3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 102

2 1. Εισαγωγή Γενικό Σχήµα (1/2) Πηγή: Ενηµερωτικό φυλλάδιο ΕΤΕπ για JESSICA 103

3 1. Εισαγωγή Γενικό Σχήµα (2/2) Οι παράγοντες επιρροής ενός σχήµατος JESSICA είναι οι «εµπλεκόµενοι», οι οποίοι µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις οµάδες: Σχεδιασµού & Χρηµατοδότησης Περιλαµβάνει την ΕΤΕπ, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις Περιφερειακές (Αυτό)διοικήσεις οι οποίες λαµβάνουν και τις «πολιτικές» αποφάσεις που συνδέονται µε τηµακροχρόνια στρατηγική της JESSICA, όπως για παράδειγµα οι κατηγορίες των δράσεων που θα ενισχυθούν, οι περιοχές, οι όροι, οι προτεραιότητες, η στρατηγική προσέλκυσης άλλων επενδυτών κλπ. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν και ενδιαφερόµενοι θεσµικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται να χρηµατοδοτήσουν σε µεγάλη κλίµακα ολοκληρωµέναέργααστικώναναπλάσεωνήάλλες δράσεις αστικής ανάπτυξης. ιαχείρισης Στην οµάδα αυτή εντάσσονται χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι όπως οι Τράπεζες αλλά και αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν υποστηρικτικό-διαχειριστικόρόλο πτοςτοταµείο Αστικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του ολοκληρωµένου σχεδίου Λειτουργίας Στην οµάδα αυτή ανήκουν πρώτιστα οι ήµοι των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν τα ολοκληρωµένα σχέδια ανάπτυξης και οι οποίοι εκ των πραγµάτων θα πρέπει να έχουν εµπλοκή σε επίπεδο λειτουργιών των χρηµατοδοτούµενων έργων. Στην οµάδα αυτή ανήκουν και όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν ή χρησιµοποιούν ακίνητα στα οποία θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις ή θα αναλάβουν την αξιοποίηση και εκµετάλλευσή τους Φορείς και πρωτοβουλίες κατοίκων/πολιτών, επιχειρηµατιών, ακτιβιστών κλπ. Περιλαµβάνει φορείς αλλά και άτυπες πρωτοβουλίες, επιτροπές κλπ. Που συγκροτούνται από ενδιαφερόµενους τωνοποίωνηζωήκαιεργασίασυνδέεταιµε τον ευρύτερο χώρο και οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν έµµεσο ή άµεσο ενδιαφέρον και συµφέροντα µε το σχέδιο ανάπτυξης, παρότι δεν έχουν άµεσα δικαιώµατα στα προς ανάπτυξη ακίνητα 104

4 1. Εισαγωγή Κριτήρια για τη διαµόρφωση του σχήµατος Γιαναεπιτύχειένασχήµα JESSICA θα πρέπει να συνδυάζει: Ευελιξία αποστολής και στρατηγικής υνατότητα και ευκολία συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων Χρηµατοδοτική ευελιξία Λειτουργική και οργανωτική ευελιξία ηµοσιονοµική ουδετερότητα Βαθµός τεχνικής επάρκειας για την επιλογή των κατάλληλων έργων ιασφάλισητωνστόχωντωνεπιχειρησιακώνπρογραµµάτων (τήρηση κανόνων Ν+2, Ν+3) Βαθµός προσαρµογής του σχήµατος σε ειδικές τοπικές συνθήκες και χαρακτηριστικά (π.χ. ιδιοκτησιακό καθεστώς, ιεράρχηση έργων προς υλοποίηση) Ελαχιστοποίηση του ρίσκου για τους επενδυτικούς φορείς Το σχήµα JESSICA θα πρέπει πρώτιστα να ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις των τριώνπρώτωνοµάδων της προηγουµένης παραγράφου αλλά παροµοίως να εκφράζει τα θεµιτά ενδιαφέροντα της τέταρτης οµάδας. 105

5 1. Εισαγωγή Πλεονεκτήµατα (1/2) Το γενικό πλαίσιο του JESSICA έχει αρκετά πλεονεκτήµατα τόσο για τις ιαχειριστικές Αρχές, τις πόλεις καιτουςαστικούςοργανισµούς αλλά και τους ιδιώτες επενδυτές. Πλεονεκτήµατα για τις ιαχειριστικές Αρχές ( Α): Η συγκρότηση ή συµµετοχή σε ένα Ταµείο Χαρτοφυλακίου ή Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης για τις Α αποτελεί για την ΕΕ δήλωση δαπάνης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την επίσπευση των διαδικασιών πληρωµής. ιασφαλίζεται η βιωσιµότητα των έργων ακόµα και για την περίοδο µετά το 2013 Η συµµετοχή της ΕΤΕπ διασφαλίζει την διάχυση σχετικής χρηµατοδοτικής τεχνογνωσίας, που κρίνεται απαραίτητη για τον µελλοντικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό Το JESSICA παρέχει ένα µηχανισµό χρηµατοδότησης και υλοποίησης για µεγάλα και πολυσύνθετα έργα αστικής αναζωογόνησης, τα οποία λόγω του µεγέθους τους βρίσκονται πέρα από την χρηµατοδοτική ικανότητα είτε της περιφέρειας είτε των ΟΤΑ ενώ παράλληλα δεν µπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα λόγω του µεγάλου επενδυτικού ρίσκου. Πλεονεκτήµατα για τους ιδιώτες επενδυτές: Νέες προοπτικές επένδυσης οι οποίες δεν ήταν βιώσιµες υπό κανονικές συνθήκες ηµιουργία στρατηγικών συνεργασιών µε πόλεις και περιφέρειες, συντονίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Προώθηση ολιστικών βιώσιµων επενδύσεων που δύναται να δώσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα στο µέλλον, δεδοµένων των ρευστών συνθηκών ανάπτυξης 106

6 1. Εισαγωγή Πλεονεκτήµατα (2/2) Πλεονεκτήµατα για τις πόλεις και τους αστικούς οργανισµούς: Ηυλοποίησηέργωνµέσω ΤΑΑ, θα φέρει σταδιακά έσοδα και θα δώσει τη δυνατότητα για νέες επενδύσεις αστικού ενδιαφέροντος. Ενώ η επένδυση µέσωετπασεένατααπρέπεινα τηρεί το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο όπως και τους κανόνες επιλεξιµότητας, τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν από την υλοποίηση των έργων µπορούν να διατεθούν ελεύθερα σενέαέργααστικήςανάπτυξης Μέχρι και την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί το ΚΠΣ για την χρηµατοδότηση ΤΑΑ Αρ.55 Κανονισµός 1083/2006. Μέσω του JESSICA δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µια σειράς αστικών έργων µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση των σχετικών επενδύσεων στις πόλεις και την αύξηση της ελκυστικότητας τους. ΗπρωτοβουλίαJESSICA προσελκύει την τεχνογνωσία και την ικανότητα σηµαντικών ιδιωτών επενδυτών σε έργα αστικών επενδύσεων, έναν τοµέα που δεν ήταν ανάµεσα στα επενδυτικά ενδιαφέροντα τους. ραστηριότητες των ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστικής ανάπτυξης που δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν µέσω του JESSICA, δύναται να καλυφθούν από την ΕΤΕπ Μείωση του ρίσκου επένδυσης σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές µέσω της άµεσης συµµετοχής στο σχήµα ιδιωτών επενδυτών Απόδοση οικονοµιών κλίµακας από την κατασκευή και τα διαχειριστικά κόστη των έργων µέσω του ΤΑΑ 107

7 1. Εισαγωγή Πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα Την 1 η Ιουλίου 2010, το ελληνικό ΥΠΟΙΑΝ και η ΕΤΕπ υπέγραψαν χρηµατοδοτική σύµβαση 258 εκατ ευρώ για τη σύσταση του ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, στο οποίο θα εισφέρουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί πόροι και θα αφορά αστικές αναπλάσεις. Τη σύµβαση υπέγραψε η υπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχος Σακελλάρης. Όπως είπε η υπουργός έως το τέλος του έτους θα έχουν συσταθεί τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή ιδιωτικών φορέων (κυρίως τράπεζες) ώστε να προχωρήσουν οι πρώτες προκηρύξεις συγκεκριµένων έργων µέσα στο

8 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 109

9 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Γενική Τυπολογία Τύποι επενδύσεων Κεφαλαιακή συµµετοχή άνεια Εγγυήσεις Οι νοµικές οντότητες µε δικαίωµα συµµετοχής σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι: Ιδιωτικές και συνεταιριστικές τράπεζες Εταιρείες Χαρτοφυλακίου Εταιρείες ειδικού σκοπού Αµοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου Επιλογή µορφών Τα ΤΑΑ θα επενδύουν σε: Συνεργασίες και συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) Έργα διαφορετικής µορφής που όµως είναι µέρος ενός ολοκληρωµένου σχεδίου βιώσιµης αστικής ανάπτυξης (Αρ.46 Καν. 1828/06) 110

10 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Γενικοί όροι: Επιλέξιµες δαπάνες Σύµφωνα µε τοαρ.8 του ΕΚ 1080/06 το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τη χρηµατοδότηση στρατηγικών βιώσιµης αστικής ανάπτυξης µε σκοπό: την ενδυνάµωση της οικονοµικής ανάπτυξης, την επανάκτηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων, τη διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της τοπικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επενδύσεις σε κτιριακές δραστηριότητες εκτός των προβλεποµένων στους ΕΚ 1080/2006 και 1828/2006 δεν είναι επιλέξιµες Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΕ COCOF 08/0034/02/EN (Guidance note on eligibility of energy efficiency and renewable energies interventions under the ERDF and the Cohesion Fund in the building sector including housing) είναι επιλέξιµες οι δαπάνες ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα δηµόσια κτίρια και λοιπά κτίρια εµπορικής χρήσης (γραφεία, εργοστάσια) εκτός από κτίρια κατοικιών. Οι επιλέξιµες δαπάνες ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 3% της συµµετοχής του ΕΤΠΑ στα ΕΠ ή το 2% της συνολικής συµµετοχής του ΕΤΠΑ. Επιπλέον οι κτιριακές παρεµβάσεις είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον αποτελούν µέρος µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης αστικής ανάπτυξης ή ανήκει σε Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ για παρεµβάσεις σε υποβαθµισµένες / εγκαταλειµµένες περιοχές που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. 111

11 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Γενικοί όροι: Επιλεξιµότητα δαπανών ΕΤΠΑ Σύµφωνα µε τοαρ.56 του ΕΚ 1083/2006: Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά των Ταµείων µόνον εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί για πράξεις που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ ή υπό την ευθύνη της σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Οι κανόνες για την επιλεξιµότητα των δαπανών καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο µε τηνεπιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στους ειδικούς κανονισµούς κάθε Ταµείου. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης που δηλώνεται στα πλαίσια του ΕΠ. Σε σχέση µε την πρωτοβουλία JESSICA, δύναται µέρος δραστηριοτήτων που θα χρηµατοδοτούνται από τα ΤΑΑ να µην είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από κοινοτικούς πόρους. Για τη διασφάλιση και τη διάκριση των δαπανών, τα ΤΑΑ υποχρεούνται να διατηρούν ξεχωριστό λογιστικό σύστηµα και καταστάσεις δαπανών σε επίπεδο κάθε χρηµατοδοτούµενου έργου. Κατά το κλείσιµο τωνεπ, οι επιλέξιµες δαπάνες θα αποτελούν το σύνολο: Πληρωµών των ΤΑΑ για επενδύσεις σε Σ ΙΤ ή άλλα έργα µέρος ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αστικής ανάπτυξης Πληρωµών για επενδύσεις σε εταιρείες ιδιώτες Εγγυήσεων Επιλέξιµων δαπανών διαχείρισης 112

12 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Γενικοί όροι: Επιλογή Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund) και Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Fund) Στις περιπτώσεις όπου η πρωτοβουλία JESSICA συστήνεται µέσω Ταµείου Χαρτοφυλακίου, οι ιαχειριστικές Αρχές µπορούν είτε να ακολουθήσουν τη νόµιµη διαγωνιστική διαδικασία είτε να παρέχουν άµεση χρηµατοδότηση στην ΕΤΕπ ή ένα άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα δίχως διαγωνιστική διαδικασία, εάν αυτό είναι συµβατό µε την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία Στις περιπτώσεις όπου η πρωτοβουλία JESSICA συστήνεται χωρίς Ταµείο Χαρτοφυλακίου (ΤΣ) τότε ισχύει το Αρ.43 του ΕΚ 1828/2006 καθώς και η κατευθυντήρια Οδηγία COCOF 07/0018/01 παρ.2. Σύµφωνα µε ταανωτέρω, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είτε από τους µετόχους των ΤΑΑ είτε από τον νόµιµοεκπρόσωποτους. το οποίο θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Την αγορά στόχο των ΤΑΑ και τα κριτήρια, όρους και συνθήκες χρηµατοδότησης τους Το συνολικό προϋπολογισµό και το διοικητικό σχήµα τωνταα Τους µέτοχους που θα συγχρηµατοδοτούν το ΤΑΑ Τηνπαροχήεγγυήσεωνγιατηνανταγωνιστικότητα, τον επαγγελµατισµό καιτηνανεξαρτησία της οµάδας διαχείρισης του ΤΑΑ Την αιτιολόγηση και την προβλεπόµενηχρήσητωνπόρωναπότοεσπα Τον τρόπο εξόδου από τις επενδύσεις των ΤΑΑ Το πλαίσιο εκκαθάρισης / διάλυσης των ΤΑΑ, συµπεριλαµβάνοντας την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά µε την επαναχρησιµοποίηση των επιστρεφοµένων εσόδων από τις επενδύσεις 113

13 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Γενικοί όροι: Κρατικές Ενισχύσεις Ησυµµετοχή σε µέτρα χρηµατοδοτικού µηχανισµούαπότοεπκαθώςκαιοιεπενδύσειςπου γίνονται από αντίστοιχα µέτρα σε ατοµικές επιχειρήσεις εµπίπτουν στο καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης (ΕΕ 1828/2006). Η υποστήριξη προγραµµάτων αστικής ανάπτυξης µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων του JESSICA εµπίπτει στις διατάξεις του Αρ.107 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών εµπεριέχει ένα ευρύ φάσµα µέτρων: Για παράδειγµα µέτρα προώθησης επιχειρηµατικότητας, απασχόλησης, ανάπτυξη ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ. Γιακάποιααπόαυτάταµέτρα η δηµόσια δαπάνη µπορεί να εµπίπτει στο καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης υπό την έννοια του ανωτέρω άρθρου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε σχετική δηµόσια παρέµβαση που αφορά αστική αναζωογόνηση και παρέµβαση πρέπει να είναι συµβατή µε τους σχετικούς κανόνες κρατικής ενίσχυσης. Σε µια αξιολόγηση της συµµετοχής του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης στα Σ ΙΤ, ηεε επισηµαίνει τα ακόλουθα: Οι κανονισµοί για την χρηµατοδότηση των Σ ΙΤ είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε µια µεταφορά κρατικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους από τους ιδιώτες µετόχους. Το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης εµπλέκεται στην περίπτωση που υπερκαλυφθεί η αποζηµίωση των δαπανών των ιδιωτών εταίρων/µετόχων. Σε όλες τις περιπτώσεις των Σ ΙΤ, οι ιδιώτες µέτοχοι πρέπει να επιλέγονται µε τιςνόµιµες διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες και θα διασφαλίζουν ότι οι ιδιώτες µέτοχοι θα πληρώνονται µε όρους αγοράς. 114

14 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Σύγκριση µορφών ενισχύσεων TAA Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης άνεια Κεφαλαιακή συµµετοχή Εγγυήσεις Παροχή δανείων Αποπληρωµή δανείων και τόκων Συνεισφορά κεφαλαίου Πώληση µετοχών Παροχή δανείων Τράπεζες Αποπληρωµή δανείων και τόκων Έργα, Σ ΙΤ, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPV: Special Purpose Vehicles) Πηγή: Council of Europe Development Bank and the European Investment Bank 115

15 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Σύγκριση µορφών ενισχύσεων TAA Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια σύγκριση διαφορετικών µορφών χρηµατοδότησης Προγραµµάτων Αστικής Ανάπτυξης µέσω των ΤΑΑ. Όπως προκύπτει στη συνέχεια, η κεφαλαιακή συµµετοχή είναι ο τρόπος χρηµατοδότησης µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα για τους δικαιούχους αλλά και τους επενδυτές µακροπρόθεσµα. 116

16 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Σύγκριση µορφών ενισχύσεων TAA Κριτήρια Παροχές άνεια Εγγυήσεις Κεφαλαιακή συµµετοχή Βαθµός επιρροής 0 + / Συµµετοχή σε στην αποτυχία / ρίσκο 0 + (καµία απώλεια) + / 0 (µερική απώλεια) Συµµετοχή στα κέρδη Μόχλευση κεφαλαίου / Ανακύκλωση πόρων (περιοδική) + / 0 ++ (κατά την έξοδο) Κόστη κεφαλαίου -- + (δανεισµός έργου) + / 0 ++ (κεφ. Συµµετοχή) Κόστη διαχείρισης (έναρξης) 0 + / 0 (τράπεζα) 0 / - ++ (SPV) Φαινόµενο παραγκωνισµού (Crowding out effect) + / 0 + / 0 + / 0 0 / - ++ = υψηλή συνάφεια, θετική επίδραση -- = αρνητική επίδραση 0 = καµία επίδραση / συνάφεια Πηγή: Implementation of Jessica Initiative, Final Report, Prof. Nadler & FIRU,

17 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων ιαχείριση Τα κόστη διαχείρισης κατά τη φάση επιχειρησιακής λειτουργίας δεν θα πρέπει ναυπερβαίνουν: Το 2% του κεφαλαίου που παρέχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σταταµεία Χαρτοφυλακίου (Holding Funds) To 3% του κεφαλαίου που παρέχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα προς το χρηµατοδοτικό µηχανισµό (Αρ /06) 118

18 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Επένδυση σε ΤΑΑ µε τηνµορφή Κεφαλαιακών Χαρτοφυλακίου Περιγραφή Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους στα προγράµµατα αστικής ανάπτυξης είναι συχνά η εξεύρεση κεφαλαίου επιχειρηµατικών Χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση του κεφαλαίου από το ΤΑΑ µε αυτήτηνµορφή ενίσχυσης µπορεί να ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία: Το ΤΑΑ γίνεται µέτοχος σε µια εταιρεία ειδικού σκοπού (µε εξειδίκευση στην αστική ανάπτυξη). Μέσω της εξαγορά µετοχών χρηµατοδοτείται µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Κατά τη φάση της επένδυσης το ΤΑΑ παρακολουθεί και παρεµβαίνει παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις Με την ολοκλήρωση του έργου το ΤΑΑ µπορεί να αποχωρήσει (exit), µεταβιβάζοντας τις µετοχές στην εταιρεία Προϋποθέσεις επένδυσης Άµεση επένδυση µε αγοράµετοχών. εν υπάρχει διασφάλιση του κέρδους από την επένδυση. Αντίθετα οι επενδυτές θα έχουν κέρδος στην περίπτωση πώλησης των µετοχών σε µεγαλύτερο τίµηµα απότοαρχικό. Μορφές Επένδυσης Επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας Επενδύσεις σε περιοχές οι οποίες περιέχουν υψηλό βαθµό ρίσκου για παραδοσιακούς επενδυτές Αναζωογόνηση αστικών περιοχών 119

19 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Επένδυση στα ΤΑΑ µε τηνµορφή δανείων Περιγραφή Η εταιρεία Σ ΙΤ ζητά από το ΤΑΑ για ένα δάνειο να καλύψει επιλέξιµες δραστηριότητες Το ΤΑΑ, µπορείναδανείσειάµεσα την εταιρεία Σ ΙΤ. Εναλλακτικά το ΤΑΑ µπορεί να δώσει ένα δάνειο σε ένα τραπεζικό / χρηµατοδοτικό οργανισµό, το οποίο στη συνέχεια δανείζει την εταιρεία Σ ΙΤ Ένα Συµφωνητικό µπορεί να ρυθµίζει τις σχέσεις της Α, του τραπεζικού / χρηµατοδοτικού σχηµατισµού και του ΤΑΑ και να καθορίζει τους όρους δανεισµούείτεσταέργατύπουσ ΙΤ είτε σε αστικά έργα Το ΤΑΑ µπορεί να παρεµβαίνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Προϋποθέσεις επένδυσης Το δάνειο θα µπορεί να έχει πιο ελκυστικούς όρους από αυτούς της αγοράς. Εναλλακτικά το δάνειο µπορεί σε πρώτη φάση να έχει επιτόκια αγοράς και σε συνεργασία µε τον χρηµατοδοτικό φορέα (π.χ. ΕΤΕπ) να λαµβάνει ειδική επιδότηση για να αποσβένει σταδιακά το χρέος Σε περιπτώσεις οµολογιακών δανείων από αµοιβαία κεφάλαια, πέραν του τόκου θα πρέπει να υπάρχει και δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη. Μορφές Επένδυσης Επενδύσεις ικανές να αποδίδουν έσοδα σε τακτά περιοδικά διαστήµατα (ενοίκια, ενεργειακοί λογαριασµοί) 120

20 2. Μορφές και όροι ενισχύσεων Επένδυση µε τηνµορφή κεφαλαιακών Χαρτοφυλακίου ΥΠΕΡ 1.,Η κεφαλαιακή συµµετοχή έχει σηµαντικό ρόλο στην επένδυση 2. Μεγαλύτερες δυνατότητες µόχλευσης 3. Άµεσηεπιρροήστα υπό εκτέλεση έργα 4. υνατότητες απορρόφησης τεχνογνωσίας ΤΑΑ Σ ΙΤ µετοχές ΚΑΤΑ 1. Άµεση συµµετοχή στο επιχειρηµατικό ρίσκο 2. Υψηλά κόστη εκκίνησης και διαχείρισης έναντι Επένδυση µε τηνµορφή δανείων Τραπεζικός Χρηµατοδοτικός µηχανισµός ΥΠΕΡ 1. Ευκολία εφαρµογής 2. Λιγότερο ρίσκο για την επένδυση 3. Χαµηλά κόστη διαχείρισης ΤΑΑ Σ ΙΤ ΚΑΤΑ 1. Αδυναµία εκκίνησης µορφών Σ ΙΤ 2. Μικρές δυνατότητες µόχλευσης 3. Χαµηλός βαθµός επιρροής των Περιφερειών 121

21 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 122

22 3. Επίπεδα Γενικά Σε ένα σχήµα χρηµατοδοτήσεων JESSICA, µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα θεσµικά επίπεδα: 1. Χρηµατοδότες/Επενδυτές Περιλαµβάνει της ΕΤΕπ, τις ιαχειριστικές Αρχές και τυχόν άλλους µεγάλους επενδυτές, που προτίθενται να επενδύσουν 2. Ταµείο Χαρτοφυλακίου Το υπό σύσταση «Ταµείο Χαρτοφυλακίου», όπως έχει ονοµασθεί, βάσει της σχετικής χρηµατοδοτικής σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΕΤΕπ 3. Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Το νοµικό σχήµα που θα σχηµατισθεί για τη διαχείριση του κεφαλαίου µε τοοποίοθα χρηµατοδοτηθεί το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ή Σχέδια 4. ικαιούχοι Συγκεκριµένοι θεσµοί ή φορείς οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης των έργων και εκµετάλλευσης των επενδύσεων για την επανείσπραξη των επενδυθέντων κεφαλαίων. 123

23 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 124

24 3.1 Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ΗΕΤΕπµπορεί να προσφέρει τεχνική βοήθεια για την σύσταση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA. Επίσης µπορεί να πάρει το ρόλο του διαχειριστή του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (ΤΧ) ή του µετόχου του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ). ΗΕΤΕπµπορεί να διασφαλίσει τη δηµιουργία του νοµικού πλαισίου µε καθαρά επενδυτικό προσανατολισµό. Επίσης θέµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά την λειτουργία τόσο του ΤΧ όσο και των ΤΑΑ (κρατικές ενισχύσεις, δανειοδότηση δηµοσίου) µπορούν να αντιµετωπιστούν σε πρώιµο στάδιο. 125

25 3.1 Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω ιαχειριστικών/αρµοδίων Αρχών Ησυµµετοχή του ΕΤΠΑ υλοποιείται µέσω της περιφερειακής ή εθνικής ιαχειριστικής Αρχής ( Α) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) που πραγµατοποιεί τη χρηµατοδότηση. Ρόλος ιαχειριστικών Αρχών Λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια του earmarking (ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση) κατά την κατανοµή τηςχρηµατοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος υπέρ της χρήσης του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA Σύσταση και λειτουργία του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιλογή του ιαχειριστή του Ταµείού Χαρτοφυλακίου / Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης Κατάρτιση των κριτηρίων µε τα οποία θα γίνει η επιλογή είτε του Ταµείου Χαρτοφυλακίου για την επένδυση σε ΤΑΑ είτε του ΤΑΑ για την επένδυση σε έργα (projects) Υπογραφή χρηµατοδοτικής συµφωνίας (funding agreement) που θα καθορίζει τους όρους συνεισφοράς από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Η χρηµατοδοτική συµφωνία θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: Επενδυτική στρατηγική και σχεδιασµό Έλεγχο και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ΤΧ / ΤΑΑ Τη µεθοδολογία µε την οποία οι διατιθέµενοι πόροι θα µπορούν να επιστρέψουν στα επιχειρησιακά προγράµµατα (> Ν+3) Οδηγίεςεκκαθάρισηςτηςσυµφωνίας 126

26 3.1 Χρηµατοδότες/Επενδυτές Εθνικοί και αυτοδιοικητικοί πόροι Οι κανονισµοί επιτρέπουν τη συµµετοχή δηµόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων µε ίδιους πόρους, προκείµενου να ενισχυθεί το κεφάλαιο του ΤΑΑ και να καταστεί εφικτή η υλοποίηση περισσότερων συµπληρωµατικών επενδύσεων. Ησυµπληρωµατικότητα των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων εν γένει µειώνει το ρίσκο των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων και ενισχύει τη φερεγγυότητα του ΤΑΑ. Άλλοι εθνικοί και διεθνείς χρηµατοδότες/επενδυτές (ιδιωτικά κεφάλαια) Κατά περίπτωση είναι δυνατό να αναζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση ενός ΤΑΑ από: ιεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οίκους άλλους ενδιαφερόµενους επενδυτές (τράπεζες, αµοιβαία κεφάλαια, εταιρείες ακίνητης περιούσιας κλπ.) 127

27 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 128

28 3.2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου Αποστολή του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (1) Η σύσταση ενός Ταµείου Χαρτοφυλακίου αποτελεί ένα προσωρινό µηχανισµό µετάβασης της χρηµατοδότησης JESSICA στο τοπικό επίπεδο πριν την µεταφορά της στα ΤΑΑ. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του Ταµείου Χαρτοφυλακίου είναι το έσοδο που δηµιουργείται ακόµα και πριν την επένδυση σε ένα ΤΑΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ταµείου Χαρτοφυλακίου είναι η ύπαρξη ιαχειριστή (Fund Manager). Τα κύρια οφέλη από την υιοθέτηση µοντέλου µε Ταµείο Χαρτοφυλακίου Αποδεσµεύει τις Α από σηµαντικές αρµοδιότητες απαιτούµενες για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JESSICA όπως την κατάρτιση κριτηρίων για την ανάληψη επενδύσεων µέσω του ΤΑΑ, αποτίµηση σχηµάτων ΤΑΑ, την αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ΤΑΑ Τα Ταµεία Χαρτοφυλακίου επιτρέπουν το συνδυασµό τωνπόρωντουjessica µε άλλους δηµόσιους / ιδιωτικούς πόρους για επένδυση σε ΤΑΑ ιασφαλίζει την επένδυση του ΕΤΠΑ και αποκλείει την απώλεια επιλέξιµων πόρων στην περίπτωση που καθυστερήσει η σύσταση των ΤΑΑ Παρέχει την διασφάλιση της επένδυσης για τους επενδυτές σε αντίθεση µε την πρόθεση του δηµοσίου τοµέα 129

29 3.2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου Αποστολή του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (2) Ρόλοι και αρµοδιότητες του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Προετοιµασία της στρατηγικής επένδυσης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ιαχείριση του κεφαλαίου του Ταµείου Προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων του JESSICA σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς Παρακολούθηση νέων ΤΑΑ και των σχετικών προκηρύξεων ιαπραγµατεύσεις και αξιολόγηση των προτάσεων για την σύσταση ΤΑΑ Επίτευξη συµφωνιών µεταα ιάχυση πληροφόρησης σε φορείς ενδιαφέροντος ( Α των ΠΕΠ ή άλλους) σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα του ΤΣ και των ΤΑΑ Συµβουλευτική υποστήριξη στα ΤΑΑ σχετικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες, κρατικές ενισχύσεις και την επιλογή έργων 130

30 3.2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου Κριτήρια για την υιοθέτησή του Η συγκρότηση του Ταµείου Χαρτοφυλακίου για την λειτουργία της πρωτοβουλίας είναι προαιρετική. Η ευρωπαϊκήεµπειρία από τη σύσταση αντίστοιχων ΤΧ δείχνει ότι η δηµιουργία του ΤΧ σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ, διευκολύνει και επιταχύνει την εφαρµογή της πρωτοβουλίας καθώς µε αυτό τον τρόπο παραβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία. Το ΤΧ κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµο στηναρχικήφάσηυλοποίησηςτηςπρωτοβουλίας, καθώς κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη της Α στη διαδικασία συγκρότησης ΤΑΑ. Η ιδιότητα του ΤΧ ως ταµείου επανεπένδυσης αναµένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τα κέντρα λήψης αποφάσεων (κεντρικές και περιφερειακές αρχές), δίνοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία (εµπειρία της ΕΤΕπ) στην υλοποίηση έργων (projects) και ανάπτυξη ΤΑΑ. Το ΤΧ µπορεί να αποφέρει κεφάλαια προς επένδυση βραχυπρόθεσµα (και σε ετήσια βάση) τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό έργων και τα έξοδα σύστασης ΤΑΑ. Κριτήρια υιοθέτησης Το ύψος των διαθέσιµων κεφαλαίων (πραγµατικών και όχι ονοµαστικών) για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Η ικανότητά / δυνατότητα ανίχνευσης και προετοιµασίας έργων (projects) H πολυπλοκότητα των έργων αστικής ανάπτυξης Οι εξουσίες και αρµοδιότητες της νέας αιρετής Περιφέρειας Αττικής από το

31 3.2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΤΕπ ως διαχειριστής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Η πιο πρόσφορη και ευέλικτη λύση για την άµεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας θα είναι ο ορισµός της ΕΤΕπ ως διαχειριστή του ΤΧ (οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες) Παράλληλα διασφαλίζεται η προσέλκυση κεφαλαίων καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές θα εκτιµήσουν θετικά τη συµµετοχή της ΕΤΕπ σε κρίσιµα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα όπως έσοδα, διαδικασίες επανεπένδυσης κεφαλαίου, απόδοσης κεφαλαίου, διαχείριση ρίσκου, χρονοδιαγράµµατα διαχείρισης και λειτουργίας του Ταµείου Χαρτοφυλακίου. Από την πλευρά των ενδιαφερόµενων δηµοσίων οργανισµών αλλά και των πολιτών, διασφαλίζονται οι επενδύσεις αστικής ανάπτυξης, καθώς και η αποδοτική και βιώσιµη διαχείριση τους 132

32 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA

33 3.3 Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Αποστολή του ΤΑΑ Το ΤΑΑ είναι Κεφάλαιο που σχηµατίζεται µε συγκεκριµένο σκοπό και επενδύει σε Σ ΙΤ ή άλλα έργα, πάντοτε για την υποστήριξη ενός Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Μπορεί να λάβει τη µορφή είτε Ανώνυµης Εταιρείας Χαρτοφυλακίου είτε Αµοιβαίου Κεφαλαίου Για να είναι επιλέξιµο γιαχρηµατοδότηση θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό, µε συγκροτηµένη διαχείριση. Το ΤΑΑ λειτουργεί και διαχειρίζεται µέσω ενός ιαχειριστή του Ταµείου o οποίος έχει τις εξής αρµοδιότητες: Ανίχνευση και πρόκριση κατάλληλων έργων αστικής ανάπτυξης για επένδυση Μεταφορά πόρων από το ΤΑΑ στα έργα αστικής ανάπτυξης Παρακολούθηση και έλεγχος προόδου. Σε περίπτωση ύπαρξης ΤΣ αναφορά προόδου εργασιών ιαχείριση κεφαλαίων του ΤΑΑ και επιστροφή εσόδων / αποδόσεων στους µετόχους των ΤΑΑ Προετοιµασία ισολογισµού, τήρηση σχετικών λογαριασµών 133

34 3.3 Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Αρχιτεκτονική του ΤΑΑ Ηδοµή τουτααµπορεί να σχεδιαστεί βάσει χωροθετικού / θεµατικού / επενδυτικού προσανατολισµού ή να αποτελέσει µια σύνθεση των τριών Γεωγραφικός: συγκεκριµένη χωρική ενότητα (σε εθνικό / περιφερειακό / τοπικό επίπεδο) σε συνάρτηση µε τις κεφαλαιακές δυνατότητες, τον αριθµό των επιλέξιµων έργων Κλαδικός: συγκεκριµένος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτή η επιλογή προκρίνεται µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο (π.χ γιατιςενεργειακές επενδύσεις) Επενδυτικός: συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επενδύσεων και ρίσκου Με τη λειτουργία του ΤΑΑ µπορεί να συνδέονται τέσσερις οργανωτικοί ρόλοι: ιαχειριστής ΤΑΑ Θεµατοφύλακας Μέτοχοι/χρηµατοδότες ιαχειριστές Έργων (Σύµβουλοι ιαχείρισης) 134

35 3.3 Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Εναλλακτικές Νοµικές Μορφές Ανεξάρτητες νοµικές οντότητες µε επιµέρους συµφωνίες των µετόχων επενδυτών ή Τµήµα ενόςχρηµατοδοτικού / χρηµατοπιστωτικού οργανισµού (Αρ (ΕΚ) 1828/06 Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριες µορφές µπορεί να προσλάβει το ΤΑΑ στο ελληνικό πλαίσιο είναι: Ανεξάρτητες νοµικές οντότητες Εταιρεία Χαρτοφυλακίου Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Κοινοπρακτικό άνειο Τµήµα κεφαλαίου υπότηδιαχείρισηχρηµατοδοτικού / χρηµατοπιστωτικού οργανισµού Αµοιβαίο Κεφάλαιο Οµολογιακό άνειο ιαχειριστής ΤΑΑ Ένας πολύ ουσιαστικός ρόλος (αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις νοµικά αναγκαίος) είναι αυτός του διαχειριστή του ΤΑΑ. Η επιλογή του διαχειριστή γίνεται µε τηνόµιµη διαγωνιστική διαδικασία. Οι ενδιαφερόµενοι θα είναι είτε τράπεζες είτε µεγάλες επενδυτικές εταιρείες. Ιδιαίτερα σηµαντικό για την επιλογή του διαχειριστή είναι οι στόχοι και τα κριτήρια επιλογής επενδύσεων του ΤΑΑ να είναι ξεκάθαροι και εφικτοί, διασφαλίζοντας την ανακύκλωση του επενδυόµενου κεφαλαίου 135

36 3.3 Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Σχέση µε το Ταµείο Χαρτοφυλακίου Τα ΤΣ επενδύουν στα ΤΑΑ σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό τους σχεδιασµό. Σύµφωνα µε την εµπειρία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες οι σχετικές διαδικασίες σύστασης έχουν προχωρήσει τα ΤΑΑ Προωθούν και συντονίζουν τα έργα προς επένδυση και διασφαλίζουν την τήρηση του επιχειρησιακού τους σχεδιασµού Υλοποιούν τα έργα και επιστρέφουν τις αποδόσεις των επενδυµένων κεφαλαίων στο ΤΑ Προωθούν τις περιφερειακές / τοπικές συνεργασίες Το Κεφάλαιο του ΤΑΑ πάντοτε πρέπει να είναι χρηµατικό. Συνεισφορά σε είδος (ακίνητα, εργασία κλπ.) δεν γίνεται δεκτή. 136

37 1. Εισαγωγή Μορφές και όροι ενισχύσεων Επίπεδα Χρηµατοδότες/Επενδυτές Ταµείο Χαρτοφυλακίου Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης ικαιούχοι 138 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 3. Χαρακτηριστικά ενός σχήµατος JESSICA 137

38 3.4 ικαιούχοι Γενική Τυπολογία Οι δικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων µπορεί να έχουν πολλές µορφέςοιοποίεςεξαρτώνταικατά περίπτωση. Εν γένει πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε χαρακτήραο οποίος και θα επιτρέψει την πραγµατοποίηση εσόδων για της επανείσπραξη των κεφαλαίων. Στην περίπτωση που η χρηµατοδότηση γίνει µε τηµορφή εταιρικής συµµετοχής, ο χαρακτήρας θα πρέπει να είναι κερδοσκοπικός. Τυπικές µορφές µπορεί να είναι Αµιγής Φορέας ( ηµόσιος ή Ιδιωτικός) Μεµονωµένοι ή πολλαπλοί δικαιούχοι που ενώνονται σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού µε αντικείµενο την αξιοποίηση συγκεκριµένων ακινήτων. Μια ειδικότερη περίπτωση τέτοιων συνεργασιών µπορεί να είναι Συµπράξεις ηµόσιου-ιδιωτικού Τοµέα 138

39 3.4 ικαιούχοι Μορφές συµµετοχής δικαιούχων Ησυµµετοχή των δικαιούχων µπορεί να λάβει ενδεικτικά τις κάτωθι µορφές: ιαχείριση κυριότητα έργου Συνεισφορά σε ακίνητα: γη και κτίρια Συνεισφορά σε χρήµατα Οι µορφές συµµετοχής µπορεί να είναι ευέλικτες και εξαρτώνται από το σχεδιασµό του κάθε Ολοκληρωµένου Σχεδίου και χρηµατοδοτικής πρότασης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η αποφυγή αντίθεσης ή διαπλοκής συµφερόντων µε άλλα επίπεδα του συγκεκριµένου σχήµατος. 139

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Μακεδονίας και Θράκης Παρουσίαση Ταµείου Αστικής Ανά τυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2012 Agenda Περιγραφή εργαλείου Jessica, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Παρουσίαση Ταµείου Αστικής Ανά τυξης Βορείου Αιγαίου Χίος, Μάρτιος 2012 Agenda Περιγραφή εργαλείου Jessica, χαρακτηριστικά και οφέλη Επιλεξιµότητα έργων και Ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα