ΑΡΙΘΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/ Σήμερα, την 9 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στους Κωστακιούς Άρτας και στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του νέου Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω: 1) Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ως πρόεδρος 2) Αδάμ Σταύρος, Καθηγητής Εφαρμογών 3) Αντωνιάδης Νικόλαος, Καθηγητής 4) Βαρτζιώτης Φώτιος, Καθηγητής Εφαρμογών 5) Δουμένης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής 6) Λιαροκάπης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών 7) Μάντακας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής 8) Στεργίου Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής 9) Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών 10) Τσούλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 11) Μαργαρίτη Σπυριδούλα, Εκπρόσωπος Ε.Τ.E.Π. Από τη Συνέλευση απουσίαζε ο κ. Γλαβάς Ευριπίδης, Καθηγητής. Ο κ. Στύλιος Χρυσόστομος, Αναπλ. Καθηγητής βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Χρέη γραμματέα εκτελεί η Χρήστου Ευαγγελία, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. Θέμα 1 ο «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και Πινάκων αξιολόγησης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος » Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη των μελών την με αριθμ. Πρωτ. 4425/ Εισηγητική Έκθεση για την αξιολόγηση Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος , καθώς και τους επισυναπτόμενους Πίνακες Αξιολόγησης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ανά μάθημα, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης. Επίσης αναφέρει ότι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία κατατέθηκαν οι παρακάτω ενστάσεις ή υπομνήματα κατά της εισηγητικής έκθεσης

2 1. Η με αριθμ. Πρωτ. 4441/ Ένσταση της Κολοβού Κλεονίκης 2. Η με αριθμ. Πρωτ. 4455/ Αίτηση Διόρθωσης Ένσταση του Κωνσταντίνου Βότη 3. Η με αριθμ. Πρωτ. 4464/ Ένσταση του Τσιακμάκη Κυριάκου 4. Η με αριθμ. Πρωτ. 4482/ Ένσταση του Σπυρίδωνα Χρονόπουλου 5. Η με αριθμ. Πρωτ. 4486/ Ένσταση του Βασιλείου Παππά 6. Η με αριθμ. Πρωτ. 4487/ Ένσταση του Δημητρίου Φούρλα 7. Το με αριθμ. Πρωτ. 4496/ Υπόμνημα του Γιώργου Γεωργίου 8. Το με αριθμ. Πρωτ. 4490/ Υπόμνημα της Μαργαρίτη Σπυριδούλας 9. Η με αριθμ. Πρωτ. 4499/ Ένσταση του Αντώνιου Μαϊργιώτη 10. Η με αριθμ. Πρωτ. 4503/ Ένσταση του Οικονόμου Ευάγγελου Η Γ.Σ. στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση των ενστάσεων ως εξής: 1. Η με αριθμ. Πρωτ. 4499/ Ένσταση του Αντώνιου Μαϊργιώτη Η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται γιατί όταν η αξιολόγηση γίνεται για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με πλήρη προσόντα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα, ενώ το μεταπτυχιακό δεν απαιτείται ως τυπικό προσόν. Το μεταπτυχιακό προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση. Ο κ. Δουμένης Γρηγόριος στο σημείο αυτό ανέφερε: «Διαφωνώ με το συγκεκριμένο αλγόριθμο μοριοδότησης που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για την αξιολόγηση, αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν πρέπει να αξιολογηθεί, αφού αξιολογήθηκε το διδακτορικό». 2. Η με αριθμ. Πρωτ. 4503/ Ένσταση του Οικονόμου Ευάγγελου Ως προς το σημείο 1, δηλ. της επαγγελματικής προϋπηρεσίας γίνεται ομόφωνα δεκτή η ένσταση και τροποποιείται ο πίνακας ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα. Ως προς το σημείο 2, η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην ένσταση #1 παραπάνω. 3. Η με αριθμ. Πρωτ. 4487/ Ένσταση του Δημητρίου Φούρλα Ως προς το πρώτο σημείο, διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής η σειρά που προκύπτει από τον πίνακα ποσοτικής αξιολόγησης (ο οποίος χρησιμοποιείται συμβουλευτικά) δεν τηρήθηκε στα μαθήματα στα οποία αναφέρεται η ένσταση. Γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις. Ως προς το δεύτερο σημείο, η ένσταση απορρίπτεται, διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν αποτελεί αναγκαίο προσόν για την κατηγορία Εργαστηριακών Συνεργατών με ελλιπή προσόντα. Η συνολική αξιολόγηση του κ. Χαριλόγη τον τοποθετεί υψηλότερα του κ. Φούρλα καθώς αυτός υπερτερεί σημαντικά στην συνολική επαγγελματική δραστηριότητα. 4. Η με αριθμ. Πρωτ. 4486/ Ένσταση του Βασιλείου Παππά Η ένσταση απορρίπτεται, διότι από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει επαγγελματική δραστηριότητα από ως τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες αφορούν σε διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν διεξαχθεί σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς δεν μπορούν να προσμετρηθούν. Ως προς τις δημοσιεύσεις που δεν προσμετρήθηκαν, η ένσταση απορρίπτεται διότι οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις έχουν γίνει σε πανελλήνια συνέδρια, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Έκθεση αυτή. 5. Το με αριθμ. Πρωτ. 4490/ Υπόμνημα της Μαργαρίτη Σπυριδούλας

3 Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση η Μαργαρίτη Σπυριδούλα. Διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στον πίνακα αξιολόγησης οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο φάκελο. Ο πίνακας αξιολόγησης τροποποιείται αναλόγως. 6 Η με αριθμ. Πρωτ. 4441/ Ένσταση της Κολοβού Κλεονίκης Διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν προσμετρήθηκε στην αξιολόγηση ο μεταπτυχιακός τίτλος, ο οποίος περιλαμβάνεται στο φάκελο. Μετά από εξέταση του φακέλου, διαπιστώνεται επίσης ότι η επαγγελματική δραστηριότητα που προσμετρήθηκε αοτελείται εξ ολοκλήρου από διδακτικό έργο, το οποίο δεν έχει διεξαχθεί σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς δεν μπορούν να προσμετρηθούν. Ο πίνακας αξιολόγησης τροποποιείται αναλόγως με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις. 7. Η με αριθμ. Πρωτ. 4482/ Ένσταση του Σπυρίδωνα Χρονόπουλου Σημείο 1: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι ορθώς δεν προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων της Ένωσης Βαλκανίων Φυσικών και Πανελληνίων Συνεδρίων, διότι αυτά δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τη νομολογία του ΣτΕ και έχουν μνημονευθεί στην Εισηγητική Έκθεση. Από την εκ νέου καταμέτρηση των εργασιών που προσμετρούνται, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται κατά μία. Σημείο 2: Η ένσταση γίνεται δεκτή, καθώς ο διδακτορικός του τίτλος είναι συναφέστερος με το μάθημα από αυτόν της κ. Λιάγκου. Σημείο 3: H ένσταση απορρίπτεται, καθώς από το δημοσιευμένο έργο του υποψήφιου δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη συνάφεια με το μάθημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει την κατάταξη προς όφελος του υποψηφίου. Σημείο 4: H ένσταση απορρίπτεται, καθώς από το δημοσιευμένο έργο του υποψήφιου δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη συνάφεια με το μάθημα Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει την κατάταξη προς όφελος του υποψηφίου. Σημείο 5: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων κ.κ. Κοντογιάννη και Χρονόπουλου είναι συναφέστερο με το αντικείμενο του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΙΙ από τα αντίστοιχα της κ. Λιάγκου και τους τοποθετεί σε υψηλότερες θέσεις από αυτή της κ. Λιάγκου. Σημείο 6: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου κ. Χρονόπουλου είναι συναφέστερο με το αντικείμενο του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών Η/Μ για Τηλ/νιες από τα αντίστοιχα της κ. Λιάγκου και αντιστρέφει τη σειρά κατάταξης των δύο υποψηφίων. Σημείο 7: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων κ.κ. Λαμπάκη και Χρονόπουλου είναι συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών. Ο κ. Λαμπάκης υπερέχει κατά πολύ τόσο σε επαγγελματική δραστηριότητα όσο και σε πλήθος δημοσιεύσεων. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται. Σημείο 8: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων κ.κ. Βάσση και Χρονόπουλου είναι συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων. Ειδικότερα, το έργο του κ. Βάσση αφορά σε ευρυζωνικές επικοινωνίες, τμήμα των οποίων αποτελεί το αντικείμενο Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, ενώ η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής του κ. Χρονόπουλου. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται. Σημείο 9: Η ένσταση γίνεται δεκτή, καθώς ο διδακτορικός του τίτλος είναι συναφέστερος με το μάθημα Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής & Προγραμματισμού Μικροεπεξεργαστών από αυτόν της κ. Λιάγκου. Σημείο 10: Το μάθημα Θεωρία και Σχεδιασμός Κεραίων αφορά διάφορες πλευρές τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Τόσο η κ. Λιάγκου όσο και ο κ. Χρονόπουλος έχουν έργο σε διάφορες πλευρές αυτής της περιοχής. Η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής του κ. Χρονόπουλου. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται.

4 Σημείο 11: Το μάθημα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά είναι μάθημα υποδομής, για το οποίο απαιτούνται βασικές γνώσεις λειτουργίας κυκλωμάτων και λογικών πυλών. Τόσο ο κ. Χρονόπουλος όσο και η κ. Λιάγκου διαθέτουν αντίστοιχη συνάφεια, ενώ η επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Λιάγκου υπερτερεί σαφώς αυτής του κ. Χρονόπουλου. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται. Σημείο 12: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου κ. Χρονόπουλου είναι συναφέστερο με το αντικείμενο του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες από τα αντίστοιχα της κ. Λιάγκου. Ειδικότερα, το έργο του κ. Χρονόπουλου αφορά σε σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών, ενώ το αντίστοιχο της κ. Λιάγκου είναι μόνο περιφερειακά συναφές με ορισμένες πλευρές των Τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, η ένσταση γίνεται δεκτή και αντιστρέφεται η σειρά κατάταξης των δύο υποψηφίων. Σημείο 13: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων κ.κ. Βάσση και Χρονόπουλου είναι συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες. Ειδικότερα, το έργο του κ. Βάσση αφορά σε ευρυζωνικές επικοινωνίες, τμήμα των οποίων αποτελεί το αντικείμενο Δορυφορικές Επικοινωνίες, ενώ η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής του κ. Χρονόπουλου. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται. Σημείο 14: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου κ. Χρονόπουλου είναι συναφέστερο με το αντικείμενο του μαθήματος Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο από τα αντίστοιχα της κ. Λιάγκου και αντιστρέφει τη σειρά κατάταξης των δύο υποψηφίων. Σημείο 15: Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η διδακτορική διατριβή και το εν γένει δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου κ. Χρονόπουλου δεν είναι συναφέστερα με το αντικείμενο του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος από τα αντίστοιχα των υποψηφίων που προηγούνται, οι οποίοι έχουν έργο ακριβώς σε επεξεργασία σήματος. Συνεπώς η ένσταση απορρίπτεται και η σειρά παραμένει ως έχει. 8. Το με αριθμ. Πρωτ. 4496/ Υπόμνημα του Γεώργιου Γεωργίου Ως προς το πλήθος των δημοσιεύσεων, διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν καταγράφηκαν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον τρίτο πίνακα της αίτησης («Ανακοινώσεις»). Το σύνολο των εργασιών ανέρχεται σε 9 και ο πίνακας της ποσοτικής αξιολόγησης τροποποιείται αναλόγως. Ως προς την αξιολόγηση στα μαθήματα Λογική Σχεδίαση και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται, γιατί κρίνεται ότι όλοι όσοι αξιολογούνται υψηλότερα του κ. Γεωργίου μπορούν επίσης να διδάξουν τα μαθήματα αυτά, ενώ η διάρκεια της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων ή άλλων συναφών μαθημάτων δεν αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης.η κρίση προκύπτει ύστερα από συνολική αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων που κρίνονται ότι διαθέτουν τα πλήρη προσόντα του Επιστημονικού Συνεργάτη. Σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργίου διαθέτει (σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελλο του) επαγγελματική δραστηριότητα πολύ μικρότερη από όλους τους συνυποψηφίους του που προηγούνται. Ως προς την αξιολόγηση στο μάθημα Ρομποτική, η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται, γιατί κρίνεται ότι τόσο ο κ. Καρβέλης όσο και ο κ. Γεωργίου έχουν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με το αντικείμενο του μαθήματος. Σημειώνεται ότι για την κρίση περί εκλογιμότητας η συνάφεια κρίνεται μόνο θετικά ή αρνητικά (χωρίς διαβαθμίσεις) και ακολούθως το έργο κάθε υποψηφίου κρίνεται συνολικά. Στην προκειμένη περίπτωση, κρίνεται ότι και ο κ. Καρβέλης διαθέτει έργο συναφές με τη ρομποτική, καθώς αυτό αφορά κυρίως σε επεξεργασία εικόνας και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επισημαίνεται ότι αυτές οι περιοχές καλύπτουν δύο τουλάχιστον από τις ικανότητες που περιλαμβάνονται στο Turing Test (A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, Mind LIX (236), pp , October 1950) και συγκεκριμένα τη μηχανική μάθηση (machine learning) και τη μηχανική όραση (computer vision). Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι το έργο του κ. Καρβέλη έχει συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος, έστω και μικρότερη από αυτήν του κ. Γεωργίου. Ο κ. Καρβέλης υπερτερεί σημαντικά στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά και στο πλήθος των συναφών δημοσιεύσεων. Ως προς τη σύγκριση με την καταγραφή και την αξιολογική κρίση που έγινε σε άλλο ΑΕΙ, η Συνέλευση κρίνει ότι δεν δεσμεύεται από την κρίση οποιουδήποτε άλλου οργάνου και ότι η δική της κρίση διαμορφώνεται ελεύθερα με βάση κριτήρια και μέτρα τα οποία θέτει η ίδια. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στους φακέλλους που

5 αναφέρονται (υποψήφιοι Γεωργίου, Καρβέλης και Λιάγκου), διαπιστώνεται ότι έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι υπολογισμοί των συνόλων να περιλαμβάνουν μόνο μη επικαλυπτόμενα διαστήματα. 9. Η με αριθμ. Πρωτ. 4455/ Αίτηση Διόρθωσης Ένσταση του Κωνσταντίνου Βότη Ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται διότι η Συνέλευση κρίνει ότι τα συνέδρια της Ένωσης Βαλκανίων Φυσικών δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τη νομολογία του ΣτΕ και έχουν μνημονευθεί στην Εισηγητική Έκθεση. Ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα, διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν ελήφθη υπόψη επαγγελματική δραστηριότητα (περιλήφθηκε μόνο στον πίνακα της ερευνητικής εμπειρίας και όχι στο γενικό πίνακα της επαγγελματικής δραστηριότητας), η οποία είναι ίση με 24 μήνες. Ο πίνακας αξιολόγησης τροποποιείται αναλόγως. 10. Η με αριθμ. Πρωτ. 4464/ Ένσταση του Τσιακμάκη Κυριάκου Διαπιστώνεται ομόφωνα ότι δεν ελήφθη υπόψη επαγγελματική δραστηριότητα (περιλήφθηκε μόνο στον πίνακα της ερευνητικής εμπειρίας και όχι στο γενικό πίνακα της επαγγελματικής δραστηριότητας), η οποία είναι ίση με 23 μήνες. Ο πίνακας αξιολόγησης τροποποιείται αναλόγως. Μετά την τροποποίηση, η συνολική επαγγελματική μη διδακτική δραστηριότητα ανέρχεται σε 34 μήνες, η οποία σε συνδυασμό με την διδακτική δραστηριότητα σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα υπερκαλύπτει την απαίτηση για τέσσερα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, ο υποψήφιος εντάσσεται στην κατηγορία του Επιστημονικού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα Με βάση την ανωτέρω κρίση επί των ενστάσεων, και μετά την τροποποίηση του Πίνακα Ποσοτικής Αξιολόγησης, τροποποιούνται αναλόγως οι επί μέρους κατατάξεις της Εισηγητικής Έκθεσης για κάθε μάθημα. Οι νέες κατατάξεις και ο τροποποιημένος Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό. Ο Πρόεδρος Αγγέλης Κωνσταντίνος Καθηγητής Ακριβές Αντίγραφο Η Γραμματέας Ευαγγελία Χρήστου ΠΕ Διοικ/κού Οικονομικού

6 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥ ΧΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥ ΧΙΑ ΚΟ ΔΙΔ ΑΚ ΤΟ ΡΙΚ Ο ΠΡΟ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ( ΜΗΝ ΕΣ) ΔΗ ΜΟ ΣΙΕ ΥΣΕ ΙΣ ΔΙΔΑ ΚΤΙΚ Η(ΜΗ ΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ (ΜΟΡΙΑ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7, ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6, ,36 ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 7, ,92 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8, ,48 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6, ,8 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6, ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6, ,68 ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7, ,84 ΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6, ,96 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6, ,28 ΒΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 6, ,12 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6, ,92 ΜΑΙΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6, ,32 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 7, ,8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7, ,44 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7, ,4 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6, ,72 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6, ,16 ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7, ,36 ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6, ,44 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7, ,28 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 6, ,96 ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7, ,44 ΔΡΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5, ,84 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7, ,6 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 6, ,92 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7, ,24 ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 7, ,92 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν.

7 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7, ,12. ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6, ,52 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 7, ,52 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ΤΖΙΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7, ,12 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7, ,76 ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7, ,52 ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6, ,28 ελλλιπή προσόντα Επιστ. Συν. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6, ,32 ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8, ,52 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6, ,6 ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6, ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6, ,32 ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6, ,04 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7, ,84 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 6, ,2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 6, ,4 ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5, ,32 ΚΟΣΚΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6, ,8 ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6, ,6 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8, ,32 ΤΖΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6, ,56 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6, ,92 ΤΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6, ,24 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 7, ,4 ΜΠΕΣΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7, ,56 ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 6, ,92 ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 7, ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8, ,88 ελλιπή προσόντα Εργαστ. Συν. ΣΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6, ,56 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6, ,96

8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Λάμπρος Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Λάμπρος Χρήστος ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Ράπτης Βασίλειος 6. Τσιακμάκης Κυριάκος 7. Δημόπουλος Δημήτριος 8. Καραθάνου Γεωργία 9. Τάτσης Γεώργιος 10. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Κοντογιάννης Σωτήριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Βότης Κωνσταντίνος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Βότης Κωνσταντίνος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Θανόπουλος Αριστομένης 4. Μαϊργιώτης Αντώνης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Οικονόμου Ευάγγελος 6. Μαϊργιώτης Αντώνης 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 1. Παγγέ Αποστολία ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 3. Θανόπουλος Αριστομένης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Γιαννακέας Νικόλαος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Δημόπουλος Δημήτριος

9 6. Τάτσης Γεώργιος 7. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χρυσικός Θεόφιλος 3. Χασιώτη Βασιλική ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Βάββα Μαρία 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Ράπτης Βασίλειος 7. Βότης Κωνσταντίνος 1. Παγγέ Αποστολία 2. Χασιώτη Βασιλική ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Τάτσης Γεώργιος 6. Λιάγκου Βασιλική 7. Βάββα Μαρία 8. Γιαννακέας Νικόλαος 1. Δρούγας Βασίλειος 2. Χρυσικός Θεόφιλος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Τσίπουρας Μάρκος 4. Βάββα Μαρία 5. Μαϊργιώτης Αντώνης ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (συναφές διδακτορικό δίπλωμα, τέσσερα έτη συναφούς επαγγελματικής 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Θανόπουλος Αριστομένης Δεν αξιολογούνται: 1. Παππάς Βασίλειος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (συναφές διδακτορικό δίπλωμα, τέσσερα έτη συναφούς επαγγελματικής 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Θανόπουλος Αριστομένης ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2. Καρβέλης Πέτρος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Οικονόμου Ευάγγελος 4. Βάββα Μαρία 5. Λάμπρος Χρήστος 1. Τζιάτζος Γεώργιος ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ

10 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Μεγαρίτης Αθανάσιος 2. Καλατζής Θεοφάνης 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος 1. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Δημόπουλος Δημήτριος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Δαπόντας Δημήτριος 1. Μακρή Ελένη Δεν αξιολογούνται: 1. Πανακούλιας Στέφανος ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Τσιακμάκης Κυριάκος 4. Γεωργίου Γεώργιος 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων 6. Βότης Κωνσταντίνος ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Δημόπουλος Δημήτριος ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Γεωργίου Γεώργιος 1. Παγγέ Απ οστολία 2. Τζιάτζος Γεώργιος ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Βάσσης Δημήτρης 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Λιάγκου Βασιλική 6. Βάββα Μαρία 7. Γιαννακέας Νικόλαος

11 1. Χρυσικός Θεόφιλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα πλήρη προσόντα του επιστημονικού συνεργάτη. 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Τσιακμάκης Κυριάκος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Βότης Κωνσταντίνος 6. Τάτσης Γεώργιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Θανόπουλος Αριστομένης 6. Γεωργίου Γεώργιος 7. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία Δεν αξιολογούνται: 1. Παππάς Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2. Καρβέλης Πέτρος 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Λάμπρος Χρήστος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Τσιακμάκης Κυριάκος 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Βότης Κωνσταντίνος 5. Τάτσης Γεώργιος ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2. Θανόπουλος Αριστομένης 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Καρβούνης Ευάγγελος 5. Λιάγκου Βασιλική ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Μαϊργιώτης Αντώνης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Μαϊργιώτης Αντώνης Δεν αξιολογούνται: 1. Δαπόντας Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Βάββα Μαρία 3. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία Δεν αξιολογούνται: 1. Δαπόντας Δημήτριος

12 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 1. Βάσσης Δημήτρης 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Ράπτης Βασίλειος 1. Χρυσικός Θεόφιλος 2. Δρούγας Βασίλειος ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καλατζής Θεοφάνης 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Δαπόντας Δημήτριος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Καρβέλης Πέτρος 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Βάββα Μαρία 1. Τζιάτζιος Γεώργιος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Βάββα Μαρία ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Τσιακμάκης Κυριάκος 7. Γεωργίου Γεώργιος 8. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χασιώτη Βασιλική ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1. Μεγαρίτης Αθανάσιος 2. Καλατζής Θεοφάνης 3. Γεωργίου Γεώργιος 4. Παππάς Βασίλειος 1. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Δημόπουλος Δημήτριος ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων

13 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Ράπτης Βασίλειος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Τσιακμάκης Κυριάκος 5. Γεωργίου Γεώργιος 6. Βότης Κωνσταντίνος 7. Ράπτης Βασίλειος 1. Τζιάτζος Γεώργιος ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Μαϊργιώτης Αντώνης 5. Κοντογιάννης Σωτήριος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ζαρίδης Απόστολος 2. Δαπόντας Δημήτριος 1. Μακρή Ελένη 2. Ροδουσάκης Νικόλαος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 2. Μεγαρίτης Αθανάσιος 3. Παππάς Βασίλειος 4. Λάμπρος Χρήστος 1. Παλάσκα Κωνσταντίνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Θανόπουλος Αριστομένης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Οικονόμου Ευάγγελος 6. Μαϊργιώτης Αντώνης 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 9. Λάμπρος Χρήστος 1. Παγγέ Αποστολία 2. Τζιάτζος Γεώργιος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Οικονόμου Ευάγγελος 6. Μαϊργιώτης Αντώνης 7. Θανόπουλος Αριστομένης 8. Γεωργίου Γεώργιος 1. Τζιάτζος Γεώργιος

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Βάσσης Δημήτρης 3. Κοντογιάννης Σωτήριος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 2. Βάσσης Δημήτρης 4. Κοντογιάννης Σωτήριος ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Βάσσης Δημήτρης ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Βάββα Μαρία 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Γεωργίου Γεώργιος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Γεωργίου Γεώργιος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Βότης Κωνσταντίνος ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Γιαννακέας Νικόλαος 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χασιώτη Βασιλική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Κοντογιάννης Σωτήριος 5. Τσιακμάκης Κυριάκος 6. Βότης Κωνσταντίνος 7. Τάτσης Γεώργιος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Καραθάνου Γεωργία 2. Βάββα Μαρία 1. Παγγέ Αποστολία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

15 1. Γεωργίου Γεώργιος 2. Γιαννακέας Νικόλαος 3. Δημόπουλος Δημήτριος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων 5. Λιάγκου Βασιλική 6. Βότης Κωνσταντίνος 1. Χασιώτη Βασιλική ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC 1. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CMOS 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Βάσσης Δημήτρης 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Βότης Κωνσταντίνος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Καρβέλης Πέτρος 3. Μαϊργιώτης Αντώνης ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Οικονόμου Ευάγγελος 5. Θανόπουλος Αριστομένης 6. Γεωργίου Γεώργιος 7. Λάμπρος Χρήστος 8. Λιάγκου Βασιλική ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Καραθάνου Γεωργία 5. Παππάς Βασίλειος το μάθημα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος το μάθημα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

16 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Καρβέλης Πέτρος 4. Θανόπουλος Αριστομένης 1. Παγγέ Αποστολία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Λιάγκου Βασιλική το μάθημα) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Βασιλειάδης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Ράπτης Βασίλειος 1. Λιάγκου Βασιλική ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ 1. Βάσσης Δημήτρης 2. Κοντογιάννης Σωτήριος 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Λιάγκου Βασιλική 5. Βότης Κωνσταντίνος 1. Δρούγας Βασίλειος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Λιάγκου Βασιλική 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Βότης Κωνσταντίνος 4. Τάτσης Γεώργιος 5. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Δρούγας Βασίλειος 7. Βάββα Μαρία 8. Γιαννακέας Νικόλαος το μάθημα) ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. Βάσσης Δημήτρης 3. Χρονόπουλος Σπυρίδων 4. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Βάββα Μαρία το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 2. Βότης Κωνσταντίνος το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων το μάθημα) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

17 2. Καρβούνης Ευάγγελος 3. Καρβέλης Πέτρος 4. Γεωργίου Γεώργιος 5. Λάμπρος Χρήστος 6. Λιάγκου Βασιλική το μάθημα) ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1. Λαμπάκης Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Τσιακμάκης Κυριάκος 6. Γεωργίου Γεώργιος 7. Ράπτης Βασίλειος 8. Καραθάνου Γεωργία 9. Βότης Κωνσταντίνος 10. Δημόπουλος Δημήτριος 11. Τάτσης Γεώργιος 1. Χασιώτη Βασιλική ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων 3. Κοντογιάννης Σωτήριος 4. Ράπτης Βασίλειος 5. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Τάτσης Γεώργιος 7. Βότης Κωνσταντίνος 8. Γιαννακέας Νικόλαος 9. Βάββα Μαρία το μάθημα) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 2. Γεωργίου Γεώργιος 3. Οικονόμου Ευάγγελος 4. Γιαννακέας Νικόλαος 5. Χρονόπουλος Σπυρίδων 6. Τσιακμάκης Κυριάκος 7. Ράπτης Βασίλειος 8. Βότης Κωνσταντίνος 9. Τάτσης Γεώργιος 10. Λιάγκου Βασιλική 1. Χασιώτη Βασιλική

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ συνεργάτη 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Κονετάς Δημήτριος 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Φούρλας Δημήτριος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας)

19 αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τζίγκου Δήμητρα 2. Λάζαρη Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 3. Τζίγκου Δήμητρα 4. Τσιάκαλος Απόστολος 5. Λάζαρη Ευγενία Δεν αξιολογούνται: 1. Παππάς Βασίλειος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Λάζαρη Ευγενία 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα 2. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με Δεν αξιολογούνται: 1. Πανακούλιας Στέφανος ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. Κώστα Αναστασία

20 συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Φούρλας Δημήτριος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Τζίγκου Δήμητρα 4. Τσιάκαλος Απόστολος 5. Λάζαρη Ευγενία Δεν αξιολογούνται: 1. Παππάς Βασίλειος 2. Χασιώτη Βασιλική ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος Δεν αξιολογούνται: 1. Δαπόντας Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Λάζαρη Ευγενία 3. Πανακούλιας Στέφανος 4. Τζίγκου Δήμητρα Δεν αξιολογούνται: 1. Δαπόντας Δημήτριος ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ

21 συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με Δεν αξιολογούνται: 1. Πανακούλιας Στέφανος 2. Παππάς Βασίλειος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) a.i.1. Τσιάκαλος Απόστολος a.i.2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος Δεν αξιολογούνται: 1. Παππάς Βασίλειος ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Σαλαμούρας Λάμπρος αντίστοιχο με το μάθημα)

22 1. Μπεσλέμη Κωνστανίνα 2. Λελοβίτη Σοφία 3. Παππάς Βασίλειος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κοσκοβίτη Γεωργία 2. Τσιάκαλος Απόστολος 3. Κολοβού Κλεονίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Τζίγκου Δήμητρα 3. Λάζαρη Ευγενία 4. Δαπόντας Δημήτριος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Τζίγκου Δήμητρα 5. Τσιάκαλος Απόστολος 6. Σάλλα Καλλιόπη 7. Παππάς Βασίλειος 8. Χασιώτη Βασιλική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Καμπουράκη Αργυρώ 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος 5. Τζίγκου Δήμητρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Βότης Κωνσταντίνος 2. Ράπτης Βασίλειος 3. Τσιακμάκης Κυριάκος 4. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Δημόπουλος Δημήτριος 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χρονόπουλος Σπυρίδων ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα 2. Δενδρινός Βασίλειος 3. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

23 επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τζίγκου Δήμητρα 3. Δαπόντας Δημήτριος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Πανακούλιας Στέφανος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κονετάς Δημήτριος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 3. Χασιώτη Βασιλική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Τζίγκου Δήμητρα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC επαγγελματικής δραστηριότητας) (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CMOS επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Χασιώτη Βασιλική 2. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Βάββα Μαρία ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL επαγγελματικής δραστηριότητας) αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας)

24 αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσιάκαλος Απόστολος 2. Σουραβλιάς Δημήτριος 3. Τζίγκου Δήμητρα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Κολυδάς Αναστάσιος 4. Σουραβλιάς Δημήτριος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καρβούνης Ευάγγελος 2. Δημόπουλος Δημήτριος 3. Βάββα Μαρία 4. Λαμπάκης Δημήτριος ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Πανακούλιας Στέφανος αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κονετάς Δημήτριος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Καμπουράκη Αργυρώ 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 2. Κώστα Αναστασία αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος 2. Παππάς Βασίλειος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Κολυδάς Αναστάσιος 2. Φούρλας Δημήτριος 3. Σουραβλιάς Δημήτριος 4. Παππάς Βασίλειος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Δενδρινός Βασίλειος αντίστοιχο με το μάθημα) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ συνεργάτη (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Φούρλας Δημήτριος 2. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Μαργαρίτη Σπυριδούλα αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

25 επαγγελματικής δραστηριότητας) 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος 4. Παπαδημητρίου Απόστολος (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με το μάθημα) ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ επαγγελματικής δραστηριότητας) 1. Κώστα Αναστασία (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με το μάθημα) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Σουραβλιάς Δημήτριος ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Τσατσάνης Νικόλαος 3. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Τσατσάνης Νικόλαος 2. Αναστασίου Άγγελος 3. Φούρλας Δημήτριος 4. Τσιούτας Κωνσταντίνος ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ συνεργάτη αντίστοιχο με το μάθημα) 1. Αναστασίου Άγγελος 2. Φούρλας Δημήτριος

26 Θέμα 2 ο «Προβλήματα στις εξετάσεις μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους » Θέμα 3 ο «Ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλος Ε.Π.»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επανάληψη στο ορθό ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και το ποσό ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι Εισηγητική Έκθεση για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακ. Έτους 2014-2015 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Θ

Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Θ Κωδικός Μαθ Τίτλος Κωδικός Μαθ Τίτλος Α1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ4Ε ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ-ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ-Ε Α2Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-Ε Δ5Ε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ-Ε Α2Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-Θ Δ6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 660/4/21971/11.04.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΨΑΣ ΜΑ,1, 2, 4 ΜΑ,μΑ,1, 2, 4 ΣΠΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΑΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 15.11.2011 Αριθ. Πρωτ.: 2940 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 12 o Άρτα, 03/09/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής»

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Γρηγόρης Καλτσάς Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ Λάρισα 25/10/2010 T.E.I. :ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ :ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος

Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος Δευτέρα 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 Τμήμα Ι Τμήμα Ι Τμήμα ΙΙ Τμήμα ΙΙ 13:00-14:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 14:00-15:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡ. ΔΗΜ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡ. ΔΗΜ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 01/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΨΑΣ ΜΑ,1, 2, 4 ΜΑ,μΑ,1, 2, 4 ΣΠΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΑΡ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 462 ης /07.08.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 462 ης /07.08.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες: Θωμάκης Ζαφείριος Τηλ.: 2810393166 Fax: 2810393130 Email:thomakis@uoc.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 908 Βόλος, 6/9/ 0 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2

Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax e-mail :Εσταυρωμένος -71004 : 1939

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 17.02.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 347 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 7275314 email: arapoyanni@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: κ. Γ. Κορνάρος Τηλέφωνο: 280 379868

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡ. ΗΥ-225 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σελίδα ΛΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε EΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1ης Συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα