ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012

2 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως προς τη επαγγελματική κατηγορία του ερωτώμενου. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε περίπου το 25% του δείγματος αποτελείται από ασφαλιστικούς σύμβουλους, ενώ περίπου το 43% αποτελείται από υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών. Περίπου 9% του δείγματος αποτελείται από ασφαλιστικούς πράκτορες και ένα 6,5% από υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ περίπου το 3% αποτελείται από μεσίτες ασφαλιστικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Ακόμα ένα 5% περίπου αποτελείται από υπαλλήλους σε φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και ένα 5,5% περίπου από δικηγόρους του χώρου των ασφαλειών. Πίνακας 1. Κατανομή του Δείγματος ως προς την Κατηγορία του Ερωτώμενου. Επαγγελματική Κατηγορία Ερωτώμενου Συχνότητα (Ν) Ν (%) Ασφαλιστικός Πράκτορας % Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής % Δικηγόρος % Μεσίτης Ασφαλειών % Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 0.1% Πραγματογνώμονας % Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας % Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, ΕΙΑΣ, κλπ.) % Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς % Σύνολο % Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 1980 άτομα εκ των οποίων 1025 (51.8%) είναι άνδρες και 955 (48.2%) γυναίκες. Η κατανομή του φύλου των ερωτώμενων εντός κάθε επαγγελματικής κατηγορίας δίνεται στο Σχήμα 2 που ακολουθεί. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι η κατανομή του φύλου δεν είναι ανεξάρτητη από τη κατηγορία (Monte Carlo p-value<10%). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κατανομή γυναικών και ανδρών δεν είναι ομοιόμορφη στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, υπάρχουν δηλαδή κατηγορίες επαγγελμάτων με μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών και άλλες κατηγορίες με μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών. 1

3 Σχήμα 1. Κατανομή του Δείγματος ως προς την Κατηγορία του Ερωτώμενου. Σχήμα 2. Κατανομή του Δείγματος ως προς την Επαγγελματική Κατηγορία και το φύλο του Ερωτώμενου. 2

4 Στον Πίνακα 2 δίνεται η ηλικιακή κατανομή στο σύνολο του δείγματος. Το 19.7% των ερωτώμενων έχουν ηλικία έως 30 έτη ενώ η πλειονότητα των ατόμων του δείγματος, 51.8%, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Τέλος, στην ηλικιακή κατηγορία 46 και άνω έχουμε το 28.5% των μελών του δείγματος. Πίνακας 2. Κατανομή του Δείγματος ως προς την ηλικία του Ερωτώμενου Ηλικία Συχνότητα % Μέχρι % % 46 και άνω % Σύνολο % Στον Πίνακα 3 δίνεται η κατανομή 1 του δείγματος ως προς την ηλικία εσωτερικά σε κάθε κατηγορία επαγγέλματος. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι η κατανομή της ηλικίας δεν είναι ανεξάρτητη από τη κατηγορία (p-value<1 ), δηλαδή συμφωνεί με την έρευνα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες τα άτομα είναι νεώτερης ηλικίας ενώ σε κάποιες άλλες κατηγορίες τα άτομα είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στις περισσότερες έρευνες η ηλικία αποτελεί παράγοντα που διαφοροποιεί τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Νέοι σε ηλικία είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες και γηραιότεροι είναι τα υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Στη συνέχεια και στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανομή της προϋπηρεσίας των ερωτώμενων, ανά επαγγελματική κατηγορία. Ο έλεγχος (έλεγχος των Kruskal-Wallis) που έγινε έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στα έτη προϋπηρεσίας των ερωτώμενων ανά κατηγορία (p-value<1 ), δηλαδή συμφωνεί με την έρευνα του προηγούμενου έτους. Όπως βλέπουμε οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι - συντονιστές έχουν μέση προϋπηρεσία λίγο μεγαλύτερη των 10 ετών σε αντίθεση με τα υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Οι μεσίτες τραπεζασφαλειών έχουν μέση χρόνο προϋπηρεσίας μόλις 4,5 έτη, αλλά το πλήθος αυτών είναι μόλις δύο άτομα. 1 Στη πρώτη γραμμή σε κάθε κελί του πίνακα δίνεται η αντίστοιχη απόλυτη συχνότητα (δηλαδή, πόσα άτομα κάποιας επαγγελματικής κατηγορίας έδωσαν τη συγκεκριμένη απάντηση) ενώ στη δεύτερη γραμμή δίνεται η συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης απάντησης στο σύνολο της κατηγορίας επί της %. 3

5 Πίνακας 3. Κατανομή του Δείγματος ως προς την ηλικία και την επαγγελματική κατηγορία. Κατηγορία Επαγγέλματος Ηλικία Μέχρι και άνω Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Σύνολο Συχνότητα ,0% 54,3% 17,7% 100,0 % (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,7% 53,7% 27,6% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,4% 53,3% 23,4% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,4% 41,3% 33,3% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,0% 50,0% 50,0% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,3% 57,1% 28,6% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,2% 50,7% 29,1% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,2% 51,6% 31,2% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,0% 50,4% 42,6% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,7% 51,8% 28,5% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Από τη διερεύνηση που προηγήθηκε είναι φανερό ότι η επαγγελματική κατηγορία ενός ατόμου υποδεικνύει και τα χαρακτηριστικά του ατόμου αυτού. Δηλαδή, κάθε ομάδα αποτελείται από άτομα με κατά βάση διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά. Έτσι, είναι λογικό στη συνέχεια να διερευνήσουμε τις διαφορές που επιφέρει η επαγγελματική κατηγορία στις επιμέρους κλίμακες και ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 4

6 Πίνακας 4. Έτη προϋπηρεσίας στην ασφαλιστική αγορά ανά κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Lower B Upper B Ασφαλιστικός Πράκτορας ,6640 8, , ,8412 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής ,3621 8, , ,1198 Δικηγόρος ,8692 7, , ,3477 Μεσίτης Ασφαλειών 63 17,1429 9, , ,6269 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,5000 3, , ,2655 Πραγματογνώμονας 49 13,7551 8, , ,1429 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας ,5652 8, , ,1421 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 93 12,3656 8, , ,1975 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής ,6744 8, , ,2121 Σύνολο ,3131 9, , ,7137 Διερεύνηση των διαφορών που επιφέρει η κατηγορία στις επιμέρους κλίμακες και ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Στην παράγραφο αυτή θα διερευνήσουμε πως επιδρά η επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα άτομο, επάνω στις απόψεις του, στις στάσεις του και στις εμπειρίες του στην ασφαλιστική αγορά. Έτσι, στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανομή της γνώμης των ερωτώμενων για τη σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς ανά κατηγορία. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι η γνώμη ενός ατόμου, για τη σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς, εξαρτάται από την επαγγελματική του κατηγορία (p-value<1%), εύρημα το οποίο διαφωνεί με την έρευνα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, άτομα από διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες δεν μοιράζονται γενικά την ίδια γνώμη για την ασφαλιστική αγορά. Οι πραγματογνώμονες, σε ποσοστό 52,1% θεωρούν ότι η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς είναι μέτρια ενώ οι ασφαλιστικοί πράκτορες, σε ποσοστό 79,4%, θεωρούν επίσης ότι η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς είναι μέτρια. 5

7 Πίνακας 5. Γνώμη ερωτώμενων για τη σημερινή εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία. Κατηγορία Ανεπαρκής Μέτρια Πολύ Καλή Άριστη Σύνολο: Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Σύνολο: Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 7,5% 68,8% 22,0% 1,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 6,8% 68,5% 23,5% 1,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 14,3% 68,6% 17,1%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 4,8% 79,4% 15,9%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 50,0%,0% 50,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 52,1% 43,8% 4,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 4,5% 64,1% 30,0% 1,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 16,1% 76,3% 7,5%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 2,3% 66,7% 25,6% 5,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 6,2% 66,8% 25,4% 1,6% 100,0% Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή της άποψης των ερωτώμενων για την ανάκληση των αδειών ανά κατηγορία. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι η άποψη ενός ατόμου για την ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιρειών εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει το άτομο (Monte Carlo p-value<1%), εύρημα το οποίο διαφωνεί με την έρευνα του προηγούμενου έτους. Πρακτικά δηλαδή, η άποψη του ερωτώμενου διαφοροποιείται μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι - συντονιστές θεωρούν ότι η ανάκληση των αδειών ήταν επιβεβλημένη σε ποσοστό 89,4%, ενώ οι υπάλληλοι σε ασφαλιστικούς φορείς έχουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 69,9%. 6

8 Πίνακας 6. Άποψη για την ανάκληση των αδειών ανά κατηγορία. Κατηγορία Αδικαιολόγητη Επιβεβλημένη Αυστηρή Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 4,3% 88,1% 7,6% 100,0% Ασφαλιστικός Συχνότητα (Ν) Σύμβουλος Συντονιστής Ν% (εσ. Κατηγορία) 2,0% 89,4% 8,6% 100,0% Δικηγόρος Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 1,9% 86,9% 11,2% 100,0% Μεσίτης Ασφαλειών Συχνότητα (Ν) Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 83,9% 16,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 100,0%,0% 100,0% Πραγματογνώμονας Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 81,3% 18,8% 100,0% Υπάλληλος Συχνότητα (Ν) ασφαλιστικής εταιρίας Ν% (εσ. Κατηγορία) 3,0% 83,4% 13,6% 100,0% Υπάλληλος σε φορέα Συχνότητα (Ν) της ασφαλιστικής αγοράς Ν% (εσ. Κατηγορία) 2,2% 69,9% 28,0% 100,0% Υψηλόβαθμο Συχνότητα (Ν) στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Ν% (εσ. Κατηγορία) 5,5% 79,7% 14,8% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 2,7% 84,7% 12,6% 100,0% Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανομή της εντύπωσης του καταναλωτή για την ασφαλιστική αγορά μετά την ανάκληση των αδειών, όπως την αντιλαμβάνονται οι ερωτώμενοι, ανά κατηγορία. Πίνακας 7. Εντύπωση του Καταναλωτή για την ασφαλιστική αγορά μετά την ανάκληση των 7 αδειών ασφαλιστικών εταιρειών ανά κατηγορία. Κατηγορία Αρνητική Αδιάφορη Θετική Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 53,0% 15,1% 31,9% 100,0 Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 62,4% 9,4% 28,1% 100,0 Δικηγόρος Συχνότητα (Ν) % %

9 Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Σύνολο 71,7% 7,5% 20,8% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,1% 14,5% 27,4% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,0%,0% 100,0 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % % Συχνότητα (Ν) ,0% 10,2% 40,8% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,8% 12,5% 24,7% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,3% 14,0% 9,7% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,2% 11,6% 20,2% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Συχνότητα (Ν) ,7% 11,7% 25,6% 100,0 Ν% (εσ. Κατηγορία) % Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι ένα άτομο (εκ των ερωτώμενων) αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις εντυπώσεις του καταναλωτή για την αγορά ανάλογα την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει (Monte Carlo p-value<1 ). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι σε όλες τις κατηγορίες το ποσοστό της αρνητικής άποψης κυμαίνεται στο διάστημα 49%- 76,3. Οι υπάλληλοι σε φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και οι δικηγόροι εισπράττουν αρνητικότερα μηνύματα από τους καταναλωτές σε σχέση από τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. Αντιθέτως, οι πραγματογνώμονες εισπράττουν θετικότερα μηνύματα από τους καταναλωτές σε σχέση από τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά. Συγκεκριμένα, τους δόθηκαν 9 προβλήματα της αγοράς, τα οποία έπρεπε να αξιολογήσουν με χρήση μιας 5-βάθμιας κλίμακας (1: το αδιάφορο και 8

10 από το 2 έως το 5 διαβαθμισμένη σημαντικότητα). Η χρήση της κλίμακας Likert σε μια ομάδα ερωτήσεων που διερευνούν ένα κοινό φαινόμενο επιτρέπει τη δημιουργία συνολικών δεικτών κάνοντας χρήση πληθώρας τεχνικών. Μια συνήθης επιλογή είναι ο υπολογισμός μιας νέας μεταβλητής / score για κάθε άτομο αθροίζοντας τις απαντήσεις κάθε ατόμου σε κάθε μια από τις ερωτήσεις που συνθέτουν την ομάδα που διερευνά το ίδιο φαινόμενο και τέλος λαμβάνοντας κατάλληλους μέσου. Στον Πίνακα 8 και στο Σχήμα 3 δίνεται η κατανομή σε ποσοστιαία βάση της αξιολόγησης 9 βασικών προβλημάτων της Ασφαλιστικής Αγοράς. Πίνακας 8. Αξιολόγηση των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά. Πρόβλημα Αδιάφορο Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο 4.1. Έλλειψη αξιοπιστίας 1.9% 7.3% 26.1% 36.5% 28.2% 4.2 Έλλειψη εξυπηρέτησης πελατών 2.9% 15.1% 41.1% 30.8% 10.1% 4.3. Κόστος ασφάλισης 1.7% 5.6% 23.1% 33.6% 35.9% 4.4. Έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης 2.8% 9.1% 25.3% 28.2% 34.6% 4.5. Νέα προϊόντα 8.4% 23.1% 36.0% 23.1% 9.3% 4.6. Επίπεδο εκπαίδευσης 2.5% 15.3% 39.1% 29.0% 14.1% 4.7 Οικονομική κρίσης της εποχής 2.0% 4.0% 9.0% 21.5% 63.5% 4.8. Έλεγχος ασφαλιστικών εταιριών - 3.8% 10.4% 25.6% 30.0% 30.3% Κρατική εποπτεία 4.9. Τρόπος διακανονισμού ζημιών 2.9% 11.4% 35.9% 32.7% 17.1% Οι ομάδα ερωτήσεων που εμφανίζεται στον Πίνακα 8 στο σύνολο της εξετάζει το πώς αντιλαμβάνεται το βαθμό των προβλημάτων της αγοράς ο ερωτώμενος. Δεδομένου του γεγονότος αυτού (ότι αποτελεί κλίμακα μέτρησης της έντασης των προβλημάτων της αγοράς) προκειμένου να γίνει μια συνολική αξιολόγηση, ανά επαγγελματική κατηγορία, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή / δείκτης της συνολικής αξιολόγησης των προβλημάτων. Η μεταβλητή αυτή προέκυψε ως μέσος των απαντήσεων ενός ατόμου στις ερωτήσεις τις σχετικές με τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς. Η σύμβαση που γίνεται είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται / αξιολογεί με μεγάλη ένταση τα 9 προβλήματα ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρό score αντιλαμβάνεται προβλήματα χαμηλής έντασης. Ο δείκτης αυτός θα έχει την ετικέτα «Αξιολόγηση των Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς». Πριν τη χρήση του συνολικού δείκτη δίνονται στο Σχήμα 3 οι αξιολογήσεις σε κάθε ένα από τα προβλήματα. Παρατηρώντας το Σχήμα 3 βλέπουμε ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται ως 9

11 σημαντικότερα κατά σειρά προβλήματα την οικονομική κρίση της εποχής και το κόστος ασφάλισης. Κατάλληλος μη παραμετρικός έλεγχος (Friedman test, p-value<1 ) έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 9 μεταβλητές. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα που αξιολογούνται ως σημαντικότερα. Σχήμα 3. Αξιολόγηση των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ασφαλιστική Αγορά. Στον Πίνακα 9 και στο Σχήμα 4 δίνεται η μέση τιμή του δείκτη «Αξιολόγηση των Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς» ανά κατηγορία. Ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε έδειξε ότι συνολική αντίληψη του βαθμού των προβλημάτων που αντιλαμβάνεται/εντοπίζει ένα άτομο εξαρτάται από την επαγγελματική του κατηγορία (Kruskal-Wallis test p-value<1%). Όπως παρατηρουμε στο Σχήμα 4 μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα εντοπίζουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες μεσίτες ασφαλειών. Αντίθετα τη μικρότερη ένταση στα προβλήματα εντοπίζουν οι δικηγόροι. 10

12 Πίνακας 9. Ο δείκτης «Αξιολόγηση των Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς» / κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Σφ.Μέσ. Ασφαλιστικός Πράκτορας 175 3,7956,04346 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 476 3,6641,02387 Δικηγόρος 98 3,5181,05560 Μεσίτης Ασφαλειών 58 3,7816,06327 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 3,5556,33333 Πραγματογνώμονας 44 3,5682,08836 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 788 3,6464,01846 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 86 3,6202,05258 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 124 3,6487,04386 Σύνολο ,6595,01222 Σχήμα 4. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση των Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς» ανά κατηγορία. Στον Πίνακα 10 και στο Σχήμα 5 δίνεται η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της αξιολόγησης 6 προτεινόμενων τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την ασφαλιστική αγορά. Κατάλληλος μη παραμετρικός έλεγχος (Friedman test, p-value<1 ) έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 6 μεταβλητές. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης που αξιολογούνται ως καλύτεροι / προτιμότεροι. 11

13 Πίνακας 10. Αξιολόγηση των τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην ασφαλιστική αγορά. Τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης 5.1. Σχεδιασμός νέων προϊόντων 5.2. Μείωση αμοιβών-μισθών 5.3. Μείωση στα λειτουργικάδιαχειριστικά κόστη 5.4. Μείωση προμηθειών 5.5. Νέα κανάλια διανομής προϊόντων 5.6. Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη Αρκετά Πολύ Αδιάφορο Σημαντικό Σημαντικότερο Σημαντικό Σημαντικό Ν Ν % Ν Ν % Ν Ν % Ν Ν % Ν Ν % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 5, ο τρόπος δράσεως ο οποίος λαμβάνει την μεγαλύτερη αξιολόγηση από τους ερωτώμενους ανεξαρτήτως κατηγορίας είναι η έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη ενώ την αμέσως μεγαλύτερη αξιολόγηση λαμβάνει ο σχεδιασμός νέων προϊόντων. Την μικρότερη αξιολόγηση λαμβάνει η μείωση των μισθών. Οι ερωτήσεις που δίνονται στο Πίνακα 10 εξετάζουν 6 τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και πώς αυτοί οι τρόποι αξιολογούνται από τους ερωτώμενους. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να αξιολογήσουμε την «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο. Η σύμβαση που γίνεται είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει υψηλή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων ενώ αντίστοιχα μια μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μικρή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων. Δηλαδή, κατασκευάζεται ένας δείκτης με όμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση του δείκτη «Αξιολόγηση των τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην ασφαλιστική αγορά». 12

14 Σχήμα 5. Αξιολόγηση των τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την Ασφαλιστική Αγορά. Στον Πίνακα 11 και στο Σχήμα 6 δίνεται η αξιολόγηση των τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την ασφαλιστική αγορά ανά επαγγελματική κατηγορία. Πίνακας 11. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 179 3,1434, ,0466 3,2402 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 476 3,0665, ,0172 3,1159 Δικηγόρος 98 3,3486, ,2113 3,4860 Μεσίτης Ασφαλειών 60 3,1972, ,0566 3,3378 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 3,6667 1, ,921 14,2552 Πραγματογνώμονας 45 3,5111, ,3043 3,7180 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 793 3,4138, ,3728 3,4549 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 85 3,2020, ,0770 3,3269 Υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς 124 3,5766, ,4800 3,6733 Σύνολο ,2924, ,2646 3,3203 Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε η συνολική αξιολόγηση των τρόπων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την ασφαλιστική αγορά εξαρτάται από την επαγγελματική του κατηγορία (Kruskal-Wallis test p-value<1 ). Όπως παρατηρούμε από 13

15 το Σχήμα 6 τα υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και οι μεσίτες τραπεζασφαλειώνθεωρούν πιο έντονη την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα το μικρότερο βαθμό ανάγκης ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αντιλαμβάνονται οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι - συντονιστές. Σχήμα 6. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 12 και στο Σχήμα 7 δίνεται η κατανομή, σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της αξιολόγησης των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης. Από το Σχήμα 7 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τους ερωτώμενους η εκπαίδευση είναι ο βέλτιστος τρόπος ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης, ενώ ακολουθούν κατά σειρά τα ειδικά μαθήματα σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι παραδοσιακοί τρόποι διαφήμισης και προώθησης έπονται. Κατάλληλος μη παραμετρικός έλεγχος (Friedman test, p-value<1 ) έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 4 μεταβλητές. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης που αξιολογούνται ως καλύτερη / προτιμότερη. 14

16 Πίνακας 12. Αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης. Τρόποι Ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης 6.1. Διανομή ενημερωτικών εντύπων 6.2. Διαφημιστική καμπάνια 6.3. Ειδικά μαθήματα παρουσιάσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 6.4. Εκπαίδευση επιμόρφωση συνεργατών και στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς Αδιάφορο Σημαντικό Αρκετά Πολύ Σημαντικό Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% , , , , ,3 78 4, , , , ,7 95 4, , , , ,9 37 1,9 76 3, , , ,8 Οι ερωτήσεις της ομάδας αυτής (Πίνακα 12) στο σύνολο τους, εξετάζουν 4 τρόπους ανάπτυξης της ασφαλιστικής συνείδησης και πώς αυτοί οι τρόποι αξιολογούνται από τους ερωτώμενους. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να αξιολογήσουμε την «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει υψηλή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης ενώ αντίστοιχα μια μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μικρή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης». Στον Πίνακα 13 και στο Σχήμα 8 δίνεται η αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης ανά επαγγελματική κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε η Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδηση από την ασφαλιστική αγορά δεν εξαρτάται από την επαγγελματική του κατηγορία (Kruskal- Wallis test p-value>1%). Όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 8 οι μεσίτες τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων θεωρούν ότι η ανάγκη ανάληψης δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης είναι σημαντική σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. 15

17 [Διανομή ενημερωτικών εντύπων] [Διαφημιστική καμπάνια] [Ειδικά μαθήματα παρουσιάσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση] [Εκπαίδευση επιμόρφωση συνεργατών και στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς] Σχήμα 7. Αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης. Πίνακας 13. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 177 3,7980, ,7116 3,8844 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 487 3,7716, ,7157 3,8274 Δικηγόρος 100 3,7525, ,6181 3,8869 Μεσίτης Ασφαλειών 62 3,7258, ,5819 3,8697 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,0000, ,353 10,3531 Πραγματογνώμονας 43 3,8605, ,6427 4,0783 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 784 3,7864, ,7404 3,8323 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, 87 3,7759, ,6394 3,9123 Επικουρικό, ΓΔΑ, ΕΙΑΣ, κλπ.) Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 122 3,7684, ,6594 3,8775 Σύνολο ,7800, ,7511 3,

18 Σχήμα 8. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 14 δίνεται η κατανομή απαντήσεων των των ερωτώμενων στο ερώτημα «Θεωρείτε ότι το κοινό διαμορφώνει γνώμη για την ασφαλιστική αγορά, βασιζόμενο κυρίως στις εμπειρίες του από τον κλάδο αυτοκινήτων;» ενώ στο Σχήμα 9 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 ) Σχήμα 8. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι το κοινό διαμορφώνει γνώμη για την ασφαλιστική αγορά, βασιζόμενο κυρίως στις εμπειρίες του από τον κλάδο αυτοκινήτων;» προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων δεν εξαρτώνται από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value>5%). Στο σύνολο του δείγματος, 1705 ερωτώμενοι 17

19 (ποσοστό 86.6%) θεωρούν ότι η άποψη του κοινού διαμορφώνεται από τις εμπειρίες στο κλάδο του αυτοκινήτου ενώ 263 άτομα θεωρούν το αντίθετο (ποσοστό 13.4%). Πίνακας 14. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι το κοινό διαμορφώνει γνώμη για την ασφαλιστική αγορά, βασιζόμενο κυρίως στις εμπειρίες του από τον κλάδο αυτοκινήτων;» ανά επαγγελματική κατηγορία Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, Επικουρικό, ΓΔΑ, ΕΙΑΣ, κλπ.) Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 91,4% 8,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 85,6% 14,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 84,9% 15,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 82,5% 17,5% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 50,0% 50,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 89,8% 10,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 86,4% 13,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 91,3% 8,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 85,3% 14,7% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν) Στον Πίνακα 15 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρέχει πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων των πελατών;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 10 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. 18

20 Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων εξαρτώνται από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value<5%). Οι διαφορές λόγω κατηγορίας επαγγέλματος είναι εύκολα ανιχνεύσιμες στον Πίνακα 15. Στο σύνολο του δείγματος, 705 ερωτώμενοι (36.1%) θωρούν ότι το ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ 2012 περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρέχει πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων των πελατών ενώ 1250 θεωρούν το αντίθετο (63.9%). Σχήμα 10. Η ερώτηση «Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρέχει πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων των πελατών;» Πίνακας 15. Απαντήσεις στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρέχει πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων των πελατών;» ανά κατηγορία Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 36,3% 63,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 30,5% 69,5% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 40,2% 59,8% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 41,9% 58,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 100,0%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 22,9% 77,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 38,5% 61,5% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 41,3% 58,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 35,2% 64,8% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

21 Στον Πίνακα 16 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης από τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι ικανοποιητική;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 11 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τον έλεγχος χ 2 προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων εξαρτώνται πλήρως από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value<1%). Οι διαφορές λόγω κατηγορίας είναι εμφανείς στον Πίνακα 16. Στο σύνολο του δείγματος, 552 ερωτώμενοι (28.4%) θεωρούν ότι το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρέχει πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων των πελατών ενώ 1393 θεωρούν το αντίθετο (71.6%). Σχήμα 11. Η ερώτηση «Πιστεύετε ότι η πληροφόρηση..;» Πίνακας 16. Απαντήσεις στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης από τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι ικανοποιητική;» ανά κατηγορία Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 14,7% 85,3% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 24,1% 75,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 18,1% 81,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 30,6% 69,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 50,0% 50,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 25,0% 75,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 32,6% 67,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 29,7% 70,3% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 43,8% 56,3% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

22 Στον Πίνακα 17 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι η εξυπηρέτηση των πελατών που παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι: Ανεπαρκής/Μέτρια/Πολύ Καλή» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 12 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων δεν εξαρτώνται από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value>10%). Οι διαφορές λόγω κατηγορίας επαγγέλματος είναι εύκολα ανιχνεύσιμες στον Πίνακα 17. Στο σύνολο του δείγματος, 98 ερωτώμενοι (5.0%) θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση είναι ανεπαρκής, 1194 (60.8%) πιστεύουν ότι είναι μέτρια, το 32.9% (647 άτομα) πιστεύουν ότι Σχήμα 12. Η ερώτηση «Πιστεύετε ότι η εξυπηρέτηση που» είναι πολύ καλή και 26 άτομα (1.3%) πιστεύουν ότι είναι άριστη. Πίνακας 17. «Πιστεύετε ότι η εξυπηρέτηση των πελατών που» ανά κατηγορία. Κατηγορία Ανεπαρκής Μέτρια Πολύ Καλή Άριστη Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 3,8% 53,8% 40,8% 1,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 5,4% 62,9% 30,5% 1,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 3,7% 67,3% 28,0%,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 12,9% 61,3% 24,2% 1,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0%,0% 100,0%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 62,5% 37,5%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 5,0% 60,9% 32,4% 1,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 4,3% 58,1% 36,6% 1,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 4,7% 58,1% 37,2%,0% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

23 Στον Πίνακα 18 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω εναλλακτικών δικτύων πώλησης (τράπεζες, internet, affinity group);» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 12 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του Σχήμα 12. Η ερώτηση «Πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα ;» δείγματος. Από τον έλεγχο χ 2 προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων δεν εξαρτώνται από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value>10%). Στο σύνολο του δείγματος, 1574 ερωτώμενοι (79.5%) θεωρούν ότι η θα ενισχυθεί σημαντικά στο μέλλον η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω εναλλακτικών δικτύων ενώ το αντίθετο πιστεύουν 389 άτομα. Πίνακας 18. Απαντήσεις στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω εναλλακτικών δικτύων πώλησης Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 81,2% 18,8% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 79,6% 20,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 86,0% 14,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 82,3% 17,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 100,0%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 89,8% 10,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 79,4% 20,6% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 80,6% 19,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 76,0% 24,0% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

24 Στον Πίνακα 19 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Υπάρχει προοπτική εξέλιξης της καριέρας σας, στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσα στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 13 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των Σχήμα 13. Η ερώτηση «Υπάρχει προοπτική εξέλιξης της καριέρας σας, στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσα στις νέες οικονομικές ;» ερωτώμενων εξαρτώνται πλήρως από την κατηγορία (Monte Carlo p-value<1%). Οι διαφορές λόγω κατηγορίας επαγγέλματος είναι εύκολα ανιχνεύσιμες στον Πίνακα 19. Στο σύνολο, 369 ερωτώμενοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης, 969 δεν έχουν καθαρή εικόνα ενώ 617 άτομα πιστεύουν το αντίθετο. Πίνακας 19. Απαντήσεις στην ερώτηση «Υπάρχει προοπτική εξέλιξης της καριέρας σας, στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσα στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται;» / κατηγορία Κατηγορία Ναι Ίσως Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 23,1% 48,9% 28,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 26,3% 52,4% 21,3% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 28,0% 53,3% 18,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 32,3% 54,8% 12,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 50,0% 50,0%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 27,1% 60,4% 12,5% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 38,7% 43,8% 17,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 29,7% 57,1% 13,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 22,7% 61,7% 15,6% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

25 Στον Πίνακα 20 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Αισθάνεστε ασφαλής στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην επαγγελματική σας εξέλιξη;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 14 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων εξαρτώνται πλήρως από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value<1%), το οποίο είναι σε πλήρη συμφωνία με το αποτέλεσμα της έρευνας του προηγούμενου έτους. Σχήμα 14. Η ερώτηση «Αισθάνεστε ασφαλής στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην επαγγελματική σας εξέλιξη;» Πίνακας 20. Απαντήσεις στην ερώτηση «Αισθάνεστε ασφαλής στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια;» ανά κατηγορία Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Συχνότητα (Ν) Ασφαλιστικός Πράκτορας Ν% (εσ. Κατηγορία) 25,3% 74,7% 100,0% Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συχνότητα (Ν) Συντονιστής Ν% (εσ. Κατηγορία) 32,1% 67,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Δικηγόρος Ν% (εσ. Κατηγορία) 28,3% 71,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Μεσίτης Ασφαλειών Ν% (εσ. Κατηγορία) 24,2% 75,8% 100,0% Συχνότητα (Ν) Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 100,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Πραγματογνώμονας Ν% (εσ. Κατηγορία) 34,8% 65,2% 100,0% Συχνότητα (Ν) Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Ν% (εσ. Κατηγορία) 39,9% 60,1% 100,0% Υπάλληλος σε φορέα της Συχνότητα (Ν) ασφαλιστικής αγοράς Ν% (εσ. Κατηγορία) 41,1% 58,9% 100,0% Υψηλόβαθμο στέλεχος Συχνότητα (Ν) ασφαλιστικής αγοράς Ν% (εσ. Κατηγορία) 17,3% 82,7% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

26 Στον Πίνακα 21 και στο Σχήμα 17 δίνεται η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση των απόψεων των ερωτώμενων για τις κινήσεις που θεωρούν σημαντικές για τη θωράκιση της επαγγελματικής θέσης του ερωτώμενου. Από το Σχήμα 17 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τους ερωτώμενους η ενίσχυση των γνώσεων τους και η ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων είναι ο βέλτιστος τρόπος για την διασφάλιση της θέσης, που είναι σε πλήρη συμφωνία με τις θέσεις της έρευνας του προηγουμένου έτους. Η κλίμακα αυτή (που εμφανίζεται στον Πίνακα 21) στο σύνολο της, εξετάζει 6 τρόπους για τη θωράκιση της επαγγελματικής θέσης του ερωτώμενου και πώς αυτοί οι τρόποι αξιολογούνται από τους ερωτώμενους. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να αξιολογήσουμε την «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 21. Αξιολόγηση των τρόπων διασφάλισης της επαγγελματικής θέσης Κινήσεις για τη θωράκιση της επαγγελματικής θέσης Ενίσχυση των γνώσεων μου Ενίσχυση των δεξιοτήτων μου Διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης Προσεκτική παρακολούθηση του οικονομικού περιβάλλοντος Ενεργό συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην εργασία μου Αδιάφορο Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% 34 1,8% 88 4,5% 188 9,7% ,2% ,8% 32 1,7% 63 3,3% 170 8,8% ,9% ,4% 55 2,9% 109 5,7% ,7% ,9% ,9% 39 2,0% 162 8,5% ,1% ,0% ,4% ,8% ,8% ,6% ,6% ,3% 114 5,9% ,3% ,9% ,9% ,0% 25

27 Ενίσχυση των γνώσεων μου Ενίσχυση των δεξιοτήτων μου (ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων, καταστάσεων, κρίσεων κ.α.) Διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης Προσεκτική παρακολούθηση του οικονομικού περιβάλλοντος Ενεργό συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην εργασία μου Σχήμα 17. Αξιολόγηση των τρόπων διασφάλισης της επαγγελματικής θέσης Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει υψηλή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων για την θωράκιση της επαγγελματικής του εξέλιξης ενώ αντίστοιχα μια μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μικρή αναγκαιότητα για την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο». Στον Πίνακα 22 και στο Σχήμα 18 δίνεται η αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης ανά επαγγελματική κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε η συνολική αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης εξαρτάται από την επαγγελματική του κατηγορία (Kruskal-Wallis test p-value<5%), το οποίο συμπέρασμα είναι σύμφωνο με το αποτέλεσμα της έρευνας του προηγουμένου έτους. Όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 18 οι μεσίτες τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων θεωρούν ότι η ανάγκη ανάληψης δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης είναι σημαντική σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες ενώ αντίθετα οι πραγματογνώμονες θεωρούν ότι υπάρχει χαμηλή αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων συνολικά. Πίνακας 22. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής 26 Συνείδησης» ανά επαγγελματική κατηγορία.

28 Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 170 3,8353, ,7364 3,9342 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 477 3,8494, ,7869 3,9119 Δικηγόρος 102 3,8056, ,6816 3,9295 Μεσίτης Ασφαλειών 58 4,0575, ,9025 4,2125 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 5,0000, ,0000 5,0000 Πραγματογνώμονας 45 3,7074, ,5444 3,8704 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 782 3,8687, ,8198 3,9177 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 86 3,8876, ,7294 4, ,8907, ,7539 4,0275 Σύνολο ,8627, ,8312 3,8942 Σχήμα 18. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία. 27

29 Στον Πίνακα 23 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας στην ασφαλιστική αγορά θα πραγματωθούν οι στόχοι καριέρας που έχετε θέσει;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 19 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων εξαρτώνται πλήρως από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value<1%), το οποίο είναι σύμφωνο με το αποτέλεσμα της έρευνας του προηγουμένου έτους. Οι διαφορές λόγω κατηγορίας επαγγέλματος είναι εύκολα ανιχνεύσιμες στον Πίνακα 23. Στο σύνολο του δείγματος, 1253 Σχήμα 19. Η ερώτηση «Πιστεύετε ότι μέσω της ερωτώμενοι πιστεύουν ότι μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας στην ασφαλιστική επαγγελματικής δραστηριότητας στην αγορά θα πραγματωθούν οι στόχοι καριέρας που ασφαλιστική αγορά θα έχετε θέσει;» πραγματωθούν οι στόχοι καριέρας που έχουν θέσει, ενώ αντίθετα 620 άτομα πιστεύουν ότι μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας στην ασφαλιστική αγορά δεν θα πραγματωθούν οι στόχοι καριέρας που έχουν θέσει. Στον Πίνακα 24 και στο Σχήμα 20 δίνεται η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση των απόψεων των ερωτώμενων για τις κινήσεις που θεωρούν σημαντικές για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς. Από το Σχήμα 20 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τους ερωτώμενους η καλύτερη εξυπηρέτηση και η ταχύτερη αποζημίωση των ζημιών είναι ο καλύτεροι τρόποι για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς. Η ομάδα ερωτήσεων που παρουσιάζεται στον Πίνακα 24, εξετάζει 5 τρόπους για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς και πώς αυτοί οι τρόποι αξιολογούνται από τους ερωτώμενους. Λαμβάνοντας τη μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να αξιολογήσουμε την «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. 28

30 Πίνακας 23. Πιστεύετε ότι μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας στην ασφαλιστική αγορά θα πραγματωθούν οι στόχοι καριέρας που έχετε θέσει; Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 62,1% 37,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 60,3% 39,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 62,9% 37,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 66,1% 33,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 100,0%,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 66,7% 33,3% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 70,3% 29,8% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 75,3% 24,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 75,0% 25,0% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν) Τρόποι Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Πίνακας 24. Αξιολόγηση των τρόπων την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής 29 αγοράς Αρκετά Αδιάφορο Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο Σημαντικό N N% N N% N N% N N% N N% Νέα Προϊόντα 57 2,9% 136 7,0% ,9% ,5% ,5% Καλύτερη Εξυπηρέτηση 22 1,1% 39 2,0% 163 8,4% ,4% ,1% Βελτίωση του Δικτύου Πωλήσεων 31 1,6% 92 4,7% ,5% ,9% ,3% Ταχύτητα Αποζημιώσεων 28 1,4% 40 2,1% 134 6,9% ,7% ,9% Χαμηλότερο Κόστος Ασφαλίστρων 26 1,3% 87 4,5% ,9% ,8% ,5%

31 Σχήμα 20. Αξιολόγηση των τρόπων την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει υψηλή αναγκαιότητα για την ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της αγοράς ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε κάποιον που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μικρή αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς». Στον Πίνακα 25 και στο Σχήμα 21 δίνεται η αξιολόγηση των τρόπων ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε η συνολική αξιολόγηση των την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ασφαλιστικής αγοράς δεν εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value>10%). 30

32 Πίνακας 25. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 183 4,3104, ,2193 4,4014 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 483 4,2708, ,2169 4,3247 Δικηγόρος 104 4,2519, ,1127 4,3912 Μεσίτης Ασφαλειών 61 4,2525, ,0900 4,4150 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,3000, ,594 13,1943 Πραγματογνώμονας 46 4,1304, ,9749 4,2859 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 820 4,2929, ,2500 4,3358 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 91 4,1692, ,0236 4,3148 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 125 4,2912, ,1821 4,4003 Σύνολο ,2756, ,2475 4,3037 Σχήμα 21. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς» ανά επαγγελματική κατηγορία. 31

33 Στον Πίνακα 26 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Θεωρείτε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση θα στρέψουν την / τον καταναλωτή στην Ιδιωτική Ασφάλιση;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 22 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Από τη στατιστική ανάλυση (έλεγχος χ 2 ) προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων εξαρτώνται από την κατηγορία του επαγγέλματος (Monte Carlo p-value<1%), το οποίο είναι σε απολυτή συμφωνία με την έρευνα του προηγουμένου έτους. Στο σύνολο του δείγματος, 1008 ερωτώμενοι (51.2%) πιστεύουν ότι οι εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση θα στρέψουν τον καταναλωτή στην ιδιωτική ασφάλιση, 804 άτομα (40.8%) των ερωτώμενων δεν έχουν σαφή άποψη ενώ 157 άτομα, δηλαδή το 8.0% πιστεύουν το αντίθετο. Πίνακας 26. Στροφή του καταναλωτή στην Ιδιωτική Ασφάλιση; Κατηγορία Ναι Ίσως Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 44,6% 45,1% 10,3% 100,0% Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 48,4% 40,6% 11,0% 100,0% Δικηγόρος Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 43,9% 46,7% 9,3% 100,0% Μεσίτης Ασφαλειών Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 48,4% 46,8% 4,8% 100,0% Μεσίτης Συχνότητα (Ν) Τραπεζοασφαλειών Ν% (εσ. Κατηγορία),0% 50,0% 50,0% 100,0% Πραγματογνώμονας Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 44,9% 51,0% 4,1% 100,0% Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Σχήμα 22. Η ερώτηση «Θεωρείτε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην κοινωνική ;» Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 55,5% 37,6% 7,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 55,9% 38,7% 5,4% 100,0% Υψηλόβαθμο στέλεχος Συχνότητα (Ν) ασφαλιστικής αγοράς Ν% (εσ. Κατηγορία) 53,9% 3,9% 42,2% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

34 Στον Πίνακα 27 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο ερώτημα «Ενημερώνεστε για την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου με δική σας πρωτοβουλία;» ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στο Σχήμα 23 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων στο σύνολο του ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ 2012 δείγματος. Από τον έλεγχος χ 2 προέκυψε ότι οι απόψεις των ερωτώμενων δεν εξαρτώνται από την κατηγορία (Monte Carlo p- Σχήμα 23. Η ερώτηση «Ενημερώνεστε για την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου με δική σας πρωτοβουλία;» value>10%), το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το εύρημα της έρευνας του προηγουμένου έτους. Στο σύνολο του δείγματος, 1725 ερωτώμενοι (87.1%) δηλώνουν ότι ενημερώνονται για την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου με δική τους πρωτοβουλία. Αντίθετα ένα ποσοστό ίσο με 12.0% (238 άτομα) δεν ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στο κλάδο τους. Πίνακας 27. Ενημερώνεστε για την εξέλιξη του κλάδου με δική σας πρωτοβουλία; Κατηγορία Ναι Όχι Σύνολο Ασφαλιστικός Πράκτορας Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής Δικηγόρος Μεσίτης Ασφαλειών Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών Πραγματογνώμονας Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 83,2% 16,8% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 90,0% 10,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 84,1% 15,9% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 91,9% 8,1% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 50,0% 50,0% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 89,6% 10,4% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 87,3% 12,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 90,3% 9,7% 100,0% Συχνότητα (Ν) Ν% (εσ. Κατηγορία) 89,8% 10,2% 100,0% Σύνολο Συχνότητα (Ν)

35 Στο Σχήμα 24.α βλέπουμε τους τρόπους με τους οποίους ενημερώνονται οι ερωτώμενοι ενώ στο Σχήμα 24.β βλέπουμε τη συχνότητα ενημέρωσης. Όπως παρατηρούμε, η πλειονότητα των ερωτώμενων, που ενημερώνεται με ίδια πρωτοβουλία, ενημερώνεται μέσω διαδικτύου (65.1%) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (76.2%). Αντίθετα, οι ερωτώμενοι που δεν ενημερώνονται απαντούν ότι κύριος λόγος είναι η έλλειψη χρόνου (ποσοστό 83.6%) και οι υπόλοιποι απαντούν ότι είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος. Σχήμα 24.α. Τρόποι Ενημέρωσης Σχήμα 24.β. Συχνότητα Ενημέρωσης Στην ερώτηση «Θα επηρεαστεί θετικά από την νέα νομοθεσία για τις ασφαλιστικές εταιρίες το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή ασφαλιστικών προϊόντων;» η πλειοψηφία των ερωτώμενων 62.9% απάντησαν θετικά, το 26.2% απάντησε ότι δεν γνωρίζει και μόλις το 9.9% απάντησε αρνητικά (Πίνακας 28). Πίνακας 28. Θα επηρεαστεί θετικά από την νέα νομοθεσία για τις ασφαλιστικές εταιρίες το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή ασφαλιστικών προϊόντων; Απάντηση Συχνότητα Σύνολο % Όχι 192 9,9 Δεν ,2 Γνωρίζω Ναι ,9 Σύνολο ,0 Στην ερώτηση «Πρόσφατα, η ευθύνη της εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς πέρασε στην δικαιοδοσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιστεύετε ότι η νέα εξέλιξη θα βελτιώσει τον βαθμό εποπτείας ή το επίπεδο διαφάνειας της ασφαλιστικής αγοράς;» η πλειοψηφία των 34

36 ερωτώμενων 42.9% απάντησαν θετικά, το 41.7% απάντησε ότι δεν γνωρίζει και μόλις το 15.4% απάντησε αρνητικά (Πίνακας 29). Πίνακας 29. Πρόσφατα, η ευθύνη της εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς πέρασε στην δικαιοδοσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιστεύετε ότι η νέα εξέλιξη θα βελτιώσει τον βαθμό εποπτείας ή το επίπεδο διαφάνειας της ασφαλιστικής αγοράς; Απάντηση Συχνότητα Σύνολο % Όχι ,4 Ίσως ,7 Ναι ,9 Σύνολο ,0 Στην ερώτηση «Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευση που πήρατε κατά την είσοδό σας στην ασφαλιστική αγορά;» το 54.3% των ερωτώμενων απάντησαν αρνητικά (Πίνακας 30). Πίνακας 30. Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευση που πήρατε κατά την είσοδό σας στην ασφαλιστική αγορά; Απάντηση Συχνότητα Σύνολο % Ναι ,7 Όχι ,3 Σύνολο ,0 Στην ερώτηση «Πόσο επαρκής πιστεύετε ότι είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε σήμερα;» η πλειοψηφία των ερωτώμενων 52.0% απάντησαν αρκετά. Ένα ποσοστό περίπου ίσο με 40% θεωρεί ότι η εκπαίδευση που λαμβάνει σήμερα δεν είναι καθόλου επαρκής ή απλά είναι λίγο επαρκής. Τα παραπάνω ποσοστά συμφωνούν με εκείνα της έρευνας του προηγούμενου έτους. Πίνακας 31. Πόσο επαρκής πιστεύετε ότι είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε σήμερα; Απάντηση Συχνότητα Σύνολο % Καθόλου 114 5,9 Λίγο ,7 Αρκετά ,0 Πολύ 165 8,5 Σύνολο ,0 35

37 Στην ερώτηση «Έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια-προγράμματα με δική σας πρωτοβουλία και δική σας οικονομική επιβάρυνση;» το 57% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και οι υπόλοιποι θετικά ενώ στην έρευνα του προηγούμενου έτους οι ερωτώμενοι απάντησαν περίπου ομοιόμορφα ναι και όχι. Πίνακας 32. Έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια-προγράμματα με δική σας πρωτοβουλία και δική σας οικονομική επιβάρυνση; Απάντηση Συχνότητα Σύνολο % Ναι ,6 Όχι ,4 Σύνολο ,0 Στην ερώτηση «Κατά πόσο η Διοίκηση της εταιρείας σας υλοποιεί τις τυχόν ιδέες των υπαλλήλων της και τους ενημερώνει για τους στόχους της εταιρείας;» το 43.2% των ερωτώμενων απάντησαν αρκετά και το 11.2% απάντησαν πολύ. Ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 45% θεωρεί ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν υλοποιεί τις τυχόν ιδέες των υπαλλήλων της και δεν τους ενημερώνει για τους στόχους της εταιρείας ή έστω λαμβάνει υπόψη τις ιδέες ή τους ενημερώνει ελάχιστα. Πίνακας 33. Κατά πόσο η Διοίκηση της εταιρείας σας υλοποιεί τις τυχόν ιδέες των υπαλλήλων της και τους ενημερώνει για τους στόχους της εταιρείας; Απάντηση Συχνότητα % Καθόλου ,8 Λίγο ,7 Αρκετά ,2 Πολύ ,2 Σύνολο ,0 Στα Σχήματα 25 έως 30 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα παραπάνω αποτελέσματα (Πίνακες 28 έως 33 36

38 Σχήμα 25. Θα επηρεαστεί θετικά από την νέα ; Σχήμα 26. Πρόσφατα, η ευθύνη της εποπτείας της ; Σχήμα 27. Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευση που πήρατε κατά την είσοδό σας στην ασφαλιστική αγορά; Σχήμα 28. Πόσο επαρκής πιστεύετε ότι είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε σήμερα Σχήμα 29. Έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια-προγράμματα με Σχήμα 30. Κατά πόσο η Διοίκηση της εταιρείας σας υλοποιεί τις τυχόν ιδέες των 37

39 δική σας.; υπαλλήλων της και.; Στον Πίνακα 34 και στο Σχήμα 31 δίνεται η κατανομή, σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, των απόψεων των ερωτώμενων για τα θέματα στα οποία δίνει έμφαση η στρατηγική των εταιρειών στις οποίες εργάζονται. Από το Σχήμα 31 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τους ερωτώμενους οι εταιρείες δίνουν έμφαση κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση των πελατών. Στον Πίνακα 34 το σύνολο των ερωτήσεων εξετάζει τα θέματα στα οποία δίνει έμφαση η στρατηγική των εταιρειών. Λαμβάνοντας τη μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να ορίσουμε το δείκτη «Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο. Πίνακας 34. Θέματα στα οποία δίνει έμφαση η στρατηγική των εταιρειών Έμφαση εταιρικής στρατηγικής Στο Ανθρώπινο Δυναμικό Στην εξυπηρέτηση των πελατών Στην πώληση νέων προϊόντων Στα Δίκτυα πωλήσεων Αδιάφορο Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% 144 7,6% ,8% ,2% ,7% ,7% 53 2,8% 148 7,7% ,6% ,1% ,8% 97 5,1% ,0% ,4% ,1% ,4% 130 7,0% 167 8,9% ,7% ,9% ,6% Σχήμα 31. Αξιολόγηση των θεμάτων στα οποία δίνει έμφαση η στρατηγική των εταιρειών 38

40 Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σημαντικός στρατηγικός σχεδιασμός στην εταιρεία που εργάζεται ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε κάποιον που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ελλιπής στρατηγικός σχεδιασμός στην εταιρεία που εργάζεται. Στον Πίνακα 35 και στο Σχήμα 32 διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις του δείκτη «Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1%), το οποίο είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα της έρευνας του προηγούμενου έτους. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 35 οι μεσίτες τραπεζασφαλειών (μόνο 2 άτομα) παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές παρουσιάζουν οι πραγματογνώμονες. Πίνακας 35. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας» ανά επαγγελματική κατηγορία. 95% Διάστ. Τυπ. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Εμπιστ. για το Απόκλιση Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 177 3,8701, ,7621 3,9780 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 480 3,6875, ,6119 3,7631 Δικηγόρος 105 3,7095, ,5486 3,8704 Μεσίτης Ασφαλειών 61 3,6352, ,4401 3,8304 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,8750, ,2867 6,4633 Πραγματογνώμονας 43 3,5756, ,2974 3,8538 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 783 3,6188, ,5526 3, ,8423, ,6615 4, ,7479, ,5860 3,9098 Σύνολο ,6850, ,6449 3,

41 Σχήμα 32. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 36 και στο Σχήμα 33 δίνεται η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση των απόψεων των ερωτώμενων για τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις συνεργασίες τους εντός εταιρείας. Από το Σχήμα 33 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι οι ερωτώμενοι αναδεικνύουν ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία, όπως και στην έρευνα του προηγουμένου έτους. Οι ερωτήσεις στον Πίνακα 36 στο σύνολο τους εξετάζουν προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία μιας εταιρείας. Λαμβάνοντας τη μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας)» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Η λογική που υποθέτουμε στη περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται σημαντικού αριθμού αλλά και έντασης προβλήματα ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε κάποιον που αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερης έντασης προβλήματα. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας)». Στον Πίνακα 37 και στο Σχήμα 34 δίνεται η αξιολόγηση του δείκτη αυτού ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται 40

42 από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value>10%), το οποίο είναι σύμφωνο με τα ευρήματα της έρευνας του προηγουμένου έτους. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 37 οι πραγματογνώμονες παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές σε αντίθεση με τους δικηγόρους οι οποίοι παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές. Προβλήματα της Εσωτερικής λειτουργίας Πίνακας 36. Προβλήματα της Εσωτερικής λειτουργίας των εταιρειών Αρκετά Πολύ Αδιάφορο Σημαντικό Σημαντικότερο Σημαντικό Σημαντικό N N% N N% N N% N N% N N% Έλλειψη γνώσεων ,2% ,9% ,6% ,5% 165 8,8% Αναβλητικότητα ,9% ,0% ,6% ,7% ,7% Αδυναμία επίλυσης προβλημάτων ,0% ,5% ,7% ,6% ,2% Γραφειοκρατία 184 9,8% ,2% ,4% ,3% ,3% Αδιαλλαξία ,8% ,7% ,4% ,7% ,4% Έλλειψη επικοινωνίας ,9% ,2% ,4% ,8% ,7% Σχήμα 33. Αξιολόγηση των θεμάτων στα οποία δίνει έμφαση η στρατηγική των εταιρειών 41

43 Πίνακας 37. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας)» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 169 2,7633 1, ,6109 2,9157 Ασφαλιστικός Σύμβουλος 457 3,0343, ,9477 3,1209 Δικηγόρος 98 3,1922, ,0096 3,3747 Μεσίτης Ασφαλειών 60 3,2333, ,0116 3,4550 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 1,3333, ,902 5,5687 Πραγματογνώμονας 42 2,7500, ,4742 3,0258 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 770 3,1104, ,0453 3,1755 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 78 2,9786 1, ,7481 3,2092 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 114 3,1711, ,9889 3,3532 Σύνολο ,0545, ,0106 3,0983 Σχήμα 34. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον 42

44 Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας)» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 38 και στο Σχήμα 35 δίνεται η κατανομή, σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, των απόψεων των ερωτώμενων για τα συνήθη παράπονα των οποίων γίνονται δέκτες. Από το Σχήμα 35 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι οι ερωτώμενοι γίνονται δέκτες κύρια παραπόνων σχετικά με τα υψηλά ασφάλιστρα, τη γραφειοκρατία και τη ταχύτητα εξυπηρέτησης. Οι ερωτήσεις του Πίνακα 38 στο σύνολο τους εξετάζουν συνήθη παράπονα στη λειτουργία των εταιρειών. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 38. Συνήθη παράπονα στη λειτουργία των εταιρειών Αρκετά Αδιάφορο Σημαντικό Συνήθη παράπονα Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% Ταχύτητα εξυπηρέτησης ,4% ,6% ,5% ,8% ,8% Γραφειοκρατία 176 9,4% ,3% ,4% ,8% ,1% Υψηλά ασφάλιστρα 75 4,0% 128 6,8% ,8% ,6% ,8% Καθυστέρηση πληρωμών ,7% ,0% ,8% ,8% ,5% Αγένεια ,6% ,8% ,1% ,9% 101 5,5% Έλλειψη εμπιστοσύνης ,2% ,9% ,0% ,0% 145 7,9% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που γίνεται δέκτης σημαντικού αριθμού αλλά και Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε κάποιον που αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερης έντασης παράπονα. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο». Στον Πίνακα 39 και στο Σχήμα 36 δίνεται η αξιολόγηση του δείκτη «Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1 ), το οποίο είναι σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα της έρευνας του προηγούμενου έτους. Όπως βλέπουμε στο Πίνακα 39 οι μεσίτες τραπεζασφαλειών και τα υψηλόβαθμα στελέχη 43

45 παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές σε αντίθεση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες οι οποίοι παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές. Σχήμα 35. Συνήθη παράπονα στη λειτουργία των εταιρειών Πίνακας 39. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 164 2,7744, ,6544 2,8943 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 457 3,0350, ,9590 3,1110 Δικηγόρος 98 3,1020, ,9313 3,2728 Μεσίτης Ασφαλειών 61 3,1967, ,0023 3,3912 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 3,9167 1, , ,6817 Πραγματογνώμονας 41 3,1829, ,8887 3,4772 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 747 3,1495, ,0936 3,2054 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 80 3,0625, ,8772 3,2478 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 116 3,5072, ,3443 3,6701 Σύνολο ,1052, ,0669 3,

46 Σχήμα 36. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 40 καταγράφεται η άποψη των ερωτώμενων για το εάν αξιοποιούνται οι ικανότητες τους στον εργασιακό τους χώρο. Σχεδόν το 66,7% θεωρεί ότι αξιοποιούνται από ικανοποιητικά ή πλήρως. Πίνακας 40. Πιστεύετε ότι αξιοποιούνται τα προσόντα σας στον εργασιακό χώρο; Απάντηση Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Καθόλου 96 5,0% Λίγο ,3% Ικανοποιητικό ,6% Πλήρως 154 8,1% Σύνολο ,0% Στον Πίνακα 41 δίνεται η κατανομή, σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, την ικανοποίηση των ερωτώμενων για τη διαχείριση των ζημιών. Από τον Πίνακα 41 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι οι ερωτώμενοι παρουσιάζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από το 45

47 χρόνο διεκπεραίωσης. Ο Πίνακας 41 εξετάζει 4 χαρακτηριστικά της διαχείρισης των ζημιών και μετρά την ικανοποίηση των ερωτώμενων από αυτά. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 41. Ικανοποίηση από τη διαχείριση των ζημιών Παράγοντας σχετικός με τη διαχείριση των ζημιών Όχι Αρκετά Ναι N N% N N% N N% Το χρόνο διεκπεραίωσης ,1% ,0% ,9% Το ποσό αποζημίωσης ,1% ,2% ,7% Καλή εξυπηρέτηση ,0% ,9% ,1% Επίπεδο γνώσης διακανονιστών ,4% ,3% ,4% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αντιλαμβάνεται έντονα προβλήματα στη διαχείριση ζημιών ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιλαμβάνεται όχι έντονα προβλήματα στη διαχείριση ζημιών. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο». Στον Πίνακα 42 και στο Σχήμα 37 δίνεται η αξιολόγηση του δείκτη «Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός δεν εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value>10%). Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 42 τη μεγαλύτερη ικανοποίηση παρουσιάζουν οι δικηγόροι σε αντίθεση με τους μεσίτες τραπεζασφαλειών οι οποίοι παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές. Πίνακας 42. «Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» / κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απ. 95% ΔΕ για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 184 1,4395, ,3977 1,4814 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 495 1,4371, ,4128 1,4615 Δικηγόρος 105 1,4750, ,4263 1,5237 Μεσίτης Ασφαλειών 60 1,4604, ,3962 1,5246 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 1,2500, ,926 4,4266 Πραγματογνώμονας 49 1,4439, ,3804 1,5074 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 832 1,4539, ,4363 1,4714 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 92 1,4647, ,4120 1,5173 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 126 1,4683, ,4216 1,5149 Σύνολο ,4506, ,4388 1,

48 Σχήμα 37. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 43 και στο Σχήμα 38 δίνεται η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, την πίστη των ερωτώμενων για το πώς θα επηρεάσει η οικονομική κρίση την ασφαλιστική αγορά. Από το Σχήμα 38 είναι δυνατό να παρατηρήσουμε ότι οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι το κύριο πρόβλημα θα είναι η έλλειψη ρευστότητας. Η κλίμακα που εμφανίζεται στον Πίνακα 43 στο σύνολο της, εξετάζει 5 πιθανές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που θεωρεί ότι οι συνέπειες, όποιες και εάν είναι αυτές θα είναι έντονες ενώ αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που πιστεύει ότι οι συνέπειες δεν θα είναι σημαντικές. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Επιρροή Κρίσης στον Ασφαλιστικό Κλάδο». Στον Πίνακα 44 και στο Σχήμα 39 δίνεται η αξιολόγηση του δείκτη «Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός 47

49 εξαρτάται από την κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1%), το οποίο εύρημα είναι αντίθετο με το αποτέλεσμα της έρευνας του προηγούμενου έτους. Πίνακας 43. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον ασφαλιστικό κλάδο Αρκετά Συνέπειες Αδιάφορο Σημαντικό Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% Ποιοτικό Χαρτοφυλάκιο 109 5,7% 175 9,2% ,5% ,7% ,0% Μείωση Τιμών 76 3,9% 158 8,2% ,5% ,6% ,8% Νέα ευέλικτα προϊόντα 76 4,0% 180 9,4% ,7% ,4% ,5% Αύξηση ανασφάλιστων 126 6,5% 118 6,1% ,3% ,3% ,7% Προβλήματα ρευστότητας 63 3,3% 106 5,5% ,2% ,1% ,9% Σχήμα 38. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό κλάδο 48

50 Πίνακας 44. Σύγκριση του δείκτη «Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκ. 95% ΔΕ για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 175 3,7669, ,6660 3,8677 Ασφαλιστικός Σύμβουλος 480 3,8221, ,7621 3,8821 Δικηγόρος 102 3,7216, ,5881 3,8551 Μεσίτης Ασφαλειών 59 3,7288, ,5669 3,8907 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 3,3000, ,5119 7,1119 Πραγματογνώμονας 45 3,7156, ,5173 3,9138 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 792 3,8876, ,8430 3,9322 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 85 3,9435, ,8118 4,0753 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 122 4,0361, ,9235 4,1486 Σύνολο ,8527, ,8230 3,8825 Σχήμα 39. Σύγκριση του δείκτη «Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία. Στον Πίνακα 45 που ακολουθεί δίνονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι η πελατειακή βάση είναι αρκούντως ενημερωμένη για τα προϊόντα και τις 49

51 εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς;». όπως βλέπουμε η πλειονότητα των ερωτώμενων απαντούν ότι η πελατειακή βάση δεν είναι αρκούντως ενημερωμένη για τα προϊόντα και τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς. Μόλις ένα 8.0% θεωρεί ότι η πελατειακή βάση είναι αρκούντως ενημερωμένη για τα προϊόντα και τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς. Πίνακας 45. Σύγκριση του δείκτη «Θεωρείτε ότι η πελατειακή βάση είναι αρκούντως ενημερωμένη για τα προϊόντα και τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς;» ανά κατηγορία. Απάντηση Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Όχι ,7 Δεν ξέρω ,3 Ναι 151 8,0 Σύνολο ,0 Στον Πίνακα 46 και στο Σχήμα 40 δίνεται, η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της άποψης των ερωτώμενων για τους τρόπους προώθησης. Ο Πίνακας 46 εξετάζει τρόπους προώθησης. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 46. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό κλάδο Τρόποι Προώθησης Αδιάφορο Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Σημαντικότερο N N% N N% N N% N N% N N% Τηλεόραση 120 6,2% 180 9,3% ,2% ,9% ,3% Εφημερίδες ,9% ,3% ,7% ,9% ,3% Ιnternet 94 4,9% 97 5,0% ,8% ,1% ,1% Διαμεσολαβούντα πρόσωπα 50 2,6% 119 6,3% ,9% ,8% ,4% Ημερίδες ,0% ,9% ,4% ,7% 150 7,9% Φυλλάδια ,5% ,9% ,3% ,8% 111 5,9% Τράπεζες ,2% ,5% ,8% ,1% 154 8,3% 50

52 Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αξιολογεί ως σημαντικές τις προωθητικές ενέργειες αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που αξιολογεί ως μη σημαντικές τις προωθητικές ενέργειες. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών». Στον Πίνακα 47 και στο Σχήμα 41 δίνεται η διερεύνηση του δείκτη «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός δεν εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value>10%). Σχήμα 40. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό κλάδο 51

53 Πίνακας 47. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 165 3,3325, ,2362 3,4287 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 456 3,2939, ,2348 3,3530 Δικηγόρος 95 3,3669, ,2392 3,4947 Μεσίτης Ασφαλειών 55 3,4312, ,3008 3,5615 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,2857 1, , ,3616 Πραγματογνώμονας 44 3,3604, ,1796 3,5412 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 761 3,2596, ,2127 3,3065 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 85 3,3227, ,1575 3,4879 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 112 3,3635, ,2250 3,5021 Σύνολο ,2995, ,2689 3,3300 Σχήμα 41. Σύγκριση του δείκτη «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών» ανά επαγγελματική κατηγορία. 52

54 Πίνακας 48. Πιστεύετε η αγορά ασφαλειών Ζωής και Υγείας έχει περιθώριο ανάπτυξης στην χώρα μας; Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Ναι ,3 Όχι 168 8,7 Σύνολο ,0 Ερώτηση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ N N% N N% N N% N N% 34. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (π.χ. internet) πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά την προώθηση 47 2,4% ,2% ,8% ,6% και πώληση νέων ασφαλιστικών προϊόντων; 35. Έχετε εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες; 16 0,8% 146 7,5% ,2% ,5% 36. Κατά πόσο οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αξιοποιήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας προς 43 2,2% ,4% ,2% ,2% όφελος των συνεργατών και των πελατών τους; 37. Κατά πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες θα μειώσουν τις απαιτούμενες 127 6,5% ,1% ,5% ,9% θέσεις εργασίας; 38. Θεωρείτε ότι έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της 36 1,8% ,9% ,0% ,2% ασφαλιστικής αγοράς; 39. Νομίζετε ότι ο κλάδος αυτοκινήτων έχει εξυγιανθεί 115 5,9% ,0% ,7% 123 6,3% μετά τις τελευταίες εξελίξεις; 40. Εκτιμάτε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει τη δυναμική να ανταπεξέλθει και να διευρυνθεί 40 2,1% ,2% ,7% ,0% στο άμεσο μέλλον; 41. Νομίζετε ότι το 2012 (Solvency II) οι συνθήκες λειτουργίας για μια ασφαλιστική εταιρία θα είναι περισσότερο απαιτητικές; 11 0,6% 78 4,1% ,5% ,9% Πίνακας 49. Απαντήσεις των ερωτώμενων στις ακόλουθες ερωτήσεις 53

55 34. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (π.χ. internet) πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά την προώθηση και πώληση νέων ασφαλιστικών προϊόντων; 35. Έχετε εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες; 38. Θεωρείτε ότι έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς; 40. Εκτιμάτε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει τη δυναμική να ανταπεξέλθει και να διευρυνθεί στο άμεσο μέλλον; 41. Νομίζετε ότι το 2012 (Solvency II) οι συνθήκες λειτουργίας για μια ασφαλιστική εταιρία θα είναι περισσότερο απαιτητικές; επηρεάζονται στατιστικώς από τη κατηγορία στην οποία ανήκουν. 54

56 Στον Πίνακα 50, η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της άποψης των ερωτώμενων για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε την «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 50. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ N N% N N% N N% N N% N N% Τα χρησιμοποιώ συχνά για να παίρνω πληροφορίες ή γνώση που σχετίζεται με την εργασία μου Τα χρησιμοποιώ συχνά για να διατηρώ και να ενισχύω την επικοινωνία με τους συναδέλφους/συνεργά τες ,2% ,9% ,7% ,4% ,9% ,5% ,8% ,5% ,5% 180 9,7% Η συχνότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην εργασία σας είναι ,3% ,9% ,9% ,9% 129 7,0% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που κάνει περισσότερη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που κάνει λιγότερη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης». Στον Πίνακα 51 και στο Σχήμα 42 δίνεται η διερεύνηση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1%). 55

57 Πίνακας 51. Σύγκριση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά επαγγελματική κατηγορία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 174 2,1015 1, ,9378 2,2653 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 456 2,4072 1, ,2976 2,5168 Δικηγόρος 101 2,2244 1, ,0142 2,4346 Μεσίτης Ασφαλειών 59 2,7627 1, ,4437 3,0817 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,6667,47140,4313 8,9021 Πραγματογνώμονας 45 2,2889 1, ,9383 2,6395 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 770 2,5082 1, ,4229 2,5936 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 87 2,3602 1, ,0996 2,6207 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 117 2,6068 1, ,4045 2,8092 Σύνολο ,4324 1, ,3776 2,4871 Σχήμα 42. Σύγκριση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά επαγγελματική κατηγορία. 56

58 Στον Πίνακα 52 δίνεται, η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της άποψης των ερωτώμενων για το χαρακτηρισμό της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε τη μεταβλητή «Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 52. Χαρακτηρισμός Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ N N% N N% N N% N N% N N% Αποτελεσματική ,7% ,5% ,8% ,4% 171 9,6% Χρήσιμη ,5% ,9% ,0% ,4% ,2% Λειτουργική ,4% ,3% ,3% ,9% ,2% 43.4 Απαραίτητη ,9% ,3% ,0% ,2% ,4% Πρακτική ,9% ,8% ,8% ,3% ,2% Διασκεδαστική ,8% ,1% ,9% ,7% ,5% Συναρπαστική ,0% ,7% ,5% ,4% 110 6,3% Ευχάριστη ,0% ,3% ,2% ,8% 151 8,7% Ενθουσιώδης ,1% ,8% ,1% ,2% 102 5,9% Απολαυστική ,4% ,3% ,7% ,9% 115 6,6% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που χαρακτηρίζει με θετικό τρόπο τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που χαρακτηρίζει με αρνητικό τρόπο τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης». Στον Πίνακα 52 και στο Σχήμα 43 δίνεται η διερεύνηση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p- value<1%). Πίνακας 53. Σύγκριση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά επαγγελματική 57 κατηγορία.

59 Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ 2012 Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 153 2,4837 1, ,3111 2,6562 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 414 2,5899 1, ,4854 2,6943 Δικηγόρος 86 2,3337 1, ,1099 2,5575 Μεσίτης Ασφαλειών 60 2,9000, ,6540 3,1460 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,2500 1, , ,7797 Πραγματογνώμονας 39 2,6949, ,3853 3,0045 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 714 2,7849 1, ,7050 2,8647 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 83 2,4410, ,2292 2,6528 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 111 2,6820, ,5016 2,8624 Σύνολο ,6650 1, ,6135 2,7165 Σχήμα 43. Σύγκριση του δείκτη «Χαρακτηρισμός χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά επαγγελματική κατηγορία. 58

60 Στον Πίνακα 54 δίνεται, η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της άποψης των ερωτώμενων για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε τη μεταβλητή «Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 54. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ N N% N N% N N% N N% N N% Προσέγγιση νέων πελατών Στρατολόγηση προσωπικού Διατήρηση επαφής με πελάτες 44.4 Ενημέρωση για αγορά/ανταγωνιστές Ευχάριστος χρόνος ,1% ,1% ,8% ,5% ,5% ,4% ,3% ,4% 125 7,9% 62 3,9% ,5% ,1% ,3% ,8% ,3% ,3% ,0% ,1% ,7% ,0% ,7% ,4% ,1% ,9% 157 9,8% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που κάνει χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους περισσότερο και αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που κάνει χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης λιγότερο για επαγγελματικούς λόγους. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους». Στον Πίνακα 55 και στο Σχήμα 44 δίνεται η διερεύνηση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1%). Πίνακας 55. Σύγκριση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» ανά επαγγελματική 59 κατηγορία.

61 Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ 2012 Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 132 2,1091 1, ,9204 2,2978 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 362 2,3757 1, ,2673 2,4841 Δικηγόρος 79 2,2380 1, ,9988 2,4772 Μεσίτης Ασφαλειών 59 2,4610 1, ,1949 2,7272 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 1,6000, ,9412 4,1412 Πραγματογνώμονας 39 2,3385, ,0321 2,6448 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 670 2,5451 1, ,4633 2,6269 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 77 2,4000, ,1743 2,6257 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 110 2,5418, ,3548 2,7288 Σύνολο ,4342 1, ,3810 2,4875 Σχήμα 44. Σύγκριση του δείκτη «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους» ανά επαγγελματική κατηγορία. 60

62 Στον Πίνακα 56 δίνεται, η κατανομή σε απόλυτες τιμές αλλά και σε ποσοστιαία βάση, της άποψης των ερωτώμενων για το χαρακτηρισμό της απόδοσης τους για. Λαμβάνοντας την μέση τιμή από τις απαντήσεις κάθε ατόμου είναι δυνατό να διερευνήσουμε τη μεταβλητή «Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία» όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο, δημιουργώντας κατάλληλο δείκτη. Πίνακας 56. Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ N N% N N% N N% N N% N N% Σχεδόν πάντα αποδίδω περισσότερο από το αποδεκτό Συχνά αποδίδω καλύτερα από ότι περιμένουν από εμένα: Συχνά προσπαθώ περισσότερο από ότι μου ζητείται στην εργασία μου 45.4 Σκοπίμως κάνω μεγάλη προσπάθεια για την εργασία μου Προσπαθώ να δουλεύω σκληρά όσο είναι δυνατό Η ποιότητα της εργασίας μου είναι κορυφαία 51 2,8% 104 5,7% ,2% ,0% ,3% 60 3,3% 123 6,8% ,3% ,7% ,9% 40 2,2% 98 5,4% ,8% ,2% ,4% 117 6,5% 136 7,6% ,0% ,4% ,5% 37 2,0% 58 3,2% ,7% ,8% ,4% 47 2,6% 115 6,4% ,5% ,2% ,2% Η λογική που υποθέτουμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι μεγάλη μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που προσπαθεί να εργάζεται και να αποδίδει περισσότερο και αντίθετα ένα άτομο με μικρή μέση τιμή αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάζεται και να αποδίδει λιγότερο. Ο δείκτης που κατασκευάζεται θα έχει την ετικέτα «Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία». Στον Πίνακα 55 και στο Σχήμα 44 δίνεται η διερεύνηση του δείκτη «Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία» ανά κατηγορία. Όπως έδειξε ο μη παραμετρικός 61

63 έλεγχος που έγινε ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία του ατόμου (Kruskal-Wallis test p-value<1%). Πίνακας 57. Σύγκριση του δείκτη «Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία. Επαγγελματική Κατηγορία N Μέσος Τυπ. Απόκλιση 95% Διάστ. Εμπιστ. για το Μέσο Ασφαλιστικός Πράκτορας 156 3,9092, ,8083 4,0100 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 431 3,8890, ,8312 3,9468 Δικηγόρος 97 3,9914, ,8673 4,1155 Μεσίτης Ασφαλειών 58 3,9109, ,7473 4,0745 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 2 4,8333, ,7156 6,9510 Πραγματογνώμονας 44 3,8788, ,7133 4,0443 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 730 3,6208, ,5660 3,6756 Υπάλληλος σε φορέα της αγοράς 77 3,8074, ,6248 3,9899 Υψηλόβαθμο στέλεχος αγοράς 117 3,8177, ,6797 3,9557 Σύνολο ,7753, ,7417 3,8089 Σχήμα 45. Σύγκριση του δείκτη «Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία» ανά επαγγελματική κατηγορία. 62

64 63 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ 2012 Διερεύνηση Εξαρτήσεων μεταξύ των Δεικτών που προέκυψαν από την ανάλυση Ο δείκτης «Αξιολόγηση Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,236). Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης: θετικά και ασθενώς (rs=0,067). Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο: αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,056). Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,066). Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο: αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,040). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: Αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,071) Ο δείκτης «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης: θετικά και ασθενώς (rs=0,073). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,053). Ο δείκτης «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,368). Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς: θετικά και ασθενώς (rs=0,349). Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας: θετικά και ασθενώς (rs=0,169). Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,083). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,220). Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,067). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,251). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,075).

65 Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,051). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,082). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,112). Ο δείκτης «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς: θετικά και ασθενώς (rs=0,490). Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας: θετικά και ασθενώς (rs=0,262). Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,141). Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,150). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,275). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,239). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,192). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,147). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,168). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,212). Ο δείκτης «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Ασφαλιστικής Αγοράς» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας: θετικά και ασθενώς (rs=0,231). Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας): θετικά και ασθενώς (rs=0,160). Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,176). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,373). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,274). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,073). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,119). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,182). 64

66 Ο δείκτης «Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Εταιρείας» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας): αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,249). Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=-0,129). Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο: αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,220). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,163). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,287). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,078). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,133). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,060). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,205). Ο δείκτης «Αξιολόγηση Συνήθων Προβλημάτων των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Εντός Εταιρείας)» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αξιολόγηση Έντασης Παραπόνων (από τους Πελάτες) των Εργαζομένων στον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και μετρία (rs=0,566). Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο: αρνητικά και ασθενώς (rs=-0,270). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,162). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,095). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,077). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,149). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,065). Ο δείκτης «Αξιολόγηση έντασης παραπόνων (από τους πελάτες) των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αξιολόγηση Διαχείρισης Ζημιών από τον Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=-0,264). Επιρροή Κρίσης στο Ασφαλιστικό Κλάδο: θετικά και ασθενώς (rs=0,214). Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,136). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,141). 65

67 Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,166). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,181). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,094). Ο δείκτης «Επιρροή Κρίσης στον Ασφαλιστικό Κλάδο» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών: θετικά και ασθενώς (rs=0,206). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,105). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,125). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,105). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,172). Ο δείκτης «Αξιολόγηση Τρόπων Προωθητικών Ενεργειών» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,127). Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και ασθενώς (rs=0,252). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και ασθενώς (rs=0,146). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,213). Ο δείκτης «Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης: θετικά και μέτρια (rs=0,628). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και μέτρια (rs=0,632). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,072). Ο δείκτης «Χαρακτηρισμός χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης» συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τους ακόλουθους δείκτες: Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επαγγελματικούς λόγους: θετικά και μέτρια (rs=0,614). Χαρακτηρισμός απόδοσης στην εργασία: θετικά και ασθενώς (rs=0,080). 66

68 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους

69 Σύγκριση των τιμών των μεταβλητών / δεικτών μεταξύ των ετών 2011 και 2012 Γνώμη ερωτώμενων για τη σημερινή εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία Οι τιμές του πίνακα 1 προέκυψαν ως σταθμισμένοι μέσοι των απαντήσεων των ερωτώμενων ανά κατηγορία, ανάμεσα στα έτη Πίνακας 1. Σύγκριση των απαντήσεων για την ερώτηση 1, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 1,960 2,175 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 2,279 2,191 Δικηγόρος 1,931 2,028 Μεσίτης Ασφαλειών 1,808 2,113 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 1,823 3,000 Πραγματογνώμονας 2,139 2,524 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 2,179 2,283 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 2,072 1,912 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 2,055 2,341 Σύνολο 2,151 2,224 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στη γνώμη που έχουν οι ερωτώμενοι για τη σημερινή εικόνα της αγοράς, από έτος σε έτος (p-value<10%). Στο σχήμα 1 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών της γνώμης των ερωτώμενων για τη σημερινή εικόνα της αγοράς, ανά κατηγορία. 3 2,5 2 1,5 1 0, Σχήμα 1. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. 68

70 Εντύπωση του Καταναλωτή για την ασφαλιστική αγορά μετά την ανάκληση των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών ανά κατηγορία Οι τιμές του πίνακα 2 προέκυψαν ως σταθμισμένοι μέσοι των απαντήσεων των ερωτώμενων ανά κατηγορία, ανάμεσα στα έτη Πίνακας 2. Σύγκριση των απαντήσεων για την ερώτηση 3, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 1,623 1,789 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 1,55 1,655 Δικηγόρος 1,496 1,491 Μεσίτης Ασφαλειών 1,307 1,693 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 1,352 3 Πραγματογνώμονας 2,055 1,918 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 1,453 1,619 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 1,31 1,334 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 1,382 1,52 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην εντύπωση του καταναλωτή για την ασφαλιστική αγορά μετά την ανάκληση των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών από έτος σε έτος (p-value>10%). Στο σχήμα 2 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών της εντύπωσης του καταναλωτή για την ασφαλιστική αγορά μετά την ανάκληση των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών, ανά κατηγορία. 3 2,5 2 1,5 1 0, Σχήμα 2. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. Δείκτης «Αξιολόγηση των Προβλημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς», ανά κατηγορία. 69

71 Στον πίνακα 3 παρατίθενται οι μέσοι όροι των δεικτών των ερωτώμενων ανά κατηγορία, για την αξιολόγηση των προβλημάτων της ασφαλιστικής αγοράς, για τα έτη Πίνακας 3. Σύγκριση των τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 3,7333 3,7956 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 3,5618 3,6641 Δικηγόρος 3,5909 3,5181 Μεσίτης Ασφαλειών 3,5694 3,7816 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 3,4148 3,5556 Πραγματογνώμονας 3,509 3,5682 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 3,6198 3,6464 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 3,6889 3,6202 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 3,5825 3,6487 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των προβλημάτων από έτος σε έτος (p-value<10%). Στο σχήμα 3 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία. 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3, Σχήμα 3. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. Δείκτης «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης από τον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά κατηγορία, για τα έτη

72 Στον πίνακα 4 παρατίθενται οι μέσοι όροι των δεικτών των ερωτώμενων ανά κατηγορία, για την αναγκαιότητα δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον ασφαλιστικό κλάδο, για κάθε διακριτό έτος. Πίνακας 4. Σύγκριση των τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 3,0641 3,1434 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 3,0722 3,0665 Δικηγόρος 3,1519 3,3486 Μεσίτης Ασφαλειών 3,2667 3,1972 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 3,3929 3,6667 Πραγματογνώμονας 3,2448 3,5111 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 3,3761 3,4138 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 3,319 3,202 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 3,4886 3,5766 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των προβλημάτων από έτος σε έτος (p-value>10%). Στο σχήμα 4 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 3 2,8 2, Σχήμα 4. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης» ανά επαγγελματική κατηγορία, ανάμεσα στα έτη

73 Στον πίνακα 5 παρατίθενται οι μέσοι όροι των δεικτών των ερωτώμενων ανά κατηγορία, για την αναγκαιότητα δράσεων για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, για κάθε διακριτό έτος. Πίνακας 5. Σύγκριση των τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 3,589 3,798 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 3,8607 3,7716 Δικηγόρος 3,6979 3,7525 Μεσίτης Ασφαλειών 3,9674 3,7258 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 3, Πραγματογνώμονας 3,9274 3,8605 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 3,7129 3,7864 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 3,6769 3,7759 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 3,7454 3,7684 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των προβλημάτων από έτος σε έτος (p-value>10%). Στο σχήμα 5 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών, ανά κατηγορία. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Σχήμα 5. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. 72

74 Σύγκριση του δείκτη «Αναγκαιότητα Δράσεων για την Θωράκιση της Επαγγελματικής Εξέλιξης του Εργαζόμενους στον Ασφαλιστικό Κλάδο» ανά επαγγελματική κατηγορία, ανάμεσα στα έτη Στον πίνακα 6 παρατίθενται οι μέσοι όροι των δεικτών των ερωτώμενων ανά κατηγορία, για κάθε διακριτό έτος. Πίνακας 6. Σύγκριση των τιμών του δείκτη, ανά κατηγορία επαγγέλματος. Κατηγορία Επαγγέλματος Ασφαλιστικός Πράκτορας 3,8138 3,8353 Ασφαλιστικός Σύμβουλος Συντονιστής 4,0815 3,8494 Δικηγόρος 3,5543 3,8056 Μεσίτης Ασφαλειών 3,94 4,0575 Μεσίτης Τραπεζοασφαλειών 3, Πραγματογνώμονας 4,2722 3,7074 Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας 3,7053 3,8687 Υπάλληλος σε φορέα της ασφαλιστικής αγοράς 3,6974 3,8876 Υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής αγοράς 3,8495 3,8907 Ο κατάλληλος έλεγχος ισότητας μέσων για εξαρτημένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των προβλημάτων από έτος σε έτος (p-value>10%). Στο σχήμα 6 παρατίθεται η κατανομή των μέσων τιμών, ανά κατηγορία. 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0, Σχήμα 6. Συγκριτικό ραβδόγραμμα των ετών , ανά κατηγορία. 73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα 20 25 Νοεµβρίου 2002, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Συµπληρωθέντα Ερωτηµατολόγια : 128 Το προφίλ του Κοινού Το κοινό του BioVision

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100 1. (Εξεταστ. Φεβ. 2004) Μια µεγάλη εταιρία θέλει να εξετάσει εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθήσανε οι 100 πωλητές της ήταν αποτελεσµατικό (δηλαδή εάν αυξήθηκαν οι πωλήσεις). Οι δύο παρακάτω πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων AA Η εργασία του περιλαμβάνει: Εξεύρεση - Επιλογή - Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση

4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση 4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση 53 Διάγραμμα 32: Παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων B: (n=1647) 77% 23% B: (n=369) Significance at 0,05 (Chi-square) 76% 24% Bάση: Όσες απάντησαν (n=1647)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας. Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013. Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ.

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας. Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013. Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ. Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013 Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ.Ζωής Γενικά Στοιχεία Έρευνας - 1η χρονιά Αριθμός εταιριών δείγματος 18 από

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα