Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)"

Transcript

1 Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν. εύτερη έκδοση: Μάιος 2006 Κωδικός εγγράφου:

3 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για κάρτα PC)... 4 Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας PC... 6 Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση κάρτας PC)... 8 Λειτουργίες εξαρτηµάτων φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για κάρτα PC) Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για ExpressCard) Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας ExpressCard Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση για κάρτα ExpressCard) Λειτουργίες εξαρτηµάτων φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για ExpressCard) Αντιµετώπιση προβληµάτων τηλεχειριστηρίου Ευρετήριο ELWW iii

4 iv ELWW

5 1 Εισαγωγή Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του φορητού τηλεχειριστηρίου της HP (περιλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Σε αυτό τον οδηγό περιγράφονται δύο διαφορετικά µοντέλα τηλεχειριστηρίου: εκείνο που συνδέεται στην υποδοχή κάρτας PC και εκείνο που συνδέεται στην υποδοχή ExpressCard. Σηµείωση Ανάλογα µε το µοντέλο του υπολογιστή σας, δεν µπορείτε να έχετε και υποδοχή κάρτας PC και υποδοχή ExpressCard. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή. Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τα 2 τηλεχειριστήρια. (1) Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) (2) Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW 1

6 2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

7 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το τηλεχειριστήριο κάρτας PC. ELWW 3

8 Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για κάρτα PC) ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν αντικαταστήσετε τη µπαταρία µε άλλη µπαταρία λανθασµένου τύπου. Απορρίπτετε τις παλιές µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες. Για να τοποθετήσετε τη µπαταρία στο φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC): 1. Στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου, στρέψτε το κάλυµµα της µπαταρίας αριστερόστροφα (1) και αφαιρέστε το (2). 2. Με το θετικό πόλο της µπαταρίας στραµµένο επάνω, τοποθετήστε τη µπαταρία στην υποδοχή. 4 Κεφάλαιο 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) ELWW

9 3. Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύµµατος στις σχισµές της υποδοχής της µπαταρίας και στρέψτε το κάλυµµα δεξιόστροφα για να κλείσει. ELWW Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για κάρτα PC) 5

10 Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας PC Το φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) µπορεί να αποθηκευτεί στην υποδοχή κάρτας PC του υπολογιστή για ευκολία και ασφάλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε ζηµιά στον υπολογιστή και στο τηλεχειριστήριο, µην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάρτας PC ή την κάρτα PC στην υποδοχή ExpressCard (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Η υποδοχή κάρτας PC ή το προστατευτικό υποδοχής φέρει το παρακάτω εικονίδιο. Για τη φύλαξη του τηλεχειριστηρίου: Σηµείωση Το µοντέλο του υπολογιστή σας ίσως να διαφέρει από αυτόν που εικονίζεται σε αυτήν την ενότητα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή για τη θέση της υποδοχής κάρτας PC. 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό της υποδοχής κάρτας PC. 2. Σπρώξτε µε προσοχή το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή κάρτας PC µέχρι να µπει σταθερά στη θέση του. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν το τηλεχειριστήριο δεν µπαίνει εύκολα στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στη σωστή υποδοχή. 6 Κεφάλαιο 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) ELWW

11 Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από την υποδοχή κάρτας PC: 1. Πατήστε το κουµπί εξαγωγής της υποδοχής κάρτας PC για να απελευθερώσετε το τηλεχειριστήριο. 2. Τραβήξτε το τηλεχειριστήριο έξω από την υποδοχή. ELWW Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας PC 7

12 Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση κάρτας PC) Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες των κουµπιών του φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για κάρτα PC). Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος: Πατήστε το κουµπί λειτουργίας (1) για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή στα Windows. Πατήστε το κουµπί DVD Menu (2) για να ανοίξετε το QuickPlay DVD (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Πατήστε το κουµπί Music (Μουσική) (3) για να ανοίξετε το QuickPlay για µουσική (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Ισχύς Εάν ο υπολογιστής είναι Ενεργοποιηµένος, πατήστε στιγµιαία για εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης. Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την αδρανοποίηση. Πατήστε για να κλείσετε το QuickPlay. 8 Κεφάλαιο 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) ELWW

13 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Μενού DVD Εάν ο υπολογιστής είναι Ενεργοποιηµένος, πατήστε για να ανοίξετε το προεπιλεγµένο πρόγραµµα αναπαραγωγής DVD των Windows. Ενεργοποιηµένος και αναπαράγει DVD, πατήστε για να προβάλετε το µενού του DVD. Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε για να ανοίξετε το QuickPlay DVD (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα υπολογιστών). Σε λειτουργία µουσικής QuickPlay, πατήστε για να µεταβείτε σε λειτουργία QuickPlay DVD. Κατά την αναπαραγωγή DVD, πατήστε για να προβάλετε το µενού του DVD. Μουσική Στα Windows, πατήστε για να ανοίξετε το προεπιλεγµένο πρόγραµµα αναπαραγωγής µουσικής των Windows. Σε λειτουργία QuickPlay DVD, πατήστε για να µεταβείτε σε λειτουργία QuickPlay µουσικής. ιακοπή Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε για να ανοίξετε το QuickPlay για µουσική (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα υπολογιστών). Πατήστε για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα µέσων, όπως αναπαραγωγή, γρήγορη προώθηση κ.λ.π. Πατήστε για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα µέσων, όπως αναπαραγωγή, γρήγορη προώθηση κ.λ.π. Γρήγορη επαναφορά Πατήστε για να γυρίσετε προς τα πίσω το επιλεγµένο µέσο. Πατήστε για να γυρίσετε προς τα πίσω το επιλεγµένο µέσο. Αναπαραγωγή/ παύση Γρήγορη προώθηση Εάν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εάν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσουν, πατήστε για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε για να προωθήσετε γρήγορα το επιλεγµένο µέσο. Εάν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εάν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε για να προωθήσετε γρήγορα το επιλεγµένο µέσο. Αύξηση έντασης Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Μείωση έντασης Πατήστε για να µειώσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Πατήστε για να µειώσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. ELWW Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση κάρτας PC) 9

14 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Αποκοπή Πατήστε για να πραγµατοποιήσετε αποκοπή ήχου του συστήµατος. Εάν ο ήχος έχει αποκοπεί, πατήστε για να επαναφέρετε τον ήχο του συστήµατος. Πατήστε για να πραγµατοποιήσετε αποκοπή ήχου του συστήµατος. Εάν ο ήχος έχει αποκοπεί, πατήστε για να επαναφέρετε τον ήχο του συστήµατος. Προηγούµενο Πατήστε για επιστροφή στο προηγούµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Πατήστε για επιστροφή στο προηγούµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Επόµενο Πατήστε για να µεταβείτε στο επόµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Πατήστε για να µεταβείτε στο επόµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Επάνω Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα επάνω. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα επάνω. Αριστερά Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα αριστερά. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα αριστερά. ΟΚ Πλοήγηση. Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πλοήγηση. Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη. εξιά Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα δεξιά. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα δεξιά. Κάτω Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα κάτω. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα κάτω. Πίσω Πληροφορίες Εκτύπωση Πατήστε για εξοµοίωση της λειτουργίας επιστροφής της εντολής alt+αριστερό βέλος στην ενεργή εφαρµογή. Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε ένα επιλεγµένο στοιχείο σε µια εφαρµογή (εάν υπάρχουν). Πατήστε για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογών εκτύπωσης της ενεργής εφαρµογής. Σε λειτουργία µουσικής, πατήστε για να µετακινηθείτε στο ανώτερο επίπεδο φακέλων στην προβολή My Music (Η µουσική µου). Σε λειτουργία DVD, αυτό το κουµπί είναι ανενεργό. Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες για την κατάσταση της µπαταρίας και της έντασης. Εάν γίνεται αναπαραγωγή DVD, εµφανίζεται επίσης ο τίτλος, το κεφάλαιο και η χρονική διάρκεια του DVD. Καµία 10 Κεφάλαιο 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) ELWW

15 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Φωτογραφία Πατήστε για να ανοίξετε την προεπιλεγµένη εφαρµογή εικόνων των Windows. Καµία Μέσα Πατήστε για να ανοίξετε την προεπιλεγµένη εφαρµογή µέσων των Windows. Καµία Εναλλαγή οθονών Πατήστε για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή µεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης. Πατήστε για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή µεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης. ELWW Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση κάρτας PC) 11

16 Λειτουργίες εξαρτηµάτων φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για κάρτα PC) Ο φακός υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο συνδέει το τηλεχειριστήριο µε τον υπολογιστή. Η σύνδεση απαιτεί οπτική επαφή ανάµεσα στο φακό υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου και στο φακό υπερύθρων του υπολογιστή. Να έχετε υπόψη ότι: Το φορητό τηλεχειριστήριο HP λειτουργεί µε τα Microsoft Windows, το QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) και το λογισµικό InterVideo Home Theater (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Κάθε κουµπί ανταποκρίνεται ανάλογα µε την εφαρµογή που είναι ενεργή. Σηµείωση Ανατρέξτε στη Βοήθεια του InterVideo Home Theater στην οθόνη, για πληροφορίες σχετικά µε το τηλεχειριστήριο. Σηµείωση Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του QuickPlay, ανατρέξτε στην online βοήθεια του QuickPlay. Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα αντίστοιχα κουµπιά του υπολογιστή. Για παράδειγµα, το κουµπί DVD στο τηλεχειριστήριο και το κουµπί DVD του υπολογιστή πραγµατοποιούν τις ίδιες λειτουργίες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά. Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή για πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα πλήκτρα πρόσβασης. Άλλα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου παρέχουν λειτουργίες που δεν αντιστοιχούν σε πλήκτρα ή σε προκαθορισµένους συνδυασµούς πλήκτρων του υπολογιστή. 12 Κεφάλαιο 2 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για κάρτα PC) ELWW

17 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το τηλεχειριστήριο της κάρτας ExpressCard. ELWW 13

18 Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για ExpressCard) ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν αντικαταστήσετε τη µπαταρία µε άλλη µπαταρία λανθασµένου τύπου. Απορρίπτετε τις παλιές µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες. Για να τοποθετήσετε τη µπαταρία στο φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard): 1. Στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου, ανασηκώστε το κάλυµµα της µπαταρίας προς τα αριστερά (1) και αφαιρέστε το (2). 2. Με το θετικό πόλο της µπαταρίας στραµµένο επάνω, τοποθετήστε τη µπαταρία στην υποδοχή. 14 Κεφάλαιο 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW

19 3. Ευθυγραµµίστε το κάλυµµα της θέσης της µπαταρίας (1) µε τη θέση της µπαταρίας και πιέστε προς τα κάτω για να κλείσετε το κάλυµµα (2). ELWW Τοποθέτηση µπαταρίας (έκδοση για ExpressCard) 15

20 Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας ExpressCard Το φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) µπορεί να αποθηκευτεί στην υποδοχή κάρτας ExpressCard του υπολογιστή για ευκολία και ασφάλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε ζηµιά στον υπολογιστή και στο τηλεχειριστήριο, µην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάρτας ExpressCard ή µια κάρτα ExpressCard στην υποδοχή κάρτας PC (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Η υποδοχή κάρτας ExpressCard ή το προστατευτικό υποδοχής φέρει το παρακάτω εικονίδιο. Για τη φύλαξη του τηλεχειριστηρίου: Σηµείωση Το µοντέλο του υπολογιστή σας ίσως να διαφέρει από αυτόν που εικονίζεται σε αυτήν την ενότητα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή για τη θέση της υποδοχής κάρτας ExpressCard. 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό της υποδοχής κάρτας ExpressCard. 2. Σπρώξτε µε προσοχή το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή κάρτας ExpressCard µέχρι να µπει σταθερά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραµµίζεται µε την επιφάνεια του υπολογιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν το τηλεχειριστήριο δεν µπαίνει εύκολα στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στη σωστή υποδοχή. 16 Κεφάλαιο 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW

21 Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από την υποδοχή κάρτας ExpressCard: Εάν η υποδοχή της κάρτας ExpressCard έχει κουµπί εξαγωγής: α. Πατήστε το κουµπί εξαγωγής της υποδοχής κάρτας ExpressCard για να απελευθερώσετε το τηλεχειριστήριο. β. Τραβήξτε το τηλεχειριστήριο έξω από την υποδοχή. Εάν η υποδοχή κάρτας ExpressCard δεν έχει κουµπί εξαγωγής: α. Πατήστε µαλακά προς τα µέσα το τηλεχειριστήριο για να το απελευθερώσετε. β. Τραβήξτε το τηλεχειριστήριο έξω από την υποδοχή. ELWW Φύλαξη τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή κάρτας ExpressCard 17

22 Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση για κάρτα ExpressCard) Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες των κουµπιών του φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για κάρτα ExpressCard). Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος: Πατήστε το κουµπί λειτουργίας (1) για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή στα Windows. Πατήστε το κουµπί µέσων (2) για να ανοίξετε το QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Πατήστε το κουµπί του µενού DVD (3) για να ανοίξετε το QuickPlay DVD (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Πατήστε το κουµπί µουσικής (4) για να ανοίξετε το QuickPlay για µουσική (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Ισχύς Εναλλαγή οθονών Εάν ο υπολογιστής είναι Ενεργοποιηµένος, πατήστε για να εξοµοιώσετε το κουµπί λειτουργίας του υπολογιστή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή. Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την αδρανοποίηση. Πατήστε για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή µεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης. Πατήστε για να κλείσετε το QuickPlay. Πατήστε για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή µεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης. 18 Κεφάλαιο 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW

23 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Μέσα Πατήστε για να ανοίξετε το QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή το προεπιλεγµένο πρόγραµµα µουσικής. Καµία Μενού DVD Μουσική Κανάλι/ Σελίδα επάνω Κανάλι/ Σελίδα κάτω ιακοπή Εάν ο υπολογιστής είναι Ενεργοποιηµένος, πατήστε για να ανοίξετε το QuickPlay DVD για Windows στη λειτουργία DVD (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή την προεπιλεγµένη εφαρµογή πολυµέσων. Ενεργοποιηµένος και αναπαράγει DVD, πατήστε για να προβάλετε το µενού του DVD. Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε για να ανοίξετε τη λειτουργία εµφάνισης DVD του QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Εάν ο υπολογιστής είναι Ενεργοποιηµένος, πατήστε για να ανοίξετε τη λειτουργία µουσικής του QuickPlay για Windows (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή την προεπιλεγµένη εφαρµογή µέσων. Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε στιγµιαία για επαναφορά από την λειτουργία αναµονής. Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε για να ανοίξετε τη λειτουργία µουσικής του QuickPlay Display (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια µε αύξουσα σειρά. Πατήστε για να εξοµοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg up του πληκτρολογίου. Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια µε φθίνουσα σειρά. Πατήστε για να εξοµοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg dn του πληκτρολογίου. Πατήστε για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα µέσων, όπως αναπαραγωγή, γρήγορη προώθηση κ.λ.π. Σε λειτουργία µουσικής QuickPlay, πατήστε για να µεταβείτε σε λειτουργία QuickPlay DVD. Κατά την αναπαραγωγή DVD, πατήστε για να προβάλετε το µενού του DVD. Σε λειτουργία QuickPlay DVD, πατήστε για να µεταβείτε σε λειτουργία QuickPlay µουσικής. Πατήστε για να µεταβείτε στην προηγούµενη σελίδα. Πατήστε για να µεταβείτε στην επόµενη σελίδα. Πατήστε για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα µέσων, όπως αναπαραγωγή, γρήγορη προώθηση κ.λ.π. Γρήγορη επαναφορά Πατήστε για να γυρίσετε προς τα πίσω το επιλεγµένο µέσο. Πατήστε για να γυρίσετε προς τα πίσω το επιλεγµένο µέσο. ELWW Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση για κάρτα ExpressCard) 19

24 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Αναπαραγωγή/ παύση Γρήγορη προώθηση Εάν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εάν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε για να προωθήσετε γρήγορα το επιλεγµένο µέσο. Εάν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εάν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσου, πατήστε για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε για να προωθήσετε γρήγορα το επιλεγµένο µέσο. Προηγούµενο Πατήστε για επιστροφή στο προηγούµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Πατήστε για επιστροφή στο προηγούµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Επόµενο Πατήστε για να µεταβείτε στο επόµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Πατήστε για να µεταβείτε στο επόµενο κοµµάτι ή κεφάλαιο. Επάνω Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα επάνω. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα επάνω. Αριστερά Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα αριστερά. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα αριστερά. ΟΚ Πλοήγηση. Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πλοήγηση. Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη. εξιά Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα δεξιά. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα δεξιά. Κάτω Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα κάτω. Πλοήγηση. Πατήστε για µετακίνηση προς τα κάτω. Πίσω Πληροφορίες Πατήστε για εξοµοίωση της λειτουργία επιστροφής του πλήκτρου backspace στην ενεργή εφαρµογή. Πατήστε για να εµφανίσετε τις πληροφορίες του συστήµατος. Σε λειτουργία µουσικής, πατήστε για να µετακινηθείτε στο ανώτερο επίπεδο φακέλων στην προβολή My Music (Η µουσική µου). Σε λειτουργία DVD, αυτό το κουµπί είναι ανενεργό. Πατήστε για να εµφανίσετε τις πληροφορίες και ρυθµίσεις για τα προγράµµατα QuickPlay. 20 Κεφάλαιο 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW

25 Κουµπί Λειτουργία σε Microsoft Windows Λειτουργία σε QuickPlay (µόνο επιλεγµένα µοντέλα) Μείωση έντασης Πατήστε για να µειώσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Πατήστε για να µειώσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Αποκοπή ήχου Πατήστε για αποκοπή ήχου του συστήµατος. Εάν ο ήχος έχει αποκοπεί, πατήστε για επαναφορά του ήχου του συστήµατος. Πατήστε για αποκοπή ήχου του συστήµατος. Εάν ο ήχος έχει αποκοπεί, πατήστε για επαναφορά του ήχου του συστήµατος. Αύξηση έντασης Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου του συστήµατος. ELWW Σύντοµη αναφορά κουµπιών (έκδοση για κάρτα ExpressCard) 21

26 Λειτουργίες εξαρτηµάτων φορητού τηλεχειριστηρίου HP (έκδοση για ExpressCard) Ο φακός υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο συνδέει το τηλεχειριστήριο µε τον υπολογιστή. Η σύνδεση απαιτεί οπτική επαφή ανάµεσα στο φακό υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου και στο φακό υπερύθρων του υπολογιστή. Να έχετε υπόψη ότι: Το φορητό τηλεχειριστήριο HP λειτουργεί µε τα Microsoft Windows, το QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) και το λογισµικό InterVideo Home Theater (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Κάθε κουµπί ανταποκρίνεται ανάλογα µε την εφαρµογή που είναι ενεργή. Σηµείωση Ανατρέξτε στη Βοήθεια του InterVideo Home Theater στην οθόνη, για πληροφορίες σχετικά µε το τηλεχειριστήριο. Σηµείωση Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του QuickPlay, ανατρέξτε στην online βοήθεια του QuickPlay. Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα αντίστοιχα κουµπιά του υπολογιστή. Για παράδειγµα, το κουµπί DVD στο τηλεχειριστήριο και το κουµπί DVD του υπολογιστή πραγµατοποιούν τις ίδιες λειτουργίες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά. Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή για πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα πλήκτρα πρόσβασης. Άλλα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου παρέχουν λειτουργίες που δεν αντιστοιχούν σε πλήκτρα ή σε προκαθορισµένους συνδυασµούς πλήκτρων του υπολογιστή. 22 Κεφάλαιο 3 Φορητό τηλεχειριστήριο HP (έκδοση για ExpressCard) ELWW

27 4 Αντιµετώπιση προβληµάτων τηλεχειριστηρίου Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για βοήθεια σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων τηλεχειριστηρίου. Πρόβληµα Πιθανή λύση Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει οπτική επαφή από το τηλεχειριστήριο προς τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή ή της συσκευής επέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι είστε εντός της εµβέλειας της θύρας υπερύθρων στον υπολογιστή ή στη συσκευή επέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι σωστά τοποθετηµένη και φορτισµένη. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τη µπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο µε τον υπολογιστή ή τη συσκευή επέκτασης που υποστηρίζεται. Το τηλεχειριστήριο δεν χωράει στην υποδοχή φύλαξης. εν µπορώ να βγάλω το τηλεχειριστήριο από την υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. Το τηλεχειριστήριο κάρτας PC πρέπει να τοποθετείται στην υποδοχή κάρτας PC και το τηλεχειριστήριο ExpressCard πρέπει να τοποθετείται στην υποδοχή κάρτας ExpressCard. Ανατρέξτε στις οδηγίες αφαίρεσης που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον οδηγό για το δικό σας µοντέλο τηλεχειριστηρίου. ELWW 23

28 24 Κεφάλαιο 4 Αντιµετώπιση προβληµάτων τηλεχειριστηρίου ELWW

29 Ευρετήριο Κ κουµπιά τηλεχειριστήριο (έκδοση για ExpressCard) 18 τηλεχειριστήριο (έκδοση κάρτας PC) 8 Μ µπαταρία τοποθέτηση στο τηλεχειριστήριο (έκδοση για κάρτα PC) 4 τοποθέτηση στο τηλεχειριστήριο (έκδοση για ExpressCard) 14 Τ τηλεχειριστήριο, κάρτα PC επισκόπηση 1, 3 σύντοµος οδηγός αναφοράς κουµπιών 8 τοποθέτηση µπαταρίας 4 φύλαξη 6 τηλεχειριστήριο, ExpressCard επισκόπηση 1, 13 σύντοµος οδηγός αναφοράς κουµπιών 18 τοποθέτηση µπαταρίας 14 φύλαξη 16 Υ υποδοχή κάρτας PC φύλαξη τηλεχειριστηρίου 6 υποδοχή ExpressCard φύλαξη τηλεχειριστηρίου 16 Q QuickPlay χρήση µε τηλεχειριστήριο (έκδοση κάρτας PC) 8 ELWW Ευρετήριο 25

30 26 Ευρετήριο ELWW

31

32

Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της Sun

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα