Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí."

Transcript

1 Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ RYOBI Êùäéêüò: Ôýðïò: RLT-3025 F Êùäéêüò: Ôýðïò: RLT-4025 Êùäéêüò: Ôýðïò: RLT-5030 S 42-40% % 25, 20 40, 60 57, 20 ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíýæáò ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíýæáò Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Με αναδιπλούμενο βραχίονα Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισμό Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισμό ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RLT-3025 F RLT-4025 RLT-5030 S ÉΣΧΥΣ 300 Watt 400 Watt 500 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 mm 250 mm 300 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ R.P.M R.P.M. - ÌΕΣΙΝΕΖΑ i 1,2 mm i 1,5 mm i 1,5 mm ÂΑΡΟΣ 1,9 Kg 2,3 Kg 3,1 Kg % 69 Êùäéêüò: Ôýðïò: RLT-6038 EX ÉΣΧΥΣ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ÌΕΣΙΝΕΖΑ ÂΑΡΟΣ 600 Watt 380 mm 7500 R.P.M. i 1,5 mm 4,3 Kg HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ RYOBI % 117 ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíýæáò, ιμάντα ανάρτησης Äéáéñïýìåíïò Áîïíáò Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Äéáéñïýìåíïò Áîïíáò ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíýæáò, ιμάντα ανάρτησης, τρίφτερο δίσκο κοπής Êùäéêüò: Ôýðïò: RBC-1000 EX ÉΣΧΥΣ 1000 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 380 mm ÌΕ ΔΙΣΚΟ 200 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ: ÌΕ ΔΙΣΚΟ / ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 8500/7000 R.P.M. ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ i 200 x 25,4 mm ÌΕΣΙΝΕΖΑ i 2,0 mm ÂΑΡΟΣ 4,8 Kg 2

3 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ RYOBI Τα θαμνοκοπτικά RYOBI καινοτομούν και διευρύνουν τις δυνατότητές σας. Έτσι, με το μοντέλο RBC-30 SESA δεν έχετε απλώς ένα ποιοτικό και πλούσιο σε εξοπλισμό θαμνοκοπτικό, αλλά και τη δυνατότητα να το μετατρέψετε σε ένα πολυεργαλείο χάρη στην προαιρετική σειρά εξαρτημάτων Expand-it. Τώρα γρήγορα εύκολα και οικονομικά μετατρέπετε το θαμνοκοπτικό σας σ ένα πολυμηχάνημα που θα σας βοηθήσει να κλαδέψετε φυτά και δέντρα, να σκαλίσετε και να καθαρίσετε το κήπο σας. Επίσης, το μοντέλο RBC-30 SBT είναι ένα αρκετά δημοφιλές θαμνοκοπτικό, γιατί χάρη στη μίζα που διαθέτει, το ξεκινάτε με τον πλέον ξεκούραστο τρόπο: απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ακόμη πιο δύσκολες εργασίες η RYOBI προτείνει τα πανίσχυρα και πλούσια εξοπλισμένα θαμνοκοπτικά των 40 cm³ RBC-40 SB και 52 cm³ RBC-52 SB. Πολύπλευρες δυνατότητες Êùäéêüò: Ôýðïò: RBC-30 SESA ÊÕÂÉÓÌÏÓ cc 1 HP ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ 460/200 mm ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ 0,415 lt ÂÁÑOÓ 7,24 Kg ÊáñìðõñáôÝñ Quick-Fire ãéá åýêïëç åêêßíçóç. Åýêïëç åêêßíçóç ìå ìßæá. Με μίζα ÊÕÂÉÓÌÏÓ , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: RBC-30 SBT ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ ÂÁÑOÓ 30 cc 1 HP 460/200 mm 0,40 lt 8,2 Kg (Επεκτάσιμο) Óõíïäåýåôáé ìå: 2 êåöáëýò ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò ËÜäé 2 ñïíïõ êéíçôþñá Reel-Easy TM Pro Cut II TM Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά εξαρτήματα Expand it, δείτε σελ. 254 του αναλυτικού καταλόγου της UNIMAC Óõíïäåýåôáé ìå: 2 êåöáëýò ìåóéíýæáò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò ÉìÜíôá áíüñôçóçò 10 ìåóéíýæåò ãéá êåöáëþ Pro Cut IΙ ΤΜ 6 ìýôñá ìåóéíýæá ãéá êåöáëþ Reel-Easy ΤΜ Ìðáôáñßá 12 Volt ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò ËÜäé 2 ñïíïõ êéíçôþñá Pro Cut II TM Reel-Easy TM Ισχυρό 40cc cc Ισχυρό 52cc cc % % 224, , 75 Êùäéêüò : Ôýðïò: RBC-40 SB ÊÕÂÉÓÌÏÓ ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ ÂÁÑOÓ 40 cc 1,7 HP 420/255 mm 1,2 lt 7,7 Kg ÊÕÂÉÓÌÏÓ Êùäéêüò: Ôýðïò: RBC-52 SB ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ ÂÁÑOÓ 52 cc 1,9 HP 420/255 mm 1,2 lt 7,9 Kg Óõíïäåýåôáé ìå: Κåöáλή ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò Óõíïäåýåôáé ìå: Κεφαλή ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò Easy-Fit TM Easy-Fit TM 3

4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ECO v Για ελαφριά χρήση. PRO v Επαγγελματική σειρά. v 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO. PRO SILENT v Ελικοειδής (στριφτή). v Χαμηλού θορύβου. v Για επαγγελματική χρήση. D-TWIST v Τετράγωνη ελικοειδής. v Με ενισχυμένο πυρήνα. v Χαμηλού θορύβου. v Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής. ALU v Τετράγωνη αλουμινίου. v Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής. D-CUT v Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα. v Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. v Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. ΜEΣΙΝΕΖΕΣ i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,80 0, ,10 0, ,40 0,98 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,90 1, ,70 1, (450gr) 9,00 6, (450gr) 9,00 6, (450gr) 9,00 6, (450gr) 9,00 6, (1,35kg) 27,80 19, (1,35kg) 27,80 19, (1,35kg) 27,80 19,46 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,10 1, ,00 2, (450gr) 10,00 7, (450gr) 10,00 7, (450gr) 10,00 7, (450gr) 10,00 7, (1,35kg) 28,50 19, (1,35kg) 28,50 19, (1,35kg) 28,50 19,95 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,10 2, gr 10,70 7, (450gr) 10,70 7, (450gr) 10,70 7, (450gr) 31,50 22, (450gr) 31,50 22, (1,35kg) 31,50 22,05 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,30 2, (450gr) 10,60 7, (450gr) 10,60 7, (450gr) 10,60 7, (1,35kg) 30,00 21, (1,35kg) 30,00 21, (1,35kg) 30,00 21,00 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH ,70 2, (450gr) 11,00 7, (450gr) 11,00 7, (450gr) 11,00 7, (1,35kg) 31,50 22, (1,35kg) 31,50 22, (1,35kg) 31,50 22,05 Σε τεμάχια των 42 cm x 0,42 m 2,90 2, x 0,42 m 2,90 2,03 4

5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΕΣ Êùäéêüò: , 50 Êùäéêüò: , 85 7, 50 5, 25 UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Êùäéêüò: , 30 Êùäéêüò: , 70 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 142/2111 Êùäéêüò: Êùäéêüò: , / , 20 6, 13 7, /213 Κάσκα ρυθμιζόμενη με δικτυωτή μάσκα. Διαστάσεις: 30 x 20 εκ. Êùäéêüò: Κάσκα πολυκαρβονίου διαφανής, αναδιπλούμενη, ρυθμιζόμενη σε βάθος και φάρδος. Διαστάσεις: 23 x 30 εκ. Êùäéêüò: , 90 9, /212 11, 90 8, 33 Kιτ κάσκας με δικτυωτή μάσκα με αντιιδρωτική φάσα στο μέτωπο, που ανασηκώνεται και ρυθμίζεται σε βάθος και φάρδος. Κιτ κάσκας με διαφανή πρόσοψη πολυκαρβονίου με αντι-ιδρωτική φάσα στο μέτωπο, που ανασηκώνεται και ρυθμίζεται σε βάθος και φάρδος. K 5,5 P Plus ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KRAFT ΚΩ ΔΙΚOΣ ΤΥΠΟΣ K 5,5 Q Plus K 5,5 P Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) ΜΕΓΙΣΤΗ (HP/3600 R.P.M.) 5,5 5,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ(lt) 3,6 3,6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΣΦΗΝΑ 19,05 mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗ 130,00 130,00 TIMH ME EΚΠΤΩΣΗ 91,00 91,00 5

6 BENZINOKINHTO ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ Êùäéêüò: Ôýðïò: RÇÔ-2660 DA ÊÕÂÉÓÌÏÓ 26 cm 3 É Ó ÕÓ ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÄÏÍÔÉÙÍ ÂÁÑÏÓ 0,9 HP 60 cm 28 mm 5,3 kg ÊáñìðõñáôÝñ Quik-Fire ãéá åýêïëç åêêßíçóç. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 57-35% 37, % 50, 70 ÌåôáâëÞôç ôá ýôçôá R.P.M. Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 1800 ÉΣΧΥΣ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1800 Watt 12 m 3 /min 270 Km/h 40 lt Êùäéêüò: Ôýðïò: KBL 2500 ÉΣΧΥΣ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 2500 Watt 14 m 3 /min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 40 lt Ôçëåóêïðéêüò óùëþíáò ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 32 22, , 20 Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò 98 Ýùò 122 cm. ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ TAXYTHTA MEΣΙΝΕΖΑ ΒΑΡΟΣ Êùäéêüò: Ôýðïò: KGT Watt 250 mm R.P.M. i12 / 1,4 mm 2 kg Συνοδεύεται με κεöáλή ìåóéíýæáò ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ TAXYTHTA MEΣΙΝΕΖΑ ΒΑΡΟΣ Êùäéêüò: Ôýðïò: KGT Watt 300 mm 9000 R.P.M. i1,4 / 1,6 mm 2,8 kg Συνοδεύεται με κεöáλή ìåóéíýæáò 6

7 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ v Ρύθμιση ύψους κοπής με κεντρικό μοχλό 84-35% % 54, 60 94, 25 Êùäéêüò: Ôýðïò: KLM 3310 ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ 1000 Watt 33 cm 26 lt 7,5 kg Êùäéêüò: Ôýðïò: KLM 4216 ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ 1600 Watt 42 cm 40 lt 12,5 kg ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ % % , 75 v Σασί από ατσάλι. v Σασί από ατσάλι. Êùäéêüò: Ôýðïò: SG 46 R-3,5 HP KINHTHΡΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ SG 3,5 HP 44 cm 2,5-8 cm 60 lt 26,5 kg Êùäéêüò: Ôýðïò: SG 48 R-4,5 HP KINHTHΡΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ SG 4,5 HP 47 cm 2,5-8 cm 60 lt 27,5 kg % % 230, , 50 v Σασί από ατσάλι. v Σασί από ατσάλι. v Με κίνηση στους πίσω τροχούς. Êùäéêüò: Ôýðïò: SG 51 R-5,5 HP KINHTHΡΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ SG 5,5 HP 51 cm 2,5-8 cm 60 lt 30 kg Êùäéêüò: Ôýðïò: SG 51 R-SP5,5 HP KINHTHΡΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΔΟΣ ΒΑΡΟΣ SG 5,5 HP 51 cm 2,5-8 cm 70 lt 32 kg 7

8 ΣΚΑΠΤΙΚΑ HΛΕΚΤΡΙΚΑ Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΤ 300 EL ÔΑΣΗ / ÓΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ 750 Watt 230 V / 50 Hz 1 εμπρός Κορώνα - Πηνίο 30 cm 9 Kg Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΤ 311 EL ÔΑΣΗ / ÓΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1050 Watt 230 V / 50 Hz 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ 30 cm 10,7 Kg , 50 87, 50 ΒEΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΤ 400 Z Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚΤ 500 Z ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΟΣ KRAFT (4-χρονος) 4,5 HP 1 εμπρός Κορώνα - Πηνίο 38 cm Ρυθμιζόμενη Δύο 29 kg ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΟΣ KRAFT (4-χρονος) 5,5 HP 1 εμπρός Κορώνα - Πηνίο 55 cm Ρυθμιζόμενη Δύο 43 kg

9 ΣΩΛΗΝEΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ITAΛΙΑΣ ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI SPRING (ασύστροφος) Γενικής χρήσης l 4 στρώσεων. KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ /2 15m 6,60 4, /2 25m 11,00 7, /2 50m 22,00 15, /8 15m 8,80 6, /8 25m 14,70 10, /8 50m 29,50 20, /4 25m 24,00 16, /4 50m 47,00 32, m 41,00 28, m 82,00 57,40 5 στρώσεων l Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει l Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ /2 15m 12,20 8, /2 25m 20,30 14, /2 50m 40,60 28, /8 15m 15,00 10, /8 25m 25,00 17, /8 50m 50,00 35, /4 25m 39,00 27, /4 50m 78,00 54, m 61,00 42, m 122,00 85,40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Εύκολος στις ρυθμίσεις Êùäéêüò: % 37 27, 75 v Ψηφιακή ένδειξη ώρας. v Δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας ποτίσματος με 16 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (από 1 έως 180 λεπτά). v Δυνατότητα ρύθμισης του κάθε πότε θέλουμε να ποτίσουμε (10 επιλογές). ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15M ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ Êùäéêüò: , 60 12, 32 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m Êùäéêüò: % 48 28, 80 v Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm). v Σπαστή λαβή που ρυθμίζεται καθ ύψος και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m -35% , % 21, 45 Êùäéêüò: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m Êùäéêüò: Περιλαμβάνει: Αυτόματη ανέμη, 2 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης με βρύση. Με σύστημα αυτόματης επαναφοράς λαστίχου. Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη, 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 15m λάστιχο και λάστιχο σύνδεσης με βρύση. Êùäéêüò: Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι, 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, 1 ταχυσύνδεσμο non-drip, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης με βρύση. 9

10 YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 53 37, 10 ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ IP , 90 ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 400 0,55 HP 7000 lt/h 8m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 67 46, 90 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 750 1,0 HP lt/h 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 75 52, 50 ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 750 1,0 HP lt/h 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 900 1,3 HP lt/h 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ 94 65, 80 Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 550 X 0,75 HP ÐÁÑO Ç (max) 8500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ 94 65, 80 Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 750 X 1,0 HP ÐÁÑO Ç (max) lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 900 X 1,3 HP ÐÁÑO Ç (max) lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 9m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) , 20 Êùäéêüò: Ôýðïò: SPD 1100 X 1,5 HP ÐÁÑO Ç (max) lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 11m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 10

11 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ % 78 Οικονομική σειρά ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ (max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Êùäéêüò: Ôýðïò: SP 800X-3AV ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ 1,10HP 230V/50Hz 5500lt/h 30m 8m ΣΤΟΜΙΟ 1~~ 1/4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 10m 0,5mm Mανομετρικό (m) Παροχή lt/h Βαρέως Τύπου % IP68 152, 75 Êùäéêüò: Ôýðïò: DWP 900 ÔÁÓÇ ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO BÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 1,2 HP 230V / 50Hz 3100 lt/h 54 m (max) 15 m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 20 m 2 mm (max) (m) Mανομετρικό Ìå êáëþäéï 20 m. êáé ðßíáêá ÏÍ/OFF Παροχή (lt/h) ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ 24 lt 24 16, 80 Êùäéêüò: Ôýðïò: KTO-24 ΔΟΧΕΙΟ 24 lt ΠΙΕΣΗ max 8 bar ÓÔOÌÉO 1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D 270 mm YΨΟΣ Η 461 mm ΣΦΑΙΡΙΚΟ 24 lt 24 16, 80 Êùäéêüò: Ôýðïò: KTS-24 ΔΟΧΕΙΟ 24 lt ΠΙΕΣΗ max 8 bar ÓÔOÌÉO 1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D 360 mm YΨΟΣ Η 350 mm ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ v Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. v Θερμοκρασία λειτουργίας - 20 C έως 99 C. v Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. v Θερμοκρασία λειτουργίας - 20 C έως 99 C. 24 lt & 50 lt Êùäéêüò: l Ôýðïò: WL-11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΗ-24 ΚΤΗ-50 ΔΟΧΕΙΟ 24 lt 50 lt ΠΙΕΣΗ max 8 bar 8 bar ÓÔOÌÉO 1 1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D 270 mm 350 mm YΨΟΣ Η 290 mm 375 mm ΜΗΚΟΣ L 461 mm 549 mm ΤΙΜΗ 26,00 65,00 18,20 45,50 ΤΑΣΗ ΠΙΕΣΗ EKKINHΣΗΣ 32 22, 40 v Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. v Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. 230V / 50Hz 1,2 bar / 1,5 bar / 2,2 bar ΘΕΡΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60 Ο C BAΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ 65 Ηλεκτρονικός ελέγκτής πίεσης νερού: Ελέγχει την πίεση του δικτύου και ξεκινά την αντλία όταν ο ελεγκτής διαπιστώνει πτώση πίεσης. Διαθέσιμο από 10/4 11

12 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ IP Êùäéêüò: Ôýðïò: SGP 20/800 ÔÁÓÇ ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 1,1 HP 230V / 50Hz 3200 lt/h 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max) lt 1,2 m 4 bar Êùäéêüò: Ôýðïò: KSP-100L/24 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3600 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 45m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,5 bar , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSP-100I/24 Êùäéêüò: Ôýðïò: KSP-100i/24 INOX Με αντλία 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 4500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,5 bar INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 4500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,4 bar ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 45 31, , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KPF-50 0,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 2500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1 v Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. v Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. v Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. v Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40 ï C. v Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%. v Ìax äéüì. óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm. Êùäéêüò: Ôýðïò: SGP 800 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar , , 40 ÔÁÓÇ Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚSP-100L ÐÁÑO Ç (max) v Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. v Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. v Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. v Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40 ï C. v Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. v Ìax äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. Êùäéêüò: Ôýðïò: SGP 1200X ÔÁÓÇ ÐÁÑO Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 2,0 HP 230V / 50Hz 3800 lt/h 50m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max) 1,0 HP 230V / 50Hz 5000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1 1,2 m 5 bar 12

13 BENZINOKINHTEΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ , , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚP Êùäéêüò: Ôýðïò: ΚP 20 v Áυτόματου Αναρροφήσεως v Äίχρονος κινητήρας ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 2,0 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) 610 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1,5 x 1,5 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 35 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 15 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9,5 v Áυτόματου Αναρροφήσεως v Τετράχρονος κινητήρας ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 5,5 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 23 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 30 ÂÁÑÏÓ (Kg) 26 Κατάλληλη και για πυρόσβεση ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ , 30 Êùäéêüò: Ôýðïò: Κ 75 FE Plus ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 6,0 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 2,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1,5 x 1,5 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 75 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 12 ÂÁÑÏÓ (Kg) 26 v Υψηλού μανομετρικού v Áυτόματου Αναρροφήσεως v 4χρονος κινητήρας Κατάλληλη και για πυρόσβεση % 409, 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: Κ 100 FE Plus ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 13 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 2,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 30 ÂÁÑÏÓ (Kg) 58 v Υψηλού μανομετρικού v Áυτόματου Αναρροφήσεως v 4χρονος κινητήρας 13

14 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ % 126 ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Ôýðïò: SE 1400 KVA (max.) 1,3 ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ ÅÎOÄOÓ (V) 230 ÖÏÑÔÉÓÇ (V/A) 12/8,3 (HP) 3 ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ ÙÑÇÔ. (lt) 5,5 (4-χρονος) ÊÁÔÁÍ. (lt/h) 0,83 db(a)-7m 60 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) 460 x 370 x 385 ÂÁÑOÓ (kg) % 403 ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Ôýðïò: KG 8000 KVA (max.) 6,3 ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ ÅÎOÄOÓ (V) 230 ÖÏÑÔÉÓÇ (V/A) 12/8,3 (HP) 13 ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ (4-χρονος) ÙÑÇÔ. (lt) 25 ÊÁÔÁÍ. (lt/h) 2,7 db(a)-7m 74 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) 680 x 550 x 550 ÂÁÑOÓ (kg) 83 v Χαμηλή στάθμη θορύβου, συμπαγής κατασκευή, εύκολη μεταφορά. v Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών. v LED ένδειξης απορροφούμενου φορτίου. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (2-χρονος) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER ANOIXTOY TYΠΟΥ Πλεονεκτήματα των γεννητριών KRAFT τεχνολογίας Inerter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος, όπως εκείνο που απαιτείται όταν κάνουμε χρήση ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter KRAFT επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων αφού η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια. 215 inverter KVA (max.) 1,1 ΕΞΟΔΟΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/5 (HP) 2 ΧΩΡΗΤ. (lt) 4,2 ΚΑΤΑΝ. (lt/h) 0,8 db(a)-7m 60-40% 129 Êùäéêüò: Ôýðïò: KG 1200Li ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 380x320x325 ΒΑΡΟΣ (kg) 15 v Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών κινητήρα. inverter % 292, 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: KG 2900i KVA (max.) 2,65 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞΟΔΟΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 (HP) 5,3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 9 (4-χρονος) ΚΑΤΑΝ. (lt/h) 1,5 db(a)-7m 70 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 505x380x460 ΒΑΡΟΣ (kg) 28 14

15 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ANOIXTOY TYΠΟΥ % 2.567, 50 ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Êùäéêüò: Ôýðïò: KDG EA KVA (max) 12 ΕΞOΔOΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 (HP) 22 ΧΩΡΗΤ. (lt) 25 ΚΑΤΑΝ. (g/kw.h) # 285 db(a)-7m 82 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 870x630x700 ΒΑΡOΣ (kg) % ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Ôýðïò: KDG EA KVA (max) 15 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 (HP) 25 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 25 ΚΑΤΑΝ. (g/kw.h) # 298 db(a)-7m 82 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 870x630x700 ΒΑΡOΣ (kg) 195 ΚΛΕΙΣΤΟΥ TYΠΟΥ ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Με μεταγωγικό πίνακα (ΑTS) -35% Êùäéêüò: Ôýðïò: KDG 8500 ESA KVA (max) 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 (HP) 13 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 16 ΚΑΤΑΝ. (g/kw.h) 280 db(a)-7m 72 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 912x532x740 ΒΑΡOΣ (kg) % ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò Êùäéêüò: Ôýðïò: KDG ESA-T/ATS KVA (max) 15 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V) 400 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 (HP) 25 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 21 ΚΑΤΑΝ. (g/kw.h) 298 db(a)-7m 70 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 1040x660x740 ΒΑΡOΣ (kg) 245 * ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ: Όλες οι πολύστροφες (3000 στροφών) γεννήτριες της αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο για εφεδρική χρήση και δεν ενδείκνυνται για πολύωρη, καθημερινή και συνεχόμενη χρήση, όπου απαιτούνται ακριβές γεννήτριες συνεχούς λειτουργίας 1500 στροφών. 15

16 YΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Τα υδροπλυστικά RYOBI διακρίνονται για τον καινοτομικό σχεδιασμό τους, τις επιδόσεις τους, το άψογο φινίρισμά τους και τον πλούσιο εξοπλισμό τους. Είναι μοναδικά εργαλεία που διαφοροποιούνται αισθητά από τα συνηθισμένα της αγοράς και απευθύνονται σ αυτούς που αναζητούν κάτι το ξεχωριστό. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ % % Êùäéêüò: Ôýðïò: RPW-100E ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 1400 W 100 bar 360 lt/h Êùäéêüò: Ôýðïò: RPW-120E ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 1600 W 120 bar 360 lt/h ÐåñéëáìâÜíουν : Πιστόλι Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια Αυλό ρίψης απορρυπαντικού με δοχείο Σωλήνα 5 μέτρων : Υδροπλυστικά που διακρίνονται για την καινοτομία και τις υψηλές επιδόσεις τους χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία HydroSurge, που είναι εξοπλισμένα δίνοντάς τους τη δυνατότητα ταυτόχρονης ρίψης νερού υψηλής πίεσης αλλά και μεγάλης παροχής, (από δύο διαφορετικά μπεκ), αυξάνονας έτσι σημαντικά τις επιδόσεις καθαρισμού % % Êùäéêüò: Ôýðïò: RPW-120HS ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 1700 W 120 bar 570 lt/h (χαμηλή πίεση) 320 lt/h (υψηλή πίεση) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων 2 μπέκ (0 ο - 25 ο ) Βούρτσα καθαρισμού Êùäéêüò: Ôýðïò: RPW-140HS ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 2300 W 140 bar 620 lt/h (χαμηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων 4 μπέκ (0 ο - 15 ο - 25 ο - 40 ο ) Βούρτσα καθαρισμού Διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού η ρίψη του οποίου γίνεται με την απλή περιστροφή του διακόπτη στην κατάλληλη θέση % 642 Κινητήρας ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ Êùäéêüò: Ôýðïò: RPW-2500WB ΚΥΒΙΣΜΟΣ 160 cm³ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 180 bar 520 lt/h 180 bar ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 μπέκ : 0 ο - 15 ο - 25 ο - απορρυπαντικού α) β) γ) 3 σε1 3 σε 1: Πολυμηχάνημα πλύσεως με πολλές δυνατότητες v Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ. v Μεγάλο πέλμα καθαρισμού i 38 cm για μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα. v Κινητήρας HONDA. v Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5 m. 16

17 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER Ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter (ηλεκτρονικές) υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου. Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX Α στο 60% Υψηλή απόδοση Χαμηλή τιμή Α στο 60% Υψηλή απόδοση Χαμηλή τιμή Α στο 60% Υψηλή απόδοση Χαμηλή τιμή Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 145 ÔÁÓÇ (V) 230 (KVA) 5,9 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm) 3,25 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 3,6 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò. Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 165 ÔÁÓÇ (V) 230 (KVA) 7,1 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm) 3,25 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 5,2 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò. Êùäéêüò: Ôýðïò: ΑRC 200 ÔÁÓÇ (V) 230 (KVA) 9,4 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm) 4 ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ21 ÂÁÑOÓ (kg) 8,2 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôùí inverter ðåñéëáìâüíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò. MAΣΚΑ Êùäéêüò: % 74 48, 10 ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm Ðñï óôá óßá áðï õðåñéþäç êáé õðýñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16 ÅîùôåñéêÝò ñõèìßóåéò ôçò åõáéóèçóßáò óêßáóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò áðό DIN 9 Ýùò 13 Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò Äéáêüðôçò åðéëïãþò ãéá ëåéôïõñãßá ìå ñþóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôñï ßóìáôïò ñü íïò óêß á óçò 0, sec. EðéëïãÞ ñüíïõ åðáíáöïñüò óå á íá ìï íþ 0,25-0,8 sec. ÂÜñïò 450ãñ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣH HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Παραδοσιακή ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροδίου 100% Χαλκού , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: ORION 180C TAÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÑÅÕ ÌÁ ÓÕ ÃÊÏË ËÇ ÓÇÓ (Á) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÇËÅÊÔÑOÄÉOÕ i (mm) 1,5-3,25 ÊËÁÓÇ ÌOÍÙÓÅÙÓ ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ H ÉÑ 21S ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) 370x170x260 BAÑOÓ Ù ÑÉÓ ÊÁËÙÄÉÁ (kg) 17 17

18 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 V 2 μπαταρίες τεχνολογίας Λιθίου Mεγάλη χωρητικότητα 2,8 Ah 92-35% % 59, , 50 Êùäéêüò: Ôýðïò: BCH 1812 ΤΑΣΗ (V) 18 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) 1,5 Περιλαμβάνει: 1 βαλιτσάκι 2 μπαταρίες 1 ταχυφορτιστή ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΓΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Êùäéêüò: Ôýðïò: BCA 182LH ΤΑΣΗ (V) 18 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) 2,8 Περιλαμβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 ταχυφορτιστή 2 μπαταρίες Li-ion (18 V / 2,8 Ah) ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 89 62, , 20 Êùäéêüò: Ôýðïò: JSB θέσεις επιλογής ταλάντωσης. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας. Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. Κλίση βάσης -45 ï έως + 45 ï (Watt) 600 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm) 26 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ (mm) 130 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (mm) 30 ΑΤΣΑΛΙ (mm) 10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 3,0 Χαμηλοί κραδασμοί και δονήσεις. Χαμηλή στάθμη θορύβου. Ισχυρό μοτέρ. Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης. Êùäéêüò: Ôýðïò: ESB 3200 (Watt) 320 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΕΚΚΕΝΤΡΟ i (mm) 2,4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm) 115x229 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 49 34, 30 ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ 600W 84-40% 50, 40 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 εξάγωνη υποδοχή 1 σετ καρβουνάκια Êùäéêüò: Ôýðïò: SDB 2560 (Watt) 600 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΡΟΠΗ (Nm) 1,65 ΒΙΔΑ max. i (mm) 6 ΤΣΟΚ (mm) 6 ΒΑΡΟΣ (kg) 1,9 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι μεταφοράς Êùäéêüò: Ôýðïò: IDB 1360 ΤΣΟΚ (mm) 13 (Watt) 600 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ / ΜΠΕΤΟΝ / ΑΤΣΑΛΙ (mm) 25/13/10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,1 18

19 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 47 32, 90 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 96 67, 20 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 προστατευτικό κάλυμμα δίσκου 1 πλαϊνή χειρολαβή , 50 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ v Διάτρηση v Διάτρηση με κρούση v Κρούση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 οδηγό βάθους 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 τσόκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα SDS plus 3 τρυπάνια 1 καλέμι 1 βελόνι 1 βαλιτσάκι μεταφοράς % 60 Êùäéêüò: Ôýðïò: MB-1320 (Watt) 710 ΔΙΣΚΟΣ i (mm) 115 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,1 Êùäéêüò: Ôýðïò: RHB 326 (Watt) 800 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 3,0 Joule ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ / ΜΠΕΤΟΝ / ΑΤΣΑΛΙ (mm) 30/26/13 ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,4 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ (Watt) 1350 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. i (mm) 120 ΒΑΡΟΣ (kg) 4,7 ΑΞΟΝΑΣ M14 x 2 (θηλυκός) Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: 1 προστατευτικό κάλυμμα δίσκου 1 πλαϊνή χειρολαβή ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ Êùäéêüò: Ôýðïò: BGS-225U Êùäéêüò: Ôýðïò: BVC-25PT % É Ó ÕÓ (Watt) 1200 ÔÁ ÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ΗΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Watt) 2200 ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) 4000 ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) 250 ÊÁ ΔΟΣ (lt) 25 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 12,9 261 Êùäéêüò: Ôýðïò: AGB (Watt) 2100 ΔΙΣΚΟΣ i (mm) 230 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 6000 ΒΑΡΟΣ (Kg) 5,1 Διαθέτει ρυθμιστή στροφών, για τη σωστή επιλογή της ταχύτητας περιστροφής κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω μεταλλικού άξονα. Έχει σπαστή κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή στις διάφορες κλίσεις των επιφανειών. É Ó ÕÓ (Watt) 550 ÔÁ Õ ÔÇ ÔÁ (R.P.M.) ÄÉ ÓÊÏÓ VELCRO i (mm) 225 ÓÕ ÍÏ ËÉ ÊÏ ÌÇ ÊÏÓ 1500 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 4,7 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: ÓùëÞíá óðéñüë (4m), ãéá óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêþ óêïýðá. Áöñþäåò ðýëìá VELCRO. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 19

20 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ Η οκονομική λύση για μεσαίας έντασης εργασίες ÓÅÉÑÁ FORZA TYPE 41 Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής. Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM. ÔÉÌÇ ANA TEM x 1,0 x 22, ,85 0, x 1,0 x 22, ,90 0, x 1,9 x 22, ,10 1,47 Επιπλέον προσφορά! Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ! 115mm-125mm 180 mm ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η σωστή επιλογή για κάθε επαγγελματία ÓÅÉÑÁ ZA Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από ζιρκόνιο Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα αλουμίνιο, χυτοσίδηρο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm ÊÏÊÊÙÓÇ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ x 22, τεμ. 2,28 1, x 22, τεμ. 2,28 1, x 22, τεμ. 2,28 1, x 22, τεμ. 2,28 1, x 22, τεμ. 2,83 1, x 22, τεμ. 2,83 1, x 22, τεμ. 2,83 1, x 22, τεμ. 2,83 1, x 22, τεμ. 5,12 3, x 22, τεμ. 5,12 3, x 22, τεμ. 5,12 3, x 22, τεμ. 5,12 3,58 ΙΝVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (ΜIG/MMA) Ηλεκτροσυγκόλληση τεχνολογίας inverter Υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου ± 15% Συγκόλληση ανοξείδωτου, επιχαλκωμένου σύρματος και σύρματος αλουμινίου (σταθερό τόξο συγκόλλησης, χωρίς πιτσιλίσματα, ομοιόμορφο γαζί, υψηλές αποδόσεις) Συγκόλληση ηλεκτροδίων (σταθερό ρεύμα συγκόλλησης, ομαλό ξεκίνημα τόξου) Ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος Ρύθμιση Ampere στη συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (ΜΜΑ) Ρύθμιση Volt στη συγκόλληση σύρματος (MIG) Êùäéêüò: Ôýðïò: ΜΙG % 552, 50 ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz) 230/50 (KVA) 7,4 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΜΜΑ)(A) ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)(V) ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (MIG)(Α) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ i (mm) 0,6-0,8-0,9 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ i max (mm) 3,25 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος(3m) και καλώδιο (16 mm²) με το σώμα γείωσης (3m). v Δυνατότητα συγκόλλησης: α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA) 20

21 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒULLE ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % 182 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒΜS-305 X ÄÉÓÊÏÓ i (mm) 305 x 30 (Watt) 2000 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 20,5 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ 0 O /90 O 45 O /90 O 0 O /45 O 45 O /45 O BMS X X=180 Y=85 X=125 Y=85 X=180 Y=55 X=125 Y=55 H=55 RADIAL % 221 Êùäéêüò: Ôýðïò: ΒRS-315 ÄÉÓÊÏÓ i(mm) 315 x 30 (Watt) 2400 ÔÁÓÇ ( V/Hz) 230/50 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 23 V Éó õñü ìïôýñ 2400 W. V ÐñïåêôÜóåéò ôñáðåæéïý. V ÌÝããåíç. V Ïäçãüò êïðþò laser. V Oäçãüò åðáíáëáìâáíüìåíùí êïðþí. V ÓÜêïò óõëëïãþò õðïëåéììüôùí êïðþò. V Éêáíüôçôá öáëôóïêïðþò (êëßóç êåöáëþò) Ýùò 45 ï ÁñéóôåñÜ. V Éêáíüôçôá ëïîïôïìþò (êïðýò õðü ãùíßá) 0 ï - 45 ï ÁñéóôåñÜ êáé 0 ï - 45 ï ÄåîéÜ. V Äßóêïò êïðþò îýëïõ WIDIA. ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ 0 O / 90 O 45 O / 90 O 0 O / 45 O 45 O / 45 O BRS X=300 Y=110 X=200 Y=110 X=300 Y=70 X=200 Y=70 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ EXPRESS (ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL) ÅðáããåëìáôéêÞ êáôáóêåõþ ìå åíéó õìýíç áíôëßá, ïìáëþ êáé Þóõ ç êýëéóç, äéðëü ñïäüêéá, ðñïóéôþ ôéìþ êáé ôå íéêþ êüëõøç. 2 Ñüäåò PU 4 ÑÜïõëá PU Êùäéêüò: Ôýðïò: 2,5 ton STANDARD (για Ευρωπαλλέτες)

22 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΩΔ , 63 ΚΩΔ , 90 + ΚΩΔ Êùäéêüò: 6-GR20 Êùäéêüò: Êùäéêüò: Êùäéêüò: Êùäéêüò: Êùäéêüò: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ JUMBO ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη. Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους. Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση. Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη. Κατασκευή χαμηλού βάρους. Προσφέρεται στις ακόλουθες διαστάσεις: 16 /41cm, 19 /48cm & 22 /56cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) (39.4 x 25.4 x 17.8cm) 6 11,83 8, (48.6 x 27.6 x 23.2cm) 6 15,39 10, (56.2 x 31.4 x 28.3cm) 3 24,42 17,10 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ Εργαλειοθήκες 16 & 19 με άνοιγμα κουμπωμάτος με το ένα χέρι. Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό. Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) ,42 9, ,66 13,75 22

23 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2 & ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ. Êùäéêüò: , 32 49, 60 Σετ 26 τεμ. Γερμανοπολύγωνα & Καρυδάκια 1/2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm 1 1/2 καστανιά. 1 μπάρα προέκτασης 125mm. 1 σύνδεση. 10 γερμανοπολύγωνα: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ Γκαζοτανάλιες γενικής χρήσης. Καθαρό φινίρισμα. Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι. Εργονομική λαβή δύο υλικών. Καθαρό φινίρισμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) mm 12 9,59 6, m 12 10,80 7,50 ΜΑΚΡΥ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ Ημισφαιρικό μυτοτσίμπιδο. Εργονομικές λαβές δύο υλικών. Καθαρό φινίρισμα. Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) mm 12 9, mm 12 9,83 6,88 ΚΥΡΤΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ Κυρτό μυτοτσίμπιδο με λαβές δύο υλικών. Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι. Καθαρό φινίρισμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) mm 12 10,80 7, mm 12 11,53 8,07 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ Γκαζοτανάλια με περίβλημα των δύο λαβών από PVC. Κεφαλή σε καφέ απόχρωση. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.) mm 6 19,

24 ΗΘΕΛΕΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ? Χάρη στη STANLEY, εσύ και ένας φίλος σου έχετε την ευκαιρία να προπονηθείτε, να παίξετε και να ταξιδέψετε όπως τα μεγάλα αστέρια, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο την Liverpool FC. Προσφέρουμε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πακέτο για δύο άτομα, το οποίο περιλαμβάνει: l Αποκλειστική προπόνηση με τους προπονητές της Liverpool FC. l Την ευκαιρία να γνωρίσεις έναν παίκτη από την ομάδα της Liverpool FC. l Ενα VIP πακέτο φιλοξενίας σε εντός έδρας παιχνίδι της Βarclays Premier League, ταξιδεύοντας με το επίσημο λεωφορείο της ομάδα. l Μια ανεπανάληπτη ξενάγηση στο Amfield, συμπεριλαμβανομένου και της διάσημης επιγραφής This is Amfield. l Υποδοχή με σαμπάνια παρέα με έναν Θρύλο της ομάδας της Liverpool FC. l Την ευκαιρία για τον νικητή να λάβει μέρος σε έναν αγώνα 5x5 στην ακαδημία της liverpool. l Εξατομικευμένη επίσημη εμφάνιση της Liverpool. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STANLEY ΑΞΙΑΣ 50 ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30/06/2012 ΔΕΙΤΕ ONLINE ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site:

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης»

Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης» Άστρος Αρκαδίας, 2200 Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος Τηλ.: 27550 2202, Φαξ: 27550 22025 Email: gtryfon@fdparnonas.gr Άστρος, 9-9-203 Αρ. Πρωτ.: 99 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO.

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO. Εργαλεία σε Τιμς... ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! που βγάζουν μάτι! Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! 331 169 όλα μαζί μόνο: 18V System Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35%

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35% Φθινόπωρο 2013 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! Αντλία καθαρού νερού 250W 41,50-40% 24,90 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 800W 54,90-35% 35,70 179,90-30% 126 + Μήκος 2,8m 200 Εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια εργαλείων και εργαλειοµηχανών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2015 ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη Κοιτάζοντας τον χρόνο πίσω, όλα ξεκίνησαν από τρία άτομα: Frederick Stanley, Duncan Black, και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Η ισχυρή και αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό, αντιδιαβρωτικό, ανοξείδωτο δοχείο 17 λίτρων, πτυχωτό φίλτρο και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση Clips Εξάρτημα δύσκολων σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκαθαριστές SE 5.100

Πολυκαθαριστές SE 5.100 Πολυκαθαριστές SE 5.100 Υγιεινή καθαριότητα σε πατώματα, χαλιά, μοκέτες και σαλόνια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα υγρών και στερεών. Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - απόπλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4 Ηλεκτροσ/σεις - Φορτιστές Inverter - κασετίνα Κωδικός 611005 514009 516003 617007 BIT2500 BIT4000 BIT6000 BIT7000 5-80 A 5-160 A 5-180 A 15-200 A Απόδοση (Α) 80 (45%)* 160 (45%)*

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b.

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b. POWER DEALS 1/2016 Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ξjp2b18li-402b 190Nm 70 Nm Κωδικός 010548 Κρουστικό BSB18C 679 Σετ Κρουστικό + Παλμικό 18V (2 x 4.0Ah Li-ion) Παλμικό BSS18C Στροφές (rpm) 0 450/0-1650 0-2400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ Φάσμα θερμοκρασιών Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα Ανακυκλώσιμο Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία Δέσμες ψεκασμού Με ρυθμιζόμενη δέσμη ψεκασμού Πιστόλια ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SUBARU ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΟΛΟΙ / ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛ/ΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία 1 Ευκινησία 3 Αποθήκευση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 2-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2/92496 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D ΝΕΑ Ταχ. χωρίς φορτίο HP331D Ξύλο: 21 mm Μέταλλο: 10 mm Μπετόν: 8 mm 0-450/ 0-1.700 rpm Κρούσεις/λεπτό 0-6.750/0-25.500 Ρυθμίσεις ροπής 16 + τρυπάνι Μέγιστη Ροπή 30/14 Nm 1,3 kg TD110D Ικανότητα Μπουλόνια:Μ5-Μ12

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.700 P Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ! Βρείτε τον συνδυασμό 2 εργαλείων Würth Master που ταιριάζουν στις ανάγκες σας!

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία Μονοφασικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού με λειτουργία Eco, χειρισμό με ένα κουμπί, ενσωματωμένες δεξαμενές χημικού, σκανδάλη Easy Press με μαλακή λαβή, σύστημα servo-control συνεχούς δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Φθινώπορο - Χειμώνας 2014" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινώπορο - Χειμώνας 2014 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80 Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA JONSERED CS 2250 S (18") Αλυσοπρίονο ελαφρύ ευρείας χρήσεως και εύκολο στην χρήση, φιλικό προς τον χειριστή και το περιβάλλον, ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προµήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ και ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1) Κ.Α.: 20/6699.01.91(

Διαβάστε περισσότερα

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX:

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX: ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ.13674 ΤΗΛ:210-2446323 FAX:210-2446324 www.athensflex.gr info@athensflex.gr KR 1100 TotalStop Θερμική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt ("ή αντίστοιχου τύπου")

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt (ή αντίστοιχου τύπου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-7135.075 για το έτος 2015 Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL DIESEL Τύπος: 5GF ME Τύπος: 5GF LDE : 5 GF-ME : 5 GF-LDE ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ KVA 5,0 5,0 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Hz) 50 50 ΤΑΣΗ A.C. (volt) 230 230 ΤΑΣΗ D.C. (volt) 12 v / 8,3 Α 12 v / 8,3 Α ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΡΕΣ) 6,5

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα πλύσης- στέγνωσης

Μηχανήματα πλύσης- στέγνωσης Τo είναι σχεδιασμένο για εύκολη συντήρηση, χαμηλή κατανάλωση νερού, απορρυπαντικών αλλά και ενέργειας. To Nilfisk προσφέρει μεγάλη απόδοση στον καθαρισμό δαπέδων, μεγάλη παραγωγικότητα, περισσότερα εργονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα.

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Ατμοσυστήματα SC 1020 Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2.2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δύσκολων σημείων Σακούλα fleece 1 Pieces Λειτουργία φυσητήρα Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 δουλειά! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: 36 χρόνια συνέπειας δίπλα στον επαγγελματία & τον ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 Κωδικός: 6.02199.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Quick Κωδικός: 6.02200.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικα εργαλεια

1. Ηλεκτρικα εργαλεια 1. Ηλεκτρικα εργαλεια Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι λιθίου Περιστρεφόμενη αντιολισθητική λαβή Ανεξάρτητος διακόπτης για φωτισμό Led Μαγνητικό τσοκ 17 μύτες στην συσκευασία 4.8V ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών Η σειρά αντιπροσωπεύει μια πραγματική καινοτομία στον κόσμο των μηχανών μηχανών Πλύσης- Στέγνωσης. Τώρα όλα τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα Ecoflex. Με το Nilfisk Ecoflex θα χρησιμοποιείτε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα