ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7 Πίνακας 1.2: Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ Περιγραφή οργάνωσης και διάρθρωσης της ΔΕΥΑΜΒ...11 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ...19 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΕΣ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ, Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΥ : VISION ΌΡΑΜΑ : MISSION ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΞΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΔΕΥΑΜΒ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ : ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ : ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ : ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού Σταθμός παραγωγής ενεργείας από βιοαέριο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ : ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ...31 Πίνακας 3.1: Έργα σε εξέλιξη μη χρηματοδοτούμενα...31 Πίνακας 3.2: Έργα χρηματοδοτούμενα σε εξέλιξη...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT : ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT Δυνατά σημεία : Αδύνατα Σημεία : Ευκαιρίες : Απειλές...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ...41 Πίνακας 5.1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πίνακας 5.2: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πίνακας 5.3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ...45 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...45 Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 2 από 57

3 6.2: ΎΔΡΕΥΣΗ : Ποσότητα: Ποιότητα: : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ε.Ε.Λ Ποσότητα Ποιότητα ΌΜΒΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εσωτερική δομή λειτουργία του οργανισμού Προσωπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μηχανοργάνωση ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ : ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΑΜΒ...51 Πίνακας 7.1: Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΥΑΜΒ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ...56 Σχήμα 7.1:Στόχοι και Άξονες δράσης της ΔΕΥΑΜΒ για τα έτη Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 3 από 57

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΔΕΥΑΜΒ 1.1 Εταιρική Ταυτότητα Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Η ουσιαστική λειτουργία της όμως αρχίζει από το Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η ΔΕΥΑΜΒ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 870/79. Αντικείμενο δραστηριότητας της Επιχείρησης σύμφωνα με τον ιδρυτικό Ν. 870/79 καθώς επίσης και το καταστατικό της ΔΕΥΑΜΒ είναι: Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα ύδρευσης Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα αποχέτευσης Η οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και λειτουργία των έργων αρμοδιότητάς της Η συντήρηση των έργων ύδρευσης αποχέτευσης Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή έργων αρμοδιότητάς της Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες καταναλωτές Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Αποτελεί διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, αφού περιλαμβάνει τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α' και Β' Βιομηχανικές Περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται ωστόσο το τελευταίο διάστημα η διαδικασία διεύρυνσής της μετά το σχετικό ενδιαφέρον που υπέδειξε προκειμένου να ενταχθεί στη ΔΕΥΑΜΒ ο Δήμος Ιωλκού. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς της, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 4 από 57

5 μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων. Η κύρια δραστηριότητα της ΔΕΥΑΜΒ είναι η καλύτερη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος και αν παρουσιασθεί στην διοικητική της περιφέρεια. Συγχρόνως η επιχείρηση λόγω της στελεχιακής δυναμικότητας που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να εξάγει την τεχνογνωσία της σε όμορους Δήμους και Νομούς, καθώς επίσης έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να εκτελέσει κάθε έργο που άπτεται της αρμοδιότητάς της. Επίσης έχει διευρύνει τα αντικείμενα δραστηριοποίησης της περιλαμβάνοντας νέους τομείς δραστηριότητας, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων Φυσικού Αερίου, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λ.π. Η Επιχείρηση είναι πλήρως μηχανογραφημένη, με λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας και αυτόνομη Ταμειακή Υπηρεσία και ελέγχεται ετησίως από Ορκωτούς Λογιστές. Τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας για το έτος 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 5 από 57

6 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2007 Κύκλος εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ,34 Μείον: Κόστος Πωλήσεων ,72 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,72 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,29 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,64 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ( ,22) ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.065,66 ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ,76 ( ,10) Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ( ,32) ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα ,79 3. Έσοδα προηγουμ. Χρήσεων 6.501,13 ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα ,82 2. Έκτακτες ζημιες 3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων , ,05 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ,73 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,10 ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος ,10 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου (προ φόρων) ,73 Η ΔΕΥΑΜΒ διαθέτει Τεχνικές Υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες που ασχολούνται με τα εξής: μελέτη κατασκευή επίβλεψη συντήρηση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, λειτουργία των εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων ύδρευσης και Βιολογικού Καθαρισμού, νέες παροχές νερού και νέες Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 6 από 57

7 συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευή και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Η ΔΕΥΑΜΒ σήμερα προωθεί μελέτες, προγραμματίζει μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ύδρευση, αποχέτευση, Βιολογικό Καθαρισμό και περιβάλλον. Διεκδικεί πιστώσεις από Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες. Συμμετέχει σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υλοποιώντας σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον την προστασία του Παγασητικού,τη διασφάλιση της ΔημόσιαςΥγείας. Τα έργα, τα οποία προγραμματίζονται σήμερα δεν εξυπηρετούν μόνο τις άμεσες ανάγκες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ διαθέτει ένα πλήρως εξοπλησμένο εργαστήριο το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ / ISO /IEC 17025:2005 και το οποίο διενεργεί συστηματικά: χημικό έλεγχο ποιότητας πόσιμων νερών, έρευνα για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων του Παγασητικού Κόλπου, ελέγχους στην ποιότητα των βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδό τους στο δίκτυο αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί αυτοκινούμενο σταθμό ελέγχου της αέριας ρύπανσης.ο σταθμός εγκαθίσταται σε διάφορα σημεία της πόλης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει αυτόματους αναλυτές για τη συνεχή μέτρηση των: οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου,όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων, επίβλεψη του έργου κατασκευής δικτύου Φυσικού Αερίου χαμηλής πίεσης κ.α. Για το μέλλον η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί δράσεις ώστε να ενισχυθεί η συνδιαχείρηση με όμορους ΟΤΑ σε θέματα ύδρευσης αποχέτευσης επέκτασης και αναβάθμισης Βιολογικού Καθαρισμού προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. στοχεύει με τη συμμετοχή και άλλων Δήμων, στην περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και στη βελτιστοποίηση της προσπάθειας συνεχούς προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. 1.2 Διευθύνσεις και Τμήματα με Αριθμό Υπαλλήλων Η ΔΕΥΑΜΒ διοικείται από 14μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο το Δήμαρχο Βόλου, Αντιπρόεδρο το Δήμαρχο Ν. Ιωνίας και Συμβούλους το Δήμαρχο Αισωνίας, έξι Δημοτικούς Συμβούλους Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 7 από 57

8 Βόλου και πέντε Δημοτικούς Συμβούλους Ν. Ιωνίας. Διευθύνεται από Γενικό Διευθυντή που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και απασχολεί 179 εργαζόμενους. Τα διοικητικά επίπεδα της Διοικητικής και Οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλου και η ονομασία των υπευθύνων κάθε επιπέδου είναι: Γενική Διεύθυνση / Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Υπηρεσίας / Διευθυντής Τμήμα / Προϊστάμενος Γραφείο / Υπεύθυνος Συνεργείο / Υπεύθυνος Οι Διοικητικές ενότητες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση είναι: Διοικητική και Οικονομική Διεύθυνση Τεχνική Διεύθυνση Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Η Γενική Διεύθυνση απασχολεί 2 άτομα τα οποία λειτουργούν στο γραφείο Τύπου προβολής και επικοινωνίας και στο γραφείο διαχείρισης ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών της επιχείρησης. Το Διοικητικό τμήμα απασχολεί 13 άτομα τα οποία λειτουργούν στο γραφείο Προσωπικού, στο γραφείο Γραμματείας Πρωτοκόλλου και στο γραφείο Τύπου & Δημοσιών σχέσεων της επιχείρησης. Η Διοικητική και Οικονομική διεύθυνση απασχολεί 54 άτομα στο διοικητικό τμήμα, στο τμήμα κατανάλωσης, στο λογιστήριο,στο τμήμα εσόδων και στο τμήμα προμηθειών. Η Τεχνική διεύθυνση απασχολεί 96 άτομα στο τμήμα Μελετών και Κατασκευών, στο τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας δικτύου ύδρευσης και στο τμήμα Επεξεργασίας λυμάτων και Διαχείρισης δικτύου αποχέτευσης. Η διεύθυνση Προγραμματισμού και ανάπτυξης απασχολεί 12 άτομα υπεύθυνα για την Διασφάλιση Ποιότητας, για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη και για το τμήμα Μηχανοργάνωσης Πληροφορικής και Στατιστικής. Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 8 από 57

9 Η οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΜΒ παρουσιάζεται στο αναλυτικό οργανόγραμμα που ακολουθεί Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 9 από 57

10 Πίνακας 1.2: Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (5) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (1) ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2) ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1) + (75) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (1) + (163) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Υ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1) + (39) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (14) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σ (20) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (2) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ (4) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ (10) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΩΝ (9) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (4) ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ (7) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (12) ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (41) ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (17) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΝΕΡΟΥ (5) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (10) ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (25) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (6) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (13) (24) Σελίδα 10 από 57 (6)

11 1.2.1 Περιγραφή οργάνωσης και διάρθρωσης της ΔΕΥΑΜΒ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1) Γραφείο κατανάλωσης 2) Γραφείο καταναλωτή ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1) Γραφείο Λογιστικής παρακολούθησης 2) Γραφείο μισθοδοσίας και δαπανών ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1) Γραφείο Ταμείου 2) Γραφείο Διανομών Διακοπών & Επανασυνδέσεων ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3) Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών 4) Γραφείο Αποθήκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1) Γραφείο Μελετών και Παρακολούθησης 2) Γραφείο Δομικών Έργων ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1) Γραφείο συντήρησης και Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης 2) Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Διαχείρισης Εξωτερικού Υδραγωγείου και Αυτοματισμών 3) Γραφείο Επεξεργασίας νερού 4) Γραφείο Υποστήριξης Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 11 από 57

12 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1) Γραφείο λειτουργίας Βιολογικού καθαρισμού και βιομηχανικών αποβλήτων 2) Γραφείο Χημικού Εργαστηρίου ΕΕΛ 3) Γραφείο Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 4) Γραφείο συντήρησης Δικτυού Αποχέτευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1) Γραφείο Χημικού Εργαστηρίου 2) Γραφείο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 3) Γραφείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 12 από 57

13 Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΠΕ (Γενικός Διευθυντής) 1 ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ 1 ΠΕ4 Νομικών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΠΕ4 Νομικών ΕΙΔΙΚΟΙ 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 ή ΤΕ Επικοιν/γος. ή Δημ/φος (Υπεύθ) ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 ΤΕ Δημοσιογραφίας & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕ4 ή ΤΕ Μάρκετινγκ 1 ΤΕ Γραφιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΦ. ΔΙΑΧ. ΠΟΙΟΤ. 1 ΠΕ5 ή ΠΕ4 (Υπεύθυνος) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓ. ΔΙΑΔΙΚ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 ΠΕ4, Οικονομ. ή Κοινων. Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης (Διευθυντής) 1 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ4 Δημ. Διοίκ. ή Οικον. ή Κοιν. Επ. (Προϊστάμενος) 1 ΜΑΚΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 1 ΠΕ4 Δημόσ. Διοίκ. ή Κοινων. Επιστ. 1 ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 ΔΕ Διοικητ.Υπηρεσιών Γραμματέων 1 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 ΔΕ Διοικητ.Υπηρεσιών Γραμματέων 1 ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΥΕ Κλητήρας 1 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ. 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΥΕ Καθαρίστρια ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1 ΠΕ4 Οικον. ή Κοινων. Επιστ. (Προϊστ) 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 1 ΚΑΡΕΛΑ ΒΑΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Μηχανικός Δομικ. Έργων (Υπεύθ) 1 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός ή Διοίκ. Επιχειρ. 1 ΔΕ Δομικών Έργων 1 ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝ. 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΜΑΝΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ ΙΕΚ Δομικών Έργων 1 ΒΛΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ ΙΕΚ Δομικών Έργων 1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΟΥΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 13 από 57

14 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΞΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής 1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 ΥΕ Καταμετρητής ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Κοινωνικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΩΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ Λογιστικής 1 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 ΔΕ ΙΕΚ Λογιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Υπεύθ) 1 ΚΟΦΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1 ΤΕ Λογιστικής ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 ΔΕ ΙΕΚ Λογιστικής 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΤΣΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ (Υπεύθ) 1 ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΡΕΦΕΝΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΓΚΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΣΑΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΔΕ Ταμίας 1 ΥΕ Κλητήρας ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ (Υπεύθ) 1 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ & 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΒΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΥΕ Επιδοτής 1 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΥΕ Επιδοτής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Προϊστ) 1 ΔΕΛΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Δομ. Έργων ή Διοίκ. Επιχ. (Υπεύθ) 1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΤΖΟΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Δομ.Έργ.ή Μηχαν.ή Λογιστ.(Υπεύθ) 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΥΕ Αποθηκάριος 1 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΥΕ Αποθηκάριος 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 14 από 57

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ ή Χ Μ (Διευθυντής) 1 ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΠΕ5 Τ Μ 1 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων 1 ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ΔΕ Δομικών Έργων 1 ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΓΚΙΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 ΠΕ5 Π Μ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1 ΤΕ Μηχ. Δομ. Έργ. ή ΔΕ Δομ. Έργ. 1 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡ.& ΛΕΙΤ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΠΕ5 Π Μ ή Η/Μ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΧΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ, Υδραυλικών Έργων (Υπεύθ) 1 ΣΤΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΤΕ Υδραυλ.Έργων ή ΔΕ Εργοδηγ. 1 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ. ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΣΑΜΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΛΙΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΜΠΟΥΡΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Υδραυλικός 1 ΔΕ Εργοδηγός ΜΤΕΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 ΔΕ Σχεδιαστής 1 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΚΑΦΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΚΟΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 15 από 57

16 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ (Υπεύθυνος) 1 ΓΚΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΤΕ Αυτοματισμών 1 ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕ 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΣΤΑΧΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής αντλιοστασίων 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΜΠΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Χ Μ (Υπεύθυνος) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΕ Τροφίμων ή Χημικών ΝΕΡΟΥ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΤΕ Μηχανολόγος (Υπεύθυνος) 1 ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΕ Χειριστής Γερανοφόρ. Οχημάτ. 1 ΚΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ Χειριστής Γερανοφόρ. Οχημάτ. 1 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 1 ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων 1 ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων 1 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανουργός 1 ΝΤΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΦΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΔΕ Ηλε Οξυγονοκολλητής 1 ΔΕ Οδηγός 1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΠΕ5 Χ Μ (Προϊστάμενος) 1 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Χ Μ ή ΠΕ4 Χημ. ή Βιολ. (Υπεύθυνος) 1 ΖΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΒΑΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΤΕ Τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΚΑΙ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγού 1 ΚΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΕ Καθαρίστρια 1 ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Χημικός (Υπεύθυνος) ΧΗΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 Χημικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων Ε Ε Λ 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. 1 ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 16 από 57

17 1 ΔΕ Παρασκ.Χημ.ή Βοηθ.Μικροβ.Εργ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ (Υπεύθυνος) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η/Μ 1 ΤΕ Αυτοματισμών ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΤΕ Μηχανολόγος 1 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΤΕ Μηχανολόγος 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤ. 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΓΙΑΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΤΣΙΟΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανουργός 1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός 1 ΑΓΛΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Π Μ (Υπεύθυνος) 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 1 ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ 1 ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 1 ΤΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΠΑΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγ. Βυτιοφόρ. 1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΤΣΙΓΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΑΡΜΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 ΠΛΑΚΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 17 από 57

18 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ5 Μηχανικός ή & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών (Δ/ντής) 1 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 ΠΕ5 Χ Μ ή 1 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ4 Χημικός ή Βιολόγος (Προϊστάμενος) ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Χημικός (Υπεύθυνος) 1 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 Χημικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων 1 ΔΕ Παρασκευαστής Χημικός 1 ΚΑΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ Παρασκευαστής Χημικός 1 ΔΕ Οδηγός (δειγματολήπτης) ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ4 Βιολόγος (Υπεύθυνος) 1 ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΤΕ Τροφίμων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΔΕ Παρασκευαστής Μικροβιολόγος 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΠΕ5 Η/Μ Μ ή Χ Μ (Υπεύθυνος) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ5 Μηχ.Περιβ. ή ΠΕ4 Επιστ. Περιβ. & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ Η/Μ ή Αυτ/σμών ή Δομ. Έργ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΠΕ5 Χ Μ ή Π Μ ή Η/Μ Μ ή Τ Μ ή 1 1 ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ Οικονομικών Επιστ. ΠΕ4 (Προϊστάμενος) 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΠΕ5 Μηχανικός 1 ΠΕ5 Μηχαν.Χωροτ.& Περιφ. Ανάπτ. 1 ΠΕ4 Οικ.& Περ.Αν.ή Αστ.& Περ.Αν. 1 ΠΕ4 Οικονομικών Επιστημών 1 ΠΕ4 Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 ΤΕ Δομ.Έργ. ή ΔΕ Εργοδηγ. ΜΤΕΣ 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ ΠΕ5 Μηχανικός ή 1 1 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πληροφορικής ΠΕ4 (Προϊστάμενος) 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ4 Πληροφ/κής ή ΤΕ Πληροφ/κής 1 ΠΕ5 Η Μ Μηχανικός Η/Υ 1 ΤΕ Γεωπληροφορ. ή Τοπογραφίας 1 ΤΕ Γεωπληροφορ. ή Τοπογραφίας 1 ΤΕ Δομικών Έργων ή Λογιστικής 1 ΣΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρον. ή Δικτύων 1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρον. ή Δικτύων 1 ΔΕ Λύκειο & ΙΕΚ Ειδ.Εφαρμ.Πληρ. 1 ΔΕ και γνώση χειρισμού Η/Υ 1 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 18 από 57

19 1.3 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης και Καταγραφή Αυτών Τα Μεταφορικά μέσα της ΔΕΥΑΜΒ είναι τα εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΔΙΚΥΚΛΟ 15 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 62 Η αξία κτήσης των μεταφορικών μέσων της ΔΕΥΑΜΒ ανέρχεται στο ποσό των Με το κλείσιμο των παγίων έως και 31/12/2006 η αποσβέσιμη αξία Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 19 από 57

20 τους είναι της τάξης των ,23. Δεδομένων των παραπάνω η αξία των μεταφορικών μέσων του οργανισμού υπολογίζεται στις ,50. Πίνακας 1.3: Τοποθέτηση Προσωπικού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΥΑΜΒ α/α ΑΚΙΝΗΤΟ α. ΒΟΛΟΣ Βόρειες Συνοικίες Περιοχή Θέση ακινήτου Διεύθυνση Εμβαδόν (m 2) οικοπέδου ή γηπέδου είδος δικαιώμ. α.1 Δεξαμενές Υδρ. Γηροκομείου Ανω Βόλος πλησίον Γηροκομείου Βόλου 2.534,18 ιδιοκτ α.2 Δεξαμενή Υδρ. Αγ. Γεωργίου Ανακασιά, Δήμου Ιωλκού θέση "ΔΑΣΑΚΙ" 74,80 ιδιοκτ α.3 Αντλ/σιο Υδρ. Αλεξάνδρου Α' Βόλος Αγ. Γεώργιος Ιωλκού παρόχθ. Κραυσ. ΘΕΟΔ. ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ 771,72 ιδιοκτ α.4 Αντλ/σιο Υδρ. Αλεξάνδρου Β' Βόλος Αγ. Γεώργιος Ιωλκού παρόχθ. Κραυσ. ΙΩΛΚΟΥ (ανάντι γέφ.αγ.παρ) α.5 Αντλ/σιο Υδρ. 5ο Πολωνικό Βόλος Κήπια ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ α.6 Αντλ/σιο Υδρ. 6ο Πολωνικό Βόλος Κήπια ΚΛΕΙΤΣΑ (~ ΙΑΤΡΙΔΗ) α.7 Αντλ/σιο Υδρ. Αλλης Μεριάς Άλλη Μεριά Ν.Α. & πλησίον νεκροταφ. Αγ. Γεω. Ιωλκού 576,50 ιδιοκτ α.8 Αντλ/σιο Υδρ. Νέας Δημητριάδας Βόλος Ν. Δημητριάδα ΔΙΟΣ τέρμα 406,17 ιδιοκτ α.9 Αντλ/σιο Υδρ. Αγ. Παρασκευής Βόλος Αγ. Παρασκευή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΩ ΡΟΔΟΥ 126,60 ιδιοκτ α.10 Αντλ/σιο Υδρ. 2ο Πολωνικό Βόλος Αγ. Παρασκευή ΣΑΜΟΥ τέρμα α.11 Αντλ/σιο Υδρ. 3ο Πολωνικό α.12 Αντλ/σιο Υδρ. 4ο Πολωνικό Βόλος Εργατικά Αγ. Παρασκευής Βόλος Εργατικά Αγ. Παρασκευής α.13 Εγκαταστάσεις Χατζηαργύρη Βόλος Χατζηαργύρη έναντι γηπέδου Σαρακηνού ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Περιφ/κός παρόχθ.κραυσ ,17 ιδιοκτ α.14. πρώην ΚΟΤΙΝΑ Βόλος Χατζηαργύρη ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Περιφερειακός 508,36 ιδιοκτ α.15 Αντλ/σιο Υδρ. ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗ Βόλος Αγ. Παρασκευή ΚΙΜΩΛΟΥ ενοικ. β. ΒΟΛΟΣ Κεντρικά β.1 Κτίριο Κωνσταντά 141 Βόλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 β.2 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α1 Βόλος Αγ. Κων/νος παραλία β.3 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α2 Βόλος Λιμεναρχείο παραλία (διαμ: 876,04) β.4 Κεντρικό Αντλ/σιο Ακαθάρτων Βόλος Κραυσίδων ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 982,60 ιδιοκτ β.5 Αντλ/σιο Ακαθ. Κραυσίδ. ( παλαιό ) Βόλος Κραυσίδων β.6 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλος Μπουρμπουλήθρα ,28 ιδιοκτ γ. ΒΟΛΟΣ Ν. Παγασές, Σωρός γ.1 Αντλ/σιο Υδρ. Ξηριά Ν. Παγασών Βόλος Ν. Παγασές 105,97 ιδιοκτ γ.2 Δεξαμενές Υδρ. Προφ. Ηλία Ν. Παγασών γ.3 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α3 Βόλος Ν. Παγασές γ.4 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Α4 Βόλος Ν. Παγασές γ.5 γ.6 Δεξ/νή Υδρ. Ν.Παγασών [ ιδιοκτ. Δ.ΙΩΛΚΟΥ ] Δεξαμ. αναρ. υποθαλάσσιου αγωγού κλπ ιδιοκτ Βόλος Ν. Παγασές 191,10 ιδιοκτ Βόλος Ν. Παγασές (θ:μαγούλες) Βόλος Σωρός ακρωτήριο "ΑΓΚΙΣΤΡΙ" γ.7 Αντλιοστάσιο Υδρ. "Μιμίκου" Βόλος Ν. Παγασές παραλιακή οδός γ.8 Δεξαμενή Υδρ. Σωρού Δ1 Βόλος Σωρός ΑΛΟΗΣ γ.9 Δεξαμενή Υδρ. Σωρού Δ2 Βόλος Σωρός ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 1.050,00 δ.χρεκμ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 20 από 57

21 δ. Ν. ΙΩΝΙΑ Βενιζέλου, Ξηρόκαμπος, Μελισ/κα, Φυτόκο, Σαρακηνός δ.1 Αντλ/σιο Υδρ. 1ο Ν.Ιων. Ν. Ιων. Αγ. Σπυρ.,έναντι ΔΕΗ δ.2 Δεξαμενή Υδρ. Α' Ν.Ιων. Ν. Ιων. έναντι σιδηρ. γραμ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤ. ΓΙΑΝ. ΔΗΜΑΚΗ τέρμα (πλησίον ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 805,50 ιδιοκτ 1.041,05 ιδιοκτ δ.3 Αντλ/σιο Υδρ. 2ο Ν.Ιων. & Δεξαμενή Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος 1.024,00 ιδιοκτ δ.4 Αντλ/σιο Υδρ. 3ο Ν.Ιων. Ματσάγγου Ν. Ιων. Ξηρόκ. όπισθ. Γεωπ.Σχ. ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 300,00 ιδιοκτ δ.5 Αντλ/σιο Υδρ. 4ο Ν.Ιων. Ματσάγγου Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος 620,00 ιδιοκτ δ.6 Δεξαμενή Υδρ. Λατομείου ( Δ4 ) Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος Μαδάρι ,76 ιδιοκτ δ.7 Αντλ/σιο Υδρ. Σούμπαση [ιδιοκτ: ΣΤ.ΣΟΥΜΠΑΣΗ] Ν. Ιων. Ξηρόκαμπος Νοβορός 300,00 δουλεία δ.8 Αντλ/σιο Υδρ. 6ο Ν.Ιων. Κλημ. Φυτόκου Ν. Ιων. Κλήμα Φυτόκου 286,00 ιδιοκτ δ.9 Δεξαμ. Υδρ. [ιδιοκτ. ΚΟΥΚΙΑΔΟΥ] Ν. Ιων. Κλήμα Φυτόκου 32,16 δουλεία δ.10 Δεξαμενές Υδρ. Σαρακηνού & ΥΗΣ Ν. Ιων. Μαδάρι ή Σγατζοπούρνι 7.500,43 ιδιοκτ δ.11 Αντλ/σιο Υδρ. 5ο Ν.Ιων. Αλιβέρι Ν. Ιων. Αλιβέρι ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 120,00 δ.12 δ.13 δ.14 δ.15 Αντλ/σιο Υδρ. 8ο Ν.Ιων. Γηπ. Μελισσ/κων Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Χαμηλή (ενδιάμεση) Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Υψηλή (νεκροταφ) Δεξαμενή Υδρ. Μελισσ/κων Προφήτη Ηλία Ν. Ιων. Μελισσ/κα Ν. Ιων. Μελισσ/κα (εντός) 44,52 ιδιοκτ Ν. Ιων. Μελισσ/κα (πλ.νεκροταφ) 42,25 ιδιοκτ Ν. Ιων. Μελισ. (θ.:μπακρατσά) 500,00 ιδιοκτ δ.16 Δεξαμενή Υδρ. Ν.Ιωνίας Βώκου Ν. Ιων. Μελισσ/κα (θ.:καβούρι) 5.165,04 ιδιοκτ δ.17 Αντλ/σιο Υδρ. 7ο Ν.Ιων. Φυτόκου δ.18 Αντλ/σιο Υδρ. 9ο Ν.Ιων. Πανθεσσαλικό δ.19 Αντλ/σιο Υδρ. 10ο Ν.Ιων. Αλιβέρι Ν. Ιων. Αλιβέρι πλησίον ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, πριν τον ΞΗΡΙΑ δ.20 Δεξαμενή Υδρ. Φυτόκου Ν. Ιων. Φυτόκο ε. Γλαφυρές, Κάρλα ε.1 Γεώτρηση Γλαφυρών Γ1 (Γήπεδο) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.2 Γεώτρηση Γλαφυρών Γ2 (Μαντριά) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.3 Δεξαμενή Υδρ. Γλαφυρών Δ1 (Κύρια) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.4 Δεξαμενή Υδρ. Γλαφυρών Δ3 (Υψηλή) Ν. Ιων. Γλαφυρές ε.5 Γεώτρηση Κάρλας Γ3 Κάρλα ( Κανάλια ) στ. Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.1 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙ.ΠΕ. Υψηλή Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.2 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙ.ΠΕ. Χαμηλή Α' ΒΙ.ΠΕ. στ.3 Δεξαμενή Υδρ. ΒΙΟ.ΠΑ. Α' ΒΙ.ΠΕ. ζ. Β' ΒΙ.ΠΕ. & ΚΑΜΠΟΣ ζ.1 Γεώτρηση Γ.9 (Β' ΒΙΠΕ) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ ζ.2 Γεώτρηση Γ.10 (Β' ΒΙΠΕ) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ (όπισθ. ΒΡΙ) ζ.3 Γεώτρηση Γ.8 (Χαλυβουργία) Κάμπος Β' ΒΙΠΕ Βόλου Λαρίσης, παραπλεύρως Χαλυβουργίας 3.557,86 ιδιοκτ ζ.4 Γεώτρηση Γ.1 Κάμπος Ριζόμυλος 1.087,02 ιδιοκτ ζ.5 Γεώτρηση Γ.2 Κάμπος Βελεστίνο 1.100,12 ιδιοκτ ζ.6 Γεώτρηση Γ.3 Κάμπος Βελεστίνο 992,15 ιδιοκτ ζ.7 Δεξαμενή Υδρ. Δ.3 Αρμάτων Κάμπος Βελεστίνο 258,14 ιδιοκτ ζ.8 Γεώτρηση πρώην ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 142,73 ιδιοκτ ζ.9 Γεώτρ.Γ4 & Αντλ/σιο Υδρ. ( αγροτεμ+δρομ ) Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ ,30 ιδιοκτ ζ.10 Γεώτρηση Γ.5 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 582,33 ιδιοκτ ζ.11 Γεώτρηση Γ.6 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 697,57 ιδιοκτ ζ.12 Γεώτρηση Γ.7 Κάμπος Αγ.Γεωργ.Φερ. 38,15 ιδιοκτ ζ.13 Οικόπεδο [ πρώην ΖΗΓΡΑ ] Κάμπος Αγ.Γεω.Φερ.(θ:Κασιανη) 5.000,00 ιδιοκτ ζ.14 Αντλ/σιο Ακαθάρτων Β' ΒΙ.ΠΕ. Κάμπος Β' ΒΙΠΕ ιδιοκτ Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Σελίδα 21 από 57

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΛΖΛ-ΝΓΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΛΖΛ-ΝΓΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/21-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 74/2013 Θέμα: «Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(03) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγεται για συζήτηση το 16ο θέμα που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού χρήσεως έτους 2015.

Εισάγεται για συζήτηση το 16ο θέμα που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού χρήσεως έτους 2015. Πρακτικό της με αριθμ. 6 ης / 2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 20 ης Απριλίου του έτους 2016. Σήμερα 20 Απριλίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ...5 Πίνακας 1.1: Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ...5 Πίνακας 1.2: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΩΣ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 513 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1. Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα. Πληρ. : Γιαννάκης Αθανάσιος. Τηλ. : 24323-50261. FAX : 24320-23306. e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 25/02/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 25/02/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.16 10:12:58 EET Reason: Location: Athens ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων της ΔΕΥΑΜΒ για 1 έτος»,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων της ΔΕΥΑΜΒ για 1 έτος», ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στο ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων της ΔΕΥΑΜΒ για (1) έτος», προϋπολογισμού 94.073,01 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Η αέναη επανάληψη του φυσικού κύκλου του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: 572050

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δημήτρης Κουτσιφέλης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Η ΔΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κιάτο, 24/01/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Αποφ.: 03/2014 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29 ΚΙΑΤΟ - 20200 : 2742026490 ΦΑΞ: 2742029432 e-mail: deyasik @ otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Απασχολούμενο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Στον Πειραιά σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πρωινή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα