ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης... Δ. Καταπλεονεκτική μίσθωση... Ε. Εικονική μίσθωση... ΣΤ. Διαφορά από χρησιδάνειο Έννοια χρησιδανείου... 2 Λήξη χρησιδανείου... Ζ. Διαφορά από σύμβαση έργου... Η. Διαφορά από επίταξη... Θ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο... Ι. Η υπομίσθωση... ΙΑ. Ειδικές περιπτώσεις μίσθωσης Αγρομίσθωση Επίμορτη αγροληψία Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων Κτηνοληψία Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου Α. Έννοια παραχώρησης... Β. Διατήρηση καταλληλότητας του μισθίου Ευθύνη εκμισθωτή Υποχρέωση του μισθωτή για προστασία του μισθίου Γ. Καταστροφή του μισθίου Δ. Μη παραχώρηση της χρήσης Ε. Τήρηση καλής πίστης

2 10 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 3. Το μίσθιο Α. Έννοια ακινήτου... Β. Μίσθωση αλλοτρίου Επιτρεπτό μίσθωσης Μη δέσμευση δικαιούχου Μη επιτρεπτό μίσθωσης δημόσιου κτήματος και κτήματος ο.τ.α Μίσθωση ιδίου Γ. Ενυπόθηκο μίσθιο Είδος χρήσης του μισθίου Μίσθωση και κανονισμός πολυκατοικίας Α. Φύση κανονισμού... Β. Περιορισμοί χρήσης Δουλείες... Γ. Δέσμευση μισθωτή... Δ. Παράβαση κανονισμού Παθητική νομιμοποίηση Μικτή σύμβαση Το μίσθωμα Α. Έννοια μισθώματος... Β. Μη χρήση μισθίου (596 ΑΚ) Νομοθετικό κείμενο Οφειλή μισθώματος Αφαίρεση ωφελημάτων (596 εδ. β ΑΚ) Ενδοτικό δίκαιο Γ. Είδη μισθώματος Δ. Μίσθωμα σε χρυσό ή ξένο νόμισμα Ε. Ύψος μισθώματος ΣΤ. Τροποποίηση συμφωνίας για το μίσθωμα Απόδειξη Ζ. Επιβαρύνσεις του μισθώματος Η. Καθορισμός μισθώματος με τα άρθ ΑΚ Καταβολή του μισθώματος Α. Χρόνος καταβολής του μισθώματος (595 ΑΚ)... Β. Ληξιπρόθεσμο μη δουλεμένων μισθωμάτων... Γ. Τόπος καταβολής του μισθώματος... Δ. Παροχή μισθώματος... Ε. Απόδειξη καταβολής μισθώματος... ΣΤ. Δημόσια κατάθεση του μισθώματος... Ζ. Προκαταβολές μισθωμάτων... Η. Περιεχόμενο αγωγής καταβολής μισθώματος... Θ. Άμυνα εναγόμενου μισθωτή Παραγραφή αξίωσης μισθώματος Α. Πενταετής παραγραφή... Β. Παραγραφή τόκων Γ. Έναρξη παραγραφής Δ. Συμπλήρωση παραγραφής

3 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 11 Ε. Πρόταση παραγραφής... ΣΤ. Διακοπή παραγραφής... Ζ. Επιμήκυνση παραγραφής Αναπροσαρμογή μισθώματος με το άρθ. 288 AK Α. Δυνατότητα αναπροσαρμογής... Β. Δικαιούχοι αναπροσαρμογής Γ. Έκταση εφαρμογής άρθ. 288 AK Δ. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής άρθ. 288 AK Ε. Κανόνας αναγκαστικού δικαίου ΣΤ. Διαπλαστικό δικαίωμα Ζ. Δικαστικό ένσημο Η. Σώρευση καταψηφιστικού αιτήματος... Θ. Τόκοι επί του αναπροσαρμοζόμενου μισθώματος Ι. Περιεχόμενο αγωγής ΙΑ. Εμπορικές μισθώσεις ΙΒ. Συνέπειες δικαστικής αναπροσαρμογής Αναπροσαρμογή μισθώματος με το άρθ. 388 AK Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Δυνατότητα αναπροσαρμογής άρθ. 388 AK... Γ. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής άρθ. 388 AK... Δ. Δικαιούχοι αναπροσαρμογής... Ε. Έκταση εφαρμογής άρθ. 388 AK... ΣΤ. Φύση διάταξης... Ζ. Τρόπος άσκησης δικαιώματος... Η. Διαπλαστικό δικαίωμα... Θ. Χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων... Ι. Σώρευση αναπροσαρμογών άρθ. 288, 388 AK... ΙΑ. Περιεχόμενο αγωγής... ΙΒ. Εμπορικές μισθώσεις... ΙΓ. Συνέπειες δικαστικής αναπροσαρμογής Καθορισμός και αναπροσαρμογή μισθώματος με το άρθ. 371 AK Α. Μη καθορισμός ύψους μισθώματος... Β. Αόριστη συμφωνία αναπροσαρμογής... Γ. Δίκαιη κρίση... Δ. Φύση δικαιώματος Κρατούσα άποψη Η άποψή μας Συνεκμίσθωση... Ε. Εμπορικές μισθώσεις... ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής... Ζ. Απόφαση δικαστικού καθορισμού... Η Νομολογία Οι συμβαλλόμενοι Α. Γενικά

4 12 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ Β. Νομικά πρόσωπα... Γ. Αντιπρόσωπος... Δ. Ανήλικοι συμβαλλόμενοι... Ε. Απαγορευμένες μισθώσεις... ΣΤ. Ακίνητα σχολάζουσας κληρονομίας H διάρκεια της μίσθωσης Α. Γενικά... Β. Νόμιμη διάρκεια Εμπορική και μίσθωση κατοικίας Αγρομίσθωση και επίμορτη αγροληψία Μισθώσεις Δημοσίου και ΝΠΔΔ Γ. Έναρξη μίσθωσης Δ. Λήξη μίσθωσης Ε. Διαλυτική αίρεση Παράταση της μίσθωσης Α. Περιπτώσεις παράτασης... Β. Χρόνος σύναψης συμφωνίας παράτασης... Γ. Συνέχιση παλιάς μίσθωσης... Δ. Μη καταχρηστική η άρνηση παράτασης Ανανέωση της μίσθωσης (Aναμίσθωση) Πλασματική (σιωπηρή) αναμίσθωση (611 ΑΚ) Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθ. 611 AK Λήξη της μίσθωσης Εξακολούθηση της χρήσης Γνώση του εκμισθωτή Μη εναντίωση του εκμισθωτή Γ. Νέα σύμβαση Δ. Δικαιοπρακτική ικανότητα Τύπος Ε. Διάταξη ενδοτικού δικαίου ΣΤ. Πολλοί μισθωτές Ζ. Καταγγελία μίσθωσης αόριστου χρόνου (680 2, 609 ΑΚ) Η. Έκταση εφαρμογής Μίσθωση προσοδοφόρου Αγρομίσθωση Μισθώσεις ν.π.δ.δ Μισθώσεις Δημοσίου Τύπος της μισθωτικής σύμβασης Α. Άτυπο μισθώσεων... Β. Άτυπο τροποποιήσεων.... Γ. Υποβολή μισθωτηρίου... Δ. Απόδειξη τροποποιήσεων... Ε. Μισθώσεις Δημοσίου NΠΔΔ Κοινωφελών ιδρυμάτων

5 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 13 ΣΤ. Προσύμφωνο μίσθωσης Ζ. Σύμβαση μίσθωσης Α.Ε. με μέλος του Δ.Σ. κλπ Εγγυοδοσία Α. Έννοια Β. Σκοπός Καλή εκτέλεση της σύμβασης Ποινική ρήτρα Δικαίωμα εκμισθωτή Γ. Αναπροσαρμογή Δ. Αναμίσθωση Ε. Τόκος ΣΤ. Επιστροφή εγγυοδοσίας Γενικά Περιεχόμενο αγωγής Ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος Παραγραφή αξίωσης Ζ. Εκποίηση μισθίου Η. Καταβολή «αέρα» α. Ευθύνη εγγυητή Α. Γενικά Β. Τύπος... Γ. Ευθύνη εγγυητή... Δ. Περιεχόμενο αγωγής δανειστή κατά εγγυητή... Ε. Άμυνα εγγυητή... ΣΤ. Εγγύηση ορισμένου χρόνου... Ζ. Εγγύηση αόριστου χρόνου... KEΦAΛAIO Β Μίσθωση και Κοινωνία Εκμίσθωση κοινού Α. Γενικά... Β. Πράξεις διαχείρισης Γ. Πλειοψηφία κοινωνών Δέσμευση μειοψηφίας Διορισμός διαχειριστή από το δικαστήριο Αλλαγή τρόπου διοίκησης Δ. Εκμίσθωση ιδανικού μεριδίου σε συγκοινωνό Ε. Μίσθωμα Διαιρετή παροχή Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση κοινού Α. Αδιαίρετη η παροχή του μισθίου... Β. Καταγγελία... Γ. Ομοδικία... Δ. Αγωγή

6 14 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ Ε. Παραίτηση... ΣΤ. Επίκτηση μισθίου Μίσθωση από περισσότερους μισθωτές Α. Αδιαίρετη χρήση μισθίου... Β. Νομιμοποίηση Ομοδικία Γ. Καταγγελία KEΦAΛAIO Γ Ελαττώματα του μισθίου 23. Έννοια ελαττωμάτων Α. Γενικά... Β. Πραγματικό ελάττωμα Γ. Συμφωνημένη ιδιότητα Δ. Νομικό ελάττωμα Ε. Δικαιώματα μισθωτή ΣΤ. Δικαιώματα υπομισθωτή παραχωρησιούχου Ζ. Υποχρέωση μισθωτή για ειδοποίηση Δικαίωμα μισθωτή για άρση των ελαττωμάτων Α. Νομοθετικά κείμενα... Β. Άρση ελαττωμάτων... Γ. Νομολογία Μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος Α. Φύση δικαιώματος... Β. Μη ύπαρξη πταίσματος Γ. Έκταση μείωσης Δ. Βάρος απόδειξης Ε. Παραίτηση ΣΤ. Προκαταβολή μισθώματος Ζ. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος Η. Παραγραφή... Θ. Νομολογία Αποζημίωση του μισθωτή Α. Γενικά Πότε παρέχεται Αποζημίωση άρθ ΑΚ Αποζημίωση άρθ. 584 ΑΚ... Β. Δικαιούχοι αποζημίωσης... Γ. Νομολογία... Δ. Παραγραφή Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Προϋποθέσεις

7 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 15 Γ. Καθορισμός προθεσμίας... Δ. Συνέπειες καταγγελίας... Ε. Συρροή... ΣΤ. Μη ευθύνη εκμισθωτή... Ζ. Βάρος απόδειξης ελαττωμάτων Μη ευθύνη εκμισθωτή Α. Νομοθετικά κείμενα... Β. Περιπτώσεις μη ευθύνης εκμισθωτή Γ. Συμβατικός αποκλεισμός ευθύνης Δ. Έκταση αποκλεισμού ευθύνης Ε. Ειδικότερα, ευθύνη επί ελαττωμάτων λόγω σεισμών ΣΤ. Άλλες ζημίες του μισθωτή KEΦAΛAIO Δ Δαπάνες Φθορές 29. Έννοια και διακρίσεις δαπανών Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Διάταξη ενδοτικού δικαίου Γ. Έννοια δαπάνης Δ. Διακρίσεις δαπανών Ε. Εντολή εκμισθωτή ΣΤ. Τόκοι επί του ποσού της δαπάνης Ζ. Δικαίωμα επίσχεσης Η. Συμψηφισμός δαπανών... Θ. Αφαίρεση κατασκευάσματος από τον μισθωτή Αναγκαίες δαπάνες Α. Έννοια... Β. Περιπτώσεις... Γ. Δικαίωμα μισθωτή για διενέργεια δαπανών... Δ. Συναίνεση εκμισθωτή... Ε. Ποιος βαρύνεται με τις δαπάνες... ΣΤ. Γένεση αξίωσης καταβολής δαπανών... Ζ. Συνέπειες καταβολής δαπανών Επωφελείς δαπάνες Α. Έννοια... Β. Περιπτώσεις Γ. Απόδοση δαπανών Δ. Αφαίρεση κατασκευάσματος Ε. Αντίθετη συμφωνία Πολυτελείς δαπάνες Δαπάνες χρήσης

8 16 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 34. Συμβατική διενέργεια δαπανών Α. Συμβατική υποχρέωση διενέργειας δαπανών... Β. Δυνατότητα διενέργειας δαπανών Γ. Φορολογική μεταχείριση δαπανών Παραγραφή αξιώσεων μισθωτή για δαπάνες (603 ΑΚ) Αφαίρεση κατασκευασμάτων (591 2 εδ. β AK)... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Ενδοτικό δίκαιο... Γ. Έννοια κατασκευάσματος... Δ. Δικαίωμα αφαίρεσης Αδυναμία αφαίρεσης... Ε. Παραγραφή αξίωσης Φθορές του μισθίου Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Ενδοτικό δίκαιο Γ. Έννοια φθοράς Δ. Φθορές συνήθους χρήσης Ε. Φθορές πέρα από τη συνήθη χρήση ΣΤ. Ευθύνη μισθωτή Έκταση ευθύνης μισθωτή Καταστροφή του μισθίου από πυρκαγιά Ευθύνη για τυχηρά ανώτερη βία Ευθύνη τρίτου Παραλαβή μισθίου Τόκοι υπερημερίας Ζ. Περιεχόμενο αγωγής Άμυνα εναγομένου Περιεχόμενο αγωγής Άμυνα εναγομένου Η. Συρροή αξιώσεων... Θ. Μισθώσεις Δημοσίου Παραγραφή αξιώσεων του εκμισθωτή για φθορές (602 ΑΚ) Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Έναρξη παραγραφής... Γ. Έκταση παραγραφής... Δ. Αναστολή παραγραφής... Ε. Διακοπή παραγραφής... ΣΤ. Συμψηφισμός ανταπαίτησης... KEΦAΛAIO Ε Εκποίηση μισθίου Εκποίηση μισθίου κατά τις ρυθμίσεις του AK Α. Νομοθετικά κείμενα

9 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 17 Β. Τύχη μίσθωση κατά τη λήξη της επιφάνειας... Γ. Διατάξεις ενδοτικού δικαίου... Δ. Υπεισέλευση νέου κτήτορα στη μίσθωση... Ε. Προϋποθέσεις υπεισέλευσης... ΣΤ. Περιπτώσεις μη υπεισέλευσης... Ζ. Έκταση υπεισέλευσης... Η. Συνέπειες υπεισέλευσης Καταγγελία από νέο κτήτορα Αγωγή απόδοσης μισθίου Μεταβίβαση δικαιωμάτων Προκαταβολές μισθωμάτων Περιεχόμενο αγωγής νέου κτήτορα... Θ. Εκποίηση μέρους του μισθίου... Ι. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Γενικά Μεταβίβαση από τον εκμισθωτή Μεταβίβαση από τον μισθωτή Διαφορά από υπομίσθωση Διαφορά από παραχώρηση χρήσης... ΙΑ. Λήξη επικαρπίας Θάνατος εκμισθωτή Διάσπαση Α.Ε Λήξη επικαρπίας Θάνατος εκμισθωτή Διάσπαση Α.Ε..... ΙΒ. Κατάσχεση μισθίου... ΙΓ. Πλειστηριασμός μισθίου Γενικά Προβληματικές επιχειρήσεις Εκποίηση μισθίου στην εμπορική μίσθωση... Α. Υπεισέλευση νέου κτήτορα στη μίσθωση... Β. Συνέπειες υπεισέλευσης... Γ. Περιεχόμενο αγωγής νέου κτήτορα... Δ. Νομολογία... Ε. Προκαταβολές μισθωμάτων Εκποίηση μισθίου στις μισθώσεις Δημοσίου Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται... Α. Νομοθετικά κείμενα... Β. Ισχύς έναντι νέου κτήτορα... Γ. Έναρξη 9ετίας... Δ. Έκταση ισχύος... Ε. Συνέπειες μη μεταγραφής... ΣΤ. Εφαρμογή στις εμπορικές μισθώσεις... Ζ. Μισθώσεις Δήμων

10 18 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ KEΦAΛAIO ΣΤ Λήξη της μίσθωσης 43. Τρόποι λήξης της μίσθωσης Α. Λήξη με πάροδο του χρόνου... Β. Λήξη με εκτέλεση απόφασης Γ. Λήξη με καταγγελία Λύση μίσθωσης με αντίθετη συμφωνία Γενικά περί καταγγελίας της μίσθωσης Α. Νομική φύση Διαπλαστικό δικαίωμα Άσκηση με αγωγή Καταγγελία προς νομικό πρόσωπο Επίδοση Εικονικότητα... Β. Συνέπειες καταγγελίας Λύση μίσθωσης... Γ. Εκχώρηση Κληρονομητό... Δ. Μερική καταγγελία Καταγγελία για μέρος του μισθίου Καταγγελία για έναν συμμισθωτή... Ε. Αίρεση Απαγόρευση αίρεσης Εξουσιαστική αίρεση Αίρεση δικαίου... ΣΤ. Καταγγελία μίσθωσης με άσκηση αγωγής... Ζ. Πληρεξουσιότητα Πληρεξουσιότητα αστικού δικαίου Δικαστική πληρεξουσιότητα Πληρεξουσιότητα νομικού προσώπου... Η. Νομιμοποίηση εκμισθωτή... Θ. Νομιμοποίηση μισθωτή... Ι. Ανάκληση Άρση συνεπειών Γενικά Συμβατική άρση... ΙΑ. Μετατροπή (182 ΑΚ)... ΙΒ. Καταγγελία από ανήλικο εκμισθωτή Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή και τον εκμισθωτή... Α. Καταγγελία από τον μισθωτή... Β. Καταγγελία από τον εκμισθωτή Καταγγελία λόγω κινδύνου της υγείας (588 AK) Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου Γ. Έννοια κατοικίας

11 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 19 Δ. Κίνδυνος... Ε. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων Καταγγελία μίσθωσης από δημόσιο υπάλληλο (613 ΑΚ) Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου Γ. Έννοια δημόσιου υπαλλήλου Δ. Έννοια μετάθεσης Ε. Καταγγελόμενη μίσθωση ΣΤ. Διατυπώσεις καταγγελίας Καταγγελία μίσθωσης αόριστου χρόνου (608 2, 609 ΑΚ)... Α. Νομοθετικά κείμενα... Β. Προθεσμία καταγγελίας... Γ. Τύπος καταγγελίας Νομιμοποίηση... Δ. Συνέπειες καταγγελίας... Ε. Σώρευση... ΣΤ. Μίσθωση υποσταθμών Δ.Ε.Η Καθυστέρηση μισθώματος (597 ΑΚ) Δυστροπία (66 ΕισΝΚΠολΔ) Α. Καθυστέρηση καταβολής μισθώματος (597 AK) Νομοθετικά κείμενα Καταγγελία i. Νομοθετικά κείμενα ii. Καταγγελία Καθυστέρηση Έννοια μισθώματος Άρση ευθύνης μισθωτή Εμπρόθεσμη καταβολή οφειλομένων Έξοδα καταγγελίας Συμψηφισμός μισθωμάτων i. Χρόνος προτάσεως συμψηφισμού ii. Γέννηση αξίωσης iii. Συμψηφισμός εγγυοδοσίας iv. Δεδικασμένο Υπερημερία εκμισθωτή Δημόσια κατάθεση μισθωμάτων Χρόνος συζήτησης αγωγής Μη εφαρμογή άρθ. 661 ΚΠολΔ Δικαστικός έλεγχος Ένσταση μισθωτή Εκπρόθεσμη καταβολή Β. Δυστροπία μισθωτή (66 ΕισΝΚΠολΔ) Νομοθετικά κείμενα Έννοια δυστροπίας Επανειλημμένη δυστροπία Καταβολή μισθωμάτων Κατάργηση δίκης Ένσταση εξόφλησης

12 20 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 6. Υπομίσθωση... Γ. Διαφορά 587 ΑΚ 66 EισNKΠολΔ... Δ. Σώρευση βάσεων άρθ. 597 AK και 66 EισNKΠολΔ... Ε. Αξίωση αποζημίωσης... ΣΤ. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα Νομοθετικά κείμενα Νόμιμο ενέχυρο... Ζ. Ποινική ρήτρα... Η. Απαγόρευση εξόδου οφειλέτη του Δημοσίου... Θ. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης μισθίου... Ι. Άμυνα εναγόμενου μισθωτή Κακή χρήση μισθίου (594 ΑΚ) Α. Νομοθετικό κείμενο Καταγγελία... Β. Περιπτώσεις κακής χρήσης Γ. Επιμελής και αμελής χρήση Δ. Αχρησία Ε. Φθορές του μισθίου ΣΤ. Αντισυμβατική χρήση Ζ. Συμπεριφορά προς λοιπούς ενοίκους Η. Έκταση κακής χρήσης... Θ. Υπαιτιότητα μισθωτή Ι. Διαμαρτυρία εκμισθωτή Δήλωση διαμαρτυρίας Άτυπο διαμαρτυρίας Μία διαμαρτυρία Εκποίηση μισθίου ΙΑ. Συμμόρφωση μισθωτή... ΙΒ. Αξίωση εκμισθωτή για αποζημίωση ΙΓ. Σώρευση με αγωγή απόδοσης λόγω λήξης της μίσθωσης ΙΔ. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης μισθίου για κακή χρήση ΙΕ. Άμυνα εναγομένου Παράβαση όρου της μισθωτικής σύμβασης Α. Ελευθερία συμβάσεων... Β. Συμφωνία στη μισθωτική σύμβαση... Γ. Όρος ουσιώδης ή μη... Δ. Υπαιτιότητα... Ε. Περιπτώσεις παράβασης όρου... ΣΤ. Συνέπειες παράβασης όρου Συμβατικό δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης Αυτόματη λύση της μίσθωσης (διαλυτική αίρεση)... Ζ. Χρόνος λύσης της μίσθωσης... Η. Σχέση με κακή χρήση μισθίου... Θ. Διάφορες κατηγορίες μισθώσεων... Ι. Νομιμοποίηση

13 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 21 ΙΑ. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης για παράβαση όρου... ΙΒ. Άμυνα εναγομένου ΙΓ. Ληξιπρόθεσμο μισθωμάτων ως συνέπεια παράβασης όρου Καταγγελία μίσθωσης για σπουδαίο λόγο Α. Καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης... Β. Καταγγελία μίσθωσης Γενικά Νομιμοποίηση Τύπος Αναφορά λόγων Γ. Προϋποθέσεις καταγγελίας Δ. Συνέπειες καταγγελίας Λύση μίσθωσης Παραίτηση Αποζημίωση α. Πάροδος 30ετίας (610 ΑΚ)... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Δυνατότητα καταγγελίας... Γ. Εμπορική μίσθωση Λύση μίσθωσης λόγω απαλλοτρίωσης του μισθίου... Α. Λύση μίσθωσης... Β. Δικαιώματα υπέρ ου η απαλλοτρίωση... Γ. Δικαιώματα μισθωτή Συνέπειες λήξης της μίσθωσης Α. Υποχρέωση απόδοσης του μισθίου Έννοια λήξης της μίσθωσης Απόδοση μισθίου Εναγωγή υπομισθωτή Προσβολή νομής εκμισθωτή Πρόωρη άσκηση αγωγής Κατάχρηση δικαιώματος... Β. Άρνησης παραλαβής μισθίου Γενικά Διορισμός μεσεγγυούχου Γ. Αξίωση εκμισθωτή για αποζημίωση Αξιώσεις εκμισθωτή γενικά Πρόωρη λύση της μίσθωσης... i. Έκταση αποζημίωσης... ii. Τρόπος καταβολής αποζημίωσης... iii. Υπαιτιότητα... iv. Αφαίρεση ωφελημάτων Δ. Αποζημίωση χρήσης Ε. Ποινική ρήτρα Συμφωνία συμβαλλομένων

14 22 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ 2. Κατάπτωση της ποινής (405 ΑΚ) Μείωση της ποινής (409 ΑΚ)... 55α. Αποζημίωση χρήσης (601 ΑΚ)... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Υποχρέωση αποζημίωσης Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθ. 601 ΑΚ Περιεχόμενο βασικής αποζημίωσης Χρόνος αποζημίωσης Εφαρμογή επί Δημοσίου και ν.π.δ.δ.... Γ. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης χρήσης... Δ. Χαρτόσημο Δαπάνες κοινοχρήστων Χαρτόσημο... i. Κρατούσα άποψη... ii. Η άποψή μας Δαπάνες κοινοχρήστων... Ε. Τοκοδοσία... ΣΤ. Περαιτέρω ζημία Γενικά Πταίσμα μισθωτή Έκταση αποζημίωσης Περιεχόμενο αγωγής... Ζ. Απαλλαγή μισθωτή... Η. Δικαιούχοι και υπόχρεοι αποζημίωσης Δικαιούχοι αποζημίωσης Υπόχρεοι αποζημίωσης... Θ. Παραγραφή... Ι. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού... ΙΑ. Αρμοδιότητα Διαδικασία... ΙΒ. Περιεχόμενο αγωγής... ΙΓ. Άμυνα εναγομένου... ΙΔ. Ζημία και μετά τη λήξη της παρακράτησης... ΙΕ. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής... ΙΣΤ. Ευθύνη εγγυητή KEΦAΛAIO Ζ Μίσθωση οικογενειακής στέγης 56. Μίσθωση κύριας κατοικίας... Α. Γενικά... Β. Ισχύον δίκαιο... Γ. Νόμιμη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας... Δ. Σύντμηση χρόνου μίσθωσης Έννοια οικογενειακής στέγης Σύναψη μίσθωσης οικογενειακής στέγης

15 Περιεχόμενα Μισθώσεις ΑΚ Ρύθμιση οικογενειακής στέγης από το δικαστήριο (1393 ΑΚ)... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Ρύθμιση από το δικαστήριο... Γ. Συνέπειες ρύθμισης από το δικαστήριο... Δ. Κανόνας αναγκαστικού δικαίου;... Ε. Σε περίπτωση διαζυγίου Καταγγελία μίσθωσης οικογενειακής στέγης από τον εκμισθωτή (612Α ΑΚ) Α. H Ρύθμιση... Β. Γνωστοποίηση χρήσης Γ. Έκταση εφαρμογής Δ. Τύπος κοινοποίησης Ε. Προθεσμία κοινοποίησης ΣΤ. Χρόνος κοινοποίησης Ζ. Τρόπος κοινοποίησης... Η. Συνέπειες μη κοινοποίησης... Θ. Παθητική νομιμοποίηση αγωγής απόδοσης μισθίου... Ι. Δυνατότητες συζύγου του μισθωτή Συνέπειες θανάτου εκμισθωτή μισθωτή... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Θάνατος εκμισθωτή Κληρονομητό μισθωτικής σχέσης Επικαρπία Δικαιώματα κληρονόμων εκμισθωτή... Γ. Θάνατος μισθωτή Κληρονομητό μισθωτικής σχέσης Δικαιώματα κληρονόμων μισθωτή Διάταξη ενδοτικού δικαίου Αγρομίσθωση Υπεισέλευση του επιζώντος συζύγου (612 2 ΑΚ) Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Υπεισέλευση συζύγου Γ. Προϋποθέσεις υπεισέλευσης Δ. Μη συμβίωση των συζύγων Ε. Συμμισθωτής σύζυγος ΣΤ. Εξώγαμη συμβίωση Ζ. Φύση υπεισέλευσης Η άποψή μας Άλλες απόψεις Η. Χρονική έκταση υπεισέλευσης... Θ. Άρθ AK: διάταξη αναγκαστικού δικαίου Ι. Δικαιώματα κληρονόμου-συζύγου

16 24 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις ΔΕΥΤΕΡΟ MEPOΣ Εμπορικές Μισθώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγικά 63. Νομοθετικό καθεστώς Φύση διατάξεων Παραίτηση από δικαιωμάτων... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Κανόνες δημόσιας τάξης... Γ. Παραίτηση Εγκυροποίηση άκυρων όρων... Δ. Επιτρεπτό παραίτησης Συνταγματικότητα των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μισθώσεις υπαγόμενες στο π.δ. 34/1995 (ν. 813/78) Γενικό πλαίσιο Α. Γενικά... Β. Έννοια ακινήτου Γ. Συμφωνία για τη χρήση του μισθίου Δ. Μικτή χρήση Ε. Συμβαλλόμενοι ΣΤ. Τύπος Μισθώσεις άρθ. 1 1 περ. α π.δ. 34/ Α. Γενικά... Β. Διενέργεια εμπορικών πράξεων... Γ. Αγορά για μεταπώληση ή εκμίσθωση... Δ. Επιχείρηση χειροτεχνίας... Ε. Επιχείρηση παραγγελίας... ΣΤ. Επιχείρηση μεταφοράς... Ζ. Επιχείρηση προμηθείας... Η. Επιχείρηση πρακτορείας... Θ. Επιχείρηση δημόσιων θεαμάτων... Ι. Τραπεζικές εργασίες... ΙΑ. Μεσιτικές εργασίες... ΙΒ. Επιχειρηματική οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας... ΙΓ. Πράξεις εμπόρων Μισθώσεις εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών (άρθ. 1 1 περ. β π.δ. 34/1995) Μισθώσεις κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων (άρθ. 1 1 περ. γ π.δ. 34/1995)

17 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Μισθώσεις βοηθητικών χώρων (άρθ. 1 1 δ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις φαρμακείων και φαρμακαποθηκών (άρθ. 1 1 περ. ε π.δ. 34/1995) Α. Προστασία μισθώσεων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών... Β. Συστέγαση φαρμακείων (άρθ. 13 π.δ. 34/1995)... Γ. Παραχώρηση χρήσης φαρμακείου... Δ. Αποσυστέγαση φαρμακείων Μισθώσεις Δημοσίου (άρθ , α ν. 2648/1998) και ασφαλιστικών οργανισμών (άρθ. 34 ν. 1759/1988, άρθ. 4 2 π.δ. 34/1995) Μισθώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων (άρθ. 3 π.δ. 34/1995) Μισθώσεις οίκων ευγηρίας (άρθ. 1 1 περ. στ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις σε αναπήρους (άρθ. 1 1 εδ. β π.δ. 34/1995) Επαγγελματικές μισθώσεις άρθρου 2 π.δ. 34/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μισθώσεις μη υπαγόμενες στο π.δ. 34/1995 (άρθ. 4) 77. Βραχυχρόνιες μισθώσεις (άρθ. 4 1 περ. α π.δ. 34/1995)... Α. Γενικά περί των μη υπαγομένων μισθώσεων... Β. Έννοια... Γ. Κριτήρια... Δ. Περιπτώσεις Μισθώσεις οικοτροφείων (άρθ. 4 1 περ. γ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις χώρων σε συνοριακούς σταθμούς ή περιοχές λιμένων ή αεροδρομίων (άρθ. 4 1 περ. δ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις σε δημόσιους κλπ. χώρους (άρθ. 4 1 περ. ε -η π.δ. 34/ 1995)... Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Προϊσχύσαν δίκαιο... Γ. Μισθώσεις σε κοινόχρηστους χώρους... Δ. Μισθώσεις σε νεκτοταφεία... Ε. Μισθώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους... ΣΤ. Μισθώσεις ακινήτων ΑΕΙ... Ζ. Διαχρονικό δίκαιο... Η. Μισθώσεις περιπτέρων... Θ. Μισθώσεις σε κτίρια δημόσιων υπηρεσιών Μισθώσεις ακινήτων της Βουλής των Ελλήνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθ. 4 1 περ. ιγ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων (άρθ. 4 1 περ. θ π.δ. 34/95)

18 26 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις 83. Μισθώσεις χώρων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (άρθ. 4 1 περ. ιδ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις κυλικείων και χώρων διαφημίσεων αθλητικών κέντρων (άρθ. 4 1 περ. ιβ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις χώρων Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου (άρθ εδ. δ, ii ν. 2741/1999) Μισθώσεις σχολικών κυλικείων... Α. Μη υπαγωγή στις εμπορικές μισθώσεις... Β. Ισχύουσα νομοθεσία... Γ. Εκμισθωτής Σχολικές Επιτροπές... Δ. Πλειοδοτικός διαγωνισμός... Ε. Προσφερόμενο μίσθωμα... ΣΤ. Διάρκεια μίσθωσης... Ζ. Απαγόρευση υπομίσθωσης... Η. Διοικητική σύμβαση ; Μισθώσεις ακινήτων της Δ.E.Θ. (άρθ. 4 1 περ. ιε π.δ. 34/1995) Μισθώσεις καταστημάτων λαχαναγορών (άρθ. 4 1 περ. ιστ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις ακινήτων Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθ. 4 1 περ. ιζ π.δ. 34/1995) Μισθώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν με συνάλλαγμα (άρθ. 4 1 περ. ιη π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Έννοια ρύθμισης Γ. Εισαγωγή συναλλάγματος Δ. Πάροδος 12ετίας Ε. Λοιπές διατυπώσεις [άρθ. 4 ( 1 περ. ιη ), 60, 61 π.δ. 34/1995] Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων (άρθ. 4 1 περ. ιθ π.δ. 34/ Μισθώσεις οίκων ανοχής Α. Δεν υπάγονται στο π.δ. 34/ Β. Εφαρμοζόμενες διατάξεις Άρση προστασίας του π.δ. 34/ Α. Μισθώσεις που έπαυσαν, με νόμο, να υπάγονται στην προστασία Β. Συμβατική μεταβολή της χρήσης Γ. Παύση άσκησης προστατευόμενης δραστηριότητας από τον μισθωτή Δ. Καταχρηστική επίκληση προστασίας του π.δ. 34/ Ε. Μισθώσεις σε παραμεθόριες περιοχές Προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς... i. Νομοθετικό κείμενο... ii. Διάρκεια μίσθωσης... iii. Εμπορικές μισθώσεις Ισχύον καθεστώς μετά τον ν. 3978/

19 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις 27 i. Νομοθετικά κείμενα... ii. Ισχύς μισθώσεων μετά τον ν. 3978/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Διάρκεια και λήξη των εμπορικών μισθώσεων 94. Διάρκεια εμπορικών μισθώσεων (άρθ. 5 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικά κείμενα Εισηγητική έκθεση... Β. Διάρκεια μισθώσεων μετά το ν. 2741/ Το προϊσχύσαν καθεστώς της 9εατίας ετής διάρκεια Διάρκεια μισθώσεων παραμεθόριων περιοχών Γ. Έναρξη μίσθωσης Δ. Μισθώσεις ανηλίκων Ε. Συμβατικός χρόνος μεγαλύτερος από τον νόμιμο ΣΤ. Υπομισθώσεις Ζ. Εφαρμογή άρθ. 610 ΑΚ Η. Εφαρμογή άρθ. 618 ΑΚ... Θ. Μισθώσεις δημόσιων εκπαιδευτηρίων (άρθ. 5 3 π.δ. 34/1995) Ι. Κατάργηση δικών μη εκτέλεση αποφάσεων (άρθ. 7 9 ν. 2741/ 1999) Τετραετής παράταση της μίσθωσης λόγω μη άσκησης αγωγής απόδοσης (άρθ. 61 περ. δ π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικά κείμενα Εισηγητική έκθεση Β. Προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς Γ. Τετραετής παράταση της μίσθωσης (άρθ. 61 περ. δ π.δ. 34/95) Χρόνος έναρξης παράτασης Περιπτώσεις εφαρμογής Υφιστάμενες μισθώσεις Αγωγή απόδοσης με άρθ. 69 ΚΠολΔ Φύση 4ετούς παράστασης Συνέπειες 4ετούς παράτασης Συμπλήρωσης 4ετούς παράτασης Μισθώσεις που είχαν καταγγελθεί... Δ. Σιωπηρή αναμίσθωση Παράταση και λήξη μισθώσεων με ν. 2041/92 και 2235/ Α. Οι αναγκαστικές παρατάσεις εμπορικών μισθώσεων μέχρι τον ν. 2041/ Β. Παράταση μισθώσεων Παράταση παλαιών μισθώσεων Λήξη χωρίς καταγγελία Απόδοση μισθίου Κατάχρηση δικαιώματος Μισθώσεις θεάτρων κινηματογράφων

20 28 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Γ. Λήξη μισθώσεων Δ. Άυλη εμπορική αξία Ε. Κατάργηση περιορισμών χρήσης του μισθίου Άυλη εμπορική αξία (άρθ π.δ. 34/1995)... Α. Γενικά... Β. Μίσθωμα σε ποσοστά... Γ. Φύση Σκοπός... Δ. Πότε οφείλεται... Ε. Αίτηση μισθωτή... ΣΤ. Παραίτηση μισθωτή... Ζ. Πότε δεν οφείλεται... Η. Μισθώσεις αόριστου χρόνου που έληξαν πριν από τον ν. 2471/ Θ. Επιδίκαση με το άρθ. 69 ΚΠολΔ... Ι. Υπομίσθωση... ΙΑ. Εκτέλεση απόφασης... ΙΒ. Συμφωνία για καταβολή αποζημίωσης... ΙΓ. Παραγραφή Άρνηση του εκμισθωτή για παράταση της μίσθωσης (άρθ. 59 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Γενικά Γ. Άρνηση εκμισθωτή (άρθ π.δ. 34/95) Δ. Άσκηση αγωγής (άρθ π.δ. 34/95) Ε. Προσφορά μισθωτή (άρθ π.δ. 34/95) ΣΤ. Άρνηση της προσφοράς του μισθωτή (άρθ εδ. β π.δ. 34/ 1995) Ζ. Αποζημίωση του μισθωτή Η. Λήξη της μίσθωσης Θ. Αποδοχή της προσφοράς του μισθωτή (άρθ εδ. α π.δ. 34/95) α. Παράταση μισθώσεων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (άρθ ν. 2741/1999)... Α. Γενικά... Β. Νομοθετικό κείμενο Εισηγητική Έκθεση... Γ. Σκοπός ρύθμισης... Δ. Προϋποθέσεις παράτασης... Ε. Συνέπειες παράτασης... ΣΤ. Μισθώσεις τουριστικών επιχειρήσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο κ.λπ Διάρκεια υπομισθώσεων

21 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Μίσθωμα εμπορικής μίσθωσης και αναπροσαρμογή του 100. Αναπροσαρμογή μισθώματος με το προηγούμενο του ν. 2041/1992 καθεστώς Α. Το προ του ν. 2041/1992 καθεστώς Β. Διαχρονικό δίκαιο μετά την ισχύ του ν. 2041/ Αναπροσαρμογή με άρθ. 2 ν. 1962/ Συμφωνία για το μίσθωμα Α. Νομοθετική ρύθμιση Β. Γενικά Γ. Μίσθωμα σε ξένο νόμισμα Δ. Μίσθωμα σε είδος Ε. Μίσθωμα σε ποσοστά ΣΤ. Ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής H συμβατική αναπροσαρμογή μετά το ν. 2041/ Α. Γενικά Β. Οριστή αναπροσαρμογή (371 ΑΚ) Γ. Αξία είδους Δ. Μίσθωμα σε ποσοστά Ε. Αναπροσαρμογή στο ύψος του ελεύθερου μισθώματος ΣΤ. Ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής Ζ. Διάρκεια ισχύος συμφωνίας αναπροσαρμογής (άρθ. 7 1 εδ. β π.δ. 34/1995) Η. Αναπροσαρμογή με άρθ. 288, 388 ΑΚ Νόμιμη αναπροσαρμογή μετά πάροδο διετίας, κατά το ν. 2041/ Α. Πότε επιτρέπεται Β. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής Περιεχόμενο αγωγής Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής Περιεχόμενο και φύση αγωγής Γ. Αναπροσαρμογή μετά την πάροδο διετίας (άρθ. 7 2 π.δ. 34/95) Δ. Υπολογισμός διετίας Ε. Τρόπος αναπροσαρμογής Κατάργηση δικαστικής αναπροσαρμογής Αυτοδίκαιη συντέλεση αναπροσαρμογής Απαιτητό μισθώματος Αναπροσαρμογή στις υφιστάμενες κατά την έναρξη του ν. 2041/ 1992 μισθώσεις Αναγνωριστική αγωγή ΣΤ. Aναπροσαρμογή κάτω του 6% Ζ. Mίσθωμα άνω του 6% Η. Έγγραφη δήλωση - όχληση Θ. Δυστροπία μισθωτή

22 30 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Ι. Αναπροσαρμογή σε ποσό πέραν του διπλασίου (άρθ. 7 ν. 2041/1992) ΙΑ. Άκαιρη αναπροσαρμογή Νόμιμη αναπροσαρμογή λόγω παρόδου έτους Α. Νομοθετικό κείμενο Εισηγητική έκθεση Β. Ετήσια αναπροσαρμογή Υπολογισμός μισθώματος με βάση την αντικειμενική αξία του μισθίου (άρθ. 8 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Συντελεστές προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας Γ. Εμβαδόν μισθίου Δ. Ακάλυπτοι χώροι (άρθ. 9 π.δ. 34/1995) Ε. Αξία κτιρίων ειδικών χρήσεων (άρθ. 10 π.δ. 34/1995) Δικαστική και εξωδικαστική αναπροσαρμογή με βάση τα άρθ. 288, 388 ΑΚ... Α. Δικαστική αναπροσαρμογή... Β. Εξωδικαστική αναπροσαρμογή Γενικά Αρμοδιότητα Επιτροπών Υπαγόμενες μισθώσεις Προϋποθέσεις υπαγωγής της διαφοράς στην Επιτροπή Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Διάφορα θέματα αναπροσαρμογής Α. Διαιρετό δικαίωμα Β. Προκαταβολή μισθώματος Γ. Εγγυοδοσία Δ. Παραίτηση από δικαίωμα αναπροσαρμογής Ε. Τόκοι επί του αναπροσαρμοζόμενου μισθώματος ΣΤ. Συνέπειες δικαστικής αναπροσαρμογής Κρατούσα άποψη Η ορθή άποψη Ζ. Αρμόδιο δικαστήριο Η. Διαιτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Μεταβολή προσώπου συμβαλλομένων (άρθ. 12 π.δ. 34/1995) 109. Νόσος του μισθωτή Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Νόσος μισθωτή Γ. Άσκηση επιχείρησης Δ. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Ε. Αντίθετη συμφωνία ΣΤ. Έννοια τρίτου

23 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Θάνατος του μισθωτή Τρόπος και συνέπειες μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης Α. Διαπλαστικό δικαίωμα Β. Τύπος Γ. Χρόνος μεταβίβασης Δ. Συνέπειες μεταβίβασης Ε. Μεταβίβαση επιχείρησης ΣΤ. Ευθύνη μεταβιβάζοντος Ζ. Εκποίηση του μισθίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Σύναψη εμπορικής μίσθωσης από μη δικαιούμενο εκμισθωτή (άρθ. 14 π.δ. 34/1995) 112. Νομοθετικό καθεστώς Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Προϊσχύσαν δίκαιο Γ. Δικαιώματα κυρίου επί εκμισθώσεως αλλοτρίου Δ. Σκοπός της ρύθμισης Ε. Συνταγματικότητα της ρύθμισης Δικαιούμενοι και μη δικαιούμενοι σε εκμίσθωση Α. Μη δικαιούμενοι σε εκμίσθωση Β. Δικαιούμενοι σε εκμίσθωση Γ. Δέσμευση από κανονισμό πολυκατοικίας Υπεκμίσθωση του μισθίου Προϋποθέσεις δέσμευσης του δικαιούχου εκμίσθωσης Α. Γενικά Β. Καλή πίστη του μισθωτή Γ. Διαμαρτυρία του δικαιούχου Δ. Συνέπειες της δέσμευσης του τρίτου δικαιούχου Γενικά Λειτουργία της μίσθωσης Έγκριση μίσθωσης Δέσμευση νέου κτήτορα Μη δέσμευση δικαιούμενου σε εκμίσθωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Λήξη μίσθωσης χωρίς καταγγελία 117. Λήξη με αντισυμφωνία (άρθ. 5 1 π.δ. 34/1995) Α. Γενικά Β. Έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

24 32 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Γ. Απόδειξη συμφωνίας Δ. Έκταση εφαρμογής Ε. Συνέπειες Γενικά Άυλη εμπορική αξία Λύση νομικού προσώπου μισθωτή Α. Θέση νομικού προσώπου σε εκκαθάριση Β. Περάτωση εκκαθάρισης Κρατούσα άποψη Η άποψή μας Λήξη υπομίσθωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή (άρθ. 43 π.δ. 34/1995) 120. Προϋποθέσεις καταγγελίας από το μισθωτή Α. Γενικά Νομοθετικά κείμενα Αιτιολογική έκθεση... Β. Πάροδος ορισμένου χρόνου Πάροδος έτους Έναρξη έτους Μεταβίβαση μίσθωσης Περιπτώσεις εφαρμογής... Γ. Καταγγελία πριν από την πάροδο έτους... Δ. Ανάκληση καταγγελίας... Ε. Περισσότεροι μισθωτές ή εκμισθωτές Περισσότεροι μισθωτές Περισσότεροι εκμισθωτές... ΣΤ. Λόγος καταγγελίας... Ζ. Διαχρονικό δίκαιο... Η. Συνταγματικότητα ρύθμισης... Θ. Διαχρονικό δίκαιο καταγγελίας Τύπος της καταγγελίας Α. Έγγραφος τύπος Β. Εγκατάλειψη μισθίου Γ. Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτή Αντίθετες συμφωνίες... Α. Άκυρη συμφωνία... Β. Έγκυρη συμφωνία... Γ. Παραίτηση από το δικαίωμα... Δ. Μεταβατικής ρυθμίσεις ν. 3853/

25 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Εμπορικές μισθώσεις Μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων Συνέπειες έγκυρης καταγγελίας Α. Λύση της μίσθωσης Χρόνος λύσης της μίσθωσης Πρόωρη αποχώρηση μισθωτή Β. Αποζημίωση Γ. Περαιτέρω ζημία Δ. Παραγραφή... Ε. Καταγγελία από τον εκμισθωτή Συνέπειες μη νόμιμης καταγγελίας Εφαρμογή άρθ. 43 π.δ. 34/1995 επί μισθώσεων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για ανεπίτρεπτη παραχώρηση χρήσης (άρθ. 11 π.δ. 34/1995) 126. Ανεπίτρεπτο υπομίσθωσης Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Παραχώρηση σε τρίτο Γ. Παραχώρηση σε εταιρεία Εταιρεία των μισθωτών Παραχώρηση σε άλλη εταιρεία Συγχώνευση μισθώτριας εταιρείας Μετατροπή της μισθώτριας εταιρείας Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης Δ. Παραχώρηση σε συνδικαλιστική οργάνωση (άρθ ν. 1264/ 82) Ε. Αντίθετη συμφωνία Παραχώρηση σε εταιρεία μετά πάροδο τριετίας Α. Πάροδος τριετίας Συμμετοχή μισθωτή Β. Γνωστοποίηση παραχώρησης Γ. Μισθωτής ο παλιός Δ. Μορφή εταιρείας Χρόνος σύστασης Ε. Συμμετοχή μισθωτή ΣΤ. Μεταβολή προσώπου εταίρων Ζ. Τροποποιήσεις καταστατικού Η. Τρόπος παραχώρησης Θ. Aύξηση μισθώματος Ι. Συνέπειες παράβασης των διατάξεων του άρθ π.δ. 34/ ΙΑ. Παραίτηση από τα δικαιώματα του άρθ εδ. β - δ π.δ. 34/

26 34 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις ΙΒ. Υφιστάμενες υπομισθώσεις ΙΓ. Κατάργηση εκκρεμών δικών Συνέπειες ανεπίτρεπτης υπομίσθωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για ιδιόχρηση 129. Γενικά περί καταγγελίας για ιδιόχρηση Α. Νομοθετικό κείμενο... Β. Προσωποπαγές δικαίωμα Γ. Τύπος καταγγελίας Προϋποθέσεις καταγγελίας για ιδιόχρηση γενικά Έγκυρη μίσθωση που υπάγεται στο νόμο Πάροδος ορισμένου χρόνου Α. Πάροδος συμβατικού χρόνου ή 3ετίας Β. Συμβατικός χρόνος Δικαίωμα προαίρεσης Γ. Έναρξη χρόνου μίσθωσης Δ. Ανανέωση μίσθωσης Ε. Αλλαγή προσώπων συμβαλλομένων ΣΤ. Καταγγελία πριν από την πάροδο του χρόνου (69 ΚΠολΔ) Ζ. Νέα καταγγελία για ιδιόχρηση Χρήση υπέρ ορισμένου προσώπου (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Πρόσωπα υπέρ ων η καταγγελία Β. Αναγραφή στην καταγγελία Γ. Αλλαγή προσώπου υπέρ ου η καταγγελία Δ. Διαζευκτική αναφορά Ε. Σύσταση εταιρείας από τους υπέρ ων η καταγγελία Συναίνεση κυρίου (άρθ π.δ. 34/1995) Πρόθεση ιδιόχρησης (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Έννοια πρόθεσης Β. Απόδειξη Γ. Αναγραφή σε καταγγελία και αγωγή Δ. Αναιρετικός έλεγχος Ε. Χρόνος ύπαρξης πρόθεσης ΣΤ. Καταχρηστικότητα Δυνατότητα ιδιόχρησης (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Έννοια δυνατότητας Β. Απόδειξη Γ. Τρόπος άσκησης της δραστηριότητας Δ. Αναιρετικός έλεγχος Ε. Λοιπές ρυθμίσεις

27 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Άσκηση προστατευόμενης δραστηριότητας επί 30 μήνες (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Συνταγματικότητα Β. Πότε δεν απαιτείται Γ. Συνδρομή στο πρόσωπο του υπέρ ου η καταγγελία Δ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας Ε. Είδος προηγούμενης δραστηριότητας ΣΤ. Διάρκεια προηγούμενης δραστηριότητας Ζ. Τόπος προηγούμενης δραστηριότητας Η. Αναγραφή σε καταγγελία και αγωγή Εξαιρέσεις από την άσκηση προστατευόμενης δραστηριότητας επί 30 μήνες (άρθ. 17 π.δ. 34/1995) Α. Κατιόντες εκμισθωτή ή κυρίου (άρθ. 17 περ. α π.δ. 34/95) Έννοια κατιόντων Τέκνα συνεκμισθωτές ή συγκύριοι Θάνατος γονέα Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων καταγγελίας Β. Κτήση μισθίου με συνάλλαγμα (άρθ. 17 περ. β π.δ. 34/95) Αγορά με συνάλλαγμα Ύψος συναλλάγματος Εισαγωγή συναλλάγματος Χρόνος αγοράς Αγορά περισσότερων ακινήτων Αναγραφή στην αγωγή Υπέρ ου η καταγγελία Γ. Εγγραφή σε επαγγελματική οργάνωση (άρθ. 17 περ. γ π.δ. 34/1995) Σκοπούμενη δραστηριότητα που υπάγεται στο νόμο (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Χρήση του μισθίου Β. Βοηθητικοί χώροι Γ. Χρήση κατοικίας Δ. Αναφορά στην καταγγελία και την αγωγή Κρατούσα άποψη Άλλες απόψεις Ε. Αλλαγή χρήσης Ανυπαρξία άλλου ελεύθερου ή ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου στην ίδια περιοχή (άρθ. 18 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Ένσταση Γ. Πρόσωπο κυρίου Δ. Πλήρης κυριότητα Ε. Περισσότεροι υπέρ ων η καταγγελία ΣΤ. Κρίσιμος χρόνος

28 36 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Ζ. Περιοχή ακινήτου Η. Ελεύθερο ιδιόκτητο ακίνητο Θ. Iδιοχρησιμοποιούμενο ιδιόκτητο ακίνητο Ι. Καταλληλότητα ακινήτου ΙΑ. Περισσότερα ακίνητα ΙΒ. Εκμίσθωση άλλου ακινήτου πριν από ένα έτος ΙΓ. Συνέπειες Ανάκληση καταγγελίας (άρθ. 21 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Η ανάκληση πριν από τον ν. 2235/ Γ. Ανάκληση με το άρθ. 21 π.δ. 34/ Δ. Ανάκληση με το άρθ. 168 ΑΚ Ε. Μεταγενέστερη ανάκληση ΣΤ. Δικαιούμενος σε ανάκληση Ζ. Άκυρη καταγγελία Η. Τύπος ανάκλησης Επανάληψη καταγγελίας Θ. Απαγόρευση νέας καταγγελίας Ι. Ανώτερη βία ΙΑ. Ειδοποίηση μισθωτή ΙΒ. Συνέπειες ανάκλησης ΙΓ. Παραίτηση μισθωτή Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετική ρύθμιση Β. Δέσμευση διαδόχων Γ. Τύπος Δ. Διάρκεια ισχύος παραίτησης Ε. Νόμιμες και μη νόμιμες συμφωνίες Νόμιμες συμφωνίες Μη νόμιμες συμφωνίες ΣΤ. Ένσταση μισθωτή Άσκηση αγωγής μέσα σε ένα έτος (άρθ. 19 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Έκταση εφαρμογής Γ. Διαδρομή προθεσμίας Δ. Νομική φύση Ε. Άσκηση αγωγής ΣΤ. Παραίτηση από την αγωγή Ζ. Οικειοθελής απόδοση μισθίου Η. Έγκυρη καταγγελία Θ. Συνέπειες μη άσκησης αγωγής Ι. Καθεστώς που ίσχυε πριν από τον ν. 2235/ Περιεχόμενο αγωγής και καταγγελίας ιδιόχρησης

29 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Συνέπειες καταγγελίας Β. Επέλευση αποτελεσμάτων καταγγελίας Γ. Καταγγελία υπέρ τέκνων Δ. Υπολογισμός προθεσμίας Ε. Άσκηση αγωγής ΣΤ. Χρόνος πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας Ζ. Αντίθετες συμφωνίες Η. Μίσθωση ακάλυπτου χώρου Επιμήκυνση χρόνου επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Γενικά Β. Προϋποθέσεις επιμήκυνσης Υποβολή αίτησης Μη επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας Ύπαρξη ειδικών συνθηκών Γ. Αναιρετικός έλεγχος Δ. Έκταση προθεσμίας Ε. Προθεσμία άρθ. 658 ΚΠολΔ ΣΤ. Συμβιβασμός Ζ. Δημόσια εκπαιδευτήρια Καταβολή αποζημίωσης (άρθ. 29 επ. π.δ. 34/1995) Α. Βασική αποζημίωση (άρθ. 29 π.δ. 34/1995) Γενικά Καταγγελία πριν από το συμβατικό ή το νόμιμο χρόνο Μίσθωμα χωρίς προσαυξήσεις Εικονικό μίσθωμα Μίσθωμα σε ποσοστά Αναπροσαρμογή μισθώματος Έξοδα και φόροι Απαιτητό αποζημίωσης Αυτεπάγγελτη επιδίκαση Β. Ύψος αποζημίωσης (Πίνακας) Γ. Αύξηση βασικής αποζημίωσης (άρθ π.δ. 34/1995) Δυνατότητα αύξησης της αποζημίωσης Αίτηση μισθωτή Αναιρετικός έλεγχος Δ. Άσκηση όμοιας επιχείρησης (άρθ. 30 π.δ. 34/1995) Ε. Ακάλυπτοι χώροι (άρθ. 31 π.δ. 34/1995) ΣΤ. Κτήση μισθίου με συνάλλαγμα (άρθ π.δ. 34/1995) Ζ. Ηλεκτρική εγκατάσταση βιοτεχνιών (άρθ. 36 π.δ. 34/1995) Η. Δικαστικό ένσημο

30 38 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Θ. Χρόνος καταβολής της αποζημίωσης (άρθ π.δ. 34/1995) Γενικά Προηγούμενη προσφορά της αποζημίωσης Άρνηση μισθωτή Γέννηση υποχρέωσης εκμισθωτή Αγωγή για καταβολή της αποζημίωσης Πρόωρη απόδοση του μισθίου Επίσχεση μισθίου Ι. Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ΙΑ. Περαιτέρω ζημία ΙΒ. Παραίτηση από την αποζημίωση ΙΓ. Παραγραφή αξίωσης μισθωτή ΙΔ. Υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης ΙΕ. Δικαιούχοι αποζημίωσης Περισσότεροι μισθωτές Δικαιούχοι σε περίπτωση υπομίσθωσης ΙΣΤ. Τόκοι επί της αποζημίωσης Καταγγελία επί συνενωμένων μισθίων Α. Νομοθετικά κείμενα Β. Συνταγματικότητα Γ. Διαφορές ρυθμίσεων Δ. Προϋποθέσεις Περισσότερες συμβάσεις; Περισσότερα ακίνητα (μίσθια) Χρόνος κατάρτισης μισθώσεων Ένας ή περισσότεροι εκμισθωτές Συνένωση μισθωμένων χώρων Ίδιος μισθωτής Όμορα μίσθια Συμφωνία για ενιαία χρήση Δυσχέρεια λειτουργίας της επιχείρησης Ε. Συνέπειες ΣΤ. 75% της μισθωμένης επιφάνειας Ζ. Αθέτηση υποχρέωσης ιδιόχρησης Η. Δικαιώματα μισθωτή Θ. Μη εφαρμογή επί ανοικοδόμησης Ι. Εφαρμογή σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης (άρθ. 62 π.δ. 34/ 1995, 7 17 ν. 2741/1999) Παράλειψη ιδιόχρησης (άρθ εδ. α, 33 1, 34 περ. α π.δ. 34/ 1995) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Υποχρέωση ιδιόχρησης (άρθ εδ. α π.δ. 34/1995) Έναρξη προθεσμίας ιδιόχρησης Παραχώρηση της χρήσης στον υπέρ ου

31 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Χρήση του ακινήτου Πότε υπάρχει παράλειψη ιδιόχρησης Αλλαγή χρήσης Διάρκεια ιδιόχρησης Γ. Κατ αποκοπή αποζημίωση (άρθ εδ. α π.δ. 34/1995) Ύψος αποζημίωσης Αστική ποινή Κληρονομητό Παραγραφή Παραίτηση Δικαιούχοι και υπόχρεοι Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Κατάχρηση δικαιώματος Δ. Περαιτέρω αποζημίωση (άρθ εδ. α π.δ. 34/1995) Γενικά Καλυπτόμενη ζημία Χρονική διάρκεια ζημίας Αίτημα Απόδειξη Ε. Επανεγκατάσταση ΣΤ. Μη ιδιόχρηση ακάλυπτου χώρου Ζ. Απαλλαγή του εκμισθωτή από την υποχρέωση αποζημίωσης (άρθ. 34 περ. α π.δ. 34/1995) Έλλειψη πταίσματος Έκταση απαλλαγής Ειδοποίηση του μισθωτή Ένσταση Περιπτώσεις απαλλαγής ή μη Εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο (άρθ περ. β, 2-3, άρθ. 33, 34 περ. β π.δ. 34/1995) Α. Απαγόρευση εκμίσθωσης ή παραχώρησης σε τρίτο (άρθ περ. β π.δ. 34/95) Νομοθετική ρύθμιση Τρόπος παραχώρησης Παραχώρηση σε εταιρεία Εκποίηση του μισθίου Παραχώρηση κατά την προεκλογική περίοδο Β. Αποζημίωση άρθ περ. β και 33 1 εδ. α π.δ. 34/ Γ. Σχέση αποζημιώσεων άρθ π.δ. 34/ Δ. Παραγραφή Ε. Επανεγκατάσταση ΣΤ. Απαλλαγή του εκμισθωτή από την υποχρέωση αποζημίωσης (άρθ. 34 περ. β π.δ. 34/1995) Γενικά Έλλειψη πταίσματος

32 40 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις 3. Ανικανότητα υπέρ ου Ειδοποίηση μισθωτή για επανεγκατάσταση (άρθ. 35 π.δ. 34/1995) Δικαστική επανεγκατάσταση (άρθ π.δ. 34/1995) Α. Γενικά Β. Παραίτηση Γ. Άσκηση αγωγής Δ. Νομική φύση Ε. Εκτέλεση απόφασης ΣΤ. Ανασύσταση μίσθωσης Ζ. Πρόσληψη συνεταίρου Η. Παραγραφή Θ. Απαλλαγή εκμισθωτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για ανοικοδόμηση 152. Γενικά Τύπος Α. Νομοθετικό κείμενο (άρθ. 23 π.δ. 34/1995) Β. Προϋποθέσεις Γ. Τύπος Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις Έννοια ανοικοδόμησης Α. Ανοικοδόμηση του μισθίου Β. Ανακατασκευή υφιστάμενης οικοδομής Γ. Διατήρηση ή μη της μίσθωσης Ανοικοδόμηση από ορισμένο πρόσωπο Συναίνεση του κυρίου (άρθ π.δ. 34/1995)... Α. Πότε απαιτείται η συναίνεση... Β. Σημασία συναίνεσης... Γ. Χρόνος συναίνεσης... Δ. Συναίνεση δι αντιπροσώπου... Ε. Τύπος συναίνεσης... ΣΤ. Συγκυριότητα Πάροδος ορισμένου χρόνου (άρθ. 23 1, 25 π.δ. 34/1995) Α. Μισθώσεις καλυμμένων χώρων Β. Μισθώσεις ακάλυπτων χώρων (άρθ. 25 π.δ. 34/1995) Επίδοση αντιγράφου της άδειας ανοικοδόμησης (άρθ. 24 π.δ. 34/ 1995) Α. Ισχύουσα ρύθμιση Β. Προηγούμενη ρύθμιση Γ. Χρόνος επίδοσης της άδειας Δ. Κύρος άδειας

33 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις 41 Ε. Τρόπος επίδοσης ΣΤ. Συνέπειες επίδοσης της άδειας Ζ. Ακάλυπτοι χώροι Συνέπειες της καταγγελίας (άρθ. 28 και 25 1 π.δ. 34/1995) Α. Λήξη μίσθωσης Β. Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων Γ. Επιμήκυνση αποτελεσμάτων καταγγελίας Δ. Αναπροσαρμογή του μισθώματος Ε. Επίδοση οικοδομικής άδειας Καταβολή αποζημίωσης Α. Βασική αποζημίωση (άρθ π.δ. 34/1995) Β. Ύψος αποζημίωσης Γ. Αίτηση μισθωτή Δ. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης Ε. Περαιτέρω ζημία ΣΤ. Παραγραφή Ζ. Υπόχρεοι και δικαιούχοι καταβολής αποζημίωσης Η. Τόκοι επί της αποζημίωσης Θ. Παραίτηση Ι. Ηλεκτρική εγκατάσταση ΙΑ. Ακάλυπτοι χώροι (άρθ. 31 π.δ. 34/1995) Παραίτηση από δικαιωμάτων (άρθ π.δ. 34/95) Α. Γενικά Βασικός κανόνας Ακάλυπτοι χώροι Β. Νόμιμες αρχικές συμφωνίες Γ. Μη νόμιμες αρχικές συμφωνίες Καταγγελία μισθώσεων ακάλυπτων χώρων Περιεχόμενο αγωγής και καταγγελίας ανοικοδόμησης Α. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής Β. Εξώδικη καταγγελία Γ. Μη αναγκαία στοιχεία αγωγής και καταγγελίας Παράλειψη ανοικοδόμησης Α. Αποζημίωση λόγω μη ανοικοδόμησης (άρθ περ. α π.δ. 34/ 1995) Β. Αποζημίωση λόγω παραχώρησης της χρήσης (άρθ περ. β και 33 1 εδ. α π.δ. 34/1995) Γ. Απαλλαγή του εκμισθωτή από την υποχρέωση αποζημίωσης (άρθ. 34 π.δ. 34/1995) Δ. Σχέση αποζημιώσεων Ε. Δικαστική επανεγκατάσταση (άρθ π.δ. 34/1995) Προτίμηση μισθωτή στη νέα οικοδομή (άρθ. 26 π.δ. 34/1995) Α. Νομοθετική ρύθμιση Έκταση εφαρμογής

34 42 Περιεχόμενα Εμπορικές Μισθώσεις Β. Παραίτηση Γ. Φύση δικαιώματος προτίμησης Δ. Προϋποθέσεις υλοποίησης Ε. Δικαιούχοι και υπόχρεοι ΣΤ. Χρόνος άσκησης Ζ. Περιεχόμενο και τύπος δήλωσης μισθωτή Περιεχόμενο Τύπος Η. Αποδοχή της δήλωσης Θ. Απόρριψη της δήλωσης Προϋποθέσεις Άμυνα μισθωτή Καταγγελία μίσθωσης ακάλυπτου χώρου που ανήκει στους O.T.A. (άρθ. 42 π.δ. 34/1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για ιδιοκατοίκηση και δημιουργία κύριας κατοικίας 167. Νομοθετική ρύθμιση (άρθ. 37 π.δ. 34/1995) Α. Αρχικό κείμενο Β. Τροποποίηση με άρθ. 22 ν. 1868/ Γ. Συνταγματικότητα της ρύθμισης Δ. Ύπαρξη εμπορικής μίσθωσης Δικαιούχος καταγγελίας Πρόσωπα υπέρ των οποίων μπορεί να γίνει ιδιοκατοίκηση Προϋποθέσεις καταγγελίας Α. Χρήση ως κατοικία Β. Πάροδος συμβατικού χρόνου Γ. Έλλειψη ιδιόκτητης κατοικίας Δ. Πρόθεση και δυνατότητα ιδιοκατοίκησης Ε. Καταλληλότητα μισθίου Τύπος καταγγελίας Χρόνος λύσης της μίσθωσης Α. Όχι επιμήκυνση χρόνου Β. Μείωση χρόνου ή αποζημίωσης Αποζημίωση του μισθωτή Υποχρέωση ιδιοκατοίκησης Συνέπειες μη ιδιοκατοίκησης Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για ιδιοκατοίκηση Ανάκληση καταγγελίας Μη άσκηση αγωγής εντός έτους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις Αστικού Κώδικα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Έννοια και στοιχεία της µίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις Αστικού Κώδικα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Έννοια και στοιχεία της µίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Συντοµογραφίες...9 ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις Αστικού Κώδικα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Έννοια και στοιχεία της µίσθωσης 1. Έννοια µίσθωσης...43 Α. Φύση µισθωτικής σύµβασης...43 Β. Στοιχεία µίσθωσης...44

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 34 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 30 19950210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1995 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠτΔ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ημ.Υπογραφής: 04.02.1995 Τίτλος Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Η πολιτική δίκη... 91 2. Φύση της αγωγής... 91 3. Διαδικαστική πράξη... 92 Α. Έννοια... 92 Β. Περιπτώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ. 3 Ν 52/75, 1, 3 περ. β', 31 παρ. 1 εδ. β' Ν 813/78, 1 Ν 1229/82, 36 παρ. 2Ν1316/83) 1. Στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ.2 ν.813/78, 13 ν.834/78, 11 ν.1229/82, 2 ν.1861/89, 6 παρ.2 ν.1898/90)

Άρθρο 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ.2 ν.813/78, 13 ν.834/78, 11 ν.1229/82, 2 ν.1861/89, 6 παρ.2 ν.1898/90) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (ως ισχύει κωδικοποιούμενο με τις τροποποιήσεις του ν. 2741/1999) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Φεβρουαρίου 1995 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Στέγη Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου - Η Κράνη Δημιουργήθηκε: Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009

Επαγγελματική Στέγη Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου - Η Κράνη Δημιουργήθηκε: Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (ως ισχύει κωδικοποιούμενο με τις τροποποιήσεις του ν. 2741/1999) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Φεβρουαρίου 1995 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Τι είναι Δίκαιο.................................................... 5 2. Διακρίσεις του Δικαίου.............................................. 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1520 Τ.Κ. ΣΙΤΑΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: 22 001 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Τηλ: 210 7771007 Απόσπασμα Πρακτικών 8 ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ορθή Επανάληψη 3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ...36 Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου...36 Άρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη του νόμου...36 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 21-10-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ. 2108802974 Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 430/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1230/ Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ.1230/ Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ΠΟΛ.1230/14.10.2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Θρησκευτικό Καθίδρυµα > Ν. Π. Ι.., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Ηρακλείου 26, Τ. Κ. 546 24-Α. Φ. Μ. 090027217/Α. Ο. Υ. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Τηλ.: 26610-98832, 98820 FAX: 26610-98833, 98822 Κέρκυρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 57 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ: 29-10-2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 36547 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος / Κληροδοτήματος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 16-02-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 Αριθμ. πρωτ. 170/71 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr Το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα