ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4330/92095 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/ απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρ θρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσε ων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώ σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά όργανα» (Α 98). 3. Την αριθ. 3832/75322/ απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπε λουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» (Β 1554/ ) και ιδίως το άρθρο 6 αυτής. 4. Την αριθ. Υ44/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού Α. Σαμαρά «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β 2094). 5. Την με αριθ / εισήγηση του ΟΠΕ ΚΕΠΕ. 6. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο μέρειες εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρω σης και μετατροπής, τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων των προβλεπομένων μέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων, σε εφαρμογή της αριθ. 3832/75322/ απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη τας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατρο πή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]». Άρθρο 2 Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα 1. Υποβολή αίτησης ένταξης. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου εκάστου έτους, Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράμ ματος Στήριξης λόγω αύξησης των κονδυλίων που δι ατίθενται για το εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να υπο βάλλουν Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση ένταξης από την 1 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου του έτους της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου πληρωμής, νέοι ενδιαφερόμενοι ή επιλέξιμοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη αμπελοοινική περίοδο και δεν έτυχαν οικονομικής ενίσχυσης λόγω σειράς κατάταξης προτεραιότητας. 2. Διοικητικός επιτόπιος έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων. 2.1 Ο Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και λε πτομερής, πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθει σών αιτήσεων και ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Στη συνέχεια συντάσσεται μηχανογραφημένη κατά σταση όλων των αιτήσεων, κατά κριτήριο και κατά σειρά μεγέθους των αμπελουργικών εκτάσεων, με φθίνουσα σειρά, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.). Οι δι αφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής/οικονομίας, το αργότερο μέσα σε δέκα (10)

2 27118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας καταρτίζουν προτάσεις Σχεδί ων σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, υπό ενιαία μορφή και τις υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου έκαστου έτους στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 2.2 Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προ γράμματος Στήριξης, ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων, η σύνταξη μηχανογραφημένων καταστάσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 και 2.4 του ιδίου άρθρου, καθώς και η διαδικασία των ενστάσεων και οι προτάσεις των Σχεδίων ολοκληρώνονται και αποστέλλεται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής έως τις 15 Μαΐου του έτους της τρέ χουσας αμπελοοινικής περιόδου πληρωμής. 2.3 Οι επιτόπιοι έλεγχοι ολοκληρώνονται έως τις 31 Οκτωβρίου έκαστου έτους. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας ειδοποιούν τους παραγωγούς κατόχους των επιλέξιμων εκτάσε ων που προκύπτουν σύμφωνα με τη μηχανογραφημέ νη κατάσταση κατά κριτήριο και σειρά μεγέθους σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κονδύλια κατά Π.Ε., για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στα αμπελοτεμάχιά τους. 2.4 Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επι τόπιων ελέγχων, συντάσσεται μηχανογραφημένη Κα τάσταση η οποία περιλαμβάνει: Ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, το Δήμο/ Δημοτικό διαμέρισμα που βρίσκεται το αμπελοτεμάχιο, τον κω δικό αριθμό του αμπελοτεμαχίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του αιτούντος ή την επωνυμία εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό μητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται, το μέτρο/ α που εμφαίνονται στην αίτηση και το οικονομικό έτος υλοποίησης τους, την έκταση αμπελοτεμαχίου όπως εμφαίνεται στην αίτηση, την έκταση αμπελοτεμαχίου μετά τον έλεγχο(στοιχεία αμπελουργικού μητρώου και επιτόπιας επιμέτρησης), την ποικιλία πριν και μετά την αναδιάρθρωση και μετατροπή. Η ανωτέρω μηχανογραφημένη Κατάσταση αναρτάται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής/οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της Κατάστασης να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της, προσκομίζο ντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απα ραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης. 2.5 Η οριστική κατάσταση των επιλέξιμων αιτήσεων αποστέλλεται στην Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. 3. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων Κατανομή κονδυλίων. Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής εξετάζει και αξι ολογεί την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των στοιχείων των υποβληθέντων Σχεδίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης, κατανέ μοντας με Υπουργική απόφαση τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 4. Έκδοση απόφασης έγκρισης. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής/οικονομίας μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων, προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης (Υπόδειγμα 3) για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται στην οριστική κατάσταση, τις οποίες σε μορφή συγκεντρωτικής κατάστασης κοινοποιούν στην Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Χρόνος υλοποίησης μέτρων/δράσεων 5.1. Οι δικαιούχοι των μέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους Αναφύ τευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αμπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αμπελώνων» πριν την παραλαβή της απόφασης έγκρισης υποχρε ούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδά φους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών, από επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται στην περίπτωση i) πριν την εκρίζωση του αμπελοτεμαχίου και στην περί πτωση ii) πριν την φύτευση. Στην περίπτωση που: α) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεμάχιο είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις ο παραγωγός μπορεί να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση των ανωτέρω μέτρων με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην πα ρούσα απόφαση. β) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεμάχιο είναι προσβεβλημένο από νηματώδεις, τότε ο παραγωγός υποχρεούται είτε να εκτελέσει τις δράσεις που έχει αιτηθεί σε άλλο απαλλαγμένο από νηματώδεις αγρο τεμάχιο είτε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα Οι δικαιούχοι των μέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους Αναφύ τευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αμπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αμπελώνων» οι οποίοι προτίθενται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με σύσταση εγγυητικής επιστολής, υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών πριν τη σύσταση της εγγυητικής επιστολής. Ανάλογα με τα ευρήματα της εξέτασης ομοίως οι πα ραγωγοί ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους α) και β). 5.3 Από την υποχρέωση εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών εξαιρούνται αγροτεμάχια των περιπτώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 και τα οποία είναι σε αγρα νάπαυση ή έχουν καλλιεργηθεί με άλλες καλλιέργειες πλην αμπελιού και συκιάς τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια. Η δειγματοληψία εξέτασης εδάφους για τον προσδι ορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών γίνεται από Γεω πόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το πρακτικό δειγματοληψίας φέρει την υπογραφή του. 5.4 Οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προε τοιμασία εδάφους Αναφύτευση» μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικονομίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανου αρίου εκάστου έτους. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Οικονομίας ενημερώνεται εγγράφως (Υπόδειγμα 2) από τον δικαιούχο παραγωγό, για την πραγματοποίηση της εκρίζωσης, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο πιστοποίησής της. Στην συνέχεια η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας προβαίνει στη χορήγηση δικαιώματος αναφύτευσης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθ / ΚΥΑ «Δυναμικό παραγωγής οι νοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει και στην χορήγηση Άδειας εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό απαιτείται χημική ανάλυση εδά φους (περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCO 3 και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται οπωσδήποτε πριν από την φύτευση του αμπελώνα 5.5. Τα λοιπά πλην της εκρίζωσης μέτρα / δράσεις μπορούν να πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους το αργότερο έως και τις 10 Ιουνίου του οικονομικού έτους πληρωμής, προκειμένου η οικονομική ενίσχυση να καταβληθεί άπαξ χωρίς την σύσταση εγγυητικής επιστολής. Η πιστοποίηση των μέτρων αυτών βεβαι ώνεται με επιτόπιο έλεγχο και τη σύνταξη σχετικών πρακτικών ελέγχου Εάν το μέτρο / δράση εκτελεστεί μετά τις 10 Ιουνίου του οικονομικού έτους πληρωμής, η ενίσχυση καταβάλλεται προκαταβολικά, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του και έχει συσταθεί από τον δικαιούχο παραγωγό εγγύηση για ποσό ύψους 120% της ενί σχυσης Στην περίπτωση επανεμβολιασμού και προκειμέ νου να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση, η πιστοποί ηση γίνεται με επιτόπιο έλεγχο μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%,. Εάν διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας έκπτυξης οφθαλμών είναι μικρότερο από 80%, τότε ο δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει τα κενά την επόμενη αμπελοοινική περίοδο χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. 6. Διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας μετά την υποβολή των δικαι ολογητικών και το πέρας των προβλεπόμενων ελέγχων, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φα κέλους πληρωμής στο αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρω τοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Εάν μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων παραμένουν προς διάθεση επιπλέον επιλέ ξιμες εκτάσεις των ήδη εγκεκριμένων, αυτές δύνανται να κατανέμονται σε δικαιούχους με την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία υποβολής των φα κέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. 7. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕ ΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δι καιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα και οικονομικής ενίσχυσης Για την ένταξη στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, με σκοπό να είναι διαθέσιμα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν το φάκελο κάθε παραγωγού δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα: 1. Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπό δειγμα 1). 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συ στήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουρ γικό μητρώο. 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλά χιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστά μενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού. 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρό γραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλ ληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατρο πής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρ θρωσης αμπελώνων). 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ τότητας. 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου παρα γωγού. 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τρα πέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμι ευτηρίου. 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξης του στο Πρόγραμμα επι κυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Ειδικότερα: α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυ ριότητας ως εξής: Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, Αποδοχή κληρονομιάς, Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

4 27120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κτήση με προσκύρωση, Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, Κληρονομητήριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογι κής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμαν ση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτό είναι αληθή. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφό σον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο και ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Εάν το Ε9 έχει κα τατεθεί ταχυδρομικά, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής υποβολής του. β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγρα φα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να: αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδι οκτήτη, όσο και του ενοικιαστή, αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμα χίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μί σθωσης, έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφω νητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια). i) Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρό γραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνη τικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται συμβολαιογρα φικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κ.λπ.), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους. Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που ανα γράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των εννέα (9) ετών. 9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου πα ραγωγού στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 3). 10. Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπό δειγμα 5). 11. Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονομικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγμα 2). 12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολο κλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 4α). 13. Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλω σης αμπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και πιστοποίη σης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 4β). 14. Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων αναφύτευσης (Υπόδειγμα 2). 15. Δικαίωμα φύτευσης (από το αποθεματικό) ή ανα φύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί). 16. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ / «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασια σμού της αμπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β /2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1412/Β /2006), σε συμ μόρφωση με την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου. 17. Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου (Υπόδειγμα 6). 18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περι πτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης. 19. Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα 2). Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: 20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού οφειλέτη (Υπό δειγμα 16). 21. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού. 22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως κα ταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 17). 23. Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπό δειγμα 18). 24. Απόφαση καταλογισμού (Υπόδειγμα 19). Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού βεβαιώνεται στην αρμόδια για την φορολογία εισοδή ματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου: 25. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20). 26. Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 21). Άρθρο 4 Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι 1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οι κείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριμελής επι τροπή (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο TE από ένα τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο TE και ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εμπειρία για διενέργεια ελέγ χων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ορίζεται γεωπόνος, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος ΠΕ ή TE της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και σε ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης Οι διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επι λεξιμότητας των αιτήσεων είναι καθολικοί και λεπτο μερείς και καταχωρίζονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το αμπελουργικό μητρώο, προ κειμένου να αποκλειστεί η διπλή χορήγηση ενισχύσεων. Πραγματοποιείται οπτικός χειρόγραφος έλεγχος σε επίπεδο αίτησης στο 100% των υποβληθέντων αιτήσεων και στοχεύουν στον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών σε σχέση με τα δηλούμενα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυ σης, που υποβάλλονται από τους παραγωγούς. Ελέγ χονται οι αιτήσεις εάν είναι πλήρως συμπληρωμένες χωρίς κενά και παραλείψεις και εάν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αί τηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα απορρίπτε ται. Σε περίπτωση τυχόν διόρθωσης των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορθού, να μονογράφεται η τυχόν αλλαγή και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διορθωτή και η ημερομηνία. Κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο, ελέγχονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι πα ραγωγοί, σε σχέση με τις αιτούμενες ενισχύσεις και τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και εάν αυτά είναι νομότυπα υπογεγραμμένα και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Ελέγχεται επίσης η υπογραφή σε κάθε αίτηση, δεδομένου ότι η απουσία της καθιστά την αίτηση μη αποδεκτή. Κατά την διενέργεια του δι οικητικού ελέγχου κρίνονται απαραίτητα: α) η διασταύρωση των προσωπικών στοιχείων του παραγωγού (π.χ. έλεγχος Α.Φ.Μ, λογαριασμού τραπέζης, κ.λπ.) με το αρχείο της Α.Τ.Ε. για το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. β) η διασταύρωση των στοιχείων των υποβληθέντων αιτήσεων με τα αντίστοιχα στο Αμπελουργικό Μητρώο για την ύπαρξη των αγροτεμαχίων και τη νομιμότητα φύτευσης όλων των αγροτεμαχίων που έχει στην κα τοχή του ο παραγωγός. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός κατέχει αμπελοτε μάχιο φυτεμένο παράνομα η αίτηση του απορρίπτεται. γ) η προσκόμιση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του παραγωγού για την διασταύρωση των στοιχείων της καλλιεργητικής κατάστασης των τεμαχίων του, με τα αντίστοιχα στοιχεία των τεμαχίων στην καρτέλα του στο Αμπελουργικό Μητρώο. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, συ ντάσσεται σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 και ο αιτών ενημερώνεται γραπτώς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του Οι Διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφω σης αφορούν τον έλεγχο των δεσμεύσεων και υποχρε ώσεων των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγμα και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμε νες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 3. Επιτόπιοι έλεγχοι Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επα λήθευσης των όρων επιλεξιμότητας της έκτασης της αίτησης, της πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης και της πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστι κά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίη ση του κατόχου της εκμετάλλευσης, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, κατ ανώτατο όριο, 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγ χου, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, προκειμένου ο ίδιος να παρίσταται κατά τον έλεγχο Επιτόπιος έλεγχος όρων επιλεξιμότητας της έκτα σης της αίτησης και της πιστοποίησης μέτρου/δράσης α. Για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 100% των εκτάσεων όλων των αιτήσεων του προγράμματος, παρουσία του ενδιαφερόμενου αμπελοκαλλιεργητή σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης μητρώων. Ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδεί ξει τα αγροτεμάχια του καθώς και τα ακριβή όρια αυτών. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της θέσης και του εμβαδού των τεμαχίων που ελέγχονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των αμπελοτεμαχίων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της Ευρωπα ϊκής Ένωσης (JRC). Μετά το τέλος του ελέγχου συντάσ σονται σχετικά πρακτικά επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτη σης ή πιστοποίησης μέτρου/ ων» και το προεκτυπωμένο Υπόδειγμα 4β «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεμάχια τεμάχια προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο. Σε περίπτωση που το αγροτε μάχιο δεν είναι δηλωμένο στη βάση του Αμπελουργικού Μητρώου, προεκτυπώνεται κενό πρακτικό 4β. Σε περί πτωση που υπάρχουν αγροτεμάχια δηλωμένα με ελλιπή στοιχεία στην βάση, θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση αντίστοιχων πρακτικών για να συμπληρωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών της εφαρμογής τήρησης του Μητρώου. β. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των προς αναδιάρθρωση εκτάσεων, πριν την πραγματοποί ηση των μέτρων/ δράσεων του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωση κάθε μέτρου/ δράσης αυτών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο: i. Επαληθεύονται οι όροι επιλεξιμότητας, όπου διαπι στώνεται η νόμιμη κατοχή, η χρήση (καλλιέργεια) κτλ. ii. Επιβεβαιώνονται τα γενικά, γεωπονικά και χαρτο γραφικά χαρακτηριστικά της δήλωσης αμπελοκαλλι έργειας και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου για κάθε ένα από τα προς έλεγχο τεμάχια (κωδικός τεμαχίου, έκταση κτλ). γ. Ο γεωγραφικός εντοπισμός της θέσης και των συντεταγμένων των κορυφών κάθε αμπελοτεμαχίου

6 27122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιφερειακά στα υποδειχθέντα από τον παραγωγό όρια του αμπελοτεμαχίου, και η μέτρηση της έκτασης του (με το σύστημα ΕΓΣΑ 87), γίνεται με το μηχάνημα του συστήματος προσδιορισμού θέσης με τη βοήθεια δορυφόρου Global Positioning System (GPS). Αυτές οι συντεταγμένες σημειώνονται στο προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου του ελεγχόμενου τεμαχίου (ή στο προεκτυπωμένο κενό πρακτικό). δ. Σε κάθε περίπτωση ο επιτόπιος έλεγχος του τεμα χίου ολοκληρώνεται μετά την εισαγωγή των αποτελε σμάτων του στο ΣΓΠ ΕΤ & AM. Κατά την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο προεκτυπωμένο πρακτικό κα ταγράφεται η μετρηθείσα έκταση του αμπελοτεμαχίου επιτόπου ενώ η αποδεκτή έκταση του αμπελοτεμαχίου προκύπτει μετά την εισαγωγή των αποτελεσμάτων και με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. Η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιείται πλήρως. Κατά κανόνα, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αμπελοτεμαχίου (π.χ. δρόμος, κτήριο, λεκάνη ύδατος, συστοιχίες δέντρων) καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεμαχίου χωρίς φυτά αμπέλου, άνω των 100 μ πρέ πει να εξαιρούνται από την έκταση. Ειδικότερα, η έκταση των εσωτερικών δρόμων που χρησιμοποιούνται από τα τρακτέρ για την καλλιέργεια και η οποία βρίσκεται εκτός της φυτεμένης έκτασης, καθώς και οι μόνιμες κατασκευές, πρέπει πάντα να αφαιρούνται από την επιλέξιμη έκταση. Τα μεμονωμέ να δέντρα θα μπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αμπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. ε. Οι τυχόν διορθώσεις οι οποίες θα προκύψουν από τον έλεγχο, θα πρέπει να καταγράφονται επί του πρακτικού ελέγχου με τρόπο ευδιάκριτο, σαφή και ολοκληρωμένο, ώστε τα νέα στοιχεία να μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη βάση του αμπε λουργικού μητρώου. στ. Κατά την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του επι τόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο, γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός της αποδεκτής έκτασης του τεμαχίου, από το σύστημα, λαμβανομένων υπόψη των ορίων ανοχής. Εάν η διαφορά είναι μικρότερη από το τεχνικό όριο ανοχής, η αποδεκτή έκταση ταυτίζεται με τη δηλωθείσα. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το όριο ανοχής, διατηρείται η τιμή της μετρηθείσας έκτασης ως αποδεκτή και πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της δηλωθείσας έκτασης. ζ. Για την περίπτωση που επηρεάζονται άλλα τεμάχια από την εισαγωγή του ελέγχου, θα πρέπει να ειδοποι ηθούν οι παραγωγοί των οποίων τα τεμάχια επηρεά ζονται, ώστε να παρίστανται υποχρεωτικά προσκομί ζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεμάχιο πρόκειται να εισαχθεί στην βάση, και να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται (σύμπτωση των ορίων των τεμαχίων, επικάλυψη κλπ), ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του τεμαχίου που ελέγχθηκε ή αυτών που προκύπτουν από τον έλεγχο. η. Μετά την ολοκλήρωση του μέτρου / δράσης ο δικαι ούχος παραγωγός υποβάλει, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, /Οικονομίας αίτηση έγκρισης πληρωμής ή αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, με ταυτόχρονη γνωστοποίηση υλοποίησης του μέτρου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της παρούσας Επιτόπιος έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, εξάγεται δείγμα επιτόπιου ελέγχου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ελέγχε ται η συμμόρφωση των γεωργών προς τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντι κές συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προβλεπόμενες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κάθε φορά ισχύουν και συντάσσεται σχετικό πρακτικό ελέγχου, στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την κανονικότητα / νομιμότητα της πληρωμής ή εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση και υπάρχουν ευρήματα από τα οποία προκύπτει επιστροφή της ενίσχυσης τότε εφαρμόζεται η διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντα ή συμψηφισμός από τυχόν άλλες ενισχύσεις που θα καταβάλλονταν στους παραγωγούς. Άρθρο 5 Πρακτικά και εκθέσεις πρωτοβάθμιων ελέγχων 1. Πρακτικά ελέγχου Μετά το πέρας του διοικητικού και επιτόπιου έλεγχου, συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχου ανά παρα γωγό τα σχετικά πρακτικά, για το διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 και για τον επιτόπιο σύμ φωνα με τα Υποδείγματα 4α και 4β. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, ώστε αυτά να είναι πλήρη και να περιγρά φουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα απο τελέσματα τους, ενώ στη συνέχεια τα πορίσματα των πρακτικών εισάγονται και καταχωρούνται στη βάση του ΣΓΠ ΕΤ & AM με την εφαρμογή τήρησης των μητρώων. Τα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου αμέσως μετά την λήξη του ελέγχου υπογράφονται από τους αρμόδιους ελε γκτές και τον ελεγχόμενο παραγωγό, ο οποίος πρέπει να δηλώσει τη σύμφωνη ή μη γνώμη του και εφόσον επιθυμεί να προσθέσει τις παρατηρήσεις του, οι οποί ες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου του παραγωγού. Συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα διαβιβάζεται στον ελεγχόμενο παραγωγό και το άλλο παραμένει στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας. Σε περιπτώσεις που κατά τον επιτόπιο έλεγχο δια πιστώνονται λάθη εντοπισμού ή προκύπτουν αλλαγές στα όρια του αμπελοτεμαχίου ως προς τα στοιχεία του Αμπελουργικού μητρώου, τότε προσδιορίζονται με το GPS οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του αμπελοτεμαχίου, σχεδιάζεται επιτόπου το σκαρίφημα στο πρακτικό ελέγχου και μετράται η έκταση του. Στην συνέχεια ενημερώνεται και επικαιροποιείται η βάση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουρ γικού Μητρώου και του συστήματος Αναγνώρισης Αγρο τεμαχίων (LPIS) της ενιαίας αίτησης, σύμφωνα με την σχετική διαδικασία. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν αλλαγές σε όμορα τεμάχια, ειδοποιούνται οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί για την εξακρίβωση της κατάστασης και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, για καθένα εξ αυτών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκτυπώνεται η νέα καρτέλα των στοιχείων του Αμπε λουργικού μητρώου του παραγωγού σε δύο αντίγρα φα. Το ένα παραμένει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας και το άλλο διαβιβάζεται στον ελεγχόμενο για να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δήλωση του. 2. Έκθεση πρωτοβάθμιου ελέγχου Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσεται από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας μηχανογραφημένη έκθε ση ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων. Άρθρο 6 Δευτεροβάθμιοι Ειδικοί Έλεγχοι 1. Δευτεροβάθμιοι Έλεγχοι Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με σκοπό την επίτευξη βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρωτοβάθμιων ελέγχων και την ορθή διαχείριση του προγράμματος, ως εξής: α. Διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών διενερ γείται σε ποσοστό 100% στους φακέλους πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. β. Διοικητικοί, επιτόπιοι και έλεγχοι πολλαπλής συμ μόρφωσης διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευ θύνσεις και Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δικαιούχους του προγράμματος και ειδικότερα: Κατά τους διοικητικούς, επιτόπιους ελέγχους εξετά ζεται και αξιολογείται η διαχείριση του προγράμματος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής/οικονομίας, ελέγχοντας δειγματοληπτικά τις αι τήσεις δικαιούχων, στους οποίους έχει ήδη διενεργηθεί πρωτοβάθμιος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Οικονομίας. Το ποσοστό του ελεγχόμενου δείγματος καθορίζε ται ετησίως σε 5% επί του συνόλου των πρωτοβαθμίων επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, από την Διεύ θυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με βάσει ανάλυση κινδύνου στην οποία συνεκτιμώνται τουλάχιστον: ποσό ενίσχυσης, αριθμός και η έκταση των αμπελοτεμαχίων, οι δηλώσεις συγκομιδής και παραγωγής, τα πορίσματα των πρωτοβαθμίων ελέγχων, και άλλοι παράγοντες σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά οδηγίες Το δείγμα εξάγεται μηχανογραφικά με βάση τα στοι χεία της ανάλυσης κινδύνου και αντιπροσωπευτικότη τας των υποβληθέντων δηλώσεων αιτήσεων Διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι πολλαπλής συμμόρ φωσης. Το δείγμα ελέγχου εξάγεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τμήμα Οργάνωσης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. γ. Έλεγχοι εποπτείας για την αξιοπιστία των αρμοδί ων ελεγκτικών αρχών (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας) και την διαχείριση του προγράμματος. Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται με τις ίδιες προδιαγραφές και διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή των πρωτοβάθμιων ελέγχων από τις Δ/ νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονο μίας (πρακτικά ελέγχου, μέθοδοι μέτρησης κ.λπ.), για τη διαπίστωση και εξακρίβωση των στοιχείων και της επιλεξιμότητας των αιτήσεων. Για τους παραπάνω ελέγχους συντάσσονται πρακτι κά. Στο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου πρέπει να κατα γράφονται αναλυτικά και λεπτομερώς τα πορίσματα του ελέγχου, με πλήρη αιτιολόγηση στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου και καταχωρούνται στο Αμπελουργικό Μητρώο για την οριστικοποίηση του ελέγχου. 2. Ειδικοί έλεγχοι Σε ειδικές περιπτώσεις (καταγγελίες, παρατυπίες), όπου επιβάλλεται η διενέργεια επιπλέον επιτόπιων ελέγχων, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από κοινού, ή μεμονωμένα με αμοιβαία ενημέρωση, δύνανται να προβαίνουν σε επιπλέον επιτόπιους ελέγχους, ανε ξάρτητα αν οι εν λόγω περιπτώσεις περιλαμβάνονται στο εξαγχθέν μηχανογραφημένο δείγμα ελέγχου. Άρθρο 7 Οικονομικές ενισχύσεις 1. Τα μέτρα στα οποία χορηγούνται οικονομικές ενι σχύσεις από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετα τροπής αμπελώνων είναι αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της με αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 2. Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος των αμπε λουργικών εκτάσεων λόγω: i. εκρίζωσης και προετοιμασίας εδάφους ή ii. επανεμβολιασμού 3. Καθορισμός των οικονομικών ενισχύσεων: Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ' αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

8 27124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ.1083/2006) ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 75%) ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 50%) α. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) i. εκρίζωση και προετοιμασία εδά φους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) Ορεινές, Μειονεκτικές και Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές Ορεινές, μειονεκτικές και Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές ii. αναφύτευση β. Φύτευση αμπελώνων γ. Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμ βάνεται και η απώλεια εισοδήμα τος) δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα «Εκρίζωση και προετοι μασία εδάφους αναφύτευση» και «Επανεμβολιασμός». Ο διαχωρισμός των περιοχών σε Ορεινές, Μειονεκτι κές και Νησιώτικες περιοχές / Λοιπές περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρω σης και μετατροπής αμπελώνων, γίνεται μόνο με τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τη σχετική με το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση), όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 8 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης χωρίς προκαταβολή 1. Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας μετά την υποβολή των δι καιολογητικών και την ολοκλήρωση των προβλεπομέ νων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, προβαίνουν στην αναγνώ ριση και εκκαθάριση δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι υποχρεωτικά έχουν ολοκληρώσει όλα τα μέτρα στο σύνολο της αιτηθείσας εκμετάλλευσης, συ ντάσσοντας μηχανογραφημένες: α). Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαι ούχων ανά Δήμο ή Δ. Διαμέρισμα σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 8 της παρούσας, β). Ανα λυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων ανά Δήμο ή Δ. Διαμέρισμα σύμφωνα με το συνημμένο Υπό δειγμα 9 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω μηχανογραφημένες καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένες και σφραγισμέ νες από τους αρμοδίους υπαλλήλους των Διευθύνσε ων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας (ελεγκτής, τμηματάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευόμενες υποχρεωτικά από: α) Θεωρημένη και σφραγισμένη αίτηση της Διεύθυν σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας απευθυνόμενη προς την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων και Διεύ θυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογι στηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10 της παρούσας. β) Θεωρημένη και σφραγισμένη Έκθεση Ελέγχων ανά σύνολο μέτρων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 της πα ρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαι ολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρημένο και σφραγισμένο από τον αρμόδιο ελεγκτή υπάλληλο και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 11 της παρούσας. δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη, στην οποία αναγρά φονται οι αντίστοιχοι αριθμοί εκτυπώσεων των κατα στάσεων πληρωμής και βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 της παρούσας. 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αναλυτικές και συ γκεντρωτικές καταστάσεις, αίτηση, φύλλο ελέγχων, βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη και εκθέσεις ελέγχων) διαβιβάζονται με φάκελο εις διπλούν, στο Τμήμα Προ γραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσε ων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το αργότερο μέχρι και τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλ λου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Εν συνεχεία συντάσσεται φύλλο ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίο συνοδεύει το φάκελο πληρωμής που αποστέλ λεται στο λογιστήριο για την έκδοση εντολής πληρω μής. Το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων εκδίδει τις αντίστοι χες εντολές πληρωμής ανά Διεύθυνση Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας και ανά αριθμό μηχανογραφημένης εκτύπωσης. 4. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών στους δικαι ούχους, η Τράπεζα αποστέλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονι κό απαντητικό αργείο καταβολής των ενισγύσεων στο τιιήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Διεύθυνσης Πληρω μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να επαληθεύεται η καταβολή των ενισχύσεων. Άρθρο 9 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με προκαταβολή 1. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για το πρό γραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουρ γικών εκτάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί προ καταβολικά στους παραγωγούς, αν ένα μέτρο/δράση εκτελεστεί μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περι όδου ένταξης στο πρόγραμμα, με τις προϋποθέσεις ότι έχει: α) υποβάλλει σχετική αίτηση προκαταβολής, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2 της παρούσας αναγρά φοντας το ποσό προκαταβολής των ενισχύσεων που αιτείται, β), αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου, γ), συσταθεί εγγύηση από τον παραγωγό για ποσό ύψους 120% της ενίσχυσης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 13). Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον Υπουργό Α.Α.&Τ. στην απόφαση Κατανομής ανά Π.Ε. κονδυλίων και εκταρίων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μπορεί να τρο ποποιείται ανάλογα με την πορεία του προγράμματος και με γνώμονα την μέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων. 2. Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής/οικονομίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκ καθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο ράς, Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι και τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [συγκεντρωτικές (Υπόδειγμα 8) και αναλυτικές (Υπό δειγμα 9) καταστάσεις, αίτηση (Υπόδειγμα 10), φύλλο ελέγχου (Υπόδειγμα 11), βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12) και έκθεση ελέγχων (Υπόδειγμα 7)] εις διπλούν και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώματα των εγγυητικών επιστολών και εις απλούν αντίστοιχα φω τοαντίγραφα αυτών. Η κύρωση που αφορά στο διπλάσιο της διαφοράς δεν πρέπει να υπολογίζεται προκαταβολικά, αλλά με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του μέτρου, ήτοι κατά την διαδικασία αποδέσμευσης της εγγυητικής επιστο λής. Άρθρο 10 Αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών 1. Η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής ύψους 120% της οικονομικής ενίσχυσης που έχει καταθέσει ο δικαιούχος, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρω ση του/ των μέτρου/ων σε ποσοστό 100% εντός των καθορισθέντων προθεσμιών και κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους αρμόδιους ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με μηδενικό υπόλοιπο, δεδομένου των αντίστοιχων καταστάσεων προκαταβολής, συντάσσοντας μηχανογραφημένες: α) Συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόφλησης της πλη ρωμής ανά Δήμο ή Κοινότητα, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 14 της παρούσας, β) Αναλυτικές καταστάσεις εξόφλησης της πληρωμής των δικαιούχων ανά Δήμο ή Κοινότητα, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 15 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω μηχανογραφικές καταστάσεις θα πρέ πει να είναι δεόντως θεωρημένες και σφραγισμένες από τους αρμοδίους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτι κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας (ελεγκτής, τμηματάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευό μενες υποχρεωτικά από: α) Θεωρημένη και σφραγισμένη αίτηση της Διεύθυν σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας απευθυνόμενη προς την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων και Διεύ θυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογι στηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10. β) Θεωρημένη και σφραγισμένη Έκθεση Ελέγχου ανά σύνολο μέτρων, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 7 της παρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαι ολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρημένο και σφραγισμένο από τον αρμόδιο ελεγκτή υπάλληλο και Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 11 της παρούσας. δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη στην οποία αναγρά φονται οι αντίστοιχοι αριθμοί εκτυπώσεων των κατα στάσεων εξόφλησης και βεβαιώνεται ότι πραγματοποιή θηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 της παρούσας. Τα ως άνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, διαβιβάζονται εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εις διπλούν με φάκελο, στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών μέχρι το διάστημα των 5 μηνών από την ολοκλήρωση του μέτρου. 3. Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο δια πιστωθεί ότι το μέτρο δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, αλλά υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο παραγωγό σε ποσοστό πάνω από 80% της έκτασης η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά (σύμφωνα με τα πρακτικά ελέγχου από τους αρμοδίους ελεγκτές), οι ανάλογες στήλες «διπλάσιο της διαφοράς» και «επιστρο φή μερικώς της προκαταβολής» των συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων θα πρέπει να συμπληρώ

10 27126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νονται και να επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 4. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή εντός προθεσμίας 10 ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατάθεσης της εγγυ ητικής επιστολής στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, τότε θα πρέπει εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και το ποσό της εκρίζωσης, να επιβάλλο νται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, και να συμπληρώνονται στις συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις οι ανά λογες στήλες «επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», «επιστροφή του ποσού της προκαταβολής» και «επιπλέ ον 5% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύη σης». 5. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται, κατόπιν αιτήσεώς του, από την εκτέλεση του μέτρου, ή δεν έχει εκτελέσει τα προβλεπόμενα μέτρα ή έχει εκτελέσει τα μέτρα της αίτησης σε ποσοστό κάτω του 80% της έκτασης η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγ μένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά, εντός προθεσμίας δύο ετών που έπονται της χορήγησης της προκαταβολής, τότε επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και θα πρέπει να συμπληρώνονται οι ανάλογες στήλες στις συγκεντρω τικές και αναλυτικές καταστάσεις, ήτοι «η επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής», «η επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», και «επιπλέον 10% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύησης». 6. Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών φακέλων των παραγράφων 3 5, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας προσκομίζει και φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του οφειλόμενου ποσού και των τυχόν κυρώσεων. Το δε πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Πο σών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 7. Όταν ο παραγωγός διαπιστωθεί ότι είτε δεν έχει τη ρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο εν λόγω πρόγραμμα εντός των προβλεπόμε νων προθεσμιών και δεν επιστρέψει την καταβληθείσα ενίσχυση ή και τις τυχόν κυρώσεις, σύμφωνα με την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας, είτε έχει υλοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα κάτω του 80% της έκτασης η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά, χωρίς να έχει υποβάλλει παραίτηση, τότε οι αντίστοιχες κατά περί πτωση εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν στο σύνολο τους υπέρ του Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετι κός φάκελος που υποβάλλεται περιλαμβάνει επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, και έγγραφη ειδοποίηση στον παραγωγό δικαιούχο σύμφωνα με το Υπόδειγμα 16 για ανάκτηση των αχρεωστήτως κα ταβληθέντων ποσών. Διευκρινίζεται ότι η ανάλογη στήλη «κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής» συμπληρώνεται και στην συ γκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Άρθρο 11 Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 1. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Οικονομίας, αρμόδια για την εκκαθάριση θα πρέπει να προβεί στην διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2520/97 (Φ.Ε.Κ. 173/Α /1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής/οικονομίας που κάνει την εκκαθάριση, καλεί με έγγραφη πρόσκληση (Υπόδειγμα 16) τον οφειλέτη παραγωγό να διατυπώσει μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα επίδοσης τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται διαδικασία προηγούμενης ακρόα σης του υπόχρεου, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Η πρόσκληση επιδίδεται στον υπόχρεο σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής δικονομίας στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε τόπο βρεθεί ο υπόχρεος και για την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος αποδε χτεί τα αποτελέσματα ελέγχου, επιστρέφει μέσα στο χρονικό διάστημα που τίθεται από την Υπηρεσία το οφειλόμενο ποσό στον τηρούμενο λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής στην Υπηρεσία. Στην αντίθετη περίπτωση, ο υπόχρεος διατυπώνει τις έγγραφες πα ρατηρήσεις του, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 2. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας συντάσσει έκθεση ελέγχου (Υπόδειγμα 17) για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής, μέσα σε προθεσμία δυο μηνών, αφού εξετάσει τις έγ γραφες παρατηρήσεις και τα προσκομισθέντα στοι χεία. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή μη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του ποσού που πρέπει να επιστραφεί και ο τρόπος υπολογισμού του. Στην συνέχεια συντάσσει εισηγητική έκθεση (Υπόδειγ μα 18) και σχέδιο απόφασης καταλογισμού (Υπόδειγμα 19), στο οποίο υπολογίζονται και οι τόκοι, με βάσει το επιτόκιο εντόκων γραμματίων Δημοσίου ετήσιας δι άρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της απόφασης για τον καταλογισμό. Μετά την επίδοση της απόφασης ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει εντός προθεσμίας τριάντα ημερών το ποσό στον αντίστοιχο τηρούμενο λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. 3. Σε περίπτωση που έχει αποδεσμευτεί η αναλογού σα εγγύηση και προκύπτει αχρεωστήτως επιστροφή ποσού και ο παραγωγός δεν επιστρέψει τα οφειλόμενα ποσά, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία βεβαίωσης του απαιτούμενου ποσού (Υποδείγματα 20, 21) στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπρά ξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ένα αντίγραφο και από τα δύο Υποδείγματα 20 και 21 μετά την βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα και στο Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών, της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης σε περίπτωση που ο παραγωγός προσφύγει δικαστικά, να αναφέρεται και να αποστέλλεται στο

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προαναφερόμενο Τμήμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο αριθμός κατάθεσης δικογράφου και ημερομηνία στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Εφετείο. 4. Τα ποσά που αφορούν στις προκαταβολές και στις ενισχύσεις, κατατίθενται στο λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Νο , ενώ τα ποσά που αφο ρούν στις εγγυήσεις κατατίθενται στο λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Νο Άρθρο 12 Διαδικασία Πληρωμής 1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλουν την εντολή πληρωμής και το μαγνητικό αρχείο αντίστοιχα με τα στοιχεία των δικαιούχων, για την πίστωση των λογαριασμών τους στην Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών ημερών από την παραλαβή της εντολής. Η εντολή πληρωμής εκδίδεται ανά Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας και ανά αριθμό εκτύπωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, πι στώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων εκτός των περιπτώσεων όπου κάποιοι λογαριασμοί δεν πιστώ νονται λόγω λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αρχείο απορρίψεων. Μετά την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, η Τράπεζα αποστέλλει άμεσα με ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωση για την πίστωση ή μη των λογαριασμών των δικαιούχων, στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτι κών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Το ποσό το οποίο δεν πιστώθηκε στους λογαρια σμούς των δικαιούχων κατατίθεται σε ενδιάμεσο λογα ριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τηρείται στη Τράπεζα και αποστέλλεται εκ νέου διορθωμένο αρχείο, προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Το αρχείο των απορρίψεων διορθώνεται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής/οικονομίας και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας αποστέλλει έγγραφο στο Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγρο τικών Ενισχύσεων με τα στοιχεία του διορθωμένου αρ χείου καθώς και τα ποσά προς πληρωμή. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Τράπεζα το διορθωμένο αρχείο για να πραγματο ποιηθεί η πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων. Η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των τραπεζι κών λογαριασμών επαναλαμβάνεται από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρις ότου πιστωθούν όλοι οι λογα ριασμοί. Η Τράπεζα οφείλει μετά το πέρας της διαδικασί ας αυτής να επιστρέψει τα απορριφθέντα ποσά των μη πιστωθέντων λογαριασμών, στο λογαριασμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν εγγράφου του Τμήματος Λογιστηρίου της Δι εύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. Άρθρο 13 Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων 1. Ο ενδιαφερόμενος για ένταξη στο πρόγραμμα, δύ ναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της Κατάστασης της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά της εν λόγω Κατάστασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 22α, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, για τη διόρθωση των στοιχείων αυτής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1, των ενστάσεων κατά των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των μέτρων καθώς και περιπτώ σεων ανωτέρας βίας, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/ νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονο μίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ημερών από την ημερο μηνία δημοσιοποίησης της προσβαλλόμενης κατάστα σης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοι νοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. 3. Στη συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας εκδίδει απόφαση έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση. Άρθρο 14 Ενστάσεις κατά των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των μέτρων 1. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων των αμπελοτεμαχίων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας συντάσσει και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο την κατάσταση με τους δικαιούχους, στους οποίους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην έκταση. 2. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της κατάστα σης της παραγράφου 1, κατά των πορισμάτων των ελέγχων ή της κατάστασης αντίστοιχα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 22α, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, προσκομίζο ντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται και ολοκληρώνονται μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της κατάστασης από την τριμελή επιτροπή που έχει συστα θεί με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13. Στο τέλος της εκδίκασης κάθε ένστασης συντάσσεται πρακτικό από τα μέλη της Επιτροπής, στο οποίο αναγράφονται η ημέρα συνεδρί ασης της Επιτροπής, τα μέλη που ήταν παρόντα καθώς και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, με την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η ένσταση. 4. Τα αποτελέσματα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

12 27128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης Οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται από τις διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στους ελέγχους στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. Άρθρο 16 Ενστάσεις κατά των δευτεροβάθμιων ελέγχων και των ελέγχων εποπτείας 1. Μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων ελέγ χων (διοικητικών επιτόπιων) εποπτείας που διενεργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενημερώνονται οι παραγωγοί στις αι τήσεις των οποίων διαπιστώθηκε παρατυπία, η οποία οδηγεί στην διόρθωση ή την απόρριψη των αιτήσεων τους, με επίδοση αντιγράφου του πρακτικού ελέγχου. 2. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους δικαιούχους παραγωγούς, κατά των αποτελεσμάτων των δευτερο βαθμίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 22β, στις αρμόδιες Περιφερειακές Δι ευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, προσκομίζοντας τα απα ραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δεν συμμετείχαν στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. 4. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων, η σύνταξη πρακτικών εξέτασης αυτών, η έκδοση απόφασης επί αυτών και η εισήγηση στα αρμόδια όργανα, στις περιπτώσεις που απαιτείται, για την επιβολή ή μη των προβλεπόμενων κυρώσεων. Η Επιτροπή αυτή εκδικάζει τις ενστάσεις εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους στην Υπηρεσία. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον απαι τούνται επιπλέον στοιχεία. 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές και κοινοποιούνται με απόδειξη στους ενδιαφερόμενους. Υποβολή δεύτερης ένστασης για το ίδιο θέμα δεν επι τρέπεται. Άρθρο 17 Υποδείγματα Για την εφαρμογή της παρούσας παρατίθενται έντυ πα Υποδειγμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής: Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1) Αίτηση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίηση υλοποίησης μέτρου/ων ή την αποδέ σμευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγμα 2) Απόφαση Έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα (Υπό δειγμα 3) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτησης ή πιστοποίη σης μέτρου/ων (Υπόδειγμα 4α) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αμπελοκαλ λιέργειας (Υπόδειγμα 4 β) Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου αίτη σης (Υπόδειγμα 5) Άδεια εγκατάστασης αμπελοφυτείας και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου (Υπόδειγμα 6) Έκθεση ελέγχων (Υπόδειγμα 7) Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8) Αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενί σχυσης (Υπόδειγμα 9) Αίτηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής/οικονομίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβο λή οικονομικής ενίσχυσης με ή χωρίς προκαταβολή ή αποδέσμευση/κατάπτωση εγγυητικών επιστολών (Υπό δειγμα 10) Φύλλο ελέγχου (check list) δικαιολογητικών (Υπό δειγμα 11) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12) Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγμα 13) Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (αποδέσμευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγμα 14) Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (απο δέσμευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπό δειγμα 15) Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 16) Έκθεση Ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη που αφο ρά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον/ την παραγωγό (Υπόδειγμα 17) Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχη για έκ δοση απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη θέντος ποσού από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 18) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεω στήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού (Υπόδειγμα 19) Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. ενισχύσεων επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20) Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 21) Υπόδειγμα ένστασης προς τις Δ/νσεις Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας (Υπόδειγμα 22α) Υπόδειγμα ένστασης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγ μα 22β) Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις Για την αμπελουργική περίοδο και μόνο, για λόγους ομαλής μετάβασης από την παρελθούσα νομοθεσία, οι καταληκτικές ημερομηνίες για: α) Τη σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των Διοικητικών Ελέγχων, β) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Ενστάσεων και γ) Την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία μορφή, παρατείνονται ως εξής: Σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των Διοικητικών ελέγχων/δημοσιοποίηση αιτήσεων για εν στάσεις μέχρι 20 Ιουλίου Υποβολή ενστάσεων από τους παραγωγούς μέχρι 30 Ιουλίου Εξέταση ενστάσεων και υποβολή στην αρμόδια υπη ρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία μορφή μέχρι 20 Αυγούστου Οι επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας για

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την διεξαγωγή των Διοικητικών ελέγχων σύμφωνα με την αριθ / Υ.Α. παραμένουν εν ισχύ. Η σύσταση των επιτροπών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση καθίσταται υποχρεωτική από την διαδικασία των επιτόπιων ελέγχων και εντεύθεν. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των ελέγχων. Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η με αριθ / (ΦΕΚ Β 1972/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρ θρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14 27130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 - «-.(). 1234/2007». :.. OIKONOMI & / (...) : :.. :. : -:... / :.... :..... : FAX... / ( address):... A.. :. : :.. : :.. :....:.. : : : : : FAX:... / ( address):.. /...(). 1234/2007.(). 555/2008,.,....., /,. ) / 31, ) / (*1) ). ( * 2) (-) / / (- ) ( * 1). (* 2 )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) / / (3) / (2) (.) (/.) (4) (/) (2) (.) ( ) (/.) (1) (1) ( ) (1). (2) (). (3). /. (4) (, ).

16 27132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 «( 1* ).().1234/2007». :.. & /.... (...) : : :. :. -:.... / :..... :... : FAX... / ( address):.... A.. :... :... :.... (2 * ) (.).. : :.. :....:. : : : :.. : FAX:.. / ( address):....(). 1234/2007, ( 3* ) (4 * ) (-) / / (- ) (1 * ) ( ) / : :.... :.. :... (2 * ) (). (3*) (. /... ). ( 4* ). ( 5* ). 5 2.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,..: & / : «..». /:.. : :«. () 1234/2007». & /... : (). 1234/ (). 555/ : «-» ( / ).. () 1234/2007.() 555/2008. ( / ).. (), /.,....,...., (...)....,.. (),....,..., (...) , : (.) &

18 27134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,,. :,,, ,. 80%,.,, 120%., 80%,,., 80%,,, 90%. 80%,,.,, 10 & /,, 95 %. IE & / (,,...). &

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / &. 4 (1) : 1. & (2) 2. (2) 3. : (2) ) ) (3).., , : (4) : : : / : : , : :.. :. : , / (2) : ( ) / / (5) /. (6) (.) ( GPS) (1,5 x ) (7) / / (8) : ( ) (- ) (- -...) ( ).... (1). (2). (3). (4). (5). (6) T. (). (7). (8) (, ).

20 27136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)... : Y 4... : / : / /... 1 & : 4 / Pocket PC /GPS / / GIS ( ) 1. : / :...:..: E. : : A: : : 043 : 2. : : : 3. : : : : : / : : : : : : : : : : : : : / : : : 4. : : : : E...: () () (): ( :..:..: :...: : (,,, ) / (,, ) AA AA AA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 4

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: X.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1972 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 306252 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 306206/3 12 2010 Απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39935 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3361 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2129/70097 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : 55763 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την αριθ. 1012/21063/ ΥΑ διευκρινίζουμε ανά άρθρο τα ακόλουθα: Άρθρο 4 Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Αναφορικά με την αριθ. 1012/21063/ ΥΑ διευκρινίζουμε ανά άρθρο τα ακόλουθα: Άρθρο 4 Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610 ΑΔΑ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.:

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ :B 1055 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ:1112 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 09-10-2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 96937 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 67/225 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΕΚ :B 1055 ΑΔΑ :656ΠΗ - ΙΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ:1112 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 04.10.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 132027 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 21-09-2016 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 119051 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Από το έτος 2016 χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33727 30 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2968 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα