«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΟΕΙΔΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΟΕΙΔΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ»"

Transcript

1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΟΕΙΔΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΟΥΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 003

2

3 3...στον παππού μου

4 4

5 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΟΕΙΔΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ Γιάννης Δαουτίδης Περίληψη Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετούμε θεωρητικά τις πυρηνικές δυνάμεις, όπου η εξάρτηση από την πυκνότητα στις ιδιότητες αυτών παίζει καθοριστικό ρόλο για την αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων. Μετά την ανάπτυξη της Θεωρίας Συναρτη-σοειδών Πυκνότητας στα άτομα, ως αρχική μορφή της παραπάνω ιδέας, γίνεται επέκταση στους πυρήνες, όπου και εφαρμόζεται με επιτυχία. Οι μησχετικιστικές ενεργές (effective) δυνάμεις Skyme και Gogny, αλλά και η Σχετικιστική Θεωρία Μέσου Πεδίου,ως εξαρτόμενα από την πυκνότητα μοντέλα, θα αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για ποιοτικές, αλλά και ποσοτικές συζητήσεις. Abstact The dissetation in hand is a study of nuclea popeties fom a theoetical ansatz, whee the density dependence plays an vital ole fo the identification with the expeimental data. Afte the development of Density Functional Theoy in atoms, as initial aspect, an extension to the nuclea aea is successfully applied. Nonelativistic inteactions, such as Skyme, and Relativistic Mean Field Theoy, both as density dependent models, will be the main backgound fo qualitative and quantitative discussions.

6 6

7 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή Μέθοδος Hatee-Fock Θεωρία Συναρτησοειδών Πυκνότητας.1 Μοντέλο Thomas-Femi...1. Θεωρήματα Kohenbeg-Kohn Εξισώσεις Kohn-Sham Local Density Appoximation Η θεωρία Kohn-Sham στους πυρήνες Μικροσκοπικές Θεωρίες Μέσου Πεδίου 3.1 Αλληλεπίδραση Skyme Αλληλεπίδραση Gogny Σχετικιστική Θεωρία Μέσου Πεδίου Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία της θεωρίας Μαθηματικός φορμαλισμός Σχετικιστικές εξισώσεις μέσου πεδίου Αναπαραγωγή του σχετικιστικού όρου σπιν-τροχιάς Παράμετροι συναρτησοειδών μέσου πεδίου και σχολιασμός αποτελεσμάτων...59 Βιβλιογραφία...67

8 8

9 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεωρηση ότι ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται απο πρωτόνια και νετρόνια (με μια λέξη νουκλεόνια) προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Heisenbeg στη δεκαετία του 30. Οι δυνάμεις που συγκρατούν τα σωματίδια αυτά στον πυρήνα δε μπόρεσαν να αποδωθούν στις ήδη γνωστές (ηλεκτρομαγνητισμός και βαρύτητα) και θα ονομαστούν «ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις». Η αιτία της ονομασίας είναι προφανής αφού η απαίτηση να έχουμε δέσμια κατάσταση οδηγεί σε ελκτικές δυνάμεις πολύ πιο ισχυρές από την άπωση των πρωτονίων λόγω ηλεκτρομαγνητισμού. Στη συμβατική εικόνα της πυρηνικής θεωρίας στις χαμηλές ενέργειες, ο πυρήνας θεωρείται σαν ένα κβαντομηχανικό σύστημα πολλών σωμάτων (φερμιόνια) τα οποία αλληλεπιδρούν με μη-σχετικιστικές δυνάμεις δυο σωμάτων. Η αλληλεπίδραση αυτή βασίζεται στην ανταλλαγή μεσονίων μεταξύ των γυμνών νουκλεονίων * Ξεκινώντας από ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, μπορεί κανείς να εισάγει μια σχετικιστική λαγκρατζιανή που περιγράφει σημειακά νουκλεόνια να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ανταλλαγή μεσονίων. Η απλοποίηση σε μησχετικιστικό πεδίο μπορεί να προκύψει με την παράλειψη των μεσονικών βαθμών ελευθερίας. Οι παράμετροι της λαγκρατζιανής προκύπτουν από τα πειραματικά δεδομένα που προέρχονται από τις σκεδάσεις των γυμνών νουκλεονίων. Θα * Γυμνά νουκλεόνια (bae nucleons) ονομάζονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια που είναι ελεύθερα και δε βρίσκονται σε πυρήνα. Τα δεδομένα αλληλεπίδρασής τους προκύπτουν από πειράματα σκέδασης.

10 10 πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η αλληλεπίδραση αυτή είναι ισχυρά απωστική σε μικρές αποστάσεις (<1fm) και για το λόγο αυτό δε μπορεί να περιγραφεί ούτε με τη θεωρία διαταραχών αλλά ούτε με την προσέγγιση ενός μέσου πεδίου. Μπορεί όμως κανείς να εισάγει μια ενεργό αλληλεπίδραση (π.χ. G- matix), η οποία μπορεί μεν να μην είναι η πραγματική αλλά είναι μια αρκετά καλή προσέγγιση για να μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μια υπόθεση παρ ολ αυτά είναι σημαντική για το παραπάνω μοντέλο: τα νουκλεόνια θεωρούνται σημειακά σωματιδια. Αυτό με μια πρώτη ματιά φαίνεται παράλογο, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα πραγματικά νουκλεόνια είναι σύνθετα αντικείμενα αποτελούμενα από τα κουαρκς,και τα γλουόνια. Αλλά καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο σε πιο βαθμό τα κουαρκς, σαν βαθμοί ελευθερίας, είναι σημαντικά για μια πλήρη κατανόηση του πυρηνικού προβλήματος πολλών σωμάτων αλλά ούτε είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους σε μια μικροσκοπική περιγραφή του παραπάνω προβλήματος, είναι θεμιτό και δικαιολογημένο ναν ξεκινήσουμε με μια φαινομενολογική λαγκρατζιανή η οποία να περιέχει μεσόνια και η οποία είναι ικανή να παράγει τα σημαντικά πειραματικά δεδομένα με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Οι παράμετροι της λαγκρατζιανής, δηλαδή οι μάζες των μεσονίων και οι σταθερές σύζευξης, θα είναι επίσης φαινομενολογικές ποσότητες. Απομένει βέβαια μελλοντικός στόχος η παραγωγή αυτών των ποσοτήτων από μια πιο μικροσκοπική θεωρία. Δεν είναι όμως ούτε καν ξεκάθαρο το αν αυτή η θεωρία θα είναι μια θεωρία επίσης νουκλεονίων-μεσονίων, ή κάποιο μοντέλο όμοιο με την κβαντική χρωμοδυναμική (QCD), δηλαδη μοντέλο κουαρκς-γλουονίων. Αφού συζητήσαμε τους λόγους για την χρήση των νουκλεονίων ως βαθμών ελευθερίας, μένει να αναζητήσουμε ένα μοντέλο που να περιγράφει το πρόβλημα των πολλών σωμάτων σε χαμηλές ενέργειες και σε μη σχετικιστικό επίπεδο. Βέβαια, ακόμα κι αν δούμε την πυρηνική αλληλεπίδραση από αυτήν τη σκοπιά, δηλαδή ως δράση μεταξύ νουκλεονίων, οι λεπτομέρειες αυτής δεν είναι πλήρως γνωστές. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε έναν τρόπο μελέτης των πυρηνικών δυνάμεων ο οποίος θα μπορούσε να ονομαστεί «φαινομενολογικός». Σ αυτόν υπολογίζουμε αρχικά τους διαφόρους τρόπους κίνησης των πυρήνων από τις κανονικότητες που παρατηρούμε στις ιδιότητες τους και προσδιορίζουμε τους βαθμούς ελευθερίας που τους συνοδεύουν. Έπειτα, κατασκευάζουμε πυρηνικά μοντέλα που έχουν κινητική ενέργεια και ενέργεια αλληλεπίδρασης εξαρτώμενες από αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας. Κάθε τέτοιο πρότυπο εξαρτάται επίσης από παραμέτρους, οι τιμές των οποίων καθορίζονται από τα πειραματικά δεδομένα. Τέτοια πρότυπα είναι το πρότυπο υγρής σταγόνας, το πρότυπο κατά φλοιούς, το πρότυπο αερίου Femi κ.α.

11 11 Το πιο ικανοποιητικό μοντέλο είναι το μοντέλο κατά φλοιούς (Shell model). Σύμφωνα με αυτό θεωρούμε ότι τα νουκλεόνια μέσα στον πυρήνα είναι κατανεμημένα σε φλοιούς, όπως ακριβώς τα πλανητικά ηλεκτρόνια ενός ατόμου *. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τη βασική ιδέα που βρίσκεται πίσω από αυτό το πρότυπο. Αν ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα Α αλληλεπιδρόντων νουκλεονίων μέσω ενός δυναμικού δυο σωμάτων V i,j η μη σχετικιστική χαμιλτονιανή μπορεί να γραφεί H = A A 1 ( 1.1 ) t i + V i i= 1 i, j= 1 όπου ti η κινητική ενέργεια των νουκλεονίων. Υπάρχουν πολλές πειραματικές ενδείξεις για την ύπαρξη μιας μέσης, ανεξάρτητης μονοσωματιδιακής κίνησης των νουκλεονίων, κάτι όμως το οποίο δεν είναι άμεσα προφανές από τη μορφή της παραπάνω χαμιλτονιανης. Μπορεί όμως να φανεί αν κάνουμε ένα διαχωρισμό της Η σε Α μονοσωματιδιακές χαμιλτονιανές, περιγραφόμενες από ένα μονοσωματιδιακό δυναμικό Ui (single paticle potential), και από μια απομείνουσα αλληλεπίδραση (esidual inteaction), ώστε H H o + H es, j =, ( 1.) A όπου H0 = ( ti+ Ui) h0() i i= 1 και H = 1 es Vi, j A A i= 1 i= 1 Η πρόταση αυτή προκύπτει άμεσα από το γεγονός ότι τα νουκλεόνια υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η σκέδαση μεταξύ δυο νουκλεονίων σε κατειλημένη θέση. Η δε χρησιμότητά της είναι προφανής: λόγο του ότι το δυναμικό V εξαρτάται, εκτός από τις χωρικές συντεταγμένες, και από άλλους βαθμούς ελευθερίας (spin, i-spin,..) συμπεραίνει κανείς πως για τον πλήρη καθορισμό του χρειάζεται τόσους συνδιασμούς καταστάσεων που θα αδυνατούσε να τους καθορίσει ακόμα και ο πιο υπερσύγχρονος υπολογιστής. Αν κατορθώσουμε να προσδιορίσουμε λοιπόν ένα δυναμικό Ui τέτοιο ώστε να ισχύει η σχέση H es << H 0 τότε οι κυριότερες ιδιότητες του πυρήνα A i= 1 U i * Από το παραπάνω προκύπτει μια ικανοποιητική εξήγηση μιας ιδιότητας των πυρηνιοκών δυνάμεων, του κορεσμού.

12 1 μπορούν να αποδοθούν μέσω της χαμιλτονιανής Η0 ενώ η υπολλειματική αλληλεπίδραση στη συνέχεια να μελετηθεί ως διαταραχή του ανεξάρτητου συστήματος των Α νουκλεονίων. Όσο πιο μικρή είναι αυτη τόσο πιο ρεαλιστική είναι η υπόθεση ενός μέσου ανεξάρτητου πεδίου. Έτσι σαν μια καλή αρχή για την προσεγγιστική περιγραφή ενός πυρήνα μπορούμε να αγνοήσουμε την υπολλειματική αλληλεπίδραση και να προσπαθήσουμε για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο προσδιορισμό του μέσου δυναμικού Ui. Όπως θα δούμε πράγματι, η προσέγγιση του μονοσωματιδιακού δυναμικού δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Ο καθορισμός του δυναμικού Ui ξεκινώντας από ένα γνωστό Vi,j μπορεί να επιτευχθεί με μια σύγχρονη μέθοδο, τη μέθοδο Hatee-Fock. Αυτή, όπως θα δούμε παρακάτω αναλυτικά, ορίζει το πεδίο αυτοσυνεπώς, βασιζόμενη στις κινήσεις των νουκλεονίων και στις ανά δύο μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

13 13 1 ΜΕΘΟΔΟΣ HARTREE - FOCK Ας θεωρησουμε ένα σύστημα δυο νουκλεονίων. Σύμφωνα με την αρχή του Pauli, τα δύο νουκλεόνια δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, με άλλα λόγια οι κυματοσυναρτήσεις τους πρέπει να είναι αντισυμμετρικές, ήτοι 1 Ψ 1,( 1, ) = [ ψ1( 1) ψ( ) ψ( 1) ψ1( )] ( 1.3) Ψ, δηλαδή την αρχή του Pauli. Πράγματι, αυτή η σχέση δίνει ( ) 0 1,1 1, = Για ένα σύνολο Ν φερμιονίων η αντισυμμετρικότητα περιγράφεται με την εισαγωγή στο μαθηματικό μας φορμαλισμό του τελεστού εναλλαγής Pij. Ο τελεστής εναλλαγής ορίζεται ως ο τελεστής εκείνος που όταν δρα στην κατάσταση ενός συστήματος εναλλάσει τις θέσεις και τα σπιν δύο σωματιδίων i και j. Δηλαδή P ij q (1) a q () ( i) ( j) ( N ) β... qµ... qλ... qn = q (1) a q () ( j) ( i) ( N ) β... qµ... qλ... qn ( 1.4) Έτσι η συνολική κυματοσυνάρτηση για τα Ν φερμιόνια θα είναι κατά αντιστοιχία N P Ψ ( 1,,..., N) = Σ( 1) P Πψi( i) ( 1.5) όπου Ρ είναι ο τελεστής ανταλλαγής του συνόλου των Ν σωματιδίων, ο (-1) P δίνει την πάριτυ της εναλλαγής και N ψ ( ) = ψ ( ) ψ ( )... ψ ( ) Π i = 1 i i 1 το γινόμενο των επι μέρους κυματοσυναρτήσεων. Προφανώς για N= αναγώμαστε στη σχέση (1.3). 1 P i= 1 N N Αν θεωρήσουμε δε ότι τα ψi είναι ορθοκανονικοποιημένα, που σημαίνει ότι ψ ψ d = δ i j ij τότε η σταθερά κανονικοποίησης για το ολοκλήρωμα της Ψ θα είναι:

14 14 Ψ * Ψd 1d... d N () 1= N! P [( 1) ] ψ ( )... N( ) = d1... dn 1 1 ψ = P P N Τελικά προκύπτει η μορφή Ψ (... ) 1 N = ψ 1 1 ψ N!... ψ N ( 1 )... ψ1( N) ( )... ψ ( ) ( )... ψ ( ) 1 N N N ( 1.6) Η ορίζουσα αυτή είναι γνωστή σαν ορίζουσα Slate (Slate deteminant). Ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε την ορίζουσα αντί του απλού γινομένου κυματοσυναρτήσεων βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή στη μορφή της συμπεριλαμβάνει την αντισυμμετρικότητα και την ορθογωνιότητα της Ψ καθώς και την απαγορευτική αρχή του Pauli. Πράγματι, για 1= ή ακόμα και για ψ1=ψ η ορίζουσα Slate μηδενίζεται. Αφού κατασκευάσαμε την ολική κυματοσυναρτηση των Ν νουκλεονίων επιχειρούμε να καθορίσουμε την ενέργεια Ε. Μπορούμε να γράψουμε E ( 1.1) i = Ψ H Ψ E = Ψ Ψ + Ψ Το πρώτο μέλος μπορεί να γραφεί pi Ψ Ψ = m i i P m 1 N ψ1 1 ψ N N ψ1 1 ψ N N i m i, j V i, j Ψ ( 1.7 ) pi... d... d A *( )... *( ) A ( )... ( ) = i pi pi d1ψi* ( i) ψi( i) = Ψ Ψ i m m

15 15 ενώ για το δεύτερο ισχύει Ψ Vij, Ψ=... d1... dna ψ1* ( 1 )... ψn* ( N) Vij, ψ1( 1)... ψn( N) ij, i< j u u = dd i jψi* ( i) ψj* ( j) Vij, ψi( i) ψj( j) ψi( j) ψj( i). i< j Εξαιτίας του γεγονότος ότι η ορίζουσα Slate έχει αντισυμμετρικό χαρακτήρα, κάτι που πρέπει να φανεί και στις παραπάνω σχέσεις, στην u u u u τελευταία εξίσωση χρησιμοποιήσαμε την ποσότητα ψi( i) ψ j( j) ψi( j) ψ j( i) u u ψ ψ. Έτσι η τελική μορφή της ενέργειας έχει αντί του απλού γινομένου i( i) j( j) ως εξής u p u u i E = Ψ H Ψ = ψi* ( i) ψi( d i) i + m i< j i u u u u u u u u ( 1.8 ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ψi* i ψ j* j Vi j ψi i ψ j j ψi j ψ j i dd i j. Η ενέργεια αυτή είναι ένα συναρτησοειδές των κυματοσυναρτήσεων ψ και ψ* οπότε αν εφαρμόσουμε τη θεωρία μεταβολών θα έχουμε τη σχέση δ H εi ψi ψ Ψ Ψ j = 0 ( 1.9 ) όπου ε ι είναι ο πολλαπλασιαστής Lagange. Η έκφραση αυτή οδηγεί στην εξίσωση Hatee-Fock uuu pi i i j i j j j j i i m ψ u ψ ψ u u ψ u ( ) + * V, ( ) d ( ) j u u u u u ψ * ψ ψ = εψ ( ) V, ( ) d ( ) ( ) j j i j i j j j i i i i ( 1.10 )

16 16 Αν κανείς θέσει και i j ψ ψ u V ψ d = V ( ) ( ) j* i, j j j j H i uu *, ( j) V, ψ ( i) = V ( ) j i j j F i j τότε μπορεί να γράψει την παραπάνω εξίσωση σε μια πιο κομψή μορφη: uuu pi i i H i i i F i j i j j i i i m ψ u u ψ u uu ψ u u εψ u ( ) + V ( ) ( ) V (, ) ( ) d = ( ) ( 1.11 ) Το δυναμικό V H καλείται ευθή δυναμικό Hatee ενώ το V F είναι το δυναμικό ανταλλαγής ή δυναμικό Fock. Το τελευταίο είναι, όπως μπορούμε να δούμε, μη τοπικό, δηλαδή εξαρτάται και από την κατάσταση των γειτονικών φερμιονίων. Εξαιτίας της μη γραμμικής ολοκληροδιαφορικής φύσης αυτής της εξίσωσης είναι δύσκολο να λυθεί στη μορφή που εμφανίζεται στην Αντίθετα μπορεί να λυθεί με τη μέθοδο της αυτοσυνέπειας (επαναλήψεις) πάνω στις κυματοσυναρτήσεις. Στη μέθοδο αυτήν παίρνουμε μια αρχική τιμή της ενέργειας και λύνοντας την εξίσωση Hatee-Fock βρίσκουμε την μονοσωματιδιακή κυματοσυνάρτηση ψι. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές στη συνέχεια συγκεντρώνονται και μας δίνουν την ορίζουσα Slate με τη βοήθεια της οποίας υπολογίζεται η ολική ενέργεια Ε. Με την ενέργεια αυτή λύνουμε την νέα εξίσωση HF και νέες κυματοσυναρτήσεις υπολογίζονται. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να παρατηρηθεί μια σύγκληση, δηλαδή όταν δυο διαδοχικές τιμές της ενέργειας δεν θα διαφέρουν σχεδόν καθόλου.

17 17 Η εξίσωση Hatee-Fock είναι μια εξίσωση για ένα σωματίδιο αλλά σε τρεις διαστάσεις. Αν θεωρήσουμε πως υπάρχει σφαιρική συμμετρία και εφαρμόσουμε χωρισμό των μεταβλητών παίρνουμε την ακτινική εξίσωση Hatee- Fock σε μια διάσταση: h d h ll ( + 1) + + U HF Rnl = nlrnl md m ( ) ε ( ) ( 1.1 ) όπου ισχύει nlm( ) R ( ) Y ( ) nl m φ = l Ω Βέβαια ακόμα κι έτσι η λύση των εξισώσεων Hatee-Fock είναι δύσκολη και χρονοφόρα, πόσο μάλλον όταν έχουμε να λύσουμε Ν τέτοιες εξισώσεις. Για τον λόγο αυτό συχνά χρησιμοποιούμε ένα απλό και ήδη γνωστό δυναμικό το οποίο έχει παρόμοιες ιδιότητες με το δυναμικό Hatee-Fock και το οποίο εφαρμόζεται απ ευθείας στην εξίσωση Schoedinge. Τέτοιο δυναμικό μπορεί να είναι είτε ένα σφαιρικό φρέαρ είτε ένας αρμονικός ταλαντωτής ή ακόμα ένα δυναμικό Woods-Saxon το οποίο προσεγγίζει ακόμα καλύτερα το δυναμικό HF. V WS = V 1 ( R) 0 / α 1+ e Η προσέγγιση αυτή ενός γνωστού δυναμικού μπορεί να φανεί σχηματικά στο παρακάτω σχήμα, όπου U είναι το δυναμικό Woods-Saxon. Εικόνα 1 :Προσέγγιση του δυναμικού Woods Saxon και σύγκριση με την πραγματική πυρηνι- κή αλληλεπίδραση

18 18 Tα δυναμικά αυτά είναι στην ουσία πολύ απλά και προσεγγιστικά και από μόνα τους δε μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γι αυτό, η θεωρία συναντάται και ως φτωχή Hatee-Fock θεωρία (poo man s Hatee-Fock). Για τους μαγικούς αριθμούς, παραδείγματος χάρην, έχουμε: Πυρηνικοί μαγικοί αριθμοί =, 8, 0, 50, 8 μαγικοί αριθμοί αρμονικού ταλαντωτή =, 8, 0, 40, 70 Η διαφορά αυτή των μαγικών αριθμών συνεχίζει να εμφανίζεται, εκτός κι αν εισάγει κανείς και έναν όρο σπιν-τροχιάς, το οποίο σημαίνει ότι η ακτινική εξίσωση Schoedinge εξαρτάται όχι μόνο από το l αλλά και από το j της κατάστασης ενός σωματιδίου. Ο όρος σπιν-τροχιάς υπάρχει και στα άτομα, αλλά είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι μια πολύ φυσική συνέπεια, καθώς οι δυνάμεις σπιν-τροχιάς προέρχονται από σχετικιστικά φαινόμενα και η αλληλεπίδραση των νουκλεονίων στους πυρήνες είναι πιο σχετικιστική απ ότι των ηλεκτρονίων στα άτομα. Η πιο εύχρηστη μορφή του δυναμικού σπιν-τροχιάς είναι η παράγωγος του δυναμικού U() και για ένα δυναμικό Woods-Saxon παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα: Μπορεί λοιπόν κάποιος να εκφράσει το δυναμικό σπιν-τροχιάς ως 1 Uso..( ) = Vls 0 ( ) du d Όπως πολύ χαρακτηριστικά φαίνεται, ο όρος σπιν τροχιάς, που προστίθεται στο δυναμικό U(), χρησιμοποιείται χωρίς κανένα θεωρητικό υπόβαθρο, παρά μόνο επειδή οδηγεί τους υπολογισμούς μας σε πιο ακριβή αποτελέσματα. Αυτό που αργότερα θα διαπιστώσουμε (κεφάλαιο 3) είναι ότι

19 19 στη μελέτη των πυρηνικών μοντέλων από σχετικιστικής πλευράς ο όρος σπιν τροχιάς εμφανίζεται σαν άμεση συνέπεια της θεωρίας μας με τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η λύση των εξισώσεων Hatee-Fock με τη χρήση γνωστού δυναμικού (Woods-Saxon) έχει πάψει πλέον να χρησιμοποιείται, κι αυτό γιατί η ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα είναι ικανή να μελετήσει οποιοδήποτε πολύπλοκο δυναμικό. Οι πρώτοι υπολογισμοί της αυτοσυνεπούς εξίσωσης Hatee Fock για πυρήνες κλειστων φλοιών έγιναν στα μέσα του 60. Η μέθοδος αυτή έδειξε να είναι μια πολύ καλή μέθοδος υπολογισμού του μέσου πυρηνικού πεδίου, μιας και είναι σε θέση να περιγράψει όλες τις συμμετρίες που παρατηρούνται στα σωματίδια του πυρήνα. Παρ όλ αυτά όμως για να είναι μια θεωρία ή μέθοδος σωστή, θα πρέπει πέρα από την εξασφάλιση ορισμένων θεωρητικών απαιτήσεων, να αναπαράγει τα σωστά πειραματικά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο όμως η μέθοδος Hatee-Fock, με τη μορφή που έχει στη σχέση 1.11 βρήκε σημαντικές δυσκολίες. Παρατηρήθηκε ότι είναι ικανή να υπολογίσει με πολύ καλή ακρίβεια την ακτίνα των πυρηνικών ατόμων ή την ενέργεια αυτών, αλλά ο υπολογισμός και των δυο ποσοτήτων μαζί οδηγούσε σε σημαντικά σφάλματα. Επίσης, το γεγονός ότι οι πυρήνες χαρακτηρίζονται από τεράστιες απωστικές δυνάμεις στις μικρές αποστάσεις (σκληρή καρδιά), δεν μπορούσε να εξηγηθεί από την εξίσωση Διάφορα δυναμικά χρησιμοποιήθηκαν κατα καιρούς, χωρίς όμως να υπάρχει καποία βελτίωση των παραπάνω σφαλμάτων. Και αυτό μέχρι την στιγμή που υιοθετήθηκε η ιδέα ότι η αλληλεπίδραση εξαρτάται από την πυκνότητα ρ. Η πυκνότηα ρ στην ουσία δεν εκφράζει τίποτε άλλο από την πιθανότητα ένα σωματίδιο να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση για μια ορισμένη χρονική στιγμή. Εκφράζεται δε από τη σχέση ορισμού: ρ = ψ ψ (1.13) Σε όλες τις διερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν, έγινε απόπειρα να παραχθεί αλληλεπίδραση η οποία να περιγράφει εκτός των άλλων και την περιορισμένη εμβέλεια (finite-ange) καθώς και την ανεξαρτησία από την ορμή (τοπικότητα). Οι υπολογισμοί παρήγαγαν ποιοτικά τις βασικές ιδιότητες των πυρήνων αλλά αποτύγχαναν στο ποσοτικό τομέα. Η υπέρβαση αυτού του εμποδίου ήρθε όταν εγκαταλείφθηκε η αντιστοιχία με την γυμνή αλληλεπίδραση νουκλεονίου νουκλεονίου και οι ενεργές αλληλεπιδράσεις εφαρμόστηκαν απ ευθείας στους παρατη-ρήσιμους πεπερασμένους i i

20 0 πυρήνες *. Οι αλληλεπιδράσεις Skyme και Gogny, καθώς και το σχετικιστικό μοντέλο μέσου πεδίου αποτέλεσαν τα καθιερωμένα μοντέλα της πυρηνικής θεωρίας μέσου πεδίου. Πριν αναφερθούμε, όμως, στις παραπάνω αλληλεπιδράσεις θα κάνουμε μια εισαγωγή σε μια πιο πρόσφατη και γενικότερη θεωρία η οποία βασίζεται στην εξάρτηση των παρατηρήσιμων μεγεθών από την πυκνότητα και η οποία εμπεριεχει τις αλληλεπιδράσεις Skyme και Gogny. * Ο όρος πεπερασμένοι δηλώνει την αντίθεση με την πυρηνική ύλη και τους βαρείς πυρήνες που την προσεγγίζουν

21 1. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΟΕΙΣΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ.1 Θεωρία Thomas-Femi Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αναπτύξουμε την θεωρία συναρτησοειδών πυκνότητας, που είναι και το κύριο θέμα την εργασίας. Η θεμελίωση αυτής έγινε σε ατομικό επίπεδο, όπου δηλαδή τα αλληλεπιδρόντα σωματίδια είναι τα ηλεκτρόνια, και σε αυτό το επίπεδο θα κάνουμε την εισαγωγή μας στη θεωρία, πρίν περάσουμε στην εφαρμογή της στους πυρήνες. Η DFT είναι μια θεωρία, η οποία μας επιτρέπει να αντικαταστήσουμε την ολοκληρωμένη κυματοσυνάρτηση των Ν φερμιονίων και την αντίστοιχη εξίσωση Schoedinge με την πολύ πιο απλή πυκνότητα ηλεκτρονίων ρ(). Η ιστορία τέτοιων θεωριών είναι μεγάλη και μέχρι το 1964 αυτές χαρακτηριζόταν μόνο σαν μοντέλα. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν με την εργασία των Thomas και Femi το 197. Αυτό που συνειδητοποίησαν τότε ήταν ότι για την μελέτη της συνεισφοράς των ηλεκτρονίων στα άτομα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η στατιστική θεώρηση αυτής. Οι υποθέσεις που έκανε ο Thomas ήταν ότι «τα ηλεκτρόνια διανέμονται ομοιόμορφα στον έξι-διάστατο χώρο των φάσεων για την κίνηση ενός ηλεκτρονίου» και ότι υπάρχει ένα ενεργό δυναμικό το οποίο «καθορίζεται από το πυρηνικό φορτίο και τη συνεισφορά των ηλεκτρονίων». Η μορφή που θα έχει η εξίσωση Thomas-Femi μπορεί να παραχθεί από αυτές τις υποθέσεις. Χωρίζουμε τον χώρο σε πολλούς μικρούς κύβους, καθένας από τους 3 οποίους έχει πλευρά l και όγκο V = l και περιέχει ορισμένο αριθμό από ηλεκτρόνια. Υποθέτουμε ότι κάθε ηλεκτρόνιο σε κάθε κύβο συμπεριφέρεται σαν ένα ανεξάρτητο φερμιόνιο στην θερμοκρασία του απολύτου μηδενός (Τ=0K). Το ενεργειακό επίπεδο ενός σωματιδίου σε τριδιάστατο φρέαρ απείρου βάθους δίνεται από τη σχέση h ε ( nx, ny, nz) = ( nx + ny + nz ) (.1) 8ml h = 8ml όπου nμ=1,,3,. Για μεγάλους κβαντικούς αριθμούς, δηλαδή για μεγάλο R, ο αριθμός των ενεργειακών σταθμών με ενέργεια μικρότερη της ε μπορεί να R

22 προσεγγιστεί με τον όγκο σφαίρας ακτίνας R στο χώρο ( x, y, z) αριθμός είναι πR π 8ml ε Φ ( ε) = = h 3/ n n n. Αυτός ο (.) Ο αριθμός των ενεργειακών σταθμών μεταξύ ε και ε+δε είναι επομένως ( ) =Φ ( + ) Φ ( ) g ε ε ε δε ε 3/ (( ) ) 3 π 8ml 1/ = ε δε O δε + (.3) 6 h όπου g(ε) είναι η πυκνότητα των καταστάσεων ενέργειας ε. Για να υπολογίσουμε τη συνολική ενέργεια ενός κύβου με ΔΝ ηλεκτρόνια, χρειαζόμαστε την πιθανότητα f(ε) ώστε μια κατάσταση ενέργειας ε να είναι κατειλημμένη. Αυτή προκύπτει από τη σχέση f 1 = 1 + e β ε µ (.4) ( ε ) ( ) που είναι η μαθηματική έκφραση της στατιστικής Femi-Diac. Έτσι μπορούμε να βρούμε της συνολική ενέργεια των ηλεκτρονίων στον κύβο, αθροίζοντας όλες τις συνεισφορές των διαφορετικών ενεργειακών καταστάσειων: 3/ m = 4 = 3/ ( ) ( ) Ε= ε f ε g ε dε 8π m 5 h ε F 3 3/ π l ε dε h l 0 ε 3 5/ F (.5) όπου εf είναι η ενέργεια Femi. Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάθε ενεργειακή στάθμη είναι διπλά κατειλημμένη, λόγο της ύπαρξης δυο σπιν (πάνω και κάτω).

23 3 Η ενέργεια Femi σχετίζεται και με τον αριθμό των ηλεκτρονίων ΔΝ του κύβου, μέσω της σχέσης: = ( ) ( ) N = f ε g ε dε 8π m 3 h 3/ Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι Ε= 3 5 Ν ε 3h 3 l ε 3 3/ F /3 5/3 3 Ν l 3 = 10m 8π l F (.6) (.7) Η τελευταία εξίσωση είναι μια σχέση μεταξύ της συνολικής κινητικής 3 ενέργειας και την πυκνότητας ηλεκτρονίων ρ = Ν / l = Ν/ V για κάθε κύβο στο χώρο. Προσθέτοντας τη συνεισφορά όλων των κύβων, βρίσκουμε τη συνολική κινητική ενέργεια 3 TTF ρ 3 π dρ 10 3 ( ) = ( ) ( ) /3 5/3 (.8) όπου το όριο ΔV 0, έχει παρθεί για να μας δώσει ολοκλήρωμα, αντί του απλού αθροίσματος. Αυτό είναι το γνωστό συναρτησοειδές της κινητικής ενέργειας, το οποίο οι Thomas και Femi επιχείρησαν να εφαρμόσουν στα ηλεκτρόνια των ατόμων. Αυτό που κατάφεραν με την παραπάνω προσέγγιση ήταν να εκφράσουν την κινητική ενέργεια σαν συνάρτηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας ρ. Αν κανείς κάνει ένα βήμα παραπάνω και λάβει υπ όψην του τόσο την κλασσική ηλεκτροστατική ενέργεια της αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίου πυρήνα (ενέργεια Coulomb) όσο και την άπωση μεταξύ των ηλεκτρονίων, παίρνει τη σχέση της ολικής ενέργειας για ένα άτομο σαν συνάρτηση μόνο της ηλεκτρονικής πυκνότητας ρ : 3 3 ρ( ) 1 ρ( ) ρ( ) ETF ρ( ) = ( 3π ) dρ( ) Z d + dd 10 /3 5/ Coulomb (.9)

24 4 Μπορούμε τώρα να θεωρήσουμε ότι για τη βασική κατάσταση ενός ατόμου, η ηλεκτρονική πυκνότητα ελαχιστοποιεί το συναρτησοειδές Ε[ρ] και επίσης υπακούει στον περιορισμό N N[ ρ( )] ρ( d ) (.10) = = όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων στο άτομο. Μπορεί όμως κανείς να ενσωματώσει τον περιορισμό αυτό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολλαπλασιαστών Lagange. Η πυκνότητα ηλεκτρονίων της βασικής κατάστασης, λοιπόν, πρέπει να ικανοποιεί την αρχή των μεταβολών { ETF[ ] TF ( d )} δ ρ µ ρ( ) = 0 (.11) Η εξίσωση Eule-Lagange που προκύπτει από την παραπάνω σχέση, είναι η δ E 5 TF ( ) 3 µ TF = = CFρ ϕ( ) (.1) δρ( ) 3 όπου μ ο πολλαπλασιαστής Lagange που λέγεται χημικό δυναμικό και φ() το ηλεκτροστατικό δυναμικό. Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να λυθεί σε συνδιασμό με την.10 και η προκύπτουσα πυκνότητα ηλεκτρονίων να μας δώσει τη συνολική ενέργεια. Αυτό, στην ουσία, είναι και το μοντέλο Thomas-Femi. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το παραπάνω μοντέλο, στο συνολικό συναρτησοειδές της ενέργειας προστέθηκε και ο όρος της κινητικής ενέργειας που προέρχεται από τον γνωστό τύπο του Weizsacke, με έναν πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Για την ακρίβεια στο νέο Ε[ρ] συναντάμε τον επι πλέον όρο 1 ρ( ) λ d 8 (.13) ρ( ) Η παράμετρος λ είναι ίση με 1/9, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες εμπειρικές τιμές, όπως 1/5, 0,186 αλλά και 1/6. Το χημικό δυναμικό τότε παίρνει τη μορφή 5 3 λ ρ ) ρ( ) µ TF = CFρ( ) + ( ϕ( ) (.14) 3 8 ρ ( ) ρ( ) Η λύση της παραπάνω εξίσωσης δίνει για την πυκνότητα ηλεκτρονίων 1 Ø 8m ø ~ exp - - Ł ł l Œº œß (.15)

25 5 το οποίο μπορεί να παρασταθεί συναρτήσει της απόστασης ώς εξής: Η μαύρη γραμμή εκφράζει την πυκνότητα, όπως αυτή βρέθηκε με τη μέθοδο Hatee-Fock, ενώ οι διακεκομμένες είναι οι αντίστοιχες της μεθόδου Thomas- Femi και για διάφορα λ. Η μορφή λοιπόν αυτής της εξίσωσης θα είναι η.9 ή με μια πιο συμπτιγμένη μορφή E ρ T ρ E ρ E ρ TF ( ) = ( ) + ( ) + ( ) C ext (.16) όπου ο πρώτος όρος είναι η κινητική ενέργεια του συστήματος των ηλεκτρονίων, ο δεύτερος εκφράζει την μεταξύ τους αλληλεπίδραση Coulomb και ο τρίτος αναφέρεται στο εξωτερικό δυναμικό λόγω πυρήνα. Με λίγα λόγια, αυτό που κατάφεραν με την παραπάνω προσέγγιση ήταν να εκφράσουν την ολική ενέργεια σαν συνάρτηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας ρ. Αμέτρητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις της παραπάνω θεωρίας έγιναν τα χρόνια που πέρασαν. Δυστυχώς, η πρωταρχική μέθοδος παύει να λειτουργεί όταν κάποιος μεταβαίνει στην περίπτωση των μορίων και των πυρήνων. Αυτό, και σε συνδυασμό με το ότι η ακρίβεια στα άτομα δεν ήταν μεγάλη, συγκριτικά με άλλες μεθόδους, έκανε τη μέθοδο Thomas-Femi να

26 6 θεωρείται μια υπεραπλοποιημένη θεωρία χωρίς πραγματική σημασία στις ποσοτικές προβλέψεις. Παρ όλ αυτά, η κατάσταση άλλαξε με τη δημοσίευση-ορόσημο από τους Hohenbeg και Kohn το Αυτοί εξασφάλισαν ένα θεμελιώδη θεώρημα, δείχνοντας ότι για τη βασική κατάσταση, το μοντέλο Thomas-Femi μπορεί να θεωρηθεί σαν η προσέγγιση μιας γενικότερης θεωρίας, της Θεωρίας Συναρτησοειδών Πυκνότητας.. Θεωρήματα Ηohenbeg - Kohn Το αρχικό σημείο της θεωρίας είναι τα δύο θεωρήματα των Ηohenbeg και Kohn, τα οποία έδωσαν το θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίησή της. Το πρώτο θεώρημα των Ηohenbeg και Kohn αποδεικνύει ότι η πυκνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν η βασική συνάρτηση η οποία καθορίζει με μοναδικό τρόπο το σύστημα αντί ενός εξωτερικού δυναμικού *. Μπορεί δε να οριστεί ως εξής: «Κάθε παρατηρήσιμη ποσότητα ενός στατικού κβαντομηχανικού συστήματος καθορίζεται από την πυκνότητα της βασικής κατάστασης μοναδικά». Το θεώρημα αυτό στην ουσία μας λέει ότι γνωρίζοντας την πυκνότητα βασικής κατάστασης n0() είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την αντίστοιχη κυματοσυνάρτηση Ψ 0( 1,,... N ). Αυτό σημαίνει ότι το Ψ0, και συνεπώς όλες οι παρατηρούμενες ποσότητες, είναι συναρτησοειδή της n0(). Αν το Ψ0 μπορεί να υπολογιστεί από το n0() και αντιστρόφως τότε οι δύο συναρτήσεις είναι ισάξιες και περιέχουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες. Ψ =Ψ (,,... ) [ n ] k 1 N k 0 Με μια πρώτη ματιά αυτό φαίνεται αδύνατο. Πώς μπορεί μια συνάρτηση μιας μεταβλητής να είναι ισάξια με μια συνάρτηση που περιέχει Ν μεταβλητές; Πως μπορεί μια αυθαίρετη μεταβλητή να περιέχει τις ίδιες πληροφορίες όπως Ν τέτοιες μεταβλητές; * Είναι αποδεδειγμένο ότι το εξωτερικό πεδίο κατ αρχήν καθορίζει όλες τις ιδιότητες του συστήματος. Αυτή είναι η φυσική διαδικασία για τα κβαντομηχανικά προβλήματα, λύνοντας στη συνέχεια την εξίσωση Schoedinge για τις ιδιοκαταστάσεις του συστήματος.

27 7 Το σημαντικό σημείο που κάνει κάτι τέτοιο δυνατό είναι το γεγονός ότι η γνώση της n0() συνεπάγεται γνώση αναμφίβολα πολλή περισσότερη από μια οποιαδήποτε άλλη πυκνότητα n(). Κι αυτό γιατί η n0() αναπαριστά τη (χωρική) συνεισφορά της πιθανότητας για τη λύση μιας εξίσωσης Schoedinge Ν σωμάτων. Ασφαλώς δεν είναι ακόμη προφανές πώς η συνθήκη αυτή είναι αρκετή για να καθορίσει το Ψ0( 1,,... N ) μοναδικά από το n0(), αλλά είναι εμφανές το ότι η πυκνότητα n0() δεν είναι μια απλά συγκεκριμένη τιμή της πυκνότητας, μα μια ξεχωριστή ποσότητα. Το να αποδείξουμε μαθηματικά το παραπάνω θεώρημα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Προκαλεί μάλιστα έκπληξη γιατί χρειάστηκαν 38 χρόνια από το πρώτο άρθρο του Schoedinge για την κβαντική μηχανική έως το άρθρο των Hohenbeg και Kohn. Ας θεωρήσουμε λοιπόν την ύπαρξη δύο δυναμικών τα οποία διαφέρουν περισσότερο από μια σταθερά και στα οποία αποδίδεται η ίδια πυκνότητα ρ. Οι εξισώσεις ιδιοτιμών θα είναι ( ee ) ( ee ) T + V + V Y = E Y T + V + V ' Y ' = E' Y' gs gs (.17) Οι κυματοσυναρτήσεις βασικής κατάστασης Ψ και Ψ ' είναι προφανώς διαφορετικές λόγω της διαφορετικότητας των παραπάνω δυναμικών. Χρησιμοποιώντας το θεώρημα των μεταβολών μπορεί να αποδείξει κανείς ότι αν ' ρ ρ'. Για την ακρίβεια, είναι: Ψ Ψ θα ισχύει ταυτόχρονα και ( ) ( ) H = T + V ee + V οπότε προκύπτουν οι ανισώσεις: H' = T + V ee + V ' wste : H = H' + V-V ' E gs = Y H Y < Y' H Y ' =Y ' H' + V-V ' Y ' ( ) ( ) ( ) (.18) =Ε ' gs + ρ' υ υ' d και ομοίως E ' ' ' ' gs = Y H Y < Y H' Y = Y H + V '-V Y ( ) '( ) ( ) =Ε gs + ρ υ υ d

28 8 Αν σε αυτό το σημείο θεωρήσουμε ότι οι διαφορετικές κυματοσυναρτήσεις ρ = ρ' ) τότε οι παραπάνω σχέσεις οδηγούν δίνουν ίδιες πυκνότητες ( ( ) ( ) στην παρακάτω αντίφαση Ε +Ε ' <Ε +Ε ' (.19) gs gs gs gs Συνεπώς έχουμε μια προς μια αντιστοιχία του δυναμικού με την κυματοσυνάρτηση καθώς και της τελευταίας με την πυκνότητα V«Y«και σαν συνέπεια αυτού κάθε παρατηρήσιμη ποσότητα R του συστήματος είναι μοναδικό συναρτησοειδές της πυκνότητας [ ] R [ ] R [ ] (.0) Y Y = Το δεύτερο θεώρημα των Ηohenbeg και Kohn μπορεί να διατυπωθεί ως εξής : «Η ακριβής τιμή της πυκνότητας στη βασική κατάσταση ενός συστήματος που βρίσκεται σε ένα εξωτερικό πεδίο μπορεί να βρεθεί ελαχιστοποιώντας το συναρτησοειδές πυκνότητας». Σε συνδιασμό και με το πρώτο θεώρημα, αυτή η πρόταση μας λέει ότι για το συναρτησοειδές της ενέργειας ενός συστήματος μέσα σε ένα γνωστό εξωτερικό δυναμικό υ0 Eu T V $ ee u o [ ] = Y [ ] + + o Y[ ] η ακριβής πυκνότητα της βασικής κατάστασης μπορεί να βρεθεί με ρ,δηλαδή: E υ ελαχιστοποίηση της [ ] o Eo [ ρ], (.1) = min. (.) ρ E υ o Βασικό «συστατικό» αυτού του θεωρήματος είναι το συναρτησοειδές F ρ, το οποίο ορίζεται ώς ακολούθως. Αν ρ() είναι η πυκνότητα της HF [ ] βασικής κατάστασης συσχετιζόμενη με κάποιο εξωτερικό δυναμικό, τότε HF [ ] [ ] ee [ ] F = T + V = Y T + V Y (.3) Το συναρτησοειδές αυτό δεν περιλαμβάνει το εξωτερικό πεδίο και είναι παγκόσμιο (univesal), με την έννοια ότι παραμένει το ίδιο για όλα τα προβλήματα ηλεκτρονικής δομής.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα