ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα) είναι δύσκολο; 3. Πως διευκολύνεται αυτό το πέρασμα μέσω του μοντέλου της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού»;

3 3 βασικές αλλαγές που επιχειρούν τα νέα ΠΣ 3 1. Έμφαση στη Μαθηματικοποίηση/ Μοντελοποίηση Μετάβαση από τα μαθηματικά στη «μαθηματικοποίηση» (mathematizing) Βασική Αρχή: Τα μαθηματικά είναι εργαλεία που διαμεσολαβούν στην οργάνωση/ κατανόηση ενός φαινομένου:μαθηματικού, επιστημονικού, φυσικού. Αυτή η οργάνωση του κόσμου (μέσω των μαθηματικών) ονομάζεται μαθηματικοποίηση. Στην περίπτωση πραγματικών προβλημάτων (πχ πληθυσμιακή έκρηξη) μιλάμε για μοντελοποίηση.

4 2) Έμφαση στα Μαθηματικά & στο Μαθηματικό γραμματισμό 4 Καθορίζονται οι ικανότητες και δεξιότητες που χαρακτηρίζουν το μαθηματικά εγγράμματο άτομο να κατανοεί το πρόβλημα (μαθηματικό, επιστημονικό ή πραγματικό) να συλλογίζεται κριτικά και συσχετιστικά (: να δημιουργεί συνδέσεις) να διατυπώνει επιχειρήματα και εναλλακτικές προτάσεις να επικοινωνεί τις σκέψεις και τα συμπεράσματά του με διάφορους τρόπους να αναστοχάζεται (μεταγνωστική ικανότητα)

5 3. Έμφαση στην Επικοινωνία 5

6 Τι δεν γίνεται φανερό μέσα απο το γραπτό κείμενο του ΠΣ: 6 Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ μέσα στο οποίο καλείται να εφαρμοστεί το ΠΣ. Η πολυπλοκότητα έχει σοβαρές συνέπειες για τη διδασκαλία, και κάνει δύσκολη την εφαρμογή του ΠΣ στην τάξη.

7 7 Η μαθηματική επικοινωνία «Οι μαθητές επικοινωνούν με διάφορους τρόπους (προφορικά, εικονικά, γραπτά), για διάφορους λόγους και για διαφορετικά ακροατήρια (συμμαθητές, δάσκαλοι, γονείς). Μέσω της επικοινωνίας μπορούν, όχι μόνο να εκφρασθούν, αλλά και να αναστοχασθούν πάνω στον τρόπο σκέψης τους και τον τρόπο σκέψης των συνομιλητών τους». Αυτή είναι μια (αναγκαστικά) περιορισμένη περιγραφή της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία απόδοσης νοήματος σε ένα εξαιρετικά σύνθετο πολυτροπικό τοπίο και όχι απλά μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Σήμερα, οι επικοινωνιακοί πόροι των μαθητών έχουν εμπλουτισθεί δραματικά, αυξάνοντας διαρκώς το χάσμα μεταξύ σχολείου και ζωής!!

8 Επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα: Μεταξύ μαθητών Μεταξύ δασκάλου-μαθητών Μεταξύ δασκάλων 8 Διεθνώς γίνεται έρευνα σχετικά με τους τρόπους και το περιεχόμενο της επικοινωνίας των εκπαιδευτικώνπροκειμένου να αντιμετωπισθεί συλλογικά το σύνθετο τοπίο της εκπαιδευτικής πρακτικής Επαγγελματική Ανάπτυξη (Professional Development) Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice) Μελέτη Μαθήματος (Lesson Study)

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΠΩΣ;;;; Κατ αρχήν με τη ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 9 Δυο πηγές της πολυπλοκότητας: Εσωτερική (τα μαθηματικά ως γλώσσα, η μαθηματική επικοινωνία σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον ) Εξωτερική (Πολυτροπικότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος) Η εσωτερική και εξωτερική πολυπλοκότητα κάνει την «δημιουργία νοήματος» ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Σήμερα, περισσότερο απο ποτέ!!!

10 10 Εσωτερική πολυπλοκότητα: Τα μαθηματικά ως γλώσσα:η γλώσσα των μαθηματικών έχει ένα ευρύ πεδίο σημειωτικών συστημάτων, των οποίων η δυνατότητα ερμηνείας αποτελεί προυπόθεση για τη μάθηση των μαθηματικών. Εξωτερική πολυπλοκότητα: Η μαθηματική επικοινωνία σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον

11 11 Τα μαθηματικά ως γλώσσα Το μαθηματικό κείμενο είναι ένα πολυτροπικό κείμενο. Συνυπάρχουν τρία κειμενικά είδη: Γραφήματα, Πίνακες, Αλγεβρικοί κανόνες

12 12

13 13 Η πολυτροπικότητα των κειμένων σήμερα (εικόνα βίντεο, διαδικτυακές συνδέσεις, ήχος κλπ) κάνει τη διαδικασία μάθησης ένα εντελώς διαφορετικό εγχείρημα απο εκείνο των προηγούμενων χρόνων. Αυτή η πολυπλοκότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελέσει κεντρικό σημείο προβληματισμού σε μια φάση επιμόρφωσης. Απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών

14 Αυτή η συνεργασία διευκολύνεται με τη χρήση της τεχνολογίας 1) Δίκτυα επικοινωνίας εκπαιδευτικών για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 14 2) Δίκτυα συνεργασίας εκπαιδευτικών με κοινούς στόχους (πχ «Δίκτυο Καινοτομίας») 3) Ηλεκτρονικές πλατφόρμες «σχεδιασμού διδασκαλία» -ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-Έμφαση στη συνολική διαχείριση της τάξης-εξ αποστάσεως διδασκαλία πχ Science Teaching with Moodle 2.0 (Vincent Lee Stocker, ) Ηλεκτρονικές πλατφόρμες «σχεδιασμού μάθησης» -ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-Έμφαση στην επιλογή δραστηριοτήτων με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους-υλοποίηση του μαθήματος στην τάξη Learning by Design (Kalantzis & Cope, 2006)

15 15

16 16

17 «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» 17 Τι μας προσφέρει το μοντέλο της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού»; Προβλέπει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσεται η διδασκαλία. Επιτρέπει την εισαγωγή εικόνας, βίντεο, ήχου, κλπ Δηλαδή ο σχεδιασμός γίνεται σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον. Εστιάζει στη δημιουργία νοήματος μέσα απο την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων Εντάσσει λειτουργικά την αξιολόγηση στη διδασκαλία Μέσω της (εξαιρετικά φιλικής στο χρήστη) ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχεδιασμού επιτρέπει την συνεχή ανατροφοδότηση του σχεδιασμού και την ανοιχτή επικοινωνία με άτομα που έχουν τους ίδιους διδακτικούς στόχους Έχει ένα στέρεο, πολλαπλά τεκμηριωμένο, θεωρητικό υπόβαθρο Έχει αξιολογηθεί θετικά στην πράξη μέσα απο έναν πολύ μεγάλο αροθμό ερευνών

18 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ;; 18 Γιατί στηρίζεται σε ένα ισχυρό θεωρητικό μοντέλο με σαφείς, ρεαλιστικές, πρακτικές εφαρμογές. Είναι, δηλαδή, μια θεωρία, με λειτουργική εφαρμογή. Γιατί χαρακτηρίζεται απο πολυτροπικότητα Γιατί ενισχύει τη συνεργασία Γιατί «μιλά στη γλώσσα του μαθητή» Είναι μια θεωρία που εκφράζει τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση

19 3R-BASIC 4C-Curriculum 5E-Instruction 19

20 Η «φιλοσοφία» το μοντέλου της «Μάθησης μέσω σχεδιασμού» 20 Θέτει ως στόχο της διδασκαλίας: Την απόκτηση επιστημονικής γνώσης Πως αποκτιέται η επιστημονική γνώση; π.χ. Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»; Σημαίνει: Μέσω των παρακάτω 5 βασικών διαδικασιών, ΣΧΕΔΙΑΖΩ την πορεία μου προς τη μάθηση:learning by DESIGN Engage, Explain, Explore, Elaborate, Evaluate Εμπλέκομαι, Εξηγώ/Ερμηνεύω, Διερευνώ, Επεξεργάζομαι, Αξιολογώ «Designing is the things we do to know and the rhetorical representations of those things (Kalantzis and Cope, 2005).

21 .Στο μοντέλο της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμών», 21 O μαθητής αποκτά γνώση, νοηματοδοτώντας την εμπειρία του, δηλαδή αποδίδοντας νόημα στις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, μέσω τεσσάρων διαδικασιών (knowledge processes): Experiencing -Βιώνοντας... Conceptualising - Εννοιολογώντας... Analysing Αναλύοντας... Applying Εφαρμόζοντας... Δηλαδή, μέσα απο αυτές τις διαδικασίες, «σχεδιάζει» αυτός ο ίδιος,τη μάθησή του.

22 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 22

23 ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ-EXPERIENCING 1) Η βιωματική φάση στοχεύει στην εισαγωγή του «νέου» μέσα απο την εμπειρία του «γνωστού». Experiencing the Known - Βιώνοντας το γνωστό : Αναστοχασμός στις εμπειρίες, ενδιαφέροντα, οικείους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης ) Experiencing the New - Βιώνοντας το νέο : Εμβάπτιση σε νέες καταστάσεις και κείμενα, συλλογή νέων δεδομένων, ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Στη Διδακτική των Μαθηματικών αυτή διαδικασία είναι γνωστή ως: Οριζόντια Μαθηματικοποίηση- Horizontal Mathematization (Freudenthal, 1991)

24 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ-CONCEPTUALIZING 24 Τι σημαίνει ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ; Προσπαθώ να ΕΞΗΓΗΣΩ/ΕΡΜΗΝΕΥΣΩ την εμπειρία μου. Με δύο τρόπους: 1) Διατυπώνοντας ορισμούς Εντοπίζω ομοιότητες και διαφορές Π.χ. Μέσα απο δραστηριότητες ομαδοποίησης (Σε τι μοιάζει, σε τι διαφέρει..)-- Ορισμός ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΡΙΣΜΩΝ

25 2) Διατυπώνοντας θεωρίες (ερμηνευτικά σχήματα) για να ερμηνεύσω την εμπειρία μου Εντοπίζω σχέσεις και συνδέσεις 25 Γιατί συμβαίνει κάτι, κάτω απο ποιές προυποθέσεις;...- Θεωρήματα, Γενικεύσεις Εννοιολόγηση μέσω θεωριών «Σε αυτή τη διαδικασία της γνώσης, ο μαθητής απομακρύνεται από την άμεση εμπειρία κατά μήκος ενός κατακόρυφου άξονα εμβάθυνσης στη γνώση, διερευνώντας υποκείμενες δομές, αιτίες και σχέσεις, πολλές από τις οποίες πιθανόν να είναι αντίθετες με τη διαίσθηση και να προκαλούν την κοινή λογική» Kalantzis & Cope (2005)

26 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ-ANALYZING 1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ:Διερευνώ τη νέα γνώση σε βάθος 26 Οι μαθητές αναπτύσσουν και καλλιεργούν ικανότητες για : λογική σκέψη, πρόβλεψη, υπόθεση, επαγωγή, παραγωγή. Αναπτύσσουν συστήματα τυπικού συλλογισμού Μαθαίνουν να σκέφτονται «μαθηματικά» Εξοικειώνονται με τα μαθηματικά «εργαλεία» συλλογισμού. Μαθαίνουν μαθηματικές «πρακτικές λόγου» (mathematical discourse practices) (π.χ., Chapin, O Connor & Anderson, 2003; Michaels et al., 2002), Στη Διδακτική των Μαθηματικών οι φάσεις της εννοιολόγησης και της λειτουργικής ανάλυσης, χαρακτηρίζονται ως Vertical Mathematization ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Freudenthal, 1991)

27 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ Οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν τον κόσμο και τα ίδια τα Μαθηματικά, με κριτική ματιά. 2. Μεταγνωστικός αναστοχασμός Dewey (1933) «...το να κατανοείς κάτι σημαίνει ότι μπορείς να δεις τις σχέσεις του με άλλα πράγματα: ποιες συνέπειες προκύπτουν από αυτό, τι το προκαλεί...αυτές οι σχέσεις δεν είναι πάντα προφανείς».

28 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ Ο μαθητής/τρια Αναλύει σχέση αιτίας-αποτελέσματος Προβληματίζεται για οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης γνώσης Υιοθετεί την προοπτική του άλλου Ερμηνεύει το «προφανές» 28 Παραθέσει διαφορετικές ερμηνείες, βλέπει τα πράγματα από διάφορες οπτικές στην προσπάθεια του να αποδόσει νόημα (What if )

29 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 29 Άμεσα Δημιουργικά Για παράδειγμα ελέγχεται η ικανότητα του μαθητή να «περάσει» απο μια μορφή αναπαράσταση σε μια άλλη, να «μεταφέρει» τη γνώση που απέκτησε σε άλλο πλαίσιο μέσα ή έξω απο τα Μαθηματικά, να κάνει προεκτάσεις κλπ

30 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ τη διδασκαλία 30

31 31

32 32 Ευχαριστώ!

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Ισαβέλλα Κοτίνη 1, Σοφία Τζελέπη 2 ikotini@sch.gr, stzelepi@sch.gr 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα