ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι Ο μαθητής πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές επαφές. Σε καταστάσεις έμμεσης επικοινωνίας, οι ομιλητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν την ουσία και ορισμένες λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου. γνωρίζει τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές (να γνωρίζει τους γλωσσικούς τρόπους για να τραβάει την προσοχή των άλλων, να απευθύνεται στους συνομιλητές του, να παίρνει το λόγο, να ολοκληρώνει την επικοινωνία, να επιλέγει το βαθμό οικειότητας κτλ.) και μη γλωσσικές (να γνωρίζει τους τρόπους φυσικής επαφής, χειραψία, φίλημα, χειρονομίες κτλ.) - Allèrghe-sa! ti kànnete? - Kara Marìa, ti e nna kàmome? Ce pu milùme na spri na javìkome to ccerò. - Ce atse ti pràmata milùte. - Na! Ce pu lèamo ka ittù si Cchora (Sternatia) echi kappòsson gheno pu milì ankòra grika. - Umme, pròpria itu ene! Echi puru pedàcia kèccia pu milùne to Griko, jatì sin Itàlia echi mia leggi na to màtone pròpria si skola. Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι Κατανόηση προφορικού λόγου Ο μαθητής αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει τα κύρια σημεία αλλά και κάποιες λεπτομέρειες ενός σχετικά απλού προφορικού λόγου που εκφέρεται σε φυσικό, αλλά όχι ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον και σε ρυθμό που είναι λίγο πιο αργός από τον κανονικό και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία κτλ. 1

2 κατανοεί κείμενα που περιλαμβάνουν συνομιλίες όπως επίσης και δημόσιες ανακοινώσεις ή πληροφορίες, μηνύματα και πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, δελτίο καιρού, διηγήσεις και απλές περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων. - Pavle pu pai? - Karo Jorgi! ce pu pao si stanziùna na rotìso ti ora javènni o papùna avri to pornò, jatì o pedì-mmu e nna pai son aeropòrto apù Brìndisi na piài ton apparèkkio ka e nna taràssi si Rromi. Sikkòmu ìkusa si ttelevisiùna ka echi sciòpero, è kkajo na rotìso amprìma to kkapostanziùna na mu pi pos istèone ta pràmata. Puru ivò ittè so vradi, motte ìstigga so barra, melètisa apànu so ggiornàli ka echi sciòpero a ttus papùnu ce a ttes korrière. καταλαβαίνει τα κύρια σημεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων αλλά και λεπτομέρειες προφορικών κειμένων ως προς την προσωπική ζωή, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, τα καταναλωτικά αγαθά, την αγορά, τις κοινωνικές σχέσεις. I kiatèra tu Jorgi istùdietse sin università appù Luppìu ce àrtena ene giornalìsta a tto tteleggiornàli a tti Rai 1. Propria sìmmeri tin ida si ttelevisiùna ce ipe na min ambèlisome tes bollètte palèe, jatì dopu tèssarus pente chronu, isòzone andiastì jatì kànnone tus kkontròllu na torìsone an echi kanèna ka en echi akkudàta tes tasse. Ipe puru ka e nna statùmesta attenti na mas dòkone panta to skontrìno fiskàle motte aforàzome na pprama. Infatti, sikkòmu echi ti kkrisi, o govèrno ce pu kanni kappòsses leggi na rekuperètsi sordu. Però cini ka pane fiàkka ine i attechì ka polemùne na sìrone ambrò ti zoì, invèce i prussi istèone panta kalà. Κατανόηση γραπτού λόγου Ο μαθητής αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το γενικό νόημα καθώς και ουσιαστικές λεπτομέρειες γραπτών κειμένων. κατανοεί όσα αναφέρθηκαν στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον: ανακοινώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, δρομολόγια, σύντομες αναφορές, σημειώματα, απλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, προσωπική αλληλογραφία, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή ανθρώπων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων, αντιδράσεων και επιθυμιών. Nnìmata messàpika i Lluppìu. Ittè so pornò mentre i operàji a ttin ditta Litària ce pu polemùane amèsa si mmesi t A Ronzu, na stiàsone tes plake a tto marciapièdi, ivrìkane dio nnìmata messàpika. Proria i citto mmomènto ivrèti javènnonta o arkoelògo Mario Demitrio, professùri atse arkeologìa klàssika sin Università tu Salentu ce subitu èkame na fermètsone tus lavòru. O professùri Demitrio ipe ka akà si mmesi t A Ronzu echi poddhà nnìmata jatì icì ìsane mia nnekròpoli messàpika 2

3 Παραγωγή γραπτού λόγου Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2. γράφει γράμματα σε φίλους ή γνωστούς, απλά μηνύματα, απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κτλ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεις και προσωπικές απόψεις. Kara Marina, pos pame? Ti ce pu kanni atse òrio? Ivò istèo kalò, ma, apu motte isù itàrasse na pai na studiètsi is Milàna, ime panta malinkòniko jatì e sse torò pleo ambrò. Ittù si Cchora (Sternatia) i zoì ene panta i stessa, àrtena kanni tsicchra ce sa vràdia ipào so Ccentro Studi Chora-ma jatì icì echi mia mèscia atse Griko ka irte a ttin Grèggia na kami leziùne ja cini ka tèlone na màtone tuttin glossa. Prottè so vradi ida tin Anna ce mu ipe ka cini ce o adreffò tis Christina, ka mu fènete ka kui Paschàli, arte pu stazi kalocèri, tèlone na pane mian addomàta sin Grèggia na kàmone nan viaggio. Isù ti lei, ipàme puru imì antàma me cinu? A ppame s Atene, ivò echo kappòssus amìku, ka tus annòrisa motte pirta so dicèmbri ka jàvike, na milìso so kkonvègno ja tin Glossa Grika. To tseri ka i Christìna afòrase to spiti tu Mikeli Makrì? Ivò to ida, ene pròpria òrio Ma isù me pensèi kammìa fforà? Ivò se pensèo panta jatì s agapò me ti kkardìa. Gràtse-mu puru isù nan gramma ce pe-mmu ta nèa-su. Sta-su kalì. O Jòrgi-su. Παραγωγή προφορικού λόγου Ο μαθητής πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής οι οποίες απαιτούν τη χρήση γλωσσικών δομών, σε μεγάλο βαθμό σταθερών. Πρέπει να μπορεί να παίρνει μέρος σε συνομιλίες πάνω σε θέματα που του είναι οικεία, προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την καθημερινή ζωή. ανταποκρίνεται δίνοντας και παίρνοντας πληροφορίες στις επικοινωνιακές καταστάσεις, σε φιλικό λόγο, που αφορούν την προσωπική ζωή (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση κτλ.), την αγορά καταναλωτικών αγαθών, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, την κοινωνική ζωή, την ψυχαγωγία. - Jorgi! Jorgi! e me kui? - Ei Anna pe-mmu, ti teli? - Presta tela ittù ka iklàsti i porta! 3

4 - Ah! Arte tin istiàzo ivò mi pprokkupettì. Ma ti ene ka mirizi? - Ce pu marèo krea me ta krambìtia, su piacei? - Umme e kkalò! Jatì e ppai nna foràsi puru na kkilo ppetàte na tes kami tianimmène? - E ssozo pai jatì en anoìome kalì. Forsi echo ti ttèrmasi. Jatì e ppai isù? - Va bene, ipào ivò! Poi ti pporta tin istiàzo attevvràdi. - Motte javènni a tti mmesi emba si ffarmacìa ce afòrasò-mmu mia kkascètta aspirìne. - Umme su tin aforàzo ivò, mi pprokkupettì. εκφράζει τα συναισθήματά του θετικά ή αρνητικά, να ζητά και να δίνει συμβουλές, οδηγίες, να περιγράφει απλά εμπειρίες και γεγονότα, να εξηγεί και να αιτιολογεί απόψεις και σχέδια με σύντομο τρόπο, να διηγείται μια ιστορία ή την πλοκή ενός βιβλίου ή μιας ταινίας, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές λόγου (για να παίρνει, να συνεχίζει ή να ολοκληρώνει το λόγο του, για να ανοίγει /κλείνει μια συζήτηση κτλ.). I trama tu filmi tu Tàrzan ene itu: iche mia famìja ka ce pu viàggegghe apànu son apparèkkio ka poi èpese amesa si fforesta jatì iche nan guasto so mmotòro. So pesi ka èkame o apparècchio, apetànane kuàsi oli; isarvètti manechà na ppedàci kecci ka depoi ton àtsine mia scimmia kundu sia ka ìsane pedì diko-tti. Tuso pedàci ijètti mea ce fermo ma ìsane kundu mia scimmia ce atsùmpegghe atse nan àrgulo son addho. Καταστάσεις Επικοινωνίας Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής, οι οποίες απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση σταθερών γλωσσικών δομών. Πρέπει να είναι σε θέση να εμπλέκεται επιτυχώς σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας που περιγράφτηκαν στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον σ αυτές που περιγράφονται παρακάτω: Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι Αναγνώριση ταυτότητας δίνει πληροφορίες για το άτομό του, να ζητάει και να κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνει ο συνομιλητής του. Ivò ime o Pavlo, jennìtimo son Appètro, ma àrtena abitèo is Lipignàna. Ime atsilò, echo ta maddhìa mavra ce makrèa. Mu piacèi poddhì na petso is pallùna ce na kamo aggìru me ti bbiciclètta. Αναφέρεται στην εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου καθώς και στο χαρακτήρα του. I adreffì tu Pavlu ikùi Maria. Ene mia kiatèra òria ce echi mia mmali kardìa. Ivò en itsèro pos kanni na statì panta cherùmeti. Itsèri na marètsi ce na kami tes torte. Cini, 4

5 però, e troi poddhì jatì kanni tin dièta. I Maria ne pròpria simpàtika ce oli tis tèlone kalò. Κατοικία, διαμονή δίνει πληροφορίες προφορικά ή γραπτά σχετικά με την περιοχή διαμονής του Ivò abitèo i Luppìu ambrò sin aklisìa t A Làzaru. Icisimà echi puru to ccìnema Santa Lucia ce ti llibrerìa a ttes Paolìne. Persi iche na ristorante cinèso ma poi to klìsane. Icì pu abitèo ivò ene mian òrian ghetonìa. κάνει περιγραφή του σπιτιού του (του τύπου του σπιτιού, πολυκατοικία, μονοκατοικία, διαμέρισμα), των χώρων που διαθέτει, να αναφέρεται στα έπιπλα, στο ρουχισμό, στις οικιακές συσκευές και στα μαγειρικά σκεύη που υπάρχουν στο σπίτι Ivò echo na spiti mea. O spìti-mu echi tèssares kàmbare, to kkucinìno, to bagno, dio stanzìnu, tin avlì ce to ciampì. I mobìja ene stile klàssiko atse lignàma atse mòkano. I lavastovìglie ene modèllo cinùrgio, invèce o frigorìfero ene kecci ce palèo. I termosifòni ifunzionèone me to gassa metano. Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες μιλάει για τη μορφολογία του εδάφους της πατρίδας ή της περιοχής διαμονής του. Icì pu abitèo ivò ene na ppunto poddhì òrio jatì istèo i ttòtsu. Tornu tornu echi koràffia me chòmata kalà, icì ispèrnone panta sitàri. Plon ambrò echi ti sserra, icì ene olo kklotsu ce litària ja tuo citto ppunto to lèone Litarà. μιλάει για το κλίμα ενός τόπου, περιγράφοντας τις καιρικές συνθήκες, ανάλογα με την κάθε εποχή, να μπορεί να ενημερώνεται από τα δελτία καιρού από τα μέσα ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. So Salento echi na kklima kalò. To kalocèri ene òrio; to alonàri ce ton àgusto kanni poddhì kkama; to settèmbri ce to ottòbri istàzi o ànemo atse noto. O scimòna ikùete plo ppoddhì atse jennàri ce atse fleàri, infatti i plo mmali a tti Cchora (Sternatia) ilèone: Jennàri pu jennà, kanni chiògna ce nnerà ; Fleàri pu ta flearìzi, ole tes òrie tes ascimìzi, figurèttu ivò t ime àscimi is ti modo me jùrizi. 5

6 καταλαβαίνει αλλά και να εκφέρει τη γνώμη του για θέματα όπως η ρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος. Ivò pistèo ka en ene òrio n ambelìsome tes mundìtse amèsa sa koràffia. Imì, oli akkudèome tes tasse ja ti spatsatùra ce kànnome ti rrakkòlta differenziàta. Allòra jatì echi ankòra jeno ka inkuinèi? en anoùne ka i natura ene dikì-mma ce inghìzi na ti rrispettètsome? Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση μιλάει για τον ελεύθερο χρόνο του, με τι του αρέσει να ασχολείται ερασιτεχνικά, να ρωτάει το συνομιλητή του για τα ενδιαφέροντα του και να ανταλλάσσει απόψεις. -Motte ivò echo cerò mu piacèi na simàno ti kkitàrra. Èmata na travudìso kappòssa travùdia. Kuài vràdia pào me ton Angelo ce me ton Ernèsto na kàmome piano barra sa lokàja ka echi jeno. Isu invece ti kanni? - ìvò ime appassionàto atse pallùna ce motte sozo ipào na petso so kkampo sportìvo. μιλάει για τα καλλιτεχνικά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα. - Is emèna mu piacei i pittura a tto stile tu Giòttu, cini tu Pikassu e mmu piacèi pohhì. Ime ena ka meletà panta romànzu ce grafi poisìe. ενημερώνεται από διάφορα ενημερωτικά έντυπα και σχετικές καταχωρίσεις στον τύπο, για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να καταλαβαίνει οδηγούς διασκέδασης, να ζητάει πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας ή επισκέψεων (εκθέσεις, μουσεία κτλ.), για τις τιμές εισόδου, τις ώρες παραστάσεων ή προβολών. - Pu ti kkànnone ti mmostra arkeològika a ttus Messàpu? -Ti ora anì o musèo arkeològiko apu Luppìu? - Posson istèi o bijètto a tto cìnema a tti Kkalimera? - Ti ora kànnone to filmi tu Angelòpulo? Κοινωνικές σχέσεις συμμετέχει ως μέλος σε διάφορους ομίλους, οργανώσεις, ομάδες, στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και να μπορεί να πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους. Ivò ime o presidènto a ttin Associaziùna Astèria atti Cchora. O Jorgi ene o segretario tu Centru Studi Chora-ma. O Frangìsko ekame mian associazùna i Ssulìtu ka kui Nuova Messàpia. Υγεία, κατάσταση του οργανισμού 6

7 μιλάει για θέματα υγείας που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον άλλο, για θέματα υγιεινής και να προμηθεύεται αυτά που του είναι απαραίτητα για την υγιεινή του σώματός O messère mu ipe na mi ffao poddhì kkrea jatì ajèrni to kkolesteròlo ce depoi irisentète puru i kardìa. Sozo fai krea manechà dio forè sin addhomàta. Ta pràmata ka sòzome fai panta ine làchana ce frutta. Na statùmesta kalì inghizi puru na plitùmesta ce na kurètsome ti ppulizia a tto soma. ζητάει και να δίνει πληροφορίες για ιατρική βοήθεια, για υπηρεσίες άμεσης ανάγκης και να καταλαβαίνει ανακοινώσεις σχετικές με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία. - O nùmero atse telèfono ja tin ambulànza ene o O pronto sokkòrso a tta spitàja istèi panta anittò. - O spitàli plo kkùkkia sa Chorìa Grika ene cino a tton Appètro. - O spitali plo mmea ene cino apu Luppìu. - I farmacìa apu Koriàna simmèri ene anittì atse turno. - Si kklìnika apu Martàna echi to rrepàrto atse kardiologìa. Καθημερινή ζωή Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι αναφέρεται λεπτομερώς στις δραστηριότητες μέσα στο σπίτι και να ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώμες σχετικές με τις ευκολίες και τις παροχές υπηρεσιών γι αυτού του είδους τις δραστηριότητες. I màna tu Pippi, dopu ka spiccèone tu fai, iskupìzi to spiti ce poi pleni ittumèsa. Δραστηριότητες έξω από το σπίτι Αγορά συναλλάσσεται με τους πωλητές και να ζητά και να παίρνει τις πληροφορίες που του χρειάζονται σχετικά με το προϊόν που θέλει να αγοράσει, για την τιμή του και την έκπτωση που θα μπορούσε να έχει. - Ìtela n aforàso na kkompiùtere portàtile. - Plea marka mu konsijèi? - Ti marka e kkajo? - Posson istèi? - Mu fènete kripò. - Ti skonto mu sozi kami? 7

8 - To sozo akkudètsi is tèssares forè? καταλαβαίνει διαφημίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες και έντυπα για καταστήματα και για διάφορα προϊόντα, να κατανοεί απλές εξηγήσεις σχετικές με το είδος, τη χρήση και τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται πάνω στο προϊόν. Apànu so ggiòrnàli lei ka so ssupermerkàto apù Luppìu ipulùne mia ttelevisiùna me to skèrmo piatto is pentekòssie euro. I televisiùna ene modèrna me ton dekòdere inkorporàto ce to ttelekomàndo me raggi infraròssi. Διατροφή παίρνει πληροφορίες από διαφημιστικά έντυπα για εστιατόρια, ταβέρνες, μενού, δυνατότητες διανομής των διάφορων παρασκευασμάτων στο σπίτι και να τις χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Si ppitserìa Fae Kalà ikànnone pitse speciàli me alèvri paisàno. Imarèone poddha pràmata paisàna. Echi pasta jenomèni essu me to ssuko, krea ttimèno, atsàri so ffurno, petatìne tianimmène. Passi ttriti echi musika tradizionàle ce pìtsika. To samba echi to karaòke. Εκπαίδευση ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώμες πάνω σε θέματα εκπαίδευσης (τύποι σχολείων, χρόνος φοίτησης, εξετάσεις κτλ.). I skole a tti Cchora (Sternatia) ce apu Tsuddhìnu ine nan ùniko Istituto Komprensìvo. Echi tris gradu atse skola: asilo, elementare ce media. Si ttèrza media ta pedìa kànnone te ssame na javìkone ses addhe skole. πληροφορείται και να ανταποκρίνεται, ως προς το τυπικό μέρος, στις απαιτήσεις φοίτησης και στις υποχρεώσεις του απέναντι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρακολουθεί. I frekuènza si skola ene obbligatoria. Isòzi mankètsi manechà motte ise adìnato o ja motìvu atse famìja. O skolàri inghizi na studiètsi panta ce na kratèsi na kkomportamènto kalò me tus professùru ce me tus addhu skolàru. Μετακίνηση/ταξίδια 8

9 εκφράζει τη γνώμη του και να ζητάει τη γνώμη των άλλων συνομιλητών του σχετικά με εκδρομές μέσα ή έξω από τη χώρα, να αναφέρεται στα μέσα συγκοινωνίας, στην κατάσταση των δρόμων, τη σηματοδότηση, τα καταλύματα και τις αποσκευές που μπορεί να φέρει μαζί του, να ζητά πληροφορίες για τη διάρκεια του ταξιδιού. O apparèkkio ka taràssi a tti Bbari ivàddhi mian ora na stasi s Atene. Isòzi pari na bbakàjo ka varì ikosidìo kilu. I apparèkki ine mezi atse traspòrto sikùri ce kòmeti. An vriki tin offèrta o bijètto ikustèi alìo. Λεξιλόγιο Το λεξιλόγιο που καλείται να κατέχει ο μαθητής αυτού του επιπέδου είναι αυτό που προκύπτει από τις καταστάσεις επικοινωνίας και τις γλωσσικές λειτουργίες, όπως αυτές ορίζονται. Ο μαθητής πρέπει να διαθέτει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο για να μπορεί να εκφράζεται, να γίνεται κατανοητός και να εκπληρώνει τις επικοινωνιακές του ανάγκες, αν και συνήθως ο λόγος του χαρακτηρίζεται από διστακτικότητα και πολλές περιφράσεις. Φωνητική Ο μαθητής σ αυτό το επίπεδο πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει όλους τους φθόγγους και τα γράμματα καθώς επίσης και τον τονισμό των λέξεων. Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα H γλώσσα είναι στενά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, που την παραγάγει, και ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας. Πρέπει, λοιπόν, ο μαθητής, πάντα ανάλογα με την ηλικία του, παράλληλα με τη σωστή χρήση της γλώσσας σε επίπεδο λεξιλογίου και γραμματικής, να γνωρίζει τα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής ή των περιοχών, όπου ομιλείται η Γκρίκο. Επιπλέον, καλό είναι να έρθει σε επαφή με την ιστορία της κοινωνίας, των ομιλητών της, τις κοινωνικές συνήθειες, τα έθιμα και τις γιορτές, τα φαγητά, τα τραγούδια και τους χορούς τους. 9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Ιεράς Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ» Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παιδικού Σταθμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Παιδικός Σταθμός του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, ΕΤΟΣ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, ΕΤΟΣ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, ΕΤΟΣ 2015 Η καθημερινότητα μίας μέσης αστικής οικογένειας που ζει σε μια ψηφιακή πόλη διαφέρει κατά πολύ σε σχέση με άλλες οικογένειες,

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 10 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 3 Περιεχόμενα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας DALF Εμπεριστατωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα