ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole"

Transcript

1 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας εξελίσσεται ομαλά, με ταχύτερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Καθαρά Κέρδη ( ) 73,4 εκατ. για τη χρήση 2007 έναντι ζημιών 234,7 εκατ. για τη χρήση 2006: Στο ανωτέρω αποτέλεσμα περιλαμβάνονται έκτακτες προβλέψεις ύψους 73,0 εκατ. λόγω της δεύτερης φάσης προσαρμογής στις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ. Με τις προβλέψεις αυτές ολοκληρώνεται ο κύκλος της εναρμόνισης της Τράπεζας με τις πρακτικές και διαδικασίες της Crédit Agricole και υλοποιείται η δέσμευση της Διοίκησης για πλήρη εναρμόνιση των αποτελεσμάτων του 2007 με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τις πρακτικές της Crédit Agricole, αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ. Τα καθαρά κέρδη των 73,4 εκατ. περιλαμβάνουν επίσης δαπάνες 47,9 εκατ. του Προγράμματος Μετασχηματισμού, καθώς και έσοδα 43,3 εκατ. από την πώληση της Φοίνιξ Μετρολάϊφ Ασφαλιστική και τη διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στη Γερμανία. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού, το οποίο σχεδιάστηκε και δρομολογήθηκε στις αρχές του 2007, εξελίσσεται με ταχύτερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της Τράπεζας: Μείωση των συνολικών λειτουργικών δαπανών κατά 14,2 εκατ. (-2,3%) έναντι του Επανασχεδιασμός και κεντροποίηση πλήθους διαδικασιών της Τράπεζας, απελευθερώνοντας τα Καταστήματα από χρονοβόρες εργασίες. Ανάπτυξη δικτύου Επιχειρηματικών Κέντρων για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού, στελέχωση και έναρξη εφαρμογής της νέας οργάνωσης του δικτύου της Λιανικής Τραπεζικής, καθώς και της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Η επαναδραστηριοποίηση της Εμπορικής στην Αγορά ακολουθεί την εξέλιξη των έργων του Μετασχηματισμού, δημιουργώντας το 2007 μια πρώτη σειρά από σημαντικές επιτυχίες: Βελτίωση του μεριδίου αγοράς στη Στεγαστική Πίστη κατά 50 μονάδες βάσης, σε μέσα επίπεδα έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης κατά 25% των χορηγήσεων στα στεγαστικά δάνεια. Αύξηση υπολοίπων κατά 25,5% στα Καταναλωτικά Δάνεια και εισαγωγή καινοτομιών στην Αγορά (Κοινοπραξία Carrefour Credit με τον Όμιλο Carrefour). ( ) Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 1

2 Αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ΜΜΕ κατά 11%, με σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αγορά από τον Οκτώβριο του 2007, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία του το νεοσύστατο δίκτυο των Επιχειρηματικών Κέντρων. Συνολική πιστωτική επέκταση +15% (Τράπεζα και Credicom) και συνολική αύξηση καταθέσεων +8,1% στην εγχώρια αγορά σε σχέση με τα υπόλοιπα του τέλους Επαναδραστηριοποίηση στις αγορές της Βαλκανικής (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) επιτυγχάνοντας ρυθμό ανάπτυξης χορηγήσεων 47% το τελευταίο τρίμηνο του 2007, μετά την αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών και μηχανισμών λειτουργίας στις θυγατρικές των χωρών αυτών. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο κ. Jean-Frédéric de Leusse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Διεθνούς Ανάπτυξης της Crédit Agricole S.A. δήλωσε: «Η Crédit Agricole είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πορεία της Εμπορικής Τράπεζας το 2007, πρώτο έτος μετά την εξαγορά και την ενσωμάτωσή της στον Όμιλο. Το 2007 ήταν μία μεταβατική χρονιά για την Εμπορική, κατά την οποία θέσαμε τα θεμέλια για την Αναγέννηση της Τράπεζας και εδραιώσαμε τη μελλοντική αναπτυξιακή της πορεία. Η Εμπορική έχει με επιτυχία ενσωματώσει τις καλύτερες διεθνώς διαδικασίες και πρότυπα εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων, γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία στο σύγχρονο κλυδωνιζόμενο οικονομικό περιβάλλον και βάση διαρκούς αξιοπιστίας». Ο κ. Αντώνης Κροντηράς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας έκανε την εξής δήλωση: «Το 2007 η Εμπορική σφράγισε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της με την πλήρη ενσωμάτωσή της στον Όμιλο της Crédit Agricole και την επιστροφή της σε κερδοφορία, έχοντας μάλιστα επιτύχει πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Τράπεζα άλλαξε με επιτυχία σελίδα στην Ιστορία της, γεγονός που προκύπτει και από τις δηλώσεις του βασικού μας μετόχου, από τις αξιολογήσεις όλων των διεθνών οίκων που κατατάσσουν την Εμπορική Τράπεζα στην υψηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και φυσικά από τους πελάτες μας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν καθημερινά την εμπιστοσύνη τους στην Εμπορική. Χάρη στη στήριξη της Crédit Agricole, την αποφασιστικότητα της διοικητικής ομάδας, την προσαρμοστικότητα και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της Τράπεζας, η αφετηρία της δεύτερης 100ετίας, το 2008, βρίσκει την Εμπορική πιο ισχυρή από ποτέ στην Ιστορία της από άποψη οικονομικής ευρωστίας. Έχω συνεπώς τη βεβαιότητα ότι το 2008 θα προχωρήσουμε με επιτυχία στην ολοκλήρωση της επανάκαμψης της Εμπορικής στην Αγορά, στη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών μας εκτός των ελληνικών συνόρων και στην απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος Μετασχηματισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας». 2

3 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2007 Βασικά μεγέθη Τράπεζας (προ διαγραφών) ( εκατ.) Δ (%) Στεγαστική πίστη ,9% Καταναλωτικά δάνεια (περιλαμβ. Credicom) ,5% Επιχειρηματική πίστη ,1% - εκ των οποίων ΜΜΕ ,0% Σύνολο Χορηγήσεων (περιλαμβ. Credicom) ,0% Σύνολο Καταθέσεων ,1% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Βασικά μεγέθη Ομίλου ( εκατ.) * proforma Δ (%) Καθαρά έσοδα από τόκους 759,4 713,1 6,5% Καθαρά έσοδα προμηθειών 153,3 159,1-3,6% Λοιπά έσοδα 36,1 72,2-50,0% Σύνολο Καθαρών Εσόδων 948,8 944,4 0,5% Δαπάνες προσωπικού -388,4-397,7-2,3% Αποσβέσεις -32,4-35,3-8,2% Λοιπά λειτουργικά έξοδα -195,7-197,7-1,0% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων -616,5-630,7-2,3% Λειτουργικά κέρδη 332,3 313,7 5,9% Τακτικές και Λοιπές Προβλέψεις -160,7-233,7-31,2% Έκτακτες Προβλέψεις -73,0-299,3-75,6% Έξοδα μετασχηματισμού -47,9 0 - Κέρδη / (Ζημιές) μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 43,3-8,8 - Κέρδη προ φόρων 94,0-228,1 - Φόροι περιόδου -21,1-7,5 Κέρδη μετά από φόρους 72,9-235,6 - Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,4-0,9 Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 73,4-234,7 - ΔΕΙΚΤΕΣ * proforma Δ (μ.β.) Κέρδη ανά μετοχή (EPS) ( ) 0,55 - Κόστος / Έσοδα (χωρίς δαπάνες μετασχηματισμού) 65,0% 66,4% -143 Δάνεια / Καταθέσεις (Τράπεζα) 110% 106% +400 (*) Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2006 έχει προσαρμοστεί για λόγους συγκρισιμότητας με την αντίστοιχη της χρήσης 2007, όπου η Φοίνιξ Metrolife και η Emporiki Bank Germany GmbH αντιμετωπίζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 3

4 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο της Εμπορικής που ανακοινώθηκε στις 27 Απριλίου 2007 προβλέπει το Μετασχηματισμό της Τράπεζας σε ένα σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό και την ανάκτηση του «φυσικού» μεριδίου αγοράς (10,5%-11% κατά μέσο όρο). Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε τρεις πηγές ανάπτυξης: α) τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, β) τη δυναμική Μετασχηματισμού της Τράπεζας και γ) τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη, όπου η Εμπορική θα αποτελέσει τον περιφερειακό βραχίονα της Crédit Agricole. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Εντός του πρώτου τριμήνου του 2007 η Εμπορική ολοκλήρωσε σημαντικά βήματα εξορθολογισμού, όπως το πρόγραμμα Joining Forces για την εναρμόνιση του μοντέλου λειτουργίας και διακυβέρνησης της Τράπεζας με τα πρότυπα της Crédit Agricole και το πρόγραμμα για την αύξηση των πωλήσεων του δικτύου καταστημάτων. Από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2007 ξεκίνησε η εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του 5ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας. Τα έργα του Μετασχηματισμού εξελίσσονται με ταχύτερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας ήδη θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος: Επανασχεδιάστηκαν και κεντροποιήθηκαν πλήθος διαδικασιών της Τράπεζας, απελευθερώνοντας τα Καταστήματα από χρονοβόρες εργασίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Διαμορφώθηκε νέα οργανωτική δομή Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής, καθώς και Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Από τις 30/09/07 εφαρμόζεται νέο μοντέλο τμηματοποίησης της πελατείας Λιανικής Τραπεζικής. Αναπτύχθηκε σε όλη την Ελλάδα δίκτυο για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία 12 Επιχειρηματικά Κέντρα και το δίκτυο θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008 και θα αριθμεί συνολικά 21 Επιχειρηματικά Κέντρα. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών που αφορούν στην επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη, ανταμοιβή, αναγνώριση και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού ως σημαντικού παράγοντα για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων της Τράπεζας. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ EMPORIKI BANK GERMANY GmbH Στις 8 Φεβρουαρίου 2007, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία της θυγατρικής της Emporiki Bank Germany GmbH και την έναρξη της διαδικασίας ρευστοποίησής της. - ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Στις 27 Μαρτίου 2007, η Εμπορική απέκτησε επιπλέον 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. Συνεπώς η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει το 91,18% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. - ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Στις 29 Ιουνίου 2007, η Εμπορική ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την τελική συμφωνία με την εταιρεία Groupama για την πώληση της Φοίνιξ Μετρολάϊφ, έναντι του ποσού των 96,3 εκατ, για το σύνολο των μετοχών. Η συναλλαγή απέφερε καθαρό κέρδος 47,7 εκατ. για τον Όμιλο της Εμπορικής. 4

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας κατά το 2007 ήταν η κινητοποίηση των εμπορικών της δυνάμεων μέσω της δημιουργίας και προσφοράς στην Αγορά εξαιρετικά ανταγωνιστικών προϊόντων (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα), τα οποία υποστηρίχτηκαν από μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες. Η τεχνογνωσία αιχμής σε σημαντικούς τομείς της τραπεζικής αγοράς που εξασφαλίζει η ένταξη στον Όμιλο της Crédit Agricole αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Εμπορική. Ήδη από το τέλος του 2007 ξεκίνησε η υλοποίηση καινοτόμων λύσεων, με την επιχειρηματική συμφωνία στην αγορά καταναλωτικής πίστης με τον Όμιλο Carrefour. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών αδιάλειπτης λειτουργίας της Εμπορικής Τράπεζας, και προκειμένου να αναδειχτεί το 2008 ως το πρώτο έτος της επόμενης εκατονταετίας, ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα του 2007 μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Εμπορική Τράπεζα 2008: Έτος Δημιουργίας, Έτος Αναγέννησης». ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Το 2007 η Εμπορική υιοθέτησε για πρώτη φορά αυστηρότερο ορισμό αθέτησης πληρωμής (default definition) και πιο εξελιγμένους κανόνες ταξινόμησης των δανείων (contagion rules). Με τις προσαρμογές αυτές οι μεθοδολογίες της Εμπορικής έχουν ενσωματώσει το σύνολο των απαιτήσεων που απορρέουν από τη Βασιλεία ΙΙ, πολύ νωρίτερα από τη σχετική προθεσμία των εποπτικών αρχών, υλοποιώντας με συνέπεια σχετική δέσμευση της Διοίκησης για πλήρη προσαρμογή με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ, τις πρακτικές της Credit Agricole και, για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, τα προβλεπόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας ανάκτησης χορηγήσεων σε καθυστέρηση, η Εμπορική έχει βελτιώσει σημαντικά τις τακτικές προβλέψεις σε επίπεδο Τράπεζας, ενώ για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, προχώρησε στη διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων, ύψους 310 εκατ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 κινήθηκαν στο πλαίσιο του νέου πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου. H εφαρμογή μεθόδων εναρμονισμένων με τη Βασιλεία ΙΙ στη διαχείριση κινδύνων επηρέασε τα αποτελέσματα της Τράπεζας και στο τελευταίο τρίμηνο. Το κόστος του Προγράμματος Μετασχηματισμού εμφανίζεται ελαφρά μειωμένο σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ τα λειτουργικά έξοδα βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο. Σύνολο Καθαρών εσόδων 948,8 εκατ., +0,5% Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 759,4 εκατ., ενισχυμένα κατά 6,5%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 3,6% στα 153,3 εκατ., λόγω της χαμηλής κινητικότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων και των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 36,1 εκατ., χαμηλότερα κατά 50% σε σχέση με τη χρήση του 2006, όπου τα κέρδη από την πώληση επιχειρηματικών συμμετοχών και τίτλων του AFS χαρτοφυλακίου επηρέασαν θετικά τα αποτελέσματα. Τα έσοδα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών επηρεάστηκαν από την κρίση στις αγορές. 5

6 Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,3% στα 616,5 εκατ., ενώ στο Δ τρίμηνο ήταν σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 (-12,6%). Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% (σημαντική μείωση κατά 9,6% έναντι του Δ τριμήνου 2006). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν επίσης κατά 1,0% (σημαντική μείωση κατά 13,3% έναντι του Δ τριμήνου 2006). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν στα 332,3 εκατ. Τα έξοδα Μετασχηματισμού ανήλθαν σε 47,9 εκατ. Το σύνολο τακτικών και λοιπών προβλέψεων ανήλθε σε 160,7 εκατ. Η υλοποίηση της νέας διαδικασίας ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων έχει ήδη ξεκινήσει να μειώνει σταδιακά το κόστος κινδύνου (-20% έναντι του Γ τριμήνου 2007 και -31,2% έναντι του Δ τριμήνου 2006). Η εφαρμογή των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους και επηρέασε τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων τριμήνων του 2007 (συνολικές έκτακτες προβλέψεις 2007: 73 εκατ.). ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Στη χρήση 2007 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ήταν 24,9%, διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων σε εκ. Οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών ανήλθαν σε εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι, με το μερίδιο αγοράς της Εμπορικής στη στεγαστική πίστη να ενισχύεται στο 9,8% σε μέσα επίπεδα έτους, αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του Στα καταναλωτικά δάνεια (περιλαμβανομένης της Credicom) οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των υπολοίπων της Τράπεζας ήταν 25,5%, διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπο σε εκατ. Η Credicom συνέχισε τη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών της με τα υπόλοιπα των δανείων της στις 31 Δεκεμβρίου 2007 να ανέρχονται σε 941 εκατ., με αύξηση 319,5 εκατ. από τον Δεκέμβριο Λαμβάνοντας υπόψη τα δάνεια που χορηγούνται μέσω του δικτύου της Εμπορικής και της Credicom, ο Όμιλος της Εμπορικής κατέχει το 2007 μερίδιο αγοράς στα καταναλωτικά δάνεια 10,8% (μέσα επίπεδα έτους). Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε εκατ., σημαντικά ενισχυμένο στο Δ τρίμηνο, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία των Επιχειρηματικών Κέντρων. Οι καταθέσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν σε εκατ., με το μερίδιο αγοράς να διατηρείται αμετάβλητο στο 8,6% (μέσα επίπεδα έτους). Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας στις 31/12/2007 ανερχόταν σε 102,9% και μετά τις διαγραφές βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο σε 103,9%. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 888,6 εκατ. Η ανακοίνωση με τα πλήρη αποτελέσματα χρήσης 2007 είναι διαθέσιμη στο και στην ιστοσελίδα Πληροφορίες για επενδυτές: Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος Χριστίνα Δημούδη Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές Τομέας Τύπου και ΜΜΕ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα