ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες οφείλεται στη θέρμανση χώρων, ενώ τα φορτία ψύξης και τα θερμικά φορτία για ζεστό νερό χρήσης δεν επιβαρύνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας μιας κατοικίας. Η δυνατότητα περιορισμού των θερμικών απωλειών στις παλαιές ελληνικές κατοικίες είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανάλογα με την κλιματική ζώνη. Άρθρο των ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΓΛΙΑ M.Sc, μηχανολόγου μηχ., δρ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού, καθηγητή Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. 47

2 Η εγκατάσταση κουφωμάτων χαμηλής θερμοπερατότητας και υψηλής αεροστεγανότητας οδηγεί σε σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα μειώθηκε από τις 6. GWh το 7 στις 58. GWh το, μείωση η οποία οφείλεται στην οικονομική κρίση και στη μειωμένη κατανάλωση πετρελαίου. Τριτογενής τομέας 3% ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ, 3 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στις χώρες της Ε.Ε., Άλλο 4% Βιομηχανία 6% ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία παρουσιάζει στοιχεία για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας των ελληνικών κατοικιών, ενώ παράλληλα γίνεται μια συγκριτική αξιολόγηση της εκτιμώμενης κατανάλωσης ενέργειας μιας μονοκατοικίας και μιας πολυκατοικίας με παρόμοια κάτοψη ορόφου. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), αλλά και χωρίς την εφαρμογή αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές της πραγματικής και της εκτιμώμενης κατανάλωση ενέργειας δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις παραδοχές της μεθοδολογίας για το προφίλ λειτουργίας των κατοικιών, καθώς και στο γεγονός ότι στις πραγματικές τιμές περιλαμβάνονται και άλλες καταναλώσεις, που δεν λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία του Κ.Εν.Α.Κ. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στη θέρμανση χώρων, κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο στις πραγματικές, όσο και στις εκτιμώμενες τιμές κατανάλωσης ενέργειας. Η εφαρμογή των προδιαγραφών του Κ.Εν.Α.Κ. οδηγεί σε σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών. Η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Κάποιες είναι σταθερές και μπορούν να προσδιοριστούν, όπως η ποιότητα κατασκευής και η γεωμετρία τους, ενώ άλλες παράμετροι, που εξαρτώνται από το χρήστη, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Κατοικίες 5% Τριτογενής τομέας % Κατοικίες 9% Μεταφορές 33% Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στην Ελλάδα,. Άλλο 3% Βιομηχανία 8% Μεταφορές 4% Ο οικιακός τομέας, σύμφωνα με την απογραφή οικοδομών του αντιπροσωπεύει περίπου το 77% των ελληνικών κτιρίων, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 3.7. κτίρια. Το 74% των κτιρίων του οικιακού τομέα είναι μονοκατοικίες, το 4% διπλοκατοικίες και μόλις το % των κτιρίων κατοικιών είναι πολυκατοικίες (άνω των δύο κατοικιών). Αυτά τα ποσοστά διαφοροποιούνται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς οι μονοκατοικίες καταλαμβάνουν ποσοστό περίπου 53% και 56% στις δύο πόλεις αντίστοιχα, στο σύνολο των κτιρίων κατοικιών. Το ποσοστό συμμετοχής των κτιρίων στο ι- σοζύγιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας το στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 39%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μόνο για τα κτίρια κατοικιών της χώρας ανέρχεται στο 9%. Η κατανάλωση καυσίμων στις ελληνικές κατοικίες για το ήταν κυρίως πετρέλαιο σε ποσοστό 47% και ηλεκτρισμός σε ποσοστό 8%, ενώ η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) έφτασε στο 7% και είναι κυρίως βιομάζα. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα μειώθηκε από τις 6. GWh το 7 στις 58. GWh το, μείωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6% 3. Αυτή η μείωση παρουσιάστηκε λόγω της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και αφορά κυρίως στο πετρέλαιο, του οποίου η κατανάλωση μειώθηκε περίπου κατά 5%. Αντιθέτως, η κατανάλωση ε- νέργειας φυσικού αερίου και βιομάζας στις ελληνικές κατοικίες παρουσιάζει μικρή αύξηση για την ίδια χρονική περίοδο, η οποία όμως στο σύνολο της είναι κατά πολύ μικρότερη από τη μείωση του πετρελαίου. 3 Μέθοδοι υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια Για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων χρησιμοποιείται ο δείκτης ειδικής κατανάλω- 48 ΤΕΥΧΟΣ /5

3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενεργειακή κατηγορία (ως ποσοστό κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς) Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης A+,33 RR,33 RR < Α,5 RR Υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kwh/(m /έτος)],5 RR < Β+,75 RR,75 RR < Β, RR B, RR < Γ,4 RR,4 RR < Δ,8 RR,8 RR < Ε,7 RR,7 RR < Ζ,73 RR,73 RR Η Ενεργειακά μη αποδοτικό Η ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου γίνεται κατόπιν σύγκρισης της εκτιμώμενης ειδικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (kwh/m²), με αυτή του κτιρίου αναφοράς, το οποίο είναι ένα όμοιο κτίριο που διαθέτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ. σης ενέργειας (kwh/m²). Αυτός ο δείκτης εκφράζει την κατανάλωση των καυσίμων ή/και του ηλεκτρισμού, εκφρασμένη σε μονάδες ενέργειας (kwh) μέσω της θερμογόνου δύναμης για τα καύσιμα, ανηγμένη στη μονάδα επιφανείας δαπέδου του κτιρίου. Οι μέθοδοι προσδιορισμού της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου, προκειμένου να προσδιοριστεί η ενεργειακή του απόδοση, καθορίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα και οι δύο επικρατέστερες είναι: α. μέσω καταγραφής της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας "operational rate", β. μέσω υπολογισμών εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας "asset rate", με την εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων. Ο προσδιορισμός της πραγματικής συνολικής κατανάλωσης ενέργειας "operational rate" μέσω μετρητικών διατάξεων και λογαριασμών ε- νέργειας ενός κτιρίου είναι εύκολη διαδικασία. Το δύσκολο είναι να προσδιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση, θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό κτλ., εκτός εάν κάθε σύστημα ή συσκευή, το οποίο καταναλώνει ενέργεια, διαθέτει μετρητή. Οι πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας γι αυτές τις επί μέρους τελικές χρήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη συμπεριφορά του χρήστη, τη θερμοστατική ρύθμιση, τις ώρες παραμονής του χρήστη στο κτίριο κ.ά. Ταυτόχρονα, στη συνολική πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου συμπεριλαμβάνονται και καταναλώσεις όπως το μαγείρεμα, η λειτουργία πλυντηρίου, η χρήση συσκευών και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται επίσης με τη συμπεριφορά του χρήστη και όχι με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι καταναλώσεις επηρεάζουν σε ένα βαθμό την πραγματική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, διότι λειτουργούν ως εσωτερικά θερμικά φορτία. Η μέθοδος εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας "asset rate" για την ενεργειακή πιστοποίηση ενός κτιρίου γίνεται μέσω θεωρητικών υπολογιστικών μοντέλων, τα οποία υπολογίζουν την κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση, το δροσισμό και τον αερισμό των χώρων, καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) και το φωτισμό. Οι υπόλοιπες καταναλώσεις ενέργειας που αφορούν στο μαγείρεμα, συσκευές κ.ά. δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου. Η εκτίμηση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου προσδιορίζει την ενεργειακή συμπεριφορά του μέσα από μια σειρά παραδοχών που περιγράφουν ένα τυπικό προφίλ λειτουργίας και πάντα ανάλογα με τη χρήση, για την οποία έχει σχεδιαστεί (κατοικία, γραφείο, ξενοδοχείο κτλ.). Γι αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης κτιρίων με κοινή χρήση. Στην Ελλάδα ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 4 ορίζει ως μέθοδο ε- κτίμησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής πιστοποίησης τη μέθοδο ημισταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του 49

4 Η αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών οδηγεί σε αυξημένα ενεργειακά οφέλη. Αρχιτέκτονες: Αντώνης Γαβαλάς, Θωμάς Γαβαλάς - Gavalas architects. Τα θερμικά φορτία ενός κτιρίου διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τη γεωμετρία του και τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του. Κατανάλωση ενέργειας (kwh/m²) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh/m²) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Θερμική Ηλεκτρική Συνολική < > 8 Επιφάνεια δαπέδου (m²) Η τιμή της ειδικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες διαφοροποιείται ανάλογα με την επιφάνεια δαπέδου και παρουσιάζει υψηλές τιμές στις κατοικίες μικρής επιφάνειας και χαμηλές τιμές στις κατοικίες με μεγάλη επιφάνεια δαπέδου. 8 6 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh/m²) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 6, 7 98 Κατανάλωση ενέργειας (kwh/m²) Μ/Κ Ηλεκτρική Π/Κ Ηλεκτρική Μ/Κ Θερμική Π/Κ Θερμική Μ/Κ Συνολική Π/Κ Συνολική H μέση ετήσια ειδική κατανάλωση πραγματικής ενέργειας για το έτος εκτιμήθηκε στις μονοκατοικίες από 9 kwh/m² στην Α ζώνη έως kwh/m² στη Δ ζώνη και για τις πολυκατοικίες από 83 kwh/m² στην Α ζώνη έως 5 kwh/m² στη Δ ζώνη. ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 379. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως σε μέσες μηνιαίες τυπικές τιμές δεδομένων για τα κτίρια, καθώς και σε κάποιες ημι-σταθερές τιμές παραμέτρων, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τη γεωμετρία και τη λειτουργία του κτιρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη προσέγγιση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, η ο- ποία σε κάθε περίπτωση είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Πραγματική κατανάλωση ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες έχει καταγραφεί αρκετές φορές στο πλαίσιο ερευνητικών και στατιστικών μελετών. Το πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) έ- ρευνα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες 5. Σ αυτή την έρευνα καταγράφηκαν περίπου 6.6 νοικοκυριά με γενικό κλάσμα δειγματοληψίας περίπου,%. Η μέση τιμή της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας εκτιμήθηκε στις 49,4 kwh/m², από τις οποίες οι 5, kwh/m² αντιστοιχούν στη θερμική και οι 34, kwh/m² στην ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχα. Την περίοδο στο πλαίσιο μελέτης του Υ.Πε.Χω.Δε. (Δ/νση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας) εκτιμήθηκε η μέση ετήσια ειδική κατανάλωση ενέργειας (kwh/m²) στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα ό- πως διαμορφώνεται κατά τα έτη 98, και όπως αναμενόταν για το βάσει της ε- ξέλιξης στην ποιότητα κατασκευής των κτιρίων 6. Η εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας για τις κατοικίες έγινε επίσης ανά κλιματική ζώνη και ανά είδος κτιρίου. Για το έτος η μέση ετήσια ειδική κατανάλωση ενέργειας για τις μονοκατοικίες (Μ/Κ) εκτιμήθηκε στις 6 kwh/m² και για τις πολυκατοικίες (Π/Κ) στις 35 kwh/m². Εκτιμώμενη κατανάλωσης ενέργειας κατά Κ.Εν.Α.Κ. Η εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. λαμβάνει υ- πόψη τις καταναλώσεις ενέργειας για θέρμανση, ψύξη (δροσισμό) και ζεστό νερό χρήσης. Οι καταναλώσεις ενέργειας για φωτισμό και άλλες ηλεκτρικές ή θερμικές συσκευές δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ενεργειακή συμπεριφορά (απόδοση) ενός κτιρίου διαφοροποιείται α- νάλογα με το προφίλ λειτουργίας του, τη γεωμετρία του, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του, την ενεργειακή απόδοση των Η/Μ συστημάτων, την κλιματική ζώνη κτλ. Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργειακή απόδοση κατοικιών σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. επιλέχτηκαν δύο κατοικίες, μια μονοκατοικία τετραγωνικής διατομής δαπέδου και μια πολυκατοικία ίδιας διατομής με τέσσερις όμοιους ορόφους. Η επιφάνεια των κουφωμάτων της 5 ΤΕΥΧΟΣ /5

5 5 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh/m²) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 6,7 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kwh/m²) Μ/Κ 98 Μ/Κ Μ/Κ Π/Κ 98 Π/Κ Π/Κ Ελλάδα σύνολο Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh/m²) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 6,7 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας (kwh/m²) Μ/Κ 98 Μ/Κ Μ/Κ Π/Κ 98 Π/Κ Π/Κ Ελλάδα σύνολο Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Η μέση τιμή της ετήσιας ειδικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (kwh/m²) στις κατοικίες μειώνεται σταδιακά, καθώς βελτιώνεται η θερμική προστασία των δομικών στοιχείων τους. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας (kwh/m²) είναι μεγαλύτερη στις μονοκατοικίες (Μ/Κ) σε σύγκριση με τις πολυκατοικίες (Π/Κ) της ίδιας κλιματικής ζώνης. Η αντίστοιχη τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαφοροποιείται σημαντικά ανά κλιματική ζώνη, αλλά αυξάνεται στην πάροδο του χρόνου. πολυκατοικίας ανά πλευρά και όροφο είναι σχεδόν παρόμοια με αυτήν της μονοκατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για τις θερμοφυσικές ι- διότητες των συμπαγών δομικών στοιχείων αλλά και των κουφωμάτων. Τα κτίρια κατοικιών είναι πανταχόθεν ελεύθερα, χωρίς σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο, με μεικτή επιφάνεια δαπέδου m². Η δυτική πλευρά τους εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους, οι οποίοι στη μονοκατοικία είναι το λεβητοστάσιο και η αποθήκη, ενώ στην πολυκατοικία είναι το κλιμακοστάσιο. Τα βασικά δεδομένα των κτιρίων που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς είναι τα εξής: Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία διπλής οπτοπλινθοδομής με μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U=,35 W/(m² K) (χωρίς θερμική προστασία). Διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ θερμαινόμενων και μη θερμαινόμενων χώρων με μέσο U=,5 W/(m² K). Οροφή επίπεδη από οπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντόπλακες με U=3,5 W/(m² K). Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκες με U=,95 W/(m² K). Κουφώματα με ξύλινο πλαίσιο και μονούς υαλοπίνακες με U=5, W/(m² K). Θέρμανση χώρων με λέβητα πετρελαίου και θερμικό βαθμό απόδοσης 85%. Απώλειες δικτύου διανομής 8% και τερματικών μονάδων %. Υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης για τον έλεγχο λειτουργίας και κυκλοφορητής με ηλεκτρική ισχύ W για τη μονοκατοικία και W για την πολυκατοικία. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ηλεκτρικό θερμαντήρα 4 kw. Δροσισμός χώρων με τοπικές αντλίες θερμότητας και δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER=,8. Ο απαιτούμενος νωπός αέρας καλύπτεται από το φυσικό αερισμό. Κλιματικά δεδομένα για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες: Α (Ηράκλειο Κρήτης), Β (Αθήνα), Γ (Θεσσαλονίκη) και Δ (Κοζάνη). Η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση χώρων στη μονοκατοικία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο κυμαίνεται από 8% στην Α ζώνη έως και 94% στη Δ ζώνη. Αντιθέτως, η ειδική κατανάλωση ενέργειας για ψύξη καταλαμβάνει πολύ χαμηλό ποσοστό, από,5% στη Δ ζώνη έως και 3% στην Α ζώνη. H ειδική ετήσια κατανάλωση συνολικής ενέργειας εκτιμήθηκε από 65 kwh/m² στην Α ζώνη, έως και 48 kwh/m² στη Δ ζώνη. Αυτές οι τιμές διαφοροποιούνται, αν μετατραπούν σε πρωτογενή ενέργεια. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας για την πολυκατοικία είναι αρκετά χαμηλότερες (σχεδόν υ- ποδιπλάσιες), σε σύγκριση με αυτές της μονοκατοικίας για την ίδια κλιματική ζώνη. Η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση χώρων της 5

6 Η θερμική θωράκιση των συμπαγών και διαφανών δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους περιορίζει τα απαιτούμενα θερμικά φορτία. Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε παλαιότερες κατασκευές με ελλιπή μόνωση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς. Αποθήκη Υπνοδωμάτιο ΚΑΤΟΨΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Υπνοδωμάτιο Λεβητοστάσιο Είσοδος Κουζίνα Τραπεζαρία Σαλόνι ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (kwh/m²) ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Μ/Κ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Π/Κ) ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Κατανάλωση ενέργειας (kwh/m²) ανά τελική χρήση Μ/Κ Ζώνη Α Μ/Κ Ζώνη Β Μονοκατοικία Πολυκατοικία Μ/Κ Μ/Κ Π/Κ Π/Κ Π/Κ Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Σύνολο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ. Π/Κ Ζώνη Δ Η μέση τιμή της ετήσιας ειδικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (kwh/m²) στις κατοικίες μειώνεται σταδιακά, καθώς βελτιώνεται η θερμική προστασία των δομικών στοιχείων τους. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας (kwh/m²) είναι μεγαλύτερη στις μονοκατοικίες (Μ/Κ) σε σύγκριση με τις πολυκατοικίες (Π/Κ) της ίδιας κλιματικής ζώνης. Η αντίστοιχη τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαφοροποιείται σημαντικά ανά κλιματική ζώνη, αλλά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. πολυκατοικίας καταλαμβάνει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό στη συνολική κατανάλωση ε- νέργειας, αλλά κυμαίνεται σε λίγο χαμηλότερα ποσοστά, από 68% στην Α ζώνη έως και 9% στη Δ ζώνη. Αντιθέτως, η ειδική κατανάλωση ενέργειας για ψύξη καταλαμβάνει επίσης πολύ χαμηλό ποσοστό, από,8% στη Δ ζώνη έως και,5% στην Α ζώνη. H ειδική κατανάλωση συνολικής ενέργειας εκτιμήθηκε από 94 kwh/m² στην Α ζώνη έως και 84 kwh/m² στη Δ ζώνη. Στην περίπτωση που στα δύο εξεταζόμενα κτίρια κατοικιών εφαρμοζόταν θερμική προστασία στα συμπαγή δομικά στοιχεία και αντικατάσταση των κουφωμάτων τους, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικά χαρακτηριστικά) του Κ.Εν.Α.Κ., οι τελικές καταναλώσεις για τη θέρμανση χώρων θα μειώνονταν σημαντικά και στις δύο περιπτώσεις κτιρίων σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 65% και 7%. Η ποσοστιαία διαφορά της κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ μονοκατοικίας και πολυκατοικίας διατηρείται και σ αυτή την περίπτωση αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα. Το απαιτούμενο φορτίο θέρμανσης χώρων για τη μονοκατοικία οφείλεται: κατά 4% σε απώλειες από την οροφή της, κατά % σε απώλειες λόγω αερισμού (φυσικός αερισμός και αερισμός από χαραμάδες), κατά % σε απώλειες μεταφοράς από τα κουφώματα, κατά 4% σε απώλειες από την τοιχοποιία και κατά 7% σε απώλειες από το δάπεδο. Αντιστοίχως, για την πολυκατοικία το θερμικό φορτίο οφείλεται: κατά 6% σε απώλειες από την οροφή της μονοκατοικίας, κατά 3% σε απώλειες λόγω αερισμού (φυσικός αερισμός και αερισμός από χαραμάδες), κατά 9% σε απώλειες μεταφοράς από τα κουφώματα, κατά % σε απώλειες από την τοιχοποιία και κατά 3% σε απώλειες από το δάπεδο. Η ίδια ποσοστιαία κατανομή απωλειών παρου- 5 ΤΕΥΧΟΣ /5

7 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Υπνοδωμάτιο Υπνοδωμάτιο Είσοδος πολυκατοικίας Είσοδος Αποθήκη Κουζίνα Σαλόνι Τραπεζαρία ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (kwh/m²) ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Μ/Κ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Π/Κ), ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Κατανάλωση ενέργειας (kwh/m²) ανά τελική χρήση 5 5 Μ/Κ Ζώνη Α Μ/Κ Ζώνη Β Μονοκατοικία Πολυκατοικία Μ/Κ Μ/Κ Π/Κ Π/Κ Π/Κ Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Σύνολο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ. Π/Κ Ζώνη Δ Στην περίπτωση εφαρμογής θερμικής προστασίας και αντικατάστασης κουφωμάτων, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ., οι τελικές καταναλώσεις για τη θέρμανση χώρων μειώνονται σημαντικά σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 65% και 7%, σε σύγκριση με την αρχική κατανάλωση θερμικής ενέργειας. σιάζεται και στις τέσσερις κλιματικές ζώνες για το κάθε κτίριο, μονοκατοικία και πολυκατοικία, με μικρές διαφορές της τάξης του,5%. Το α- παιτούμενο φορτίο για τη θέρμανση χώρων της μονοκατοικίας οφείλεται κυρίως στις απώλειες από την οροφή και σε μικρότερο ποσοστό στις απώλειες από τον αερισμό και τα κουφώματα, ενώ για την πολυκατοικία το φορτίο θέρμανσης οφείλεται κυρίως στον αερισμό και στις απώλειες από τα κουφώματα. Στην περίπτωση εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ., τόσο στη μονοκατοικία, ό- σο και στην πολυκατοικία, οι θερμικές απώλειες για τη θέρμανση χώρων μειώνονται σημαντικά σε απόλυτες τιμές και οφείλονται κυρίως στις απώλειες αερισμού και στις απώλειες μεταφοράς από τα κουφώματα σε συνολικό ποσοστό 6% για τις μονοκατοικίες και 7% για τις πολυκατοικίες. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απώλειες του συστήματος θέρμανσης οφείλονται κυρίως στην απόδοση του λέβητα και στη θερμική προστασία του δικτύου διανομής και κυμαίνονται συνολικά από 7% έως 3% ανάλογα με την παλαιότητα του συστήματος και τη συντήρηση του συστήματος. Συμπεράσματα Η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, κάποιες εκ των οποίων είναι σταθερές και μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, όπως η ποιότητα κατασκευής (δομικών και Η/Μ στοιχείων) και η γεωμετρία τους, ενώ άλλες παράμετροι που εξαρτώνται α- πό το χρήστη, όπως οι ώρες λειτουργίας τους (μερικές ώρες έως και όλο το εικοσιτετράωρο) και η ορθολογική διαχείριση ενέργειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες οφείλεται στη θέρμανση χώρων, κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στις εκτιμώμενες τιμές βάσει θεωρητικών μοντέλων. Η δυνατότητα περιορισμού των θερμικών φορτίων στις παλαιές ελληνικές κατοικίες είναι πολύ μεγάλη, καθώς 53

8 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισοζύγιο ενέργειας για θέρμανση χώρων μονοκατοικίας Απώλειες από οροφή 4% Ηλιακά κέρδη Απώλειες λόγω αερισμού 5% Απώλειες από τοιχοποιία 7% Κατανάλωση καυσίμων Απαιτούμενο φορτίο για θέρμανση χώρων Απώλειες από κουφωμάτα 7% Εσωτερικά κέρδη Απώλειες συστήματος θέρμανσης Απώλειες δαπέδου 9% Μη αξιοποιημένα εσωτερικά κέρδη Το απαιτούμενο φορτίο για τη θέρμανση των χώρων στη μονοκατοικία οφείλεται κατά 4% σε απώλειες από την οροφή, κατά % σε απώλειες λόγω αερισμού και κατά % σε απώλειες μεταφοράς από τα κουφώματα. η εφαρμογή θερμικής προστασίας των συμπαγών δομικών στοιχείων και η εγκατάσταση κουφωμάτων χαμηλής θερμοπερατότητας και υψηλής αεροστεγανότητας οδηγούν σε σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών σε ποσοστά από 35% έως και 57%, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για τα κτίρια που μελετήθηκαν. Αντιθέτως, τα φορτία ψύξης (δροσισμός) δεν ε- πιβαρύνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας μιας κατοικίας, παρόλο που αυτή η κατανάλωση ανηγμένη σε πρωτογενή ενέργεια δεν είναι αμελητέα. Τα θερμικά φορτία για ζεστό νερό χρήσης είναι επίσης χαμηλά και μπορούν να καλυφθούν σε μεγάλο ποσοστό με την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, επέμβαση η οποία επιφέρει σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση κατά Κ.Εν.Α.Κ., καθώς η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι συνήθως ηλεκτρισμός, ο οποίος οδηγεί σε υψηλή πρωτογενή ενέργεια. Οι ειδικές τιμές κατανάλωσης ενέργειας (kwh/m ) που υπολογίστηκαν βάσει Κ.Εν.Α.Κ. για τις κατοικίες χωρίς θερμική προστασία, είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις ειδικές τιμές πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η διαφορά οφείλεται στις διάφορες παραδοχές της μεθοδολογίας για το προφίλ λειτουργίας των κατοικιών, αλλά κυρίως στο ωράριο λειτουργίας τους, το οποίο ορίζεται στις 8 ώρες α- νά ημέρα, παράμετρος, η οποία αποκλίνει από την πραγματική λειτουργία της μέσης κατοικίας. Στην περίπτωση των κατοικιών, στις οποίες ε- φαρμόστηκαν οι ελάχιστες προδιαγραφές κατά Κ.Εν.Α.Κ., οι υπολογιζόμενες τιμές κατανάλωσης ενέργειας έχουν μικρότερη απόκλιση από τις πραγματικές. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι τιμές δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες, καθώς στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνονται και άλλες καταναλώσεις (συσκευές, πλυντήρια, μαγείρεμα κτλ.), που δεν λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία του Κ.Εν.Α.Κ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 9-, Ε- θνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Αθήνα,.. Energy, transport and environment indicators, Eurostat, European Commission, Edition Ενεργειακό ισοζύγιο για την Ελλάδα, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). 4. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), απόφαση Δ6/Β/οικ.585 "Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων", Φ.Ε.Κ. Β 47 / Έρευνα - Κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Αθήνα Δ. Λάλας, Κ.Α. Μπαλαράς, Α. Γαγλία, Ε. Γεωργοπούλου, Σ. Μοιρασγεντής, Ι. Σαραφίδης, Σ. Ψωμάς, Διερεύνηση υποστηρικτικών πολιτικών για την προώθηση των μέτρων πολιτικής του Υ.Πε.Χω.Δ.Ε. σχετικά με μείωση των εκπομπών CO στον οικιακό - τριτογενή τομέα, 65 σ., Τελική τεχνική έκθεση, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.) - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος. 7. C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D.P. Lalas, European residential buildings and empirical assessment of the hellenic residential building stock, energy consumption e- missions and potential energy savings, Building & Environment, 4/3, 98-34, Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, έκδοση.9. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα,. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών με επεμβάσεις στο κέλυφος σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.. Τεύχος 8/4, σελ. 69. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών με Η/Μ επεμβάσεις. Τεύχος 8/4, σελ. 8 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίριο γραφείων του Κ.Α.Π.Ε. Τεύχος 8/, σελ. 59. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικίας. Τεύχος 8/, σελ. 5. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας. Τεύχος 5/, σελ. 93. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Χρήσιμα υλικά δόμησης ή επισκεφθείτε το 54 ΤΕΥΧΟΣ /5

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. Μπαλαράς ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, /ντης Ερευνών Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) από το 1995

Κ.Α. Μπαλαράς ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, /ντης Ερευνών Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) από το 1995 Κ.Α. Μπαλαράς ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, /ντης Ερευνών costas@meteo.noa.gr Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) από το 1995 www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακό Απόθεμα, Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας & Μείωση Ρύπων στον Οικιακό & Τριτογενή Τομέα στην Ελλάδα - Προτεραιότητες Εφαρμογής Μέτρων

Κτιριακό Απόθεμα, Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας & Μείωση Ρύπων στον Οικιακό & Τριτογενή Τομέα στην Ελλάδα - Προτεραιότητες Εφαρμογής Μέτρων Κτιριακό Απόθεμα, Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας & Μείωση Ρύπων στον Οικιακό & Τριτογενή Τομέα στην Ελλάδα - Προτεραιότητες Εφαρμογής Μέτρων Κ.Α. Μπαλαράς, Α.Γ. Γαγλία, Σ. Μοιρασγεντής, Ε. Γεωργοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ε.Γ. Δασκαλάκη*, Κ.Γ. Δρούτσα, Κ.Α. Μπαλαράς, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12-13 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης.

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr XX www.facebook.com/groupenergyconservation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ, M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ, M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12-1313 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Α. Γ. Γαγλία, Κ. Α. Μπαλαράς, Σ. Μοιρασγεντής, Ε. Γεωργοπούλου, Ι.Σαραφίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Τζογάνης Θεόδωρος Μηχ/γος Μηχ/κὀς ΕΜΠ Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ Κ.Θ.Κ ΚΕΝΑΚ Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Ενότητα 6 η Εργαλεία λογισμικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Περίγραμμα Ενότητας Σύντομη περιγραφή TEE - KENAK Περιγραφή αριθμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Κ.Εν.Α.Κ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Κ.Εν.Α.Κ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ` ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Κ.Εν.Α.Κ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Κ.Γ. Δρούτσα*, Σ. Κοντογιαννίδης, Ε.Γ. Δασκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαράς Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) 1995-2009 www.energycon.org

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ)

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ) Εργαλείο tool Υπεύθυνος για τη δημιουργία του εργαλείου tool είναι ο εταίρος από το Πολυτεχνείο του Τορίνο (POLITO). Το εργαλείο tool αποτελείται από αρχεία excels, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, και

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλείου για την ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση κτιρίων Εφαρμογή σε κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Ανάπτυξη εργαλείου για την ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση κτιρίων Εφαρμογή σε κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Ανάπτυξη εργαλείου για την ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση κτιρίων Εφαρμογή σε κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δημήτριος Αναστασέλος International Hellenic University, School of Science and Technology,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ, M.Sc., Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων E-mail: agaglia@teemail.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ε.Ε. (1/3) Ενεργειακή Σήµανση οµικών Υλικών Συνέδριο «Βιώσιµη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Αθήνα,, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε. Δασκαλάκη, Κ. Α. Μπαλαράς Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οι δράσεις του έργου Request2Acrtion ΟΕΒ -13 Ιουνίου2017 Νίκος Χατζηνικολάου Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία

Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία Δρ. Γιώργος Αναστασόπουλος, Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE Ε. Δασκαλάκη, Π. Δρούτσα, Α. Γαγλία, Σ. Κοντογιαννίδης και Κ. Μπαλαράς Ομάδα Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Κηφισιά 08/09/2017 Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα