ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ 3.Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των µαθητών που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν. Τα στοιχεία αφορούν µαθητές που έδωσαν εξετάσεις και όχι το σύνολο των εγγεγραµµένων µαθητών. εν συµπεριλαµβάνονται οι µαθητές που διέκοψαν την φοίτηση τους ή απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Η χρονική διάρκεια της µελέτης είναι από την χρονιά 1976/1977 έως και την χρονιά 1997/1998. Για τις χρονιές 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990 και 1990/1991 δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στις επετηρίδες της ΕΣΥΕ. Θα προχωρήσουµε στην µελέτη ενοποιώντας τις υπάρχουσες χρονικές περιόδους. Οι σχέσεις που θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε είναι : δηµοσίων ιδιωτικών γυµνασίων αγοριών κοριτσιών περιφερειών για όσες χρονιές υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία ηµερησίων εσπερινών γυµνασίων για όσες χρονιές υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 3.Α.1 Ανάλυση σε ηµόσια Ιδιωτικά Γυµνάσια Στο διάγραµµα Γ.1- πίνακα 12 (παράρτηµα) βλέπουµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών γυµνασίων που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν. Οι µαθητές των ιδιωτικών παρουσιάζουν πολύ υψηλό ποσοστό προαγωγής. Μετά την χρονιά 1984/1985 το ποσοστό τους κυµαίνεται πάνω από 98%. Μάλιστα τις χρονιές 1988/1989, 1992/1993 και 1994/1995 υπερέβη και το 99%. Οι µαθητές των δηµοσίων παρουσιάζουν χαµηλότερες επιδόσεις. Το ποσοστό τους παίρνει τιµές από 85% (την χρονιά 1977/1978) έως 93,8% (την χρονιά 1997/1998). Η συνολική πορεία του ποσοστού είναι ανοδική µε κάποιες µικρές διακυµάνσεις. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια (από το 1991/1992 έως το 1997/1998) είναι σταθερά ανοδική. 97

2 Το ποσοστό από 89,85% γίνεται 93,81%. Η διαφορά του από το ποσοστό των µαθητών των ιδιωτικών ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Από 8 περίπου ποσοστιαίες µονάδες το 1976/1977 περιορίζεται στις 4,7 το 1997/1998. Το ποσοστό προαγωγής του συνόλου των µαθητών των γυµνασίων ακολουθεί την πορεία αυτού των δηµοσίων γυµνασίων. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αριθµός των µαθητών των ιδιωτικών γυµνασίων είναι αρκετά µικρός σε σχέση µε αυτόν των δηµοσίων ώστε να µπορεί να επηρεάσει το ποσοστό του συνόλου των µαθητών. 100 διάγραµµα Γ.1 98 ποσοστό προαγωγής δηµόσια ιδιωτικά σύνολο /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.1 : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών γυµνασίων που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν Για καλύτερη εξαγωγή συµπερασµάτων από τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα παραθέτω µία σειρά σκέψεων και πεποιθήσεων που διαµορφώθηκαν από την εµπειρία µου µέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Μετά την εφαρµογή της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης άρχισε να αναπτύσσεται µία λογική ότι το σχολείο πρέπει να βοηθά τους µαθητές να τελειώνουν τουλάχιστον το γυµνάσιο. Απόψεις µε περιεχόµενο καλύτερα ένα παιδί µέσα στο σχολείο και ας είναι αδιάφορο, παρά έξω στο δρόµο και άλλες παρεµφερούς περιεχοµένου άρχισαν να ακούγονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι δηµιουργήθηκε µία τάση οι αδύνατοι µαθητές να βοηθιούνται από τους καθηγητές όσο αυτό είναι δυνατό. Σε αυτό συµβάλλει και το σύστηµα προαγωγής. Τα τελευταία χρόνια ένας µαθητής µε µέσο όρο τριµήνων 12 χρειάζεται να γράψει στις ενδοσχολικές εξετάσεις µόλις 2 για να προαχθεί. Επίσης η 98

3 διαρκής απόρριψη ενός παιδιού δεν είναι και το καταλληλότερο παιδαγωγικό µέτρο ούτε για το ίδιο ούτε όµως και για την τάξη ολόκληρη (πολλές φορές παιδιά που έχουν απορριφθεί δύο φορές δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στις νέες τάξεις που περιλαµβάνει παιδιά δύο χρόνια µικρότερα). Η ύπαρξη ισχυρότερων οικονοµικών συµφερόντων θα πρέπει να µας κάνει πιο επιφυλακτικούς ως προς την υπεροχή του ποσοστού προαγωγής των παιδιών στα ιδιωτικά από ότι στα δηµόσια. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί ότι τα παιδιά των ιδιωτικών είναι ανάξια, αλλά πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει µία µεγαλύτερη επιείκεια. Για να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα θα έπρεπε να υπάρχει εξέταση κοινή µε διόρθωση προφορικής βαθµολογίας, όπως γίνεται στις πανελλήνιες εξετάσεις Β και Γ Λυκείου. Γεγονός που θα ήταν καλό για την ερευνά µας αλλά κακό όµως για τα παιδιά και δυσλειτουργικό για το εκπαιδευτικό σύστηµα. 3.Α.2 ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Αγοριών Κοριτσιών Γυµνασίων που Προσήλθαν στις Εξετάσεις και Προήχθησαν Στο διάγραµµα Γ.2α µπορούµε να µελετήσουµε τα ποσοστά προαγωγής των αγοριών και κοριτσιών που φοίτησαν στα γυµνάσια της χώρας από το 76 έως το 98 και προσήλθαν στις εξετάσεις. Το συµπέρασµα είναι ότι τα κορίτσια είναι πιο αποτελεσµατικά ως προς την προαγωγή τους από ότι τα αγόρια. Παρουσιάζουν ποσοστό προαγωγής από 88,99% (το 1977/1978) έως 96,12% (το 1997/1998). Αντίστοιχα τα αγόρια παρουσιάζουν ποσοστό προαγωγής που παίρνει τιµές από 83,2% (το 1977/1978) έως 92,1% (το 1997/1998). Τα ποσοστά και στα δύο φύλα τα τελευταία χρόνια (από το 1991/1992 και εντεύθεν) είναι σταθερά ανοδικά. Στο προηγούµενο διάστηµα υπάρχουν έντονες διακυµάνσεις. Ένα εντυπωσιακό συµπέρασµα που βγαίνει από την µελέτη του διαγράµµατος 2α είναι η σταθερότητα της διαφοράς ανάµεσα στα δύο φύλα. Για να µπορέσουµε να δούµε καλύτερα την συµπεριφορά αυτής της διαφοράς προχωρήσαµε στο διάγραµµα Γ.3 που δείχνει την διαφορά του ποσοστού προαγωγής των κοριτσιών από αυτό των αγοριών. 99

4 διάγραµµα Γ.2α ποσοστό προαγωγής σύνολο αγόρια κορίτσια /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 σύνολο 89,47 86,01 89,31 90,43 92,31 89,59 87,82 91,26 91,44 92,77 92,46 90,24 92,03 92,56 92,61 93,23 93,61 94,03 αγόρια 87,11 83,21 86,81 88,06 90,13 86,59 84,37 88,67 88,81 90,59 90,05 87,48 89,66 90,24 90,3 91,05 91,55 92,1 κορίτσια 91,98 88,99 92,01 92,96 94,67 92,83 91,57 94,08 94,32 95,15 95,06 93,18 94,56 95,06 95,1 95,56 95,82 96,12 ιάγραµµα Γ.2α : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών γυµνασίων κατά φύλο 7,5 διαγραµµα Γ.3 7 διαφορά ποσοστών 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 διαφορά 4,87 5,778 5,197 4,901 4,543 6,239 7,202 5,408 5,512 4,559 5,014 5,693 4,899 4,822 4,802 4,51 4,27 4,021 ιάγραµµα Γ.3 : διαχρονική εξέλιξη διαφοράς ποσοστού προαγωγής αγοριών κοριτσιών γυµνασίων 100

5 Οι τιµές που παίρνει η διαφορά ποσοστών είναι ανάµεσα στο 4 και στο 7,2 µε µέση τιµή 5,12. Αν µάλιστα εξαιρέσουµε τις χρονιές 1981/1982 και 1982/1983, όπου τα κορίτσια σηµείωσαν τις πιο µεγάλες διαφορές, το εύρος της διαφοράς περιορίζεται ανάµεσα στο 4 και στο 5,7. Μέχρι το 1991/1992 παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις ενώ από εκεί και πέρα µία σταθερή πτωτική πορεία (από το 5,7 το 1991/1992 στο 4 του 1997/1998). Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα αγόρια προσπαθούν να φτάσουν τα κορίτσια τα τελευταία χρόνια. Προσπαθώντας να ερµηνεύσουµε αυτήν την σχετικά σταθερή διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα θα ισχυριζόµαστε ότι σε µεγάλο βαθµό ευθύνεται η εφηβεία. Τα κορίτσια σε αυτήν τη φάση της ζωής τους είναι πιο συγκρατηµένα µε λιγότερες εκρήξεις και επαναστάσεις από ότι τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι περισσότερο ώριµα σε αυτήν την περίοδο από ότι τα αγόρια. Στο διάγραµµα Γ.2β πίνακας 13 (παράρτηµα) θα προσπαθήσουµε να δούµε και την πορεία των ποσοστών προαγωγής των δύο φύλλων σε σχέση και µε το αν το σχολείο είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. Τα κορίτσια και στα δύο είδη σχολείων παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τα αγόρια. Τα κορίτσια των ιδιωτικών γυµνασίων παρουσιάζουν ποσοστό επιτυχίας που κυµαίνεται πάνω από το 98% και τα τελευταία χρόνια ξεπερνά σταθερά το 99% φτάνοντας µάλιστα και κοντά στο 99,5%. Αυτές οι επιδόσεις κάνουν την τάση του ποσοστού να φαίνεται σταθεροποιητική. Τα κορίτσια των δηµοσίων γυµνασίων παρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση στο ποσοστό προαγωγής τους µε τιµές από 88% έως 96%. Η τάση του ποσοστού είναι ανοδική και ειδικότερα από το 93 και µετά φαίνεται σταθερά ανοδική που τείνει να πλησιάσει τις τιµές του ποσοστού προαγωγής των ιδιωτικών. Η διαφορά τους από τα κορίτσια των ιδιωτικών είναι το 1997/1998 περίπου 3 ποσοστιαίες µονάδες. Τα αγόρια των ιδιωτικών γυµνασίων βρίσκονται ανάµεσα στα κορίτσια των ιδιωτικών και στα κορίτσια των δηµοσίων γυµνασίων. Παρουσιάζουν µεγαλύτερες διακυµάνσεις από ότι τα κορίτσια των ιδιωτικών παίρνοντας τιµές από 95,6% έως 99,1%. Από το 1988/1989 παρουσιάζουν σταθερότητα παίρνοντας τιµές από 98% έως 98,7%. Τα τρία τελευταία χρόνια µάλιστα υποχωρούν ελαφρά από 98,7% σε 98%. Τα αγόρια των δηµοσίων γυµνασίων παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις. Το ποσοστό προαγωγής τους παίρνει τιµές από 82% έως 92% µε πολλές διακυµάνσεις µέχρι το 1991/1992. Από εκεί και πέρα υπάρχει µία σταθερή ανοδική πορεία που ανεβάζει το ποσοστό τους από 87% σε 91,8%. Αυτή η άνοδος είναι πιο έντονη από 101

6 αυτήν των κοριτσιών των δηµοσίων και έτσι ελαττώνεται η διαφορά τους από αυτά. Η διαφορά τους από τα αγόρια των ιδιωτικών γυµνασίων είναι περίπου 6 ποσοστιαίες µονάδες (το 1997/1998), διπλάσια από ότι η διαφορά των αντίστοιχων κοριτσιών. 100 διάγραµµα Γ.2β δηµόσια αγόρια ποσοστό /77 77/78 ιάγραµµα Γ.2β : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών γυµνασίων κατά φύλο και είδος σχολείου 3.A.3 ιαχρονική Εξέλιξη του Ποσοστού Προαγωγής των Μαθητών Γυµνασίων στις Περιφέρειες 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιδιωτικά αγόρια δηµόσια κορίτσια ιδιωτικά κορίτσια Θα µελετήσουµε την διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών προαγωγής µαθητών γυµνασίων σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδος. Κάθε περιφέρεια θα την συγκρίνουµε µε το συνολικό ποσοστό της χώρας. Στοιχεία έχουµε για τις περιόδους και Στα διαγράµµατα παρουσιάζονται οι παραπάνω περίοδοι ενοποιηµένες. Περιφέρεια Πρωτευούσης από το 94 και µετά Αττική (διάγραµµα Γ.4-πίνακας 14- παράρτηµα). Παρατηρούµε ότι η πορεία του ποσοστού προαγωγής των µαθητών γυµνασίων της Αθήνας υπερέχει σε όλη την χρονική διάρκεια της µελέτης του συνολικού ποσοστού. Μέχρι το 1985/1986 τα παιδιά της πρωτεύουσας εµφανίζουν καλύτερα ποσοστά προαγωγής από όλα τα παιδιά της Ελλάδας. Από το 93 και µετά είναι τρίτα µετά αυτά της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η χαµηλότερη επίδοση είναι 89,05% την χρονιά 1977/1978 και η υψηλότερη 94,5% την χρονιά 1985/1986. Η διαφορά του ποσοστού από το γενικό µέχρι την χρονιά 1985/1986 φαίνεται να είναι 102

7 σταθερή και µεγάλη της τάξης του 2% µε 3%. Από το 93 και µετά µειώνεται για να φτάσει το 1997/1998 στο 0,25%. διάγραµµα Γ ποσοστό προαγωγής /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.4 : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών γυµνασίων από Αθήνα, Στερεά Ελλάδα Εύβοια, Πελοπόννησο. σύνολο Ελλάδος περιφερεια πρωτευουσης λοιπή Στερεά- Εύβοια Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα (από το 94 και µετά χωρίς το υπόλοιπο Αττικής) Εύβοια (διάγραµµα Γ.4 πίνακας 14 - παράρτηµα). Τα παιδιά των γυµνασίων της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας υστερούν σε ποσοστό προαγωγής από το σύνολο των συµµαθητών τους µέχρι τη χρονιά 1994/1995. Τις χρονιές το ποσοστό προαγωγής παίρνει τιµές λίγο µεγαλύτερες από αυτές του συνολικού ποσοστού. Το ποσοστό της παίρνει την µικρότερη τιµή του (83,61%) την χρονιά 1977/1978 και την µεγαλύτερη τιµή του (94,31%) την χρονιά 1997/1998. Οι διαφορές του από το συνολικό µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε το 1982/1983 και ήταν 3,2%. Πελοπόννησος (διάγραµµα Γ.4 πίνακας 14 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων αυτής της περιοχής υστερεί του συνολικού για όλη την χρονική περίοδο εκτός από την χρονιά 1997/1998 που το υπερβαίνει ελαφρά. Την µικρότερη τιµή του 82,41% (πού είναι η δεύτερη µικρότερη όλων των περιφερειών) παίρνει την χρονιά 1977/1978 και την υψηλότερη 94,2% την χρονιά 1997/1998. Οι 103

8 διαφορές του από το συνολικό µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε το 1977/1978 και ήταν 3,6%. Ιόνια νησιά (διάγραµµα Γ.5 πίνακας 14 - παράρτηµα). Η πορεία του ποσοστού προαγωγής των µαθητών γυµνασίων σε αυτήν την περιφέρεια, καθ όλη την χρονική διάρκεια της µελέτης, υστερεί της πορείας του συνολικού ποσοστού. Οι µαθητές των γυµνασίων των Ιονίων παρουσιάζουν χαµηλότερη αποτελεσµατικότητα στις εξετάσεις από ότι οι συµµαθητές τους σε όλη την Ελλάδα. Η µικρότερη τιµή του ποσοστού είναι 83,93% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 92,35% την χρονιά 1997/1998. Η διαφορά του ποσοστού προαγωγής από το συνολικό δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριµένη τάση και παίρνει την µεγαλύτερη τιµή της 4,74% την χρονιά 1979/1980. Θράκη (διάγραµµα Γ.5 πίνακας 14 - παράρτηµα). Μία από τις περιφέρειες µε το χαµηλότερο ποσοστό προαγωγής. Σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα ( 76 78, 83 86, 93 98) έχει το χαµηλότερο ποσοστό από όλες τις άλλες περιφέρειες. Την χρονιά 1977/1978 παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό όλων των περιφερειών και όλων των ετών, 81,8%. Η µεγαλύτερη τιµή του ποσοστού της είναι 91,35% την χρονιά 1980/1981. Η µέγιστη διαφορά της από το συνολικό ποσοστό παρατηρείται την χρονιά 1996/1997 και είναι 5,2%. Από το 93 και µετά η διαφορά δείχνει να αυξάνει, γιατί το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων της Θράκης παραµένει σχεδόν σταθερό ενώ το συνολικό αυξάνεται. Αυτό είναι ένα γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης έρευνας. Ένας πιθανός παράγοντας που επηρέασε αυτό το ποσοστό είναι η εγκατάσταση σε αυτήν την περιφέρεια πολλών Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τα παιδιά τους εντάχθηκαν στα ελληνικά σχολεία αλλά πιθανόν να αντιµετώπισαν, όπως είναι φυσιολογικό, πολλά προβλήµατα λόγω της γλώσσας. Παρόµοια προβλήµατα πιθανόν να αντιµετωπίζουν και οι µουσουλµάνοι µαθητές, ο αριθµός των οποίων είναι µεγάλος στους νοµούς της Θράκης. Τα στοιχεία όµως που έχουµε δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Κρήτη (διάγραµµα Γ.5 πίνακας 14 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων σε αυτήν την περιφέρεια είναι µικρότερο του συνολικού σε όλη τη χρονική περίοδο. Η µικρότερη τιµή του είναι 83,66% την χρονιά 1977/1978 και η 104

9 µεγαλύτερη 91,65% τη χρονιά 1997/1998. Η διαφορά του από το συνολικό ποσοστό προαγωγής µέχρι το 1985/1986 είναι σχετικά µικρή. Μετά το 93 όµως είναι αυξανόµενη και παίρνει την µεγαλύτερη τιµή της το 1993/1994 µε 3,5 ποσοστιαίες µονάδες. Από τη χρονιά 1995/1996 το ποσοστό παρουσιάζει σηµεία ανόδου και µειώνει την διαφορά σε 2,5 ποσοστιαίες µονάδες. Αυξάνεται αλλά όχι µε τον ρυθµό που αυξάνεται το συνολικό ποσοστό. διάγραµµα Γ ποσοστό προαγωγής σύνολο Ελλάδος Ιόνια νησιά Θράκη Κρήτη /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.5 : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών γυµνασίων από Θράκη, Ιόνια νησιά, Κρήτη Ήπειρος (διάγραµµα Γ.6 πίνακας 14 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων σε αυτή την περιφέρεια παρουσιάζει µικτή εικόνα. Μέχρι την χρονιά 1980/1881 υστερεί του συνολικού, λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη διαφορά από αυτό τη χρονιά 1979/1980 (2,14%). Τις χρονιές σχεδόν ταυτίζεται µε αυτό και από εκεί και πέρα κινείται σε υψηλότερα επίπεδα του συνολικού. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι από το 93 και εντεύθεν η διαφορά αυξάνει αργά αλλά σταθερά. Την µικρότερη τιµή του το ποσοστό την παίρνει την χρονιά 1977/1978 και είναι 84,6% και την µεγαλύτερη 93,3% την χρονιά 1997/1998. Θεσσαλία (διάγραµµα Γ.6 πίνακας 14 - παράρτηµα). Εδώ έχουµε να κάνουµε µε µία από τις πιο επιτυχηµένες περιφέρειες. Μέχρι το 86 ακολουθεί από κοντά την πρωτοπόρο περιφέρεια πρωτευούσης. Από το 93 και µετά είναι µε διαφορά πρώτη 105

10 συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία σε αντίθεση µε την περιφέρεια πρωτευούσης που παραµένει σχεδόν στάσιµη. Μάλιστα τα τελευταία αυτά χρόνια δείχνει να κρατά µία διαφορά από το συνολικό ποσοστό γύρω στις τρεις ποσοστιαίες µονάδες. Την µικρότερη τιµή του (88,2%), το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων παίρνει την χρονιά 1977/1978 και την µεγαλύτερη (97,1%), την χρονιά 1997/1998. Οι τιµές που παίρνει το ποσοστό προαγωγής τα τελευταία χρόνια είναι οι υψηλότερες όλων των περιφερειών σε όλη την χρονική περίοδο. Μακεδονία (διάγραµµα Γ.6 πίνακας 14 - παράρτηµα). Εδώ έχουµε την περιφέρεια που προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλη την πορεία του συνολικού ποσοστού προαγωγής. Οι µεγαλύτερες τιµές της διαφοράς από το συνολικό είναι 1,37% και 1,35% την διετία 1983/1985. Όλες τις άλλες χρονιές η διαφορά είναι κάτω από µια ποσοστιαία µονάδα και τις περισσότερες φορές κάτω από µισή ποσοστιαία µονάδα. Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων της Μακεδονίας υπερτερεί του συνολικού στην τριετία ενώ όλα τα άλλα χρόνια υπολείπεται. Την µικρότερη τιµή του παίρνει την χρονιά 1977/1978 µε 85,3% και την υψηλότερη την χρονιά 1997/1998 µε 93,7%. 98 διάγραµµα Γ.6 96 ποσοστό προαγωγής /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.6 : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών γυµνασίων από Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία και νησιά Αιγαίου. 106 σύνολο Ελλάδος Ήπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Νησιά Αιγαίου

11 Νησιά Αιγαίου (διάγραµµα Γ.6 πίνακας 14 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών γυµνασίων της περιφέρειας αυτής βρίσκεται αρκετά κοντά στο συνολικό. Υπολείπεται αυτού τις χρονιές 1977/1978, 1981/1982, 1985/1986, 1994/1995 και Η µεγαλύτερη διαφορά του από το συνολικό ποσοστό προαγωγής παρατηρείται την χρονιά 1979/1980 και είναι 1,5 ποσοστιαία µονάδα. Την µεγαλύτερη τιµή του (93,32%) παίρνει την χρονιά 1997/1998 και την µικρότερη (85,13%) την χρονιά 1977/ Α.4 ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Προαγωγής Μαθητών Ηµερησίων Εσπερινών Γυµνασίων Θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια και εσπερινά σχολεία. Η χρονική διάρκεια είναι από την χρονιά 1976/1977 έως και την 1997/1998. Για τις χρονιές 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990 και 1990/1991 δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στις επετηρίδες της ΕΣΥΕ. Θα προχωρήσουµε στην µελέτη ενοποιώντας τις υπάρχουσες χρονικές περιόδους. Το ποσοστό προαγωγής στα εσπερινά γυµνάσια παρουσιάζει αρκετές διακυµάνσεις χωρίς κάποια σαφή τάση ( ανοδική ή καθοδική). Παίρνει τιµές από 82% (την χρονιά 1982/1983) έως 89,5% (τις χρονιές 1979/1980 και 1988/1989). Σχεδόν κάθε χρονιά αλλάζει κατεύθυνση η τάση. Αυτό είναι ενδεικτικό της έντονης διακύµανσής του. 96 διάγραµµα Γ.7 94 ποσοστό προαγωγής ηµερησια εσπερινά /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 ηµερησια 89,52 86,02 89,37 90,44 92,38 89,62 87,88 91,35 91,52 92,87 92,49 90,34 92,1 92,69 93,33 93,7 94,19 εσπερινά 86,56 84,88 84,53 89,53 85,51 86,27 82,03 83,64 85,54 85,49 89,56 83,1 87,63 85,64 88,05 89,28 87,15 ιάγραµµα Γ.7: διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια εσπερινά γυµνάσια 107

12 Τα πρώτα χρόνια (µέχρι το 80) το ποσοστό προαγωγής στα εσπερινά γυµνάσια παρακολουθούσε από κοντά το ποσοστό των δηµοσίων (οι διαφορές που παρουσιάζει είναι της τάξης των 2-3 ποσοστιαίων µονάδων) ενώ τα επόµενα η διαφορά του αυξάνει (τις χρονιές 1991/1992 και 1997/1998 φτάνει στις 7 ποσοστιαίες µονάδες). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών ηµερησίων γυµνασίων παρουσιάζει µία ανοδική τάση. Μέχρι το 91 έχει έντονες διακυµάνσεις ενώ από εκεί και πέρα παρουσιάζεται σταθερά ανοδικό. Η µικρότερη τιµή του είναι 86% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 94,2% την χρονιά 1997/1998. Θα πρέπει όµως να είµαστε πολύ προσεκτικοί στην εξαγωγή συµπερασµάτων πάνω σε αυτό το θέµα για να µην αδικήσουµε ούτε τα παιδιά των ηµερησίων ούτε των εσπερινών. Τα παιδιά των εσπερινών είναι τα περισσότερα εργαζόµενα και καλούνται το βράδυ 7 µε 10 να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Αυτό από µόνο του σηµατοδοτεί µία αδικία για αυτά τα παιδιά σε σχέση µε τα παιδιά των ηµερησίων που έχουν όλο το χρόνο µπροστά τους για µελέτη. Γι αυτόν το λόγο οι απαιτήσεις από το σχολείο στα παιδιά των εσπερινών είναι πολύ µικρότερες. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την σχέση ανάµεσα στα δηµόσια ηµερήσια, στα δηµόσια εσπερινά, στα ιδιωτικά ηµερήσια και στα ιδιωτικά εσπερινά (διάγραµµα Γ.8 -πίνακας 5, παράρτηµα). διάγραµµα Γ.8 98 ποσοστό προαγωγής δηµοσια ηµερησια δηµοσια εσπερινα ιδιωτικά ηµερησια ιδιωτικά εσπερινα 78 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.8: διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια εσπερινά, δηµόσια ιδιωτικά γυµνάσια 108

13 Τα δηµόσια εσπερινά γυµνάσια καταγράφουν τις µικρότερες τιµές στα ποσοστά προαγωγής. Η µικρότερη τιµή είναι 79,35% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 88,9% την χρονιά 1988/1989. Η πορεία του ποσοστού έχει έντονες διακυµάνσεις και µία ελαφρά ανοδική τάση. Τα ιδιωτικά εσπερινά γυµνάσια καταγράφουν ποσοστά προαγωγής υψηλότερα των δηµοσίων µε έντονες διακυµάνσεις και χωρίς την ύπαρξη σαφούς τάσεως. Η µικρότερη τιµή είναι 90,3% την χρονιά 1981/1982 και η µεγαλύτερη 98,8% την χρονιά 1996/1997. Σε κάποιες χρονιές από τα τελευταία χρόνια υστερούν έναντι των δηµοσίων ηµερησίων. Η διαφορά τους από τα δηµόσια εσπερινά µειώνεται τα τελευταία χρόνια. Άξιον λόγου είναι ότι ο αριθµός µαθητών σε αυτά ελαττώνεται σηµαντικά. Το 1976/1977 είχαµε 1738 µαθητές ενώ το 1997/1998 µόλις 361 οι οποίοι προσήλθαν στις εξετάσεις. Τα δηµόσια ηµερήσια γυµνάσια καταγράφουν ελάχιστο ποσοστό προαγωγής 85,4% την χρονιά 1977/1978 και µέγιστο 93,97% την χρονιά 1997/1998. Μέχρι το 1993 παρουσιάζουν έντονες αυξοµειώσεις ενώ από εκεί και πέρα ακολουθούν µία ανοδική πορεία που οδηγεί στην µείωση της διαφοράς που είχαν από τα ιδιωτικά ηµερήσια. Η διαφορά αυτή έφτανε το 1977/1978 περίπου 12 ποσοστιαίες µονάδες και το 1997/1998 είναι λίγο κάτω από πέντε ποσοστιαίες µονάδες. Οι µαθητές των ιδιωτικών ηµερησίων παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά προαγωγής που τα τελευταία χρόνια (από το 88 µέχρι το 94) ξεπερνούν το 99% και τα 98,7% από το 95 και µετά. Λόγω των τόσο υψηλών ποσοστών παρατηρείται σταθερότητα στην εξέλιξη του ποσοστού. Έτσι λογικό είναι, αφού δεν µπορεί να αυξηθεί άλλο, να µειώνεται η διαφορά τους ποσοστού τους από αυτό των µαθητών των δηµοσίων ηµερησίων γυµνασίων το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. 3.B ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των µαθητών που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν. Τα στοιχεία αφορούν µαθητές που έδωσαν εξετάσεις και όχι το σύνολο των εγγεγραµµένων µαθητών. εν συµπεριλαµβάνονται οι µαθητές που διέκοψαν την φοίτηση τους ή απερρίφθησαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Η χρονική διάρκεια είναι από την χρονιά 1976/1977 έως και την χρονιά 1997/1998. Για τις χρονιές 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990 και 1990/1991 δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στις επετηρίδες της ΕΣΥΕ. Θα 109

14 προχωρήσουµε στην µελέτη ενοποιώντας τις υπάρχουσες χρονικές περιόδους. Οι σχέσεις που θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε είναι: δηµοσίων ιδιωτικών λυκείων αγοριών κοριτσιών περιφερειών, για όσες χρονιές υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία ηµερησίων εσπερινών, για όσες χρονιές υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 3.Β.1 ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Προαγωγής Μαθητών ηµοσίων Ιδιωτικών Λυκείων Στο διάγραµµα Γ.9 βλέπουµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν. Οι µαθητές των ιδιωτικών λυκείων παρουσιάζουν πολύ υψηλό ποσοστό προαγωγής. Μετά την χρονιά 1991/1992 το ποσοστό τους κυµαίνεται πάνω από 99%. Η µικρότερη τιµή του είναι 92,43% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 99,43 % την χρονιά 1997/1998. Οι µαθητές των δηµοσίων λυκείων παρουσιάζουν χαµηλότερες επιδόσεις. Το ποσοστό τους παίρνει τιµές από 89,94% (την χρονιά 1977/1978) έως 96,45% (την χρονιά 1997/1998). Η συνολική πορεία του ποσοστού είναι ανοδική µε κάποιες µικρές διακυµάνσεις. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια (από το 1988/1989 έως το 1997/1998) είναι σταθερά ανοδική. Το ποσοστό από 92,6% γίνεται 94,45%. Η διαφορά του ποσοστού των µαθητών των δηµοσίων από το ποσοστό των µαθητών των ιδιωτικών που προήχθησαν κατά τα πρώτα χρόνια ήταν µικρότερη από ότι µετά το 91. Μάλιστα την χρονιά 1978/1979 το ποσοστό προαγωγής των µαθητών των δηµοσίων λυκείων υπερέβαινε αυτού των ιδιωτικών. Όµως από το 1983/1984 το ποσοστό των µαθητών των δηµοσίων λυκείων παρουσιάζει διαφορά από αυτό των ιδιωτικών που ξεπερνά τις 4 ποσοστιαίες µονάδες φτάνοντας το 1988/1989 και τις πέντε. Από εκεί και πέρα παρουσιάζεται µια µικρή µείωση της διαφοράς που καταλήγει το 1997/1998 στο 2,98. Το ποσοστό προαγωγής του συνόλου των µαθητών λυκείων ακολουθεί την πορεία αυτού των δηµοσίων λυκείων. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αριθµός των µαθητών των ιδιωτικών λυκείων είναι αρκετά µικρός σε σχέση µε αυτόν των δηµοσίων ώστε να µπορεί να επηρεάσει το ποσοστό του συνόλου των µαθητών. 110

15 Για ασφαλέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων από τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ όψη µας ότι στο χρονικό διάστηµα που µελετάµε δεν υπάρχει αντικειµενικότητα στο σύστηµα προαγωγής. Οι εξετάσεις είναι ενδοσχολικές και όχι πανελλήνιες όπως συµβαίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι το ποσοστό προαγωγής στα ιδιωτικά πιθανόν να επηρεάζεται (δεν υπάρχουν βέβαια αποδείξεις) από παράγοντες µη παιδαγωγικούς. Για να έχουµε ασφαλή συµπεράσµατα πρέπει οι εξετάσεις να γίνονται όπως αυτές της Β και Γ λυκείου τα τελευταία χρόνια. διάγραµµα Γ ποσοστό δηµόσια ιδιωτικά /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 δηµόσια 91,46 89,94 95,11 93,96 94,18 92,51 92,07 92,46 91,86 92,6 92,59 94,53 95,44 95,7 95,68 95,9 96,44 96,45 ιδιωτικά 93,07 92,43 93,73 94,82 96,8 95,87 93,05 96,58 96,24 96,67 97,71 99,23 99,14 98,99 99,35 99,26 99,37 99,43 συνολο 91,66 90, ,02 94,32 92,68 92,11 92,62 92,03 92,75 92,8 94,76 95,63 95,87 95,88 96,08 96,59 96,62 συνολο ιάγραµµα Γ.9 : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων που προσήλθαν στις εξετάσεις και προήχθησαν 3.Β.2 ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Προαγωγής Αγοριών Κοριτσιών στα Λύκεια Στο διάγραµµα Γ.10α µπορούµε να δούµε τα ποσοστά προαγωγής των αγοριών και κοριτσιών που φοίτησαν στα λύκεια της χώρας από το 76 έως το 98 και προσήλθαν στις εξετάσεις. Το συµπέρασµα είναι ότι τα κορίτσια είναι πιο αποτελεσµατικά όσον αφορά την προαγωγή τους από ότι τα αγόρια. Παρουσιάζουν ποσοστό προαγωγής από 91,7% (το 1977/1978) έως 97,28% (το 1997/1998). Αντίστοιχα τα αγόρια παρουσιάζουν ποσοστό προαγωγής που παίρνει τιµές από 88,62% το 1977/1978 έως 95,88% το 1996/1997. Τα ποσοστά προαγωγής και στα δύο φύλα τα τελευταία χρόνια (από το 111

16 1988/1989 και εντεύθεν) έχουν ανοδική τάση. Στο προηγούµενο διάστηµα υπάρχουν έντονες διακυµάνσεις. διάγραµµα Γ.10α ποσοστό αγορια κοριτσια /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 αγορια 89,06 88,62 93,48 92,35 92,63 91,03 90,6 91,41 90,08 91,08 91,37 93,69 94,62 94,97 94,9 95,19 95,88 95,8 κοριτσια 94,17 91,7 96,42 95,52 95,75 94,05 93,35 93,59 93,6 94,09 93,94 95,6 96,42 96,6 96,68 96,8 97,17 97,28 ιάγραµµα Γ.10α : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών λυκείων κατά φύλο διάγραµµα Γ.10β 5,5 5 διαφορά ποσοστών 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 76/7 7 77/7 8 78/7 9 79/8 0 80/8 1 81/8 2 82/8 3 83/8 4 84/8 5 διαφορά 5,11 3,08 2,95 3,18 3,12 3,02 2,75 2,18 3,52 3,01 2,58 1,91 1,79 1,63 1,78 1,61 1,28 1,48 85/8 6 88/8 9 91/9 2 92/9 3 93/9 4 94/9 5 95/9 6 96/9 7 97/9 8 διαφορά ιάγραµµα Γ.10β : διαχρονική εξέλιξη διαφοράς ποσοστού προαγωγής αγοριών κοριτσιών λυκείων 112

17 Για να έχουµε µία σαφέστερη εικόνα της διαφοράς στα ποσοστά προαγωγής των δύο φύλων προχωρήσαµε στο διάγραµµα Γ.10β που δείχνει την διαφορά του ποσοστού προαγωγής των κοριτσιών από αυτό των αγοριών. Οι τιµές που παίρνει η διαφορά ποσοστών είναι µεταξύ 1,28 και στο 5,11 µε µέση τιµή 2,55. Μέχρι το 1985/1986 παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις ενώ από εκεί και πέρα µία σταθερή πτωτική πορεία. Από το 3,5% το 85/86 στο 1,5% του 1997/1998. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η απόδοση των αγοριών είναι πολύ κοντά στην απόδοση των κοριτσιών τα τελευταία χρόνια. Στο διάγραµµα Γ.10γ-πίνακας 16 (παράρτηµα) θα προσπαθήσουµε να δούµε και την πορεία τω ποσοστών των δύο φύλων σε σχέση και µε το αν το σχολείο είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. Τα κορίτσια και στα δύο είδη σχολείων παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τα αγόρια. Τα κορίτσια των ιδιωτικών λυκείων παρουσιάζουν ποσοστό που τα τελευταία χρόνια ξεπερνά σταθερά το 99% φτάνοντας µάλιστα και κοντά στο 99,5%. Αυτές οι επιδόσεις κάνουν την τάση του ποσοστού να φαίνεται σταθεροποιητική. Τα κορίτσια των δηµοσίων λυκείων παρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση στο ποσοστό τους παίρνοντας τιµές από 91,4% έως 97,15%. Η τάση του ποσοστού είναι ανοδική και ειδικότερα από το 88 και µετά φαίνεται σταθερά ανοδική που τείνει να πλησιάσει τις τιµές του ποσοστού των ιδιωτικών λυκείων. Η διαφορά τους από τα κορίτσια των ιδιωτικών λυκείων είναι το 1997/1998 περίπου 2,5 ποσοστιαίες µονάδες. Μέχρι το 1983 το ποσοστό προαγωγής των κοριτσιών των δηµοσίων λυκείων είναι µεγαλύτερο και από αυτό των αγοριών των ιδιωτικών λυκείων. Το ποσοστό προαγωγής των αγοριών των ιδιωτικών λυκείων παρουσιάζει τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις παίρνοντας τιµές από 89,29% έως 99,24%. Από το 1991/1992 παρουσιάζει σταθερότητα παίρνοντας τιµές από 98,8% έως 99,24%. Τα πρώτα χρόνια εµφανίζει αστάθεια. Την χρονιά 1982/1983 το ποσοστό προαγωγής των αγοριών των ιδιωτικών λυκείων έχει τη µικρότερη τιµή από όλα τα ποσοστά. Τα αγόρια των δηµοσίων λυκείων παρουσιάζουν σχεδόν πάντα τις χειρότερες επιδόσεις. Το ποσοστό προαγωγής τους παίρνει τιµές από 88,34% έως 95,68% µε πολλές διακυµάνσεις µέχρι το 89. Από εκεί και πέρα υπάρχει µία σταθερή ανοδική πορεία που ανεβάζει το ποσοστό τους από 91% σε 95%. Αυτή η άνοδος είναι πιο έντονη από αυτήν του ποσοστού προαγωγής των κοριτσιών των δηµοσίων λυκείων και έτσι ελαττώνεται η διαφορά από το ποσοστό των κοριτσιών των δηµοσίων. 113

18 Το ποσοστό προαγωγής των αγοριών των δηµοσίων λυκείων, µέχρι το 1982/1983, εναλλάσσεται µε το ποσοστό των αγοριών των ιδιωτικών λυκείων στην πρωτοπορία από εκεί και πέρα παρουσιάζει υστέρηση έναντι του ποσοστού των αγοριών των ιδιωτικών. Έτσι το 1983/1984 η διαφορά τους είναι 2,8 ποσοστιαίες µονάδες το 1988/1989 σχεδόν 5,5 και το 1997/1998 περίπου 3,5 ποσοστιαίες µονάδες. διάγραµµα Γ.10γ 100 ποσοστό αγορια ιδιωτικα κοριτσια ιδιωτικα αγορια δηµοσια ιάγραµµα Γ.10γ : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών λυκείων κατά φύλο και είδος σχολείου 3.Β.3 ιαχρονική Εξέλιξη του Ποσοστού Προαγωγής Μαθητών Λυκείων στις Περιφέρειες 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 κοριτσια δηµοσια Θα µελετήσουµε την διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών προαγωγής µαθητών λυκείων σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδος. Κάθε περιφέρεια θα την συγκρίνουµε µε το συνολικό ποσοστό της χώρας. Στοιχεία έχουµε για τις περιόδους και Στα διαγράµµατα παρουσιάζονται οι παραπάνω περίοδοι ενοποιηµένες. Περιφέρεια πρωτευούσης από το 94 και µετά Αττική.(διάγραµµα Γ.11α πίνακας 17 - παράρτηµα). Παρατηρούµε ότι το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων της Αθήνας παρουσιάζει µικτή εικόνα σε σχέση µε το συνολικό ποσοστό της χώρας. Για εννέα χρονιές υπερέχει και για έξι υπολείπεται. Μέχρι το 1984/1985 παρουσιάζει διακυµάνσεις ενώ από εκεί και πέρα αρχίζει ανοδική πορεία. Η χαµηλότερη επίδοση είναι 91,06% την χρονιά 1977/1978 και η υψηλότερη 96,67% την χρονιά 1996/1997. Η διαφορά του ποσοστού από αυτό της χώρας δεν είναι 114

19 µεγάλη και δεν ξεπερνά την µία ποσοστιαία µονάδα. Από το 93 και µετά περιορίζεται κάτω από την µισή ποσοστιαία µονάδα. Στερεά Ελλάδα (από το 94 και µετά χωρίς το υπόλοιπο Αττικής) Εύβοια (διάγραµµα Γ.11α - πίνακας 17 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας µέχρι τη χρονιά 1978/1979 παίρνει τιµές πολύ χαµηλές. Όµως τις χρονιές παίρνει τιµές λίγο µεγαλύτερες του συνολικού ποσοστού προαγωγής. Τις χρονιές 1996/97 και 1997/98 παρουσιάζει το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό προαγωγής από όλες τις περιφέρειες. Το ποσοστό της παίρνει την µικρότερη τιµή του 89,12% την χρονιά 1977/1978 και την µεγαλύτερη τιµή του 97,4% την χρονιά 1997/ διάγραµµα Γ.11α 97 σύνολο Ελλάδος 96 ποσοστό περιφερεια πρωτευουσης λοιπή Στερεά- Εύβοια Πελοπόννησος Ιόνια νησιά 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.11α : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών λυκείων από Αθήνα, Στερεά Ελλάδα Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά Πελοπόννησος (διάγραµµα Γ.11α - πίνακας 17 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων αυτής της περιοχής υστερεί του συνολικού για όλη την χρονική περίοδο εκτός από την χρονιά 1979/1980 που το υπερβαίνει ελαφρά. Καθ όλη την χρονική διάρκεια παρουσιάζει τιµές από τις µικρότερες όλων των περιφερειών. Την µικρότερη τιµή του (89,14%) παίρνει την χρονιά 1977/1978 και την υψηλότερη (96,39%) την χρονιά 1997/1998. Η πορεία του από το 93 και µετά 115

20 είναι ανοδική και η διαφορά του από το ποσοστό προαγωγής της χώρας µειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ιόνια νησιά (διάγραµµα Γ.11α- πίνακας 17 - παράρτηµα). Η πορεία του ποσοστού προαγωγής των µαθητών λυκείων σε αυτήν την περιφέρεια υστερεί της πορείας του ποσοστού της χώρας στα περισσότερα έτη (µόνο τέσσερις χρονιές υπερβαίνει το ποσοστό της χώρας). Η µικρότερη τιµή του ποσοστού είναι 89,13% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 96,1% την χρονιά 1995/1996. Η διαφορά του ποσοστού από το συνολικό τα τελευταία δύο χρόνια να διευρύνεται ελαφρώς γεγονός αρνητικό που οδηγεί αυτή την περιφέρεια στις χαµηλότερες θέσεις για αυτές τις χρονιές. Ήπειρος (διάγραµµα Γ.11β- πίνακας 17 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων σε αυτή την περιφέρεια παρουσιάζει µικτή εικόνα. Οκτώ χρονιές υστερεί και επτά υπερτερεί του ποσοστού της χώρας. Από το 94 και εντεύθεν παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Τις χρονιές βρίσκεται υψηλότερα του ποσοστού της χώρας ενώ τις χρονιές σχεδόν ταυτίζεται µε αυτό. Την µικρότερη τιµή του (89%) το ποσοστό την παίρνει την χρονιά 1977/1978 και την µεγαλύτερη (96,9%) την χρονιά 1994/1995. Θεσσαλία (διάγραµµα Γ.11β- πίνακας 17 - παράρτηµα). Εδώ έχουµε µία από τις πιο επιτυχηµένες περιφέρειες. Βρίσκεται καθ όλη τη χρονική περίοδο της µελέτης πάνω από το ποσοστό προαγωγής της χώρας και µάλιστα από το 93 και µετά είναι πρώτη συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και φτάνοντας στην υψηλότερη τιµή όλων των ποσοστών (97,93%) τη χρονιά 1997/1998. Μάλιστα τα τελευταία αυτά χρόνια δείχνει να κρατά µία διαφορά από το συνολικό ποσοστό γύρω στις 1,3 ποσοστιαίες µονάδες. Την µικρότερη τιµή του (91,4%) το ποσοστό την παίρνει την χρονιά 1977/1978 και την µεγαλύτερη (97,935%) την χρονιά 1997/1998. Οι τιµές που παίρνει το ποσοστό της τα τελευταία χρόνια είναι οι υψηλότερες όλων των περιφερειών σε όλη την χρονική περίοδο. Μακεδονία (διάγραµµα Γ.11β- πίνακας 17 - παράρτηµα). Εδώ έχουµε την περιφέρεια που προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλη την πορεία του συνολικού ποσοστού προαγωγής. Εναλλάσσονται στην πρωτοπορία και για εννέα έτη βρίσκεται 116

21 υψηλότερα του γενικού ποσοστού ενώ για έξι χαµηλότερα µε µικρή διαφορά από αυτό. Η µεγαλύτερη τιµή της διαφοράς από το συνολικό είναι 0,9% την χρονιά 1984/1985. Την µικρότερη τιµή του παίρνει την χρονιά 1977/1978 µε 89,6% και την υψηλότερη την χρονιά 1997/1998 µε 96,7%. Από το 93 και µετά η πορεία του ποσοστού είναι σχεδόν σταθερή. διάγραµµα Γ.11β ποσοστά σύνολο Ελλάδος Ήπειρος Θεσσαλία Μακεδονία /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.11β : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών λυκείων από Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία Θράκη (διάγραµµα Γ.11γ- πίνακας 17 - παράρτηµα). Αν εξαιρέσουµε την τριετία , κατά την οποία η περιφέρεια αυτή παρουσιάζει τις µικρότερες τιµές όλων των περιφερειών και όλων των ετών, η συµπεριφορά της είναι ανάλογη µε την συµπεριφορά της χώρας και κοντά σε αυτήν. Την χρονιά 1985/1986 παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων όλων των περιφερειών και όλων των ετών, (88,28%). Η µεγαλύτερη τιµή του ποσοστού της είναι 97,18% την χρονιά 1993/1994. Η διακύµανσή της είναι έντονη. Από το 94 και µετά το ποσοστό παραµένει σχεδόν σταθερό. Τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν ταυτίζεται µε αυτό της χώρας. Κρήτη (διάγραµµα Γ.11γ- πίνακας 17 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων της περιφέρειας αυτής είναι µικρότερο του συνολικού σε όλη τη χρονική περίοδο. Μάλιστα κατά διαστήµατα οι τιµές του ποσοστού είναι οι 117

22 µικρότερες όλων των περιφερειών. Αυτό συµβαίνει τις χρονιές και Η µικρότερη τιµή του είναι 88,81% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 95,76% τη χρονιά 1996/1997. Στις χρονιές ακολουθεί την πορεία του ποσοστού της χώρας (αυξάνει µε τον ίδιο ρυθµό). Την χρονιά 1997/1998 παρουσιάζει πτώση και εµφανίζει διαφορά από το µέσο ποσοστό της χώρας 1,5 ποσοστιαίες µονάδες. διάγραµµα Γ.11γ ποσοστό σύνολο Ελλάδος Θράκη Νησιά Αιγαίου Κρήτη 88 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 ιάγραµµα Γ.11γ : διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής µαθητών λυκείων από Θράκη, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Νησιά Αιγαίου (διάγραµµα Γ.11γ- πίνακας 17 - παράρτηµα). Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών λυκείων της περιφέρειας αυτής βρίσκεται τις περισσότερες χρονιές υψηλότερα του συνολικού. Υπολείπεται αυτού µόνο τη χρονιά 1996/1997. Μάλιστα τις χρονιές και παίρνει τις υψηλότερες τιµές από όλες τις άλλες περιφέρειες. Η µεγαλύτερη διαφορά του από το συνολικό παρατηρείται την χρονιά 1980/1981 και είναι 3,2 ποσοστιαίες µονάδες. Την µεγαλύτερη τιµή του, (97,54%), την παίρνει την χρονιά 1980/1981 και την µικρότερη, (91,38%), την χρονιά 1977/ B.4 ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Προαγωγής Μαθητών Ηµερησίων Εσπερινών Λυκείων Θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια και εσπερινά σχολεία. Η χρονική διάρκεια είναι από την 118

23 χρονιά 1976/1977 έως και την χρονιά 1997/1998. Για τις χρονιές 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990, 1990/1991 και 1994/1995 δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στις επετηρίδες της ΕΣΥΕ. Θα προχωρήσουµε στην µελέτη ενοποιώντας τις υπάρχουσες χρονικές περιόδους. Το ποσοστό προαγωγής στα εσπερινά λύκεια παρουσιάζει αρκετές διακυµάνσεις. Παίρνει τιµές από 78,2% (την χρονιά 1982/1983) έως 96,82% (τη χρονιά 1995/1996). Τα πρώτα χρόνια (µέχρι το 79) παρουσίασε ανοδική τάση ενώ τα επόµενα τέσσερα χρόνια πτωτική για να φτάσει το 83 στο απογοητευτικό ποσοστό 78,2%. Στη συνέχεια κινείται έντονα ανοδικά µέχρι το 89 για να ακολουθήσει µία σχεδόν σταθεροποιητική πορεία µέχρι το 1997/1998. Η διαφορά του από το ποσοστό προαγωγής των ηµερησίων µέχρι το 86 είναι µεγάλη (φτάνει έως και τις 14 ποσοστιαίες µονάδες). Από το 88 και µετά πλησιάζει το ποσοστό προαγωγής των ηµερησίων µε διαφορά γύρω στην µια ποσοστιαία µονάδα. Το ποσοστό προαγωγής των µαθητών των ηµερησίων λυκείων παρουσιάζει µία ανοδική τάση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται πιο σταθερό. Η µικρότερη τιµή του είναι 90,26% την χρονιά 1977/1978 και η µεγαλύτερη 97,91% την χρονιά 1991/1992. διάγραµµα Γ ποσοστό ηµερησια εσπερινα 78 76/ 77 77/ 78 78/ 79 79/ 80 80/ 81 81/ 82 82/ 83 83/ 84 ηµερησια 91,8 90,3 95,2 94,2 94,5 92,8 92,3 92,7 92,1 92,8 96,3 97,9 97,3 97,1 97,8 96,4 97,8 εσπερινα 87 88, ,6 84,2 78,2 87,9 85,7 89,8 96,1 94,4 95,9 96,4 96,8 95,9 96,8 84/ 85 85/ 86 88/ 89 91/ 92 92/ 93 93/ 94 95/ 96 96/ 97 97/ 98 ιάγραµµα Γ.12: διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια εσπερινά λύκεια 119

24 Θα πρέπει όµως να είµαστε πολύ προσεκτικοί στην εξαγωγή συµπερασµάτων πάνω σε αυτό το θέµα για να µην αδικήσουµε ούτε τα παιδιά των ηµερησίων ούτε των εσπερινών. Τα παιδιά των εσπερινών είναι τα περισσότερα εργαζόµενα και καλούνται τις ώρες που δεν εργάζονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Αυτό από µόνο του σηµατοδοτεί µία ανισότητα για αυτά τα παιδιά σε σχέση µε τα παιδιά των ηµερησίων που έχουν περισσότερο χρόνο µπροστά τους για µελέτη. Γι αυτόν το λόγο οι απαιτήσεις από το σχολείο στα παιδιά των εσπερινών είναι πολύ µικρότερες και είναι τετρατάξια. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την σχέση ανάµεσα στα δηµόσια ηµερήσια, στα δηµόσια εσπερινά, στα ιδιωτικά ηµερήσια και στα ιδιωτικά εσπερινά. (διάγραµµα Γ.13 πίνακας 18 - παράρτηµα) Τα δηµόσια εσπερινά λύκεια καταγράφουν µικρότερες τιµές στα ποσοστά προαγωγής από τα ιδιωτικά ηµερήσια και τα δηµόσια ηµερήσια. Η µικρότερη τιµή είναι 83,3% την χρονιά 1980/1981 και η µεγαλύτερη 92,66% την χρονιά 1991/1992. Η πορεία του ποσοστού έχει περισσότερες διακυµάνσεις από τα ηµερήσια και µία ελαφρά ανοδική τάση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σταθερό γύρω στο 90%. Τα ιδιωτικά εσπερινά λύκεια καταγράφουν ποσοστά µε έντονες διακυµάνσεις και χωρίς την ύπαρξη σαφούς τάσεως. Η µικρότερη τιµή είναι 55% την χρονιά 1982/1983 και η µεγαλύτερη 98,7% την χρονιά 1991/1992. Σε κάποιες χρονιές από τα τελευταία χρόνια υστερούν έναντι των δηµοσίων ηµερησίων. Επίσης οκτώ χρονιές υστερούν έναντι των δηµοσίων εσπερινών. Από το 1991 και µετά υπερτερούν των δηµόσιων εσπερινών από τρεις έως έξι ποσοστιαίες µονάδες. Ο µικρός αριθµός µαθητών τους (περίπου 600) είναι ανασταλτικό στοιχείο για την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα δηµόσια ηµερήσια λύκεια καταγράφουν ελάχιστο ποσοστό προαγωγής 89,96% την χρονιά 1977/1978 και µέγιστο 96,55% την χρονιά 1996/1997. Στο διάστηµα αυτό ακολουθούν µία ανοδική πορεία. Το ποσοστό τους βρίσκεται χαµηλότερα από τα ιδιωτικά ηµερήσια λύκεια µε διαφορά που τα τελευταία χρόνια κυµαίνεται γύρω στις τρεις ποσοστιαίες µονάδες. Οι µαθητές των ιδιωτικών ηµερησίων λυκείων παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά προαγωγής που τα τελευταία χρόνια (από το 91 και µετά) ξεπερνά το 99%. Λόγω των τόσο υψηλών ποσοστών παρατηρείται σταθερότητα στην εξέλιξη του ποσοστού. Έτσι είναι λογικό, αφού δεν µπορεί να αυξηθεί άλλο, να µειώνεται η 120

25 διαφορά του ποσοστού τους από αυτό των µαθητών των δηµοσίων ηµερησίων λυκείων το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. 100 διάγραµµα Γ.13 ποσοστό /77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 ιάγραµµα Γ.13: διαχρονική εξέλιξη ποσοστού προαγωγής σε ηµερήσια εσπερινά, δηµόσια ιδιωτικά λύκεια 85/86 88/89 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 εσπερινα δηµοσια ηµερησια ιδιωτικα εσπερινα ιδιωτικά ηµερησια δηµοσια 121

26 122

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουµε την εξέλιξη του αριθµού των µαθητών οι οποίοι παρότι µένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 5.Α ιαχρονική Εξέλιξη Αναλογίας Μαθητών ανά ιδάσκοντα 5.Α.1 Ανάλυση σε Όλα τα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 5.Α ιαχρονική Εξέλιξη Αναλογίας Μαθητών ανά ιδάσκοντα 5.Α.1 Ανάλυση σε Όλα τα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 5.Α ιαχρονική Εξέλιξη Αναλογίας Μαθητών ανά ιδάσκοντα 5.Α.1 Ανάλυση σε Όλα τα Σχολεία Στο διάγραµµα Ε.1-πίνακας 22 (παράρτηµα) βλέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ.Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ.Α.1 Ανάλυση σε ηµόσια και Ιδιωτικά Γυµνάσια Για την καλύτερη µελέτη και ερµηνεία του αριθµού των µαθητών που φοίτησαν στα δηµόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15 Σύγκριση της απόδοσης των Λυκείων με βάση την απόδοση των μαθητών της Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 με τους μαθητές που ήταν στην Β Λυκείου το 1999-2000 και το 1998-1999 Προηγουμένως εξετάσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στις Ανώτατες σχολές τα τελευταία χρόνια δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ t ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαφορετική κατανοµή των λυκείων µπορούµε να πάρουµε αν µελετήσουµε την κατηγορία (το καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφική περιοχή. Από την ανάλυση θα εξαιρέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς VPRC VPRC Δ.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VPRC- - Εμπιστευτικό Proastiakos.net 17993 // Δ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η VPRC, με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 5 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 8 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Ανεργία στις Περιφέρειες της Ελλάδας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Ανεργία στις Περιφέρειες της Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η Ανεργία στις Περιφέρειες της Ελλάδας Επιβλέπων Καθηγητής : Ζήκος Σπύρος Επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων των η µερησίων και εσπερινών λυκείων για το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά τον Ιούνιο συνέχισε να κινείται εντός του ανοδικού καναλιού βρίσκοντας στήριξη κατά τις διορθωτικές κινήσεις στην ανοδική γραµµή τάσης. Από το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ & ΑΝΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Αιολικά 13 240,2 8 110,8 7 100,1 43 1002,9 121 4425,9 ΜΥΗΕ 3 3,0 1 1,0 0 0,0 24 57,4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο δείκτες αξιολόγησης που βασίζονται στα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων, ο πρώτος δείκτης 1 λαµβάνει υπ όψη του µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Βασιλική Στεφάνου, Προϊσταµένη /νσης Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Χαρά Ζήκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού, /νση Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 323.510 35.916 < 12 Μήνες 454.889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα