Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής."

Transcript

1 Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής. I. Γενικά 1. Η παραγωγός εταιρία. H εταιρία Topaggi Entertainment A.E., με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ιφιγένειας 81, Τ.Κ , είναι παραγωγός του τηλεοπτικού προγράμματος διαδραστικού περιεχομένου που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Το πρόγραμμα αυτό προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA με την επωνυμία «BOING». 2. Γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι ένα καθημερινό διαδραστικό ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα και απαρτίζεται από γρίφους γνώσεων και παρατηρητικότητας. Οι τηλεθεατές καλούνται να απαντήσουν ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται στους παρόντες όρους. Η παραγωγός εταιρία, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, προκηρύσσει αμοιβή (χρηματικό έπαθλο) για την ορθή επίλυση κάθε προβαλλόμενου γρίφου, την οποία και καταβάλλει στον παίκτη που θα επιτύχει να επιλύσει τον συγκεκριμένο γρίφο, κατά τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στους παρόντες όρους. Το χρηματικό έπαθλο που αντιστοιχεί στην ορθή επίλυση κάθε γρίφου προκηρύσσεται δημόσια με αναγραφή του στην τηλεοπτική οθόνη και ανακοίνωσή του από τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια του προγράμματος κατά την διάρκεια που ο συγκεκριμένος γρίφος εκτίθεται προς επίλυση είτε μέχρι την επίλυσή του είτε για χρονικό διάστημα που ανακοινώνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια στην κατά την παρουσίαση του γρίφου είτε μέχρι την ή την απόσυρσή του αν κανείς δεν μετάσχει στο πρόγραμμα ή δεν τον επιλύσει είτε μέχρι την παρέλευση του διατίθεται για την εκπομπή. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να μετάσχουν στην εκπομπή επιδιώκουν την συμμετοχή τους κατά τα παρακάτω οριζόμενα. Καθ εαυτήν η συμμετοχή των τηλεθεατών στην επίλυση των γρίφων δεν συνεπάγεται για αυτούς οικονομική επιβάρυνση, επιβαρύνονται [1]

2 όμως κατά τα παρακάτω με το κόστος της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με την εκπομπή. II. Περιγραφή των γρίφων Οι γρίφοι που προβάλλονται στο πρόγραμμα προς επίλυση εμφανίζονται με μία από τις παρακάτω μορφές. 1. Γρίφος «Ανάγραμμα» Στον γρίφο «Ανάγραμμα» προβάλλονται γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, τα οποία, αν τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις από εκείνες στις οποίες προβάλλονται, σχηματίζουν μια λέξη ή μια φράση. Ο τηλεθεατής που μετέχει στο παιχνίδι καλείται να τοποθετήσει τα γράμματα που προβάλλονται σε νέες θέσεις, ούτως ώστε να δημιουργείται μία λέξη ή φράση, χρησιμοποιώντας το σύνολο των προβληθέντων γραμμάτων, αλλά μόνον μια φορά το κάθε ένα από αυτά Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια του Αναγράμματος μπορεί να δώσει βοήθεια στους τηλεθεατές, παραδείγματος χάριν και ενδεικτικώς, ανακοινώνοντάς τους δημόσια το πρώτο ή κάποιο άλλο γράμμα, ή περισσότερα του ενός γράμματα της ζητούμενης λέξης, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα δύο αναγραμματισμών που να συνθέτουν ορθή απάντηση, άρα και η πιθανότητα δύο ορθών λύσεων. Στην περίπτωση αυτή το Ανάγραμμα πρέπει να επιλυθεί υποχρεωτικά με βάση τα στοιχεία της παρεχόμενης βοήθειας, δηλαδή ακόμη και αν ο παίκτης σχηματίσει με τα προβαλλόμενα γράμματα μία λέξη, αν αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία της παρασχεθείσας βοήθειας, δεν θεωρείται ότι έχει επιτύχει την επίλυση του γρίφου Η λέξη που μπορεί να δοθεί ως λύση του Αναγράμματος πρέπει: [2]

3 α) να είναι ουσιαστικό β) να μην είναι κύριο όνομα ή τοπωνύμιο (π.χ. πόλη, νησί, χώρα κλπ) γ) να περιέχεται ως αυτοτελές λήμμα στο Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη Αν το Ανάγραμμα επιλύεται με μια φράση, τότε οι λέξεις που την αποτελούν πρέπει: α) να είναι ουσιαστικά β) να μην είναι κύρια ονόματα ή τοπωνύμια (π.χ. πόλη, νησί, χώρα κλπ) γ) να περιέχονται ως αυτοτελή λήμματα στο λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη Το παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα Αναγράμματος. Στο παρόν παράδειγμα προβάλλονται με την μορφή που εμφαίνεται στο παραπάνω σχήμα τα γράμματα Α, Υ, Ρ, Δ, Σ, Α, Ο, Τ και Μ, παρέχεται δε ως βοήθεια το γράμμα Μ στην αρχή της ζητούμενης λέξης. Η τοποθέτηση των γραμμάτων στο παρόν παράδειγμα είναι ενδεικτική και [3]

4 τα γράμματα μπορεί να προβάλλονται σε οποιαδήποτε διάταξη, όπως, π.χ., σε έναν οριζόντιο ή κάθετο στίχο. Η επίλυση του γρίφου του παρόντος παραδείγματος είναι ο σχηματισμός της λέξης «ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ». 2. Γρίφος «Πλέγμα Μεταβλητό» Στον γρίφο «Πλέγμα Μεταβλητό» οι τηλεθεατές καλούνται να εντοπίσουν και να υποδείξουν λέξεις σχηματιζόμενες από ένα πλέγμα γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου, το οποίο προβάλλεται στην τηλεοπτική οθόνη. Τα γράμματα προβάλλονται σε ένα πλέγμα τετραγωνιδίων που σχηματίζεται από κάθετες και οριζόντιες γραμμές, κατά τον τρόπο που εμφαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Το «Πλέγμα Μεταβλητό» είναι ένας σύνθετος γρίφος που αναλύεται σε τόσους επί μέρους γρίφους όσες και οι ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια στους τηλεθεατές Στο πρόγραμμα αυτό οι τηλεθεατές καλούνται είτε (α) να εντοπίσουν και να υποδείξουν λέξεις στο πλέγμα που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. πόλεις, ζώα [4]

5 κλπ). Η ερώτηση, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι του τύπου: "Βρείτε τα ζώα στο πλέγμα", ή "Βρείτε τις πόλεις στο πλέγμα". (β) να βρουν δύο ίδιες λέξεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στο πλέγμα. Η ερώτηση, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι: "Βρείτε λέξεις που δηλώνουν νησιά (ή: πόλεις ή: λίμνες ή: δένδρα) και εμφανίζονται δύο (ή: δύο ή τουλάχιστον δύο) φορές στο πλέγμα". (γ) να βρουν όλες τις σωστές λέξεις στο πλέγμα που ανήκουν σε μία κατηγορία λέξεων. Για παράδειγμα με τα γράμματα που προβάλλονται στο πλέγμα μπορεί να σχηματίζονται λέξεις που υποδηλώνουν πέντε διαφορετικά ζώα. Για να λύσει τον γρίφο, ο παίκτης οφείλει να εντοπίσει και τις πέντε λέξεις του πλέγματος που υποδηλώνουν δένδρα. Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια μπορεί να αναφέρει τον αριθμό των λέξεων που ζητούνται, οπότε, στο παρόν παράδειγμα, η ερώτηση μπορεί να έχει την μορφή «Βρείτε πέντε δένδρα στο πλέγμα», ή να μην αναφέρει τον αριθμό αυτό, οπότε η ερώτηση μπορεί να έχει την μορφή «Βρείτε όλα τα δένδρα στο πλέγμα» Κάθε επί μέρους γρίφος θεωρείται ότι έχει επιλυθεί όταν ο τηλεθεατής απαντήσει σωστά, όταν δηλαδή εντοπίσει την ή τις ορθές λέξεις που ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια ζήτησε να εντοπισθούν Στο «Πλέγμα Μεταβλητό» ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες: (α) Το πρόγραμμα διεξάγεται σε γύρους. Ο γύρος αρχίζει με την προβολή του συνόλου των γραμμάτων που συνθέτουν το πλέγμα και τελειώνει είτε με τον εντοπισμό όλων των λέξεων που μπορούν να σχηματισθούν στο πλέγμα είτε με το τέλος του τηλεοπτικού χρόνου της εκπομπής. Μετά την λήξη κάθε γύρου, και εάν ο γύρος έχει τελειώσει χωρίς να έχουν εντοπισθεί όλες οι λέξεις που περιέχονται στο πλέγμα, χάριν [5]

6 ακεραιτότητας και διαφάνειας εμφανίζονται στην οθόνη όλες οι λέξεις που θα μπορούσαν να είχαν εντοπισθεί αλλά δεν εντοπίσθηκαν. (β) Οι λέξεις που προτείνει ο τηλεθεατής και δεν πρέπει να είναι κύρια ονόματα. Μπορούν να είναι ή τοπωνύμια ή ουσιαστικά, άρα αποκλείονται ρήματα, επίθετα, άρθρα, αντωνυμίες κ.λπ.. Εφόσον είναι ονόματα πρέπει να περιέχονται ως λήμματα στο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη. Εάν τα τοπωνύμια περιέχονται στο ίδιο αυτό λεξικό, αποδεκτή είναι η γραφή που υιοθετεί το λεξικό αυτό. Όλες οι λέξεις που προτείνει ο τηλεθεατής, περιλαμβανομένων των ονομάτων και τοπωνυμίων και πρέπει να είναι ορθογραφημένες σωστά. (γ) Για τις ανάγκες του προγράμματος γίνεται αποδεκτή μόνον η ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού της προτεινόμενης λέξης, έτσι, π.χ. γίνεται αποδεκτή η λέξη «σκύλος», όχι όμως και οι λέξεις «σκύλου», διότι είναι σε γενική πτώση, ή «σκύλο» που είναι σε αιτιατική πτώση ή «σκύλοι» που είναι μεν σε ονομαστική πτώση, αλλά σε πληθυντικό αριθμό, κ.λπ. (δ) Για να είναι αποδεκτές ως ορθές, οι λέξεις που εντοπίζει ο τηλεθεατής στο πλέγμα πρέπει να διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά ή/και από τα πάνω προς τα κάτω. (δ) Κάθε σωστή λέξη που εντοπίζει ένας τηλεθεατής, θα φωτίζεται στο πλέγμα και δεν μπορεί να προταθεί εκ νέου στον ίδιο γύρο του παιχνιδιού. Η λέξη θα παραμένει φωτισμένη μέχρι το τέλος του γύρου, έτσι ώστε να είναι γνωστό στους άλλους παίκτες ότι δεν μπορεί να προταθεί εκ νέου στον γύρο αυτόν. Ωστόσο γράμματα προερχόμενα από φωτισμένη λέξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για τον σχηματισμό άλλης λέξης. Το σχήμα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα πλέγματος με λέξεις που έχουν φωτισθεί. [6]

7 3. Γρίφος «Πλέγμα Σταθερό» Ο γρίφος «Πλέγμα Σταθερό» έχει την εξής μορφή: στην οθόνη εμφανίζεται πλέγμα που απαρτίζεται από σειρές κενών τετραγωνιδίων. Στο πρώτο και στο τελευταίο τετράγωνο κάθε σειράς σημειώνεται ανά ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Όλες οι σειρές του «Πλέγματος Σταθερού» έχουν τον ίδιο αριθμών τετραγωνιδίων. Ενδεικτικό παράδειγμα ενός «Πλέγματος Σταθερού» εμφαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: [7]

8 3.1.2 Στο «Σταθερό Πλέγμα» οι τηλεθεατές καλούνται να σχηματίσουν λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα θα είναι το πρώτο της σειράς και το τελικό το τελευταίο. Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει το θέμα των λέξεων που γίνονται αποδεκτές (π.χ. ζώα, δένδρα κ.λπ). Στην περίπτωση αυτή οι τηλεθεατές καλούνται να εντοπίσουν λέξεις που αφενός αρχίζουν και τελειώνουν με τα προβληθέντα αρχικό και τελικό γράμμα και αφετέρου εντάσσονται στο θέμα αυτό. Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια έχει επίσης την δυνατότητα να προσδιορίζει ως αποδεκτές μόνον λέξεις στις οποίες, για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να περιέχονται, πλην του αρχικού και τελικού, και ορισμένα άλλα γράμματα (π.χ. λέξεις των οποίων το τρίτο γράμμα θα είναι το γράμμα Χ, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή οι τηλεθεατές καλούνται να εντοπίσουν λέξεις που αφενός αρχίζουν και τελειώνουν με τα προβληθέντα αρχικό και τελικό γράμμα και αφετέρου περιέχουν τα γράμματα που ζητήθηκε να περιέχονται και στην θέση όπου αυτά ζητήθηκαν. [8]

9 3.1.3 Τo «Σταθερό Πλέγμα» είναι ένας σύνθετος γρίφος που αναλύεται σε τόσους επί μέρους γρίφους όσες και λέξεις που ζητούνται κατά την παρουσίαση του πλέγματος Οι λέξεις που σχηματίζονται, πρέπει να διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά και τοποθετούνται με σειρά από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή πρώτη τοποθετείται η λέξη της πρώτης σειράς του πλέγματος, δεύτερη η δεύτερη, τρίτη η τρίτη κ.ο.κ Κάθε λέξη που σχηματίζεται εμφανίζεται με ειδικώς φωτισμένα γράμματα στην τηλεοπτική οθόνη Πλην του πρώτου και του τελευταίου, γράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό μίας λέξης, δεν γίνονται αποδεκτά σε επόμενη λέξη στην ίδια κάθετη στήλη. Δηλαδή, ενδεικτικώς και χάριν παραδείγματος, αν το τρίτο γράμμα της πρώτης λέξης που σχημάτισε επιτυχώς ένας τηλεθεατής σε ένα Σταθερό Πλέγμα είναι το γράμμα Χ, το γράμμα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρίτο γράμμα σε καμία επόμενη λέξη. 4 Γρίφος «Φιδόλεξο» Το ''φιδόλεξο'' είναι ένας πίνακας ανακατεμένων γραμμάτων/χαρακτήρων, μέσα στο οποίο βρίσκεται κρυμμένη η λέξη επίλυσης του γρίφου. Η λέξη μπορεί να ξεκινά από οποιοδήποτε σημείο μέσα στον πίνακα και το επόμενο γράμμα/χαρακτήρας της λέξης βρίσκεται υποχρεωτικά πάντα δίπλα, πάνω ή κάτω από το προηγούμενο γράμμα/χαρακτήρα. Πρέπει να σχηματισθούν λέξεις με γράμματα από συνεχής συναρμολόγηση οριζόντια και κάθετα, αλλά όχι διαγώνια, έτσι ώστε η λύση να είναι ορθή. Π.χ. η λέξη που σχηματίζεται παίρνει την μορφή ενός φιδιού που ελίσσεται Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια του Φιδόλεξου μπορεί να δώσει βοήθεια στους τηλεθεατές, παραδείγματος χάριν και ενδεικτικώς, ανακοινώνοντάς τους δημόσια το πρώτο ή κάποιο άλλο γράμμα, ή περισσότερα του ενός γράμματα της [9]

10 ζητούμενης λέξης, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα δύο Φιδόλεξων που να συνθέτουν ορθή απάντηση, άρα και η πιθανότητα δύο ορθών λύσεων. Εναλλακτικά ή και συγχρόνως μπορεί να αφαιρέσει από τον πίνακα γράμματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές το Φιδόλεξο πρέπει να επιλυθεί υποχρεωτικά με βάση τα στοιχεία της παρεχόμενης βοήθειας. Δηλαδή, ακόμη και αν ο παίκτης σχηματίσει με τα προβαλλόμενα γράμματα μία λέξη, αν αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία της παρασχεθείσας βοήθειας, δεν θεωρείται ότι έχει επιτύχει την επίλυση του γρίφου Η λέξη που μπορεί να δοθεί ως λύση του Φιδόλεξου πρέπει: α) να είναι ουσιαστικό β) να μην είναι κύριο όνομα ή τοπωνύμιο (π.χ. πόλη, νησί, χώρα κλπ) γ) να περιέχεται ως αυτοτελές λήμμα στο Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη Το παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα Φιδόλεξου. [10]

11 Στο παρόν παράδειγμα προβάλλονται με την μορφή που εμφαίνεται στο παραπάνω σχήμα τα γράμματα Α, Β, Π, Ο, Κ, Α, Μ, Κ, Η, Λ, Α και Ι. Η τοποθέτηση των γραμμάτων στο παρόν παράδειγμα είναι ενδεικτική και τα γράμματα μπορεί να προβάλλονται σε οποιαδήποτε διάταξη, όπως, π.χ., σε έναν οριζόντιο ή κάθετο στίχο Η επίλυση του γρίφου του παρόντος παραδείγματος είναι ο σχηματισμός της λέξης «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ». 5 Η Παραγωγός Εταιρία ενδέχεται να παρουσιάζει και άλλα συστήματα γρίφων για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στους παρόντες όρους. Σε αυτή την περίπτωση οι κανόνες των γρίφων αυτών θα αναλύονται από τους εκάστοτε παρουσιαστές και θα αναγράφονται στα κυλιόμενα μηνύματα επί της οθόνης. III. Λύση του γρίφου και καταβολή του έπαθλου 1. Ο γρίφος θεωρείται ότι έχει λυθεί αν ο τηλεθεατής σχηματίσει κατά περίπτωση την ορθή λέξη ή λέξεις ή φράση σύμφωνα με τους κατά τα παραπάνω κανόνες κάθε ειδικότερης μορφής γρίφου. [11]

12 2. Εάν δοθεί η σωστή απάντηση, τότε αυτή φωτίζεται στον πίνακα ή προβάλλεται στην οθόνη ανάλογα με την περίπτωση. 3. Ο τηλεθεατής που επιλύει γρίφο κατά τους κανόνες του παρόντος [στο εξής: «ο νικητής»] δικαιούται την εκάστοτε αμοιβή που προκηρύχθηκε και ανακοινώθηκε δημόσια, προφορικά και με αναγραφή στην οθόνη της τηλεόρασης, ως το χρηματικό έπαθλο για την επίλυση του συγκεκριμένου κάθε φορά γρίφου. 4. Η παραγωγός εταιρία διατηρεί τη δυνατότητα να δώσει στον παρουσιαστή ή στην παρουσιάστρια της εκπομπής την εντολή να προσαυξήσει την αμοιβή (έπαθλο) που ήδη προκηρύχθηκε για την επίλυση του συγκεκριμένου γρίφου με ένα πρόσθετο χρηματικό ποσό, υπό όρους πάντως που δεν μεταβάλλουν την φύση του γρίφου, δεν παρεισάγουν κανένα στοιχείο τύχης στην επίλυσή του και δεν δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες στους τηλεθεατές. Στην περίπτωση αυτή εάν ένας τηλεθεατής επιλύσει τον γρίφο, δικαιούται και την πρόσθετη αμοιβή που προκηρύχθηκε με αυτόν τον τρόπο. 5. Η καταβολή του επάθλου γίνεται ως εξής: i. Αμέσως μόλις ένας τηλεθεατής επιλύσει έναν γρίφο ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια τον ανακηρύσσει δημόσια ως νικητή και ανακοινώνει και τηλεοπτικά την ανακήρυξη αυτή και καλεί τον νικητή να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρίας, από τον οποίο και θα κληθεί να ανακοινώσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του επάθλου, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αν ο νικητής επιθυμεί την καταβολή του επάθλου σε τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ. ii. Αμέσως μετά την λήξη της εκπομπής και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση 48 ωρών από την παρέλευσή της εκπρόσωπος της παραγωγού εταιρίας καλεί τον νικητή στον [12]

13 αριθμό τηλεφώνου που αυτός δήλωσε στον εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρίας και του ζητά να του ανακοινώσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του επάθλου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλικία και διεύθυνση κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έναν τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αν ο νικητής επιθυμεί την καταβολή του επάθλου σε τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ. Εάν ο νικητής αρνηθεί να ανακοινώσει στην παραγωγό εταιρία κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία χάνει το δικαίωμα στην καταβολή του επάθλου. iii. Η καταβολή του επάθλου γίνεται είτε στον τραπεζικό λογαριασμό που υπέδειξε κατά τα παραπάνω ο νικητής είτε με ταχυδρομική επιταγή. Εάν ο νικητής επιθυμεί να γίνει η καταβολή του επάθλου με ταχυδρομική επιταγή, το ζητά ρητώς από παραγωγό εταιρία προσδιορίζοντας και την διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η ταχυδρομική επιταγή, στην περίπτωση όμως αυτή επιβαρύνεται ο ίδιος με το κόστος αποστολής, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. 6. Το έπαθλο, εφόσον κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο νικητής, καταβάλλεται εντός το αργότερο οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ο νικητής ανακοίνωσε κατά τα παραπάνω στον εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρίας τον αριθμό του λογαριασμού. Εάν το έπαθλο καταβληθεί με επιταγή, αυτή αποστέλλεται στην διεύθυνση που υπέδειξε κατά τα ανωτέρω ο νικητής το αργότερο εντός δέκα (10) εβδομάδων από την ημερομηνία που αυτός ανακοίνωσε την διεύθυνσή του στον εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρίας κατά τα παραπάνω. 7. Το έπαθλο είναι απολύτως προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. 8. Αποκλείεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα [13]

14 i. Τηλεθεατών που αποδεδειγμένα κάνοντας χρήση προγραμμάτων επιλογής υποστηριζόμενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αυξάνουν τις δυνατότητες συμμετοχής ή κέρδους τους, ώστε να αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα έναντι των άλλων τηλεθεατών. ii. Ανηλίκων iii. Εργαζομένων ή απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις εταιρίες παραγωγής και προβολής, συζύγων και συγγενών τους πρώτου και δευτέρου βαθμού. 9. Αν κάποιος νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. 10. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των νικητών εκτός από τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Η συμμετοχή στο παιχνίδι συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές, χωρίς να καταβληθεί σε αυτούς αντάλλαγμα για την χρησιμοποίηση αυτή. Η εταιρία δικαιούται να διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των νικητών και των συμμετεχόντων ενόψει νομίμων ελέγχων για έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή. IV. Γενικοί κανόνες της εκπομπής 1. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορεί να δοθούν προς επίλυση περισσότεροι γρίφοι, του ίδιου ή διαφορετικού είδους. Η παραγωγός εταιρία προσδιορίζει, κατά την κρίση της, τη διάρκεια της εκπομπής και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τηλεθεατές καλούνται να συμμετάσχουν για να επιλύσουν συγκεκριμένο γρίφο. Σε περίπτωση αλλαγής του γρίφου χωρίς αυτός να έχει επιλυθεί, ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια αποκαλύπτει πλήρως την επίλυσή του [14]

15 ανακοινώνοντας τις ορθές απαντήσεις αμέσως και σε κάθε περίπτωση πριν τεθεί ο επόμενος γρίφος. 2. Η εκπομπή θα έχει διάρκεια 120 λεπτών ή άλλη διάρκεια κατά την κρίση της παραγωγής, για την οποία θα ενημερώνονται οι τηλεθεατές πριν από την έναρξή της. 3. Η εκπομπή είναι απευθείας ("ζωντανή") και κατά την διάρκειά της δεν διακόπτεται, εκτός αν την διακοπή καταστήσουν αναγκαίαι στον τηλεοπτικό σταθμό που την προβάλλει έκτακτα γεγονότα, για τα οποία αυτός οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους τηλεθεατές. Οι γρίφοι που θα τεθούν σε κάθε συγκεκριμένη εκπομπή προεπιλέγονται από την παραγωγό εταιρία. Οι απαντήσεις τους προεπιλέγονται επίσης, και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό πίνακα της εκπομπής που τηρεί η παραγωγός εταιρίας. Μετά την αποθήκευση πρόσβαση στον πίνακα έχει μόνον ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια, αποκτά την πρόσβασή αυτή κατά την έναρξη της εκπομπής και την διατηρεί μόνον κατά την διάρκειά της. 4. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων των νικητών, εφόσον το ζητήσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πραγματοποίηση της σχετικής εκπομπής. Μετά το διάστημα αυτό η εταιρία δεν υποχρεούται να παραθέσει τα στοιχεία αυτά προς έλεγχο, και, υπό την επιφύλαξη στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να τηρούνται για φορολογικούς ή άλλους λόγους δημοσίου δικαίου, διατηρεί το δικαίωμα να τα καταστρέψει. V. Τεχνική διαδικασία συμμετοχής στην εκπομπή 1. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν την επίλυσή των τιθεμένων σε αυτήν γρίφων, το δηλώνουν, μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια και κατά την διάρκεια της εκπομπής, καλώντας, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τις τηλεφωνικές γραμμές υψηλής χρέωσης αριθμών που εμφανίζονται στην τηλεοπτική οθόνη και συγκεκριμένα για σταθερό [15]

16 και για κινητό τηλέφωνο τον αριθμό Το κόστος κάθε τηλεφωνικής κλήσεως από σταθερό τηλέφωνο ανέρχεται σε 1,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ από κινητό τηλέφωνο ανέρχεται σε 1,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης, καθώς και το αναφερόμενο κόστος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ ή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι αριθμοί και το κόστος θα γνωστοποιούνται μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο υπηρεσίας που συνίσταται στην επικοινωνία του τηλεθεατή με την παραγωγό εταιρία ενόψει της συγκεκριμένης εκπομπής και στην συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό μηχανισμό επιλογής. Η χρέωση αυτή είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα από τον τυχόν χρόνο αναμονής του τηλεθεατή που καλεί ή παραμονής του στην γραμμή ενόψει συνομιλίας του με τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια της εκπομπής, αν το σύστημα τον επιλέξει να μετάσχει στην εκπομπή κατά τα παραπάνω. 2. Οι κλήσεις διοχετεύονται σε Τεχνική Πλατφόρμα Υποδοχής Κλήσεων. Η Τεχνική Πλατφόρμα Υποδοχής Κλήσεων λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο και οι κλήσεις καταλήγουν σε ένα σύστημα φωνητικών ηχογραφημάτων που ενημερώνουν τον καλούντα για το εάν επελέγη ή όχι να συνδεθεί ζωντανά στο στούντιο για να επιχειρήσει να επιλύσει τον εκάστοτε γρίφο. Στην περίπτωση που δεν επελέγη, ακούγεται ηχογραφημένο μήνυμα που αναγγέλλει την αποτυχία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει επιτυχία, τότε ακούγεται ηχογραφημένο μήνυμα που αναγγέλλει την επιτυχία και ακολουθεί άμεση δηλαδή χωρίς την μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου σταδίου- ζωντανή σύνδεση με τον παρουσιαστή ή παρουσιάστρια και την εκπομπή. 3. Τις τηλεφωνικές κλήσεις συλλέγει κατάλληλη και εξοπλισμένη με την κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία εταιρία που επιλέγει η παραγωγός εταιρία. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των καλούντων δεν [16]

17 εμφανίζονται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας σε κανέναν υπάλληλο ή προστηθέντα της παραγωγού εταιρίας και η όλη κατασκευή της Τεχνικής Πλατφόρμας Υποδοχής Πλατφόρμας δεν επιτρέπει να επιλέγονται ή να αποκλείονται συγκεκριμένοι καλούντες. 4. Η επιλογή της κλήσης η οποία θα επιτύχει, δηλαδή εκείνη όπου ο καλών τηλεθεατής θα συνδεθεί ευθέως με την τηλεοπτική παρουσίαση της εκπομπής («θα συνδεθεί στον αέρα») γίνεται χειροκίνητα με το πάτημα ενός μηχανικού διακόπτη που συνδέει την κλήση εκείνη που θα βρίσκεται εντός της προαναφερθείσας διαδικασίας. Ο διακόπτης βρίσκεται στο στούντιο παραγωγής της εταιρίας και τον χειρίζεται ο Υπεύθυνος Ελέγχου Προγράμματος. Πρόκειται για ένα μηχανικό διακόπτη, το πάτημα του οποίου ενεργοποιεί κύκλωμα το οποίο μεταβιβάζει ηλεκτρονικό σήμα στην Τεχνική Πλατφόρμα Υποδοχής Κλήσεων. Με τη λήψη αυτού του ηλεκτρονικού σήματος, ενεργοποιείται έτερο κύκλωμα εντός της Τεχνικής Πλατφόρμας Υποδοχής Κλήσεων το οποίο με την σειρά του επιλέγει από όλες τις εισερχόμενες κλήσεις τη μια εκείνη η οποία θα λαμβάνει χώρα την στιγμή που ο Υπεύθυνος Ελέγχου Παραγωγής πατά τον μηχανικό διακόπτη. Είναι αντιληπτό ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές εισερχόμενες κλήσεις ανά πάσα χρονική στιγμή αλλά μόνο μια θα συλλεχθεί από τον άνω μηχανισμό. Κάθε εισερχόμενη κλήση λαμβάνει μια μοναδική χρονική σφραγίδα που της επιτρέπει να διαχωρίζεται από την επόμενη και την προηγούμενη. Εάν λόγω του αυξημένου όγκου των εισερχόμενων κλήσεων υπάρχουν περισσότερες από μια κλήσεις που λαμβάνουν την ίδια χρονική σφραγίδα, τότε επιλέγεται βάσει τυχαίου αλγόριθμου μια από αυτές που έλαβαν την ίδια χρονική σφραγίδα. 5. Το σύστημα επιλογής ενεργοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τριάντα λεπτά ή ανά τηλεφωνικές δηλώσεις συμμετοχής, σε όποια από τις δύο αυτές περιστάσεις συμβεί πρώτη. Οι πιθανότητες να επιλεγεί μία κλήση και να συνδεθεί ο τηλεθεατής με το στούντιο [17]

18 ποικίλλουν κατά την διάρκεια κάθε εκπομπής, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερες του λόγου 1: Κάθε τηλεθεατής τον οποίο το σύστημα επέλεξε να επιχειρήσει την επίλυση του γρίφου συνδέεται αμέσως και αυτομάτως με το στούντιο από όπου εκπέμπεται η εκπομπή, και, σε ζωντανή συνομιλία με τον εκάστοτε παρουσιαστή ή παρουσιάστρια καλείται να δώσει την απάντησή του στον γρίφο. Η ζωντανή συμμετοχή του τηλεθεατή τον οποίο το σύστημα επέλεξε να επιχειρήσει να επιλύσει τον γρίφο γίνεται χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση. 7. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, κάθε κλήση δεν εξασφαλίζει τη ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή. Για λόγους πρόσθετης διαφάνειας και αποφυγής τυχόν παρανόησης από το κοινό προβάλλεται στην τηλεοπτική οθόνη σε κυλιόμενη ευκρινή λεζάντα το ακόλουθο ουσιώδες μήνυμα: «Μια κλήση δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Οι καλούντες δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή. Η επιλογή των τηλεθεατών γίνεται με αντικειμενικό, ηλεκτρονικό και ίσο τρόπο και με πιθανότητες τουλάχιστον 1/ Η ηλεκτρονική επιλογή ενεργοποιείται από την παραγωγή σε χρονικό σημείο που δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές ανά τακτά διαστήματα και πάντως ανά μισή ώρα τουλάχιστον. Ο τηλεθεατής που επιλέγεται να συμμετάσχει συνδέεται ζωντανά με την εκπομπή και τότε καλείται να επιλύσει τον γρίφο ώστε να κερδίσει το έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη. Οι γρίφοι είναι παιχνίδια γνώσεων, ορθογραφίας, παρατηρητικότητας.», ή, και, το μήνυμα: «Κάθε κλήση αποτελεί μια αυτοτελή προσπάθεια συμμετοχής στην εκπομπή. Δεν υπάρχει αναμονή! Μαθαίνετε άμεσα αν θα βγείτε στον αέρα ή αν θα συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο. Αν επιλεγείς, δεν είναι βέβαιο ότι θα λάβεις το έπαθλο, θα πρέπει πρώτα να δώσεις τη σωστή απάντηση. Οι όροι της συμμετοχής είναι κατατεθειμένοι σε συμβολαιογράφο, είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και διευκρινήσεις μπορούν να δοθούν καλώντας το Συμμετοχή άνω των 18. Όποιος [18]

19 τηλεθεατής δεν κατανοεί τους όρους της εκπομπής ή δεν συμφωνεί με αυτούς, παρακαλείται να μην συμμετάσχει.» 8. Η παραγωγός εταιρία δικαιούται να σταματήσει την προβολή ενός γρίφου οποτεδήποτε πριν την εισαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων στην τεχνική πλατφόρμα. Μετά την εισαγωγή όμως έστω και μιας τηλεφωνικής κλήσης δεν είναι επιτρέπεται να σταματήσει η προβολή του γρίφου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ιδιαίτερα σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που συνιστούν περιπτώσεις ανώτερης βίας. Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα αναρτάται αμέσως κάρτα διακοπής διεξαγωγής του παιχνιδιού έτσι ώστε να μην γίνονται κλήσεις. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη εκάστης εκπομπής, οι οποιεσδήποτε περαιτέρω τηλεφωνικές κλήσεις δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με την εκπομπή ούτε δίνουν το παραμικρό δικαίωμα σχετικά με αυτήν. VI. Ενημέρωση των τηλεθεατών και λοιπές διατάξεις 1. Οι τηλεθεατές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την παραγωγό εταιρία για θέματα που αναφέρονται στην εκπομπή στον τηλεφωνικό αριθμό Μέσω του αριθμού αυτού παρέχονται ηχογραφημένες πληροφορίες. Προκειμένου εκπρόσωπος της παραγωγού εταιρίας να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο, αυτός θα πρέπει να αφήσει ηχογραφημένο μήνυμα με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα και επώνυμό του. Εκπρόσωπος της παραγωγού εταιρίας απαντά και δια ζώσης σε τηλεφωνικές κλήσεις στον παραπάνω αριθμό καθημερινά εκτός από Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες κατά τις ώρες 14:00 έως 16:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών. Αν ο παραπάνω αριθμός αλλάξει, ο νέος αριθμός θα γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας και της εκπομπής. Οι τηλεθεατές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν επίσης να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εκπομπή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση [19]

20 ή μετά από ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της εταιρίας. 2. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της εκπομπής, τις δυνατότητες συμμετοχής και τα έπαθλα παρέχονται και από τους παρουσιαστές της εκπομπής κατά την διάρκειά της. 3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα διαδικτύου Η παραγωγός εταιρία μπορεί να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής με τον ίδιο τύπο που τους έθεσε. Οι οι νέοι όροι αναρτώνται στην ιστοσελίδας τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος τους. 4. Η συμμετοχή στην εκπομπή σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής από όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, η δε συμμετοχή ενός τηλεθεατή στην εκπομπή συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. 5. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής όπως και κάθε τυχόν μελλοντικό τροποποίησή τους κατατίθενται στην Συμβολαιογράφο Κηφισιάς Αττικής Ευαγγελία (Εύα) Δημ. Γουλανδρή, οδός Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά. 6. Η εκπομπή μεταδίδεται από την 26 η Σεπτεμβρίου Αθήνα, 25 η Σεπτεμβρίου 2012 ΤOPAGGI ENTERTAINMENT A.E. [20]

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 154/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 154/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 154/21.3.2013 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 100/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 100/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 100/3.3.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 465/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 465/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 465/24.11.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 126/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 126/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 126/25.2.2013 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Πάροχος του παιχνιδιού «StarGR Quiz» είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΖΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Οι παρακάτω όροι αφορούν αποκλειστικά στη διενέργεια του διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός Toyota Aygo του Χρυσού Οδηγού στο Super Star» που περιλαμβάνει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 578/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 578/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 578/30.11.2010 Σήμερα ημέρα Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 263/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 263/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 263/27.5.2013 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real fm». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση

Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real fm». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real fm». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY Για το διαγωνισμό «24MEDIA» που διοργανώνει η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «24MEDIA ΜΕΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εφεξής καλείται «24MEDIA»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 503/ (καταχωρήθηκε )

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 503/ (καταχωρήθηκε ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 503/24.11.2014 (καταχωρήθηκε 22.12.2014) Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 251/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 251/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 251/20.5.2013 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

16:45. 16:45. και

16:45. 16:45.  και ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜOY 1. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Οι παρακάτω όροι αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια είκοσι ενός (21) αυτοτελών διαγωνισµών (τους λεγόµενους παρακάτω και «επιµέρους διαγωνισµούς») που θα µεταδοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 93/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 93/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 93/10.3.2011 Σήμερα ημέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής, Στουντίου 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16-01-2012 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «GOLF 1.0 TSI 85PS COMFORTLINE»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «GOLF 1.0 TSI 85PS COMFORTLINE» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «GOLF 1.0 TSI 85PS COMFORTLINE» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 28/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 28/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 28/16.1.2012 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 27/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 27/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 27/16.1.2012 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «FORD KUGA 1.5L TDCi 120PS Business»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «FORD KUGA 1.5L TDCi 120PS Business» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «FORD KUGA 1.5L TDCi 120PS Business» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (με έδρα τo Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 176/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 176/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 176/20.5.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ORA QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή το «EPSILON») που εδρεύει στο Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «.Singapore Airlines»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «.Singapore Airlines» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «.Singapore Airlines» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου»

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» Όροι Διαγωνισμού VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 230/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 230/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 230/24.4.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 171/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 171/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 171/20.5.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 172/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 172/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 172/20.5.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» Α. Εισαγωγή Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ" από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» Για το διαγωνισμό «PRONEWS» που διοργανώνει η «Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε συνεργασία με το Skydive Athens, που εφεξής καλείται «Ο Διοργανωτής ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY"

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY" 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στa περιοδικά "YES, TV ZAPPING, TV24, TIVI" 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/2.6.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real FM LIVE». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real FM LIVE». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real FM LIVE». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 Πειραιάς (Νέο Φάληρο), T.K. 185 47) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT CONCEPT», που εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, Ερμού 4, ΤΚ 15 351, (στο εξής αναφερόμενη και ως

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ»

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Αττικής,.., και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ Ημερομηνία Έναρξης Η διεξαγωγή του αριθμολαχείου ξεκίνησε στις 16/11/1997 Αντικείμενο Παιχνιδιού Το ΤΖΟΚΕΡ είναι παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη!

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη! Όροι Διαγωνισμού VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη! H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ "BHMA FM QUIZ"

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ BHMA FM QUIZ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ "BHMA FM QUIZ" Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 Πειραιάς (Νέο Φάληρο), T.K. 185 47) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ANNITA GR»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ANNITA GR» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ANNITA GR» Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, οδός Στουντίου, αριθμός 10-12, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία LUYSAVAR LTD, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 4/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 4/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 4/11.1.2011 Σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >>

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >> OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY > Οι ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. 1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ "ATHENS DEEJAY QUIZ"

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ATHENS DEEJAY QUIZ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ "ATHENS DEEJAY QUIZ" Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα

Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα ΑΡΙΘΜΟΣ 8923 13/10/2017 Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα ΟΡΟΙ 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 19/10/2017 μέχρι και την 21/10/2017 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Διαβάστε περισσότερα