Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου"

Transcript

1 Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών Σύνοψη έργου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα, Μάιος 2012

2 Το «ΠρότυποΣχέδιοΔιαχείρισηςΑλλαγώνσε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών» εκπονήθηκε από την Ένωση της εταιρείας «PLANET Α.Ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» και για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Συγχρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

3 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη 3

4 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη Η οικονομική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να αντιστραφεί χωρίς ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη στρατηγικών τομέων της επιχειρηματικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων με ελληνική ταυτότητα για τη στήριξη των κρίσιμων αυτών τομέων ώστε να προσαρμοστούν στη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Ο τομέας των Δομικών Υλικών έχει παραδοσιακά σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πλήττεται όμως εκτεταμένα από της τρέχουσα οικονομική συγκυρία που έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη συρρίκνωση ειδικά του κατασκευαστικού τομέα. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεώρησε αναγκαία τη διαμόρφωση ενός «Προτύπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών» με απώτερο σκοπό τη σύνθεση προτάσεων πολιτικής για την προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την κρίση. 4

5 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Εστίαση στην επιχειρηματικότητα Ο ΣΕΒ επιδίωξε τη διαμόρφωση (από κοινού με τις επιχειρήσεις του τομέα) ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για την στήριξη του τομέα. Μέσα από το πρότυπο σχέδιο ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως: Σταθεροποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα Εδραίωση βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε ένα σαφές επιχειρηματικό πλαίσιο ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάκαμψη και ανάπτυξη του τομέα Αναγνώριση και δρομολόγηση κρίσιμων θεσμικών αλλαγών που θα επιταχύνουν περαιτέρω την δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα. Ενεργητική συμμετοχή των επιχειρήσεων του τομέα Το πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών συν-διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή 25 από τις σημαντικότερες εταιρίες του τομέα σε εργαστήρια (workshops) μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ηενεργητική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αποτέλεσε ευκαιρία για: Δικτύωση επιχειρήσεων για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα προϊόντων, οικονομίες κλίμακας Αναγνώριση κοινών ευκαιριών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του τομέα Ενεργή διάχυση τεχνογνωσίας και προσαρμογή στις τεχνολογικές προκλήσεις και εξελίξεις Ανάδειξη των σημαντικότερων θεμάτων του θεσμικού περιβάλλοντος 5

6 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη 6

7 Οριοθέτηση του τομέα Ο ευρύτερος τομέας των δομικών υλικών χαρακτηρίζεται από πολυσχιδή δομή καθώς περιλαμβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια και τμήματα ενός τεχνικού έργου ή μιας κτιριακής κατασκευής. Στο πλαίσιο του σχεδίου εξετάστηκαν οι επτά σημαντικότεροι κλάδοι (με ανάλυση σε είκοσι έξι επιμέρους υπο-κλάδους) οι οποίοι συγκροτούν τον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών στη χώρα : 1. Τσιμέντο σκυρόδεμα 2. Χημικά προϊόντα που ενσωματώνονται στις κατασκευές: μονωτικά - χρώματα βερνίκια - κόλλες 3. Μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα: χάλυβας σίδηρος - αλουμίνιο μεταλλικές κατασκευές, κλπ 4. Πλακίδια τούβλα κεραμίδια μάρμαρα/γρανίτες και συναφή προϊόντα 5. Σύρματα καλώδια υλικό και συσκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μηχανήματα 6. Πλαστικά προϊόντα, σωλήνες, προϊόντα για τις υδραυλικές εργασίες, είδη υγιεινής / είδη κεντρικής θέρμανσης 7. Δομικά προϊόντα ξυλείας 7

8 Σημαντική αναχαίτιση της ανάπτυξης του κλάδου λόγω κρίσης Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης κατασκευαστικού κλάδου, ευρύτερου τομέα δομικών υλικών και σχετικών υπηρεσιών την τελευταία 15ετία με σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ (ποσοστό που έφτασε και το 25%) Συνεχιζόμενη αναχαίτιση της ανάπτυξης από το 2008 λόγω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης με: Δραστική μείωση εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) Έλλειψη χρηματοδότησης και ρευστότητας Αβεβαιότητα αγοραστών με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης Ειδικότερα για τις κατασκευές, κατά την διάρκεια του Γ τριμήνου του 2011 καταγράφονται τα εξής: ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές συρρικνώνεται επί 12 συνεχόμενα τρίμηνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μειωμένος κατά 9,4% έναντι του Γ τριμήνου 2010 η συνολική απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο συρρικνώνεται επί 13 συνεχόμενα τρίμηνα και παρουσιάζεται μειωμένη κατά 24,3% έναντι του Γ τριμήνου 2010 ( λιγότερες θέσεις εργασίας από την αρχή της κρίσης) η συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ συρρικνώνεται επί 9 συνεχόμενα τρίμηνα και καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή της για τα τελευταία 12 έτη (μόλις 3,9%, έναντι 4,8% του Γ τριμήνου του 2010) οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσιάζουν μείωση κατά 19,7% έναντι του Γ τριμήνου 2010 Πηγή: ΣΑΤΕ 8

9 Η εξωστρέφεια του τομέα δίνει απάντηση στην κρίση Τα δομικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 21,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2010 Συνολικές εξαγωγές ύψους 3,45 δισ. το 2010, αυξημένες κατά 17,2% σε σχέση με το 2009 Νέοι είσοδοι δομικών υλικών (προϊόντα έλασης σιδήρου, είδη χοντροσύρματος, ράβδοι χαλκού, σωλήνες μη κυκλικής τομής) στα 100 πιο εξαγώγιμα δομικά προϊόντα για το 2011 Σημαντική ενίσχυση του κλάδου των βιομηχανικών δομικών υλικών από επιδόσεις προϊόντων αργιλίου, με ποσοστό συμμετοχής 11,94% στοσύνολοτωνεξαγωγώνκαιαξία2.680 εκ. το 2011 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΠΣΕ, ΚΕΕΜ 9

10 Κρίσιμα ζητήματα για τον Τομέα Στρατηγική Οργάνωση Τεχνογνωσία Ανθρώπινο Δυναμικό Εξωστρέφεια Πως αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τη μικρή ελληνική αγορά Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εγχώρια ανάπτυξη Σε ποιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να τεκμηριωθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ποιες είναι οι πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης Ποια η σχέση των μεγάλων εταιριών με τις ΜΜΕ (υπεργολάβους, συνεργάτες / τοποθετητές Έχουν γίνει προσπάθειες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων Πόσο αξιοποιούνται οι συνεργασίες για τη μεγιστοποίηση των συνεργιών Ποια η σύνδεση και οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο Πως αναπτύσσεται και υποστηρίζει η Ε&Α τον τομέα των Δομικών Υλικών Ποια πρακτικά βήματα απαιτούνται για τη μεταφορά τεχνογνωσίας Πόσο αποδίδει η επένδυση Ε&Α Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει η ίδια η Ε&Α Ποια επένδυση γίνεται για την εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού Πώς μπορούν να επιδράσουν τα ΑΕΙ στη διαδικασία και το αποτέλεσμα Ποια επαφή αποκτά το ΑΔ με τη διαδικασία τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά Πώς αντιμετωπίζεται η απώλεια ειδικευμένου ΑΔ στην κρίση Ποια είναι τα εμπόδια για την έξοδο σε διεθνείς αγορές Ποιες ενέργειες γίνονται για τη διεύρυνση αγορών (εξωτερικό, νέα προϊόντα, κλπ) Ποια θεσμικά μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια Ποιες δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι συλλογικοί φορείς Πόσο εφικτή είναι η δημιουργία κοινών υποδομών για ξένες αγορές 10

11 Τομέας Δομικών Υλικών: SWOT Analysis (1) Δυνατά σημεία Η μεγάλη σημασία του ευρύτερου κλάδου των δομικών υλικών ως κλάδου της μεταποίησης Η μεγάλη εξαγωγική διείσδυση που έχει ο κλάδος των δομικών υλικών στις όμορες Βαλκανικές χώρες Οι τεχνολογικές δυνατότητες των εγχώριων ηγέτιδων επιχειρήσεων και η παραγωγική τους ευελιξία Η εξωστρεφής δραστηριότητα των επιχειρήσεων του τομέα και η στρατηγική υποκατάστασης του χαμένου μεριδίου της εγχώριας αγοράς από δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές Τα σημαντικά αποθέματα γνώσης και τεχνογνωσίας για την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων που διαθέτουν οι ηγέτιδες επιχειρήσεις του τομέα Η ύπαρξη πραγματικών σημάτων συμμόρφωσης και τήρησης σχετικών προδιαγραφών από τις εγχώριες επιχειρήσεις Αδύνατα Σημεία Η πλημμελής παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων από τις ΜΜΕ του τομέα Η περιορισμένη συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι ιδιαίτερα ρυπογόνες διεργασίες παραγωγής τους Η έλλειψη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου τεχνικού προσωπικού κυρίως στις ΜΜΕ και στους κλάδους των τοποθετητών Η έλλειψη άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα 11

12 Τομέας Δομικών Υλικών: SWOT Analysis (2) Ευκαιρίες Η τεχνολογική αναβάθμιση του κλάδου και η ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα Η κυρίαρχη θέση του κλάδου στις Βαλκανικές χώρες Η μερική χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων Ο νέος αναπτυξιακός επενδυτικός νόμος Απειλές Ο ελλιπής έλεγχος της αγοράς, ηαπουσία προδιαγραφών και η εκτεταμένη παραοικονομία Η απουσία εργαστηρίων πιστοποίησης Το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και αλληλοεπικαλυπτόμενο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο Η απουσία συγκεκριμένων αρχών και βιομηχανικής πολιτικής υποστήριξης Οι παρωχημένοι κανονισμοί ασφάλειας και ελέγχου για σειρά προϊόντων δομικών κατασκευών Η διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Η ταχεία απώλεια θέσεων εργασία Ο κατακερματισμός του κλάδου Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού Η μη πιστή εφαρμογή των Συμφωνιών Αμοιβαίας και Ισότιμης Αναγνώρισης των ελληνικών σημάτων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές 12

13 Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Προσαρμογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαμψη 13

14 Βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας Στρατηγική Ενίσχυση της διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων και οργάνωσης της αγοράς Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της αγοράς Στροφή στις αγορές του εξωτερικού για τα προϊόντα που μπορούν να διακινηθούν Οργάνωση Τεχνογνωσία Ανθρώπινο Δυναμικό Εξωστρέφεια Ανάγκη συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. κλάδο αλουμινίου) για να νέες αγορές του εξωτερικού μιας και δεν υπάρχει προς το παρόν οργανωμένη συνεργασία Δεν υφίστανται επιτυχημένα παραδείγματα clusters στον τομέα Οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια έχουν ενισχύσει το τεχνολογικό υπόβαθρο των επιχειρήσεων (τουλάχιστον των μεγάλων του κάθε κλάδου) Δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (εξαίρεση αποτελεί ο χώρος του αλουμινίου) Οι επιχειρήσεις προχωρούν στην παραγωγή νέων προϊόντων, όμως το καινοτόμο προϊόν δεν εισέρχεται εύκολα στην ελληνική αγορά Με εξαίρεση τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν πλήρως οργανωμένα τμήματα έρευνας Αναγκαία η εκπαίδευση των φοιτητών ευρύτερα στα δομικά υλικά Αναγκαία η πιστοποίηση των επαγγελμάτων του τομέα και η αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης κυρίως των τεχνιτών / τοποθετητών Παρατηρείται η ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε μεσαίο στελεχιακό δυναμικό (τεχνίτες) και στελεχιακό δυναμικό που χειρίζεται τον εξαγωγικό τομέα Ραγδαία μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα Έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός προς την Βαλκανική και άνοιγμα προς τη Μέση Ανατολή Πολλά προϊόντα του κλάδου δεν είναι εξαγώγιμα Προβλήματα στην προώθηση και καθιέρωση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά 14

15 Τάσεις και προοπτικές: Η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση 1 Διεθνείς Τάσεις Δυναμική της Ελληνικής Αγοράς 2 Χρονισμός και βαθμός εφαρμογής: Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δομικά υλικά Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας «Όραμα 2030» Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αναδυόμενων χωρών 3 Αξιοποίηση Ευκαιριών Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με: Δικτύωση και μεταφορά τεχνογνωσίας Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης του τομέα στις Βαλκανικές χώρες Στήριξη στο υπάρχον αναβαθμισμένο τεχνολογικό υπόβαθρο των εταιριών του τομέα Αξιοποίηση ΕΣΠΑ, 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε.Ε., χρηματοδότηση clusters, νέος αναπτυξιακός νόμος, πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» Οτομέας των Δομικών Υλικών την επόμενη δεκαετία Ενίσχυση της δυναμικής: Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξης νέων αγορών (τουριστική κατοικία, ανακατασκευές κτιρίων, κλπ.) Ανάπτυξης νέων προϊόντων (περιβαλλοντικό αντίκτυπο των Δ.Υ.) Ανάσχεση Απειλών Επιτυχής αντιμετώπιση: Δραματικής μείωσης του μεγέθους της αγοράς Οικονομικής ύφεσης / Χρηματοδοτικής στενότητας Ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους Έλλειψης ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου 4 15

16 Άξονες ανταγωνιστικής ανάκαμψης του τομέα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A. Προσαρμογή υφιστάμενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα B. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων Γ. Ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό Δ. Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Ε. Προσαρμογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ A. Άρσηεμποδίωνστηνκαθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων B. Στήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 16

17 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (1/3) Α Προσαρμογή υφιστάμενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα 1 Σταθεροποίηση στην εγχώρια αγορά και ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού 2 Συμμετοχή σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 3 Σύναψη στρατηγικών 4 5 συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις του Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εξωτερικού «Προϊοντική στροφή» προς προϊόντα λιγότερο ενεργοβόρα, «έξυπνα», «πράσινα», αποδοτικότερα Β Πολιτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων 1 Δημιουργία ξεχωριστών οργανωτικών ενοτήτων για σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη νέων προϊόντων 2 Συμμετοχή επιχειρήσεων σε δραστηριότητες clustering και networking 17

18 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (2/3) Γ ΠολιτικέςγιατηνανάπτυξηνέωναγορώνσεΕλλάδακαι εξωτερικό 1 2 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με χρήση νέων υλικών, σύμφωνα με προδιαγραφές της ΕΕ Σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με διεθνείς «παίκτες», για τη διάθεση προϊόντων των εγχώριων επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά Δ Πολιτικές για την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 1 Δημιουργία επαγγελματικών περιγραμμάτων για τους εφαρμοστές προϊόντων του τομέα 2 Παρακολούθηση εξειδικευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα στελέχη των επιχειρήσεων 3 Ενσωμάτωση 4 5 Στελέχωση εγχώριων προγραμμάτων επιχειρήσεων με αλλοδαπά εκπαίδευσης στην πολιτική στελέχη υψηλού επιπέδου, κατάρτισης του ανθρώπινου από χώρες - στόχους τους δυναμικού Συμμετοχή επιχειρήσεων του τομέα σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά προγράμματα κινητικότητας ερευνητών 18

19 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (3/3) Ε Πολιτικές για τεχνολογική προσαρμογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις 1 Περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών και συμβουλευτικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα 2 Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παραγωγική διαδικασία και από απόρριψη παραπροϊόντων Μείωση εκπομπών CO 2 κατά την παραγωγική διαδικασία Μείωση λειτουργικού κόστους μέσω μείωσης χρόνου παραγωγής Ανάπτυξη νέων, πολυλειτουργικών υλικών 6 7 Ενίσχυση της δημιουργίας εταιρειών spin-off από ακαδημαϊκούς φορείς Χρηματοδοτική ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εισάγουν στην αγορά κάποιο νέο προϊόν 19

20 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις (1/2) Α Άρση εμποδίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 1 2 Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς Υποχρεωτικότητα της σήμανσης CE Επιτάχυνση των Αναμόρφωση της διαδικασιών νομοθεσίας για τις κρατικές δημοπράτησης δημόσιων προμήθειες τεχνικών έργων Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 20

21 Δράσεις ανάκαμψης του τομέα : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις (2/2) Β Στήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 3 1 Δημιουργία «μηχανισμού» υλοποίησης ερευνών αγοράς ή/και «μηχανισμού» εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών στο εξωτερικό Βελτιωμένη και έγκυρη πληροφόρηση 6 4 Στοχευμένα προγράμματα προβολής προϊόντων δομικώνυλικώνσεαγορέςστόχους του εξωτερικού 5 Θεσμική μεταρρύθμιση των διαδικασιών εξαγωγής προϊόντων 2 Ανάπτυξη δικτύου διεθνοποιημένων Ελληνικών Επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού Κωδικοποίηση Στοχευμένεςκαι επιχειρηματικές απλοποίηση αποστολές της νομοθεσίας σε συγκεκριμένες παραγωγής αγορές και διάθεσης του εξωτερικού των προϊόντων 21

22 Σημείωση: Οι μελέτες / αναλύσεις / σχέδια που εκπονούν οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι για λογαριασμό του ΣΕΒ, αποτελούν αποκλειστική τους ευθύνη, φέρουν το λογότυπο τους και σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΒ δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο τους. Αποτελούν εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιεί ο ΣΕΒ για να οριοθετήσει τις δικές του προτάσεις και θέσεις, στο πλαίσιο της ενεργητικής συζήτησης και διαβούλευσης του με εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, στελέχη της αγοράς και άλλους εκπροσώπους της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/14-07-2014 Αριθμ. Απόφασης : 153/2014 ΘΕΜΑ 4o. «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα