ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ Μελετητής Τεχνικός: Β. Βαμβακόπουλος Χ. Κούρτης Π. Συναδινός Ημερομηνία Σύνταξης: 30/1/2013

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΧΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΕΣΧΑΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΩ ΕΣΧΑΔΑ ( ΣΕΝΑΡΙΟ Β) ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ε.) ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Η/ΚΑΙ ΠΡΟΤΑ- ΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΧΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΩΝ ΓΗΠΕΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη ΣΜΠΕ (Κεφ.Η3, σελ.212) που συνοδεύει τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ, με ΒΑΣΗ και ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΕΚΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα συμπληρωματική Έκθεση αποτελεί Παράρτημα στη Μελέτη Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Αφάντου Ρόδου, το οποίο αποτελείται από ομάδα 4 ακινήτων του Δημοσίου συνολικής έκτασης 1.796,65 στρ.), που βρίσκονται στην παραλιακή περιοχή Αφάντου στο ΒΑ τμήμα της Νήσου Ρόδου. Η μελέτη του εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ αποσκοπεί στο χωρικό καθορισμό της επενδυτικής ταυτότητας του «Ακινήτου Αφάντου» κατά τα προβλεπόμενα στις ειδικές για την επενδυτική ωρίμανση των ακινήτων του Δημοσίου διατάξεις του κεφ. Β του Ν. 3986/2011 (άρθρα 11 & 12), όπως ισχύουν μετά και την ψήφιση του Ν. 4092/2012. Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων, η «Μελέτη ΕΣΧΑΔΑ» του ανωτέρω Ακινήτου συνοδεύεται από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ελεγθεί και να τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ. 12 παρ. 2 εδαφ. (β) του Ν. 3986/2011. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, ζητήθηκαν με πρωτοβουλία του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, σειρά συμπληρωματικών στοιχείων περαιτέρω επιστημονικής τεκμηρίωσης και επεξήγησης των προτάσεων της Μελέτης του ΕΣΧΑΔΑ. Διευκρινίζεται ότι, τα παρεχόμενα συμπληρωματικά στοιχεία δεν διαφοροποιούν τον θεσμικό χαρακτήρα και περιεχόμενο του ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου, όπως αυτά κατά Νόμο ορίζονται. Ειδικότερα, τα παρεχόμενα συμπληρωματικά και επεξηγηματικά στοιχεία αφορούν στις εξής ενότητες : (i) Αναπτυξιακός Χαρακτήρας εξετασθέντων Σεναρίων χωρικού καθορισμού της επενδυτικής ταυτότητας του Ακινήτου Αφάντου, με χωροταξική αναφορά σε επίπεδο Νήσου Ρόδου. (ii) Ειδικότερη διερεύνηση της περιβάλλουσας το Δημόσιο Ακίνητο Ζώνης στους πρώην Δήμους Αφάντου και Καλλιθέας (σχετ. άρθρ Ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με άρθρ. 3 5β του Ν. 4092/2012). Αναφορά στο θέμα συμβατότητας των προτεινόμενων από την μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ παραμέτρων ανάπτυξης του Ακινήτου Αφάντου, τόσο με την επικρατούσα παρούσα κατάσταση δόμησης στην περιβάλλουσα αυτό περιοχή όσο και με την προβλεπόμενη / μελετώμενη σ αυτήν χωρική εξέλιξη, με στόχο τη διερεύνηση τυχόν αναγκαιότητας μελέτης απαραίτητων θεσμικής φύσης μέτρων που θα διασφαλίσουν την απαιτούμενη συμβατότητα. Επισημαίνεται με έμφαση ότι στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς, δεν επιχειρείται να συμπεριληφθεί στο ΕΣΧΑΔΑ που θα προταθεί προς έγκριση και η λήψη ρυθμιστικών μέτρων, που αφορούν στην χωρική ανάπτυξη της Περιβάλλουσας Περιοχής, για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν παρέχεται από τον Ν.3986/2011 τέτοια εξουσιοδότηση. Απλώς, διερευνώνται περαιτέρω οι πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις πραγματοποίησης της αναγκαίας συμβατότητας της προτεινόμενης αξιοποίησης του Δημοσίου Ακινήτου Αφάντου με μελλοντικές χωρικές εξελίξεις στην Περιβάλλουσα Περιοχή. (iii) Περαιτέρω Διευκρινήσεις Τεκμηρίωση προκύπτουσας Πυκνότητας, ανά Σενάριο χωρικού καθορισμού της επενδυτικής ταυτότητας του Ακινήτου Αφάντου. (iv) Αναφορά σε τυχόν κωλύματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι το υπό αξιοποίηση Ακίνητο συνίσταται από 4 μη συνορεύοντα μεταξύ τους γήπεδα. (v) Εξειδίκευση ειδικών χρήσεων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 3

5 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΧΑΔΑ 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (σχετ. κεφ. Α 4.5 «Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ») Ανάπτυξη Περιοχής «Γκολφ Αφάντου»: άρθρ. 6 18β του Ν. 2160/91 (σχετ. κεφ. Α «Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ») (a) Προσδιορισμός Μέγιστου Δυνατού Σεναρίου για επιτρεπόμενες χρήσεις : Ξενοδοχείων, Κατοικίας, Εμπορικών Δραστηριοτήτων Α Συνολική έκταση Ακινήτου (πλην ΤΔΚ) (μ2) Β Μέγιστος επιτρεπ. Σ.Δ. σε σύνολο ακινήτου 0,13 Γ Προκύπτουσα Μέγιστη επιτρεπ. δομούμενη επιφάνεια (μ2) Δ Κατανομή Σ.Δ. σε επί μέρους χρήσεις: Δ1. Μέγιστος Σ.Δ. για ξενοδοχεία 0,04 Δ2. Μέγιστος Σ.Δ. για κατοικία 0,11 Δ3. Μέγιστος Σ.Δ. για εμπορ.δραστηριότητες. 0,01 (a1) Προκύπτουσα Μεγ. Ενδεικτική Δόμηση μ2 (a2) (a3) (a4) Προκύπτον Μεγ. Ενδεικτικό Ξενοδοχειακό Δυναμικό μ2 Ξενοδοχειακές κλίνες (30 μ2/κλίνη*) κλίνες * Σταθερότυπο Μέσου Όρου, όσον αφορά Κατηγορίες Τουριστικών Καταλυμάτων Προκύπτον Μέγιστο Ενδεικτικό Οικιστικό Δυναμικό μ2 Εκτίμηση νέων/εποχιακών οικιστών (40μ2/οικιστή) οικιστές Προκύπτον Ενδεικτικό Δυναμικό Εμπορ. Δραστηριοτ μ Ανάπτυξη Περιοχής «Νοτίου Αφάντου»: εκτός σχεδίου δόμηση κατά ΠΔ (ΦΕΚ 270Δ) και ΠΔ (ΦΕΚ 61Δ) σε συνδυασμό με ΠΔ (ΦΕΚ 474Δ): (σχετ. κεφ. Α «Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ»). (a) Προσδιορισμός Μέγιστου Δυνατού Σεναρίου για επιτρεπόμενες χρήσεις : Κατοικίας και Τουριστικών Εγκαταστάσεων (a1) Προκύπτουσα Μεγ. Ενδεικτική Δόμηση ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2) ΜΑΧ. Σ.Δ. ΔΟΜ. ΕΠΙΦΑΝ. Γ Γ Γ ,

6 (a2) Προκύπτον Μέγιστο Ενδεικτικό Ξενοδοχειακό Δυναμικό : ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΞΕΝΟΔ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ. 4 & 5 * ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2) ΜΑΧ. Σ.Δ. ΔΟΜ. ΕΠΙΦΑΝ. Μ2/ΚΛΙΝΗ ΚΛΙΝΕΣ Γ , Γ , Γ , (*) ΒΑΣΕΙ ΠΔ (ΦΕΚ 61Δ) (a3) Προκύπτον Μεγ. Ενδεικτικό Οικιστικό Δυναμικό και αντιστοιχών κατ εκτίμηση αριθμός νέων οικιστών : ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ * ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2) ΔΟΜ.ΕΠΙΦ/ ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΜΟΥΜ. ΕΠΙΦΑΝ ΚΑΤΑΤΜ. ΣΕ ΑΡΤΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ** Μ2/ ΑΤΟΜΟ ΑΤΟΜΑ Γ Γ Γ (*) ΒΑΣΕΙ ΠΔ (ΦΕΚ 270Δ) (**) ΕΦΟΣΟΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΛΠ Η ανάπτυξη κατοικίας με τις εκτός σχεδίου δόμησης διατάξεις είναι προβληματική καθόσον απαιτείται κατάτμηση των γηπέδων, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη δόμηση. Πέραν τούτου, οι διατάξεις του ΝΔ απαγορεύουν την οικιστική αξιοποίηση εκτός σχεδίου εκτάσεων αν δεν προηγηθεί η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Προσδιορισμός Αναπτυξιακών Επιπτώσεων ανά Σενάριο, ως εξής : (a) Προκύπτουσα Μέγιστη Ενδεικτική Δόμηση : (a1) (a1) Γκόλφ Αφάντου μ2 Νότιο Αφάντου μ2 Σύνολο μ2 (b) Προκύπτον Μέγιστο Ενδεικτικό Ξενοδοχειακό Δυναμικό: (a2) (a2) : προσδιορισμός ποσοστού επί συνολικού Ξενοδοχειακού Δυναμικού Νήσου Ρόδου (c) Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (κλίνες) Α1. ΤΜΗΜΑ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ Α2. ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ

7 Ο πίνακας που ακολουθεί είναι απαραίτητος για διατύπωση συγκρίσεων με προκύπτοντα μεγέθη σε ξενοδοχειακές κλίνες με βάση Ν.2160/91. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΟΔΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περιοχή 1* 2* 3* 4* 5* Σύνολο Νήσος Ρόδου Κλίνες Δημοτικές ενότητες Αφάντου & Καλλιθέας Κολύμπια Κλίνες Καλυθιές Κλίνες Κοσκινού Κλίνες Φαληράκι Κλίνες Αφάντου Κλίνες ΣΥΝΟΛΟ Κλίνες Συγκριτικά Συμπεράσματα : - Ποσοστό κλινών Περιοχής Μελέτης επί συνόλου κλινών Νήσου Ρόδου : ( x 100) : = 27,7% - Προσθήκη Νέων κλινών στην Περιοχή Μελέτης, κατ εφαρμογή Ν.2160/91 και εκτός σχεδίου Διατάξεων : κλίνες Ποσοστό νέων κλινών επί συνόλου κλινών Νήσου Ρόδου: (3522 x 100) : = 4,3% Ποσοστό νέων κλινών επί κλινών στην περιοχή Μελέτη (3522 x 100) : = 15,5% (c) Προκύπτον Μεγ. Ενδεικτικό Οικιστικό Δυναμικό και αντιστοιχών κατ εκτίμηση αριθμός νέων οικιστών : (a3) (a3) : προσδιορισμός ποσοστών επί πληθυσμού Δ.Ε. Αφάντου και επί συνολικού πληθυσμού Νήσου Ρόδου Β. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ Β1. ΤΜΗΜΑ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ Β2. ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 289 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ Περιοχή πληθυσμός Δήμος Ρόδου Περιοχή Μελέτης Δ.Ε.Αφάντου (*) Δ.Ε. Καλλιθέας (*) ΣΥΝΟΛΟ (*) Λόγω έλλειψης στοιχείων απογραφής 2011, λήφθηκε πληθυσμός 2011 με ιδία αύξηση σε επίπεδο Δήμου 6

8 Συγκριτικά συμπεράσματα : - Ποσοστό πληθυσμού Περιοχής Μελέτης επί συνόλου Πληθυσμού Νήσου Ρόδου: ( x 100) : = 14,5% - Προσθήκη Νέων Οικιστών στην Περιοχή Μελέτης, κατ εφαρμογή Ν. 2160/91 και εκτός Σχεδίου Διατάξεων: Ποσοστό νέων οικιστών επί συνόλου Πληθυσμού Νήσου Ρόδου: (4.022x 100) : = 3,4% Ποσοστό νέων οικιστών επί Πληθυσμού Περιοχής Μελέτης: (4.022 x 100) : = 23,2% ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω προκύπτοντα συγκριτικά ποσοστά είναι εντελώς ενδεικτικά και καθώς τόσο η Περιοχή Μελέτης, όσο και ολόκληρη η Νήσος Ρόδου είναι αναπτυσσόμενες περιοχές, τα σήμερα υφιστάμενα μεγέθη κλινών και οικιστών είναι προσαυξανόμενα. Οπότε τα αντιστοίχως προκύπτοντα ποσοστά θα είναι κατ αναλογίαν μειωμένα. 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΕΣΧΑΔΑ Εκτίμηση χωρητικότητας «Ακινήτου Αφάντου»: (σχετ. κεφ. Β 3.4 «Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ» : Πίνακες 17, 18 και 19) Ο Πίνακας 17 είναι ουσιαστικός στην αξιολόγηση της σχέσης των δύο επιτρεπόμενων στο Ακίνητο χρήσεων, διαμορφώνοντας 4 επί μέρους ενδεικτικά σενάρια, στα οποία η γη που διατίθεται στην χρήση τουρισμού-αναψυχής ορίζεται κατά σειρά σε 75%, 50%, 25%, και 0% της όλης δομήσιμης έκτασης, του υπολοίπου καταλαμβανόμενου από την χρήση τουριστικό-παραθεριστικό χωριό. Το σενάριο που τελικά θεωρείται το πλέον κατάλληλο, είναι το Σενάριο Β, στο οποίο η διαθέσιμη δομήσιμη έκταση ισομοιράζεται στις δύο παραπάνω χρήσεις. Σύμφωνα με το Σενάριο Β, προκύπτει ανάπτυξη 2689 ξενοδοχειακών κλινών 4 και 5 αστέρων, με παράλληλη δυνατότητα στέγασης οικιστών, συνολικά δηλαδή εξυπηρετείται πληθυσμός ατόμων (a) Προσδιορισμός Μέγιστου ενδεικτικού Δυναμικού ανά Σενάριο Μίξης Χρήσεων και Προσέγγισης Πληθυσμού Χρηστών (a1) Προκύπτον Μέγιστο Ενδεικτικό Ξενοδοχειακό Τουριστικό Δυναμικό : προσδιορισμός ποσοστού επί συνολικού Ξενοδοχειακού Δυναμικού Νήσου Ρόδου: Αριθμός υφισταμένων ξενοδοχειακών κλινών Νήσου Ρόδου (βλ. και πίνακα 1.1.3(b)) Αριθμός υφισταμένων ξενοδοχειακών κλινών στην περιοχή Μελέτης Ποσοστό υφισταμένων κλινών Περιοχής Μελέτης, επί συνόλου Νήσου Ρόδου Μέγιστος αριθμός νέων ξενοδοχειακών κλινών λόγω εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ, με αποκλειστική χρήση : Τουρισμός-Αναψυχή κλίνες κλίνες 27,7% κλίνες 7

9 Ποσοστό νέων ξενοδοχειακών κλινών (λόγω ΕΣΧΑΔΑ) επί συνόλου Νήσου Ρόδου : (5378 x 100) : = 6,5% Ποσοστό νέων ξενοδοχειακών κλινών (λόγω ΕΣΧΑΔΑ) επί κλινών Περιοχής Μελέτης : (5378 x 100) : = 23,6% (a2) Προκύπτον Μεγ. Ενδεικτικό Οικιστικό Δυναμικό : προσδιορισμός ποσοστού επί πληθυσμού Δ.Ε Αφάντου και επί συνολικού πληθυσμού Νήσου Ρόδου Συνολικός πληθυσμός Νήσου Ρόδου (σχετ. ο πίνακας 1.1.3(c) Πληθυσμός Περιοχής Μελέτης Ποσοστό Πληθυσμού Περιοχής Μελέτης επί συνόλου Νήσου Ρόδου Αριθμός Νέων Οικιστών με μέσο σταθερότυπο 40μ 2 /οικιστή (βλ. πίνακα 17, Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ σελ. 80) Ποσοστό Νέων Οικιστών επί συνόλου Πληθυσμού Νήσου Ρόδου (4033 x 100) : = Ποσοστό Νέων Οικιστών επί πληθυσμού Περιοχής Μελέτης (4033 x 100) : = άτομα άτομα 14,5% άτομα 3,4% 23,3% 1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΩ ΕΣΧΑΔΑ ( ΣΕΝΑΡΙΟ Β) Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, επιχειρείται παρακάτω η σύγκριση μεταξύ Αναπτυξιακού Μοντέλου μέσω ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.2160/91 για Γκολφ Αφάντου) και Εκτός Σχεδίου Διατάξεων (για Νότιο Αφάντου) ΚΑΙ Σεναρίου Β (προτεινόμενο Σενάριο) της Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ Ανάπτυξη μέσω Ν.2160/91 + διατάξεων Εκτός Σχεδίου (i) Γκολφ Αφάντου (Ν.2160/91): Ξενοδοχειακές κλίνες : Οικιστές : 3, άτομα (ii) Νότιο Αφάντου (εκτός σχεδίου διατάξεις) : Ξενοδοχειακές κλίνες : Οικιστές : άτομα (εάν χρήση μόνο τουρισμός) ή 289 άτομα (εάν χρήση μόνο κατοικία) 8

10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ: ΑΤΟΜΑ : = ή ΑΤΟΜΑ : = Ανάπτυξη μέσω ΕΣΧΑΔΑ (Σενάριο Β) Ξενοδοχειακές κλίνες : Οικιστές : άτομα 1.4 ΠΟΡΙΣΜΑ Η ανάπτυξη μέσω ΕΣΧΑΔΑ συνεπάγεται μικρότερη «δραστηριότητα» έναντι της αντίστοιχης δραστηριότητας σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που ποσοστιαία αποτυπώνεται ενδεικτικά σε άτομα ως εξής: ( ) Χ = - 35,1% ή ( ) Χ = - 15,5% Καθίσταται προφανές από τις προκύπτουσες αρνητικές ποσοστώσεις ότι η μέσω ΕΣΧΑΔΑ ανάπτυξη είναι σημαντικά ηπιότερη έναντι αυτής που θα προέκυπτε από πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον τούτου, πρέπει να τονισθεί ότι η μέσω ΕΣΧΑΔΑ Ανάπτυξη έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά σαφώς ανώτερα της αντίστοιχης μέσω θεσμικού πλαισίου, ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού. Έχει ήδη διαπιστωθεί ότι η οργανωμένη μέσω ΕΣΧΑΔΑ τουριστική και παραθεριστική «εν συνδυασμώ» ανάπτυξη, διασφαλίζει κατ αρχήν «Επιλεκτικό Τουρισμό» και προοπτική μετεξέλιξης της νήσου Ρόδου σε Διεθνή Προορισμό Γκολφ (International Golf Destination). Επισημαίνεται επίσης ότι τα μέσα εφαρμοσθέντα σταθερότυπα, κυρίως για την εκτίμηση ξενοδοχειακών κλινών είναι σημαντικά μικρότερα και δεν αντιστοιχούν σε Νέο Επιλεκτικό Ξενοδοχειακό Δυναμικό των 4 ή/και 5 αστέρων. Με την έννοια αυτή, ιδίως η τουριστική κατά την μελέτη ΕΣΧΑΔΑ ανάπτυξη, στην πράξη θα προκύψει σημαντικά ηπιότερη. Σε οποιαδήποτε πάντως περίπτωση, η αναμενόμενη τουριστική ανάπτυξη ΔΕΝ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητη επιβάρυνση (χωροταξική, περιβαλλοντική, κλπ), καθώς αφορά σε αύξηση του ποιοτικού ξενοδοχειακού δυναμικού σε επίπεδο νήσου Ρόδου, σε ποσοστού της τάξης του 3,0%, και σε δημογραφική αύξηση πληθυσμού κατά μέγιστο ποσοστό 4,0%, Επισημαίνεται τέλος ότι η μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου υλοποιεί τις σαφείς κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (κεφ. Α.2.1, σελ. 3παρ. σελ ), όσο και τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις των παρ. α, ε, στ, η, και ιβ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 9

11 Τουρισμό Σχεδιασμού (κεφ. Α.2.2, σελ. 32), καθόσον η περιοχή Αφάντου εμπίπτει στην Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές Α (σημειώνονται με κόκκινο χρώμα) του ΒΑ τμήματος της Ρόδου, όπως σημειώνεται και στον παρακάτω απόσπασμα από τον Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού που το συνοδεύει. 10

12 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΩΝΗ Στο κείμενο της Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου αναλύονται διεξοδικά : - Οι υφιστάμενες χρήσεις γης στην άμεση περιβάλλουσα ζώνη του Ακινήτου (Κεφάλαιο Α3, σελ ) - Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ως προς τον έλεγχο δόμησης της ζώνης αυτής (Κεφάλαιο Α.4.5.2, σελ ) - Οι προβλέψεις των μελετών ΓΠΣ πρώην Δήμου Αφάντου και ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Καλλιθέας (Κεφάλαιο Α.2.5, σελ ). 2.1 Περιβάλλουσα Ζώνη εντός των διοικητικών ορίων Δ.Ε. Αφάντου Οι υφιστάμενες και επικρατούσες χρήσεις γης είναι: (i) Από το Πλατύρεμα και δυτικά μέχρι τον Ποταμό Πελεμόνη, ελαιοκαλλιέργειες με αραιή δόμηση κατοικίας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. (ii) Ίδιες χρήσεις υπάρχουν και στην περιοχή νότια του Ποταμού Πελεμόνη μέχρι τον ποταμό Λουτάνη, κοντά στον οποίο έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων (Μύθος, Λεβάντε). (iii) Στα νότια του Λουτάνη, βρίσκεται η οργανωμένη τουριστικά περιοχή Κολυμπίων με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 3, 4 και 5 αστέρων και αραιή διάσπαρτη β κατοικία. (iv) Στην περιοχή ΒΔ της Εθνικής οδού και βρίσκεται ο οριοθετημένος οικισμός της Αφάντου, και στην ενδιάμεση υπάρχει αραιή δόμηση κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων (Κεφάλαιο Α.3, σελ.44). 2.2 Περιβάλλουσα Ζώνη εντός των διοικητικών ορίων Δ.Ε. Καλλιθέας Οι υφιστάμενες και επικρατούσες χρήσεις γης είναι καλλιέργειες με ελαιόδεντρα κυρίως και αραιή δόμηση κατοικίας (Κεφάλαιο Α.3, σελ. 44). 2.3 Θεσμικό Καθεστώς Περιβάλλουσας Ζώνης εντός διοικητικών ορίων Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αφάντου και εκπονηθείσες Μελέτες Η επιτρεπόμενη σήμερα στην ζώνη αυτή δόμηση διέπεται κυρίως από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, βάσει του ΠΔ (ΦΕΚ 270Δ), όπως ισχύει, μέσα δε στον οριοθετημένο οικισμό Αφάντου ισχύουν οι οικείοι όροι δόμησης (όρα κεφ. Α & Α.4.5.2,σελ ) Η ολοκληρωμένη μελέτη του Β2 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Αφάντου προτείνει στην περιβάλλουσα το Ακίνητο ζώνη τις χρήσεις αμιγούς κατοικίας και παραθεριστικής κατοικίας, οι οποίες είναι κατ εξοχήν συμβατές με τις χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και τουριστικού-παραθεριστικού χωριού. Ειδικότερα προτείνει: (i) Στην μεταξύ Ακινήτου, Εθνικής οδού και ρέματος Πελεμόνη ζώνη τις περιοχές επέκτασης του οικισμού Αφάντου με αριθμούς ΑΦΕ1 και ΑΦΕ5, επιφάνειας 314 και 630 στρ. αντίστοιχα, με χρήση αμιγούς κατοικίας και Σ.Δ. 0,4 (ii) Στην περιοχή βορείως της Εθνικής οδού απέναντι από την εγκατάσταση του Γκόλφ, την περιοχή επέκτασης ΑΦΕ2 επιφάνειας 253 στρ, με χρήση αμιγούς κατοικίας και με ΣΔ 0,4 (iii) Νότια του Πελεμόνη και δυτικά της εθνικής οδού, την περιοχή επέκτασης ΑΦΕ3, επιφάνειας 462 στρ, με χρήση αμιγούς κατοικίας και Σ.Δ

13 (iv) Στην παραλιακή περιοχή που καλύπτει το Γήπεδο Γ8 και μέρος του Γηπέδου Γ9, την χρήση παραθεριστικής κατοικίας με Σ.Δ. 0,4 στην έκταση με αριθμό ΑΦ2Κ, επιφάνειας 341 στρ. (v) Σε συνέχεια και δυτικά της παραπάνω περιοχής την επέκταση στην περιοχή με αριθμό ΑΦΕ4, με χρήση αμιγούς κατοικίας και με σ.δ. 0,4. (v) Η περιοχή των Γηπέδων Γ8 και Γ10 παραμένει εκτός σχεδίου, βορειότερα όμως αυτών προτείνεται έκταση επιφάνειας 458 στρ ως κατ αρχήν κατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη με τον μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2508/1997. (vi) Δύο Πολεοδομικά Κέντρα, ένα στην συμβολή του δρόμου από Α/Κ Αφάντου με παραλία και ένα μικρότερο βόρεια του Γηπέδου Γ7. Οι ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές επεκτάσεων σημειώνονται με κίτρινο χρώμα στο παρακάτω απόσπασμα του Χάρτη Β.2 της μελέτης ΓΠΣ Αφάντου- Αύγουστος 2010, (ΕΣΧΑΔΑ, κεφ. Β.3.4, σελ. 81), στον οποίο μετρήθηκαν γραφικά και οι ανωτέρω αναφερόμενες επιφάνειες τους. Απόσπασμα από χάρτη Β.2 Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Αφάντου 12

14 2.4 Θεσμικό Καθεστώς Περιβάλλουσας Περιοχής εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Καλλιθέας και εκπονηθείσες Μελέτες Η επιτρεπόμενη δόμηση διέπεται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, στο εμπίπτον δε στην αρχαιολογική ζώνη Β μέρος, ισχύουν οι περιορισμοί που έθεσε το ΥΠΠΟΤ (ΦΕΚ 1399Β) (Κεφ.Α4.3.3, σελ. 54) Η ολοκληρωμένη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ διατηρεί την ζώνη προστασίας της αρχαιολογίας και εκείθεν προτείνει τον καθορισμό Ζώνης Γεωργικής Γης. 2.5 Συμβατότητα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ή/και προτάσεων εκπονηθεισών Μελετών) με προτάσεις ΕΣΧΑΔΑ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις με υφιστάμενες ούτε και προγραμματιζόμενες δραστηριότητες βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εξόρυξης, υδατοκαλλιεργειών, αιολικών πάρκων, αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, κλπ και γενικά με κατηγορίες χρήσεων μη συμβατές με τον τουρισμό και την κατοικία και συνεπώς δεν δημιουργείται πρόβλημα συμβατότητας των προτεινόμενων από το ΕΣΧΑΔΑ χρήσεων α) τουρισμού-αναψυχής και β) τουριστικούπαραθεριστικού χωριού και σχετικών όρων δόμησης, ούτε με τις υφιστάμενες σήμερα χρήσεις γης, ούτε με τις προτάσεις των παραπάνω μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ για την περιβάλλουσα το Ακίνητο ζώνη, οι οποίες έφθασαν μέχρι το Β2 Στάδιο ολοκλήρωσης τους. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής : - Οι μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που αναφέρθηκαν, δεν προχώρησαν σε οριστική έγκριση διότι στο μεταξύ επήλθε η συνένωση όλων των πρώην Δήμων της Ρόδου και η νέα Δημοτική Αρχή σκοπεύει να ενοποιήσει τις μελέτες που ήδη εκπονήθηκαν υπό ενιαία θεώρηση και στα νέα διοικητικά δεδομένα. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.3986/2011, δεν θέτουν δεσμεύσεις στο ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου. - Στο Κεφάλαιο Β3.4 (Σελ. 81) της μελέτης ΕΣΧΑΔΑ γίνεται αναφορά στις παραπάνω προβλέψεις της μελέτης του ΓΠΣ Αφάντου και επιχειρείται μια σύγκριση από πλευράς επιφανειών οικιστικής ανάπτυξης και πυκνοτήτων οίκισης, από την οποία προκύπτει ότι οι επιτυγχανόμενη θεωρητική μέση πυκνότητα οίκισης στο Ακίνητο του Δημοσίου είναι το 40% της αντίστοιχης για τον οικισμό Αφάντου, σε πλήρη ανάπτυξη του βάσει των προβλέψεων του ΓΠΣ Αφάντου. - Οι προτάσεις του ΕΣΧΑΔΑ (που όπως αναφέρθηκε είναι σύμφωνες με τις χρήσεις γης που ήδη ισχύουν βάσει του Ν.2160/1991 και επίσης είναι κατά πολύ ηπιότερες ως προς την επιτρεπόμενη βάσει του νόμου αυτού δόμηση), είναι συμβατές τόσο με τις επιτρεπόμενες σήμερα στην περιβάλλουσα ζώνη χρήσεις γης, όσο και με τις κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες από την Μελέτη του ΓΠΣ Αφάντου χρήσεις. - Εν πάσει περιπτώσει, οι προτάσεις χωρικής οργάνωσης της μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ στο Ακίνητο Αφάντου Ρόδου, δεν κωλύονται από υφιστάμενες θεσμικές δεσμεύσεις σχετικές με χρήσεις γης, απεναντίας υλοποιούν την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής που καθιερώθηκε εδώ και 2 0 χρόνια με τον Ν.2160/1991, αξιοποιώντας ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Ν.3986/

15 2.6 Εξέταση αναγκαιότητας λήψης θεσμικών μέτρων στην Περιβάλλουσα Περιοχή Ύστερα από την ανάλυση που περιέχεται στην μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ και στο παρόν Παράρτημα της δεν διαπιστώνεται ανάγκη διαφοροποίησης των προτάσεων χρήσεων γης και βασικών όρων δόμησης στην περιβάλλουσα το Ακίνητο ζώνη τόσο από το ΓΠΣ Αφάντου, όσο και από το ΣΧΟΟΑΠ Καλλιθέας και ΓΠΣ Αφάντου, καθόσον: - για μεν την ζώνη εντός των ορίων του ΣΧΟΟΑΠ Καλλιθέας, τόσο οι επικρατούσες σήμερον δενδροκαλλιέργειες και αραιή β κατοικία όσο και η προτεινόμενη γεωργική χρήση και ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου, ενισχύουν, προστατεύουν και είναι σε πλήρη αρμονία με την ήπια τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής νότια του Ερημοκάστρου εντός του Ακινήτου, αποκλείοντας τις μη συμβατές με την χρήση κατοικίας και τουρισμού-αναψυχής χρήσεις που επιτρέπουν γενικά οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (σταυλικές εγκαταστάσεις, κλπ), οι οποίες ούτως ή άλλως δεν επιτρέπονται και σήμερα, λόγω των εγγύς κατοικημένων περιοχών των οικισμών Αφάντου και Καλλιθέας και της απαίτησης τήρησης ελαχίστων αποστάσεων αυτές. - για δε την ζώνη εντός των ορίων του ΓΠΣ Αφάντου, οι προτεινόμενες χρήσεις αραιής α και β κατοικίας είναι όχι μόνο συμβατές αλλά και συμπληρωματικές με τις χρήσεις που προτείνει το ΕΣΧΑΔΑ. - Επισημαίνεται τέλος ότι τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προτείνουν την χωρική ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας στην οποία αναφέρονται, σε βάθος χρόνου ετών, δηλαδή, η χωρική οργάνωση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε μεγάλο βάθος χρόνου, πολύ αργότερα από την ολοκλήρωση της οργανωμένης βάσει του ΕΣΧΑΔΑ ανάπτυξης στο Ακίνητο Αφάντου. Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που ενέχει η εφαρμογή των μελετών αυτών, συνάγεται ότι η ενδεχόμενη ανάπτυξη στην περιβάλλουσα το Ακίνητο περιοχή θα υλοποιηθεί σε πολύ μικρό ποσοστό, γεγονός που θα διασφαλίσει ηπιότερη ανάπτυξη στην εν γένει περιβάλλουσα ζώνη. 14

16 3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΗΣ 3.1 Η παραδοχή σταθερότυπου στην απαιτούμενη δομούμενη επιφάνεια ανά κάτοικο στην μελέτη ΕΣΧΑΔΑ έγινε για 40 μ2/άτομο (όρα Πίνακα 17, σελ. 80 Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ), που ανταποκρίνεται σε ένα μέσο όρο κατοικίας για μεσαίου εισοδήματος οικιστές. Τα μεγαλύτερα αντίστοιχα μεγέθη στον παρακάτω Πίνακα 18 τέθηκαν αφενός επειδή στις εντός οικισμών περιοχές η χρήση κατοικίας συνοδεύεται και από άλλες συνοδές χρήσεις κοινωνικών, εμπορικών, κλπ σκοπών, στις δε περιοχές επέκτασης, δεν καλύπτεται κατά κανόνα στο σύνολο του ο Σ.Δ. στα δημιουργούμενα οικόπεδα. ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Σύγκριση πυκνότητας οίκισης Ακινήτου Αφάντου με αντίστοιχη εκτίμηση στις παράλιες περιοχές επέκτασης του οικισμού Αφάντου Παράλια περιοχή Δήμου Αφάντου σ.δ μ2/ κάτ. Κάτοικ. επιφάνεια (στρ) % δομησιμοι χώροι δομήσιμη γή (στρ) δομούμενη επιφάνεια (στρ) Πυκνότητα (κατ/ηα) Σύνολο ,6 Οικισμός Αφάντου , , ,1 Περιοχές επέκτασης ,1 1. ΑΦΕ % 188 0, ΑΦΕ % 152 0, ΑΦΕ % 277 0, ΑΦΕ % 258 0, ΑΦΕ % 378 0, Παραθ.κατοικία % 171 0, ΠΕΡΠΟ % 229 0,4 92 % μείωση ΕΣΧΑΔΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ Α ,2 161, ,1 43% ΕΣΧΑΔΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ Β ,2 161, ,2 40% ΕΣΧΑΔΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ Γ ,2 161, ,3 37% ΕΣΧΑΔΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ Δ ,2 161, ,5 32% Πηγή περιοχών επέκτασης: Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Αφάντου. Σ. Τσέτσης & Συνεργάτες Εν πάσει περιπτώσει, τα χρησιμοποιούμενα σταθερότυπα δίνουν μια ενδεικτική και μόνο εικόνα για λόγους συγκρισιμότητας, που δεν απέχει της πραγματικότητας και το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η προτεινόμενη από το ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου ανάπτυξη είναι συγκριτικά χαμηλότερη από αυτή που θα προκύψει από την πλήρη εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Αφάντου, 3.3 Συνοψίζοντας στο θέμα αυτό, και γενικότερα στην διάσταση της συγκριτικά ηπιότερης ανάπτυξης του Ακινήτου, τονίζονται τα ακόλουθα σημεία: - Ο μικτός συντελεστής δόμησης στο σύνολο του Ακινήτου που προκύπτει από την Μελέτη ΕΣΧΑΔΑ περιορίζεται στο 0.09, έναντι 0,20 που προβλέπει ο Ν.2160/91 για το Γκολφ Αφάντου και η εκτός σχεδίου δόμηση για ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων (όρα κεφ. Β.3.4, Πίνακα 17, σελ. 80) - Η πυκνότητα κλινών/στρέμμα περιορίζεται στις 3 περίπου, έναντι των 8-9 που προτείνει το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (όρα κεφ. Β.3.4, σελ. 82) - Η πυκνότητα οίκισης περιορίζεται στα 26 περίπου άτομα/ηα, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της αντίστοιχης για την περιβάλλουσα ζώνη που προτείνει η μελέτη ΓΠΣ Δήμου Αφάντου 15

17 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΩΝ ΓΗΠΕΔΑ. 4.1 Ο παράγων αυτός δεν συνιστά πρόβλημα σχετικά με την ενιαία μελέτη των επί μέρους γηπέδων, τόσο στην λειτουργικότητα τους όσο και στην εκτίμηση των επιπτώσεων εκ της προτεινόμενης ανάπτυξης τους, ΔΙΟΤΙ, 4.2 Τα τρία γήπεδα στο Νότιο Αφάντου είναι σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, σε γραμμική διάταξη με μέτωπο στο θάλασσα και λειτουργικά εξυπηρετούνται άρτια και επικοινωνούν μεταξύ τους από υφιστάμενους δρόμους. 4.3 Για λόγους βελτιστοποίησης του προσδοκώμενου οικονομικού οφέλους, το ΤΑΙΠΕΔ έκρινε ότι η συμφερότερη για το Δημόσιο αξιοποίηση τους επιτυγχάνεται από ένα ενιαίο φορέα ανάπτυξης και όχι από τρείς ξεχωριστούς, δεδομένου μάλιστα ότι τα δύο ακίνητα στο Νότιο Αφάντου, λόγω της συγκριτικά μικρότερης επιφάνειας τους από το Γκόλφ Αφάντου, δεν αναμένεται να προσελκύσουν το κατάλληλο επενδυτικό ενδιαφέρον. 4.4 Ο Ν.3986/2011 δεν επιβάλλει την εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ αποκλειστικά για κάθε ένα δημόσιο ακίνητο, συνεπώς όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και επιβάλλεται γειτονικά δημόσια ακίνητα να μελετώνται βάσει ενιαίας μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ενιαίας ΣΜΠΕ, η οποία μάλιστα επιβάλλει ην κοινή μελέτη ομόρων ακινήτων, επειδή επεκτείνει την γεωγραφική θεώρηση της σε ευρύτερες ζώνες πέριξ του εκάστοτε εξεταζόμενου χώρου. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες ανεξάρτητης ή συνδυασμένης ανάπτυξης των συγκεκριμένων τριών γηπέδων, η σύνθεση όμως των χρήσεων και ειδικών λειτουργιών εκάστου θα επιτευχθεί με το σχέδιο χωρικής ανάπτυξης κατά το άρθρο 13 του Ν.3986/2011 του επενδυτή που θα επιλεχθεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, βάσει κριτηρίων που έθεσε το ΤΑΙΠΕΔ. 16

18 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.1 Κατά το άρθρο 11 παρ. Β1 του Ν.3986/2011, στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις στην γενική κατηγορία της χρήσης Τουρισμού-Αναψυχής και Τουριστικού- Παραθεριστικού Χωριού, συμπεριλαμβάνεται και η χρήση «Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών» που προστέθηκε με την παρ.4α του άρθρου 3 του Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220Α/ ). Η χρήση αυτή θεωρήθηκε σκόπιμο στην μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση ή περιορισμό, διατυπώνοντας όμως την σαφή κατεύθυνση ότι οι όποιες τέτοιες εγκαταστάσεις θα επιτραπούν «σε θέσεις που θα εξασφαλίσουν περιβαλλοντική αδειοδότηση» (Κεφάλαιο Γ2.5, σελ. 98), τούτο δε για να δοθεί ανάλογη δυνατότητα στην σύνθεση των επενδυτικών σχεδίων. 5.2 Η παραπάνω πρόβλεψη τέθηκε ύστερα από την σχετική αναφορά που γίνεται στο Κεφάλαιο Α (Αιγιαλός-παραλία, σελ ), όπου αναφέρονται τα παρακάτω συμπεράσματα της ακτομηχανικής μελέτης που εκπονήθηκε ύστερα από ανάθεση του ΤΑΙΠΕΔ: (i) δεν υφίσταται κίνδυνος από θαλάσσια διάβρωση στην πέραν του παραλιακού δρόμου έκταση, (ii) μεγάλης κλίμακας τοπικές επεμβάσεις που αφορούν την ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου της ακτής (πχ. μαρίνα και λοιπά παράκτια έργα) θα διαταράξουν τον υφιστάμενο καθεστώς δυναμικής ισορροπίας της ακτής. Στην περίπτωση αυτή αναμένονται οι επιπτώσεις στην τοπική μορφολογία της ακτής να είναι σημαντικές και θα πρέπει να μελετηθούν ιδιαιτέρως κατά τον σχεδιασμό των όποιων μελλοντικών παρεμβάσεων. 5.3 Οι περί την έγκριση χωροθέτησης και λειτουργίας τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων διατάξεις προβλέπονται στον Ν.2160/1991 (άρθρα 29-34), οι εγκαταστάσεις δε αυτές διαβαθμίζονται από πλευράς κλίμακας, χωρητικότητας κλπ σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), αγκυροβόλια/καταφύγια τουριστικών σκαφών και λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι εάν και εφόσον είναι επιθυμητή από την πλευρά του επενδυτικού σχεδίου η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων, πρακτικά αυτές θα περιορισθούν στις δύο χαμηλότερες κλίμακες, στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές μπορέσουν να εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους. Στο πλαίσιο τέτοιας μιας αδειοδότησης, θα γίνουν αναγκαστικά οι σχετικές ειδικότερες μελέτες ακτομηχανικής συμπεριφοράς, κλπ. 5.4 Από την πλευρά μας δεν θα είχαμε αντίρρηση να συγκεκριμενοποιήσουμε το είδος των επιτρεπόμενων (υπό τις αναφερθείσες προϋποθέσεις) λιμενικών εγκαταστάσεων, σε αγκυροβόλια/καταφύγια τουριστικών σκαφών ή/και λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων, δεδομένου μάλιστα ότι δεν τίθενται περιορισμοί δημιουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων στο Ακίνητο από πλευράς εγγύτητας σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις (η πλησιέστερη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μ από το νότιο όριο του Γηπέδου Γ10 και είναι ο λιμενίσκος προστασίας αλιευτικών σκαφών στα Κολύμπια (περίπου 1500 μ). 17

19 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη ΣΜΠΕ (Κεφ. Η3, σελ.212) που συνοδεύει τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ, με ΒΑΣΗ και ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΕΚΑ Στο Παράρτημα που συνοδεύει τη Μελέτη ΕΣΧΑΔΑ προστίθεται το κείμενο πού ακολουθεί και το οποίο αποτελεί συμπλήρωση στο περιεχόμενο των περιβαλλοντικών όρων (Κεφ. Η3, σελ. 212 της ΣΜΠΕ ).Το προστιθέμενο κείμενο αποτελεί υποκεφάλαιο με τίτλο «Κατευθύνσεις για το στάδιο σχεδιασμού, κατά το αρθρ.13 του Ν.3986/2011»και αφορά στην έγκριση Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου και στην εξειδίκευση του σχεδιασμού μέσω και της προβλεπόμενης Πολεοδομικής Μελέτης του αρθρ. 12 παραγρ.7 α του ίδιου Νόμου (όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4092/2012). Συγκεκριμένα στο προστιθέμενο υποκεφάλαιο ορίζονται τα εξής: 1. Εντός της ζώνης Α του Αρχαιολογικού Χώρου δεν μπορεί να αναπτυχθεί καμία δραστηριότητα, ενώ στη ζώνη Β μπορεί να προταθεί μόνο ήπια ανάπτυξη για την καλύτερη προστασία και ανάδειξη του χώρου, όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί στην ΚΥΑ που θα εκδοθεί μετά τη θεσμοθέτηση της μελέτης ΕΣΧΑΔΑ, στο πλαίσιο των όσων ορίζουν τα αρθρ.12 & 13 του Ν.3986/ Η οργάνωση της χρήσης «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και γενικά η δόμηση της έκτασης του Δημοσίου Ακινήτου Αφάντου, θα γίνει με «παρεμβολή» των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και επί πλέον με: - έμφαση στην ανάδειξη των ρεμάτων και εξασφάλιση ικανού πλάτους κοινόχρηστων παραρεμάτιων ζωνών και, - τη δημιουργία «ήπιων» εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής στις εκτάσεις του Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος (ΤΔΚ),ή ακόμη και με την αναβάθμιση υφισταμένων ή τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, προσβάσιμων και από το κοινό. 3. Η οργάνωση της χρήσης «Τουρισμός Αναψυχή» θα βασίζεται σε σταθερότυπα εγκαταστάσεων «Επιλεκτικού Τουρισμού», με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανάπτυξης και κατ επέκταση μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της δημογραφικής εξέλιξης του νησιού. 4. Εφαρμογή στη φάση εκπόνησης της Πολεοδομικής Μελέτης του αρθρ. 12 του Ν.3986/2011, δικτύου «ήπιων μέσων μεταφοράς», σε συνδυασμό και με δίκτυο πεζόδρομων ποδηλατοδρόμων, που θα διευκολύνουν μεταξύ άλλων- την πρόσβαση λουομένων κατά μήκος της ακτής, χωρίς τη χρήση ΙΧΕ οχημάτων. 5. Οι τυχόν λιμενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν μετά από ειδική μελέτη κυματισμού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναμική και θα περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση της πελατείας των μονάδων, σε κλίμακα και είδος και εντός των ορίων που ορίζονται από το αρθρ.14α παραγρ.1 του Ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.4092/ Πρόβλεψη κατασκευής συλλεκτήρων όμβριων με σκοπό την επανάχρηση τους για άρδευση. 18

20 Ο σχεδιασμός της «Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου» (σχετ. το αρθρ.13 του Ν.3986/2011) θα βασίζεται στην αρχή περιορισμού των ενεργειακών απαιτήσεων, με στόχο το χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα και την αρχή προστασίας του εδάφους, δεδομένου ότι η Ρόδος ανήκει στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης. Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2013 Για την ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. Βασίλειος Βαμβακόπουλος Χρήστος Κούρτης 19

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) μέσααπότονομοθετικότους πλαίσιο και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κώστας Βουρεκάς Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. επί της. Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. επί της. Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16) Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρχίζει σήμερα, στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241) Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241) Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ TMHMA: Αθήνα 06-06 - 2017 Αριθ.Πρωτ. 27022 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Economist Conferences Transforming Uncertainty in Stability, Wisdom and Growth July 2, 2012 Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Δρ. Ανδρέας Ταπραντζής Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ Η Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης:155 /15-3-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19985 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 27022 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ρομπογιαννάκης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Καλησπερίδων 10, Ηράκλειο, τηλ: 6945 552852 email: drompogiannakis@gmail.com Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οµίλου για τη ιάδοση των ΑΠΕ (ELFORES) ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣχΝ Κοινόχρηστος χαρακτήρας αιγιαλού - παραλίας Διαδικασία χάραξης αιγιαλού Σύνθεση Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 104 33 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 38.16.600 FAX: 210 38.20.735 http://www.gsevee.gr E-mail: gsevee@gsevee.gr Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού

Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού 1 Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού Τα κυριότερα ζητήματα που αναδεικνύονται από την εμπειρία της εφαρμογής του σχεδιασμού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι από το 2003 και μετά έχουμε πλέον θεσμοθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης

Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης της μελέτης «Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού» Η αξιοποίηση της δημόσιας έκτασης του πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Ι ΡΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Εισήγηση: Α.Μουρτσιάδης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Γενική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα