ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> Κ.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά: Στις εργασίες εγκατάστασης δικτύου αυτομάτου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των #50.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους : A) Tου Π.Δ. 28/80, B) Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 άρθρο 209 παρ. 2 και άρθρο 273 παρ. 1) Γ) Το Ν. 3731/2008 (άρθ. 20 παρ. 13). Δ) Την ΥΑ2/45564/002620/01 του Υπ. Οικονομίας για τα χρηματικά όρια του Ν. 2362/1115. O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> Κ.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Η επιφάνεια του χώρου μελέτης είναι ζώνες αστικού πρασίνου του Δήμου Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα οι εργασίες εγκατάστασης αυτόματου ποτίσματος θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω πλατείες: 1/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΩΠΗΣ 2/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΝΟΥ 3/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΗ 4/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗΤΟΣ Α ( ΑΝΩ ) 5/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗΤΟΣ Β ( ΚΑΤΩ ) 6/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΩΚΑΕΩΣ και τα παρτέρια πεζοδρομίου 7/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΟΥ 9/ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 10/ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( επί της ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ). Οι παραπάνω χώροι είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Η εγκατάσταση δικτύου αυτόματης άρδευσης αποσκοπεί: α) στη βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου. β ) στην οικονομία στην κατανάλωση νερού άρδευσης. γ ) στην εξοικονόμηση εργασίας. Η άρδευση των χώρων πρασίνου θα γίνει με τη χρήση δύο συστημάτων άρδευσης. Οι χώροι δένδρων και θάμνων θα αρδεύονται με την εγκατάσταση υπέργειου αυτοματοποιημένου συστήματος τοπικής άρδευσης υπό χαμηλή πίεση (στάγδην άρδευση), ενώ ο χλοοτάπητας με την εγκατάσταση υπόγειου αυτοματοποιημένου συστήματος τεχνητής βροχής με τη χρήση περιστρεφόμενων αυτοανυψούμενων εκτοξευτών υδροσταγονιδίων χαμηλής έντασης (τεχνητή βροχή με τη χρήση ειδικών pop-up). Για την επιλογή του συστήματος άρδευσης λήφθηκε υπόψη η ικανοποίηση των παρακάτω συνθηκών: α) Το σύστημα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών. β) Να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή οικονομία αρδεύσιμου ύδατος. γ) Να αποφεύγονται προβλήματα απορροών και διάβρωσης του εδάφους, καθώς και άνισης διανομής νερού λόγω υψομετρικών διαφορών. δ) Να είναι εύκολα προσβάσιμο στον άνθρωπο για να μπορεί να γίνεται γρήγορα η αποκατάσταση πιθανών βλαβών. ε) Να έχει περιθώρια προσαρμογής και επέκτασης σε μελλοντική τροποποίηση των χώρων φύτευσης. Η προμήθεια των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του δικτύου αυτόματου ποτίσματος θα βαρύνει τον ανάδοχο και οι επιμέρους εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι παρακάτω: -Διάνοιξη αυλάκων σε οποιασδήποτε φύσης υλικό, τοποθέτηση των απαιτούμενων σωλήνων και έντεχνη επανεπικάλυψή τους (κάλυψη αυλάκων, αποκατάσταση επιφάνειας κλπ.). -Εγκατάσταση των προγραμματιστών άρδευσης,, τοποθέτησή τους σε κατάλληλα μεταλλικά κουτιά υπαίθριας τοποθέτησης και σύνδεσή τους με καθεμιά από τις ηλεκτροβάνες που θα πρέπει να τοποθετηθούν προστατευμένες κατάλληλα σε φρεάτια τα οποία θα διαθέτουν αντιβανδαλική προστασία.

3 -Υδραυλική σύνδεση των δικτύου με τους αγωγούς άρδευσης των γεωτρήσεων (όπου υπάρχουν) και παράλληλα και με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ ώστε σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης άρδευσης του φυτικού υλικού. -Τοποθέτηση εκτοξευτήρων κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη άρδευση. -Τοποθέτηση ακροφυσίων ρυθμισμένων έτσι ώστε να περιορίζεται η διαβροχή αυστηρά εντός των χώρων πράσινου. -Τοποθέτηση επίγειου συστήματος άρδευσης στάγδην και πάκτωση του με διχάλες, ώστε να μην μετακινείται και να είναι εμφανές, -Οποιαδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική εργασία απαιτείται για την κανονική αυτόματη λειτουργία των δικτύων άρδευσης. - Σε όποιες πλατείες υπάρχει πύλαρ και ρεύμα 220V θα τοποθετηθούν προγραμματιστές 220/24V και ηλεκτροβάνες 24V,όπου δεν υπάρχει ρεύμα θα τοποθετηθούν προγραμματιστές 9V εντός φρεατίου με προστασία ΙΡ 68 και ηλεκτροβάνες 9V. Συγκεκριμένα θα γίνει εγκατάσταση υλικών με προδιαγραφές : Ηλεκτροβάνες, εισόδου 1 ΒSP θηλ. κατασκευασμένες από υλικά υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση, πίεσης λειτουργίας 1-10 ατμ, με απώλειες πίεσης που δεν υπερβαίνουν το 0.7 BARS γωνιακής ή γραμμικής τοποθέτησης, μεγίστων παροχών 10μ3/Η, απαιτούμενης ισχύος 24 VAC, με συμπαγές πηνίο με έγκλειστο οπλισμό. Το διάφραγμα των ηλεκτροβαννών θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. θα υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας των βαννών με εσωτερική εκτόνωση του νερού, για διατήρηση στεγανών φρεατίων και ρύθμιση πίεσης παροχής, με μηχανισμό ελέγχου ροής. Εκτοξευτήρες στατικοί, αυτοανυψούμενοι,με ανύψωση στελέχους 10εκ.- 15 εκ. κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση, με σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο επαναφοράς, με ενσωματωμένο μηχανισμό τύπου καστανιάς για ρύθμιση του τόξου διαβροχής. θα μπορούν να δέχονται εναλλάξιμα ακροφύσια με προσαρμοσμένο φίλτρο νερού, με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας και γωνίας διαβροχής από το καπάκι του εκτοξευτήρα και μετά την εγκατάσταση, δυνατότητα προσαρμογής αντιστραγγιχτικής βαλβίδας.η εκτεθειμένη επιφάνεια μετά την υποχώρηση του ανυψωτού στο έδαφος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5-3 εκατοστά. Εκτοξευτήρες περιστροφικοί αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί υδρολίπαντοι,κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση, με σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο επαναφοράς με κατάλληλο φίλτρο νερού στην είσοδο του εκτοξευτήρα, με γραναζωτό μηχανησμό μεγάλης αντοχής, με δυνατότητα εύκολης ρύθμισης της γωνίας διαβροχής. Θα υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής αντιστραγγιστικής βαλβίδας. Ακροφύσια κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες,σχεδιασμένα να λειτουργούν σε συνδυασμό με αναδυόμενο ή μη αυτοανυψούμενο εκτοξευτή. Οι τύποι των ακροφυσίων θα είναι γωνιακά και λωρίδας με ακτίνες αντίστοιχα από 3,7μέτρα έως 9,0 μέτρα περίπου αντίστοιχα και για ακροφύσια λωρίδας επιφανείας διαβροχής 1,5μ.χ9μ. περίπου, θα διαθέτουν πολύ χαμηλές παροχές 0,05-0,97 m3/h. θα διαθέτουν τεχνολογία διπλής ανάβλυσης απόκρυψης του ακροφυσίου ώστε να αποτρέπεται η επικάθιση ξένων σωματιδίων σε αυτό. Φίλτρα δίσκων, γραμμικής τοποθέτησης, εισόδου- εξόδου 1, κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής για λειτουργία σε πίεση δικτύων μέχρι 8 ΑΤΜ. Το στοιχείο φιλτραρίσματος θα αποτελείται από άξονα που θα φέρει αυλακοειδείς δίσκους για συγκράτηση στερεών αιωρημάτων, με ικανότητα φιλτραρίσματος περίπου MESH. Προγραμματιστές άρδευσης ηλεκτρονικοί, 12 σταθμών, με 1-2 ηλεκτροβάννες ανά σταθμό, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή εισόδου 220/240 v έως 1,5 Α, με σύστημα μπαταριών (επαναφορτιζόμενων ή αλκαλικών ) για διατήρηση των προγραμματισμένων λειτουργιών στη μνήμη. Θα έχουν υδατοστεγές περίβλημα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. θα είναι απλού ή διπλού προγράμματος, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάννας, χρόνο άρδευσης ανά σταθμό 1 λεπτό έως 2 ώρες τουλάχιστον, με δεκάλεπτο πρόγραμμα ασφαλείας ανά σταθμό, ρυθμιζόμενο προγραμματισμό από 1-7 ημέρες, με 1-8 επαναλήψεις τουλάχιστον ημερησίως, δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης κύκλου ή μιας οποιασδήποτε στάσης και χειροκίνητη αναστολή εκτέλεσης άρδευσης Σωλήνα PVC ή διέλευσης καλωδίων για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων, για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες. Ηλεκτρικά καλώδια μονοπολικά, επενδεδυμένα με PVC, με βαθμό μόνωσης 4. Φρεάτια πλαστικά από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο για εγκατάσταση ηλεκτροβαννών, διαστάσεων περίπου: στρογγυλό 1 ηλεκτροβάννας βάσης 200mm χ ύψους 230mm χ διαμ. 160mm, στρογγυλό 2

4 ηλεκτροβαννών βάσης 320mm χ ύψους 250mm χ διαμ. 225mm, παραλληλόγραμμο 4 ηλεκτροβαννών 500mm χ 400mm χ 300mm, παραλληλόγραμμο 6 ηλεκτροβαννών 640mm χ 500mm χ 300 mm. Μεταλλικά κουτιά ( ερμάρια ) για υπαίθρια τοποθέτηση προγραμματιστών, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένα κατάλληλα ώστε να είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές συνθήκες, στεγανά, με κλειδαριά, διαστάσεων περίπου: 800mm χ 400mm χ20mm ( πάχους λαμαρίνας 2mm ). Με βάση για στερέωση στο έδαφος. Οι σωλήνες άρδευσης από πολυαιθυλένιο και τα πλαστικά βοηθητικά εξαρτήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άριστο πλαστικό υλικό, υψηλής αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6 ΑΤΜ. Σταλακτοφόρος σωλήνας διατομής φ16, από μαλακό πολυαιθυλένιο, υψηλής αντοχής, με ενσωματωμένους σταλλάκτες ανά εκατοστά, παροχής 2-4 LT/H, πίεσης λειτουργίας περίπου 4 ΑΤΜ. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένες ISO MEDIOUM B.T πράσινη ετικέτα διαμέτρου 1, ¾ και μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα. Οι εκτοξευτήρες που θα χρησιμοποιηθούν, θα επιλεγούν με την ευθύνη του αναδόχου και με κριτήριο την απόλυτη ομοιομορφία στην άρδευση του πρασίνου. Για το πέρασμα σωλήνων ή καλωδίων κάτω από διαδρόμους, πλακοστρώσεις ή άλλες κατασκευές, θα κατασκευαστούν διαβάσεις από σκληρό σωλήνα PVC τύπου αποχέτευσης εγκιβωτεσμένους σε σκυρόδερμα για μικροκατασκευές. -Καθαρισμός των χώρων από μπάζα και πλεονάζοντα υλικά που έχουν προκύψει από τις εργασίες. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος και πριν την επιχωμάτωση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές λειτουργίας του ποτίσματος. Οι δοκιμές αυτές θα περιλαμβάνουν : α) Δοκιμή των δικτύων για μία ώρα για την πιστοποίηση της στεγανότητας τους. β) Δοκιμή κανονικής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος για την πιστοποίηση της ικανότητας πλήρους άρδευσης του φυτικού υλικού. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> Κ.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας Μερικό σύνολο μέτρησης (ευρώ) 1 Τοποθέτηση σωλήνα μ.μ , ,00 γαλβανισμένου Φ1½" υπερβαρέως τύπου. 2 Τοποθέτηση σωλήνα μ.μ 53 12,50 662,50 γαλβανισμένου Φ2" υπερβαρέως τύπου 3 Τοποθέτηση σωλήνα HDPE Φ32" ATM μ.μ , ,00 4 Τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ μ.μ , ,00 Φ32/6 ATM βάσει DIN 5 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων Τεμ ,50 810,00 στατικού Φ½" τύπου με ύψος σώματος 20cm, σώμα ανύψωσης 15 cm 6 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων Τεμ , ,00 στατικού Φ½" τύπου με ύψος σώματος 20cm, σώμα ανύψωσης 15cm 7 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων Τεμ , ,00 γραναζωτών Φ¾" με ύψος σώματος 18,50cm, σώμα ανύψωσης 10cm διάμετρο κεφαλής 4,1cm 8 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Τεμ , ,00 Φ1" 24V με αρσενικό σπείρωμα AC,λειτουργίας μέχρι 14 ΑΤΜ 9 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Τεμ ,00 600,00 Φ1" 9V με αρσενικό σπείρωμα DC,λειτουργίας μέχρι 14 ΑΤΜ 10 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Τεμ. 8 30,00 240,00 Φ1½" 24V με θηλυκό σπείρωμα,λειτουργίας μέχρι

6 14 ΑΤΜ 11 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ 12 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ1" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ λειτουργία 13 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ1¹/2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ 14 Τοποθέτηση φρεατίων προστασίας ΗΛ/ΝΩΝ διαστάσεων 84,1χ60,6χ45,7cm (JUMBO) με 2 ανοξείδωτα μπουλόνια ασφάλισης για αντιβανδαλική προστασία 15 Τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 7χ1,5 και 9χ1,5 μαύρου χρώματος εντός σωλήνος προστασίας ΡΕ Φ25/6 16 Τοποθέτηση ΠΙΛΑΡ προστασίας προγραμματιστών μεταλλικών, με βαφή θαλάσσης κλειδαριά ασφαλείας διαστάσεων 1,50χ0,80χ0,40μ τοποθετημένων σε βάση beton 17 Τοποθέτηση προγραμματιστή 12 στάσεων υβριδικού τύπου με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 5 ηλεκτροβαννών 24V 18 Τοποθέτηση προγραμματιστή 8 στάσεων υβριδικού τύπου με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 5 ηλεκτροβαννών 24V με 4 ανεξάρτητα προγράμματα 19 Τοποθέτηση εντός φρεατίου μονάδα ελέγχου 6 στάσεων που συνδέεται με τις ηλεκτροβάννες 9V 20 Τοποθέτηση κονσόλας προγραμματισμού που συνδέεται με ειδικό προσαρμογέα με την Τεμ. 6 15,00 90,00 Τεμ , ,00 Τεμ. 8 12,00 96,00 Τεμ , ,00 μ.μ , ,50 Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ ,50 902,00 Τεμ ,00 160,00

7 μονάδα ελέγχου 6 στάσεων 21 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής Φ1½" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ 22 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής Φ2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ 23 Τοποθέτηση ΡΕ Φ20.0,33/2lt σταλλακκτοφόρου 24 Τοποθέτηση ρακόρ ορειχάλκινων Φ32χ1"χ2mm 25 Τοποθέτηση συνδέσμων ορειχάλκινων Φ32χ32χ2mm 26 Εκσκαφή σε άσφαλτο πλάτους 15cm και βάθος 30cm για τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων Φ1¹/2" 27 Εκσκαφή σε πλάκες πεζοδρομίου πλάτους 20cm και βάθος 30cm για τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ και σωλήνων ΡΕ με καλώδια ΝΥΥ 28 Εκσκαφή χαντακιών διαστάσεων 0,20χ0,40μ σε χώρους με υπάρχοντα χλοοτάπητα για την τοποθέτηση σωλήνων ΡΕ, εκτοξευτήρων POP-UP και σωλήνων ΡΕ με καλώδια ΝΥΥ Τεμ. 4 15,00 60,00 Τεμ. 4 18,00 72,00 μ.μ , ,00 Τεμ ,00 460,00 Τεμ. 64 5,00 320,00 μ.μ 88 18, ,00 μ.μ , ,00 μ.μ , ,00 Συνολική ,00 δαπάνη εργασιών Φ.Π.Α 24% 9.677,28 ΓΕΝΙΚΟ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> Κ.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΑΡΘΡΟ 1 Τοποθέτηση σωλήνα γαλβανισμένου Φ1½" υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων υλικών συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :10 Ολογράφως : δέκα ευρώ 2. ΑΡΘΡΟ 2 Τοποθέτηση σωλήνα γαλβανισμένου Φ2" υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων υλικών συνδεσμολογίας, μικρούλικων και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :12,50 Ολογράφως :δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά. 3. ΑΡΘΡΟ 3 Τοποθέτηση σωλήνα HDPE Φ32" ATM συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδεσμολογίας, μικρούλικων και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :1,50 Ολογράφως : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 4. ΑΡΘΡΟ 4 Τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ Φ32/6 ATM βάσει DIN συμπεριλαβανομένων των υλικών συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :1,20 Ολογράφως :ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 5. ΑΡΘΡΟ 5 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων στατικού Φ½" τύπου με ύψος σώματος 20cm, σώμα ανύψωσης 15cm με ενσωματωμένη αποστραγγιστική βαλβίδα και ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης, διάμετρο εκτεθειμένης

9 επιφάνειας 5,7cmκαι ρυθμιζόμενο ακροφύσιο τύπου ROTATOR συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :7,50 Ολογράφως :εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά 6. ΑΡΘΡΟ 6 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων στατικού Φ½" τύπου με ύψος σώματος 15cm, σώμα ανύψωσης 10cm με ενσωματωμένη αποστραγγιστική βαλβίδα και ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης, διάμετρο εκτεθειμένης επιφάνειας 5,7cm και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο τύπου ROTATOR συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :5 Ολογράφως :πέντε ευρώ 7. ΑΡΘΡΟ 7 Τοποθέτηση εκτοξευτήρων γραναζωτών Φ¾" με ύψος σώματος 18,50cm, σώμα ανύψωσης 10cm διάμετρο κεφαλής 4,1cm επενδυμένης με καουτσούκ, με ενσωματωμένη αποστραγγιστική βαλβίδα, ρυθμιζόμενου κύκλου και βίδα για διακοπή του νερού συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών συνδεσμολογίας για την τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :10,50 Ολογράφως :δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 8. ΑΡΘΡΟ 8 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Φ1" 24V με αρσενικό σπείρωμα AC,λειτουργίας μέχρι 14 ΑΤΜ, με μηχανισμό ρύθμισης, διάφραγμα με φίλτρο και φίλτρο πηνίου, με 6 ανοξείδωτες βίδες διαστάσεων 14,2χ13,6χ8,4cm συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών συνδεσμολογίας για την τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία και ηλεκτρολογική σύνδεση. Αριθμητικά :18 Ολογράφως :δέκα οχτώ ευρώ 9. ΑΡΘΡΟ 9 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Φ1" 9V με αρσενικό σπείρωμα DC,λειτουργίας μέχρι 14 ΑΤΜ, με μηχανισμό ρύθμισης, διάφραγμα με φίλτρο και φίλτρο πηνίου, με 6 ανοξείδωτες βίδες διαστάσεων 14,2χ13,6χ8,4cm συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών συνδεσμολογίας για την τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία και ηλεκτρολογική σύνδεση. Αριθμητικά :25 Ολογράφως :είκοσι πέντε ευρώ 10. ΑΡΘΡΟ 10 Τοποθέτηση ηλεκτροβάννας Φ1½" 24V με θηλυκό σπείρωμα,λειτουργίας μέχρι 14 ΑΤΜ, με μηχανισμό ρύθμισης, διάφραγμα με φίλτρο και φίλτρο πηνίου, με 6 ανοξείδωτες βίδες διαστάσεων 20,3χ15,2χ15cm συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών συνδεσμολογίας για την τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία και ηλεκτρολογική σύνδεση. Αριθμητικά :30 Ολογράφως :τριάντα ευρώ

10 11. ΑΡΘΡΟ 11 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών διά την τοποθέτηση και λειτουργία. Αριθμητικά :15 Ολογράφως :δεκαπέντε ευρώ 12. ΑΡΘΡΟ 12 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ1" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών διά την τοποθέτηση και λειτουργία. Αριθμητικά :8 Ολογράφως :οχτώ ευρώ 13. ΑΡΘΡΟ 13 Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής ροής Φ1¹/2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών διά την τοποθέτηση και λειτουργία. Αριθμητικά :12 Ολογράφως :δώδεκα ευρώ 14. ΑΡΘΡΟ 14 Τοποθέτηση φρεατίων προστασίας ΗΛ/ΝΩΝ διαστάσεων 84,1χ60,6χ45,7cm (JUMBO) με 2 ανοξείδωτα μπουλόνια ασφάλισης για αντιβανδαλική προστασία πράσινου αναλλοίωτου χρώματος στην άνω επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών και των εργατικών συνδεσμολογίας για πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :38 Ολογράφως :τριάντα οχτώ ευρώ 15. ΑΡΘΡΟ 15 Τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 7χ1,5 και 9χ1,5 μαύρου χρώματος εντός σωλήνος προστασίας ΡΕ Φ25/6 ΑΤΜ σε όλο το μήκος τους συμπεριλαμβανομένου των μικροϋλικών συνδεσμολογίας με τις ηλεκτροβάννες, τους προγραμματιστές και τις αντλίες και των εργατικών συνδεσμολογίας για την τοποθέτηση τους σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :3,50 Ολογράφως :τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 16. ΑΡΘΡΟ 16 Τοποθέτηση ΠΙΛΑΡ προστασίας προγραμματιστών μεταλλικών, με βαφή θαλάσσης κλειδαριά ασφαλείας διαστάσεων 1,50χ0,80χ0,40μ τοποθετημένων σε βάση beton διαστάσεων0,90χ0,50χ0,30 ύψος μ. συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών και εργατικών τοποθέτησης και εγκατάστασης. Αριθμητικά :175 Ολογράφως :εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ

11 17. ΑΡΘΡΟ 17 Τοποθέτηση προγραμματιστή 12 στάσεων υβριδικού τύπου με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 5 ηλεκτροβαννών 24V, με ανεξάρτητα προγράμματα,μπαταρία λιθίου κεραμοειδούς στοιχείου για διατήρηση ώρας και ημερομηνίας σε συνδιασμό με μη πτητική μνήμη για διατήρηση του προγράμματος άρδευσης. Ειδική θέση για αισθητήρα διακοπής της άρδευσης σε περίπτωση βροχής. Προστασία ΙΡ 68, τοποθέτηση με υλικά μικροϋλικά και εργασία για πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :250 Ολογράφως :διακόσια πενήντα ευρώ 18. ΑΡΘΡΟ 18 Τοποθέτηση προγραμματιστή 8 στάσεων υβριδικού τύπου με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 5 ηλεκτροβαννών 24V με 4 ανεξάρτητα προγράμματα, μπαταρία λιθίου για διατήρηση του προγράμματος, με μη πτητική μνήμη. Ειδική θέση για αισθητήρα διακοπής, συμπεριλαμβανομένων υλικών και μικροϋλικών συνδεσμολογίας και εργατικών για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :200 Ολογράφως :διακόσια ευρώ 19. ΑΡΘΡΟ 19 Τοποθέτηση εντός φρεατίου μονάδα ελέγχου 6 στάσεων που συνδέεται με τις ηλεκτροβάννες 9V με προστασία ΙΡ 68 και εξωτερικό συμπυκνωμένο συνδετήρα υπέρυθρων ακτινών και απευθείας σύνδεση για αισθητήρα διακοπής της άρδευσης σε περίπτωση βροχής διαστάσεων 13,0χ9,5χ5,3cm συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών συνδεσμολογίας και εργατικών για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :225,50 Ολογράφως :διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 20. ΑΡΘΡΟ 20 Τοποθέτηση κονσόλας προγραμματισμού που συνδέεται με ειδικό προσαρμογέα με την μονάδα ελέγχου 6 στάσεων που είναι τοποθετημένη εντός φρεατίου και προγραμματίζονται οι ηλεκτροβάννες 9V του κάθε φρεατίου με υπέρυθρες ακτίνες διαστάσεων 16χ7,0χ0,0cm και βάρος 250gr, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, μικροϋλικών και εργατικών συνδεσμολογίας για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :160 Ολογράφως :εκατόν εξήντα ευρώ 21. ΑΡΘΡΟ 21 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής Φ1½" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση και την λειτουργία. Αριθμητικά :15 Ολογράφως :δεκαπέντε ευρώ 22. ΑΡΘΡΟ 22 Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής Φ2" ορειχάλκινου DN 32 ΑΤΜ συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων συνδεσμολογίας, μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση και την λειτουργία.

12 Αριθμητικά :18 Ολογράφως :δέκα οχτώ ευρώ 23. ΑΡΘΡΟ 23 Τοποθέτηση ΡΕ Φ20.0,33/2lt σταλλακκτοφόρου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδεσμολογίας μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση του σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :0,80 Ολογράφως : ογδόντα λεπτά 24. ΑΡΘΡΟ 24 Τοποθέτηση ρακόρ ορειχάλκινων Φ32χ1"χ2mm συμπεριλαμβανομένων μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση τους σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :4 Ολογράφως :τέσσερα ευρώ 25. ΑΡΘΡΟ 25 Τοποθέτηση συνδέσμων ορειχάλκινων Φ32χ32χ2mm συμπεριλαμβανομένων μικροϋλικών και εργατικών για την τοποθέτηση τους σε πλήρη λειτουργία. Αριθμητικά :5 Ολογράφως :πέντε ευρώ 26. ΑΡΘΡΟ 26 Εκσκαφή σε άσφαλτο πλάτους 15cm και βάθος 30cm για τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων Φ1¹/2" Η εκσκαφή θα γίνει με ειδικό μηχάνημα κόφτη και κομπρεσέρ αποξήλωσης. Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της ασφάλτου με ίδιο υλικό και συμπίεση με ειδικό μηχάνημα για αποφυγή καθίζησης. Θα απομακρυνθούν εκτός όλα τα προϊόντα εκσκαφής. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :18 Ολογράφως :δέκα οχτώ ευρώ 27. ΑΡΘΡΟ 27 Εκσκαφή σε πλάκες πεζοδρομίου πλάτους 20cm και βάθος 30cm για τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ και σωλήνων ΡΕ με καλώδια ΝΥΥ. Η εκσκαφή θα γίνει με ειδικό μηχάνημα κόφτη και κομπρεσέρ αποξήλωσης. Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει πλήρη αποκατάσταση των πλακών με ίδιο υλικό. Θα απομακρυνθούν εκτός όλα τα προϊόντα εκσκαφής. Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :10 Ολογράφως :δέκα ευρώ 28. ΑΡΘΡΟ 28 Εκσκαφή χαντακιών διαστάσεων 0,20χ0,40μ σε χώρους με υπάρχοντα χλοοτάπητα για την τοποθέτηση σωλήνων ΡΕ, εκτοξευτήρων POP-UP και σωλήνων ΡΕ με καλώδια ΝΥΥ. Η εκσκαφή λόγω ιδιομορφίας των χώρων θα γίνει χειρωνακτικά αφού κατ αρχάς αφαιρεθεί με πατόφτιαρο ο υπάρχον χλοοτάπητας σε πλάκες, ακολουθεί η εκσκαφή και αφού τοποθετηθούν εντός των χαντακιών οι σωλήνες θα γίνει η επαναπλήρωση με το ίδιο κηπευτικό χώμα που αφαιρέθηκε θα ακολουθήσει συμπίεση με βρέξιμο και συμπλήρωση με επιπλέον κηπευτικό χώμα ώστε να μην γίνει πουθενά καθίζηση. Τέλος θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας σε πλάκες όπως ακριβώς έχει αφαιρεθεί και θα συμπιεστεί με κύλινδρο.

13 Τιμή ανά τρέχον μέτρο σε ευρώ Αριθμητικά :0,80 Ολογράφως :ογδόντα λεπτά ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> Κ.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Γ.Σ.Υ. Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου αυτομάτου ποτίσματος. ΑΡΘΡΟ 2ο : Σύμβαση. Η σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί μέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στα πλαίσια της παραπάνω συνολικής προθεσμίας, παράταση σύμβασης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 4ο : Διαδικασία εκτέλεσης-παρακολούθησης εργασιών. Η παρακολούθηση των εργασιών πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 5ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου. Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική έκθεση. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στη περαίωση υπηρεσιών που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη των εργασιών, ακόμα και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας να παίρνει, σ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.». Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στον Δήμο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να : - Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας, για την έκδοση αδειών εργασίας από δημόσιες υπηρεσίες,αστυνομικές αρχές κλπ. αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. -Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί έπ αυτού τις οδηγίες του Δήμου, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. - Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή και με χέρια χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.

15 - Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο ανάδοχος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. - Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. -Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. -Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς άδεια του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 6ο : Λογαριασμοί Κρατήσεις-Τρόπος πληρωμής Οι λογαριασμοί υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις κατά το χρόνο υποχρέωσης καταβολής τους. Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα απαραίτητα σύμφωνα με το νόμο δικαιολογητικά μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Επίσης θα καταρτίζεται από τον ανάδοχο πίνακας όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το λογαριασμό θα συνοδεύει βεβαίωση εμπρόθεσμης και καλής εκτέλεσης των εργασιών,υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 7ο : Ατυχήματα και ζημιές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. ΑΡΘΡΟ 8ο : Προσωπικό αναδόχου. O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει για την επίβλεψη και την εκτέλεση των εργασιών ειδικευμένο επιστημονικό &εργατοτεχνικό προσωπικό για την έντεχνη εκτέλεση & επίβλεψη των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα των εργασιών. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη αυτή. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις εργασίες θα πρέπει να είναι τεχνικά καταρτισμένο και να έχει εμπειρία στους τομείς απασχόλησης του, θα ασφαλίζεται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Το προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας και να έχει πλήρη εξοπλισμό Ασφαλείας κατά την εργασία του. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό που θα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ). ΑΡΘΡΟ 9ο : Φύλαξη υλικών-προστασία υπάρχουσας κατάστασης. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Την αποκλειστική ευθύνη φύλαξής τους θα έχει ο ίδιος. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν. Ο ανάδοχος προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή δένδρων και θάμνων όταν αυτή δεν είναι προϋπόθεση των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 10ο : Πρόληψη ατυχημάτων-μέτρα προστασίας. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 2094/ (ΦΕΚ 183 τεύχος Α του 1992) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους και

16 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π., με τα Π.. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ» και να εκπονήσει με ευθύνη του (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) κάθε σχετική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων κ.λ.π.. ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή εργασιών. Η παράδοση των χώρων στους οποίους παρέχει ο Ανάδοχος τις υπηρεσίες του γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Π/Δ 28/80, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την διευθύνουσα υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 12ο : Επίλυση διαφορών. Αρμόδια για κάθε διαφορά/διένεξη επί των όρων της Διακήρυξης και της εκτέλεσης της σύμβασης είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Εγγυητικές. Για την καλή εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης,εγγυητική επιστολή ίση με το 2% της συμβατικής δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 29/07/2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 713 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21469 Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 10 / 07 /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 11867 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Οδός: Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 ΑΦΜ: 090160342 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Σ Υ Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 16-06- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 3 1 9 6 6 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ K.A. 35-732 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Άρθρο Περιγραφή εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μονάδας τού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια 30 Προγραμματιστές AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται με περιστροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.499,28 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) CPV 43323000-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α. 30.7331.01 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 21244/12191 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/11/2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@yahoo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, παιδικών χαρών κλπ. CPV: 03451000 6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) 1. Δέντρα Α' Κατηγορίας τεμάχιο 260 2. Δέντρα Β' Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 223/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM1: 16/08/2017 18:22:49. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 43/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05.05.2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 42020 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14SYMV002023295 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-05-05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10369 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ 4 /10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Κ. ΛΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Πινακίδων κυκλοφορίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ (

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 28 /2014 Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.987,50 Ευρώ ΠΙΣΤΩΣΗ : 23.385,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2017 ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) αρ. μελ. 23/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ιστορικό Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 126 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.000,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 7.020,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εργασία καθαρισμού του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 32 Ν. Ιωνια Τηλ.: 2132000455 Φάξ : 2102797192 Πληρ.: κα. Ζαχαρακη Αλ. Μελέτη : «Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.624,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Περαία, 28/08/2014 Αρ.πρωτ.24701 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 16.250,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α) 14SYMV002280822 2014-09-10 Σήμερα, την 28 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ 47/ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV :

ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ 47/ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV : ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ 47/26-04-2017 ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.499,83 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος στον λιμενίσκο Τελωνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 25-07-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ 16567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλακη ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού.

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης :

5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης : 5 / 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ ο ζ ά ν η, 3-4 - 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 14. 216 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Μ : 68.0/2017 ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.216,00 (συμπερ. Φ.Π.Α.24%) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο:

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 72 / 24-04-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομοτηνή Αριθμός πρωτοκόλλου

Κομοτηνή Αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Σισμάνογλου 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Ευτυχιάκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810 FAX: (25310) 72172

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 19/10/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 26873 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη λοιπόν, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: ΟΜΑΔΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη λοιπόν, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: ΟΜΑΔΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής «Εργασίες για την αποψίλωση- Προστασίας και Συντήρησης καθαρισμό αλσυλλίων, Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» Αρ. Μελ. : Γεωπ. 8/2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 ο Βοτάνισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-23 ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 496/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 496/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ: - 14.995- ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ημερομηνία: 30/10/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 496/2017 ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7584 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7584 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 15-4-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7584 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Άρθρο 1- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεος ΡΑ6 (6Κgr)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Άρθρο 1- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεος ΡΑ6 (6Κgr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ση: Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234, Χαλάνδρι ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια Υλικών Εγκεκριμένων Μελετών Πυροπροστασίας Δήμου Χαλανδρίου» ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 71/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 71/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 71/2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια Στεγανού βόθρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια Στεγανού βόθρου. Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα Καθαρή δαπάνη: 8.000,00 Επικοινωνία: 2132074810 Φ.Π.Α. (24%): 1.920,00 Γενικό Σύν. Δαπάνης: 9.920,00 Θέμα : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ: 2017 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α & 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ: 2017 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α & 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 27 / 2017 ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ» ΧΡΗΣΗ: 2017 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 25.000,00

Διαβάστε περισσότερα