ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου (και όχι μόνο..) Χ. Κωτσάκης ΤΑΤΜ ΑΠΘ Ιούλιος 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βασικές σχέσεις.3 Γραμμική vs. μη-γραμμική προσέγγιση του μετασχηματισμού ομοιότητας.4 Συνόρθωση του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας... 6 Πρακτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων....9 Συνόρθωση του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας με αναγωγή των συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους Γενικές παρατηρήσεις Ανηγμένος μετασχηματισμός ομοιότητας στο κέντρο βάρους του δικτύου Προβλήματα που δεν λύνει η διαδικασία αναγωγής συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους Αριθμητικά παραδείγματα...18 Παράδειγμα 1 Παράδειγμα 2 Παράρτημα: Γραμμικοποίηση του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας για τοπογραφικές/γεωδαιτικές εφαρμογές

3 Εισαγωγή Βασικές σχέσεις Το γραμμικοποιημένο μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ δύο σετ Καρτεσιανών συντεταγμένων και ' σε ένα δίκτυο Ν σημείων περιγράφεται από τη γενική σχέση: T G θ (1) ή πιο αναλυτικά y1 1 t y1 y y1 t y N N 1 0 yn N δs yn yn 0 1 N yn (2) Το διάνυσμα θ περιέχει τις βασικές παραμέτρους του (γραμμικοποιημένου) μετασχηματισμού ομοιότητας, δηλαδή δύο παραμέτρους μετάθεσης (t, ty), μία μικρή γωνία στροφής (ϑ) και ένα διαφορικό συντελεστή κλίμακας (δs). Η μορφή της εξίσωσης (2) είναι γνωστή στη γεωδαιτική βιβλιογραφία ως μετασχηματισμός Helmert και αποτελεί το βασικό εργαλείο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ Καρτεσιανών συστημάτων/πλαισίων αναφοράς που παρουσιάζουν μικρές διαφορές ως προς τον προσανατολισμό και την κλίμακά τους. Ο πίνακας μετασχηματισμού G έχει την ίδια αναλυτική μορφή με το γνωστό πίνακα των εσωτερικών δεσμεύσεων που χρησιμοποιείται στη συνόρθωση ελευθέρων δικτύων. Τα στοιχεία του υπολογίζονται είτε μέσω των γνωστών συντεταγμένων ως προς το αρχικό πλαίσιο αναφοράς (όπως φαίνεται στην εξίσωση 2) είτε μέσω άλλων προσεγγιστικών συντεταγμένων που βρίσκονται κοντά στις τιμές των συντεταγμένων. Οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές για τη δημιουργία του πίνακα G οδηγεί πρακτικά στα ίδια αποτελέσματα τόσο κατά την επίλυση του ευθύ προβλήματος μετασχηματισμού (δηλ. τον υπολογισμό των μετασχηματισμένων συντεταγμένων ' για δεδομένες τιμές των παραμέτρων θ) όσο και κατά την επίλυση του αντίστροφου προβλήματος μετασχηματισμού (δηλ. την εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ δύο σετ συντεταγμένων μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων) υπό την προυπόθεση ότι η τάξη μεγέθους των παραμέτρων στροφής και κλίμακας είναι αποδεκτά μικρή. Για λόγους πληρότητας παραθέτουμε παρακάτω και την γραμμικοποιημένη μορφή του 3Δ μετασχηματισμού ομοιότητας, όπου το αντίστοιχο διάνυσμα θ περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους μετάθεσης, τρεις μικρές γωνίες στροφής και ένα διαφορικό συντελεστή κλίμακας: 3

4 z1 y1 1 y1 y z1 0 1 y1 z1 z y1 1 0 z1 N N z N yn N yn y N z N N yn zn z N yn N 0 z N t t t δs y z y z (3) Σημειώνεται ότι σε όλες τις προηγούμενες σχέσεις οι γωνίες στροφής πρέπει υποχρεωτικά να εκφράζονται σε ακτίνια (rad) και ο συντελεστής κλίμακας αντιστοιχεί σε αδιάστατο αριθμό (και όχι σε ppm!). Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξισώσεις (2) και (3) δεν είναι κατάλληλες για χρήση όταν υπάρχουν σημαντικές στροφές ή/και σημαντική διαφορά κλίμακας μεταξύ των εμπλεκομένων συστημάτων αναφοράς (π.χ. φωτογραμμετρικές εφαρμογές). Μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις για τις εναλλακτικές μορφές του μετασχηματισμού ομοιότητας δίνονται στην επόμενη ενότητα. Γραμμική vs. μη-γραμμική προσέγγιση του μετασχηματισμού ομοιότητας Το μοντέλο της εξίσωσης (2) προκύπτει από την αυστηρή μη-γραμμική σχέση του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας: i t cos sini (1 δs) yi t y sin cos yi (4) μέσω κατάλληλης γραμμικοποίησης που οδηγεί στην παρακάτω απλουστευμένη μορφή (για την αναλυτική διαδικασία γραμμικοποίησης βλέπε στο παράρτημα που δίνεται στο τέλος του τεύχους): i t i i 0 i δs yi t y yi yi 0 yi (5) που μπορεί ισοδύναμα να γραφεί ως: 4

5 t i i 1 0 yi i t y yi yi 0 1 i yi δs (6) Το σφάλμα γραμμικοποίησης των εξισώσεων (5) και (6), και κατ επέκταση των εξισώσεων (1) και (2), είναι πρακτικά αμελητέο για τις συνήθεις τιμές των παραμέτρων στροφής και κλίμακας που εμφανίζονται σε γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές, δηλαδή για τιμές της γωνίας ϑ που δεν υπερβαίνουν τα ±10'' και για τιμές του συντελεστή κλίμακας δs που δεν υπερβαίνουν τα 100 ppm (δs ±10 4 ). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με το αυστηρό (μη-γραμμικό) μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας είναι ότι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ισοδύναμο γραμμικό μοντέλο, χωρίς να έχουμε κανένα απολύτως σφάλμα γραμμικοποίησης! Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί, μέσω απλών πράξεων πινάκων, ξεκινώντας από τη βασική εξίσωση (4) που μπορεί ισοδύναμα να γραφεί ως: t i i 1 0 yi i t y yi yi 0 1 i yi (1 δs)sin (1 δs)cos 1 (7) Χρησιμοποιώντας τις βοηθητικές ποσότητες a (1 δs )sin και b (1 δs )cos 1 (8) η εξίσωση (7) γίνεται t i i 1 0 yi i t y yi yi 0 1 i yi a b (9) Η παραπάνω σχέση αντιστοιχεί σε μια ισοδύναμη αλγεβρική μορφή του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας που προσομοιάζει το γραμμικοποιημένο μοντέλο της εξίσωσης (6), με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιεί τις συνθετικές παραμέτρους a και b αντί των αρχικών παραμέτρων ϑ και δs. 5

6 Αν οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων στροφής και κλίμακας είναι αρκετά μικρές, τότε η εξίσωση (9) γίνεται πρακτικά ισοδύναμη με την γραμμικοποιημένη εξίσωση (6). Για παράδειγμα, αν έχουμε ότι ϑ=1'' (= rad) και δs=20 ppm, τότε: a 4 ( )sin (σε rad) b ( )cos ppm 5 δs Συνοψίζοντας με απλά λόγια, ο μετασχηματισμός ομοιότητας αντιστοιχεί σε ένα μη-γραμμικό μοντέλο για την τετράδα παραμέτρων (t, ty, ϑ, δs), αλλά και σε ένα ισοδύναμο γραμμικό μοντέλο για την εναλλακτική τετράδα παραμέτρων (t, ty, a, b). Η δυνατότητα μετατροπής του μετασχηματισμού ομοιότητας σε ισοδύναμο γραμμικό μοντέλο με τη βοήθεια συνθετικών παραμέτρων, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, υφίσταται μόνο για την 2Δ περίπτωση και δεν είναι εφικτή στην 3Δ περίπτωση! Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τη γραμμικοποιημένη μορφή του μετασχηματισμού ομοιότητας σύμφωνα με τις εξισώσεις (1) και (2). Παρά τον απλουστευτικό τους χαρακτήρα, οι συγκεκριμένες εξισώσεις θεωρείται ότι εκφράζουν με (σχεδόν) απόλυτη ακρίβεια τον αυστηρό μετασχηματισμό ομοιότητας μεταξύ Καρτεσιανών συστημάτων/πλαισίων αναφοράς σε τοπογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι εξισώσεις αυτές δεν είναι ταυτόχρονα γραμμικές και ως προς τις παραμέτρους και ως προς τις συντεταγμένες, γεγονός όμως που δεν δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη συνόρθωση τους όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη ενότητα. Συνόρθωση του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας Η εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ δύο σετ συντεταγμένων, και ', σε ένα δίκτυο κοινών σημείων είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές. Στην πράξη τα δύο σετ συντεταγμένων προκύπτουν συνήθως από χωριστές διαδικασίες μέσω κατάλληλης επεξεργασίας παρατηρήσεων (π.χ. συνόρθωση δικτύου, ψηφιοποίηση χάρτη, κ.ά.) και μπορούν να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ακρίβειες τους, ή ακόμα και από τους συνολικούς πίνακες συμ-μεταβλητοτήτων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνόρθωση του μετασχηματισμού ομοιότητας δεν εφαρμόζεται μόνο στην κλασσική περίπτωση όπου τα διανύσματα και ' αναφέρονται εξαρχής σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δύο σετ συντεταγμένων ενδέχεται να αποτελούν υλοποιήσεις του ίδιου συστήματος αναφοράς και να παρουσιάζουν συστηματικές διαφορές μεταξύ τους λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού τους (π.χ. χρήση διαφορετικού τύπου παρατηρήσεων, χρήση διαφορετικών δεσμεύσεων κατά τη συνόρθωση του δικτύου, κ.ά.) ή/και της επίδρασης μη-τυχαίων σφαλμάτων κατά τον υπολογισμό τους. Η συνόρθωση του μετασχηματισμού ομοιότητας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε το μέγεθος τέτοιων συστηματικών διαφορών υπό τη μορφή σχετικών μεταθέσεων, στροφών και αλλαγής 6

7 κλίμακας, και να χρησιμοποιήσουμε τις εκτιμήσεις των αντίστοιχων παραμέτρων για να μετασχηματίσουμε συντεταγμένες μεταξύ των εναλλακτικών πλαισίων αναφοράς. Για τη συνόρθωση του (γραμμικοποιημένου) μετασχηματισμού ομοιότητας με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το μοντέλο μεικτών εξισώσεων είτε το μοντέλο εξισώσεων παρατηρήσεων. Αν αγνοήσουμε το γεγονός ότι (ορισμένα από) τα στοιχεία του πίνακα G αντιστοιχούν σε παρατηρούμενα μεγέθη, και θεωρήσουμε τις τιμές τους ως καθαρά ντετερμινιστικές ποσότητες που είναι απαλλαγμένες από τυχαία σφάλματα, τότε η εξίσωση (1) αντιστοιχεί σε ένα απλό σύστημα εξισώσεων παρατήρησης που μπορεί εύκολα να συνορθωθεί χρησιμοποιώντας ως παρατηρήσεις τις διαφορές συντεταγμένων '- στο δίκτυο των κοινών σημείων. Η παραδοχή αυτή είναι αποδεκτή στην πράξη αφού τα τυχαία σφάλματα των συντεταγμένων i και y i που εμφανίζονται στον πίνακα G φιλτράρονται, μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τις μικρές τιμές των παραμέτρων στροφής/κλίμακας, και συνεπώς η επίδραση τους στα αποτελέσματα της συνόρθωσης θα είναι αμελητέα σε σχέση με την επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων του διανύσματος παρατηρήσεων '-. Για την κατανόηση της συγκεκριμένης παραδοχής, βλέπε την παρακάτω συνοπτική επεξήγηση όπου λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων σε όλες τις διαθέσιμες συντεταγμένες: Εξ. (6) t i i 1 0 yi v y i i v t i y v v i i yi yi 0 1 i v y i i v y v i y v i yi δs t 1 0 yi i t y v y v i δs v i v i i 0 1 i yi v v i y δs i v y v i yi δs 0 t 1 0 yi i t y v v i i 0 1 i yi v y v i yi δs (10) Συνεπώς η χρήση του μοντέλου εξισώσεων παρατηρήσεων είναι μια ασφαλής επιλογή, από στατιστική σκοπιά, για τη συνόρθωση της εξίσωσης (1) είτε θεωρούνται ως παρατηρούμενα μεγέθη και τα δύο σετ συντεταγμένων και ', είτε μόνο το ένα από αυτά υπό την προυπόθεση πάντα ότι η τάξη μεγέθους των παραμέτρων στροφής και κλίμακας είναι αποδεκτά μικρή. 7

8 Εφαρμόζοντας το γνωστό αλγόριθμο συνόρθωσης ελαχίστων τετραγώνων (εξισώσεις παρατηρήσεων) στο γραμμικοποιημένο μοντέλο της εξίσωσης (1), λαμβάνουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα για τις παραμέτρους μετασχηματισμού ομοιότητας: ˆ T θ ( GG ) 1 G( ) (11) Σημειώνεται ότι η εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση είναι απόλυτα ισοδύναμη με άλλες κλειστές αναλυτικές σχέσεις που δίνονται σε διάφορα συγγράμματα (βλέπε π.χ. Δερμάνης και Φωτίου 1992, σελ ). Τα συνορθωμένα σφάλματα του μετασχηματισμού ομοιότητας στα διαθέσιμα κοινά σημεία μπορούν να υπολογιστούν από τη σχέση: ˆ T v G θˆ T T 1 ( I G ( GG ) G) ( ) (12) χωρίς όμως να υπάρχει άμεσα η δυνατότητα διαχωρισμού τους ανάμεσα στα δύο σετ συντεταγμένων. Μια γενικότερη σχέση για την εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού είναι η εξής: ˆ T θ ( GWG ) 1 GW( ) (13) όπου ο πίνακας W αντιστοιχεί σε κάποιο πίνακα βάρους που αντανακλά τη στατιστική ακρίβεια των συντεταγμένων ή/και '. Σε αυτή την περίπτωση τα συνορθωμένα σφάλματα του μετασχηματισμού ομοιότητας θα δίνονται από την παρακάτω σχέση: Τυπικές επιλογές του πίνακα βάρους είναι: v ˆ ( I G T ( GWG T ) 1 GW) ( ) (14) W Ι, 1 W Σ, W Σ, W Σ + Σ 1 1 όπου Σ και Σ είναι οι αντίστοιχοι πίνακες συμ-μεταβλητοτήτων των δύο σετ συντεταγμένων. Η χρήση μοναδιαίου πίνακα βάρους, παρά τον απλουστευτικό χαρακτήρα της, δεν αναιρεί τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που υπολογίζονται μέσω των εξισώσεων (11) και (12), και αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή σε πολλά πρακτικά προβλήματα. 8

9 Πρακτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων Οι εκτιμήσεις ˆθ των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας παρέχουν χρήσιμη πληροφορία προκειμένου να αξιολογήσουμε τη συμβατότητα των πλαισίων αναφοράς και ' στο δίκτυο των Ν κοινών σημείων. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης και στροφής δείχνουν κατά πόσο τα δύο σετ συντεταγμένων υλοποιούν το ίδιο σύστημα αναφοράς, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ένα συστηματικό offset ή/και στροφή μεταξύ τους. Προφανώς, αν τα δύο σετ αναφέρονται εξαρχής σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς, τότε οι εκτιμήσεις αυτές θα αντιστοιχούν, θεωρητικά, στη διαφορετική αρχή και στο διαφορετικό προσανατολισμό που έχουν τα συγκεκριμένα συστήματα. Σε περίπτωση που τα δύο σετ συντεταγμένων αναφέρονται στο ίδιο σύστημα αναφοράς, τότε οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης και στροφής δεν θα έχουν γενικά μηδενικές τιμές (γιατί;) και το ενδιαφέρον, από πρακτική σκοπιά, είναι να αξιολογηθεί η σημαντικότητα τους και το κατά πόσο μπορούν να δικαιολογηθούν από την ακρίβεια που θεωρούμε ότι έχουν οι διαθέσιμες συντεταγμένες (π.χ. αν αποτελούν ένδειξη για την ύπαρξη σημαντικών μη-τυχαίων σφαλμάτων σε κάποιο από τα δύο σετ συντεταγμένων). Η εκτίμηση του συντελεστή κλίμακας εκφράζει τη μέση γραμμική παραμόρφωση μεταξύ των συντεταγμένων και ' εξαιτίας της επίδρασης διαφόρων παραγόντων που μπορεί να έχουν επηρεάσει με συστηματικό τρόπο τις τιμές τους (π.χ. χρήση δεσμεύσεων κακής ποιότητας σε μία από τις δύο λύσεις δικτύου, χρήση διαφορετικού τύπου μετρήσεων κατά τον προσδιορισμό των συντεταγμένων, χρήση προβληματικού οργάνου κατά τη διαδικασία συλλογής των μετρήσεων, κ.ά.). Το κρίσιμο ερώτημα, όπως και στην περίπτωση των παραμέτρων μετάθεσης και στροφής, είναι η αξιολόγηση της τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου σε σχέση με το αναμενόμενο μέγεθος των τυχαίων σφαλμάτων στις διαθέσιμες συντεταγμένες. 1 Τα συνορθωμένα σφάλματα ˆv του μετασχηματισμού ομοιότητας μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της σχετικής ακρίβειας μεταξύ των συντεταγμένων και ' ή της απόλυτης ακρίβειας του ενός σετ, αν θεωρήσουμε ότι το άλλο έχει αμελητέα σφάλματα καθώς και για την ανίχνευση γεωμετρικών παραμορφώσεων που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ τους. Θεωρητικά, τα σφάλματα αυτά οφείλουν να έχουν μια τυχαία συμπεριφορά και η τάξη μεγέθους τους αντανακλά τη συνολική στατιστική ακρίβεια των διαθέσιμων συντεταγμένων. Αν κάποιο από τα δύο σετ είναι επηρεασμένο από σημαντικές συστηματικές επιδράσεις (που δεν έχουν ληφθεί υπόψη) ή άλλα χονδροειδή σφάλματα, τότε οι τιμές των ˆv θα επηρεαστούν ανάλογα και θα απορροφήσουν το τμήμα των μη-τυχαίων επιδράσεων που δεν μπορεί να περιγραφεί μέσω μιας απλής μετάθεσης, στροφής ή/και αλλαγής κλίμακας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση των συνορθωμένων σφαλμάτων προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη της γεωμετρικής παραμόρφωσης μεταξύ των και '. Η μελέτη αυτή συνήθως περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση της διανυσματικής συμπεριφοράς των συνορθωμένων σφαλμάτων ˆv στο δίκτυο των κοινών σημείων, και χρησιμοποιείται συχνά σε πολλές γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές. 1 Τέτοιου είδους ποιοτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι εφικτή αν όλες οι παράμετροι του μετασχηματισμού ομοιότητας έχουν εκτιμηθεί με πολύ καλή ακρίβεια μέσα από τη διαδικασία συνόρθωσης, γεγονός το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό σε πρακτικά προβλήματα (βλέπε επόμενες ενότητες). 9

10 Συνόρθωση του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας με αναγωγή των συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους Γενικές παρατηρήσεις Η αναγωγή των αρχικών συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους είναι μία απλή διαδικασία που διευκολύνει τον υπολογισμό των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας σύμφωνα με την εξίσωση (11). Από αριθμητική σκοπιά, η συγκεκριμένη εξίσωση απαιτεί την αντιστροφή του συμμετρικού πίνακα GG T (διαστάσεων 4 4) ο οποίος έχει την εξής μορφή: N 0 N y N 1 0 y GG T 0 N N N y 0 1 y N 2 2 N y N Nr 0 y r N Ny 0 Nr y 0 r (15) όπου Ν είναι ο αριθμός των κοινών σημείων, και y είναι οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του δικτύου στο σύστημα αναφοράς των αρχικών συντεταγμένων: 1 N N i i 1, 1 N y y N i i 1 (16) και η ποσότητα r αντιστοιχεί στη μέση τετραγωνική απόσταση των σημείων από την αρχή του συστήματος αναφοράς των αρχικών συντεταγμένων: 1 N r i y N i i (17) Προφανώς ο πίνακας GG T έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - δεν είναι διαγώνιος πίνακας, - τα στοιχεία του μπορεί να έχουν σημαντικές αριθμητικές διακυμάνσεις (π.χ. > 10 5 ), ειδικά όταν οι τιμές των ή/και y είναι μεγάλες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού εξαιτίας της αριθμητικής αστάθειας που προκαλείται κατά την επίλυση των κανονικών εξισώσεων. Τέτοιου είδους προβλήματα γίνονται εντονότερα στην περίπτωση του 3Δ μετασχηματισμού ομοιότητας όπου απαιτείται η αντιστροφή ενός πλήρους πίνακα διαστάσεων

11 Προκειμένου να αποφύγουμε την αντιστροφή του πίνακα GG T μπορούμε να μετατρέψουμε το μοντέλο του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας σε μια ισοδύναμη μορφή που οδηγεί σε διαγώνιο σύστημα κανονικών εξισώσεων! Με αυτό τον τρόπο διευκολύνουμε την υπολογιστική διαδικασία της συνόρθωσης και αποφεύγουμε, σε κάποιο βαθμό, τη συσσώρευση αριθμητικών σφαλμάτων που μπορούν να προκύψουν εξαιτίας της αντιστροφής ενός μηδιαγώνιου πίνακα. Προσοχή. Η διαγωνοποίηση των κανονικών εξισώσεων εξασφαλίζει απλά την ευκολότερη υλοποίηση του αλγορίθμου συνόρθωσης και δεν βελτιώνει τη στατιστική ακρίβεια των τελικών εκτιμήσεων των παραμέτρων μετασχηματισμού σε προβληματικές περιπτώσεις δικτύων (π.χ. όταν έχουμε μεγάλες τιμές και y στο δίκτυο των κοινών σημείων). Ανηγμένος μετασχηματισμός ομοιότητας στο κέντρο βάρους του δικτύου Η μετατροπή του γραμμικοποιημένου μετασχηματισμού ομοιότητας σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, μπορεί εύκολα να γίνει ξεκινώντας από τις βασικές αλγεβρικές σχέσεις: t y δs (18α) i i i i y y t y δs (18β) i i y i i Οι παραπάνω σχέσεις περιγράφουν τον 2Δ μετασχηματισμό ομοιότητας σε οποιοδήποτε σημείο i = 1, 2,, Ν του δικτύου, και μπορούν να γραφούν στην ισοδύναμη μορφή: ( ) ( t y δs) ( y y) ( ) δs (19α) i i i i y ( y y) ( t y y δs) ( ) ( y y) δs (19β) i i y i i όπου οι όροι και y αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του κέντρου βάρους του δικτύου στο σύστημα αναφοράς των αρχικών συντεταγμένων. Ορίζουμε επίσης τις βοηθητικές ποσότητες: και y y y (20) i i που αντιστοιχούν στις ανηγμένες τιμές των αρχικών συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους. Με απλά λόγια, οι παραπάνω ποσότητες εκφράζουν τις συντεταγμένες των κοινών σημείων ως προς το αρχικό πλαίσιο αναφοράς αφότου αυτό όμως μετατεθεί στη φυσική θέση που ορίζεται από τις συντεταγμένες και y (βλέπε παρακάτω σχήμα). i i 11

12 y Κοινά Σημεία y y, y Σχ. 1 Χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους συμβολισμούς, οι εξισώσεις μετασχηματισμού (19α) και (19β) μπορούν να γραφούν ως εξής: t * y δs (21α) i i i i y y t * y δs (21β) i i y i i όπου οι νέες παράμετροι μετάθεσης t * και t * y ορίζονται μέσω των βοηθητικών σχέσεων: t * t y t * y t y y y δs (22) Γενικεύοντας τις εξισώσεις (21α) και (21β) για όλα τα σημεία του δικτύου, θα έχουμε τελικά το τροποποιημένο μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας T * G θ (23) ή πιο αναλυτικά y1 1 t * y1 y y1 t * y N N 1 0 yn N δs yn yn 0 1 N yn (24) 12

13 Η συνόρθωση του παραπάνω μοντέλου για την εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού οδηγεί στη σχέση: ˆ * T θ ( GG ) 1 G ( ) (25) η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι απαιτεί την αντιστροφή ενός διαγώνιου πίνακα! Πράγματι μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι η αναλυτική μορφή του πίνακα GG T είναι: όπου ο όρος 2 r δίνεται από τη σχέση: T GG N (26) r r N r ( i + yi ) ( y ) r ( y ) N i 1 (27) Το διάνυσμα ˆθ * περιέχει τις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ του ανηγμένου πλαισίου αναφοράς στο κέντρο βάρους του δικτύου και του πλαισίου αναφοράς. Το διάνυσμα αυτό είναι διαφορετικό από το διάνυσμα ˆθ που υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης (11) και περιέχει τις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων στροφής και κλίμακας θα είναι ίδιες, δηλαδή ˆ ˆ ˆ εξ.(25) εξ.(11) και δsˆ εξ.(25) δsˆ εξ.(11) = δsˆ (28) ενώ οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης θα διαφέρουν σύμφωνα με τις σχέσεις ˆ* t tˆ y ˆ δsˆ εξ.(25) εξ.(11) ˆ* t tˆ y ˆ y δsˆ y εξ.(25) y εξ.(11) (29) (30) Συνοψίζοντας την προηγούμενη διαδικασία θα έχουμε, κατά σειρά, τα εξής βήματα για τον εναλλακτικό προσδιορισμό των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας: 13

14 1. Δημιουργία των διανυσμάτων συντεταγμένων και που αναφέρονται στα συστήματα αναφοράς που μας ενδιαφέρουν. 2. Αναγωγή των συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους και δημιουργία του διανύσματος ανηγμένων συντεταγμένων. 3. Δημιουργία του πίνακα G με βάση τις τιμές των ανηγμένων συντεταγμένων. 4. Υπολογισμός του διανύσματος ˆθ * μέσω της εξίσωσης (25). (ο πίνακας GG T που χρειάζεται να αντιστραφεί θα είναι διαγώνιος) 5. Οι τιμές των παραμέτρων στροφής και κλίμακας στο διάνυσμα ˆθ * αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού ˆ και δs ˆ μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και. 6. Οι τιμές των παραμέτρων μετάθεσης στο διάνυσμα ˆθ * θα πρέπει να μετασχηματιστούν στις αντίστοιχες εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και σύμφωνα με τις εξισώσεις (29) και (30). Η αναγωγή στο κέντρο βάρους του δικτύου μπορεί να εφαρμοστεί (και) στις συντεταγμένες του δεύτερου σετ ', χωρίς αυτό όμως να προσφέρει κάποιο επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία αναγωγής που αφορούσε μόνο στις συντεταγμένες του πρώτου σετ. Σε μια τέτοια περίπτωση το τροποποιημένο μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας θα έχει τη γενική μορφή: T * G θ (31) όπου το ανηγμένο διάνυσμα και ο πίνακας G είναι ακριβώς ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην εξίσωση (25). Τα στοιχεία του διανύσματος ανηγμένων συντεταγμένων υπολογίζονται μέσω των βοηθητικών σχέσεων: και y y y (32) i i Οι ποσότητες και y αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του κέντρου βάρους του δικτύου ως προς το δεύτερο σύστημα αναφοράς (βλέπε Σχ. 2) και προσδιορίζονται με βάση τις ακόλουθες εξισώσεις: i i N 1 i N i 1, N 1 y y i N i 1 (33) 14

15 y y y y, y, y Κοινά Σημεία Σχ. 2 Η εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού σύμφωνα με το τροποποιημένο μοντέλο της εξίσωσης (31) θα είναι: ˆ * T θ ( GG ) 1 G ( ) (34) Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων στροφής και κλίμακας μεταξύ των ανηγμένων πλαισίων αναφοράς και είναι ίδιες με τις εκτιμήσεις των αντίστοιχων παραμέτρων που συνδέουν τα πλαίσια αναφοράς και, δηλαδή ˆ ˆ ˆ εξ.(34) εξ.(11) και δsˆ εξ.(34) δsˆ εξ.(11) = δsˆ (35) ενώ οι παράμετροι μετάθεσης θα διαφέρουν σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις (προσοχή: οι σχέσεις αυτές είναι διαφορετικές από τις εξισώσεις 29 και 30) ˆ* t tˆ y ˆ δsˆ εξ.(34) εξ.(11) (36) ˆ* t ˆ ˆ y ty y y y δsˆ (37) εξ.(34) εξ.(11) Σημαντική παρατήρηση. Το κέντρο βάρους ενός τοπογραφικού ή γεωδαιτικού δικτύου είναι ένα ιδεατό σημείο, η θέση του οποίου είναι μονοσήμαντα καθορισμένη και ανεξάρτητη του συστήματος αναφοράς που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των κορυφών του ακριβώς όπως το κέντρο μάζας σε ένα φυσικό σώμα είναι ένα μοναδικά καθορισμένο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι τα βοηθητικά σημεία με συντεταγμένες, y (ως προς το πρώτο σύστημα αναφοράς) και, y (ως προς το δεύτερο σύστημα αναφοράς) πρέπει θεωρητικά να ταυτίζονται και να συμπίπτουν με 15

16 το κέντρο βάρους του δικτύου. Στο Σχ. 2 τα σημεία αυτά απεικονίζονται σε διαφορετικές θέσεις μόνο για τη διευκόλυνση της εποπτικής αντίληψης του αναγνώστη σχετικά με τη διαδικασία αναγωγής των συντεταγμένων και ' στις αντίστοιχες μέσες τιμές τους. Σύμφωνα με την προηγούμενη παρατήρηση, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης μεταξύ των ανηγμένων σετ συντεταγμένων και που προσδιορίζονται από την εξίσωση (34) θα είναι πάντα ίσες με μηδέν! Λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις (36) και (37) προκύπτουν συνεπώς οι παρακάτω σχέσεις/δεσμεύσεις που συνδέουν τις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και ': tˆ y ˆ δs ˆ (38) tˆ y y ˆ y δs ˆ (39) y Οι σχέσεις αυτές αποτελούν ένα είδος αυστηρών συνθηκών που οφείλουν να ικανοποιούνται πάντα από τη λύση συνόρθωσης ελαχίστων τετραγώνων (με μοναδιαίο πίνακα βάρους) στο γραμμικοποιημένο μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας. Η απόδειξη τους είναι σχετικά εύκολη και αφήνεται ως άσκηση για τον αναγνώστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξισώσεις (38) και (39) μπορούν να γραφούν ισοδύναμα ως εξής tˆ 1 0 y tˆ y ˆ y y 0 1 y δsˆ (40) και εκφράζουν τη διατήρηση της φυσικής θέσης του κέντρου βάρους του δικτύου κατά το μετασχηματισμό ομοιότητας από ένα σύστημα αναφοράς συντεταγμένων σε κάποιο άλλο. Η διατήρηση αυτή δεν ισχύει κατ ανάγκη σε άλλα μοντέλα μετασχηματισμού συντεταγμένων (π.χ. αφινικός μετασχηματισμός, πολυωνυμικός μετασχηματισμός, κ.ά.). Προβλήματα που δεν λύνει η διαδικασία αναγωγής συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι η συνόρθωση του μετασχηματισμού ομοιότητας χρησιμοποιώντας ανηγμένα σετ συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους δεν οδηγεί σε απευθείας εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης μεταξύ των συστημάτων αναφοράς που μας ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται οπωσδήποτε οι κατάλληλες διορθώσεις στις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης t * και t * y σύμφωνα με τις εξισώσεις που δόθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (βλέπε εξ ή εξ για τις περιπτώσεις απλής ή διπλής αναγωγής συντεταγμένων, αντίστοιχα). 16

17 Το πλεονέκτημα της αναγωγής συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους είναι ότι οδηγούν σε ένα διαγώνιο σύστημα κανονικών εξισώσεων για τον προσδιορισμό των παραμέτρων μετασχηματισμού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί συχνά την παρανόηση ότι επιτυγχάνεται μία πλήρης αποσυσχέτιση (de-correlation) μεταξύ των παραμέτρων μετασχηματισμού και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της συνόρθωσης μέσω αναγωγής συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους θα έχουν καλύτερη ακρίβεια από τα αντίστοιχα αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω της κλασικής διαδικασίας συνόρθωσης. Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι εντελώς λανθασμένο αφού δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση της διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί στις παραμέτρους μετάθεσης και η οποία εξαρτάται άμεσα από τις εκτιμήσεις των παραμέτρων στροφής και κλίμακας (βλέπε εξ και εξ ). Μέσω της συγκεκριμένης διόρθωσης εισάγεται μια αναπόφευκτη συσχέτιση μεταξύ των τελικών παραμέτρων μετάθεσης ( t, t ) και των παραμέτρων στροφής και κλίμακας ( δs ) που θα είναι ακριβώς ίδια με αυτή που δημιουργείται από την απευθείας συνόρθωση του μετασχηματισμού ομοιότητας χωρίς να εφαρμόσουμε την αναγωγή συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους. Συμπερασματικά, η ακρίβεια εκτίμησης των παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και ' δεν μπορεί να βελτιωθεί με την αναγωγή συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, στην πράξη, η εκτίμηση των παραμέτρων μετασχηματισμού είτε μέσω της κλασικής διαδικασίας είτε μέσω αναγωγής των συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους, μπορεί να είναι προβληματική εξαιτίας της αδύναμης γεωμετρικής μορφής του δικτύου. Ειδικότερα, αν το δίκτυο των κοινών σημείων καλύπτει μικρή έκταση σε σχέση με την απόσταση των κορυφών του από την αρχή των συστημάτων αναφοράς που μας ενδιαφέρουν (βλέπε Σχ. 3) τότε θα υπάρχει δυσκολία διαχωρισμού της επίδρασης των παραμέτρων μετάθεσης, στροφής και κλίμακας στις συντεταγμένες των κοινών σημείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή συσχέτιση και χαμηλή ακρίβεια στις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού, οι τιμές των οποίων ενδέχεται να είναι εντελώς αναξιόπιστες και μηρεαλιστικές (βλέπε Παράδειγμα 2 στην επόμενη ενότητα). y y y Δίκτυο Κοινών Σημείων Σχ. 3 17

18 Σχόλιο. Η τάξη μεγέθους των και y καθορίζει τη γεωμετρική αδυναμία που μπορεί να υπάρχει κατά τη συνόρθωση του μετασχηματισμού ομοιότητας. Αν οι συγκεκριμένες ποσότητες έχουν μεγάλες τιμές, τότε, όπως φαίνεται από τις εξισώσεις (38) και (39), ένα μικρό σφάλμα εκτίμησης στις παραμέτρους στροφής και κλίμακας είναι δυνατό να δημιουργήσει (μέσω του πολλαπλασιασμού του με τις τιμές των και y ) ένα πολύ μεγάλο σφάλμα στις αντίστοιχες εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης! Ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για τη σύνδεση πλαισίων αναφοράς, σε περιπτώσεις προβληματικής γεωμετρίας του δικτύου κοινών σημείων, είναι να αγνοηθεί η επίδραση ορισμένων παραμέτρων του μετασχηματισμού ομοιότητας και να χρησιμοποιηθεί ένα απλούστερο μοντέλο που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μόνο παραμέτρους μετάθεσης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ο προσδιορισμός αξιόπιστων (και καλύτερης ακρίβειας) εκτιμήσεων για τις παραμέτρους που συμμετέχουν στο απλοποιημένο μοντέλο μετασχηματισμού, χωρίς να επηρεασθεί ιδιαίτερα το μέγεθος των αντίστοιχων συνορθωμένων σφαλμάτων (βλέπε Παράδειγμα 2 στην επόμενη ενότητα). Αριθμητικά παραδείγματα Τα παρακάτω παραδείγματα έχουν καθαρά διδακτικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν αριθμητικά αποτελέσματα για διάφορες περιπτώσεις εκτίμησης των παραμέτρων μετασχηματισμού ομοιότητας με βάση τους αλγορίθμους που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Παράδειγμα 1 Δίνεται το ακόλουθο δίκτυο 4 σημείων με γνωστές συντεταγμένες σε δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Πίνακας 1. Σημείο 1 Σημείο 2 Σημείο 3 Σημείο 4 (m) ' (m) = ' = y = y' = = ' = y = y' = = ' = y = y' = = ' = y = y' = Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (11) λαμβάνουμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ των δύο σετ συντεταγμένων: 18

19 tˆ m, tˆ y m, ˆ 9.28 arcsec, δsˆ ppm. Εναλλακτικά, αν εφαρμόσουμε πρώτα την αναγωγή των αρχικών συντεταγμένων στο κέντρο βάρους τους και στη συνέχεια χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση (25), τότε λαμβάνουμε τις παρακάτω εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ του (ανηγμένου) πλαισίου αναφοράς και του πλαισίου αναφοράς : tˆ * m, tˆ * y m, ˆ 9.28 arcsec, δsˆ ppm. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, οι παράμετροι μετάθεσης t ˆ* και t ˆ* y πρέπει να μετασχηματιστούν, με χρήση των εξισώσεων (29) και (30), στις παραμέτρους μετάθεσης μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και ', δηλαδή tˆ tˆ * y ˆ δsˆ m, tˆ tˆ * y ˆ y δsˆ m. y y Τα συνορθωμένα σφάλματα του μετασχηματισμού ομοιότητας για το συγκεκριμένο παράδειγμα υπολογίζονται μέσω της εξίσωσης (12) και δίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2. v (cm) v y (cm) Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Statistics Ma: 2.8 Ma: 4.5 Min: -3.7 Min: -2.3 Mean: 0.0 Mean: 0.0 Std: 2.9 Std: 3.2 Τέλος, παρατίθεται και ο πίνακας συντελεστών συσχέτισης των τελικών εκτιμήσεων των παραμέτρων μετασχηματισμού. Ο πίνακας αυτός υπολογίζεται μέσω του πίνακα συμμεταβλητοτήτων ( GG T ) 1 μετά από κατάλληλη αναγωγή των στοιχείων του, σύμφωνα με τον ορισμό του συντελεστή συσχέτισης για ζεύγος τυχαίων μεταβλητών. 19

20 Πίνακας 3. t ˆ ˆ t y ˆ δs ˆ t ˆ t ˆ y ˆ δs ˆ 1 Παράδειγμα 2 Δίνεται το ακόλουθο δίκτυο 5 σημείων με γνωστές συντεταγμένες σε δύο διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Οι τιμές του πρώτου σετ συντεταγμένων αναφέρονται στο σύστημα ΕΓΣΑ87/ΤΜ87 και έχουν προκύψει μέσω κλασικών τοπογραφικών μετρήσεων και χρήση ελαχίστων δεσμεύσεων κατά τη συνόρθωση του δικτύου. Οι τιμές του δεύτερου σετ συντεταγμένων αναφέρονται επίσης στο σύστημα ΕΓΣΑ87/ΤΜ87 και έχουν προκύψει μέσω μετρήσεων GPS και χρήση ελαχίστων δεσμεύσεων κατά τη συνόρθωση του δικτύου. Πίνακας 4. Σημείο 1 Σημείο 2 Σημείο 3 Σημείο 4 Σημείο 5 (m) ' (m) = ' = y = y' = = ' = y = y' = = ' = y = y' = = ' = y = y' = = ' = y = y' = Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (11) λαμβάνουμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ των δύο σετ συντεταγμένων: tˆ m, tˆ m, ˆ 5.05 arcsec, y δsˆ ppm. Είναι προφανές ότι οι τιμές των παραμέτρων μετάθεσης είναι μη-ρεαλιστικές και έχουν επηρεαστεί από μεγάλο σφάλμα εκτίμησης εξαιτίας της "κακής γεωμετρίας" του προβλήματος 20

21 συνόρθωσης (μικρή έκταση δικτύου σε σχέση με την απόσταση των κορυφών του από την αρχή των πλαισίων αναφοράς και '). Προσέξτε ότι οι συντεταγμένες των κοινών σημείων δεν διαφέρουν περισσότερο από μερικά εκατοστά ανάμεσα στα δύο πλαίσια αναφοράς (βλέπε Πίνακα 4) και παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης εμφανίζονται να ξεπερνούν τα 100 m! Τα συνορθωμένα σφάλματα του μετασχηματισμού ομοιότητας για το συγκεκριμένο παράδειγμα υπολογίζονται μέσω της εξίσωσης (12) και δίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τιμές τους είναι πολύ μικρές (< 1 cm) σε όλες τις κορυφές του δικτύου παρά το γεγονός ότι οι παράμετροι μετάθεσης που χρησιμοποιούνται έχουν επηρεαστεί από μεγάλα σφάλματα εκτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο πλαίσια αναφοράς και ' μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια καλύτερη του 1 cm μέσω ενός μετασχηματισμού ομοιότητας, οι παράμετροι του οποίου όμως δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ικανοποιητική ακρίβεια και αξιοπιστία εξαιτίας της μεγάλης συσχέτισης που παρουσιάζουν στην περιοχή του δικτύου. Όσο αντιφατικό και αν ακούγεται το συγκεκριμένο συμπέρασμα, αυτό είναι πράγματι που συμβαίνει! Πίνακας 5. v (cm) v y (cm) Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Statistics Ma: 0.8 Ma: 0.0 Min: -0.2 Min: -0.4 Mean: 0.4 Mean: -0.2 Std: 0.4 Std: 0.1 Επίσης παρατίθεται ο πίνακας συντελεστών συσχέτισης για τις εκτιμήσεις των παραμέτρων μετασχηματισμού στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο πίνακας αυτός υπολογίζεται μέσω του T πίνακα συμμεταβλητοτήτων ( GG ) 1 μετά από κατάλληλη αναγωγή των στοιχείων του, σύμφωνα με τον ορισμό του συντελεστή συσχέτισης για ζεύγος τυχαίων μεταβλητών. Από τις τιμές των συντελεστών συσχέτισης είναι φανερό ότι τα ζεύγη ( t ˆ, ˆ ) και ( t ˆ y, δs ˆ ) είναι σχεδόν απόλυτα συσχετισμένα και για το λόγο αυτό η ακρίβεια των παραμέτρων μετάθεσης θα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 21

22 Πίνακας 6. t ˆ ˆ t y ˆ t ˆ t ˆ y ˆ δs ˆ 1 δs ˆ Εναλλακτικά, αν εφαρμόσουμε πρώτα την αναγωγή των συντεταγμένων και ' στα αντίστοιχα κέντρα βάρους τους, και στη συνέχεια χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση (34), τότε λαμβάνουμε τις παρακάτω εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ των (ανηγμένων) πλαισίων αναφοράς και : tˆ * m, tˆ * y m, ˆ 5.05 arcsec, δsˆ ppm. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι αναμενόμενο, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης είναι μηδενικές αφού τα βοηθητικά σημεία με συντεταγμένες, y και, y ταυτίζονται μεταξύ τους και συμπίπτουν με το κέντρο βάρους του δικτύου. Οι (μηδενικές) εκτιμήσεις t ˆ* και t ˆ* y μπορούν στη συνέχεια να μετασχηματιστούν, με χρήση των εξισώσεων (36) και (37), στις (μημηδενικές) εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και ', δηλαδή tˆ tˆ * ( ) y ˆ δsˆ m, tˆ tˆ * ( y y) ˆ y δsˆ m. y y οι οποίες προφανώς ταυτίζονται με τις αναξιόπιστες εκτιμήσεις που προέκυψαν από την κλασική διαδικασία συνόρθωσης του μετασχηματισμού ομοιότητας. Για τον προσδιορισμό ενός ρεαλιστικότερου σετ παραμέτρων μετασχηματισμού μεταξύ των δύο σετ συντεταγμένων του παραδείγματος μπορούμε να επιλέξουμε το μοντέλο άκαμπτου μετασχηματισμού το οποίο περιλαμβάνει μόνο δύο παραμέτρους μετάθεσης. Από τη συνόρθωση αυτού του απλούστερου μοντέλου λαμβάνουμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μετασχηματισμού μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και : tˆ m, tˆ y m. Σε αντίθεση με τις μη-ρεαλιστικές τιμές μεταθέσεων που υπολογίστηκαν από τη συνόρθωση του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας, οι παραπάνω τιμές αποτελούν μία πιο αξιόπιστη λύση για τις 22

23 παραμέτρους μετάθεσης που συνδέουν τα πλαίσια αναφοράς και '. Τα αντίστοιχα συνορθωμένα σφάλματα που προκύπτουν μέσω του άκαμπτου μετασχηματισμού δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 7. v (cm) v y (cm) Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Statistics Ma: 0.6 Ma: 1.3 Min: -2.1 Min: -1.9 Mean: 0.0 Mean: 0.0 Std: 1.2 Std: 1.2 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Πίνακα 5 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αγνόηση των παραμέτρων στροφής και κλίμακας δεν προκαλεί κάποια σημαντική διαφοροποίηση στο μέγεθος των συνορθωμένων σφαλμάτων μεταξύ του μοντέλου μετασχηματισμού ομοιότητας και του μοντέλου άκαμπτου μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα, η δειγματική τυπική απόκλιση των σφαλμάτων στην περίπτωση του άκαμπτου μετασχηματισμού χειροτερεύει μόνο κατά 8 mm (για τις συντεταγμένες) και 11 mm (για τις y συντεταγμένες), παρά το γεγονός ότι η τάξη μεγέθους των παραμέτρων μετάθεσης μεταξύ των δύο μοντέλων διαφέρει περίπου κατά 10 4! Ένα κρίσιμο λάθος που μπορεί (ορισμένες φορές) να γίνει σε προβλήματα μετασχηματισμού συντεταγμένων είναι να αντικατασταθούν οι μη-ρεαλιστικές εκτιμήσεις των παραμέτρων μετάθεσης με τις πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις που λαμβάνονται από τη συνόρθωση του άκαμπτου μετασχηματισμού, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις ˆ και δs ˆ ως ένα ενιαίο σετ παραμέτρων για την εφαρμογή του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας στο δίκτυο που μας ενδιαφέρει. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα και με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, αυτό ισοδυναμεί με την επιλογή του ακόλουθου σετ παραμέτρων για την υλοποίηση του μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και : tˆ m, tˆ y m, ˆ 5.05 arcsec, δsˆ ppm. Μια τέτοια επιλογή είναι εντελώς αυθαίρετη αφού αγνοεί την ισχυρή συσχέτιση που πάντα υπάρχει μεταξύ των παραμέτρων μετάθεσης και στροφής/κλίμακας όταν αυτές προσδιορίζονται από δεδομένες συντεταγμένες σε ένα τοπικό δίκτυο κοινών σημείων. Ο χρήστης έχει την 23

24 εντύπωση ότι επιφέρει κάποιου είδους βελτιωτική διόρθωση στις παραμέτρους μετάθεσης του μετασχηματισμού ομοιότητας, αλλά παραβλέπει το γεγονός ότι οι νέες (ρεαλιστικές) τιμές των παραμέτρων μετάθεσης δεν είναι συμβατές με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις των παραμέτρων στροφής και κλίμακας. Τα σφάλματα κλεισίματος του μετασχηματισμού ομοιότητας που προκύπτουν στο συγκεκριμένο παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται το (λανθασμένο) σετ παραμέτρων που δόθηκε προηγουμένως φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Από τις αριθμητικές τιμές των σφαλμάτων είναι προφανές ότι το επιλεγμένο σετ παραμέτρων δημιουργεί μία συστηματική παρέκκλιση (bias) μεγαλύτερη των 100 m στις μετασχηματισμένες συντεταγμένες μεταξύ των πλαισίων αναφοράς και '! Πίνακας 8. v (m) v y (m) Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο Σημείο

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γραμμικοποίηση του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας για γεωδαιτικές/τοπογραφικές εφαρμογές Το αυστηρό μοντέλο i f( i, θ) του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας δίνεται από το μηγραμμικό σύστημα εξισώσεων i t cos sini (1 δs) yi t y sin cos yi (Α1) Υποθέτοντας ότι η γωνία στροφής έχει μικρές τιμές (π.χ. πολύ ικανοποιητική ακρίβεια ότι 10 < <10 ) τότε θα ισχύει με cos 1 και sin (Α2) και, συνεπώς, το μοντέλο του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας μπορεί να πάρει την απλούστερη προσεγγιστική μορφή i t 1 i (1 δs) yi t y 1 yi (Α3) Θεωρώντας ότι ο διαφορικός συντελεστής κλίμακας έχει τιμές που δεν ξεπερνούν τα 100 ppm ( 10 4 < δs <10 4 ), τότε μπορούμε επίσης να αγνοήσουμε με ασφάλεια τον όρο δεύτερης τάξης στην τελευταία εξίσωση, δηλαδή και τελικά θα έχουμε δs 0 (Α4) i t 1 δs i yi t y 1δs yi (Α5) ή αλλιώς i t i i 0 i δs yi t y yi yi 0 yi (Α6) 25

26 Η τελευταία σχέση μπορεί να εκφραστεί στην ισοδύναμη αλγεβρική μορφή t i i 1 0 yi i t y yi yi 0 1 i yi δs (Α7) και αποτελεί το γνωστό γραμμικοποιημένο μοντέλο Helmert για τον 2Δ μετασχηματισμό ομοιότητας σε Καρτεσιανά συστήματα/πλαίσια αναφοράς συντεταγμένων. Με ανάλογο τρόπο μπορεί να εξαχθεί και το αντίστοιχο γραμμικοποιημένο μοντέλο για τον 3Δ μετασχηματισμό ομοιότητας. Αν, αντί για την προηγούμενη διαδικασία, εφαρμοστεί ο κλασικός τρόπος γραμμικοποίησης μέσω ανάπτυξης σε σειρά Taylor, δηλαδή f (, θ) f(, θ) f(, θ ) ( θ θ ) ( ) o o i o i o i i i i θ o o θθ, o o i i i θθ, i i (Α8) τότε θα πάρουμε παρόμοιο αποτέλεσμα με αυτό της εξίσωσης (Α7) υπό την προυπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουμε μηδενικές προσεγγιστικές τιμές για τις παραμέτρους στροφής και κλίμακας o o ( 0, δs 0). Οι προσεγγιστικές τιμές των μεταθέσεων ( t o o, t y ) δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο και απαλείφονται κατά την εφαρμογή της εξίσωσης (Α8). Το τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας γραμμικοποίησης θα είναι t o o i i 1 0 yi t i y y o o i yi 0 1 i yi δs (Α9) Η τελευταία εξίσωση μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με την (Α7) αν απλά επιλέξουμε ως o o προσεγγιστικές συντεταγμένες ( i, y i ) τις τιμές των συντεταγμένων- παρατηρήσεων ( i, y i ) στο αρχικό σύστημα/πλαίσιο αναφοράς. Για την υλοποίηση της συνόρθωσης του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας σε τοπογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η σχέση (Α7) είτε η σχέση (Α9), μέσω του μοντέλου εξισώσεων παρατηρήσεων, δίνοντας ισοδύναμα αποτελέσματα σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος τεύχους. 26

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ AΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΛΥΣΕΙΣ AΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΛΥΣΕΙΣ ΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση (α) Οι συνορθωμένες συντεταγμένες του σημείου P είναι: ˆ 358.47 m, ˆ 4.46 m (β) Η a-psteriri εκτίμηση της μεταβλητότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Επιλέξτε μία σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα. 1) Η χρήση απόλυτων δεσμεύσεων για την συνόρθωση ενός τοπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων

Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος ΙΙ)

Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος ΙΙ) Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 16-17 Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος ΙΙ) Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά διδακτικά παραδείγματα

Μερικά διδακτικά παραδείγματα Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 206-207 Μερικά διδακτικά παραδείγματα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Περιεχόμενα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου

Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 216-217 Παράδειγμα συνόρθωσης οριζόντιου δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 9: Η έννοια και η χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι)

Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι) Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Αξιολόγηση ακρίβειας στη συνόρθωση δικτύων (μέρος Ι) Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 2: Ανασκόπηση θεωρίας εκτίμησης παραμέτρων και συνόρθωσης παρατηρήσεων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 10 Σε ένα κατακόρυφο δίκτυο έχουν μετρηθεί, μέσω διπλής γεωμετρικής χωροστάθμησης, οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ όλων των σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου

Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 016-017 Παραδείγματα ανάλυσης αξιοπιστίας τοπογραφικού δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 1 Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων ενός σημείου P μετρήθηκαν οι οριζόντιες αποστάσεις προς τρία γνωστά σημεία (βλέπε σχήμα).

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη σύγκριση μεθόδων ένταξης δικτύου

Σύντομη σύγκριση μεθόδων ένταξης δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Σύντομη σύγκριση μεθόδων ένταξης δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Bασικές

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 11: Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύων

Αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Μου τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS 5 Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS H τεχνική των "µεµονωµένων βάσεων" εφαρµόζεται όταν διατίθενται δύο µόνο δέκτες και χρησιµοποιείται για τα συνήθη δίκτυα πύκνωσης µε µικρό α- ριθµό σηµείων.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου

Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Πως ξεπερνάμε το

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος αιχμηρής εκτίμησης σε ασταθή γραμμικά μοντέλα

Μέθοδος αιχμηρής εκτίμησης σε ασταθή γραμμικά μοντέλα Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 216-217 Μέθοδος αιχμηρής εκτίμησης σε ασταθή γραμμικά μοντέλα (Ridge regression) Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα δημιουργίας συστήματος εξισώσεων παρατηρήσεων & πίνακα βάρους σε οριζόντιο δίκτυο

Παράδειγμα δημιουργίας συστήματος εξισώσεων παρατηρήσεων & πίνακα βάρους σε οριζόντιο δίκτυο Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Παράδειγμα δημιουργίας συστήματος εξισώσεων παρατηρήσεων & πίνακα βάρους σε οριζόντιο δίκτυο Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος Ι)

Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος Ι) Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύων (μέρος Ι) Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα ανάλυσης ακρίβειας συντεταγμένων από συνορθώσεις δικτύου

Παραδείγματα ανάλυσης ακρίβειας συντεταγμένων από συνορθώσεις δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 06-07 Παραδείγματα ανάλυσης ακρίβειας συντεταγμένων από συνορθώσεις δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Περί ανώμαλων πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων

Περί ανώμαλων πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περί ανώμαλων πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 5: Προ επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση Μηχανισµού Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου ΗΦωτογραµµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη παρεμβολή και πρόγνωση άγνωστης συνάρτησης με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής

Βέλτιστη παρεμβολή και πρόγνωση άγνωστης συνάρτησης με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Βέλτιστη παρεμβολή και πρόγνωση άγνωστης συνάρτησης με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής (Least squares collocation) Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS

Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί Σύντομος οδηγός του προγράμματος DEROS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ SUPPLEMENTARY COURSE NOTES Για περισσότερες λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Υπολογισμοί και Σφάλματα Παράσταση Πραγματικών Αριθμών Συστήματα Αριθμών Παράσταση Ακέραιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών Ενημερωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών (θεματικές ενότητες 4, 5, 6, 7) Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 8: Αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών. Εισαγωγή (ορισμός προβλήματος, αριθμητική ολοκλήρωση ΣΔΕ, αντικατάσταση ΣΔΕ τάξης n με n εξισώσεις ης τάξης). Μέθοδος Euler 3. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα TRANSFORM_AUTH Λογισμικό μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του Παλαιού Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα

Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα Παράδειγμα Να βρείτε τις ιδιοτιμές και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα του πίνακα A 4. Επίσης να προσδιοριστούν οι ιδιοχώροι και οι γεωμετρικές πολλαπλότητες των ιδιοτιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 4: Ψηφιακός χάρτης - Διαχείριση 2o μέρος Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασµό Μηχανών Ακαδηµαϊκό έτος: Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 3.

Μηχανισµοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασµό Μηχανών Ακαδηµαϊκό έτος: Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ - 3.1 - Cpright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 2012. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@cental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 7: Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λύσης θέματος 2

Οδηγός λύσης θέματος 2 Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 216-217 Οδηγός λύσης θέματος 2 Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Τι προσπαθούμε να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 77 10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ολοκληρώνοντας την συνοπτική παρουσίαση των εννοιών και μεθόδων της Γεωδαιτικής Αστρονομίας θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αξιοποίηση των μεγεθών που προσδιορίστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτος Προσανατολισµός

Απόλυτος Προσανατολισµός Για την κατανόηση της διαδικασίας του Απόλυτου Προσανατολισµού, θα θεωρήσουµε ένα στερεό σώµα που αποτελείται από: 1. Τις δύο δέσµες του στερεοσκοπικού ζεύγους και 2. Το στερεοσκοπικό µοντέλο Ας µη ξεχνάµε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού

Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Υψομετρικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση η Μηχανισµού µ Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Συστήματα συντεταγμένων Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της θέσης ενός σημείου στον χώρο. Κοινά συστήματα συντεταγμένων: Καρτεσιανό (x, y, z) Πολικό (r, θ) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Οι άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας Χ. Κωτσάκης, Μ. Ζουλίδα, Δ. Τερζόπουλος, Κ. Κατσάμπαλος Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

3.4.1 Ο Συντελεστής ρ του Spearman

3.4.1 Ο Συντελεστής ρ του Spearman 3.4. Ο Συντελεστής ρ του Spearma Έστω (, ), (, ),..., (, ) ένα δείγμα παρατηρήσεων πάνω στο τυχαίο διάνυσμα (, ). Έστω ( ) ο βαθμός ή η τάξη μεγέθους της μεταβλητής όταν αυτή συγκρίνεται με τις άλλες Χ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 3: Ψηφιακός χάρτης διαχείριση - 1 ο μέρος Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. 2.1 Επίλυση εξισώσεων

Κεφ. 2: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. 2.1 Επίλυση εξισώσεων Κεφ. : Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. Επίλυση εξισώσεων. Επίλυση συστημάτων με απευθείας μεθόδους.. Μέθοδοι Gauss, Gauss-Jorda.. Παραγοντοποίηση LU (ειδικές περιπτώσεις: Cholesky, Thomas).. Νόρμες πινάκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Ντούνης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Χ. Τσιρώνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Διανύσματα - Πράξεις με πίνακες - Διαφορικός λογισμός (1D) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μετασχηματισμών

Θεωρία μετασχηματισμών Μήτρα Μετασχηματισμού Η γεωμετρία ενός αντικειμένου μπορεί να παρουσιαστεί από ένα σύνολο σημείων κατανεμημένων σε διάφορα επίπεδα. Έτσι λοιπόν ένα πλήθος δεδομένων για κάποιο αντικείμενο μπορεί να αναπαρασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ. Κεφ. 1: Εισαγωγή (διάρκεια: 0.5 εβδομάδες)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ. Κεφ. 1: Εισαγωγή (διάρκεια: 0.5 εβδομάδες) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Κεφ. 1: Εισαγωγή (διάρκεια: 0.5 εβδομάδες) Κεφ. 2: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων (διάρκεια: 3 εβδομάδες) 2.1 Επίλυση εξισώσεων 2.2 Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο Μεταλλικού Τ1-Τ10

Διαβάστε περισσότερα

Β Γραφικές παραστάσεις - Πρώτο γράφημα Σχεδιάζοντας το μήκος της σανίδας συναρτήσει των φάσεων της σελήνης μπορείτε να δείτε αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των μεγεθών. Ο συνήθης τρόπος γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Συστήματος Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων

Επίλυση Συστήματος Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων Επίλυση Συστήματος Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων. Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Ανυσμάτων Θεωρούμε χώρο δύο διαστάσεων και συμβατικά ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων για την περιγραφή κάθε ανύσματος του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί Πολλά προβλήματα λύνονται μέσω δισδιάστατων απεικονίσεων ενός μοντέλου. Μεταξύ αυτών και τα προβλήματα κίνησης, όπως η κίνηση ενός συρόμενου μηχανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

= 7. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις

= 7. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις 1. Εισαγωγή Δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς = = 1 + 6 + 11 + 6 = + 6 + 11 + 6 =. 2 Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις L = 0 # και L $ % &'

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών.

Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών. Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών (βλ ενότητες 8 και 8 από το βιβλίο Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Ι Χατζάρας, Θ Γραμμένος, 0) (Δείτε τα παραδείγματα 8 (, ) και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ Καθ Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5 Έστω για την σύγκριση δειγμάτων συλλέγουμε παρατηρήσεις Υ =,,, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 1. Σταύρος Παπαϊωάννου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 1. Σταύρος Παπαϊωάννου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Μαθηματικά Σταύρος Παπαϊωάννου Ιούνιος 05 Τίτλος Μαθήματος Περιεχόμενα Χρηματοδότηση.. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σκοποί Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 73 9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 9.1 Εισαγωγή Υπενθυμίζεται ότι το αστρονομικό μήκος ενός τόπου είναι η δίεδρη γωνία μεταξύ του αστρονομικού μεσημβρινού του τόπου και του μεσημβρινού του Greenwich. Η γωνία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ Χρονικά Ανεξάρτητη Θεωρία Διαταραχών. Τα περισσότερα φυσικά συστήματα που έχομε προσεγγίσει μέχρι τώρα περιγράφονται από μία κύρια Χαμιλτονιανή η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης 1 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα κεφάλαια, στόχος των περισσότερων στατιστικών αναλύσεων, είναι η έγκυρη γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 2 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 28 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 2 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 28 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 8 Νοεμβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 6 Ιανουαρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφική ομάδα: Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 HEPOS Workshop Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 Χ. Κωτσάκης & Κ. Κατσάμπαλος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η χρησιμότητα της Γραμμικής Άλγεβρας είναι σχεδόν αυταπόδεικτη. Αρκεί μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών, σχεδόν κάθε πανεπιστημιακού τμήματος θετικών επιστημών, για να διαπιστώσει κανείς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Απαλοιφή Gauss Απαλοιφή Gauss-Jordan Παραγοντοποίηση LU, LDU

Παραδείγματα Απαλοιφή Gauss Απαλοιφή Gauss-Jordan Παραγοντοποίηση LU, LDU Παραδείγματα Απαλοιφή Gauss Απαλοιφή Gauss-Jordan Παραγοντοποίηση LU, LDU Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα x y Να επιλυθεί το ακόλουθο σύστημα: x+ y 6 Σε μορφή πινάκων το σύστημα γράφεται ως: x y

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ Εναλλακτικές μέθοδοι ένταξης διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 Αμπατζίδης Δημήτριος (dampatzi@topo.auth.gr), Καλαμάκης Νικόλαος (nkaltopo@gmail.com), Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος (kvek@topo.auth.gr),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη σύγχρονου λογισμικού για τη συνόρθωση και στατιστική επεξεργασία 2Δ και 3Δ γεωδαιτικών δικτύων

Ανάπτυξη σύγχρονου λογισμικού για τη συνόρθωση και στατιστική επεξεργασία 2Δ και 3Δ γεωδαιτικών δικτύων Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ουζουνούδης Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ανάπτυξη σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα