K.A ) CPV (Κ.Α ) CPV:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K.A ) CPV (Κ.Α ) CPV:"

Transcript

1 Μελέτη οικ. Έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (K.A ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προµήθεια υδραυλικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α ) /ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. ΣΧΕ. & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισµού ,02 πλέον Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μελέτη οικ. Έτους 2013 Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης K.A ) CPV Προµήθεια υδραυλικών υλικών (Κ.Α ) CPV: Προϋπολογισµού ,02 πλέον Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της συγγραφής : Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της /νσης Περ/ντος Πρασίνου, η προµήθεια και η τοποθέτηση υλικών αυτόµατης άρδευσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας ήδη εγκατεστηµένων δικτύων αυτόµατης άρδευσης και για την εγκατάσταση νέων σε χώρους πρασίνου, όπως επίσης η προµήθεια υδραυλικών υλικών. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των ,02 πλέον Φ.Π.Α. Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού του οικ. Έτους Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ. ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης 8.129, , , Προµήθεια υδραυλικών υλικών 8.123, , ,29 1

2 16.252, , ,98 ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: α) Της µε αριθ /1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ". β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95). γ)του Ν. 3463/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». δ)τις διατάξεις Π.. 60/2007 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σε περίπτωση που η γενική συγγραφή υποχρεώσεων έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση υλικών, Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση), ) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4ο Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη. ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετεχόντων: Στο διαγωνισµό για την εν λόγω προµήθεια γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια ειδών. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα και την ώρα του διαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά: 1.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή 2

3 αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2.Ασφαλιστική ενηµερότητα. 3.Φορολογική ενηµερότητα. 4.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισµού και της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει στις προσφορές τους να αναφέρουν την τιµή (ενιαίο ποσοστό εκπτωσης στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης), τον χρόνο παράδοσης, τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας για τις αντλίες, τα πιεστικά συγκροτήµατα, τα ηλεκτρικάηλεκτρονικά µέσα την τεχνική υποστήριξη (service), κάλυψη ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Επίσης, κατά την ώρα του διαγωνισµού για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερόµενων υλικών.θα πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα σχετικά έντυπα εγχειρίδια χρήσης προσπέκτους του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στη χώρα ( όχι σε φωτοαντίγραφο), δηλώσεις εναρµόνισης των υλικών στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κ.λ.π. στην ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τις αντλίες & τα πιεστικά συγκροτήµατα ορίζεται σε ένα (1) έτος τουλάχιστον. Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία των δικτύων αυτόµατης άρδευσης ορίζεται σε ένα (1) έτος τουλάχιστον. Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη της µιας ή και των δύο οµάδων. εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη µίας οµάδας. Ενστάσεις: ΑΡΘΡΟ 6 Ο Οι ενστάσεις κατά της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ή της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 7 ο Υπογραφή σύµβασης-εγγύηση καλής εκτέλεσης : Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. και θα ισχύει για δύο (2) έτη από της υπογραφής του συµφωνητικού οπότε θα λήγει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, υλικών και των δικτύων αυτόµατης άρδευσης. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος προσκόµισης υλικού Ο ήµος δύναται να προµηθεύεται τα υλικά σε τµηµατικές παραγγελίες ή εφάπαξ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 3

4 Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να τα προσκοµίσει και να τα εκφορτώσει µε δικό του προσωπικό από την έγγραφη ειδοποίησή του από την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, ορίζεται σε (7) ηµέρες σε χώρο που θα του υποδειχθεί. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό ( ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρτασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το αρ.33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και εκφόρτωση του προµηθευόµενου υλικού στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης των υλικών στον χώρο που θα του υποδειχθεί. ΑΡΘΡΟ 10ο Έλεγχοι οκιµές Αντικατάσταση ακατάλληλων υλικών : Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης µε µακροσκοπικό έλεγχο, µηχανική εξέταση & πρακτική δοκιµασία.. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ήµο(υπ. Απ /93) και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά ολόκληρα µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Εγγύση καλής λειτουργίας Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των αντλιών και των πιεστικών συγκροτηµάτων ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορα λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του µηχανήµατος που οφείλεται σε όµοιες αιτίες, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της ειδοποιήσεως του. Σε περίπτωση αµέλειας ή παράλειψης του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες στην ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του µηχανήµατος, η οποία θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 ο Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών 4

5 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ήµο(υπ. Απ /93) και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια. Για την : - «Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης»(οµάδα1) ισχύουν επιπλέον τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 13 Ο Εκτέλεση σε τµηµατική παραγγελία Ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο µειοδότης να αρχίσει την εγκατάσταση ή την συντήρηση των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης σε χώρους πρασίνου που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ειδικά, για την εγκατάσταση συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε τµηµατικής τοποθέτησης ορίζεται σε σαράντα (40) ηµέρες. Ειδικά, για την συντήρηση των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων στην λειτουργία των συστ. Αυτ. Άρδευσης η Υπηρεσία θα ειδοποιεί τον ανάδοχο ώστε αυτός να προβαίνει άµεσα στον έλεγχο και την αποκατάσταση των κατεστραµένων υλικών και στην αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των συστηµάτων. Για την καλύτερη επικοινωνία της Υπηρεσίας µε τον προµηθευτή θα πρέπει αυτός κατά την υπογραφή του συµφωνητικού να δηλώσει τηλεφωνικά αριθµό επικοινωνίας και φαξ, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να προσκοµίσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες ενωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικών στους χώρους πρασίνου και πριν την εγκατάσταση τους στο έδαφος θα γίνεται ποσοτική καταµέτρησή τους από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ελτία Αποστολής. Με το πέρας κάθε επιµέρους εγκατάστασης ή συντήρησης, πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως: - σχέδιο υπό κλίµακα των εγκατεστηµένων συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης, - αναλυτικό τιµολόγιο µε τα χρησιµοποιηθέντα υλικά, - σχετικές οδηγίες χρήσης των συστηµάτων ώστε να γίνεται εφικτή η παραλαβή των υλικών, µετά τη δοκιµή της καλής λειτουργίας. Ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει για την επίβλεψη και την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένο, επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. Για την έντεχνη εκτέλεση της συντήρησης είναι απαραίτητη η παρουσία στο προσωπικό του αναδόχου ενός Γεωπόνου ή Τεχνολόγου αντίστοιχων ειδικοτήτων, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση της εργασίας µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε τους χειριστές τους. Ο προµηθευτής είναι µοναδικός υπεύθυνος, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα των εργασιών. Οι έλεγχοι που τυχόν διενεργούνται από την Υπηρεσία, σε καµία περίπτωση δεν τον απαλλάσουν από την ευθύνη αυτή. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Έλεγχοι οκιµές Αντικατάσταση ακατάλληλων υλικών: Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται σύµφωνα µε έναν ή µε όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, 5

6 - µε µακροσκοπικό έλεγχο - µε µηχανική εξέταση - µε πρακτική δοκιµασία Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Υπηρεσία που εκτελεί την συντήρηση. Τα ακατάλληλα υλικά θα αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο των εργασιών µε δαπάνες του προµηθευτού.. Η καλή λειτουργία των συντηρηµένων συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης θα ελέγχεται µε δοκιµή, που θα διενεργείται µε το πέρας κάθε επιµέρους έργου. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών ή στην αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων στην λειτουργία των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης, κηρύσσεται έκπτωτος η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια. Άρθρο 15 ο Αρτιότητα των κατασκευών Κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα της εγκατάστασης πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και την καλή λειτουργία του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα τµήµατα του δικτύου. Άρθρο 16 ο Ατυχήµατα Ζηµιές Ασφάλιστρα Αποζηµιώσεις α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί. β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ ΚΕΕ κ.λ.π. ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού προσωπικού του, ή υπό τύπου δώρου, ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του,αλλα σε τυχαίο γεγονός. δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες θα αναγράφονται οι λέξεις «ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ». ε) Επίσης, τις νυκτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει, ο ανάδοχος θα τοποθετεί φακούς νυκτός ( µε πορτοκαλοερυθρό φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη ατυχηµάτων των πεζών και τροχοφόρων από τα υλικά που εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για την πρόσθετη αυτή δαπάνη. στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς. Άρθρο 17 ο Μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων ΟΚΩ κ.λ.π. Οι εργασίες εκσκαφών, διανοίξεων λάκκων σε θέσεις όπου υπάρχουν αγωγοί οργανισµών κοινής ωφελείας γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές ή 6

7 ατυχήµατα για τα οποία ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζηµιές ή και να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη γι αυτή την επανόρθωση. Άρθρο 18 ο Τήρηση νόµων Αστυνοµικών διατάξεων: Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση στην /νουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. Άρθρο 19 ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους Φθορές σε εγκαταστάσεις από τον προµηθευτή: Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος της συντήρησης ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών από τον κύριο της συντήρησης ή από άλλους εργολήπτες. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες για την διέλευση σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα οικεία του τιµολογίου. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του προµηθευτού, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον προµηθευτή που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερά τους κατάσταση. Άρθρο 20ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή: Επίσης, υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εγκατάστασης των δικτύων. ΑΡΘΡΟ 21 ο Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 22 ο Κρατήσεις: Όλες οι δαπάνες πρόµήθειας και µεταφοράς, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώµατα, χαρτόσηµα, καθώς και κρατήσεις α).2% υπέρ ΤΑ ΚΥ β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) 0,25% υπέρ του ηµοσίου, δ) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α, β, και γ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ήµο Πειραιά. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 7

8 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. & ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡ/ΝΗ Πειραιάς,. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μελέτη οικ. Έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (K.A ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προµήθεια υδραυλικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α ) /ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. ΣΧΕ. & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισµού ,02 πλέον Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α:1η ΟΜΑ Α Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης (K.A ) Προϋπολογισµού 8.129,02. πλέον Φ.Π.Α. CPV Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης. Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθούν υλικά των παρακάτω προδιαγραφών: 1 ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ16/6ΑΤΜ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 16 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 1,30 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 59 gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO

9 2 ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ20/6ΑΤΜ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 20 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 1,7 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 90 gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ25/6ΑΤΜ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 25 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 2,3 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 240 gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ32/6ΑΤΜ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 32 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 2,5 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ16/33εκ/2,3 lt/h ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ16, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 33 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος καφέ. Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Θα είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα.ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.)και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Ο σταλλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και ή από την χρήση λιπασµάτων. Η αυτορύθµιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων 6. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ16/50εκ/2,3 lt/h Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ16, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 50 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος καφέ. Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Θα είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα.ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.)και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. 9

10 Ο σταλλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και ή από την χρήση λιπασµάτων. Η αυτορύθµιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων 7. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ16/100εκ/2,3 lt/h Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ16, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 100 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος καφέ. Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Θα είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα.ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.)και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Ο σταλλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και ή από την χρήση λιπασµάτων. Η αυτορύθµιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων 8 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ 2,4,8 l/h Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος και αυτοκαθαριζόµενος µε παροχή 2,4,8 λτρ/ώρα, σε πίεση από 0,5 ατµ. έως 4 ατµ. Η αυτορύθµιση θα επιτυγχάνεται µέσω µεµβράνης κατασκευασµένης από E.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στα διάφορα χηµικά (π.χ. λιπάσµατα) που µπορεί να περάσουν µέσα από το δίκτυο. Θα διαθέτει µαίανδρο µε µήκος 25 χιλ.,πλάτος 1,90χιλ και βάθος 1,15 χιλ. τουλάχιστον ο οποίος θα δηµιουργεί τυρβώδη ροή µε σκοπό την µείωση των αποθέσεων των αλάτων ή των διάφορων στερεών στα τοιχώµατα του σταλάκτη Ο σταλάκτης θα είναι κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο,ενισχυµένο µε Carbon Black,µε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος ο οίκος κατασκευής του σταλάκτη θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΣΤΑΤΙΚΟΣ O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο και είναι διαθέσιµος µε στόµια ονοµαστικής ακτίνας R=10,12,15 & 17 ποδών (2,5-5,5m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS- Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µεχρι 1,8m. To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο 10

11 πριν το ακροφύσιοη εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. To σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. 10 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Τα ακροφύσια θα είναι κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες. Θα είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν σε συνδυασµό µε αναδυόµενο ή µη αυτοανυψούµενο εκτοξευτή. Οι τύποι των ακροφυσίων θα είναι γωνιακά και λωρίδας µε ακτίνες από 3,7 µέτρα έως 9,1µέτρα αντίστοιχα και για τα ακροφύσια λωρίδας επιφάνεια διαβροχής 1,5µ Χ9,1µ. Θα διαθέτουν πολύ χαµηλές παροχές 0,05-0,97m3/h. Θα διαθέτουν τεχνολογία διπλής ανάβλυσης-απόκρυψης του ακροφυσίου ώστε να αποτρέπεται η επικάθιση ξένων σωµατιδίων σε αυτό. 11 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 4-7Μ Ο προδιαγραφόµενος Εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτού τύπου, περιστροφικός, αυτοανυψούµενος και υδρολίπαντος, σχεδιασµένος για άρδευση µικρών παρτεριών στις οποίες θα µπορεί να υποκαθιστά αποτελεσµατικά και οικονοµικά τούς γραναζωτούς εκτοξευτήρες µέσης εµβελείας.θα λειτουργεί σε περιοχές Πιέσεων Bars, µε Παροχές Q= Lt/hr, εφαρµόζοντας ύψος βροχής 11 mm/hr,ανάλογα µε τά επιλεγόµενα Στόµια και διατάξεις. Θα είναι διαθέσιµος µε άξονες ανυψώσεως 4",6",12", (10,15,30cm αντίστοιχα), αλλά και σε τύπο shrub, µη αυτοανυψούµενο και θα δέχεται προαιρετικά Βαλβίδα ιακοπής Απορροής για επικλινείς χλοοτάπητες, και περιστροφικό ταχυσύνδεσµο (Swing-Joint) για εύκολη ευθυγράµµιση µε το έδαφος σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης. Επίσης θα δέχεται προαιρετικά καπάκι ειδικής επισηµάνσεως και χρωµατισµού για χρήση µε Νερά Βιολογικού Καθαρισµού, όπως καθορίζεται από ιεθνή Standards (Reclaimed Water version). Ο Εκτοξευτήρας θα είναι Ρυθµιζοµένης Γωνίας διαβροχής, από 40 0 έως και θα µπορεί να δεχτεί 5 διαφορετικά στόµια. Τα στόµια αυτά θα είναι ταχείας τοποθετήσεως (Snap-in),και θα επιτρέπουν, κατάλληλα επιλεγόµενα, ρύθµιση της ακτίνας διαβροχής,και απόλυτη Αναλογικότητα ιαβροχής (Matched Precipitation). O Εκτοξευτήρας θα έχει είσοδο 1/2" Θηλυκή κατά BSP, και η εκτεθειµένη επιφάνειά του δεν θα υπερβαίνει σε διάµετρο τα 3cm.O άξονας ανύψωσης θα χρησιµοποιεί µηχανισµό καστάνιας, για εύκολη ευθυγράµµιση τού τόξου και ο γραναζωτός µηχανισµός θα ενσωµατώνει µεταβλητό στάτορα για διατήρηση σταθερής ταχύτητας περιστροφής, σε όλες τις συνθήκες. 12 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 7-12Μ Ο εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτός, υδρολίπαντος, αυτοανυψούµενος, περιστροφικού τύπου. Kάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 12 στόµια εκ των οποίων τα 8 κανονικής και τα 4 χαµηλής γωνίας εκτόξευσης γιά αντιανεµική προστασία. Τα στόµια θα είναι τετραγωνικής διατοµής ώστε να οδηγούνται εύκολα στην εσοχή της κεφαλής. Παροχές: 0,2 έως 1,86 κυβ/ώρα σε πιέσεις 2,1 έως 4,8 bars. Ρύθµιση της ακτίνας εκτόξευσης µέχρι 25% της βασικής, θα µπορεί να γίνει µέσω της ανοξείδωτης βίδας συγκράτησης του στοµίου επί της κεφαλής του εκτοξευτήρα. Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 40 έως 360 µοίρες, η ρύθµιση να µπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις (πριν ή µετά την εγκατάσταση, κατά την λειτουργία ή µη του δικτύου) µε τη χρήση ειδικού κλειδιού ρύθµισης. Όταν ο εκτοξευτήρας ρυθµιστεί ώστε να εκτελεί πλήρη περιστροφή θα το κάνει συνεχόµενα όπως και ένας εκτοξευτήρας κατασκευασµένος για περιστροφή χωρίς δηλαδή να σταµατά σε κάποιο όριο και να επαναφέρεται από την άλλη. Θα έχει δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής ελεύθερα χωρίς να καταστρέφεται (αντιβανδαλική προστασία) ενώ θα επαναφέρεται αυτόµατα στην προρυθµισµένη γωνία περιστροφής. 11

12 Θα διαθέτει άξονα ανύψωσης ύψους 10 cm από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα και βαλβίδα φραγής του νερού εκτόξευσης (flow stop) στην κεφαλή του ώστε να µπορεί σε περίπτωση λειτουργίας, ενώ ο άξονας του εκτοξευτήρα να είναι ανυψωµένος, να µην γίνεται εκτόξευση νερού από το στόµιο, ώστε η αλλαγή του στοµίου να γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα, χωρίς να βρέχεται ο εγκαταστάτης ή να γίνεται σπατάλη νερού. Η ρύθµιση της βαλβίδας θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα παρέχεται σε επαρκείς αριθµούς µε τη συσκευασία των εκτοξευτήρων. Ο άξονας ανύψωσης θα διαθέτει µηχανισµό τύπου καστάνιας για τελική ρύθµιση του τόξου (εφόσον έχει γίνει εγκατάσταση), η οποία θα γίνεται µε την κατά βούληση περιστροφή του άξονα όταν βρίσκεται σε τελείως ανυψωµένη θέση. Η κεφαλή του εκτοξευτήρα θα διαθέτει µόνιµο κάλυµµα από καουτσούκ το οποίο προστατεύει τις εισόδους ρύθµισης από λάσπη και λοιπά στερεά. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εσωτερικά ειδικό στάτορα που να εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την επιλογή στοµίου. Θα διαθέτει στάνταρ βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης σε περιπτώσεις εγκατάστασης επί κεκλιµένων εδαφών και για υψοµετρικές διαφορές µέχρι 3 µ. Η συντήρηση του εκτοξευτήρα, θα γίνεται εύκολα µε την αφαίρεση του καπακιού και την αποµάκρυνση του άξονα. Ο άξονας θα διαθέτει στο κάτω µέρος φίλτρο το οποίο αντιστοιχεί σε βαθµό φιλτραρίσµατος 60 mesh το οποίο µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.παροχές: 0,2 έως 1,86 κυβ/ώρα Ακτίνες: Στάνταρ στόµια 7,6-15,5 µέτρα, στόµια χαµηλής γωνίας 6,7-13,4 µέτραπίεση λειτουργίας: 2,1-4,8 bars. Ένταση διαβροχής: 10mm/ώρα σε διατάξεις από 7,6 έως 13,7µέτρα..Γωνία εκτόξευσης: Στάνταρ στόµια 25 µοίρες, χαµηλής γωνίας στόµια 13 µοίρες. Η ανύψωση του άξονα θα είναι 10 cm και η είσοδος του νερού ¾ θηλυκό σπείρωµα BSP. Ο άξονας θα είναι από πλαστικό ABS. 13.ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ32/4Atm Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 32 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 2,5 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 4Αtm τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 AC ΠΛΑΣΤ. 10 ΑΤΜ. Η ηλεκτροβαλβίδα θα είναι 1 θηλ.µε χαρακτηριστικά 1,7 Watt. Η λειτουργία της βάνας να είναι 2οδη και θα έχει θέσεις για ανοικτή-αυτόµατο (ON-AUTO).Η βάνα να έχει εσωτερική εκτόνωση και δίοδο νερού στο ORIFICE µε 2mm διάµετρο τουλάχιστον. Θα πρέπει επίσης να έχει πλήρες άνοιγµα και κλείσιµο, µε παροχή από 1m3/h έως 7M3/h. Πίεση λειτουργίας από 7M-100M (0,7BAR - 10 BAR). Σώµα από NYLON REINFORCED και διάφραγµα από EDPM µε FLOW CONTROL. 15 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ. 1 DC, ΠΛΑΣΤ. 10 ΑΤΜ. Η ηλεκτροβαλβίδα θα είναι 1 θηλ.µε πηνίο αυτοσυγκράτησης (LATCH SOLENOID) 9-14 Volts µε χαρακτηριστικά 500 ma/50ms. Το πηνίο στη βάνα θα είναι ενσωµατωµένο και αδιάβροχο. Η λειτουργία της βάνας θα είναι 2οδη και θα έχει θέσεις για ανοικτή-αυτόµατο (ON-AUTO).Η βάνα θα έχει εσωτερική εκτόνωση και δίοδο νερού στο ORIFICE µε 2mm διάµετρο τουλάχιστον. Θα έχει πλήρες άνοιγµα και κλείσιµο, µε παροχή από 25 lit/h έως 7M3/h. Πίεση λειτουργίας από 2M-100M (0,2BAR - 10 BAR). 12

13 Σώµα από NYLON REINFORCED και διάφραγµα από EDPM µε FLOW CONTROL. 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Ο προγραµµατιστής θα είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων.θα έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Θα έχει διάρκεια ποτίσµατος: 0 έως 240 λεπτά µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή πρόγραµµα µε κύκλο µέχρι και 31 ηµέρες Θα έχει 9 χρόνους έναρξης ανά ηµέρα και 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Θα έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Η τροφοδοσία θα γίνεται µε αλκαλική µπαταρία 9V µε διάρκεια ζωής της µπαταρίας 1 έτος Θα διαθέτει µη πτητική µνήµη, θα διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Ο προγραµµατιστής θα είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων.θα έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Θα έχει διάρκεια ποτίσµατος: 0 έως 240 λεπτά µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή πρόγραµµα µε κύκλο µέχρι και 31 ηµέρες Θα έχει 9 χρόνους έναρξης ανά ηµέρα και 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Θα έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Η τροφοδοσία θα γίνεται µε αλκαλική µπαταρία 9V µε διάρκεια ζωής της µπαταρίας 1 έτος Θα διαθέτει µη πτητική µνήµη, θα διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας 18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 2-4 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων.θα έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Θα έχει διάρκεια ποτίσµατος: 0 έως 240 λεπτά µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή πρόγραµµα µε κύκλο µέχρι και 31 ηµέρες Θα έχει 9 χρόνους έναρξης ανά ηµέρα και 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Θα έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Η τροφοδοσία θα γίνεται µε αλκαλική µπαταρία 9V µε διάρκεια ζωής της µπαταρίας 1 έτος Θα διαθέτει µη πτητική µνήµη, θα διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας 19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4-6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR Ο ηλεκτρονικός προγραµµατιστής θα διαθέτει 3 ανεξάρτητα προγράµµατα Α,Β&C.Θα έχει χρόνο ποτίσµατος ανά στάση µέχρι και 4 ώρες. Θα έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα. Θα διαθέτει εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, ή τις µονές ή ζυγές µέρες του µήνα βάσει του ηµερολογίου που διαθέτει ή δυνατότητα διαµόρφωσης ποτίσµατος ανά 1 ηµέρα ή µέχρι ανά 31 ηµέρες µε όλες τις ενδιάµεσες επιλογές (interval). Θα έχει ποσοστιαία αυξοµείωση(budgeting) από 0 150% και µη πτητική µνήµη, θα διατηρεί το προγραµµατισµό για πάντα και την τρέχουσα ώρα χωρίς την προσθήκη µπαταρίας για 4εβδοµάδες. Θα διαθέτει αυτόµατη µετάθεση των χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται. Θα έχει προγραµµατιζόµενη χρονική καθυστέρηση µεταξύ διαδοχικών στάσεων. Θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού λειτουργίας αισθητήρα βροχής ανά στάση. Θα έχει δυνατότητα αναστολής του ποτίσµατος από 1 έως 7 ηµέρες και επαναφορά σε αυτόµατη λειτουργία. Θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού ηµερών που δεν θα εκτελείται πότισµα ακόµη και αν προβλέπεται από το πρόγραµµα. Θα έχει δυνατότητα ρύθµισης προγράµµατος ασφαλείας για µελλοντική χρήση. Θα διαθέτει αυτόµατη ταξινόµηση των χρόνων έναρξης µε χρονολογική σειρά. Ο προγραµµατιστής θα λειτουργεί µε 6 µπαταρίες ΑΑ ή προαιρετικά µε 13

14 µετασχηµατιστή 220/24VAC. Τέλος θα διαθέτει κύκλωµα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχόπτωσης µε δυνατότητα παράκαµψης 20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR Προγραµµατιστές άρδευσης ηλεκτρονικοί, 12στάσεων outdoor, A.C. µε 1-5 ηλεκτροβάννες ανά σταθµό, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή εισόδου 220/240 Volt, 50ΗΖ και εξόδου 24-26V έως 1.5 Α, µε σύστηµα µπαταριών (επαναφορτιζόµενων ή κοινών αλκαλικών) για διατήρηση των προγραµµατισµένων λειτουργιών στη µνήµη. Θα έχουν υδατοστεγές περίβληµα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Θα διαθέτει 4 τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάννας, χρόνο άρδευσης ανά σταθµό 1 λεπτό έως 2 ώρες τουλάχιστον, µε 10/λεπτό πρόγραµµα ασφαλείας ανά σταθµό, ρυθµιζόµενο προγραµµατισµό από 1-7 ηµέρες, µε 1-8 επαναλήψεις τουλάχιστον ηµερησίως, δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης κύκλου ή µιας οποιασδήποτε στάσης και χειροκίνητη αναστολή εκτέλεσης άρδευσης. 21. ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Θα είναι κατάλληλο για την προστασία του προγραµµατιστή, απολύτως στεγανό. Θα είναι µεταλλικό µε διαστάσεις 60Χ40Χ25εκ και πάχος 1,2. 22.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Η/Β 6 Τα φρεάτια θα είναι στρογγυλά κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαστάσεων 20εκ. βάση Χ 23,6 εκ ύψος Χ16,8 εκ. 23. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΟ-ΤΡΙΩΝ Η/Β 10 Τα φρεάτια θα είναι στρογγυλά κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5*1,5ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου πεντάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1,5mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες 25 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 7*1,5ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου επτάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1,5mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες 26. ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ3/4 Θα είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο. Θα έχει σπείρωµα θηλυκό ¾ της ίντσας. Θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ροής του νερού. 27.ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1 Θα είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο. Θα έχει σπείρωµα θηλυκό 1 ίντσας. Θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ροής του νερού. 28. ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray),. O εκτοξευτήρας θα διαθέτει δυνατότητα ανάβλυσης του άξονα κατά 4, 6 ή 12 ίντσες (10, 15 ή 30cm) ανάλογα µε το επιλεγόµενο σώµα. O εκτοξευτήρας θα µπορεί να διατεθεί µε βαλβίδα διακοπής απορροής είτε προεγκατεστηµένη από το εργοστάσιο, είτε µε δυνατότητα τοποθέτησης εκ των υστέρων στο έργο. To σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS, ενισχυµένο έναντι της ακτινοβολίας UV. Ο ανυψούµενος άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό στην χάραξη πλαστικό ABS µε ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και θα δέχεται ευθυγράµµιση του δεξιού ορίου 14

15 διαβροχής. Ο άξονας θα µπορεί να δεχθεί στο άκρο του συµβατά ακροφύσια εκτόξευσης νερού θηλυκού σπειρώµατος, διαφόρων αποδόσεων και χαρακτηριστικών ενώ θα διαθέτει ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα για την απόσυρσή του εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει ειδικό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα, σύνθετης λειτουργίας ο οποίος θα καθαρίζει τον άξονα από ξένα σωµατίδια κατά την απόσυρσή του εντός του σώµατος ενώ θα εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση του άξονα κατά την ανάβλυσή του κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε κανονικές συνθήκες πίεσης. Ο δακτύλιος θα µπορεί να αφαιρείται εύκολα από το καπάκι του εκτοξευτήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναγκαίας αντικατάστασης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει από το εργοστάσιο ειδικό καπάκι µε οπή εξόδου για το αρχικό καθάρισµα του δικτύου ενώ θα διαθέτει λαβή ανύψωσης ώστε να διευκολύνεται η ανύψωση του άξονα και η τοποθέτηση του στοµίου. Το καπάκι θα διαθέτει δυνατότητα κατεύθυνσης της ροής του νερού σε µία διεύθυνση. Η οπή εξόδου στο καπάκι θα αποκαλύπτεται κατά την ανύψωση του άξονα και θα κλείνει εντελώς κατά την απόσυρση του άξονα εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εκτεθειµένη επιφάνεια η οποία µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν θα υπερβαίνει τα 6cm. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει είσοδο µε θηλυκό σπείρωµα 1/2" BSP ενώ τα µοντέλα των 6 και 12 θα διαθέτουν και δευτερεύουσα πλαϊνή είσοδο ½. 29. ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ3/4 (50εκ.) Σωληνοµαστό από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (tubo), µε σπείρωµα στα δύο άκρα, γαλβανισµένοι εν θερµώ. 30. ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΣΤΕΓΑΝΟ) 60Χ40Χ25 Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για υπαίθρια τοποθέτηση προγραµµατιστών, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον IP65, µε κλειδαριά ασφαλείας µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, διαστάσεων: 60Χ40Χ25/1,2mm. 31. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 90 ο, 120 ο & ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ Ρυθµιζόµενο ακροφύσιο χαµηλής έντασης διαβροχή (2,5-9m.) 32. ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1 Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος µαύρου αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 10Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων και µανόµετρο γλυκερίνης 6ατµ.στην είσοδο και την έξοδο. 33. ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3/4 Το ρακόρ θα είναι χαλύβδινο γαλβανισµένο µε αρσενικό σπείρωµα ¾ κατάλληλο για τη σύνδεση εξαρτηµάτων θηλυκών µε σπείρωµα ¾. 34 ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ3/4 Η γωνία θα είναι χαλύβδινη γαλβανισµένη µε αρσενικό σπείρωµα ¾ κατάλληλο για τη σύνδεση εξαρτηµάτων θηλυκών µε σπείρωµα ¾. 35 ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ3/4 Η µούφα θα είναι χαλύβδινη γαλβανισµένη µε θηλυκό σπείρωµα ¾ κατάλληλο για τη σύνδεση εξαρτηµάτων αρσενικών µε σπείρωµα ¾. 15

16 36 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ1 Ο µειωτής θα είναι κατάλληλος για τη ρύθµιση πίεσης. Θα είναι 16ΑΤΜ ορειχάλκινος µε σπείρωµα ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ο σταλλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ17, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 1,6 lt ανά σταλλάκτη και µε ισαποχή 30εκ. ανά σταλλάκτη, χρώµατος µωβ. Ο σταλλάκτης να είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Πρέπει να είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα. Ο σταλλάκτης να είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.) και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Ο σταλλάκτης να είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 160 mm2 τουλάχιστον. Η αυτορύθµιση του σταλλάκτη να επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων. Τέλος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση και να προστατεύεται από πιθανή είσοδο των ριζών στον σταλλάκτη από κατάλληλο ειδικό φίλτρο δίσκων, του οποίου οι δίσκοι θα πρέπει να είναι εµποτισµένοι µε κατάλληλη ποσότητα ριζοαποθητικών. 38. ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1-120MESH Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος καφέ αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh και εµβαπτισµένο σε ειδικό ριζοαποθητικό υγρό σε τέτοια αναλογία ώστε να απορέει το υγρό χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στο φυτό. Η λειτουργία του θα είναι συνεχής σε κάθε άρδευση και θα είναι ικανό να προστατεύση τον υπόγειο σταλλακτοφόρο απο την είσοδο των ριζών για ένα τουλάχιστον χρόνο χωρίς καµµία ανθρώπινη παρέµβαση. Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 10 Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων και µανόµετρα γλυκερίνης 6ατµ.στην είσοδο και την έξοδο. 39. ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ½ Η βαλβίδα καθαρισµού (FLUSHING). πρέπει να έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ½ ΝΡΤ και διάφραγµα από µεµβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, διάφραγµα και σώµα.μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ.η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και θα έχει παροχή απορροής l/h. Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 40. ΒΑΛΒΙ Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1/2 Η βαλβίδα πρέπει να είναι πλαστική αποτελούµενη από 4 µέρη : Κάλυµµα, καπάκι, διάφραγµα και σώµα.. Η βαλβίδα πρέπει να έχει σώµα µε σπείρωµα ½ NPT, µέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ.. µε µέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. Το σώµα και το κάλυµµα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV RESISTANCE. Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κάθε στάσης κάθετα µέσα σε φρεάτιο 41. ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ Θα είναι δοσοµετρική αντλία και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. λιπάσµατα) χρησιµοποιώντας µόνο τη δύναµη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα. Θα έχει διατοµή ¾ και θα είναι κατάλληλη για παροχή 0,2-2,5m3/h µε πίεση λειτουργίας 0,2-8bar.Η αντλία θα αρχίσει αυτόµατα να λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η ροή του 16

17 νερού στο δίκτυο και θα σταµατήσει όταν θα σταµατήσει και η ροή. Θα υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιµοποιώντας αντλία µε σύστηµα On/Off. 42. ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής µε ελατήριο, και µία αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετηµένη µεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Ένας εσωτερικός θάλαµος ελέγχου προστατεύει τη βαλβίδα ανακούφισης. Θα είναι κατασκευασµένο από µηχανικά πλαστικά υλικά, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα λιπάσµατα, τα φυτοκτόνα και τα εντοµοκτόνα. Κατάλληλο ειδικά για πλαστικές συνδέσεις. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 10 bar. Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι 45C Βάρος: 0,675 kg Υλικό κατασκευής : Πλαστικό ιατοµή : ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Θα είναι κατάλληλο για τη µέτρηση της πίεσης του δικτύου. Θα τοποθετείται στην είσοδο και στην έξοδο των φίλτρων. Θα περιέχει γλυκερίνη και θα είναι µεταλλικό. Θα έχει διάµετρο Φ63 και σπείρωµα ¼ αρσενικό. 44. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΛΑΡ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ120Χ60εκ. Θα είναι µεταλλικό PILLAR στεγανό µε ενσωµατωµένη κλειδαριά και υποδοχή για εξωτερική κλειδαριά και λουκέτο ασφαλείας,διαστάσεων 150Χ120Χ60εκ. κατάλληλο για τοποθέτηση στην ύπαιθρο. Θα έχει διπλή πόρτα και θα είναι κατασκευασµένο από DPK λαµαρίνα µε βαθµό προστασίας IP65 σε χρώµα πράσινο σκούρο και πάχος λαµαρίνας 2mm, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς ΙEC 265,439, ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια. O εκτοξευτήρας θα διαθέτει δυνατότητα ανάβλυσης του άξονα κατά 4, 6 ή 12 ίντσες (10, 15 ή 30cm) ανάλογα µε το επιλεγόµενο σώµα. O εκτοξευτήρας θα µπορεί να διατεθεί µε βαλβίδα διακοπής απορροής είτε προεγκατεστηµένη από το εργοστάσιο, είτε µε δυνατότητα τοποθέτησης εκ των υστέρων στο έργο. To σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS, ενισχυµένο έναντι της ακτινοβολίας UV. Ο ανυψούµενος άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό στην χάραξη πλαστικό ABS µε ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και θα δέχεται ευθυγράµµιση του δεξιού ορίου διαβροχής. Ο άξονας θα µπορεί να δεχθεί στο άκρο του συµβατά ακροφύσια εκτόξευσης νερού θηλυκού σπειρώµατος, διαφόρων αποδόσεων και χαρακτηριστικών ενώ θα διαθέτει ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα για την απόσυρσή του εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει ειδικό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα, σύνθετης λειτουργίας ο οποίος θα καθαρίζει τον άξονα από ξένα σωµατίδια κατά την απόσυρσή του εντός του σώµατος ενώ θα εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση του άξονα κατά την ανάβλυσή του κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε κανονικές συνθήκες πίεσης. Ο δακτύλιος θα µπορεί να αφαιρείται εύκολα από το καπάκι του εκτοξευτήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναγκαίας αντικατάστασης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει από το εργοστάσιο ειδικό καπάκι µε οπή εξόδου για το αρχικό καθάρισµα του δικτύου ενώ θα διαθέτει λαβή ανύψωσης ώστε να διευκολύνεται η ανύψωση του άξονα και η τοποθέτηση του στοµίου. Το καπάκι θα διαθέτει δυνατότητα κατεύθυνσης της ροής του νερού σε µία διεύθυνση. Η οπή εξόδου στο καπάκι θα αποκαλύπτεται κατά την ανύψωση του άξονα και θα κλείνει εντελώς κατά την απόσυρση του άξονα εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. 17

18 Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εκτεθειµένη επιφάνεια η οποία µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν θα υπερβαίνει τα 6cm. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει είσοδο µε θηλυκό σπείρωµα 1/2" BSP ενώ τα µοντέλα των 6 και 12 θα διαθέτουν και δευτερεύουσα πλαϊνή είσοδο ½. 46. ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 5,2-14,3Μ Ο εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτός, υδρολίπαντος, αυτοανυψούµενος, περιστροφικού τύπου. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 12 στόµια εκ των οποίων τα 8 κανονικής και τα 4 χαµηλής γωνίας εκτόξευσης για αντιανεµική προστασία. Τα στόµια είναι τετραγωνικής διατοµής ώστε να οδηγούνται εύκολα στην εσοχή της κεφαλής. Παροχές: 0,2 έως 1,86 κυβ/ώρα σε πιέσεις 2,1 έως 4,8 bars. Ρύθµιση της ακτίνας εκτόξευσης µέχρι 25% της βασικής, θα µπορεί να γίνει µέσω της ανοξείδωτης βίδας συγκράτησης του στοµίου επί της κεφαλής του εκτοξευτήρα. Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 40 έως 360 µοίρες, η ρύθµιση µπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις (πριν ή µετά την εγκατάσταση, κατά την λειτουργία ή µη του δικτύου) µε τη χρήση ειδικού κλειδιού ρύθµισης. Όταν ο εκτοξευτήρας ρυθµιστεί ώστε να εκτελεί πλήρη περιστροφή θα πρέπει το κάνει συνεχόµενα όπως και ένας εκτοξευτήρας κατασκευασµένος για περιστροφή χωρίς δηλαδή να σταµατά σε κάποιο όριο και να επαναφέρεται από την άλλη. Θα έχει δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής ελεύθερα χωρίς να καταστρέφεται (αντιβανδαλική προστασία) ενώ θα επαναφέρεται αυτόµατα στην προρυθµισµένη γωνία περιστροφής. Θα διαθέτει άξονα ανύψωσης ύψους 10 cm από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα και βαλβίδα φραγής του νερού εκτόξευσης (flow stop) στην κεφαλή του ώστε να µπορεί σε περίπτωση λειτουργίας, ενώ ο άξονας του εκτοξευτήρα είναι ανυψωµένος, να µην γίνεται εκτόξευση νερού από το στόµιο, ώστε η αλλαγή του στοµίου να γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα, χωρίς να βρέχεται ο εγκαταστάτης ή να γίνεται σπατάλη νερού. Η ρύθµιση της βαλβίδας θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα παρέχεται σε επαρκείς αριθµούς µε τη συσκευασία των εκτοξευτήρων. Ο άξονας ανύψωσης θα διαθέτει µηχανισµό τύπου καστάνιας γιά τελική ρύθµιση του τόξου (εφόσον έχει γίνει εγκατάσταση), η οποία γίνεται µε την κατά βούληση περιστροφή του άξονα όταν βρίσκεται σε τελείως ανυψωµένη θέση. Η κεφαλή του εκτοξευτήρα θα διαθέτει µόνιµο κάλυµµα από καουτσούκ το οποίο προστατεύει τις εισόδους ρύθµισης από λάσπη και λοιπά στερεά. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εσωτερικά ειδικό στάτορα που να εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την επιλογή στοµίου. Θα διαθέτει στάνταρ βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης σε περιπτώσεις εγκατάστασης επί κεκλιµένων εδαφών και για υψοµετρικές διαφορές µέχρι 3 µ. Η συντήρηση του εκτοξευτήρα, γίνεται εύκολα µε την αφαίρεση του καπακιού και την αποµάκρυνση του άξονα. Ο άξονας διαθέτει στο κάτω µέρος φίλτρο το οποίο αντιστοιχεί σε βαθµό φιλτραρίσµατος 60 mesh το οποίο µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παροχές: 0,2 έως 1,86 κυβ/ώρα Ακτίνες: Στάνταρ στόµια 9,1-14,3 µέτρα, στόµια χαµηλής γωνίας 5,2 7,9 µέτρα Πίεση λειτουργίας: 2,1-4,8 bars. Ένταση διαβροχής: 10mm/ώρα σε διατάξεις από 7,6 έως 13,7µέτρα. Γωνία εκτόξευσης: Στάνταρ στόµια 25 µοίρες, χαµηλής γωνίας στόµια 13 µοίρες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ολικό ύψος: 19 cm, Ανύψωση άξονα: 10 cm Εκτεθειµένη διάµετρος: 4cm Είσοδος νερού: ¾ θηλυκό σπείρωµα BSP ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σώµα : Mη οξειδούµενο σκληρό πλαστικό ABS απρόσβλητο από την ηλιακή ακτινοβολία. Άξονας: Aνοξείδωτος χάλυβας ή πλαστικό ABS. Ελατήριο: Aνοξείδωτος χάλυβας. 18

ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κ.Α ) - Adalia bipunctata 60, ,00 14, ,00. (250cc) 12, ,00 Φ.Π.Α. 10%: 905,50

ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κ.Α ) - Adalia bipunctata 60, ,00 14, ,00. (250cc) 12, ,00 Φ.Π.Α. 10%: 905,50 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την προµήθεια βιολογικών µέσων καταπολέµησης ασθενειών των φυτών, όπως αυτή αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Μ: Π101/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ο ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 3 ο ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 16-06- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 3 1 9 6 6 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Τηλ. 2131601833-213

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΑΜ: 14REQ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΑΜ: 14REQ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΑΜ: 14REQ002121073 ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος Κ.Μ. : Π 80/2014 ΠΡΟΥΠ: 29.750,99 (με ΦΠΑ) Κ.Α. :35.6654.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : 107.713,82

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 213.2026080 Αργυρούπολη: 27/6/2014 ΕΙ ΟΣ: «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια καρεκλών πλαστικών λευκών καθώς επίσης και καθισµάτων σπαστών µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 10 / 07 /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 11867 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Οδός: Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 ΑΦΜ: 090160342 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Σ Υ Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 29/07/2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 713 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21469 Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,50 & &

KA: ,50  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 28 /2014 Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Διαβάστε περισσότερα

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 21244/12191 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/11/2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@yahoo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KA : )

KA : ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών τουαλετών Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α έτους 2015-2016 KA : 30.6236.01 /ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός: 9.600,00 πλέον Φ.Π.Α & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.499,28 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) CPV 43323000-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΝΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π.» Προϋπολογισµός 2,400,00 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια δυο (2) φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,40 & &

KA: ,40  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 12.194,40 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια: Λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2012 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Φ.Π.Α. 24% : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.063,45 ΕΥΡΩ 1.935,23 ΕΥΡΩ 9.998,68 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια 30 Προγραμματιστές AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται με περιστροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 ΣΕΡΡΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 ΣΕΡΡΕΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια και κατασκευή» Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 15.450,40 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ υλικού ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ Διακήρυξης: 31408/2016 Αρ. Μελέτης: 61 /2016 Έργο:«Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ. (Κ.Α.35 6233.06) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05.05.2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 42020 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14SYMV002023295 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-05-05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο 2132022229 ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Πειραιάς 06/4/2017 Ποσό: 5.959,44 (συµπ. Φ.Π.Α.) Κ.Α 10.6265.08 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια στύλων ρυθµιστικών πινακίδων»

«Προµήθεια στύλων ρυθµιστικών πινακίδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια στύλων ρυθµιστικών πινακίδων» Κ.Μ. : Π 126/2015 Κ. Α. : 30.6654.0022 ΠΡΟΫΠ : 6.642,00 (µε Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο 2132022229 ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Πειραιάς 06/4/2017 Ποσό: 5.959,44 (συµπ. Φ.Π.Α.) Κ.Α 10.6265.08 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι, 27/06/2016 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι, 27/06/2016 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι, 27/06/2016 -------------- Αριθ. Πρωτ. 34435 /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/4-11-2015 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ρολών έτοιμου χλοοτάπητα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π101/2014 ΠΡΟΫΠ : 14.950,65 με

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια σιδήρου σε στραντζαριστό, σε µορφοσίδηρο και λοιπά υλικά για επισκευές και συντηρήσεις ηµοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ K.A. 35-732 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Άρθρο Περιγραφή εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.998,96 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 250 KVA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.998,96 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 250 KVA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.998,96 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :63/13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :30.6264.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης ηλεκτροπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 112 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.225,00 25.7131.002 / 15.000,00 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση... Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα