ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στους ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑ Α στο. Σιντικής και δύο ΧΑ Α στο. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του ήµου Αλεξανδρούπολης» Απρίλιος 2015 K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\MAPS.doc WA/EM-CM/10-43/5442

2 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στους ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑ Α στο. Σιντικής και δύο ΧΑ Α στο. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του ήµου Αλεξανδρούπολης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (µε Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

3 . ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΠΑΠΠΑΣ».Ε. ΦΕΡΡΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από το έτος 1985 εξυπηρετώντας τις ανάγκες του πρώην ήµου Φερών. Σταµάτησε να λειτουργεί στα µέσα του 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ /7676/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έπειτα από το κλείσιµο του εν λόγω ΧΑ Α και έως το έτος 2012, απορρίµµατα της.ε. Φερών άρχισαν να µεταφέρονται στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), πλησίον του ΧΑ Α και από εκεί στο ΧΑ Α του ήµου Αλεξανδρούπολης, στη θέση «Μαυρότοπος». Έπειτα από την απόφαση παύσης λειτουργίας και του ΧΑ Α «Μαυρότοπος» (2012), τα απορρίµµατα έπειτα από την απόθεσή τους στο ΣΜΑ, µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Παππάς» και ανήκει διοικητικά στη ηµοτική Ενότητα Φερών του ήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 39 στρεµµάτων και ήταν ενεργός από το έτος 1985 έως το 2010 εξυπηρετώντας τις ανάγκες του πρώην ήµου Φερών. Σταµάτησε να λειτουργεί στα µέσα του 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ /7676/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος καθίσταται προσβάσιµος µέσω της επαρχιακής οδού Αλεξανδρούπολης- Κήπων, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Φέρες. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, στον κόµβο πριν την είσοδο στον οικισµό Φέρες, ακολουθείται ασφαλτοστρωµένη οδός στα αριστερά για περίπου 3,0 χιλιόµετρα, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Ακολούθως δίνονται οι συντεταγµένες της θέσης του ΧΑ Α στις προβολές ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87. ΠΡΟΒΟΛΗ Χ Υ ΗΑΤΤ 14301, ,707 ΕΓΣΑ O ΧΑ Α ανήκει στο Τοπογραφικό ιάγραµµα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίµακας 1: «ΦΕΡΑΙ» ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη τον πρώην ήµο Φερών για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη τωναποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 39 στρέµµατα µε µέσο ύψος 4 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α (βλ. σχέδιο ΤΟΠΟ 4), η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

4 τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. Εποµένως, για τον αναλυτικό υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ Α, λόγω έλλειψης στοιχείων, ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που εξυπηρετούσε ο ΧΑ Α. Κατόπιν θεωρήθηκε ως ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων 0,7 (kg/κάτοικο)/ηµέρα η οποία σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η µέση ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα σε αγροτικές-ηµιαστικές περιοχές. Στη συνέχεια η παραγόµενη ετήσια ποσότητα πολλαπλασιάστηκε µε τα έτη λειτουργίας του ΧΑ Α. Κατόπιν η συγκεκριµένη ποσότητα προσαυξήθηκε 15% λόγω απόρριψης αδρανών, υλικών κατεδαφίσεων και ογκωδών. Ο όγκος των απορριµµάτων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη σχέση: 1 m 3 απορριµµάτων= 0,5 ton απορριµµάτων, που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τελικός απορριµµατικός όγκος υπολογίζεται µε αύξηση κατά 10% της προκύπτουσας τιµής, ποσοστό που αναλογεί στο υλικό χωµατοκάλυψης που προστέθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω δεδοµένα: Περίοδος λειτουργίας Μέσος εξυπηρετούµενος πληθυσµός Έτη λειτουργίας Ποσότητα απορριµµάτων (tn) * Όγκος απορριµµάτων (m3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προσαύξηση 15% (λοιπά είδη αποβλήτων) Προσαύξηση 10% λόγω χωµατοκάλυψης Τελικός όγκος απορριµµάτων (1 m 3 = 0,5 ton) (*):Πληθυσµός.Ε. (πρώην ήµου) Ανθεµίων της απογραφής 2001 Η διαφορά που προκύπτει αιτιολογείται διότι λάµβανε χώρα περιοδική καύση αποβλήτων στον ΧΑ Α, οπότε και είναι λογικό να υπάρχει µείωση όγκου κατά 15%. Συνεπώς ο ΧΑ Α έχει περί τα κυβικά απορρίµµατα. Πίνακας 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Παππάς» ΧΑ Α «ΠΑΠΠΑΣ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 3,5 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη Περίφραξη Ναι σε µέτρια κατάσταση Ο υπολογισµός της ποσότητας έγινε µε το πρόγραµµα AUTOCAD CIVIL 3D ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο χώρος αποτελείται από τον κύριο απορριµµατικό όγκο έκτασης 39 περίπου στρεµµάτων που αποτελείται από πλατό έκτασης 25 στρεµµάτων µε ήπιες κλίσεις της τάξης του 3-5% και πρανή µε ύψος που κυµαίνεται από 2 έως 5 m και κλίσεις της τάξης του 20-60%. Ο ΧΑ Α είναι περιφραγµένος τµηµατικά και η πρόσβαση γίνεται από υφιστάµενη χωµάτινη οδό βορειοδυτικά του χώρου. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

5 Η µορφολογία του χώρου όπου βρίσκονται σήµερα οι αποθέσεις αποδεικνύει ότι ο χώρος πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν είχε σκαφτεί είτε για λόγους οπτικής απόκρυψης του χώρου είτε λόγω του ότι ο χώρος είχε χρησιµοποιηθεί παράνοµα για λήψη υλικών, φαινόµενο το οποίο παρατηρήθηκε έντονα και σε πολλές άλλες περιοχές γύρω από το ΧΑ Α κατά την αυτοψία. Το είδος των αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο είναι κυρίως οικιακά µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, οικοδοµικά, παλιοσίδερα καθώς και γαιώδη υλικά. Το µέσο ύψος των αποτιθέµενων υλικών είναι περίπου 4 µέτρα. Ο ΧΑ Α εγκυµονεί κάποιους κινδύνους κατολίσθησης, απότοµης καθίζησης, ολίσθησης ή κατάρρευσης πρανών κυρίως λόγω των χαλαρών αποθέσεων του υποβάθρου όπου έχουν αποτεθεί τα απορρίµµατα. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης Αρ. Πρωτοκ. 2253/ , ο χώρος συγκεντρώνει 40 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 27,50 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατό του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (i) Στρώση εξοµάλυνσης πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (ii) Στρώση στεγανοποίησης η οποία θα αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγµό από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s. (iii) Στρώση επιφανείας που θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 1,5 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή χωµάτινων τάφρων τριγωνικής διατοµής Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

6 Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

7 . ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ» 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός για 17 έτη, από το 1995 έως το 2012, εξυπηρετώντας τους πρώην ήµους Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης και από το 2010 και τη ηµοτική Ενότητα Φερών. Έπειτα από την απόφαση παύσης λειτουργίας του ΧΑ Α σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 210/2012 απόφαση του ήµου Αλεξανδρούπολης και έως την κατασκευή του παρακείµενου του ΧΑ Α, ΧΥΤΥ του ήµου Αλεξανδρούπολης, τα απορρίµµατα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Μαυρότοπος» και ανήκει διοικητικά στη ηµοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης του ήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 65 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 17 έτη, από το 1995 έως το 2012, εξυπηρετώντας τους πρώην ήµους Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης και από το 2010 και τη ηµοτική Ενότητα Φερών. Έπειτα από την απόφαση παύσης λειτουργίας του ΧΑ Α σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 210/2012 απόφαση του ήµου Αλεξανδρούπολης και έως την κατασκευή του παρακείµενου του ΧΑ Α, ΧΥΤΥ του ήµου Αλεξανδρούπολης, τα απορρίµµατα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής. Ο χώρος καθίσταται προσβάσιµος µέσω της επαρχιακής οδού Αλεξανδρούπολης- Άβαντος, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Άβαντας. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 1,5 χιλιόµετρο περίπου µετά την Εγαντία Οδό ακολουθείται χωµάτινη οδός στα αριστερά για περίπου 0,5 χιλιόµετρα, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Ακολούθως δίνονται οι συντεταγµένες της θέσης του ΧΑ Α στις προβολές ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87. ΠΡΟΒΟΛΗ Χ Υ ΗΑΤΤ -6464, ,936 ΕΓΣΑ , ,62 O ΧΑ Α ανήκει στο Τοπογραφικό ιάγραµµα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίµακας 1: «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ» ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΧΑ Α είναι ανενεργός και εξυπηρετούσε τους πρώην ήµους Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης έως το 2010 και έως το 2012 και τον πρώην ήµο Φερών για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων από το έτος Ο χώρος όπως έχει αναφερθεί, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την απόθεση των απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει (έκταση απόθεσης 65 στρέµµατα µε µέσο ύψος 9 µέτρα). Όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α (βλ. σχέδιο ΤΟΠΟ 4) που έγινε στα πλαίσια της παρούσας µελέτης σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

8 τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. Εποµένως, για τον υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ Α αναλυτικότερα, λόγω έλλειψης στοιχείων ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που εξυπηρετούσε ο ΧΑ Α. Κατόπιν θεωρήθηκε ως ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων 0,7 (kg/κάτοικο)/ηµέρα η οποία σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η µέση ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα σε αγροτικές-ηµιαστικές περιοχές. Στη συνέχεια η παραγόµενη ετήσια ποσότητα πολλαπλασιάστηκε µε τα έτη λειτουργίας του ΧΑ Α. Κατόπιν η συγκεκριµένη ποσότητα προσαυξήθηκε 10% λόγω απόρριψης αδρανών, υλικών κατεδαφίσεων και ογκωδών. Ο όγκος των απορριµµάτων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη σχέση: 1 m 3 απορριµµάτων= 0,5 ton απορριµµάτων, που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τελικός απορριµµατικός όγκος υπολογίζεται µε αύξηση κατά 10% της προκύπτουσας τιµής, ποσοστό που αναλογεί στο υλικό χωµατοκάλυψης που προστέθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω δεδοµένα: Περίοδος λειτουργίας Μέσος εξυπηρετούµενος πληθυσµός Έτη λειτουργίας Ποσότητα απορριµµάτων (tn) * ** Όγκος απορριµµάτων (m3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προσαύξηση 10% (λοιπά είδη αποβλήτων) Προσαύξηση 10% λόγω χωµατοκάλυψης Τελικός όγκος απορριµµάτων (1 m 3 = 0,5 ton) (*):Πληθυσµός.Ε. (πρώην ήµων) Αλεξανδούπολης και Τραϊανούπολης της απογραφής 2001 (**):Πληθυσµός.Ε. (πρώην ήµων) Αλεξανδούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών της απογραφής 2001 Η διαφορά που προκύπτει αιτιολογείται διότι κατά το παρελθόν υπήρξαν κάποιες αυταναφλέξεις στο ΧΑ Α. Συνεπώς ο ΧΑ Α έχει περί τα κυβικά απορρίµµατα. Πίνακας 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Μαυρότοπος» ΧΑ Α «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 9 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη Περίφραξη Ναι σε µέτρια κατάσταση 2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο χώρος αποτελείται από τον κύριο απορριµµατικό όγκο έκτασης 65 περίπου στρεµµάτων που αποτελείται από πλατό µε ήπιες κλίσεις της τάξης του 3-5% και πρανή µε πολύ απότοµες κλίσεις που κυµαίνονται από 50% µέχρι 75%. Ο ΧΑ Α είναι περιφραγµένος τµηµατικά και η πρόσβαση K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

9 γίνεται από υφιστάµενη ασφαλτοστρωµένη οδό βορειοανατολικά του χώρου. Το είδος των αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο είναι κυρίως οικιακά µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, οικοδοµικά, παλιοσίδερα καθώς και γαιώδη υλικά. Ο ΧΑ Α έχει αναπτυχθεί µεταξύ των ισοϋψών των 55 m και των 93 m. Το υψηλότερο σηµείο του απορριµµατικού ανάγλυφου του ΧΑ Α βρίσκεται σήµερα στα 92,6 m Το µέγιστο ύψος απορριµµατικού ανάγλυφου είναι 20 m, ενώ το µέσο ύψος είναι περίπου 9 µέτρα. Ο ΧΑ Α εγκυµονεί κάποιους κινδύνους κατολίσθησης, απότοµης καθίζησης, ολίσθησης ή κατάρρευσης πρανών κυρίως λόγω των χαλαρών αποθέσεων του υποβάθρου όπου έχουν αποτεθεί τα απορρίµµατα. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 78 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 2 η κατηγορία επικινδυνότητας και για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 2 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 42,50 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: 1) Για το πλατό: (i) Στρώση εξοµάλυνσης πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (ii) Στρώση συλλογής βιοαερίου η οποία θα λειτουργεί και ως στρώση αποστράγγισης πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων και συνίσταται από χαλικώδη υλικά µε τιµή υδροπερατότητας Κ 10-3 m/s και είναι πάχους της τάξης 0,50 m. (iii) Γεωύφασµα διαχωρισµού ελάχιστου βάρους 200 g/m 2 (iv) Στρώση στεγανοποίησης / αργίλου πάχους 0,50m η οποία θα αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγµό από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s (v) Στρώση αποστράγγισης από αδρανή αµµοχαλικώδη υλικά κατάλληλης διαβάθµισης (16/32mm), µε υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s και πάχους 0,50 m. (vi) Γεωύφασµα διαχωρισµού ελάχιστου βάρους 200 g/m 2 (vii) Στρώση επιφανείας η οποία θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 1,0 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

10 µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. 2) Για τα πρανή (i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (ii) Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο (iii) Γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγρµό (GCL) ισοδύναµο µε αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s (iv) Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο (v) Στρώση επιφανείας θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 1,00 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή χωµάτινων τάφρων από σκυρόδεµα τριγωνικής και ορθογωνικής διατοµής. Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων που περιλαµβάνουν (i) Τάφρο συλλογής οµβρίων περιµετρικά του χώρου (ii) Αποστραγγιστική στρώση για την απαγωγή των οµβρίων που διαπερνούν τη φυτική στρώση Έργα διαχείρισης βιοαερίου που περιλαµβάνουν (i) Κάθετα Φρεάτια άντλησης βιοαερίου (ii) Κεφαλές φρεατίων απαγωγής βιοαερίου (iii) Βιόφιλτρα (iv) Οριζόντιο δίκτυο µεταφοράς του βιοαερίου από τα φρεάτια στον πυρσό καύσης (v) Σύστηµα αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων (vi) Υποσταθµοί βιοαερίου (vii) Πυρσός Καύσης Βιοαερίου Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση των καθιζήσεων, της ποιότητας των επιφανειακών απορροών και υδάτων, της ποιότητας και της ποσότητας των στραγγισµάτων και του παραγόµενου βιοαερίου. Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, συντήρηση του συστήµατος διαχείρισης των στραγγισµάτων και των έργων συλλογής µεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης βιοαερίου, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

11 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΚΑΠΝΟΤΟΠΟΙ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ» 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α στη θέση «Καπνότοποι» του ήµου Σιντικής εξυπηρετούσε την Καποδιστριακή Κοινότητα Προµαχώνα, ήταν ενεργός από το έτος 1999 και σταµάτησε να λειτουργεί το 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 1224/2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Καπνότοποι», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 3,0 km βορειοανατολικά του οικισµού Προµαχώνα και 5,0 km βορειοδυτικά του οικισµού Άγκιστρο. Ο χώρος καταλαµβάνει τµήµατα των αγροτεµαχίων 93, 102 και 106, τα οποία αποτελούν δηµοτικές εκτάσεις. Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Προµαχώνα_Αχλαδοχωρίου. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 2,0 χιλιόµετρα µετά την έξοδο από τον οικισµό Προµαχώνα, ακολουθείται χωµάτινη οδός στα δεξιά για περίπου 50 µέτρα, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 1. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Καπνότοποι» της Τοπικής Κοινότητας Προµαχώνος ηµοτικής Ενότητας Προµαχώνος του. Σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από το έτος 1999 έως το 2010 και αποτελούσε το µοναδικό ενεργό ΧΑ Α για τη διάθεση των απορριµµάτων της Καποδιστριακής Κοινότητας Προµαχώνα, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη των αποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 3,5 στρέµµατα µε µέσο ύψος 1,1 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

12 Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Καπνότοποι» ΧΑ Α «ΚΑΠΝΟΤΟΠΟΙ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 1,1 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη 3.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Καπνότοποι» και ανήκει διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Προµαχώνος στη ηµοτική Ενότητα Προµαχώνος του ήµου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 3,5 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 11 έτη ενώ πλέον η διάθεση των απορριµµάτων θα γίνεται στο χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ Α/ΚΜ). Η υπό µελέτη θέση όµως έχει οµαλό ανάγλυφο. Για τη διαµόρφωση του χώρου έγιναν κάποιες εκσκαφές βάθους περίπου 2 m σε έκταση 1,5 στρ. ενώ στην κεντρική περιοχή του χώρου έγιναν επιπλέον εκσκαφές περίπου 10 m. Οι κλίσεις των πρανών του απορριµµατικού αναγλύφου είναι κάτω του 5%, που χαρακτηρίζονται ήπιες, ενώ η έκταση του ΧΑ Α είναι της τάξης των 3,5 στρεµµάτων. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 62 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 3,50 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (iv) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

13 (v) Αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m. (vi) Στρώση επιφανείας που θα θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 1,5 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή τάφρων κατάλληλης µηκοτοµής και ορθογωνικής διατοµής σε όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου. Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

14 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ» 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από το έτος 1981 και αποτελούσε τον µοναδικό ενεργό ΧΑ Α για την διάθεση των απορριµµάτων της πρώην Κοινότητας Άγκιστρου. Σταµάτησε να λειτουργεί το έτος 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του µε την υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου 1223/2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Ρέµα Τ.Κ. Άγκιστρου», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 0,5 km βορειοανατολικά του οικισµού Άγκιστρου. Ο χώρος καταλαµβάνει τµήµατα των αγροτεµαχίων 1654, 2259 και 2261, τα οποία αποτελούν ιδιόκτητες εκτάσεις. Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Προµαχώνα-Αχλαδοχωρίου, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Άγκιστρο. Μετά την έξοδο από τον οικισµό Άγκιστρο στα βόρεια, ακολουθείται χωµάτινη οδός για περίπου 0,5 χιλιόµετρο, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 3. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Ρέµα Τ.Κ. Άγκιστρου» της ηµοτικής Ενότητας Άγκιστρου του. Σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη την πρώην Κοινότητα Άγκιστρου για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη των αποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 20,5 στρέµµατα µε µέσο ύψος 2 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

15 Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Ρέµα Τ.Κ. Άγκιστρου» ΧΑ Α «ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 2,0 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη 4.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Ρέµα Τ.Κ. Άγκιστρου» και ανήκει διοικητικά στη ηµοτική Ενότητα Άγκιστρου του ήµου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 20,5 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 29 έτη. Μετά την παύση λειτουργίας του η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν προσωρινά στον τότε ενεργό ΧΑ Α της Αµπέλας του πρώην ήµου Σιδηροκάστρου κατόπιν της Απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου 191/2010 του ήµου Σιδηροκάστρου, ενώ πλέον θα γίνεται στον χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ Α/ΚΜ). Η υπό µελέτη θέση εκτείνεται σε περιοχή οµαλού αναγλύφου µε υψόµετρο από m και καταλαµβάνει έκταση 20,5 στρέµµατα. Το µέσο ύψος του απορριµµατικού αναγλύφου από τη ν επιφάνεια ου εδάφους εκτιµάται σε 2 m, ενώ η κλίση των πρανών του απορριµµατικού αναγλύφου είναι της τάξης του 5 %. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 37 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 20,5 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (ii) Γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγρµό (GCL) ισοδύναµο µε αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m. (iii) Στρώση επιφανείας θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 0,5 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

16 (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. (iv) Τριδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγµα για υδροσπορά. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή χωµάτινων τάφρων κατάλληλης µηκοτοµής και τριγωνικής διατοµής σε όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου. Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

17 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΑΧΛΑ ΟΧΩΡΙΟΥ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑ ΟΧΩΡΙΟΥ» 5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α στη θέση «Άγιος Αντώνιος» του ήµου Σιντικής εξυπηρετούσε την πρώην έδρα της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων, ήταν ενεργός από το έτος 1969 και σταµάτησε να λειτουργεί το 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 1225/2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Άγιος Αντώνιος», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 1,0 km βορειοανατολικά του οικισµού Αχλαδοχωρίου και 2,5 km βορειοδυτικά του οικισµού Καρυδοχωρίου. Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου- Άνω Βροντού, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Αχλαδοχώρι. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 1,0 χιλιόµετρο µετά την έξοδο από τον οικισµό Αχλαδοχώρι, ακολουθείται ασφαλτοστρωµένη οδός στα αριστερά για περίπου 100 µέτρα, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 5. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της ηµοτικής Ενότητας Αχλαδοχωρίου του.σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη την πρώην έδρα της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη των αποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 22 στρέµµατα µε µέσο ύψος 0,7 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

18 χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. Εποµένως, για τον αναλυτικό υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ Α, λόγω έλλειψης στοιχείων, ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που εξυπηρετούσε ο ΧΑ Α. Στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου ο συνολικά εξυπηρετούµενος πληθυσµός όπως καταγράφηκε για το 2001 είναι 1208 κάτοικοι. Σύµφωνα µε το έγγραφο της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου προς την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. (Αρ.Πρωτ. 924/09,07,2010), η µηνιαία εναπόθεση απορριµµάτων στον ΧΑ Α ΕΊΝΑΙ 16tn. Εποµένως, θεωρώντας ότι η συµπύκνωση των απορριµµάτων είναι 0,7 tn/m 3, η ετήσια κατά άτοµο παραγωγή απορριµµάτων για την κοινότητα Αχλαδοχωρίου σε m 3 είναι: 16tn/µήνα*12µήνες/( tn/m 3 *1208kat.*1yr)=0,23 m 3 /κατ.yr Για ασφάλεια θα χρησιµοποιήσουµε ως ετήσια κατά άτοµο παραγωγή για την κοινότητα Αχλαδοχωρίου σε m 3 την τιµή 0,3 m 3 /κατ.yr. Επίσης ως µέσος πληθυσµός θα θεωρηθούν 1200 κατ. συνολικά στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου και 1000 κατ. στο Κ.. Αχλαδοχωρίου. Ο ΧΑ Α του Αχλαδοχωρίου εξυπηρετεί όλη την κοινότητα τα τελευταία 3 χρόνια. Εποµένως η συνολική ποσότητα των αποβλήτων κατά προσέγγιση υπολογίζεται περίπου σε: 0,3 m 3 /κατ.yr x 1200 κατ. x 38 yr + 0,3 m 3 /κατ.yr x 1000 κατ. x 3yr = = m 3 ~ m 3 Πίνακας 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Άγιος Αντώνιος» ΧΑ Α «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 0,7 Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη 5.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Άγιος Αντώνιος» και ανήκει διοικητικά στη ηµοτική Ενότητα Αχλαδοχωρίου του ήµου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 22 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 41 έτη ενώ πλέον η διάθεση των απορριµµάτων θα γίνεται στον χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ Α/ΚΜ). Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται σε περιοχή µε υψόµετρο από ,5 m, έχει οµαλό ανάγλυφο µε τις κλίσεις των πρανών του απορριµµατικού αναγλύφου να είναι κάτω του 5% και καταλαµβάνει έκταση 22 στρέµµατα. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 66 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

19 επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 22,00 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (ii) Γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγµό (GCL) ισοδύναµο µε αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m. (iii) Στρώση επιφανείας θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 0,5 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. (iv) Τριδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγµα για υδροσπορά. (v) Φυτεύσεις όπου προτείνεται η φύτευση δένδρων της περιοχής µε µικρές απαιτήσεις σε νερό. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή χωµάτινων τάφρων κατάλληλης µηκοτοµής και τριγωνικής διατοµής σε όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου. Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

20 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΤΣΑΛΗ Τ.Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ» 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από το έτος 2000 και εξυπηρετούσε έως το έτος 2005 αποκλειστικά τον οικισµό Κ.Πορόϊων. Από το 2005 αποτελούσε τον µοναδικό ενεργό ΧΑ Α για την διάθεση των απορριµµάτων του πρώην ήµου Κερκίνης και σταµάτησε να λειτουργεί στο τέλος του 2010 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου 130/2010 ήµου Κερκίνης ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Τσαλή», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 2,0 km ανατολικά του οικισµού Ροδόπολη, 2,0 km βόρεια του οικισµού Σιδηροχώρι και 3,0 km νοτιοανατολικά του οικισµού Κάτω Πορόϊα. Ο χώρος καταλαµβάνει τµήµα του αγροτεµαχίου 2364 το οποίο χαρακτηρίζεται ως χερσολίβαδο κοινόχρηστο. Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Ροδόπολης. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 2,0 χιλιόµετρα µετά την ανατολική έξοδο από τον οικισµό Ροδόπολη, ακολουθείται χωµάτινη οδός στα αριστερά για περίπου 0,5 χιλιόµετρο, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 7. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Τσαλή» της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Πορόϊων ηµοτικής Ενότητας Κερκίνης του. Σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη αποκλειστικά τον οικισµό Κ.Πορόϊων. Από το 2005 έως το 2010 αποτελούσε τον µοναδικό ενεργό ΧΑ Α για την διάθεση των απορριµµάτων του πρώην ήµου Κερκίνης, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη των αποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 57 στρέµµατα µε µέσο ύψος 1,5 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

21 Πίνακας 8. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Τσαλή» ΧΑ Α «ΤΣΑΛΗ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 1,5 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη 6.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Τσαλή» και ανήκει διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Πορόϊων ηµοτική Ενότητα Κερκίνης του ήµου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 57 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 10 έτη. Μετά την παύση λειτουργίας του η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν προσωρινά στον τότε ενεργό ΧΑ Α της Αµπέλας του πρώην ήµου Σιδηροκάστρου, ενώ πλέον θα γίνεται στον χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ Α/ΚΜ). Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται στις απολήξεις των κλιτύων του όρους Κερκίνη ή Μπέλλες και στα χαµηλότερα υψόµετρα αυτών µε υψόµετρο από ,5 m. Η µετάβαση από τον ορεινό όγκο του όρουσ Κερκίνη προς το νότιο τµήµα είναι έντονη. Το ανάγλυφο εξελίσσεται µε πολύ µεγάλες κλίσεις από την κορυογραµµή µέχρι τα Πορόια, από εκεί καικάτω οι κλίσεις είναι οµαλότερες µέχρι την οδό Ροδόπολη- Ν.Πετρίτσι, κοντά στην οποία βρίσκεται και ο ΧΑ Α. Από εκεί και κάτω το ανάγλυφο είναι πεδινό µέχρι την λίµνη Κερκίνη. Ο ΧΑ Α, ο οποίος έχει έκταση 57 στρεµµάτων, βρίσκεται στο δέλτα, απολήξεις του ρέµατος Α. Πορόϊων, σε κοίλωµα που προήλθε από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα πρανή του κοιλώµατος είναι κάθετα ως επί το πλείστον. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 66 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 57 στρεµµάτων. Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

22 (ii) Αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m. (iii) Στρώση επιφανείας η οποία θα αποτελείται από εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) συνολικού ύψους της τάξης 1,5 m. Το χώµα θα έχει αµµοαργιλώδη µηχανική σύσταση (άργιλος 5 15%) χωρίς ξένα σώµατα και προσµίξεις, µε πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας. (iv) Φυτεύσεις όπου προτείνεται η φύτευση δένδρων της περιοχής µε µικρές απαιτήσεις σε νερό. Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν την κατασκευή χωµάτινων τάφρων κατάλληλης µηκοτοµής και τριγωνικής διατοµής σε όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου. Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο κλπ.) Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ). K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

23 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Τ.Κ. ΓΟΝΙΜΟΥ» 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από το έτος 1995 και εξυπηρετούσε σχεδόν αποκλειστικά τον οµώνυµο οικισµό µέχρι το Από το 2005 έως τα µέσα του 2010 αποτελούσε τον µοναδικό εν λειτουργία ΧΑ Α του ήµου Πετριτσίου σύµφωνα µε την υαριθµ. πρωτ. 497/ Απόφαση Νοµάρχη Σερρών για την παύση λειτουργίας των υπόλοιπων ΧΑ Α. Πέρα από τον ήµο Πετριτσίου, ο ΧΑ Α δεν χρησιµοποιήθηκε από άλλο φορέα, ηµόσιο ή Ιδιωτικό. Ο ΧΑ Α είναι πλέον ανενεργός από τον Ιούλιο του 2010 σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ. 1054/2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Παλιά Κοίτη Στρυµόνα Τ.Κ. Γονίµου», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 3,0 km νοτιοανατολικά του οικισµού Γονίµου, 2,5 km βορειοδυτικά του οικισµού Ποντισµένου και 2,5 km βόρεια του οικισµού Κοίµηση. Η έκταση που καταλαµβάνει ο ΧΑ Α ανήκει στην παλαιά κοίτη του ποταµού Στρυµόνα. Μεγάλα τµήµατα της παλιάς κοίτης Στρυµόνα παραµένουν κοινόχρηστα όπως η έκταση του εξεταζόµενου ΧΑ Α (υπ' αριθµ της συµπληρωµατικής διανοµής 1960 του Αγροκτήµατος «Γονίµου» Σιντικής). Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Ποντισµένου-Γονίµου, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Γονίµου. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 2,5 χιλιόµετρα µετά την έξοδο από τον οικισµό Ποντισµένου, ακολουθείται χωµάτινη οδός στα δεξιά για περίπου 0,7 χιλιόµετρο, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 9. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Παλιά Κοίτη Στρυµόνα Τ.Κ. Γονίµου» της ηµοτικής Ενότητας Πετριτσίου του. Σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη τον πρώην ήµο Πετριτσίου για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων, ενώ σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Σύµφωνα µε την Άδεια Αποκατάστασης, ο συνολικός όγκος των απορριµµάτων υπολογίζεται σε περίπου m 3. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

24 Πίνακας 10. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ Α «Παλιά Κοίτη Στρυµόνα Τ.Κ. Γονίµου» ΧΑ Α «ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Τ.Κ. ΓΟΝΙΜΟΥ» Έκταση m 2 Απορριµµατικός όγκος m 3 Μέσο ύψος αποθέσεων 0,7 m Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη 7.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΑ Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Παλιά Κοίτη Στρυµόνα Τ.Κ. Γονίµου» και ανήκει διοικητικά στη ηµοτική Ενότητα Πετριτσίου του ήµου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο χώρος έχει έκταση περίπου 22,7 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 15 έτη. Μετά την παύση λειτουργίας του η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν προσωρινά στον τότε ενεργό ΧΑ Α της Αµπέλας του πρώην ήµου Σιδηροκάστρου, ενώ πλέον θα γίνεται στον χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ Α/ΚΜ). Η ευρύτερη περιοχή του ΧΑ Α είναι καθαρά πεδινή και επίπεδη µε πολύ µικρές κλίσεις. Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται πλησίον του ποταµού Στρυµόνα (1300 µέτρα περίπου), αλλά και η υψοµετρική διαφορά µε την κοίτη του ποταµού είναι πολύ µικρή και µάλιστα αρνητική. Η κοντινότερη απόσταση µεταξύ ΧΑ Α και διώρυγας είναι 110 µέτρα περίπου. Αποδέκτης της διώρυγας είναι η λίµνη Κερκίνη σε απόσταση 8,7 km. Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 59 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό µελέτη ΧΑ Α αφορούν: Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση του ΧΑ Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 22,7 στρεµµάτων. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: (i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

25 . ΣΙΝΤΙΚΗΣ.Ε. ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ Α «ΑΜΠΕΛΑ» 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΧΑ Α ήταν ενεργός από τις αρχές του έτους 1991 έως και το έτος 2010 τον πρώην ήµο Σιδηροκάστρου, σηµερινή ηµοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου ήµου Σιντικής. Από τα µέσα του 2010 εξυπηρετούσε το σύνολο του νεοσύστατου ήµου Σιντικής και σταµάτησε και σταµάτησε να λειτουργεί στο τέλος του 2012 όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 325/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Σιντικής ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΧΑ Α βρίσκεται στη θέση «Αµπέλα», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 2,0 km νοτιοανατολικά του οικισµού Κάτω Αµπέλια και 3,5 km βορειοανατολικά του οικισµού Βαµβακόφυτο. Ο χώρος του ΧΑ Α ανήκει στο ηµόσιο. Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της εθνικής οδού Σερρών-Προµαχώνα, µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Κάτω Αµπέλια. Μετά την έξοδο από τον οικισµό Κάτω Αµπέλια, ακολουθείται χωµάτινη οδός για περίπου 2,0 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά του οικισµού, η οποία οδηγεί στο ΧΑ Α. Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 11. Συντεταγµένες ΧΑ Α στη θέση «Αµπέλα» της ηµοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου του. Σιντικής Α/Α Χ Υ Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες , (x, y), κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο χώρος όπως έχει ήδη αναφερθεί εξυπηρετούσε για τα έτη τη.ε. Σιδηροκάστρου, ενώ από τα µέσα του 2010 έως την παύση λειτουργίας του (τέλος 2012) εξυπηρέτησε όλο το ήµο Σιντικής και σήµερα ο χώρος είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη των αποθέσεων απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει m 3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 50 στρέµµατα µε µέσο ύψος 4,5 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν. K:\ΧΑ Α\cons\2 εργολαβιες\χα Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤP.doc WA/EM-CM/10-43/5442/ B02

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στους ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Υ-ΧΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ. 100.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Νομοθεσία για χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νομοθεσία για χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Οδηγία της ΕE για την υγειονομική ταφή αποβλήτων 99/31/EΚ http://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=el Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 29407/3508/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ

ΕΗ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑ ΑΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟΥΣ ΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-624 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-624 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 05/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η Σ Ο Δ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Α Κ Α Λ Α Μ Ο Σ Τ Η Σ Ν Η Σ Ο Υ Ι Ο Υ Σύνταξη Έκθεσης: ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΑΝΔΡΙΔΗ Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των Γεωσυνθετικών σε Χ.Υ.Τ.Α.

Χρήση των Γεωσυνθετικών σε Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 2000 kg / κάτοικο (2014, Eurostat) ΧΑΔΑ I 2 ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ Χ.Α.Δ.Α. προστασία υπογείων υδάτων από λύματα προστασία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» http://www.buildnet.gr Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Msc, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος, Τμηματάρχης Γ Τμήματος της ΕΥΕΠ 27 και 28 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-ΑΓ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-ΑΓ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

, ,0 131, ,06

, ,0 131, ,06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] Ονομασία ΧΥΤΑ: Τοποθεσία ΧΥΤΑ: Επωνυμία Φορέα Λειτουργίας ΧΥΤΑ: Ημερομηνία εσωτερικού ελέγχου : Όνομα συντάκτη : 1 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Διαχειριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 16 Οκτώβριος 2014 Σαντανσκι, Βουλγαρία Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών Οµιλητής: κος Φώτης ΟΜΟΥΧΤΣΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παπασπυρόπουλος Κ., Γεωλόγος MSc Παρουσίαση του προβλήματος ΧΑΔΑ Κοινότητας Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς..

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς.. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ετος Αναφοράς.. Σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 99/31/ΕΚ και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-12 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρωτ.: οικ 135977 / 5051 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ / 3106 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ / 3106 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τη σελίδα 15 / 4-11-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-10 - 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.109974 / 3106 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή Κυττάρου Β & Αναβάθμιση-Επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το έργο αφορά στην κατασκευή του Κυττάρου Β του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και την αναβάθμιση-επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ. 210 8668979

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ. 210 8668979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-12 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρωτ.: οικ 135977 / 5051 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ --------- Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ Δ. Tηλ. 24263-50105 FAX 24260-23128

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΟΡ1Ι-ΜΕ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΟΡ1Ι-ΜΕ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ --------- Ταχ. /νση: Ζαγορά, Μαγνησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ. Tηλ. 24263-50105 FAX 24260-23128

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Αριθ. μελέτης : 45 / 2016 Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σύνταξη Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΕΣΚ ΑΡ.ΜΕΛETHΣ 13/ 2016 ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ'' Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης

ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Αγροτεχνικά Έργα Αγροτεχνικά Έργα Δεν χρησιμοποιούν ζωντανό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41)

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) ΔΗΜΟΣ : ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 630.000,00 Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα