ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014."

Transcript

1 - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 2. Οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα για το 2014, πριν από τη φορολογία, ήταν 56,88 εκ., σε σύγκριση με 54,79 εκ. το προηγούμενο έτος Έσοδα από υπηρεσίες Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας Λειτουργικό Πλεόνασμα Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης (3.237) (1.602) Επιβολή προστίμων (1.073) (663) Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 0 (24.735) Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία Φορολογία (9.286) (17.343) Καθαρό Πλεόνασμα Τα αποθεματικά της Αρχής στις ήταν εκ., σε σύγκριση με εκ. το Μέρισμα στην Κυπριακή ημοκρατία. Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους, η Αρχή καταθέτει κατ έτος στο Πάγιο Ταμείο της ημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,

2 - 2 - που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη: (i) (ii) (iii) Η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το εν λόγω ποσό, η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες της Αρχής, και τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του ελλείμματος των ταμείων συντάξεων νοουμένου ότι για σκοπούς προσδιορισμού του ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης κινητών και ακίνητων αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. Κατά το 2014 έγινε η καταβολή του μερίσματος ύψους 30,6 εκ. από το πλεόνασμα του 2012 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας εν έχει γίνει διαβούλευση του Υπουργού Οικονομικών με το ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για την καταβολή μερίσματος για το 2013 λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2013 (ημερ. υπογραφής των λογαριασμών ). Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην ημοκρατία από το 2002 μέχρι το 2012 ανήλθε σε 647,27 εκ. 4. Προϋπολογισμός (α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2014 εγκρίθηκε με καθυστέρηση από το ιοικητικό Συμβούλιο στις και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις Το Υπουργείο Οικονομικών στις ζήτησε από την Αρχή την ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα: (i) (ii) η πρόνοια για επένδυση ύψους 7 εκ. στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd και η πρόνοια για αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση να σημειωθούν με σταυρό, να περιληφθούν πρόνοιες για

3 - 3 - απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση, αναστολή πλήρωσης των θέσεων προαγωγής, μη απασχόληση συνταξιούχου προσώπου, μη χρησιμοποίηση των οχημάτων παρά μόνο για τις ανάγκες της Αρχής και κατά τις εργάσιμες ώρες, διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού στα επίπεδα του 2013 Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό στις και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις από την οποία εγκρίθηκε στις ημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ημοκρατίας στις Ο Προϋπολογισμός προνοεί συνολικές δαπάνες ύψους 448 εκ. Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ενώ οι δαπάνες από την μέχρι τις δεν ήταν καλυμμένες νομικά. Tο ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις ότι από τη λήξη του δωδεκατημορίου του Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τη ψήφιση του προϋπολογισμού θα διενεργούνται δαπάνες που αφορούν ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις όταν καθίστανται πληρωτέες. (β) Υπερβάσεις. Κατά το 2014 ζητήθηκαν μεταφορές για κάλυψη υπερβάσεων σε 8 Κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους 7,2 εκ. και στο Κονδύλι Εξοπλισμός για Μεταπώληση ύψους 3 εκ. Στις και στις εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά Κονδυλίων από άλλα άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων. Στις και κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον

4 - 4 - Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. Τακτικός Προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός Υπερβάσεις /050 Αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες /140 Ενοίκια και φόροι /190 Έξοδα Πωλήσεων Ταχυδρομικά /270 ικαιώματα συνεργατών και συμβούλων /275 Τηλεκάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας /380 Αμοιβή Ελεγκτών /480 Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision /495 Έξοδα ιασύνδεσης Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων (εκτός από το κονδύλι 20/275 και μέρος του 20/495 για τα οποία, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα υποβληθεί τροποποιητικός προϋπολογισμός) έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: Προϋπολογισμός Μεταφορά /100 20/150 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης /220 Υπηρεσίες από τρίτους/συντ. τηλεπ. υποδ /230 Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων /240 Εκτύπωση & διανομή καταλόγων και περιοδικών 20/250 Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων & κυκλωμάτων 20/275 απάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών /300 Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης /310 Ηλεκτρισμός και νερό /320 Έξοδα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού /340 Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων /365 Προμήθειες σε μεταπωλητές /490 Αποδόσεις σε τηλεπ. οργανισμούς /000 Απρόβλεπτες δαπάνες

5 - 5 - Εξοπλισμός για μεταπώληση. Προϋπολογισμός Υπερβάσεις /200 Τερματικός Εξοπλισμός Για την κάλυψη της υπέρβασης έγινε μεταφορά από το Κεφάλαιο 31, Άρθρο 100 Έργα επί πληρωμή για τρίτους. (γ) Παρακολούθηση προϋπολογισμού και κάλυψη υπερβάσεων. Κατόπιν συνάντησης της Αρχής με το Υπουργείο Οικονομικών στις αποφασίσθηκε όπως, για οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων που αφορούν Προϋπολογισμό ο οποίος έχει παρέλθει χρονικά, θα πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητικός Προϋπολογισμός στο Υπουργείο Οικονομικών για να προωθείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση του σε Νόμο, αντίστοιχα. Επίσης σε νέα συνάντηση στις αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπως αποστέλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών, οποιεσδήποτε νέες αναπτυξιακές δαπάνες καθώς και επεκτάσεις ή παρατάσεις σε υφιστάμενα συμβόλαια πριν από την κατακύρωση της προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεσή μας για το 2013 για τη κάλυψη των υπερβάσεων στον Προϋπολογισμό του 2011 και 2012 ο Γενικός ιευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως υποβληθεί από την Αρχή Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, ο οποίος να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Ετοιμάστηκαν Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί ύψους και , οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο στις Μετρητά, χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου. Στις υπήρχαν μετρητά, κυβερνητικά χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου συνολικού ύψους 292,7 εκ εκ εκ Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 157,0 179,5 Κυβερνητικά χρεόγραφα 34,1 34,1 Γραμμάτια δημοσίου 101,6 101,7 292,7 315,3

6 - 6 - (i) Τα μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς τριών μηνών προειδοποίησης και σε γραμμάτια με επιτόκιο κατά μέσο όρο 3,01%. Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα οφείλεται στη καταβολή του μερίσματος για το 2012 προς το Κράτος ύψους 30,6 εκ., και στην καταβολή αποζημίωσης στο προσωπικό με βάση το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης ύψους 40,5 εκ. Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους 22,9 εκ. ( 5,1 εκ. αφορούν εγγυήσεις για διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Cyta Hellas, 1,6 εκ. αφορούν εγγυήσεις στα πλαίσια συμβολαίων της Αρχής, και 16,2 εκ. αφορούν εγγυήσεις των χαμηλότοκων δανείων υπαλλήλων στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ΑΤΗΚ). Μετά από απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας , οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής λαμβάνονται από τετραμελή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη του Συμβουλίου (προηγουμένως λαμβάνονταν από Υπηρεσιακή Επιτροπή). Η Επιτροπή σε συνεδρία της τον Σεπτέμβριο του 2014, ενέκρινε τη διαδικασία ιαχείρισης Ταμειακών ιαθεσίμων, βάσει της οποίας το αρμόδιο τμήμα της Χρηματοοικονομικής ιαχείρισης υποβάλλει σε αυτή εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις οποίες χρησιμοποιεί ως βάση για τη λήψη των αποφάσεων της. (ii) Τα κυβερνητικά χρεόγραφα είναι ονομαστικής αξίας 34,8 εκ. - 20,8 εκ. με ημερομηνία λήξης , 5,0 εκ. με ημερομηνία λήξης , και 9,0 εκ. με ημερομηνία λήξης (iii) Η Αρχή συμμετείχε στην έκδοση γραμματίων του δημοσίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ποσό 101,2 εκ. στις με ημερομηνία λήξης και επιτόκιο 5%. Το γραμμάτιο συνέχισε να ανανεώνεται στη λήξη του, και στις ανανεώθηκε με ονομαστική αξία 102,08 εκ. για περίοδο 13 εβδομάδων μέχρι τις με επιτόκιο 5,0%, μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για ανανέωση του και με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση των τόκων. Σε μετέπειτα ανανεώσεις μέχρι τις , οι αποδόσεις σταδιακά μειώθηκαν σε 3,9%.

7 - 7 - Το Συμβούλιο με απόφαση του στις , έκανε αποδεκτή πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για ανανέωση των γραμματίων σε τρία μέρη (α) διάρκειας 30 ημερών ( ) για ποσό 30 εκ. με επιτόκιο 3,3%, (β) διάρκειας 60 ημερών ( ) για ποσό 35 εκ. με επιτόκιο 3,4% και (γ) διάρκειας 13 εβδομάδων ( ) για ποσό 37,08 εκ. με επιτόκιο 3,5%. Τα γραμμάτια μετέπειτα ανανεώθηκαν για περιόδους 13 εβδομάδων το καθένα, με την τελευταία ανανέωση να είναι μέχρι τις και με επιτόκιο 3,4%. 6. Προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό Αριθμός υπαλλήλων * απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 112,706 εκ. 120,439 εκ. Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων Μέσος όρος απολαβών * Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στις ήταν μειωμένος κατά 519 άτομα τα οποία αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. Στο ποσό των 112,7 εκ. περιλαμβάνεται δαπάνη ύψους 1,97εκ. για πληρωμή των κανονικών αδειών μετ αποδοχών σε όσους υπαλλήλους δεν χορηγήθηκε η άδεια που είχαν εις πίστη τους πριν την αφυπηρέτηση τους. Ωρομίσθιο προσωπικό Αριθμός προσωπικού απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 9,48εκ. 9,16 εκ. Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο Ωφελήματα προσωπικού Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους Εορταστικές εκδηλώσεις Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΘΟΚ Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους

8 - 8 - Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας σημειώνει, κατ ανάλογο τρόπο που έχει θέσει το θέμα και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι το ποσό των που έχει δοθεί το 2014 σε παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό αλλά τους υπαλλήλους του. Το ίδιο ισχύει για τη Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι στους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με βάση τους περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς (Κ Π 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη, ημικρατικοί οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των υπαλλήλων. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (ΤΙΠ) υπήρχε από την ίδρυση της ΑΤΗΚ και, με βάση πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) του , η συνεισφορά αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από την ΑΤΗΚ από την , αντί της τότε παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων στο προσωπικό. Το ζήτημα της συνεισφοράς της ΑΤΗΚ στο ΤΙΠ πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς και τις ισχύουσες ΣΣΕ, αφού τόσο η συνεισφορά όσο και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του ΤΙΠ συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των ΣΣΕ. Περαιτέρω, από τη στιγμή που η ΑΤΗΚ έχει κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το ιάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου Κ Π175/2014, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου [Ν. 28(Ι)/2014], θέματα που άπτονται δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τη ιυπουργική Επιτροπή και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ωστόσο η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι δεν υπήρξε περίπτωση που δόθηκαν μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο τομέα και αντί αυτών δόθηκαν στους υπαλλήλους της Αρχής παρεμφερή ωφελήματα. Αυτά ήταν πρόσθετα των όποιων μισθολογικών αυξήσεων.

9 - 9 - Τα σπουδαστικά χορηγήματα, τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. Ποσό αφορά βοήθημα σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν είναι μέλη του Σχεδίου Συντάξεων. Η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας και η ομαδική ασφάλεια των υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύμβασης. Για τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου η ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της Αρχής (ο Πρόεδρος ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη από τις Συντεχνίες) λογοδοτεί στα μέλη του Σωματείου και όχι στο ιοικητικό Συμβούλιο. Στη συνεδρία 52/2014 ημερ το ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο εξής διορίζεται ως Πρόεδρος ο εκάστοτε ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής. Στις η Πρόεδρος της Επιτροπής για πρώτη φορά υπέβαλε έκθεση στον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου για να τεθεί ενώπιον του ιοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση. Το ιοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση 49/2014 ημερ , στην οποία έγινε παρουσίαση για τα πεπραγμένα της τριετίας, ζήτησε εξηγήσεις για τις επενδύσεις που έγιναν παλαιότερα για τα συγκροτήματα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για την χορηγία της Αρχής προς το Σωματείο να γίνει πλήρης διερεύνηση των επενδύσεων και λογοδοσία προς την Αρχή για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η χορηγία της Αρχής. Σύμφωνα με έκθεση Συμβούλων στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη του Ταμείου για τις επενδύσεις διαπιστώθηκαν διάφορα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Το ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (.Σ.) κατά τα έτη 2004 μέχρι το 2008 ενεργούσε σε αρκετές περιπτώσεις πέραν της εξουσίας που του επέτρεπε το καταστατικό με ενδεικτικό παράδειγμα την ανακαίνιση του συγκροτήματος της Κακοπετριάς όπου το.σ. υπέγραψε δαπάνες άνω των Λ.Κ παραλείποντας να παραπέμψει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Για την αγορά του Block 800 (Nicki) στην Πόλη Χρυσοχούς κατά το 2007 βρέθηκαν στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι το.σ. σκόπιμα αγνόησε τα αιτήματα των μελών του για παροχή πληροφοριών και αγνόησε τελείως παράτυπα την απαίτηση των μελών για σύγκληση Έκτακτης Γενικής

10 Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ) με βάση το καταστατικό του Σωματείου και προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας (συνολικό κόστος αγοράς Λ.Κ εκ. των οποίων Λ.Κ αφορούσαν εξοπλισμό των διαμερισμάτων). Σύμφωνα με την έκθεση τονίζεται ότι η στάση του.σ. προς τα μέλη ήταν απαράδεχτη (χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος) και η βεβιασμένη υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ενώ δεν υπήρχε έγκριση από το.σ., υποδεικνύει σαφείς προθέσεις να μην επιτραπεί στα μέλη να επανεξετάσουν την απόφαση της Ε.Γ.Σ. 7. Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. Σε 519 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης το 2014 καταβλήθηκε αποζημίωση συνολικού ύψους 40,5 εκ, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Το Σχέδιο εφαρμόστηκε στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και ανασύνταξης του Οργανισμού και για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί με τους δανειστές της Κυπριακής ημοκρατίας. ικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης ήταν όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου είχαν συμπληρώσει 10 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι επέλεξαν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από τις θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, αποζημιώθηκαν για τον τερματισμό εργοδότησης/απώλεια καριέρας με επιπρόσθετο ποσό το οποίο είναι ποσοστό επί της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65 ου έτους ηλικίας (μισθοδοσία = βασικός μισθός (με 13 ο ) + τιμάριθμος). Όπως αναφέρεται στην παρ. 6 πιο πάνω, σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το σχέδιο καταβλήθηκε αποζημίωση (συνολικού ύψους 1,97 εκ.) για την εις πίστη τους συσσωρευμένη άδεια μετ αποδοχών, η οποία δεν μπορούσε να τους χορηγηθεί πριν την αφυπηρέτησή τους. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η διευθέτηση αυτή θα έπρεπε να υιοθετηθεί μόνο στις άκρως απαραίτητες περιπτώσεις και κυρίως για τους υπαλλήλους οι οποίοι αφυπηρέτησαν τον Ιούνιο 2014, ενώ για τους υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν

11 μεταγενέστερα θα έπρεπε να γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε να τους παραχωρηθεί η συσσωρευμένη άδεια πριν την αφυπηρέτησή τους. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι μόνο στις πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου η υπηρεσία έκρινε ότι η παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης του προσωπικού θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα στην υπηρεσία, ή λόγω ειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, η αποχώρηση όλων των διευθυντικών στελεχών παρατάθηκε μέχρι τις λόγω προγραμματισμένων έργων και η αποχώρηση πολύ περιορισμένου αριθμού προσωπικού παρατάθηκε μέχρι την Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση. Το προτεινόμενο ποσοστό βάσει του οποίου έγινε ο υπολογισμός της αποζημίωσης κυμάνθηκε μεταξύ 7,6% και 22,8%, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο εργασίας μέχρι το 65 ο έτος ηλικίας, με μέγιστη αποζημίωση Οι πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να είναι μέλη του Ταμείου Υγείας και θα καλύπτονται από την Ομαδική Ασφάλεια Ζωής όπως ισχύει σήμερα. 8. Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων. (α) Το ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 3/2014 ημερομηνίας , ενέκρινε την συγκρότηση τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής αποτελούμενης από τον Αντιπρόεδρο και δύο Μέλη του Συμβουλίου, στην οποία εκχώρησε την εξουσία του να δικάσει την υπόθεση που αφορούσε υπάλληλο σχετικά με το έργο AERO του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπάλληλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σ αρ.5/2015 ημερ η πειθαρχική διαδικασία άρχισε και στη συνέχεια αναστάληκε λόγω της εξέλιξης της ποινικής υπόθεσης. Στο μεταξύ ο εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας στις και επιβλήθηκε ποινή στις Ως εκ τούτου το Συμβούλιο εξουσιοδότησε στις την υφιστάμενη Πειθαρχική Επιτροπή να δικάσει τον υπάλληλο με νέο κατηγορητήριο και να επιβάλει την δέουσα ποινή. Η νέα πειθαρχική δίωξη άρχισε τον Μάρτιο 2015 αλλά και πάλι αναστάληκε λόγω της ακύρωσης του διορισμού του ΑΕ. Με τον διορισμό Αναπληρωτή ΑΕ στις αναμένεται να

12 επαναρχίσει η διαδικασία και γίνονται διευθετήσεις με την ιεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών για να συνέλθει η Πειθαρχική Επιτροπή στις Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω υπάλληλο καταβάλλεται σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς, το ήμισυ των απολαβών του από τον εκέμβριο του 2013 που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. (β) Το ιοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της απόφασης του ΑΕ στη συνεδρία 45/2014 ημερομηνίας , βάσει σχετικής γνωμάτευσης του Νομικού Σύμβουλου, να αποσύρει τις καταγγελίες εναντίον πέντε υπαλλήλων της Αρχής σε σχέση με τη διαχείριση του Συμβολαίου ΑΤ.19/2014 για τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων, λόγω του ότι, βάσει του Κανονισμού 38(Ι) των Κανονισμών Προσωπικού τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τη παρέλευση δύο ετών. Η απόφαση λήφθηκε με την επιφύλαξη να εγερθούν νέες διώξεις αν διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα από την έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία. 9. Αγορά οχήματος Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεσή μας η Αρχή, τον Οκτώβριο του 2013, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε από την Βουλή αποδέσμευση του κονδυλίου ύψους για την αξία του οχήματος του Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή που παραγγέλθηκε τον Ιανουάριο του Τον εκέμβριο του 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αποδέσμευσε το πιο πάνω ποσό με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί η οφειλή των στην προμηθεύτρια εταιρεία. Η εκκρεμότητα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η προμηθεύτρια εταιρεία δεν προχώρησε στην πληρωμή των λογαριασμών της στην Αρχή για τους μήνες Αύγουστο 2013 μέχρι Ιανουάριο 2014 για κάλυψη της οφειλής. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η οφειλή θα διευθετηθεί με βάση τον Προϋπολογισμό του Πώληση οχημάτων σε πρώην διευθυντές. Το ιοικητικό Συμβούλιο στις συνεδρίες 55/2014 ημερ και 12/2015 ημερ ενέκρινε την πώληση των υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν για αποκλειστική χρήση δύο αποχωρήσαντες Ανώτεροι ιευθυντές.

13 Στην πρώτη περίπτωση το όχημα που αγοράστηκε το 2010 (τιμή αγοράς ) πωλήθηκε στην καθαρή λογιστική του αξία ( ) γιατί, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, η αγοραία αξία του οχήματος σύμφωνα με τις αγγελίες στο διαδίκτυο ήταν και ήταν παραπλήσια της καθαρής λογιστικής αξίας. Η διάθεση του οχήματος έγινε με την δικαιολογία ότι στην πρόσφατη νομοθεσία (Ν.3(Ι)/2014 και Κ..Π.504/2014) τα άτομα τα οποία ήταν δικαιούχα υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την εκτός εάν αποχωρήσουν από την θέση τους ενωρίτερα και οι αντικαταστάτες τους δεν θα είναι δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση και επομένως η Αρχή δεν είχε οποιαδήποτε ουσιαστική ανάγκη για διατήρηση του οχήματος. Στην δεύτερη περίπτωση το όχημα που αγοράστηκε το 2007 (τιμή αγοράς ) και ήταν πλήρως αποσβεσμένο πωλήθηκε στην τιμή των η οποία αποτελεί τον μέσο όρο της καθαρής λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας. Σημειώνεται ότι λίγους μήνες πριν την αποχώρηση των εν λόγω ιευθυντών η Αρχή κατέβαλε για επιδιορθώσεις και συντήρηση για το πρώτο όχημα και για το δεύτερο όχημα. Έχουμε την άποψη ότι ο όλος χειρισμός του θέματος ήταν προκλητικά απαράδεκτος και μεμπτός αφού η εκποίηση των οχημάτων θα έπρεπε να γίνει με διαδικασία προσφορών (πλειστηριασμός) με την οποία καθορίζεται η πραγματική αγοραία αξία των οχημάτων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η διαδικασία που ακολουθήθηκε διασφάλιζε αφενός τη συνέχεια και συνέπεια (αλλά και βελτίωση) σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική για αποφυγή αιτιάσεων περί μεροληψίας και αφετέρου τη γρήγορη πώληση των οχημάτων σε λογική τιμή με ελάχιστο διαχειριστικό κόστος. Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση. 11. Σχέδιο Συντάξεων. Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής που λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων, αποτελεί χωριστή νομική οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή. Η διαχειριστική επιτροπή του Σχεδίου μέχρι το τέλος του 2013, αποτελείτο από όλα τα μέλη του Σ και τον

14 ΑΕ της Αρχής. Με απόφαση του νέου Σ, από τον Ιανουάριο 2014, η διαχειριστική επιτροπή αποτελείτo από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, τον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή και τρεις αντιπρόσωπους των μελών του Ταμείου που υποδείχτηκαν ομόφωνα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού της Αρχής. Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής για να καταστεί εφικτή η εγγραφή του Ταμείου στο Μητρώο και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από τον Νόμο 208(I)/2012 που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Οι πιο πάνω Κανονισμοί, όπως έχουν τροποποιηθεί, εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ημοκρατίας στις (Κ..Π360/2014). Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς το Ταμείο διοικείται από δεκαμελή ιαχειριστική Επιτροπή της οποίας επτά μέλη διορίζονται από την Αρχή και τρία μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Η πρώτη έκτακτη εκλογική γενική συνέλευση των μελών του Ταμείου διεξήχθη στις και εξέλεξε τα τρία αιρετά μέλη της ιαχειριστικής Επιτροπής. Στις η Αρχή διόρισε τα άλλα επτά μέλη και η νέα Επιτροπή καταρτίστηκε σε σώμα. Το Ταμείο ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στις Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων. Τα στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Αυτό κατ επέκταση διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. Στις το νέο ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ανέθεσε στη ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής τον εσωτερικό έλεγχο του Ταμείου Συντάξεων. Η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο επί των διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης επενδύσεων και της υλοποίησης τους που έγιναν

15 κατά την περίοδο , καθώς επίσης και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονταν. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ελεγκτικής εργασίας της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου διαφαίνεται ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι ιαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά. Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: (i) (ii) Μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ανάπτυξης ακινήτων χωρίς η χρηματοδότηση τους να εμπίπτει στους Κανονισμούς ή την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου. εν εντοπίστηκαν ή αγνοήθηκαν ή/και αποσιωπήθηκαν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονταν με τις επενδύσεις παρότι κάποιοι απ αυτούς είχαν επισημανθεί σε προκαταρτικές μελέτες ή από νομικούς ή χρηματοοικονομικούς συμβούλους/αναλυτές που είχε προσλάβει το Ταμείο. (iii) εν υπήρχαν κριτήρια και διαδικασία προεπιλογής, αποδοχής και αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδοτήσεων. εν αξιολογήθηκαν προτάσεις πιο συμφέρουσες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. (iv) Εγκρίθηκαν επενδύσεις χωρίς να τύχουν επαρκούς οικονομικής, νομικής και τεχνικής αξιολόγησης. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες του χρηματοοικονομικού συνεργάτη ή άλλου συμβούλου για την αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδύσεων πριν τη λήψη της απόφασης για επένδυση. (v) εν υπήρχε ικανοποιητική παρακολούθηση των συμφωνιών με αποτέλεσμα την ελλιπή υλοποίηση των όρων τους. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις παραβίασης όρων συμβολαίων, μη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων αποπεράτωσης έργων και παράτυπων πληρωμών, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του σχετικού όρου του συμβολαίου. (vi) Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που ήταν και μέλος της ιαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου είχε την ίδια περίοδο σημαντικές

16 επαγγελματικές σχέσεις με τους αντισυμβαλλόμενους του Ταμείου για τα ίδια ακριβώς έργα στα οποία επένδυε το Ταμείο. Το μέλος αυτό δεν φαίνεται να δήλωσε τη σύγκρουση συμφερόντων και δεν εξαίρεσε τον εαυτό του από καμιά συνεδρίαση της ιαχειριστικής Επιτροπής στην οποία αποφασίζονταν οι επενδύσεις αυτές ή τύγχαναν διαχείρισης. Αντιθέτως, σε κάποια έργα ήταν μέλος ομάδων εργασίας για αξιολόγηση προτάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. Με βάση τις εκτιμήσεις των αξιών των ακινήτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου σε ιδιόκτητα ακίνητα, σε χρηματοδοτήσεις και συγχρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης ακινήτων, όπως έχουν υπολογιστεί από Οίκους Εκτιμητών που διόρισε η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, η συνολική απομείωση της αξίας των επενδύσεων αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου για τα έτη 2012 μέχρι 2014, ανέρχεται στα 80,6 εκ. ( 64,8 εκ. για το 2012, 9,6 εκ. για το 2013 και 6,2 εκ. για το 2014). Πέραν της πιο πάνω απομείωσης, σημαντική μείωση επήλθε και στις καταθέσεις σε μετρητά και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις του Ταμείου. Οι απομειώσεις αυτές ανέρχονται στα 96 εκ. περίπου ( 22 εκ. το 2012, 66 εκ. το 2013 που προέκυψε από την απόφαση του Eurogroup στις και 8 εκ. για το 2014). Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα ήθελε προκύψει. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν καταχωρίστηκε οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις οικονομικές καταστάσεις. Η μελέτη αυτή αναμένεται ότι θα καταδείξει σημαντική επιδείνωση της καθαρής λογιστικής θέσης του Ταμείου. Επίσης δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για τα έτη 2012, 2013 και Όπως πληροφορούμαστε η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει επίσης αναθέσει σε συγκεκριμένους Νομικούς Οίκους την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το Ταμείο για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση και/ή δανεισμό έργων ανάπτυξης ακινήτων και θα εξεταστεί το

17 ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχει παραβλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου. Σημειώνεται ότι στις παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα επιστολή του Προέδρου της ιαχειριστικής Επιτροπής με την οποία κοινοποιήθηκαν οι πέντε πρώτες εκθέσεις με τα πορίσματα των ερευνών της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Στα πλαίσια Κυβερνητικής πολιτικής για διασφάλιση της βιωσιμότητας των Σχεδίων Συντάξεων του ημόσιου και Ευρύτερου ημόσιου Τομέα και με βάση πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, το νεοεισερχόμενο προσωπικό δεν εντάσσεται στο Σχέδιο Συντάξεων αλλά σε νεοϊδρυθέν Ταμείο Προνοίας. Για την εγγραφή του Ταμείου Προνοίας στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, έχει ετοιμαστεί καταστατικό και τον Απρίλιο 2014 διορίστηκε ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ιαχειριστικής Επιτροπής. Στις έγινε Γενική Συνέλευση των μελών, εγκρίθηκε το καταστατικό και εκλέγηκαν τα τρία αιρετά μέλη της ιαχειριστικής Επιτροπής. Το Ταμείο δεν έχει μέχρι σήμερα εγγραφεί στον Έφορο λόγω του ότι μετά την υποβολή από τη ιαχειριστική Επιτροπή των σχετικών εγγράφων, ο Έφορος ζήτησε την τροποποίηση συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού. Μετά από ενημέρωση και σχετική απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας , το λεκτικό του καταστατικού διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να συνάδει με τις υποδείξεις του Εφόρου. Το Συμβούλιο ζήτησε όπως υπάρξει επιβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών των οικονομικών προνοιών του καταστατικού και στις στάλθηκε στο Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σχετική επιστολή, απάντηση της οποίας αναμένεται. 12. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. (α) Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες. Πιο κάτω παρουσιάζεται η συνολική διαχρονική επένδυση της εταιρείας σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες και η απομείωση της επένδυσης μέχρι τις

18 Θυγατρική Εταιρεία Ποσοστό συμμετοχής Επένδυση Απομείωση Υπόλοιπο % Iris Gateway Satellite Services Cytacom Solutions Emporion Plaza Bestel Communications Cyta UK CytaGlobal Hellas Enternet Invest (Actel) 18, Proserver CytaHellas 96, Ολικό Σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών για το έτος που έληξε στις Από τον πιο πάνω πίνακα καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές. Αν ληφθούν υπόψη το ομολογιακό δάνειο της CytaHellas και τα χρεωστικά υπόλοιπα των θυγατρικών του Ομίλου προς την Αρχή, το συνολικό ποσό των επενδύσεων στις θυγατρικές ανέρχεται περίπου σε 159εκ. το οποίο αποτελεί το 15% του συνολικού ενεργητικού της Αρχής. (β) ιαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν σε ορισμένες περιπτώσεις οι θυγατρικές εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν από την Αρχή για πρόσληψη προσωπικού παρακάμπτοντας έτσι τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού της Αρχής. Σημειώνεται ότι, τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εταιρειών Νόμου. 13. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις ήταν 139,9 εκ. (2013: 120,9 εκ.). 1 Το υπόλοιπο 3,47% του κεφαλαίου της CytaHellas κατέχεται απευθείας από την Αρχή (κόστος επένδυσης )

19 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και Cytavision στην Ελλάδα, ενώ από τον Αύγουστο 2014 άρχισε και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως Εικονικός Πάροχος. Εργοδοτεί 789 υπαλλήλους (2013: 786) που αντιστοιχούν σε 713 υπαλλήλους πλήρους εργοδότησης (2013: 695). Σύμφωνα με την διεύθυνση της εταιρείας, το μισθολόγιο αναμένεται να μειωθεί εντός του 2015 κατά 10% μέσω μείωσης προσωπικού και απολαβών. Στις η εταιρεία είχε πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, πελάτες κινητής τηλεφωνίας και πελάτες υπηρεσίας Cytavision. Όλοι οι πιο πάνω αριθμοί είναι χαμηλότεροι από τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου. (α) Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2014 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα Κύκλος εργασιών Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Συσσωρευμένες ζημιές ( ) ( ) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) Καθαρή αξία ( ) Λογιστικές αναλογίες: Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,43 0,51 Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (8,13)% (9,99)% Περιθώριο Καθαρού κέρδους (18,21)% (18,58)% Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι δεν υπάρχει βελτίωση στα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία εξαρχής ήταν αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται (στις ήταν 49,1 εκ.), γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας στις ήταν περισσότερες από τα περιουσιακά της στοιχεία με αποτέλεσμα να παρουσιάσει για πρώτη φορά αρνητική καθαρή αξία ύψους 1,7 εκ. Για απάλειψη της αρνητικής αξίας, η Αρχή προχώρησε στην κεφαλαιοποίηση δανείου από την Digimed (δηλαδή στην ουσία

20 την Αρχή) ύψους 4 εκ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2014, κεφαλαιοποιήθηκε επιπλέον ποσό ύψους 15 εκ. (β) Επιχειρησιακό σχέδιο. Η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν από το επιχειρησιακό σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014 αφού οι πωλήσεις του έτους που έληξε στις είναι χαμηλότερες κατά 7,3 εκ. από τις προβλεπόμενες και οι ζημιές προ φόρων είναι περισσότερες κατά 4,2 εκ. Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδια που ετοιμάστηκαν έχουν διαψευσθεί, το ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις αποφάσισε όπως ζητηθούν προσφορές από άλλους οίκους για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου για το Ζητήθηκε η υποβολή προσφορών από εννέα οίκους. Στις παρουσιάστηκαν ενώπιον του Συμβουλίου πέντε προσφορές (τέσσερις οίκοι δεν υπέβαλαν προσφορά). Για λόγους που δεν αναφέρονται στα πρακτικά το Συμβούλιο αποφάσισε να διαβουλευθεί με δύο προσφοροδότες. Στην συνέχεια, ο ένας από αυτούς απέσυρε την προσφορά του με αποτέλεσμα να ανατεθεί η προσφορά στον δεύτερο ο οποίος υπέβαλε τη δεύτερη ψηλότερη προσφορά από τις πέντε που υποβλήθηκαν ( σε σύγκριση με που ήταν η χαμηλότερη προσφορά). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η εμπειρία στο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε, η εταιρεία θα χρειαστεί μέγιστη επιπλέον χρηματοδότηση 5 εκ. για το 2015, αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργά αυτόνομα το Επισημαίνεται επίσης ότι ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η επίτευξη των στόχων της κινητής τηλεφωνίας. Αναφέρεται ότι τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου χαρακτήρισαν το υπό αναφορά σχέδιο ως αρκετά φιλόδοξο. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι σημαντική συνεισφορά αναμένεται να έχει και ο άξονας δραστηριότητας της χονδρικής αγοράς, στον οποίο έχει δοθεί αυξημένη προτεραιότητα με ενέργειες όπως η απόκτηση ιδιόκτητης υποθαλάσσιας οπτικής ίνας μεταξύ Χανιών-Αθήνας,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 27(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4558 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 293 Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουνίου Έκθεσή. Εσωκλείω την. Γενικό

15 Ιουνίου Έκθεσή. Εσωκλείω την. Γενικό ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Αρ. Φακ. 05.14.007 28.01.004.001 15 Ιουνίου 2017 Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Οικονομικές Καταστάσειςς

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015 2 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Ιαν. - Σεπτ. % Ιαν. - Σεπτ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Της Διασφάλισης Των Δικαιωμάτων Των Υπάλληλων Της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος Του 2015»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Της Διασφάλισης Των Δικαιωμάτων Των Υπάλληλων Της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος Του 2015» Υ.Ο. 13.24.002.001.012ΠΧ & Μ.Α. 10.20.002.003 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Της Διασφάλισης Των Δικαιωμάτων Των Υπάλληλων Της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος Του 2015» I. Εισαγωγή Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πρόσφατες Αλλαγές Παναγιώτης Γιάλλουρος Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/03/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/03/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/03/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(IΙ) του 2014

Αριθμός 27(IΙ) του 2014 514 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 27(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 11(IΙ) του 2015

Αριθμός 11(IΙ) του 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4280, 6.4.2015 293 Ν. 11(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 146 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4300, 10.2.2016 Ν. 5(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με τη νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΝΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Λευκωσία, Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 Ομιλία Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ στην 1 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

2011 Deloitte Limited

2011 Deloitte Limited Φορολογικό Ενηµερωτικό ελτίο Τροποποιήσεις στην Φορολογική Νοµοθεσία εκέµβριος 2011 Στις 14 εκεµβρίου 2011 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε επιπρόσθετο αριθµό τροποποιητικών Νόµων µέσα στα πλαίσια των έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελ. Aρθρο 010 Βασικοί Μισθοί 5 Αρθρο 020 Τιμαριθμικό Επίδομα Μηνιαίων Υπαλλήλων 5 Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα