ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 205/2013 Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) (Συνεδρίαση της ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 37 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 82/2012), β. των Οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονι στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκο λίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, ιδίως το άρθρο 1 παρ.15 αυτής, γ. του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 47/2003), όπως ισχύει, δ. του ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοι νωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/2008), ε. του ν.703/1977 «Έλεγχος Μονοπωλίων Ολιγοπωλίων Ελεύθερος Ανταγωνισμός» (ΦΕΚ 278/Α/1977), ο οποίος αντικαταστάθηκε με το ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α/2011), όπως ισχύει, 2. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας δια βούλευσης, η οποία έλαβε χώρα κατά το διάστημα από έως , 3. Τις υπ αριθμ.224/2013 και 234/2013 εισηγήσεις προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 4. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της και , 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα επόμε να οικονομικά έτη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αποφασίζει: Την έκδοση του παρόντος Κανονισμού, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν oι επι χειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό (εφεξής καλούμενοι για λόγους συντομίας «οι πάροχοι»), για: α) Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφο ρά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο. β) Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσε ων από περιστατικά ασφάλειας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα. γ) Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να δια σφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακό λουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: Ακεραιότητα δικτύων: Η κατάσταση κατά την οποία το δίκτυο διατηρεί τη λειτουργικότητα για την οποία έχει σχεδιαστεί. Περιστατικό ασφάλειας: Ένα γεγονός το οποίο επη ρεάζει την ακεραιότητα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρο νικών επικοινωνιών ή τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό. Στο πλαίσιο του παρόντος, δεν εμπίπτουν γεγονότα που επηρεάζουν το απόρρητο των επικοινωνιών κα θώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης συστημάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με το προγραμματισμένο για τον πάροχο χρονοδιάγραμμα. Συστήματα Δικτύου και Υπηρεσιών (ΣΔΥ): Το υλικό και λογισμικό του παρόχου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή υπηρεσιών ηλε κτρονικών επικοινωνιών καθώς και τα συστήματα δια

2 24952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείρισης και εποπτείας αυτών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα μέσα μετάδοσης και διασύνδεσης, οι μεταγωγείς, οι δρομολογητές, τα συστήματα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 82/2012), όπως ισχύει. Άρθρο 3 Γενικοί Όροι και Υποχρεώσεις Παρόχων 1. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ικανοποίηση του σκοπού του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού. 2. Σε περίπτωση που αποφασιστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) η υποβολή κατ άρθρο 37 παρ.7 του ν.4070/2012 τεκμη ριωμένης πολιτικής ασφάλειας, ο πάροχος οφείλει να τηρεί αρχείο με αναλυτική αντιστοίχιση της πολιτικής ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. 3. Κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, ενδει κτικά μπορεί να οφείλεται σε μη εφαρμοσιμότητα ή σε τεχνική αδυναμία κάλυψης συγκεκριμένων απαιτήσεων, καταγράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς. 4. Για την υλοποίηση των μέτρων και των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, ορίζονται, τεκμηριώνονται, εφαρμόζονται και αναθεωρούνται συγκεκριμένες διαδι κασίες και οργανωτικές δομές. Επίσης, ορίζονται συγκε κριμένες διοικητικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα και επιφορτίζονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. 5. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει συγκεκριμένο εργαζό μενό του ως Υπεύθυνο για την Ασφάλεια και την Ακεραι ότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών του, επιφορτισμένο με την ευθύνη ελέγχου της υλοποίησης των μέτρων και των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού. Ο πά ροχος οφείλει να κοινοποιεί στην Α.Δ.Α.Ε. τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Υπευθύνου που έχει οριστεί. 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 133), ν.3783/2009 (ΦΕΚ Α 136) και ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 5 παρ.9 εδ.β της υπ αριθμ.675/7 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Υποβολή Ανα φορών Παρόχων σχετικά με την Αδιάλειπτη Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β 107/2013), ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης στα άρθρα 4 έως 19 του παρόντος Κανονισμού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την καταγραφή ή τη δημιουργία του αντίστοιχου τηρούμενου στοιχείου. 7. Ο πάροχος ευθύνεται για το σύνολο των πράξεων οποιουδήποτε συνεργάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, χρησιμοποιεί για την κατασκευή, εγκατάσταση, συντή ρηση ή λειτουργία του δικτύου του και για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει προσηκόντως τους συνεργάτες του σχετικά με τα τηρούμενα μέτρα για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών του, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παρεχόμενης εργα σίας, και να απαιτεί την αποδοχή, εκ μέρους τους, της υποχρέωσης τήρησης εκείνων των μέτρων ασφάλειας που έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την εργασία που προσφέρει ο καθένας από αυτούς. 8. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ο πάροχος οφεί λει να συνεργάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις με τις Αρμόδιες Αρχές, και να εφαρμόζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο σχέδιο εκτάκτων αναγκών, με το οποίο θα προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία θα παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές που έχουν κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη και για όσο διάστημα αυτή υφίσταται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9. Ο πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπε δο, χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές και έχουν δημο σιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή των για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή και λειτουργιών δικτύων. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια πρότυπα και προδιαγραφές, εφαρ μόζονται πρότυπα ή και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και έχουν υιοθετηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή και προδιαγρα φών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Ο πάροχος εφαρμόζει την τελευταία έκδοση των προτύπων αυτών. Άρθρο 4 Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 1. Ο πάροχος υλοποιεί Ανάλυση Επιχειρησιακών Επι πτώσεων, με την οποία εντοπίζει και καταγράφει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τους πόρους που υπο στηρίζουν τις λειτουργίες αυτές και σχετίζονται ή μπο ρεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του δικτύου και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 2. Ο πάροχος προσδιορίζει τις επιπτώσεις που δύνα νται να επέλθουν από γεγονότα που μπορεί να επηρεά σουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες της παραγράφου Ο πάροχος κατηγοριοποιεί τις επιχειρησιακές λει τουργίες σύμφωνα με την προτεραιότητα αποκατάστα σής τους προκειμένου να επηρεάζεται στο ελάχιστο η λειτουργία του δικτύου και η διαθεσιμότητα των υπη ρεσιών. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των χρηστών που επηρεάζεται από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, η γεωγραφική έκταση που εξυπηρετεί κάθε πόρος, καθώς και η γεωγραφική θέση αυτού. 4. Ο πάροχος καθορίζει τους πόρους (ΣΔΥ, εγκατα στάσεις, προσωπικό) που απαιτούνται για τη συνέχι ση κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας, καθώς και τυχόν εξαρτήσεις αυτών. 5. Ο πάροχος αναθεωρεί περιοδικά, και κατ ελάχι στον ανά δύο (2) έτη, την Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη: α) επιχειρησιακές, οργανωτικές, ή τεχνολογικές αλλαγές, β) αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο γ) τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων και δ) άλλα δεδομένα τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του. 6. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα ακόλουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας Ανάλυ σης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, β) τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων και γ) τα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης. Άρθρο 5 Αξιολόγηση Επικινδυνότητας 1. Ο πάροχος, λαμβάνοντας υπόψη την Ανάλυση Επι χειρησιακών Επιπτώσεων πραγματοποιεί Αξιολόγηση Επικινδυνότητας με σκοπό την αναγνώριση των απειλών στην ακεραιότητα του δικτύου και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 2. Ο πάροχος αναγνωρίζει και εξετάζει τόσο ενδογε νείς απειλές, οι οποίες εξαρτώνται από το επίπεδο της εσωτερικής αξιοπιστίας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας του δικτύου, όσο και εξωγενείς απειλές, όπως καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα και πράξεις δολιοφθοράς, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν προ σωρινή ή παρατεταμένη διακοπή των επιχειρησιακών λειτουργιών. Επίσης, εξετάζει απειλές, οι οποίες ενδε χομένως προέρχονται από άλλα διασυνδεόμενα δίκτυα. 3. Ο πάροχος καταρτίζει κατάλογο με τις διαφορετι κές εκτιμώμενες απειλές που δύνανται να εκδηλωθούν σε πόρους του. 4. Ο πάροχος καταρτίζει κατάλογο με την ταξινόμηση των πόρων του, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές που μπορεί να τους επηρεάσουν. 5. Ο πάροχος αναγνωρίζει τα ευάλωτα σημεία και τις αδυναμίες των πόρων (ΣΔΥ, εγκαταστάσεις, προσωπικό), που απαιτούνται για τη συνέχιση κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας. 6. Ο πάροχος, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Επικινδυ νότητας που πραγματοποιεί και λαμβάνοντας υπόψη τα ευάλωτα σημεία και τις αδυναμίες της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αξιολογεί την πιθανότητα πραγ ματοποίησης των απειλών που έχει αναγνωρίσει και εκτιμά την επίδρασή τους στη λειτουργία του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 7. Ο πάροχος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, προσδιορίζει τον τρό πο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές λειτουργίες και εφαρ μόζει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 8. Ο πάροχος προσδιορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζει. 9. Ο πάροχος αναθεωρεί την Αξιολόγηση Επικιν δυνότητας περιοδικά, και κατ ελάχιστον ανά δύο (2) έτη, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, β) την αναγνώριση νέων απειλών, γ) οργανωτικές ή τεχνολογικές αλλαγές, δ) αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, σε εθνικό ή κοινο τικό επίπεδο, ε) τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Ελεγκτικές Αρχές και τις σχετικές υποδείξεις τους και στ) άλλα γεγονότα που θα έθεταν νέα δεδομένα τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο πάροχος. 10. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα: α) την περι γραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, β) τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας (ευάλωτα σημεία, αδυναμίες που έχει αναγνωρίσει, κινδύνους που έχει αξιολογήσει), γ) τα προτεινόμενα μέτρα και δ) τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης. Άρθρο 6 Επιχειρησιακή Συνέχεια 1. Για την εξασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας, ο πά ροχος υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) ορίζει το προσωπικό που εμπλέκεται στην περί πτωση που απειλείται η επιχειρησιακή συνέχεια του παρόχου, καθώς και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού αυτού, β) ορίζει τις συνθήκες κατά τις οποίες ενεργοποιού νται τα μέτρα για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας και το εξουσιοδοτημένο για την ενεργοποί ησή τους προσωπικό, γ) ορίζει τις διαδικασίες διάχυσης πληροφορίας στο αρμόδιο προσωπικό σχετικά με το εκάστοτε πρόβλημα, δ) ορίζει τις λειτουργικές διαδικασίες για την ανάλυση και εκτίμηση του προβλήματος, ε) ορίζει τις ενέργειες κατά προτεραιότητα, τις δια δικασίες και τους πόρους που απαιτούνται για την αποκατάσταση του δικτύου και των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στ) ορίζει τους εκτιμώμενους χρόνους αποκατάστα σης (Recovery Time Objectives) σε διαφορετικές συν θήκες βλάβης, ζ) ορίζει τους τρόπους και στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του παρόχου με τεχνικούς, προμηθευτές, εργολάβους του παρόχου, με παρόχους άλλων δικτύων καθώς και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ τους, που αφορούν στην υλοποίηση των μέτρων για την εξασφά λιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας, η) ορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμό τητα εξοπλισμού αντικατάστασης, θ) ορίζει την αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος και διαδι κασίες αναθεώρησης των μέτρων για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας. 2. Ο πάροχος προσδιορίζει τα απαιτούμενα μέτρα, με στόχο τη διατήρηση της διαθεσιμότητας του δι κτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών, για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των δημοσίων Αρχών σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας. 3. Ο πάροχος ορίζει προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και την αναθεώρηση των μέτρων Ανάκαμψης από Καταστροφή. 4. Τα μέτρα για την τήρηση των ανωτέρω απαιτήσεων αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται από τον πάρο χο σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη περιστατικά ασφάλειας που ενδεχομένως έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν και αποτελέσματα που προκύπτουν από δοκιμές και ασκήσεις. 5. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων εκπόνησης των ανωτέρω μέτρων, προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης. Άρθρο 7 Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας 1. Ο πάροχος οφείλει να ελέγχει το δίκτυό του και να προβαίνει σε προγραμματισμένες ασκήσεις (δοκι

4 24954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μές), τεχνικούς ελέγχους διείσδυσης (penetration tests) και αξιολόγηση αδυναμιών ασφάλειας (vulnerability assessment). 2. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει καταγεγραμμένες διαδικασίες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Η συχνότητα και το εύρος των ελέγχων καθορίζεται από τους κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί και από τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφά λειας. 3. Ο πάροχος λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα των ελέγχων, προσδιορίζει τις διορθωτικές ενέργειες και τροποποιεί και ενημερώνει τα σχέδιά του σύμφωνα με αυτές. 4. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα ακόλουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας ελέγ χων, β) τα αποτελέσματα των ελέγχων του παρόντος άρθρου, γ) τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων εκπόνησης των ανωτέρω ελέγχων, προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης. Άρθρο 8 Αποδεκτή Χρήση 1. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρόχου οφεί λουν να συμμορφώνονται προς τα μέτρα που προβλέ πονται στον παρόντα Κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο πάροχος οφείλει να καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του λαμβάνουν γνώση και έχουν απο δεχτεί τα μέτρα για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών. 2. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει με πρόσφορα μέσα και να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους και συνερ γάτες του σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρόχου, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στα ΣΔΥ και τα δεδομένα αυτών δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή τους ή την κατοχή τους, ως αποτέλεσμα της φύσης της ερ γασίας τους. 4. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρόχου υπο χρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το αρμόδιο προσω πικό του σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους ένα κενό ασφάλειας ή σχετικό περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των παρεχόμενων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Άρθρο 9 Φυσική Ασφάλεια 1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για τη φυσική ασφά λεια των εγκαταστάσεων στις οποίες είναι εγκατεστη μένα ΣΔΥ. Τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος για τη φυσική ασφάλεια περιλαμβάνουν την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την προστασία από φυσικές καταστροφές, που προκαλούνται από φαινό μενα όπως ο σεισμός, η υγρασία, οι πλημμύρες, η υπερ θέρμανση, η φωτιά, ο κεραυνός. 2. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασία φυσικής πρόσβασης, στην οποία περιγράφο νται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την φυσική πρόσβαση των εργαζομένων, συνεργατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του. 3. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει ασφαλείς χώρους εντός των εγκαταστάσεών του, στους οποίους εγκαθί στανται τα ΣΔΥ. Οι χώροι αυτοί πρέπει να προστατεύ ονται με επιπρόσθετους ισχυρούς μηχανισμούς ασφά λειας και ελεγχόμενης πρόσβασης, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίοι επιτρέπουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την ταυτοποίηση των ατόμων που εισέρχονται σε αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακό λουθα μέτρα: κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αυτόματο σύστημα συναγερμού που αναφέρει κάθε εξωτερική παραβίαση εντός των χώρων, ειδικές κάρτες αναγνώ ρισης για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του παρόχου. 4. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, κατά την επιλογή ή κατασκευή των εγκαταστάσεων στους οποί ους εγκαθιστά ΣΔΥ, καθώς και κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού και υλοποίηση μέτρων φυσικής προστασίας, τις ιδιαίτερες φυσικές και άλλες συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα: ανιχνευτής φωτιάς, θερμοκρασίας και υγρασίας. 5. Ο πάροχος μεριμνά ώστε τα κρίσιμα στοιχεία του δικτύου να είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικές εγκα ταστάσεις ή σε χώρους φυσικά ανεξάρτητους. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, αυτά θα πρέπει να προστα τεύονται από ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας. 6. Ο πάροχος επιλέγει, όπου είναι τεχνικά εφικτό, την υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων από την εναέρια εγκατάσταση. 7. Ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρε σίες, οι οποίες ενδεχομένως εκτελούν εργασίες δημό σιου ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, έργα οδοποιίας ή αποχέτευσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση της πι θανότητας ζημίας στα ΣΔΥ. 8. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, στις οποίες είναι εγκα τεστημένα ΣΔΥ. Άρθρο 10 Εφεδρεία 1. Ο πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι υπάρ χει στο δίκτυό του η κατάλληλη εφεδρεία ούτως ώστε πιθανή βλάβη σε κάποιο ΣΔΥ να μην επηρεάσει καθο ριστικά τη λειτουργία του δικτύου ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 2. Ο πάροχος οφείλει να υλοποιεί λύσεις εφεδρείας, οι οποίες είναι ανάλογες της κρισιμότητας των ΣΔΥ, όπως αυτή έχει προκύψει από την Αξιολόγηση Επικιν δυνότητας. Για τα κρίσιμα ΣΔΥ, ο πάροχος υλοποιεί λύσεις αυτόματης εφεδρείας, οι οποίες επιτρέπουν την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου. 3. Σε περιπτώσεις που για κρίσιμα ΣΔΥ δεν είναι δυ νατή η ύπαρξη μηχανισμού αυτόματης εφεδρείας, ο πάροχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση των λειτουργιών τους και την ελαχιστο ποίηση των επιπτώσεων ενδεχόμενης βλάβης αυτών. Ο πάροχος οφείλει να προβεί σε σχεδιασμό, δοκιμή και έγγραφη τεκμηρίωση των μέτρων της παρούσας παραγράφου. 4. Όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, ο πάροχος υλοποιεί την εφεδρεία κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα ΣΔΥ, τα οποία παρέχουν εφεδρεία μεταξύ τους, να είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Εάν τα ΣΔΥ αυτά δεν

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι τεχνικά εφικτό να τοποθετηθούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να είναι τοποθετημένα σε χώρους με ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας. 5. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι υπάρχουν λειτουργικά διαθέσιμοι εφεδρικοί μηχανισμοί εναλλακτικής και φυ σικά ανεξάρτητης όδευσης, ιδίως στο δίκτυο κορμού μετάδοσης, μεταγωγής και δρομολόγησης. Άρθρο 11 Τροφοδοσία Ισχύος 1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την προστασία των ΣΔΥ από διακοπές ή διαταραχές του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των στοιχείων αυτών. 2. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά ώστε η παροχή του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος προς τα ΣΔΥ να γίνεται βάσει των ενδεδειγμένων προδιαγραφών. 3. Στην περίπτωση διακοπής του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ο πάροχος οφείλει να εφαρμόζει τρόπους/μέσα εφεδρικής τροφοδοσίας (ενδεικτικά: εφε δρικές συστοιχίες, μπαταρίες, γεννήτριες) που ενεργο ποιούνται αυτόματα. Για τον καθορισμό του χρόνου για τον οποίο εξασφαλίζεται η συνέχεια λειτουργίας των ΣΔΥ μέσω εφεδρικής τροφοδοσίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας. 4. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα ΣΔΥ δεν εξυπηρετού νται από την ίδια πηγή τροφοδοσίας. 5. Τα εφαρμοζόμενα μέσα συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της εύρυθμης λει τουργίας τους. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία των μέσων εφεδρικής τροφοδοσίας απαιτούνται πρώ τες ύλες ή άλλα υλικά, ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασίες για την εξασφάλιση της επαρκούς διαθεσιμότητάς τους. Άρθρο 12 Λογική Πρόσβαση 1. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς ελέγ χου λογικής πρόσβασης για την απόκτηση πρόσβασης των εργαζομένων και συνεργατών του στα ΣΔΥ. Κατ ελάχιστον ο έλεγχος πρόσβασης επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόσβασης που αποτελείται από ένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού πρό σβασης. 2. Κατά τη λογική πρόσβαση των εργαζομένων και συ νεργατών του παρόχου στα ΣΔΥ θα πρέπει να εξασφα λίζεται η αντιστοίχιση του συγκεκριμένου προσώπου με την πρόσβαση και τις ενέργειες που τελούνται σε κάθε ΣΔΥ, είτε αυτή πραγματοποιείται από προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης είτε από κοινό ή προκαθορι σμένο λογαριασμό. Η αντιστοίχιση αυτή θα πρέπει να καταγράφεται σε σχετικό αρχείο. 3. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης που αποδίδονται σε αυτές για κάθε ΣΔΥ. 4. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει διαδικασία διαχείρι σης χρηστών, στην οποία περιγράφεται κάθε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής χρηστών και η απονομή και η μεταβολή των δικαιωμάτων ή επιπέδων πρόσβασης. 5. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει κανόνες, οι οποίοι τηρούνται σε σχετικό αρχείο, αναφορικά με τη δημι ουργία και διαχείριση των λογαριασμών πρόσβασης. 6. Η λογική πρόσβαση εργαζομένων και συνεργατών στα ΣΔΥ θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο για τις επιχειρησιακές ανά γκες του παρόχου. 7. Ο πάροχος οφείλει να έχει καταγεγραμμένα τα ΣΔΥ, στα οποία επιτρέπεται η λογική πρόσβαση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται αυτή από τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. 8. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί αρχείο με τους εργαζόμενους και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εξουσι οδοτηθεί για χρήση της λογικής πρόσβασης. 9. Η λογική πρόσβαση των εργαζομένων και συνεργα τών πραγματοποιείται με χρήση μηχανισμών ασφαλούς αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης. 10. Η λογική πρόσβαση των συνεργατών του παρό χου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβανομένου υπόψη του απαιτού μενου χρόνου διεκπεραίωσης της αντίστοιχης εργασί ας. Αυτό είναι δυνατόν είτε με τη χρήση προσωρινών κωδικών, οι οποίοι θα μεταβάλλονται μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, είτε με την απενεργοποίηση των λογαριασμών μετά το πέρας του διαστήματος αυτού. 11. Ο πάροχος οφείλει να επιτρέπει τη λογική πρό σβαση των συνεργατών του μόνο κατόπιν έγκρισης των σχετικών αιτημάτων, στα οποία αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες (λόγος της πρόσβασης, σύστημα, χρονικό διάστημα). Άρθρο 13 Ασφάλεια Δικτύων από Εξωτερικά Δίκτυα 1. Ο πάροχος οφείλει να πραγματοποιεί λογικό δι αχωρισμό του δικτύου του από εξωτερικά δίκτυα και κατάτμηση αυτού σε ζώνες ασφάλειας ή υποδίκτυα με στόχο την απομόνωση των ΣΔΥ σε ζώνες ασφάλειας, τον έλεγχο ροής δεδομένων μεταξύ τους και την προ στασία από κακόβουλες ενέργειες. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο πάροχος οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς και συστήματα (ενδεικτικά αναφέρονται: αναχώματα ασφά λειας, συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής εισβολών, λίστες ελέγχου πρόσβασης, ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα), των οποίων η λειτουργία και η τεχνική διαμόρφωση λαμ βάνει υπόψη τις διεθνείς, ευρέως αποδεκτές πρακτικές και πρότυπα και την Αξιολόγηση Επικινδυνότητας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. 3. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί τη διαμόρφωση των προαναφερομένων μηχανισμών και συστημάτων πλήρως επικαιροποιημένη στην περίπτωση ύπαρξης αποδεδειγ μένων αδυναμιών και κενών ασφάλειας των μηχανισμών αυτών και εφόσον δεν υφίστανται συμπληρωματικοί μηχανισμοί ασφάλειας σύμφωνα με την πραγματοποι ηθείσα Αξιολόγηση Επικινδυνότητας. 4. Η λειτουργία των μηχανισμών και συστημάτων του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι απρόσκοπτη και συ νεχής, με την εξαίρεση των περιπτώσεων προγραμμα τισμένης συντήρησης ή αναβάθμισης. 5. Ο πάροχος οφείλει να παραμετροποιεί και να δι αμορφώνει τους μηχανισμούς και τα συστήματα του παρόντος άρθρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγ

6 24956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χάνεται ο περιορισμός της εξάπλωσης και των επιπτώ σεων του κακόβουλου λογισμικού. 6. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει την αρχιτεκτο νική που έχει υλοποιηθεί, τις ζώνες ασφάλειας και τα ΣΔΥ που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε ζώνη, λαμβάνο ντας υπόψη τους μηχανισμούς και τα συστήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που χρησιμοποιεί. 7. Στην περίπτωση που διατίθενται στο κοινό υπη ρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε εξυπηρετητές από εξωτερικά δίκτυα (αναφέρονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα ΣΔΥ που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες αποστρατικοποιημένες ζώνες. Άρθρο 14 Διαχείριση και Παρακολούθηση Δικτύου 1. Ο πάροχος οφείλει να παρακολουθεί την υφιστάμε νη κίνηση του δικτύου και τη διαθεσιμότητα των προ σφερόμενων υπηρεσιών, να πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις κίνησης και φόρτου του δικτύου να αναλύει τα προβλήματα και να προβλέπει τις μελλοντικές του ανάγκες, ώστε να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, όπως είναι, ενδεικτικά, η εισαγωγή νέων ΣΔΥ, η επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΔΥ και η αλλαγή στη δια μόρφωση των ΣΔΥ. 2. Ο πάροχος οφείλει να προστατεύει το δίκτυό του από συνθήκες αυξημένης κίνησης. Ο πάροχος χρησιμο ποιεί τεχνικές διαχείρισης κίνησης για να παρακολουθεί και να ελέγχει την κίνηση στο δίκτυό του και να εντο πίζει έγκαιρα την αύξηση κίνησης, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να προστατεύει το δίκτυό του από ενδεχόμενη συμφόρηση λόγω αυξημένης κί νησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου. 3. Ο πάροχος οφείλει να προβαίνει σε προβλέψεις αναφορικά με περιοδικά ή μη γεγονότα, τα οποία ενδέ χεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της κίνησης στο δίκτυό του, όπως είναι, ενδεικτικά, οι εθνικές ή θρη σκευτικές εορτές και οι διαγωνισμοί εθνικής εμβέλειας σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, οφείλει να παρακολουθεί την επικαιρότητα, στο βαθμό που αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την κίνηση στο δίκτυό του, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση καταστροφών ή φυσικών φαινομένων, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας. 4. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει τις τεχνικές διαχείρισης κίνησης και τις συνθήκες υπό τις οποίες τις εφαρμόζει. Καταγράφει, επίσης, τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να εξασφαλίσει την προτε ραιότητα της κίνησης προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτων συνθηκών. 5. Ο πάροχος εξασφαλίζει τους απαραίτητους μη χανισμούς, ώστε πιθανή βλάβη σε κάποιο ΣΔΥ να μην επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία του δικτύου ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 6. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλους μη χανισμούς για τη διαχείριση του δικτύου του, ώστε να προλαβαίνει τυχόν βλάβες ή να τις αποκαθιστά άμεσα σε περίπτωση εμφάνισής τους, όπως, ενδεικτικά, βλα βοληψία, προληπτική συντήρηση, διαχείριση ανταλλα κτικών, διαδικασία εσωτερικής κλιμάκωσης αναφοράς προβλημάτων, δείκτες αποκατάστασης βλαβών με τους προμηθευτές. 7. Ο πάροχος αξιολογεί και αξιοποιεί πιθανές αναφο ρές που προκύπτουν από χρήστες του δικτύου σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με τη διαθεσιμότητα. 8. Ο πάροχος ενημερώνεται συνεχώς, μέσω συστημά των παρακολούθησης και ενημέρωσης, για ενέργειες ή αλλαγές που γίνονται στα ΣΔΥ, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην εκδήλωση περιστατικού ασφάλειας. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επα νειλημμένες ανεπιτυχείς προσπάθειες πρόσβασης, οι αλλαγές στη διαμόρφωση των ΣΔΥ, οι αλλαγές στην κατάσταση και τη λειτουργία των ΣΔΥ, όπως η επανεκ κίνηση ή η βίαιη διακοπή λειτουργίας των ΣΔΥ. Άρθρο 15 Συντήρηση και Διαχείριση Αλλαγών 1. Ο πάροχος οφείλει να εκτελεί προληπτική συντή ρηση του εξοπλισμού του, καθώς και των κτηρίων στα οποία αυτός στεγάζεται, βάσει προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δυσλειτουργίας του δικτύου και των πα ρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Ο πάροχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία τους. Όπου αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, ο πάροχος επιλέγει οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε ώρες χαμηλής κίνησης. 3. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει διαδικασία δια χείρισης αλλαγών, στην οποία περιγράφονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για κάθε αλλαγή στο υλικό ή λογισμικό των ΣΔΥ. 4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας της πλέον πρό σφατης διαμόρφωσης του εξοπλισμού του, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση του δικτύου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται σε προστατευμένο χώρο. Άρθρο 16 Καταγραφή Ενεργειών 1. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι, κατ ελάχιστο, καταγρά φονται οι ακόλουθες ενέργειες (Event Logging): α) οι προσβάσεις (επιτυχείς και ανεπιτυχείς προσπά θειες) στα ΣΔΥ, καθώς και στους χώρους και τις εγκα ταστάσεις αυτών, β) οι ενέργειες των χρηστών κατά την χρήση των ΣΔΥ, γ) οι μεταβολές στη διαμόρφωση των ΣΔΥ, δ) η αποσύνδεση/διακοπή της δικτυακής σύνδεσης ενός ΣΔΥ, η ανίχνευση σύνδεσης συστήματος που φέρει δικτυακή διεύθυνση που ήδη χρησιμοποιείται από άλλο ΣΔΥ και η επανεκκίνηση ή βίαιη διακοπή λειτουργίας ΣΔΥ. 2. Ο πάροχος διατηρεί καταγεγραμμένη: α) την αρ χιτεκτονική και τις επιμέρους μεθόδους δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, β) την περιγραφή του περιεχομένου αυτών και γ) τα μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας αυτών. 3. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι απαιτούμενες κατα γραφές είναι πλήρεις και συνεχείς. 4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι καταγεγραμμένες πληροφορίες προστατεύονται από οποιαδήποτε αλλοί ωση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 17 Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας 1. Ο πάροχος οφείλει να εφαρμόζει διαδικασία Δια χείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, η οποία θα ενερ γοποιείται αμελλητί σε κάθε περίπτωση περιστατικού ασφάλειας. 2. Η διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας προβλέπει τις ακόλουθες ενέργειες: α) την καταγραφή στοιχείων για κάθε περιστατικό ασφάλειας, β) τη διε ρεύνηση των αιτιών και τον προσδιορισμό των τεχνικών ή/και οργανωτικών αδυναμιών στις οποίες ενδεχομένως οφείλεται το περιστατικό ασφάλειας, γ) την υλοποίη ση των ενεργειών αποκατάστασης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δ) την ενημέρωση του Υπεύθυνου Ασφάλειας και Ακεραιότητας Δικτύου και Υπηρεσιών, των αρμοδίων στελεχών του παρόχου και των αρμο δίων Αρχών. 3. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιστατικά ασφάλειας, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η εκτέλεση των αντίστοιχων προβλεπόμενων ενεργειών. Άρθρο 18 Εσωτερικός Έλεγχος για την Ασφάλεια και την Ακε ραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών 1. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει δι αδικασία εσωτερικού ελέγχου εφαρμογής των Μέτρων για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών, στην οποία περιγράφονται τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του ελέγχου (καθορισμός ΣΔΥ/εγκα ταστάσεων/επιμέρους πολιτικών που θα ελεγχθούν, χρονοδιάγραμμα, κλπ), β) διεξαγωγή του ελέγχου, γ) αποτελέσματα του ελέγχου (τυχόν ευρήματα, επι γενόμενες ενέργειες κλπ). 2. Για κάθε εσωτερικό έλεγχο, ο πάροχος οφείλει να διατηρεί σε αρχείο την τεκμηρίωση κάθε σταδίου του ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι δυνατόν να πραγματοποιείται από εξωτερικό φορέα ή από εξουσι οδοτημένους προς τούτο εργαζόμενους του παρόχου. Άρθρο 19 Έλεγχος Οι πάροχοι υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας, αυ τεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, που διενεργείται από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι κοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/2012). Κατά τη διε νέργεια του ελέγχου της, η Α.Δ.Α.Ε. έχει την εξουσία και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν.3115/2003 (Α 47), το ν.703/1977 (Α 278) και το ν.3674/2008 (Α 136), όπως ισχύουν. Άρθρο 20 Τελικές Διατάξεις Οι όροι του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικοί για τον πάροχο και, σε περίπτωση που απαιτηθεί η κα τάρτιση εκ μέρους του παρόχου πολιτικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται στους όρους αυτής. Άρθρο 21 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

8 24958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». ΣΧΕΔΙΟ Μαρούσι, 2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΑΝ ΑΡ ΤΗ Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο ) ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-03-2009 ΑΠ.: 515/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα