Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Φορείς του κινούµενου φορτίου στα µέταλλα είναι α. αρνητικά ιόντα και ηλεκτρόνια. β. µόνο θετικά ιόντα. γ. µόνο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. δ. θετικά και αρνητικά ιόντα. 2. Πριν από την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των µεταλλικών αγωγών α. είναι ακίνητα. β. εκτελούν προσανατολισµένη κίνηση. γ. κινούνται άτακτα. δ. κινούνται µε την ταχύτητα του φωτός. 3. Όταν έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα στους µεταλλικούς αγωγούς, το ηλεκτρονικό αέριο µετακινείται µε ταχύτητα α. της τάξης των km/s. β. της τάξης των mm/s. γ. ίση µε την ταχύτητα του φωτός.

2 δ. µεγαλύτερη από αυτήν της θερµικής τους κίνησης. 4. Ένας λαµπτήρας που διαρρέεται από ρεύµα α. φορτίζεται. β. µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική. γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο. δ. τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια. 5. Σύµφωνα µε το δεύτερο κανόνα του Kirchoff α. κατά µήκος ενός κλειστού κυκλώµατος το αλγεβρικό άθροισµα των διαφορών δυναµικού είναι ίσο µε µηδέν. β. σ ένα κλειστό κύκλωµα το αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων είναι ίσο µε µηδέν. γ. η ενέργεια που ένα κύκλωµα απορροφά είναι ίση µε µηδέν. δ. το φορτίο ενός κυκλώµατος είναι ίσο µε µηδέν. 6. Ο Oersted µε το πείραµά του έδειξε ότι α. το ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. β. το µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. γ. το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. δ. το ηλεκτρικό ρεύµα προκαλεί χηµικά φαινόµενα. 7. Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ ένα κύκλωµα είναι α. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. β. να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού. γ. να µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε χηµική. δ. να δηµιουργεί ενέργεια από το µηδέν. 2

3 8. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα η διαφορά δυναµικού α. είναι διανυσµατικό µέγεθος. β. έχει πάντα θετική τιµή. γ. έχει τιµή αρνητική ή µηδέν. δ. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος. 9. Η διαφορά δυναµικού στα άκρα του τµήµατος (Α, Β) ηλεκτρικού κυκλώµατος που διαρρέεται από ρεύµα, είναι ίση µε α. το φορτίο που περνάει από µια διατοµή του τµήµατος στη µονάδα του χρόνου. β. τη δύναµη που ασκείται ανά µονάδα φορτίου. γ. την ανά µονάδα φορτίου µεταβιβαζόµενη ενέργεια. δ. την ανά µονάδα χρόνου µεταβιβαζόµενη ενέργεια. 10. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι α. ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. β. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. γ. ανεξάρτητη από την τιµή και την πολικότητα της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. δ. ανάλογη µε το τετράγωνο της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. 11. Ο νόµος του Ohm ισχύει α. για τις λυχνίες κενού. β. για τους κρυσταλλικούς ανορθωτές. γ. για τους µεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερµοκρασίας. δ. για τους αγωγούς για τους οποίους ισχύει η σχέση R = V/I. 3

4 12. Σε ηλεκτρική θερµάστρα αναγράφονται τα στοιχεία 220 V/1000 W. Αυτό σηµαίνει ότι α. λειτουργεί µόνο υπό τάση 220 V. β. µπορεί να καταναλώνει ισχύ µόνο 1000 W. γ. καταναλώνει ισχύ 1000 W όταν λειτουργεί σε τάση 220 V. δ. διαρρέεται από ρεύµα 2 Α όταν λειτουργεί κανονικά. 13. ύο οµογενείς χάλκινοι κυλινδρικοί αγωγοί Α και Β ίδιας θερµοκρασίας και ίδιου εµβαδού διατοµής, έχουν µήκη L Α και L Β = 2L A, αντίστοιχα. Οι αντιστάσεις R A και R B των αγωγών συνδέονται µε τη σχέση α. R A = 2R B β. R B = 2R A γ. R B = 8R A δ. R A R = 4 B 14. Όταν ανάµεσα σε δύο σηµεία ενός κυκλώµατος υπάρχει τάση 6 V, τότε το τµήµα που οριοθετείται από τα δύο αυτά σηµεία α. διαρρέεται από ρεύµα 6 Α. β. καταναλώνει ισχύ 6 W για κάθε Coulomb µετακινούµενου φορτίου. γ. καταναλώνει ενέργεια 6 J για κάθε Coulomb µετακινούµενου φορτίου. δ. αποκτά φορτίο 6 C. 15. Τα ονοµαστικά στοιχεία λειτουργίας µιας συσκευής είναι 220 V/1100 W. Συνδέουµε τη συσκευή σε τάση 220 V. Τότε α. η ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή ανά δευτερόλεπτο είναι 220 J. β. η αντίστασή της είναι 220 Ω. γ. η ισχύς της είναι W. δ. η συσκευή διαρρέεται από ρεύµα 5 Α. 4

5 16. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρµατος, σταθερής θερµοκρασίας, εφαρµόζεται τάση V. Αν διπλασιάσουµε την τάση, τότε α. θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος. β. θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. γ. θα διπλασιαστεί και η ένταση του ρεύµατος και η αντίσταση του σύρ- µατος. δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. 17. Η αντίσταση ενός χάλκινου σύρµατος που υπακούει στο νόµο του Οhm, εξαρτάται από α. την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του. β. την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. γ. τη τάση και την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. δ. τη θερµοκρασία του. 18. Το αγώγιµο µέρος ενός ηλεκτρικού κινητήρα αποτελείται από καλώδιο, του οποίου η αντίσταση είναι ίση µε R. Αν το ρεύµα που διαρρέει τον κινητήρα είναι Ι, το γινόµενο R I (πτώση τάσης) είναι α. µικρότερο από την τάση V στα άκρα του κινητήρα. β. µεγαλύτερο από την τάση V στα άκρα του κινητήρα. γ. ίσο την τάση V στα άκρα του κινητήρα. δ. άλλοτε µικρότερο και άλλοτε µεγαλύτερο από την τάση V στα άκρα του κινητήρα. 19. Για την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τους λαµπτήρες Λ 1, Λ 2 και Λ 3 ισχύει 5

6 Λ 2 Θέµατα Φυσικής Β Λυκείου πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., επεξεργασία: Β. Κολτσάκης α. Ι 1 > Ι 2 > Ι 3 β. Ι 1 = Ι 2 = Ι 3 Λ 3 Λ 1 γ. Ι 1 = Ι 3 > Ι 2 Ε δ. Ι 3 > Ι 2 > Ι Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις είναι χαρακτηριστικές καµπύλες τεσσάρων διαφορετικών διπόλων. Ο νόµος του Ohm α. ισχύει και για τα τέσσερα δίπολα. β. ισχύει µόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (2). γ. ισχύει µόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (1). δ. δεν ισχύει για κανένα από τα δίπολα αυτά. V V V V I I I I (1) (2) (3) (4) 21. Το ποτενσιόµετρο είναι όργανο το οποίο α. µετράει την ένταση του ρεύµατος. β. µετράει τη διαφορά δυναµικού. γ. µετράει την αντίσταση. δ. λειτουργεί ως ρυθµιστής τάσης. 22. Ο ροοστάτης είναι όργανο το οποίο α. µετράει τη διαφορά δυναµικού. β. µετράει την ένταση του ρεύµατος. 6

7 γ. λειτουργεί ως ρυθµιστής της έντασης του ρεύµατος. δ. µετράει τη µεταβιβαζόµενη ενέργεια σ ένα τµήµα του κυκλώµατος. 23. Το φαινόµενο Joule εµφανίζεται α. σε κάθε συσκευή στην οποία οι ρευµατοφόροι αγωγοί έχουν έστω και µικρή ωµική αντίσταση. β. µόνο στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες. γ. µόνο στους αγωγούς που υπακούουν στο νόµο του Ohm. δ. µόνο στο εσωτερικό των ηλεκτρικών πηγών. 24. Η σχέση ορισµού της αντίστασης είναι α. R I = β. R = V γ. R V I l = ρ δ. R = I V S 25. Στη διάταξη του σχήµατος µετακινούµε Ι + - τον δροµέα προς τα δεξιά. Συνεπώς Α B α. η ένταση Ι του ρεύµατος αυξάνεται. Z Γ β. η διαφορά δυναµικού V ΑΒ ελαττώνεται. γ. η διαφορά δυναµικού V ΖΓ αυξάνεται. δ. η ένταση Ι του ρεύµατος ελαττώνεται. 26. Στη διάταξη του σχήµατος µετακινούµε + - Λ τον δροµέα προς τα αριστερά. Συνεπώς α. η φωτοβολία του λαµπτήρα αυξάνεται. Ι β. η φωτοβολία του λαµπτήρα µένει σταθε- Α B ρή. 7

8 γ. η φωτοβολία του λαµπτήρα ελαττώνεται. δ. η αντίσταση του κυκλώµατος παραµένει σταθερή. 27. Οι µετρητές της ΕΗ (ρολόγια) µετράνε α. το φορτίο που καταναλώνουµε. β. το ρεύµα που καταναλώνουµε. γ. την ενέργεια που καταναλώνουµε. δ. την ισχύ που καταναλώνουµε. 28. Μια ηλεκτρική κουζίνα έχει χαρακτηριστικά λειτουργίας 4400 W/220 V. Η ασφάλεια προστασίας της πρέπει να είναι α. 10 Α β. 11 Α γ. 16 Α δ. 20 Α 29. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας γεννήτριας είναι α. η ηλεκτρική δύναµη που ασκεί στα φορτία για να τα θέσει σε κίνηση. β. η ενέργεια που καταναλώνεται στο εσωτερικό της. γ. η ενέργεια που παρέχει στο κύκλωµα. δ. ανεξάρτητη της έντασης του ρεύµατος που τη διαρρέει. 30. ίνονται οι παρακάτω σχέσεις Α. V = I/R Β. P = I 2 Rt Γ. W = V 2 Rt. P = 2 V R Για αντιστάτη µε αντίσταση R ισχύουν α. οι σχέσεις Α και Β. β. οι σχέσεις Α, Β και Γ. γ. η σχέση. δ. όλες οι προηγούµενες σχέσεις. 31. Μια πηγή είναι βραχυκυκλωµένη όταν 8

9 α. δε διαρρέεται από ρεύµα. β. παρέχει ρεύµα στο εξωτερικό κύκλωµα. γ. οι δύο πόλοι της έχουν το ίδιο δυναµικό. δ. έχει µηδενιστεί η εσωτερική της αντίσταση. 32. Αντιστάτης συνδέεται στους πόλους µιας γεννήτριας που έχει αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη άλλον όµοιο αντιστάτη τότε η ένταση του ρεύµατος α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραµείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. 33. Όταν δυο αντιστάτες R 1 και R 2 (R 1 R 2 ) συνδέονται παράλληλα α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη µονάδα του χρόνου. δ. η ισοδύναµη αντίστασή τους R προκύπτει από τη σχέση R = R 1 +R Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας πηγής φαί- V νεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Α το- A µής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της µπαταρίας, εκφράζει O B I α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης. δ. την ισχύ της πηγής. 35. Η πολική τάση µιας πηγής ισούται µε την ηλεκτρεγερτική της δύναµη 9

10 α. όταν δεν διαρρέεται από ρεύµα. β. όταν είναι βραχυκυκλωµένη. γ. σε κάθε περίπτωση. δ. ουδέποτε. 36. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας µπαταρίας φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Β τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της έντασης του ρεύµατος εκφράζει α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης. A V δ. την ισχύ της πηγής. 37. Όταν δυο αντιστάτες R 1 και R 2 (R 1 R 2 ) συνδέονται σε σειρά α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. O B I γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη µονάδα του χρόνου. δ. η ισοδύναµη αντίστασή τους R προκύπτει από τη σχέση 1 = R R R Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής α. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πόλων της. β. είναι πάντοτε µικρότερη από τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πόλων της. γ. µετριέται σε Ν/C.

11 δ. είναι ίση µε την τάση στους πόλους της, όταν δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. 39. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής α. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος. β. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, µε την οποία τροφοδοτείται ολόκληρο το κύκλωµα. γ. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στο εξωτερικό τµήµα του κυκλώµατος. δ. δεν αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της πηγής. 40. Όταν δύο ηλεκτρικές πηγές (Ε 1, r 1 ) και (E 2, r 2 ) συνδέονται σε σειρά, το σύστηµα που προκύπτει ισοδυναµεί µε ηλεκτρική πηγή για την οποία ισχύουν α. Ε ισ = Ε 1 + Ε 2 και r ισ = r 1 - r 2 β. Ε ισ = Ε 1 + Ε 2 και r ισ = r 1 + r 2 γ. Ε ισ = Ε 1 - Ε 2 και r ισ = r 1 - r 2 δ. Ε ισ = Ε 1 + Ε 2 και r ισ = r 1 / r Όταν δύο ηλεκτρικές πηγές (Ε, r) και (E, r) συνδέονται παράλληλα, το σύστηµα που προκύπτει ισοδυναµεί µε ηλεκτρική πηγή για την ο- ποία ισχύουν. α. Ε ισ = 2Ε και r ισ = 2r β. Ε ισ = Ε και r ισ = 2r γ. Ε ισ = 2Ε και r ισ = r δ. Ε ισ = Ε και r ισ = r/2 42. Στοιχείο ταυτότητας µιας ηλεκτρικής πηγής είναι α. η ηλεκτρεγερτική της δύναµη Ε. β. η ισχύς Ρ και η πολική της τάση V. 11

12 γ. η πολική της τάση V και η εσωτερική της αντίσταση r. δ. η ηλεκτρεγερτική της δύναµη Ε και η εσωτερική της αντίσταση r. 43. Στο κύκλωµα του σχήµατος E 1, r E 2, r α. οι αντιστάτες R 1 και R 2 είναι συνδεδεµένοι παράλληλα µεταξύ τους. R 1 R 2 A β. οι πηγές διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. γ. το σύστηµα των πηγών ισοδυναµεί µε πηγή που έχει Ε ισ = Ε 1 +Ε 2 και r ισ = r/2. δ. οι πηγές έχουν την ίδια πολική τάση. 44. Σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας, στο κύκλωµα του σχήµατος ισχύει α. ΕΙ = Ι 2 R - I 2 r β. VΙ = EΙ + I 2 R γ. VΙ = Ι 2 R + I 2 r δ. ΕΙ = Ι 2 R + I 2 r E, r R I Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ αυ- 12

13 τόν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε λανθασµένη. 1. Στους µεταλλικούς αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τα θετικά φορτία. 2. Η διαφορά δυναµικού είναι η αιτία του ηλεκτρικού ρεύµατος στους αγωγούς. 3. Σε αέριους αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι µόνο τα θετικά ιόντα. 4. Στους ηλεκτρολύτες η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος συµπίπτει µε τη φορά κίνησης των θετικών ιόντων. 5. Το 1 ma είναι µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος. 6. Η απόκλιση του δείκτη ενός αµπερόµετρου είναι ανεξάρτητη από το ρεύµα που περνάει µέσα από αυτό. 7. Το αµπερόµετρο µετράει τάση. 8. Η λειτουργία του αµπερόµετρου στηρίζεται στα χηµικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος. 9. Η εσωτερική αντίσταση των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη. 10. Το βολτόµετρο πρέπει να έχει µεγάλη εσωτερική αντίσταση Το βολτόµετρο συνδέεται σε διακλάδωση στο κύκλωµα. 12. Η εκτροπή του δείκτη του βολτόµετρου είναι ανεξάρτητη από την έ- 1 ΠΡΟΣΟΧΗ στην απάντηση, σε σχέση µε αυτό που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 80 έκδ

14 νταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 13. Η ηλεκτρική ισχύς σε τµήµα κυκλώµατος ΑΒ δίνεται από τη σχέση P = I ΑΒ V ΑΒ 14. Η λειτουργία των ηλεκτρικών ασφαλειών (στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού µας) βασίζεται στο φαινόµενο Joule. 15. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σε τµήµα κυκλώµατος ΑΒ, δίνεται από τον τύπο W = V AB I ΑΒ 16. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σ ένα αντιστάτη, µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµική. 17. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σ ένα αντιστάτη δίνεται από τη σχέση W = IR 2 t. 18. Το φαινόµενο Joule παρατηρείται και σ ένα ηλεκτρικό κινητήρα. 19. Πτώση τάσης παρατηρούµε σ ένα αντιστάτη, αλλά όχι σ ένα κινητήρα. 20. Το φαινόµενο Joule αποτελεί το µοναδικό ενεργειακό µετασχηµατισµό που συµβαίνει στην περίπτωση των αντιστατών. 21. Το υλικό κατασκευής του µεταλλικού νήµατος στο λαµπτήρα πυρακτώσεως έχει χαµηλό σηµείο τήξης. 22. ύο µεταλλικοί κυλινδρικοί αγωγοί του ίδιου µήκους και εµβαδού διατοµής, παρουσιάζουν πάντα την ίδια αντίσταση. 23. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. 24. Στην κατά σειρά σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής 14

15 θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. 25. Στην παράλληλη σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. 26. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών ισχύει R ισ = R 1 + R 2 + R Rν 27. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών προκύπτει αντιστάτης µε αγωγιµότητα ίση µε το άθροισµα των αγωγιµοτήτων των αντιστατών. 28. Σε κάθε σύνδεση αντιστατών, η ηλεκτρική ισχύς που µεταβιβάζεται από την πηγή στο σύστηµα είναι ίση µε το άθροισµα των ισχύων που καταναλώνουν οι αντιστάτες. 29. Το γινόµενο της πολικής τάσης V π µιας γεννήτριας επί την ένταση Ι του ρεύµατος που τη διαρρέει εκφράζει την ανά µονάδα χρόνου ενέργεια που προσφέρεται από τη γεννήτρια στο εξωτερικό κύκλωµα. 30. Σε ένα κλειστό κύκλωµα µε πηγή (E, r) και αντιστάτη R η πολική τάση της πηγής είναι µικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναµη. 31. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής, εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ποσότητα ολικής ενέργειας µε την οποία αυτή τροφοδοτεί το κύκλωµα. 32. Οι µπαταρίες µετατρέπουν χηµική ενέργεια A Β σε ηλεκτρική. 33. Το ρεύµα στον αντιστάτη του διπλανού σχήµατος έχει φορά από το σηµείο Α προς το σηµείο A Β Β (µέσω του αντιστάτη). 15

16 34. Το ρεύµα στο διπλανό σχήµα έχει φορά από το σηµείο Α προς το ση- µείο Β (µέσω της πηγής). 35. Το γινόµενο της πολικής τάσης µιας γεννήτριας (V π ) επί την ένταση του ρεύµατος (Ι) που την διαρρέει, είναι µικρότερο από την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα. 36. Μονάδα µέτρησης της ΗΕ µιας πηγής είναι το 1 J (Joule). 37. Στην κατά σειρά σύνδεση πηγών η ΗΕ του συστήµατος που προκύπτει είναι ίση µε το άθροισµα των ΗΕ των πηγών. 38. Η ισοδύναµη πηγή, που προκύπτει από σύνδεση σε σειρά µ όµοιων πηγών καθεµιά από τις οποίες έχει εσωτερική αντίσταση r, έχει εσωτερική αντίσταση ίση µε το κλάσµα r/µ. 39. Στην παράλληλη σύνδεση όµοιων πηγών η ισοδύναµη πηγή έχει ΗΕ µεγαλύτερη από την ΗΕ καθεµιάς πηγής. 40. Στην παράλληλη σύνδεση όµοιων πηγών η ισοδύναµη πηγή έχει εσωτερική αντίσταση µικρότερη από την εσωτερική αντίσταση καθεµιάς πηγής. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και τα κατάλληλα ζεύγη κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων. 1. Να αντιστοιχήσετε τις ακόλουθες χαρακτηριστικές, µε τη συσκευή τη λειτουργία της οποίας περιγράφουν. 16

17 V V V I I I Α Β Γ α. ίοδος Zener β. Λαµπτήρας γ. Aγωγός σταθερής θερµοκρασίας δ. Ηλεκτρική πηγή 2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε αυτά της δεύτερης Μεγέθη Μονάδες (SΙ) Α. Αντίσταση α. V Β. ιαφορά δυναµικού β. Ω Γ. Ειδική αντίσταση γ. W. Ηλεκτρική ενέργεια δ. Ω m ε. J 3.Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R. Α B Γ Να αντιστοιχίσετε την ισοδύναµη αντίσταση κάθε συνδεσµολογίας, µε τις τιµές 17

18 α. R/3 β. R γ. 3R δ. 2R/3 ε. 3R/2 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης, το γράµµα που βρίσκεται σε παρένθεση στην αρχή κάθε διάστικτου και ό,τι λείπει. 1. Συνδέουµε σε ένα κύκλωµα µια µπαταρία, ένα διακόπτη, ένα µικρό λαµπάκι και ένα βολτάµετρο που περιέχει διάλυµα θειικού οξέoς. Όταν κλείσουµε το διακόπτη παρατηρούµε ότι το λαµπάκι (α)..... και στο βολτάµετρο γίνεται (β).. 2. Ηλεκτρικό ρεύµα ονοµάζουµε ηλεκτρικών φορτίων. 3. Ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής είναι (α).... στους πόλους της όταν (β).... από ηλεκτρικό ρεύµα 4. Έχει επικρατήσει ως φορά ρεύµατος να θεωρείται η φορά κίνησης..... φορτίου. 5. Ένταση συνεχούς και σταθερού ηλεκτρικού ρεύµατος ονοµάζουµε το σταθερό πηλίκο (α) προς (β) Η µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος SI είναι το (α).. Μια υποδιαίρεση της µονάδας αυτής είναι το (β) Η ηλεκτρεγερτική δύναµη και η.. πηγής µερτιούνται σε Volts. 8. O αντιστάτης είναι αγωγός ενώ η αντίσταση είναι. 18

19 9. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff εκφράζει την αρχή (α)..... ενώ ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff εκφράζει την αρχή (β) α. Το 1 J είναι µονάδα (α)... β. Το 1 W είναι µονάδα (β)... γ. Το 1 kw είναι µονάδα (γ)... δ. Η 1 kwh είναι µονάδα (δ)... Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε ότι το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι (κατ απόλυτο τιµή ) ίσο µε e = 1610, 19 C 1. Συναρµολογούµε το παραπλεύρως κύκλωµα, που αποτελείται από δύο Λ 2 Λ 1 όµοιους λαµπτήρες Λ 1 και Λ 2, την Ε δ πηγή Ε και το διακόπτη δ. Κλείνοντας το διακόπτη, το κύκλωµα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύµα. Θα φωτοβολούν το ίδιο οι δύο λα- µπτήρες Λ 1 και Λ 2 ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Όταν κλείσουµε το διακόπτη στο κύκλωµα του προηγούµενου σχήµατος, οι δύο λαµπτήρες Λ 1 και Λ 2 α. θα ανάψουν ταυτόχρονα. β. δεν θα ανάψουν ταυτόχρονα, θα ανάψει πρώτα ο Λ 1 και µετά ο Λ 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 19

20 3. Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήµατος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές - e A Β Γ Α και Γ έχει την ίδια διατοµή. Η ρευµατική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ. Α. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι α. από το Α προς το Γ. β. από το Γ προς το Α. Β. Για την ένταση του ρεύµατος ισχύει α. Ι Α = Ι Β = Ι Γ β. Ι Α > Ι Β > Ι Γ γ. Ι Α < Ι Β < Ι Γ δ. Ι Α = Ι Γ < Ι Β Γ. Για τις ρευµατικές ταχύτητες, ισχύει α. υ Α = υ Β = υ Γ β. υ Α < υ Β < υ Γ γ. υ Α = υ Γ > υ Β δ. υ Α = υ Γ < υ Β Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να τις δικαιολογήσετε. 4. Συνδέουµε ένα λαµπάκι 6 V/15 W, µε µπαταρία 4,5 V. Συνεπώς το λαµπάκι α. θα λειτουργεί κανονικά. β. θα καεί. γ. θα λειτουργεί αποδίδοντας µικρότερη ισχύ από την αναγραφόµενη. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 5. Το κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από έναν αντιστάτη R και µια πηγή (E, r). Σε κοινούς άξονες σχεδιάζουµε τη χαρακτηριστική του α- 20

21 ντιστάτη (1) και της πηγής (2). Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς, δικαιολογώντας την άποψή σας. V Α A 2 E, r Β Β α. Η κλίση της γραµµής (1) εκφράζει την αντίσταση του αντιστάτη. 1 R Γ I β. Το σηµείο Γ εκφράζει το ρεύµα βραχυκύκλωσης. γ. Το σηµείο Α εκφράζει την πολική τάση της πηγής. δ. Η ένταση του ρεύµατος, που εκφράζει το σηµείο Γ, είναι E R+ r 6. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς: α. Στην κατά σειρά σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης µε αντίσταση µεγαλύτερη από τη µεγαλύτερη των δύο αντιστάσεων. β. Στην παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης µε αντίσταση µικρότερη από τη µικρότερη των δύο αντιστάσεων. 7. Αντιστάτης συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε παράλληλα µε τον αντιστάτη άλλον όµοιο αντιστάτη, τότε η ένταση του ρεύµατος α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραµείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 8. Αντιστάτης R συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα 21

22 εσωτερική αντίστασης. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη άλλον όµοιο αντιστάτη, τότε η ισχύς στο εξωτερικό κύκλωµα της γεννήτριας α. θα διπλασιαστεί β. θα παραµείνει σταθερή γ. θα υποδιπλασιαστεί δ. θα τετραπλασιαστεί Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 9. Αντιστάτης R συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τη γεννήτρια άλλην όµοια γεννήτρια, τότε η θερµική ισχύς στον αντιστάτη R α. θα διπλασιαστεί β. θα παραµείνει σταθερή γ. θα υποδιπλασιαστεί δ. θα τετραπλασιαστεί Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 10.Να περιγράψετε ένα πείραµα µε το οποίο αποδεικνύεται ότι το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. 11.Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό δίπολο; Να αναφέρεται τρία γνωστά δίπολα. 12.Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: Η διαφορά δυνα- µικού στα άκρα ενός τµήµατος κυκλώµατος εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ενέργεια που µεταβιβάζεται σ` αυτό. 13.Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: Σε κύκλωµα µε πηγή και αντιστάτη, η σύνδεση του βολτόµετρου στα άκρα του αντιστάτη, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση του µεγέθους που θέλουµε 22

23 να µετρήσουµε. Για το λόγο αυτό πρέπει το βολτόµετρο να έχει µεγάλη αντίσταση σε σχέση µε την αντίσταση του αντιστάτη. 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 14.Με τη βοήθεια των σχέσεων ορισµού των µεγεθών: ένταση Ι ρεύµατος, διαφορά δυναµικού (ή τάση) V και ισχύς Ρ, να αποδείξετε τη σχέση που τα συνδέει. 15.Η εξίσωση ορισµού της αντίστασης (R = V/I), δεν συµπίπτει µε το νόµο του Ohm. Να το εξηγήσετε. 16.Ένας µεταλλικός αγωγός, σταθερής θερµοκρασίας, πειθαρχεί στο νό- µο του Ohm ενώ οι λυχνίες κενού όχι. Να το εξηγήσετε. 17.Η πτώση τάσης που προκαλεί ένας ηλεκτρικός θερµοσίφωνας συµπίπτει µε την τάση που επικρατεί στα άκρα του. Αντιθέτως, η πτώση τάσης που προκαλεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι µικρότερη από την τάση που επικρατεί στα άκρα του. Να το εξηγήσετε. 18.Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των εννοιών αντιστάτης και αντίσταση ; 19. ύο αντιστάτες συνδέονται α. σε σειρά β. παράλληλα. Να αποδείξετε σε κάθε µία περίπτωση τη σχέση που δίνει την ισοδύναµη αντίσταση της συνδεσµολογίας που προκύπτει. 20.Από τι εξαρτάται η αντίσταση µεταλλικού κυλινδρικού αγωγού; Να γραφεί η σχετική µαθηµατική εξίσωση και να εξηγηθούν τα σύµβολα. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ στην απάντηση, σε σχέση µε αυτό που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 80 εκδ

24 21.Έχετε στη διάθεσή σας ηλεκτρική πηγή, ρυθµιστική αντίσταση, λαµπτήρα και αγω- V + - γούς σύνδεσης. Χρησιµοποιώντας τις συ- Α B σκευές αυτές, να σχεδιάσετε κύκλωµα µέσω του οποίου µπορούµε να αυξοµειώνουµε τη φωτοβολία του λα- µπτήρα, χρησιµοποιώντας τη ρυθµιστική αντίσταση ως α. ροοστάτη. β. ποτενσιόµετρο. 22.Οµογενές κυλινδρικό σύρµα ΑΒ συνδέεται µε τους πόλους πηγής. Αν V είναι η τάση στους πόλους της πηγής και ένα τυχαίο σηµείο του σύρµατος, να δείξετε ότι V A V A = AB 23.Κόψαµε ένα οµογενές κυλινδρικό σύρµα σε δύο µέρη Α και Β και σχε- V Α Β διάσαµε σε κοινούς άξονες τις χαρακτηριστικές τους. Από αυτές I προκύπτει ότι το µήκος του Α είναι α. µεγαλύτερο από το µήκος του Β. β. µικρότερο από το µήκος του Β. γ. ίσο µε το µήκος του Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 24.Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P = I 2 R είτε από τη σχέση P = V R 2. Σύµφωνα µε την πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός είναι ανάλογος της αντίστασης, ενώ 24

25 σύµφωνα µε τη δεύτερη σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογο της αντίστασης. Πως εξηγείτε αυτό το παράδοξο; 25.Αγωγός διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατοµή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά το φορτίο που διέρχεται από διατοµή του αγωγού, σε συνάρτηση µε το χρόνο. [Απ. (α) 1, ηλεκτρόνια] 26.Θεωρούµε ότι το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά µε συχνότητα ν = 5, Hz. Να υπολογίσετε την έ- νταση του ρεύµατος που παράγει. [Απ. 8, Α] 27.Σύρµα από υλικό µε ειδική αντίσταση ρ 1 = 2, Ω m έχει µήκος 314 km και διάµετρο δ 1 = 1 mm. Να υπολογίσετε α. την αντίσταση του σύρµατος. β. την ειδική αντίσταση του υλικού ενός άλλου σύρµατος, µήκους 471 km και διαµέτρου 1,5 mm, που έχει την ίδια αντίσταση µε το πρώτο σύρ- µα. [Απ (α) 1, Ω, (β) 4, Ω m] 28.Ένα σύρµα από χρωµονικελίνη µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που του προσφέρεται σε θερµική, µε ρυθµό 880 J/s, όταν στα άκρα του εφαρµόζεται τάση 220 V. α. Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει το ρυθµό µετατροπής της ηλεκτρικής 25

26 ενέργειας σε θερµική; Ποια σχέση συνδέει το µέγεθος αυτό µε την αντίσταση του αγωγού και την τάση στα άκρα του; β. Να υπολογίσετε την αντίσταση του σύρµατος και την ένταση του ρεύ- µατος που το διαρρέει. γ. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε κατά λεπτό από µια διατοµή του σύρµατος; [Απ. (β) 55 Ω, 4 A, (γ) 1, ηλεκτρόνια] 29.Τρεις αντιστάτες R 1 = 10 Ω, R 2 = 20 Ω και R 3 = 30 Ω, συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V. Η τάση στα άκρα του R 2 είναι V 2 = 20 V. Να βρείτε α. την τάση στα άκρα καθενός από τους άλλους δύο αντιστάτες. β. την τάση τροφοδοσίας V. γ. τη συνολικά καταναλισκόµενη ισχύ. [Απ. (α) 10 V, 30 V, (β) 60 V, (γ) 60 W] 30.Στο κύκλωµα του σχήµατος να βρείτε 12 Ω α. την ισοδύναµη αντίσταση του διπόλου ΑΒ που προκύπτει από τη σύνδεση των τριών Α 6 Ω 4 Ω Β Ι = 12 Α αντιστατών. β. τη διαφορά δυναµικού V ΑΒ. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. δ. την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης 12 Ω. [Απ. (α) 2 Ω, (β) 24 V, (γ) 2 Α, 4 Α, 6 Α, (δ) 48 W] 26

27 31.Στη συνδεσµολογία του σχήµατος R 5 = 11 Ω R 1 = 4 Ω να βρείτε α. την ισοδύναµη αντίσταση του διπόλου, που προκύπτει από τη σύνδεση των αντιστατών R 1, R 2 R 3 και R Α Β R 4 = 18 Ω R 2 = 8 Ω R 3 = 6 Ω β. την ισοδύναµη αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β. γ. τη διαφορά δυναµικού V AB αν το ρεύµα στη R 2 είναι I 2 = 1 A. [Απ. (α) 9 Ω, (β) 20 Ω, (γ) 40 V] 32. ύο αντιστάτες R 1 = 10 Ω και R 2 = 20 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V = 60 V. Να βρείτε α. την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος των δύο αντιστατών. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. δ. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σύστηµα των δύο αντιστατών σε χρονικό διάστηµα 1 min. [Απ. (α) 30 Ω, (β) 2 Α, (γ) 20 V, 40 V, (δ) 7200 J] 33.Στη συνδεσµολογία του σχήµατος να βρείτε + A α. πόση είναι η διαφορά δυναµικού µεταξύ των ση- µείων Β και Γ, αν V AB = 5 V. V = 6 V Β R 1 R 2 β. πόσος είναι ο λόγος R 1 R 2 των αντιστάσεων των δύο - Γ αντιστατών. γ. τις τιµές των R 1 και R 2, αν η ισοδύναµη αντίσταση του διπόλου ΑΓ εί- 27

28 ναι R ολ = 12 Ω. [Απ. (α) 1 V, (β) R 1 R 2 5 =, (γ) R 1 1 = 10 Ω, R 2 = 2 Ω] 34.Στο διάγραµµα του σχήµατος έχει I (ma) (2) παρασταθεί γραφικά η ένταση Ι του 6 (1) ρεύµατος σε συνάρτηση µε τη δια- 2 φορά δυναµικού V, για δύο σύρµατα 0 12 V (Volt) χαλκού (1) και (2) ίδιου µήκους. α. Πόση είναι η αντίσταση κάθε σύρµατος; β. Αν το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του σύρµατος (2) είναι 6 mm 2, πόσο είναι το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του σύρµατος (1); [Απ. (α) 6 kω, 2 kω, (β) 2 mm 2 ] 35.Τρεις αντιστάτες µε αντίσταση R ο καθένας συνδέονται σε σειρά. Αν στα άκρα του συστήµατος εφαρµοστεί τάση V = 30 V, η συνολική ι- σχύς που καταναλώνεται είναι ίση µε P = 30 W. α. Πόση είναι η αντίσταση R κάθε αντιστάτη; β. Να βρείτε τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται, αν οι τρεις αντιστάτες συνδεθούν παράλληλα προς την τάση V. [Απ. (α) 10 Ω, (β) 270 W] 36.Ένας ηλεκτρικός θερµαντήρας ισχύος 480 W είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί µε τάση 120 V. α. Πόση είναι η αντίσταση του θερµαντήρα; 28

29 β. Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει; γ. Πόση ισχύ καταναλίσκει ο θερµαντήρας αν η τάση στα άκρα του γίνει 90 V; Υποθέτουµε ότι η αντίστασή του παραµένει σταθερή. [Απ (α) 30 Ω, (β) 4 Α, (γ) 270 W] 37.Ένας αντιστάτης, του οποίου η αντίσταση είναι 10 kω, καταναλώνει 4 W. α. Πόση είναι η τάση στα άκρα του; β. Πόση ισχύ καταναλώνει αν στα άκρα του εφαρµοστεί τάση 100 V; [Απ (α) 200 V, (β) 1 W] 38.Καθένας από τους τρεις αντιστάτες του R 1 R 3 R 2 σχήµατος έχει αντίσταση 3 Ω. εδοµένου ότι στον αντιστάτη R 3 καταναλώνεται ενέργεια µε ρυθµό 48 J/s, να βρείτε α. την ένταση του ρεύµατος στον αντιστάτη R 3. β. την ισχύ που καταναλίσκεται στον αντιστάτη R 1. γ. τη συνολική ισχύ που καταναλίσκεται στη συνδεσµολογία. [Απ. (α) 4 Α, (β) 12 W, (γ) 72 W] 39.Θέλουµε να κατασκευάσουµε δυο αντιστάτες, οι οποίοι όταν συνδέονται κατά σειρά έχουν ισοδύναµη αντίσταση 10 Ω, ενώ όταν συνδέονται παράλληλα έχουν ισοδύναµη αντίσταση 2,4 Ω. ιαθέτουµε οµογενές σύρµα, σταθερής διατοµής, που παρουσιάζει αντίσταση 2 Ω κατά µέτρο µήκους. Να υπολογίσετε 29

30 α. την αντίσταση κάθε αντιστάτη. β, το απαιτούµενο µήκος σύρµατος για κάθε αντιστάτη. [Απ (α) 6 Ω, 4 Ω, (β) 3 m, 2 m] 40.α. Αντιστάτης R 1 = 100 Ω συνδέεται παράλληλα µε αντιστάτη R 2 = 25 Ω. Να βρείτε την τιµή της αντίστασης R 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µε το συνδυασµό των R 1 και R 2, ώστε η ισοδύναµη αντίσταση να είναι ίση µε R 1. β. Αντιστάτης R 1 = 100 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R 2 = 25 Ω. Να βρείτε την τιµή της αντίστασης R 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουµε παράλληλα µε το συνδυασµό των R 1 και R 2, ώστε η ισοδύναµη αντίσταση να είναι ίση µε R 1. [Απ (α) 80 Ω, (β) 500 Ω] 41.Α. Για κάθε δυνατό τρόπο σύνδεσης τριών όµοιων αντιστατών αντίστασης R, να βρείτε σε συνάρτηση µε το R, την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος. Β. Στο εργαστήριο Φυσικής κάποιου σχολείου υπάρχει ένα σφραγισµένο κουτί, από το οποίο βγαίνουν δύο καλώδια και για το οποίο γνωρίζου- µε τα εξής: i) Περιέχει τρεις όµοιους αντιστάτες αντίστασης R ο καθένας. ii) Οι άκρες των καλωδίων είναι τα άκρα του διπόλου των τριών αντιστατών. iii) Για κάθε αντιστάτη ισχύει 30 Ω R 60 Ω. iv) Το δίπολο διαρρέεται από ρεύµα έντασης 1 A όταν στα άκρα του εφαρµο- 30

31 στεί τάση 30 V. Να υπολογίσετε α. το ρυθµό µε τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική στο κουτί. β. την τιµή της αντίστασης R καθενός από τους τρεις αντιστάτες που περιέχονται στο κουτί. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε έναν από τους αντιστάτες. [Απ (α) 30 W, (β) 45 Ω, (γ) 1/3 A, 1/3 A, 2/3 A] 42. ιαθέτουµε δύο λαµπτήρες, µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας 30 W/60 V και 60 W 60 V. Συνδέουµε τους λαµπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρµόζουµε τάση 180 V. Υποθέτουµε ότι η αντίσταση του λαµπτήρα δεν αλλάζει µε την ένταση του ρεύµατος. Να βρείτε α. την αντίσταση κάθε λαµπτήρα. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το νήµα κάθε λαµπτήρα. γ. την ισχύ που καταναλίσκεται σε κάθε λαµπτήρα. δ. ποιος από τους δύο λαµπτήρες κινδυνεύει να καταστραφεί. [Απ (α) 120 Ω, 60 Ω, (β) 1 A, (γ) 120 W, 60 W] 43.Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R 1 = 20 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω, R 4 = 5 Ω, R 1 R 2 R 4 R 5 = 18 Ω και Ι = 30 Α. Α R 3 I Β Να υπολογίσετε R 5 31

32 α. την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. β. την τάση V ΑΒ. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. [Απ (α) 6 Ω, (β) 180 V, (γ) 4 A, 8 A, 8 A, 20 A, 10 A] 44.Σε ένα απλό κύκλωµα που αποτελείται από πηγή (E, r) και αντιστάτη, η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι 5 Α. Όταν στο κύκλωµα παρεµβληθεί, σε σειρά µε τον αντιστάτη, άλλος αντιστάτης του οποίου η αντίσταση είναι 2 Ω η ένταση του ρεύµατος µεταβάλλεται κατά 20 %. Να υπολογίσετε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα στη δεύτερη περίπτωση. β. την τιµή της ολικής αντίστασης του αρχικού κυκλώµατος. γ. την ΗΕ της πηγής. [Απ (α) 4 Α, (β) 8 Ω, (γ) 40 V] 45.Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ Ε και αµελητέα εσωτερική αντίσταση. α. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση µε το R, την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. R 2R 2R R 2R R Ε, r = 0 β. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση µε το R και το E, την ένταση του ρεύ- µατος που διαρρέει την πηγή. 32

33 [Απ (α) 10R/11, (β) 11E/10R] 46.Ηλεκτρική πηγή όταν συνδέεται µε αντιστάτη R 1 = 4 Ω, παρέχει ρεύµα Ι 1 = 2 Α, ενώ όταν συνδέεται µε αντιστάτη R 2 = 9 Ω παρέχει ρεύµα έντασης Ι 2 = 1 Α. Να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την ΗΕ Ε της πηγής. [Απ. (α) 1 Ω, (β) 10 V] 47.Αµπερόµετρο εσωτερικής αντίστασης 1 Ω συνδέεται σε σειρά µε α- ντιστάτη 2 Ω. Τα άκρα του συστήµατος συνδέονται µε τα άκρα αντιστάτη 6 Ω. Το σύστηµα που προκύπτει συνδέεται µέσω αντιστάτη 8 Ω, µε τους πόλους πηγής, οπότε το αµπερόµετρο δείχνει 2 A. Α. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα. Β. εδοµένου ότι το ρεύµα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι 18 A, να βρείτε α. την τάση στα άκρα του αντιστάτη 6 Ω. β. την ένταση του ρεύµατος στον αντιστάτη 8 Ω. γ. την εσωτερική αντίσταση και την ΗΕ της πηγής. [Απ. (α) 6 V, (β) 3 A, (γ) 2 Ω, 36 V] 48.Στο κύκλωµα του σχήµατος η γεννήτρια έχει ΗΕ Ε και αµελητέα εσωτερική αντίσταση, ενώ τα δύο V E R 1 R 2 Α R 3 όργανα θεωρούνται ιδανικά (η πα- 33

34 ρεµβολή τους δεν επηρεάζει το κύκλωµα). ίνονται R 1 = 100 Ω, R 2 = R 3 = 50 Ω, και η ένδειξη του αµπερόµετρου είναι 0,8 A. Να υπολογίσετε α. την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την ένδειξη του βολτόµετρου. [Απ (α) 125 Ω, (β) 1,6 Α, 0,8 Α, 0,8 Α, (γ) 200 V] 49.Μια πηγή που έχει ΗΕ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0,4 Ω, τροφοδοτεί κύκλωµα µε σταθερό ρεύµα. α. Να υπολογίσετε το λόγο της θερµικής ισχύος που καταναλώνεται στο εσωτερικό της, προς την συνολική ισχύ που αυτή παρέχει στο κύκλωµα, αν το ρεύµα στην πηγή είναι 1 Α. β. Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο, αν το ρεύµα είναι 10 Α. γ. Τι είναι προτιµότερο για την πηγή, να δίνει µικρό ή µεγάλο ρεύµα; Να αιτιολογήσετε. [Απ (α) 1/30, (β) 1/3] 50.Συνδέουµε σε σειρά µια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναµης 30 V και εσωτερικής αντίστασης R A 1 A 2 E, r 2 Ω, έναν αντιστάτη 15 Ω και δύο αµπερόµετρα Α 1 και Α 2 µε εσωτερικές αντιστάσεις 1 Ω και 2 Ω αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Α. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 34

35 α. Η ένδειξη του αµπερόµετρου Α 1 είναι µεγαλύτερη από την ένδειξη του Α 2. β. Η θερµική ισχύς στο αµπερόµετρο Α 2 είναι διπλάσια από τη θερµική ισχύ στο Α 1. γ. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση µε την πολική τάση της πηγής. Β. Να υπολογίσετε δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. ε. την πτώση τάσης στα δύο αµπερόµετρα. ζ. τη συνολική ισχύ που προσφέρει η πηγή στο κύκλωµα. [Απ (δ) 1,5 Α, (ε) 1,5 V, 3 V, (δ) 45 W] 35

36 51.Όταν ο διακόπτης δ του σχήµατος είναι Θέµατα Φυσικής Β Λυκείου πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., επεξεργασία: Β. Κολτσάκης ανοικτός, η πολική τάση της πηγής είναι 7,5 V. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, η δ R Ε, r Α πολική τάση της πηγής γίνεται 7,2 V και το αµπερόµετρο Α δείχνει 1,2 A. εδοµένου ότι το αµπερόµετρο έχει αµελητέα εσωτερική αντίσταση, να υπολογίσετε α. την ΗΕ και την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την τιµή της αντίστασης R του αντιστάτη. γ. το ρυθµό µε τον οποίο µετατρέπεται σε ηλεκτρική η εσωτερική (χηµική) ενέργειας της πηγής ι) στο εσωτερικό της, ιι) στον αντιστάτη R και ιιι) στο συνολικό κύκλωµα. [Απ (α) 7,5 V, 0,25 Ω, (β) 6 Ω, (γ) 0,36 W, 8,64 W, 9 W] 52.Θερµαντική συσκευή έχει ονοµαστικά στοιχεία λειτουργίας 100 V/50 W. α. Να βρείτε την αντίσταση R Σ της θερµαντικής συσκευής. β. Να βρείτε την αντίσταση R του αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µε τη συσκευή, ώστε να λειτουργεί κανονικά αν στα άκρα του συστήµατος εφαρµοστεί τάση V = 200 V. γ. Αν διαθέτουµε αντιστάτες µε αντίσταση R 1 = 20 Ω ο καθένας, πόσους πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µεταξύ τους για να προκύψει η αντίσταση R; [Απ. (α) 200 Ω, (β) 200 Ω, (γ) 10 αντιστάτες] 53.Ηλεκτρική πηγή ΗΕ Ε = 12 V και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω, 36

37 συνδέεται µε αντιστάτη R = 4 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώµατος. δ. την ισχύ που προσφέρεται στο εξωτερικό κύκλωµα. ε. τη µεταβιβαζόµενη ενέργεια στον αντιστάτη σε χρόνο t = 100 s. [Απ. (α) 2 A, (β) 8 V, (γ) 24 W, (δ) 16 W, (ε) 1600 J] 54.Η τάση στους πόλους µιας πηγής, όταν δεν διαρρέεται από ρεύµα, είναι V = 18 V ενώ η ένταση του ρεύµατος βραχυκύκλωσης είναι I β = 18 Α. Συνδέουµε τους πόλους της πηγής µε αντιστάτη R = 5 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. β. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στον αντιστάτη σε χρόνο t = 10 min. [Απ. (α) 3 A, (β) J] 55.Τρεις αντιστάτες R 1 = 20 Ω, R 2 = 5 Ω και R 3 = 4 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕ Ε = 20 V και εσωτερικής α- ντίστασης r. Ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι 2 = 2 Α. Να βρείτε α. την ισοδύναµη αντίσταση των τριών αντιστατών. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες R 1 και R 3. δ. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 37

38 [Απ. (α) 2 Ω, (β) 10 V, (γ) 0,5 Α, 2,5 Α, (δ) 2 Ω] 56. ύο αντιστάτες R 1 = 3 Ω και R 2 = 6 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Αν ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι 2 = 1 Α, να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. β. την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώµατος. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. ε. την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. [Απ. (α) 9 V, (β) 18 W, (γ) 27 W, (δ) 12 W, 6 W, (ε) 9 W] 57. ύο αντιστάτες R 1 = 9 Ω και R 2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έ- χουν κοινά τα άκρα τους Α και Β. Το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη ΒΓ αντίστασης R 3 = 3 Ω. Τα άκρα Α και Γ του νέου διπόλου που σχηµατίζεται συνδέονται, µέσω διακόπτη, µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕ Ε = 30 V και εσωτερικής αντίστασης r. Αν ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι 2 = 1 Α, να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ισχύ που προσφέρει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. [Απ. (α) 1 Ω, (β) 27 V, (γ) 81 W, (δ) 36 W, 18 W, 27 W] 58. ιαθέτουµε Ν = 16 ηλεκτρικά στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει ΗΕ E = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,4 Ω. Τα στοιχεία χωρί- 38

39 ζονται σε τέσσερεις οµάδες από 4 στοιχεία η κάθε µια. Τα στοιχεία κάθε οµάδας συνδέονται παράλληλα και οι οµάδες συνδέονται σε σειρά µεταξύ τους. Στους πόλους του συστήµατος συνδέεται αντιστάτης R = 1,6 Ω. Να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή- µατος των στοιχείων κάθε οµάδας. β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή- µατος των στοιχείων και των τεσσάρων οµάδων. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. [Απ. (α) 2 V, 0,1 Ω, (β) 8 V, 0,4 Ω, (γ) 4 Α, (δ) 1 Α] 59.Οι πόλοι µιας ηλεκτρικής πηγής µε χαρακτηριστικά (Ε, r) συνδέονται µε ροοστάτη. E, r Α Παράλληλα µε το ροοστάτη συνδέεται αµπερόµετρο µε εσωτερική αντίσταση R A = 8 Ω. Η ένδειξη του αµπερόµετρου είναι Ι 1 = 2 Α όταν η αντίσταση του ροοστάτη είναι R 1 = 2 Ω και Ι 2 = 3 Α όταν η αντίσταση του ροοστάτη γίνει R 2 = 4 Ω. Να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. [Απ. (α) 8 Ω, (β) 96 V] 60.Η πηγή του σχήµατος, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 8,4 39

40 V και r = 5 Ω, συνδέεται µε αντιστάτη R = 30 Ω. A. Να υπολογίσετε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη. B. Παράλληλα προς τον αντιστάτη συνδέου- Θέµατα Φυσικής Β Λυκείου πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., επεξεργασία: Β. Κολτσάκης µε βολτόµετρο. Να προβλέψετε την ένδειξη του βολτόµετρου αν η αντίστασή του είναι α. 15 Ω Ε, r R V β. 30 Ω γ. 150 Ω Γ. Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήµατος Β η ένδειξη του βολτόµετρου είναι πλησιέστερη προς την τιµή της τάσης V που βρήκατε στην ερώτηση Α; Ποιο γενικότερο συµπέρασµα προκύπτει, για την αντίσταση που πρέπει να έχει ένα βολτόµετρο; [Απ. (A) 7,2 V, (α) 5,6 V, (β) 6,3 V, (γ) 7 V] 61.Όταν µια πηγή Π άγνωστης ηλεκτρεγερτικής δύναµης και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω τροφοδοτεί αντιστάτη R, µετράµε ένταση ρεύµατος I 1 = 3 A. Συνδέουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη R ένα άλλο αντιστάτη R 1 = 10 Ω. Το δίπολο που σχηµατίζεται το συνδέουµε στους πόλους της πηγής Π και µετράµε ένταση ρεύµατος Ι 2 = 2 Α. Να βρείτε α. την αντίσταση R. β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη της πηγής. [Απ. (α) 18 Ω, (β) 60 V] 62.Μια ηλεκτρική στήλη αποτελείται από λ στοιχεία συνδεδεµένα σε σει- 40

41 ρά. Κάθε στοιχείο έχει ΗΕ Ε = 1,6 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,2 Ω. Η στήλη τροφοδοτεί Ν = 8 όµοιους λαµπτήρες, συνδεδεµένους παράλληλα προς τους πόλους της στήλης. Κάθε λαµπτήρας έχει αντίσταση R = 40 Ω και για να λειτουργήσει χρειάζεται ρεύµα έντασης Ι 1 = 0,5 Α. Να βρείτε α. την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος των λαµπτήρων. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τη στήλη. γ. την πολική τάση της στήλης. δ. τον αριθµό των στοιχείων της στήλης. [Απ. (α) 5 Ω, (β) 4 Α, (γ) 20 V, (δ) 25] 63.Ένας αντιστάτης R, τροφοδοτείται από ηλεκτρική στήλη που αποτελείται από Ν = 12 στοιχεία, συνδεδεµένα σε σειρά, καθένα από τα οποία έχει ΗΕ Ε = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω. Η τάση µεταξύ των πόλων της στήλης είναι V Π = 15 V. Να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη της στήλης. β. την εσωτερική αντίσταση της στήλης. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τη στήλη. δ. την αντίσταση R. [Απ. (α) 24 V, (β) 6 Ω, (γ) 1,5 Α, (δ) 10 Ω] 64.Λαµπτήρας αντίστασης R 1 = 40 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R 2 = 15 Ω και το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται µε τους πόλους πηγής ΗΕ Ε = 120 V και εσωτερικής αντίστασης r = 5 Ω. α. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει ο λαµπτήρας. 41

42 β. Παράλληλα µε το λαµπτήρα συνδέεται αντιστάτης R 3 = 40 Ω. Να υ- πολογίσετε τη µεταβολή της ισχύος που καταναλώνει ο λαµπτήρας. [Απ. (α) 160 W, (β) - 70 W] 65. ιαθέτουµε Ν = 16 ηλεκτρικά στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει ΗΕ Ε = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω. Τα στοιχεία χωρίζονται σε τέσσερεις οµάδες από 4 στοιχεία η κάθε µια. Τα στοιχεία κάθε οµάδας συνδέονται σε σειρά και οι οµάδες συνδέονται µεταξύ τους παράλληλα. Στους πόλους του συστήµατος συνδέεται αντιστάτης R = 7,5 Ω. Να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή- µατος των στοιχείων κάθε οµάδας. β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή- µατος των στοιχείων και των τεσσάρων οµάδων. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. [Απ. (α) 8 V, 2 Ω, (β) 8 V, 0,5 Ω, (γ) 1 Α, (δ) 0,25 Α] 42

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης

Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης Το κύριο χαρακτηριστικό των κυκλωµάτων αυτών είναι ότι ο χρόνος στον οποίο η τάση, ή η ένταση παίρνει ορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Το μηδέν και το τετράγωνο.

Το μηδέν και το τετράγωνο. Το μηδέν και το τετράγωνο. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο διακόπτης (δ ) είναι κλειστός ενώ ο (δ ) ανοικτός. Θεωρούµε γνωστές τις τιµές της ΗΕ της πηγής Ε, των αντιστάσεων,, του συντελεστή αυτεπαγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Η εργασία αυτή απευθύνεται σε όλους όσους επιθυµούν να ϐελτιώσουν την ϐαθµολογία τους. Βασικό στοιχείο της εργασίας είναι οι γραφικές παραστάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δυναμικός ηλεκτρισμός ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Σα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ Ιατρού Κωνσταντίνος Οµάδα Μέλη οµάδας 1. 2. 3. 4. Ηµεροµηνία / /20 ΜΕΡΟΣ Α Ενεργειακές µετατροπές που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Στη σύγχρονη κοινωνία είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. εν θα ήταν ψέµα αν λέγαµε ότι είµαστε πλήρως εξαρτηµένοι από αυτή. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 1. ΟΠΤΙΚΗ νάκλαση Διάθλαση μονοχρωματικής ακτίνας Κυρτοί και κοίλοι καθρέπτες Συγκλίνοντες αποκλίνοντες φακοί Διάθλαση ολική ανάκλαση σε πρίσμα παιτούμενα υλικά: Φακός ακτίνων λέιζερ, επίπεδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

S l 1 2 V E. γ δ Λ Σ. «Απαντήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο. 1) β 2) δ 3) α 4) γ 5) γ

S l 1 2 V E. γ δ Λ Σ. «Απαντήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο. 1) β 2) δ 3) α 4) γ 5) γ «Απαντήσεις Φυσικής ενικής Παιδείας Β υκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο 1) β ) δ ) α 4) γ 5) γ 6) α. β. γ. δ. ε. ΘΕΜΑ Ο Α. Με το πάτηµα του διακόπτη δηµιουργείται ακαριαία ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό των αγωγών το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα