Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση"

Transcript

1 Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική επιµόρφωση, Υ.Π.Ε.Π.Θ Α ιεύθυνση Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στα πλαίσια του επιµορφωτικού προγράµµατος (Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) και της επιµόρφωσης Μαθηµατικών Λυκείου που κάνω στην Θεσσαλονίκη το σχολικό έτος χρησιµοποίησα τις δυνατότητες που έχει το Sketchpad (εµφάνιση αξόνων, συντεταγµένων, αποτύπωση σηµείου µε ορισµένες συντεταγµένες, κατασκευή γεωµετρικού τόπου) για την κατασκευή γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων και εµφάνιση πολλών χαρακτηριστικών τους. Υπάρχουν έννοιες της ανάλυσης που γίνονται ελάχιστα κατανοητές από τους µαθητές/τριες γιατί η "οπτικοποίηση" τους, που επιχειρείται στα σχήµατα του βιβλίου, είναι στατική ενώ αυτές περιέχουν το στοιχείο της µεταβολής άρα και της κίνησης. Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο (ε-ορισµός του ορίου) που εξαιτίας της αδυναµίας κατανόησης του από τους µαθητές δεν συµπεριλαµβάνεται πλέον στην διδακτέα ύλη. Ένα άλλο σηµείο που µπορεί να διδαχθεί µε επιτυχία χρησιµοποιώντας τα προγράµµατα που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν γραφική παράσταση την οποία να διατρέχουν σηµεία είναι αυτό της εφαπτοµένης. Μπορούµε να σχεδιάσουµε τη γραφική παράσταση συνάρτησης και θεωρώντας σηµείο κινούµενο επάνω της να προσεγγίζει άλλο σταθερό, η χορδή που ενώνει τα δύο σηµεία παίρνει µία οριακή θέση (τη θέση της εφαπτοµένης της καµπύλης στο σταθερό σηµείο). Άλλες δραστηριότητες µε το Sketchpad µπορούν να δείξουν ότι ενώ η εφαπτοµένη δευτέρου βαθµού συναρτήσεων έχει µόνον ένα κοινό σηµείο µε τη γραφική της παράσταση δε συµβαίνει κάτι αντίστοιχο σε όλες τις γραφικές παραστάσεις. Μία επίσης ενδιαφέρουσα ιδιότητα του Sketchpad είναι η δυνατότητα του να κάνει το γράφηµα σχέσης που είναι η αντίστροφη συνάρτησης, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα προγράµµατα γραφικών παραστάσεων. Με χρήση της δυνατότητας στοιχειώδη προγραµµατισµού (εντολές βρόγχου) έχουµε την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε δραστηριότητα (εγγεγραµµένη - περιγεγραµµένη πολυγωνική γραµµή ) που να βοηθήσει στη διδασκαλία του ορισµού του ορισµένου ολοκληρώµατος ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: κινητικότητα σχήµατος, δυναµική Γεωµετρία, Γράφηµα, σχέση, Γραφική παράσταση, Sketchpad, αρχεία gsp ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό σε όσους χρησιµοποιούν τα «γεωµετρικά προγράµµατα» Cabri και Sketchpad ότι η συνηθέστερη χρήση τους αφορά την Γεωµετρία (όπως και οι κατασκευαστές τους ισχυρίζονται). Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιµόρφωσης εκπαιδευτικών το σχολικό έτος στην Θεσσαλονίκη έγινε πετυχηµένη (εξίσου µε τη γεωµετρία) χρήση τους και στην Ανάλυση αλλά και στην κατασκευή γραφικών παραστάσεων. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 387

2 Μέσα από προτεινόµενες δραστηριότητες (κυρίως µε το Sketchpad) έγινε δυνατή η «οπτικοποίηση» πολλών εννοιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πλήρη κατανόηση τους από τους µαθητές. Έτσι το Sketchpad χρησιµοποιήθηκε στα παρακάτω θέµατα τα οποία θα παρουσιάσω αναλυτικά στη συνέχεια: 1. Γραφική παράσταση πολυωνυµικής συνάρτησης έως και 5ου βαθµού µε µεταβλητούς συντελεστές 2. Εµφάνιση της εφαπτοµένης γραφικής παράστασης µε µεταβλητούς συντελεστές σε τυχαίο (µεταβαλλόµενο) σηµείο της. 3. Γραφική παράσταση συνάρτησης πολλαπλού τύπου συνεχούς ή ασυνεχούς και µε δυνατότητα εµφάνισης των ηµιεφαπτοµένων της. 4. Ανίχνευση των κατακόρυφων και πλάγιων ασύµπτωτων στην γραφική παράσταση µιας συνάρτησης. 5. Υπολογισµός του Ορισµένου ολοκληρώµατος µε τον ορισµό του. 6. Μελέτη συνάρτησης µε εµφάνιση των γραφικών παραστάσεων της α και β παραγώγου της. Νοµίζω ότι από τις ιδέες αυτές µπορούν να ξεκινήσουν και να γίνουν άπειρες δραστηριότητες µε τα προγράµµατα κινητικής γεωµετρίας που να αφορούν στην Ανάλυση και στη στοιχειώδη Άλγεβρα. Για τις δραστηριότητες που προτείνονται υπάρχουν και τα αντίστοιχα αρχεία *.gsp του Sketchpad. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (Sketchpad) Χρησιµοποιώ σηµεία ή ευθύγραµµα τµήµατα (τα άκρα τους και τις συντεταγµένες τους) για να έχω τη δυνατότητα µεταβολής των συντελεστών της συνάρτησης. Οι συντελεστές που θα χρησιµοποιηθούν είναι κατά έναν παραπάνω από τον βαθµό της συνάρτησης. Παίρνω τυχαίο σηµείο στον άξονα ΧΧ και από την τετµηµένη του υπολογίζω την τιµή της συνάρτησης µε χρήση των παραπάνω µεταβλητών συντελεστών. Κάνουµε αποτύπωση του (χ,f(χ)) και κατόπιν κατασκευή του γεωµετρικού τόπου. Με επανάληψη της διαδικασίας για το σηµείο (f(x),x) µπορώ να κατασκευάσω τη γραφική παράσταση της αντίστροφης της σχέσης. Προτεινόµενες διδακτικές χρήσεις Με το παραπάνω αρχείο δραστηριότητα του Sketchpad µπορούµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές µας : Πώς µηδενίζοντας ή µεταβάλλοντας ορισµένους συντελεστές µπορούµε να πάρουµε διάφορες µορφές της γραφικής παράστασης της συνάρτησης. 1. Να εξετάσουµε τι γίνεται µε τις γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης και της αντίστροφής της σχέσης 2. Να διαπιστώσουµε ότι η αντίστροφη σχέση δεν είναι πάντα συνάρτηση αλλά και ποία είναι τα σηµεία τοµής των γραφικών παραστάσεων συνάρτησης αντίστροφης σχέσης. 3. Η γραφική αυτή παράσταση θα χρησιµοποιηθεί και σαν αφετηρία για την κατασκευή άλλων δραστηριοτήτων. 388

3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΤΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Στο τυχαίο σηµείο που χρησιµοποιήσαµε για να κάνουµε τη γραφική παράσταση της προηγούµενης δραστηριότητας φέρω την παράλληλη ευθεία ε προς τον άξονα ΧΧ. Υπολογίζω την τιµή της παραγώγου στο σηµείο αυτό και µε την συνάρτηση Tan -1 την γωνία φ που σχηµατίζει η εφαπτοµένη στο σηµείο αυτό µε τον άξονα ΧΧ. Κάνω στροφή της ευθείας ε κατά την γωνία φ. 1. Μπορούµε να δούµε ότι η εφαπτοµένη τοπικά µόνον έχει ένα κοινό σηµείο µε την γραφική παράσταση της συνάρτησης (σε συναρτήσεις διαφορετικού του β βαθµού) µπορεί δηλαδή να τέµνει την γραφική παράσταση και σε σηµεία διαφορετικά του σηµείου επαφής. 2. Στα κοίλα της συνάρτησης η συνάρτηση του συντελεστή κλίσης της εφαπτοµένης είναι αύξουσα. 3. Αντίστοιχα στα κυρτά είναι φθίνουσα. 4. Εµφανίζοντας την γραφική παράσταση της αντίστροφης σχέσης µιας συνάρτησης f µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι δεν είναι πάντα συνάρτηση,ότι αν η συνάρτηση f είναι αύξουσα φθίνουσα στο διάστηµα (α,β) τότε η αντίστροφή της είναι επίσης αύξουσα φθίνουσα αλλά στο υποδιάστηµα (του δικού της πεδίου ορισµού ) (f(α),f(β)) - (f(β),f(α)). 5. Μπορούµε να δείξουµε επίσης την αλλαγή των ρόλων πεδίου ορισµού και τιµών στις συναρτήσεις f και f 1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΗΜΙΕΦΑΠΤΟΜΕΝΕΣ Μετά την εµφάνιση του συστήµατος συντεταγµένων και την απόφαση σε πόσα υποδιαστήµατα θα χωρίσουµε το πεδίο ορισµού (στο αρχείο που επισυνάπτω, 2) χωρίζω το άξονα ΧΧ σε υποδιαστήµατα µε ευθύγραµµα τµήµατα ή ηµιευθείες. Σε κάθε ένα από αυτά παίρνω τυχαίο σηµείο µε τετµηµένη χ και κατασκευάζω τον γ.τόπο του (χ,f(χ)) όπου f ο τύπος της συνάρτησης που ισχύει σε αυτόν τον κλάδο. Κατόπιν, µε τον γνωστό τρόπο κατασκευής της εφαπτοµένης χρησιµοποιώντας ηµιευθείες κατασκευάζω τις ηµιεφαπτόµενες. 1. Μπορούµε να βρούµε σηµεία αλλαγής των τύπων ώστε σε αυτά η συνάρτηση να είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιµη και άλλα στα οποία οι ηµιεφαπτόµενες να είναι αντικείµενες αλλά η συνάρτηση να µην είναι είναι συνεχής.στα σηµεία αυτά αν παρέµβουµε στον τύπο είναι δυνατόν να γίνει η συνάρτηση συνεχής και παραγωγίσιµη. 2. Οι κλάδοι της συνάρτησης µπορούν να ορίζονται από σχέσεις µε µεταβλητούς συντελεστές οπότε θα έχουµε και δυνατότητες αλλαγή των τύπων στα υποδιαστήµατα. 3. Είναι δυνατή η απεικόνιση του γραφήµατος συνάρτησης µε µεµονωµένα σηµεία στο πεδίο τιµών της. 4. Αν οι ηµιεφαπτόµενες σε ένα σηµείο συµπέσουν τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης. 389

4 Σχήµα 1 ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ Τα προγράµµατα γεωµετρίας δεν έχουν βέβαια την ικανότητα να κατασκευάζουν ασύµπτωτες άµεσα µπορούµε βέβαια να υπολογίσουµε την εξίσωση της µε την θεωρία και κατόπιν να την ορίσουµε ωστόσο να χρησιµοποιήσουµε τον παρακάτω «πειραµατικό» τρόπο. Θεωρούµε ένα τυχαίο σηµείο χ στον ΧΧ και κατασκευάζουµε τα (χ-ε, f(χ-ε)) και (χ+ε,f(χ+ε)) στην γραφική της παράσταση.τα ενώνουµε µε ευθύγραµµο τµήµα για τις κατακόρυφες ασύµπτωτες ή µε ευθεία για τις κατακόρυφες,πλάγιες ή οριζόντιες ασύµπτωτες στα άκρα του πεδίου ορισµού της συνάρτησης. Μετακινώντας το σηµείο χ στον άξονα ΧΧ εκεί οπού υπάρχουν κατακόρυφες ασύµπτωτες εµφανίζονται µάλιστα µπορούµε να εµφανίσουµε και τον τύπο τους. Μετακινώντας το χ στο +οο ή στο οο έχουµε την δυνατότητα να εµφανίσουµε προσεγγιστικά και τις πλάγιες ή οριζόντιες ασύµπτωτες. Αν θελήσουµε τον ακριβή τύπο θα µετακινήσουµε την µονάδα του συστήµατος συντεταγµένων προς το Εξηγώντας τον τρόπο κατασκευής της δραστηριότητας µπορούµε να κάνουµε φανερό ότι σε περιοχές του απείρου η γραφική παράσταση της συνάρτησης συµπεριφέρεται όπως και η ασύµπτωτη. 2. Το ίδιο συµβαίνει όταν ο χ πλησιάζει σε συγκεκριµένη τιµή ενώ ο f(χ) σε περιοχή του άπειρου. 3. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πλάγιες ή οριζόντιες ασύµπτωτες παρατηρούµε ότι καθώς το χ µετακινείται προς το άπειρο δεν σταθεροποιούνται οι συντελεστές της ευθείας, 4. Μπορούµε να δείξουµε (όχι µε την έννοια της απόδειξης) ότι η ασύµπτωτη µπορεί να έχει κοινά σηµεία µε την γραφική παράσταση της συνάρτησης. 390

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ξεκινούµε από την έτοιµη γραφική παράσταση σνάρτησης. Παίρνω δύο σηµεία Α,Β στον άξονα ΧΧ και ανοίγω ένα νέο αρχείο εντολών (αρχίζω και την καταγραφή). Με την διαδικασία της ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ δηµιουργώ το οµοιόθετο Β του Β µε κέντρο το Α. ηµιουργώ το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε βάση ΑΒ και ύψος την ελάχιστη (µέγιστη)τιµή της συνάρτησης στα άκρα του διαστήµατος που ορίζεται από τα ΑΒ (εδώ αναγκαστικά απέχουµε λίγο από τον ορισµό που απαιτεί την ελάχιστη-µέγιστη τιµή της συνάρτησης σε ολόκληρο το διάστηµα αν η συνάρτηση δεν αλλάζει µονοτονία στο διάστηµα δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα) Επισηµαίνω τα ΒΒ και πατώ στον βρόγχο του νέου αρχείου εντολών.σταµατώ την εκτέλεση του νέου αρχείου εντολών. Αφού επισηµάνω τα ΒΒ κάνω γρήγορη εκτέλεση και δηµιουργείται η πολυγωνική γραµµή µε τα αντίστοιχα ορθογώνια σε πλήθος m που προσδιορίζεται από το βάθος εκτέλεσης του αρχείου εντολών n. Έχουµε δυνατότητα να αποκρύψουµε το πολύγωνο που κατασκευάσθηκε και να κατασκευάσουµε άλλο (στο ίδιο διάστηµα επιλέγοντας Β και Β όπου το Β είναι το οµοιόθετο του Β ως προς Α όχι µε λόγο 2:1 αλλά µε λόγο λ:1. Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να επαναληφθούν όσες φορές θέλουµε αλλά κατασκευάζοντας ένα νέο αρχείο εντολών µε τις µέγιστες τιµές της συνάρτησης στα άκρα των διαστηµάτων µπορώ να πάρω και την δεύτερη κατηγορία πολυγώνων του ορισµού του ολοκληρώµατος. Χρησιµοποιώντας το αρχείο *.gsp που µε την προηγούµενη διαδικασία κατασκευάσαµε έχουµε την δυνατότητα να εµφανίσουµε τα άκρα της ακολουθίας διαστηµάτων στα οποία περιέχεται κατά τον ορισµό το ορισµένο ολοκλήρωµα και βέβαια να διαπιστώσουν οι µαθητές πώς αυξάνοντας τα σηµεία χωρισµού του διαστήµατος το πλάτος των διαστηµάτων µειώνεται άρα υπολογίζουµε µε προσέγγιση το ορισµένο ολοκλήρωµα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για συγκεκριµένο αριθµό υποδιαστηµάτων να µεταβάλλουµε το πλάτος τους (άρα και το πλάτος του συνολικού) και να δείξουµε ότι η προσέγγιση είναι ικανοποιητικότερη για τον ίδιο αριθµό σηµείων χωρισµού όσο το πλάτος είναι µικρότερο. Αλλάζοντας τον τύπο της συνάρτησης (από τα slider) και κάνοντας τη θετικά ορισµένη το ολοκλήρωµα προκύπτει θετικό και ίσο µε το εµβαδόν του πολυγώνου αλλά σε διαστήµατα που η συνάρτηση είναι αρνητικά ορισµένη (το πρόγραµµα setchpad υπολογίζει και προσηµασµένα εµβαδά ) το ολοκλήρωµα εµφανίζεται αρνητικό άρα δεν είναι ίσο µε το στοιχειώδη ορισµό του εµβαδού. Σχήµα 2 391

6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Εµφάνιση των γραφικών παραστάσεων συνάρτησης, της πρώτης και δεύτερης παραγώγου. Εµφάνιση κατακόρυφης ευθείας βοηθητικής των µετρήσεων. Κουµπιά απόκρυψης των γραφικών παραστάσεων. Εµφανίζουµε πρώτα την α παράγωγο της συνάρτησης και ζητούµε στους µαθητές να υπολογίσουν τα διαστήµατα µονοτονίας της βασικής συνάρτησης Εµφανίζουµε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης και τα σηµεία τοµής της α παραγώγου µε τον άξονα ΧΧ και ζητούµε από τους µαθητές να υπολογίσουν τα διαστήµατα µονοτονίας της βασικής συνάρτησης. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σηµειώσω ότι το να γίνουν και άλλες δραστηριότητες µε τα προγράµµατα κινητικής γεωµετρίας είναι θέµα χρόνου και ότι παράλληλα µε το Sketchpad µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το Cabri. Τα αρχεία που προκύπτουν µπορούν να δηµοσιευθούν στο δίκτυο είναι πολύ µικρά σε µέγεθος άρα µπορούν σε ελάχιστο χρόνο να κατέβουν στον υπολογιστή του χρήστη και να τρέξουν εφόσον αυτός έχει εγκατεστηµένα τα αντίστοιχα προγράµµατα. Επίσης, για τους χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν στη διάθεση τους τα προγράµµατα µπορούν να µετατραπούν σε αρχεία HTML και να τρέξουν απευθείας. Τα αρχεία *.gsp στα οποία έγιναν οι διάφορες δραστηριότητες που παρουσιάζω είναι διαθέσιµα. Σχήµα 3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ The Geometer s Sketchpad, Εγχειρίδιο χρήσης. Βιβλία ΟΕ Β Γ Γυµνασίου, Α Λυκείου, Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Stewart., I.(1981). Concepts of Modern Mathematics. Barnsley, M.F.(1993) Fractals Everywhere.Academic Press 392

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr ( Εισήγηση στην ηµερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Μπουνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα