Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*"

Transcript

1 Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό Κατὰ τὴ βρεφική του ἡλικία, γράφουν οἱ βιογράφοι του, μολονότι δὲν εἶχε κἄν ἐπίγνωση τοῦ χρόνου καὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδας, τηροῦσε τὴ νηστεία τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς, ἀποφεύγοντας ὁλημερὶς τὸ θηλασμὸ ἀπὸ τὴ μητέρα του, καὶ μονάχα ἐλάχιστα θήλαζε τὸ βράδυ ἐκείνων τῶν δύο ἡμερῶν. Ἦταν προφανὲς ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, προγινώσκοντας τὴ μελλοντικὴ πορεία του, καθοδηγοῦσε τὸ παιδὶ νὰ τιμᾶ τὶς ἡμέρες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Ἡ θεία τούτη ἐπενέργεια κατὰ τὴ βρεφικὴ ἡλικία τοῦ Ἁγίου δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Καὶ ἄλλοι Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ βρεφική τους ἡλικία ἀπέφευγαν νὰ λαμβάνουν τὸ γάλα τῆς μητέρας τους Τετάρτη καί Παρασκευή, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος τῆς Μόσχας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Οὐστιάγκα (15ος αἰώνας), ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ Θαυμαστορείτης (5ος αἰώνας), ὁ Ὅσιος 1

2 Θεόφιλος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (19ος αἰώνας), ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος (20ὸς αἰώνας), ὁ Ἅγιος Ἰωακείμ τῆς Ἰθάκης κ.ἄ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ «οὐκ ἐκ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν» (Ἰωάν. α 13). Ὅταν ὁ μικρὸς Σωτήριος αὐτὸ ἦταν τὸ βαφτιστικὸ ὄνομά του ἔγινε ἑφτὰ χρονῶν, οἱ γονεῖς του τὸν ἔστειλαν στὸν παπᾶ νὰ μάθει τὰ γράμματα. Τὸ παιδί, χάρη στὴν εὐφυία του, τὴν ἐξαιρετική ἐπιμέλεια καὶ τὴ φιλομάθειά του, πολὺ γρήγορα κατάφερε νὰ γράφει καὶ νὰ διαβάζει. Καὶ εὐθὺς ἐπιδόθηκε στὴ μελέτη ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ἰδιαίτερα μάλιστα βιογραφιῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. «Ὡς ἀκάματος μέλισσα ἐνετρύφα εἰς τὸν εὐανθῆ λειμῶνα τῶν Ἁγίων Γραφῶν», γράφει ὁ Εὐθύμιος Καββαθᾶς στό βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου, ποὺ προσαρτᾶ στὴν Ἀκολουθία του. Ἡ ἔφεσή του πρὸς καθετὶ τὸ ἐκκλησιστικὸ ἦταν ἐμφανής. Καὶ στὸ χωριὸ εἶχαν νὰ μολογᾶνε γιὰ τὸ ἦθος, τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη του. Ὅλοι παραδέχονταν πὼς ἦταν τύπος καὶ ὑπογραμμὸς ἠθικῆς καί κοσμιότητας καὶ τὸν πρόβαλλαν γιὰ μίμηση στοὺς νέους. Ὰλλ ὁ Σωτήρης, σὰν διάβηκε τὴν ἐφηβική του ἡλικία μὲ συνεχὴ καὶ θαυμαστὴ πρόοδο στὰ γράμματα καὶ στὶς ἀρετὲς κοντὰ πάντοτε στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του, καμιὰ χαρὰ δὲν ἔβρισκε στὰ ἐγκόσμια. Στὸ νοῦ του καρφωμένη ἦταν ἡ μοναστικὴ ζωή. «Ἐπιθυμῶ πολὺ νὰ γίνω Μοναχός, εἶπε κάποια μέρα στοὺς γονεῖς του, ἐπειδὴ ὅλα σ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι μάταια καὶ φθαρτά. Ἀπόφασή μου νὰ πάω σὲ Μοναστήρι νὰ προσεύχομαι γιὰ τοὺς συνανθρώπους μου καὶ γιὰ τὴν ψυχή μου». Μάταια ἐκεῖνοι προσπάθησαν νὰ τὸν μεταπείσουν μὲ παρακαλετὰ καὶ δάκρυα. Ὁ νέος, ὑπακούοντας στὴ θεϊκὴ πρόσκληση, ποὺ τοῦ γύρευε τέλεια αὐταπάρνηση, δὲν ἔκανε βῆμα πίσω. Μὲ περίσσεια ἀποφασιστικότητα, ἀλλὰ καὶ πραότητα, τοὺς ἀποκά λυψε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ μυστικός του πόθος ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια, καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ μὴν ἔχουν ἀντιρρήσεις στὴν ἀπόφασή του καὶ νὰ μὴν ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον, γιατὶ ὁ Θεὸς δὲ θὰ τοὺς ἐγκατέλειπε. Συνετοὶ καὶ εὐσεβέστατοι ἄνθρωποι οἱ γονεῖς τοῦ φιλέρημου νέου, τελικὰ ὑποχώρησαν καὶ τοῦ εὐχήθηκαν μ ὅλη τὴν ψυχή τους. Ἀσπάστηκε τὸ χέρι τους καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν ἐρημιά. Ἀρχικὰ ὁ νεαρὸς ἐρημίτης ἀσκήτεψε στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγί 2

3 ας Παρασκευῆς, στὰ βορινὰ τοῦ χωριοῦ, μέσα σὲ πυκνό δάσος. Ἀργότερα τράβηξε δυτικὰ τοῦ χωριοῦ, στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ Κάρκαρα, μιὰ ὥρα μακριὰ ἀπὸ τὸ Ζέλι. Σὲ μιὰ δασωμένη καὶ ἐρημικὴ περιοχὴ ἀνάμεσα στὸ χωριὸ καὶ στὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἔχτισε μικρὸ Ναὸ ἀφιερωμένο στὸ Σωτήρα Χριστὸ καὶ ἕνα μικρὸ σπιτάκι μέσα σὲ μιὰ σπηλιά. Ἐκεῖ παρέμεινε ἀρκετὸ χρόνο διεξάγοντας τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα του μὲ προσευχές, δεήσεις καὶ ἀγρυπνίες. Τὴ σπηλιὰ μὲ τὰ ὑπολείμματα τοῦ μικροῦ σπιτιοῦ, ποὺ διασώζονται ἀκόμα σήμερα, οἱ κάτοικοι τοῦ Ζελίου ἀποκαλοῦν «Ἀσκηταριό». Ἐκεῖ ὁ νεαρὸς Ἀσκητὴς εἶχε τὴ θερμὴ συμπαράσταση τῶν συγχωριανῶν του, ἀλλά, δυστυχῶς, ὄχι μονάχα αὐτή. Εἶχε καὶ συνεχὴ παρενόχληση, ἀφοῦ καθημερινὰ οἱ συντοπίτες του τοῦ μετέφεραν ὅλα τὰ περίεργα καὶ τὰ παράξενα καὶ τὰ ἀπαράδεκτα ποὺ συνέβαιναν στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἠρεμία του, ἀποφάσισε ν ἀναζητήσει νέο ἐρημητήριο. Πῆγε στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, λίγα χιλιόμετρα νοτιανατολικὰ τῆς Ἀταλάντης, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ δὲν μπόρεσε νὰ παραμείνει περισσότερο ἀπὸ ἕξι μῆνες, ἀφοῦ οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι τὸν ἐπισκέπτονταν συχνά. Ὁ νεαρὸς Μοναχὸς ἀναζήτησε μακρύτερα νέο ἐρημητήριο στὸ Βυζαντινὸ Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ποὺ βρίσκεται στὸ ὄρος Σαγματᾶ τῆς Βοιωτίας. Σ αὐτὸ τὸ Μοναστήρι βρῆκε πράγματι τὴν ἡσυχία πού ποθοῦσε. Ἀπερίσπαστος ἐκεῖ δόθηκε ὅλος στὴν ἄσκησή του, τὴν ὁποία «ὡς διψῶσά τις ἔλαφος ἐζήτει νά εὕρῃ, πολλοὺς ἀλλάσσων τόπους», καθὼς γράφει ὁ Εὐθύμιος Καββαθᾶς. Ζοῦσε μέρα καὶ νύχτα μὲ προσευχὲς καὶ δεήσεις, μὲ ἀγρυπνίες καὶ γονυκλισίες, μὲ νηστεῖες καὶ δάκρυα, μὲ ταπείνωση καὶ ὑπομονή, μὲ ἄκρα ὑπακοὴ πάνω ἀπ ὅλα στὸν Ἡγούμενο, ἀλλὰ καὶ σ ὅλους τοὺς συνασκητές του. Καὶ πολὺ γρήγορα ξεπέρασε ὅλους σὲ κατορθώματα τῆς ἀσκήσεως, κυρίως σὲ ταπεινοφροσύνη καὶ πραότητα. Ὁ Ἡγούμενος Ὅσιος Γερμανός, βλέποντας τὴν πρόοδο στὴν ἄσκησή του, τὸν ἔκειρε Μοναχὸ καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἀγγελικὸ ὄνομα Σεραφείμ. Πολὺ σύντομα μάλιστα διέγνωσε τὶς πολλὲς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματά του καὶ τὸν προβίβασε σὲ ἀνώτερα ἀξιώματα, πρῶτα τοῦ Διακόνου καί ὕστερα τοῦ Πρεσβυτέρου. Ὁ Σεραφεὶμ ὡς Διάκονος ἀπὸ ταπεινοφροσύνη ἀρνιόταν νὰ δεχτεῖ τὸ δεύτερο ἀξίωμα καὶ γιὰ νὰ πειστεῖ, χρειάστηκαν παραινέσεις καὶ παρακλήσεις τῶν ἄλλων Πατέρων, ἀλλά, πρὸ παντός, πολλὲς 3

4 προσπάθειες ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμένου, ποὺ εἶχε βεβαιωθεῖ γιὰ τὶς ἱκανότητές του καὶ τὴ διάθεσή του νὰ βοηθήσει τοὺς πλανωμένους ἐκτὸς πίστεως. Δέκα χρόνια σ αὐτὸ τὸ Μοναστήρι ὁ Σεραφεὶμ ὡς Μοναχός, Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος, ἀγωνιζόταν καὶ τελειοποιοῦσε συνεχῶς τὸν ἑαυτό του. Γράφει ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς στὸ βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἐπισυνάπτει στὴν Ἀκολουθία του: «Καθώς ἡ πολύπονος μέλισσα συνάζει τὰ πλέον εὐώδη καί ὡραῖα ἄνθη εἰς κατασκευὴν τοῦ μέλιτος, τοιουτοτρόπως καὶ ὁ μακάριος οὗτος μαθητὴς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἐσύναζεν πᾶσαν ἀρετὴν εἰς τὸν ἑαυτόν του καί ἐκαλλωπίζετο». Ὡς Πρεσβύτερος τώρα ὁ Σεραφείμ ἐνδυνάμωσε τὸν ἀγώνα του μὲ προσευχές, ἀγρυπνίες καὶ ἐνάρετες πράξεις νὰ φτάσει σ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδο τῆς τελειώσεως, ὥστε ν ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἀξιώματός του. Τόσο εἶχε προοδεύσει στὶς ἀρετές του καὶ στὰ οὐράνια χαρίσματα, ποὺ ὄχι μονάχα ἔγινε τὸ ὑπόδειγμα στοὺς συνασκουμένους του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἄρχισε νὰ θαυματουργεῖ! Ἡ καλὴ φήμη τῆς ζωῆς καὶ τῶν θαυμάτων του ἄρχισε νὰ διαδίδεται στὰ γύρω χωριὰ καὶ ὁ κόσμος ἄρχισε νὰ τὸν πολιορκεῖ. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἔκρινε πὼς ἦταν καιρὸς πιὰ ν ἀναζητήσει νέο Ἡσυχαστήριο, ἀλλὰ καὶ νέο πεδίο χριστιανικῆς δράσης. Ζήτησε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο ν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Μονα στήρι καὶ ἐκεῖνος τοῦ τὸ ἐπέτρεψε. Φεύγοντας ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ Σαγματᾶ, «μετέβη πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Δομπόν», ὅπως γράφει ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος. Παρόμοια μᾶς πληροφορεῖ καὶ ὁ Καββαθᾶς: «Πολλὰ δὲ διαμετρήσας διαστήματα καὶ πολλὰ διελθὼν ὄρη, ἔφθασεν εἰς τὸν δυτικῶς τοῦ Ἑλικῶνος κείμενον λόφον, ἐν τῇ τοποθεσίᾳ Δομπού». Ὡστόσο, πρὶν ἐγκατασταθεῖ ὁριστικὰ στὴ Δομβού, τοπικὴ παράδοση στὸ χωριὸ Ἅγιος Σεραφεὶμ τῆς Λοκρίδας, πολλὰ σημεῖα τοῦ Ἁγίου (ὡς) καὶ ἀποκάλυψη κατερειπωμένου Ναοῦ κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἐμπεδώνουν τὴν ἄποψη ὅτι πρῶτα ὁ Σεραφεὶμ παρέμεινε κάποιο διάστημα κοντὰ στὸ χωριὸ Δερβισάδες, ποὺ μερικοὺς αἰῶνες ἀργότερα ἔλαβε τ ὄνομά του. Στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ «Δομβού» ρίζωσε γιὰ πάντα ὁ Μοναχὸς Σεραφείμ. Σ αὐτὴ τὴν ἐρημιά, «ὥσπερ ἔλαφος διψῶσα, ἐν ταῖς ἐρήμοις περιπολῶν, τὴν πηγὴν τὴν ἀείζωον εὗρεν ὁ ἀοίδιμος», 4

5 ὅπως ψάλλει ὁ ὑμνογράφος του, ἔχτισε ἕνα μικρὸ Ἐκκλησάκι τιμώμενο ἐπ ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ λίγα κελλιά ἕνα μικρὸ δηλαδὴ Μοναστηράκι σύναξε κοντά του λίγους μαθητὲς καὶ τοὺς δίδαξε γιὰ δέκα ὁλόκληρα χρόνια. Ἐκεῖ κοντὰ κατοικοῦσαν λιγοστοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἀποζοῦσαν ἀπὸ τὶς ληστεῖς καὶ τὶς ἁρπαγές. Ὁ Σεραφεὶμ μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα μὲ τὶς διδασκαλίες του τοὺς ἔπεισε ν ἀλλάξουν ζωή. Καὶ ἐνῶ πρὶν στὰ χέρια τους κρατοῦσαν τ ἅρματα, στὸ ἑξῆς βαστοῦσαν κομποσκοίνια σὰν Καλόγεροι! «Οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε 20). Τὴν ἴδια περίοδο εἶχε φουντώσει στὰ ρουμελιώτικα βουνὰ ἡ κλεφτουριὰ καὶ θεωροῦμε βέβαιη τὴν παροχὴ συνδρομῆς στοὺς κλέφτες ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμένου Σεραφείμ. Ἄλλωστε ἔτσι μονάχα μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ ἡ μεγάλη ἐχθρότητα τῶν Τούρ κων γιὰ τὸ ἄτομό του. Ὁ Ἅγιος ἀπόφευγε τήν προσωπική του προβολὴ καὶ ποθοῦσε νὰ ζεῖ, ὅπως εἴπαμε καὶ παραπάνω, μὲ ταπεινοφροσύνη. Ἀλλ ὅσο ἡ μεγάλη ταπεινοφροσύνη του τὸν ὁδηγοῦσε ἀπὸ ἐρημιὰ σ ἐρημιά, τόσο καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀναδείκνυε τὰ χαρίσματά του. Ὅσο ἐκεῖνος ἐπεδίωκε τὴν ἀφάνεια, τόσο ὁ Θεός περισσότερο τὸν πρόβαλλε καὶ τὸν ἐδόξαζε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ποὺ συνέρρεαν κοντά του ν ἀκούσουν τὸ λόγο του καὶ νὰ τοῦ ζητήσουν βοήθεια γιὰ τὰ προβλήματά τους. Τοῦ Χριστοῦ ὁ λόγος, ὅτι ὁ ὁλοφώτεινος λύχνος θέση ἔχει μονάχα «ἐπί τῆς λυχνίας», βρῆκε καὶ ἐδῶ τὴν ἐφαρμογή του. Ἀλλὰ λυχνία ἐδῶ ἦταν ὁ Ἑλικώνας, καὶ λύχνος μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ὁ Ὅσιος Σεραφείμ. Ὅμως ἡ μεγάλη κοσμοσυρροὴ καὶ ἐδῶ τάραξε τὴ γαλήνη τοῦ Ὁσίου. Δὲν μποροῦσε ν ἀσκεῖ τὰ πνευματικὰ καθήκοντά του καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ ἤρεμα μὲ τοὺς μαθητές του. Γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει λοιπὸν τὴν ἠρεμία του ἀναγκάστηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ ὁλόκληρη δεκαετία νὰ ἐγκαταλείψει τὸ μικρὸ μοναστήρι του καὶ νὰ καταφύγει σὲ μιὰ κορυφὴ τοῦ Ἑλικώνα, ποὺ βρίσκεται στὰ βορειοδυτικὰ τοῦ βουνοῦ, δυὸ ὧρες μακριὰ ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, στὴν τοποθεσία ποὺ σήμερα ὀνομάζεται «Κελλί τοῦ Ἁγίου». Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ δὲν παρέμεινε γιὰ πολὺ σ αὐτὴ τὴν κορυφή. Ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ τὸν καλοῦσε νὰ κατέβει πάλι στὰ χημηλὰ καί ἐκεῖ νὰ χτίσει Μοναστήρι, ὅπου θὰ ἔβρισκαν πνευματικὸ καταφύγιο οἱ ἄνθρωποι. Κατέβηκε πράγματι χαμηλότερα καὶ κάλεσε καὶ πάλι κοντά του τοὺς μαθητές του. Καὶ 5

6 ἄρχισε νὰ χτίζει καινούργιο Μοναστήρι σὲ μέρος ἀνήλιο καὶ κακοτράχαλο. Ἐνῶ προχωροῦσαν οἱ ἐργασίες, ἐμφανίζεται σ αὐτὸν ἡ Παναγία καὶ τὸν διατάσσει νὰ ἐγκαταλείψει τὴν προσπάθεια σ αὐτὸν τὸν ἀκατάλληλο τόπο καὶ νὰ χτίσει τὸ Μοναστήρι στὸ χωριὸ Δομβού. Ἐκτελώντας τὴ διαταγὴ τῆς Παναγίας, ἐπισκέπτεται τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τοὺς ἀνακοινώνει τὴ θέλησή της καὶ τοὺς γυρεύει νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναγκαία γῆ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ μοναστηριοῦ. Οἱ κάτοικοι τῆς Δομβοῦς συζήτησαν τοὺς ὅρους τῆς ἀγοραπωλησίας, συμφώνησαν στὴν τιμὴ καὶ τελικὰ πούλησαν στὸν Ἅγιο ὅση ἔκταση χρειαζότανε γιὰ τὸ Μοναστήρι του.. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὁ Ἅγιος μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη (1596) καὶ ἔλαβε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ ἀνοικοδόμηση Μοναστηριοῦ. Ἐπέστρεψε στὴ Δομβοὺ καὶ ἄρ χισε νὰ χτίζει τό Σταυροπηγιακὸ Μοναστήρι του ἐπ ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπως τοῦ εἶχε ὁρίσει ἡ Παναγία. Πράγματι, ἡ ἀνοικοδόμηση ὁλόκληρου τοῦ Μοναστηριοῦ Ναοῦ, κελλιῶν καὶ λοιπῶν βοηθητικῶν χρόνων ὁλοκληρώθηκε τὸ Ἀλλά δὲν ὑπάρχει δράση τοῦ χριστιανοῦ χωρὶς τὴν ἀντίδραση τοῦ διαβόλου. Πράγματι, κάποιοι χωρικοὶ διέβαλαν στό Βοεβόδα τῆς Λιβαδειᾶς τὸν Ἅγιο ὡς ψεύτη καί ραδιοῦργο καὶ τὸν κατήγγειλαν ὅτι ἐξαπάτησε τοὺς κατοίκους τῆς Δομβοῦς καὶ τοὺς ἀφήρεσε τὰ κτήματα ἀντὶ πινακίου φακῆς. Ἀκούοντας τὶς κατηγορίες ὁ 6

7 βοεβόδας ἀγρίεψε καὶ ἔστειλε τρεῖς στρατιῶτες νὰ συλλάβουν τὸν Ἅγιο (στὴν περίοδο ) καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν δέσμιο στὴ Λιβαδειά, γιὰ νὰ τοῦ ἐπιβάλει τὴ δέουσα τιμωρία. Σὰν ἔφτασαν οἱ στρατιῶτες στὸ Μοναστήρι, ἐξύβρισαν τὸν Ἅγιο μὲ προσβλητικὰ λόγια, τὸν βασάνισαν σκληρὰ καὶ τοῦ κατάφεραν ἕνα τόσο τρομακτικὸ χτύπημα στὸ κεφάλι, ποὺ ἄνοιξαν τρύπα στὸ κρανίο του καὶ τὸν ἄφησαν μισοπεθαμένο! Μόλις ὁ Ἅγιος συνῆλθε ἀπὸ τὸ χτύπημα τοῦ ἔδεσαν τά χέρια, τὸν πῆραν μαζί τους καὶ κίνησαν γιὰ τὴ Λιβαδειά. Οἱ πόνοι τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὸ τραῦμα στὸ κεφάλι του ἦταν ἀφόρητοι καὶ μὲ μεγάλη δυσκολία κατάφερνε νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ. Ἡ ζέστη ἀνυπόφερτη. Καὶ μετὰ ἀπὸ μιᾶς ὥρας ὁδοιπορία οἱ στρατιῶτες δίψασαν, ἀλλὰ νερὸ δὲν εἶχαν στάλα. Στὴ θέση Παμπλούκι κοντοστάθηκαν καὶ οἱ δυὸ ἀπ αὐτοὺς ἄρχισαν νὰ ψάχνουν τριγύρω γιὰ καμιὰ πηγή. Ἀλλὰ πηγὴ δὲν ὑπῆρχε. Οἱ Τοῦρκοι ἀγρίεψαν καὶ ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ χτυποῦν τόν Ἅγιο. Τὸν θεώρησαν ὑπαίτιο τῆς ταλαιπωρίας τους καὶ ἀπειλοῦσαν νὰ τὸν ἐξοντώσουν. Ὁ Ἅγιος βογγοῦσε ἀπὸ τοὺς πόνους του καὶ ἀπὸ τὴν κούραση τοῦ δρόμου, ἀλλὰ δὲν μνησικάκησε ἐναντίον τῶν σκληρόκαρδων τυράννων του. Μονάχα τοὺς ζήτησε ἄδεια νὰ προσευχηθεῖ στὸ Θεό, γιὰ νὰ τοὺς ἀνακουφίσει ἀπὸ τὴ δίψα. Κορακιασμένοι ἐκεῖνοι τοῦ τὸ ἐπέτρεψαν. Ὁ Ἅγιος γονάτισε καὶ προσευχήθηκε μὲ θέρμη στὸ Θεό. Ὕστερα πῆρε τὸ ραβδί του καὶ χτύπησε τὸ βράχο ὅπως ὁ Μωυσῆς στὸ Σινᾶ. Ἀπὸ τὴ ρίζα τοῦ βράχου ἀνάβρυσε νερό! Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες ὅρμησαν νὰ ξεδιψάσουν. Ἤπιαν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ διαυγέστατο καὶ δροσερὸ νερό, ποὺ καὶ σήμερα ἡ πηγὴ σὲ μορφὴ ρηχοῦ πηγαδιοῦ χαρίζει στοὺς περαστικούς, καὶ συνέχισαν τὴν πορεία τους γιὰ τὴ Λιβαδειά. Ἀλλὰ τώρα ἔδειχναν μετανιωμένοι γιὰ τὴν προηγούμενη ἀπαίσια συμπεριφορά τους πρὸς τὸν Ἅγιο. Ἀπὸ τὸ θαῦμα ποὺ εἶχε ἐπιτελέσει μπροστὰ στὰ μάτια τους εἶχαν πεισθεῖ πλέον πὼς ὄχι μονάχα καμιὰ κατηγορία δὲν βάραινε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλ ὅτι ὁ ἵδιος ἦταν καὶ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Φύλακες καὶ δεσμώτης συνέχισαν τὴν ὁδοιπορία τους γιὰ τὴ Λιβαδειά. Πιὸ πέρα οἱ στρατιῶτες εἶδαν νὰ πετοῦν γύρω τους ἀγριοπερίστερα καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν καταπάνω τους. Ἄδειασαν τὰ ντουφέκια τους, μὰ τίποτα δὲν κατάφεραν. Καὶ τότε ὁ Ὅσιος Σεραφείμ τοὺς παρακάλεσε νὰ μὴν πυροβολοῦν, δηλώ- 7

8 νοντάς τους ὅτι ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἔδινε ζωντανὰ πουλιά. Πράγματι, προσευχήθηκε ξανὰ στὸ Θεό, καὶ στὰ ἁπλωμένα χέρια του ἦρθαν καὶ κάθισαν τρία ἀγριοπερίστερα. Ὁ Ἅγιος ἔδωσε στὸν καθένα τους ἀπό ἕνα περιστέρι. Κατάπληκτοι οἱ Τοῦρκοι καὶ ἀπ αὐτὸ τὸ δεύτερο θαῦμα, κατὰ μία ἐκδοχή, τὴν ὁποία καταγράφει ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος, ἄφησαν ἐλεύθερο τὸν Ἅγιο. Κατ ἄλλη ἐκδοχή, τὴν ὁποία καταγράφει ὁ μακαριστὸς ἱερέας Κωνσταντίνος Ζελιαναῖος σὲ σύντομη μελέτη του τὸ 1947, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβαιώνει ὁ σημερινὸς Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Δομβοῦς Παχώμιος, ὁ Ἅγιος Γέροντας δὲν δέχτηκε τὴν ἀπελευθέρωση, λέγοντάς τους ὅτι ὄφειλαν νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἐντολή τοῦ Βοεβόδα, γιὰ νὰ μὴκινδυνέψουν οἱ ἴδιοι. Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ ὁδηγήθηκε στὴ Λιβαδειὰ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή. Ὁλόκληρη ὅμως τὴ νύχτα ἡ γῆ ἐκεῖ ἐσείετο, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βοεβόδα ἔβλεπαν τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ν ἀναδίνει φῶς καὶ πληροφόρησαν σχετικὰ τὸν ἀφέντη τους! Φοβισμένος ὁ Τοῦρκος διοικητὴς ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτά, ὄχι μονάχα τὸν ἀπελευθέρωσε, ἀλλὰ ἔδωσε καὶ ἐντολὴ ν ἀπομακρυνθοῦν οἱ λιγοστὲς οἰκογένειες, ποὺ ἀπέμεναν κοντὰ στὸ Μοναστήρι, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἐνοχλοῦν. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἐπέστρεψε στὴ Δομβού. Βρῆκε τοὺς μαθητές του βυθισμένους στὴν ἀπελπισία, ἐπειδὴ πίστευαν πὼς δὲ θὰ ξανάβλεπαν τὸ δάσκαλό τους. Τοὺς μίλησε μὲ θέρμη γιὰ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ὁποίου ἀπελευθερώθηκε, καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ συνεργαστοῦν μὲ περισσότερο ζῆλο, ὥστε χωρίς καθυστέρηση νά προχωρήσει τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ ἦταν ἐπιθυμία τῆς Παναγίας. Τ ὄνομα τοῦ Ἁγίου ὡς θαυματουργοῦ ἔφτασε στὰ πέρατα τῆς τότε τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας καὶ «συνάθροισε ἀπὸ πολλὰ μέρη πολλοὺς ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου» καί ἄλλον κόσμο, ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ παντοῦ νὰ ζητήσει τὴ βοήθειά του καὶ νὰ πάρει τὴν εὐλογία του. Ἔτσι ἡ κακοτράχαλη ἐρημιὰ τῆς Δομβοῦς, ποὺ πρωτύτερα ἦταν ὁρμητήριο ληστῶν, τώρα μεταβλήθηκε σὲ τόπο ἐνάρετων καὶ καλλιεργημένων ἀνθρώπων, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ συγγράματα, τὰ γραμμένα σὲ μεμβράνες καὶ χαρτί, ποὺ λείψανά τους περισώθηκαν μέχρι σήμερα στὴ Μονή. Τόσοι πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἦρθαν στὴ Δομβοὺ γιὰ τὴν ἄσκηση πνευματικῶν ἀγώνων, ὥστε τὸ Μοναστήρι, ποὺ μόλις εἶχε χτιστεῖ, ἦταν ἀνεπαρκὲς γιὰ νὰ τοὺς χωρέσει. Ἔτσι, πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναγκάζονταν νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ 8

9 καταφεύγουν στὴν ἐρημιά. Οἱ ἐργασίες ἐπιταχύνθηκαν καὶ τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μοναστηριοῦ τέλειωσε σύντομα. Ὁ ἄγριος βασανισμὸς τοῦ Ἁγίου καί αὐτὸ τὸ φοβερὸ χτύπημα στὸ κεφάλι του φαίνεται πὼς συντόμευσαν τὴ ζωή του. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, προβλέποντας τὴ μετάβασή του στὴν οὐράνια πατρίδα, κάλεσε κοντά του τοὺς πολλοὺς καὶ ἀγαπημένους του μαθητές. Μὲ τὴν ἀδυνατισμένη φωνή του, ποὺ πάλλονταν ἀπὸ συγκίνηση, τοὺς ἀπεύθυνε τὶς τελευταῖες παραινέσεις του καὶ τοὺς εὐλόγησε. Ὕστερα κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸ Θεό, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε καὶ λάτρευε ἀπὸ τὴ βρεφική του ἡλικία. Μετὰ τὴν κοίμησή του οἱ μαθητές του παρέλαβαν τὸ καταπονημένο σῶμα του καί τὸ ἐνταφίασαν στὴν τοποθεσία, ποὺ ὁ ἴδιος τοὺς εἶχε ὑποδείξει ὅταν ζοῦσε στὸ παλιὸ Μοναστήρι. Ἐκεῖ ἕνας Μοναχός, ταγμένος ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα, φύλαγε τὸν τάφο μὲ τὸ σεπτὸ Λείψανο μέρα νύχτα γιὰ δυὸ ὁλόκληρα χρόνια, γιὰ νὰ μὴ τὸν συλήσουν. Κατὰ τὸ διετὲς ἐκεῖνο διάστημα, θεῖο φῶς φώτιζε κατὰ τὶς νύχτες τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου, ποὺ φανέρωνε τὴ θεία Χάρη, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὸ Θεὸ παρρησία τοῦ Ἁγίου, καὶ ὁδηγοῦσε ἀναρίθμητους πιστοὺς κοντά του, οἱ ὁποῖοι μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὸν παρακαλοῦσαν γιὰ χίλια δυὸ προβλήματά τους. Μετὰ τὰ δύο χρόνια ἔγινε ἡ ἐκταφὴ ἀπὸ τοὺς Μοναχούς τῶν Λειψάνων του, ποὺ εὐωδίαζαν, καὶ ἡ ἀνακομιδὴ καί κατάθεσή τους ὡς θησαυροῦ ἀδαπάνητου στὸν Πρόναο τοῦ καινούργιου Μοναστηριοῦ, τὸ ὁποῖο μέ τόσους κόπους κατόρθωσε ν ἀνεγείρει. Ὁ Ἅγιος τελεύτησε τὸ βίο του στὶς 6 Μαΐου 1602, ἡμέρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τὸ μεσημέρι, σὲ ἡλικία 75 ἐτῶν. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Ζελιαναῖος ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα σχετικὰ μὲ τὸ χρόνο τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου: Τὸ ἔτος 1602 τὸ Πάσχα ἦταν στὶς 4 Ἀπριλίου καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστὴ στὶς 28 τοῦ ἴδιου μήνα. Τὸ 1601 τό Πάσχα ἦταν στὶς 12 Ἀπριλίου καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστή στὶς 6 Μαΐου. Ἄρα ὁ Ὅσιος ἐκοιμήθη στὶς 6 Μαΐου 1601 καὶ ὄχι τοῦ Ἡ παραπάνω ἔνσταση βρίσκεται ἐν δικαίῳ, ἐκτὸς καὶ ἄν ἡ ταύτιση τῆς ἡμέρας κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν ἡμέρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἔγινε αὐθαίρετα ἀπό Μοναχούς, ποὺ ἔζησαν μεταγενέστερα στό Μοναστήρι, πράγμα δυσεξακρίβωτο Τὰ εὐωδιάζοντα ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ σώζονται 9

10 σήμερα στὸ Μοναστήρι του, τὸ ἀφιερωμένο στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. Πολλὰ εἶναι τὰ θαύματα ποὺ πραγματοποιήθηκαν καὶ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ αὐτά. Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ: Ἐκ γῆς ἀνατείλασα, ὡς τῆς Ἑλλάδος βλαστός, ἡ πάντιμος κάρα σου, Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, ἐκβλύζει ἰάματα καί ἐκπλήττει ἡμᾶς τούς πόθῳ τιμῶντας σε. Ὅθεν σοι τῇ σορῷ σου εὐλαβῶς προσιόντες, λαμβάνουσι θεραπείαν καί ἰάσεις τελείας. Διό σε τιμῶμεν πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. Πρόσθετα στοιχεῖα Τὴν ἐντολή του νὰ τηρεῖται στὸ Μοναστήρι «ἄβατον» γιὰ τὶς γυναῖκες φυλάσσουν ἀκόμα σήμερα οἱ Μοναχοί. Γιὰ τὴν προσευχὴ τῶν γυναικῶν, ποὺ φτάνουν ὥς τὸ Μοναστήρι, διατίθεται ὁ ναΐσκος τῆς Παναγίας, ποὺ βρίσκεται ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου. Σ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ποὺ ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἔζησε στὴ Δομβού, ἡ ἁγιότητά του ἀκτινοβολοῦσε καὶ ὁ κόσμος συνέρρεε ἀπὸ μακρυὰ γιὰ βοήθεια. Ὁ Ἅγιος εἶχε λάβει ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς ἰάσεως, τὸ χάρισμα τῆς διόρασης, τὸ χάρισμα νὰ ἐκβάλλει δαιμόνια, τὸ χάρισμα νὰ διασώζει τὶς καλλιέργειες ἀπὸ καταστρεπτικὰ ἔντομα, τὸ χάρισμα ν ἀνατρέπει φυσικοὺς νόμους καὶ ἄλλα. Τὰ θαύματά του ἦταν πολλά, κυρίως θεραπεῖες ψυχικὰ ἤ σωματικὰ ἀρρώστων. Οἱ δύο βιογράφοι του Νεόφυτος Μεταξᾶς καί Εὐθύμιος Καββαθᾶς καταγράφουν πολλὰ ἀπὸ τὰ θαύματά του. Ἀναφέρομε μονάχα τὸ παρακάτω: Οἱ Ἀθηναῖοι κάλεσαν τὸν Ἅγιο ν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὶς ἀκρίδες, ποὺ κατέστρεφαν τὰ σπαρτά τους καὶ τοὺς εἶχαν ὁδηγήσει στὴν ἀπόγνωση. Ὁ Ἅγιος ἔφτασε στὴν Ἀθήνα καὶ ὁδηγήθηκε στὸ παραλιακὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Πόρτο Δράκο (Πειραιά). Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἔγινε λιτανεία, κλῆρος καί λαὸς ἔψαλλαν τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου». Ὁ Ἅγιος ἔβαλε τὸν Σταυρὸ στὴ θάλασσα. Καὶ τότε τὰ σμήνη τῶν ἀκρίδων ὅρμησαν κατὰ τὴ θάλασσα καὶ πνίγηκαν στὰ νερά της! Βλέποντας τὸ θαῦμα πολλοὶ χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ Τοῦρκοι, πῆραν νερὸ ἀπὸ τὴ θάλασσα ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶχε τὴ γεύση πόσιμου νεροῦ! καὶ τὸ ἤπιαν καὶ γιατρεύτηκαν ἀπὸ ἀρρώστειες τους. Οἱ Ἀθηναῖοι χάρισαν στὸν 10

11 Ἅγιο ἕναν πολύτιμο Σταυρὸ καὶ πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση καὶ διακόσμηση τοῦ Μοναστηριοῦ του. Ἔστειλαν μάλιστα στὴ Δομβοὺ καὶ τεχνίτες γιὰ τὸ λόγο αὐτό. Ὁ Νεόφυτος προσθέτει ὅτι ἔστειλαν καὶ οἰκοδόμους γιὰ νὰ χτίσουν μεγαλύτερο καὶ καλύτερο τὸ Μοναστήρι, «ὡς ὁρᾶται σήμερον». Οἱ Ἀθηναῖοι, ἐκδηλώνοντας τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὸν Ἅ γιο μετὰ τὸν θάνατό του, ἔχτισαν στὸ ἄνω Φάληρο (σημερινὴ Καλλιθέα) Ναό τιμώμενο ἐπ ὀνόματί του. Ὁ Ναός αὐτὸς σήμερα, δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει. Ἡ Εἰκόνα ὅμως τοῦ Ἁγίου στόν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλλιθέας καὶ ἡ τοπικὴ παράδοση τῶν ντόπιων μαρτυροῦν τὸ θαυμαστὸ πέρασμα τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὴν περιοχή. Ἔκτοτε οἱ Αθηναῖοι, καὶ κυρίως ἡ γεωργικὴ τάξη, γιὰ πολλὰ χρόνια ἑόρταζαν πανηγυρικότατα τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου κάθε 6η Μαΐου. Τό Μοναστήρι του, μολονότι ἀφιερωμένο στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται Μονὴ Ὁσίου Σεραφείμ, λόγῳ τῶν ἄπειρων θαυμάτων τοῦ κτίτορά της. Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς εἶναι βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, τετρακιόνιο μέ τροῦλλο. Ἡ ἀρχαιότερη εἰκόνα τῆς Μονῆς εἰκονίζει τὸν Ὅσιο Σεραφεὶμ καὶ φιλοτεχνήθηκε τὸ 1648, δηλαδὰ σαράντα ἕξι χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του. Εἶναι ἄγνωστου ἁγιογράφου, διαφορετικῆς τεχνοτροπίας ἀπὸ τὶς ἄλλες καὶ ἔχει χαρακτηριστεῖ «Παλλάδιο τῆς Μονῆς». Τὸ Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ Δομ βοῦς κατὰ τὸ 1821 γίνεται ὁρμητήριο ἐπιχειρήσεων καὶ ἐνισχύει τὸν Ἀγώνα μὲ πολλοὺς τρόπους. Σ αὐτὸ προσέτρεξαν καὶ ζήτησαν τὴ βοήθειά του πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς τοῦ Ἀγώνα καὶ σ ὅλους αὐτοὺς τὸ Μοναστήρι τὴν παρέσχε ἀφειδώλευτα. Πέρα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀρωγὴ καὶ τὴν ἐνίσχυση σὲ τρόφιμα, ἡ Μονὴ παρεῖχε στοὺς ἐπαναστάτες κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11

12 Ἀγώνα καὶ νοσηλευτικὲς ὑπηρεσίες στοὺς ἀγωνιστές, ὅπως ἔκανε καὶ καθ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς. (Τοῦτο ἦταν μιὰ μακρὰ καὶ γενικότερη παράδοση γιὰ τὰ Μοναστήρια τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου). Γύρω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι ἔγιναν πολλὲς μάχες Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Κατὰ τὸ 1826 ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης, ἐκστρατεύοντας ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα πρὸς τὴν Κεντρικὴ Ρούμελη, τοποθέτησε σ αὐτὸ φρουρὰ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Νικόλαο Μπαρμπιτσιώτη, γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὶς κινήσεις τοῦ Κιουταχῆ. Μὲ ἐπιθέσεις του ὁ Κιουταχὴς στὶς 15 καί 17 Νοεμβρίου ἀπέτυχε νὰ καταλάβει τὸ Μοναστήρι. Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες παραμονὲς τῆς μάχης στὴν Ἀράχωβα ἀφηγεῖται ὁ Νεόφυτος, μέγας ἐπαναστάτης καὶ αὐτὸς στὸ μεγάλο Ἀγώνα, ὁ εὐσεβὴς Καραϊσκάκης πέρασε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, προσκύνησε μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ εἶπε: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, βοήθησέ με! Ἐπειδὴ μπορεῖς, γιατὶ ἔχεις πολλὴ παρρησία πρὸς τὸν φιλάνθρωπο Θεό, γιὰ νὰ καταστραφοῦν οἱ ἐχθροί, μὲ τὴν ἐκστρατεία μου ἐναντίον τους. Ὅλη ἡ ἐλπίδα μου καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ στρατοῦ μου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική σου προστασία, Ἅγιε Σεραφείμ. Τίποτε δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτύχω ἐγὼ δίχως τὴ δική σου θερμὴ προστασία καὶ ἀντίληψη». Καὶ ἀφοῦ ἀσπάστηκε τὴν ἱερὴ Εἰκόνα μ εὐλάβεια, βγῆκε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι καὶ ἐκστράτευσε ἐναντίον τῶν Τούρκων, ποὺ εἶχαν ὀχυρωθεῖ στὴν Ἀράχωβα. Τοὺς κατενίκησε, σκοτώνοντας καὶ τὸν ἀλβανὸ ἀρχηγό τους Μουστάμπεη, σημαντικὸ ἀξιωματικὸ τοῦ στρατάρχη Κιουταχῆ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγαλειώδη νίκη ὁ Καραϊσκάκης καὶ οἱ στρατιῶτες του εὐχαρίστησαν καὶ τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ καὶ μαζί τους οἱ ἀπελευθερωμένοι Ἕλληνες. Περίλαμπροι Ναοὶ ἐπ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ στολίζουν σήμερα τὴ γενέτειρά του, τό Λοκρικὸ χωριὸ ποὺ φέρει τ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, τὸ Βοιωτικὸ χωριὸ Διόνυσος κ.ἄ. (Οἱ παραπάνω πληροφορίες ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τήν ἱστορική μελέτη τοῦ Κ. Β. Καραστάθη: ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ο ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΒΟΥΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, 2010). (*) Ἱστολόγιο «Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία», καὶ 2012/05/06. 12

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυματουργοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου Ὁ ἔνδοξος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας)

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας) Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 6 ο Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ «Χάριτι Θεοῦ εἰμὶ ὃ εἰμί» (Α Κορ. ιε, 10) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε κληθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας μία πολὺ μεγάλη ἀποστολή καὶ νὰ ἐκτελέση

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Γένεσις

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Γένεσις ΜΑΘΗΜΑ 5ο Γένεσις 11,1-9 Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ Τά περισσότερα παιδιά, νομίζω, μαθαίνετε ξένες γλῶσσες. Κάποια παιδιά μάλιστα μαθαίνουν καί δεύτερη ξένη γλῶσσα. Γιά ποιό λόγο μαθαίνουμε ξένες γλῶσσες; Γιά

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Μετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴν Νέα (1150 μ. Χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος Μαδύτου, τὰ δευτερεία

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ὁ δὲ προφητεύων, ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν (Α Κορινθ. ιδ 3)

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ὁ δὲ προφητεύων, ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν (Α Κορινθ. ιδ 3) ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ὁ δὲ προφητεύων, ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν (Α Κορινθ. ιδ 3) Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης Κοιμήθηκε ὁσιακὰ στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1991

Ὁ Γέροντας Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης Κοιμήθηκε ὁσιακὰ στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1991 1 Ὁ Γέροντας Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης Κοιμήθηκε ὁσιακὰ στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1991 Τοὺς ἀφανεῖς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος του ἐμφανῶς τοὺς δοξάζει ὁ Κύριος, ποὺ μὲ τὴν παγγνωσία Του προγνωρίζει ὅτι θὰ γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας 1 π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ βιβλίο (Ἀθήνα 2011, σ. 39-64): Διστακτικά βήματα Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα