ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 41783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επι σκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς: α) στις 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερεια κής Ενότητας Χαλκιδικής και β) στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κο ζάνης και Γρεβενών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της από Πράξεως Νομοθε τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις πε ριοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Νόμο 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α / ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 5, παρ. 4 της Πράξεως. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/ Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 (Φ.Ε.Κ. 123/Α / ) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α / ) «Για τις προθεσμίες υπο βολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». 5. Το Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Οργανισμός Γενι κής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/92 (ΦΕΚ 78/Α / ) και ισχύει σήμερα. 6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα τάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α / ). 7. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Την Δ16α/04/773/ (ΦΕΚ 746/Β / ) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 9. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ/3828/τσεπ 31.1/ (ΦΕΚ 954/Β / ) και ΔΟ/114/1/Φ.1331/ (ΦΕΚ 1283/Β / ) αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ. 10. Την με αρ. πρωτ. οικ/1061/α345/ (ΦΕΚ 163/Β / ) (Ορθή επανάληψη ) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστά σεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Απο κατάστασης Σεισμοπαθών Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων». 11. Την παρ. 5 της με αρ. πρωτ. οικ/4767/α 312/ (ΦΕΚ 1403/Β / ) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την με αρ. πρωτ. οικ/7235/α 311/ (ΦΕΚ 1997/ Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ. 12. Την με αρ. πρωτ. οικ: 6772/Β9β/ (Φ.Ε.Κ. 3201/ Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κατα στροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής». 13. Την με αρ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/ (Φ.Ε.Κ. 1839/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπο γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμ ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 14. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 2415/Α325/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2635/Β / ) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πι στωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής». 15. Την με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 3497/Α325/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2635/Β / ) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 2 και 3

2 41784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών». 16. Το με αρ. πρωτ. 2/46436/0025/ έγγραφο της 25ης Δ/νσης Κιν. Κεφ. Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε: Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς του θέματος της παρούσας απόφασης, προ κειμένου να τύχουν των πιστωτικών διευκολύνσεων που ορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.), θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις προαναφερόμενες Κ.Υ.Α., είτε: Ι. Αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συν δρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, με την οποία και θα καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.), εφόσον το κτίσμα τους έγει κριθεί κατεδαφιστέο και έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοι μόρροπου Κτίσματος μετά τον Επανέλεγχο (δευτερο βάθμιο έλεγχο). Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητι κά τα οποία αναφέρονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας απόφασης. ΙΙ. Αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Σ.Σ.. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων και θα συνοδεύεται από: πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής του πληγέντος κτίσματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τη σχετική απόφαση περί Καθορισμού Ελαχίστων Υπο χρεωτικών Απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επι σκευής κτισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες, τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται σε αντίστοιχη παράγραφο της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομί σουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαιτού μενα δικαιολογητικά οι αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Σ.Σ. έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς α) στις 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και β) στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο τήτων Κοζάνης και Γρεβενών ανεξάρτητα από το αν το κτίσμα τους είχε χαρακτηριστεί στον πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο έλεγχο ως κατάλληλο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση. III. Αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να εξεταστεί το πληγέν κτίσμα. Η αίτηση αυτή, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων, θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν), εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος καθώς και οδοιπορικό σκαρίφημα. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για αυτοψία έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς α) στις 15 Φεβρου αρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και β) στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών ανεξάρτητα από το αν το κτίσμα τους είχε χαρακτηρι στεί σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο έλεγχο. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας, και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτίσματος (κατεδαφιστέο ή επι σκευάσιμο), εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία: Πρω τόκολλο αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτίσματος ή Έκθεση αυτοψίας σεισμοπλήκτου κτίσματος δομημέ νου από Ευτελή Υλικά, σε περίπτωση κατεδαφιστέου κτίσματος, Έκθεση αυτοψίας τριμελούς επιτροπής σε περίπτωση επισκευάσιμου κτίσματος. Το Πρωτόκολλο ή η Έκθεση αυτοψίας με το χαρακτη ρισμό του κτίσματος θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώ πως από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και σε περίπτωση που δεν παραληφθεί μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερο μηνία έκδοσης τους, θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής. Στη συνέχεια ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτί σματος οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.), υποχρεούνται να καταθέ σουν στην αρμόδια Υπηρεσία : α) Εφόσον πρόκειται για κατεδαφιστέο κτίσμα, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας από φασης), προκειμένου να εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλα βής του Πρωτοκόλλου αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρρο που κτίσματος ή της Έκθεση αυτοψίας σεισμοπλήκτου κτίσματος δομημένου από Ευτελή Υλικά, με το οποίο κρίθηκε κατεδαφιστέο. β) Εφόσον πρόκειται για επισκευάσιμο κτίσμα, αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής συνοδευόμενη από: πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής του πληγέντος κτίσματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τη σχετική απόφαση περί Καθορισμού Ελαχίστων Υπο χρεωτικών Απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επι σκευής κτισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες. τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται σε αντίστοιχη παράγραφο της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από την ημερομηνία παρα λαβής της έκθεσης αυτοψίας τριμελούς επιτροπής με το οποίο το κτίσμα κρίνεται επισκευάσιμο. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ ΜΗΣ (Σ.Σ.) Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ για ανακατασκευή χω ρίζεται σε τέσσερα στάδια: 1o στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ Α παρ. Ι και ΙΙΙα της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση χορήγησης Σ.Σ. για ανακατασκευή συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτί σματος ή Έκθεση αυτοψίας σεισμοπλήκτου κτίσματος δομημένου από Ευτελή Υλικά, που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων, με το οποίο το κτίσμα κρίθηκε κατεδαφιστέο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, νόμιμα επικυρωμένα, (εις διπλούν στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί) συνοδευόμενα από τοπογρα φικό διάγραμμα. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρα τική αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της και βρίσκεται επί της οδού στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα... στη Δημοτική Ενότητα... του Δήμου Περιφερειακής Ενότητας... β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας του σεισμού της γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή που δικαιούμαι να μου δοθεί για το κτίσμα μου που κρίθηκε κατεδαφι στέο με τ..., υπ αρ... Πρωτόκολλο Ε.Ε./ Έκθεση Ε.Υ και βρίσκεται δ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν.... και το κτίσμα που περιγράφεται στ... Πρωτόκολλο Ε.Ε./ Έκθεση Ε. Υ είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περιγράφεται στο υπ αρ.... συμβόλαιο. 5. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβα στεί μετά την ημερομηνία του συμβάντος απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του προκατόχου του ακινήτου με το παρακάτω κείμενο: α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της... και βρίσκεται επί της οδού... στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα... στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου... Περιφερει ακής Ενότητας... ούτε δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο ακίνητο που έχει πληγεί από το προαναφερόμενο συμβάν. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: Είμαι ενήμερος ότι δεν έχει παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των πιστωτικών διευκολύνσεων που απορρέουν από τη με αρ. πρωτ Κ.Υ.Α. και έχω λάβει γνώση του τρόπου χορήγησης Σ.Σ. που αναφέρεται στην παρ. 6 της ίδιας απόφασης. 7. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του πληγέντος κτίσματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το Δασαρχείο ή από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. σύμφω να με όσα αναγράφονται στην παρ. 9 του κεφαλαίου «Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ώστε να αποδεικνύεται ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου, επικυρωμένη. 9. Φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος. Οι φωτο γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη. 10. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτισμάτων απαι τούνται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την απόδειξη του χαρακτηρισμού τους. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Σ.Σ. (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρε άν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέ ντος κτίσματος και τη χρήση αυτού, όπως περιγράφονται στο Πρωτόκολλο ή την Έκθεση αυτοψίας, καθώς και οι δόσεις χορήγησης της σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. περί καθορισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων. Ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης Βεβαί ωσης, να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), μελέτη για έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση νέου κτίσματος, προκειμένου να μη χάσει το δικαίωμα δανειοδότησης. 2 ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Ανακατασκευή (Α δόση) Για τη χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. ο δικαιούχος υποχρε ούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, ε; ντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης του νέου κτίσματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο της νέας άδειας δόμησης (εις διπλούν), θεωρημένο από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. β) Αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτο νικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων), θεωρημένα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. γ) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτίσματος, (στις περιπτώσεις που απαιτείται η κατεδάφιση στο στάδιο αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11 και 13 του κεφαλαίου «Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της παρούσας απόφασης) η οποία έχει ήδη εκδοθεί. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του ιδιοκτήτη ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου). Στην περίπτωση που το νέο κτίσμα δεν μπορεί να κα τασκευαστεί στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίσμα για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία και ο δικαιούχος επικαλεί ται το λόγο αυτό για την ανέγερση του νέου κτίσματος σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας εντός της Περιφερειακής Ενότητας, πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία που απο δεικνύουν το λόγο αυτό από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Σε περίπτωση που το νέο κτίσμα ανεγερθεί σε διαφορε τικό οικόπεδο από αυτό που βρισκόταν το πληγέν κτίσμα, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας του νέου οικοπέδου (εις διπλούν) καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρ μόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλ λου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται η Έγκριση Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, και χορηγείται η πρώτη (Α') δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, ο δικαιού χος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος προκειμένου η Υπηρεσία να τροποποιήσει την Έγκριση Σ.Σ. ώστε να του χορηγηθεί μόνο η Δ.Κ. Α., σε δύο δόσεις, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων. (Εφόσον

4 41786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο δικαιούχος έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση (30%) της Δ.Κ.Α. με την τροποποιητική Έγκριση Σ.Σ. θα του χορη γηθεί το υπολειπόμενο (20%) της Δ.Κ.Α. ως πρώτη δόση). 3 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Ανακατα σκευής (Β δόση) Προκειμένου να χορηγηθεί στο δικαιούχο η Β δόση Σ.Σ. θα πρέπει να υποβάλει εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ετών από την Έγκριση Σ.Σ., αίτηση συνο δευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί. β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος. Οι φω τογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη. γ) Έγγραφα της Υ.ΔΟΜ. από τα οποία προκύπτει ότι δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις ή ότι εφόσον υπήρχαν, αυτές έχουν αρθεί και ότι είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών. Τα έγγραφα αυτά θα ζητούνται εφόσον αυτό απαιτείται από το Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α / ). Σε περίπτωση αλλαγών, τροποποιήσεων της άδειας δόμησης θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία με τα σχετικά στοιχεία. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτίσματος και της τοιχοποιίας στην περίπτωση χορήγησης Σ.Σ. σε τρεις (3) δόσεις (χορήγηση Δ.Κ.Α. και Α.Δ. ή μόνο Δ.Κ.Α. μετά από δήλωση της επιθυμίας του δικαιούχου) ή μετά την περαίωση μόνο του φέροντος οργανισμού του νέου κτίσματος στην περίπτωση χορήγησης Σ.Σ. σε δύο (2) δόσεις (χορήγηση μόνο Δ.Κ.Α μετά από αποδεδειγμένη αδυναμία λήψης δανείου). Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής ή Βεβαίωση Περαίωσης Φέρο ντος Οργανισμού ανάλογα με την περίπτωση. Με τη βεβαίωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο η δεύτερη (Β ) δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή κα θορίζεται με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων. 4 ο στάδιο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατα σκευής (Γ δόση) Στις περιπτώσεις χορήγησης Σ.Σ. σε τρεις (3) δόσεις (χορήγηση Δ.Κ.Α. και Α.Δ. ή μόνο Δ.Κ.Α. μετά από δήλωση της επιθυμίας του δικαιούχου), μετά την περαίωση του νέου κτίσματος και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύ τερο των έξι (6) ετών από την Έγκριση Σ.Σ. για ανακα τασκευή, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Ανακατασκευής συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών. β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος. Οι φω τογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη. γ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευ ής (Π.Ε.Κ.) της Υ.ΔΟΜ. δ) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτίσματος, (στις περιπτώσεις που απαιτείται η κατεδάφιση στο στάδιο αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 του Κεφ. Γ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της παρούσας απόφασης) η οποία έχει ήδη εκδοθεί. Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητι κών εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακα τασκευής. Με τη βεβαίωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο η τρίτη (Γ ) δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή καθο ρίζεται με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων. II. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΙΙα. ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση χωρί ζεται σε δύο στάδια: 1 ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α, παρ. Ι και ΙΙΙα της παρούσας Απόφασης) στην αρ μόδια Υπηρεσία αίτηση χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προαναφέρθη καν στο πρώτο (1o ) στάδιο της ανακατασκευής (Κεφ. ΒΙ). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση σε έτοιμο κτίσμα. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής (το ποσό του ατόκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτί σματος και τη χρήση αυτού όπως περιγράφονται στο Πρωτόκολλο ή την Έκθεση αυτοψίας. 2 ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμό δια Υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Οριστικό συμβόλαιο αγοράς κτίσματος (νόμιμα επι κυρωμένο) με το τοπογραφικό που το συνοδεύει καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής και ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν). β) Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας αγο ραζόμενου κτίσματος (εις διπλούν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται η προσκόμι ση βεβαίωσης από το Δασαρχείο ή από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 9 του κεφαλαίου «Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ώστε να αποδει κνύεται ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. γ) Αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων του αγορα ζόμενου κτίσματος, θεωρημένα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων). δ) Βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου από δύο Πολιτικούς Μηχανικούς, στην περίπτωση που το αγοραζόμενο κτίσμα δεν έχει οικοδομική άδεια (π.χ. κτίσματα προ του 1955). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση με την οποία χορηγείται στον δικαιούχο εφάπαξ το ποσό της Σ.Σ.. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, ο δικαιού χος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος προκειμένου η Υπηρεσία να τροποποιήσει την Έγκριση Σ.Σ.. ΙΙβ. ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Σε περίπτωση που αγοράζεται κτίσμα υπό ανέγερση, η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με αυτά της ανακατασκευής, όπως προαναφέρθηκαν. Επίσης οι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πράξεις που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε στάδιο χορήγησης Σ.Σ. (π.χ. Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για αυτοστέγαση, Έγκριση Σ.Σ. για αυτοστέγαση κ.λπ.) αναφέρονται σε αυτοστέγαση και είναι ανάλογες με την περίπτωση ανακατασκευής. Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος Σ.Σ. για αυτοστέγαση, πριν την αγορά νέου κτίσματος (έτοιμου ή υπό ανέγερση κτίσματος) θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσει προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία από την αρμόδια Υπηρεσία και να διαπιστωθεί αν το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων. III. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για επισκευή αποτελείται από δύο (2) στάδια: 1o στάδιο: Χορήγηση Άδειας Επισκευής Ο δικαιούχος, προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευ ής, υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α, παρ. II ή ΙΙΙβ της παρούσας απόφασης) αίτηση η οποία υπο χρεωτικά θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής από ιδιώτη Μηχανικό. Η μελέτη επισκευής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στη σχετική Απόφαση περί Καθορισμού Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτι σμάτων που έχουν υποστεί βλάβες. Επίσης, με την αίτη ση αυτή θα υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Έκθεση αυτοψίας τριμελούς επιτροπής που εκδόθη κε από την αρμόδια Υπηρεσία της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων με την οποία το κτίσμα κρίθηκε επισκευάσιμο (εφόσον υπάρχει) ή/και Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας ή Επα νελέγχου (εφόσον υπάρχουν). 2. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινή του, νόμιμα επικυρωμένα, (εις διπλούν, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί), συνοδευόμενα από το πογραφικό διάγραμμα. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν). 4. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του πληγέντος κτίσματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το Δασαρχείο ή από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 9 του κεφαλαίου «Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ώστε να αποδεικνύεται ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. 5. Υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν) του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρα τική αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της και βρίσκεται επί της οδού στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα... στη Δημοτική Ενότητα... του Δήμου Περιφερειακής Ενότητας... β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας του σεισμού της γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή να μου δοθεί για το κτίσμα μου που αναφέρεται στ... υπ αρ Έκθεση αυτοψίας / Δελτίο ταχείας αυτοψίας/ Δελτίο Επανελέγχου και βρίσκεται... δ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν... και το κτίσμα που αναφέρεται στ... Έκθεση αυτοψίας /Δελτίο ταχείας αυτοψίας/δελτίο Επανελέγχου είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περιγράφεται στο υπ αρ συμβόλαιο. 6. Υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν) του Ν. 1599/1986 του προκατόχου του ακινήτου (στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί μετά την ημερομηνία του συμβάντος) με το παρακάτω κείμενο: Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της και βρίσκεται επί της οδού στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα... στη Δημοτική Ενότητα... του Δήμου Περιφερειακής Ενότητας... ούτε δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο ακίνητο που έχει πληγεί από το προαναφερόμενο συμβάν. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: Είμαι ενήμερος ότι δεν έχει παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των πιστωτικών διευκολύνσεων που απορρέουν από τη με αρ. πρωτ Κ.Υ.Α. και έχω λάβει γνώση του τρόπου χορήγησης Σ.Σ. που αναφέρεται στην παρ. 8 της ίδιας απόφασης. 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου επικυρωμένη. 9. Φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος. Οι φωτο γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του ιδιοκτήτη ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου). 11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη (εις δι πλούν) (ή του Ειδ. Διαχειριστή σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), ότι έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης όσον αφορά τον επιδιωκόμενο βαθμό επισκευής του κτιρίου και ότι την αποδέχεται. 12. Για κτίρια με διηρημένη ιδιοκτησία απαιτείται επι πλέον (εις διπλούν): α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για ορισμό Ειδικού Διαχειριστή. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ειδικού Δι αχειριστή με το παρακάτω κείμενο: Δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως Ειδικού Διαχειριστή με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ν. 867/79, δυνάμει του από πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών για το κτίσμα επί της οδού αρ.... της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας Δημοτικής Ενότητας... του Δήμου... γ)υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε ιδιοκτήτη που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και συμφώνησε στον ορισμό του Ειδικού Διαχειριστή, με το ακόλουθο κείμενο: Σύμφωνα με το πρακτικό της από.... Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, ορίζω ειδικό διαχειριστή των συνιδιοκτητών για το κτίσμα επί της οδού... αρ.... της Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας... της Δημοτικής Ενότητας...

6 41788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)... του Δήμου... της Περιφε ρειακής Ενότητας... τον/την κ του... ο/η οποίος/α θα ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 867/1979, κάθε πράξη και θα υπογράφει κάθε δικαιοπραξία για τη σύναψη δα νειστικής σύμβασης, εγγραφή υποθήκης και διαχείρισης του δανείου και την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών της ιδιοκτησίας μου από το σεισμό της καθώς και των φερόντων και κοινοκτήτων στοιχείων του κτίσματος. Σημείωση: Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση διαμορφώνε ται ανάλογα στην περίπτωση που δεν χορηγείται δάνειο. δ) Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας οικοδομής. 13. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτισμάτων ή κτι σμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς κ.λπ. απαιτούνται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την από δειξη του χαρακτηρισμού τους καθώς και με την έγκριση των εργασιών επισκευής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Προκειμένου να εγκριθούν οι εργασίες επισκευής απαιτείται αυτοψία από Μηχανικό της αρμόδιας Υπη ρεσίας η οποία πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία του μελετητή Μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Μετά την αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητι κών, εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται Άδεια επισκευής πληγέντος κτίσματος. Στην εν λόγω άδεια καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. περί καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων. Στην περίπτωση που η Σ.Σ. θα χορηγηθεί εφάπαξ (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. πιστωτικών διευκολύνσεων) προ κειμένου να εκδοθεί η άδεια επισκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών Μηχανικού για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών επισκευής. Με την άδεια επισκευής χορηγείται στον ενδιαφερόμε νο η πρώτη (Α δόση) της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευκολύνσεων. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, ο δικαιού χος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος, προκειμένου η Υπηρεσία να τροποποιήσει την άδεια επισκευής, ώστε να του χορηγηθεί μόνο η Δ.Κ.Α. σε δύο μη ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί πιστωτικών διευ κολύνσεων. (Εφόσον ο δικαιούχος έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση (50%) της Δ.Κ.Α. με την τροποποιητική άδεια επισκευής θα του χορηγηθεί το υπολειπόμενο (20%) της Δ.Κ.Α. ως πρώτη δόση). Η άδεια επισκευής θα κοινοποιείται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α. που ανήκει το πληγέν κτίσμα. 2 ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Επισκευής (Β δόση) Μετά την εκτέλεση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Σ.Σ. για επισκευή και εντός της ισχύος της αδείας επισκευής, προκειμένου να εκδοθεί Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δι καιολογητικά: α) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών Μηχα νικού για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών επισκευής, β) Τεχνική έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού με αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτε λεστεί, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού Σ.Σ. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διε νεργηθεί αυτοψία για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής, εκδίδεται από την αρμόδια Υπη ρεσία Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, με την οποία χορηγείται στο δικαιούχο η δεύτερη (Β ) δόση Σ.Σ. Μετά την περαίωση των εργασιών επισκευής του κτιρίου και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της άδειας επισκευής, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής. Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού που θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προη γηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της Υπηρε σίας, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής η οποία επέχει θέση αποχαρακτηρισμού του κτίσματος. IV. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣ ΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ 1. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση κτιρίου. Α. Χρησιμοποίηση Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή, αυτοστέγαση πριν την έκδοση άδειας επισκευής και την εκταμίευση ποσού Σ.Σ. Στις περιπτώσεις μετατροπής Σ.Σ. επισκευής σε ανα κατασκευή, αυτοστέγαση, η έκδοση της άδειας επισκευ ής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της Σ.Σ. της επισκευής. Για την έκδοση της άδειας επισκευής είναι απαραίτητη η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αναγράφονται στο Io στάδιο του κεφαλαίου III της πα ρούσας απόφασης) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Κεφ. Α, παρ. II ή ΙΙΙβ της παρούσας απόφασης. Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής και εντός της ισχύος της, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαι ούχο για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη μετατρο πή της Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή ή αυτοστέγαση. i) Χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: 1 ο στάδιο : Έκδοση απόφασης χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής στην οποία θα καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. και την αίτηση του ενδιαφερόμενου για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή, θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπη ρεσία, απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής βάσει της Απόφασης αυτής. Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για ανακατασκευή, θα καθορίζεται ποσό Σ.Σ. το οποίο θα είναι ίσο με τη Σ.Σ. που αρχικά είχε εγκριθεί για την επισκευή του κτίσματος. Το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της Σ.Σ. το οποίο θα προέκυπτε αν το συγκεκριμένο κτίσμα είχε κριθεί κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν. Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην αρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μόδια Υ.ΔΟΜ., μελέτη προκειμένου να εκδοθεί άδεια ανέγερσης νέου κτίσματος. 2 ο στάδιο, 3 ο στάδιο και 4 ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ., Χο ρήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών και Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών. Προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει ολόκληρο το ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο θα πρέπει να ανακατασκευάσει κτίσμα επιφανείας ή όγκου (όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. καθορισμού πιστωτικών δι ευκολύνσεων) μεγαλύτερου ή ίσου με Α: Α = Β x π Γ όπου: Α= ελάχιστο εμβαδόν ή όγκος κτίσματος που πρέπει να ανακατασκευαστεί Β= το ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο 1o στάδιο Γ= η τιμή μονάδος/τ.μ. για ανακατασκευή (ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος) π = ποσοστό επί τοις εκατό, ανάλογα με τη χρήση, όπως αυτό καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. πιστωτικών διευκο λύνσεων και αφορά στο ελάχιστο απαιτούμενο εμβα δόν που πρέπει να ανακατασκευαστεί για τη χορήγηση ολόκληρου του ποσού Σ.Σ. ανακατασκευής. Κατά τα λοιπά για το 2 ο 3 ο και 4 ο στάδιο χορήγησης Σ.Σ ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στο 2 ο, 3 ο και 4 ο στά διο της ανακατασκευής. Β. Χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατα σκευή ή αυτοστέγαση μετά την έκδοση άδειας επισκευ ής και την εκταμίευση ποσού Σ.Σ. 1. Εντός της ισχύος της αδείας επισκευής απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ιδιοκτήτη για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη μετατροπή της Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή ή αυτοστέγαση. Ταυτόχρονα με την αίτηση για την χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση (εντός της ισχύος της αδείας επισκευής), θα πρέπει να κατατεθούν και τα δικαιολογητικά του 2ου σταδίου όπως προαναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, κατά πε ρίπτωση. Η Υπηρεσία θα εκδίδει ταυτόχρονα την από φαση μετατροπής Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση και την αντίστοιχη Έγκριση Σ.Σ. Στην απόφαση χρησιμοποίησης Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση θα βεβαιώνεται το ίδιο το ποσό Σ.Σ. το οποίο είχε εγκριθεί με την άδεια επι σκευής. Με την έγκριση Σ.Σ. θα εγκρίνεται το ίδιο ποσό Σ.Σ. που είχε εγκριθεί με την άδεια επισκευής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην Α του κεφ. iν και ανάλογα με την περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα εγκρίνεται το μειωμένο ποσό. Στην περίπτωση ανακατασκευής ως ποσό α' δόσης στην έγκριση θα αναγράφεται το ποσό της α' δόσης που είχε εγκριθεί με την άδεια επισκευής και το οποίο έχει ήδη αναληφθεί. Το υπολειπόμενο εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. θα χορηγείται σε β και γ δόση όπως στην περίπτωση ανακατασκευής (Κεφ. ΒΙ) και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. πιστωτικών διευκολύνσεων. Στις περιπτώσεις αυτοστέγασης που η Σ.Σ. χορηγείται εφάπαξ στην έγκριση θα αναγράφεται το εγκεκριμένο ποσό και το ποσό που θα χορηγείται με την έγκριση αυτή θα είναι το υπολειπόμενο ποσό της Σ.Σ. 2. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση η χορήγηση της Σ.Σ. θα πραγματοποιείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του πληγέντος κτίσματος από την Υπηρεσία. 3. Αν ο δικαιούχος μελλοντικά επιθυμεί νέα μετατροπή της Σ.Σ., αυτή θα πρέπει να αιτηθεί εντός των τεσσά ρων (4) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας επισκευής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κατά την κατάθεση αίτησης του ιδιοκτήτη με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα γίνεται έλεγχος πληρότητας του φακέλου από την Υπηρεσία σε σχετικό έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος θα παραλαμβά νει ενυπόγραφα αντίγραφο του εντύπου, για τις τυχόν ελλείψεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος και να είναι πλήρης εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα απόφαση, διαφο ρετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολο γητικών που σχετίζονται με Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ο ιδιοκτήτης, σε αντικατάσταση τους, θα υποβάλει Υπεύ θυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 προκειμένου ο φάκελος να θεωρηθεί πλήρης. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνει ότι έχει ήδη προ βεί στην υποβολή αίτησης για την έκδοση των προα ναφερόμενων δικαιολογητικών. 2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον αρμό διο υπάλληλο στα στάδια χορήγησης στεγαστικής συν δρομής, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά εντός των κατά περίπτωση προθε σμιών όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αν η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολο γητικών προκύψει μετά τη λήξη των προθεσμιών αυτών η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη εγγράφως ότι έχει προθεσμία τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της έγγρα φης ενημέρωσης για την προσκόμιση των εν λόγω δικαι ολογητικών διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. 3. Η αδυναμία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμε να κατά περίπτωση δικαιολογητικά για χορήγηση Σ.Σ. εντός των προθεσμιών (εξαιρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. περί καθορισμού πιστωτικών διευ κολύνσεων), οφειλομένη σε λόγους (κωλύματα) ανεξάρ τητους της θέλησης του ιδιοκτήτη, θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία με Υ.Δ. του Ν. 1599/1986, πριν τη λήξη των προθεσμιών. Στη συνέχεια και μετά τη λήξη των προθεσμιών η αρ μόδια Υπηρεσία θα ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη για το ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Σ.Σ.. Μετά την άρση του κωλύματος και ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιο λογητικά, θα εξετάζεται από την Υ.Α.Σ. η δυνατότητα χορήγησης παράτασης και θα εκδίδεται σχετική Από φαση. Η αίτηση του ιδιοκτήτη θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η ημερομηνία άρσης του κωλύματος. Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και

8 41790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, οι εκκρεμοδικίες σχε τικά με την ιδιοκτησία του πληγέντος ακινήτου ή τη δικαστική διανομή του και η καθυστέρηση υποβολής δικαιολογητικών λόγω ανωτέρας βίας ή οφειλόμενη σε υπαιτιότητα Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής. Η χορηγούμενη παράταση θα υπολογίζεται ως το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που προκύπτει το κώλυμα μέχρι την ημερομηνία λήξης των κατά περί πτωση προθεσμιών (όπως αυτές ορίζονται στην παρού σα απόφαση) ή την ημερομηνία άρσης του κωλύματος εφόσον γίνει πριν τη λήξη των προθεσμιών. 4. Επιτρέπεται η αλλαγή της Σ.Σ. ανακατασκευής σε αυ τοστέγαση μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ανακατασκευής (εφόσον από την Κ.Υ.Α. καθορισμού πι στωτικών διευκολύνσεων προβλέπεται η χορήγηση Σ.Σ. για αυτοστέγαση), με την προϋπόθεση ότι η αλλαγή θα αιτηθεί εντός της προθεσμίας του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ανακατασκευής και στη συνέχεια θα εκδίδεται νέα Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. Αυτοστέγασης με προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ανακατασκευής. Η συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Σ.Σ. θα είναι η ίδια με αυτή που προαναφέρθηκε στην παρούσα Από φαση για τις περιπτώσεις αυτοστέγασης. Σε περίπτωση που μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος ενδι αφερθεί για νέα αλλαγή της Σ.Σ. θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ανακατασκευής. 5. Η ισχύς της αδείας επισκευής καθορίζεται σε τέσ σερα (4) χρόνια. Μετά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω παράταση της εκτός από τις περιπτώσεις κωλύματος όπως ορίζεται στην παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου. 6. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπη ρεσίας και οι αιτήσεις για επανεξέταση κτιρίων είναι εμπρόθεσμες, εφόσον υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής πράξης από τον ιδιοκτήτη. Η απόφαση εκδίκασης έν στασης είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεως ή αιτήσεως θεραπείας. 7. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτη σίας (π.χ. οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 κ.λπ.) για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου απαιτείται η προσκόμιση δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη και δύο μαρτύρων για 20ετή νομή (εις διπλούν). Στις περιπτώ σεις αυτές απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν, το ακί νητο θα περιγράφεται όσο το δυνατόν με ακρίβεια και θα αναγράφεται πέραν των άλλων, ότι: «υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της από Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν. 867/1979, για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου». 8. Σε κάθε στάδιο χορήγησης Σ.Σ. οι Υπεύθυνες Δη λώσεις θα προσκομίζονται με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής εφόσον ο δηλών δεν προσέρχεται αυ τοπροσώπως στην Υπηρεσία. 9. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια του πληγέντος κτίσματος και απαιτείται Βεβαίωση του Δασαρχείου όπως προαναφέρθηκε, η Βεβαίωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με Βεβαίωση από την Πολε οδομία στις περιπτώσεις που μπορεί να βεβαιωθεί ότι * * το πληγέν κτίσμα βρίσκεται α) εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή β) εντός νομίμως υφιστάμενου προ του έτους 1923 οικισμού ή γ) εντός των ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένου σύμφωνα με το Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ ). 10. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της Σ.Σ. σε άλλη περιοχή ή θέση, η «Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αυ τοστέγασης» θα χορηγείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του παλαιού κτίσματος (ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κτίσματος). 11. Στις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν κριθεί Επι κινδύνως Ετοιμόρροπα, η Έγκριση Σ.Σ. για ανακατασκευή στην ίδια θέση θα χορηγείται μετά την κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. 12. Στις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν κριθεί ως κτίσματα δομημένα από ευτελή υλικά ή ασύμφορα επι σκευής και αυτά ανακατασκευάζονται στην ίδια θέση, η κατεδάφιση του πληγέντος ακινήτου θα πραγματοποιεί ται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την χορήγηση της α δόσης. Επισημαίνεται ότι θα επιβάλλονται στους δικαιούχους, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες Κ.Υ.Α εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. Σε κάθε περίπτωση πριν από την χορήγηση της τε λευταίας δόσης της Σ.Σ. απαιτείται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. 13. Η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος θα διαπι στώνεται μετά από αυτοψία που θα διενεργείται από δύο Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα εκδίδεται σχετική Βεβαίωση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. 14. Εφόσον οι πράξεις που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία εγκρίνουν τη χορήγηση Ατόκου Δανείου, κοινο ποιούνται στο Πιστωτικό Ίδρυμα το οποίο επιλέγει ο ενδια φερόμενος. Ο ενδιαφερόμενος συνάπτει δανειστική σύμβαση με το Πιστωτικό Ίδρυμα το οποίο του χορηγεί το ποσό του Δανείου όπως αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση ενώ το ποσό της Δ.Κ.Α. του το χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία. 15. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν χορηγήθη κε δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα σε δικαιούχο και εφόσον στη συνέχεια εντός των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση χορήγησης Σ.Σ. για ανακατασκευή ή την έκδοση άδειας επισκευής υπάρξει δυνατότητα λήψης δανείου, ο δικαιούχος δύνανται να αιτηθεί τη χορήγηση του δανείου. Η διαδικασία χορήγησης του δανείου στις περιπτώσεις αυτές θα καθοριστεί με απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 16. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «Μνημόνιο Τε χνικής Συνεργασίας» που εφαρμόζεται στα πλαίσια του προγράμματος δανειοδότησης της Χώρας, το όριο πα ροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2013 είναι μηδενικό (όπως αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 2/46436/0025/ έγγραφο της 25ης Δ/νσης Κιν. Κεφ. Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογι στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών). Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΥΑΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29441 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2820 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321 ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23167 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2464/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41507 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4225 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321 ΒΛ9Ε1-9ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009 Αρ. πρωτ. οικ 4474 /A321 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009 Αρ. πρωτ. οικ 4474 /A321 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγρ/σμού & Πληρ/κής Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4283 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ / 5381 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22525 6 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3057/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2811 22 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 5454/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2792/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2550 25 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5101/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 19 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 537/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΛΓ21-ΙΞ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. πρωτ. οικ /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΛΓ21-ΙΞ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. πρωτ. οικ /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΥΑΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2797 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21161/20 8 2008 κοινής υπουργικής απόφασης Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 8 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1590/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3332 13 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ 4889/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού & Πληροφορικής (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1601 4 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα, 26 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:οικ. 7280/Β 53γ Τµήµα Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2005 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6941 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 806 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/4734/2016/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1112/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ: 9989/Α32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 9842, 8984 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26851 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2473 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325 Σχετ.: 1976,1768,1645,1530 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26601 25 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2584 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2641 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20259 13 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/89/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ21-39Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους

Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους 1 Ἐφημερίδα «Καρδαμᾶς» Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑ Ποιές Περιοχές τῆς Ἠλείας ἐκηρύχθησαν σεισμόπληκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\οικ 6978.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\οικ 6978.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2006 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ.:οικ. 6978/Α32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 21-09-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3561 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 (Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2851 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34711 1 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3026 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 506 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευ κολύνσεων για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (α) Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 703 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΟΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΟΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε,ΥΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2000 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ.: 8427/ΤΠ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 0000811/2017 Τροποποίηση της υπ αριθ.20725/β979/10-5-2011 (Β 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α 17)». ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την απο κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0. Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Σχ.: 1330

ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0. Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Σχ.: 1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 473 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Προγραμματισμού (α) Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα