Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ της υπ αριθμ. 10 Απόφασης, με θέμα: Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων για το χρονικό διάστημα από έως και ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Που εκλήθησαν με την υπ αριθμ. 173 Πρόσκληση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΤΙΑΝΟ, ΜΕΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΕΡΡΗ. Απουσίαζαν αν κι εκλήθησαν τα μέλη: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ. Γραμματέας: Ευστρατία Δροσάκη. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τη με αρ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 624/ ) με τίτλο «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Αθηναίων». 2. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 5. Την υπ αριθμ. 5/ απόφαση της 152 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ σχετικά με τον Προϋπολογισμό για το έτος Την υπ αριθμ. 3/ απόφαση της 157 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ σχετικά με

2 την Εσωτερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡΘ7-58Π) 7. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της 166 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ σχετικά με την 2 η Εσωτερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2014 (ΑΔΑ: ΨΩ5ΞΟΡΘ7-ΟΩ5) 8. Την παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/ ) με τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 9. Τη με αρ. πρωτ. 3466/ εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένου του Τομέα Οικονομικών της Δ.Ε.Ρ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, ήτοι με οκτώ θετικές και μία αρνητική ψήφο, εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων για το χρονικό διάστημα από έως και , σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: Κωδικός Περιγραφή Γενικής Λογιστικής Ποσό ` ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. & ΠΡΟΣ. ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ κλπ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 811, ΕΞΟΔΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-Φ.Π.Α. 23% 1.500, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΠΕΑΘ , ΑΠΟΖΗΜ.ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.451, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΦΠΑ 23% , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-ΜΕΛΕΤ.-ΕΡΕΥΝ.-Φ.Π.Α. 23% 2.000, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΠΑ 23% 3.780, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ρ/Σ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ρ/Σ-ΦΠΑ 13% , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ρ/Σ-ΦΠΑ 23% , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ρ/Σ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-Φ.Π.Α. 23% 810, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ-Φ.Π.Α. 23% 1.822, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 1.560, ΥΠΗΡΕΣ. ΔΟΡΥΦΟ. ΚΑΛΥΨΗΣ-Φ.Π.Α. 23% 3.375, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΠΙ ΣΥΓΧΡΗΜ. κλπ ΕΡΓΩΝ-ΦΠΑ 23% 4.275, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΦ/ΝΩΝ-ΦΠΑ 23% 7.920, Σ.Μ.Ε. (Π.Υ.Σ. 33/2006) , Σ.Μ.Ε. (Π.Υ.Σ. 33/2006)-ΦΠΑ 13% 3.194, Σ.Μ.Ε. (Π.Υ.Σ. 33/2006)-ΦΠΑ 23% , Σ.Μ.Ε. (Π.Υ.Σ. 33/2006)-ΦΠΑ 23% ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡ/ΣΗ 2.915, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ρ/Σ-ΦΠΑ 23% 3.546,66

3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ , Δ.Ε.Η. ΥΜΗΤΤΟΥ ΝΟ ΑΠΑΛ. ΦΠΑ 1.474, Δ.Ε.Η. ΤΟΥΡΚΟΒ. ΝΟ ΑΠΑΛ. ΦΠΑ 1, Δ.Ε.Η. ΥΜΗΤΤΟΥ ΦΠΑ 13% , ΔΕΗ ΤΟΥΡΚΟΒ. ΝΟ ΦΠΑ 13% 464, Δ.Ε.Φ.Α.-ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% , ΟΤΕ - ΦΠΑ 18% 1.974, VODAFONE - ΦΠΑ 18% -641, ΟΤΕ - ΦΠΑ 23% 4.879, VODAFONE - ΦΠΑ 23% 8.139, COSMOTE - ΦΠΑ 23% 195, HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε , ΕΛΤΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ 109, ΕΞΟΔΑ COURIER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 352, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Ρ/Σ 20, ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ 100, ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 4, ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ FFS-Φ.Π.Α. 23% 9.000, HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε , ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΦΠΑ 23% , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.599, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.909, ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 553, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 276, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Φ.Π.Α. 23% 392, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 230, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η/Υ-Φ.Π.Α. 23% 3.081, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ-Φ.Π.Α. 23% 1.507, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 900, ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 5.622, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 120, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 22, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛ. ΦΠΑ 2.184, Φ.Π.Α. ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔ.-13% 61, Φ.Π.Α. ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔ.- 23% 101, Φ.Π.Α. ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔ.- 6,5% 3, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 250,00

4 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΩΝ 371, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΑΞΙ 415, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 5, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ-Φ.Π.Α. 23% 4.696, ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1.604, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-Φ.Π.Α. 6,5% 328, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΟΡΓΑΝΩΣ. 420, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2.415, ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΦΠΑ 23% 3.360, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΦΠΑ 23% 853, ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 52, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-Φ.Π.Α. 23% 421, ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-Φ.Π.Α. 6,5% 486, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΠΑ 23% 1.135, ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΦΠΑ 23% 5.248, ΔΙΣΚΟΙ, CD-Φ.Π.Α. 23% 208, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-Φ.Π.Α. 23% 356, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΦΠΑ 23% 377, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-Φ.Π.Α. 23% 581, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 507, ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 4.625, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Ρ/Σ 521, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-Φ.Π.Α. 23% 3.758, ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΦΠΑ 23% 6.121, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Ρ/Σ-Φ.Π.Α. 23% 415, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 89, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 40, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3.330,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,72 Κωδικός Περιγραφή Γενικής Λογιστικής Ποσό ΠΩΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔ.ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤ.23% , ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 23% , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 2.583, ΤΟΚΟΙ ΚΤΘ-ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΤΟΚΟΙ ΚΤΘ-EFG EUROBANK ,71

5 ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘ. ΚΤΘ-ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 184, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 130, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΕΣ 306,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,09 Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Μακρή Τηλέφωνα : 210 723 5857, 723 5937-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 16-09-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 111 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση τέταρτης (4 ης ) τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315,075.33 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2012 191,064.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315,075.33 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2012 191,064.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ " Η ΜΕΛΙΣΣΑ" ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2011 14 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 358.27 33 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα