Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα, ενώ υπάρχει και μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών.

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Αναμφισβήτητα, ο κλάδος ο οποίος δέχτηκε τις μεγαλύτερες ίσως απώλειες σε όλη τη διάρκεια της παρατεταμένης ύφεσης που έπληξε την εγχώρια οικονομία ήταν το εμπόριο αυτοκινήτων, τα μεγέθη του οποίου κατέγραψαν νέα επιδείνωση και το Η συρρίκνωση συνεχίζεται τόσο στο επίπεδο των συνολικών όσο και των ιδίων κεφαλαίων του κλάδου. Οι πωλήσεις κατέγραψαν νέα μείωση, το δε τελικό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες μειώθηκαν δραστικά. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το ενεργητικό του κάλυπτε το 6,5% του συνολικού ενεργητικού, ενώ οι πωλήσεις του το 3,7% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου το Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του κλάδου ανήλθε σε 5,91 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών των 437 επιχειρήσεων του κλάδου υποχώρησε κατά 2,7% και διαμορφώθηκε σε 2.055,4 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν μικρή αύξηση, το δε μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε και ανήλθε σε 16,9%. Το αποτέλεσμα του κλάδου παρέμεινε ζημιογόνο (για τέταρτο συνεχές έτος), τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2013, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν δραστικά και διαμορφώθηκαν σε 73,69 εκατ. (από 205,4 εκατ. το 2012). Το ποσοστό καθαρού κέρδους και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικά. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου υπέστησαν νέα μείωση (-10,5%) και διαμορφώθηκαν σε 2.582,2 εκατ.. Τόσο το πάγιο όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό συρρικνώθηκαν. Μεταξύ 2012 και 2013 η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε οριακά σε 0,8:1. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σημαντικά, σε 96 ημέρες, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων συρρικνώθηκε, από 144 ημέρες το 2012 σε 125 ημέρες το Δεδομένης της συρρίκνωσης των εργασιών του κλάδου, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 19,1%, ενώ και οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 8,3%. Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 81,8%, ενώ η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 2,1:1. Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, ανήλθε σε 64,8%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,0 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,8% Πάγιο ενεργητικό 44,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 47,6% 279

4 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 437 5,3 Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,7:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 125 ημ. 144 ημ. 104 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 96 ημ. 128 ημ. 120 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 81,8% 79,9% 80,6% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,1:1 3,2:1 2,9:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 64,8% 65,4% 62,2% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,00 0,96 0,97 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,65 0,59 0,56 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,12 0,12 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,9% 16,1% 14,6% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -3,6% -9,7% -7,2% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -15,7% -35,4% -34,3% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,1% -3,5% -3,3% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -2,7% -38,3% -33,7% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,5% -21,8% -24,3% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -3,6% -22,1% -10,3% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,0% -31,7% -30,1% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 64,1% 16,1% -4,3% 413,4% 60,6% -588,0% 280

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 239 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,4% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2013 σε 690,4 εκατ., καλύπτοντας το 1,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τα εκατ., καλύπτοντας το 2,56% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το τελευταίο έτος σημειώθηκε θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου, ο οποίος τα προηγούμενα έτη είχε σταθερά φθίνουσα πορεία. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9,5% το 2013, ενώ λιγότερο έντονη ήταν η βελτίωση στα μεικτά κέρδη (4,6%), δεδομένου ότι συμπιέστηκε για άλλη μια φορά το περιθώριο μεικτού κέρδους, σε 15,3%. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν δραστικά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τη συρρίκνωση των μη λειτουργικών εξόδων οδήγησε σε αναστροφή του τελικού αποτελέσματος, με καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους 7,4 εκατ. το 2013 (έναντι ζημιών 21,3 εκατ. το 2012). Το ποσοστό καθαρού κέρδους ήταν οριακά θετικό (0,5%), ο δε δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 3,8%, ενώ την προηγούμενη τριετία κυμαινόταν σε αρνητικά επίπεδα. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 2,4% το 2013, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών παγίων και των διαθεσίμων. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνολικού ενεργητικού βελτιώθηκε σε 2,0:1 το Στον μέσο χρόνο διατήρησης αποθεμάτων παρατηρήθηκε και πάλι μείωση, από 69 ημέρες το 2012 σε 60 ημέρες το 2013, ενώ και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 60 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν, κατά 3,2% και 2,1% αντίστοιχα. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε οριακά σε 71,8% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 4,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος κατέγραψε νέα μείωση και διαμορφώθηκε σε 39,2%. Οριακές ήταν οι μεταβολές στους δείκτες ρευστότητας, η δε γενική ρευστότητα υποχώρησε σε 1,28 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,4% Πάγιο ενεργητικό 23,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,8% 281

6 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 239 7,2 Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 2,0:1 1,8:1 1,6:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 60 ημ. 67 ημ. 83 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 60 ημ. 69 ημ. 83 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 71,8% 72,0% 71,2% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,9:1 4,4:1 5,8:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 39,2% 40,4% 42,7% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,28 1,31 1,28 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,76 0,72 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,19 0,13 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,3% 16,0% 18,0% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,5% -1,7% -0,4% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 3,8% -11,3% -2,5% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,6% -0,4% 2,0% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 9,5% 1,6% -7,3% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού 2,4% -11,9% -19,1% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων 5,6% -8,0% -20,1% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,6% -9,7% -12,2% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 134,6% -291,2% -111,8% 413,4% 60,6% -588,0% 282

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Ο ενιαίος τομέας εμπορίας αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει 676 εταιρείες το 2013, αποτελώντας το 9,7% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. O τομέας καλύπτει το 8,2% του συνολικού ενεργητικού και το 6,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του τομέα διαμορφώθηκε σε 4,8 εκατ.. Η εξέλιξη βασικών μεγεθών του τομέα παραμένει μάλλον φθίνουσα, εντούτοις το 2013 σημειώθηκε δραστικός περιορισμός των αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν πολύ μικρή αύξηση (1,8%) και διαμορφώθηκαν σε 3.409,4 εκατ. το 2013, ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν ελαφρά κατά 2,9%, διαμορφώνοντας οριακά αυξημένο περιθώριο μεικτού κέρδους (16,2%). Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, με θεαματικό όμως περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων το Τελικά, ο τομέας κατέγραψε ζημίες ύψους 66,3 εκατ. το 2013, έναντι ζημιών 226,7 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους και οι δείκτες της αποδοτικότητας (ιδίων και συνολικών) κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν (-8%) και διαμορφώθηκαν σε 3.272,5 εκατ.. Πλην των διαθεσίμων, τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, το μεν κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 14,3%, το δε πάγιο ενεργητικό κατά 2,5%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 82 ημέρες (από 106 ημέρες το 2012), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 99 ημέρες το Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένα το τελευταίο έτος, κατά 13,6% και 6,5% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανήλθε σε 79,7%. Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 2,4:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ήταν 60% το Όλοι οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν βελτίωση, με τη γενική ρευστότητα του τομέα να ανέρχεται σε 1,06 το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,6% Πάγιο ενεργητικό 40,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 51,3% 283

8 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων 676 6,0 Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 0,9:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 99 ημ. 116 ημ. 99 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 82 ημ. 106 ημ. 111 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,7% 78,4% 79,0% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,4:1 3,4:1 3,2:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 60,0% 61,0% 59,2% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,06 1,03 1,03 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,67 0,62 0,59 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,13 0,12 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,2% 16,1% 15,5% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,9% -6,8% -5,4% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -10,0% -29,5% -26,8% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,8% -2,9% -2,4% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,8% -27,8% -28,3% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,0% -20,1% -23,4% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -2,5% -20,7% -11,4% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,9% -25,0% -25,5% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 70,7% 9,4% -5,5% 413,4% 60,6% -588,0% 284

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 299 εταιρείες το Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε μόλις το 1,6% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,45%. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του κλάδου ήταν 2,10 εκατ. το τελευταίο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου περιορίστηκαν σε 763,8 εκατ. το 2013, μειωμένες κατά 2,4%. Τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν με εντονότερο ρυθμό (-6,7%), με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να περιοριστεί σε 19,3% (από 20,2% το 2012). Παρ όλα αυτά, η συρρίκνωση των χρηματοοικονομικών και λοιπών λειτουργικών δαπανών οδήγησε σε μεγάλη αύξηση (60,1%) των λειτουργικών κερδών και τελικά σε υπερδιπλασιασμό των κερδών προ φόρου (31,4 εκατ. το 2013). Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους να αυξηθεί σε 4,1%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 14% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ήταν 628,1 εκατ. το 2013, μειωμένα κατά 14,5% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων των διαθεσίμων, στα λοιπά συστατικά μέρη του ενεργητικού καταγράφηκε μείωση, η οποία ήταν πιο έντονη στο πάγιο ενεργητικό (-31,4%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,2:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων περιορίστηκε ξανά, σε 134 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 77 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν σημαντική αύξηση, κατά 25,1%, παράλληλα δε οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 27,3%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να συρρικνωθεί σε 64,3% το 2013 από 75,6% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 7,5:1, ενώ η αναλογία των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές διαμορφώθηκε σε 38,7%. Οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν αισθητή βελτίωση, με τη γενική ρευστότητα να διαμορφώνεται σε 1,43 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 12,2% Πάγιο ενεργητικό 18,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 68,9% 285

10 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 134 ημ. 154 ημ. 156 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 77 ημ. 78 ημ. 73 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 64,3% 75,6% 76,6% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 7,5:1 5,7:1 6,5:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 38,7% 46,8% 46,3% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,43 1,19 1,18 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 1,01 0,85 0,85 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,15 0,16 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,3% 20,2% 19,9% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 4,1% 2,0% 1,9% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 14,0% 8,5% 8,7% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 7,2% 4,9% 4,8% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -2,4% -8,3% 13,4% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -14,5% -7,2% -6,2% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -31,4% 0,6% -12,4% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -6,7% -7,0% -1,6% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 104,6% -5,4% -48,1% 413,4% 60,6% -588,0% 286

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 792 εταιρείες το 2013, αποτελώντας το 11,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 8,1% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις τους το 11,1% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση υποχώρησε το 2013 σε 4,1 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,1% το 2013, σε 5.891,9 εκατ., ωστόσο τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 4,2%, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 17,8% από 18,7% το Ο κλάδος παρέμεινε κερδοφόρος την τελευταία τριετία, η δε κερδοφορία εμφάνισε μεγάλη βελτίωση το 2013, γεγονός στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά η περικοπή των «λοιπών λειτουργικών εξόδων». Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,2%, ενώ έντονη ήταν και η αύξηση των προ φόρου κερδών (68,4%), ανερχόμενα σε 110,4 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους βελτιώθηκε σε 1,9%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 10,8% το 2013 (από 5,9% το 2012). Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου συρρικνώθηκαν (-11,6%) και διαμορφώθηκαν σε 3.246,3 εκατ. το Εξαιρουμένων των διαθεσίμων, στα λοιπά συστατικά στοιχεία του ενεργητικού σημειώθηκε πτώση, ιδιαίτερα στο πάγιο ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ανήλθε σε 1,8:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκαν σε 97 και σε 35 ημέρες αντίστοιχα το Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 7,9% και 13,2% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 68,4% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 6,6:1, ενώ το ποσοστό των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 32,3%. Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε σε 1,28 και η άμεση ρευστότητα σε 0,97. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,0% Πάγιο ενεργητικό 23,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,2% 287

12 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 792-0,1 Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8:1 1,6:1 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 97 ημ. 111 ημ. 117 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 35 ημ. 45 ημ. 46 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 68,4% 69,7% 73,4% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,6:1 7,0:1 7,6:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 32,3% 33,3% 32,0% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,28 1,23 1,17 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,97 0,92 0,84 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,11 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,8% 18,7% 18,9% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,9% 1,1% 1,4% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,8% 5,9% 8,0% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,0% 4,2% 4,2% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,1% -10,7% -5,6% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,6% -17,2% -10,7% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -16,3% -12,6% -17,0% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -4,2% -11,2% -11,2% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 68,4% -30,1% -8,0% 413,4% 60,6% -588,0% 288

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Στον κλάδο αυτό, το πλήθος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε εταιρείες το 2013, καλύπτοντας ποσοστό 21,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν 26,9% και στις πωλήσεις 20,2%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) περιορίστηκε σε 7,03 εκατ. το Οι επιδόσεις του κλάδου αυτού είναι ιδιαίτερα θετικές δεδομένου ότι, παρά τη φθίνουσα εξέλιξη του κύκλου εργασιών, υπήρξε επάνοδος στην κερδοφορία και εντυπωσιακή βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος το Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών υποχώρησαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε ,5 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 8,6%. Ωστόσο, η δραστική περικοπή των χρεωστικών τόκων και ο περιορισμός των (υψηλών) λοιπών λειτουργικών δαπανών οδήγησαν σε θεαματική βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος. Η θετική αυτή εξέλιξη σε συνδυασμό και με τη συρρίκνωση των μη λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αναστροφή του καθαρού αποτελέσματος και την εγγραφή προ φόρου κερδών ύψους 298,3 εκατ. το 2013 (από ζημίες 59,2 εκατ. το 2012). Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 28,9%, ενώ οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,8% και 9,9% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου σημείωσε και νέα μείωση (-10,5%) και έφθασε τα ,1 εκατ.. Όσον αφορά τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, τα μεν διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το πάγιο και (κυρίως) το κυκλοφορούν ενεργητικό υπέστησαν μείωση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων περιορίστηκε από 192 σε 161 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε στις 87 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 5,3% το 2013, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις υποχώρησαν (-15,4%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 72%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,4:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησε σε 38,8% το Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,29 και 0,92 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,5% Πάγιο ενεργητικό 21,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 69,1% 289

14 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων ,2 Πίνακας Α12 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 0,9:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 161 ημ. 192 ημ. 170 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 87 ημ. 91 ημ. 91 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,0% 76,2% 78,9% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,4:1 6,1:1 5,3:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 38,8% 43,8% 43,3% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,29 1,21 1,23 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,90 0,89 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,14 0,21 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 28,9% 29,6% 28,4% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,8% -0,5% -3,7% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,9% -2,1% -17,4% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,0% 2,9% -0,4% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,3% -15,6% -13,9% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,5% -13,1% -23,2% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -7,8% -2,4% -22,8% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -8,6% -12,0% -12,9% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 603,5% 88,3% -341,2% 413,4% 60,6% -588,0% 290

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών το δείγμα περιλάμβανε 296 εταιρείες (στοιχεία 2013). Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε το 8,9% και οι πωλήσεις το 22,9% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το μέσο ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 12,0 εκατ.. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου κατέγραψαν πτώση 12,9% και διαμορφώθηκαν σε ,6 εκατ. το 2013, όμως η σημαντική περικοπή του κόστους πωληθέντων είχε ως αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη να υποχωρήσουν κατά 5,8%. Ο κλάδος παρέμεινε ζημιογόνος την τελευταία τριετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τα ιδιαίτερα υψηλά «λοιπά λειτουργικά έξοδα». Ωστόσο, οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν σε 34,6 εκατ. περίπου το Το ποσοστό μεικτού κέρδους ήταν 5,4%, ενώ οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν σε 3.554,3 εκατ. το Μείωση παρουσίασαν όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού περιορίστηκε (3,4:1), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθαν σε 35 και σε 12 ημέρες αντίστοιχα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με ρυθμό 5% και 4,1% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης διαμορφώθηκε σε 71,0%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος συρρικνώθηκε (2,4:1) το 2013 και το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές ήταν 53,9%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, ιδιαίτερα η γενική ρευστότητα, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,26 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,9% Πάγιο ενεργητικό 37,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,0% 291

16 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 296 0,3 Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,4:1 3,7:1 3,7:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 35 ημ. 32 ημ. 34 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 12 ημ. 10 ημ. 10 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 71,0% 70,8% 72,9% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,4:1 6,0:1 3,9:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 53,9% 54,3% 51,2% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,26 1,04 1,15 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,88 0,73 0,82 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,18 0,24 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 5,4% 5,0% 5,3% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% -0,3% 0,0% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -3,4% -4,1% -0,5% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,0% 1,5% 1,9% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -12,9% -7,9% 5,4% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -4,4% -10,0% -21,4% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -3,8% 0,6% -37,3% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,8% -14,4% -11,6% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 23,0% -742,1% -114,0% 413,4% 60,6% -588,0% 292

17 Α.8. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων το δείγμα περιλάμβανε 743 εταιρείες το 2013, αποσπώντας μερίδιο 10,6% στο σύνολο των εμπορικών εταιρειών. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 7,1% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 3,9%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 3,8 εκατ.. Οι πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν πτώση 9,8% και περιορίστηκαν σε 2.076,7 εκατ. το Λιγότερο έντονη ήταν η υποχώρηση στα μεικτά κέρδη (-5,9%), με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το ποσοστό μεικτού κέρδους σε 18% το Τα αποτελέσματα του κλάδου (τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και καθαρού αποτελέσματος) παρέμειναν ζημιογόνα την τελευταία τριετία, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 21,4%, σε 46,7 εκατ., το Οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παραμένουν για τρίτο έτος σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2.837,6 εκατ., μειωμένα κατά 3,5%. Εξαιρουμένων των παγίων, τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη του κυκλοφορούντος ενεργητικού (-5,8%) το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,7:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ήταν 162 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 132 ημέρες. Το 2013 τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,6%, ενώ σχεδόν ισοδύναμη ήταν και η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να παραμείνει σταθερή (58,8%). Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 2,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους διαμορφώθηκε σε 58,5%. Η γενική ρευστότητα περιορίστηκε σε 1,55, η άμεση σε 0,94, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή (0,18). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,5% Πάγιο ενεργητικό 33,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,2% 293

18 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 743 7,2 Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,8:1 0,8:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 162 ημ. 160 ημ. 157 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 132 ημ. 129 ημ. 126 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 58,8% 58,8% 60,9% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,8:1 2,8:1 3,8:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 58,5% 58,9% 53,9% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,55 1,57 1,47 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,94 0,97 0,89 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,18 0,15 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,0% 17,2% 18,6% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,2% -2,6% -1,2% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,0% -4,9% -2,4% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,5% 0,4% 1,4% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -9,8% -19,2% -19,9% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -3,5% -14,9% -18,7% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων 1,0% -7,7% -14,7% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,9% -25,2% -26,5% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 21,4% -80,2% -238,5% 413,4% 60,6% -588,0% 294

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2013 περιλάμβανε εταιρείες, το 16,6% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 11,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του σχεδόν το 7,9% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 3,98 εκατ.. H συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία και η δραστική μείωση των επενδύσεων για ένα ακόμη έτος έπληξαν, όπως ήταν φυσικό, τον εν λόγω κλάδο. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,2% και διαμορφώθηκε σε 4.173,6 εκατ., ωστόσο η περικοπή του κόστους οδήγησε σε μικρή βελτίωση (2%) τα μεικτά κέρδη. Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε σε 22% το Περαιτέρω, η σημαντική περικοπή των χρηματοοικονομικών αλλά και των λοιπών λειτουργικών δαπανών ήταν καθοριστική, με αποτέλεσμα τον υπερτριπλασιασμό του λειτουργικού αποτελέσματος και την εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρου εμφανίζουν θεαματική αύξηση, ανερχόμενα σε 78 εκατ. το 2013 (από 1,5 εκατ. περίπου το 2012). Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,9% και 4,6% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε κατά 7,8%, σε 4.605,3 εκατ. το Τόσο το πάγιο όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψαν μείωση, σε αντίθεση με τα διαθέσιμα, που αυξήθηκαν σημαντικά. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,9:1), όπως και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων (138 ημέρες). Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 107 ημέρες το Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (-8,6%) σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 62,9%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 37,6%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,47 και σε 0,94 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,8% Πάγιο ενεργητικό 26,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 63,9% 295

20 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 138 ημ. 138 ημ. 130 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 107 ημ. 110 ημ. 109 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 62,9% 63,4% 67,7% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 3,4:1 3,8:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 37,6% 42,5% 40,0% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,47 1,49 1,38 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,94 0,91 0,77 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,26 0,22 0,16 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,0% 20,2% 20,0% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,9% 0,0% -1,9% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,6% 0,1% -5,3% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,3% 1,9% 0,1% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,2% -12,8% -10,2% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -7,8% -10,9% -8,9% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -10,9% -7,9% 2,5% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,0% -12,2% -18,2% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 5200,9% 101,5% -418,8% 413,4% 60,6% -588,0% 296

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Σε αυτό τον κλάδο το δείγμα αποτελείται από 263 ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες το 2013 κάλυπταν το 2,0% του συνολικού ενεργητικού και το 2,2% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 3 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ήταν μειωμένος κατά 4,7%, σε 1.154,6 εκατ., το Το μεικτό αποτέλεσμα επίσης μειώθηκε κατά 7,4%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,0%. Παρ όλα αυτά, η περικοπή των λοιπών λειτουργικών εξόδων είχε ως συνέπεια το λειτουργικό αποτέλεσμα να παρουσιάσει μεγάλη ποσοστιαία αύξηση (ως απόλυτο μέγεθος παραμένει περιορισμένο), γεγονός που συνέβαλε ώστε ο κλάδος να επανέλθει στην κερδοφορία, με κέρδη προ φόρου 8,8 εκατ. το 2013, έναντι ζημιών ύψους 7 εκατ. το Οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 0,8% και 3,5% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν (-11,5%) σε 782,9 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1,5:1. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού εμφανίζουν πτώση, κυρίως δε το πάγιο ενεργητικό. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκαν σε 60 και 86 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν μικρή αύξηση (3,1%), οι δε υποχρεώσεις κατέγραψαν πτώση κατά 17,1%, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της δανειακής επιβάρυνσης σε 67,7% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 6,8:1. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών διαμορφώθηκαν σε 33,8%. Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε σε 1,21, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ουσιαστικά σταθεροί. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,2% Πάγιο ενεργητικό 28,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 63,4% 297

22 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων 263 9,1 Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,4:1 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 86 ημ. 95 ημ. 83 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 60 ημ. 65 ημ. 51 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 67,7% 72,3% 71,3% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,8:1 5,6:1 5,3:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,8% 37,3% 36,8% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,21 1,15 1,19 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,72 0,71 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,14 0,14 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 17,5% 17,0% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,8% -0,6% 0,6% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 3,5% -2,9% 3,4% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,3% 1,4% 3,4% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -4,7% -24,7% 26,2% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,5% -17,3% 9,7% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -15,1% -13,7% 18,2% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -7,4% -22,4% 17,2% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 225,3% -167,7% -62,2% 413,4% 60,6% -588,0% 298

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Σε ολόκληρο τον τομέα του χονδρικού εμπορίου γενικά, το δείγμα περιλάμβανε εταιρείες το 2013, οι οποίες κάλυπταν το 72,7% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 66,1% του συνόλου, οι δε πωλήσεις τους κατείχαν μερίδιο 69,8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος της εταιρείας του τομέα ανήλθε σε 5,2 εκατ.. Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου το 2013 τα αποτελέσματα παρουσίασαν εντυπωσιακή βελτίωση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στον κύκλο εργασιών. Οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν σε ,7 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό (-6%), ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 17,4% το Ωστόσο, η σημαντική περικοπή των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατά 588 εκατ. ) είχε ιδιαίτερα θετική συμβολή στη διαμόρφωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του τομέα (υπερτετραπλασιάστηκαν). Ως εκ τούτου ο τομέας επανήλθε στην κερδοφορία, πραγματοποιώντας υψηλά κέρδη προ φόρου, 445,7 εκατ., έναντι ζημιών ύψους 88,3 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,2% και 5,3% αντίστοιχα. Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου έφθασε τα ,8 εκατ., μειωμένο κατά 8,8% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,4:1. Το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψαν πτώση ποσοστού 8,4% και 11,8% αντίστοιχα, ενώ τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 16,5%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 104 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 54. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων (μόλις κατά 1,2%) συνοδεύτηκε από σαφώς εντονότερη μείωση των υποχρεώσεων (-12%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 68,1% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 4,3:1. Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 41,6%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,34 και της άμεσης ρευστότητας σε 0,92. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,5% Πάγιο ενεργητικό 26,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,4% 299

24 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,1 Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Τομέας Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 104 ημ. 113 ημ. 109 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 54 ημ. 55 ημ. 56 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Τομέας Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 68,1% 70,6% 73,4% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,3:1 5,1:1 4,9:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 41,6% 44,8% 43,0% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Τομέας Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,34 1,25 1,25 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,88 0,85 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,16 0,18 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Τομέας Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,4% 17,1% 17,3% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% -0,2% -1,1% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,3% -1,0% -5,8% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,0% 2,5% 1,0% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Τομέας Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -7,6% -12,4% -5,5% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,8% -13,1% -17,6% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -8,4% -5,3% -19,3% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -6,0% -13,3% -13,3% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 604,8% 83,0% -1022,3% 413,4% 60,6% -588,0% 300

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα) το δείγμα περιλαμβάνει 141 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 11,6% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 14,6% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ήταν 32,9 εκατ., παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου ανεξαιρέτως. Επισημαίνεται ότι πολύ μεγάλη εταιρεία που τα προηγούμενα έτη ανήκε στον κλάδο άλλαξε δραστηριότητα και το 2013 συμπεριλήφθηκε στον κλάδο «Λιανικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης», με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι μεταβολές βασικών μεγεθών και στους δύο κλάδους. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υποχώρησαν κατά 6,5%, σε 7.721,4 εκατ. το 2013, τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 13,3%, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 21,9%. Παρά τις προαναφερθείσες μειώσεις, η σημαντική περικοπή των χρεωστικών τόκων και η συρρίκνωση των «λοιπών λειτουργικών δαπανών» οδήγησαν σε βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 16,6%, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 24,6%, ανερχόμενα σε 124,8 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,6% και 8,9% αντίστοιχα το Τα συνολικά κεφάλαια εμφανίζουν μεγάλη μείωση (-18,4%). 1 Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού κατέγραψαν μείωση, ιδιαίτερα το πάγιο ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,7:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων συρρικνώθηκε σε 9 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 59 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν μικρή μόνο μεταβολή (-2,9%), σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις οι οποίες κατέγραψαν πτώση 23,6%, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 69,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 3,1:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο μειώθηκε σε 32,7% το Οι δείκτες ρευστότητας δεν εμφανίζουν αξιόλογες μεταβολές, ενώ η γενική ρευστότητα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0,71). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Κυκλοφορούν ενεργητικό 29,5% Διαθέσιµα 7,8% Πάγιο ενεργητικό 62,6% 1. Το γεγονός οφείλεται στην προαναφερθείσα μετακίνηση μεγάλης εταιρείας. Εάν αυτή παρέμενε στον κλάδο, τότε το ενεργητικό θα εμφάνιζε μείωση μόνο κατά 4,1%. 301

26 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2012 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 141-1,4 Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,7:1 1,5:1 1,6:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 9 ημ. 15 ημ. 14 ημ. 84 ημ. 93 ημ. 90 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 59 ημ. 63 ημ. 63 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 69,6% 74,5% 80,9% 67,8% 71,3% 74,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,1:1 2,3:1 2,8:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 Τραπεζική επιβάρυνση 32,7% 45,2% 43,3% 42,9% 45,7% 44,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,71 0,70 0,65 1,21 1,15 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,23 0,25 0,21 0,78 0,75 0,72 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,13 0,10 0,20 0,16 0,17 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,9% 23,6% 23,4% 19,4% 19,1% 19,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,6% 1,2% 0,3% 2,0% -0,6% -1,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,9% 6,9% 2,3% 8,3% -2,8% -6,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,4% 3,3% 2,0% 4,7% 1,8% 0,7% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,5% -6,6% 0,9% -5,4% -12,9% -7,4% Μεταβολή ενεργητικού -18,4% -0,3% 1,2% -5,6% -12,2% -15,9% Μεταβολή παγίων -19,4% 2,8% 2,8% -1,4% -5,5% -12,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -13,3% -5,9% 0,7% -3,6% -13,4% -12,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 24,6% 294,0% -77,8% 413,4% 60,6% -588,0% 302

27 Α.13. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται μόλις 58 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το Βάσει πλήθους εταιρειών, είναι ο δεύτερος μικρότερος κλάδος του εμπορίου. Το ενεργητικό και οι πωλήσεις των εταιρειών αυτών κάλυπταν μόλις το 0,2% των αντίστοιχων μεγεθών του συνόλου του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 1,1 εκατ.. Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν το 2013, κατά 7,7% και 9,3% αντίστοιχα, με συνέπεια το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 26%. Οι μεταβολές αυτές είχαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με συνέπεια να αυξηθούν δραστικά τα λειτουργικά κέρδη, το δε καθαρό αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 2,1 εκατ. το 2013 από 0,4 εκατ. το Δεδομένων των εξελίξεων αυτών, ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους ανήλθε σε 1,9% και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 10,8%. Το σύνολο του ενεργητικού διευρύνθηκε (κατά 3,6%) σε 62,7 εκατ. το Μόνο το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε το τελευταίο έτος, ενώ αντίθετα το πάγιο και τα ρευστά διαθέσιμα εμφανίζουν αύξηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού βελτιώθηκε σε 1,8:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 38 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων σε 35 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια ήταν αυξημένα (7,7%), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις εμφάνισαν πολύ μικρή αύξηση, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να διαμορφωθεί σε 69,3% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 16,3:1, το δε μερίδιο των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες επί του συνολικού χρέους ήταν 19,5%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α13 Λ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 19,4% Πάγιο ενεργητικό 41,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 39,4% 303

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 214, καταγράφηκε αύξηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή (Ισολογισμοί 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης ΕΤΕΔ ΑΕ Εταιρεία Τεχνικών Εργων Δράμας Παπαφλέσσα 1-661 Δράμα ΑΡ.Μ.ΑΕ 17976/51/Β/88/4, ΓΕΜΗ 5139590 ΑΦΜ 0942440,ΜΕΕΠ 6680 τηλ.2521033261,47688 ΦΑΞ 2521031950 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα