Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ 5535/75769, 6570/85642, 6780/87698 Πληροφορίες : Χ. Γεωργιάδου Τηλέφωνο : Fax : Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 : Λάρισα Ηλ.ταχυδρομείο : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α 40) 2. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (A 35). 3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του Νόμου 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (A 180). 4. To N. 2783/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση κλπ και ιδιαίτερα το αρθρ. 25 παρ. 6, όπου ορίζεται ότι αντί των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 3, αρθρ.2 του Ν. 2685/1999 εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α & β βαθμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (A 107). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (A 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (A 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (A 38) «περί κανονιστικών πράξεων», σύμφωνα με την οποία, προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται αναγραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός ότι η προκαλούμενη, από την απόφασή μας αυτή, δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί για το σκοπό αυτό στους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και από τις πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (A 21). 8. Τους οργανισμούς των Νομαρχιών, Λάρισας, Μαγνησίας. Καρδίτσας και Τρικάλων. 9. Τις εισηγήσεις των Νομ. Αυτ/σεων Λάρισας με αριθμ πρωτ. 2250/ , Μαγνησίας με αριθμ πρωτ. 3761/ , Τρικάλων με αριθμ πρωτ. 2352/ & Καρδίτσας με αριθμ πρωτ. 1084/

2 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Ν.Α Λάρισας ανέρχεται στο ποσό των ,04, στην Ν.Α Μαγνησίας ,00, στην Ν.Α Τρικάλων ,00, στην Ν.Α Καρδίτσας ,00 και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους. 11. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Καθορίζουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης ανά Νομαρχιακή Αυτ/ση και Δ/νση, για εκτέλεση υπηρεσίας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες, ως εξής : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-ΚΤΗ/ΚΟΥ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 60 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 20 Ι.Δ.Ο.Χ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Ι.Δ.Ο.Χ 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 30 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 30 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 2

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 Ι.Δ.Α.Χ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 10 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 3

4 12. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ 19. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΟΣΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. 40 ΔΕ ΕΡΓ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓ/ΤΩΝ (ΚΑΠ) 20 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 4

5 20. ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ/ΠΣΕΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ 5 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΓΗΣ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΟΙΚ.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΤΟΠ. ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ 50 ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΔΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 5

6 ΔΕ ΔΑΚΤ/ΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΠ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 8. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΟΜΩΤΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ/ΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΜΑΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10 ΥΕ ΠΡΟΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 9. ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧ/ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 6

7 11. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 10 ΤΕ ΜΑΙΩΝ 10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡ. 50 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 30 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 7

8 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ) 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.) 50 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤ.) 20 ΔΕ Χ/ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ MΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 8

9 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧ/ ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΕΙ) 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨ. ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝ.ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ 10 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ. 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 40 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 20 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜ. ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 9

10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΤΕ ΤΕΧ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟΓΡ. 10 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛ. 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΝΣΗ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 15. ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 16. ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΛΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦ. 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 20 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 10

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΩΝ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22. Δ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.ΚΩΝ 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 50 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 11

12 25.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ. ΚΤΗΝΟΤΡ. 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 5. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ-ΠΑΜ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5 8. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ) 40 12

13 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 40 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ 5 ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 50 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΔΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΒΑΡ, ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ 40 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ &ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 13

14 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 Β. Το παραπάνω όριο ημερών ισχύει τόσο για τους μόνιμους υπαλλήλους όσο και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου. Γ. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των, κατά μήνα ημερών των παρακάτω, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των αναγκών μετακίνησής τους εκτός έδρας λόγω της φύσης της εργασίας τους, για τους εξής λόγους : α)γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επειδή, λόγω της θέσης τους πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν εκτός έδρας σε κάθε δεδομένη στιγμή για αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει στη χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β)μηχανικών γενικά, γεωλόγων, γεωτεχνικών γενικά, τεχνολογικών εφαρμογών, γεωπόνων, & εργοδηγών επειδή πρέπει να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης των έργων ανάλογα με την πρόοδο αυτών, η οποία δεν είναι ίδια καθ όλη τη διάρκεια του έτους για διάφορους λόγους. Επίσης παρίσταται ανάγκη μετακίνησής τους εκτός έδρας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων για εκτίμηση ζημιών, κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης κλπ. γ)κτηνιάτρων επειδή πρέπει να μετακινούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους διότι οι επιζωοτίες δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης. δ) Δασολόγων οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για την κάλυψη των αναγκών δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, οι οποίες ανάγκες δεν επιμερίζονται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του έτους, επειδή προκύπτουν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. ε)χειριστών, βοηθών χειριστών & λοιπών τεχνικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, που προκύπτουν από φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα. Για τις λοιπές περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν αναφέρονται παραπάνω, ο καταμερισμός των ημερών εκτός έδρας, που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή, ορίζεται ισομερής κατά μήνα. Δ. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης με βάση την αριθ. 3441/451/ απόφασή μας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14

15 15 Καλλιόπη Γερακούδη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2956 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64870/3772 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Π.Ε. Καβάλας έτους 2013.. 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3736/2017, ΦΕΚ 142/Β/

Αριθμ. 3736/2017, ΦΕΚ 142/Β/ 1 Αριθμ. 3736/2017, ΦΕΚ 142/Β/25.1.2017 Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, νια το έτος 2017. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2283 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 5 Ιανουαρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9/6 Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45437 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4494 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16133 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-10-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1476 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1089 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 142 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2613 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.... 1 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 45 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1759 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ανώτατου αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 31

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 31 ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1041 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 135 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό χους καθαριστές/καθαρίστριες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2615 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 64542/4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : όπως ο Π.Α. Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 12 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7011/21.10.2013 απόφα σης «Σύσταση Σχολικών Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3163 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19143 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το β εξάμηνο έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3803 17 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 467 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις επί του τελικού σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις επί του τελικού σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας, Πύργος 12 Δεκεμβρίου 2016 τηλ.: 2621363703 Αριθ. Πρωτ.: 38 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις επί του τελικού σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σε συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19091 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β /30.01.2017) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 338 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009 από φασης «Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων 7 Ιουνίου 2007 Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1)

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων 7 Ιουνίου 2007 Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) Περίληψη έγκρισης προσλήψεων 7 Ιουνίου 2007 Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) Έγκριση: α) πρόσληψης τετρακοσίων είκοσι (420) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43913 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4340 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1018/2016 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ υπέρβαση και προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42853 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4281 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91846 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1633 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 207 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 474 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της «Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45017 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 200 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 02 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 03 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 04 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση 100 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω

Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04.02 1 / 28 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:234 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. : 40003- ΑΓΙΑ Τηλ. : 2494350122 Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 0 0 Φεβρουαρίου 06 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 66/7 Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4559 21 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2 Λειτουργία Παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Π.Δ.Μ. 6. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Δ.Μ. 7. Υπεύθυνους διαβούλευσης

2. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Π.Δ.Μ. 6. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Δ.Μ. 7. Υπεύθυνους διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη : 30/08/2017 Αρ. Πρωτ. : 237 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Email Πληροφορίες fax : Πανδώρας 2 : 50100, Κοζάνη : 24610

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/Α 3 5 6 7 8 9 0 3 5 6 7 8 9 0 3 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΑΔΑ: 67Ρ7ΟΡ8Δ-8ΩΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09-01-2017 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36479 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3601 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3265 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

του Θεμιστοκλή Ιατρού

του Θεμιστοκλή Ιατρού του Θεμιστοκλή Ιατρού ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (26101) Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 161.84 Όχι (26101) Α Αθήνας (Δ.Ε.) (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 75.89 Όχι (26101) Α Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45741 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4512 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠ ΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1

Φ.Ε.Κ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Φ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΦΕΚ 85/Γ/200 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ. 780 Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μό νιμου προσωπικού στο Δήμο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου,

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ (πρ. 14/ ) - ανακοινοποίηση

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ (πρ. 14/ ) - ανακοινοποίηση ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ09 ΠΕ10 ή ΠΕ13 ΠΕ11 ΠΕ15 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α 1ο Γ/ΣΙΟ 1η +1 (+21) +1 (+20) +1 (+17) +1 (+22) +1 (+15) +1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (πρ. 16/ )

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (πρ. 16/ ) ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ09 ΠΕ10 ή ΠΕ13 ΠΕ11 ΠΕ15 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α 1ο Γ/ΣΙΟ 2ο Γ/ΣΙΟ 3ο Γ/ΣΙΟ 4ο Γ/ΣΙΟ ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΛΤ 1ο ΓΕΛ 2ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 21/2011 ΘΕΜΑ Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ Πρόταση Πίνακας Οµαδοποιηµένων Κλάδων και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Από 111 οµαδοποιηµένους κλάδους σε 78 Οµαδ. Κλάδους - 157 ειδικότητες. ΠΕ:51, ΤΕ:19, ΔΕ:08. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα