World Radiocommunications Conference 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "World Radiocommunications Conference 2012"

Transcript

1 World Radiocommunications Conference 2012 Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων Αθήνα, Απρίλιος 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

2 Εισαγωγή Η Παγκόσµια ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication Conference - WRC) του 2012 έλαβε χώρα στη Γενεύη της Ελβετίας, µεταξύ 24/1/2012 και 17/2/2012. Γενικά, η ιάσκεψη πραγµατοποιείται κάθε 3 έως 5 χρόνια και είναι ο κύριος µηχανισµός για την επεξεργασία και αναµόρφωση των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών, της ιεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union ITU). Οι Κανονισµοί Ραδιοεπικοινωνιών είναι η διεθνής συνθήκη που καθορίζει τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα. Η αµέσως προηγούµενη διάσκεψη έγινε το 2007 (WRC-07), ενώ οι επόµενες είναι προγραµµατισµένες για το 2015 και το Οι τροποποιήσεις των κανονισµών γίνονται µε βάση την Ηµερήσια ιάταξη (Agenda) που καθορίζεται στην αµέσως προηγούµενη διάσκεψη. Σύµφωνα µε το καταστατικό της ITU, στην Παγκόσµια ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών µπορούν να τροποποιούνται οι Κανονισµοί Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και οι εκχωρήσεις συχνοτήτων και τα σχέδια απονοµής συχνοτήτων, να δίνονται κατευθύνσεις στο Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών της ΙΤU και στο Συµβούλιο Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Regulations Board RRB) της ITU και να διατυπώνονται ερωτήµατα προς τη Σύνοδο Ραδιοεπικοινωνιών (Radiocommunication Assembly - RA) για την προετοιµασία των επόµενων διασκέψεων. Αν και δεν υπάρχει σχετική νοµική υποχρέωση, συνήθως τα αποτελέσµατα µιας Παγκόσµιας ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών επικυρώνονται και ενσωµατώνονται στις εθνικές νοµοθεσίες των χωρών. [2]

3 Ανάλυση πεπραγμένων ανά θέμα της Η.Δ. Α.Ι.#1.1 (W G 6B) To consider and take appropriate action on requests from administrations to delete their country footnotes or to have their country name deleted from footnotes, if no longer required, taking into account Res. 26 (Rev.WRC 07) Στα πλαίσια των εργασιών που έλαβαν χώρα επί του θέµατος αυτού, συζητήθηκαν περί τις 270 προτάσεις και αποφασίστηκαν τελικά τροποποιήσεις σε 122 υποσηµειώσεις που περιέχονται στο Άρθρο 5 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών. Παραµένει η υποσηµείωση 5.315, όπου αναφέρεται ότι η ζώνη συχνοτήτων MHz στην Ελλάδα εκχωρείται, σε πρωτεύουσα βάση, στην υπηρεσία ευρυεκποµπής (η Ιταλία και η Τυνησία διαγράφηκαν από την υποσηµείωση). Α.Ι.#1.2 (WG 6A) Taking into account the ITU-R studies carried out in accordance with Res. 951 (Rev.WRC 07), to take appropriate action with a view to enhancing the international regulatory framework. Για το θέµα της σύγκλισης των σταθερών και κινητών επίγειων υπηρεσιών αποφασίστηκε να µη γίνει καµιά τροποποίηση στους τόµους Ι και ΙΙ των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών (ειδικά σε ό,τι αφορά τους ορισµούς των σταθµών και των υπηρεσιών, που περιλαµβάνονται στο Άρθρο 1), ενώ συµφωνήθηκε η έκδοση ενός νέου ψηφίσµατος µε το οποίο υποστηρίζεται να συνεχιστούν οι µελέτες της ITU-R για την αναθεώρηση των ορισµών σχετικά µε τη σταθερή υπηρεσία, τους σταθερούς σταθµούς και τους κινητούς σταθµούς. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών θα συµπεριληφθούν στην αναφορά του ιευθυντή του Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών προς την WRC-15, η οποία και θα κληθεί να τις αποδεχθεί ή να τις απορρίψει. Σχετικά µε τις Γενικές Εκχωρήσεις (General allocation issues) συµφωνήθηκε η αναθεώρηση του ψηφίσµατος 34 της WRC-95, σχετικά µε τις αρχές βάση των οποίων γίνονται οι εκχωρήσεις των ζωνών συχνοτήτων. Για τη σύγκλιση δορυφορικών υπηρεσιών, συµφωνήθηκε να µη γίνει καµιά αλλαγή, ενώ αποφασίστηκε και η κατάργηση του ψηφίσµατος 951. Α.Ι.#1.3 (WG 4B) To consider spectrum requirements and possible regulatory actions, including allocations, in order to support the safe operation of unmanned aircraft systems (UAS), based on the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 421 (WRC 07). Στα πλαίσια των συζητήσεων για το θέµα αυτό, εξετάστηκαν ξεχωριστά τα επίγεια [3]

4 και δορυφορικά τµήµατα των συστηµάτων: Συµφωνήθηκε µια νέα εκχώρηση στην κινητή αεροναυτική υπηρεσία (Aeronautical mobile (R) service) στη ζώνη MHz, για αποκλειστική χρήση από συστήµατα µη-επανδρωµένων αεροσκαφών (unmanned aircraft systems - UAS). Σχετικά µε το δορυφορικό τµήµα, προτάθηκε η χρήση συγκεκριµένων ζωνών συχνοτήτων που έχουν αποδοθεί στην σταθερή-δορυφορική υπηρεσία (FSS) για τον αποµακρυσµένο έλεγχο των αεροσκαφών. Όµως, δεδοµένου ότι δεν έχει µελετηθεί ακόµα η συµβατότητα µε επίγειες υπηρεσίες, αποφασίστηκε να ανατεθεί ένα νέο θέµα στη WRC-15, µε αντικείµενο τη διερεύνηση πιθανής χρήσης ζωνών συχνοτήτων που έχουν αποδοθεί στην FSS, για χρήση από UAS. Α.Ι.#1.4 (WG 4B) to consider, based on the results of ITU-R studies, any further regulatory measures to facilitate introduction of new aeronautical mobile (R) service (AM(R)S) systems in the bands MHz, MHz and MHz in accordance with Res. 413 (Rev.WRC 07), Res. 417 (WRC 07) and Res. 420 (WRC 07). Το ψήφισµα 413 τροποποιήθηκε ώστε να συµπεριλάβει τα αποτελέσµατα των µελετών που είναι σε εξέλιξη, σχετικά µε τις παρεµβολές συστηµάτων ψηφιακής ευρυεκποµπής ήχου στα συστήµατα AM(R)S. Προστέθηκε η υποσηµείωση 5.327Α όπου επισηµαίνεται ότι η ζώνη MHz µπορεί να χρησιµοποιείται από την αεροναυτική κινητή (R) υπηρεσία, µόνο για συστήµατα σύµφωνα µε τα διεθνή αεροναυτικά πρότυπα. Η χρήση της ζώνης αυτής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ψήφισµα 417, όπως τροποποιήθηκε από την WRC-12 (στην τροποποιηµένη έκδοση γίνεται αναφορά στην ITU-R Rec. Μ.2014). Το ψήφισµα 420 δεν τροποποιήθηκε, ως αποτέλεσµα συνολικής λύσης των θεµάτων 1.3, 1.4 και 1.21 (βλ. A.I.#1.3). Α.Ι.#1.5 (WG 5C) to consider worldwide/regional harmonization of spectrum for electronic news gathering (ENG), taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 954 (WRC 07). Το ψήφισµα 954 (WRC-07) καταργήθηκε, ενώ πολλές χώρες (42 από την Περιοχή 1) ζήτησαν να προστεθούν στην υποσηµείωση 5.296, όπου αναφέρεται ότι η ζώνη συχνοτήτων ΜΗz εκχωρείται, σε δευτερεύουσα βάση, σε επίγειες κινητές υπηρεσίες, υποστηρικτικές των υπηρεσιών ευρυεκποµπής (υπονοείται ENG). Η χρήση της εν λόγω ζώνης συχνοτήτων από τις υπηρεσίες αυτές, δε θα πρέπει να προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές σε υφιστάµενες ή µελλοντικές υπηρεσίες. [4]

5 Α.Ι.#1.6 (WG 5A) to review No of the Radio Regulations in order to update the spectrum use by the passive services between 275GHz and 3000GHz, in accordance with Res. 950 (Rev.WRC 07), and to consider possible procedures for free-space optical-links, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 955 (WRC 07). Συµφωνήθηκε να γίνουν τροποποιήσεις στην υποσηµείωση των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών, ώστε να αναγνωρίζονται παθητικές υπηρεσίες σε συχνότητες έως 3000GHz. Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων GHz από παθητικές υπηρεσίες, δεν αποκλείει τη χρήση και από ενεργητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, αν κάποια χώρα προτίθεται να χρησιµοποιήσει τη ζώνη GHz για ενεργητικές υπηρεσίες, οφείλει να λάβει όλα τα µέτρα ώστε να προστατεύσει τις παθητικές υπηρεσίες από επιζήµιες παρεµβολές. Επίσης, τα ψηφίσµατα 950 και 955 καταργήθηκαν. Α.Ι.#1.7 (WG 4B) to consider the results of ITU-R studies in accordance with Res. 222 (Rev.WRC 07) in order to ensure long-term spectrum availability and access to spectrum necessary to meet requirements for the aeronautical mobilesatellite (R) service, and to take appropriate action on this subject, while retaining unchanged the generic allocation to the mobile-satellite service in the bands MHz and MHz Συµφωνήθηκε µια συµβιβαστική πρόταση τροποποίησης του ψηφίσµατος 222, η προσθήκη σχετικού παραρτήµατος σε αυτή και η έκδοση ενός νέου ψηφίσµατος, χωρίς τροποποίηση των Άρθρων 5 και 9 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών (ούτε της υποσηµείωσης 5.357Α). Το νέο ψήφισµα, οι τροποποιήσεις και το νέο παράρτηµα του ψηφίσµατος 222, αφορούν στον καθορισµό των διαδικασιών συντονισµού µεταξύ δικτύων/συστηµάτων των υπηρεσιών MSS και AMS(R)S εντός των ζωνών MHz (space-to-earth) και MHz (earth-tospace). Στην περίπτωση που µια χώρα κρίνει ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συντονισµού δεν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της σε φάσµα, σύµφωνα µε την υποσηµείωση 5.357Α, η χώρα που έκανε την ανακοίνωση εκχώρησης ενηµερώνει τον ιευθυντή του Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών ότι η διαδικασία πρόκειται να επαναληφθεί. [5]

6 Α.Ι.#1.8 (WG 5C) to consider the progress of ITU-R studies concerning the technical and regulatory issues relative to the fixed service in the bands between 71GHz and 238GHz, taking into account Res. 731 (WRC 2000) and Res. 732 (WRC 2000). Για το θέµα αυτό διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων µεταξύ χωρών της CEPT και της Κίνας και αντίθεση µε τις θέσεις APT, ARAB, ATU και CITEL. Κατά συνέπεια επιδιώχθηκε και επετεύχθει συµβιβαστική λύση που συνίσταται στα εξής: α) Τροποποιούνται το Άρθρο 5 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών και το ψήφισµα 750 (WRC-07) ώστε να συµπεριληφθούν οι συστάσεις για τα όρια ισχύος των ανεπιθύµητων εκποµπών σταθερής υπηρεσίας στις ζώνες 81-86GHz και 92-94GHz, ώστε να διασφαλίζεται συµβατότητα µε την υπηρεσία EESS στη ζώνη 86-92GHz, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των σχετικών µελετών, που περιέχονται στην αναφορά ITU-R F Επίσης, προστίθεται µια υποσηµείωση για όσες χώρες επιθυµούν να καθορίσουν διαφορετικά όρια. β) Τροποποιούνται τα ψηφίσµατα 731 και 732 (WRC-00) που καθορίζουν το πλαίσιο για τη συνέχιση των µελετών σχετικά µε τις απαιτήσεις των ενεργών υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων σταθερών υπηρεσιών) σε συχνότητες µεγαλύτερες των 71GHz. Α.Ι.#1.9 (WG 4C) to revise frequencies and channeling arrangements of Appendix 17 to the Radio Regulations, in accordance with Res. 351 (Rev.WRC 07), in order to implement new digital technologies for the maritime mobile service Συµφωνήθηκε µια τροποποιηµένη έκδοση του προσαρτήµατος 17, το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1/1/2017 (2 χρόνια αργότερα από ότι προέβλεπαν οι κοινές ευρωπαϊκές προτάσεις). Κάθε νέο σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει στις υπό απελευθέρωση ζώνες συχνοτήτων, µε την προϋπόθεση µή-πρόκλησης παρεµβολών. Συνθήκες πρόκλησης παρεµβολών ίσως υπάρχουν σε συγκεκριµένα µόνο µέρη της Γης. Α.Ι.#1.10 (WG 4C) to examine the frequency allocation requirements with regard to operation of safety systems for ships and ports and associated regulatory provisions, in accordance with Res. 357 (Rev.WRC 07). Σχηµατίστηκε πίνακας εκχωρήσεων για τα κανάλια AIS 1 και AIS 2, µε διαφορετικές εκχωρήσεις ανά περιοχή και µε βάση τις κατά τόπους συµφωνηµένες συχνότητες. Στην Περιοχή 1 τα κανάλια 75 και 76 εκχωρούνται σε πρωτεύουσα βάση στην [6]

7 Κινητή- ορυφορική Υπηρεσία (MSS Earth-to-Space) για την εκποµπή µηνυµάτων AIS 27 από πλοία, ενώ στην Περιοχή 3 η εκχώρηση γίνεται σε δευτερεύουσα βάση. Επίσης, συµφωνήθηκε αποκλειστική χρήση της ζώνης kHz, σε παγκόσµια κλίµακα, για την κινητή υπηρεσία πλοίων (maritime mobile service) για εκποµπή µηνυµάτων ασφάλειας και κινδύνου. Τέλος, αποφασίστηκε από 1/1/2017 η χρήση ενός διαύλου για µελλοντικές υπηρεσίες ασφάλειας, µε διαφορετικό εύρος σε κάθε περιοχή. που προσδιορίζεται στο παράρτηµα 18. Τα ψηφίσµατα 357 και 342 καταργούνται. Α.Ι.#1.11 (WG 5A) to consider a primary allocation to the space research service (Earth-to-space) within the band GHz, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 753 (WRC 07). Αποφασίστηκε να συµπεριληφθεί στο Άρθρο 5 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών η εκχώρηση, σε πρωτεύουσα βάση, µιας ζώνης συχνοτήτων εντός της ζώνης GHz, για χρήση από την Υπηρεσία ιαστηµικής Έρευνας (Space Research Service Earth-to-Space) και η προσθήκη υποσηµείωσης (5.Α111) όπου θα καθορίζεται ελάχιστη απόσταση 54km των σταθµών εδάφους αυτής της υπηρεσίας από τις συνοριακές γραµµές µε γειτονικά κράτη, ώστε να προστατεύονται υφιστάµενες και µελλοντικές σταθερές και κινητές υπηρεσίες. Επιπλέον, η ζώνη GHz συµπεριλαµβάνεται στο Άρθρο 21.Το ψήφισµα 753 καταργήθηκε. Α.Ι.#1.12 (WG 5A) to protect the primary services in the band 37-38GHz from interference resulting from aeronautical mobile service operations, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 754 (WRC 07). Η CITEL αποδέχθηκε την πρόταση των υπολοίπων κρατών για περιορισµό της εκχώρησης της ζώνης 37-38GHz για κινητή υπηρεσίας ξηράς και θαλάσσης, αποκλείοντας τη χρήση από αεροπλάνα. Η θέση αυτή, που περιλαµβανόταν στις κοινές ευρωπαϊκές προτάσεις, έγινε αποδεκτή από την ολοµέλεια. Α.Ι.#1.13 (WG 5B) to consider the results of ITU-R studies in accordance with Res. 551 (WRC 07) and decide on the spectrum usage of the GHz band for the broadcasting-satellite service and the associated feeder-link bands in Regions 1 and 3 Αποφασίστηκε (υποσηµείωση 5.C113) ότι η χρήση της ζώνης GHz πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο ψήφισµα COM5/4 (WRC-12) όπου καθορίζεται φασµατική «µάσκα» ισχύος για τη διευκόλυνση των διαδικασιών συντονισµού κι επιπλέον καθορίζονται πρόσθετα µέτρα για τη διευκόλυνση χρήσης της ζώνης GHz από χώρες που δεν διαθέτουν καταχωρήσεις στη ζώνη αυτή, [7]

8 παρακάµπτοντας την «ουρά αναµονής» για την επίτευξη συντονισµού στα πλαίσια των υφιστάµενων κανονισµών. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να εφαρµοστούν από ένα κράτος για την κάλυψη της επικράτειάς του και µόνο. Α.Ι.#1.14 (WG 4A) to consider requirements for new applications in the radiolocation service and review allocations or regulatory provisions for implementation of the radiolocation service in the range MHz, in accordance with Res. 611 (WRC 07). Αποφασίστηκε η εκχώρηση, σε πρωτεύουσα βάση, της ζώνης MHz σε διάφορες χώρες στις Περιοχές 1 και 3, για την υπηρεσία ραδιοεντοπισµού. Η προστασία των σταθερών και κινητών υπηρεσιών, διασφαλίζεται από τα οριζόµενα στο Άρθρο 9.21 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών. Συµφωνήθηκαν ειδικά κριτήρια µε τα οποία θα αναγνωρίζονται οι δυνητικά επηρεαζόµενες χώρες στις Περιοχές 1 και 3. Η υποσηµείωση περιλαµβάνει επίσης κριτήρια για την προστασία συστηµάτων ασφαλείας MMS, όπως προτάθηκε από τη CEPT. Το ψήφισµα 611 καταργήθηκε. Α.Ι.#1.15 (WG 4A) to consider possible allocations in the range 3-50MHz to the radiolocation service for oceanographic radar applications, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 612 (WRC 07). Συµφωνήθηκε η εκχώρηση των ζωνών kHz, kHz, kHz (εκτός της Περιοχής 2), kHz, kHz, kHz (έως 24650kHz στην Περιοχή 2) και KHz (έως 26420kHz στην Περιοχή 2) στην υπηρεσία ραδιοεντοπισµού. Οι εκχωρήσεις αυτές γίνονται σε δευτερεύουσα βάση στις Περιοχές 1 και 3 και σε πρωτεύουσα βάση στην Περιοχή 2. Στην Περιοχή 1 κάποιες χώρες της RCC και η Αυστρία εξαιρέθηκαν από τις εκχωρήσεις αυτές, µέσω σχετικών υποσηµειώσεων. Ακόµα, προβλέπονται επιπλέον εκχωρήσεις σε υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, ως εξής: Στην Περιοχή 1: MHz και MHz (εκτός των χωρών της CEPT που προσυπέγραψαν τις κοινές ευρωπαϊκές προτάσεις για το θέµα 1.15) σε δευτερεύουσα βάση. Η Ελλάδα συµπεριλαµβάνεται στην υποσηµείωση 5.J115 όπου προβλέπεται η χρήση της ζώνης MHz για σταθερή και κινητή υπηρεσία, σε πρωτεύουσα βάση (κοινή θέση χωρών ΝΑΤΟ). Στην Περιοχή 3: MHz σε πρωτεύουσα βάση. Στις Η.Π.Α. και την Κορέα: MHz και MHz σε πρωτεύουσα βάση (µε υποσηµείωση). Όλες οι νέες εκχωρήσεις στην υπηρεσία ραδιοεντοπισµού γίνονται σύµφωνα µε το [8]

9 ψήφισµα 612, όπου καθορίζονται οι αποστάσεις συντονισµού για τις διάφορες ζώνες συχνοτήτων. Στην περίπτωση όπου µια εκχώρηση σε υπηρεσία ραδιοεντοπισµού συµπίπτει µε υφιστάµενη εκχώρηση σε σταθερή ή κινητή υπηρεσία, προβλέπεται (µέσω υποσηµείωσης) ότι οι σταθµοί της υπηρεσίας ραδιο-εντοπισµού οφείλουν να µην προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές στους σταθµούς της σταθερής ή κινητής υπηρεσίας, ούτε να απαιτούν προστασία έναντι αυτών. Α.Ι.#1.16 (WG 5A) to consider the needs of passive systems for lightning detection in the meteorological aids service, including the possibility of an allocation in the frequency range below 20kHz, and to take appropriate action, in accordance with Res. 671 (WRC 07). Αποφασίστηκε η εκχώρηση της ζώνης kHz για παθητικές υπηρεσίες µετεωρολογικών βοηθηµάτων (Met Aids), σε πρωτεύουσα βάση. Αρχικά, οι αραβικές χώρες εξέφρασαν αντιρρήσεις για την εκχώρηση συχνοτήτων κάτω των 9kHz και πρότειναν να προστεθεί σχετική υποσηµείωση. Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις, συµφωνήθηκε να προστεθεί υποσηµείωση όπου θα αναφέρονται πρόσθετες εκχωρήσεις για τις χώρες αυτές. Α.Ι.#1.17 (WG 5C) to consider results of sharing studies between the mobile service and other services in the band MHz in Regions 1 and 3, in accordance with Res. 749 (WRC 07), to ensure the adequate protection of services to which this frequency band is allocated, and take appropriate action Σχετικά µε το θέµα της υπηρεσίας ευρυεκποµπής, αποφασίστηκε οµόφωνα να µην υπάρξει καµιά τροποποίηση στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από τη συµφωνία της Γενεύης (GE06). Συµφωνήθηκε επίσης οµόφωνα να προστεθεί στο ψήφισµα 749 κείµενο που να αναγνωρίζει ότι η ITU-R έχει ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή µελετών σχετικά µε το ψήφισµα 224 (λαµβάνοντας υπόψη τη σωρευτική επίδραση των σταθµών βάσης) µε στόχο την έκδοση σχετικών αναφορών και συστάσεων. Το ψήφισµα 224 τροποποιήθηκε ώστε: 1) να αναφέρεται η σύσταση ITU-R M.1036 που αφορά θέµατα διαχείρισης φάσµατος για την υλοποίηση των επίγειων τµηµάτων του ΙΜΤ, 2) η ITU καλείται να συνεχίσει τις µελέτες για τη χρήση της ζώνης MHz (στην Περιοχή 1) και να εκδώσει συστάσεις για την προστασία των υπηρεσιών στις οποίες έχουν ήδη εκχωρηθεί αυτές οι ζώνες, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε GE06, 3) αφαιρείται η αναφορά σε πιθανή χρήση της ζώνης MHz από το ΙΜΤ. Η υποσηµείωση δεν τροποποιήθηκε, ενώ η 5.316Α τροποποιήθηκε ως εξής: [9]

10 Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη ότι οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας στη ζώνη αυτή δε θα πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή ούτε να αιτούνται προστασία από υπηρεσίες χωρών που δεν συµπεριλαµβάνονται στην υποσηµείωση, άρα πλέον οι σταθµοί κινητής υπηρεσίας στη ζώνη MHz δικαιούνται προστασία από παρεµβολές και µπορεί να προκαλούν παρεµβολές σε υπηρεσίες γειτονικών χωρών. Προστέθηκε αναφορά στα ψηφίσµατα 224 και 749 (όπως αυτά τροποποιήθηκαν στη WRC-12), Υπήρξε πρόταση για την αλλαγή ηµεροµηνίας για την εκχώρηση της ζώνης MHz σε κινητές υπηρεσίες (να γίνει το 2013) αλλά τελικά διατηρήθηκε η ηµεροµηνία 15/6/2015. Στην υποσηµείωση 5.316Α δεν προστέθηκαν η Ιταλία και η Τυνησία. Σχετικά µε το θέµα της εκχώρησης συχνοτήτων κάτω των 790MHz στην κινητή υπηρεσία, συστάθηκε ειδική υπο-επιτροπή (Ad-hoc) εντός της επιτροπής COM-5, που κατέληξε στα εξής: Νέο ψήφισµα COM5/10 (WRC-12), όπου αναφέρεται ότι: o Η ζώνη MHz εκχωρείται στην κινητή υπηρεσία (εκτός αεροναυτικής κινητής) σε συµπρωτεύουσα (co-primary) βάση µε άλλες υπηρεσίες όπου έχει εκχωρηθεί σε πρωτεύουσα βάση. o Η εκχώρηση αυτή θα είναι ενεργή αµέσως µετά την WRC-15. o Στην WRC-15 θα οριστικοποιηθεί το ακριβές κάτω όριο της εκχωρούµενης ζώνης o Στην WRC-15 θα οριστούν τεχνικά και κανονιστικά θέµατα που αφορούν την εκχώρηση αυτή. o Η ITU-R καλείται να µελετήσει τις φασµατικές απαιτήσεις της κινητής υπηρεσίας και της υπηρεσίας ευρυεκποµπής στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων, καθώς και τεχνικά θέµατα σχετικά µε τη διαυλοποίηση, το συντονισµό και την αποφυγή πιθανών παρεµβολών. Προσθήκη υποσηµείωσης στο Άρθρο 5 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών, όπου να γίνεται αναφορά στο ψήφισµα COM5/10 (WRC-12) Χρήση της ζώνης συχνοτήτων MHz από την κινητή υπηρεσία (εκτός αεροναυτικής κινητής) στην Περιοχή 1 και σχετικές µελέτες εν αλλάζει ο πίνακας εκχωρήσεων και καµία χώρα δεν προσθέτει υποσηµείωση µε επιπλέον εκχωρήσεις Προστέθηκε νέο θέµα στην Η.. της WRC-15 µε βάση τα αποτελέσµατα των διασκέψεων µεταξύ των περιοχικών ενώσεων. [10]

11 Α.Ι.#1.18 (WG 5B) to consider extending the existing primary and secondary radiodetermination-satellite service (space-to-earth) allocations in the band MHz in order to make a global primary allocation, and to determine the necessary regulatory provisions based upon the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 613 (WRC 07). Συµφωνήθηκε εκχώρηση της ζώνης, παγκοσµίως και σε πρωτεύουσα βάση, στη ορυφορική Υπηρεσία Ραδιοεντοπισµού (Radio-Detection Satelite Service RDSS), µε βάση την κοινή ευρωπαϊκή πρόταση για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα όρια για το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών MSS και RDSS, δηλαδή του Galileo και του Globalstar. Μεταξύ των εκπροσώπων των συστηµάτων Galileo και Globalstar συµφωνήθηκε η «χαλάρωση» των ορίων για την εκπεµπόµενη ισχύ και τη θέση αυτή υποστήριξαν η CITEL, η CEPT και άλλες χώρες, που συµπεριελήφθησαν σε σχετική σηµείωση (NOTE X) επιτρέποντας υψηλότερα επίπεδα ισχύος, εντός των εδαφικών τους ορίων. Οι αραβικές χώρες, οι χώρες της RCC, η Ινδία και η Κίνα δε συµφώνησαν µε τη ρύθµιση αυτή και δεν περιλαµβάνονται στη σηµείωση. Α.Ι.#1.19 (WG 6A) to consider regulatory measures and their relevance, in order to enable the introduction of software-defined radio and cognitive radio systems, based on the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 956 (WRC 07). Eκδόθηκε σύσταση (Rec. COM6/1 (WRC-12)), µε την οποία: 1) συστήνεται στις χώρες να συµµετέχουν ενεργά στις µελέτες της ITU-R που διεξάγονται σύµφωνα µε το ψήφισµα ITU-R 58, 2) συστήνεται στις όµορες χώρες να συνεργαστούν, σύµφωνα µε τις αποδεκτές µεθόδους διαχείρισης φάσµατος, για την επίλυση προβληµάτων σε συνοριακές περιοχές (Recommendation ITU-R SM.1049). Η συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών για ραδιοσταθµούς που λειτουργούν µε τεχνολογία Cognitive Radio, κάνοντας δυναµική χρήση φάσµατος. Α.Ι.#1.20 (WG 5C) to consider the results of ITU-R studies and spectrum identification for gateway links for high altitude platform stations (HAPS) in the range MHz in order to support operations in the fixed and mobile services, in accordance with Res. 734 (Rev.WRC 07). Το ζητούµενο που αρχικά τέθηκε ήταν η ανάγκη να προστατευτούν οι υφιστάµενες υπηρεσίες στη νέα ζώνη συχνοτήτων ΜΗz (πρωτεύουσα ανάθεση στην Σταθερή Υπηρεσία ισηµειακές Ραδιοζεύξεις), σύµφωνα µε το ψήφισµα 734 (WRC-07). [11]

12 Προστέθηκε νέο ψήφισµα (RESOLUTION COM5/3 (WRC-12)) για τον καθορισµό των τεχνικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες η εκχώρηση αυτή επιτρέπεται για κάθε χώρα. Στο ψήφισµα αναφέρεται ότι οι ισχύουσες εκχωρήσεις για τη σταθερή υπηρεσία στις ζώνες συχνοτήτων MHz (HAPS to ground) και MHz (ground to HAPS) µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και για τις ζεύξεις των HAPS gateways, εντός των ορίων των κρατών που αναφέρονται στην υποσηµείωση 5.A120 και µε τη σύµφωνη γνώµη κρατών που απέχουν έως 1000km από τα σύνορα των εν λόγω κρατών. Α.Ι.#1.21 (WG 4A) to consider a primary allocation to the radiolocation service in the band GHz, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Res. 614 (WRC 07). Η ζώνη GHz κατανέµεται στην AM(R)S σε πρωτεύουσα βάση και στις τρεις Περιοχές (global allocation), χωρίς χιλιοµετρικούς περιορισµούς για διεθνή συντονισµό µεταξύ χωρών (administrations), ενώ η ζώνη GHz κατανέµεται στην Υπηρεσία Ραδιοεντοπισµού (RLS) µόνο στις Περιοχές 2 και 3. Στην Περιοχή 1 κατανέµεται η ζώνη GHz στην εν λόγω υπηρεσία. H δορυφορική συνιστώσα (BLOS Links) αποφασίστηκε να εξεταστεί ως θέµα της Η.. της επόµενης WRC (2015). Α.Ι.#1.22 (WG 6A) to examine the effect of emissions from short-range devices on radiocommunication services, in accordance with Res. 953 (WRC 07). Τόσο η επιτροπή COM-6 όσο και η ολοµέλεια της WRC-12 έκαναν αποδεκτή την πρόταση που υποστήριξε η CEPT (Method A) και το ψήφισµα 953 καταργήθηκε. Α.Ι.#1.23 (WG 4C) to consider an allocation of about 15kHz in parts of the band kHz to the amateur service on a secondary basis, taking into account the need to protect existing services Συµφωνήθηκε η εκχώρηση, σε δευτερεύουσα βάση, στην ερασιτεχνική υπηρεσία, της ζώνης kHz. Στην υποσηµείωση 5.Α123 ορίζεται ότι η µέγιστη ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς για ένα σταθµό υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, στη ζώνη kHz δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 1W. Το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί σε 5W σε περιοχές που απέχουν περισσότερο από 800km από τα σύνορα χωρών που αναφέρονται στην υποσηµείωση (ενδιαφέρουν την Ελλάδα οι εξής χώρες: Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος και Ουκρανία). Οι σταθµοί υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων δε θα πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές σε σταθµούς της υπηρεσίας αεροναυτικής [12]

13 ραδιοπλοήγησης, ούτε να αιτούνται προστασίας έναντι αυτών. Α.Ι.#1.24 (WG 5A) to consider the existing allocation to the meteorologicalsatellite service in the band MHz with a view to extending this allocation to the band MHz, limited to non-geostationary meteorological satellites in the space-to-earth direction, in accordance with Res. 672 (WRC 07). Συµφωνήθηκε η εκχώρηση της ζώνης ΜΗz, σε πρωτεύουσα βάση, για τη µετεωρολογική-δορυφορική υπηρεσία, για χρήση από µη-γεωστατικούς δορυφόρους, στην κατεύθυνση Space-to-Earth. Αποφασίστηκε κατάλληλη τροποποίηση των Άρθρων 5 και 21 και του Παραρτήµατος 7 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών και η κατάργηση του ψηφίσµατος 672. Α.Ι.#1.25 (WG 5B) to consider possible additional allocations to the mobilesatellite service, in accordance with Res. 231 (WRC 07). Aποφασίστηκε ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Άρθρου 5 των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών, ενώ το ψήφισµα 231 πρέπει να καταργηθεί. Α.Ι.#2 & Α.Ι.#4 to examine the revised ITU-R Recommendations incorporated by reference in the Radio Regulations communicated by the Radiocommunication Assembly, in accordance with Resolution 28 (Rev.WRC03), and to decide whether or not to update the corresponding references in the Radio Regulations, in accordance with principles contained in the Annex 1 to Resolution 27 (Rev.WRC07); in accordance with Resolution 95 (Rev.WRC07), to review the resolutions and recommendations of previous conferences with a view to their possible revision, replacement or abrogation. Αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των αναφορών στη σύσταση ITU-R M και στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των συστάσεων ITU-R M. 493 και ITU-R M.627. Το ψήφισµα 224 τροποποιήθηκε (βλ. Α.Ι.#1.17). Α.Ι.#7 (WG 5B) to consider possible changes in response to Resolution 86 (Rev. Marrakesh, 2002) of the Plenipotentiary Conference: Advance publication, coordination, notification and recording procedures for frequency assignments pertaining to satellite networks, in accordance with Res. 86 (Rev.WRC 07). Θέµα 4B (bringing into use): Αποφασίστηκε ότι µία εκχώρηση συχνότητας σε ένα διαστηµικό σταθµό γεωστατικής τροχιάς θα θεωρείται ότι έχει ενεργοποιηθεί (ή επανενεργοποιηθεί) όταν ένας σταθµός ικανός να λειτουργεί [13]

14 στην εκχωρηθείσα συχνότητα καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη τροχιακή θέση και παραµένει σε αυτή για ελάχιστο διάστηµα 90 ηµερών. Η χώρα που προβαίνει στην εκχώρηση και τη χρήση της τροχιακής θέσης θα πρέπει να ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών. Τέλος, ζητήθηκε από την Επιτροπή των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών (RRB) να καθορίσει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση όπου ένας δορυφόρος που λειτουργεί στην εν λόγω τροχιακή θέση σταµατήσει τη λειτουργία του, λόγω βλάβης, προτού συµπληρωθεί το διάστηµα των 90 ηµερών. Θέµα 4C (suspension): Αποφασίστηκε ότι αν µια εκχώρηση συχνότητας δεν χρησιµοποιείται για διάστηµα που υπερβαίνει τους 6 µήνες, τότε η εκχωρούσα χώρα θα πρέπει εντός 6 µηνών από την αναστολή της λειτουργίας να ενηµερώσει σχετικά το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών. Η συχνότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία αναστολής. Θέµα 4D (Due diligence): Αποφασίστηκε να µη γίνει καµία αλλαγή. το τόξο συντονισµού στις ζώνες συχνοτήτων C και Ku ελαττώθηκε στις 8 και 7 µοίρες αντίστοιχα (Issue 2A) ο κατάλογος των δικτύων που δηµοσιεύτηκε στο είναι πλέον οριστικός και δεν έχει µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα (Issue 2C) δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά µε τα θέµατα που προέκυψαν για την αντιµετώπιση των παρεµβολών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντονισµού για τις εκχωρήσεις που περιέχονται στο No (Issues 3A and 3B) συµφωνήθηκε τροποποίηση του ψηφίσµατος 206 (Issue 6A) τα εµπλεκόµενα µέρη συµφώνησαν να προωθηθεί στο BR το αίτηµα της Βουλγαρίας για νέο BSS filing στη θέση 1.9Ε (Issue 6Β) A.I.#8.1.1 (WG 5A/6A) on the activities of the Radiocommunication Sector since WRC-07 including issues relating to Resolution 673 (WRC-07) Το ψήφισµα 673 αναθεωρήθηκε, σύµφωνα µε τις κοινές ευρωπαϊκές προτάσεις και προστέθηκε ένα νέο Άρθρο (29Α) στους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών, σύµφωνα µε το οποίο οι Υπηρεσίες Ραδιο-επικοινωνιών που σχετίζονται µε την παρατήρηση της Γης, περιλαµβάνουν τη ορυφορική Υπηρεσία Εξερεύνησης της Γης (Earth exploration-satellite service - EESS), τη ορυφορική Μετεωρολογική Υπηρεσία (meteorological-satellite service - MetSat), την Υπηρεσία Μετεωρολογικών Βοηθηµάτων (meteorological aids service - MetAids) και ειδικές εφαρµογές Υπηρεσιών Ραδιο-εντοπισµού (π.χ. µετεωρολογικά και ωκεανογραφικά ραντάρ, ραντάρ χαρακτηρισµού ανέµου). [14]

15 AI #8.1.2 (WG 5A/6A/6B) on the inconsistencies, errors and out of date provisions of the Radio Regulations Από το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών της ITU επισηµάνθηκε ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό των εκχωρήσεων συχνοτήτων αεροναυτιλίας που περιέχονται στη βάση δεδοµένων του ICAO είναι καταχωρηµένες στο MIFR και το γεγονός αυτό δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. Αποφασίστηκε να αποσταλεί σχετική εγκύκλιος της ITU µε την οποία θα παρακινούνται οι χώρες να καταχωρούν στο MIFR τις εκχωρήσεις συχνοτήτων αεροναυτιλίας. Α.Ι.#8.2 (WG 6C) To recommend to the Council items for inclusion in the agenda for the next WRC, and to give its views on the preliminary agenda for the subsequent conference and on possible agenda items for future conferences, taking into account Resolution 806 (WRC07) Στόχος είναι η παροχή περισσότερου φάσµατος και πιθανές κανονιστικές αλλαγές για να ενισχυθεί το ΙΜΤ. Αντίστοιχα για τo MSS συζητείται επιπλέον εκχώρηση στις ζώνες των 13, 15 και 22-26GHz µιας και υπάρχουν µελέτες που βλέπουν έλλειψη φάσµατος για το δορυφορικό τµήµα του IMT, το οποίο απαιτείται για ευρυζωνικές εφαρµογές MSS. Επίσης προτείνονται περαιτέρω εκχωρήσεις φάσµατος για FSS στην περιοχή 10-16GHz λόγω ασυµµετρίας στο uplink και downlink. [15]

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Συννεφάκης Τμήμα Δορυφορικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2061V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 405 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Ιούνιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2011 COM(2011) 180 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πέμπτη 3 Μαΐου 2007 Δρ Αθανάσιος Παπαδόπουλος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταιρίες Inmarsat Ventures

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-6-2006 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 390/1 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Χρήσης και Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή Ψηφιακή Τηλεόραση: Όχημα για το μέλλον Νέες δυνατότητες στην αξιοποίηση του φάσματος Πέρασμα στην Ψηφιακή Εποχή 2015: αναλογικό switch off διεθνώς 2012: η

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: αυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/108/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που. (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που. (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2891 Κ.Δ.Π.317/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 317 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 17(3) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 311 Κ.Α.Π. 78/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Αριθμός 78 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση της ζώνης MHz / MHz από τους

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση της ζώνης MHz / MHz από τους Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση της ζώνης 1980 2010 MHz / 2170 2200 MHz από τους επιλεγμένους φορείς, δυνάμει της Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 13 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα Υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) Ανασχεδιασμός Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ MHz

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ MHz ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 410-430 MHz Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος Το παρόν Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Υπόμνημα Μαΐου Δουβλίνο, Ιρλανδία

Ενημερωτικό Υπόμνημα Μαΐου Δουβλίνο, Ιρλανδία Ενημερωτικό Υπόμνημα 88 η Συνάντηση της Working Group FM 15 19 Μαΐου 2017 Δουβλίνο, Ιρλανδία Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Διεύθυνση Φάσματος Ημερομηνία: 10/7/2017 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 1. Έναρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΤΙΚΟΙ, ITU

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΤΙΚΟΙ, ITU ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΤΙΚΟΙ, ITU ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΑΓΜ:3391 Επιβλέπων καθηγητής: Β. Τσόκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5-5-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β/28-5-2009) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 428 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 130 Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.241, 13.07.2004, σ. 66. Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.21, 25.01.2005, σ. 15. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Ψηφιακά δισημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσ που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων τ σταθερής υπηρεσίας (1.4 GHz - 55 GHz) 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Επιχειρήσεων Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Υποπλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Δορυφορικές Επικοινωνίες

Πτυχιακή Εργασία. Δορυφορικές Επικοινωνίες Πτυχιακή Εργασία Δορυφορικές Επικοινωνίες Διακογιαννάκης Γεώργιος Αρ. Μητρώου 04/2730 Επιβλέπων Καθηγητής Αρσλάνογλου Αχιλλέας Θεσσαλονίκη 2010 Πρόλογος Το παρόν τεύχος αποτελεί την πτυχιακή εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 399 3 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 17225/655 Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συ χνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη

Τηλεπικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη Comparison of the Wireless Mobile Public/State Strategies for the Rural Areas Development of each country between South Europe (Greece, Italy, Spain, Portugal) and North Europe (Finland, Sweden, Norway)

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης»

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» Σχόλια Vodafone Registered Office: 1 3, Tzavella str, 152 31 Halandri, Greece. Registered in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 28-9-2010 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. Π. Χοχλιούρος Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σύγχρονων δικτυακών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία

Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.7 Συνδ. 17.7 Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Σύµβαση προβλέπει, στο άρθρο VII, παράγραφοι 4 και 5, για την

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1493 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π.450/2008 Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π 450/2008

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικότερες έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλη-Σταθµός Βάσης-Εµβέλεια

Κυψέλη-Σταθµός Βάσης-Εµβέλεια Κυψέλη-Σταθµός Βάσης-Εµβέλεια P T downlink Uplink ή downlink P T uplink P P Προσεγγιστ ικό µοντέλο απωλειών () : P P T k h r m 4 h f b c P min max P T / P min και f(r γ ) άρα r max f( max max ) Οκτ-07

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα