ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno"

Transcript

1 ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno 1

2 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno, Audit areálu spoločnosti Tondach, s.r.o. v Nitrianskom Pravne je spracovaný v zmysle zákona č. 476/2008 Z.z. a Vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. REFERENČNÉ ČÍSLO EEG-EA-6/ ČÍSLO ZVAZKU Zväzok 1 z 2 DÁTUM 11/ /2013 SPRACOVATELIA PROJEKTU Ing. Marián Tihanyi PREVZAL Ing. Ivan Zbiňovec ODOVZDANÉ

3 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Údaje o zadávateľovi EA Údaje o predmete EA Údaje spracovateľa EA Predmet energetického auditu (ďalej EA) Cieľ EA Podklady pre spracovanie EA Podklady poskytnuté zadávateľom Doplňujúce údaje získané vlastnou obhliadkou spracovateľa Prehlásenie spracovateľa Základné pojmy 8 2. OPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU Základné údaje o predmete EA Zásobovanie energiami Nákup zemného plynu POPIS OBJEKTOV Objekt 1 Administratívna budova Popis obvodových konštrukcií objektu Chyba! Záložka není Objekt 2 Sklad 1 Chyba! Záložka není Popis obvodových konštrukcií objektu Chyba! Záložka není Objekt 3 Výrobná hala Chyba! Záložka není Popis obvodových konštrukcií objektu Chyba! Záložka není Ostatné objekty Chyba! Záložka není Zhrnutie spotreby plynu Chyba! Záložka není Parametre budov Chyba! Záložka není Elektrická energia Chyba! Záložka není Osvetlenie Chyba! Záložka není Popis osvetlenia všetky objekty Chyba! Záložka není Zhrnutie spotreby elektriny Chyba! Záložka není Porovnanie nákladov na energie - celkové Chyba! Záložka není 2.2. Údaje o energetických vstupoch Chyba! Záložka není Ročná výška energetických vstupov Chyba! Záložka není 2.3. Údaje o vykurovacích obdobiach a obdobiach chladenia rokov 2010,2011 a 2012 _ Chyba! Záložka není 2.4. Rozúčtovanie nákladov na energie v areály Chyba! Záložka není 3. HODNOTENIE VÝCHODISKOVÉHO STAVU Chyba! Záložka není 3.1. Budova Chyba! Záložka není Zhodnotenie obalových konštrukcií Chyba! Záložka není 3.2. Ročná energetická bilancia Chyba! Záložka není Ročná energetická bilancia východiskového stavu vykurovanie, príprava TV, technológia, elektrina Chyba! Záložka není 3.3. Významné spotrebiče energie Chyba! Záložka není Spotrebiče tepla Chyba! Záložka není Spotrebiče elektrickej energie Chyba! Záložka není 4. NÁVRHY OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE Chyba! Záložka není 4.1. Bez nákladové a nízko nákladové opatrenia Chyba! Záložka není Energetický manažment objektu Chyba! Záložka není 3

4 Monitoring&Targeting vyšší stupeň energetického manažmentu Chyba! Záložka není Monitoring&Targeting predpoklady Chyba! Záložka není Monitoring&Targeting zavedenie Chyba! Záložka není Monitoring&Targeting zhodnotenie nákladov na zavedenie Chyba! Záložka není Výmena osvetlenia Chyba! Záložka není Zavedenie regulácie vykurovania a ohrevu TV centrálne Chyba! Záložka není 4.2. Vysoko nákladové opatrenia Chyba! Záložka není Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií Chyba! Záložka není 4.3. Zhrnutie opatrení Chyba! Záložka není 4.4. Varianty energeticky úsporného projektu Chyba! Záložka není Variant 1 Chyba! Záložka není Variant 2 Chyba! Záložka není Variant 3 Chyba! Záložka není Porovnanie jednotlivých variant Chyba! Záložka není 5. EKONOMICKÉ HODNOTENIE Chyba! Záložka není 6. ENVIRONMENTÁLNE VYHODNOTENIE DOP. VARIANTU Chyba! Záložka není 7. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU Chyba! Záložka není 7.1. Metodika a kritériá hodnotenia Chyba! Záložka není Vyhodnotenie výsledného efektu Chyba! Záložka není 7.2. Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre dop. variant Chyba! Záložka není 7.3. Záverečné odporúčanie Chyba! Záložka není 8. REKAPITULAČNÝ LIST ENEREGETICKÉHO AUDITU Chyba! Záložka není 8.1. Zhrnutie energetických a enviromentálnych prínosov. Chyba! Záložka není 9. PRÍLOHY Chyba! Záložka není 9.1. Príloha 1 Ekonomické hodnotenie doporučeného variantu Chyba! Záložka není 9.2. Príloha 2 - Fotodokumentácia objektov Chyba! Záložka není 9.3. Príloha 3 Odovzdávací a preberací protokol Chyba! Záložka není 9.4. Príloha 4 Osvedčenie audítora 12 Zoznam obrázkov Obrázok 1: Plynová kotolňa stará - lokalita Obrázok 2: Situácia Obrázok 3: Objekt Chyba! Záložka není Obrázok 4: Podiel jednotlivých konštrukcií a vetrania na tepelnej strate budovy Chyba! Záložka není Obrázok 5: Objekt 2 Sklad Chyba! Záložka není Obrázok 6: Objekt 3 Výrobná hala Chyba! Záložka není Obrázok 7: Spotreba ZPN Chyba! Záložka není Obrázok 8: Rozdelenie tepla v plyne Chyba! Záložka není Obrázok 9: Priemerná ročná spotreba elektriny Chyba! Záložka není Obrázok 10: Porovnanie spotreby elektriny priemer za tri roky Chyba! Záložka není Obrázok 11: Porovnanie nákladov energií podľa účelu použitia Chyba! Záložka není Obrázok 12: Porovnanie nákladov na energie Chyba! Záložka není Obrázok 13: Porovnanie jednotlivých opatrení z pohľadu úspor energie Chyba! Záložka není Obrázok 14: Porovnanie jednotlivých variant z pohľadu úspor Chyba! Záložka není Obrázok 15: Porovnanie ukazovateľa ziskovosti Chyba! Záložka není 4

5 Obrázok 16: Porovnanie čistej súčasnej hodnoty Chyba! Záložka není Obrázok 17: Porovnanie pomeru investičných nákladov k úsporám Chyba! Záložka není Obrázok 18: Porovnanie súčtu poradí Chyba! Záložka není Obrázok 19: Pohľady Chyba! Záložka není Zoznam tabuliek Tabuľka 1: Spotreba plynu za roky Chyba! Záložka není Tabuľka 2: Rozdelenie tepla v plyne MWh a nákladov na nákup plynu Chyba! Záložka není Tabuľka 3: Základné parametre budov Chyba! Záložka není Tabuľka 4: Spotreba elektriny za roky Chyba! Záložka není Tabuľka 5: Rozdelenie spotreby a nákladov elektriny z priemeru za dva roky - Chyba! Záložka není Tabuľka 6: Výpočet potreby elektriny na osvetlenie Chyba! Záložka není Tabuľka 7: Energetické vstupy a výstupy priemer Chyba! Záložka není Tabuľka 8: Priebeh vykurovacieho obdobia rokov a v priemernom roku Chyba! Záložka není Tabuľka 9: Klimatické podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia Chyba! Záložka není Tabuľka 10: Požiadavky STN Chyba! Záložka není Tabuľka 11: Požadovaná minimálna potreba tepla na vykurovanie Chyba! Záložka není Tabuľka 12: Vyhodnotenie tepelnotechnických parametrov budov podľa STN Chyba! Záložka není Tabuľka 13: Celková energetická bilancia súčasného stavu (priemer v cenách 2012) (plyn a elektrina na ÚK sú prepočítané na normálne podmienky) Chyba! Záložka není Tabuľka 14: Prínosy navrhovaného opatrenia Monitoring & Targeting Chyba! Záložka není Tabuľka 15: Prínosy navrhovaného opatrenia výmena osvetlenia Chyba! Záložka není Tabuľka 16: Prínosy navrhovaného opatrenia zavedenie regulácie Chyba! Záložka není Tabuľka 17: Prínosy navrhovaného opatrenia Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií Chyba! Záložka není Tabuľka 18: Zhrnutie navrhnutých opatrení Chyba! Záložka není Tabuľka 19: Náklady na realizáciu a úspora variant Chyba! Záložka není Tabuľka 20: Náklady na realizáciu a úspora variant Chyba! Záložka není Tabuľka 21: Náklady na realizáciu a úspora variant Chyba! Záložka není Tabuľka 22: Vstupné údaje Chyba! Záložka není Tabuľka 23: Ekonomické hodnotenie variantov Chyba! Záložka není Tabuľka 24: Emisné koeficienty Chyba! Záložka není Tabuľka 25: Zníženie záťaže životného prostredia Chyba! Záložka není Tabuľka 26: Zvolené kritéria rozhodovania z kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi ---- Chyba! Záložka není Tabuľka 27: Kritéria ohodnotené bodmi Chyba! Záložka není Tabuľka 28: Priradenie bodov podľa stanoveného postupu Chyba! Záložka není Tabuľka 29: Určenie váh párovým porovnaním kritérií Chyba! Záložka není Tabuľka 30: Kritéria ohodnotené bodmi a vynásobené váhou Chyba! Záložka není Tabuľka 31: Riziká ohodnotené kvalitatívne Chyba! Záložka není Tabuľka 32: Riziká ohodnotené bodmi Chyba! Záložka není Tabuľka 33: Riziká ohodnotené bodmi a vynásobené váhou Chyba! Záložka není Tabuľka 34: Vyhodnotenie výsledného efektu Chyba! Záložka není Tabuľka 35: Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre doporučený variant Chyba! Záložka není Tabuľka 36: Koeficienty pre prepočet úspor na primárnu energiu Chyba! Záložka není Tabuľka 37: Energetické a enviromentálne prínosy Chyba! Záložka není 5

6 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 1.1. Údaje o zadávateľovi EA Identifikácia zadávateľa EA a prevádzkovateľa predmetu EA Názov, adresa Kontaktná osoba TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno Ing. Ivan Zbiňovec Telefón IČO Údaje o predmete EA Predmet EA Názov Lokalita Areál spoločnosti, objekty, technológia Tondach Slovensko, s.r.o. Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno 1.3. Údaje spracovateľa EA Identifikácia spracovateľa EA Názov, adresa Zodpovedná osoba EkoEnergy-Group s.r.o., Matice Slovenskej 8, Prievidza Ing. Marián Tihanyi konateľ spoločnosti Telefón 046 / IČO

7 DIČ Audítor Web Ing. Marián Tihanyi, Štefánika 14/2, Prievidza, dátum narodenia Predmet energetického auditu (ďalej EA) Posudzovaný areál je areál spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. v Nitrianskom Pravne. Areál spoločnosti sa rozprestiera v jednej lokalite Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno. Lokalita obsahuje osem samostatne stojacich objektov. 1. Administratívna budova 2. Sklad 1 3. Výrobná hala 4. Zásobník hliny 5. Príprava hliny č.1 6. Príprava hliny č.2 7. Sklad 2 8. Sklad 3 Objekty v lokalite sú orientované na hlavné svetové strany. Areál je vybudovaný v rovinatej nechránenej krajine. Energetický audit je spracovaný pre objekty spoločnosti. Objekty nie sú postavené v žiadnej typizovanej stavebnej sústave. Areál v súčasnom vybavení bol oficiálne otvorený v roku Počet zamestnancov pre hodnotené objekty je Cieľ EA Cieľom EA je zhodnotenie jestvujúceho stavu, zistenie potenciálu úspor energie v objektoch a návrh opatrení výsledkom ktorých bude efektívnejšie a ekonomickejšie využívanie energie. Cieľom je dosiahnuť po realizácii energeticky úsporného projektu úspory v spotrebe energie. Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú bez DPH a sú uvedené v eurách / /. Výška DPH v SR je na úrovni 20% Podklady pre spracovanie EA Podklady poskytnuté zadávateľom Údaje o spotrebe a nákladoch na elektrinu a plyn za obdobie 2011, 2012 Dostupná archívna stavebná a výkresová dokumentácia 7

8 Doplňujúce údaje získané vlastnou obhliadkou spracovateľa Obhliadka objektu Vlastná fotodokumentácia 1.7. Prehlásenie spracovateľa Vypočítané údaje o potrebe tepla v správe auditu sú vypočítané podľa normy STN , STN EN Geometrické parametre objektov sú vypočítané podľa vyhlášky 311/2009 Z.z.. Správa je spracovaná energetickým audítorom v zmysle 8 ods. 4 a 5 a 9 ods. 1 zákona č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a doplnení niektorých zákonov z znení zákona č. 17/2007 z.z. Pri spracovaní bolo postupované v zmysle vyhlášky č.429/2009 Z.z Základné pojmy Podlahová plocha /vykurovaná/ je určená z vonkajších rozmerov objektu, tak ako to požaduje vyhláška 311/2009 Z.z. Merná spotreba energie na vykurovanú plochu, alebo vykurovaný objem je určená z normovanej potreby tepla pre normovaný počet dennostupňov /3422/. Pri výpočte tepelných strát objektu boli použité fyzikálne parametre materiálov z normy STN /napr. merná tepelná vodivosť λ/. Potreba energie na vykurovanie je určená podľa STN pre normalizovaný počet dennostupňov so zohľadnením vonkajších aj vnútorných tepelných ziskov a tepelných mostov. Tepelný príkon je určený podľa STN a je závislý od tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií. Tepelná strata objektu je vypočítaná z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a maximálnej výpočtovej vonkajšej teploty = C. Spotreba tepla na vykurovanie je vypočítaná z nameranej spotreby tepelnej energie a je prepočítaná na normalizovaný klimatický rok Normalizované hodnotenie vychádza z normovaných požiadaviek bez vplyvu subjektívneho faktoru. To znamená bez vplyvu vypínania kúrenia. Normalizovaná potreba tepla na vykurovanie je pre nepretržité vykurovanie počas roka. 8

9 2. OPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU 2.1. Základné údaje o predmete EA 100%-ná dcérska spoločnosť koncernu TONDACH GLEINSTÄTTEN AG Sídlo spoločnosti: Nitrianske Pravno Poradenské centrum TONDACH a skladové priestory: Nitrianske Pravno Spoločnosť Tondach Slovensko, s. r. o., bola jediný výrobca keramickej strešnej krytiny na Slovensku do roku 2009.V súčasnosti sú všetky výrobné kapacity zakonzervované, bez spotreby energie. Je možné ich okamžité spustenie, čo však záleží na rozhodnutí vedenia koncernu. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá distribúciou a predajom pálenej krytiny Tondach a rôzneho stavebného sortimentu. Vzhľadom k tomu, že nie sú k dispozícií údaje o spotrebe energie vo výrobných budovách nebudú tieto objekty hodnotené z pohľadu spotreby energie na vykurovanie a chladenie. Pre ostatné objekty zohľadnená reálna spotreba energie Zásobovanie energiami Nákup zemného plynu Dodávateľom zemného plynu pre areál spoločnosti je SPP, a.s. Mlynské nivy 4924/44A Bratislava - Ružinov. Zemný plyn je využívaný na vykurovanie, ohrev TV. Obrázok 1: Plynová kotolňa stará - lokalita 1 V kotolni sú inštalované dva teplovodné kotly typ Attack 45KLQ. Teplo dodávané z kotlov je vedené cez regulačnú radu so štvorcestným ventilom ovládaným regulátorom Komexterm II. Časový režim je zabezpečený časovými spínacími hodinami. V čase obhliadky ekvitermická regulácia nebola funkčná. Kotolňa je situovaná v I.NP administratívnej budovy v samostatnej miestnosti. Z kotolne je teplom zásobovaný objekt Administratívna budova. Ohrev TV je realizovaný v stojatom zásobníku. (Ohrev TV je prednostný) Inštalovaný výkon: 2 x 6-49,9 kw = 6-99,8 kw. Kotly sú vybavené spojito pracujúcim regulátorom (termostatom), ochrannými,zabezpečovacími a indikačnými prvkami POPIS OBJEKTOV V areály sa nachádzajú nasledovné objekty. 9

10 1. Administratívna budova v budove sa nachádzajú administratívne priestory, predajňa a sklad materiálu pre predajňu. 2. Sklad 1 3. Výrobná hala výroba strešnej krytiny 4. Zásobník hliny zásoba odležanej hliny pre výrobu strešnej krytiny 5. Príprava hliny č.1 6. Príprava hliny č.2 7. Sklad 2 8. Sklad 3 Obrázok 2: Situácia Objekt 1 Administratívna budova V objekte 1 sú situované administratívne priestory, komunikačné a obslužné priestory, sociálne priestory (šatne, sociálne zariadenia), predajné priestory a skladové priestory pre predajňu. Budova je dvojpodlažná so svetlou výškou menšou ako 5 m. SKUTOČNOSTI ZISTENÉ OBHLIADKOU Celkový stav objektu zodpovedá dobé výstavby a dobe používania. Obvodové múry sú murované plnými pálenými tehlami hr. 320 mm, omietnuté vápenno cementovou omietkou a obložené keramickými dlaždicami, nepoškodené. Obvodové múry nie sú zateplené. Poškodenia obvodového múru neboli zistené. Strecha plochá a šikmá so živičnou krytinou - nezateká. Výplne stavebných otvorov (okná) sú zo 100% plastové, Dvere sú plastové (hlavný vstup) a drevené vstup do vrátnice. Podlaha na teréne je betónová bez tepelnej izolácie. Vykurovanie v administratívnych a predajných častiach je riešené radiátormi s termostatickými ventilmi, ktoré sú funkčné a ovládateľné. Regulácia podľa vonkajšej teploty a podľa využívania objektu je realizovaná, ale v čase obhliadky nefunkčná. Teplota vykurovacej vody je udržiavaná kotlovými termostatmi bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. Teplá voda je do miest spotreby dodávaná rozvodom s cirkuláciou. 10

11 Ďasľší text nie je možné zverejniť. 11

12 2.2. Príloha 4 Osvedčenie audítora 12

13 13

14 14

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλίας Π. Καρυδογιάννης Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EGL Hellas SA Ημερίδα: ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Επιτροπή CIGRE Δίκτυα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες N1 N1A N1 2 3 A Μονόφυλλη πόρτα 4 Εξωτερική λήψη 5 N3 A Μονόφυλλη πόρτα Εσωτερική λήψη (καθιστικό) 6 7 N4 A 8 9 N5 A 10 11 N6 A Δίφυλλη πόρτα με σταθερά Δ/Α Εξωτερική λήψη 12 13 N7 A 14 15 N8 Μονοφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων Μονοφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας PIKO 3.0...4 Αντιστροφέας PIKO 3.6...5 Τριφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group

Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group 1 Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Χανιά, 23 Μαΐου 2009 2 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν. Ο µόνος τρόπος κάλυψης των επιπλέον αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Πώς άρχισαν όλα; Κεντρικό πρόσωπο ο Robert Levering, συγγραφέας του βιβλίου A Great Place to Work: What makes some employers so

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ...2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων...2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος...4 1.3 Τεχνικά Ελάχιστα Μονάδων Παραγωγής...8

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ποιοι είμαστε. Η φιλοσοφία μας. Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε. Πιστοποίηση Ποιότητας ISO. Η ομάδα μας.

Περιεχόµενα. Ποιοι είμαστε. Η φιλοσοφία μας. Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε. Πιστοποίηση Ποιότητας ISO. Η ομάδα μας. Εταιρική Παρουσίαση Περιεχόµενα Ποιοι είμαστε Η φιλοσοφία μας Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε Πιστοποίηση Ποιότητας ISO Η ομάδα μας Εργαλεία Ποιοι είμαστε Είμαστε μια ομάδα ειδικών που παρέχει, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στη δεξαμενή αυτή, γίνεται η εμβάπτιση των αντικειμένων (προϊόντων) σε διάλυμα ή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της. Το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno Czech Republic. κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών. αγγλικά, ρωσικά

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno Czech Republic. κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών. αγγλικά, ρωσικά ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών αγγλικά, ρωσικά Τμ. Τηλ.: (00420) 545 423 538 Κιν.: (00420) 602 562 619 Φαξ: (00420) 545 423 530 Ε-mail: smerda@asio.cz

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C Σωλήνες : Χαλκός Ø 3/8, ASTM Β 280 99 Πτερύγια: Αλουμίνιο διαμορφωμένο(corrugated) γεωμετρίας 25 x 21,65. Απόσταση Πτερυγίων : 4mm για την σειρά HC & 2,5mm για την LC. Air Cooled Condensers Σωλήνες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

μέλη συνθήκες μετρήσεων

μέλη συνθήκες μετρήσεων μέλη συνθήκες μετρήσεων Στις μετρήσεις πήραν μέρος τα παρακάτω μέλη (με τη σειρά που φαίνονται): μέλος αυτοκίνητο ελαστικά ανάρτηση βενζίνη ESP καθίσματα εφ. τροχός chris1983 mitsubishi colt cz3 bridgestone

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΠΑ και άλλοι φόροι κύκλου εργασιών Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση βλ. σελίδα 31

Συναρµολόγηση βλ. σελίδα 31 Ελληνικά Υποδείξεις ασφαλείας Για να αποφύγετε τραυµατισµούς κατά τη συναρµολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σαν µέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισµού του σώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα