Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*"

Transcript

1 Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό Κατὰ τὴ βρεφική του ἡλικία, γράφουν οἱ βιογράφοι του, μολονότι δὲν εἶχε κἄν ἐπίγνωση τοῦ χρόνου καὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδας, τηροῦσε τὴ νηστεία τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς, ἀποφεύγοντας ὁλημερὶς τὸ θηλασμὸ ἀπὸ τὴ μητέρα του, καὶ μονάχα ἐλάχιστα θήλαζε τὸ βράδυ ἐκείνων τῶν δύο ἡμερῶν. Ἦταν προφανὲς ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, προγινώσκοντας τὴ μελλοντικὴ πορεία του, καθοδηγοῦσε τὸ παιδὶ νὰ τιμᾶ τὶς ἡμέρες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Ἡ θεία τούτη ἐπενέργεια κατὰ τὴ βρεφικὴ ἡλικία τοῦ Ἁγίου δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Καὶ ἄλλοι Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ βρεφική τους ἡλικία ἀπέφευγαν νὰ λαμβάνουν τὸ γάλα τῆς μητέρας τους Τετάρτη καί Παρασκευή, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος τῆς Μόσχας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Οὐστιάγκα (15ος αἰώνας), ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ Θαυμαστορείτης (5ος αἰώνας), ὁ Ὅσιος 1

2 Θεόφιλος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (19ος αἰώνας), ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος (20ὸς αἰώνας), ὁ Ἅγιος Ἰωακείμ τῆς Ἰθάκης κ.ἄ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ «οὐκ ἐκ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν» (Ἰωάν. α 13). Ὅταν ὁ μικρὸς Σωτήριος αὐτὸ ἦταν τὸ βαφτιστικὸ ὄνομά του ἔγινε ἑφτὰ χρονῶν, οἱ γονεῖς του τὸν ἔστειλαν στὸν παπᾶ νὰ μάθει τὰ γράμματα. Τὸ παιδί, χάρη στὴν εὐφυία του, τὴν ἐξαιρετική ἐπιμέλεια καὶ τὴ φιλομάθειά του, πολὺ γρήγορα κατάφερε νὰ γράφει καὶ νὰ διαβάζει. Καὶ εὐθὺς ἐπιδόθηκε στὴ μελέτη ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ἰδιαίτερα μάλιστα βιογραφιῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. «Ὡς ἀκάματος μέλισσα ἐνετρύφα εἰς τὸν εὐανθῆ λειμῶνα τῶν Ἁγίων Γραφῶν», γράφει ὁ Εὐθύμιος Καββαθᾶς στό βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου, ποὺ προσαρτᾶ στὴν Ἀκολουθία του. Ἡ ἔφεσή του πρὸς καθετὶ τὸ ἐκκλησιστικὸ ἦταν ἐμφανής. Καὶ στὸ χωριὸ εἶχαν νὰ μολογᾶνε γιὰ τὸ ἦθος, τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη του. Ὅλοι παραδέχονταν πὼς ἦταν τύπος καὶ ὑπογραμμὸς ἠθικῆς καί κοσμιότητας καὶ τὸν πρόβαλλαν γιὰ μίμηση στοὺς νέους. Ὰλλ ὁ Σωτήρης, σὰν διάβηκε τὴν ἐφηβική του ἡλικία μὲ συνεχὴ καὶ θαυμαστὴ πρόοδο στὰ γράμματα καὶ στὶς ἀρετὲς κοντὰ πάντοτε στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του, καμιὰ χαρὰ δὲν ἔβρισκε στὰ ἐγκόσμια. Στὸ νοῦ του καρφωμένη ἦταν ἡ μοναστικὴ ζωή. «Ἐπιθυμῶ πολὺ νὰ γίνω Μοναχός, εἶπε κάποια μέρα στοὺς γονεῖς του, ἐπειδὴ ὅλα σ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι μάταια καὶ φθαρτά. Ἀπόφασή μου νὰ πάω σὲ Μοναστήρι νὰ προσεύχομαι γιὰ τοὺς συνανθρώπους μου καὶ γιὰ τὴν ψυχή μου». Μάταια ἐκεῖνοι προσπάθησαν νὰ τὸν μεταπείσουν μὲ παρακαλετὰ καὶ δάκρυα. Ὁ νέος, ὑπακούοντας στὴ θεϊκὴ πρόσκληση, ποὺ τοῦ γύρευε τέλεια αὐταπάρνηση, δὲν ἔκανε βῆμα πίσω. Μὲ περίσσεια ἀποφασιστικότητα, ἀλλὰ καὶ πραότητα, τοὺς ἀποκά λυψε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ μυστικός του πόθος ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια, καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ μὴν ἔχουν ἀντιρρήσεις στὴν ἀπόφασή του καὶ νὰ μὴν ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον, γιατὶ ὁ Θεὸς δὲ θὰ τοὺς ἐγκατέλειπε. Συνετοὶ καὶ εὐσεβέστατοι ἄνθρωποι οἱ γονεῖς τοῦ φιλέρημου νέου, τελικὰ ὑποχώρησαν καὶ τοῦ εὐχήθηκαν μ ὅλη τὴν ψυχή τους. Ἀσπάστηκε τὸ χέρι τους καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν ἐρημιά. Ἀρχικὰ ὁ νεαρὸς ἐρημίτης ἀσκήτεψε στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγί 2

3 ας Παρασκευῆς, στὰ βορινὰ τοῦ χωριοῦ, μέσα σὲ πυκνό δάσος. Ἀργότερα τράβηξε δυτικὰ τοῦ χωριοῦ, στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ Κάρκαρα, μιὰ ὥρα μακριὰ ἀπὸ τὸ Ζέλι. Σὲ μιὰ δασωμένη καὶ ἐρημικὴ περιοχὴ ἀνάμεσα στὸ χωριὸ καὶ στὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἔχτισε μικρὸ Ναὸ ἀφιερωμένο στὸ Σωτήρα Χριστὸ καὶ ἕνα μικρὸ σπιτάκι μέσα σὲ μιὰ σπηλιά. Ἐκεῖ παρέμεινε ἀρκετὸ χρόνο διεξάγοντας τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα του μὲ προσευχές, δεήσεις καὶ ἀγρυπνίες. Τὴ σπηλιὰ μὲ τὰ ὑπολείμματα τοῦ μικροῦ σπιτιοῦ, ποὺ διασώζονται ἀκόμα σήμερα, οἱ κάτοικοι τοῦ Ζελίου ἀποκαλοῦν «Ἀσκηταριό». Ἐκεῖ ὁ νεαρὸς Ἀσκητὴς εἶχε τὴ θερμὴ συμπαράσταση τῶν συγχωριανῶν του, ἀλλά, δυστυχῶς, ὄχι μονάχα αὐτή. Εἶχε καὶ συνεχὴ παρενόχληση, ἀφοῦ καθημερινὰ οἱ συντοπίτες του τοῦ μετέφεραν ὅλα τὰ περίεργα καὶ τὰ παράξενα καὶ τὰ ἀπαράδεκτα ποὺ συνέβαιναν στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἠρεμία του, ἀποφάσισε ν ἀναζητήσει νέο ἐρημητήριο. Πῆγε στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, λίγα χιλιόμετρα νοτιανατολικὰ τῆς Ἀταλάντης, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ δὲν μπόρεσε νὰ παραμείνει περισσότερο ἀπὸ ἕξι μῆνες, ἀφοῦ οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι τὸν ἐπισκέπτονταν συχνά. Ὁ νεαρὸς Μοναχὸς ἀναζήτησε μακρύτερα νέο ἐρημητήριο στὸ Βυζαντινὸ Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ποὺ βρίσκεται στὸ ὄρος Σαγματᾶ τῆς Βοιωτίας. Σ αὐτὸ τὸ Μοναστήρι βρῆκε πράγματι τὴν ἡσυχία πού ποθοῦσε. Ἀπερίσπαστος ἐκεῖ δόθηκε ὅλος στὴν ἄσκησή του, τὴν ὁποία «ὡς διψῶσά τις ἔλαφος ἐζήτει νά εὕρῃ, πολλοὺς ἀλλάσσων τόπους», καθὼς γράφει ὁ Εὐθύμιος Καββαθᾶς. Ζοῦσε μέρα καὶ νύχτα μὲ προσευχὲς καὶ δεήσεις, μὲ ἀγρυπνίες καὶ γονυκλισίες, μὲ νηστεῖες καὶ δάκρυα, μὲ ταπείνωση καὶ ὑπομονή, μὲ ἄκρα ὑπακοὴ πάνω ἀπ ὅλα στὸν Ἡγούμενο, ἀλλὰ καὶ σ ὅλους τοὺς συνασκητές του. Καὶ πολὺ γρήγορα ξεπέρασε ὅλους σὲ κατορθώματα τῆς ἀσκήσεως, κυρίως σὲ ταπεινοφροσύνη καὶ πραότητα. Ὁ Ἡγούμενος Ὅσιος Γερμανός, βλέποντας τὴν πρόοδο στὴν ἄσκησή του, τὸν ἔκειρε Μοναχὸ καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἀγγελικὸ ὄνομα Σεραφείμ. Πολὺ σύντομα μάλιστα διέγνωσε τὶς πολλὲς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματά του καὶ τὸν προβίβασε σὲ ἀνώτερα ἀξιώματα, πρῶτα τοῦ Διακόνου καί ὕστερα τοῦ Πρεσβυτέρου. Ὁ Σεραφεὶμ ὡς Διάκονος ἀπὸ ταπεινοφροσύνη ἀρνιόταν νὰ δεχτεῖ τὸ δεύτερο ἀξίωμα καὶ γιὰ νὰ πειστεῖ, χρειάστηκαν παραινέσεις καὶ παρακλήσεις τῶν ἄλλων Πατέρων, ἀλλά, πρὸ παντός, πολλὲς 3

4 προσπάθειες ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμένου, ποὺ εἶχε βεβαιωθεῖ γιὰ τὶς ἱκανότητές του καὶ τὴ διάθεσή του νὰ βοηθήσει τοὺς πλανωμένους ἐκτὸς πίστεως. Δέκα χρόνια σ αὐτὸ τὸ Μοναστήρι ὁ Σεραφεὶμ ὡς Μοναχός, Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος, ἀγωνιζόταν καὶ τελειοποιοῦσε συνεχῶς τὸν ἑαυτό του. Γράφει ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς στὸ βιογραφικὸ τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἐπισυνάπτει στὴν Ἀκολουθία του: «Καθώς ἡ πολύπονος μέλισσα συνάζει τὰ πλέον εὐώδη καί ὡραῖα ἄνθη εἰς κατασκευὴν τοῦ μέλιτος, τοιουτοτρόπως καὶ ὁ μακάριος οὗτος μαθητὴς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἐσύναζεν πᾶσαν ἀρετὴν εἰς τὸν ἑαυτόν του καί ἐκαλλωπίζετο». Ὡς Πρεσβύτερος τώρα ὁ Σεραφείμ ἐνδυνάμωσε τὸν ἀγώνα του μὲ προσευχές, ἀγρυπνίες καὶ ἐνάρετες πράξεις νὰ φτάσει σ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδο τῆς τελειώσεως, ὥστε ν ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἀξιώματός του. Τόσο εἶχε προοδεύσει στὶς ἀρετές του καὶ στὰ οὐράνια χαρίσματα, ποὺ ὄχι μονάχα ἔγινε τὸ ὑπόδειγμα στοὺς συνασκουμένους του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἄρχισε νὰ θαυματουργεῖ! Ἡ καλὴ φήμη τῆς ζωῆς καὶ τῶν θαυμάτων του ἄρχισε νὰ διαδίδεται στὰ γύρω χωριὰ καὶ ὁ κόσμος ἄρχισε νὰ τὸν πολιορκεῖ. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἔκρινε πὼς ἦταν καιρὸς πιὰ ν ἀναζητήσει νέο Ἡσυχαστήριο, ἀλλὰ καὶ νέο πεδίο χριστιανικῆς δράσης. Ζήτησε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο ν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Μονα στήρι καὶ ἐκεῖνος τοῦ τὸ ἐπέτρεψε. Φεύγοντας ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ Σαγματᾶ, «μετέβη πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Δομπόν», ὅπως γράφει ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος. Παρόμοια μᾶς πληροφορεῖ καὶ ὁ Καββαθᾶς: «Πολλὰ δὲ διαμετρήσας διαστήματα καὶ πολλὰ διελθὼν ὄρη, ἔφθασεν εἰς τὸν δυτικῶς τοῦ Ἑλικῶνος κείμενον λόφον, ἐν τῇ τοποθεσίᾳ Δομπού». Ὡστόσο, πρὶν ἐγκατασταθεῖ ὁριστικὰ στὴ Δομβού, τοπικὴ παράδοση στὸ χωριὸ Ἅγιος Σεραφεὶμ τῆς Λοκρίδας, πολλὰ σημεῖα τοῦ Ἁγίου (ὡς) καὶ ἀποκάλυψη κατερειπωμένου Ναοῦ κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἐμπεδώνουν τὴν ἄποψη ὅτι πρῶτα ὁ Σεραφεὶμ παρέμεινε κάποιο διάστημα κοντὰ στὸ χωριὸ Δερβισάδες, ποὺ μερικοὺς αἰῶνες ἀργότερα ἔλαβε τ ὄνομά του. Στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ «Δομβού» ρίζωσε γιὰ πάντα ὁ Μοναχὸς Σεραφείμ. Σ αὐτὴ τὴν ἐρημιά, «ὥσπερ ἔλαφος διψῶσα, ἐν ταῖς ἐρήμοις περιπολῶν, τὴν πηγὴν τὴν ἀείζωον εὗρεν ὁ ἀοίδιμος», 4

5 ὅπως ψάλλει ὁ ὑμνογράφος του, ἔχτισε ἕνα μικρὸ Ἐκκλησάκι τιμώμενο ἐπ ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ λίγα κελλιά ἕνα μικρὸ δηλαδὴ Μοναστηράκι σύναξε κοντά του λίγους μαθητὲς καὶ τοὺς δίδαξε γιὰ δέκα ὁλόκληρα χρόνια. Ἐκεῖ κοντὰ κατοικοῦσαν λιγοστοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἀποζοῦσαν ἀπὸ τὶς ληστεῖς καὶ τὶς ἁρπαγές. Ὁ Σεραφεὶμ μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα μὲ τὶς διδασκαλίες του τοὺς ἔπεισε ν ἀλλάξουν ζωή. Καὶ ἐνῶ πρὶν στὰ χέρια τους κρατοῦσαν τ ἅρματα, στὸ ἑξῆς βαστοῦσαν κομποσκοίνια σὰν Καλόγεροι! «Οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε 20). Τὴν ἴδια περίοδο εἶχε φουντώσει στὰ ρουμελιώτικα βουνὰ ἡ κλεφτουριὰ καὶ θεωροῦμε βέβαιη τὴν παροχὴ συνδρομῆς στοὺς κλέφτες ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμένου Σεραφείμ. Ἄλλωστε ἔτσι μονάχα μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ ἡ μεγάλη ἐχθρότητα τῶν Τούρ κων γιὰ τὸ ἄτομό του. Ὁ Ἅγιος ἀπόφευγε τήν προσωπική του προβολὴ καὶ ποθοῦσε νὰ ζεῖ, ὅπως εἴπαμε καὶ παραπάνω, μὲ ταπεινοφροσύνη. Ἀλλ ὅσο ἡ μεγάλη ταπεινοφροσύνη του τὸν ὁδηγοῦσε ἀπὸ ἐρημιὰ σ ἐρημιά, τόσο καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀναδείκνυε τὰ χαρίσματά του. Ὅσο ἐκεῖνος ἐπεδίωκε τὴν ἀφάνεια, τόσο ὁ Θεός περισσότερο τὸν πρόβαλλε καὶ τὸν ἐδόξαζε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ποὺ συνέρρεαν κοντά του ν ἀκούσουν τὸ λόγο του καὶ νὰ τοῦ ζητήσουν βοήθεια γιὰ τὰ προβλήματά τους. Τοῦ Χριστοῦ ὁ λόγος, ὅτι ὁ ὁλοφώτεινος λύχνος θέση ἔχει μονάχα «ἐπί τῆς λυχνίας», βρῆκε καὶ ἐδῶ τὴν ἐφαρμογή του. Ἀλλὰ λυχνία ἐδῶ ἦταν ὁ Ἑλικώνας, καὶ λύχνος μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ὁ Ὅσιος Σεραφείμ. Ὅμως ἡ μεγάλη κοσμοσυρροὴ καὶ ἐδῶ τάραξε τὴ γαλήνη τοῦ Ὁσίου. Δὲν μποροῦσε ν ἀσκεῖ τὰ πνευματικὰ καθήκοντά του καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ ἤρεμα μὲ τοὺς μαθητές του. Γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει λοιπὸν τὴν ἠρεμία του ἀναγκάστηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ ὁλόκληρη δεκαετία νὰ ἐγκαταλείψει τὸ μικρὸ μοναστήρι του καὶ νὰ καταφύγει σὲ μιὰ κορυφὴ τοῦ Ἑλικώνα, ποὺ βρίσκεται στὰ βορειοδυτικὰ τοῦ βουνοῦ, δυὸ ὧρες μακριὰ ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, στὴν τοποθεσία ποὺ σήμερα ὀνομάζεται «Κελλί τοῦ Ἁγίου». Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ δὲν παρέμεινε γιὰ πολὺ σ αὐτὴ τὴν κορυφή. Ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ τὸν καλοῦσε νὰ κατέβει πάλι στὰ χημηλὰ καί ἐκεῖ νὰ χτίσει Μοναστήρι, ὅπου θὰ ἔβρισκαν πνευματικὸ καταφύγιο οἱ ἄνθρωποι. Κατέβηκε πράγματι χαμηλότερα καὶ κάλεσε καὶ πάλι κοντά του τοὺς μαθητές του. Καὶ 5

6 ἄρχισε νὰ χτίζει καινούργιο Μοναστήρι σὲ μέρος ἀνήλιο καὶ κακοτράχαλο. Ἐνῶ προχωροῦσαν οἱ ἐργασίες, ἐμφανίζεται σ αὐτὸν ἡ Παναγία καὶ τὸν διατάσσει νὰ ἐγκαταλείψει τὴν προσπάθεια σ αὐτὸν τὸν ἀκατάλληλο τόπο καὶ νὰ χτίσει τὸ Μοναστήρι στὸ χωριὸ Δομβού. Ἐκτελώντας τὴ διαταγὴ τῆς Παναγίας, ἐπισκέπτεται τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τοὺς ἀνακοινώνει τὴ θέλησή της καὶ τοὺς γυρεύει νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναγκαία γῆ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ μοναστηριοῦ. Οἱ κάτοικοι τῆς Δομβοῦς συζήτησαν τοὺς ὅρους τῆς ἀγοραπωλησίας, συμφώνησαν στὴν τιμὴ καὶ τελικὰ πούλησαν στὸν Ἅγιο ὅση ἔκταση χρειαζότανε γιὰ τὸ Μοναστήρι του.. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὁ Ἅγιος μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη (1596) καὶ ἔλαβε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ ἀνοικοδόμηση Μοναστηριοῦ. Ἐπέστρεψε στὴ Δομβοὺ καὶ ἄρ χισε νὰ χτίζει τό Σταυροπηγιακὸ Μοναστήρι του ἐπ ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπως τοῦ εἶχε ὁρίσει ἡ Παναγία. Πράγματι, ἡ ἀνοικοδόμηση ὁλόκληρου τοῦ Μοναστηριοῦ Ναοῦ, κελλιῶν καὶ λοιπῶν βοηθητικῶν χρόνων ὁλοκληρώθηκε τὸ Ἀλλά δὲν ὑπάρχει δράση τοῦ χριστιανοῦ χωρὶς τὴν ἀντίδραση τοῦ διαβόλου. Πράγματι, κάποιοι χωρικοὶ διέβαλαν στό Βοεβόδα τῆς Λιβαδειᾶς τὸν Ἅγιο ὡς ψεύτη καί ραδιοῦργο καὶ τὸν κατήγγειλαν ὅτι ἐξαπάτησε τοὺς κατοίκους τῆς Δομβοῦς καὶ τοὺς ἀφήρεσε τὰ κτήματα ἀντὶ πινακίου φακῆς. Ἀκούοντας τὶς κατηγορίες ὁ 6

7 βοεβόδας ἀγρίεψε καὶ ἔστειλε τρεῖς στρατιῶτες νὰ συλλάβουν τὸν Ἅγιο (στὴν περίοδο ) καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν δέσμιο στὴ Λιβαδειά, γιὰ νὰ τοῦ ἐπιβάλει τὴ δέουσα τιμωρία. Σὰν ἔφτασαν οἱ στρατιῶτες στὸ Μοναστήρι, ἐξύβρισαν τὸν Ἅγιο μὲ προσβλητικὰ λόγια, τὸν βασάνισαν σκληρὰ καὶ τοῦ κατάφεραν ἕνα τόσο τρομακτικὸ χτύπημα στὸ κεφάλι, ποὺ ἄνοιξαν τρύπα στὸ κρανίο του καὶ τὸν ἄφησαν μισοπεθαμένο! Μόλις ὁ Ἅγιος συνῆλθε ἀπὸ τὸ χτύπημα τοῦ ἔδεσαν τά χέρια, τὸν πῆραν μαζί τους καὶ κίνησαν γιὰ τὴ Λιβαδειά. Οἱ πόνοι τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὸ τραῦμα στὸ κεφάλι του ἦταν ἀφόρητοι καὶ μὲ μεγάλη δυσκολία κατάφερνε νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ. Ἡ ζέστη ἀνυπόφερτη. Καὶ μετὰ ἀπὸ μιᾶς ὥρας ὁδοιπορία οἱ στρατιῶτες δίψασαν, ἀλλὰ νερὸ δὲν εἶχαν στάλα. Στὴ θέση Παμπλούκι κοντοστάθηκαν καὶ οἱ δυὸ ἀπ αὐτοὺς ἄρχισαν νὰ ψάχνουν τριγύρω γιὰ καμιὰ πηγή. Ἀλλὰ πηγὴ δὲν ὑπῆρχε. Οἱ Τοῦρκοι ἀγρίεψαν καὶ ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ χτυποῦν τόν Ἅγιο. Τὸν θεώρησαν ὑπαίτιο τῆς ταλαιπωρίας τους καὶ ἀπειλοῦσαν νὰ τὸν ἐξοντώσουν. Ὁ Ἅγιος βογγοῦσε ἀπὸ τοὺς πόνους του καὶ ἀπὸ τὴν κούραση τοῦ δρόμου, ἀλλὰ δὲν μνησικάκησε ἐναντίον τῶν σκληρόκαρδων τυράννων του. Μονάχα τοὺς ζήτησε ἄδεια νὰ προσευχηθεῖ στὸ Θεό, γιὰ νὰ τοὺς ἀνακουφίσει ἀπὸ τὴ δίψα. Κορακιασμένοι ἐκεῖνοι τοῦ τὸ ἐπέτρεψαν. Ὁ Ἅγιος γονάτισε καὶ προσευχήθηκε μὲ θέρμη στὸ Θεό. Ὕστερα πῆρε τὸ ραβδί του καὶ χτύπησε τὸ βράχο ὅπως ὁ Μωυσῆς στὸ Σινᾶ. Ἀπὸ τὴ ρίζα τοῦ βράχου ἀνάβρυσε νερό! Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες ὅρμησαν νὰ ξεδιψάσουν. Ἤπιαν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ διαυγέστατο καὶ δροσερὸ νερό, ποὺ καὶ σήμερα ἡ πηγὴ σὲ μορφὴ ρηχοῦ πηγαδιοῦ χαρίζει στοὺς περαστικούς, καὶ συνέχισαν τὴν πορεία τους γιὰ τὴ Λιβαδειά. Ἀλλὰ τώρα ἔδειχναν μετανιωμένοι γιὰ τὴν προηγούμενη ἀπαίσια συμπεριφορά τους πρὸς τὸν Ἅγιο. Ἀπὸ τὸ θαῦμα ποὺ εἶχε ἐπιτελέσει μπροστὰ στὰ μάτια τους εἶχαν πεισθεῖ πλέον πὼς ὄχι μονάχα καμιὰ κατηγορία δὲν βάραινε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλ ὅτι ὁ ἵδιος ἦταν καὶ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Φύλακες καὶ δεσμώτης συνέχισαν τὴν ὁδοιπορία τους γιὰ τὴ Λιβαδειά. Πιὸ πέρα οἱ στρατιῶτες εἶδαν νὰ πετοῦν γύρω τους ἀγριοπερίστερα καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν καταπάνω τους. Ἄδειασαν τὰ ντουφέκια τους, μὰ τίποτα δὲν κατάφεραν. Καὶ τότε ὁ Ὅσιος Σεραφείμ τοὺς παρακάλεσε νὰ μὴν πυροβολοῦν, δηλώ- 7

8 νοντάς τους ὅτι ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἔδινε ζωντανὰ πουλιά. Πράγματι, προσευχήθηκε ξανὰ στὸ Θεό, καὶ στὰ ἁπλωμένα χέρια του ἦρθαν καὶ κάθισαν τρία ἀγριοπερίστερα. Ὁ Ἅγιος ἔδωσε στὸν καθένα τους ἀπό ἕνα περιστέρι. Κατάπληκτοι οἱ Τοῦρκοι καὶ ἀπ αὐτὸ τὸ δεύτερο θαῦμα, κατὰ μία ἐκδοχή, τὴν ὁποία καταγράφει ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος, ἄφησαν ἐλεύθερο τὸν Ἅγιο. Κατ ἄλλη ἐκδοχή, τὴν ὁποία καταγράφει ὁ μακαριστὸς ἱερέας Κωνσταντίνος Ζελιαναῖος σὲ σύντομη μελέτη του τὸ 1947, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβαιώνει ὁ σημερινὸς Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Δομβοῦς Παχώμιος, ὁ Ἅγιος Γέροντας δὲν δέχτηκε τὴν ἀπελευθέρωση, λέγοντάς τους ὅτι ὄφειλαν νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἐντολή τοῦ Βοεβόδα, γιὰ νὰ μὴκινδυνέψουν οἱ ἴδιοι. Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ ὁδηγήθηκε στὴ Λιβαδειὰ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή. Ὁλόκληρη ὅμως τὴ νύχτα ἡ γῆ ἐκεῖ ἐσείετο, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βοεβόδα ἔβλεπαν τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ν ἀναδίνει φῶς καὶ πληροφόρησαν σχετικὰ τὸν ἀφέντη τους! Φοβισμένος ὁ Τοῦρκος διοικητὴς ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτά, ὄχι μονάχα τὸν ἀπελευθέρωσε, ἀλλὰ ἔδωσε καὶ ἐντολὴ ν ἀπομακρυνθοῦν οἱ λιγοστὲς οἰκογένειες, ποὺ ἀπέμεναν κοντὰ στὸ Μοναστήρι, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἐνοχλοῦν. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἐπέστρεψε στὴ Δομβού. Βρῆκε τοὺς μαθητές του βυθισμένους στὴν ἀπελπισία, ἐπειδὴ πίστευαν πὼς δὲ θὰ ξανάβλεπαν τὸ δάσκαλό τους. Τοὺς μίλησε μὲ θέρμη γιὰ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ὁποίου ἀπελευθερώθηκε, καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ συνεργαστοῦν μὲ περισσότερο ζῆλο, ὥστε χωρίς καθυστέρηση νά προχωρήσει τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ ἦταν ἐπιθυμία τῆς Παναγίας. Τ ὄνομα τοῦ Ἁγίου ὡς θαυματουργοῦ ἔφτασε στὰ πέρατα τῆς τότε τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας καὶ «συνάθροισε ἀπὸ πολλὰ μέρη πολλοὺς ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου» καί ἄλλον κόσμο, ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ παντοῦ νὰ ζητήσει τὴ βοήθειά του καὶ νὰ πάρει τὴν εὐλογία του. Ἔτσι ἡ κακοτράχαλη ἐρημιὰ τῆς Δομβοῦς, ποὺ πρωτύτερα ἦταν ὁρμητήριο ληστῶν, τώρα μεταβλήθηκε σὲ τόπο ἐνάρετων καὶ καλλιεργημένων ἀνθρώπων, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ συγγράματα, τὰ γραμμένα σὲ μεμβράνες καὶ χαρτί, ποὺ λείψανά τους περισώθηκαν μέχρι σήμερα στὴ Μονή. Τόσοι πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἦρθαν στὴ Δομβοὺ γιὰ τὴν ἄσκηση πνευματικῶν ἀγώνων, ὥστε τὸ Μοναστήρι, ποὺ μόλις εἶχε χτιστεῖ, ἦταν ἀνεπαρκὲς γιὰ νὰ τοὺς χωρέσει. Ἔτσι, πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναγκάζονταν νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ 8

9 καταφεύγουν στὴν ἐρημιά. Οἱ ἐργασίες ἐπιταχύνθηκαν καὶ τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μοναστηριοῦ τέλειωσε σύντομα. Ὁ ἄγριος βασανισμὸς τοῦ Ἁγίου καί αὐτὸ τὸ φοβερὸ χτύπημα στὸ κεφάλι του φαίνεται πὼς συντόμευσαν τὴ ζωή του. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, προβλέποντας τὴ μετάβασή του στὴν οὐράνια πατρίδα, κάλεσε κοντά του τοὺς πολλοὺς καὶ ἀγαπημένους του μαθητές. Μὲ τὴν ἀδυνατισμένη φωνή του, ποὺ πάλλονταν ἀπὸ συγκίνηση, τοὺς ἀπεύθυνε τὶς τελευταῖες παραινέσεις του καὶ τοὺς εὐλόγησε. Ὕστερα κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸ Θεό, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε καὶ λάτρευε ἀπὸ τὴ βρεφική του ἡλικία. Μετὰ τὴν κοίμησή του οἱ μαθητές του παρέλαβαν τὸ καταπονημένο σῶμα του καί τὸ ἐνταφίασαν στὴν τοποθεσία, ποὺ ὁ ἴδιος τοὺς εἶχε ὑποδείξει ὅταν ζοῦσε στὸ παλιὸ Μοναστήρι. Ἐκεῖ ἕνας Μοναχός, ταγμένος ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα, φύλαγε τὸν τάφο μὲ τὸ σεπτὸ Λείψανο μέρα νύχτα γιὰ δυὸ ὁλόκληρα χρόνια, γιὰ νὰ μὴ τὸν συλήσουν. Κατὰ τὸ διετὲς ἐκεῖνο διάστημα, θεῖο φῶς φώτιζε κατὰ τὶς νύχτες τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου, ποὺ φανέρωνε τὴ θεία Χάρη, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὸ Θεὸ παρρησία τοῦ Ἁγίου, καὶ ὁδηγοῦσε ἀναρίθμητους πιστοὺς κοντά του, οἱ ὁποῖοι μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὸν παρακαλοῦσαν γιὰ χίλια δυὸ προβλήματά τους. Μετὰ τὰ δύο χρόνια ἔγινε ἡ ἐκταφὴ ἀπὸ τοὺς Μοναχούς τῶν Λειψάνων του, ποὺ εὐωδίαζαν, καὶ ἡ ἀνακομιδὴ καί κατάθεσή τους ὡς θησαυροῦ ἀδαπάνητου στὸν Πρόναο τοῦ καινούργιου Μοναστηριοῦ, τὸ ὁποῖο μέ τόσους κόπους κατόρθωσε ν ἀνεγείρει. Ὁ Ἅγιος τελεύτησε τὸ βίο του στὶς 6 Μαΐου 1602, ἡμέρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τὸ μεσημέρι, σὲ ἡλικία 75 ἐτῶν. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Ζελιαναῖος ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα σχετικὰ μὲ τὸ χρόνο τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου: Τὸ ἔτος 1602 τὸ Πάσχα ἦταν στὶς 4 Ἀπριλίου καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστὴ στὶς 28 τοῦ ἴδιου μήνα. Τὸ 1601 τό Πάσχα ἦταν στὶς 12 Ἀπριλίου καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστή στὶς 6 Μαΐου. Ἄρα ὁ Ὅσιος ἐκοιμήθη στὶς 6 Μαΐου 1601 καὶ ὄχι τοῦ Ἡ παραπάνω ἔνσταση βρίσκεται ἐν δικαίῳ, ἐκτὸς καὶ ἄν ἡ ταύτιση τῆς ἡμέρας κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν ἡμέρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἔγινε αὐθαίρετα ἀπό Μοναχούς, ποὺ ἔζησαν μεταγενέστερα στό Μοναστήρι, πράγμα δυσεξακρίβωτο Τὰ εὐωδιάζοντα ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ σώζονται 9

10 σήμερα στὸ Μοναστήρι του, τὸ ἀφιερωμένο στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. Πολλὰ εἶναι τὰ θαύματα ποὺ πραγματοποιήθηκαν καὶ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ αὐτά. Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ: Ἐκ γῆς ἀνατείλασα, ὡς τῆς Ἑλλάδος βλαστός, ἡ πάντιμος κάρα σου, Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, ἐκβλύζει ἰάματα καί ἐκπλήττει ἡμᾶς τούς πόθῳ τιμῶντας σε. Ὅθεν σοι τῇ σορῷ σου εὐλαβῶς προσιόντες, λαμβάνουσι θεραπείαν καί ἰάσεις τελείας. Διό σε τιμῶμεν πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. Πρόσθετα στοιχεῖα Τὴν ἐντολή του νὰ τηρεῖται στὸ Μοναστήρι «ἄβατον» γιὰ τὶς γυναῖκες φυλάσσουν ἀκόμα σήμερα οἱ Μοναχοί. Γιὰ τὴν προσευχὴ τῶν γυναικῶν, ποὺ φτάνουν ὥς τὸ Μοναστήρι, διατίθεται ὁ ναΐσκος τῆς Παναγίας, ποὺ βρίσκεται ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου. Σ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ποὺ ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ἔζησε στὴ Δομβού, ἡ ἁγιότητά του ἀκτινοβολοῦσε καὶ ὁ κόσμος συνέρρεε ἀπὸ μακρυὰ γιὰ βοήθεια. Ὁ Ἅγιος εἶχε λάβει ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς ἰάσεως, τὸ χάρισμα τῆς διόρασης, τὸ χάρισμα νὰ ἐκβάλλει δαιμόνια, τὸ χάρισμα νὰ διασώζει τὶς καλλιέργειες ἀπὸ καταστρεπτικὰ ἔντομα, τὸ χάρισμα ν ἀνατρέπει φυσικοὺς νόμους καὶ ἄλλα. Τὰ θαύματά του ἦταν πολλά, κυρίως θεραπεῖες ψυχικὰ ἤ σωματικὰ ἀρρώστων. Οἱ δύο βιογράφοι του Νεόφυτος Μεταξᾶς καί Εὐθύμιος Καββαθᾶς καταγράφουν πολλὰ ἀπὸ τὰ θαύματά του. Ἀναφέρομε μονάχα τὸ παρακάτω: Οἱ Ἀθηναῖοι κάλεσαν τὸν Ἅγιο ν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὶς ἀκρίδες, ποὺ κατέστρεφαν τὰ σπαρτά τους καὶ τοὺς εἶχαν ὁδηγήσει στὴν ἀπόγνωση. Ὁ Ἅγιος ἔφτασε στὴν Ἀθήνα καὶ ὁδηγήθηκε στὸ παραλιακὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Πόρτο Δράκο (Πειραιά). Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἔγινε λιτανεία, κλῆρος καί λαὸς ἔψαλλαν τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου». Ὁ Ἅγιος ἔβαλε τὸν Σταυρὸ στὴ θάλασσα. Καὶ τότε τὰ σμήνη τῶν ἀκρίδων ὅρμησαν κατὰ τὴ θάλασσα καὶ πνίγηκαν στὰ νερά της! Βλέποντας τὸ θαῦμα πολλοὶ χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ Τοῦρκοι, πῆραν νερὸ ἀπὸ τὴ θάλασσα ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶχε τὴ γεύση πόσιμου νεροῦ! καὶ τὸ ἤπιαν καὶ γιατρεύτηκαν ἀπὸ ἀρρώστειες τους. Οἱ Ἀθηναῖοι χάρισαν στὸν 10

11 Ἅγιο ἕναν πολύτιμο Σταυρὸ καὶ πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση καὶ διακόσμηση τοῦ Μοναστηριοῦ του. Ἔστειλαν μάλιστα στὴ Δομβοὺ καὶ τεχνίτες γιὰ τὸ λόγο αὐτό. Ὁ Νεόφυτος προσθέτει ὅτι ἔστειλαν καὶ οἰκοδόμους γιὰ νὰ χτίσουν μεγαλύτερο καὶ καλύτερο τὸ Μοναστήρι, «ὡς ὁρᾶται σήμερον». Οἱ Ἀθηναῖοι, ἐκδηλώνοντας τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὸν Ἅ γιο μετὰ τὸν θάνατό του, ἔχτισαν στὸ ἄνω Φάληρο (σημερινὴ Καλλιθέα) Ναό τιμώμενο ἐπ ὀνόματί του. Ὁ Ναός αὐτὸς σήμερα, δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει. Ἡ Εἰκόνα ὅμως τοῦ Ἁγίου στόν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλλιθέας καὶ ἡ τοπικὴ παράδοση τῶν ντόπιων μαρτυροῦν τὸ θαυμαστὸ πέρασμα τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὴν περιοχή. Ἔκτοτε οἱ Αθηναῖοι, καὶ κυρίως ἡ γεωργικὴ τάξη, γιὰ πολλὰ χρόνια ἑόρταζαν πανηγυρικότατα τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου κάθε 6η Μαΐου. Τό Μοναστήρι του, μολονότι ἀφιερωμένο στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται Μονὴ Ὁσίου Σεραφείμ, λόγῳ τῶν ἄπειρων θαυμάτων τοῦ κτίτορά της. Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς εἶναι βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, τετρακιόνιο μέ τροῦλλο. Ἡ ἀρχαιότερη εἰκόνα τῆς Μονῆς εἰκονίζει τὸν Ὅσιο Σεραφεὶμ καὶ φιλοτεχνήθηκε τὸ 1648, δηλαδὰ σαράντα ἕξι χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του. Εἶναι ἄγνωστου ἁγιογράφου, διαφορετικῆς τεχνοτροπίας ἀπὸ τὶς ἄλλες καὶ ἔχει χαρακτηριστεῖ «Παλλάδιο τῆς Μονῆς». Τὸ Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ Δομ βοῦς κατὰ τὸ 1821 γίνεται ὁρμητήριο ἐπιχειρήσεων καὶ ἐνισχύει τὸν Ἀγώνα μὲ πολλοὺς τρόπους. Σ αὐτὸ προσέτρεξαν καὶ ζήτησαν τὴ βοήθειά του πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς τοῦ Ἀγώνα καὶ σ ὅλους αὐτοὺς τὸ Μοναστήρι τὴν παρέσχε ἀφειδώλευτα. Πέρα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀρωγὴ καὶ τὴν ἐνίσχυση σὲ τρόφιμα, ἡ Μονὴ παρεῖχε στοὺς ἐπαναστάτες κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11

12 Ἀγώνα καὶ νοσηλευτικὲς ὑπηρεσίες στοὺς ἀγωνιστές, ὅπως ἔκανε καὶ καθ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς. (Τοῦτο ἦταν μιὰ μακρὰ καὶ γενικότερη παράδοση γιὰ τὰ Μοναστήρια τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου). Γύρω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι ἔγιναν πολλὲς μάχες Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Κατὰ τὸ 1826 ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης, ἐκστρατεύοντας ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα πρὸς τὴν Κεντρικὴ Ρούμελη, τοποθέτησε σ αὐτὸ φρουρὰ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Νικόλαο Μπαρμπιτσιώτη, γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὶς κινήσεις τοῦ Κιουταχῆ. Μὲ ἐπιθέσεις του ὁ Κιουταχὴς στὶς 15 καί 17 Νοεμβρίου ἀπέτυχε νὰ καταλάβει τὸ Μοναστήρι. Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες παραμονὲς τῆς μάχης στὴν Ἀράχωβα ἀφηγεῖται ὁ Νεόφυτος, μέγας ἐπαναστάτης καὶ αὐτὸς στὸ μεγάλο Ἀγώνα, ὁ εὐσεβὴς Καραϊσκάκης πέρασε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, προσκύνησε μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ εἶπε: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, βοήθησέ με! Ἐπειδὴ μπορεῖς, γιατὶ ἔχεις πολλὴ παρρησία πρὸς τὸν φιλάνθρωπο Θεό, γιὰ νὰ καταστραφοῦν οἱ ἐχθροί, μὲ τὴν ἐκστρατεία μου ἐναντίον τους. Ὅλη ἡ ἐλπίδα μου καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ στρατοῦ μου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική σου προστασία, Ἅγιε Σεραφείμ. Τίποτε δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτύχω ἐγὼ δίχως τὴ δική σου θερμὴ προστασία καὶ ἀντίληψη». Καὶ ἀφοῦ ἀσπάστηκε τὴν ἱερὴ Εἰκόνα μ εὐλάβεια, βγῆκε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι καὶ ἐκστράτευσε ἐναντίον τῶν Τούρκων, ποὺ εἶχαν ὀχυρωθεῖ στὴν Ἀράχωβα. Τοὺς κατενίκησε, σκοτώνοντας καὶ τὸν ἀλβανὸ ἀρχηγό τους Μουστάμπεη, σημαντικὸ ἀξιωματικὸ τοῦ στρατάρχη Κιουταχῆ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγαλειώδη νίκη ὁ Καραϊσκάκης καὶ οἱ στρατιῶτες του εὐχαρίστησαν καὶ τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ καὶ μαζί τους οἱ ἀπελευθερωμένοι Ἕλληνες. Περίλαμπροι Ναοὶ ἐπ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ στολίζουν σήμερα τὴ γενέτειρά του, τό Λοκρικὸ χωριὸ ποὺ φέρει τ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, τὸ Βοιωτικὸ χωριὸ Διόνυσος κ.ἄ. (Οἱ παραπάνω πληροφορίες ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τήν ἱστορική μελέτη τοῦ Κ. Β. Καραστάθη: ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ο ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΒΟΥΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, 2010). (*) Ἱστολόγιο «Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία», καὶ 2012/05/06. 12

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Oδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέφανος Κισιώτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρήστος Καρράς ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα