ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα."

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2005, Ν.122(I)/2003, Ν.239(I)/2004, N.143(I)/2005 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 01/2006, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.122(I)/2003 ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26(1)(α) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2005 και το άρθρο 4 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμών του 2004, ΚΔΠ.472/2004, και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που λήφθηκαν μετά τη δημοσίευση του Προσχεδίου της πιο πάνω αναφερόμενης Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, εκδίδει την ακόλουθη Ρυθμιστική Απόφαση. 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: 1.1 Ο τομέας της Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθερος (μετά από αδειοδότηση από τη ΡΑΕΚ). 1.2 Ο τομέας Μεταφοράς (δίκτυα υψηλής τάσης από 66KV και άνω) έχει μονοπωλιακή δομή. Αποκλειστική κυριότητα των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων, της συντήρησης, των επιδιορθώσεων και των επεκτάσεων του, έχει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ενώ αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας, διαχείρισης και μέριμνας για την ανάπτυξη 1 / 31

2 του, έχει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ). Τα τιμολόγια για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς είναι ρυθμιζόμενα. 1.3 Ο τομέας Διανομής (δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης) έχει επίσης μονοπωλιακή δομή. Αποκλειστική κυριότητα των παγίων του Συστήματος Διανομής και αποκλειστικό δικαίωμα διατήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του, έχει η ΑΗΚ. Τα τιμολόγια για τη χρήση του Συστήματος Διανομής είναι ρυθμιζόμενα. 1.4 Ο τομέας της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνεται στην προμήθεια σε Επιλέγοντες Καταναλωτές και προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Καταναλωτές. Αποκλειστικός προμηθευτής των μη επιλεγόντων καταναλωτών είναι η ΑΗΚ και τα σχετικά τιμολόγια είναι ρυθμιζόμενα. Η προμήθεια σε επιλέγοντες καταναλωτές είναι ελεύθερη και γίνεται στα πλαίσια διμερών εμπορικών συμβολαίων, από αδειούχους Προμηθευτές με ρυθμιζόμενες τιμές. Η ΑΗΚ ως Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου δημοσιεύει τα σχετικά τιμολόγια. Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητα τους επαρκές δυναμικό παραγωγής εγκατεστημένο στη Δημοκρατία. 1.5 Ο τομέας Παραγωγής της ΑΗΚ προμηθεύει τον τομέα Προμήθειας της ΑΗΚ με βάση εσωτερική τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και το οποίο πιστοποιείται και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ στα πλαίσια του λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ. 1.6 Δαπάνες που αφορούν Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας [Άρθρο 88, Νόμος 122(Ι)/2003] και δαπάνες Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας [Άρθρο 101, Νόμος 122(Ι)/2003] ανακτώνται με διακριτό τρόπο στα πλαίσια των συναλλαγών που διαχειρίζεται ο ΔΣΜ ή άλλως πως. 1.7 Εφαρμόζεται κάθετος λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας για τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής 2 / 31

3 ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα. 2.0 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ Η Μεθοδολογία Διατιμήσεων βασίζεται στα εξής: Στην Οδηγία 96/92/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ της 26/06/2003 Στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81/924/ΕΟΚ της 27/10/1981 Στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122(Ι)/2003) Στο σχετικό Κανονισμό, ΚΔΠ 472/2004, «Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Στις διεθνείς αρχές για τις Διατιμήσεις της Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1 ΟΔΗΓΙΑ 2003/54/ΕΚ Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ της 26 ης Ιουνίου 2003 αναφέρεται στους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί την Οδηγία 96/92/ΕΚ. Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία έχει δημιουργηθεί ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), με σκοπό τη διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς. Σημαντική ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς είναι η κατανομή φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής η οποία πρέπει να γίνεται βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τις διμερείς Συμβάσεις των Παραγωγών, των Παραγωγών από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), την οικονομική προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς 3 / 31

4 και τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος Μεταφοράς. Τα τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών της εξισορρόπησης του φορτίου και της χρέωσης των χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς θα καταρτίζονται με τρόπο αμερόληπτο που αντικατοπτρίζει το κόστος και θα δημοσιεύονται. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ) έχει την ευθύνη για την έγκριση των μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των διατιμήσεων Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Οι εν λόγω διατιμήσεις θα επιτρέπουν έσοδα για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής κατά τρόπο ώστε οι επενδύσεις αυτές να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των δικτύων. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς ή/και Διανομής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τα τιμολόγια προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και εφαρμόζονται αμερόληπτα. 2.2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (Ν.122(Ι)/2003) μεταφέρει στην Κυπριακή νομοθεσία την Οδηγία 2003/54/ΕΚ και συγκεκριμένα με βάση το νόμο αυτό: Εγκαθιδρύεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Δημιουργείται ο θεσμός του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ρυθμίζεται η πρόσβαση τρίτων στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής Επιτρέπεται η εισαγωγή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας Ρυθμίζονται θέματα προστασίας καταναλωτή σχετικά με την 4 / 31

5 ηλεκτρική ενέργεια Η ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων της, έχει εξουσία και αρμοδιότητα να: Διασφαλίζει όπως οι Κανόνες Μεταφοράς/Διανομής και οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού διαμορφώνονται και εγκρίνονται Ρυθμίζει τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους Στο Μέρος V του Νόμου, Διατιμήσεις και Χρεώσεις αναφέρονται οι αρχές που διέπουν τις διατιμήσεις και χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 31(Ι) «όλες οι διατιμήσεις και χρεώσεις για υπηρεσίες που προνοούνται από τον Ν.122(Ι)/2003 αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής υπηρεσιών αυτών και δεν οδηγούν σε δυσμενή διάκριση μεταξύ των αγοραστών των υπηρεσιών αυτών». Σύμφωνα με το άρθρο 32, οι διατιμήσεις και χρεώσεις που εισπράττουν πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του Ν.122(Ι)/2003 για τις υπηρεσίες που παρέχουν, καθορίζονται με κανονισμούς και με τη προβλεπόμενη μεθοδολογία που αποφασίζεται από τη ΡΑΕΚ και αντικατοπτρίζουν τα έξοδα και συμπεριλαμβάνουν εύλογο κέρδος. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δύνανται να ανακτούν όλα τα έξοδα που εύλογα ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης τους πάνω σε αποδοτική βάση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των ακολούθων: (α) Το κόστος των καυσίμων, ημερομισθίων και μισθών και 5 / 31

6 (β) (γ) (δ) (ε) άλλων λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης Την πρόβλεψη για κεφαλαιουχική απόσβεση Την εύλογη απόδοση του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου Τα έξοδα που προκύπτουν από τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται στον κάτοχο αδείας σύμφωνα με τον Ν.122(Ι)/2003, ή άλλους Νόμους Έξοδα που προκύπτουν από την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, όταν η ΡΑΕΚ αποφασίζει για το κατάλληλο επίπεδο των διατιμήσεων ή άλλων χρεώσεων, λαμβάνει υπόψη της και τα ακόλουθα: Την προστασία των καταναλωτών ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές Την ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Στα Άρθρα 50, 52(γ) και 56 ορίζονται τα επιτρεπόμενα έσοδα του Ιδιοκτήτη των Συστημάτων Μεταφοράς & Διανομής και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ιδιοκτήτης των Συστημάτων Μεταφοράς & Διανομής εισπράττει έσοδα, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την άδεια του. Τα έσοδα αυτά που προέρχονται από διατιμήσεις και χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 85 του Νόμου 122(Ι)/2003. Το άρθρο 85 αναφέρεται στις χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής. Οι ρυθμιστικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τη ΡΑΕΚ προνοούν τόσο για τις μεθόδους όσο και για τη μορφή των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που ετοιμάζονται από το 6 / 31

7 Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής. Η χρέωση για τη σύνδεση ή τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος Διανομής, υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό, όπως προνοείται στο Άρθρο 85(5), να ανακτά ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής: (α) (β) Τη νενομισμένη αναλογία των εξόδων που υφίσταται άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων Ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν τα έξοδα αυτά Η ΡΑΕΚ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τι συνιστά νενομισμένη αναλογία και εύλογο ποσοστό απόδοσης. Επίσης στο άρθρο 67 αναφέρεται ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προέρχονται από τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και παραχωρούνται στον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς για κάλυψη οποιουδήποτε μέρους ή και του συνόλου, εάν υπάρχει επάρκεια, των σχετικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 64, θέτει στη διάθεση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, του προσωπικού και των υποστατικών του. Αυτά καθορίζονται στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του ΔΣΜ. 7 / 31

8 3.0 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ρύθμιση των Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του μακροχρόνιου οφέλους της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, την Προστασία των Καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας και την εξασφάλιση απρόσκοπτου και ομαλού Ενεργειακού Εφοδιασμού. Στα πλαίσια αυτά, η ρύθμιση των Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 3.1 Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος κάθε τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 3.2 Να μην ενθαρρύνεται η περιττή κατανάλωση αλλά τουναντίον να ενθαρρύνεται η εξοικονόμηση ενέργειας. 3.3 Να ενθαρρύνεται η μεγιστοποίηση στην αξιοποίηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 3.4 Να παρέχουν στους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκή κίνητρα ώστε οι φορείς αυτοί να βελτιστοποιούν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν. 3.5 Να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 3.6 Να μη δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών. 3.7 Να μη στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. 3.8 Να εμφανίζονται στα τιμολόγια, με τρόπο διαφανή και διακριτό, οι επιπτώσεις που τυχόν έχουν στις Διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι εφαρμογές άλλων αποφάσεων πολιτικής (π.χ. ΑΠΕ). 3.9 Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να είναι όσο το δυνατό πιο απλά και κατανοητά Η εξέλιξη των τιμών να είναι προβλεπτή και να αποφεύγονται οι απότομες διακυμάνσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στους καταναλωτές. 8 / 31

9 Η ρύθμιση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσεται μέσα σε μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ελέγχεται και αξιολογείται η διαμόρφωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει περιοδικές αναπροσαρμογές τόσο των επιπέδων τιμών όσο και της μεθοδολογίας. Μέσα στα πλαίσια της Μεθοδολογίας, οι τιμές θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται πάνω σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό (π.χ. δείκτη τιμών καταναλωτή) και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα καθώς και τη μεταβολή της παραγωγικότητας του τομέα ενώ σε μηνιαία βάση πρέπει να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών λόγω μεταβολής του κόστους των καυσίμων που καταναλώνονται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Διατιμήσεις θα αναπροσαρμόζονται πάνω σε πενταετή βάση ώστε να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στη διάρθρωση του μακροχρόνιου κόστους και της δομής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 4.0 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ο σκοπός της παρούσας Μεθοδολογίας είναι η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής Διατιμήσεων, η οποία εντασσόμενη μέσα στο διαμορφωμένο νέο ελευθεροποιημένο περιβάλλον της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου θα επιτυγχάνει τα ακόλουθα: (1) Την άριστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων σχετικών πόρων της Κύπρου. (2) Την ίση μεταχείριση των καταναλωτών που έχουν κοινά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τροφοδοτούνται κάτω από τις ίδιες ηλεκτρικές συνθήκες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. (3) Τη διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής και των 9 / 31

10 Διατιμήσεων. (4) Τη διαχρονική εφαρμογή τους ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή αποδοχή τους από όλους τους καταναλωτές. (5) Την ομαλή μετάβαση από τις μέχρι τώρα ισχύουσες Διατιμήσεις στις νέες. Η εφαρμογή της Μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθεί μέσα στις αρχές που καθορίζονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στις γενικότερες οικονομικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές συνθήκες. Η παρούσα Μεθοδολογία καλύπτει τα πιο κάτω: (α) (β) (γ) (δ) Διατιμήσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής. Διατιμήσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Προμήθεια) προς Επιλέγοντες και Μη Επιλέγοντες Καταναλωτές στην Υψηλή, Μέση και Χαμηλή Τάση. Προσαυξήσεις για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, Ανενεργών Επενδύσεων, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής. Προσαυξήσεις που αφορούν τις δαπάνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, τις δαπάνες για βασικές Επικουρικές Υπηρεσίες (π.χ. ρύθμιση συχνότητας, λειτουργικές εφεδρείες, ρύθμιση τάσης και επανεκκίνηση μετά από ολική σβέση) και τις δαπάνες για Μακροχρόνια Εφεδρεία. 5.0 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Η ρύθμιση των τελικών Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, τη 10 / 31

11 βέλτιστη χρησιμοποίηση των παγίων και των δεσμευμένων πόρων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των Μονάδων Παραγωγής, των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, την Προστασία των Καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας και την εξασφάλιση απρόσκοπτου και ομαλού Ενεργειακού Εφοδιασμού. Η ρύθμιση των Διατιμήσεων έχει ως βασικό σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας με τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η ρύθμιση των διατιμήσεων θα διενεργείται με τρόπο ώστε να επιβραβεύονται οι πλέον αποδοτικοί φορείς της αγοράς αλλά και οι πλέον συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Διατιμήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει αναλυτικά, να επιδιώκουν την επίτευξη των ακόλουθων στόχων με συνθετικό τρόπο: (1) Να αντανακλούν τα εύλογα έξοδα κάθε ηλεκτρικής δραστηριότητας σε αποδοτική βάση. (2) Να παρέχουν στους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκή κίνητρα ώστε να βελτιστοποιούν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν και το επίπεδο του κόστους να προσαρμόζεται, ώστε να συγκλίνει προς το αντίστοιχο κόστος της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής. Παράλληλα, να παρέχουν στους φορείς τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική ισορροπία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους. (3) Να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των Κυπριακών επιχειρήσεων να συγκλίνουν προς τα 11 / 31

12 αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4) Να μη δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται άμεσα ή έμμεσα οι σταυροειδείς επιδοτήσεις (διεπιδοτήσεις) μεταξύ καταναλωτών και μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. (5) Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ επιλεγόντων και μη επιλεγόντων καταναλωτών. (6) Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. (7) Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό τις επιπτώσεις που τυχόν έχουν στις τιμές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρμογή άλλων αποφάσεων πολιτικής, όπως η τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών, η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και λοιπά. (8) Να έχουν δομές οι οποίες να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές εύκολα να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε χρέωση και παρεχόμενη υπηρεσία, για να μπορούν να εκτιμήσουν την αντικειμενικότητα υπολογισμού των τιμών και να μπορούν εύκολα να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών διατιμήσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. (9) Να επιτρέπουν σε όλους τους καταναλωτές να επωφελούνται από τη βελτίωση και την αποδοτικότερη ανάπτυξη και λειτουργία των δραστηριοτήτων της ηλεκτρικής αγοράς. (10) Να διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών (Standard of 12 / 31

13 Service), ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει, ανεξάρτητα από τις εναλλακτικές διατιμήσεις που μπορεί να επιλέξει, τις ελάχιστες υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς προς αυτόν. (11) Να επιτρέπουν την πρόβλεψη της εξέλιξης των τιμών ώστε να αποφεύγονται οι απότομες διακυμάνσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στους καταναλωτές. 6.0 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΕΣ οι τελικές διατιμήσεις προς ΟΛΟΥΣ τους Καταναλωτές από ΟΛΟΥΣ τους Προμηθευτές είναι ρυθμιζόμενες και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Στο παρόν στάδιο αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΑΗΚ, λόγω αφενός της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά όσον αφορά τους επιλέγοντες καταναλωτές αλλά και αφετέρου γιατί η ΑΗΚ είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των δεσμευμένων καταναλωτών. Οι διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους τελικούς καταναλωτές μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών ανάλογα με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους αλλά δεν μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση του καταναλωτή εντός της Κυπριακής επικράτειας. Επίσης δεν μπορεί να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα σχετικά έξοδα για την παροχή αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κάθε διατίμηση προμήθειας σε καταναλωτή πρέπει να περιλαμβάνει με διακριτό τρόπο χρεώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία και μπορεί να περιέχει και ένα εύλογο κέρδος: 6.1 Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που αντανακλά το κόστος Παραγωγής και που μπορεί να κατανέμεται σε σκέλος ισχύος και 13 / 31

14 σε σκέλος ενέργειας. 6.2 Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς 6.3 Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Μέση Τάση. 6.4 Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Χαμηλή Τάση. 6.5 Υπηρεσίες Εμπορολογιστικής Διαχείρισης που αντανακλούν το κόστος της εμπορολογιστικής διαχείρισης του καταναλωτή από τον προμηθευτή του. 6.6 Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται ειδικά στον συγκεκριμένο καταναλωτή (όπως άεργος ισχύς) επιπλέον των Επικουρικών Υπηρεσιών που παρέχονται γενικά στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, ή ακόμα εκπτώσεις για τη συγκεκριμένη κατανάλωση επειδή ο συγκεκριμένος καταναλωτής παρέχει επικουρική υπηρεσία στο Σύστημα Μεταφοράς όπως η αποδοχή από τον πελάτη διακοπτόμενης διατίμησης. 6.7 Κάλυψη των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας ή για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής και οι οποίες επιμερίζονται σε όλους τους πελάτες, στο μέτρο που δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, π.χ. κρατικός προϋπολογισμός, ειδικά ταμεία, κλπ. Για κάθε ένα από τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να καλύπτεται η συνολική αξία όλων των εύλογων εξόδων τα οποία διενεργούνται κατά τη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών σε αποδοτική βάση, για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 7.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ 7.1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις είναι οι ακόλουθες: 14 / 31

15 Δ-ΧΣ Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (66kV και άνω) την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς. Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς αφορά όλους τους Καταναλωτές που εξυπηρετούνται μέσω του Συστήματος Μεταφοράς. Η χρέωση περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς στο οποίο συνυπολογίζεται το λειτουργικό κόστος, οι αποσβέσεις των επενδύσεων, η απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς, πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα του Συστήματος Μεταφοράς και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιζόμενων μεγεθών. Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΣ (χρήση Συστήματος Μεταφοράς). Δ-ΧΜ Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Διανομής σε επίπεδο Μέσης Τάσης (11kV ή 22 kv) την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής και χρεώνει σχετικά τους προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διανομής της Μέσης Τάσης. (Η κατανομή εξόδων στη μέση και χαμηλή τάση γίνεται με βάση τα συνολικά έξοδα Διανομής όπως προκύπτουν από τους εγκεκριμένους διαχωρισμένους λογαριασμούς της ΑΗΚ σε 15 / 31

16 αναλογία (προς το παρόν) 55% για τη Μέση και 45% για τη Χαμηλή Τάση.) Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφαρμόζεται για τους Καταναλωτές που συνδέονται στη Μέση ή τη Χαμηλή Τάση. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση και για την παροχή των υπηρεσιών από το Δίκτυο Μέσης Τάσης. Το Συνολικό αυτό αντάλλαγμα ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό κόστος της ΑΗΚ-Διανομή, τις αποσβέσεις των επενδύσεων, την απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΑΗΚ- Διανομή (Μέση Τάση) πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα της ΑΗΚ-Διανομή και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογισμένων μεγεθών όπως αναλογούν στο Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης. Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΜ (χρήση Δικτύου στη Μέση Τάση). Επίσης ο Προμηθευτής μετακυλίει στους πελάτες του τις δαπάνες που υφίσταται για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Δ-ΧΧ Διατίμηση χρήσης του συστήματος Διανομής σε επίπεδο Χαμηλής Τάσης, την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής και χρεώνει σχετικά τους 16 / 31

17 προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διανομής της Χαμηλής Τάσης. (Η κατανομή εξόδων στη μέση και χαμηλή τάση γίνεται με βάση τα συνολικά έξοδα Διανομής όπως προκύπτουν από τους εγκεκριμένους διαχωρισμένους λογαριασμούς της ΑΗΚ σε αναλογία (προς το παρόν) 55% για τη Μέση και 45% για τη Χαμηλή Τάση.) Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής, στη Χαμηλή Τάση, εφαρμόζεται για τους καταναλωτές που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως κυρίου του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση και για την παροχή των υπηρεσιών από το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης. Το συνολικό αυτό αντάλλαγμα ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό κόστος της ΑΗΚ-Διανομή, τις αποσβέσεις των επενδύσεων, την απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΑΗΚ- Διανομή, πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα της ΑΗΚ-Διανομή και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιζόμενων μεγεθών, όλα όπως αναλογούν στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης. Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΧ (χρήση Δικτύου στη Χαμηλή Τάση). Επίσης ο Προμηθευτής 17 / 31

18 μετακυλίει στους πελάτες του τις δαπάνες που υφίσταται για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση. Δ-ΕΣ Δ-ΕΥ Δ-ΕΛ Εσωτερική διατίμηση ΑΗΚ στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ του τομέα της ΑΗΚ που ασκεί τη δραστηριότητα προμήθειας σε πελάτες και του τομέα παραγωγής της ΑΗΚ (λόγω δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας). Διατίμηση παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών. Διατίμηση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης. Η διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών (Standard of Service). Η χρέωση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης του Καταναλωτή αντανακλά το κόστος των υπηρεσιών παροχής και εγκατάστασης μετρητή, καταγραφής της κατανάλωσης, έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του Προμηθευτή σε περιφερειακή βάση, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Καταναλωτή, κλπ. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων και ένα εύλογο περιθώριο (margin) επί του κόστους εμπορολογιστικής διαχείρισης. Δ-ΔΣ Τέλη (fees) για την κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συστημάτων Συμπαραγωγής. 18 / 31

19 * Επίσης ρυθμιζόμενες είναι οποιεσδήποτε «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ». 7.2 ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Όλες οι Διατιμήσεις σε Καταναλωτές είναι ρυθμιζόμενες και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Κάθε διατίμηση προμήθειας σε Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) πρέπει να περιλαμβάνει χρεώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία δαπανών που να τηρούνται με διακριτό τρόπο στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα της κάθε επιχείρησης: (1) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που αντανακλά το κόστος του προμηθευτή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και που μπορεί να κατανέμεται σε σκέλος ισχύος και σε σκέλος ενέργειας (π.χ. μετακύλιση στους καταναλωτές όλων των σχετικών δαπανών που υφίσταται η ΑΗΚ ως Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΕΣ). (2) Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΧΣ). (3) Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφόσον ο Καταναλωτής συνδέεται στη Μέση Τάση (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΧΜ). (4) Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Χαμηλή Τάση (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΧΧ). (5) Υπηρεσίες Εμπορολογιστικής Διαχείρισης που 19 / 31

20 αντανακλά το κόστος της εμπορολογιστικής διαχείρισης του Καταναλωτή από τον Προμηθευτή του (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΕΛ). (6) Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται ειδικά στον συγκεκριμένο Καταναλωτή (όπως άεργος ισχύς) επιπλέον των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχονται γενικά στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, ή ακόμα εκπτώσεις για τη συγκεκριμένη κατανάλωση επειδή ο συγκεκριμένος Καταναλωτής παρέχει επικουρική υπηρεσία στο Σύστημα Μεταφοράς όπως η αποδοχή από τον Καταναλωτή διακοπτόμενης διατίμησης (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΕΥ). (7) Κάλυψη των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας ή για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / Συστημάτων Συμπαραγωγής και οι οποίες επιμερίζονται σε όλους τους Καταναλωτές, στο μέτρο που δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, π.χ. κρατικός προϋπολογισμός (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΔΣ). Για κάθε ένα από τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να καλύπτεται η συνολική αξία όλων των εύλογων εξόδων τα οποία διενεργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των εργασιών σε αποδοτική βάση για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 20 / 31

21 7.3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να δημοσιοποιεί, μόλις αυτό καταστεί εύλογα πρακτικό, υπό τη μορφή τιμοκαταλόγου, το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ Σχέδιο Διατιμήσεων με τις χρεώσεις που εφαρμόζει σε κάθε κατηγορία πελατών του. Ο προμηθευτής που κατέχει δεσπόζουσα θέση (δηλαδή η ΑΗΚ) υποχρεούται να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία της τελικής χρέωσης σε πελάτη από (1) έως και (7) τόσο για τους επιλέγοντες όσο και για τους μη επιλέγοντες πελάτες. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιεύουν μόνο τα στοιχεία της τελικής διατίμησης σε πελάτη από (2) έως και (7) για τους επιλέγοντες πελάτες. Εκπτώσεις επί των χρεώσεων των τιμοκαταλόγων επιτρέπονται, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕΚ, εφόσον ο προμηθευτής δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει ο Προμηθευτής και τους όρους που έχει δημοσιοποιήσει, τηρουμένων των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων (διεπιδοτήσεων). Ο Προμηθευτής που κατέχει δεσπόζουσα θέση δικαιούται όμως να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τεκμηριωμένη εισήγηση για έγκριση νέων χαμηλότερων Διατιμήσεων. 7.4 ΕΥΛΟΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)] Θα επιτρέπεται Ποσοστό Απόδοσης Απασχολουμένου Ενεργητικού (Πάγιο Ενεργητικό σε ανατιμημένες αξίες και Κεφάλαιο Κίνησης) για κάθε δραστηριότητα. 21 / 31

22 Για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό ποσοστό Απόδοσης Απασχολουμένου Ενεργητικού κυρίως λόγω του διαφορετικού επιχειρηματικού κινδύνου που ενυπάρχει στην κάθε δραστηριότητα. Το ποσοστό Απόδοσης θα καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Προς το παρόν καθορίζονται Ποσοστά Απόδοσης 8% για την Παραγωγή και 5.75% για τη Μεταφορά και Διανομή. 7.5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Θα επιτρέπονται ως έξοδο οι αποσβέσεις στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού σε ανατιμημένες αξίες. Οι χρόνοι απόσβεσης των διάφορων Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ για όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την Ηλεκτρική Ενέργεια. 7.6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σε πρώτη φάση αναπτύσσονται οι διατιμήσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής στη Μέση και Χαμηλή Τάση (Δ-ΧΣ, Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) και η Διατίμηση Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ). Σύμφωνα με το Νόμο, Ν.122(Ι)/2003, Άρθρα 102(3) και 102(4) και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, η ΑΗΚ οφείλει να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τις διάφορες ηλεκτρικές δραστηριότητες δηλαδή, Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια. Οι ξεχωριστοί αυτοί λογαριασμοί κατά δραστηριότητα αποτελούν τη βάση υπολογισμού των 22 / 31

23 Διατιμήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις οποίες θα χρεώνονται τόσο οι πελάτες της Αρχής όσο και οι χρήστες του συστήματος Μεταφοράς ή/και του Συστήματος Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης το Άρθρο 32(2)(γ) του Νόμου προνοεί ότι όλοι οι κάτοχοι αδειών πρέπει να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. 8.0 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 8.1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Η χρέωση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες τους. Το συνολικό έσοδο του Προμηθευτή αντανακλά: (1) Το κόστος Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (για την περίπτωση της ΑΗΚ αναφέρεται στην εσωτερική διατίμηση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη δραστηριότητα της Παραγωγής). (2) Τη διατίμηση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων. (3) Τη διατίμηση για τη χρήση του συστήματος Διανομής Μέσης ή/και Χαμηλής Τάσης (ανάλογα με την περίπτωση). (4) Τη διατίμηση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των πελατών (υπηρεσίες έκδοσης και είσπραξης λογαριασμών, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του προμηθευτή σε περιφερειακή βάση, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες, κλπ). (5) Το τέλος για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής, κλπ. 23 / 31

24 (6) Εύλογο Κέρδος Μια τυπική τελική Διατίμηση προς Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δ-ΠΠ = (Κόστος Παραγωγής)+(Δ-ΧΣ)+(Δ-ΧΜ)+(Δ-ΧΧ)+(Δ- ΕΥ)+(Δ-ΕΛ)+(Δ-ΔΣ)+(Εύλογο Κέρδος) Η χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους Καταναλωτές πρέπει να έχει το κατάλληλο επίπεδο και την αναγκαία διάρθρωση ώστε: Να παρέχει επαρκή κίνητρα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και εξομάλυνσης των διακυμάνσεων του φορτίου Να αντανακλά κατά το δυνατόν το μακροχρόνιο οριακό κόστος που προκαλεί η μορφή της καμπύλης φορτίου κάθε κατηγορίας καταναλωτών στο σύνολο της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διακινεί ο προμηθευτής Για την επίτευξη των παραπάνω προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: (1) Κατανομή των χρεώσεων σε σκέλος ισχύος και σκέλος ενέργειας, σύμφωνα με συντελεστές που εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία καταναλωτών ανάλογα με τα ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις της καμπύλης φορτίου της υπόψη κατηγορίας καταναλωτών. (2) Κατανομή των χρεώσεων του σκέλους ισχύος και του σκέλους ενέργειας για τις διάφορες ώρες ενός 24ώρου καθώς και κατανομή μεταξύ εργάσιμων ή μη ημερών και εποχών του χρόνου. 24 / 31

25 (3) Εφαρμογή των χρεώσεων του σκέλους ενέργειας κατά χρονικές ζώνες, ως κίνητρο για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε αυτή τη φάση ανοίγματος της αγοράς οι Διατιμήσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να βασίζονται κυρίως σε κοστολογικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό και για την αντιμετώπιση αβέβαιων παραγόντων διαμόρφωσης ορισμένων εξόδων θα υπάρχουν μηχανισμοί αυτόματης αναπροσαρμογής των αντίστοιχων χρεώσεων των Διατιμήσεων. 8.2 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο Πίνακας Ι παρουσιάζει μια τυπική δομή Τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Υψηλής Τάσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ Χρέωση Παραγωγής (Γ) Σκέλος Ισχύος (Α) Σκέλος Ενέργειας (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Ε) Τέλος για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφελείας και Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας (Ζ) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Η) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Θ) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Ι) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Γ = Α + Β K (Euro) / kva Κ (Euro) / καταναλωτή Κ (Euro ) /MWh Γ + Δ + Ε + Ζ+ Η + Θ + Ι 25 / 31

26 Ο Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει μια τυπική δομή Τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Μέσης Τάσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Χρέωση Παραγωγής (Γ) Σκέλος Ισχύος (Α) Σκέλος Ενέργειας (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση (Ε) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Ζ) Τέλος για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας και Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας (Η) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Θ) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Ι) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Κ) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Μέσης Τάσης Γ = Α + Β Κ (Euro) /kva K (Euro) / MWh Κ (Euro ) / καταναλωτή Euro / MWh Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ 26 / 31

27 Ο Πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει μια τυπική δομή τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Χρέωση Παραγωγής (Γ) Ενέργεια (Ημέρας) (Α) Ενέργεια (Νύχτας) (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση (Ε) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση (Ζ) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Η) Τέλος για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας και Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας (Θ) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Ι) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Κ) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Λ) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης Γ = Α + Β Κ (Euro ) / καταναλωτή Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ 27 / 31

28 Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, τα Τιμολόγια των καταναλωτών θα περιλαμβάνουν φορολογικές και άλλες τυχόν επιβαρύνσεις (ΦΠΑ κλπ). Η ΡΑΕΚ όμως, θα καθορίζει από καιρού εις καιρό ποιες πληροφορίες και με ποιο τρόπο θα φαίνονται στα Τιμολόγια (Λογαριασμούς) που θα στέλνονται στους καταναλωτές λαμβανομένων υπόψη και πρακτικών προβλημάτων εκτύπωσης και παρουσίασης των Λογαριασμών. 8.3 ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η χρέωση Επικουρικών Υπηρεσιών (άεργος ισχύς για ρύθμιση τάσεως, ρύθμιση συχνότητας, λειτουργικές και μακροχρόνιες εφεδρείες, ικανότητα κρύας εκκίνησης, κλπ) πραγματοποιείται μέσω του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και αποτελεί μέρος του λογαριασμού προσαυξήσεων. Οι προμηθευτές πληρώνουν τον ΔΣΜ για τις σχετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΧΣ για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και μετακυλύουν το κόστος στους καταναλωτές εφαρμόζοντας τις αρχές που αναφέρθηκαν σχετικά στο κεφάλαιο για τις τελικές διατιμήσεις προς πελάτες. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων καταναλωτών στους οποίους ο προμηθευτής παρέχει ειδικές επικουρικές υπηρεσίες, όπως άεργο ισχύ για κατανάλωση από πελάτες. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να τιμολογείται και ως χωριστό στοιχείο των διατιμήσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 8.4 ΧΡΕΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Οι πόροι για την ανάκτηση των βάσει του Νόμου εγκεκριμένων 28 / 31

29 δαπανών για Υπηρεσίες Δημοσίας Ωφέλειας, θα προέρχονται από τέλος (fee) που θα επιβάλλεται στο σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και διεπιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών αναλογικά με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν. Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από τον κάθε Προμηθευτή από τους πελάτες του και θα καταβάλλεται στο ΔΣΜ για τον σχετικό διακανονισμό. 8.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Στις Διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να περιληφθούν Ρήτρες Αναπροσαρμογής Καυσίμων, οι οποίες κάθε μήνα αυτόματα, θα αναπροσαρμόζουν τις εν λόγω Διατιμήσεις ανάλογα με τις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου ή/και άλλων καυσίμων έναντι της τιμής βάσης που ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο κατάρτισης τους. Οι τιμές των καυσίμων βάσει των οποίων θα γίνεται η αυτόματη αναπροσαρμογή των Διατιμήσεων θα είναι το ελεγμένο από τη ΡΑΕΚ μέσο σταθμικό κόστος αποθεμάτων των καυσίμων κάθε Παραγωγού λαμβάνοντας υπόψη τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, τη 10 ην ημέρα έκαστου μηνός. Ο τρόπος ελέγχου θα αποφασίζεται από τη ΡΑΕΚ. Η τιμή βάσης για τα διάφορα καύσιμα βάσει της οποίας θα καταρτίζονται και θα αναπροσαρμόζονται οι Τελικές Διατιμήσεις, θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ από καιρού εις καιρό και προς το παρόν είναι: Χρησιμοποιηθέν Καύσιμο, ΜΑΖΟΥΤ (HEAVY FUEL OIL) Μικτής Θερμογόνου Δύναμης (Gross Calorific Value) 43000KJ/Kg. ]K το μετρικό τόνο ή 29 / 31

30 Χρησιμοποιηθέν Καύσιμο Μικτής Θερμογόνου Δύναμης (Gross Calorific Value) 43GJ ] K ΔΙΑΦΟΡΑ (α) Η κατάρτιση των Διατιμήσεων θα γίνεται με αναφορά σε μια μεσοπρόθεσμη περίοδο πέντε (5) ετών. Κάθε έτος θα πραγματοποιείται επανεξέταση των ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ οι ετήσιες αναπροσαρμογές (εκτός από τις αυτόματες αναπροσαρμογές). (β) Κάθε Προμηθευτής θα επωμίζεται το κόστος των απωλειών στο Σύστημα που προκαλείται από την καταγραμμένη κατανάλωση των πελατών του, όπως περιλαμβάνεται στα τέλη του δικτύου Μεταφοράς και Διανομής. (γ) Λόγω του ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα είναι αποτέλεσμα πρόβλεψης της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, και τα πραγματικά έσοδα είναι αποτέλεσμα πραγματικής ζήτησης, θα προκύπτει μια διαφορά η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των επιτρεπόμενων εσόδων του επόμενου έτους. Τη διαφορά αυτή, η ΡΑΕΚ, μπορεί να επιτρέπει στον προμηθευτή να την ανακτά πλήρως στο επόμενο έτος. 8.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής των παρόντων κανόνων διαμόρφωσης Διατιμήσεων, προκειμένου να αποφασισθεί το τελικό επίπεδο κάθε διατίμησης θα συνεκτιμηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 30 / 31

31 (α) Η ιστορική διαμόρφωση των διατιμήσεων της ΑΗΚ, οι οποίες πιθανόν να μην αντανακλούν πλήρως τα στοιχεία κόστους και αποδόσεων κεφαλαίου που υπεισέρχονται στις Διατιμήσεις. (β) Η παροχή κινήτρων για ταχεία σύγκλιση προς τα επίπεδα κόστους που αντιστοιχούν στη διεθνή και ιδίως στην καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της Κυπριακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. (γ) Η ομαλή και σταδιακή μετάβαση από το μονοπωλιακό σύστημα που ίσχυε μέχρι τώρα στο καθεστώς της ελεύθερης και ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η εκτίμηση των πιο πάνω παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές Διατιμήσεις από αυτές που θα προέκυπταν από την αυστηρή εφαρμογή της παρούσας Μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται, ότι οι αποζημιώσεις αυτές δεν αφορούν στοιχεία κόστους τα οποία έχουν ήδη περιληφθεί στη διαμόρφωση των διατιμήσεων ώστε να αποφεύγεται διπλή χρέωση. 28/12/2005 2:27 μμ 31 / 31

8, ) 472/2004, 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/

8, ) 472/2004, 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/ 1470 8, 19.6.2015 8 82015, ( 2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.1 ) 472/2004,. 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/2010. 2 2.1 ) - - 1471 ιβ. ως «οικονομική αποδοτικότητα» νοείται η μεγιστοποίηση της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Παρουσίαση στην ΟΕΒ 21 Νοεμβρίου 2016 ECONOMIC CONSULTING ASSOCIATES www.eca-uk.com Περιεχόμενα Εισαγωγή Ανασκόπηση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ,

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων , Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 372/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 372 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 0 Περιεχόµενα Βασικές αρχές ρύθµισης ενεργειακού τοµέα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νοµοθεσία Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 1 Ρύθµιση ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης 1. Στο κεφάλαιο Α 2.13.1 αναφέρεται ότι ο Συμμετέχοντας πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4431 20 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 498 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007 12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα 24-25 25 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ. από την 1 η Σεπτεμβρίου Μάριος Σκορδέλης Διευθυντής Προμήθειας ΑΗΚ

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ. από την 1 η Σεπτεμβρίου Μάριος Σκορδέλης Διευθυντής Προμήθειας ΑΗΚ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2017 Μάριος Σκορδέλης Διευθυντής Προμήθειας ΑΗΚ 11 Ιουλίου 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ 3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Volterra ΑΕ Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι Μέλος του Ομίλου Σελίδα 1 από 12 I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V 21 Το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Διατίµηση Άντλησης Nερού. Κώδικας 46

Διατίµηση Άντλησης Nερού. Κώδικας 46 Διατίµηση Άντλησης Nερού Κώδικας 46 Διατίµηση Άντλησης Νερού Η Διατίµηση Άντλησης Νερού εφαρµόζεται αποκλειστικά για άντληση νερού µε σκοπό την ύδρευση ή/και άρδευση ή/και άντληση Οµβρίων Υδάτων, µε ελεγχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2011 Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (OEB) Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα