεργούν οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές επιβεβαιώνει ότι ενεργούν υπό τις οδηγίες της Κυβέρνησης προς εξυπηρέτηση ειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων αυτών και προς υλοποίηση των σχεδιασμών της Κυβέρνησης να αποξενώσει και να οικειοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε βάρος των πιστωτών και μετόχων αυτής και να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν αστικές ευθύνες διευθυντών και αξιωματούχων της Εταιρείας αλλά και της ίδιας της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή η οποία τους τελευταίους δυο μήνες έλεγξε και καθοδηγούσε πλήρως το Δ.Σ. διά υπηρεσιακών διοικητικών συμβούλων. 67. Η «επιβολή» μέσω σωρείας παρατυπιών και παρανομιών των εκλεκτών και εξαρτώμενων από την Κυβέρνηση εκκαθαριστών έχει κλείσει κάθε δυνατότητα αποκάλυψης των ενόχων, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο διασπάθισης της εναπομείνασας περιουσίας της Εταιρείας, και ανεμπόδιστης πώλησης του λογότυπου από την Κυβέρνηση το οποίο εξασφάλισε με 18

19 παράνομες διαδικασίες λίγες εβδομάδες πριν το κλείσιμο της Εταιρείας σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή. 68. Επιπρόσθετα η παραμονή των παράνομα διορισθέντων εκκαθαριστών με την σαφέστατα εκφρασθείσα πρόθεση αυτών να πωλήσουν, χωρίς να δοθεί χρόνος σωστής αξιολόγησης της αξίας του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας, σε εκλεκτούς της παράτυπης διορισθείσας Επιτροπής Έλεγχου, προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές στους μετόχους μειοψηφίας οι οποίοι επένδυσαν ιδιωτικά τους κεφάλαια στην Εταιρεία αλλά αναπόφευκτα και στους πιστωτές. 69. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω συμπεριφορά της ως μετόχου πλειοψηφίας και ενώ η υπηρεσία όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία έχει τερματιστεί, η Κυβέρνηση έχει επιβάλει την παραμονή στην υπηρεσία της Εταιρείας δυο διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας οι οποίοι με τις πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν προκαλέσει αποδεδειγμένα τεράστιες ζημιές στην Εταιρεία για τις οποίες έπρεπε να τερματιστούν οι υπηρεσίες τους και να αποδώσουν λογαριασμό στην Εταιρεία ή σε ένα ανεξάρτητο Εκκαθαριστή. Αντίθετα η παραμονή τους στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών ενισχύει τις εύλογες υποψίες των μετόχων και πιστωτών για προσπάθεια συγκάλυψης και εξαφάνισης εγγράφων και αρχείων. 70. Επιπρόσθετα και ενώ η Εταιρεία έχει παύσει κάθε δραστηριότητα οι Εκκαθαριστές έχουν κρατήσει στην υπηρεσία της Εταιρείας με οδηγίες της Κυβέρνησης 62 υπαλλήλους δημιουργώντας επιπρόσθετο κόστος και ζημιά στην Εταιρεία περί τις 200,000 τον μήνα. 71. Ως με έχουν πληροφορήσει συνάδελφοι -υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών τις τελευταίες ημέρες και μετά την επίδοση της αίτησης μου για δικαστική εκκαθάριση της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές προβαίνουν σε καταστροφή αρχείων της Εταιρείας πράγμα το οποίο δημιουργεί επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτών από το Δικαστήριο με την έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 72. Προς υλοποίηση της ανατεθείσας από τον μέτοχο πλειοψηφίας εργασίας τους οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές, έχοντας λάβει κατοχή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, έχουν ξεκινήσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε εξευτελιστικές τιμές. Συγκεκριμένα: (1) Έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε πώληση του μοναδικού αεροσκάφους, περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή (1.7 εκ ευρώ, ενώ η αξία του υπερβαίνει τα 4 εκ ευρώ). Η τιμή των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρεται ως η εκτιμηθείσα τιμή του αεροσκάφους στην Έκθεση Καταστάσεως 19

20 τεκμήριο 10, ενώ η εκτιμημένη αξία του εν λόγω αεροσκάφους ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις τιμές πώλησης παρόμοιων αεροσκαφών στην διεθνή αγορά πώλησης αεροσκαφών. Ήδη ως με πληροφορούν συνάδελφοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές συνομιλούν με ενδιαφερόμενες εταιρείες του εξωτερικού για την πώληση του αεροσκάφους. (2) Έχουν ανακοινώσει την πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας την οποία έχουν ήδη αποφασίσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες (από τις 3/2/2015 μέχρι την 9/2/2015 η υποβολή προσφορών) την οποία υπάρχουν πληροφορίες στην αγορά ότι «θα κατακυρώσουν» σε μέλη της ΣΕΚ ΣΥΝΙΚΑ, με τον Πρόεδρο της Συντεχνίας του Τμήματος Τροφοδοσίας κ.βαγγέλη Μαππουρίδη να είναι μέλος μαζί με άλλο συνάδελφο του στην Επιτροπή Επιθεώρησης που διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης των πιστωτών. Επισυνάπτεται δημοσίευμα ημερομηνίας 3/2/2015 το οποίο σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 18. (3) Ήδη η διαδικασία των προσφορών έχει κλείσει και εξ όσων με πληροφορούν συνάδελφοι μου-υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές διατείνονται ότι θα προχωρήσουν στην πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας χωρίς να αναμένουν την απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης, δημιουργώντας τετελεσμένο. (4) Οι εν λόγω συνάδελφοι μου φοβούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα απωλέσουν τα δικαιώματα τους ή θα εκδιωχθούν από τους Εκκαθαριστές. (5) Τα καθίσματα των αεροπλάνων Airbus της εταιρικής θέσης (business class) (138 στο σύνολο) είχαν αφαιρεθεί από τα πέντε αεροπλάνα της Εταιρείας, πριν αυτά επιστραφούν στην CΙΤ και αντικαταστάθηκαν με καθίσματα τα οποία προορίζονταν για την οικονομική θέση. Τα εν λόγω καθίσματα, η αξία των οποίων ανέρχεται περί της 500,000 έχουν εξαφανιστεί και δεν ήταν καν καταγεγραμμένα στην Έκθεση Καταστάσεως τεκμήριο 10. (6) Στην Έκθεση Καταστάσεως δεν αναφέρεται το εισόδημα της Εταιρείας από την ενοικίαση χώρων στα υπόστεγα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας το οποίο ανέρχεται στις 2,000 περίπου Ευρώ μηνιαίως. (7) Ως έχω πληροφορηθεί από τους ίδιους εργαζόμενους στην Εταιρεία αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας με αριθμούς εγγραφής KVK593, KWS684, KVK729 KWF 670 όλα μάρκας OPEL INSIGNIA τα οποία χρησιμοποιούσαν οι διευθυντές της Εταιρείας 20

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Λευκωσία

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Λευκωσία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 31 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος, ΟΔ Παράβαση και διοικητικά πρόστιμα Καταχώρηση Προσφυγής:

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος, ΟΔ Παράβαση και διοικητικά πρόστιμα Καταχώρηση Προσφυγής: 21 Σεπτεμβρίου 2016 Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ Ημ. Ανακοίνωσης: 21.09.2016 Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 16.03.2015 01.08.2016 Αναφορικά με: Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα (ΔΣ), κ. Χρίστο Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd 0213/00018487/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1. Παύση Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

967 Ν. 105(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760,

967 Ν. 105(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760, 23.12.92 967 Ν. 105(I)/92 Ο περί Συνδέσμων Γονέων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Συννημένο / υπό Εγγραφή Οργανισμού Εγγραφή Ιδιωτικής Εταιρείας ΗΕ1 Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο 100 + 0,6% επί του, + 105 σταθερό ποσό, + 20 η ΗΕ1 0,6% επί του, +105 σταθερό ποσό, + 20 ευρώ η ΗΕ1 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΔΑΟ) ΧΡΕΗ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 25,000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΔΑΟ) ΧΡΕΗ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 25,000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΔΑΟ) ΧΡΕΗ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 25,000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η συμμετοχή μας στην ΣΕ ΙΠ, η πραγματική αλήθεια Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως πολλά σε ότι αφορά την συμμετοχή της Ε ΙΠΠΑΚ στην ΣΕ ΙΠ, με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν.

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τονν διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000 Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. II(I), Αρ. 4085, Δ.Κ. 4/2009 4/2009 Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, 77(Ι) ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Παρ. II(I), Αρ. 4085, Δ.Κ. 4/2009 4/2009 Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, 77(Ι) ΤΟΥ 1997 4/2009 Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, 77(Ι) ΤΟΥ 1997 33 του 1964 77(Ι) του 1997 49(Ι) του 2003 26(Ι) του 2007 Συνοπτικός Τίτλος ΟΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 Ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4096, Δ.Κ. 3/2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4096, Δ.Κ. 3/2014 3/2014 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 33 του 1964 35 του 1975 72 του 1977 59 του 1981 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 0016/00011964/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Αξ. Κύριοι, Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15 Μαρτίου 2012 Ώρα 12 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017. 0003/00019600/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 ώρα 9.30 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT 0091/00019836/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (EXAMINERSHIP) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παρουσίαση: Γεώργιος Καρροτσάκης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα