ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό θα υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα β) τον ετήσιο προϋπολογισμό Α.2. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που είναι πενταετούς διάρκειας, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές συντηρήσεις οδών). Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στο δημοτικό διαμέρισμα Ψ). Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευρίες περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Α.3. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.1. Αποστολή του Δήμου Εκ φύσεως οι Δήμοι, ως πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκούν αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας συνεπικουρούμενες από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που συστήνουν ή/ συμμετέχουν. Έτσι αποστολή του Δήμου Ορεστιάδας, ως πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι: 1

2 «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων η παροχή δημόσιων αγαθών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». Β.2. Όραμα & Στρατηγική Η περιοχή ενέχει τις προοπτικές τη δυναμική για τη θεμελίωση στήριξη μιας προσπάθειας ενδογενούς εξωστρεφούς ανάπτυξης, η οποία με προϋπόθεση την εμπεριστατωμένη σχεδίαση την ορθολογική οργάνωση προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες δυνατότητες, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την άρση των τοπικών κωλυμάτων την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης. Το όραμα του Δήμου Ορεστιάδας στοιχειοθετείται από τα παρακάτω: - Τη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων της πόλης της Ορεστιάδας των οικισμών. - Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την αξιοποίηση ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών πόρων - Την ανάδειξη του πολύ σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος - Την οριστική εδραίωση περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη - Την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στα σύγχρονα δεδομένα - Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων την αύξηση της απασχόλησης - Τη δημιουργία βασικών παραγωγικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών υποδομών Η στρατηγική της νέας περιόδου θα στοχεύει στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής χωρικής συνοχής. Καταλυτικό ρόλο θα παίξει η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης, της Καινοτομίας, της Εξωστρέφειας της Ενίσχυσης των Φυσικών Τεχνολογικών Υποδομών. Ο βασικός κορμός παρεμβάσεων, που προβλέπεται να καλυφθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 4ης προγραμματικής περιόδου , είναι: Οι κοινωνικές υποδομές υπηρεσίες, Η υγεία η κοινωνική αλληλεγγύη, Ο πολιτισμός, Οι πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπλασης, Οι πολιτικές ενίσχυσης των μειονεκτικών περιοχών. Προσδιορισμός της στρατηγικής - Κατευθυντήριες αρχές Η φιλοσοφία, οι αξίες οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης εκτέλεσης των δραστηριοτήτων για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες αρχές που θα υιοθετήσει ο Δήμος αναλύονται σε όλο τους το φάσμα στο σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Της συμβατότητας της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. - Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις αλληλοαναιρέσεις. - Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής κοινωνικής ζωής. - Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί υλοποιήσιμοι. - Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής. - Της συνάφειας με τις νομαρχιακές, περιφερειακές, εθνικές ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Β.3. Η στρατηγική του Δήμου Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθεί ο διαχωρισμός σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. Θεωρείται δεδομένο ότι η τοπική ανάπτυξη του δήμου η εσωτερική ανάπτυξή του ως οργανισμού είναι ζητήματα αλληλένδετα αλληλοεξαρτώμενα. Δεν μπορεί να επιτευχθεί τοπική ανάπτυξη αν δεν αναπτυχθούν ο δήμος τα νομικά του πρόσωπα ως οργανισμοί, αλλά η εσωτερική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τοπική ανάπτυξη. Στην παραπάνω λογική αναπτύχθηκε παρουσιάζεται η στρατηγική του Δήμου Ορεστιάδας, τόσο στον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο στην διαδικασία το αποτέλεσμα της στοχοθεσίας (γενικοί στόχοι, όραμα, στρατηγικός σχεδιασμός). Τα κρισιμότερα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα είναι τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τη διάθεση λυμάτων παραγωγικών, κυρίως, δραστηριοτήτων (γεωργία, μεταποίηση) αστικών λυμάτων - Δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της δραστηριότητας βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε προστατευόμενες περιοχές - Ανεπάρκεια σε διαδικασίες διαχείρισης των περιβαλλοντικών φορτίων (ρύπων) σε μηχανισμούς αντιρύπανσης - Περιορισμένη συμβολή εθελοντικών ομάδων - Μη επαρκή αρδευτικά δίκτυα (ως προς τον αριθμό την ποιότητα) - Έντονες τάσεις αστικοποίησης, με σημαντικά προβλήματα στάθμευσης κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού - Μέτριος βαθμός ευαισθητοποίησης πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα - Υποβάθμιση περιοχών Δήμου λόγω μόλυνσης εδαφών (παλιές χωματερές) - Πλημμυρικά φαινόμενα σε σημεία του Δήμου. - Οικιστική φόρτιση των υπαρχόντων πολεοδομικών ενοτήτων της πόλης λόγω καθυστέρησης των πολεοδομικών επεκτάσεων 2

3 - Αδυναμία επαρκούς ανταπόκρισης του κέντρου της πόλης στις σύγχρονες λειτουργίες απαιτήσεις της - Ύπαρξη αστικών περιοχών, που χρειάζονται παρεμβάσεις. Αυξημένες ανάγκες λόγω της οικοδομικής δραστηριότητας πυκνοκατοίκησης περιοχών. - Οι κοινόχρηστοι χώροι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διαρκείς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. - Η αύξηση του πληθυσμού των κτιρίων στην πόλη δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για διάνοιξη συντηρήσεις δρόμων χώρων στάθμευσης. - Επιδείνωση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε γειτονιές ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης κατά τις ώρες αιχμής Μη ύπαρξη περιφερειακού δακτυλίου - Ύπαρξη λίγων υποδομών με σκοπό τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των κατοίκων. - Έλλειψη στο μέλλον επάρκειας νερού σε ποσότητα ποιότητα λόγω συνεχών αυξανόμενων αναγκών - Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων δεν ανταποκρίνεται σήμερα πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου - Ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος με τις Κοινοτικές Εθνικές πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων - Ο μέτριος βαθμός ευαισθητοποίησης η συμβολή των πολιτών στο συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων - Αυξημένα περιθώρια βελτίωσης του επιπέδου καθαριότητας της πόλης. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Ελλιπείς υποδομές για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του αθλητισμού του πολιτισμού. - Η έλλειψη σταθερής εθνικής κοινωνικής πολιτικής για την εκπαίδευση κατάρτιση των ειδικών ομάδων πληθυσμού δεν στηρίζει (συχνά δυσχεραίνει) τις προσπάθειες τις πρωτοβουλίες των τοπικών περιφερειακών φορέων. - Η ανάγκη για τη συνεχή αδιάκοπη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας για νέους, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ. - Συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς - Η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ειδικές ομάδες πληθυσμού στους τομείς της απασχόλησης, πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής ένταξης. - Αυξανόμενες ανάγκες σε σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης - Ευρίες σε όλο τον πληθυσμό για μόρφωση - Η μειωμένη συμμετοχή των νέων στα κοινά. - Η αυξημένη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτεί συνεχή συντήρηση βελτίωσή τους - Οι υπάρχουσες σύγχρονες υποδομές άθλησης του Δήμου δεν αξιοποιούνται επαρκώς - Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία πιο σύγχρονων αθλητικών υποδομών. - Ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα, ούτε τους επαρκείς πόρους για να παρέμβει συνολικά στη διάσωση αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Συνεχής μείωση της συμμετοχής του Πρωτογενή Τομέα στην τοπική προστιθέμενη αξία - Αποδυνάμωση των τοπικών παραγωγών - Μη χρήση αναπτυξιακών κινήτρων από μεγάλες επιχειρήσεις για εγκατάσταση στην περιοχή - Περιορισμένη συμβολή σε θέματα εκπαίδευσης, συνεχούς κατάρτισης των νέων των ειδικών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού του Δήμου για τη βελτίωση προώθηση της απασχολησιμότητας τους (κυρίως σε περιφερειακές αγροτικές περιοχές) - Ύπαρξη μη επαρκώς εκσυγχρονισμένου πρωτογενούς τομέα παραγωγής. - Ύπαρξη εξαιρετικά μεγάλων ποσοστών ανεργίας κυρίως στο νεαρό πληθυσμό της περιοχής. - Παρόλο που διαχρονικά οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν έντονα θετική διαφοροποίηση προς την κατεύθυνση της αύξησης του μορφωτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού, αυτό το τελευταίο παραμένει εν γένει σχετικά χαμηλό (τόσο στο επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού, όσο σ αυτό της κατάρτισης) κυρίως στις αγροτικές περιοχές του Δήμου. - Προοδευτικά αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων των ειδικών ομάδων πληθυσμού - Αυξημένη απώλεια θέσεων εργασίας λόγω κλεισίματος ή μεταφοράς κρίσιμων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων. - Η αξιοποίηση προσέλευσης τουριστών αύξηση επισκεψιμότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Μη επαρκής, ποσοτικά ποιοτικά, πληροφόρηση δημοτών σε θέματα δημοτικών παροχών που τους αφορούν ευρύτερα ή εξειδικευμένα (ανά κατηγορία αποδεκτών) - Περιορισμένη μη συστηματική (σε πολλές περιπτώσεις) αμφίδρομη επικοινωνία Υπηρεσιών με τον πολίτη - Ανεπάρκεια σε μηχανισμούς (τυποποιημένη φόρμα) εσωτερικής επικοινωνίας (δια- υπηρεσιακά εντός του Δήμου) - Σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων των δημοτών εξαιτίας της υπερβολικής συμμόρφωσης στο γραφειοκρατικό μοντέλο (χρονοβόρες εκτελεστικές δραστηριότητες διαδικασίες ωρίμανσης των έργων) - Ανεπαρκείς χώροι εργασίας - περιορισμένης έκτασης κτιριακών υποδομών. - Ανάγκη βελτίωσης της οργάνωσης του Δήμου αναδιοργάνωσης των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Ιδιωτικού Δικαίου με γνώμονα την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών τους - Ανάγκη εφαρμογής συνολικού συστήματος διαχείρισης των λειτουργιών δραστηριοτήτων του Δήμου με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας αποτελεσματικότητας αλλά την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειάς του ως τελικού διούχου δράσεων της Δ Προγραμματικής περιόδου - Ανάγκη αύξησης των συνεργασιών του Δήμου αναβάθμισης αξιοποίησης υφισταμένων - Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων υλοποίησης νέων έργων τεχνικών, οικονομικών κοινωνικών υποδομών - Ανάγκη ωρίμανσης μεγάλων έργων παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Ανάγκη βελτίωσης της επάρκειας, της ποιότητας της παραγωγικότητας των υφιστάμενων τεχνικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 3

4 - Ανάγκη ανάπτυξης νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσω της διεύρυνσης του ρόλου των υφιστάμενων υπηρεσιών, μέσω της συγκρότησης νέων υπηρεσιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των λειτουργούντων Νομικών Προσώπων ή μέσω ανάπτυξης κατάλληλων συνεργασιών με φορείς - Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας συμμετοχής των πολιτών - Ανάγκη βελτίωσης - αναβάθμισης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου με εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης - Ανάγκη αύξησης του προσωπικού ΠΕ ΤΕ με σύγχρονες ειδικότητες για την επαρκή στελέχωση βασικών Διοικητικών Ενοτήτων του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του Δήμου με βάση μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στελέχωσης - Ανάγκη για αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τα τυπικά ουσιαστικά του προσόντα μέσω της βέλτιστης κατανομής του στις επί μέρους οργανωτικές μονάδες - Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών προσωπικού) μέσω υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης - Ανάγκη για προγραμματισμό σε συνάρτηση με τα οικονομικά του Δήμου αγοράς νέων οχημάτων - Ανάγκη για συντήρηση αναβάθμιση / συμπλήρωση του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού - Ανάγκη ευρύτερης πληρέστερης αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της λειτουργίας όλων των Διοικητικών Ενοτήτων του Δήμου - Ανάγκη βελτίωσης συντήρησης υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ή την αξιοποίησή τους για περαιτέρω στέγαση νέων Διοικητικών Ενοτήτων του Δήμου Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης τίθενται οι Γενικοί Στόχοι Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας ενσωματωμένοι στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Οι Στόχοι αυτοί, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αφ ενός εκτενούς μελετητικής επεξεργασίας αφ ετέρου αποτελεσματικών διαβουλεύσεων με το στελεχιακό δυναμικό των Υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ορεστιάδας, συνίστανται στους ακόλουθους: - Υποστήριξη του Πρωτογενούς, κυρίως, Τομέα συνεχής κατάρτιση των τοπικών παραγωγών - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευαισθητοποίηση (πληροφόρηση) δημοτών επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας νοτομίας - Ανάπτυξη βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μειονεκτούσες & αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες - Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής - Αύξηση δράσεων κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης - Ενίσχυση δράσεων - προγραμμάτων πολιτικής προστασίας - Ανάδειξη πολιτιστικής παράδοσης - Ενίσχυση της εστιασμένης προβολής της περιοχής - επένδυση αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός) - Αύξηση της επισκεψιμότητας της υπαίθρου - Υποστήριξη ανάδειξη αθλητικών δραστηριοτήτων - Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης των οικισμών της ποιοτικότερης διαβίωσης των πολιτών - Αποσυμφόρηση αστικού ιστού - Αύξηση χώρων πρασίνου- προστασία ανάδειξη φυσικού δομημένου περιβάλλοντος - Διαμόρφωση ολοκληρωμένου χωροταξικού αναπτυξιακού σχεδιασμού - Βελτίωση βασικών υποστηρικτικών υποδομών - Ανάπτυξη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά διεθνή δίκτυα - Ανασυγκρότηση αναβάθμιση υπηρεσιών του Δήμου, με άξονα σχεδιασμού τις απαιτήσεις ανάγκες του ίδιου του Δήμου των δημοτών - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου - Εγκατάσταση ψηφιακών βάσεων δεδομένων για την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης γραφειοκρατικών / εκτελεστικών εργασιών όσο συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης των έργων - Ενσωμάτωση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης (Σύστημα Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, ΚΠΑ κλπ) Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι, όπως προέκυψαν από τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, θεμελιώνουν δομούν την Στρατηγική ανάπτυξης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι κύριες συνισταμένες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Ορεστιάδας καθορίζονται στις παρακάτω: Α. Διαφύλαξη ποσοτικής ποιοτικής επάρκειας οικιστικού & φυσικού περιβάλλοντος - Ολοκλήρωση Υποδομών Αστικού Χαρακτήρα & Συστημάτων Διαχείρισης τους - Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (πχ χρήση ηλιακής ενέργειας, βιομάζας, κλπ) - Πλέγμα παρεμβάσεων περιβαλλοντικής μέριμνας (ανάπτυξη- αναβάθμιση υποδομών & καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης) Β. Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της πόλης μέσω αξιοποίησης των προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης- - Προώθηση επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (πχ πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός, κλπ) στον Αθλητισμό, ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης - Ανάδειξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Ιστορική πολιτιστική κληρονομιά, Θρησκευτικό Απόθεμα) - Εγγύτητα- Διασύνδεση με τα αστικά κέντρα στην Βαλκανική Παρευξείνια ενδοχώρα Γ. Εξωστρέφεια - Μεγέθυνση της τοπικής παραγωγικής βάσης - Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στα πεδία της Έρευνας & της Επιχειρηματικής Καινοτομίας μέσω δικτύωσης του Δήμου με Τοπικούς Κεντρικούς Φορείς 4

5 - Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς παραγωγής μέσω επιμόρφωσης & ολοκληρωμένων δράσεων. Δ. Ενίσχυση Τοπικής Διακυβέρνησης - Βελτίωση Αυτό-διοικητικής ικανότητας αξιοποίηση δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις - Ενθάρρυνση Κοινωνίας των Πολιτών Συνεπεία των παραπάνω διαμορφώνονται οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι οι πολιτικές δράσης που θα ακολουθηθούν. Οι στρατηγικοί στόχοι προσδιορίζονται ως εξής: Στόχος 1 Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής ποιότητας ζωής Στόχος 2 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας βελτίωση απασχολησιμότητας Στόχος 3 Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση, ανάκτηση οικιστικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, ανάδειξη τουριστικών πόρων. Στόχος 4 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου Β.4. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Ομαδοποιώντας την στρατηγική του Δήμου Ορεστιάδας για την ανάπτυξή του κατά την επόμενη τριετία, διαμορφώθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας: 1. Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής Τεχνικές Υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική Παιδεία - Πολιτισμός Νεολαία - Αθλητισμός 3. Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 4. Ο Δήμος ως Οργανισμός Σχέσεις με την Πολιτεία τους Πολίτες Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ 5

6 Γ.1.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δήμος Ορεστιάδας Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Δήμαρχο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας ηµοσίων Σχέσεων Νοµική Υπηρεσία Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Το Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ήµαρχο ιδίως: 1) Προγραμματίζει, οργανώνει ρυθµίζει τις συναντήσεις του ηµάρχου. 2) Διεξάγει διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ηµάρχου τηρεί το πρωτόκολλο το αρχείο αυτής. 3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ήµου προς χρήση του ηµάρχου, καθώς κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ηµάρχου. 4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών. 1) Σχεδιάζει εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής των στόχων του ήµου αντίστοιχα σχεδιάζει εισηγείται προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 2) Οργανώνει υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς προγράµµατα προβολής του έργου των υπηρεσιών που παρέχει ο ήµος). 3) Σχεδιάζει, εισηγείται εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους υπηρεσίες του ήµου µε γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. 4) Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ήµου ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης τις υπηρεσίες του ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς των σχετικών απαντήσεων του ήµου. 5) ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ήµου µε τον ηλεκτρονικό έντυπο τύπο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επιµελείται των δηµοσιευµάτων των δελτίων τύπου του ήµου. 6) Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ήµου στα ΜΜΕ. Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ήµου τις δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συµφερόντων του ήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία: 1) Παρέχει νοµικές συµβουλές γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ήµου ( ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ήµαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ήµου. 2) Παρέχει νοµικές συµβουλές κατευθύνσεις προς τις επί µέρους υπηρεσίες του ήµου, καθώς στα ιδρύµατα στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ήµου, για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους. 3) Επεξεργάζεται γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ήµο. 4) Επεξεργάζεται ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ήµος µε τρίτους, καθώς τις προκηρύξεις του ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών υπηρεσιών σε τρίτους. 5) Εκπροσωπεί τον ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός εκτός των ικαστηρίων των ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. 6) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία νοµολογία τηρεί επιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ήµο. 7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Συνεχής λειτουργία 6

7 Αυτοτελές Γραφείο ιαφάνειας Το Αυτοτελές Γραφείο ιαφάνειας είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό την εφαρµογή συστηµάτων διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του ήµου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο ιαφάνειας: 1) Σχεδιάζει, ενηµερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες µεριµνά για την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήµου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ΤΠΕ). 2) Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ήµου για την εκτέλεση έργων την προµήθεια υλικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 3) Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την δοµή, την οργάνωση τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών, καθώς τους κανονισµούς τις διαδικασίες τις προϋποθέσεις παροχής από το ήµο υπηρεσιών στους δηµότες. 4) Μεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα ανάθεσης από το ήµο της εκτέλεσης έργων της προµήθειας υλικών υπηρεσιών. 5) Μεριµνά για την έγρη πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε είδους προγράµµατα δράσεις που σχεδιάζει ο ήµος απευθύνονται στους δηµότες µεριµνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές. 6) Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις παράπονα των δηµοτών τους ενηµερώνει για τα διώµατα τους τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριµνά επίσης για τον εφοδιασµό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία έντυπα. 7) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετικά µε απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων έργων που αναλαµβάνει προωθεί ο ήµος. 8) Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των δηµοτών για την εξέλιξη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ήµου µεριµνά για την πραγµατοποίησή τους. 9) Σχεδιάζει, εισηγείται µεριµνά για την έκδοση διακίνηση, σε έντυπη ηλεκτρονική µορφή: (α) Χάρτας ιωµάτων Υποχρεώσεων δηµοτών κατοίκων, (β) Οδηγού του ηµότη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, (γ) Κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών Κανονισµού ιαβούλευσης. 10) Μεριµνά για την τήρηση µητρώου πολιτών προς τους οποίους ο ήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες. 11) Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις ζητήµατα που αφορούν το ήµο. 12) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι φορείς υπηρεσίες ή ΝΠ του (εκτός Δήμου) Δήμου Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Τα λειτουργικά έξοδα η μισθοδοσία, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης του αυτοτελούς γραφείου Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων, καθώς της Νομικής Υπηρεσίας. 7

8 Γ.1.2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ορεστιάδας Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ Ορεστιάδα Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου ΤΜΗΜΑ Παρακολούθηση Διοικητική Γραμματειακή 150 Συνεδριάσεις ετησίως ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων (όπως Δημοτικού ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής κλπ επιτροπές) Παρακολουθεί την κάλυψη των θέσεων εργασίας Παρακολουθεί κ εισηγείται για εσωτερικές μετακινήσεις Αξιολόγηση εργαζομένων 1 φορά ετησίως Επιμόρφωση προσωπικού 15 Υπάλληλοι/ανά έτος Τηρεί Ενημερώνει τα Μητρώα του Προσωπικού Καθημερινή Βάση (Μεταβολές, άδειες κλπ) Έκδοση Μισθοδοσιών Σε μηνιαία βάση Έκδοση βεβαιώσεων για θέματα σχετικά με το Σε καθημερινή βάση προσωπικό ΤΜΗΜΑ Σύνταξη, ενημέρωση κ τήρηση βιβλίων Καθημερινή βάση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ δημοτολογίων. Τήρηση φακέλων για κάθε οικογένεια. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση πιστοποιητικών πάσης φύσεως /ανά έτος Αποφάσεις-Μεταβολές(εγγραφές νεογέννητων, 700/ανά έτος διαγραφές αποβιωσάντων, κλπ) Άδειες για πολιτικούς γάμους 200/ανά έτος Τήρηση κ συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία Συνεχής λειτουργία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων 8.000/ανά έτος Παρακολούθηση νομοθεσίας περί ιθαγένειας, Συνεχής λειτουργία αλλοδαπών. Παραλαβή αιτήσεων κ διολογητικών για την 20/ανά έτος απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ΤΜΗΜΑ Πρωτοκόλληση εγγράφων /ανά έτος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεκπεραίωση εγγράφων αλληλογραφίας Καθημερινή Βάση A/A Περιγραφή ενέργειας 1 Κατάρτιση Ηλεκτρονικού προσωπικού μητρώου υπαλλήλων 2 Εκκαθάριση Αρχείων της έδρας του Δήμου των Δημοτικών Ενοτήτων 3 Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Αναδιάρθρωση Δ/νσεων Τμημάτων) σύμφωνα με τις οδηγίες Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναμένονται του Υπηρεσία υλοποίησης Γραφείο Προσωπικού Γραφείο γραμματείας διοικητικής μέριμνας Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι Χρονοπρογραμματισμ υπηρεσίες ή ΝΠ του φορείς (εκτός Δήμου Δήμου) ός κ Όλες οι Δ/νσεις κ τμήματα Όλες οι Δ/νσεις κ τμήματα /1/2013 έως 31/12/2016 Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών *Οι λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου 8

9 ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών στοχεύει στην ολοκλήρωση της σύνταξης του μητρώου προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική απεικόνιση της καρτέλας κάθε υπαλλήλου. Στοχεύει στην μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της Δ/νσης στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων. Κύριος στόχος της Δ/νσης είναι η αυθημερόν εξυπηρέτηση των δημοτών κλπ υπηρεσιών που συνεργάζονται μ αυτήν. Επιδιώκεται η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων των Δημοτολογίων του τμήματος προσωπικού με στόχο της συνεχής επιροποίησης τους έχοντας ως αποτέλεσμα της άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη των υπαλλήλων. Γ.1.3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ορεστιάδας Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα της Διεύθυνσης Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Τμήμα Εσόδων Ταμείου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Γραφείο Προϋπολογισμού Απολογισμού Ισολογισμού Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων εισήγηση αναμορφώσεων Υποβολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Σύνταξη υποβολή φορολογικής δήλωσης, ΦΠΑ, συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών πελατών συνεργασία με ΔΟΥ ασφαλιστικούς φορείς Συγκέντρωση, έλεγχος καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως λογιστικών του Δήμου (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) Γραφείο Λογιστηρίου εκκαθάρισης δαπανών Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων. Σύνταξη προτάσεων-αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Έγκριση, εκκαθάριση εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης προς εξασφάλιση νομιμότητας Έλεγχος των πιστώσεων του Δήμου Καταχώρηση χε στα οικεία βιβλία αποστολή τους στον Επίτροπο έπειτα στον Ταμία του Δήμου Παρακολούθηση- τήρηση διαδικασιών μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση Δημοτικών υπηρεσιών Τήρηση του λογαριασμού παθητικού ενεργητικού Γραφείο Εσόδων Περιουσίας Προϋπολογισμός εσόδων Υποβάλει εισηγήσεις υπέρ του Δήμου σχετικά με φόρους τέλη Εκμετάλλευση δημοτικής περιουσίας Βεβαίωση των εσόδων του Δήμου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Ετήσια Καθημερινή παρακολούθηση, έλεγχος των σχετικών υποχρεώσεων απαιτήσεων. 12 αναμορφώσεις/ έτος. 1.Μηνιαία στην ΕΕΤΑΑ 2. Τριμηνιαία, μηνιαία απολογιστικά στοιχεία στην Οικονομική επιτροπή. Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία παρακολούθηση. Ετήσια έκδοση Ισολογισμούαποτελεσμάτων χρήσης. Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία. Έκδοση εντάλματα / έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Ετήσια 1-3 εισηγήσεις / έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 9

10 Έλεγχος των στοιχείων βεβαίωσης, βεβαίωση χρηματικών καταλόγων αποστολή στο ταμείο του Δήμου Συνεχής λειτουργία. Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων / έτος. Συνεχής λειτουργία Παρακολούθηση συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις δημοτικές φορολογίες Κατάρτιση πινάκων διαγραφής ή επιστροφής φόρων τελών Συνεχής λειτουργία πίνακες /έτος Εργασίες εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων του Δήμου Συνεχής λειτουργία. Πραγματοποιούνται ανάλογα με την ημ/νια λήξης της σύμβασης Εργασίες για τη δικαστική ή διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών 3-5 συνεδριάσεις της μεταξύ Δήμου Δημοτών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών /έτος. Επίλυση υποθέσεων φορολογούμενων δημοτών.? Έκδοση κοινοποίηση αποσπασμάτων των βεβαιωτικών καταλόγων Συνεχής λειτουργία Έκδοση κοινοποίηση αποφάσεων επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις Συνεχής λειτουργία παραβάσεων Τήρηση ημερήσιων δελτίων κίνησης των γραμματίων διπλοτύπων είσπραξης Συνεχής λειτουργία? Επιμέλεια για την σύνταξη των πινάκων οι οποίοι συνοδεύουν τον ετήσιο Συνεχής λειτουργία απολογισμό Εργασίες για απόκτηση κληροδοσιών δωρεών ακινήτων Συνεχής λειτουργία Συγκέντρωση ακίνητης κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου κατάρτιση Συνεχής λειτουργία φακέλου Διακήρυξη προς μίσθωση των δημοτικών κτημάτων Συνεχής λειτουργία. Πραγματοποιούνται ανάλογα με την ημ/νια λήξης της σύμβασης Βεβαίωση εσόδων ακίνητης κοινόχρηστης περιουσίας Συνεχής λειτουργία Προστασία ακίνητης δημοτικής περιουσίας δια του νομικού συμβούλου Συνεχής λειτουργία Παρακολούθηση των συμβάσεων μίσθωσης των ακινήτων βεβαίωση αυτών Συνεχής λειτουργία Σύνταξη ενημέρωση του βιβλίου ακίνητης δημοτικής περιουσίας Συνεχής λειτουργία? Επιμέλεια παρακολούθηση της άσκησης προσφυγών ή εφέσεων σε Συνεχής λειτουργία συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο την Οικονομική Επιτροπή υπεράσπισης των διωμάτων του Δήμου Γραφείο Ταµείου Παραλαβή εισπράξεων καθημερινά από τον Δημοτικό Εισπράκτορα Συνεχής λειτουργία Εξόφληση ενταλμάτων πληρωμών Εξοφλούνται εντάλματα / έτος Έκδοση γραμματίων είσπραξης εσόδων εισπράξεων Εκδίδονται γραμμάτια είσπραξης / έτος Απόδοση κρατήσεων Συνεχής λειτουργία Αποστολή διολογητικών στα ασφαλιστικά ταμεία Συνεχής λειτουργία Τήρηση τρεχούμενων λογαριασμών κρατήσεων κλπ Συνεχής λειτουργία Είσπραξη παντός είδους χρηματοδότησης Συνεχής λειτουργία Ημερήσιο μηνιαίο πραγματικό κλείσιμο ταμείου - τραπεζών Συνεχής λειτουργία Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Συνεχής λειτουργία (ΚΑΠΗ, ΔΑΚΟ κλπ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία Δήμου νομικών προσώπων Συνεχής λειτουργία Τήρηση βιβλίων αρχείων του λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ Συνεχής λειτουργία Τήρηση του νέου διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ Συνεχής λειτουργία Τήρηση μητρώου παγίων Συνεχής λειτουργία Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Συνεχής λειτουργία Τήρηση λογιστικών βιβλίων εξόδων, στατιστικών πινάκων, συγκέντρωση Συνεχής λειτουργία στοιχείων για τον ετήσιο απολογισμό Είσπραξη βεβαιωμένων μη εσόδων του Δήμου (έκδοση διπλοτύπων Συνεχής λειτουργία αποστολή ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους) Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ Συνεχής λειτουργία? Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής προς το Δήμο για έκδοση οικοδομικής Συνεχής λειτουργία άδειας. A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι φορείς υπηρεσίες ή ΝΠ του (εκτός Δήμου) Δήμου Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 0

11 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμο Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου α1) Γραφείο Προϋπολογισμού Απολογισμού Ισολογισμού α2) Γραφείο Λογιστηρίου εκκαθάρισης δαπανών β) Τμήμα Εσόδων Ταμείου β1) Γραφείο Εσόδων Περιουσίας β2) Γραφείο Ταµείου Το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορία εκπαίδευσης είναι: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οι ειδικότητες τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Το προσωπικό καταρτίζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα λειτουργίας της υπηρεσίας. Δεν εφαρμόζονται ούτε προβλέπονται κάποιες διαδικασίες παρακολούθησης αξιολόγησης του έργου. Η υπηρεσία είναι απολύτως μηχανογραφημένη με υπολογιστές, εκτυπωτές, ειδικά λογισμικά, τοπικό εσωτερικό δίκτυο καθώς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στεγάζεται στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος, σε γραφεία όμως τα οποία δεν επαρκούν για τις ανάγκες λειτουργίας. Πλεονεκτήματα Δυνατότητες - Η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αποδεκτών της, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. - Υπάρχει καλή συνεργασία επικοινωνία των υπηρεσιών αυτών με συνεργαζόμενες υπηρεσίες. - Όσον αφορά τις ειδικότητες του προσωπικού, αυτές αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας - Μεγάλη εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων - Απολύτως μηχανογραφημένη η υπηρεσία. Μειονεκτήματα Προβλήματα Ανάγκες - Έλλειψη χώρων εργασίας συγκέντρωση πολλών ατόμων σε ένα χώρο, γεγονός που προκαλεί μείωση της αποδοτικότητας της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας. - Οι υπάρχοντες χώροι του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Νέου Καλλικρατικού Δήμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Ο χώρος είναι μικρός δεν μπορεί να καλύψει τις νέες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών όπως προέκυψαν. Το αποτέλεσμα είναι να συστεγάζονται υπηρεσίες με διαφορετικά αντικείμενα εργασίας έτσι να δημιουργείτε πρόβλημα στην ποιότητα της εργασίας. - Μεγάλο μέρος του προσωπικού δεν είναι επαγγελματικά καταρτισμένο δεν έχει ίσως την ιδιοσυγκρασία την υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσει να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες. Απαιτείται για αυτό η εκπαίδευση του με σεμινάρια στα αντικείμενα του, καθώς η κατανόηση από μεριά τους ότι πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μελετώντας σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. - Δεν επαρκεί η γραμμή σύζευξης για το Διαδίκτυο. - Η Υπηρεσία έχει ανάγκη από Νομική Υποστήριξη καθόσον προκύπτουν συχνά ερωτήματα ή Νομικά Θέματα που άπτονται των δυνατοτήτων των υπαλλήλων. Ευρίες - Δυνατότητα που παρέχεται από την υπηρεσία να συμμετέχουν να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης τα οποία διοργανώνονται από το ΕΚΔΔ. Περιορισμοί - Δύσκολη οικονομική συγκυρία - δυσπραγία - Χρόνος προσαρμογής νέων υπαλλήλων από συγχωνευόμενους Δήμους στο νέο περιβάλλον εργασίας στις νέες αρμοδιότητες. - Μη έγρη ανταπόκριση Κεντρικής Διοίκησης σε ότι αφορά έκδοση εγκυκλίων διατάξεων για την εφαρμογή της 1 1

12 Νέας Αρχιτεκτονικής των Δήμων (Καλλικράτης) Σκοπός της οικονομικής υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Δήμου μέσω της άμεσης είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου πληρωμή των οφειλών του πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες τους απαιτούμενους ελέγχους. Επίσης κύριο μέλημα της παραμένει η διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου η προώθηση της οικονομικής του ανάπτυξης. Η υπηρεσία μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της συμβάλει στη παροχή, αποτελεσματικότερων διαφανών υπηρεσιών προς τους δημότες καθώς στην καλύτερη εξυπηρέτηση ενημέρωση τους. Γ.1.4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ορεστιάδας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα της Διεύθυνσης Τµήµα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών Κτιριακών Έργων Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Σηματοδότησης Τµήµα Συντήρησης Έργων Τμήμα Προμηθειών παροχής υπηρεσιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Γραφείο Γραμματείας διαδικασιών δημοπρασιών Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση (διακίνηση εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες κ.λ.π.). Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων Σύνταξη τεχνικών μελετών συγκοινωνιακών έργων είτε για έργα που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίβλεψη όλων των συγκοινωνιακών έργων τα οποία εκτελούνται από το Δήμο. Γραφείο Κτιριακών Έργων Σύνταξη τεχνικών μελετών κτιριακών έργων είτε για έργα που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίβλεψη όλων των κτιριακών έργων τα οποία εκτελούνται από το Δήμο. Γραφείο Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων Σύνταξη τεχνικών μελετών για υδραυλικά εγγειοβελτιωτικά έργα, είτε για έργα που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίβλεψη όλων των υδραυλικών εγγειοβελτιωτικών έργων τα οποία εκτελούνται από το Δήμο. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Γραφείο Εγκαταστάσεων Σηματοδότησης Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας, Φωτισμών Οδών Πλατειών συντήρησης Η/Μ έργων Γραφείο Συντήρησης Κτιριακών Έργων Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής συντήρησης έργων κτιριακών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, Γραφείο Συντήρησης Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής συντήρησης έργων, οδοποιίας λοιπών τεχνικών έργων υποδομής, Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Ν. Βύσσας Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής συντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας λοιπών τεχνικών έργων υποδομής, Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Κυπρίνου Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής συντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας λοιπών τεχνικών έργων υποδομής, Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τριγώνου Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής συντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας λοιπών τεχνικών έργων υποδομής, Διαχείριση προμηθειών παροχής υπηρεσιών κάθε φύσης υλικού που απαιτείται για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επισκευών ή συντηρήσεων σύμφωνα με το αντικείμενο των υπηρεσιών του Δήμου (υλικά ενσωματωμένα στα έργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.), Διαχείριση προμηθειών των μηχανημάτων, οχημάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, μηχανών γραφείου λοιπών παγίων στοιχείων, Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 5 επιβλέψεις/έτος 5 επιβλέψεις/έτος 5 επιβλέψεις/έτος 10 συντηρήσεις έργων/έτος 10 συντηρήσεις έργων/έτος 5 συντηρήσεις έργων/έτος 3 συντηρήσεις έργων/έτος 5 συντηρήσεις έργων/έτος 30 προμήθειες - υπηρεσίες /έτος A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι φορείς υπηρεσίες ή ΝΠ του (εκτός Δήμου) Δήμου Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 2

13 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Τα λειτουργικά έξοδα η μισθοδοσία, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΣΑΤΑ 2014 : ,00) , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΥΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2014: ,00) ,00 4 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2014: ,00) ,00 5 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΥΠΡΙΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2014: ,00) ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ,40 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 2014 ΑΔΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2014 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ) ,06 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,05 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΑΤΑ: ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & 1 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ,57 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5.599,55 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,76 5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ,40 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ 7 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΒΥΣΣΑΣ) ,69 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΤΡΙΔΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ 8 ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ,59 9 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,75 10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,55 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΔΑ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 12 ΒΥΣΣΑΣ ,00 13 ΜΠΕ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ" 7.140,00 14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΕΛ ΣΤΕΡΝΑΣ 7.854,00 15 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΕΛ ΣΤΕΡΝΑΣ ,00 16 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΕΛ ΚΑΒΥΛΗΣ 7.854,00 17 ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; ΕΕΛ ΚΑΒΥΛΗΣ 1.190,00 1 3

14 18 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΕΛ ΚΑΒΥΛΗΣ 595,00 19 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΕΛ ΚΑΒΥΛΗΣ ,00 20 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΕΛ ΚΑΒΥΛΗΣ ,00 21 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΕΚ Ι ΣΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,21 24 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ, ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΟ 25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 26 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ & ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ,00 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 7.380,00 27 ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 28 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΙΩΝ 5.575,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΚΕΛΥΦΟΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΨΕΩΝ2ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 29 ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ,20 31 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ & ΣΑΚΚΟΥ ,00 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( ΚΑΝΑΛΙΑ, ΟΧΕΤΟΙ, ΣΩΛΗΝΩΤΑ ) ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ, ΔΟΞΙΠΑΡΑ, 32 ΧΕΙΜΩΝΙΟ, ΘΟΥΡΙΟ & ΛΕΠΤΗ ,00 33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ,00 34 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΣΤΗ Ν. ΒΥΣΣΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΝΑ & 35 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΒΥΛΗΣ ,00 36 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΟΡΜΕΝΙΟ ,00 37 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΣΤΟΤΡΙΓΩΝΟ ,00 38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΗΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ,00 39 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΤΕΛΕΑ ,00 40 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΑΣΙΑ ,00 41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ,00 42 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΖΩΝΗΣ ,00 43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ,43 44 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ,42 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 45 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 46 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ,25 47 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,00 48 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,00 49 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΝΔΡΑ 3.500,00 50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΛΗΣ ,00 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 51 ΠΡΟΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΣΕΥΘΗ & ΤΗΡΗ ,00 52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ ,00 53 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ,00 54 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ ,67 55 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ 5.571,90 56 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΕΝΑΚ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ 5.571, ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ) ,97 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΥΣΣΑΣ, ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ ( ) ,04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ (2012) (ΕΡΓΑΣΙΑ) ,00 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,77 1 4

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΡΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ,00 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , , , , ,29 ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,06 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΨΩΜΑΤΑ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΒΖ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΕ ΒΎΣΣΑΣ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ & ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , , ,87 Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Βύσσας του δήμου Ορεστιάδας ,76 Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου ,42 Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας ,00 Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο ΔΔ ,04 Καστανεών Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας ,35 Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας ,24 Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου ,37 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Ορεστιάδας ,25 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ, ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΑΣ ,21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΠΡΟΣ Τ.Δ. ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ) ,49 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,00 Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟ- ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟ- ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΚΑΒΥΛΗΣ ,71 INTERREG ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΒΥΣΣΑΣ ,51 INTERREG

16 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΤΕΙΑΣ ΔΔ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ,84 INTERREG VYSSA SVILENGRAD ROADLIFE - VSRL [ΒΥΣΣΑ ΣΒΙΛΕΝΓΚΡΑΝΤ ROADLIFE] CROSS BORDER RECREATION AREA OF MARITSA RIVER (SVILENGRAD) AND ARDAS RIVER (KASTANIES) CBRAOMRAAR [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΙΤΣΑΣ KRAIRECHNA STREET ΚΑΙ ΑΡΔΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ] ,11 Ποσό Δήμου: ,61 (Π/Υ μελέτης) ,19 Ποσό Δήμου ,84 (Π/Υ μελέτης ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΒΥΣΣΑ - ΚΥΠΡΙΝΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟ) ROADS Open Access TO Deliver Safety (safe roads) Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ορεστιάδας , , , ,00 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία " Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία " Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία " "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Γ. Τεκμηρίωση του προγράμματος Πραγματοποιώντας ανάλυση της παρούσας υπηρεσίας έχουμε: Πλεονεκτήματα Δυνατότητες - Μεγάλη εμπειρία προσωπικού στην υλοποίηση δράσεων έργων - Ικανοποιητική συνεργασία με το τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής για την από κοινού προώθηση δράσεων - Ύπαρξη γραφείου καταγραφής αιτημάτων κατοίκων - Πολύ καλή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου (Τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης πληροφορικής Οικονομική υπηρεσία) - Μεγάλη εμπειρία προσωπικού στη οικονομική διαχείριση των έργων Μειονεκτήματα Προβλήματα Ανάγκες - Μεγάλος όγκος εργασίας, αδυναμία να ανταπεξέλθουν οι υπάλληλοι στα αυξημένα καθήκοντα. - Αύξηση χώρου ευθύνης της υπηρεσίας λόγω Καλλικράτη. - Δύσκολες επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες οικονομικής διεκπεραίωσης έργων - Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (μηχανικοί) - Έλλειψη διοικητικού προσωπικού - Μη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη των υποθέσεων της υπηρεσίας. - Έλλειψη χώρων για τον επαρκή στέγαση των υπηρεσιών Ευρίες - Χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης δράσεων - Σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης της υπηρεσίας (Διαχειριστική Επάρκεια, στοχοθεσία, κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, ISO κλπ) - Χρηματοδοτικά μέσα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού όπου κρίνεται απαραίτητο - Δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού Περιορισμοί - Δύσκολες, επίπονες χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης δράσεων, λόγω της εμπλοκής πολλών υπηρεσιών (Τεχνική υπηρεσία, Οικονομική υπηρεσία, Τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης πληροφορικής, Διαχειριστική Αρχή, Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου) - Παράλληλα καθήκοντα πολλές φορές των υπαλλήλων - Αδυναμία νέων προσλήψεων προσωπικού - Δύσκολη οικονομική συγκυρία Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την εμπειρία τις δυνατότητες να υλοποιήσει δράσεις για την τοπική κοινωνία, προσαρμοζόμενες όμως στα δύσκολα διαμορφωμένα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν. Γ.1.5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δήμος Ορεστιάδας Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας Πρασίνου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης 1 6

17 Τμήμα της Διεύθυνσης Τµήµα Περιβάλλοντος Πολιτικής προστασίας Τμήμα Ανάπτυξης Συντήρησης Πρασίνου Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τµήµα ιαχείρισης - Συντήρησης Οχηµάτων Περιγραφή λειτουργίας Γραφείο Περιβάλλοντος Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση καταγραφή αδυναμιών της περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση χώρων, απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές ρύπανσης, προστασία διαχείριση βιοτόπων κ.λ.π.), Μελέτη εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Συντονισμός επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων ΟΤΑ. Γραφείο Κοιμητηρίων Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης διαχείρισης του, Γραφείο Περισυλλογής Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Γραφείο Σχεδιασμού Εποπτείας Πρασίνου Μελέτη εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης χώρων πρασίνου, δηλαδή βελτίωσης επέκτασης των χώρων πρασίνου, καθώς των υπαίθριων χώρων γενικότερα μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λ.π.). Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Μελέτη εκτέλεση εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου, δηλαδή βελτίωσης επέκτασης συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, των χώρων πρασίνου, καθώς των υπαίθριων χώρων γενικότερα μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λ.π.). Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων 1. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λ.π.), 2. Eκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους), Γραφείο Ανακύκλωσης Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευών. Γραφείο Καθαριότητας Ανακύκλωσης Ν. Βύσσας 1. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στη δημοτική ενότητα Ν. Βύσσας (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λ.π.), 2. Eκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους), Γραφείο Καθαριότητας Ανακύκλωσης Κυπρίνου 1. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στη δημοτική ενότητα Κυπρίνου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λ.π.), 2. Eκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους), Γραφείο Καθαριότητας Ανακύκλωσης Τριγώνου 1. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στη δημοτική ενότητα Τριγώνου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λ.π.), 2. Eκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους), Γραφείο Καθαριότητας Σχολικών κτιρίων Γραφείο Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 100 αδέσποτα / έτος Επέκταση πρασίνου κατά 15 στρμ. Συντήρηση 70 στρεμμάτων 60 τόνοι απορρίμματα/ημέρα Εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης απορριμμάτων σε συνεργασία με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Επέκταση συστήματος ανακύκλωσης συσκευών 24 τόνοι απορρίμματα/ημέρα 8 τόνοι απορρίμματα/ημέρα 8 τόνοι απορρίμματα/ημέρα Καθαρισμός 45 σχολικών μονάδων Διαχείριση 90 οχημάτων Συντήρηση 90 οχημάτων A/A Περιγραφή ενέργειας Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 15 ατόμων Μελέτη αναθεώρησης του τρόπου συγκομιδής των απορριμμάτων Υπηρεσία υλοποίησης Γραφείο προσωπικού Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι υπηρεσίες ή ΝΠ φορείς (εκτός του Δήμου Δήμου) Χρονοπρογραμμ ατισμός Προϋπολογι σμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

18 Μελέτη κατασκευή πιλοτικά εσοχών στο Κέντρο της πόλης για την τοποθέτηση των κάδων Προμήθεια εξοπλισμού πρασίνου (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά κλπ), Προμήθεια αλατιού Φύτευση δέντρων Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης απορριμμάτων Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης συσκευών Ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη τους οικισμούς Δημιουργία Νέου Κυνοκομείου Ανανέωση - αναβάθμιση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ορεστιάδας Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών Τμήμα ανάπτυξης συντήρησης πρασίνου Τμήμα προμηθειών παροχής υπηρεσιών Τµήµα Περιβάλλοντος Πολιτικής προστασίας Τμήμα ανάπτυξης συντήρησης πρασίνου Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα ανάπτυξης συντήρησης πρασίνου Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών Γραφείο περισυλλογής φροντίδας αδέσποτων ζώων Τµήµα Περιβάλλοντος Πολιτικής προστασίας Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα προμηθειών παροχής υπηρεσιών Τμήμα προμηθειών παροχής υπηρεσιών Φιλοζωικές οργανώσεις Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τη Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Οι επενδύσεις της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάνοντας ανάλυση των δεδομένων της υπηρεσίας: Πλεονεκτήματα Δυνατότητες - Μεγάλη εμπειρία προσωπικού Μειονεκτήματα Προβλήματα Ανάγκες - Μη επαρκής στελέχωση της υπηρεσίας, κυρίως από εργάτες καθαριότητας πρασίνου - Μη ύπαρξη σχεδίου προγραμματισμού ανάπτυξης διαχείρισης πρασίνου - Έλλειψη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων 1 8

19 Ευρίες - Χρηματοδοτικά εργαλεία για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων - Δυνατότητες για κατάρτιση υπαλλήλων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων Περιορισμοί - Νεοσυσταθείσα διεύθυνση, με νέες αρμοδιότητες λόγω Καλλικράτη με μεγάλη περιοχή ευθύνης - Δύσκολη οικονομική συγκυρία Μέσα από τη λειτουργία της διεύθυνσης εξυπηρετούνται στόχοι κυρίως από τον άξονα 1 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η υλοποίηση των δράσεων αυτού του άξονα, υποστηρίζει την βελτίωση της καθημερινότητας των συνθηκών διαβίωσης του πολίτη, τη συνολική βελτίωση της εικόνας του Δήμου, την αναβάθμιση συντήρηση του πρασίνου της πόλης, τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης των οικισμών, την προστασία του περιβάλλοντος την προστασία των πολιτών από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Γ.1.6. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δήμος Ορεστιάδας Δ/νση Πολεοδομίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. Α1. λειτουργίες Δ/νσης τμήμα περιγραφή λειτουργίας 1.διαδικασίες έκδοσης αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, εγκρίσεων δόμησης αδειών δόμησης ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου κατόπιν αιτήσεων 2.έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων ( 1-3#5 πδ 78/06) κατόπιν αιτήσεων έκδοσης οικοδομικώ ν αδειών 3.χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς (#1 ν.2801/00 εδάφιο ε 5#24Α ν.2072/92) 4.έλεγχει το σύννομο των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών προβαίνει στη διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδιεών αν απαιτείται 5.γνωμοδότηση για παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες για κατασκευή κτηνοτροφικών μονάδων 6.γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις καθώς εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων ιχθυοτροφών, γεωργικών αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό ( 1#94, αριθ. 21) κατόπιν αιτήσεων κατόπιν αιτήσεων κατόπιν αιτήσεων κατόπιν αιτήσεων 1 9

20 ελέγχου κατασκευώ ν πολεοδομικ ών εφαρμογών 1. έλεγχος τήρησης διατάξεων του ΝΟΚ ( επιβολή μέτρων για αποκατάσταση κατόπιν αιτήσεων νομιμότητας ή προώθηση στην επιτροπή επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων) 2. έλεγχος κατασκευών για την ορθή εφαρμογή των εκδοθεισών αδειών δόμησης κατόπιν αιτήσεων 3. έλεγχος χαρακτηρισμός αυθαιρέτων κατασκευών επιβολή προβλεπόμενων κατόπιν αιτήσεων κυρώσεων 1. ενέργειες για τροποποιήσεις ρυμοτομικού κατόπιν αιτήσεων 2. έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις κατόπιν αιτήσεων αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις 3. εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους ( 1#155 ΚΒΠΝ) κατόπιν αιτήσεων 4. συγκέντρωση χωροταξικών στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση καταγραφή κατόπιν αιτήσεων αδυναμιών του φυσικού δομημένου χώρου της περιοχής του δήμου 5. παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης συνεχής γενικά την χωροταξική/πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής τους οικισμούς λειτουργία (θέση γηπέδου, χρήση γης,..) 6. τήρηση ενημέρωση αρχείων χαρτών ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων συνεχής δόμησης, διαγραμμάτων πράξεων εφαρμογής, πράξεων προσκύρωσης, λειτουργία τακτοποίησης αναλογισμού 7. διαδικασίες κατάρτισης έκδοση πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεις κατόπιν αιτήσεων τακτοποιήσεις οικοπέδων 8. χωροταξική πολεοδομική οργάνωση του Καλλικρατικού δήμου (οριοθετήσεις συνεχής οικισμών, χωροθετήσεις δραστηριοτήτων, αναθεώρηση Γ.Π.Σ. κλπ) λειτουργία 2 0

21 α.α περιγραφή ενέργειας συνεργασία με αντίστοιχου αντικείμενου περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού που απασχολούν την περιοχή του Δήμου για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων μέριμνα για την αξιοποίηση σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων από τον Δήμο για την οικιστική ανάπτυξη, την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, την ανάπλαση περιοχών την αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας/στάθμευσης (π.χ. ζώνες ειδικής ενίσχυσης, ζώνες ειδικών κινήτρων, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, κοινωνικός συντελεστής δόμησης, μεταφορά συντελεστή δόμησης) α. ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης των οικισμών Λεπτής Σάκκου, β. προεργασία ενέργειες για την οριοθέτηση οικισμών Παλαιάς Σαγήνης Μηλέας υποστήριξη της συμμετοχής του δήμου στις διαδικασίες χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού Α2. ενέργειες Δ/νσης υπηρεσία υλοποίησης Υ.ΔΟΜ. πολεοδομικών εφαρμογών πολεοδομικών εφαρμογών πολεοδομικών εφαρμογών εμπλεκό-μενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Δήμου 1. ΕΠΑΕ (ή ΣΥΠΟΘΑ) 2. Δ/νση περιβάλλοντος & υποδομών Υπ. Μ-Θ χρονοπρογραμμα-τισμός προϋπολογισμός δαπανών ΚΑ άξονας μέτρο τουε.π. περιφέρεια ΑΜΘ Α3. ενέργειες Δ/νσης ΚΑ προϋπολογισμού τίτλος κωδικού σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. α.α. περιγραφή δράσης είδος δράσης χωρο-θέτηση συνεχιζόμενη ή νέα υπηρεσία υλο-εμπλεκό-μενεποίησης υπηρεσίες χρονοπρογραμματισμός προϋπολογισμός δαπανών πηγή χρημ. ΚΑ άξονας μέτρο του ΕΠ 1 μελέτη για τροποποίηση ισχύοντος ΓΠΣ, επίβλεψη εκπόνησης μελέτης (αφού υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης) ολοκλήρωση διαδικασίας για την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ δημοπρασία ή ανάθεση Ορεστιάδα νέα Δ/νση Υ.ΔΟΜ. - άγνωστο 1. κονδύλια ΕΕ 2. σύλλογοι επαγγελματιών ψηφιοποίηση διαγραμμάτων δημοπρασία ή ανάθεση Ορεστιάδα οικισμοί νέα Δ/νση Υ.ΔΟΜ. - άγνωστο προϋπολογισμός σύλλογοι επαγγελματιών προμήθεια αρχείου αεροφωτογραφιών αγορά ή δωρεάν παραχώρηση Ορεστιάδα οικισμοί νέα ΟΚΧΕ, Υπ. Εθν. Δ/νση Υ.ΔΟΜ. Αμύνης, ΥΠΕΚΑ άγνωστο ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ προϋπολογισμός σύλλογοι επαγγελματιών

22 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος της εξυπηρέτησης των πολιτών, λόγω απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα, διέλευσης λαθρομεταναστών, γειτνίασης με Βουλγαρία Τουρκία (στις αγορές των οποίων το κόστος των προϊόντων είναι πολύ μικρότερο), υψηλής ανεργίας. Η κακή ποιότητα η ανεπάρκεια υλικού η έλλειψη ψηφιακού αρχείου (όπως διαγραμμάτων) παραδοτέας υποδομής μελετών κ.λ.π. δεν επιτρέπει την επιθυμητή ποιοτικώς άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών κυρίως των επαγγελματιών: μηχανικών, συμβολαιογράφων, μεσιτών. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται να δημιουργηθεί φιλικό περιβάλλον προς τους πολίτες κυρίως προς τους επαγγελματίες ώστε να είναι αφενός εύκολη η διαδικασία έναρξης συνέχισης εργασιών αφετέρου ελκυστική η παραμονή στην περιοχή. Γ.1.7. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ Δήμος Ορεστιάδας Δ/νση ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πιστοποιημένες διαδικασίες Αλλες ενέργειες 4000 Εκδόσεις -επανεκτυπωσεισ ΑΜΚΑ 1000 Δελτία κοινωνικου τουρισμουογα-δημοσιου 2000 Δελτία παροχής βιβλίων 1300 Στρατολογία 100 Απογραφη συνταξιουχωνοπαδ 200 Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ 200 Επίδομα θερμανσης 1000 ΚΕΠ ΒΥΣΣΑΣ Πιστοποιημένες διαδικασίες 3500 Αλλες ενέργειες 8000 Εκδόσεις-επανεκτυπώσεις ΑΜΚΑ 500 Δελτία κοινωνικου τουρισμού ΟΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1900 Δελτία παροχής βιβλίων 500 Σταρατολογια 9 Απογραφη συνταξιουχων ΟΠΑΔ 20 Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ 50 Επίδομα θέρμανσης 100 ΚΕΠ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Πιστοποιημένες διδικασίες 1000 Αλλες ενέργειες ΚΕΠ 900 Εκδόσεις -επανεκτυπώσεις ΑΜΚΑ 100 Δελτία κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ 950 Δελτία παροχής βιβλίων ΟΓΑ 800 Στρατολογία 10 Απογραφή συνταξιούχων ΟΠΑΔ 8 Επίδομα θέρμανσης 50 Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ 30 22

23 ΚΕΠ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Πιστοποιημένες διαδικασίες 1100 Αλλες ενέργειες 7500 Εκδόσεις-επανεκτυπώσεις ΑΜΚΑ 400 Δελτία κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1500 Δελτία παροχής βιβλίων ΟΓΑ 1000 Σταρολογία 4 Απογραφή συνταξιούχων ΟΠΑΔ 10 Επίδομα θέρμανσης 80 Βεβειώσεις συντάξεων ΙΚΑ 50 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου ΚΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΚΕΠ ΒΥΣΣΑΣ ΚΕΠ ΟΡ/ΔΑΣ ΚΕΠ ΟΡ/ΔΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ AIRCONTISION ΒΑΨΙΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΤΗΡΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύριος στόχος της Δ/νσης ΚΕΠ είναι η αυθημερόν εξυπηρέτηση των πολιτών που συνεργάζονται με αυτήν. Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες σε αντίθεση με τις περιορισμένες δυνατότητες πρόσληψης προσωπικού. Γ.1.8. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ορεστιάδας Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Γραφείο του Τμήματος Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γραφείο Σχεδιασμού Παρακολούθησης Προγραμμάτων Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης Αποτελεσματικότητας Γραφείο Στρατηγικής, Μελετών Διαχείρισης ΤΠΕ Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου κλπ Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό την επίβλεψη της σωστής εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας του φορέα. Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής τηλεπικοινωνιών τη διατύπωση εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο Φροντίδα για την εύρυθμη αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού συστήματος την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του, 30 προτάσεις/έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες του Τμήματος Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι υπηρεσίες ή φορείς (εκτός ΝΠ του Δήμου Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 23

24 1 Ωρίμανση δράσεων σε συνεργασία με Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία 2 Εφαρμογή συστήματος διοίκησης μέσω στόχων 3 Εφαρμογή κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ) στις υπηρεσίες του Δήμου 4 Καθιέρωση δεικτών απόδοσης σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής οργάνωσης 5 Εφαρμογή νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 6 Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου πάνω στις δυνατότητες των ΤΠΕ. Εφαρμογή στις υπηρεσίες του Δήμου. 7 Κατάρτιση σε οριζόντια θέματα (management, χρηματοοικονομική διαχείριση, πολιτική ισότητας, κοινωνική πολιτική, διαχείριση προσωπικού κλπ) υπαλλήλων του Δήμου. 8 Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου 9 Περαιτέρω Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων (hot spot) για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους πολίτες 10 Αξιοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ορεστιάδας 11 Εγκατάσταση & διαχείριση ευρυζωνικού δικτύου στην επικράτεια του Δήμου Ορεστιάδας 12 Ψηφιοποίηση των ροών εργασιών διακινούμενων εγγράφων για τη διευκόλυνση του πολίτη 13 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά διεθνή δίκτυα συνεργασίας 14 Προώθηση δικτυώσεων μεταξύ ωφελούμενων πληθυσμών Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Όλες οι υπηρεσίες Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων

25 15 Προμήθεια σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών. 16 Υλοποίηση ή συμμετοχή του Δήμου σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια προγράμματα δράσης για την απασχόληση. 17 Δημιουργία σήμανση θεματικών διαδρομών μονοπατιών 18 Ανάδειξη προώθηση περιπατητικών διαδρομών 19 Συνεργασία με φορείς συλλόγους για την οργάνωση προώθηση δικτύων ανάδειξης θεματικών διαδρομών μονοπατιών. 20 Περαιτέρω ενίσχυσης σχέσεων με τις αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου 21 Σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με πόλεις Βουλγαρίας - Τουρκίας 22 Καταγραφή φορέων που παράγουν πολιτισμό 23 Καταγραφή πολιτιστικών εκδηλώσεων 24 Καταγραφή πολιτιστικής κληρονομιάς 25 Σχεδιασμός εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Όλες οι υπηρεσίες Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας

26 26 Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός εφαρμογή προγραμμάτων πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας 27 Συνεργασία με ΔΙΑΜΜΑΘ για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. 28 Συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς για την εγκατάσταση περαιτέρω συστημάτων ανακύκλωσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου (παλαιά οχήματα, ηλεκτρικές συσκευές, καμένα λάδια, ελαστικά κλπ) 29 Ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού, προγραμματισμός γιορτής ανακύκλωσης με παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 30 Επιροποίηση πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. 31 Καθιέρωση πολιτικής πράσινων προμηθειών στο Δήμο Ορεστιάδας 32 Συνεργασία με ΔΙΑΜΜΑΘ για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης με σκοπό την παραγωγή κομπόστ με παράλληλη καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. 33 Ανάδειξη ημιορεινού όγκου Τριγώνου μέσω της δημιουργίας μονοπατιών - διαδρομών διαφόρων χρήσεων Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Αυτ. Τμήμα προγραμματισμ ού, Ανάπτυξης Πληροφορικής Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Προμηθειών Παροχής Υπηρεσιών Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Σχεδιασμού Παρακολούθησης Προγραμμάτων 26

27 β) Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης Αποτελεσματικότητας γ) Γραφείο Στρατηγικής, Μελετών Διαχείρισης ΤΠΕ δ) Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ Το τμήμα στεγάζεται σε γραφεία στο Δημοτικό Κατάστημα Είναι απολύτως μηχανογραφημένη με υπολογιστές, εκτυπωτές, τοπικό εσωτερικό δίκτυο καθώς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το τμήμα είναι: Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι ειδικότητες τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Το προσωπικό ενημερώνεται συνεχώς με παρακολούθηση προγραμμάτων ενημέρωσης, σεμινάρια κλπ. Πλεονεκτήματα Δυνατότητες - Μεγάλη εμπειρία προσωπικού από την υλοποίηση έργων δράσεων μέσω του Γ ΚΠΣ του ΕΣΠΑ. - Υψηλό επίπεδο μηχανοργάνωσης χρήσης νέων τεχνολογιών - Γρήγορη ανταπόκριση του προσωπικού στις προσκλήσεις έργων δράσεων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. - Άριστο κλίμα συνεργασίας των υπαλλήλων - Άριστη σχέση συνεργασίας προσωπικού με Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. Μειονεκτήματα Προβλήματα Ανάγκες - Ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού με σκοπό τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Ευρίες - Προσκλήσεις μέσω του ΕΣΠΑ για την υποβολή ένταξη δράσεων έργων Περιορισμοί - Δύσκολες πολύ χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων - Δυσκολία πολλές φορές αδυναμία εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών για τις προτεινόμενες δράσεις του Δήμου. - Μεγάλη δυσκολία σε ότι αφορά την έγκριση χρηματοδότηση αναθέσεων εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Τμήμα έχει συμμετοχή, λίγο έως πολύ στα περισσότερα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο. Ικανοποιούνται οι περισσότεροι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Γ.1.9. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δήμος Ορεστιάδας Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ Ορεστιάδα Τηλέφωνο: , , Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Γραφεία του αυτ. τμήματος Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 27

28 Γραφείο άσκησης κοιν. πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων Γραφείο προστασίας & προαγωγής της δημόσιας υγείας Γραφείο παιδείας, δια βίου μάθησης & πολιτισμού. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων οικονομικά αδυνάτων πολιτών σύμφωνα με τις διοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις (άποροι, πλημμυροπαθείς κ.α.). Σχεδιάζει, εισηγείται μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων συμμετέχει σε προγράμματα δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλλινοστούντων, ομογενών, μεταναστών προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Το τμήμα παρέχει κοινωνικοπρονοιακή στήριξη σε άτομα χρείζοντα προστασία λειτουργώντας μονάδα συμβουλευτικής ψυχολογικής κοινωνικής υποστήριξης. Σχεδιάζει, εισηγείται μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα ανδρών γυναικών σε όλους τους τομείς (καταπολέμηση βίας, κοινωνικών στερεοτύπων, κ.α.) αναπτύσσοντας δράσεις για κοινωνική πολιτική συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων). Σχεδιάζει, εισηγείται μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου με τη δημιουργία τοπικού συμβούλιου παραβατικότητας. Χορηγεί βιβλιάρια σε ανασφάλιστους, αστέγους οικονομικά αδυνάτους Χορηγεί επιδόματα σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού με ταυτόχρονη διενέργεια κοινωνικής έρευνας όπου απαιτείται. Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. Προβαίνει στην αναγνώριση διούχων στεγαστικής συνδρομής. Χορηγεί τροποποιεί τις άδειες ίδρυσης λειτουργίας δημοτικών ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών άσκηση εποπτείας σε αυτούς. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων ιδρυμάτων. Λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο προμηθεύει απόρους οικονομικά αδυνάτους. Σχεδιάζει, προγραμματίζει μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ενημερώσεων εμβολιασμών μαθητών, σύμφωνα με τις διοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεργασία για τη διανομή φυλλαδίων πρόληψης ιατρικού περιεχομένου σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Μεριμνά για την εξασφάλιση υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία α/βάθμιας β/βάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη λειτουργία κα άσκηση αρμοδιοτήτων τους. Σχεδιάζει μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων δράσεων για την υποστήριξη μαθητών αλλά για την γενική παιδεία των κατοίκων (βιβλιοθήκες, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, ΚΔΑΠ κ.α.). Καταρτίζει, ενημερώνει μεριμνά για το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης, Σχεδιάζει, εισηγείται μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων δράσεων στον τομέα πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού. 60 περίπου διούχοι 3-5 περιστατικά εβδομαδιαίως 600 περίπου διούχοι 1000 περίπου διούχοι (απροστάτευτα παιδιά, βαριά αναπήρων, κίνησης κ.λ.π.) 5 περιπτώσεις περίπου 6 παιδικοί σταθμοί ιδιωτικού δικαίου 100 οικογένειες περίπου 650 μαθητές 45 σχολικές μονάδες 2 διοικητικοί υπάλληλοι 600 περίπου εκπαιδευόμενοι Α2. Ενέργειες του Αυτοτελούς Τμήματος 28

29 A/A Περιγραφή ενέργειας 1. Κοινωνική Πολιτική (χορήγηση βιβλιαρίων & επιδομάτων) 2. Κοινωνική Πολιτική (χορήγηση αδειών παιδικών σταθμών) 3. Κοινωνική Πολιτική (ψυχολογική στήριξη δημοτών) 4. Κοινωνικό Παντοπωλείο 5. Διενέργεια εμβολιασμών μαθητών 6. Διοικητική υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών & Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 7. Συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (ναρκωτικά, AIDS, παχυσαρκία, διατροφή κ.α.) 8. Ίδρυση & λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. 9. Δράσεις ένταξης αθίγγανων στην κοινωνική ζωή Υπηρεσία υλοποίησης Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων Γραφείο προστασίας & προαγωγής της δημόσιας υγείας Δήμου Ορεστιάδας 1)Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης 2) Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπ/σης 3) Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων σε συνεργασία με το Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Γραφείο παιδείας, δια βίου μάθησης & πολιτισμού. Γραφείο άσκησης κοιν. Πολιτικής & πολιτικών ισότητας των φύλων σε συνεργασία με το Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού το Ιατροκινωνικό Κέντρο του Ν.Π.Δ.Δ. Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Τεχνική Υπηρεσία Δήμου- Γραφείο Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας για την μεταφορά των συνεργείων εμβολιασμών Γραφείο παιδείας, δια βίου μάθησης & πολιτισμού. Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Ιδιωτικοί Παιδικοί Βρεφ/κοί Σταθμοί & πολίτες Δημότες δωρητές & Υπουργείο Υγείας, ΚΕΔΥ, Νοσοκομείο Διδ/χου, Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας Σχολικές Κοινότητες Χρονοπρογραμμα τισμός έως έως έως έως έως έως Σχολεία του Δήμου έως Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης, Πολίτες ΡΟΜΑ έως έως Προϋπολογ ισμός δαπανών ,09 (επιδόματα σε ετήσια βάση) Κ.Α εως , Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Αυτοτελούς Τμήματος, Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) εως : ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 02: επίδομα αιματολογικών νοσημάτων 03: επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης 04: επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 05: επίδομα κίνησης παραπληγικών 06: επίδομα στεγαστικής συνδρομής 07: επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών 08: επίδομα παραπληγικών δημοσίου ,09 29

30 09: επίδομα τυφλότητας 010: επίδομα κωφαλάλων 012: επίδομα απροστάτευτων ανήλικων τέκνων 013: επίδομα ομογενών προσφύγων Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέ τηση Συνεχιζόμ ενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμεν ες υπηρεσίες Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συγκέντρωση επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας, υγείας, παιδείας, επιμόρφωσης, πολιτισμού. Συγκέντρωση επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση ατόμων του Δήμου που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες κλπ.) ιδίως ομάδων με κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών με την χορήγηση βιβλιαρίων σε ανασφάλιστους, άστεγους οικονομικά αδυνάτους Μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών με τις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου σε ανασφάλιστους, άστεγους οικονομικά αδυνάτους Μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών με την χορήγηση επιδομάτων σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες σε τυχόν πληγέντες από φυσικές καταστροφές Άσκηση εποπτείας ελέγχου σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς σε φιλανθρωπικά σωματεία, συλλόγους αιμοδοσίας κ.λ.π. Κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων επι μέρους δράσεων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού προς τους δημότες είτε μέσω των Νομικών Προσώπων του Δήμου είτε μέσω άλλων τοπικών φορέων. Συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτιστικής Πολιτικής. Συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού το Ιατροκονωνικό Κέντρο για δράσεις που αφορούν τους ΡΟΜΑ. Ίδρυση Λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Υποβολή προτάσεων σε εθνικά προγράμματα προγράμματα της Ε.Ε. Υλοποίηση, παρακολούθηση αξιολόγηση της υλοποίησης τους. Γ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δήμος Ορεστιάδας Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Γραφεία του αυτοτελούς Περιγραφή λειτουργίας τμήματος 1. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ερευνά μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ερευνά μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, καθώς τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 5 μελέτες Έλεγχος θεώρηση 250 αποφάσεων των Δ.Σ. 20 αποφάσεων των Γ.Σ. των 4 ΤΟΕΒ. Σε καθημερινή βάση 30

31 2. Γραφείο αδειοδοτήσεων ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Μελετά εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες το περιβάλλον της πόλης την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις διοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα: Τον καθορισμό των χώρων των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές εμποροπανηγύρεις). Τον καθορισμό των χώρων των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων. Τον καθορισμό των προδιαγραφών των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων προϋποθέσεων για την ίδρυση εγκατάσταση καταστημάτων επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον τις λειτουργίες της πόλης. Τον προσδιορισμό των όρων των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα. Τον καθορισμό των ωρών έναρξης λήξης της εργασίας των ναυτεργατών των αρτεργατών. Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων. Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών παραγωγικών αδειών καθώς κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου. Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών επαγγελματιών των λαϊκών αγορών. Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής κλεισίματος των φαρμακείων φαρμακαποθηκών, καθώς τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν διανυκτερεύουν. Παρακολουθεί ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή) Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς μητρώο καταναλωτών Σε καθημερινή βάση 3 μελέτες. Έκδοση 300 βεβαιώσεων για παραχώρηση προς χρήση χρέωση των εκτάσεων Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 31

32 3.Γραφείο Απασχόλησης τουρισμού Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν: Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές Την ίδρυση, λειτουργία εγκατάσταση των καταστημάτων επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς διατάξεις Την ίδρυση λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Την εγκατάσταση λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων παρεμφερών επιχειρήσεων τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων. Την ίδρυση λειτουργίας παιδοτόπων, διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. Τη λειτουργία μουσικών οργάνων. Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. Τα ζωήλατα οχήματα. Την εγκατάσταση χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα. Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά νομικά πρόσωπα, καθώς την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου. Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές. Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών, καθώς τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους την εποπτεία αυτών. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών. Παρακολουθεί ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων επιγραφών εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις πρωτοβουλίες, για την προώθηση διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. Συνολικά 500 άδειες. 80 άδειες ίδρυσης λειτουργίας. 170 άδειες μουσικής. 50 βεβαιώσεις τριμελούς επιτροπής. 150 άδειες λαϊκών αγορών πλανοδίου εμπορίου Έλεγχος σε καθημερινή βάση. 20 σφραγίσεις Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 32

33 Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους την προώθηση ίσων ευριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευρίες απασχόλησης στην περιοχή. Τηρεί μητρώα στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.). Σχεδιάζει εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Μεριμνά για το σχεδιασμό την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός εκτός της χώρας κ.λπ.). Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης /πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. 4. Γραφείο δημοτικών Σφαγείων. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου. Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων. Τηρεί τις διαδικασίες αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών. Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων. Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση A/ A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι υπηρεσίες ή ΝΠ φορείς (εκτός του Δήμου Δήμου) Χρονοπρογραμμ ατισμός Προϋπολο γισμός δαπανών Κ. Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Αυτ. Τμήματος Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεχιζόμεν Εμπλεκόμενε η ή Νέα ς υπηρεσίες Υπηρεσία υλοποίηση ς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 33

34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στοχεύει: Στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες την ταχύτερη καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στην περεταίρω έρευνα μελέτη των θεμάτων που αφορούν την γεωργία την κτηνοτροφία της περιοχής ώστε να δρομολογηθούν έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών αγροτικής παραγωγής. Στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα επηρεάζουν τιε λειτουργίες το περιβάλλον της πόλης. Στο σχεδιασμό δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής, την τουριστική προβολή του Δήμου των παρεχομένων υπηρεσιών. Στην ασφαλή σύμφωνη με τις υγειονομικές διατάξεις λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων. Γ.2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Γ.2.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 815/ ) περιλαμβάνει τους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, τον Αθλητισμό, Κέντρα σίτισης,προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι Ιατροκοινωνικό Κέντρο-Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ ευπαθών ομάδων του δήμου μας. Η δομή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Περιγράφεται συνοπτικά η Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων των διοικητικών ενοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται μέσω του Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Νομικού. Ανάλογη δομή έχει ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών, ο οποίος αποτελεί συνεχές τμήμα του Ετησίου Προγράμματος Δράσης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Σκοπός τους είναι ο προγραμματισμός των δράσεων, αλλά ένα πρόγραμμα για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΝΠΔΔ καταδεικνύοντας τις προτεραιότητες. Έτσι, τόσο η διοίκηση του Κ.Κ.Π.Α.ΑΔ.Ο. όσο ο δημότης, μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, καθώς το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Έτσι, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2014, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η αναπτυξιακή δυνατότητα του ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών εκείνων δεδομένων, που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας,παρά την οικονομική δυσπραγία, το γεγονός ότι συστάθηκε στις αρχές του Β εξαμήνου του 2011 έχει κάνει βήματα που σχετίζονται τόσο με την διοικητική του οργάνωση όσο με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του. Πιο αναλυτικά : Εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» /ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής» για τα έτη Επιλέχθηκε ως φορέας υλοποίησης μετά από κατάθεση πρότασης στον ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ Ευπαθών Κοινωνικών ομάδων για δύο έτη. Λειτούργησαν όλες οι δομές των Παιδικών Σταθμών τόσο όσο αφορά την εκπαίδευση όσο την παροχή υπηρεσιών. Λειτουργία όλων των Κλειστών Γυμναστηρίων (Νέο Κλειστό-Νίκος Σαμαράς. Παλαιό Κλειστό, Κολυμβητηρίου ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου. Έγιναν ενέργειες καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για συνέχιση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Προγραμματίστηκε η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Το Γραφείο Προέδρου, παρέχει διοικητική γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο, μέσω της οργάνωσης της ρύθμισης των συναντήσεων του. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία αλλά τις συναντήσεις του, τηρώντας το αντίστοιχο αρχείο. 34

35 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του γραφείου Προέδρου Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Γραμματειακή Υποστήριξη Προέδρου Προγραμματισμός- ρύθμιση- οργάνωση των συναντήσεων του Προέδρου. Τήρηση διεκπεραίωση αλληλογραφίας του Προέδρου Τήρηση του αρχείου των αποφάσεων Δ.Σ προς χρήση του Προέδρου καθώς κάθε άλλου στοιχείου (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου) Οργάνωση συνεδριάσεων σύμφωνα με το άρθρο του Ν.3463/2006 Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Παραλαβή προώθηση των προς υπογραφή εγγράφων Παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Κ.Κ.Π.Α.Α.ΔΟ. Έκδοση ανακοινώσεων/ ενημερώσεων. Παραλαβή εγγράφων προς δημοσιοποίηση. Έκδοση δελτίων τύπου δημοσίευση στα ΜΜΕ. Παρακολούθηση δημοσιευμάτων έντυπου ηλεκτρονικού υλικού σχετικών με το Δήμο Ορεστιάδας Τήρηση αρχείου όλων των δημοσιευμάτων Οργάνωση συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων. Δακτυλογράφηση αποφάσεων Διοικητικού συμβουλίου Καθημερινά Καθημερινά 1 φορά την εβδομάδα 3 συνεδριάσεις/ μήνα 3 φορές/ μήνα Καθημερινά Καθημερινά Καθημερινά Καθημερινά Όταν κρίνεται απαραίτητο Καθημερινά 1 φορά την εβδομάδα 3 φορές το μήνα 188 αποφάσεις/ έτος Ενημέρωση του αρχείου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 φορές το μήνα Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Γραφείου Πρωτοκόλλου - Αρχείου Τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αρχειοθέτηση εγγράφων αλληλογραφίας, για θέματα προσωπικού υπηρεσίας καθημερινά Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών & Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής Εγκαταστάσεων Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο - Γραφείο Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Το Γραφείο Προϋπολογισμού Λογιστηρίου είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων τη διαχείριση των εσόδων δαπανών του, καθώς την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 35

36 Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Γραφείο Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Σύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. Εισηγήσεις για διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Κατάρτιση αναμορφώσεων τροποποιήσεων προϋπολογισμού. Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων ΝΠΔΔ. Ετήσια δήλωση εισοδήματος ΝΠ. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Εκθέσεις ανάληψης δαπανών. Καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων προς Υπηρεσία Επιτρόπου. Εκκαθάριση δαπανών (έλεγχος νομιμότητας δαπανών, διαδικασίας ανάθεσης) Ενταλματοποίηση παραστατικών. Τήρηση αρχείου (ενταλμάτων, διολογητικών ενταλμάτων, αθεώρητων χρηματικών ενταλμάτων κλπ) Διαχείριση μητρώου παγίων 1 φορά το χρόνο 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 1 φορά / μήνα 1 φορά / χρόνο 1020 ετησίως 600 ετησίως 1 φορά την εβδομάδα καθημερινά καθημερινά Συνεχής παρακολούθηση Κάθε μήνα Παρακολούθηση προϋπολογισμού τροποποιητικές παρεμβάσεις. Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων (ανά τρίμηνο) Τήρηση συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του ΝΠΔΔ (Γενική Αναλυτική Λογιστική) Υποβολή στατιστικών οικονομικών στοιχείων. Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά το μήνα Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά / μήνα Παρακολούθηση μέριμνα για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ. Παρακολούθηση έλεγχος της λογιστικής συμφωνίας των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές άλλους συναλλασσόμενους με το ΝΠΔΔ. Σε συνεργασία με τράπεζες μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθέσιμων του ΝΠΔΔ. Έλεγχος παραστατικών. Υποβολή περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων (βάση του εφαρμοσμένου συστήματος οικονομικής πληροφόρησης) Έκδοση λογιστικών οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το τηρούμενο λογιστικό (πχ. Ισολογισμοί) Παρακολούθηση πιστώσεων Κ.Α προϋπολογισμού. Σύνταξη εισήγηση κατάρτιση Ο.Π.Δ. 1 φορά / μήνα Συνεχής παρακολούθηση Καθημερινά 1 φορά / μήνα 1 το χρόνο Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά το χρόνο Τήρηση ειδικών συστημάτων λογιστικής Οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων Έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 36

37 Αρχείο, ετοιμασία περιοδικών Οικονομικών αναφορών Διαύγεια-Ανάρτηση Διαχείριση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Παρακολούθηση κατάρτιση εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων ΝΠΔΔ. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Γραφείο Μισθοδοσίας Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων μονίμων υπαλλήλων. Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων αιρετών. Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων εργασίας. Έκδοση βεβαιώσεων αμοιβών προσωπικού. Έκδοση εξαμηνιαίων αποδοχών. Έκδοση εκκαθαριστικών για την εφορία. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας. Έλεγχος ενταλματοποίηση πάσης φύσεως αποζημιώσεων υπαλλήλων αιρετών. Έκδοση τριμηνιαίων καταστάσεων με τις εισφορές προσωπικού (ΑΠΔ). Κατάρτιση προϋπολογισμού για τους κωδικούς μισθοδοσίας. Υπηρεσιακό σημείωμα κρατήσεων Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Σύνταξη οριστικής δήλωσης ΦΜΥ. Σύνταξη βεβαιώσεων αποδοχών. 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 2 φορές/ μήνα 1 φορά /έτος 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα μηνιαίως 1 φορά /έτος 2 φορές / μήνα ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 φορά /έτος 1 φορά /έτος Γραφείο Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων Διαχείριση οχημάτων του ΝΠΔΔ (στελέχωση, ασφάλιση). Επισκευή οχημάτων μηχανημάτων. Συντήρηση οχημάτων. Τήρηση αρχείου με τα έγγραφα κάθε οχήματος. Παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων του ΝΠΔΔ, της κατανάλωσης καυσίμων της ανάγκης περιοδικής προληπτικής συντήρησης. Καθημερινά Όποτε απαιτείται Όποτε απαιτείται Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 37

38 Ενημέρωση έκδοση δελτίων κίνησης διαταγών πορείας οχημάτων μηχανημάτων. Καθημερινά ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργούν οκτώ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί συγκεκριμένα τέσσερις στην πόλη της Ορεστιάδας, ένα στην Βύσσα, Ρίζια, Κυπρίνο, Δία. Λειτουργούν από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Στους οκτώ αυτούς Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς φοιτούν περίπου190 παιδιά ηλικίας 2,5 έως πέντε χρονών από τα οποία τα 95 νήπια φιλοξενούνται μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής » Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν κύριους χώρους αγωγής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχους: να παρέχουν προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα ( με σεβασμό στα διώματα του παιδιού. Να αμβλύνουν όσο είναι δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν οφείλονται σε σωματική η νοητική μειονεξία, είτε σε πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς οικονομικούς λόγους. Να βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα νοητικά, σωματικά συναισθηματικά. Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς. Πόροι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αποτελούν: η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο, η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, τα τροφεία η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Γραφείο Διοικητικής & Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής 230 Αιτήσεις εγγραφής νηπίων Γραμματειακής Υποστήριξης επανεγγραφής νηπίων, τήρηση 190 Αιτήσεις έγιναν δεκτές Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών των σχετικών αρχείων. 10 Αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές λόγω μη συμπλήρωσης των κριτηρίων Μηνιαίο Πρόγραμμα σίτισης νηπίων 1 φορά το μήνα Έλεγχος τήρησης οικονομικών 1 φορά το μήνα υποχρεώσεων γονέων-ενημέρωση Ενημέρωση των πολιτών σε Όταν κρίνεται απαραίτητο περιπτώσεις διαφόρων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των παιδικών σταθμών 1 φορά το χρόνο ( όταν ζητηθεί Έκδοση βεβαιώσεων φιλοξενίας μετά από αίτηση του γονέα) παιδιών Ενημέρωση αρχείων καθημερινά Επίσκεψη στους Παιδικούς Σταθμούς για την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας τους συνεργασία με τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών Επίβλεψη συντήρησης των Παιδικών Σταθμών(αναγομώσεις πυροσβεστήρων. υδραυλικές εγκαταστάσεις, απεντομώσεις, καθαριότητα επίπλων σκευών, υγειονομικοί έλεγχοι) Οργάνωση του ανθρωπίνου δυναμικού των Παιδικών Σταθμών μετακινήσεις, άδειες προσωπικού κ.τ.λ.) Προγραμματισμός για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών (παιχνίδια εσωτερικού εξωτερικού χώρου, φαρμακευτικό υλικό, είδη εστίασης, επίπλων κ.τ.λ.) Κατάθεση πρότασης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής ένταξη 95 νηπίων σε 8 Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας Συνοδευτικά έντυπα νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής 1 φορά το μήνα όταν κρίνεται απαραίτητο Όταν κρίνεται απαραίτητο Όταν κρίνεται απαραίτητο Όταν κρίνεται απαραίτητο 1 φορά το έτος 1 φορά το μήνα 38

39 Επαγγελματικής Ζωής Διοργάνωση συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 2 φορές το έτος ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Στο δήμο μας υπό την εποπτεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. λειτουργούν 15 ΚΑΠΗ όπου παρέχονται υπηρεσίες για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Το ΚΑΠΗ, με τις δράσεις του συμβάλλει στην διαφώτιση στην συνεργασία του ευρύτερου κοινού των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Αναλυτικότερα στα προστατευμένα από το Κέντρο άτομα παρέχονται υπηρεσίες: 1) Νοσηλευτική φροντίδα 2) Οργανωμένη ψυχαγωγία με εκδρομές, 3) πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορούς. 5) Στις αίθουσες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά είναι ένας χώρος στον οποίο βρίσκουν συντροφιά απασχόληση τα μέλη του. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Γραφείο Διοικητικής Ανανέωση καρτών μελών των το χρόνο Γραμματειακής Υποστήριξης Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Κ.Α.Π.Η. Συμμετοχή στις δραστηριότητες των 700 μέλη Ηλικιωμένων Ορεστιάδας Κ.Α.Π.Η. (γιορτές, ενημερωτικές συναντήσεις, εκδρομές, εθελοντικές δράσεις κ.λ.π.) Οργάνωση λουτροθεραπειών 2 το έτος/ 120 μέλη Διοργάνωση εκδηλώσεων 4 το έτος Νοσηλευτική φροντίδα (εξέταση Α.Π, 15 την ημέρα ανά αίθουσα μέτρηση σακχάρου, μέτρηση βάρους κ.λ.π) Διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων σε συνεργασία με παρόχους φαρμακευτικών ειδών 1 το έτος Γραφείο συσσιτίου Στο Δήμο μας λειτουργούν πέντε κέντρα σίτισης που φροντίζουν διανέμουν κατ οίκον το συσσίτιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης Ηλικίας απόρων δημοτών του Δήμου Ορεστιάδας. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας 25 το μήνα Γραφείο συσσιτίου από Κοινωνική Λειτουργό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία εισηγείται την ένταξη στο πρόγραμμα σίτισης. Πρόγραμμα φαγητού σίτισης 1 φορά το μήνα Παραγγελίες υλικών 1 φορά την εβδομάδα Σίτιση 410 ηλικιωμένων Καθημερινά Σίτιση 15 ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθημερινά Γραφείο Προγραμμάτων για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού Τα προγράμματα αυτά ο δήμος μας τα υλοποιεί από την αρχή της θεσμοθέτησής τους με στόχο την οργανωμένη συστηματική φροντίδα των ηλικιωμένων παρέχοντας: κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρονοσηλευτική φροντίδα, υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν 480 άτομα το χρόνο ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Για την Τρίτη Ηλικία 1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Βάλτου» (Δομή 1). 2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κυπρίνου» (Δομή 2) 3. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Βύσσας» (Δομή 3) 4. Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Τριγώνου» (Δομή 4) 39

40 Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Εξυπηρέτηση ωφελουμένων 45 άτομα την εβδομάδα Κοινωνική έρευνα για ένταξη στο 4 άτομα μηνιαίως πρόγραμμα στο πρόγραμμα σίτισης Κοινωνική υποστηρικτική εργασία 45 άτομα την βδομάδα Διαμεσολάβηση σε δημόσιες 5-6 άτομα την εβδομάδα υπηρεσίες Βοήθεια στο σπίτι Βάλτου Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 φορά την εβδομάδα Νοσηλευτική φροντίδα Παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα σε 45 άτομα την εβδομάδα σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό(ενεσοθεραπεία, αλλαγή τραυμάτων, συνταγογράφηση, έλεγχος φαρμάκων) Οικιακή φροντίδα Παρέχεται οικιακή φροντίδα σε 9 άτομα την εβδομάδα (αγορά προϊόντα πρώτης ανάγκης, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ ΔΕΗ, καθαριότητα) Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Εξυπηρέτηση ωφελουμένων 60 άτομα την εβδομάδα Κοινωνική έρευνα για ένταξη στο 4 άτομα μηνιαίως πρόγραμμα στο πρόγραμμα σίτισης Βοήθεια στο σπίτι Κυπρίνου Κοινωνική υποστηρικτική εργασία 60 άτομα την βδομάδα Διαμεσολάβηση σε δημόσιες 5 άτομα την εβδομάδα υπηρεσίες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 φορά την εβδομάδα Νοσηλευτική φροντίδα Παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα σε 65 άτομα την εβδομάδα σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό(ενεσοθεραπεία, αλλαγή τραυμάτων, συνταγογράφηση, έλεγχος φαρμάκων) Οικιακή φροντίδα Παρέχεται οικιακή φροντίδα σε 6 άτομα την εβδομάδα (αγορά προϊόντα πρώτης ανάγκης, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ ΔΕΗ, καθαριότητα) Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Εξυπηρετούμενοι 106 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 φορά την εβδομάδα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π. 53 ωφελούμενοι την εβδομάδα, ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεχγος λήψης φαρμάκων) Οικογενειακή βοήθεια (καθαριότητα 20 ωφελούμενοι την εβδομάδα Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Βύσσας οικίας, ψώνια, εξόφληση λογαριασμών κ.τ.λ.) Εξυπηρετούμενοι 106 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 φορά την εβδομάδα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεχγος λήψης φαρμάκων) 53 ωφελούμενοι την εβδομάδα Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Εξυπηρετούμενοι 85 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 φορά την εβδομάδα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π. 35 ωφελούμενοι την εβδομάδα, ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεγχος λήψης φαρμάκων) Οικογενειακή βοήθεια (καθαριότητα 10 ωφελούμενοι την εβδομάδα Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι οικίας, ψώνια, εξόφληση Τριγώνου λογαριασμών κ.τ.λ.) 40

41 Εξυπηρετούμενοι Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεγχος λήψης φαρμάκων) 85 μηνιαίως 1 φορά την εβδομάδα 35 ωφελούμενοι την εβδομάδα Για ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας-Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ& Ευπαθών Ομάδων Στο Δήμο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα εντός του αστικού ιστού της πόλης υπάρχουν δύο περιοχές: Σαγήνης Κλεισσούς, που υπάρχουν οι καταυλισμοί των Ρομά. Καθώς επίσης στο χωριό Χειμώνιο υπάρχουν Ρομά που αποτελούν έναν καταυλισμό. Συνεπώς στην εξυπηρέτηση του ΙΑΚ του Δ. Ορεστιάδας υπάρχουν συνολικά τρείς οικισμοί-καταυλισμοί. Το σύνολο των ατόμων που διαβιούν σε αυτούς είναι 851. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα Εξυπηρετούμενοι 851 άτομα Εξυπηρέτηση ωφελουμένων στο το μήνα Κέντρο Επισκέψεις κατ οίκον την εβδομάδα Ψυχολογική υποστήριξη περιστατικά την εβδομάδα Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας- Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ& Ευπαθών Ομάδων Διαμεσολάβηση για ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ( πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας) Διαμεσολάβηση για ένταξη σε πρόγραμμα εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ορεστιάδας Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Σχολική βία» Διαμεσολάβηση για φοίτηση σε σχολείο δεύτερης ευρίας Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ οργάνωση για μικροβιολογικές εξετάσεις για έλεγχο επιτήρηση της πολιομυελίτιδας Προγραμματισμός για εμβολιασμό των παιδιών Σίτιση παιδιών Συνεργασία με την Εισαγγελία Ορεστιάδας για περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων Ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δύο έτη 30 ωφελούμενοι από τους οποίους εντάχθηκαν όλοι Έγινε διαμεσολάβηση για 10 ωφελουμένους από τους οποίους αποδέχτηκαν την θέση οι 5 1 το έτος 15 ενήλικες ωφελούμενοι 50 ανήλικοι 12 παιδιά 15 παιδιά Όποτε κρίνεται απαραίτητο 80 ωφελούμενοι Τμήμα Αθλητισμού Το Τμήμα Αθλητισμού είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς, πραγματοποίηση δράσεων άθλησης για όλους σε όλο τον Δήμο για όλες τις ηλικίες κοινωνικές ομάδες, υποστήριξη της δράσης των αθλητικών σωματείων του Δήμου την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού η ενίσχυση της ενασχόλησης της νεολαίας με αυτόν. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα 1 φορά το έτος Εισήγηση για προμήθεια αθλητικού υλικού Πρόγραμμα εργασίας 1 φορά το μήνα απασχολούμενων στις αθλητικές εγκαταστάσεις Πρόγραμμα διάθεσης αθλητικών 1 φορά το χρόνο εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους Γραφείο Αθλητισμού Καθαριότητα των αθλητικών καθημερινά εγκαταστάσεων Συντήρηση του μηχανολογικού 1 φορά το μήνα εξοπλισμού (αθλητικά όργανα) των λοιπών μηχανημάτων που υπάρχουν σ αυτές. Υποστήριξη για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με 14 αθλητικές εκδηλώσεις το χρόνο συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, υπουργεία λοιπούς φορείς. Εισήγηση για προμήθεια αθλητικού 1 φορά το έτος 41

42 υλικού A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες του Νομικού Προσώπου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Νομικού Προσώπου ΕΣΟΔΑ Τακτικά έσοδα ,72 Έκτακτα έσοδα ,51 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,06 Εισπράξεις από δάνεια απαιτήσεις από ΠΟΕ 0,00 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου Τρίτων ,00 Χρηματικό υπόλοιπο ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,86 ΕΞΟΔΑ ,30 Επενδύσεις ,00 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις Προβλέψεις ,89 Αποθεματικό ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,86 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από τη λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Κ.Κ.Π.Α.Α.ΔΟ. κύριοι στόχοι για το 2014 είναι : Η διατήρηση ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών υπηρεσιών του. Φροντίδα Κοινωνική Μέριμνα για την Τρίτη ηλικία, τα παιδί, δημότες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συνέχιση βελτίωση της σωστής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Συντήρηση βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Συντήρηση επισκευή κτιρίων εγκαταστάσεων διοδοσίας του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 42

43 Γ.2.2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τμήμα του Νομικού προσώπου Α1. Λειτουργίες του Νομικού Προσώπου Περιγραφή λειτουργίας Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης είναι η καταγραφή των γεγονότων του Νομού Έβρου η προβολή τους για ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας. Είναι μέσο που εκφράζει την κοινωνία της περιοχής, Παρουσιάζει την οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, αθλητική δραστηριότητά της πόλης της περιφέρειας γενικότερα, με έμφαση στο Βόρειο Έβρο. Αναδεικνύει την ιστορική ειδική μνήμη, την πολιτιστική περιβαλλοντική φυσιογνωμία της περιοχής. Προβάλλει τις πρωτοβουλίες των κατοίκων γνωστοποιεί τα προβλήματα με στόχο την επίλυσή τους. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 1 δελτίο ειδήσεων/ημέρα A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Αναβάθμιση συντήρηση αναμεταδοτών ραδιοφώνου τηλεόρασης Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας Α2. Ενέργειες του Νομικού Προσώπου Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι υπηρεσίες ή ΝΠ του φορείς (εκτός Δήμου Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Νομικού Προσώπου ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΠΑΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Κ.Α Δ.Ο.Υ., ΦΠΑ Φ.Μ.Υ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ο.Τ.Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 500 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SERVICE 2 AYTOKINHTΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α.Ε.Π.Ι. (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ DVD (ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΛΠ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΒΙΝΤΕΟ DVD) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 43

44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναλύοντας τα δεδομένα της υπηρεσίας, έχουμε: Πλεονεκτήματα Δυνατότητες - Μεγάλη εμπειρία υπάρχοντος προσωπικού Μειονεκτήματα Προβλήματα Ανάγκες - Μεγάλη έλλειψη προσωπικού - Αδυναμία προβολής ανάπτυξης περισσοτέρων δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης προσωπικού - Αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων (θεσμικών, οργανωτικών, στελέχωσης κλπ) για την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. - Μη τήρηση της προβλεπόμενης οργάνωσης σύμφωνα με τον ΟΕΥ. Ευρίες - Συνεργασία με γειτονικούς δήμους εσωτερικού εξωτερικού - Δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα. Περιορισμοί - Δύσκολη οικονομική συγκυρία - Ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για τη λειτουργία της επιχείρησης την διεύρυνση σε άλλους τομείς. - Δυσκολία πρόσληψης προσωπικού - Μη αξιοποίηση των εθνικών ευρωπαϊκών κονδυλίων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης είναι η καταγραφή των γεγονότων του Νομού Έβρου η προβολή τους για ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας. Παρουσιάζει την οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, αθλητική δραστηριότητά της πόλης της περιφέρειας γενικότερα, με έμφαση στο Βόρειο Έβρο. Αναδεικνύει την ιστορική ειδική μνήμη, την πολιτιστική περιβαλλοντική φυσιογνωμία της περιοχής. Προβάλλει τις πρωτοβουλίες των κατοίκων γνωστοποιεί τα προβλήματα με στόχο την επίλυσή τους. Έτσι εξυπηρετεί τους στόχους του μέτρου 4.4.2: Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας συμμετοχής των τοπικών φορέων των πολιτών. Γ.2.3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΕΥΑΟ) Δήμος Ορεστιάδας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) Τμήμα του Νομικού προσώπου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΕΥΑΟ) Α1. Λειτουργίες του Νομικού Προσώπου Περιγραφή λειτουργίας - Παροχή τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, - Διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου του δικτύου ομβρίων, - Διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού, - Αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα δίκτυα. Α2. Ενέργειες του Νομικού Προσώπου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Επιχειρησιακό Όραμα Μία Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης, με ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, λιτές συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, έχει ως στόχο να μπορεί από μόνη της, αλλά σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης & αποχέτευσης της περιοχής ευθύνης της να είναι ικανή στο να εκπληρώνει την αποστολή της οικονομικότερα, με διαφάνεια, αλλά με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των καταναλωτών. Κριτήριο προϋπόθεση κάθε ενέργειας είναι ο σεβασμός η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία η βιώσιμη χρήση του ύδατος. Αποστολή - Σκοπός Η Αποστολή της Επιχείρησης οριοθετείται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 τις τροποποιήσεις αυτού. Κατευθυντήριες Αρχές Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της αξίας για την τοπική κοινωνία οικονομία 44

45 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς με σκοπό την κινητοποίηση τοπικών πόρων & δυνατοτήτων & την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών για βιώσιμη χρήση του ύδατος Κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης μιας νέας κουλτούρας για το νερό Ανταπόκριση στις ανάγκες στα αιτήματα των πολιτών Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Διαφάνεια χρηστή οικονομική διαχείριση Ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων χωρίς διακρίσεις Έρευνα Ανάπτυξη νέων προϊόντων υπηρεσιών Μέχρι σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. έχει ως αντικείμενο την ύδρευση αποχέτευση. Σε μια προσπάθεια εξειδίκευσης των Υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης με νέες δραστηριότητες κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση ενδεχόμενης διεύρυνσης του αντικειμένου στην επαναχρησιμοποίηση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας. Επιβάλλεται η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας βιωσιμότητας για το παραπάνω. Καταναλωτές Κοινωνία Η επικοινωνία με τον καταναλωτή, η εξυπηρέτηση η δημιουργία αμφίδρομης σχέσης επιβάλλεται να ενισχυθούν. Το ίδιο ισχύει για την εικόνα το προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. προς την κοινωνία. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Με δεδομένο το Όραμα, την Αποστολή τις κατευθυντήριες αρχές της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, όπως διατυπώθηκαν στην Ενότητα Ι, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Επιχείρησης βασίζεται σε τρεις Τομείς (πυλώνες) αναπαρίσταται ως προς τη γενική του μορφή από τα ακόλουθα σχήματα: Στοχοθέτηση Τομέων Ακολουθεί η οριοθέτηση των στόχων της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. για κάθε Τομέα για το επόμενο διάστημα. Ύδρευση Στον Τομέα της Ύδρευσης τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 45

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.08.2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10079 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση:Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απασχολούμενο προσωπικό Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας Ζωή στην πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας Ζωή στην πόλη της Ορεστιάδας Δίνοντας Ζωή στην πόλη της Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης Δήμαρχος Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 4 η 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω 25-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 32884 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.1573 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 89, 91 του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Σκύδρα 28-02-2017 Αρ.πρωτ.: 2474 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 67/2017 Η Δήμαρχος Σκύδρας Έχοντας υπόψη: 1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα