ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (Μ.Α.Ε.) υπ αριθμ. 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (Μ.Α.Ε.) υπ αριθμ. 02"

Transcript

1 Πειραιάς, 29/06/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ /17/10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX : Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ Δρ. Τηλέφωνα : ΘΕΜΑ: Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων για τη διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και εφοδιασμού με τον απαιτούμενο Εξοπλισμό αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (Μ.Α.Ε.) υπ αριθμ. 02 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όπως γνωρίζετε, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων, ημεδαπών και αλλοδαπών, που προσέρχονται στις λουτρικές εγκαταστάσεις της Χώρας για τη λήψη θαλασσίων λουτρών. Πρωταρχική μέριμνα της πολιτείας αποτελεί η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων κατά τη διάρκεια παραμονής και κυκλοφορίας αυτών στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αυτού σκοπού, η πολιτεία έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες και έχει ορίσει συγκεκριμένα προς τούτο όργανα εν προκειμένω τα στελέχη του Λ.Σ. τα οποία είναι εντεταλμένα να διενεργούν όλους εκείνους τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διαπίστωση της πιστής εφαρμογής και συμμόρφωσης των, κατά περίπτωση, υπόχρεων με τους κανόνες αυτούς, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Β. ΣΚΟΠΟΣ 2. Με την παρούσα επιδιώκεται, η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών για τη διενέργεια όλων εκείνων των ελέγχων που αποσκοπούν στην πιστή και απαρέγκλιτη, εκ μέρους των Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 1

2 υποχρέων, συμμόρφωση με τους προμνημονευθέντες κανόνες, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και τυποποιημένης διαδικασίας που πρέπει να τηρείται από τα όργανα των Υπηρεσιών σας. 3. Κατ ακολουθία, θα παρασχεθούν οδηγίες για τον κατάλληλο συντονισμό των διενεργουμένων ελέγχων από τις Υπηρεσίες σας, εφεξής και ενόψει κάθε θερινής περιόδου. Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Υ.ΝΟ.Π.) 4. Στο Τεύχος Α της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με Αριθμ. Φύλλου 18/ δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 23 με τίτλο «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο». 5. Στο ΦΕΚ 792 Β / δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ /2439/B 0010/ Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού». Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6. Ως ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ νοείται: α. Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται πρωτίστως ο εν λόγω χώρος να έχει χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστος, ώστε να χαρακτηρισθεί ως λουτρική εγκατάσταση, εάν συντρέχουν (σωρευτικά) οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) να είναι κατάλληλα οργανωμένος και, 2) να εισέρχονται άτομα με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) β. ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο. Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ή ζώνης λιμένα για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αλλά δεν είναι πολυσύχναστος. Συνεπώς, ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 2

3 1) Έχει χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστος και, 2) παραχωρείται ή εκμισθώνεται, όπως παραστατικά παρουσιάζεται στο α- κόλουθο διάγραμμα Το Δημόσιο ή Οργανισμοί Λιμένα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ή σε επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων Ο χαρακτηρισμός ενός χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ως πολυσύχναστου, δεν σημαίνει ότι ο χώρος αυτός θεωρείται αυτοδίκαια και ως λουτρική εγκατάσταση. Άρα, η Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/ 2000 αφορά στον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως πολυσύχναστου και όχι στον χαρακτηρισμό του χώρου αυτού ως λουτρική εγκατάσταση. Για να νοηθεί ο χώρος αυτός ως λουτρική εγκατάσταση, θα πρέπει να πληροί τα προμνημονευθέντα. Ακόμα και για την περίπτωση που ο εν λόγω χώρος έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία και δεν έχει χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστος, δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση. 7. ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥ, ο Προϊστάμενος της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο, έναν (01) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έναν (01) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται, εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατά πλειοψηφία. Συναφώς σημειώνεται ότι τόσο στο εν λόγω Π.Δ, όσο και στον Ν. 2690/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων ή ανάκλησης απόφασης συλλογικού οργάνου της Διοίκησης. Από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο συνάγεται ότι, οι Αποφάσεις των κατά τόπους συγκροτηθεισών Επιτροπών δεν ανακαλούνται, εφόσον έχουν ληφθεί νομοτύπως, τηρουμένης δηλαδή της προαναφερόμενης διαδικασίας. 8. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ, νοείται ως ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 3

4 Κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 23/ 2000, ως ναυαγοσώστες δύνανται να εργασθούν μόνον όσοι έχουν εφοδιασθεί, τηρουμένης της διαδικασίας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, με άδεια ναυαγοσώστη από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 9. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/ 2000, ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΩΝ στις ανά την Επικράτεια λουτρικές εγκαταστάσεις, είναι οι φορείς ή επιχειρήσεις (Ο.Τ.Α, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κ.λπ), στους οποίους έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένος, χώρος του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένος για χρήση προς εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής (θ.μ.α.), τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /2439/B 0010/ Κ.Υ.Α. και, συγκεκριμένα, το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8, οι έχοντες μισθωτική σχέση με τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις τους, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.), καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. Κατόπιν εκτενούς αλληλογραφίας που διενεργήθηκε μεταξύ της Υπηρεσίας μας και των αρμοδίων Δνσεων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών αντίστοιχα, με το Α.Π.: /2535/Β0010/ έγγραφο ΥΠΟΙΚ/ΓΓΦ&ΤΕΘ/ΓΔΔΠ&ΕΘ. ΚΛ./ΔΔΠ Β (Αιγιαλού Παραλίας) γνωστοποιήθηκαν και διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα: α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 2 η παράγραφο του άρθρου 8 της ΚΥΑ, οι έχοντες μισθωτική σχέση με τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 της ιδίας ΚΥΑ (Δημοτικές ή Κοινοτικές), υπόκεινται στην υποχρέωση πρόσληψης του απαιτούμενου αριθμού ναυαγοσωστών για τις λουτρικές εγκαταστάσεις που τελούν υπό την εκμετάλλευσή τους, καθώς και την κατασκευή βάθρου (παρατηρητηρίου) για κάθε ναυαγοσώστη και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (μηχανοκίνητο σκάφος, αδιάβροχο φακό, κιάλια, ναυαγοσωστικό σωσίβιο, πτυσσόμενο φορείο κ.λπ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 23/ β. Από την αναφορά στο προαναφερόμενο άρθρο του εν λόγω Π.Δ., σύμφωνα με την οποία καθίστανται υπόχρεοι για την πρόσληψη ναυαγοσωστών και εξοπλισμού οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ), προκύπτει ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι, η οικονομική επιβάρυνση για την πρόσληψη των ναυαγοσωστών και την προμήθεια του σχετικού ναυαγοσωστικού εξοπλισμού να επιβαρύνει τον φορέα που εκμεταλλεύεται το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της λουτρικής εγκατάστασης και όχι τον κάθε μεμονωμένο μισθωτή μικρότερων τμημάτων αυτής. Άλλωστε, κατά τη σύνταξη της παραπάνω ΚΥΑ, δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστεί με άλλο τρόπο η υποχρέωση των ΟΤΑ από εκείνη των μισθωτών, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονταν και οι ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ, δεδομένου ότι οι σχετικές υποχρεώσεις αναφέρονταν σαφώς στο Π.Δ. 23/ 2000, στο οποίο η ΚΥΑ παρέπεμπε. Με βάση τα προμνημονευθέντα, η εν θέματι υποχρέωση εξακολουθεί να παραμένει στους ΟΤΑ, εξαιρουμένων των ξενοδοχειακών μονάδων και των οργανωμένων κατασκηνώσεων, οι οποίες έχουν οι ίδιες αντί των ΟΤΑ την υποχρέωση αυτή. 10. ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, υποχρεούνται όπως, μεταξύ άλλων, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 4

5 17.30, προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών για την ασφάλεια των λουομένων που προσέρχονται σ αυτές για λήψη θαλασσίου λουτρού. α. Συναφώς σημειώνεται ότι, η εκμετάλλευση της λουτρικής εγκατάστασης από τους φορείς διαχείρισής της, συνεπάγεται την υποχρέωσή τους ως προς την πρόσληψη επαρκούς αριθμού ναυαγοσωστών, ήτοι τέτοιου αριθμού, ώστε να παρέχεται επαρκής ναυαγοσωστική κάλυψη καθ όλη την έκταση της λουτρικής εγκατάστασης που δραστηριοποιούνται. Προς τούτο σημειώνεται ότι, κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε α- κτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου επιτήρησης, ήτοι συνολικά εξακόσια (600) μέτρα αυτής. β. Επισημαίνεται ότι, η εκμετάλλευση τμήματος μόνο, της λουτρικής εγκατάστασης από τον Φορέα διαχείρισής της, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του για επαρκή ναυαγοσωστική κάλυψη, όλης της έκτασης που περιλαμβάνει η λουτρική αυτή εγκατάσταση, καθώς το άρθρο 1 του Π.Δ. αναφέρεται σε «χώρο του αιγιαλού» και όχι σε τμήμα του χώρου του αιγιαλού. γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι λουτρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται έμπροσθεν ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, υπόχρεοι για την πρόσληψη ναυαγωσωστών και τον εφοδιασμό του απαιτούμενου ναυαγοσωστικού εξοπλισμού είναι: 1) οι ΟΤΑ, εφ όσον σ αυτούς έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί απευθείας από το Δημόσιο χώροι του αιγιαλού και της παραλίας για εκμετάλλευση (ανεξάρτητα αν οι εν λόγω ΟΤΑ στη συνέχεια παραχωρούν τους χώρους αυτούς στις ξενοδοχειακές μονάδες για απλή χρήση) 2) οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αν οι χώροι έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σ αυτές άμεσα - απευθείας από το Δημόσιο (ή Οργανισμούς Λιμένα ή Λ.Τ). δ) Υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών σε μη οργανωμένες λουτρικές ε- γκαταστάσεις 1, έχουν όσοι: 1) Τους έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας για χρήση θ.μ.α., τοποθέτηση καθισμάτων κ.λπ απευθείας από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Λιμένος ή τα Λιμενικά Ταμεία και, 2) εκμεταλλεύονται τους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί, έστω και με την περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτα πρόσωπα. Επισημαίνουμε ότι, δεν υποχρεούνται σε πρόσληψη ναυαγοσωστών όσοι δεν χρησιμοποιούν και δεν εκμεταλλεύονται τους, κατά τα εκτεθέντα στα 1) και 2) στοιχεία, παραχωρηθέντες για χρήση χώρους. Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 11. Διενέργεια αστυνομικών ελέγχων προς διαπίστωση συμμόρφωσης των υποχρέων με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/ α. Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, είναι επιβεβλημένη η διενέργεια τακτικών, πυκνοτέρων κατά τα Σαββατοκύριακα, συστηματικών και αυστηρών ελέγχων στις ευρισκόμενες στην περιοχή δικαιοδοσίας σας λουτρικές εγκαταστάσεις, προς διαπίστωση συμμόρφωσης των, κατά περίπτωση, υποχρέων με τις απορρέουσες από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/ 2000 υποχρεώσεις τους. 1 Διευκρινιστικά επισημαίνονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 α. της παρούσας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 5

6 β. Οι εν λόγω έλεγχοι δέον όπως διενεργούνται από δύο (02) τουλάχιστον στελέχη των Υπηρεσιών σας, ο ένας εκ των οποίων να έχει επαρκή εμπειρία στη διενέργεια των ελέγχων αυτών. γ. Με επιδιωκόμενο σκοπό την τυποποίηση της διαδικασίας κατά τη διενέργεια των υπόψη ελέγχων από τα εντεταλμένα προς τούτο Λιμενικά Όργανα ανά την Επικράτεια, παρατίθεται συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο οποίο περιλαμβάνονται ΦΥΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Φ.Α.Ε.), με συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να εστιάζουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τους διενεργούμενους ελέγχους. Τα εν λόγω Φ.Α.Ε. έχουν συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, να αποτελέσουν κατευθυντήριους οδηγούς για τα ελεγκτικά όργανα, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους στις λουτρικές εγκαταστάσεις της Επικράτειας προς διαπίστωση πρόσληψης επαρκούς αριθμού ναυαγοσωστών, με επιδιωκόμενο σκοπό να διακρίνονται από ομοιομορφία, πληρότητα και ακρίβεια. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον διαπιστωθεί η διάπραξη κάποιας παραβατικής δραστηριότητας που δεν αναφέρεται σε κάποιο από τα σημεία ελέγχου των Φ.Α.Ε., ή, διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου σημείου που χρήζει ελέγχου και το οποίο δεν αναγράφεται στα Φ.Α.Ε., εννοείται ότι, θα ελεγχθεί κανονικά από τα ελεγκτικά όργανα και θα καταγραφεί στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στ. Περαιτέρω και, προς διευκόλυνση του έργου των εντεταλμένων σας οργάνων κατά τους διενεργούμενους ως άνω ελέγχους, παρατίθεται συνημμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Εγχειρίδιο Κυριοτέρων Διατάξεων (Ε.ΚΥ.Δ.), με τις διατάξεις εκείνες που θα απασχολήσουν τα ελεκτικά σας όργανα. Η χρηστικότητα του εν λόγω Ε.ΚΥ.Δ. έγκειται στο γεγονός ότι, περιλαμβάνει αυτούσιες και κωδικοποιημένες τις συγκεκριμένες εκείνες διατάξεις στις οποίες αναφέρονται τα σημεία αστυνομικού ελέγχου των Φ.Α.Ε. και, ως εκ τούτου, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τα εντεταλμένα σας όργανα. ζ. Κατ ακολουθία, να αξιοποιήσετε κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τα διατιθέμενα μέσα των Υπηρεσιών σας. Η εβδομαδιαία δραστηριοποίησή σας (αριθμός ελέγχων και διαπιστούμενων παραβάσεων) ν αναφέρεται στις προϊστάμενές σας ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. με την υποβολή τηλεομοιοτυπικής αναφοράς σας σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ», μέχρι την ώρα κάθε Δευτέρας, αρχής γενομένης από την πρώτη Δευτέρα μετά την 1 η του Ιουνίου κάθε έτους 2. Η υποβολή της εν λόγω αναφοράς παύει την πρώτη Δευτέρα μετά την 1 η του Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ως άνω αναφορές των Λιμενικών Αρχών που δεν υπάγονται σε ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., θα υποβάλλονται στο ΥΠτΠ/ΔΛΑ Α. Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ. 12. Οι παραβάτες του Π.Δ. 23/ 2000, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του Ν. 2743/99 (Α' 211), στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α' 261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (Α' 214). 2 Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός, η περίπτωση εκείνη κατά την οποία, κάποιο έτος η 1 η Ιουνίου να συμπέσει την ημέρα Κυριακή, οπότε, η αναφορά σας δεν απαιτείται να υποβληθεί την επόμενη ημέρα, αλλά, μέσα στο διάστημα της ερχόμενης εβδομάδας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 6

7 Συναφώς σημειώνεται ότι, το ύψος των επιβαλλόμενων κυρώσεων δέον όπως είναι ανάλογο της βαρύτητας της κάθε διαπραττούμενης παράβασης. 13. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Π.Δ. 23/ 2000, η άδεια ναυαγοσώστη είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής, σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής. Συνεπώς, για ποινικές ευθύνες που θα προκύψουν για ναυαγοσώστες ή εκμεταλλευόμενους λουτρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ενεργείτε κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα και σύμφωνα με τις οδηγίες του. 14. Κατά τις παρελθούσες θερινές περιόδους, παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ορισμένοι εκμεταλλευτές των λουτρικών εγκαταστάσεων, να μην προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες με το σκεπτικό ότι, το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη για ολόκληρη την θερινή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το ποσό προστίμου που θα επιβληθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παράβαση αυτή. Κατόπιν τούτου, για την παγίωση της νομιμότητας και πρωτίστως για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στις παραλίες και στη θάλασσα, θα πρέπει ύστερα από την αρχική επιθεώρηση στην οποία έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, να θέτετε εύλογο χρονικό διάστημα-προθεσμία προς αποκατάσταση & συμμόρφωση η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλετε τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις οποίες, οι διαπιστούμενες παραβάσεις θα είναι καθ υποτροπή και ως εκ τούτου το ύψος των επιβαλλομένων κυρώσεων θα πρέπει να είναι αναλόγως κλιμακούμενο προς τα πάνω. ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 15. Με την λήψη της παρούσας να προβείτε σε συγκέντρωση του προσωπικού σας, κατά την οποία, ν αναπτύξετε το περιεχόμενό της καθώς και το περιεχόμενο των επισυναπτόμενων σ αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 16. Συναφώς επισημαίνεται η ανάγκη όπως, το περιεχόμενο της παρούσας Μ.Α.Ε. αλλά και των επισυναπτόμενων σ αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, καθίστανται, εγκαίρως και προ της ενάρξεως της θερινής περιόδου κάθε έτους, αντικείμενο εκπαιδεύσεως του προσωπικού σας, στα πλαίσια των, με μέριμνά σας, διενεργουμένων εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων. 17. Να μεριμνήσετε άμεσα με τη λήψη της παρούσας για την αναπαραγωγή ικανού 3 αριθμού αντιτύπων των επισυναπτομένων Φ.Α.Ε. ώστε να διανέμονται στα στελέχη των Υπηρεσιών σας, προ της μετάβασής τους στις λουτρικές εγκαταστάσεις της περιοχής δικαιοδοσίας σας, με σκοπό να συμπληρώνονται ανάλογα κατά την διενέργεια των εν θέματι ελέγχων. 3 Ο τελικός αριθμός των Φ.Α.Ε. που θα εκτυπώσετε και ανατυπώσετε, έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Υπηρεσιών σας, στις οποίες εννοείται ότι θα συμπεριλαμβάνονται και οι υπαγόμενες σε εσάς Λιμενικές Αρχές. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 7

8 18. Περαιτέρω, να προβείτε στην αναπαραγωγή ικανού αριθμού αντιτύπων των σελίδων που περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Κυριοτέρων Διατάξεων (Ε.ΚΥ.Δ.) και την κατάλληλη βιβλιοδέτησή 4 του, ώστε να αποκτήσει τη μορφή Εγχειριδίου Εντύπου. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω Εγχειρίδιο, θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Φ.Α.Ε. κατά τους διενεργούμενους ελέγχους από τα στελέχη των Υπηρεσιών σας. Προς τούτο, κρίνεται σκόπιμο όπως, κάθε αστυνομικό κλιμάκιο ελέγχου 5, εκτός από το Φ.Α.Ε. με το οποίο θα εφοδιάζεται προ της μετάβασής του για τη διενέργεια των υπόψη ελέγχων, θα φέρει μαζί του και ένα (βιβλιοδετημένο κατά τα ανωτέρω) Ε.ΚΥ.Δ. 19. Έως την 31 Μαρτίου κάθε έτους, να αποστέλλετε στην Υπηρεσία μας και στην προϊστάμενή σας ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. κανονικά συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΙΝΑΚΑ Ι. 20. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ κάθε έτους, να επισημαίνετε εγγράφως στους οικείους φορείς διαχείρισης την αναγκαιότητα πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των τελούντων υπό την εκμετάλλευσή τους λουτρικών εγκαταστάσεων και, προς τούτο, να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: α. την έγκαιρη κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης του απαιτουμένου αριθμού ναυαγοσωστών β. την τοποθέτηση των προβλεπομένων βάθρων γ. την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων δ. την τοποθέτηση ενδεικτικών σημαντήρων για τα όρια στα οποία φθάνουν συνήθως οι λουόμενοι ε. τον εφοδιασμό των ναυαγοσωστών με τον απαιτούμενο σωστικό εξοπλισμό. 21. Την 1 η Ιουνίου κάθε έτους, να προβαίνετε στη διενέργεια επισταμένων ελέγχων σε όλες τις λουτρικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς σας, προς διαπίστωση τήρησης των υπευθύνων με τις απορρέουσες από τις κείμενες και συναφείς με το αντικείμενο του θέματος υποχρεώσεις τους. Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 22. Επισημαίνεται και πάλι η σημασία που προσδίδεται στους προμνημονευθέντες διενεργούμενους ελέγχους, καθόσον αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών κατά τη λήψη λουτρού στους θαλάσσιους χώρους αρμοδιότητάς σας. Πέραν αυτού, ελλιπή ναυαγοσωστική κάλυψη των ανά την Επικράτεια λουτρικών εγκαταστάσεων, έχει ως συνέπεια την πρόκληση δυσμενών σχολίων για τη Xώρα μας στο εξωτερικό και, σε πολλές περιπτώσεις, δυσμενών σχολίων (με τη μορφή κυρίως καταγγελιών) για το Λιμενικό Σώμα και τα εντεταλμένα αυτού Όργανα, αναφορικά με την ανεπαρκή α- στυνόμευση των λουτρικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς τους και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά των υπαιτίων παραβατών. 4 Προτιμητέο όπως, η βιβλιοδέτηση των Ε.ΚΥ.Δ. να γίνει στην πλάγια όψη, είτε με θερμοκόλληση είτε με σπιράλ, αφού πρώτα διπλωθεί στα δύο κάθε φύλλο χωριστά και κολληθεί με κοινή κόλλα. Ο τελικός αριθμός των βιβλιοδετημένων εγχειριδίων που θα παραγάγετε έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Υπηρεσιών σας. 5 Όπως προαναφέρθηκε, εν λόγω έλεγχοι δέον όπως διενεργούνται από δύο (02) τουλάχιστον όργανα των Υπηρεσιών σας, τα οποία ευνόητο είναι ότι, θα συγκροτούν ένα αστυνομικό κλιμάκιο ελέγχου. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 8

9 Ως εκ τούτου, επιδιωκόμενος σκοπός του ΥΠτΠ είναι η πλήρης συμμόρφωση των εκμεταλλευόμενων τις λουτρικές εγκαταστάσεις, με τις απορρέουσες από τις προαναφερόμενες διατάξεις υποχρεώσεις τους. Η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει στην σταδιακή φθίνουσα πορεία των παρατηρούμενων κάθε θερινή περίοδο περιστατικών, που καταλήγουν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Η κατά τα ως άνω δραστηριοποίησή σας θα αξιολογείται δεόντως από την Κεντρική Υπηρεσία. 23. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να ελέγχουν με σχολαστικότητα την εφαρμογή των διατασσομένων, αξιολογώντας την δραστηριότητα και αστυνομική απόδοση των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Για την δραστηριότητα αυτή κάθε Λιμενικής Αρχής, ν αποστέλλεται στο ΥΠτΠ/ΔΛΑ, μετά το πέρας κάθε θερινής περιόδου και όχι αργότερα της 01 του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ», στον οποίο να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των διενεργηθέντων ελέγχων και των επιβληθέντων κατά περίπτωση κυρώσεων ανά Λιμενική Αρχή. 24. Τα Γραφεία Λ.Α. των Υπηρεσιών σας, να τηρούν ειδικό φάκελο με τίτλο «ΦΥΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (Φ.Α.Ε. ΝΑΥ.)», στον οποίο να αρχειοθετούν τα συμπληρωμένα Φ.Α.Ε. όπου να παραμένουν για δύο (02) τουλάχιστον θερινές περιόδους. Εξαίρεση θα αποτελούν τα Φ.Α.Ε. εκείνα από τα οποία θα προκύπτουν παραβατικές δραστηριότητες, τα οποία να παραμένουν στον σχετικό φάκελο της παράβασης ή της δικογραφίας Ν αποστείλετε αντίγραφο της παρούσας στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια, με οδηγίες για ανάλογες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο. 26. Η παρούσα να τοποθετηθεί στον ειδικό φάκελο με τον τίτλο «ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ». 27. Κάθε προηγούμενη εγκύκλιος ή διαταγή που ρυθμίζει θέματα της παρούσας, καταργείται. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ Αθ. 6 Τα ΦΑΕ παρέχονται για προσωπική σας χρήση και δεν θα αποστέλλονται συνημμένα στις αναφορές σας, είτε προς τις ΠΕΔΙΛΣ, είτε προς το ΥΠτΠ/ΔΛΑ, εκτός εάν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από τις Υπηρεσίες αυτές. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 9

10 Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α», «Β», «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ.Λ/Χ Λ/Χ Υ/Χ II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ.κ. Υπουργού Γ.Γ.Α.-Ν. (υ.τ.α.) ΑΛΣ Α -Β Υ/ΛΣ ΓΕΛΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΕΝΑ ΕΒΑ ΑΔΝΑ ΕΔΕΙΝ ΔΚΒ ΔΚΑ ΔΚΕ 2. ΥΠτΠ/ ΔΛΑ Β - ΔΑΝ ΔΠΛΣ ΔΠΘΠ ΔΕΜΕΜ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας/ Τμήμα Γενικής Αστυνομίας Μ.Α.Ε. 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΣΤΗΡ» ΦΥΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Φ.Α.Ε.) ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

12 Φ.Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗ- ΨΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τίθεται βαθμός Ονοματ/μο) 2) 1) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (σε χλμ.) ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩ- ΣΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥ- ΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 23/ 2000 (ως προς την πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού ναυαγοσωστών) ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙ- ΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Α- ΡΙΘΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε λουτρική εγκατάσταση συμπληρώνεται ένα Φ.Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο/ ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ ΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (Υπογραφή) (Βαθμός Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Βαθμός Ονοματεπώνυμο) 1 Αναγράφεται, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 2 Αναγράφεται, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» καθώς και πόσες φορές έχει διαπιστωθεί «καθ υποτροπήν» η παράβαση, π.χ.: «Η εν λόγω παράβαση έχει διαπιστωθεί «καθ υποτροπήν» για δεύτερη φορά». Εάν δεν είναι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή δυνατή η εξακρίβωση της καθ υποτροπήν παράβασης, θα γίνεται σχετική προς τούτο διερεύνηση με τη μετάβαση των στελεχών στο Λιμενικό Κατάστημα. 3 Συμπληρώνεται σε περίπτωση που, δεν έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Σελίδα 1 από 1

13 Φ.Α.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ Ε- ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΛΟΥΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1) 2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τίθεται βαθμός Ονοματ/μο) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 23/ 2000) ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ Δ.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Είναι εφοδιασμένος ο ναυαγοσώστης με σχετική ΑΔΕΙΑ σε ισχύ 5 2. Βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης 9 3. Κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη Περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στον χώρο των λουομένων Σε περίπτωση που διαπιστώθηκε περιπολία με τη σωστική λέμβο, τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΓΚΛ. 20 Παρακολουθεί τους λουόμενους, δεν έχει την προσοχή του στραμμένη αλλού και είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας 9 ΓΚΛ. 20 όπως ισχύει 9 7. Δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία 9 8. Είναι ανηρτημένη σε περίοπτη θέση του βάθρου η Πινακίδα με την ένδειξη των Α Βοηθειών 8 9. Είναι επηρμένη στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη Ο ναυαγοσώστης απουσίαζε από το πόστο του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και, προς τούτο, είχε αφαιρέσει την πινακίδα με την ένδειξη των Α Βοηθειών και 8 1 Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ο ναυαγοσώστης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου του ναυαγοσώστη. Σελίδα 1 από 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

14 Φ.Α.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ επάρει επί του ιστού την σημαία που δεικνύει την απουσία του ναυαγοσώστη. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΤΗ ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α. Ο ναυαγοσώστης ήταν εφοδιασμένος με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 11. Μηχανοκίνητο μικρό σκάφος 7.γ Αδιάβροχο φακό 7.γ Κιάλια 7.γ Ναυαγοσωστικό σωσίβιο 7.γ Σανίδα διάσωσης 7.γ Σωστικό σωλήνα 7.γ Φορητό φαρμακείο 7.γ Πτυσσόμενο φορείο, εγκεκριμένου τύπου 7.γ Δυο (02) σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων 7.γ Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί 7.γ Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη 7.γ.11 LIFE GUARD 22. Γυαλιά ηλίου 7.γ.12 Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «FIRST 7.γ.13 AID», μπλε απόχρωσης 23. Κουβέρτες (τουλάχιστον δυο) 7.γ Μαχαίρι κατάδυσης 7.γ Μάσκα βυθού 7.γ.16 Σελίδα 2 από 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

15 Φ.Α.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 26. Βατραχοπέδιλα (τουλάχιστον ένα ζεύγος) 7.γ Σημαία Ναυγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40 χ 80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν 7.γ.18 αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την 28. προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD λευκής α- 7.γ.19 πόχρωσης. 29. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 7.γ Κοινή σφυρίχτρα 7.γ Κινητό τηλέφωνο 7.γ.20 Β. Λοιπές υποχρεώσεις εκμεταλλευομένου τη λουτρική εγκατάσταση: 32. Ο αριθμός κλήσης του κινητού τηλεφώνου αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) 7.γ.20 Ύπαρξη βάθρου (παρατηρητηρίου), κατασκευασμένο 33. όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις Τοποθέτηση σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο της λουτρικής εγκατάστασης ειδικών καλαίσθητων πινακίδων 34. διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα ακόλουθα: Η σημασία των σημαιών που αναρτούν οι ναυαγοσώστες α. σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, κινδύνων κ.λπ και, οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές β. Το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη Τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται περιορισμοί ή απαγορεύσεις, ευνόητο είναι ότι, δεν είναι απαιτητή η υποχρέωση γ. αυτή Οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής δ. πρώτων βοηθειών ε. Αριθμός τηλεφώνου της Λιμενικής Αρχής 8 7.δ 7.δ 7.δ 7.δ 7.δ 7.δ Σελίδα 3 από 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

16 Φ.Α.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όποια εκ των σημείων αστυνομικού ελέγχου (σ.α.ε.) δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια ελέγχου, να αναγράφεται η συντομογραφία της φράσης «Δεν Ελέγχθηκε», η οποία είναι «Δ.Ε.» και ακολούθως στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να σημειώνεται ο λόγος που δεν ελέγχθηκε το συγκεκριμένο σ.α.ε. Η συμπλήρωση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στο πεδίο «ΝΑΙ/ ΟΧΙ», αφορά στη διαπίστωση ή όχι του αναφερομένου σ.α.ε. τη δεδομένη χρονική στιγμή του διενεργουμένου ελέγχου. Εάν δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί το συγκεκριμένο σ.α.ε., τότε αναγράφεται, καθώς προαναφέρθηκε, το «Δ.Ε.». ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για κάθε ναυαγοσώστη συμπληρώνεται ένα Φ.Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο/ ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ ΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (Υπογραφή) (Βαθμός Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Βαθμός Ονοματεπώνυμο) 2 Στο πεδίο αυτό αναγράφονται οι α/α των σ.α.ε., για τα οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά τη διενέργεια του ελέγχου (π.χ.: «Διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τα με α/α 3, 9 και 11 σ.α.ε.»). Στο ίδιο πεδίο, θα αναγράφεται ότι, θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εάν για κάποιο από τα σ.α.ε. που διαπιστώθηκε παράβαση, συντρέξουν παρεπόμενες ποινές (ποινικές κυρώσεις ή το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας κ.λπ) ή/ και έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και έχουν ληφθεί περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με οδηγίες του, θα γίνεται σχετική αναγραφή στο πεδίο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ". Σελίδα 4 από 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΒΥΡΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ε.ΚΥ.Δ.)

18 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ε.ΚΥ.Δ.) Για τη διενέργεια ελέγχων προς διαπίστωση πρόσληψης ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου εξοπλισμού στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Τμήμα Γενικής Αστυνομίας

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α 9 8 Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους 10 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 5 Άδειες ναυαγοσωστών 1 7 Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις 3 8 Βάθρο ναυαγοσώστη 5 9 Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Φαρμακευτικό-Υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Τύπος σωστικού σωλήνα 8 8 Διατάξεις της υπ αριθμ /2439/B 0010/ Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών.

20 Άδειες ναυαγοσωστών 1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργασθούν ως ναυαγοσώστες αφού προηγουμένως εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. 2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους: α) Υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή το πιστοποιητικό σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 3 καθώς και τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 1α,1β,1ε,1στ, και 1θ του άρθρου 2 και τρεις (3) φωτογραφίες. β) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: (1) περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος (2) εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη (3) χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων. (4) τρόποι προσέγγισης θύματος (5) λαβές αποφυγής (6) τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος (7) απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού (8) αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος (9) ερευνά βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων (10) επικίνδυνα ψάρια (11) βασικές γνώσεις μετεωρολογίας (12) τρόποι διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες (13) σύνταξη αναφοράς συμβάντος (14) εξέταση θύματος (σφυγμός - αναπνοή κ.λπ.) (15) φυσιολογία πνιγμού (16) υποθερμία, κράμπα, εξάντληση κολυμβητή - εγκαύματα από τον ήλιο (17) χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού (18) επίδεση τραυμάτων - χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού (19) συμπτώματα ηλίασης και αντιμετώπιση αυτής (20) ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα. γ) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως ικανοί, εφόσον επιτύχουν τις εξής ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή. (1) κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο (2) κολύμβηση εκατό (100) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2'00"). (3) κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ. σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10') (4) ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων από βάθος έξι (6) μ. (5) υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ. (6) έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων (7) κωπηλασία δ) Έχουν εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδήλατου. 3. Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψήφιους. Η θεωρητική εξέταση γίνεται προφορικά στην ελληνική γλώσσα σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε ά- τομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η αθλητική δοκιμασία διενεργείται σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) ή θαλάσσιο χώρο που έχουν προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες. 4. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες (1 έως και 13,14 έως και 19 και 20) της υποπαραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2γ αυτού, θεωρούνται αποτυχόντες και επανεξετάζονται εξ' αρχής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθει δίμηνο από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη θεωρητική εξέταση ή την αθλητική δοκιμασία ανάλογα. 5. Η βαθμολογία εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). 6. Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος κάθε μέλους της επιτροπής (και του Προέδρου). 7. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». 8. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται επίσης, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων αλλοδαπών σχολών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή ακριβούς αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1ε, 1στ και 1 θ του άρθρου 2 του Π.Δ. 23/ 2000 και τριών (3) φωτογραφιών.

21 Οι άδειες αυτές είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνονται ανά τετραετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υποβολή των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1 ε και 1 θ του άρθρου 2 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξέλιπε κανείς από τους αναφερόμενους στο Διάταγμα αυτό λόγους. Η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 εκ μέρους του αιτούντος. 10. Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους. 11. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου -αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο. 12. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την ανωτέρω άδεια σε ισχύ και είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι και σαρανταπέντε (45) ετών και έχουν το πιστοποιητικό υγείας της υποπαραγράφου 1θτου άρθρου 2 σε ισχύ. 7 Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις Οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) υποχρεούνται όπως: α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά το ειδικότερον στο επόμενο άρθρο οριζόμενα. γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: (1) μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. (2) αδιάβροχο φακό (3) κυάλια (4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα «Γ» (5) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα «Δ» (6) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). (7) φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Β» (8) πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου (9) δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων (10) ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί (11) καπέλλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD (12) γυαλιά ηλίου (13) πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης (14) κουβέρτες (15) καταδυτικό μαχαίρι (16) μάσκα βυθού (17) βατραχοπέδιλα (18) σημαία Ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διατάσεων 40 χ 80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. (19) σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης (20) κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. (21) φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) (22) κοινή σφυρίχτρα δ) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.

22 Βάθρο ναυαγοσώστη 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική ε- γκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. 9 Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη 1. 0 ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά (1) Αντιαιμορραγικά-μητροτονικά (1) Για υπόταση (1) Αναλγητικά-αντιπυρετικά (3) Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (2) Σπασμολυτικά (1) Αντιεμετικά και κατά του ίλιγγου (3) Ενέσιμο κορτικοστεροειδές (2) Οξυγονούχο ύδωρ (200 00) (1) Ιώδιο (100 00) (1) Μερκουροχρώμ (100 00) (1) Οινόπνευμα (200 00) (1) Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2) (2) Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαΐνη 2% (1) Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook (1) Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (2) Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι) (2) Γάζες αποστειρωμένες 5) Αυχενικό περιλαίμιο (1) Βαμβάκι (2) Γάντια πλαστικά μιας χρήσεως (10 ζεύγη) Ελαστικός επίδεσμος κοινός (2) Επίδεσμοι κοινοί (10) Λευκοπλάστης (2) 03υζ. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο (5) σε λιπαρή ουσία νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Ψαλίδι κοινό (1) Στηθοσκόπιο (1) Γ. ΟΡΓΑΝΑ Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης (1) Θερμόμετρο κοινό (2) Θερμόμετρο υποθερμίας (1) Αεραγωγός τύπου Guedel (1) Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) (1) Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 1) 21/2 λίτρα με μειωτήρα πίεσης Σύριγγες μιας χρήσης (5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΥΤΙΑ) Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά (1) Αναλγητικά (1) Ενέσιμο κορτικοειδές (1) Σύριγγες 5οο (2) Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2) Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου (1) Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook (1) Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου Guedel (1)

23 07 08 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός AMPU (1) Κοινοί επίδεσμοι (5) Γάζες αποστειρωμένες πακέτα (2) Ελαστικός επίδεσμος (1) Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Mercurochrom (50 cc) Οξυζενέ (50 cc) Οινόπνευμα (50 cc) Λευκοπλάστης (1) Ψαλίδι κοινό (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΣΙΒΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΤΥΠΟΣ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

24 09 10 Διατάξεις της υπ αριθμ /2439/B 0010/ Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών. 7 Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λπ.. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα τέντες κ.λπ.). Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα). Οι Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β του π.δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. 18/ τ.α ), οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ/τος για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς. Οι Ο.Τ.Α., μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους (δημοτική αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές κ.λπ.), έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ε- νημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις. Για την μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, απαγορεύεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος. 8 Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους Εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο επόμενο άρθρο. Οι έχοντες μισθωτική σχέση με τους Ο.Τ.Α. ή τις ανωτέρω επιχειρήσεις, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 7 της παρούσας) καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

25 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ΚΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟ- ΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ» ΠΙΝΑΚΕΣ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

28 Ανήκει στη ΜΑΕ 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ.Πρωτ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΠΡΟΣ: 1) ΥΠτΠ/ ΔΛΑ Α 2). 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (σε χλμ.) Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 1 Αναγράφεται η προϊστάμενη ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.

29 Ανήκει στη ΜΑΕ 02/ 2010 Διενέργεια Aστυνομικών Eλέγχων προς διαπίστωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών και του απαιτούμενου Εξοπλισμού αυτών στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ.Πρωτ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ:. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙ- ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩ- ΣΤΩΝ (Αριθμητικά) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕ- ΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟ- ΣΩΣΤΩΝ (Αριθμητικά) ΜΗ ΣΥΜ- ΜΟΡΦΩΣΗ (Αριθμητικά) ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ Α- ΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥ- ΜΕΝΕΣ ΠΑ- ΡΑΒΑΣΕΙΣ (Αριθμητικά) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 1 Αναγράφεται η προϊστάμενη ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Σε περίπτωση που, η Λιμενική Αρχή δεν υπάγεται σε ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., θα αναγράφεται η ΥΠτΠ/ ΔΛΑ Α.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 "Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 - Άρθρο 1 : Ορισμοί - Άρθρο 5 : Άδειες Ναυαγοσωστών - Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενων Λουτρικές Εγκαταστάσεις - Άρθρο 8 : Βάθρο Ναυαγοσώστη - Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.854,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.930,42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 35 / 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.956,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 74.345,44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, ηµοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαµιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-5) Αντικείµενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κολυμβητικές δεξαμενές χωρίζονται σε : Εσωτερικές, Υπαίθριες, Δημόσιες, Αθλητικές, και Ιδιωτικές. (Αρ.1)

Οι κολυμβητικές δεξαμενές χωρίζονται σε : Εσωτερικές, Υπαίθριες, Δημόσιες, Αθλητικές, και Ιδιωτικές. (Αρ.1) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 1.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 3.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπουργική Απόφαση 87/Αρ.Γ1)443-24/01/73 1.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,40 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.070,40 ΕΥΡΩ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,20 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,20 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.591,20 ΕΥΡΩ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29 Χανιά Κρήτη Πληρ: Μαρκουλάκη Κων/να Τηλ. 28213 41760, Fax: 28213 41750 Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ΑΡ ΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Τ Η Ν ΑΥ ΑΓ ΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛ Υ ΨΗ Π ΑΡ ΑΛ Ι Ω Ν Δ Η Μ ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ΑΡ ΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Τ Η Ν ΑΥ ΑΓ ΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛ Υ ΨΗ Π ΑΡ ΑΛ Ι Ω Ν Δ Η Μ ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Μελέτης: 20/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ήµου Ηγουµενίτσας έτους 2013" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: : «Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 2014» Αριθ. Μελέτης: 2/2014 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Μελέτης : 02/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017 CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.895,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ȞĮȣĮȖȠıȦıIJȚțȩıȦıȓȕȚȠ ȠIJȪʌȠȢIJȠȣȠʌȠȓȠȣĮʌİȚțȠȞȓȗİIJĮȚʌĮȡĮțȐIJȦ ıįȟȓįįįțȑıȧıșȣ ȠIJȪʌȠȢIJȘȢȠʌȠȓĮȢĮʌİȚțȠȞȓȗİIJĮȚʌĮȡĮțȐIJȦ ıȧıijțțȩıȧȝȓȟį ȠİijȠįȚĮıȝȩȢIJȠȣȠʌȠȓȠȣİȓȞĮȚʌȡȠĮȚȡİIJȚțȩȢ ȠIJȪʌȠȢIJȠȣ ȠʌȠȓȠȣĮʌİȚțȠȞȓȗİIJĮȚʌĮȡĮțȐIJȦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΤΥ Αρ.μελ.:17/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 '

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Αρ. Μελέτης 34 /2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,17 = (ΦΠΑ 24%) Κ.Α

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Αρ. Μελέτης 34 /2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,17 = (ΦΠΑ 24%) Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης 34 /2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.054,17 = 58.108.20 + 13.945.97 (ΦΠΑ 24%) Κ.Α. 02.15.6162.0000 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Proslipsis.gr

Proslipsis.gr. Proslipsis.gr A Π Ο Φ Α Σ Η Αριθµ. 1038460/2439/Β0010 (1) Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Χατζηδάκης Στέφανος Τηλέφωνο: 28213-40010 Αριθ. Τηλ/τυπίας: 28213-40090 e-mail: stefanos@platanias.gr ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π5/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ :ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 21576/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 5.6-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 23052 Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα: 12/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9794 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 08/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 08/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 08/10-05-2013 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10634 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ήµαρχος Ρεθύµνης προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 20/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Π 105650 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό)

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 25-05-2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 5161 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΑΠ 11070/02-05-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑ: 15 6142.005 ΔΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 19.220,00 # (με 24% ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του, η οποία θα εκτελεσθεί όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα: ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ 80,00 τ.μ.

Ιδιότητα: ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ 80,00 τ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 16-06-2016 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 4871 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 15/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 15/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 15/14-05-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 23-05-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 341 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 19003, Μαρκόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες: 12-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ.:12624 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήµος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου προκηρύσσει τη διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10635 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 20/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 726 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής: ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕΟ-ΡΓΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 133 η Ιθάκη, σήμερα 8 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

όλα τα αναγκαία για την επιθεώρηση ΦΑΕ μαζί με το ΣΑΣ 1 θα συνιστούν πλέον την αρχική επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης εκμίσθωσης 4

όλα τα αναγκαία για την επιθεώρηση ΦΑΕ μαζί με το ΣΑΣ 1 θα συνιστούν πλέον την αρχική επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης εκμίσθωσης 4 ΤΙP: To υπόδειγμα ΦΑΕ σας παρέχεται επί τούτου σε ένα ενιαίο (όλα τα ΜΕΡΗ Α,Β,Γ) έγγραφο word, ώστε να προβείτε σε συμπλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων πάνω σε αυτό και, ακολούθως, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 22 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 21.571 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: : «Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 2013» Αριθ. Μελέτης: 3/2013 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.: 28/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10-05

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠPOEΔPIKOΥ ΔIATAΓMAΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠPOEΔPIKOΥ ΔIATAΓMAΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠPOEΔPIKOΥ ΔIATAΓMAΤΟΣ Καθορισμός προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Καθορισμός προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα