ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7 Πίνακας 1.2: Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ Περιγραφή οργάνωσης και διάρθρωσης της ΔΕΥΑΜΒ...11 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ...19 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΕΣ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ, Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΥ : VISION ΌΡΑΜΑ : MISSION ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΞΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΔΕΥΑΜΒ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ : ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ : ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ : ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού Σταθμός παραγωγής ενεργείας από βιοαέριο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ : ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ...31 Πίνακας 3.1: Έργα σε εξέλιξη μη χρηματοδοτούμενα...31 Πίνακας 3.2: Έργα χρηματοδοτούμενα σε εξέλιξη...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT : ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT Δυνατά σημεία : Αδύνατα Σημεία : Ευκαιρίες : Απειλές...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ...41 Πίνακας 5.1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πίνακας 5.2: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πίνακας 5.3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ...45 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...45 Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 2 από 57

3 6.2: ΎΔΡΕΥΣΗ : Ποσότητα: Ποιότητα: : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ε.Ε.Λ Ποσότητα Ποιότητα ΌΜΒΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εσωτερική δομή λειτουργία του οργανισμού Προσωπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μηχανοργάνωση ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ : ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΑΜΒ...51 Πίνακας 7.1: Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΥΑΜΒ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ...56 Σχήμα 7.1:Στόχοι και Άξονες δράσης της ΔΕΥΑΜΒ για τα έτη Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 3 από 57

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΔΕΥΑΜΒ 1.1 Εταιρική Ταυτότητα Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Η ουσιαστική λειτουργία της όμως αρχίζει από το Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η ΔΕΥΑΜΒ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 870/79. Αντικείμενο δραστηριότητας της Επιχείρησης σύμφωνα με τον ιδρυτικό Ν. 870/79 καθώς επίσης και το καταστατικό της ΔΕΥΑΜΒ είναι: Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα ύδρευσης Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα αποχέτευσης Η οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και λειτουργία των έργων αρμοδιότητάς της Η συντήρηση των έργων ύδρευσης αποχέτευσης Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή έργων αρμοδιότητάς της Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες καταναλωτές Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Αποτελεί διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, αφού περιλαμβάνει τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α' και Β' Βιομηχανικές Περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται ωστόσο το τελευταίο διάστημα η διαδικασία διεύρυνσής της μετά το σχετικό ενδιαφέρον που υπέδειξε προκειμένου να ενταχθεί στη ΔΕΥΑΜΒ ο Δήμος Ιωλκού. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς της, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 4 από 57

5 μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων. Η κύρια δραστηριότητα της ΔΕΥΑΜΒ είναι η καλύτερη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος και αν παρουσιασθεί στην διοικητική της περιφέρεια. Συγχρόνως η επιχείρηση λόγω της στελεχιακής δυναμικότητας που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να εξάγει την τεχνογνωσία της σε όμορους Δήμους και Νομούς, καθώς επίσης έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να εκτελέσει κάθε έργο που άπτεται της αρμοδιότητάς της. Επίσης έχει διευρύνει τα αντικείμενα δραστηριοποίησης της περιλαμβάνοντας νέους τομείς δραστηριότητας, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων Φυσικού Αερίου, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λ.π. Η Επιχείρηση είναι πλήρως μηχανογραφημένη, με λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας και αυτόνομη Ταμειακή Υπηρεσία και ελέγχεται ετησίως από Ορκωτούς Λογιστές. Τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας για το έτος 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 5 από 57

6 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2007 Κύκλος εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ,34 Μείον: Κόστος Πωλήσεων ,72 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,72 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,29 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,64 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ( ,22) ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.065,66 ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ,76 ( ,10) Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ( ,32) ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα ,79 3. Έσοδα προηγουμ. Χρήσεων 6.501,13 ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα ,82 2. Έκτακτες ζημιες 3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων , ,05 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ,73 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,10 ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος ,10 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου (προ φόρων) ,73 Η ΔΕΥΑΜΒ διαθέτει Τεχνικές Υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες που ασχολούνται με τα εξής: μελέτη κατασκευή επίβλεψη συντήρηση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, λειτουργία των εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων ύδρευσης και Βιολογικού Καθαρισμού, νέες παροχές νερού και νέες Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 6 από 57

7 συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευή και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Η ΔΕΥΑΜΒ σήμερα προωθεί μελέτες, προγραμματίζει μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ύδρευση, αποχέτευση, Βιολογικό Καθαρισμό και περιβάλλον. Διεκδικεί πιστώσεις από Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες. Συμμετέχει σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υλοποιώντας σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον την προστασία του Παγασητικού,τη διασφάλιση της ΔημόσιαςΥγείας. Τα έργα, τα οποία προγραμματίζονται σήμερα δεν εξυπηρετούν μόνο τις άμεσες ανάγκες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ διαθέτει ένα πλήρως εξοπλησμένο εργαστήριο το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ / ISO /IEC 17025:2005 και το οποίο διενεργεί συστηματικά: χημικό έλεγχο ποιότητας πόσιμων νερών, έρευνα για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων του Παγασητικού Κόλπου, ελέγχους στην ποιότητα των βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδό τους στο δίκτυο αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί αυτοκινούμενο σταθμό ελέγχου της αέριας ρύπανσης.ο σταθμός εγκαθίσταται σε διάφορα σημεία της πόλης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει αυτόματους αναλυτές για τη συνεχή μέτρηση των: οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου,όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων, επίβλεψη του έργου κατασκευής δικτύου Φυσικού Αερίου χαμηλής πίεσης κ.α. Για το μέλλον η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί δράσεις ώστε να ενισχυθεί η συνδιαχείρηση με όμορους ΟΤΑ σε θέματα ύδρευσης αποχέτευσης επέκτασης και αναβάθμισης Βιολογικού Καθαρισμού προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. στοχεύει με τη συμμετοχή και άλλων Δήμων, στην περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και στη βελτιστοποίηση της προσπάθειας συνεχούς προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. 1.2 Διευθύνσεις και Τμήματα με Αριθμό Υπαλλήλων Η ΔΕΥΑΜΒ διοικείται από 14μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο το Δήμαρχο Βόλου, Αντιπρόεδρο το Δήμαρχο Ν. Ιωνίας και Συμβούλους το Δήμαρχο Αισωνίας, έξι Δημοτικούς Συμβούλους Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 7 από 57

8 Βόλου και πέντε Δημοτικούς Συμβούλους Ν. Ιωνίας. Διευθύνεται από Γενικό Διευθυντή που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και απασχολεί 179 εργαζόμενους. Τα διοικητικά επίπεδα της Διοικητικής και Οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλου και η ονομασία των υπευθύνων κάθε επιπέδου είναι: Γενική Διεύθυνση / Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Υπηρεσίας / Διευθυντής Τμήμα / Προϊστάμενος Γραφείο / Υπεύθυνος Συνεργείο / Υπεύθυνος Οι Διοικητικές ενότητες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση είναι: Διοικητική και Οικονομική Διεύθυνση Τεχνική Διεύθυνση Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Η Γενική Διεύθυνση απασχολεί 2 άτομα τα οποία λειτουργούν στο γραφείο Τύπου προβολής και επικοινωνίας και στο γραφείο διαχείρισης ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών της επιχείρησης. Το Διοικητικό τμήμα απασχολεί 13 άτομα τα οποία λειτουργούν στο γραφείο Προσωπικού, στο γραφείο Γραμματείας Πρωτοκόλλου και στο γραφείο Τύπου & Δημοσιών σχέσεων της επιχείρησης. Η Διοικητική και Οικονομική διεύθυνση απασχολεί 54 άτομα στο διοικητικό τμήμα, στο τμήμα κατανάλωσης, στο λογιστήριο,στο τμήμα εσόδων και στο τμήμα προμηθειών. Η Τεχνική διεύθυνση απασχολεί 96 άτομα στο τμήμα Μελετών και Κατασκευών, στο τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας δικτύου ύδρευσης και στο τμήμα Επεξεργασίας λυμάτων και Διαχείρισης δικτύου αποχέτευσης. Η διεύθυνση Προγραμματισμού και ανάπτυξης απασχολεί 12 άτομα υπεύθυνα για την Διασφάλιση Ποιότητας, για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη και για το τμήμα Μηχανοργάνωσης Πληροφορικής και Στατιστικής. Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 8 από 57

9 Η οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΜΒ παρουσιάζεται στο αναλυτικό οργανόγραμμα που ακολουθεί Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 9 από 57

10 Πίνακας 1.2: Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (5) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (1) ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2) ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1) + (75) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (1) + (163) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Υ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1) + (39) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (14) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σ (20) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (2) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ (4) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ (10) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΩΝ (9) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (4) ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ (7) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (12) ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (41) ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (17) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΝΕΡΟΥ (5) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (10) ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (25) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (6) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (13) (24) Σελίδα 10 από 57 (6)

11 1.2.1 Περιγραφή οργάνωσης και διάρθρωσης της ΔΕΥΑΜΒ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1) Γραφείο κατανάλωσης 2) Γραφείο καταναλωτή ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1) Γραφείο Λογιστικής παρακολούθησης 2) Γραφείο μισθοδοσίας και δαπανών ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1) Γραφείο Ταμείου 2) Γραφείο Διανομών Διακοπών & Επανασυνδέσεων ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3) Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών 4) Γραφείο Αποθήκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1) Γραφείο Μελετών και Παρακολούθησης 2) Γραφείο Δομικών Έργων ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1) Γραφείο συντήρησης και Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης 2) Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Διαχείρισης Εξωτερικού Υδραγωγείου και Αυτοματισμών 3) Γραφείο Επεξεργασίας νερού 4) Γραφείο Υποστήριξης Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 11 από 57

12 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1) Γραφείο λειτουργίας Βιολογικού καθαρισμού και βιομηχανικών αποβλήτων 2) Γραφείο Χημικού Εργαστηρίου ΕΕΛ 3) Γραφείο Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 4) Γραφείο συντήρησης Δικτυού Αποχέτευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1) Γραφείο Χημικού Εργαστηρίου 2) Γραφείο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 3) Γραφείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 12 από 57

13 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΠΕ (Γενικός Διευθυντής) 1 ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ 1 ΠΕ4 Νομικών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΠΕ4 Νομικών ΕΙΔΙΚΟΙ 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 ή ΤΕ Επικοιν/γος. ή Δημ/φος (Υπεύθ) ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 ΤΕ Δημοσιογραφίας & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕ4 ή ΤΕ Μάρκετινγκ 1 ΤΕ Γραφιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΦ. ΔΙΑΧ. ΠΟΙΟΤ. 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 (Υπεύθυνος) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓ. ΔΙΑΔΙΚ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 ΠΕ4, Οικονομ. ή Κοινων. Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης (Διευθυντής) 1 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ4 Δημ. Διοίκ. ή Οικον. ή Κοιν. Επ. (Προϊστάμενος) 1 ΜΑΚΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 1 ΠΕ4 Δημόσ. Διοίκ. ή Κοινων. Επιστ. 1 ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 ΔΕ Διοικητ.Υπηρεσιών Γραμματέων 1 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 ΔΕ Διοικητ.Υπηρεσιών Γραμματέων 1 ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΥΕ Κλητήρας 1 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ. 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΥΕ Καθαρίστρια ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1 ΠΕ4 Οικον. ή Κοινων. Επιστ. (Προϊστ) 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 1 ΚΑΡΕΛΑ ΒΑΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Μηχανικός Δομικ. Έργων (Υπεύθ) 1 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός ή Διοίκ. Επιχειρ. 1 ΔΕ Δομικών Έργων 1 ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝ. 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΜΑΝΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ ΙΕΚ Δομικών Έργων 1 ΒΛΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ ΙΕΚ Δομικών Έργων 1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΟΥΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 13 από 57

14 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΞΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Κοινωνικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΩΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ Λογιστικής 1 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 ΔΕ ΙΕΚ Λογιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΚΟΦΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1 ΤΕ Λογιστικής ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 ΔΕ ΙΕΚ Λογιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΤΣΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ (Υπεύθ) 1 ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΡΕΦΕΝΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΓΚΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΣΑΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΥΕ Κλητήρας ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ (Υπεύθ) 1 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ & 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΒΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΥΕ Επιδοτής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΔΕΛΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Δομ. Έργων ή Διοίκ. Επιχ. (Υπεύθ) 1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΤΖΟΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Δομ.Έργ.ή Μηχαν.ή Λογιστ.(Υπεύθ) 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΥΕ Αποθηκάριος 1 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΥΕ Αποθηκάριος 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 14 από 57

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ ή Χ Μ (Διευθυντής) 1 ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΠΕ5 Τ Μ 1 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων 1 ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ Δομικών Έργων 1 ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΓΚΙΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡ.& ΛΕΙΤ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΧΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ, Υδραυλικών Έργων (Υπεύθ) 1 ΣΤΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ. ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΣΑΜΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΛΙΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΠΟΥΡΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 ΔΕ Σχεδιαστής 1 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΚΑΦΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΚΟΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 15 από 57

16 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ (Υπεύθυνος) 1 ΓΚΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΤΕ Αυτοματισμών 1 ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕ 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΣΤΑΧΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΜΠΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Χ Μ (Υπεύθυνος) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΕ Τροφίμων ή Χημικών ΝΕΡΟΥ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Μηχανολόγος (Υπεύθυνος) 1 ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής Γερανοφόρ. Οχημάτ. 1 ΚΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ Χειριστής Γερανοφόρ. Οχημάτ. 1 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 1 ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων 1 ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων 1 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανουργός 1 ΝΤΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΦΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΠΕ5 Χ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Χ Μ ή ΠΕ4 Χημ. ή Βιολ. (Υπεύθυνος) 1 ΖΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΒΑΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΤΕ Τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΚΑΙ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγού 1 ΚΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Χημικός (Υπεύθυνος) ΧΗΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 Χημικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων Ε Ε Λ 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. 1 ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 16 από 57

17 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ (Υπεύθυνος) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η/Μ 1 ΤΕ Αυτοματισμών ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΤΕ Μηχανολόγος 1 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΤΕ Μηχανολόγος 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤ. 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΓΙΑΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΤΣΙΟΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανουργός 1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΑΓΛΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 1 ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 1 ΤΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΠΑΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΤΣΙΓΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΑΡΜΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 ΠΛΑΚΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 17 από 57

18 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ5 Μηχανικός ή & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Δ/ντής) 1 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 ΠΕ5 Χ Μ ή 1 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ4 Χημικός ή Βιολόγος (Προϊστάμενος) ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Χημικός (Υπεύθυνος) 1 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 Χημικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων 1 ΔΕ Παρασκευαστής Χημικός 1 ΚΑΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Παρασκευαστής Χημικός 1 ΔΕ Οδηγός (δειγματολήπτης) ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Βιολόγος (Υπεύθυνος) 1 ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΔΕ Παρασκευαστής Μικροβιολόγος 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ ή Χ Μ (Υπεύθυνος) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ5 Μηχ.Περιβ. ή ΠΕ4 Επιστ. Περιβ. & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ Η/Μ ή Αυτ/σμών ή Δομ. Έργ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΠΕ5 Χ Μ ή Π Μ ή Η/Μ Μ ή Τ Μ ή 1 1 ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ Οικονομικών Επιστ. ΠΕ4 (Προϊστάμενος) 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΠΕ5 Μηχαν.Χωροτ.& Περιφ. Ανάπτ. 1 ΠΕ4 Οικ.& Περ.Αν.ή Αστ.& Περ.Αν. 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών 1 ΠΕ4 Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 ΤΕ Δομ.Έργ. ή ΔΕ Εργοδηγ. ΜΤΕΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΠΕ5 Μηχανικός ή 1 1 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πληροφορικής ΠΕ4 (Προϊστάμενος) 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ5 Η Μ Μηχανικός Η/Υ 1 ΤΕ Γεωπληροφορ. ή Τοπογραφίας 1 ΤΕ Γεωπληροφορ. ή Τοπογραφίας 1 ΤΕ Δομικών Έργων ή Λογιστικής 1 ΣΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρον. ή Δικτύων 1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρον. ή Δικτύων 1 ΔΕ Λύκειο & ΙΕΚ Ειδ.Εφαρμ.Πληρ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 18 από 57

19 1.3 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης και Καταγραφή Αυτών Τα Μεταφορικά μέσα της ΔΕΥΑΜΒ είναι τα εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΔΙΚΥΚΛΟ 15 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 62 Η αξία κτήσης των μεταφορικών μέσων της ΔΕΥΑΜΒ ανέρχεται στο ποσό των Με το κλείσιμο των παγίων έως και 31/12/2006 η αποσβέσιμη αξία Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 19 από 57

20 τους είναι της τάξης των ,23. Δεδομένων των παραπάνω η αξία των μεταφορικών μέσων του οργανισμού υπολογίζεται στις ,50. Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΥΑΜΒ α/α ΑΚΙΝΗΤΟ α. ΒΟΛΟΣ Βόρειες Συνοικίες Περιοχή Θέση ακινήτου Διεύθυνση Εμβαδόν (m 2) οικοπέδου ή γηπέδου είδος δικαιώμ. α.1 Δεξαμενές Υδρ. Γηροκομείου Ανω Βόλος πλησίον Γηροκομείου Βόλου 2.534,18 ιδιοκτ α.2 Δεξαμενή Υδρ. Αγ. Γεωργίου Ανακασιά, Δήμου Ιωλκού θέση "ΔΑΣΑΚΙ" 74,80 ιδιοκτ α.3 Αντλ/σιο Υδρ. Αλεξάνδρου Α' Βόλος Αγ. Γεώργιος Ιωλκού παρόχθ. Κραυσ. ΘΕΟΔ. ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ 771,72 ιδιοκτ α.4 Αντλ/σιο Υδρ. Αλεξάνδρου Β' Βόλος Αγ. Γεώργιος Ιωλκού παρόχθ. Κραυσ. ΙΩΛΚΟΥ (ανάντι γέφ.αγ.παρ) α.5 Αντλ/σιο Υδρ. 5ο Πολωνικό Βόλος Κήπια ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ α.6 Αντλ/σιο Υδρ. 6ο Πολωνικό Βόλος Κήπια ΚΛΕΙΤΣΑ (~ ΙΑΤΡΙΔΗ) α.7 Αντλ/σιο Υδρ. Αλλης Μεριάς Άλλη Μεριά Ν.Α. & πλησίον νεκροταφ. Αγ. Γεω. Ιωλκού 576,50 ιδιοκτ α.8 Αντλ/σιο Υδρ. Νέας Δημητριάδας Βόλος Ν. Δημητριάδα ΔΙΟΣ τέρμα 406,17 ιδιοκτ α.9 Αντλ/σιο Υδρ. Αγ. Παρασκευής Βόλος Αγ. Παρασκευή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΩ ΡΟΔΟΥ 126,60 ιδιοκτ α.10 Αντλ/σιο Υδρ. 2ο Πολωνικό Βόλος Αγ. Παρασκευή ΣΑΜΟΥ τέρμα α.11 Αντλ/σιο Υδρ. 3ο Πολωνικό α.12 Αντλ/σιο Υδρ. 4ο Πολωνικό Βόλος Εργατικά Αγ. Παρασκευής Βόλος Εργατικά Αγ. Παρασκευής α.13 Εγκαταστάσεις Χατζηαργύρη Βόλος Χατζηαργύρη έναντι γηπέδου Σαρακηνού ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Περιφ/κός παρόχθ.κραυσ ,17 ιδιοκτ α.14. πρώην ΚΟΤΙΝΑ Βόλος Χατζηαργύρη ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Περιφερειακός 508,36 ιδιοκτ α.15 Αντλ/σιο Υδρ. ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗ Βόλος Αγ. Παρασκευή ΚΙΜΩΛΟΥ ενοικ. β. ΒΟΛΟΣ Κεντρικά β.1 Κτίριο Κωνσταντά 141 Βόλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 β.2 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α1 Βόλος Αγ. Κων/νος παραλία β.3 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α2 Βόλος Λιμεναρχείο παραλία (διαμ: 876,04) β.4 Κεντρικό Αντλ/σιο Ακαθάρτων Βόλος Κραυσίδων ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 982,60 ιδιοκτ β.5 Αντλ/σιο Ακαθ. Κραυσίδ. ( παλαιό ) Βόλος Κραυσίδων β.6 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλος Μπουρμπουλήθρα ,28 ιδιοκτ γ. ΒΟΛΟΣ Ν. Παγασές, Σωρός γ.1 Αντλ/σιο Υδρ. Ξηριά Ν. Παγασών Βόλος Ν. Παγασές 105,97 ιδιοκτ γ.2 Δεξαμενές Υδρ. Προφ. Ηλία Ν. Παγασών γ.3 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α3 Βόλος Ν. Παγασές γ.4 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α4 Βόλος Ν. Παγασές γ.5 γ.6 Δεξ/νή Υδρ. Ν.Παγασών [ ιδιοκτ. Δ.ΙΩΛΚΟΥ ] Δεξαμ. αναρ. υποθαλάσσιου αγωγού κλπ ιδιοκτ Βόλος Ν. Παγασές 191,10 ιδιοκτ Βόλος Ν. Παγασές (θ:μαγούλες) Βόλος Σωρός ακρωτήριο "ΑΓΚΙΣΤΡΙ" γ.7 Αντλιοστάσιο Υδρ. "Μιμίκου" Βόλος Ν. Παγασές παραλιακή οδός γ.8 Δεξαμενή Υδρ. Σωρού Δ1 Βόλος Σωρός ΑΛΟΗΣ γ.9 Δεξαμενή Υδρ. Σωρού Δ2 Βόλος Σωρός ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 1.050,00 δ.χρεκμ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 20 από 57

21 δ. Ν. ΙΩΝΙΑ Βενιζέλου, Ξηρόκαμπος, Μελισ/κα, Φυτόκο, Σαρακηνός δ.1 Αντλ/σιο Υδρ. 1ο Ν.Ιων. Ν. Ιων. Αγ. Σπυρ.,έναντι ΔΕΗ δ.2 Δεξαμενή Υδρ. Α' Ν.Ιων. Ν. Ιων. έναντι σιδηρ. γραμ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤ. ΓΙΑΝ. ΔΗΜΑΚΗ τέρμα (πλησίον ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 805,50 ιδιοκτ 1.041,05 ιδιοκτ δ.3 Αντλ/σιο Υδρ. 2ο Ν.Ιων. & Δεξαμενή Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος 1.024,00 ιδιοκτ δ.4 Αντλ/σιο Υδρ. 3ο Ν.Ιων. Ματσάγγου Ν. Ιων. Ξηρόκ. όπισθ. Γεωπ.Σχ. ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 300,00 ιδιοκτ δ.5 Αντλ/σιο Υδρ. 4ο Ν.Ιων. Ματσάγγου Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος 620,00 ιδιοκτ δ.6 Δεξαμενή Υδρ. Λατομείου ( Δ4 ) Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος Μαδάρι ,76 ιδιοκτ δ.7 Αντλ/σιο Υδρ. Σούμπαση [ιδιοκτ: ΣΤ.ΣΟΥΜΠΑΣΗ] Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος Νοβορός 300,00 δουλεία δ.8 Αντλ/σιο Υδρ. 6ο Ν.Ιων. Κλημ. Φυτόκου Ν. Ιων. Κλήμα Φυτόκου 286,00 ιδιοκτ δ.9 Δεξαμ. Υδρ. [ιδιοκτ. ΚΟΥΚΙΑΔΟΥ] Ν. Ιων. Κλήμα Φυτόκου 32,16 δουλεία δ.10 Δεξαμενές Υδρ. Σαρακηνού & ΥΗΣ Ν. Ιων. Μαδάρι ή Σγατζοπούρνι 7.500,43 ιδιοκτ δ.11 Αντλ/σιο Υδρ. 5ο Ν.Ιων. Αλιβέρι Ν. Ιων. Αλιβέρι ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 120,00 δ.12 δ.13 δ.14 δ.15 Αντλ/σιο Υδρ. 8ο Ν.Ιων. Γηπ. Μελισσ/κων Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Χαμηλή (ενδιάμεση) Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Υψηλή (νεκροταφ) Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Προφήτη Ηλία Ν. Ιων. Μελισσ/κα Ν. Ιων. Μελισσ/κα (εντός) 44,52 ιδιοκτ Ν. Ιων. Μελισσ/κα (πλ.νεκροταφ) 42,25 ιδιοκτ Ν. Ιων. Μελισ. (θ.:μπακρατσά) 500,00 ιδιοκτ δ.16 Δεξαμενή Υδρ. Ν.Ιωνίας Βώκου Ν. Ιων. Μελισσ/κα (θ.:καβούρι) 5.165,04 ιδιοκτ δ.17 Αντλ/σιο Υδρ. 7ο Ν.Ιων. Φυτόκου δ.18 Αντλ/σιο Υδρ. 9ο Ν.Ιων. Πανθεσσαλικό δ.19 Αντλ/σιο Υδρ. 10ο Ν.Ιων. Αλιβέρι Ν. Ιων. Αλιβέρι πλησίον ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, πριν τον ΞΗΡΙΑ δ.20 Δεξαμενή Υδρ. Φυτόκου Ν. Ιων. Φυτόκο ε. Γλαφυρές, Κάρλα ε.1 Γεώτρηση Γλαφυρών Γ1 (Γήπεδο) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.2 Γεώτρηση Γλαφυρών Γ2 (Μαντριά) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.3 Δεξαμενή Υδρ. Γλαφυρών Δ1 (Κύρια) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.4 Δεξαμενή Υδρ. Γλαφυρών Δ3 (Υψηλή) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.5 Γεώτρηση Κάρλας Γ3 Κάρλα ( Κανάλια ) στ. Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.1 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙ.ΠΕ. Υψηλή Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.2 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙ.ΠΕ. Χαμηλή Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.3 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙΟ.ΠΑ. Α' ΒΙ.ΠΕ. ζ. Β' ΒΙ.ΠΕ. & ΚΑΜΠΟΣ ζ.1 Γεώτρηση Γ.9 (Β' ΒΙΠΕ) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ ζ.2 Γεώτρηση Γ.10 (Β' ΒΙΠΕ) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ (όπισθ. ΒΡΙ) ζ.3 Γεώτρηση Γ.8 (Χαλυβουργία) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ Βόλου Λαρίσης, παραπλεύρως Χαλυβουργίας 3.557,86 ιδιοκτ ζ.4 Γεώτρηση Γ.1 Κάμπος Ριζόμυλος 1.087,02 ιδιοκτ ζ.5 Γεώτρηση Γ.2 Κάμπος Βελεστίνο 1.100,12 ιδιοκτ ζ.6 Γεώτρηση Γ.3 Κάμπος Βελεστίνο 992,15 ιδιοκτ ζ.7 Δεξαμενή Υδρ. Δ.3 Αρμάτων Κάμπος Βελεστίνο 258,14 ιδιοκτ ζ.8 Γεώτρηση πρώην ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 142,73 ιδιοκτ ζ.9 Γεώτρ.Γ4 & Αντλ/σιο Υδρ. ( αγροτεμ+δρομ ) Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ ,30 ιδιοκτ ζ.10 Γεώτρηση Γ.5 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 582,33 ιδιοκτ ζ.11 Γεώτρηση Γ.6 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 697,57 ιδιοκτ ζ.12 Γεώτρηση Γ.7 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 38,15 ιδιοκτ ζ.13 Οικόπεδο [ πρώην ΖΗΓΡΑ ] Κάμπος Αγ.Γεω.Φερ.(θ:Κασιανη) 5.000,00 ιδιοκτ ζ.14 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Β' ΒΙ.ΠΕ. Κάμπος Β' ΒΙΠΕ ιδιοκτ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 21 από 57

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών και των νέων πτυχιούχων, ως εκδοχή καριέρας, αποτελεί μια συνεχή ανησυχία των φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών, όπως αυτή ορίζεται και από τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα