Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)" ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2012

2 ΟΜΑ Α Α ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιές µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας γνωρίζετε; Αναφέρατε επιγραµµατικά. Α1 (7) 2. Αναφέρατε επιγραµµατικά δύο -(2)- από τα πιο σηµαντικά παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Α2- (6) 3. Αναφέρατε τρία -(3)- υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν. Α3- (5) 4. Αναφέρατε δυο -(2)- συχνές πηγές µόλυνσης της θάλασσας. Α4- (5) 5. Αναφέρατε τρείς -(3)- συχνές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Α5- (6) 6. Αναφέρατε µια -(1)- γνωστή οικολογική οργάνωση µε παρουσία στη χώρα µας. Α6- (5) 7. Ποιό είναι το βασικό νοµοθέτηµα του θεσµικού πλαισίου για την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας; Α7- (6) 8. Πόσα είδη πυρκαγιών διακρίνουµε; Α8- (7) 9. Αναφέρατε ένα -(1)- τρόπο αποτελεσµατικής τήρησης της προσωπικής υγιεινής στο χώρο εργασίας. Α9- (6) 10. Αναφέρατε ένα -(1)- µέσο ατοµικής προστασίας στο χώρο εργασίας. Α10- (5) 11. Αναφέρατε ένα -(1)- είδος πυροσβεστήρα µε βάση το υλικό που περιέχει. Α11- (7) 12. Τι ονοµάζουµε ηλεκτροπληξία; Α12- (6) 13. Αναφέρατε ένα -(1)- τρόπο µε τον οποίο µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Α13- (6) 14. Αναφέρατε δύο -(2)- βλάβες που µπορεί να προκαλέσει το ηλεκτρικό ρεύµα στον άνθρωπο. Α14- (5) 15. Τι είναι οι ανιχνευτές καπνού και για ποιό λόγο είναι αναγκαίοι στο χώρο εργασίας; Α15- (6) 16. Ποιός είναι ο ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης και ποιός ο αριθµός που θα καλέσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας; Α16- (5) 17. Αναφέρατε την βασική ενέργεια την οποία πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που διαπιστώσετε εγκλωβισµό ατόµου σε ασανσέρ. Α-17 (6) 18. Αναφέρατε δύο -(2)- από τα κυριότερα κατασβεστικά υλικά. Α18- (7) 19. Σε τι σηµεία θα πρέπει να αναρτώνται πινακίδες στις οποίες αναγράφονται οδηγίες προλήψεως πυρκαγιών; Ποιοι θα πρέπει να είναι οι τρόποι συµπεριφοράς του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς; Α19- (6) 20. Ποιο είναι το χρώµα αναγνώρισης των πυροσβεστικών υλικών και του εξοπλισµού; Α-20 (5) ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι τα αιολικά πάρκα; Α21- (8) 2. Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου; Α22- (9) 3. Τι είναι η λαθροθηρία; Α23- (9) 4. Τι είναι η βιολογική ταφή απορριµµάτων; Α24- (10) Σελίδα 2 από 16

3 5. Τι είναι ο βιολογικός καθαρισµός; Α25- (8) 6. Ποιές είναι οι συνέπειες των εργατικών ατυχηµάτων; Αναφέρατε επιγραµµατικά τρείς -(3)- από αυτές. Α26- (12) 7. Τι εννοούµε όταν λέµε «εξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας»; Αιτιολογείστε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Α27- (11) 8. Αναφέρατε δύο -(2)- µέτρα πυροπροστασίας που χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό κτηρίων ή εγκαταστάσεων. Α28- (9) 9. Αναφέρατε δυο -(2)- µεταδοτικές ασθένειες που συναντάµε συχνά σε χώρους εργασίας. Α29- (10) 10. Τι είναι τα τοξικά απόβλητα; Α30- (9) 11. Αναφέρατε το κατάλληλο πυροσβεστικό υλικό για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκαλείται από καύση χαρτιού. Α31- (8) 12. Αναφέρατε το κατάλληλο πυροσβεστικό υλικό για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκαλείται από εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιµα (πετρελαιοειδή, διαλύτες, άλλα εύφλεκτα υγρά κ.λπ.). Α32-(9) 13. Αναφέρατε το κατάλληλο πυροσβεστικό υλικό για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκαλείται από αέρια καύσιµα (µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετιλίνη, υδρογόνο κ.λπ.) Α33- (9) 14. Ποιές είναι οι µέγιστες τιµές τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος που δεν εγκυµονούν κινδύνους για τον άνθρωπο; Α34- (10) 15. Αναφέρατε δύο -(2)- από τις άµεσες ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Α35- (11) 16. Με ποιό τρόπο οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί, (για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας), συµβάλλουν στη µείωση των εκποµπών CO 2 ; Αναπτύξτε εν συντοµία την άποψη σας. Α36- (12) 17. Αναφέρατε εν συντοµία τρείς -(3)- από τις ενέργειες που θα κάνετε ως προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας. Α37- (11) 18. Τι είναι ο στατικός ηλεκτρισµός; Α38- (10) 19. Τι είναι ο «γιατρός εργασίας»; Α39- (9) 20. Αναφέρατε δύο -(2)- τρόπους προστασίας από την γρίπη στον χώρο εργασίας. Α40- (8) ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο «πράσινη ανάπτυξη»; Να γίνει συνοπτική αναφορά. Α41- (14) 2. ώστε τον ορισµό της επαγγελµατικής ασθένειας (µε βάση τον Κανονισµό Ασθενείας του πρώην Ι.Κ.Α.). Α42- (15) 3. Τί ονοµάζουµε εργατικό ατύχηµα; Α43- (13) 4. Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.); Α44- (16) 5. Ποιά είδη εκρήξεων διακρίνουµε; Α45- (14) 6. Με βάση το Π.. 149/2006, πώς κατηγοριοποιούνται οι τιµές ηµερήσιας στάθµης έκθεσης σε θόρυβο; Α46- (17) 7. Πως διακρίνονται οι πυροσβεστήρες ανάλογα µε το κατασβεστικό τους υλικό; Α47- (15) 8. Αναφέρατε δυο -(2)- είδη επαγγελµατικών ασθενειών. Α48- (16) 9. Ποιοι παράγοντες αποκαλούν το λεγόµενο "τρίγωνο της φωτιάς"; Α49- (18) 10. Τι ονοµάζουµε «επαγγελµατικό κίνδυνο»; Α50- (19) Σελίδα 3 από 16

4 ΟΜΑ Α B ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις διακρίσεις των νόµων. Β1- (7) 2. Να αναφέρετε µε ποιους τρόπους µπορεί να λήξει νόµιµα µια σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου. Β2 (7) 3. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας και υγείας που προβλέπονται στον Ποινικό µας Κώδικα. Β3 (6) 4. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Β4 (7) 5. ώστε την έννοια του νοµικού προσώπου. Β5 (7) 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα εγκλήµατα κατά της περιουσίας που προβλέπονται στον Ποινικό µας Κώδικα. Β6- (6) 7. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία που προβλέπονται στον Ποινικό µας Κώδικα. Β7 (7) 8. Να αναφέρετε ποιος είναι ο ρόλος των πραγµατογνωµόνων στην ποινική δίκη. Β8- (7) 9. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα στάδια της ποινικής διαδικασίας από τη σύλληψη µέχρι τη δίκη. Β9- (7) 10. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα ποινικά ένδικα µέσα κατά τη σειρά άσκησής τους. Β10 (7) 11. Πότε µια απόφαση θεωρείται αµετάκλητη και πότε τελεσίδικη; Β11 (6) 12. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τι πρέπει να συντρέχει για να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της ληστείας. Β12- (7) 13. Γιατί απαγορεύονται τα βασανιστήρια κατά την ανάκριση; Β-13 (7) 14. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα νοµικά πρόσωπα που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα και δώστε ένα παράδειγµα. Β-14 (6) 15. Εξηγήστε τη φράση «Συνελήφθη επ αυτοφώρω». Β15- ( 6) 16. ώστε τον ορισµό της «υπεξαίρεσης». Β16- (5) 17. Πως καταργείται ένας νόµος; Β17- (7) 18. Ποια είναι η διαφορά της απλής από τη συκοφαντική δυσφήµηση; Β18 - (7) 19. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της κλοπής και της κλοπής χρήσης; Β19 (5) 20. ώστε τον ορισµό του εθίµου ως πηγής δικαίου. Β20 (7) 21. Να αναφέρετε τα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν για να στοιχειοθετηθεί µια εξύβριση. Β21- (6) 22. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα πρόσωπα που µετέχουν στην ποινική δίκη. Β22- (7) 23. Σε ποιο δίκαιο (συνταγµατικό, ποινικό, εργατικό, αστικό) θα βρούµε ρυθµίσεις για τα παρακάτω: -σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας, -εµπρησµός, -εύρεση απωλολότος, -συνδικαλιστική δράση, - σωµατική βλάβη από αµέλεια, -απόλυση εργαζοµένου, -προσβολή προσωπικότητας. Β23- (7) 24. Να αναφέρετε έξι -(6)- παραδείγµατα νοµικών προσώπων. Β24- (6) Σελίδα 4 από 16

5 25. Πότε έχουµε απώλεια δικαιώµατος; Β25- (7) 26. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους κλάδους της εγκληµατολογίας. Β63- (6) 27. Να αναφέρετε τις οµοιότητες ανάµεσα στην κλοπή και τη ληστεία. Β64- (7) 28. ώστε τους ορισµούς του «αυτόπτη», του «αυτήκοου» και του «εξ ακοής µάρτυρα». Β65- (7) 29. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της αστυνοµίας διαπιστώνεται αύξηση της εγκληµατικότητας, που µπορεί να οφείλεται αυτό; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Β66- (7) 30. Από ποιους τηρείται η στατιστική των φυλακών, τι στοιχεία περιλαµβάνει και σε τι µας χρησιµεύει; Β67- (7) 31. ώστε τον ορισµό της εµφανούς και της αφανούς εγκληµατικότητας. Β68- (5) 32. Τι αντιπροσωπεύει ο ένορκος στο ποινικό δικαστήριο και ποιο κίνδυνο ενέχει η χρησιµοποίηση ενόρκων στην ποινική δίκη; Β69- (6) 33. Ποιά είναι συνήθως τα κυριότερα αίτια των εµπρησµών στη χώρα µας; Να τα αναφέρετε ονοµαστικά. Β70- (5) 34. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στους χάκερς και τους κράκερς; Β71- (5) 35. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους φορείς αντεγκληµατικής πολιτικής. Β72- (5) 36. Να αναφέρετε συνοπτικά τις δυο -(2)- κύριες µορφές επιθετικότητας και δώστε ένα -(1)- παράδειγµα. Β73- (5) 37. Να αναφέρετε τρία -(3)- χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αξιόπιστος µάρτυρας. Β74- (7) 38. Από ποιους τηρείται η στατιστική της αστυνοµίας, τι στοιχεία περιλαµβάνει και σε τι µας χρησιµεύει; Β75- (7) 39. Από ποιους τηρείται η στατιστική των δικαστηρίων, τι στοιχεία περιλαµβάνει και σε τι µας χρησιµεύει; Β76- (7) 40. Ποιος είναι ο ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης στην ποινική δίκη; Β77-( 7) 41. Ποιοι είναι οι λεγόµενοι εγκληµατίες του λευκού κολάρου; Β78- (6) 42. ώστε τον ορισµό του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Β79- (5) 43. Ποια είναι τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν το χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1980 έως σήµερα; Να τα αναφέρετε µε χρονολογική σειρά. Β105- (6) 44. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας και για πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να ανανεωθεί; Β106- (5) 45. Ποιος είναι ο αριθµός των απασχολουµένων στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας σήµερα στη χώρα µας; Ποια η αναλογία του µε τους αστυνοµικούς; Β107- (5) 46. Αναφέρατε επιγραµµατικά τρείς -(3)- ανθρωπογενείς κινδύνους. Β108- (6) 47. Αναφέρατε επιγραµµατικά τρεις -(3)- µη ανθρωπογενείς κινδύνους. Β109- (6) 48. Αναφέρατε επιγραµµατικά τέσσερα -(4)- µέτρα ασφαλείας για την προστασία µιας εγκατάστασης. Β110- (5) 49. Αναφέρατε τρείς -(3)- περιπτώσεις που οι ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκούν καθήκοντα που στο παρελθόν ασκούσε αποκλειστικά η δηµόσια δύναµη (αστυνοµία). Β111- (7) Σελίδα 5 από 16

6 50. Σε ποιό έργο ποιού µεγάλου αρχαίου έλληνα φιλοσόφου γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην «επιστήµη των φυλάκων»; Β112- (5) 51. Αναφέρατε δύο -(2)- από τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας για την αποτελεσµατική του επικοινωνία στον εργασιακό χώρο. Β113- (6) 52. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Υπηρεσιών Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, το έτος 2008, σε τι αριθµό περίπου υπολογίζεται το σύνολο των ιδιωτικών φυλάκων στην Ευρώπη; Ποια η αναλογία µε το σύνολο των αστυνοµικών; Β114- (5) 53. Ποιά αρχή είναι αρµόδια για την έκδοση αδειών εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και ποια για την έκδοση αδειών λειτουργίας Ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας; Β115- (5) 54. Ποιο είναι το µοναδικό τυπικό προσόν του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας; Αναφέρατε και τον τρόπο/διαδικασία απόκτησης του. Β116- (6) 55. Τι ρόλο διαδραµατίζει η φυσική κατάσταση στην αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας; Απαντήστε συνοπτικά, δίνοντας και ένα παράδειγµα. Β117- (7) 56. Ποια υποχρέωση έχει το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας κατά την επαγγελµατική συναναστροφή του µε άτοµα διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισµικής ταυτότητας. ώστε ένα παράδειγµα. Β118- (7) 57. Ποιο είναι το µεγαλύτερο συλλογικό όργανο των εταιρειών υπηρεσιών ασφάλειας στη χώρα µας; Β119- (5) 58. Πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας στη χώρα µας; Ποιός ήταν ο ετήσιος ρυθµός αύξησης κατά τα έτη ; Β120- (5) 59. Τι σηµαίνει η φράση «ανθρωπογενής απειλή»; Β121- (7) 60. Τι σηµαίνει η φράση «αντικοινωνική συµπεριφορά»; Β122- (7) 61. Αναφέρατε τρία -(3)- παραδείγµατα «αντικοινωνικής συµπεριφοράς» που είναι δυνατό να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια ατόµων ή εγκαταστάσεων. Β123- (7) 62. Τι σηµαίνουν τα παρακάτω ακρωνύµια: ΓΓΠΠ, ΙΕΠΥΑ, ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΜΕΑ; Β124- (6) 63. Αναφέρατε δυο -(2)- από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας γραφείου ιδιωτικών ερευνών. Β125- (5) 64. Αναφέρετε και σχολιάστε, σε µία παράγραφο, τα τρία -(3)- βασικά στοιχεία που συνθέτουν την επαγγελµατική δεοντολογία του προσωπικού ΙΕΠΥΑ. B157- (5) 65. Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια της πολιτισµικής ταυτότητας; Πως οφείλει να συµπεριφέρεται το προσωπικό ΙΕΠΥΑ σε άτοµα µε ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα; Αιτιολογήστε σε µια παράγραφο την απάντηση σας. B158- (7) 66. Πώς κατοχυρώνεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το σύνταγµα; B159- (6) 67. Ποια πρέπει να είναι η στάση - συµπεριφορά του προσωπικού ΙΕΠΥΑ απέναντι σε άτοµα που ανήκουν σε ειδικές ευάλωτες οµάδες; Αιτιολογήστε σε µια παράγραφο την απάντηση σας. B160- (6) Σελίδα 6 από 16

7 68. Πώς οφείλει να συµπεριφέρεται το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας όταν συναναστρέφεται µε ηλικιωµένους; B161-(5) 69. Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα - υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ πριν την ανάληψη της υπηρεσίας του; B162-(6) 70. Τι οφείλει να προσέχει το προσωπικό ΙΕΠΥΑ όταν καλύπτει ιδιαίτερα ευαίσθητες, από άποψη διάρρηξης, ζώνες; B163-(5) 71. Να αναφέρετε τις τέσσερις -(4)- µεθόδους καταγραφής και µετάδοσης πληροφοριών. Σχολιάστε την κάθε µέθοδο εν συντοµία. B164-(6) 72. Ποια είναι τα ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντώνται µε σαφήνεια κατά την σύνταξη µιας έκθεσης συµβάντος; Αιτιολογήστε σε µια παράγραφο την απάντηση σας. B165-(5) 73. Ποιοι είναι οι στόχοι της περιπολίας σε χώρο από προσωπικό ΙΕΠΥΑ; B166-(6) 74. Να αναφέρετε τις τρεις -(3)- βασικές ικανότητες του σκύλου περιπολίας ως σύστηµα ασφάλειας και να τις σχολιάσετε. B167-(7) 75. Ποιες είναι οι λειτουργίες των σύγχρονων Κέντρων Λήψης Σηµάτων και τι περιλαµβάνουν; B168- (7) 76. Τι χαρακτηρίζεται ως κρίση και ποιο το περιβάλλον της; Β169-(7) 77. Ποια µέτρα οφείλει να λαµβάνει το προσωπικό ΙΕΠΥΑ για την αντιµετώπιση ενός κρίσιµου συµβάντος και ειδικότερα όταν επίκειται κίνδυνος σε πρόσωπα; Β170-(7) 78. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει µια µελέτη ασφαλείας για εγκατάσταση; Για ποιο λόγο γίνεται και που αποσκοπεί; Β171-(7) 79. Τι γνωρίζετε για την ασφάλεια συστηµάτων και δικτύων πληροφόρησης; ώστε µια σύντοµη περιγραφή. Β172-(6) 80. Να αναφέρετε τους τρεις -(3)- βασικούς τύπους κτηρίων που θεωρούνται πιθανότεροι στόχοι. Β173-(5) 81. Τι εννοούµε µε τον όρο εσωτερικό περιβάλλον, (περιβάλλον κτηρίου), και τι περιλαµβάνει αυτό; Β174-(5) 82. Πως πρέπει να φέρεται η κάρτα πρόσβασης των επισκεπτών και πως των εργαζοµένων, (εφόσον προβλέπεται), σε µια εγκατάσταση; Αιτιολογήστε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Β175-(7) 83. Τι γνωρίζετε για τον προσωπικό εξοπλισµό του προσωπικού ΙΕΠΥΑ (ποια µέσα περιλαµβάνει); ώστε µια σύντοµη περιγραφή. Β176-(7) 84. Τι γνωρίζετε για τα συστήµατα ανίχνευσης αυθαίρετης εισόδου σε φυλασσόµενο χώρο; ώστε µια σύντοµη περιγραφή. Β177-(7) 85. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οδηγού οχήµατος χρηµαταποστολών; Αναπτύξτε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Β209-(7) 86. Ποια είναι η σηµασία της απόστασης κατά την προσέγγιση ενός ύποπτου ατόµου; Αιτιολογείστε την απάντηση σας εν συντοµία. Β210-(7) 87. Να αναφέρετε τα προκαταρκτικά µέτρα δράσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Β211-(6) Σελίδα 7 από 16

8 88. Να αναφέρετε τα µέτρα που οφείλει να λάβει το προσωπικό ΙΠΕΥΑ σε περίπτωση που ανακαλύψει ή ενηµερωθεί για ένα ατύχηµα. Β212-(7) 89. Τι εννοούµε µε τον όρο Αυτοσχέδια βόµβα ή Α.Ε.Μ; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται µε βάση το περιεχόµενο της ύλης που περιέχουν; Β213-(5) 90. Πότε χαρακτηρίζεται ένα αντικείµενο ως «Πιθανός Αυτοσχέδιος Εκρηκτικός Μηχανισµός»; Β214-(5) 91. Τι γνωρίζετε για τις βόµβες µολότοφ, τον τρόπος κατασκευής και την ενεργοποίηση τους; Αναπτύξτε την απάντηση σας εν συντοµία. Β215-(6) 92. Ποιες είναι οι ενέργειες του προσωπικού ΙΕΠΥΑ κατά τον εντοπισµό ύποπτου αντικείµενου (Α.Ε.Μ, ύποπτο δέµα κ.λπ.); ώστε µία σύντοµη απάντηση. Β216-(7) 93. Ποιες είναι οι ενέργειες του προσωπικού ΙΕΠΥΑ µετά την έκρηξη αυτοσχέδιας βόµβας; ώστε µία σύντοµη απάντηση. Β217-(5) 94. Τι εννοούµε µε τον όρο «όπλα µαζικής καταστροφής»; Ποιοι είναι οι ενδεχόµενοι στόχοι, (των ΟΜΚ), και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Β218-(7) 95. Ποιες είναι οι ενδεικνυόµενες ενέργειες του προσωπικού ΙΕΠΥΑ σε περίπτωση αναγνώρισης ΧΒΡΠ παράγοντα; ώστε µία σύντοµη απάντηση. Β219-(7) 96. Ποιοι είναι οι πέντε -(5)- βασικοί στόχοι του ελέγχου εγκαταστάσεων; Β220-(6) 97. Ποιος είναι ο ρόλος του Συντονιστή Αντιµετώπισης Περιστατικού που σχετίζεται µε την ασφάλεια εγκαταστάσεων; Αναπτύξτε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Β221-(6) 98. Ποια επιπρόσθετα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται κατά την διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης; Αναπτύξτε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Β222-(7) 99. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας όσο αφορά την ασφάλεια των αεροσκαφών; ώστε µία σύντοµη απάντηση. Β223- (7) 100. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας όσο αφορά τον έλεγχο ασφαλείας φορτίου που προορίζεται για τα πλοία; Β224-(7) 101. Αναφέρετε και σχολιάστε εν συντοµία τις πέντε -(5)- προϋποθέσεις, (προαπαιτούµενα), για την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης. Β225-(7) ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι η απείθεια; Β-26 (12) 2. Σε ποια νοµοθετήµατα, (Αστικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας, Σύνταγµα, Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι, Κώδικας Ποινικής ικονοµίας), συναντάµε ρυθµίσεις για τα παρακάτω: -κλοπή, -προστασία περιβάλλοντος, -σύσταση σωµατείου, -βιασµό, -προστασία νοµής ακινήτου, -εµπορία ναρκωτικών, -µια έφεση, -ένα βούλευµα. Β-27 (12) 3. ώστε την έννοια του πολιτεύµατος. Β28- (12) 4. Τι καλείται συνδικαλισµός και πως προστατεύεται; Β29-(10) Σελίδα 8 από 16

9 5. Αναλύστε σε µια παράγραφο την αρχή διάκρισης των εξουσιών. Β30-(12) 6. Πότε έχουµε κατάχρηση δικαιώµατος; Β31- (8) 7. ώστε την έννοια της «προσβολής νοµής» και αναφέρετε κι ένα παράδειγµα. Β-32 (10) 8. Ποια δικαιώµατα λέγονται µεταβιβαστά και ποια αµεταβίβαστα; Β33- (8) 9. Αναλύστε σε µια παράγραφο την αρχή του κοινοβουλευτισµού. Β34- (12) 10. Αναλύστε σε µια παράγραφο την αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουµένου στο Εφετείο. Β35- (10) 11. Αναλύστε την αρχή της ισότητας που κατοχυρώνει το Ελληνικό Σύνταγµα. Β36- (12) 12. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις πηγές του Συνταγµατικού ικαίου. Β37- (12) 13. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους αποκτάµε ένα δικαίωµα. Β38- (12) 14. Ποια δικαιώµατα λέγονται περιουσιακά και ποια µη περιουσιακά; ώστε ένα παράδειγµα για το καθένα. Β39- (12) 15. ώστε τον ορισµό της κατοικίας. Ποιά είδη της υπάρχουν; Β40- (12) 16. Ποια δικαιώµατα λέγονται απόλυτα και ποια σχετικά; ώστε ένα παράδειγµα. Β41- (12) 17. Αναλύστε την παράλειψη ως ανθρώπινη συµπεριφορά και δώστε ένα παράδειγµα. Β42- (12) 18. Τι είναι το δεδικασµένο; Β43 (8) 19. Τι προβλέπει ο Ποινικός µας Κώδικας για το έγκληµα του εµπρησµού; Β44- (12) 20. Πότε µια απόπειρα εγκλήµατος λέµε ότι είναι πρόσφορη και πότε απρόσφορη. Β45- (12) 21. ώστε την έννοια της πεπερασµένης και της µη πεπερασµένης απόπειρας. Β46- (8) 22. Συχνά ένα έγκληµα τελείται από περισσότερους. Αναφέρετε επιγραµµατικά τις µορφές συµµετοχής στο έγκληµα. Β47- (12) 23. Τι ισχύει για την απόλυση συνδικαλιστή εξαιτίας της συνδικαλιστικής δράσης του; Β48- (12) 24. Σε ποιες περιπτώσεις έχουµε πλήρη και σε ποιες ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό; Β49- (12) 25. Ο 6χρονος Α έσπασε το τζάµι του παραθύρου του γειτονικού διαµερίσµατος. Ο 10χρονος Β έριξε στην αυλή ενός σπιτιού ακαθαρσίες που θα ενοχλήσουν τους ενοίκους. Ο 19χρονος Γ προκάλεσε σκόπιµα βαριά σωµατική βλάβη σε βάρος κάποιου. Ποια είναι η ποινική µεταχείριση που προβλέπει ο νόµος για τις παραπάνω περιπτώσεις; Β50-(12) 26. ώστε τον ορισµό του οργανωµένου εγκλήµατος. Β80- (8) 27. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του εισαγγελέα στην ποινική δίκη; Β81- (12) 28. Να αναφέρετε τη διαφορά µεταξύ ενός επαγγελµατία ληστή, ενός περιστασιακού κι ενός εξαρτηµένου ληστή και δώστε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Β82- (8) 29. Πως επιδρά ψυχολογικά η οµολογία του κατηγορουµένου στους δικαστές; Β83- (12) 30. Προτείνετε πέντε -(5)- µέτρα αντιµετώπισης της βίας στον αθλητικό χώρο. Β84- (12) 31. Ένα παιδί που µεγαλώνει µέσα σε βίαιο κι επιθετικό οικογενειακό περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να γίνει ένας βίαιος κι επιθετικός ενήλικας. Σχολιάστε τη συγκεκριµένη θέση. Β85- (10) 32. Είναι σηµαντική η άντληση πληροφοριών από τον τόπο του εγκλήµατος για την εγκληµατολογική έρευνα και γιατί; Β86- (10) Σελίδα 9 από 16

10 33. Αναφέρετε και σχολιάστε τους παράγοντες που επηρεάζουν στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς µας. Β87- (12) 34. ώστε τον ορισµό του διασυνοριακού εγκλήµατος. Β88- (8) 35. Οι δικαστές µπορεί να επηρεάσουν τους ενόρκους στο σχηµατισµό της ετυµηγορίας τους. Πως το κρίνετε αυτό; ικαιολογήστε την απάντηση σας. Β89- (8) 36. Τι είναι η προκαταρκτική εξέταση; Ποιοι από το νόµο µπορούν να διενεργούν τις προανακριτικές πράξεις; Β90- (8) 37. Αναφέρετε και αναπτύξτε πέντε -(5)- αιτίες για τη βία στα γήπεδα. Β91- (12) 38. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Β92- (10) 39. Τι σηµαίνει το δικαίωµα σιγής του κατηγορουµένου κατά την ανάκριση; Β93- (12) 40. Τι είναι το σύνδροµο του ψυχολογικού αυτοµορφισµού που πρέπει να αποφεύγουν οι δικαστές; Β94- (8) 41. Η ηθικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Η ηθικότητα διδάσκεται στον άνθρωπο; Αιτιολογήστε τη θέση σας. Β95- (12) 42. Αναπτύξτε σε µια παράγραφο τη χρησιµότητα των εγκληµατολογικών στατιστικών. Β96- (10) 43. Τι εννοούµε µε τον όρο «επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας»; Αναφέρατε τέσσερις -(4)- από τις υπηρεσίες που παρέχουν. Β126- (10) 44. Ποιοι, (µε κριτήριο την υπηκοότητα), έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών; Β127- (8) 45. Πως κατοχυρώνονται διεθνώς τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Αναφέρατε δύο -(2)- διεθνή νοµικά κείµενα και αναπτύξτε εν συντοµία το περιεχόµενο τους. Β128- (9) 46. Τι περιλαµβάνει η έννοια της «τρωτότητας» µιας εγκατάστασης; Απαντήστε συνοπτικά. Β129- (11) 47. Τι ονοµάζουµε «Υποδοµή Ζωτικής Σηµασίας» ή «Κρίσιµη Υποδοµή»; Β130- (9) 48. Τι είναι η «Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης» - Π.Σ.Ε.Α.; Απαντήστε συνοπτικά. Β131- (10) 49. Πότε έκανε ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας υπό τη µορφή των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας την εµφάνιση του εκτός Ελλάδος και πότε στην Ελλάδα; Β132- (8) 50. Αναφέρατε και αναπτύξτε συνοπτικά δύο -(2)- από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος της ιδιωτικής ασφάλειας στη χώρα µας. Β133- (10) 51. Αναφέρατε τρία -(3)- από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σωστή επαγγελµατική αγωγή του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Β134- (11) 52. Τι περιλαµβάνει η έννοια της «επαγγελµατικής δεοντολογίας» του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας; Β135- (12) 53. Ποιες αποκαλούµε «ευπαθείς» ή «ευάλωτες» κοινωνικές οµάδες; Απαντήστε συνοπτικά. Β136- (9) 54. Σε ποιές επιµέρους ειδικότητες χωρίζεται το προσωπικό των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας; Αναφερθείτε επιγραµµατικά. Β137- (8) Σελίδα 10 από 16

11 55. Ποιο είναι το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας στην χώρα µας σήµερα; Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά όπως προκύπτουν από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον ελληνικό χώρο. Β138- (11) 56. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου; Β139- (10) 57. Αναφέρατε δύο -(2)- περιπτώσεις ειδικών εκπαιδεύσεων προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3707/2008. Β140- (9) 58. Αναφέρατε δύο -(2)- από τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να κατέχει το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας προκειµένου να ασκεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του. Β141- (8) 59. Αναφέρατε δύο -(2)- από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επαγγελµατική αγωγή του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Β142- (10) 60. Ποιά πρέπει να είναι η στάση του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας κατά την συναναστροφή του µε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες; Β143- (11) 61. Τι οφείλει να αποφεύγει το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας πριν την ανάληψη υπηρεσίας; Αναφέρατε δυο -(2)- παραδείγµατα. Β144- (12) 62. ώστε ένα συνοπτικό ορισµό της έννοιας «κίνδυνος». Β145- (8) 63. ώστε ένα συνοπτικό ορισµό της έννοιας «κρίση». Β146- (8) 64. Ποια τα τυπικά προσόντα προϋποθέσεις για την χορήγηση αδείας εργασίας σε προσωπικό ΙΕΠΥΑ; Β178-(12) 65. Τι γνωρίζετε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων; Πως κατοχυρώνεται συνταγµατικά; Β179-(12) 66. Πώς οφείλει να συµπεριφέρεται το προσωπικό ΙΕΠΥΑ σε άτοµα µε αναπηρία; Β180-(12) 67. Να αναφέρετε πέντε -(5)- τουλάχιστον υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Β181-(10) 68. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό ΙΕΠΥΑ κατά την σύνταξη έκθεσης αναφοράς συµβάντος; Β182-(10) 69. Τι οφείλει να καταγράφει και να σηµειώνει στο σηµειωµατάριο του, το προσωπικό ΙΕΠΥΑ; Β183- (8) 70. Ποιες οδηγίες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο προσωπικό ΙΕΠΥΑ κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους; Β184-(10) 71. Ποιες είναι οι οδηγίες χρήσης των Μέσων Επικοινωνίας από το προσωπικό ΙΕΠΥΑ; Β185-(9) 72. Ποια Μηνύµατα χαρακτηρίζονται Απόλυτης Προτεραιότητας και πως πρέπει να µεταδίδονται από το προσωπικό ΙΕΠΥΑ; Β186-(10) 73. Ποια Μηνύµατα χαρακτηρίζονται µέσης προτεραιότητας και πως πρέπει να µεταδίδονται από το προσωπικό ΙΕΠΥΑ; Β187-(9) 74. Ποια κτήρια και εγκαταστάσεις θεωρούνται «στόχοι»; Ποιους χώρους θα πρέπει να ελέγχει το προσωπικό ΙΕΠΥΑ κατά την φύλαξη ενός στόχου; Β188-(12) 75. Ποιες πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που οφείλει να τηρεί το προσωπικό ΙΕΠΥΑ, όταν αναλαµβάνει φύλαξη πύλης; Β189-(10) Σελίδα 11 από 16

12 76. Ποια είναι τα καθήκοντα - υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ που εργάζεται σε Κ.Λ.Σ.; Β190- (12) 77. Τι γνωρίζετε για τον ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης; Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα του; Β191-(12) 78. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κρίσης και ποια τα στάδια εξέλιξης της; Β192-(11) 79. Τι γνωρίζετε για την ασφάλεια φυσικών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια προσωπικού. Ποιος ο βασικός στόχος προστασίας τους; Β193-(10) 80. Τι εννοούµε µε τον όρο αξιολόγηση ασφάλειας; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της; Β194-(12) 81. Να αναφέρετε τα βασικά µέτρα ασφαλείας που περιλαµβάνονται σε ένα κτήριο εγκατάσταση; Β195-(12) 82. Πως διενεργείται ο έλεγχος προσώπων κατά την είσοδο τους σε εγκατάσταση; Β196-(12) 83. Να αναφέρατε τα κύρια στοιχεία του Φωτισµού Ασφαλείας και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του. Β197-(12) 84. Περιγράψτε τον τύπο, τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των αλεξίσφαιρων γιλέκων. Πότε προβλέπεται η χρήση του από το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας; Β198-(11) 85. Ποιες τακτικές συµβουλές οφείλει να ακολουθεί και τι πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας κατά την προσέγγιση και έλεγχο ενός υπόπτου; Β226-(12) 86. Ποιες είναι οι κρίσιµες αποφάσεις που πρέπει να πάρει το προσωπικό ΙΠΕΥΑ σε περίπτωση σύγκρουσης δύο ή περισσότερων ατόµων; Αιτιολογείστε την απάντηση σας σε µια παράγραφο. Β227-(10) 87. Ποιες πρέπει να είναι οι πρώτες βασικές ενέργειες του προσωπικού ΙΕΠΥΑ σε περίπτωση διαπίστωσης διάπραξης αξιόποινης πράξης; Β228-(12) 88. Ποια αντικείµενα θεωρούνται ίχνη πειστήρια και αντικείµενα έρευνας στη σκηνή του εγκλήµατος; Β229-(10) 89. Ποιες είναι οι ενδεικνυόµενες ενέργειες του προσωπικού ασφαλείας σε τηλεφωνική απειλή για ύπαρξη βόµβας; Β230-(12) 90. «Όπλα µαζικής καταστροφής». Ποια τα συµπτώµατα στον ανθρώπινο οργανισµό από την επίδραση ενός χηµικού παράγοντα και ποια τα αντίστοιχα από την επίδραση ενός βιολογικού παράγοντα; Β231-(10) 91. Να αναφέρετε οκτώ -(8)- τουλάχιστον δείκτες αποστολής ύποπτου ταχυδροµείου, (φακέλους, δέµατα κ.λπ). που ενδέχεται να περιέχουν Χ.Β.Ρ.Π παράγοντα. Β232-(9) 92. Πως πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος αποσκευών, δεµάτων και αντικειµένων σε µια εγκατάσταση; Β233-(11) 93. ώστε τον ορισµό στα «Συνήθη», «Έκτακτα» και «Μείζονα» περιστατικά. Ποιος είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί το καθένα από αυτά τα περιστατικά ασφάλειας; Β234-(12) 94. Τι θα πρέπει να γνωρίζει και να παρατηρεί το προσωπικό ΙΕΠΥΑ όταν αναλαµβάνει την φρούρηση επιτήρηση µιας εγκατάστασης ή χώρου; Β235-(11) 95. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις - καθήκοντα του προσωπικού Ιδιωτικής ασφάλειας κατά τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών σε αερολιµένα; Β236-(10) Σελίδα 12 από 16

13 96. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις - καθήκοντα του προσωπικού Ιδιωτικής ασφάλειας κατά τον έλεγχο ασφαλείας χειραποσκευών αναχωρούντων επιβατών σε αερολιµένα; Β237-(12) 97. Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας όταν εκτελεί υπηρεσίας φρούρησης ή επιτήρησης αεροσταθµών; Β238-(8) 98. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας όταν διενεργεί έλεγχο εισόδου επισκεπτών σε λιµένα; Β239-(12) 99. Ποια η σηµασία της «Αποτροπής Κινδύνου» όταν αναφερόµαστε στην προστασία φυσικών προσώπων; Β240-(8) 100. Να αναφέρετε τους τρεις -(3)- βασικούς κανόνες που οφείλουν να ακολουθούν οι υπεύθυνοι ασφαλείας που βρίσκονται στον «Εσωτερικό Κύκλο Προστασίας» ενός προσώπου; Β241-(12) 101. Με ποιο τρόπο πρέπει να πραγµατοποιείται η προστασία και αποµάκρυνση του προστατευόµενου προσώπου σε κατάσταση ανάγκης; Αναπτύξτε την απάντηση σας εν συντοµία. Β242-(12) ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη και ποιες του µισθωτού; Β51- (18) 2. Ο Α, οδηγός αυτοκινήτου, παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα τον Β, σύζυγο της Γ, η οποία κατά το χρόνο του θανάτου του Β ήταν έγκυος. Όταν γεννήθηκε το παιδί των Β και Γ (ο ), η Γ άσκησε για λογαριασµό του παιδιού της, αγωγή κατά του οδηγού Α ζητώντας την καταδίκη του Α σε καταβολή αποζηµιώσεως λόγω ψυχικής οδύνης. Ο Α ισχυρίσθηκε ότι δεν οφείλει καµία αποζηµίωση γιατί κατά το χρόνο θανάτου του Β, ο δεν είχε ακόµη γεννηθεί. Έχει δίκιο ο Α; Β52- (20) 3. Ποια αγαθά προσβάλλονται από τα πιο κάτω εγκλήµατα: -ανθρωποκτονία από πρόθεση, -παραβίαση απορρήτου, -αντίσταση, -σωµατική βλάβη από αµέλεια, -φθορά ξένης ιδιοκτησίας, -απλή συκοφαντική δυσφήµηση. Β53- (17) 4. Η Α θέλοντας να εκδικηθεί τον αρραβωνιαστικό της Β που την είχε εγκαταλείψει από µήνες τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, τον περιέλουσε µε βενζίνη και τον πυρπόλησε. Από τη φωτιά κάηκε επίσης και το γραφείο του Β. Μόνο χάρη στην επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποφεύχθηκε η επέκταση της φωτιάς σε άλλα γραφεία της οικοδοµής, που την ώρα εκείνη ήταν γεµάτη κόσµο. Πως αξιολογείται ποινικά η συµπεριφορά της Α; Β54 (20) 5. Ο Α οδηγώντας το αυτοκίνητό του µε υπερβολική ταχύτητα παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα µέσα σε διαβάσεις µια ηλικιωµένη γυναίκα. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε ο τροχονόµος Β- φίλος του Α-που έκανε την έκθεση αυτοψίας. Σε αυτήν ο Β από δική του πρωτοβουλία και θέλοντας να ελαφρύνει τη θέση του Α σηµείωσε στο έγγραφο της αυτοψίας ότι τα ίχνη πέδησης, µήκους 22 µέτρων, που είχαν αποτυπωθεί στο δρόµο από φρενάρισµα, αντιστοιχούν σε ταχύτητα Σελίδα 13 από 16

14 60 χλµ/ώρα (πράγµα σωστό) που είναι νόµιµη µέσα στην πόλη (ενώ γνώριζε ότι ήταν παράνοµη). Πως αξιολογείται ποινικά η συµπεριφορά του Β; Β55- (20) 6. Η Β έχει προσληφθεί ως γραµµατέας στην εταιρία του Α δυνάµει προφορικής µεταξύ τους σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. Πριν από 2 µέρες κι ενώ βρίσκεται σε άδεια λοχείας, µαθαίνει από το συνάδελφό της, Γ ότι απολύθηκε, χωρίς καµία ειδοποίηση εκ µέρους του εργοδότη του, Α και χωρίς να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος καταγγελίας της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας της. Πως κρίνετε το κύρος της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας και πως κρίνετε τη συµπεριφορά του εργοδότη Α; Β56- (18) 7. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την κτήση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύµφωνα µε το νόµο 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 3707/2008; Β57- (18) 8. ώστε την έννοια του «δικαιώµατος». Β58- (18) 9. ώστε την έννοια «της συρροής των εγκληµάτων». Ποιες µορφές συρροής εγκληµάτων γνωρίζετε; Β59- (20) 10. Αναλύστε τη φράση «Αθώος µέχρι αποδείξεως τουναντίον». Β60- (16) 11. Ποια η διαφορά µεταξύ του ηθικού αυτουργού και του άµεσου συνεργού ενός εγκλήµατος; Β61- (14) 12. Να αναφέρετε τους όρους και τις προυποθέσεις για την έκδοση αδείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε εµπορικά πλοία όπως προβλέπονται στο νόµο 4058/2012. Β62- (18) 13. Αναφέρετε και αναπτύξτε τρία -(3)- µέτρα αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. Β97- (15) 14. ώστε τον ορισµό των όρων «εγκληµατικότητα» και «αντεγκληµατική πολιτική». Β98- (20) 15. ώστε τις έννοιες των όρων «εγκληµατίας» και «θύµα». Β99- (20) 16. Να αναφέρετε τι πρεσβεύει η θεωρία της συµπεριφοράς. Β100- (20) 17. Ποια είναι η ψυχολογία του ενόρκου κατά τη διάρκειας της ποινικής δίκης; Β101- (13) 18. Ποια πρέπει να είναι η ψυχολογία του εργαζοµένου στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Β102- (20) 19. Αναλύστε µια ανάκριση. Από ποιον ενεργείται, αρµοδιότητες και καθήκοντα του ανακρίνοντος, δικαιώµατα και υποχρεώσεις ανακρινόµενου και ποιοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται. Β103- (20) 20. Πως επιδρά ψυχολογικά η προσωπικότητα του κατηγορουµένου στους υπόλοιπους παράγοντες της δίκης; Β104- (20) 21. ώστε τον ορισµό της έννοιας «security». Β147- (14) 22. Ποια η διαφορά του security από το safety. Αναπτύξτε την άποψη σας συνοπτικά. Β148- (15) 23. Αναφέρατε δύο -(2)- από τις υποχρεώσεις του προσωπικού ασφαλείας όπως προκύπτουν από το άρθρο 4 του Ν. 3707/2008. Β149- (17) 24. Υπό ποιές προϋποθέσεις δύναται να χορηγείται άδεια οπλοφορίας µε περίστροφο ή πιστόλι σε προσωπικό ασφαλείας ΙΕΠΥΑ; Β150- (16) 25. Τι είναι τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών και τι υπηρεσίες παρέχουν; Αναπτύξτε την απάντηση σας µε βάση το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς. Β151- (18) 26. Τι ονοµάζουµε «σχέδιο ασφάλειας» µιας εγκατάστασης; Αναπτύξτε συνοπτικά. Β152- (17) Σελίδα 14 από 16

15 27. Τι ονοµάζουµε «εκτίµηση κινδύνου»; Απαντήστε συνοπτικά. Β153- (19) 28. Πως κατοχυρώνονται οι ατοµικές ελευθερίες και δικαιώµατα στο Ελληνικό Σύνταγµα; Β154- (20) 29. Ποιές είναι οι τρέχουσες τάσεις του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελλάδα; Αναφερθείτε συνοπτικά. Β155- (19) 30. Τι αποκαλούµε «σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων»; Αναφέρατε παραδείγµατα τέτοιων σχεδίων από την ελληνική πραγµατικότητα. Β156- (16) 31. Ποια στοιχεία - χαρακτηριστικά συνθέτουν την επαγγελµατική αγωγή και σκέψη του προσωπικού ΙΕΠΥΑ; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. Β199-(15) 32. Να αναφέρετε τα καθήκοντα υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ κατά την εκτέλεση στατικής φύλαξης στόχου. Β200-(20) 33. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία γίνετε ο έλεγχος αντικειµένων µε µηχάνηµα ακτινών Χ. Β201-(18) 34. Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ κατά την εκτέλεση περιπολίας; Β202-(20) 35. Πως µπορεί να αξιοποιηθεί ο σκύλος περιπολίας ως «σύστηµα ασφάλειας»; Β203-(20) 36. Ποια είναι τα συνήθη λάθη και παραλείψεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας; Β204-(18) 37. «ιεξαγωγή µελέτης για την εκτίµηση τρωτότητας». Ποια τα στοιχεία τρωτότητας, (ευπαθή σηµεία), που πρέπει να περιλαµβάνει µια µελέτη στην αλυσίδα της ασφάλειας µιας εγκατάστασης κτηρίου; Β205- (18) 38. Να αναφέρετε τις απαραίτητες ενέργειες διαδικασίες που πρέπει να περιλαµβάνει ο σχεδιασµός ασφάλειας σε καθηµερινή βάση αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Β206- (13) 39. «Ζώνες Περιορισµένης Πρόσβασης». Ποια η διαφορά τους µε τις ζώνες ελεύθερης πρόσβασης; Β207-(18) 40. «Ζώνες Ελεύθερης Πρόσβασης». Ποια η διαφορά τους µε τις ζώνες περιορισµένης πρόσβασης; Β208-(18) 41. Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να αναζητήσει και να καταγράψει το προσωπικό ΙΕΠΥΑ σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης στο χώρο αρµοδιότητας του; Β243-(14) 42. Η σκηνή του εγκλήµατος αποτελεί χώρο έρευνας από τις δηµόσιες αρχές ασφαλείας και χρειάζεται προστασία. Ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειες του υπαλλήλου ιδιωτικής ασφάλειας ως πρώτου ανταποκριτή; Αιτιολογείστε την απάντηση σας αναλυτικά. Β244-(20) 43. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής της Ορθής Γωνίας κατά την προσέγγιση υπόπτου; Αιτιολογείστε την απάντηση σας αναλυτικά. Β245-(20) 44. Τι εννοούµε µε τον όρο «Κλιµάκωση Μέτρων Ασφαλείας»; Τι µέτρα περιλαµβάνει; Β246-(18) 45. Ποια είναι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας κατά την διάρκεια διεξαγωγής µιας αθλητικής εκδήλωσης αγώνα; Β247-(20) 46. Ποιες βασικές αρχές από πλευράς ασφάλειας περιλαµβάνει η έννοια της «Στενής Προστασίας Προσώπου»; Ποια πρόσωπα θεωρούνται προστατευόµενα; Β248-(20) Σελίδα 15 από 16

16 47. Τι εννοούµε µε τον όρο «Προνοητικότητα» και τι µέτρα περιλαµβάνει, όταν αναφερόµαστε στην προστασία φυσικών προσώπων. Β249-(13) 48. Τι γνωρίζεται για τους «Κύκλους Προστασίας» ως Πρόγραµµα Ασφάλειας Προσώπου; Τι περιλαµβάνει ο κάθε κύκλος; Αναπτύξτε αναλυτικά την απάντηση σας. Β250-(20) Σελίδα 16 από 16

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)" ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2012 ΟΜΑ Α Α ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιές µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας γνωρίζετε; Αναφέρατε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)... 3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 21 Βασικά Στοιχεία της Δεοντολογίας... 21 1. Η έννοια και ο ρόλος της Δεοντολογίας... 21 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ 6/17/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΚΔΟΣΗ 1.0 2 ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ISPS Εισαγωγή Πράξη ασφαλείας θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ D S S S E C U R I T Y D Y N A M I C S E C U R I T Y S E R V I S E S Φύλακες Υποδοχής (Reception Security) Το προσωπικό στις εισόδους επαγγελματικών και ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 3ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Συντονιστής: Κων/νος Κλουβάτος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Α. Ο Α διατηρεί φάρμα αλόγων στην Κοκκινοτριμιθιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 14-19 Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Η προσέγγιση του πάσχοντος, για να του παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες, πρέπει να γίνεται γρήγορα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 13 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΘΕΝΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 38467 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση : Κ. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα