ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παρουσίαση της SPARQL με χρήση του Jena Adapter για Oracle. Αρ. Μητρώου: 04/2566

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παρουσίαση της SPARQL με χρήση του Jena Adapter για Oracle. Αρ. Μητρώου: 04/2566"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παρουσίαση της SPARQL με χρήση του Jena Adapter για Oracle Του φοιτητή Επιβλέπων καθηγητής Πατσίκα Κωνσταντίνου Δρ. Ευκλείδης Κεραμόπουλος Αρ. Μητρώου: 04/2566 Θεσσαλονίκη 2011

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διπλωματική εργασία με τίτλο "Παρουσίαση της SPARQL με χρήση του Jena Adapter για Oracle" έχει σκοπό να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρει η γλώσσα SPARQL, μια γλώσσα επερωτήσεων για RDF η οποία αποτελεί πρότυπο του W3C, με την χρήση του Jena Adapter για αποθήκευση των δεδομένων σε βάση δεδομένων Oracle. Σελίδα 2 από 137

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το RDF (Resource Description Framework), πρότυπο του W3C, είναι ένα μοντέλο δεδομένων για την αναπαράσταση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό και αποτελεί τη θεμελίωση ενός συνόλου τεχνολογιών για τη μοντελοποίηση κατανεμημένης γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. Ο στόχος του Σημασιολογικού Ιστού είναι η δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Η γλώσσα RDF είναι μια γλώσσα αναπαράστασης της πληροφορίας σχετικά με πόρους στον ιστό. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη της τεχνολογίας RDF και της σημασιολογικής επέκτασης αυτής, του RDF Schema και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η γλώσσα SPARQL, μια γλώσσα επερωτήσεων για RDF η οποία αποτελεί πρότυπο του W3C, μέσω του Jena Adapter για Oracle. Στην παρούσα πτυχιακή αναλύουμε την γλώσσα SPARQL το συντακτικό με παραδείγματα για την χρήση της. Σελίδα 3 από 137

4 ABSTRACT The RDF (Resource Description Framework), model of W3C, is a model data on the representation of information in the World Web and it constitutes the foundation of total of technologies for the modeling of distributed knowledge in the Semantic Web. The objective of Semantic Web is the creation and re-use of data. RDF is a language of representation of information with regard to resources in the web. The present thesis includes the study of technology RDF and this semantic extension, the RDF Schema and evaluated the possibilities that language SPARQL offers, a language of for RDF which constitutes model of W3C, via Jena Adapter for Oracle. In present thesis we analyze SPARQL language syntactic with examples for her use. Σελίδα 4 από 137

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία δεν θα είχε ολοκληρωθεί με την σημερινή της μορφή χωρίς την βοήθεια και την στήριξη κάποιων ανθρώπων που θα ήθελα να ευχαριστίσω θερμά. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή Κύριο Ευκλίδη Κεραμόπουλο, επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας του οποίου οι συμβουλές και συμπαράσταση ήταν πολύτιμες καθ'όλη την ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστίσω την οικογένια μου για την υποστήριξη που μου έδειξε όλα αυτα τα χρόνια. Σελίδα 5 από 137

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ABSTRACT... 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πλαίσιο RDF Ιστορική αναδρομή Ο ρόλος του RDF στο Σημασιολογικό Ιστό Βασικά Δομικά Στοιχεία του RDF URI RDF/XML Το RDF μοντέλο Λεκτικά και Κενοί Κόμβοι Υποστασιοποίηση Άλλα Χαρακτηριστικά του RDF Υποδοχές RDF Containers Συλλογές RDF Collections Μορφότυποι Αρχείων για Δεδομένα RDF RDFSchema/Owl ΕΙΣΑΓΩΓΗ RDF Schema Δομή του RDF Schema Κλάσεις Ιδιότητες Σελίδα 6 από 137

7 3.3 OWL Δομή της OWL Υπογλώσσες OWL OWL Lite OWL DL OWL FULL Reasoning Oracle ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρακτηριστικά της Oracle Βασικές Ικανότητες της Oracle Διεπαφές της Oracle Προετοιμασία Oracle και δημιουργία Semantic Network Πλαίσια Διαχείρισης Εγγράφων RDF ΕΙΣΑΓΩΓΗ Jena Sesame Jena Adapter H ΓΛΩΣΣΑ SPARQL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρακτηριστικά της SPARQL Μορφή Ερωτήσεων SPARQL Σύνταξη SPARQL με Jena Adapter για Oracle Εισαγωγή δεδομένων στην Oracle Select επερώτηση Select επερώτηση με OPTIONAL Select επερώτηση με FILTER Select επερώτηση με FILTER και OPTIONAL Select επερώτηση με UNION Select επερώτηση με UNION Select επερώτηση με Order by Select επερώτηση με DISTINCT Select επερώτηση με LIMIT Construct Σελίδα 7 από 137

8 Describe Ask Ask ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Εισαγωγή δεδομένων στην Oracle με bulk loader ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Select επερώτηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Select επερώτηση με OPTIONAL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Select επερώτηση με FILTER ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Select επερώτηση με FILTER και OPTIONAL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Select επερώτηση με Union ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Select επερώτηση με Union ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Select επερώτηση με ORDER BY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Select επερώτηση με DISTINCT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Select επερώτηση με LIMIT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Construct ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Describe ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13.ASK ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.ASK ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 Οντολογία Ολυμπιακών Αγώνων σε Ν-Triple Σελίδα 8 από 137

9 Σελίδα 9 από 137

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η μελέτη του RDF, του RDF Schema, ΟWL και η μελέτη της SPARQL, της πιο ευρέως χρησιμοποιούμενης γλώσσας επερωτήσεων για RDF, ώστε μέσα από αυτή να προβληθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους και να γίνει ευδιάκριτη η σημασία και η λειτουργικότητά τους μέσα στον Σημασιολογικό Ιστό. Παρουσιάζεται η θέση της μέσα στη στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού και η αλληλεπίδρασή της με τις άλλες τεχνολογίες του πεδίου. Ωστόσο, οι δυνατότητες που κρύβονται πίσω από την τεχνολογία του RDF δε θα είχαν ιδιαίτερη αξία χωρίς την ύπαρξη μιας κατάλληλα δομημένης γλώσσας επερωτήσεων, που θα μπορεί να τα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό και να οδηγήσει στην ανάκτηση της επιθυμητής γνώσης. Η ανάγκη για ευρεία διάδοση του RDF/S και του OWL, δεδομένου των απαιτήσεων για ύπαρξη αυστηρά δομημένης και κατανοητής από της μηχανές πληροφορίας στο πεδίο του Σημασιολογικού Ιστού, γίνεται ακόμα πιο εμφανής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία ενός κοινά αποδεκτού προτύπου από το W3C για την αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων RDF, οδήγησε στην εμφάνιση διαφόρων νέων πλαισίων για την αξιοποίηση τέτοιου είδους δεδομένων αλλά και στη βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων. Ένα ευρέως διαδεδομένο πλαίσιο υλοποιημένο σε Java με δυνατότητες αποθήκευσης, διαχείρισης και επερώτησης εγγράφων RDF, αλλά και υποστήριξη των RDF Schema και OWL, είναι το Jena όπου χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα πτυχιακή εργασία. Σελίδα 10 από 137

11 2. Το Πλαίσιο RDF Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων είναι ένα πρότυπο της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού. Αποτελεί το θεμέλιο αρκετών τεχνολογιών για τη μοντελοποίηση κατανεμημένης γνώσης και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για το Σημασιολογικό Ιστό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γλώσσα αναπαράστασης πληροφορίας για τους πόρους (resources) του Παγκόσμιου Ιστού. Κύριο στόχο του αποτελεί η αναπαράσταση των μεταδεδομένων τους, ωστόσο, γενικεύοντας τον όρο «πόρος του Ιστού», τo RDF μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί και για την αναπαράσταση πληροφορίας αντικειμένων που αναγνωρίζονται με μοναδικό τρόπο στον Ιστό, ακόμα και όταν εκείνα δεν μπορούν να ανακτηθούν άμεσα από αυτόν. Το πλαίσιο RDF αναγνωρίζεται ως μια θεμελίωση για την επεξεργασία μεταδεδομένων και παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών που ανταλλάσσουν πληροφορία κατανοητή για τις μηχανές. Αναμφισβήτητα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Σημασιολογικού Ιστού. Μεταξύ άλλων, η προσφορά του γίνεται αντιληπτή σε τομείς όπως οι μηχανές αναζήτησης, των οποίων βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες, ενώ επίσης απαντάται στην περιγραφή καταλόγων θεματικών ιεραρχιών σε πύλες και ψηφιακές βιβλιοθήκες και υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ πρακτόρων λογισμικού. 2.1 Ιστορική αναδρομή Το RDF προτάθηκε για πρώτη φορά το 1995 από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) ως επέκταση της Πλατφόρμας PICS για επιλογή περιεχομένου στο διαδίκτυο (Platform for Internet Content Selection - PICS). Το Σελίδα 11 από 137

12 PICS αποτελούσε ένα μηχανισμό για την περιγραφή των περιεχομένων ιστοσελίδων και την αξιολόγηση τους. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονταν μεταξύ ενός Εξυπηρετητή Ιστού (Web Server) και των πελατών- φυλλομετρητών (Web Browsers) και αξιολογούνταν από τον εκάστοτε οργανισμό ή άτομο ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Αυτή η δυνατότητα δινόταν στο σύστημα με κατάλληλη ρύθμιση των φυλλομετρητών. Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού ανέκυψε από την ανάγκη για περιορισμό και αξιολόγηση της πληθώρας των περιεχομένων του Παγκόσμιου Ιστού. Η αρχική ιδέα λοιπόν είχε γεννηθεί, και ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών κατανοητών τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τις μηχανές. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονταν στον Παγκόσμιο Ιστό ήταν ναι μεν κατανοητές από τον άνθρωπο, αλλά για τον υπολογιστή δεν είχαν κανένα νόημα, καθώς αυτός αποτελούσε απλά το μέσο για την μεταφορά και την παρουσίαση των πληροφοριών. Έτσι, δημιουργήθηκε μία νέα ομάδα εργασίας από το W3C, της οποίας τα μέλη συνεργάστηκαν για την δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού προτύπου για την περιγραφή πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό. Το εν λόγω πρότυπο δεν έμεινε ανεπηρέαστο από άλλες περιοχές και κοινότητες. Άντλησε στοιχεία τόσο από την περιοχή των ψηφιακών βιβλιοθηκών, όσο και από την περιοχή της αναπαράστασης γνώσεων. Δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις από την περιοχή των δομημένων εγγράφων, από την SGML και ιδιαίτερα από την XML. Τέλος, καθώς η ομάδα περιλάμβανε μέλη από ομάδες άλλων προσπαθειών προτυποποίησης, όπως το Dublin Core, το Warwick Framework και την αρχιτεκτονική Metadata Content Framework, επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό και από αυτές. Το Φεβρουάριο του 2004 η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού ανακοίνωσε την τελική έγκριση αυτής της κεντρικής τεχνολογίας Σελίδα 12 από 137

13 του Σημασιολογικού Ιστού, του αναθεωρημένου Πλαισίου Περιγραφής Πόρων, του RDF. Η αναθεώρηση του πλαισίου RDF και η καθιέρωσή του ως πρότυπο σηματοδοτεί την εξέλιξη του Σημασιολογικού Ιστού σε μια ευρεία πλατφόρμα δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Παράλληλα, η χρήση του σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες σηματοδοτεί τη μετάβαση της τεχνολογίας του Σημασιολογικού Ιστού από ένα έργο έρευνας και προηγμένης ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, σε πιο πρακτική τεχνολογία, που χρησιμοποιείται σε μαζικά εργαλεία της αγοράς και που επιτρέπει πιο ευέλικτη πρόσβαση σε δομημένη πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό. 2.2 Ο ρόλος του RDF στο Σημασιολογικό Ιστό Σύμφωνα με τον Eric Miller, επικεφαλή της δραστηριότητας του Σημασιολογικού Ιστού του W3C: ο Σημασιολογικός Ιστός είναι περισσότερο Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού παρά Επανάσταση. Ο Σημασιολογικός Ιστός προκύπτει από μικρές αλλαγές, φέρνοντας περιγραφές που μπορούν να διαβάσουν μηχανές, στα δεδομένα και έγγραφα που ήδη υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα XML, RDF και OWL επιτρέπουν να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός μια παγκόσμια υποδομή για την κοινή χρήση εγγράφων και δεδομένων, που κάνει την αναζήτηση και επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας ευκολότερη αλλά και πιο αξιόπιστη. Η Κοινοπραξία του W3C στηρίχθηκε σε μια άποψη του Berners-Lee, την επέκτεινε, και παρουσίασε την ιδέα της για τον μελλοντικό Ιστό μέσα από τη λεγόμενη Στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Stack). Στο σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 1) παρουσιάζεται ο τρόπος που αναπτύσσεται αυτή η στοίβα. Πρόκειται για μια πυραμίδα από τεχνολογίες που φανερώνουν τις Σελίδα 13 από 137

14 εξαρτήσεις και τους στόχους των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον Ιστό του μέλλοντος. Όπως προκύπτει, αναπόσπαστο κομμάτι μιας τέτοιας θεώρησης είναι και η τεχνολογία RDF. Εικόνα 1 Στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού Το κατώτερο στρώμα της στοίβας υποδεικνύει την ανάγκη για ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο στην κωδικοποίηση κειμένου (Unicode) και τη δυνατότητα αναγνώρισης ενός πόρου με μοναδικό τρόπο (URI). Το επόμενο επίπεδο αποτελείται από τις τεχνολογίες XML, Name spaces (NS) και XML Schema. Το RDF και το RDF Schema, που χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδώσουν σημασιολογική έννοια στους πόρους, απαντώνται στο αμέσως πιο πάνω στρώμα. Όπως είναι προφανές, η παρουσία και η συνδεσιμότητα τους με τα ανώτερα επίπεδα της στοίβας του Σημασιολογικού Ιστού είναι ουσιαστική. Σελίδα 14 από 137

15 Στη δεξιά πλευρά του σχήματος παρουσιάζεται η Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature), τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την υπογραφή εγγράφων και κατά συνέπεια για την εκχώρηση αυτών στους δημιουργούς τους, ώστε κανείς να μην μπορεί να τα τροποποιήσει. Το Λεξιλόγιο Οντολογιών (Ontology Vocabulary) έχει ως στόχο την παροχή ενός κοινού λεξιλογίου καθώς και τρόπων για τη διενέργεια ελέγχων πιστότητας και απλών συμπερασμών, τεχνολογίες που όμως ακόμη δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί. Επόμενο βήμα στον μελλοντικό Ιστό αποτελεί η εφαρμογή Λογισμού (Logic) στα υπάρχοντα δεδομένα, ενώ με τη χρήση ενός συνόλου κανόνων (Rules) θα ήταν δυνατή η απόδειξη (Proof) νέων δηλώσεων και η επικύρωση συστημάτων. Η εξασφάλιση Εμπιστοσύνης (Trust) υποθέτει ότι όλες οι δηλώσεις στον Ιστό απαντώνται σε ένα περιβάλλον (context) το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί ως προς την εγκυρότητά του. Ήδη, τα τρία ανώτερα επίπεδα αποτελούν θέμα συζήτησης και για ορισμένα από αυτά υπάρχει διαθέσιμη κάποια υποτυπώδης υλοποίηση. 2.3 Βασικά Δομικά Στοιχεία του RDF Με τη βοήθεια του RDF μπορούμε να αναλύσουμε τη γνώση σε επιμέρους κομμάτια, τα οποία διέπονται από αναγκαίους κανόνες που αφορούν στη σημασιολογία τους, ή πιο απλά τη σημασία τους. Στόχος είναι να αποτελεί το RDF μια μέθοδο που να μπορεί, όχι μόνο να εκφράζει με απλό τρόπο όλα τα γεγονότα, αλλά παράλληλα να παρέχει σε αυτά και την κατάλληλη δόμηση ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα αξιοποίησή τους από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και χρησιμοποιείται ο όρος «μέθοδος» αντί για «μορφότυπος», καθώς τα επιμέρους κομμάτια γνώσης είναι δυνατόν να γραφτούν με διαφορετικές εναλλακτικές και Σελίδα 15 από 137

16 παρόλα αυτά να συνεχίσουν να διατηρούν την αρχική τους δομή και πληροφορία, όπως ακριβώς μια έννοια μπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικές ομιλούμενες γλώσσες ή μια δομή δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Το RDF βασίζεται στην ιδέα ότι τα περιγραφόμενα αντικείμενα έχουν ιδιότητες (properties) με ορισμένες τιμές (property values), καθώς και στο ότι οι πόροι μπορούν να περιγραφούν φτιάχνοντας δηλώσεις (statements) οι οποίες προσδιορίζουν γι αυτούς τις ιδιότητες και τις αντίστοιχες τιμές τους. Το πλαίσιο RDF αναφέρεται στα επιμέρους τμήματα μιας δήλωσης με συγκεκριμένους όρους. Ειδικότερα, το τμήμα που προσδιορίζει τον πόρο για τον οποίο γίνεται η δήλωση καλείται υποκείμενο (subject). Το τμήμα που αναφέρεται σε μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του υποκειμένου είναι το κατηγόρημα (predicate) ενώ το κομμάτι που προσδιορίζει την τιμή αυτής της ιδιότητας είναι το αντικείμενο (object). Για παράδειγμα, αν θέλουμε να πούμε ότι πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα, θα μπορούσαμε να κάνουμε την εξής δήλωση: «Η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα την Αθήνα». Στη δήλωση αυτή η «Ελλάδα» είναι το υποκείμενο, το «έχει πρωτεύουσα» το κατηγόρημα και η «Αθήνα» το αντικείμενο. Επειδή οι δηλώσεις αποτελούνται πάντα από τα τρία προαναφερθέντα τμήματα, καλούνται και τριπλέτες (triples). Ωστόσο, ενώ η παραπάνω δήλωση είναι κατανοητή σε άτομα που μιλούν την ελληνική γλώσσα, στόχος του RDF είναι η δημιουργία δηλώσεων που να είναι κατανοητές και επεξεργάσιμες από τις μηχανές. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αναγκαίες δύο προϋποθέσεις: η ύπαρξη ενός συστήματος αναγνωριστικών (identifiers) που θα προσδιορίζουν το υποκείμενο, το κατηγόρημα ή το αντικείμενο μιας Σελίδα 16 από 137

17 δήλωσης με μοναδικό τρόπο, εξαλείφοντας την πιθανότητα σύγχυσης μεταξύ παρόμοιων αναγνωριστικών στον Παγκόσμιο Ιστό. η ύπαρξη μιας κατανοητής και επεξεργάσιμης από τους υπολογιστές γλώσσας για την αναπαράσταση και την ανταλλαγή αυτών των δηλώσεων μεταξύ των μηχανών. Η υπάρχουσα αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού ικανοποιεί και τις δύο παραπάνω απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη ικανοποιείται μέσω ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος αναγνωριστικών του Ιστού, του Uniform Resource Identifier ή URI ενώ η δεύτερη μέσω μιας γλώσσας που στηρίζεται στην XML και καλείται RDF/XML URI Ο Ιστός παρέχει έναν ήδη γνωστό σε όλους μας τύπο αναγνωριστικών, το URL (Uniform Resource Locator). Το URL είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν πόρο του Ιστού, αντιπροσωπεύοντας τον πρωταρχικό μηχανισμό προσπέλασής του, που ουσιαστικά είναι η δικτυακή του τοποθεσία. Όμως, το URL χρησιμοποιείται για Ιστοσελίδες και δεν καλύπτει περιπτώσεις αντικειμένων χωρίς διαθέσιμο δικτυακό τόπο. Εντούτοις, ο Παγκόσμιος Ιστός παρέχει έναν ακόμα πιο γενικό τύπο αναγνωριστικών, το URI (Uniform Resource Identifier). Το URL αποτελεί μια ειδική μορφή του URI. Όλα τα URI χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα να δημιουργούνται ανεξάρτητα, από διαφορετικά άτομα ή οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο διάφορα αντικείμενα. Συνεπώς, το URI δεν περιορίζεται μόνο στο να προσδιορίζει αντικείμενα που έχουν κάποια δικτυακή τοποθεσία ή που γενικά Σελίδα 17 από 137

18 προσπελαύνονται μέσω ενός οποιουδήποτε μηχανισμού στο διαδίκτυο. Ένα URI δημιουργείται προκειμένου να χαρακτηρίσει οτιδήποτε μπορεί να αναφερθεί μέσω μιας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: Αντικείμενα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά έγγραφα, εικόνες, υπηρεσίες, είτε σύνολα από διάφορους άλλους πόρους. Αντικείμενα που δεν είναι προσβάσιμα μέσα από το διαδίκτυο, όπως άνθρωποι ή οργανισμοί. Αφηρημένες έννοιες που δεν υπάρχουν σαν φυσικές οντότητες, όπως η έννοια του «δημιουργού» Λόγω αυτής της γενικότητας, το RDF χρησιμοποιεί τα URI σαν βάση του μηχανισμού που διαθέτει ώστε να αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο τα υποκείμενα, τα κατηγορήματα και τα αντικείμενα μέσα στις δηλώσεις. Πιο σωστά, το RDF χρησιμοποιεί όχι απλά URI αλλά αναφορές URI (URI references - URIs). Μια αναφορά URI (URIref ή URIs) είναι ένα URI, μαζί με ένα κομμάτι αναγνωριστικού στο τέλος. Για παράδειγμα, η αναφορά URI αποτελείται από το URI και το κομμάτι αναγνωριστικού Italy, όπου διαχωρίζεται με τον χαρακτήρα #. Στο RDF οι αναφορές URI μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες UNICODE, δίνοντας έτσι σε πολλές γλώσσες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα URIrefs. Το RDF ορίζει έναν πόρο σαν οτιδήποτε μπορεί να γίνει αναγνωρίσιμο μέσω μιας αναφοράς URI. Επομένως η χρήση των URIrefs επιτρέπει πρακτικά στο RDF να περιγράφει οτιδήποτε, και να εκφράζει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ αντικειμένων. Σελίδα 18 από 137

19 2.3.2 RDF/XML Προκειμένου οι δηλώσεις να αναπαρίστανται με έναν κατανοητό για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τρόπο, το πλαίσιο RDF χρησιμοποιεί την markup γλώσσα XML. Η XML σχεδιάστηκε με τρόπο, ώστε να επιτρέπει στον οποιονδήποτε να δημιουργεί τη δική του μορφή εγγράφων. Το RDF ορίζει μια συγκεκριμένη XML markup γλώσσα για την αναπαράσταση και την ανταλλαγή RDF πληροφορίας, γνωστή ως RDF/XML. Όπως και η HTML, έτσι και η RDF/XML είναι επεξεργάσιμη από τις μηχανές ενώ με τη βοήθεια των URIs μπορεί να συνδέσει κομμάτια πληροφορίας στον Ιστό. Ωστόσο, σε αντίθεση με το κλασικό υπερκείμενο, οι αναφορές URI μπορούν να αναφερθούν σε οποιοδήποτε αντικείμενο έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν μπορούν να ανακτηθούν άμεσα από τον Ιστό. Εκτενέστερη αναφορά στην RDF/XML γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο. 2.4 Το RDF μοντέλο Το RDF δημιουργεί δηλώσεις για να περιγράψει τους πόρους του Ιστού, χρησιμοποιεί αναφορές URI προκειμένου να αναγνωρίζονται με μοναδικό τρόπο τα αντικείμενα των RDF δηλώσεων, ενώ ως μέθοδο αναπαράστασης των τριπλετών RDF χρησιμοποιεί την RDF/XML. Συγκεκριμένα, το RDF στηρίζεται στην ιδέα ότι για κάθε πόρο εκφράζουμε απλές δηλώσεις, όπου η κάθε δήλωση αποτελείται από ένα υποκείμενο, ένα κατηγόρημα και ένα αντικείμενο. Επομένως, η απλή δήλωση: Παράδειγμα 2.1: Greece has a capital called Athens θα μπορούσε να εκφραστεί σε RDF με τη χρήση URIs έχοντας ως: Σελίδα 19 από 137

20 υποκείμενο: κατηγόρημα: αντικείμενο: Η δυνατότητα του RDF να χρησιμοποιεί URIs για τον προσδιορισμό αντικειμένων και να περιγράφει πόρους με τη χρήση απλών ιδιοτήτων και των αντίστοιχων τιμών τους, του επιτρέπει να αναλύει και να αναπαριστά τις δηλώσεις γι αυτούς τους πόρους με τη μορφή γραφήματος. Συγκεκριμένα, το RDF μοντελοποιεί απλές δηλώσεις σε γράφημα με τρόπο, ώστε για κάθε υποκείμενο ή αντικείμενο να αντιστοιχίζεται ένας κόμβος του γραφήματος ενώ η εννοιολογική τους σύνδεση υλοποιείται δημιουργώντας ένα τόξο με φορά από τον κόμβουποκείμενο προς τον κόμβο-αντικείμενο. Ο κάθε κόμβος, ανάλογα με το αν αναπαριστά μια αναφορά URI ή μια σταθερά, έχει τη μορφή έλλειψης ή ορθογωνίου αντίστοιχα. Έτσι, αν επαυξήσουμε το αρχικό παράδειγμα, προσθέτοντας την παρακάτω δήλωση: Παράδειγμα 2.2: Greece has a population of 11,000,000 στο Τότε το συνολικό γράφημα που θα προκύψει, θα έχει τη μορφή που φαίνεται ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 2) : Σελίδα 20 από 137

21 Εικόνα 2 Γράφημα RDF Επειδή ο σχεδιασμός γραφημάτων για την αναπαράσταση δηλώσεων RDF δεν αποτελεί ιδιαίτερα πρακτική μέθοδο, χρησιμοποιείται μια εναλλακτική λύση, οι τριπλέτες. Σύμφωνα με τη θεώρηση των τριολέτων, κάθε δήλωση που συναντάμε σε ένα γράφημα αναπτύσσεται σε μια απλή τριάδα της μορφής: υποκείμενο, κατηγόρημα, αντικείμενο με αυτή ακριβώς τη σειρά. Για παράδειγμα, το γράφημα της Εικόνα 2 σειριοποιείται σε μορφή κειμένου, ως εξής: Παράδειγμα 2.1: < < ccex/opt/hascapital> < Παράδειγμα 2.2: < < ccex/opt/population> 11,000,000. Σελίδα 21 από 137

22 Μια τέτοια σειριοποίηση ενός γραφήματος RDF οδηγεί σε μεγάλες γραμμές κειμένου. Για την αποφυγή τους, οδηγούμαστε στη χρήση συντομεύσεων. Έτσι, μια πλήρης αναφορά URI αντικαθίσταται από ένα εξειδικευμένο όνομα XML (XML qualified name ή QName). Ένα QName αποτελείται από ένα πρόθεμα (prefix), που αντιστοιχίζεται σε ένα συγκεκριμένο URI, ακολουθούμενο από άνω κάτω τελεία και ένα τοπικό όνομα στο τέλος. Αν στα παραπάνω παραδείγματα, χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω προθέματα: ccex: για το URI: ccopt: για το URI: Τότε, το γράφημα της Εικόνα 2 μπορεί εκ νέου να σειριοποιηθεί και να αποκτήσει τη μορφή: Παράδειγμα 2.1: ccex:greece ccopt:hascapital ccex:athens. Παράδειγμα 2.2: ccex:greece ccopt:population 11,000,000. Από τη στιγμή που το RDF για να κατονομάσει τα αντικείμενα στις δηλώσεις χρησιμοποιεί URIrefs και όχι απλές λέξεις, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο τέτοιων URIrefs με τον όρο λεξιλόγιο (Vocabulary). Σελίδα 22 από 137

23 2.4.1 Λεκτικά και Κενοί Κόμβοι Δύο βασικά στοιχεία του RDF είναι τα Λεκτικά (Literals) και οι Κενοί Κόμβοι (Anonymous or Blank Nodes). Τα λεκτικά μπορούν να υποκαταστήσουν το αντικείμενο μέσα σε μια τριπλέτα RDF και ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο χαρακτήρων, δηλαδή για κείμενο (raw text). Σε αντίθεση με τα URIs, τα οποία αντιστοιχίζονται σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, οι τιμές των λεκτικών αποτελούν απλό, ακατέργαστο κείμενο δεδομένων που εισάγεται με αυτή τη μορφή στο γράφημα. Για παράδειγμα, τα λεκτικά μπορούν αν χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν ένα άτομο με το όνομα του ή ένα βιβλίο με τον αριθμό του ISBN. Οι κενοί κόμβοι είναι κόμβοι του γραφήματος που δεν έχουν κάποιο όνομα. Στους κόμβους αυτούς δεν εκχωρήθηκε ετικέτα είτε γιατί είναι άγνωστη, είτε γιατί δεν υπάρχει. Μια βασική χρήση των κενών κόμβων είναι στην αναπαράσταση αθροιστικών εννοιών, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση ενός ατόμου. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε δηλώσεις διαχωρίζοντας τα επιμέρους στοιχεία της αθροιστικής έννοιας όπως είναι για τη διεύθυνση η πόλη, η οδός, ο αριθμός και ο ταχυδρομικός κώδικας θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κενή αναπαράσταση αυτής, δηλαδή ένας κενός κόμβος ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με όλα τα επιμέρους στοιχεία. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρατίθεται στο αμέσως επόμενο σχήμα (Εικόνα 3). Η κενή έλλειψη αντιστοιχεί σε έναν κενό κόμβο ο οποίος εκφράζει τη διεύθυνση ενός συγκεκριμένου ατόμου. Σελίδα 23 από 137

24 Lampraki Εικόνα 3 Κενοί κόμβοι σε γράφημα RDF Υποστασιοποίηση Πολύ συχνά δημιουργείται η ανάγκη να εκφράσουμε μέσω του RDF δηλώσεις για άλλες δηλώσεις. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που, για παράδειγμα, θέλουμε να καταγράψουμε κάποιες πληροφορίες για μια δήλωση, όπως το πρόσωπο που την έκανε ή τη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε ή όταν επιθυμούμε γενικότερα να εκφράσουμε κάποιες πεποιθήσεις. Για να διατυπώσουμε δηλώσεις σχετικά με άλλες δηλώσεις πρέπει να χτίσουμε ένα μοντέλο της αρχικής δήλωσης εκφράζοντας το σαν πόρο στον οποίο στη συνέχεια μπορούμε να επισυνάψουμε ιδιότητες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Υποστασιοποίηση (reification). Σελίδα 24 από 137

25 Το RDF παρέχει ένα ενσωματωμένο λεξιλόγιο ειδικά για την περιγραφή δηλώσεων για δηλώσεις RDF, το οποίο αναφέρεται ως λεξιλόγιο υποστασιοποίησης. Αποτελείται από τον τύπο rdf:statement και τις ιδιότητες rdf:subject, rdf:predicate και rdf:object. Να σημειωθεί ότι η αρχική δήλωση και η υποστασιοποίησή της αποτελούν δύο τελείως διαφορετικές οντότητες και καμιά δεν υπονοεί την άλλη. Για παράδειγμα, μέσα από την ακόλουθη δήλωση: Παράδειγμα 2.3: Encarta mentions that Greece has a population of 11,000,000 διατυπώνεται ένας ισχυρισμός που αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη οντότητα Άλλα Χαρακτηριστικά του RDF Υποδοχές RDF Containers Αρκετά συχνά, μέσω του RDF, χρειάζεται να περιγράψουμε ομάδες αντικειμένων, όπως οι συγγραφείς ενός βιβλίου όταν αυτοί είναι παραπάνω από ένας ή οι φοιτητές που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο μάθημα. Το RDF ορίζει ένα λεξιλόγιο γι αυτό το σκοπό, το λεξιλόγιο για υποδοχές, που αποτελείται από τρεις προκαθορισμένους τύπους. Ένα περίβλημα (container) είναι ένας πόρος που μέσα του εμπερικλείει κι άλλες οντότητες. Οι περιεχόμενες αυτές οντότητες καλούνται μέλη και μπορεί να είναι πόροι συμπεριλαμβανομένων και των κενών κόμβων ή λεκτικά. Το RDF ορίζει τρία είδη υποδοχών: Bag: Είναι ένας πόρος τύπου rdf:bag και αναπαριστά μια ομάδα από πόρους ή Σελίδα 25 από 137

26 λεκτικά στην οποία δεν παίζει ρόλο η σειρά των μελών, ενώ επιτρέπονται οι επαναλήψεις στοιχείων. Sequence ή Seq: Είναι ένας πόρος τύπου rdf:seq και αναπαριστά ένα σύνολο από πόρους ή λεκτικά στην οποία η σειρά των μελών έχει σημασία, ενώ επιτρέπονται οι επαναλήψεις στοιχείων. Alternative ή Alt: Είναι ένας πόρος τύπου rdf:alt και αναπαριστά μια ομάδα από πόρους ή λεκτικά που αποτελούν εναλλακτικές ενός άλλου αντικειμένου (συνήθως μιας τιμής μιας ιδιότητας), όπως οι εναλλακτικοί τίτλοι μιας ταινίας Συλλογές RDF Collections Ένας περιορισμός που χαρακτηρίζει τις υποδοχές RDF είναι ότι δεν μπορούν να δηλώσουν πότε ένα σύνολο είναι πλήρες. Δηλαδή, παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πόρους ως μέλη, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι άλλων μελών. Επίσης, ενώ ένα γράφημα ενδέχεται να περιγράφει ορισμένα από τα μέλη μιας υποδοχής, δεν υπάρχει τρόπος να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχει κάπου αλλού και άλλο γράφημα που να περιγράφει κι άλλα μέλη. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι συλλογές. Μια συλλογή RDF είναι μια ομάδα από αντικείμενα που αναπαρίστανται ως δομή λίστας στο γράφο RDF. Αυτή η δομή κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τους όρους ενός λεξιλογίου που αποτελείται από τον προκαθορισμένο τύπο rdf:list, τις ιδιότητες rdf:first και rdf:rest και τον προκαθορισμένο πόρο rdf:nil. Σελίδα 26 από 137

27 2.5 Μορφότυποι Αρχείων για Δεδομένα RDF Το μοντέλο δεδομένων RDF παρέχει ένα αφηρημένο, εννοιολογικό πλαίσιο για τον ορισμό και τη χρήση μεταδεδομένων. Ωστόσο, για τη δημιουργία και την ανταλλαγή μεταδεδομένων είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης σύνταξης και ως τέτοια φαίνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η XML. Επίσης, σύμφωνα με την προδιαγραφή του, το RDF απαιτεί και τη χρήση XML namespaces ώστε να συνδέει με ακρίβεια κάθε ιδιότητα (property) με το σχήμα που ορίζει αυτήν την ιδιότητα. Όσον αφορά στην RDF/XML, τα βασικότερα στοιχεία ενός τέτοιου εγγράφου, όπως αυτά προκύπτουν από την προδιαγραφή του, είναι ότι χαρακτηρίζεται από δύο τύπους κόμβων: τους κόμβους πόρων (resource nodes) και τους κόμβους ιδιοτήτων (property nodes). Οι κόμβοι πόρων αποτελούν τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των δηλώσεων, ενώ συνήθως συνοδεύονται από το γνώρισμα rdf:about όπου φανερώνει το URI του πόρου που παρουσιάζουν. Σελίδα 27 από 137

28 Temperate Εικόνα 4-Αναπαράσταση κλίματος και πληθυσμού Για το παραπάνω παράδειγμα (Εικόνα 4), η αναπαράστασή του γραφήματος σε RDF/XML παίρνει την εξής μορφή: 1. <rdf:rdf 2. xmlns:rdf= 3. xmlns:ccex= 4. xmlns:ccopt= > 5. <rdf:description about=" > 6. <ccopt:hascapital rdf:resource= /> 7. </rdf:description> 8. <rdf:description about=" > 9. <ccopt:climate>temperate</ccopt:climate> Σελίδα 28 από 137

29 10. <ccopt:population>4,000,000</ccopt:population> 11. </rdf:description> 12. </rdf:rdf> Πίνακας 1 Σειριακή σύνταξη RDF/XML Στο παράδειγμα που αναφέραμε ο μόνο κόμβος πόρου που χρησιμοποιείται είναι ο rdf:description, όπου στην πρώτη περίπτωση αναπαριστά οτιδήποτε υπονοείται από το URI (που προφανώς πρόκειται για μια χώρα, την Ελλάδα) και στη δεύτερη, οτιδήποτε σχετίζεται με το URI (δηλαδή την πόλη Αθήνα). Οι κόμβοι πόρων περιλαμβάνουν μόνο κόμβους ιδιοτήτων, που αναπαριστούν δηλώσεις. Οι κόμβοι ιδιοτήτων, με τη σειρά τους, περιέχουν τιμές λεκτικών (όπως είναι παραπάνω το temperate και το 4,000,000 γρ. 9 και 10 αντίστοιχα), μια αναφορά σε έναν πόρο αντικείμενο χρησιμοποιώντας το γνώρισμα rdf:resource (γρ. 6), ή τέλος μπορεί να περιλαμβάνουν και έναν πλήρη κόμβο πόρου. Η παραπάνω σύνταξη (Πίνακας 2), που αναπαριστά το γράφημα RDF της Εικόνα 4, αποτελεί μία από τις δύο μορφές που παρέχονται από την RDF/XML. Πρόκειται για τη σειριακή σύνταξη (serialization syntax) η οποία εκφράζει τις πλήρεις δυνατότητες του μοντέλου με έναν συστηματικό τρόπο. Όμως, υπάρχει και η συντετμημένη σύνταξη (abbreviated syntax) όπου παρέχει επιπλέον δομές και δίνουν τη δυνατότητα αναπαράστασης ενός υποσυνόλου του μοντέλου με έναν πιο συμπαγή τρόπο. Αφορά ιδιότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται εντός ενός Σελίδα 29 από 137

30 στοιχείου rdf:description και μπορούν να γραφούν σαν γνωρίσματα της XML επισυναπτόμενα στο στοιχείο rdf:description. Επιπρόσθετα, αφορά και εμφωλευμένα στοιχεία. Με τη συντετμημένη σύνταξη ο Πίνακας 1 μετασχηματίζεται ως εξής: 1. <rdf:rdf 2. xmlns:rdf= 3. xmlns:ccex= 4. xmlns:ccopt= > 5. <rdf:description about=" > 6. <ccopt:hascapital rdf:resource= 9. ccopt:climate = temperate 10. ccopt:population = 4,000,000 /> 11. </rdf:description> 12. </rdf:rdf> Πίνακας 2 Συντετμημένη σύνταξη RDF/XML Η Notation 3 (ή Ν3) και η Turtle αποτελούν άλλες δύο μεθόδους για την αναπαράσταση γραφημάτων RDF με τη μορφή κειμένου, όπου παρουσιάζουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Η διαφορά τους σε σχέση με την RDF/XML είναι ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία στην διάκριση και ανάγνωση των τριπλετών. Το παράδειγμα του γραφήματος της Εικόνα 4 γράφεται στη N3 ως εξής: Σελίδα 30 από 137

31 @prefix ccex: ccopt: < ccex:greece ccopt:hascapital ccex:athens. ccex:athens ccopt:climate temperate. ccex:athnes ccopt:population 4,000,000. Πίνακας 3 Σύνταξη N3 Όπως φαίνεται, στην N3 και στην Turtle οι τριπλέτες γράφονται σαν μια ακολουθία υποκείμενο-κατηγόρημα-αντικείμενο. Πρώτο γράφεται το URI που παίζει το ρόλο του υποκειμένου, ακολουθεί το URI του κατηγορήματος και τρίτο έρχεται το αντικείμενο, ακολουθούμενο από μια τελεία που δηλώνει το τέλος της τριπλέτας. Όσον αφορά στα προθέματα, αυτά δηλώνονται στην αρχή, μετά το χαρακτηριστικό Σε μια τέτοια περίπτωση, τα πλήρη URI ανακτώνται συνενώνοντας τα κομμάτια που τα απαρτίζουν και αφού γίνουν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις των προθεμάτων. Η Ν3 επιτρέπει κάποιες επιπλέον συντομεύσεις. Συγκεκριμένα, αν γίνεται επανάληψη του ίδιου υποκειμένου και κατηγορήματος σε κάποιες τριπλέτες, μπορεί να γραφτούν η μία μετά την άλλη, χρησιμοποιώντας κόμμα για το διαχωρισμός τους και παραλείποντας τους κοινούς όρους. Αναλόγως, αν πρόκειται για τριπλέτες με κοινό υποκείμενο, διαχωρίζονται με το ελληνικό ερωτηματικό. Η NTriples μοιάζει κι αυτή με την N3, ωστόσο όπως και η Turtle διαθέτουν λιγότερα περίπλοκα στοιχεία σε σχέση με την Ν3. Στην ουσία, η NTriples αποτελεί υποσύνολο της Ν3, χωρίς όμως να διαθέτει τη δυνατότητα των συντετμημένων τύπων. H Turtle αποτελεί επέκταση της NTriples φροντίζονται παράλληλα να κρατά τα πιο κατάλληλα και χρήσιμα χαρακτηριστικά Σελίδα 31 από 137

32 της Ν3. Το παράδειγμα της Εικόνα 4 γράφεται σε NTriples όπως φαίνεται παρακάτω: < < < < < "temperate". < < "4,000,000". Πίνακας 4 Σύνταξη NTriples Σελίδα 32 από 137

33 3. RDFSchema/Owl ΕΙΣΑΓΩΓΗ To RDF, όπως αναφέραμε, χρησιμοποιείται για την περιγραφή των πόρων και δεν μπορεί να περιγράψει την σημασιολογία τους. Για αυτήν την δουλειά είναι το RDFS όπου περιέχει μηχανισμό ομαδοποίησης των πόρων και συσχέτιση μεταξύ τους. Η OWL, έχοντας δημιουργηθεί πάνω στο RDF και RDFS, προσδιορίζει της σχέσεις και την ιεραρχία που μπορούν να εκφραστούν μεταξύ των πόρων. 3.1 RDF Schema Η πρώτη έκδοση του RDF Schema ανακοινώθηκε το 1998 ενώ η τελική έκδοση τον Φεβρουάριο του Το RDF Schema στηρίζεται πάνω σε κλάσεις και ιδιότητες όπου γίνεται ο ορισμός των κλάσεων, η ιεραρχία των κλάσεων και η δημιουργία της κληρονομικότητας μέσω αυτών δημιουργούνται οι οντολογίες. Με τη βοήθεια του RDFS, είναι δυνατός ο προσδιορισμός μηχανισμών καθορισμού κλάσεων πόρων, καθώς και ο περιορισμός των πιθανών συνδυασμών κλάσεων μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσχετίσεις. Ένα RDF Schema αποτελείται από τις δηλώσεις κλάσεων, γνωρισμάτων και των σχέσεων μεταξύ των κλάσεων. Όμοιοι πόροι είναι ομαδοποιημένοι κάτω από την ίδια κλάση. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να διακρίνουμε τρία διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης στο μοντέλο δεδομένων RDF/S: Στο κατώτερο επίπεδο υπάρχουν οι ίδιοι οι πόροι (έγγραφα, δικτυακοί τόποι, πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο). Σελίδα 33 από 137

34 Το επόμενο επίπεδο αφαίρεσης είναι το επίπεδο δεδομένων, όπου γίνεται η περιγραφή των πληροφοριακών πόρων με τη χρήση λεξιλογίων, τα οποία περιγράφονται στο τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο σχήματος. Το επίπεδο σχήματος είναι το επίπεδο αφαίρεσης όπου αναπτύσσονται RDF σχήματα για να διευκολύνουν τη σημασιολογική περιγραφή των πόρων. Σε αυτό το επίπεδο, οι κλάσεις αναπαριστούν αφηρημένες οντότητες και αναφέρονται συλλογικά σε σύνολα παρομοίων αντικειμένων. Για την γραφική απεικόνιση των RDF/S περιγραφών και σχημάτων χρησιμοποιείται ένα μοντέλο κατευθυνόμενων γράφων με ετικέτες τόσο στις ακμές όσο και στους κόμβους που μπορεί εύκολα να συνδυάσει πολλά διαφορετικά λεξιλόγια και να επεκταθεί προσθέτοντας απλώς περισσότερες ακμές. Οι κόμβοι αναπαριστούν αντικείμενα (πόρους ή κλάσεις) και οι ακμές συμβολίζουν σχέσεις μεταξύ των κόμβων (ιδιότητες). Ως κόμβους αναπαριστούμε επίσης και τύπους Literal, δηλαδή αλφαριθμητικά και άλλους βασικούς τύπους δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο πρότυπο XML schema. Οι κόμβοι συμβολίζονται ως ελλείψεις και οι ατομικές τιμές ως παραλληλόγραμμα. Οι ακμές μπορεί να είναι τριών ειδών: απόδοσης γνωρισμάτων (attributes), δημιουργίας στιγμιότυπων (instances) και υπαλληλίας. Οι ακμές απόδοσης γνωρισμάτων αναπαριστούν γνωρίσματα κόμβων και σχέσεις μεταξύ τους, ενώ οι ακμές υπαλληλίας χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν σε επίπεδο σχήματος ότι ένας κόμβος (κλάση) ή ιδιότητα είναι υποκατηγορία ενός σημασιολογικά ευρύτερου κόμβου ή ιδιότητας αντίστοιχα. Τέλος, οι ακμές δημιουργίας στιγμιότυπων αποτελούν τη σύνδεση ανάμεσα στα πρότυπα RDF και RDFS, επιτρέποντας τη δημιουργία στιγμιότυπων μίας κλάσης και την απόδοση τύπων σε πληροφοριακούς πόρους που περιγράφονται. Σελίδα 34 από 137

35 3.2 Δομή του RDF Schema Μία τριπλέτα RDFS αποτελείται από κλάσεις, ιδιότητες και τιμές. Έτσι οι μηχανές βάση στις κλάσεις και στις ιδιότητες είναι σε θέση να αποφασίσουν την σημασία τους και να προχωρήσουν σε επεξεργασία και εξαγωγή των συμπερασμάτων Κλάσεις Οι πόροι είναι δυνατό να χωριστούν σε ομάδες που ονομάζονται κλάσεις (classes). Τα μέλη μια κλάσης ονομάζονται στιγμιότυπα (instances) της κλάσης. Οι κλάσεις είναι και οι ίδιες πόροι. Στην RDF υπάρχει διάκριση μεταξύ μιας κλάσης και των στιγμιότυπων της. Με κάθε κλάση συνδέεται ένα σύνολο το οποίο ονομάζεται επέκταση της κλάσης (class extension), το οποίο είναι το σύνολο των στιγμιότυπων της κλάσης. Δύο κλάσεις μπορεί να έχουν το ίδιο σύνολο στιγμιότυπων αλλά να είναι διαφορετικές κλάσεις. Μια κλάση μπορεί να είναι μέλος της επέκτασης της καθώς και στιγμιότυπο του εαυτού της. Η συλλογή των πόρων οι οποίοι είναι κλάσεις της RDF Schema είναι επίσης κλάση και ονομάζεται rdfs:class. Αν μια κλάση C είναι υποκλάση μιας κλάσης Β τότε όλα τα στιγμιότυπα της C είναι επίσης και στιγμιότυπα της Β. Η ιδιότητα rdfs:subclassof μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ότι μια κλάση είναι υποκλάση μιας άλλης κλάσης. Ο όρος υπερκλάση (super-class) χρησιμοποιείται σαν ο ανάστροφος του όρου υποκλάση. Σελίδα 35 από 137

36 Αν μια κλάση B είναι υπερκλάση μιας κλάσης C τότε όλα τα στιγμιότυπα της C είναι επίσης και στιγμιότυπα της B Όλα τα αντικείμενα τα οποία περιγράφονται με RDF ονομάζονται πόροι, και είναι στιγμιότυπα της κλάσης rdfs:resource. Αυτή η κλάση περιλαμβάνει τα πάντα. Όλες οι άλλες κλάσεις είναι υποκλάσεις της κλάσης αυτής. Η rdfs:resource είναι ένα στιγμιότυπο της rdfs:class. Η rdfs:class είναι η κλάση των πόρων που είναι κλάσεις της RDF.Η rdfs:class είναι στιγμιότυπο της rdfs:class. Η rdfs:literal είναι η κλάση που περιλαμβάνει όλες τις τιμές με χαρακτήρες. Η rdfs:literal είναι ένα στιγμιότυπο της rdfs:class. Η rdfs:literal είναι υποκλάση της rdfs:resource.η rdf:property είναι η κλάση των ιδιοτήτων της RDF. Η rdf:property είναι στιγμιότυπο της rdfs:class. H rdfs:datatype είναι η κλάση όλων των τύπων δεδομένων. Η rdfs:datatype είναι ταυτόχρονα και στιγμιότυπο και υποκλάση της rdfs:class. Κάθε στιγμιότυπο της rdfs:datatype είναι υποκλάση της rdfs:literal Ιδιότητες Η ιδιότητα rdfs:subpropertyof μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ότι μια ιδιότητα είναι υπο-ιδιότητα (sub-property) μιας άλλης. Αν μια ιδιότητα Α είναι υπο-ιδιότητα μιας ιδιότητας Β, τότε όλα τα ζεύγη πόρων τα οποία συσχετίζονται με την Α συσχετίζονται επίσης με την Β. Σελίδα 36 από 137

37 Ο όρος υπερ-ιδιότητα (super-property) χρησιμοποιείται συχνά σαν ο αντίστροφος του όρου υπο-ιδιότητα. Αν μια ιδιότητα Α είναι υπερ-ιδιότητα μιας ιδιότητας Β, τότε όλα τα ζεύγη πόρων τα οποία συσχετίζονται με την Β συσχετίζονται επίσης με την Α. Δεν έχει οριστεί μια ιδιότητα η οποία είναι υπερ-ιδιότητα όλων των ιδιοτήτων. Η ιδιότητα rdfs:range είναι στιγμιότυπο της rdf:property και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι οι τιμές μιας ιδιότητας είναι στιγμιότυπα μιας ή περισσοτέρων κλάσεων. Η δήλωση: P rdfs:range C υποδηλώνει ότι το P είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:property η C είναι ένα στιγμιότυπο της rdfs:class και οι πόροι που αντιστοιχούν στα αντικείμενα των τριάδων των οποίων το κατηγόρημα είναι το P είναι στιγμιότυπα της κλάσης C. Η ιδιότητα rdfs:domain είναι στιγμιότυπο της rdf:property και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάθε πόρος που έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα είναι στιγμιότυπο μιας η περισσοτέρων κλάσεων. Η δήλωση: P rdfs:domain C υποδηλώνει ότι το P είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:property η C είναι ένα στιγμιότυπο της rdfs:class και οι πόροι που αντιστοιχούν στα Σελίδα 37 από 137

38 υποκείμενα των τριάδων των οποίων το κατηγόρημα είναι το P είναι στιγμιότυπα της κλάσης C. Η ιδιότητα rdf:type είναι στιγμιότυπο της rdf:property και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ένας πόρος είναι στιγμιότυπο μιας κλάσης. Η δήλωση: R rdfs:type C υποδηλώνει ότι το C είναι ένα στιγμιότυπο της rdfs:class και το R είναι στιγμιότυπο της C. Η ιδιότητα rdfs:subclassof είναι στιγμιότυπο της rdf:property και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι τα στιγμιότυπα μιας κλάσης είναι και στιγμιότυπα της άλλης. Η ιδιότητα rdfs:subclassof είναι μεταβατική. Η ιδιότητα rdfs:subpropertyof είναι στιγμιότυπο της rdf:property και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι όλοι οι πόροι που σχετίζονται με μια ιδιότητα σχετίζονται επίσης και με μια άλλη. Η δήλωση: P1 rdfs:subpropertyof P2 υποδηλώνει ότι τα P1 και P2 είναι στιγμιότυπα της rdf:property, καθώς και ότι το P1 είναι υπο-ιδιότητα της P2. Η ιδιότητα rdfs:subpropertyof είναι μεταβατική. Η ιδιότητα rdfs:label παρέχει μια εύκολα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο παραλλαγή του ονόματος ενός πόρου. Σελίδα 38 από 137

39 Η δήλωση: R rdfs:label L υποδηλώνει ότι το L μια εύκολα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο ετικέτα για τον πόρο R. Η ιδιότητα rdfs:comment χρησιμοποιείται για να παρέχει μια αναγνώσιμη από τον άνθρωπο περιγραφή ενός πόρου. Ένα σχόλιο σε μορφή κειμένου διευκολύνει στο ξεκαθάρισμα της σημασίας των κλάσεων και των ιδιοτήτων της RDF. 3.3 OWL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος οντολογία προέρχεται από τη φιλοσοφία και αναφέρεται στην επιστήµη της περιγραφής των ειδών οντοτήτων στον κόσµο και πώς συσχετίζονται. Μια οντολογία καθορίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να αντιπροσωπεύσουν έναν τοµέα της γνώσης. Οι οντολογίες χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους, τις βάσεις δεδομένων, και τις εφαρμογές που πρέπει να μοιραστούν τις πληροφορίες διαφόρων θεµατικών περιοχών (domains). Οι οντολογίες περιλαμβάνουν ορισµούς βασικών εννοιών που αφορούν κάποια περιοχή και τις σχέσεις µεταξύ τους. Σελίδα 39 από 137

40 Ο όρος οντολογία έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει αντικείμενα µε διαφορετικούς βαθµούς δοµής. Αυτοί ποικίλουν από απλές ταξινομίες (όπως η ιεραρχία Yahoo), ως και θεωρίες λογικής. Οι οντολογίες αυτές πρέπει να διευκρινίζουν τις παρακάτω έννοιες: Τάξεις αντικειµένων (classes) στις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος Τις σχέσεις (relationships) που µπορούν να υπάρξουν µεταξύ των αντικειµένων Τις ιδιότητες (properties, attributes) που τα αντικείµενα µπορούν να έχουν Δομή της OWL Η Γλώσσα Οντολογιών Ιστού OWL (Web Ontology Language) είναι µια σημασιολογική γλώσσα σήµανσης για την δημιουργία και τη διανοµή οντολογιών στο διαδίκτυο. Έχει αναπτυχθεί από το Web Ontology Working Group ως τµήµα του W3C Semantic Web Activity και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου η πληροφορία που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Ιστού πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία από εφαρμογές λογισµικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει τις έννοιες των όρων και των σχέσεων ανάµεσά τους. Αυτή η σηµασιολογική αναπαράσταση των όρων και των αλληλεξαρτήσεών τους καλείται οντολογία. Η OWL παρέχει περισσότερες δυνατότητες κατά τον ορισµό οντολογιών από ό,τι η XML, η RDF, και το RDFS. Η OWL αναπτύχθηκε ως επέκταση του λεξιλογίου της RDF (Resource Description Framework) και είναι απόγονος της γλώσσας οντολογιών DAML+OIL, ενσωµατώνοντας έτσι λύσεις για προβλήματα που εµφανίστηκαν κατά τον σχεδιασµό και την εφαρμογή της DAML+OIL. Έχει πλεονεκτήματα που Σελίδα 40 από 137

41 προέρχονται από µια διαδικασία αυστηρότερης αναθεώρησης και τη σηµαντική συµβολή στον σχεδιασµό της ερευνητών µε βαθιά εµπειρία στην υλοποίηση µηχανών εξαγωγής συμπερασμάτων. Γενικά, συνιστάται στους υπεύθυνους ανάπτυξης λογισµικού που ασχολούνται µε εφαρμογές του Σηµασιολογικού Ιστού να χρησιµοποιήσουν το RDFS ή, κατά προτίµηση, την OWL ως την γλώσσα των οντολογιών τους. Ωστόσο ένα σηµαντικό τµήµα των υπαρχουσών οντολογιών του Σηµασιολογικού Ιστού χρησιμοποιεί σήµερα την DAML+OIL Υπογλώσσες OWL Η OWL παρέχει τρεις υπογλώσσες, τις OWL Lite, DL και FULL, που σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικές κοινότητες δημιουργών λογισµικού και χρηστών. Οι τρεις αυτές γλώσσες διαφέρουν ως προς την εκφραστικότητά τους και παρακάτω παρουσιάζονται στη σειρά, από την λιγότερο προς την περισσότερο εκφραστική. Κάθε µια από αυτές τις υπογλώσσες είναι µια επέκταση του απλούστερου προκατόχου της. Εικόνα 5 - Τα επίπεδα της OWL OWL Lite Η OWL Lite υποστηρίζει εκείνους τους χρήστες που χρειάζονται πρώτιστα µια ταξινομία και απλούς περιορισµούς. Παραδείγματος χάριν, ενώ υποστηρίζει Σελίδα 41 από 137

42 περιορισµούς στον αριθµό των στοιχείων ενός συνόλου, επιτρέπει µόνο τις τιµές αριθµού στοιχείων 0 ή 1. Είναι απλή για να είναι δυνατή η εύκολη υποστήριξή της από εργαλεία και επιτρέπει σε θησαυρούς και σε άλλων ειδών ταξινοµίες να µετασχηµατιστούν εύκολα σε αυτήν. Xαρακτηριστικά γνωρίσµατα Class: Καθορίζει µια τάξη οντοτήτων που μοιράζονται µερικές κοινές ιδιότητες. Παραδείγματος χάριν, οι οντότητες Mary και ο Paul είναι και οι δύο µέλη της τάξης Person. Οι τάξεις µπορούν να οργανωθούν σε µια ιεραρχία ορίζοντας υποτάξεις µε την χρήση του χαρακτηριστικού subclassof. Υπάρχει µια ενσωµατωµένη γενικότερη τάξη που ονοµάζεται Thing και είναι υπερ- τάξη όλων των οντοτήτων της OWL. Υπάρχει επίσης µια ενσωµατωµένη τάξη που ονοµάζεται Nothing και είναι η τάξη στην οποία δεν ανήκει καµία οντότητα και δεν έχει καµία υπο-τάξη. rdfs:subclassof: Οι ιεραρχίες των τάξεων µπορούν να δημιουργηθούν κάνοντας µια ή περισσότερες δηλώσεις που δείχνουν ότι µια τάξη είναι υπο-τάξη µιας ή περισσότερων άλλων τάξεων (υποστηρίζοντας πολλαπλή κληρονομικότητα). Παραδείγματος χάριν, η τάξη Person θα µπορούσε να δηλωθεί ως υπο-τάξη της τάξης Mammal. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι εάν µια οντότητα ανήκει στην τάξη Person, τότε ανήκει επίσης στην τάξη Mammal. rdf:property: Οι ιδιότητες µπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν σχέσεις µεταξύ οντοτήτων ή χαρακτηριστικά οντοτήτων που παίρνουν τιµές Σελίδα 42 από 137

43 από συγκεκριμένους τύπους δεδομένων. Παραδείγματα ιδιοτήτων µπορεί να είναι οι haschild, hasrelative, hassibling, και hasage. rdfs:subpropertyof: Οι ιεραρχίες ιδιοτήτων µπορούν να δημιουργηθούν εισάγοντας µια ή περισσότερες δηλώσεις που δείχνουν ότι µια ιδιότητα είναι υποπερίπτωση µιας ή περισσότερων άλλων ιδιοτήτων. Παραδείγματος χάριν, η ιδιότητα hassibling µπορεί να δηλωθεί ως subproperty της hasrelative. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι εάν µια οντότητα συσχετίζεται µε µια άλλη µέσω της ιδιότητας hassibling, τότε συσχετίζεται επίσης μαζί της µε την ιδιότητα hasrelative. rdfs:domain: Το πεδίο ορισμού µιας ιδιότητας περιορίζει τις οντότητες στις οποίες η ιδιότητα µπορεί να εφαρμοστεί. Εάν µια ιδιότητα συσχετίζει µια οντότητα µε µια άλλη οντότητα και έχει οριστεί το πεδίο ορισµού της ιδιότητας, τότε η πρώτη οντότητα θα πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισµού. Παραδείγματος χάριν, η ιδιότητα haschild µπορεί να δηλωθεί µε πεδίο ορισµού την τάξη Mammal. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι εάν Frank haschild Anna, τότε ο Frank θα πρέπει να είναι Mammal. Σηµειώστε ότι η rdfs:domain είναι ένας ολικός περιορισµός αφού δηλώνεται στην ιδιότητα συνολικά και όχι όταν αυτή σχετίζεται µε κάποια συγκεκριμένη τάξη (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα που αναφέρεται στους περιορισµούς ιδιοτήτων). rdfs:range: To πεδίο τιµών µιας ιδιότητας περιορίζει τις οντότητες που η ιδιότητα µπορεί να έχει ως τιµή της. Εάν µια ιδιότητα συσχετίζει µια οντότητα µε µια άλλη οντότητα και έχει οριστεί το πεδίο τιµών της ιδιότητας, τότε η δεύτερη οντότητα θα πρέπει να ανήκει στο πεδίο τιµών. Σελίδα 43 από 137

44 Παραδείγματος χάριν, η ιδιότητα haschild µπορεί να δηλωθεί µε πεδίο τιµών την τάξη Mammal. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι εάν η Louise συσχετίζεται µε την Deborah βάση της ιδιότητας haschild (δηλαδή η Deborah είναι το παιδί της Louise), τότε η Deborah είναι Mammal. Ισότητες και Ανισότητες equivalentclass: Δύο τάξεις µπορούν να δηλωθούν ως ισοδύναμες. Οι ισοδύναμες τάξεις έχουν τις ίδιες οντότητες. Η ισοδυναμία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δημιουργήσει συνώνυµες τάξεις. Παραδείγματος χάριν, η τάξη Car µπορεί να δηλωθεί ως equivalentclass της τάξης Automobile. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι οποιαδήποτε οντότητα που ανήκει στην τάξη Car είναι επίσης οντότητα της τάξης Automobile και αντίστροφα. equivalentproperty: Δύο ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν ως ισοδύναμες. Η ισοδυναμία ιδιοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δημιουργήσει συνώνυµες ιδιότητες. Παραδείγματος χάριν, hasleader µπορεί να δηλωθεί ως equivalentproperty η ιδιότητα της ιδιότητας hashead. Από το παραπάνω µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι εάν το Χ συσχετίζεται µε το Y µε την ιδιότητα hasleader, τότε το Χ συσχετίζεται επίσης µε το Y µε την ιδιότητα hashead και αντίστροφα. sameas: Δύο οντότητες µπορούν να δηλωθούν ως ίδιες. Παραδείγματος χάριν, η οντότητα Deborah µπορεί να δηλωθεί ως ίδια µε την DeborahMcGuinness. Σελίδα 44 από 137

45 differentfrom: Μια οντότητα µπορεί να δηλωθεί ως διαφορετική από άλλες οντότητες. Παραδείγματος χάριν, η οντότητα Frank µπορεί να δηλωθεί ως διαφορετική από τις οντότητες Deborah και Jim. Κατά συνέπεια, εάν µια ιδιότητα που δηλώνεται ως συναρτησιακή (functional) συσχετίζει την ίδια οντότητα µε τις οντότητες Frank και Deborah, τότε θα υπάρχει αντίφαση. AllDifferent: Ένας αριθµό οντοτήτων µπορούν να δηλωθούν ως αμοιβαία διαφορετικές σε µια δήλωση AllDifferent. Παραδείγματος χάριν, ο Frank, η Deborah, και ο Jim θα μπορούσαν να δηλωθούν ως αμοιβαία διαφορετικές οντότητες χρησιμοποιώντας την δήλωση AllDifferent. Η δήλωση AllDifferent είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχουν σύνολα ευδιάκριτων αντικειµένων και όταν θέλουμε να εισάγουμε την υπόθεση της μοναδικότητας των ονοµάτων µεταξύ των αντικειµένων του συνόλου. Χαρακτηριστικά Ιδιοτήτων inverseof: Μια ιδιότητα µπορεί να δηλωθεί ως αντίστροφη µιας άλλης ιδιότητας. Εάν αν η ιδιότητα P1 δηλωθεί ως αντίστροφη της ιδιότητας P2 και το Χ συσχετίζεται µε το Υ µε την ιδιότητα P2, τότε το Υ συσχετίζεται µε το Χ µε την ιδιότητα P1. Παραδείγματος χάριν, εάν η ιδιότητα haschild είναι αντίστροφη της hasparent και Deborah hasparent Louise, τότε µια µηχανή µπορεί να συναγάγει ότι Louise haschild Deborah. TransitiveProperty: Οι ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν ως μεταβατικές. Παραδείγματος χάριν, εάν η ιδιότητα ancestor δηλωθεί ως μεταβατική, και εάν Sara ancestor Louise και Louise ancestor Deborah, τότε µια µηχανή µπορεί να συµπεράνει ότι Sara ancestor Deborah. Η OWL Lite (και η OWL DL) επιβάλλουν τον επιπλέον περιορισµό ότι οι µεταβατικές Σελίδα 45 από 137

Εισαγωγή στο RDF. Το Resource Description Framework (RDF) Σταύρος Πολυβίου

Εισαγωγή στο RDF. Το Resource Description Framework (RDF) Σταύρος Πολυβίου Εισαγωγή στο RDF Σταύρος Πολυβίου Το Resource Description Framework (RDF) RDF: µία γλώσσα περιγραφής πληροφοριών (metadata) που αφορούν πόρους (resources) στο world wide web. Παραδείγµατα: ο τίτλος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ RDF ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ιπλωµατική Εργασία στα Πλαίσια του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ RDF (Resource Description Framework) Ι. Χατζηλυγερούδης Ανεπάρκεια της XML Η XML είναι Μετα-γλώσσα ορισμού σήμανσης για ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 6: RDF Schema (RDFS) Μ.Στεφανιδάκης 21-3-2016. Τι μπορούμε να εκφράσουμε με την RDF; Δηλώσεις σε μορφή τριάδων (s,p,o) Χωρίς οποιαδήποτε έννοια δομής... Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 16-3-2015. Τα επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού RDF: Το κύριο πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Aναπαράσταση Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό

Aναπαράσταση Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό Aναπαράσταση Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό Οι γλώσσες RDF(S) και OWL Γ. Στάμου Περιγραφή Μεταδεδομένων με την RDF Η RDF χρησιμοποιείται για την απλή περιγραφή πόρων (resources) του διαδικτύου o Περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 13-3-2016. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός RDF(S) OWL Οντολογίες. Pervasive Computing Research Group

Σημασιολογικός Ιστός RDF(S) OWL Οντολογίες. Pervasive Computing Research Group Σημασιολογικός Ιστός RDF(S) OWL Οντολογίες Ο Παγκόσμιος Ιστός Εφαρμογή του Internet Δημοσίευση εγγράφων και υπερσύνδεσμοι Δυναμικό περιεχόμενο Αναζήτηση πληροφοριών - Κατανοητός μόνο από ανθρώπους (έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κατάλογος εικόνων 13. Πρόλογος 15. 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19

Περιεχόμενα. Κατάλογος εικόνων 13. Πρόλογος 15. 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19 Περιεχόμενα Κατάλογος εικόνων 13 Πρόλογος 15 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19 1.1 Ο σημερινός Ιστός 19 1.2 Από το σημερινό Ιστό στο Σημασιολογικό Ιστό: παραδείγματα 22 1.3 Τεχνολογίες Σημασιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα και το πρότυπο Bibframe Linked Open Data and Bibframe

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαχείριση Κατανεμημένων Δεδομένων στο. Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαχείριση Κατανεμημένων Δεδομένων στο. Διαδίκτυο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαχείριση Κατανεμημένων Δεδομένων στο Διαδίκτυο Του φοιτητή Τσουκαλά Χρυσόστομου Επιβλέπων καθηγητής Δηµήτρης Αχιλ. Δέρβος Αρ. Μητρώου: 05/2758 Θεσσαλονίκη 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Από τότε που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες RDF για τον Ιστό Δεδοµένων

Τεχνολογίες RDF για τον Ιστό Δεδοµένων 1 Τεχνολογίες RDF για τον Ιστό Δεδοµένων The Semantic Web is Dead? Hardly! The reports of my death are greatly exaggerated. Mark Twain Διαχείριση δεδοµένων στον Ιστό 2 Έστω ένας φανταστικός ιστός! html

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδοµένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕΜ: 1808

Διαβάστε περισσότερα

OWL. Μανόλης Γεργατσούλης. Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

OWL. Μανόλης Γεργατσούλης. Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο OWL Μανόλης Γεργατσούλης Χρήστος Παπαθεοδώρου Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο W3C s Web Ontology Language (OWL) Η DAML+OIL εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Αναπαράσταση Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό O Σημασιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση Βιβλιογραφικών Αναφορών της DBpedia σε άλλες Βιβλιογραφικές Βάσεις

Διασύνδεση Βιβλιογραφικών Αναφορών της DBpedia σε άλλες Βιβλιογραφικές Βάσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Διασύνδεση Βιβλιογραφικών Αναφορών της DBpedia σε άλλες Βιβλιογραφικές Βάσεις Διπλωματική Εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» Master in nformation Systems Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία «Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 2008 Κουϊρουκίδης Νικόλαος mis0628@uom.gr 2 Tην αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικό Περιβάλλον Οπτικής Απεικόνισης Οντολογιών RDF Schema στο Σημασιολογικό Ιστό

Γραφικό Περιβάλλον Οπτικής Απεικόνισης Οντολογιών RDF Schema στο Σημασιολογικό Ιστό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Master in Information Systems) Γραφικό Περιβάλλον Οπτικής Απεικόνισης Οντολογιών RDF Schema στο Σημασιολογικό Ιστό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός. Διάλεξη 01 & 02. Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής

Μάθημα: Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός. Διάλεξη 01 & 02. Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΔΙΚΤΥΑ Μάθημα: Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός Χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών Διάλεξη 01 & 02 Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής Αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικό Περιβάλλον Μοντελοποίησης Οντολογιών και Μεταδεδοµένων RDF στο Σηµασιολογικό ιαδίκτυο

Γραφικό Περιβάλλον Μοντελοποίησης Οντολογιών και Μεταδεδοµένων RDF στο Σηµασιολογικό ιαδίκτυο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραφικό Περιβάλλον Μοντελοποίησης Οντολογιών και Μεταδεδοµένων RDF στο Σηµασιολογικό ιαδίκτυο ιπλωµατική Εργασία της Καλλιόπης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 4: Χρησιμοποιώντας Ενιαία Αναγνωριστικά URIs και IRIs Μ.Στεφανιδάκης 28-2-2016. Η έννοια της οντότητας Στον Σημασιολογικό Ιστό οι τριάδες μπορούν να εκληφθούν ως

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η / Δ Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η / Δ Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η / Δ Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικοί χάρτες στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιστορικοί χάρτες στον Παγκόσμιο Ιστό Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014 1 Ελένη Γκαδόλου, 2 Εμμανουήλ Στεφανάκης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

University of Crete Computer Science Department Πανεπιστήμιο Κρήτης CONFERENCE ONTOLOGY

University of Crete Computer Science Department Πανεπιστήμιο Κρήτης CONFERENCE ONTOLOGY University of Crete Computer Science Department Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών CONFERENCE ONTOLOGY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤ Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 2010-2011 2011-2012 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας θα δημιουργήσετε μια οντολογία που να αναπαριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία

Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία Σοφία Ζαπουνίδου, Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Description Logics. Γεώργιος Χρ. Μακρής MSc, MEd

Description Logics. Γεώργιος Χρ. Μακρής MSc, MEd Γεώργιος Χρ. Μακρής MSc, MEd Γλώσσες Περιγραφικής Λογικής Είναι γλώσσες αναπαράστασης της γνώσης των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: ο αυστηρός μαθηματικός φορμαλισμός η απλότητα και η κομψότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση οντολογιών: μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την αφορούν και παρουσίαση υπαρχουσών βιβλιοθηκών οντολογιών

Διαχείριση οντολογιών: μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την αφορούν και παρουσίαση υπαρχουσών βιβλιοθηκών οντολογιών 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Διαχείριση οντολογιών: μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την αφορούν και παρουσίαση υπαρχουσών βιβλιοθηκών οντολογιών ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ gaitanou@benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Δεδομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Λιοτήρη Ευαγγελία. Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Δημοσίευση Δεδομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Λιοτήρη Ευαγγελία. Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημοσίευση Δεδομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα Λιοτήρη Ευαγγελία Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Σεπτέμβριος 2016 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σηµασιολογικό ιαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σηµασιολογικό ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 29 Σηµασιολογικό ιαδίκτυο "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation."

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Προγραµµατιστικών ιεπαφών (APIs) για διαχείριση Οντολογιών Ιστού και Ανάπτυξη Μηχανισµού υποβολής Ευφυών Ερωτηµάτων

Σύγκριση Προγραµµατιστικών ιεπαφών (APIs) για διαχείριση Οντολογιών Ιστού και Ανάπτυξη Μηχανισµού υποβολής Ευφυών Ερωτηµάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγκριση Προγραµµατιστικών ιεπαφών (APIs) για διαχείριση Οντολογιών Ιστού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566)

ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566) ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566) Άσκηση 2 - Αναφορά "Επιλογή Παραδείγµατος Πεδίου Εφαρµογής Περιγραφής Γνώσης, Σύνταξη Σχήµατος σε RDFS (δεδοµένa σε RDF) και Επερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Linked Data for the Masses: Η προσέγγιση και το λογισμικό

Linked Data for the Masses: Η προσέγγιση και το λογισμικό Linked Data for the Masses: Η προσέγγιση και το λογισμικό Γιώργος Αναδιώτης, Πάνος Ανδριόπουλος, Πάνος Αλεξόπουλος, ημήτρης Βεκρής, Αριστοτέλης Ζωσάκης IMC Technologies S.A. 15/05/2010 Linked Data for

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΤΑΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΤΑΤΑ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Περιγρα αφή Περιεχομένου με Χρήση Τεχνολογιών Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οντολογία για την περιγραφή των προσωπικοτήτων της Σάμου, την κατηγοριοποίηση και τις σχέσεις τους

Οντολογία για την περιγραφή των προσωπικοτήτων της Σάμου, την κατηγοριοποίηση και τις σχέσεις τους Οντολογία για την περιγραφή των προσωπικοτήτων της Σάμου, την κατηγοριοποίηση και τις σχέσεις τους Επιμέλεια: Καρανικολάου Θεοδώρα Επιβλέπων καθηγητής: Δενδρινός Μάρκος Αθήνα, 2017 Σκοπός Στόχος της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(M.I.S.)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(M.I.S.) ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση των Τεχνολογιών Ανοικτών και Συνδεδεμένων Δεδομένων στα Πανεπιστήμια» Ψαρρά Κωνσταντινιά Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Γ.Τ.Π

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Γ.Τ.Π ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Ε.Α.Π. Γ.Τ.Π. 61 2008 Τσιγώνιας Αντώνης 14/12/2008 Εισαγωγή Το ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός ήταν µια επανάσταση για την τεχνολογία της πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ RDF Schema (RDFS) Ι. Χατζηλυγερούδης RDF vs RDFS Η RDF 1. Περιγράφει συγκεκριμένους πόρους και (προτασιακές) σχέσεις μεταξύ τους Αλλά δεν 2. περιγράφει τύπους πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση Οι συµφράσεις είναι ακολουθίες όρων οι οποίοι συνεµφανίζονται σε κείµενο µε µεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη της εµφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος με Λέξεις-Κλειδιά σε Σημασιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 1: Σημασιολογία και Μεταδεδομένα Μ.Στεφανιδάκης 10-2-2017 Η αρχή: Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila, The Semantic

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL»

«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL» «Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL» Διπλωματική εργασία ΜΠΣ «Επιστήμη Υπολογιστών» Γαλάνης Δημήτριος Επιβλέπων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Δεύτερος Αξιολογητής: Π. Κωνσταντόπουλος Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''Διαδραστική αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση Μεταδεδοµένων RDF για. Πύλες Κοινοτήτων ιαδικτύου

Αποθήκευση Μεταδεδοµένων RDF για. Πύλες Κοινοτήτων ιαδικτύου Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Αποθήκευση Μεταδεδοµένων RDF για Πύλες Κοινοτήτων ιαδικτύου Σοφία Μ. Αλεξάκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Noέµβριος 2000 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 1: Σημασιολογία και Μεταδεδομένα Μ.Στεφανιδάκης 5-2-2016. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (III) ΙΖΑΜΠΩ ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Σύγχρονεςανάγκες για αναπαράσταση γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση ενότητας Γνώση και

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικά δεδομένα και Παγκόσμιος στός

Σημασιολογικά δεδομένα και Παγκόσμιος στός εφάλαιο 5 Σημασιολογικά δεδομένα και Παγκόσμιος στός 5.1 Πόροι, προσδιοριστικά και αναφορές Στον αγκόσμιο στό, κατά την αναπαράσταση της πληροφορίας, γίνεται αναφορά σε ένα σύνολο αντικειμένων, προσβάσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

RDF Schema. Μανόλης Γεργατσούλης. Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

RDF Schema. Μανόλης Γεργατσούλης. Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο RDF Schema Μανόλης Γεργατσούλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Λεξιλόγια RDF: RDF Schema Η RDF παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 08 Νοεμβρίου 2012 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Τζίτζικας Αγαπητός Τζίτζικας Αγαπητός Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Δυστυχώς, αυτές οι μηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και Σημασιολογικής Επιφάνειας Εργασίας

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και Σημασιολογικής Επιφάνειας Εργασίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και Σημασιολογικής Επιφάνειας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Διπλωματική Εργασία του ΣΥΝΟΠΙΔΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΑΕΜ: 221) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων Έργο: Τίτλος Υποέργου: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... xiii

Περιεχόμενα. Πρόλογος... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος... xiii Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή στις τεχνολογίες Διαδικτύου... 1 1.1 Σύντομη ιστορία του Διαδικτύου... 3 1.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Παρόχου (ISP)... 6 1.3 Μοντέλα Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RDF ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RDF Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με

Διαβάστε περισσότερα

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Γιαννόπουλος Γεώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Ι. Βασιλείου ΒΟΗΘΟΙ: Α. ηµητρίου, Θ. αλαµάγκας Γενικά Οι µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 3: Από το μοντέλο EAV στους γράφους Μ.Στεφανιδάκης 4-3-2015. Το μοντέλο EAV σχηματικά Τα δεδομένα ως τώρα έχουν τη μορφή μεμονωμένων νιφάδων Είναι όμως πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566)

ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566) ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρισιακά ίκτυα και το ιαδίκτυο (ΗΥ-566) Άσκηση 3 - Αναφορά "Κατασκευή Οντολογίας σε DAML+OIL για την Περιγραφή του Παραδείγµατος που εκφράστηκε σε RDFS στην Άσκηση 2" Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση RDF Schema. <book:publisher rdf:id="penguin_pub"> <book:publishes rdf:resource="#book20"/> </book:publisher>

Άσκηση RDF Schema. <book:publisher rdf:id=penguin_pub> <book:publishes rdf:resource=#book20/> </book:publisher> Άσκηση RDF Schema Να επεκτείνετε το RDF Schema της ερώτησης 4 με σκοπό να αναπαραστήσετε την παρακάτω γνώση: «Ο Εκδότης εκδίδει Βιβλία». Να ορίσετε νέες κλάσεις και ιδιότητες αν χρειαστεί, συσχετίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LODGOV

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LODGOV ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LODGOV Διακυβέρνηση Δεδομένων στην εποχή του Ιστού Δεδομένων: δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συνδεδεμένα Δεδομένα: Δημοσίευση, Σύνδεση, Προσπέλαση. (Linked Data)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συνδεδεμένα Δεδομένα: Δημοσίευση, Σύνδεση, Προσπέλαση. (Linked Data) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδεδεμένα Δεδομένα: Δημοσίευση, Σύνδεση, Προσπέλαση (Linked Data) Της φοιτήτριας Μουσταφά Νεντιµέ Επιβλέπων καθηγητής Νίτσος Ηλίας Αρ. Μητρώου: 03/2452 Θεσσαλονίκη 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Τσατσανιά Παρασκευή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Τσατσανιά Παρασκευή ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Ποιότητας Μεταδεδομένων Τσατσανιά Παρασκευή Μ313022 ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ OWL ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 7: Χρήση RDFS και λεξιλογίων RDF Μ.Στεφανιδάκης 27-3-2016. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα