ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από την Unicars Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από τις εταιρείες Unicars Ltd και Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ κοινοποίηση για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από τη Unicars Ltd. Η εταιρεία Unicars Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Η Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων, παρασκευή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στη διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος, στην αγορά γης για σκοπούς διαχωρισμού σε οικόπεδα και για ανάπτυξη, ως επίσης στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων MAN και τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης τους (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας). Η Man Sales & Services (Cyprus) Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων MAN και ανταλλακτικών, καθώς και τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 362 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 584 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση Συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση των εταιρειών Metlac Holding S.r.l και Metlac S.p.A από την εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V. με εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V., με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προέβηκε στην απόκτηση των εταιρειών Metlac Holding S.r.l και Metlac S.p.A με εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. Η εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V δραστηριοποιείται στον τομέα επιστρώσεων μεταλλικών ειδών συσκευασίας και στον τομέα διακόσμησης μεταλλικών επιφανειών με μελάνι. Η εταιρεία Metlac Holding S.r.l είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία κατέχει ένα μεγάλο αριθμό μετοχών στην εταιρεία Metlac S.p.A. Η εταιρεία Metlac S.p.A δραστηριοποιείται στον τομέα επιστρώσεων μεταλλικών ειδών συσκευασίας και στον τομέα διακόσμησης μεταλλικών επιφανειών με μελάνι. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 585 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ BARDOWIE LIMITED (i) Ψηφισθέν την 26 η Σεπτεμβρίου 2011 «ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 5,000 Ευρώ διαιρεμένο σε 5,000 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία θα μειωθεί σε 4,990 Ευρώ διαιρεμένο σε 4,990 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία όμως μετά τις παραπάνω αλλαγές θα επαναυξηθεί και παραμείνει σε 5,000 Ευρώ διαιρεμένο σε 5,000 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (ϋ) Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από 2,070 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,070 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία θα μειωθεί σε 2,060 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,060 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (Hi) (iv) Η πιο πάνω μείωση θα ολοκληρωθεί με την ακύρωση 10 Συνήθων μετοχών που κατέχει ο μέτοχος ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED οι οποίες έχουν εκδοθεί με το ονομαστικό ποσό του Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μια εκδομένες υπέρ το άρτιο. Οι Μετοχές που θα ακυρωθούν κατέχονται από τον μέτοχο της Εταιρείας ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED και το ποσό υπέρ το άρτιο που θα μειωθεί θα ακυρωθεί από το Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share Premium Account) της Εταιρείας το οποίο θα μειωθεί από Ευρώ 1,245, σε Ευρώ 1,233, και το ποσό των Ευρώ 11, να πιστωθεί στον μέτοχο της εταιρείας ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. To Εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι 2,060 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,060 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία και θα κατέχονται από: a. ROBERT SERVATIUS HENDRIUS MARIA JOOSTEN Μετοχές, b. NORMAN ALEXANDER SHELLEY Μετοχές, και c. ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Μετοχές.» Έφορος Εταιρειών Γραφείο Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 586 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Διόρθωση δημοσίευσης Ειδοποίησης Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές Από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία πληρωμής μερίσματος στις πιο κάτω υποθέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ , στις σελίδες , Κύριο Μέρος, Τμήμα Β, με αρ είναι και όχι : Όνομα εταιρείας υπό εκκαθάριση: Αρ. Αιτ.: 1. SHARMATTAS BROS CO. LTD 136/98 - Ε. Δ. Α/σού 2. ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ 288/01 - Ε. Δ. Λ/σού 3. RICHMAN CLOTHES LTD 75/92 - Ε. Δ. Λ/σού 4. ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΚΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ 610/01 - Ε. Δ. Λ/σίας 5. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΤΕΙΟ ΛΤΔ 42/04 - Ε. Δ. Λ/κας 6. Ρ & L GERMANOS FASHIONS LTD 24/01 - Ε. Δ. Αμμοχώστου 7. SILITEXILTD 204/84 - Ε. Δ. Λ/σίας Αριθμός 587 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 3 Φεβρουαρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 30 ημερών (3/2/2012-5/3/2012). Αριθμός 588 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 3 Φεβρουαρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 60 ημερών (3/2/2012-3/4/2012). Αριθμός 589 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-DECEMBER 2011 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-DECEMBER 2011)' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο. Αριθμός 590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Parents and Children Relations Laws 1990 to 2008 ΓΕΝ (A)-L109 Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

4 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 591 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 30 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 30 ημερών, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 Π Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 5 η Μαρτίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 190% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 996,22 και 996,30 αντίστοιχα, για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 4,41% και 4,31%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 996,23 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 4,40% και σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 30 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 30 ημερών Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 5 Μαρτίου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Κατώτατη τιμή 996,22 - αντίστοιχη απόδοση 4,41% Ανώτατη τιμή 996,30 - αντίστοιχη απόδοση 4,31% Μέση σταθμική τιμή 996,23 - αντίστοιχη απόδοση 4,40% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 365 Αριθμός 592 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 60 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 60 ημερών, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 η Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 3 η Απριλίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 150% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Η τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 992,56 για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 4,50%. Σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 60 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 60 ημερών Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 3 Απριλίου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Κατώτατη τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Ανώτατη τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Μέση σταθμική τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

6 366 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 593 > ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 Π Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 4 η Μαΐου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ,, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 140% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ ενώ δεν έγινε καμία μη-ανταγωνιστική προσφορά. Δεν έγινε αποδεκτή καμία προσφορά. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 13 εβδομάδων Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 4 Μαΐου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές 0 Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο 0 - Ανταγωνιστικές 0 - Μη Ανταγωνιστικές 0 Κατώτατη τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Ανώτατη τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Μέση σταθμική τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 594 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γνωστοποιεί προς όλους τους ενδιαφερομένους ότι προβαίνει σε δημόσια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση της Εγκατάσ ασης Αποθήκευσης που διαθέτει, στο Λιμάνι του Βασιλικού για περίοδο δύο ετών, από 1 η Μαΐου 2012 μέχρι 30 Απριλίου Η ενοικιαζόμενη εγκατάσταση περιλαμβάνει: Δυο δεξαμενές (μεταλλικά ντεπόζιτα) αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας περίπου 5000 m 3, οι οποίες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση περίπου 9,5 τόνων θειικού οξέος πυκνότητας 1.88 g/cm 3 (περίπου) και συγκέντρωσης άνω του 95% Εγκατάσταση παραλαβής από το πλοίο μεταφοράς, ελλιμενιζόμενο στο λιμάνι Βασιλικού, αποτελούμενη από σωληνώσεις και άλλα χρειώδη μέχρι τις δεξαμενές Εγκατάσταση φόρτωσης από τις δεξαμενές σε οχήματα μεταφοράς προς τους τελικούς αποτελούμενης από αντλίες, σωληνώσεις και άλλα χρειώδη καταναλωτές, Από την ενοικιαζόμενη εγκατάσταση εξαιρείται η αντλία Sulzer pump 1150 που χρησιμοποιείται για άντληση από τις δεξαμενές, η οποία δεν ανήκει στο Κράτος. 2. Η Εγκατάσταση ενοικιάζεται ενιαία και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια της εγχώριας αγοράς με θειικό οξύ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την φύλαξη και χημικής ουσίας διαφορετικής του θειικού οξέος, αναλαμβάνει την ευθύνη να ακολουθήσει όλες τις δέουσες διαδικασίες και να αναλάβει όλα τα έξοδα τροποποίησης των υφιστάμενων δεξαμενών ή/ και εγκαταστάσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών ορθής και ασφαλούς φύλαξης και διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το χώρο και τις εγκαταστάσεις, στο Λιμάνι του Βασιλικού για επιτόπιο έλεγχο, εφόσον το επιθυμούν, μετά από σχετική ενημέρωση του Υπουργείου για διευθέτηση της επίσκεψης. Η ενημέρωση του Υπουργείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση που θα πετύχει τη σύναψη συμφωνίας ενοικίασης, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για το κόστος συντήρησης και τη διατήρηση της εγκατάστασης σε λειτουργήσιμη κατάσταση, την ασφαλή αποθήκευση και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απαιτούμενες διαδικασίες και έξοδα για την εξασφάλιση άδειας χρήσης του χώρου από την Αρχή Λιμένων, καθώς και τα έξοδα για την απαιτούμενη ασφάλιση των δεξαμενών, θα βαρύνουν τον επιτυχόντα ενοικιαστή. 5. Ως ελάχιστη τιμή ενοικίασης, της ενιαίας εγκατάστασης, για την περίοδο από 1 Μαΐου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2014 ορίζεται το ποσό των ευρώ 10,500 + ΦΠΑ μηνιαίως. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να προπληρώσει ως εγγύηση, ποσό που ισούται με ένα ενοίκιο, το οποίο θα επιστραφεί με τη λήξη της περιόδου ενοικίασης των εγκαταστάσεων. Το Υπουργείο θα διατηρεί το δικαίωμα για παράταση της Συμφωνίας Ενοικίασης για ακόμη ένα χρόνο, με τιμαριθμική αναπροσαρμογή της τιμής του ενοικίου, εφόσον συμφωνεί και ο ενοικιαστής. Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να πλειοδοτήσουν στην τιμή ενοικίασης, πέραν της ελάχιστης τιμής που αναφέρεται πιο πάνω. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτητής με τη μεγαλύτερη τιμή θα προτιμηθεί. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού δύναται να διαπραγματευτεί με τον επιτυχόντα αιτητή για τους όρους της αίτησης του και της τελικής συμφωνίας, χωρίς όμως οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής ή της διάρκειας ενοικίασης που αναφέρεται στην αίτηση του επιτυχόντα αιτητή. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την προσφερόμενη τιμή ενοικίασης και λαμβάνοντας υπόψη τη γενική πείρα του ενδιαφερόμενου στη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών, τις δυνατότητες εξασφάλισης/ προμήθειας του προϊόντος, τον προβλεπόμενο ετήσιο (± 15%) όγκο διακίνησης, την επιθυμητή περίοδο ενοικίασης, την οικονομική ετοιμότητα και δυνατότητα ενοικίασης της εγκατάστασης. 7. Οι σχετικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από τις 03 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις εξασφαλίσουν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Α. Αραούζου 13-15, ΤΚ 1421, 7 ος Όροφος, από την κα. Δήμητρα Χρήστου. Οι αιτήσεις και τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, πρέπει να υποβάλλονται σε τέσσερα αντίγραφα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση της Εγκατάστασης Αποθήκευσης στο Λιμάνι του Βασιλικού» και να τοποθετούνται στο κιβώτιο προφορών του Υπουργείου, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Α. Αραούζου 6, ΤΚ 1421, Λευκωσία με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί - Παρακαλώ ο φάκελος να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο Προσφορών πριν ή κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που είναι η 2 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. 8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσία Ενέργειας, στα τηλέφωνα και

8 368 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 595 REPUBLIC OF CYPRUS ANNOUNCEMENT MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM The Ministry of Commerce, Industry and Tourism announce, to any prospective interested party, the opening of a Public Interest Declaration Competition for the rental of the installation of two storage tanks and relevant facilities, situated near Vasilikos port for a biannual period starting from the 1 st of May 2012 until 30 of April The storage facility comprises of: Two storage tanks (metal), of total capacity approximately 5000 m 3, which are currently used for storing approximately 9,5 tones Sulphuric acid, concentration 95% and density 1.88 g/cm 3. Unloading and mooring facilities to Vasilikos port constituted of piping and other fittings and machinery needed to conduct the product into the tanks. Loading facilities constituted from the relevant pumps, piping and other fittings and machinery needed to transfer the product from the storage tanks to the transporting vehicles. The Sulzer pump 1150, used for pumping the product out of the tanks is excluded from the renting storage facility, since it does not belong to the Government. 2. The installation may be rented as a whole and the successful applicant shall guarantee the continuous supply of the internal market of sulphuric acid. In the case that the applicant wishes to also store a substance different than the Sulphuric acid, he shall take the responsibility to follow all appropriate procedures and to cover the cost to modify properly the tanks and/or any other facilities, in a manner of ensuring safe and secure storage and handle, according to the relevant Laws and Regulations of the Republic of Cyprus. 3. All the interested applicants will be given the opportunity if they wish to visit the area of the installations, in Vasilikos port for inspection as long as they inform (until the 17 th of February) the Ministry to facilitate the meeting. 4. The applicant, in the case that he succeeds to sign a rental agreement, he will have the exclusive responsibility to cover the cost for regular maintenance, for keeping the installations in good operational condition, for safe and secure storage and execution of loading and unloading works and for ensuring the environmental protection according to the relevant Laws and Regulations of the Republic of Cyprus. All procedures and cost needed for obtaining any necessary permissions from Cyprus Ports Authority as well as the cost of necessary tanks insurance, will be in the exclusive responsibility of the successful applicant. 5. The minimum rental price, for the whole storage facility for the period from 1 st May 2012 to 30 th April 2014, is set to euro 10,500 + VAT per month. Upon signature of the rental agreement, the successful applicant shall pay a monthly rent in advance as a guarantee which shall be returned at the end of the renting period. On Ministry's right, the Rental Agreement may be extended for another year, with readjustment to the rental price as per the official Cost of Living Indexation, upon agreement of the successful applicant. Applicants have the right to overbid on the abovementioned minimum rental price to offer a higher rental price. In that case, the applicant offering the highest rental price will be preferred. The Ministry of Commerce, Industry and Tourism may negotiate with the successful applicant for the terms of his application and the final agreement, without any amendment on the rent or the duration of the renting period that will be included in the application of the successful applicant. 6. The interested parties should declare their interest in writting, by completing the relevant application form. The forms will be evaluated by the competent Evaluation Committee based on the offered rental price and having in view the applicant's general experience on storage and handling of dangerous chemical substances, the potentiality to supply the product, the provision of the annual trade volume (± 15%), the expected duration of the renting period and the financial potentiality and readiness to rent the installation. 7. The relevant applications will be available, starting on 3 rd of February 2012 until the 24 th of February 2012, from the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, A. Araouzou str, PO Box 1421, 7 th floor, from Mrs. Demetra Christou. The applications and the necessary attached documents should be submitted in the Tender Box of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 6 A. Araouzou str, PO Box 1421, in four (4) identical copies in a closed envelope, which should be clearly marked " Declaration of Interest for Renting the Storage Installations Situated near Vasilikos port", or alternatively, applications and the necessary attached documents may be sent by registered post to the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 6 A. Araouzou str, PO Box 1421, Nicosia, in a sealed envelope, which should be clearly marked "Not to be opened - please place this envelope in the Tender Box.". All the applications should be received and put into the Tender Box before or on the deadline of the Competition, which is the 2 nd of March 2012, by 09:00 a.m. 8. For more information, the interested applicants may contact the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Energy Service, telephone numbers ,

9 Αριθμός 59S ΒΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-.Μέχρι Αρ.Μητρώου 381 ( ) Ά/Μ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia 2 Ανδρέου Στέλιος Λεμεσός B.Sc. Def. Speech & Language Pathologist, Belgrade Univ., Yugoslavia, M.A. in Ed., Warwick Univ., Coventry, U.K., Dr Sc. in Def.- Speech Therapy, Belgrade Univ., Serbia 3 Ανδρέου Ντραγκίτσεβιτς Λέποσαβα Λεμεσός B.Sc. Def. Speech & Language Pathologist, B.Sc. στην Εκπαίδευση Βαρήκοων και Κωφών Ατόμων, Belgrade Univ.,Yugoslavia, M.Sc. in Hearing Disorders, Belgrade Univ., Serbia 4 Μιχαηλίδου Πιτσιλλίδου Άντρη Λευκωσία B.Sc. in Speech & Communication Disorders, Brescia Col., Kentucky, U.S.A. 5 Ασβεστά Φωτίου Θόη Λευκωσία M.A. in Phono and Logopaedia, Humboldt Univ. Berlin, Germany 6 Προδρομίτου Νίκη Λευκωσία B.Sc. Hons in Speech Pathology & Therapy, Univ. of Manchester, U.K, M.Sc. in Human Communication, City Univ. U.K, M.R.C.S.L.T. 7 Παφίτη Μαρία Λευκωσία B.A: in Speech Pathology & Elem. Ed., M.A. in Speech Pathology, Queens Col. NY, U.S.A., CCC-SLP 8 Μανιάτης Χριστόδουλος Λάρνακα Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ. Russia 9 Δημητρίου Ιωάννα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 10 Αθανασίου Νεκταρία Λευκωσία Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 11 Κουρσάρη Γεωργία Λάρνακα Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 12 Φιλπητίδου Αθανασία Λευκωσία M.A. in Speech Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 13 Γαβριήλίδου Άννα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 14 Θεοδώρου Νέτκοβα Μαργαρίτα Πάφος Diploma Typhlopedagog - Logopaedist, MA.in Sp. Ped. - Logopaedist, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 15 Μυλωνά Νίκη Λευκωσία. B.A. in Psyc. New Jersey, M.Sc in Communication Disorders, Arizona Univ., U.S.A., CCC-SLP 16 Νεοφύτου Δήμητρα Μαρίνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπεία, ΒΑ. Ειδ. Παιδ. Παιδιών με Διανοητική Ανεπάρκεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 17 Λεοντιάδου Νάγια Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology - Audiology, New York Univ., U.S.A. 18 Θεοφάνους Πωλίνα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 19 Δαμιανού Μιχαηλίδου Λουίζα Ευδοξία Λευκωσία B.Sc. in Communication Disorders and Sciences, Southern Illinois Univ., U.S.A. 20 ΜηναΤδου Δέσττω Λευκωσία B.Sc. SHE Teacher - Speech / Hearing, Long Island Univ., M.Sc. in Communication Disorders, Pennsylvania State Univ., U.S.A., CCC-SLP 21 Στυλιανίδη Αμπίζα Γιαννούλα Λευκωσία 22 Χριστοπούλου Μαρία Λευκωσία B.A. in Communication Disorders, Co!. St. Teresa, M.Sc. Nova Univ., Dr of Ed., NSU Univ., U.S.A. 23 Παναγιώτου Αγγελική Λευκωσία 24. Κυριακούδη Ελένη Λευκωσία B.Sc. in Def. - Logopaedics, Belgrade Univ., Yugoslavia. 25 Τσομαλλούρη Μαρία Λάρνακα BA. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, MA.in Ed. Hear. & Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 26 Μιχαήλ Μυριάνθη Λευκωσία BA. in Speech Pathology & Therapy, Ped. of Persons with Intel. Deficiency, MA. in Ed. Hear. & Speech Therapy. St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 27 Αδαμίδου Άννα Λευκωσία B.A. in Communication Sciences & Disorders, Queens Col. New York, U.S.A. 28 Χαραλάμπους Άλκηστις Λευκωσία M.A., Ph.D:, Audiology & Speech Sciences, Michigan State Univ., U.S.A. 29 Βωνιάτη Λουίζα Λευκωσία Πτυχίο ΛσγόθερΟπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα, Post Diploma, Μ. Ed., in Sp Needs/ Inol. Ed Open Univ., UK 30 Θεοδώρου Ελένη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.!:. Πάτρας, Ελλάδα, M.S.c.in Language & Communication Imp. Children, Sheffield Univ., UK 31 Αγαθοκλέους Γεώργιος Λεμεσός M.A.Typhlopedagog, Sp.in Speech Language Therapy & Pathology, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 32 Κοζοντέροβα Βανέλλη Χριστιάνα Λεμεσός MA..in Ed. Teacher-Logoped, Leningrad St. Ped. Inst, Russia Ράαντ Ορφανού Μαρία Λεμεσός M.A. in Speech Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 34 Ηλία Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 35 Γρηγοριάδη Πάγκου Μόνικα Λευκωσία B.Sc. in Speech Language Pathology & Aud., M.Sc. in Special Ed., Old Dominion Univ., U.S.A. 36 Νεοφύτου Τζιούλια Λεμεσός Diploma Teacher -Speech Therapy, Moscow Ped. St. Univ., Russia 37 Γεωργίου Χαραλάμπους Μαρία Πάφος MA.in Speech & Language Pathology & Therapy, Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 38 Αγαθαγγέλου Έλενα Λευκωσία Diploma Sp. in Oligophrenopedagogy - Teacher Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 39 Σιοπαχά Καρολίνα Αμμόχωστος BA. in Logopaedics, Ped. int. Disorders, M.A in Sp. Ed. - Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG, N.D.T Bobath Cert. 40 Ανάσταση Αναστασία Πάφος BA. in Education, MA. in Education, Moscow Lenin St. Ped, Univ., Russia 41 Πετεινού Κάκια Λευκωσία B.Sc.in.Ed, M.Ed.- Speech Pathology, Univ. of Georgia, Ph.D in Speech and Hearing Sc, City Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 42 Παυλίδου Λεοντία Λεμεσός B.A. in Speech & Language Pathology, W.Paterson Col. N.J., M.A. Hons in Communication Sciences & Disorders, Montclair State Col. N.J., U.S.A., Teaching Cert., N.D.T Bobath Cert. 43 Αλεξάνδρου Σόνια Λεμεσός B.A. in Communication Sc. & Disorders/Language Pathology, Queens Col., NY, U.S.A. 44 Αγκαστινιώτου Μαριάννα Λευκωσία B.A. in Speech Language & Hearing Sc, Rutgers State Univ. N.J., U.S.A.

10 45 Μηνά Παρτέλα Ευγενία Λευκωσία B.A. in Communication Sc. S Disorders, Queens Col. NY, M.Sc. in Communicative Disorders, Adelphi Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 46 Τστιάκη Χατζηγεωργίου Λία Λευκωσία B.A. in Communicative Disorders, Winsconsin Univ., M.Sc. Audiology S Speech Sc, Purdue University, Indiana, U.S.A., CCC-SLP 47 Κωνσταντίνου Αστέρω Λευκωσία B.A. in Communicative Disorders, M.A. in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A., Teaching Cert., CCC-SLP 48 Νικολάου Τζιοβάνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπτεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 49 Θεοχαρίδης Κ. Πέτρος Λευκωσία MA. in Speech Language Pathology & Therapy and Sp. Ed. for Children with Intel. Deficiency, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 50 Αλεξάνδρου Γερολέμου Δήμητρα Λευκωσία MA. in Speech Language Pathology & Therapy and Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 51 Κωνσταντίνου Μαίρη Λευκωσία B.A. in Speech Language & Hear. Sc, Temple Univ., M.Sc. in Speech & Language Pathology, Northeastern Univ., U.S.A. 52 Τινιόζου Αγγέλα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 53 Σολομωνίδου Κυριάκου Μαρία Λάρνακα B.A. in Psyc, Denison Univ., M.Sc. in Audiology & Speech Sc, Purdue Univ. Indiana, U.S.A., CCC-SLP 54 Διαμαντή Καραγιάννη Δάφνη Λεμεσός B.A. in Speech and Drama, Univ. of Kansas, U.S.A. 55 Πισσουρίου Βαλεντίνο Λεμεσός B.A. in Communication Sc. & Disorders, Queens Col., NY, U.S.A 56 Κωνσταντινίδου Φώφη Λευκωσία B.A. in Speech & Language Pathology, Univ. of Northern Iowa, M.Sc. in Communication Disorders & Sc, Southern Illinois Univ. Carbondale, Ph.D in Communication Dis., Univ. of Cincinati, U.S.A., CCC-SLP 57 Κυπρή Ζορνά Μαρία Λευκωσία B.Sc.Hons Speech S Language Therapy, Leeds Metrop.Univ., M.Scin Human Communication, Univ. of London, U.K. M.R.C.S.L.T. 58 Ευστρατίου Γεωργία Λευκωσία M.A. in Education Sc, Univ. Johannes Gutenberg, Mainz, Germany, MA. in Education Management Univ. of Luton, U.K., N.D.T Bobath Cert. 59 Ονούφριου Ανάστα Λεμεσός M.A. Remedial Teacher-Speech Therapist, Moscow Lenin Ped.inst., Russia 60 Θεοφάνους Δημητρίου Ιωάννα Αμμόχωστος B. Sc. in Communication Sc.S Disorders, Brescia Col., U.S.A. 61 Καζαντζή Μιχαηλίδου Μαρία Λευκωσία M.A. in Sp. Ed. - Speech Therapy.St. Kl. Oh.Univ.,Sofia,BG 62 Νικολάου Γιαννόπουλου Μαργαρίτα OHIO.USA B.A. in Hearing & Speech Sc.Univ. of Maryland, U.S.A. 63 Σιδέρη Ειρήνη Λεμεσός M.A. in Logopaedics.Teacher of Sp. Schools, Herzen St. Ped. Univ., Russia 64 Παπαλεοντίου Θεοδώρου Αντρη Λευκωσία B.Sc.Teacher of Speech & Hearing Hand., M.A. in Speech Pathology, Long Island Univ., N.Y., U.S.A. 65 Κοντού Νεοκλέους Αντρη Λεμεσός B.A. in Speech Communication & Hearing (SCH), Univ. of Florida, M.Ed. Speech Pathology, Georgia State Univ., U.S.A. 66 Κουσουλίδου Αννα Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, Μ.Α.στη Λογοθερσπεία - Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 67 Ευθυμίου Στέλλα Λεμεσός Diploma, Sp. Ed.Teacher in Ped. of Ment. Ret. & Logopedics, Diploma, Sp.Ed. in Ped. of Hearing Imp., Barczi Gusztav, Boudapest, Hung.. Diploma in Advanced Study in Ed., Univ. of Manchester, U.K 68 Θωμά Αποστόλου Ευγενία Λευκωσία BA. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 69 Νεοφύτου Τζιλ Λεμεσός Diploma in Speech Therapy, The College of Speech Therapists, U.K, M.R.C.S.L.T. 70 Ζωνιά Τσντελέ Κυριακή Λευκωσία B.Sc.SHE Teacher- Speech /Hearing, M.A. in Speech & Language Pathology, Long Island, Univ. N.Y.,U.S.A. 71 Αντρέου Ντίνα Λευκωσία MA.in Speech & Language Pathology - Therapy, Sp.Ed. for Ment. Ret. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 72 Θεμιστοκλέους Σεργίδου Φανούλα Πάφος MA. in Speech & Language Pathology - Therapy - Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 73 Κόλισρου Παπαευριπιάδου Χρυσάνθη Πάφος B.A. in Speech & Hearing Therapy, Univ. Witwatersrand - Johannesburg, S. Africa 74 Φλώρεντ Σενέκκη Παναγιώτα Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, M.A Ed. (Sp. Ed.) Southern Univ., Louisiana, U.S.A., CCC-SLP 75 Λάμπρου Έλλη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 76 Παπαγιάννη Εύη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 77 Λοίζου Κυπριανού Αντρη Λευκωσία B.A. Ed. in Speech &. Language Pathology, M.A. Ed. in Speech & Language Pathology, Univ. of Toledo, Ohio, U.S.A., CCC-SLP 78 Καραγιώργη Αντρια Αμμόχωστος ΜΑ. Ειδ. Εκπ. Λογοθερσπεία και Παιδ. Συμπεριφορά, Παν. Λειψίας - Γερμανία 79 Θεοδούλου Αντρέου Άννα Λευκωσία B.Sc. Hons Ling. Language Pathology, Univ. of Reading, U.K, M.R.C.S.L.T. 80 Καννάουρου Ελισάβετ Λευκωσία BA.Speech & Language Pathology & Therapy, MA. in Speech & Language Pathology & Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 81 Χαρίτου Κυριακή Λεμεσός BA. Sp.Ped.- Logopaedia, MA. in Speech & Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 82 Μιχαήλ Μάριος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 83 Πηλλακούρη Ανδρούλα Λευκωσία B.Sc. in Speech & Language Pathology & Aud, Old Dominion Univ.,Virginia, U.S.A. 84 Ευθυμίου Μαρία Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 85 Κουρτέλλα Έλμα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 86 Ιωαννίδου Χαρίκλεια Λευκωσία B.A.in Psyc, MCGIL Univ. Montreal, Can., M.Scin Speech δ Language Pathology & Therapy, Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 87 Λάμττου Μαρίνα Λευκωσία B.Sc. in Speech & Language Therapy, City Univ. London, U.K., M.R.C.S.L.T. 88 Κάτζιη Κυριάκου Γεωργία Αμμόχωστος B.Sc. in Communication Sc. & Disorders, Psyc, Brescia Univ. Kentucky, U.S.A. 89 Τσάτπτα Μαρίνα Λεμεσός Diploma Teacher - Speech Therapist, Moscow St.Ped. Univ., Russia 90 Τουμαζή Αντωνιέττα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ.,Sofia, BG

11 91 Λαζάρου Σάββας Λεμεσός 92 Φραγκουλίδου Θέτις Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 93 Σιαμαρή Μαργαρίτα Λεμεσός State exam, for Logotherapy, at the Werner Otto Institute, Hamburg, Germany 94 Χριστοδούλου Νικόλας Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 95 Γεωργίου Παντελίτσα Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 96 Στυλιανού Λουίζα Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 97 Μελή Μελίνα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 98 Κυλίλη Μαργαρίτα Λευκωσία B.Sc.in Communicative Disorders, PsycUniv. Wisconsin-Madison, M.A. in Communicative Disorders, San Diego St. Univ., CA, U.S.A 99 Ζιπητή Πουλχερία Λευκωσία BA.in Speech & Language Pathology & Therapy, Sp.Ed. for Ment. Ret. Children, MA. in Logotherapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 100 Τηλεμάχου Μάρθα Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 101 Ζσννέττου Φλωράντρη Λάρνακα B.Sc. Hons Ling. Language Pathology, Univ. of Reading, U.K. 102 Βασιλείου Χριστιάνα Λευκωσία Πτυχίο Ολιγοφρενοπαιδαγωγός Εκπ.-Λογοθεραπεύτρια, Κρατικό Παιδ. Παν/μιο Μόσχας, Ρωσία 103 Τσίγκη Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 104 Κωνσταντίνου Νατάσα Λευκωσία Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 105 Μαλλότα Μαρία Λευκωσία _.. -,. _.. τ,. t. t f l» - * _ J L _, ( S- t_ f,... B.A. in Speech & Hearing Therapy, Univ. Witwatersrand - Johannesburg, s. Africa 106 Καούλλα Κάλια Λεμεσός M.A. Ειδ. Παιδ.- Ειδική Αγωγή του Λόγου, Παν/μιο Ludwig-Maximilian Μονάχου, Γερμανίας 107 Καλλιμάχου Μαρίνα Λευκωσία B.Sc.Hons Psyc.& Speech Pathology, Manchester Metropolitan Univ., M.Sc.in Audiological Sc.Univ. of London U.C.L, U.K, M.R.C.S.L.T 108 Αναστασίου Κατερίνα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 109 Χαραλάμπους Γαλάτεια Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., M.A. στη Λογοθεραπεία, Νέο Βουλγάρικο Παν/μιο, Sofia, BG 110 Ττεραλλή Αντριάνα Λάρνακα ΒΑ. Sp.Ped.- Speech Disorders, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 111 Κουτσού Φωτεινή Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 112 Πελεκάνου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 113 Πέτρου Νικολέτα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 114 Στυλιανού Μάριος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 115 Νεοφύτου Βασιλειάνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 116 Κανάρη Αντρη Λεμεσό Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Ph.D. Παιδ.Επιστ., Moscow St. Ped. Univ., Russia 117 Κυριάκου Κυριακή B.A. Dist. French - Linquistios, Brock Univ.Ontario, CAN. M.Sc.in Speech & Language Pathology-Cli., Univ. District of Columbia, Washington, Maryland-USA U.S.A., CCC-SLP 118 Ζεζίδου Κυριακή Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Audiology, St. Johns Univ. N.Y. U.S.A. 119 Χριστοδούλου Χρυσάνθη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 120 Πάμπουλου Ηλιάδα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθερσπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, M.Sc. in Assist. Techn., Univ. of London, Kings Coll., U.K. 121 Μαυροκωνσταντή Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 122 Ερωτοκρίτου Γιάννα Λευκωσία B.So. in Speech Pathology - Audiology, M.So. in Sp. Ed.,Old Dominion Univ.Virginia, U.S.A. 123 Ανδρέου Έλενα Λευκωσία BA.in Sp.Ed., Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 124 Γεωργίου Παρασκευή Λευκωσία BA.in Sp. Ed., Speech & Language Pathology and Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 125 Ελευθερίου Χαραλάμπους Παντελίτσα Πάφος BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 126 Παντελή Θεοδώρου Θεοδώρα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. Kl. Oh. Univ., ΜΑ. στη Λογοθεραπεία, Νέο Βουλγάρικο Παν., Sofia, BG 127 Ελευθερίου Χάρης Λευκωσία BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 128 Μαλλούπα Ανδρούλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 129 Χριστοδούλου Ελένη Λευκωσία BA.in Sp. Ed., Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 130 Βέη Θέκλα Λάρνακα B.Sc.in Communication Sc.& Disorders, Psyc, Brescia Univ.Kentucky, M.Sc, in Communication Disorders, W. Kentucky Univ., U.S.A. 131 Ανδρέου Ανδρούλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 132 Πετεινάρη Μαρία Αμμόχωστος B.A.in Sp. Ed.,Speech Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 133 Ευέλθοντος Γεωργία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 134 Θωμά Σκεύη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 135 Στυλιανού Παναγιώτης Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG. MA in Sp. Ped: Speech Therapy., St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 136 Τιττώνη Βασιλική Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ. Sofia, BG 137 Λεωνίδου Σοφία Πάφος BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology S Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG

12 138 Τρούσα Στέλλα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 139 Σωτηρίου Άννα Λευκωσία Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Ειδ. δασκάλα Κωφών και Λογοθεραπείας, Κολλεγιακό τμήμα Μπάρτσι Γκούσταβ του Παν/μίου Έουτβους Λόραντ, Βουδαπέστη, Ουγγαρία 140 Νικολάου Δέοττω Λάρνακα ΜΑ. in Sp. Ed. - Speech Therapy.Si. ΚΙ. Oh.Univ.,Sofia,BG 141 Ανδρέου Έλενα Λάρνακα ΒΑ. in Logopaedics, MA.in Speech & Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 142 Ζαχαρίου Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 143 Νικολάου Νεκταρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 144 Χαραλάμπους Ανδρέας Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 145 Παπαθωμά Χρυστάλλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ.Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 146 Χρίστου Ιάκωβος Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, ΜΑ. in Speech Therapy, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 147 Μιχαήλ Βασιλική Λεμεσός BA. Sp.Ped. - Speech Therapy, St. Kl. Oh.Univ.,Sofia, BG 148 Τσάτπτας Ιωάννης Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 149 Μυλωνά Μαρία Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, Soc, Queens Col.- Cuny, N.Y, U.S.A. 150 Τσίμαρης Ιωάννης Λεμεσός B.A. in Speech/Hearing, Psyc, Cleveland State Univ., Ohio, U.S.A. 151 Νικολαίδου Αντρη Λευκωσία BA. in Sp. Ped. & Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 152 Μονογιού Δήμητρα Λεμεσός B.A. in Communication Disorders, Louisiana St. Univ., U.S.A. 153 Κυριακίδου Στυλιανή Λευκωσία M.A. in Speech Lang.Pathology & Therapy, Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 154 Χατζηχαραλάμπους Αντρέα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 155 Τιμοθέου Λεώνη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 156 Σπανού Νίκη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 157 Μέλιου Μαριλένα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 158 Ανδρέου Μαρία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 159 Αναστασιάδης Μιχάλης Λευκωσία BA. in Sp. Ped. - Logopedics.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 160 Κυριάκου Λεωνίδου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 161 Λιασή Πωλίνα Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Audiology, St. Johns Univ. N.Y., U.S.A. 162 Αντωνίου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 163 Μαξούτη Αικατερίνη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 164 Φαίδωνος Λευκοθέα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 165 Χριστοδούλου Μαριάννα Λευκωσία B.A. in Hearing & Speech Sciences, Univ. of Maryland, U.S.A. 166 Στεφάνου Αγάθη Λεμεσός BA. Sp. Needs Teacher-Speech and Language Therapy & Learning Dif., Eotvos Lorand Univ., Hungary 167 Κυριάκου Έλενα Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology & Aud., Old Dominion Univ., Virginia, M.Sc. in Speech & Language Pathology, LaSalle Univ., Philad., U.S.A. 168 Χρίστου Κωνσταντίνο Λεμεσός B.A. in Communication Disorders S Sc, Queens Col., M.Sc.in Communication Disorders & Sc, Southern Illinois, Univ., U.S.A. 169 Παπαντωνίου Έλενα Λεμεσός BA. Sp. Needs Teacher-Speech and Language Therapy & Learning Dif., Eotvos Lorand Univ.,Hungary 170 Λουβαρίδου Γιολάντα Λεμεσός B.Sc. in Speech & Hearing Sc, B.S. in Ed., Sp. Ed. & Rehabilitation, Arizona Univ., U.S.A., M.A. in Ed. Univ. of Birmingham, M.Sc. in Human Communication Sc, Univ. of Newcastle Upon Tyne, U.K 171 Αριστείδου Χρίστου Ελένη Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 172 Κωνσταντίνου Ευγενία Λάρνακα Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc. Moscow St. Ped. Univ., Russia 173 Προκοπίου Ελένη Λευκωσία B.Sc, M.Sc. in Speech & Hearing Science, Arizona Univ. CCC - SLP, U.S.A. 174 Κακομανώλη Πετρίδου Παρασκευή Εξωτερικό B.A. in Speech Pathology, Queens Col. City Univ. N.Y.,M.Sc in Communication Disorders, Mercy Col., N.Y., CCC-SLP. Teaching. Cert., U.S.A 175 Χαρτόσια Αστέρω Λεμεσός B.Sc. in Communicative Disorders.Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, PG Diploma in Speech & Language Therapy, City Univ. U.K 176 Κόνιξος Γιώργος Λευκωσία BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 177 Παπακυριακού Κώστα Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 178 Χαραλάμπους Κυριάκος Λευκωσία BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 179 Προκοπίου Μυράντα Λάρνακα B.A. in Speech Pathology, Queens Col.,City Univ.,N.Y, M.Sc. in CI. Speech Pathology, N. Arizona, Teaching Cert., U.S.A. 180 Σταυρινίδου Σωφρονία Λεμεσός BA in Audiology & Speech Sciences, Michigan State Univ., MSc in Communicative Disorders, Univ of Louisiana at Monroe, U.S.A. Post.Grad.Cert. in Cleft Palate Studies, Univ.of Sheffield, UK 181 Αντωνίου Μαρία Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 182 Ψαρούδη Ιφιγένεια Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG

13 183 Κσρασιαλής Νίκος Λευκωσία ΒΑ. in Speech Therapy.St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 184 Χατζηττοφή Χλόη Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπσιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 185 Φρίξου Παναγιώτη Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 186 Παπασωζόμενος Γεώργιος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 187 Φαίδωνος Δέσττω Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 188 Θεοδωρίδου Φαφαλιού Χρυσάνθη Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 189 Πσπαθεόδοτου Χρυστάλλα Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 190 Σττσνού Ροδούλλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 191 Βασιλειάδης Αντώνης Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow St. Ped. Univ., Russia 192 Νικολάου Ελττίδα Λευκωσία Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, Member of National Assoc.of Sp.on Logopaedia & Phon., BG. 193 Ευσταθίου Ελένη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, MA. in Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 194 Καρεσίου Κωνστάντια Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 195 Μωυσή Ορθοδοξία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 195 Ιακώβου Γεωργία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 197 Πιερή Κακούτση Ναυσικά Λευκωσία Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow St. Ped. Univ., Russia 198 Ποταμίτου Στέλλα Λευκωσία B.A in Speech Pathology&Audiology, St. Johns Univ., N.Y., U.S.A 199 Ηλία Πολίνα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 200 Ρωτή Ελένη Λάρνακα B.Sc.in Communication Disorders Murray State Univ., M.Sc.in Communicative Disorders, Univ. of Louisville, Kentucky, U.S.A 201 Παναγή Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 202 Πιερή Τερέζα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας, T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 203 Χαρίτου Κοράλλια Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 204 Σατσιό Ανδρονίκη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 205 Κωνσταντινίδου Κούλα Πάφος Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 206 Χαρή Μαρίνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 207 Γενεθλίου Μάριος Μαλαισία B.Sc.Hons Linguistics & Language Pathology, Univ. of Reading, M.Sc.(Distinction) Human Communication, Univ. College London, U.K 208 Στυλιανού Άντια Λεμεσός Πτυχιούχος Παιδαγωγός - Ειδική Παιδαγωγική, Αννόβερο Γερμανία 209 Ζένιου Αντρη Λεμεσός B.Sc, M.Sc. in Communicative Disorders, Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, CCC-SLP 210 Βακανά Μαρία Λεμεσός Πτυχίο Παιδ. Ειδ. Εκπ., Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόρσντ, Ουγγαρία 211 Τοουλάκου Αγάθη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεροπτείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 212 Ντίρρη Μιχαήλ Παντελίτσα Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 213 Κουννά Χρίστου Παναγιώτα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 214 Πασχάλη Μάριος Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc.Moscow St. Ped. Univ., Russia 215 Χρυσοστόμου Γιάννης Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 216 Κωνσταντίνου Γεωργία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 217 Αντωνιάδου Αλίκη Λευκωσία B.A in Speech Pathology, Soc, Queens Col. City Univ. NX, U.S.A 218 Σωκράτους Στέλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ped.- Logopaedics, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 219 Πατταχριστοφόρου Μάρθα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 220 Δημητρίου Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 221 Πασχάλη Χρυστάλλα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 222 Βασιλακκάς Δημήτρης Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, State Univ. N.Y, New Paltz, U.S.A 223 Φελλά Γιάννα Λευκωσία BA. in Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 224 Προκοπίου Αικατερίνη Λευκωσία B.Sc. in Psyc, PG Diploma in Clinical Communication Studies, City Univ., London, U.K 225 Χατζηγιάννη Ειρήνη Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 226 Θεοδώρου Κυριακή Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 227 Νεοκλέους Ειρήνη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 228 Σωτηρίου Αντρη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 229 Βαρδάκη Βάσω Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 230 Ηρακλέους Στυλιανός Λεμεσός ΒΑ. Sp. Needs Teacher- Speech and Language Therapist, Eotvos Lorand Univ., Hungary m Μ m e χ s m > Η I Μ CO e m CD "O Ο -< > Τ) ο < ro ο co ^ ->J > CO 03

14 231 Κυπριανίδου Ανθούλα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραττείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 232 Βασιλείου Γεωργία Λευκωσία «.» Λ '. *. _,,. _,,. *. Πτυχίο Λογοθεραπειας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλαοα 233 Μσχαιρίτου Αντρη Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθερσττεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 234 Οικονομίδου Δέσποινα Λεμεσός B.Sc, M.Sc. in Communicative Disorders, Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, CCC-SLP 235 Μελκρρονίδου Μαρία Λευκωσία B.A. in Speech Pathology, Psyc, Queens College, City Univ., N.Y., U.S.A 236 Βασιλείου Χρυστάλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ed.- Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 237 Σωκράτους Ιωάννα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 238 Αττίπα Χαμπουλίδου Άντρη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 239 Κοκκινίδου Κυριακούλα Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 240 Κλεοβούλου Έλλη Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 241 Κωνσταντίνου Χαραλαμπία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 242 Αναστασίου Κυριακή Λεμεσός B.A., M.Sc. in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A 243 Χριστοδούλου Αυγούλλα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 244 Φλούρου Βασιλική Λευκωσία Diploma Teacher - Oligophrenopedagog, Logoped, Moscow Ped. St. Univ., Russia 245 Χριστοδούλου Ρεβέκκα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 246 Στυλιανού Ελένη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 247 Κολιανδρής Νίκος Λάρνακα Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 248 Χατζησάββα Ιωάννη Έλενα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 249 Κυριάκου Χάρις Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 250 Καζαμία Σοφία Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 251 Αριστοτέλους Γεωργία Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 252 Χατζηκουμή Μαίρη Αμμόχωστος ΒΑ. in Sp. Ed.- Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ.,Sofia, BG 253 Καμπούρη Άννα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 254 Χαραλάμπους Αφροδίτη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 255 Αντωνίου Αντιγόνη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 256 Πουταχίδου Βικτώρια Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, Queens Col., M.Sc. in Ed.- Deaf/Hard of Hearing, Hunter Col. City Univ., N.Y., U.S.A 257 Παφίτης Χρίστος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 258 Παναγιώτου Αγγέλα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 259 Γεωργίου Αλεξία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 260 Καστράτπτη Μαρία Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, State Univ. N.Y., New Paltz, U.S.A, M.A. in Ed., Univ. of Birmingham, U.K 261 Καραβέλλα Καναβάτη Ηλιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 262 Αγαθοκλέους Μαρία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 263 Φιλή Κωνσταντίνος Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow Ped. St. Univ., Russia 264 Χαραλάμπους Περσεφόνη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 265 Μαυραδά Ισαβέλλα Λάρνακα BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 266 Μιχαήλ Αρτεμις Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 267 Ντούβα Βαρβάρα Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, B.A. in Ling., Queens Col., City Univ., N.Y., U.S.A. 268 Κακόψητου Πηνελόπη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 269 Γεωργιάδου Ιωάννα Ην. Βασίλειο B.A. in Music Ed./Therapy, Kansas Univ., M.A. in Speech Pathology & Audiology, N. Carolina Univ., Greensboro, U.S.A 270 Λουκά Δώρα Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 271 Κυριακίδη Χρυσάνθη Λεμεσός 272 Μουαρραουί Τζωρτζίνα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 273 Σωκράτους Έφη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 274 Κωνσταντίνου Ταματτίρη Έλενα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 275 Κουτπτή Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG. ΜΑ στην Παιδική, εφηβική και σχολική ψυχολογία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 276 Καραμανώλη Μαρία Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 277 Γεωργιάδης Μένοικος Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 278 Καλλή Ηλιάνα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG

15 279 Τσιερκέζου Μαρία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 280 Αυξεντίου Ανδρούλα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθερσπεία, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 281 Χατζηθωμά Χρυστάλλα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 282 Γιάννου Αγγέλα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc.Moscow St. Ped. Univ. Russia 283 Γρηγορίου Χριστιάνα Λευκωσία Diploma Phys. Tr. Def.,Logopaedics, S.Ukrainian St. Ped. Univ. Ukraine 284 Φιλίππου Παρασκευή Λάρνακα B.A in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A 285 Δημητριάδης Μάριος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 286 Αθανασίου Μαρίνα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθερσπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 287 Γερολέμου Χρυστάλλα Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ. Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθ. Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόραντ, Ουγγαρία 288 Κυριάκου Κυριάκος Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 289 Χαραλάμπους Μαρίνα Λεμεσός B.Sc. Hons in Logopaedics, Oueen Marg. Univ. Coll. Edinburgh, Scotland, PG Diploma, M.Sc. in Speech & Language Therapy, City Univ. U.K, M.R.C.S.LT. 290 Ποουρκού Αντωνία Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 291 Κερυνιώτου Άντρη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 292 Μανώρα Ελένη Λευκωσία Πτυχίο Ειδ. Παιδ. Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθ. Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόραντ, Ουγγαρία 293 Παναγιώτου Χριστιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 294 Ιγνατίου Μαρία Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 295 Μαρτζιτανή Μύρια Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 29S Χριστοδούλου Μαρία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 297 Δημητρίου Θεοδώρα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 298 Κερυνειώτου Αλεξία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 299 Χριστοφή Χρίστια Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 300 Μαρκαντώνη Αιμιλία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 301 Λαζάρου Μαρία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα, M.A. in Ed.- Incl. & Sp. Ed. Needs, Univ. of Birmingham, U.K. 302 Πολυκάρπου Έλενα Λεμεσός Diploma Sp.Needs Teacher, SpeechS language Therapy, learn.diff., Eotvos Lorand Univ., Hungary 303 Εύζωνα Ιωάννα Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Πτυχίο Εθ. Διερμηνέα Ολ.& Νοημ. Επικοιν., Ελλάδα 304 Θεοδότου Μαρία Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 305 Βορκά Μελπομένη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 306 Ψέμμας Γεώργιος Θεσσαλονίκη Πτυχίο Θεραπευτή για άτομα με Ειδ. Ανάγκες-Λογοθεραπείας, Παν/μιο Βελιγραδίου, Γιουγκοσλαβία 307 Σωτηρίου Αικατερίνη Θεσσαλονίκη Πτυχίο Θεραπευτή για άτομα με Ειδ. Ανάγκες- Λογοθεραπείας, Παν/μιο Βελιγραδίου, Γιουγκοσλαβία 308 Πιττάλη Γεωργία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 309 Ανδρέου Αντωνία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 310 Αριστείδου Αντρούλλα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 311 Μουγιάρη Ελένη Λάρνακα ΒΑ στη Λογοθεραπεία και ΜΑ στην Ειδ.Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 312 Καρκώτη Μαρσίλια Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 313 Γεωργίου Δήμητρα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρης, Ελλάδα 314 Πάγκου Έλενα Λάρνακα B.Sc. in Speech & Hearing So., M. Sc. in Communication Disorders, Arizona Univ., U.S.A..CCC - SLP 315 Παλάοντα Μαρία Λεμεσός B.Sc. in Speech Pathology & Audiology, Old Dominion Univ.,U.S.A. 316 Μιχαήλ Λούση Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 317 Κόνικκου Χρυστάλλα Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 318 Χριστόφορου Χρυσοβαλάντω Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 319 Χρίστου Αθηνά Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 320 Παπαχαραλάμπους Νικολέττα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 321 Πατσαλή Χαραλαμπία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 322 Χατζηστάθη Κυριακή Λευκωσία Β.Α. in Speech & Language Pathology, M.A. In Speech & Language Pathology&Audiology, Louisiana Tech. Univ., U.S.A., CCC - SLP 323 Σταύρου Μαριέλλα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 324 Τζιων Θεοδοσία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 325 Παπαχαραλάμπους Σοφρωνία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG

16 326 Ιωάννου Έλενα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, M.Ed. in Incl. Ed., Manchester Univ., U.K. 327 Τσιολάκκη Λουκρητία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 328 Γιάννακας Γιαννάκης Λεμεσός B.Sc.in Communication Disorders, Murray St. Univ., U.S.A. 329 Βαγιάνού Χρυστάλλα Λάρνακα B.A. In Lang. Acquis. & Language Disorders, Essex Univ.,U.K. 330 Χριστόφορου Μέλανη Λάρνακα B.Sc. In Logopaedics, Queen Margaret Univ., U.K. 331 Νεοπτόλεμου Δέσποινα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 332 Βάσου Ανδρούλλα Λάρνακα B.A.in Communication Disorders Murray State Univ.,U.S.A. 333 Αλεξάνδρου Αντρια Λεμεσό Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 334 Κωνσταντίνου Κατερίνα Λευκωσία Diploma Sp.Needs Teacher, Speech& language Pathology, learn.diff., Eotvos Lorand Univ., Hungary 335 Γεωργίου Λούκια Λεμεσό Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 336 Κωνσταντίνου Παρασκευή Λεμεσό ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 337 Φράγκους Έλενα Λάρνακα.. Λ, ^ _,.., _,,,^ 338 Ανυφαντής Εμμανουήλ Κέρκυρα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, Μ.Α. in Communication Sc.S Dis.Sp.Lang.Pathology.Univ.of Pittsburgh, U.S.A.,CCC-SLP 339 Αγαθαγγέλου Ευτυχία Λευκωσία Diploma Teacher - Oligophrenopedagog, Logoped, Moscow Ped. St. Univ., Russia 340 Παναγιώτου Ελένη Λεμεσό ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, Μ Α. Ειδ. Παιδαγωγική παιδ.με Διαν.Ανεπ. St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG' 341 Αξιώτης Ευστράτιος Λευκωσία _,.,,,.,,, ν. _,. 342 Χριστοδούλου Αλεξία Λευκωσία B.Sc. In Speech Communication.Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 343 Σακκά Χριστίνα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 344 Κωνσταντίνου Αργυρώ Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 345 Κουρουφέξη Γαβριέλλα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG '. Λ..ρ _.,,. _,.. v 346 Κυριάκου Θεοδώρα Λευκωσία 347 Κυριάκου Φώτης Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 348 Ασπρομάλλη Πωλίνα Πάφος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 349 Ανδρέου Ευανθία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 350 Χατζηγιάγκου Ιωάννα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 351 Μιχαήλ Γεωργία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 352 Καμπανάρου Μαρία Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology, S. Australian College of Adv. Ed., S. Australia, Ph.D., Hinders Univ. of S. Australia 353 Δρουσιώτου Μαριάννα Λεμεσός B.Sc. in Speech Pathology S Audiology, Old Dominion Univ.,U.S.A.,M.A. in Sp.Ed., Saint Louis Univ., U.S.A. 354 Λίλλιτου Παναγιώτα Λεμεσός B.Sc. in Speech Sciences, Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 355 Ανδρέου Ανδρέας Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.Γ Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 356 Νικολάου Μαρία Λεμεσός B.Sc. In Logopaedics, Queen Margaret Univ., U.K., M.R.C.S.L.T 357 Μαρτή Αντρούλα Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 358 Χαραλάμπους Αντρη Λευκωσία ΒΑ, στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 359 Πέτσα Αντζελίνα Λάρνακα B.A. In Lang. Acquis. & Language Disorders, Essex Univ.,U.K. 360 Κυριάκου Αντριανή Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 361 Χατζηθωμά Κωνσταντίνος Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 352 Βασιλείου Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ Ειδ. Παιδ., St. Ki. Oh. Univ., Sofia, BG 363 Χριστοφή Αγάθη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 364 Ζήνωνος Ολυμπία Πάφος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 365 Μαρκαντώνη Νεκτάριος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Επικοιν.διαταραχές ανάπτυξης, St. ΚΙ. Oh. Univ.. Sofia, BG 366 Παπαχαραλάμπους Χριστιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 3S7 Κωνσταντίνου Πολυξένη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία,ΜΑ. Επικοιν.διαταραχές ανάπτυξης, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 368 Αντωνιάδου Έμιλυ Ιωάννα Λευκωσία 369 Θεοδούλου Μισιέλ Λάρνακα B.Sc. in Communication sciences and Disorders, Pennsylvania State Univ., U.S.A. M.A. in Health Serv. Res., Univ. of Kent.U.K. 370 Ιακωβίδου Διαμάντω Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 371 Φυσέντζου Ελένη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 372 Μπίτου Σωτηρία Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 373 Σωκράτους Μιχάλης Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα ΓΠ χ Μ Χ 2 Χ m θ χ S m > Η Χ Μ ω -Ο 00 Τ) ο < > Τ) ο < ro ο >

17 374 Αβρααμίδης Κωνσταντίνος Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 375 Πέτρου Ευτυχία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 376 Ελισσαίου Ελπίδα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 377 Αριστοδήμου Ειρήνη Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 378 Βορκά Στέλλα Λευκωσία MSc in Speech and Language Sciences, Univ.of London, UCL, UK, M.R.C.S.L.T. 379 Πιερή Μηλίτσα Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 380 Νέστορος Κωνσταντίνος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 381 Κωνσταντινίδου Μαρία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα m zj Μ m e IE > Η CO.3 J~> θ m ro "D Ο -< > ΤΙ Ο < ο 3 χ CO ~ϊ 03

18 378 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 597 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 201 ΙΓ ΚΑΙ 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED (HE ) από τη Αευκωσία, Κύπρος (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») και της AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA με έδρα στο Wronki, Πολωνίας (η «Απορροφώσα Εταιρεία»). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση/ Σκοπός Η Απορροφώμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία προτίθενται να προβούν σε διασυνοριακή συγχώνευση δια απορροφήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 201Θ έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 όπου η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί με την Απορροφώσα Εταιρεία και θα διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση («η Συγχώνευση»). Ο λόγος για τη Συγχώνευση είναι να αναδιοργανώσουν και να οργανώσουν ορθολογικά τις εργασίες τους με τη βελτιστοποίηση και απλούστευση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιούχων εταιρειών και τα άρθρα 201 ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και γίνεται γνωστοποίηση έχοντας το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται. (α) Το έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του Άρθρου 201 IB του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 μαζί με Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού (το «Σχέδιο Συγχώνευσης»). (β) Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές η οποία ιδρύθηκε και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταχωρημένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με αριθμό HE , με έδρα στη διεύθυνση Διομήδους 10, Alphamega Akropolis Building, 3-ος όροφος, γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος. (β) Απορροφώσα Εταιρεία: AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA, ανωνύμως εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη Πολωνική νομοθεσία, με έδρα στο Wronki στη διεύθυνση: ul. Mickiewicza 52, ταχυδρομικός κώδικας Wronki, Πολωνία, καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του εθνικού δικαστικού μητρώου Krajowy Rejestr Sadowy, που τηρείται από το πρωτοδικείο Sad Rejonowy Poznan, Nowe Miasto i Wilda, Η' Οικονομικό Τμήμα, με αριθμό KRS , με αριθμό φορολογικού μητρώου NIP: και εθνικού στατιστικού μητρώου REGON: Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία υπό την έννοια του από 29 Ιουλίου 2005 περί δημόσιας προσφοράς και ορών εισαγωγής χρηματοοικονομικών μέσων στην οργανωμένη αγορά και δημοσίων εταιρειών Νόμου (επίσημη εφημερίδα Dz. U. 185/2009 στ. 1439, όπως ισχύει). 4. Λεπτομέρειες των γραφείων μητρώων που καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Πολωνικό εθνικό δικαστικό μητρώο Krajowy Rejestr Sadowy με αριθμό KRS , (Polish National Court Register). 5. Μνεία για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες κεςοαλαιουχικές εταιρείες, των τρόπων με τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών. (α) Τα δικαιώματα πιστωτών των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν επηρεάζονται δυσμενώς από τη Συγχώνευση. (β) Την Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας με καθολική διαδοχή. (γ) Στην Απορροφώμενη Εταιρεία δεν υπάρχουν μέτοχοι της μειοψηφίας. 6. Πληροφορίες Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από τη Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τους Νομικούς Συμβούλους της Απορροφώμενης Εταιρείας ως ακολούθως: (α) Νομικοί Σύμβουλοι: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Θέκλας Λυσίωτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Φαξ: , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β) Απορροφώμενη Εταιρεία (εγγεγραμμένο γραφείο): Διομήδους 10, Alphamega Akropolis Building, 3ος όροφος, Γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος. Milorad Vujnovic Μοναδικός Σύμβουλος της Απορροφώμενης Εταιρείας Ημερομηνία:

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED ΚΑΙ AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: (1) SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία ιδρύθηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταχωρημένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με αριθμό , με έδρα στη διεύθυνση Διομήδους 10, Alphamega Akropoiis Building, 3-ος όροφος, γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κυπριακή Δημοκρατία («Απορροφώμενη Εταιρεία») και (2) AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA, ανωνύμως εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη Πολωνική νομοθεσία, με έδρα στο Wronki στη διεύθυνση: ul. Mickiewicza 52, ταχυδρομικός κώδικας Wronki, Πολωνία, καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του εθνικού δικαστικού μητρώου Krajowy Rejestr Sadowy, που τηρείται από το πρωτοδικείο Sad Rejonowy Poznan, Nowe Miasto i Wilda, Η' Οικονομικό Τμήμα, με αριθμό KRS , με αριθμό φορολογικού μητρώου NIP: και εθνικού στατιστικού μητρώου REGON: , μετοχικό κεφάλαιο: ,00 πολωνικά ζλότι, πλήρως καταβληθέν («Απορροφώσα Εταιρεία»). ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: (Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας καθορίζουν δια του παρόντος όρους Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών με Απορρόφηση, (Β) Η κάθε Συγχωνευόμενη Εταιρεία έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπεται από την νομοθεσία και ρυθμίσεις του δικού της κράτους, και συγκεκριμένα η Απορροφώμενη Εταιρεία υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δε Απορροφώσα Εταιρεία - στην Πολωνική νομοθεσία, (Γ) Η Απορροφώμενη Εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, ενώ η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία, (Δ) Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι κάτοχος του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας διαιρουμένου σε 14,265,002 μετοχές με αριθμούς από 1 έως 14,265,002 ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ η κάθε μετοχή, (Ε) Η Απορροφώμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διασυνοριακή συγχώνευση προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να οργανώσουν τις εργασίες τους δια βελτιστοποίηση και απλοποίηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. (ΣΤ) Με την Ημερομηνία Έναρξη Ισχύος (καθορισμένης στο παρόν): (ι) Η Απορροφώμενη Εταιρεία συγχωνεύεται με την Απορροφώσα Εταιρεία και (ιι) Η Απορροφώμενη Εταιρεία διαλύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση., μεταβιβάζει δε το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της στην Απορροφώσα Εταιρεία. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης των Εταιρειών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την εξής έννοια: «Απορροφώμενη Εταιρεία» «Απορροφώσα Εταιρεία» σημαίνει SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED σημαίνει AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA «Ο Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. Σημαίνει Κυπριακό Νόμο Περί Εταιρειών Κεφ. 113, όπως 113» ισχύει «Κυπριακή νομοθεσία» «KSH» Σημαίνει τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαίνει πολωνικό Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών - τον από 15 Σεπτεμβρίου 2000 περί Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών Νόμο (επίσημη εφημερίδα Dziennik Ustaw αρ. 94, στ με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις), ειδικότερα το άρθρα 491 και επόμενα, και ιδίως το άρθ του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών

20 380 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 «Έφορος Εταιρειών Κύπρρυ» «Οδηγία» «Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος» «Εργαζόμενοι» «Συγχώνευση» «Σχέδιο συγχώνευσης» «Συγχωνευόμενες Εταιρείες» «Συγχωνευόμενη Εταιρεία» «Πολωνική νομοθεσία» «zt» «KRS" σημαίνει Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. σημαίνει την Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών, η οποία εφαρμόστηκε στην πολωνική νομοθεσία στα πλαίσια του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, και στον Κυπριακό Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 με το Νόμο με αρ. 186(1)2007. σημαίνει την ημερομηνία καταχώρησης της Συγχωνεύσεως στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων Krajowy Rejestr Sadowy (σύμφωνα με το άρθ σε συνδυασμό με το άρθ. 516 του KSH, το άρθρο 201 Ιθ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και το Άρθρο 12 της Οδηγίας), και επομένως την ημερομηνία έναρξης αποτελέσματος της Συγχωνεύσεως. σημαίνει τους εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σημαίνει διασυνοριακή συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση δυνάμει του άρθ. 2 παρ. 2 περ. γ) της Οδηγίας και του άρθ σημ. 1 σε συνδυασμό με το άρθ του KSH και του άρθρου 201 Θ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ σημαίνουν την Απορροφώμενη Εταιρεία και την Απορροφώσα Εταιρεία σημαίνει την Απορροφώμενη Εταιρεία ή την Απορροφώσα Εταιρεία σημαίνει νόμους της Πολωνίας σημαίνει πολωνικό ζλότι, νομίμως ισχύον νόμισμα στην Δημοκρατία της Πολωνίας σημαίνει πολωνικό εθνικό δικαστικό μητρώο Krajowy Rejestr Sa_dowy 1.2. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, όλες αναφορές σε άρθρα αφορούν στα άρθρα του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης Επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε έχουν καμία επιρροή στην ερμηνεία του εγγράφου Αναφορές προς τις λέξεις..περιλαμβάνω" ή..συμπεριλαμβάνω" (ή παρόμοιες εκφράσεις) δεν θα ερμηνεύονται ως υποδηλώνουσες οποιουσδήποτε περιορισμούς, γενικές δε εκφράσεις που εισάγονται με τη λέξη,,άλλες" (η παρομοίως) δεν θα έχουν περιοριστικό χαρακτήρα εν όψη του γεγονότος ότι προηγούνται με λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο είδος ενεργειών, υποθέσεων ή πραγμάτων. 2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (κατά το άρθ σημ. 1 του KSH και τα άρθρα 201Θ'- 201ΚΔ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113) 2.1. Με επιφύλαξη ορών διαλαμβανόμενων στο παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης και σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, την πολωνική νομοθεσία και την Οδηγία, δυνάμει (ι) του άρθ σε συνδυασμό με το άρθ του KSH και (ιι) των άρθρων 201Θ'-201ΚΔ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης, με τήρηση των ορών του, δυ απορρόφηση, με αποτέλεσμα: - Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί με την Απορροφώσα Εταιρεία, - Η Απορροφώμενη Εταιρεία διαλύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση της και παύει να υφίσταται εκ του Νόμου, το σύνολο του ενεργητικού της και του παθητικού της να αποκτηθεί και να μεταβιβαστεί στην Απορροφώσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή (δυνάμει του άρθ. 494 σε συνδυασμό με το άρθ. 51 δ 1 του KSH, του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και του άρθ, 2 περ. 2 εδ. γ) της Οδηγίας), και όλες εκδιδόμενες και μη εξοφλημένες μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας παύουν να υφίστανται. Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, η συσταθείσα με την Συγχώνευση εταιρεία αποτελεί εταιρεία που προέκυψε από διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών και δεν αλλάζει ο τύπος της, η επωνυμία της και η έδρα της.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ 1992-1993 Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό Χειµερινό Εξάµηνο 1997-1998 Ανδρέου Αιµιλία Μάστερ Ζάνου ήµητρα Μάστερ Ζήκκος Ηλίας Μάστερ Κορέλλη Σωτηρούλα Μάστερ Κουζάρης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα: Κλίμακα: A8-A10 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά Κωδικός Αίτησης Σύνολο Ημερομηνία Μονάδων Τίτλου Βαθ Τιτ Πρ. Εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ 1992-1993 Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό Χειµερινό Εξάµηνο 1997-1998 Ανδρέου Αιµιλία Μάστερ Ζάνου ήµητρα Μάστερ Ζήκκος Ηλίας Μάστερ Κορέλλη Σωτηρούλα Μάστερ Κουζάρης Στυλιανός Μάστερ Παναγιώτου Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28.8.2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Αρ. Φακ.: 7.07.002 Αρ. Τηλ.: 24821350/358 Αρ. Φαξ.: 24821380 E-mail: edofficelcafam@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ.

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ. Άριστοι Μαθητές Α, Β και ς Άριστοι Μαθητές ς 1 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α06 20,00 2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α07 20,00 3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α09 19,79 4 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α04 19,71 5 ΛΑΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α09 19,71 6 ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.4.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικά με το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α0 Αγόρια 1 39 Χριστόδουλος Άχχας Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:51 2 36 Χαράλαμπος Χριστοδούλου Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:52 3 34 Θεόδωρος Αγγελή Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:08:04 4 75 Κυριάκος Κολάς ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18/06/ :28: :31: :32: :37: :46: :57: :59:57

18/06/ :28: :31: :32: :37: :46: :57: :59:57 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : xµ. Ελεύθερο - Ανδρών 89 Μούγης Σοφοκλής Κωνσταντίνου Χαράλαµπος Πανάρετος Παναγιώτης 98F Παρασκευάς Κωνσταντίνος :8: 8. 89 Σπανός Χριστόφορος 9 Αντωνίου Νικόλας 8 9 Γκαµάρα Νέρι Αρµάντο 9 Σίταρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδασκαλία - Επίδοση I ΑΙΘΟΥΣΑ "ΜΟΡΦΟΥ"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδασκαλία - Επίδοση I ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΡΦΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - Διδασκαλία - Επίδοση I "ΜΟΡΦΟΥ" 4 ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, 18.7.2003 3548 Κ.Δ.Π. 607/2003 Αριθμός 607 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Α ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Α ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Α ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Χριστίνα ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΓΣΕ 11.03.2002 2 Χαριθέα ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΣΟ 05.05.2002 3 Αγγελική ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΓΣΟ 01.03.1993

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ:

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ: Κατάλογος Πανεπιστημίων για το Μητρώο Διαιτολόγων για Διαιτολόγους και Κλινικούς Διαιτολόγους που έχουν εξεταστεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.7.02.3/3 Αρ. Τηλ.: 22800773 / 609 Αρ. Φαξ: 22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 10 Ιουνίου 2009 ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.04.03 ΓΣΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΚΝΕΛΛΟ ΠΕΡΣΙΑ 2. ΚΥΠΕΡΕΣΗ ΖΩΟΥΛΑ 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 4. ΤΡΑΚΟΣΙΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 6. ΠΡΙΜΟΥ ΕΛΙΝΑ 7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.13.10/10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 30.8.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί Διευθυντές Α. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Βοηθοί Διευθυντές Α. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2009-2010 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει συμπληρωματικές τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ COS COS COS ΑΥΔ ΑΥΔ ΑΥΔ COS511 COS511.02 Μάριος Αβρααμίδης 07.01.2018 1600-1800 3Α Β211 Μάριος Αβρααμίδης Άγγελος Κωνσταντίνου COS512 COS512.02 Δημήτρης Καλλές 13.01.2018 1030-1330 3Δ Αίθ. ΗΜΠ 1ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: 132 Οµαδικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος ΒΡΑΒΕΙΟ Α1,Α2,Α3,Α4,Α5 Πόλεως Οικονόµου Γ. Α Βρ

Κατηγορία: 132 Οµαδικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος ΒΡΑΒΕΙΟ Α1,Α2,Α3,Α4,Α5 Πόλεως Οικονόµου Γ. Α Βρ Αποτελέσµατα Ι.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση ιαγωνισµός Τέχνης Κατηγορία: 131 Ατοµικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος Kωνσταντίνα Πόλεως Οικονόµου.Γ Ναθαναήλ Χρυσοχού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1-1/3/201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 33 ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 1999 11.51 2 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 1999 11.55 3 339 ΗΛΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΟΣΣΙ 2000 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.06.6 Αρ. Τηλ.: 22 402300 Αρ. Φαξ: 22 480505 17 Σεπτεμβρίου 2010 Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1876 Κ.Δ.Π. 203/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 203 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1997 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.13.10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

LEMESIA RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ

LEMESIA RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ LEMESIA 2014 - RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ Ranking / Κατάταξη Runner's Number/ Αριθμός Δρομέα Surname / Επίθετο Name / Όνομα Time / Χρόνος Club /

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 513 513.02 * Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 4 3Α Β211 Κρίστης Σεργίδης Χρυσάνθη Δημητρίου 514 514.02 * Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 4 3Α Β205 Έφη Κυπριανίδου Δάφνη Καϊτελίδου 611

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ^ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4690 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 299 Αριθμός 247 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Starting list, Road race 4,6 km Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Α/Α NAME SURNAME BIB NUMBER TEAM EVENT 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ 4000 ΓΙΩΡΓΟΣ Road Race 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12/07/2015. FINA Pts

12/07/2015. FINA Pts /0/0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 0/0/0 - /0/0 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 0µ. Πρόσθιο - Νεανίδων Όριο Πρόκρισης : 00:9:9 Όριο Ποινής : 00:: 0 Χρυσοστόµου Ειρήνη Αµ/στου 99 Ν 00::9 9.00 Στυλιανού 'Ερσια Πάφου 99 Ν 00::0.00 Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΕΔ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Oι φετινές Εκλογικές Συνελεύσεις της ΠΟΕΔ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στα ακόλουθα Εκλογικά Κέντρα: ª ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ, 26-01-2013 Organizing Committee: Οργανωτής Αγώνα: ΣΕΚΕ ΠΑΦΟΥ κ. Γιώργος Γεωργίου, ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗ ΤΩΝΙΑ (Γραμματεία Αγώνων) Recurve Bow - Master Men 1 1-016C

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Α Α Τ Τ Ι Κ Η : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕ ΡΟΙ (44) 1/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Κ.Ε.) 2/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.) 3/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Δρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ

99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ 99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 17-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 10 82 Χρυστάλλα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΣΠ 04.10.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 99ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 17-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/-1.2 1 4 401 Ναταλία ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΣΕ 10.02.1997

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2008 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 14 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας 15 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4704 Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 545 Αριθμός 384 Η Ανδριανή Θεοδώρου, μόνιμος Τηλεφωνητής, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2.

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2. Date : 21/12/2008 KG : -52 Αγγελος Χριστοφόρου 9 2 Αγγελος Χριστοφόρου 9 KUMITE Παίδων 14-15 3. Λούις Κασιουλή 5 4. 6 Μάριος Ελληνας 12 5. Μάριος Ελληνας 12 6. 3 Μάριος Ελληνας 12 7. Νικόλας Αντωνίου 16

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) IMC KEY STAGE II

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) IMC KEY STAGE II ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα