ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΕΝΕΛΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Η κοινωνική πραγματικότητα που οδήγησε στο Σ14 παρ. 9 εδ ε...5 Αρχές της διαφάνειας και του πλουραλισμού στο Σ14 παρ Το συνταγματικό ασυμβίβαστο και ο βασικός μέτοχος...12 Περιορισμοί σε άλλα συνταγματικά δικαιώματα...16 Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις...19 Εκτελεστικός νόμος για τον βασικό μέτοχο...20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ...25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέμα:Το νομικό ζήτημα που θα απασχολήσει και θα αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης στην παρούσα εργασία είναι η ρύθμιση του άρθρου 14 9 εδ ε του συντάγματος και ειδικότερα η έννοια του βασικού μετόχου που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της ρύθμισης αυτής.ειδικότερα το Σ14 9 εδ ε κατοχυρώνει το ασυμβίβαστο ανάμεσα στις ιδιότητες του βασικού μετόχου,του εταίρου ή διευθυντικού στελέχους μέσων μαζικής ενημέρωσης και των αντίστοιχων ιδιοτήτων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Το ασυμβίβαστο της εν λόγω συνταγματικής διάταξης αποτυπώνει και είναι στενά συνδεδεμένο με τις αρχές τις διαφάνειας και του πλουραλισμού που θεμελιώνονται και διαπνέουν το άρθρο 14 9 του συντάγματος.το άρθρο 14 9 και το ειδικότερο 14 9 εδ ε θεσπίστηκαν με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ενόψει της έντονης δραστηριοποίησης των ιδιωτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αντιμετωπίσουν τη συνακόλουθη με τη δραστηριοποίηση αυτή χρήση εκ μέρους των ιδιωτών της οικονομικής τους ισχύος μέσω των μηχανισμών της εξουσίας πληροφόρησης για την άσκηση επιρροής και ελέγχου στην πολιτική εξουσία. Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη του προαναφερθέντος νομικού ζητήματος θα γίνει έχοντας ως στόχο την καλύτερη ανάπτυξη και κατανόησή του.αρχικά πρέπει να καταδειχθεί η σπουδαιότητα της ρύθμισης που εισάγεται με το Σ14 9εδ ε και συνακόλουθα η έννοια του βασικού μετόχου που θεμελιώνει το ασυμβίβαστο της ρύθμισης αυτής.έτσι θα γίνει αναφορά στο κοινωνικό φαινόμενο που οδήγησε το συνταγματικό νομοθέτη στην αναθεώρηση το 2001 του άρθρου 14 με την προσθήκη της παραγράφου 9,της οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί η ρύθμιση για το βασικό μέτοχο.επίσης το ασυμβίβαστο του Σ14 9 εδ ε αποτελεί ειδικότερη έκφραση των αρχών της διαφάνειας και του πλουραλισμού που κατοχυρώνονται στο Σ14 9.Χρήσιμη είναι, λοιπόν και η ανάλυση των αρχών αυτών κυρίως αναφορικά με το Σ14 9.Φυσικά είναι ευκόλως εννοούμενη η προσπάθεια προσέγγισης του Σ 14 9 εδ ε και της έννοιας του βασικού μετόχου που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης εργασίας 3

4 Βέβαια είναι γνωστό ότι συχνά η εισαγωγή μιας συνταγματικής ρύθμισης και ιδίως ενός περιορισμού έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η ταυτόχρονη ενάσκηση άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων.είναι αναγκαίο να μας απασχολήσουν οι περιορισμοί που τίθενται σε συγκεκριμένα συνταγματικά δικαιώματα από το Σ14 9 εδ ε.επιπλέον είναι απαραίτητη μια μικρή αναφορά στις κυρώσεις που συνεπάγεται η παραβίαση της προαναφερθείσας ρύθμισης για να επισημανθεί πόσο αναγκαία είναι η εφαρμογή της.τέλος θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του πιο πρόσφατου εκτελεστικού νόμου για το βασικό μέτοχο(ν.3310/2005) η έκδοση του οποίου κρίνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του Σ14 9 εδ ε στην έννομη τάξη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ειπώθηκαν παραπάνω το διάγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το εξής: 1) Αναφορά στην κοινωνική πραγματικότητα δυνάμει της οποίας τέθηκε το Σ14 9 εδ ε. 2) Οι αρχές της διαφάνειας και του πλουραλισμού και η κατοχύρωσή τους στο Σ ) Το ασυμβίβαστο του Σ14 9 εδ ε και η έννοια του βασικού μετόχου. 4) Περιορισμοί σε άλλα συνταγματικά δικαιώματα από το Σ14 9 εδ ε. 5) Κυρώσεις που συνεπάγεται η παραβίαση του προηγούμενου άρθρου 6) Εκτελεστικός νόμος για το θέμα του βασικού μετόχου και για το ασυμβίβαστο που η ιδιότητα του βασικού μετόχου προκαλεί 4

5 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ Σ14 ΠΑΡ. 9 ΕΔ. Ε Γίνεται δεκτό ότι με την εγκαθίδρυση του μοντέλου της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και δημοκρατίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες επικρατεί η τάση της ολοένα και μεγαλύτερης ανάμειξης των ιδιωτών στους διάφορους τομείς που αποτελούσαν κατά κανόνα μονοπώλιο της κρατικής εξουσίας.η επίδραση αυτής της τάσης δε μπορούσε να αφήσει ανέπαφο τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ο οποίος βρισκόταν μέχρι τότε υπο τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο του κράτους.έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της μεγάλης ανάμειξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδίως της εισόδου τους μαζικά στο πεδίο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τα τέλη της δεκαετίας του Η επέμβαση των ιδιωτών και η κατάλυση του κρατικού μονοπωλίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δε στερείτο άμεσων συνεπειών.αρχικά ήταν προφανής η ανάπτυξη πανίσχυρων κέντρων πληροφοριακής και οικονομικής εξουσίας,τα οποία με τα μέσα που διέθεταν απάρτιζαν άτυπες μορφές άσκησης επιρροής και εξουσίας, ικανές να τεθούν μάλιστα απέναντι στη συνταγματικά τυποποιημένη και δημοκρατικά ελεγχόμενη πολιτική εξουσία και κατά πάσα πιθανότητα να την επηρεάσουν.η τεράστια αυτή οικονομική και επικοινωνιακή δύναμη στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχοντας την ευχέρεια να επηρεάσει ακόμα και την πολιτική εξουσία αποτελούσε κίνδυνο που απειλούσε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και δοκιμασία για την επάρκεια και την αντοχή της ελληνικής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε το φαινόμενο της διαπλοκής 2. που στηρίζεται στην προσπάθεια των προαναφερθέντων πόλων έλξης οικονομικής και πληροφοριακής ισχύος να ασκήσουν επιρροή και να παρέμβουν σημαντικά στην πολιτική εξουσία χειραγωγώντας τη λήψη πολιτικών και κρατικών αποφάσεων με την οικονομική εξουσία κυρίως που διέθεταν.αλληλένδετο με το φαινόμενο της διαπλοκής 4. είναι αυτό της 1. Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση των εκδοτών στην τηλεόραση είχε ως αφετηρία το έτος 1989.Ήδη δυο χρόνια νωρίτερα συντελέστηκε η απελευθέρωση της ραδιοφωνίας από το κρατικό μονοπώλιο.ξ.κοντιάδη«ο Νέος Συνταγματισμός και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.»σελ Αφορμή για την ανακάλυψη του φαινομένου της διαπλοκής από την κοινή γνώμη υπήρξε το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης και η απόπειρα του Γ.Κοσκωτά να ελέγξει τμήμα της πληροφοριακής εξουσίας.ο όρος διαπλεκόμενα συμφέροντα εισήχθη στο πολιτικό λεξιλόγιο το Σεπτέμβριο του 1993 από τον τότε πρωθυπουργό Κ.Μητσοτάκη και έκτοτε αποτελεί στοιχείο sine qua non της πολιτικής αντιπαράθεσης με κορύφωση την κήρυξη ανένδοτου αγώνα της Ν.Δημοκρατίας εναντίον των διαπλεκομένων το Ξ.Κοντιάδη.σελ 245 «Ο Νέος Συνταγματισμός και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα». 5

6 διαφθοράς 3., το οποίο θα μπορούσε να οριστεί σαν τη χρήση με αθέμιτο τρόπο των μέσων ενημέρωσης με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,ιδίως συναλλαγών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή την άσκηση ειδικής επιρροής στην κοινή γνώμη υπέρ κομμάτων προσώπων,απόψεων,επιδιώξεων ή καταστάσεων σε τοπικό,περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.τα φαινόμενα αυτά που παρουσίαζαν μεγάλη έξαρση κατά τη λεγόμενη τηλεοπτική εποχή δεν αφορούσαν μόνο τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης.επεκτείνονταν και επεκτείνονται με γοργούς ρυθμούς μέσα στα πεδία της μετατηλεοπτικής εποχής και στο ταχέως αναπτυσσόμενο πλαίσιο της κοινωνίας πληροφορίας,του διαδικτίου και των μορφών επικοινωνίας που αυτό διευκολύνει ή αναδεικνύει.οι προβληματικές καταστάσεις της διαπλοκής και της διαφθοράς δεν κάνουν την εμφάνισή τους μόνο μέσω του κλασικού και ευθύ τρόπου της ιδιοκτησίας ή του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης.είναι υπαρκτός ένας ευρύς κύκλος έμμεσων,πλάγιων και αδιαφανών τρόπων που μπορούν να γίνουν το εισιτήριο για την αθέμιτη χρήση του συστήματος ενημέρωσης προκειμένου να επιτευχθούν επιχειρηματικοί ή πολιτικοί στόχοι. Τα ζητήματα της διαπλοκής και της διαφθοράς στο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα,οι σοβαροί κλυδωνισμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος και ιδίως των βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων που αυτά τα φαινόμενα προκάλεσαν,οδήγησαν στο να είναι επιτακτικό το αίτημα οριοθέτησης του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.συγκεκριμένα κρίθηκε ως επιτακτική η τοποθέτηση ορίων ανάμεσα στην πληροφοριακή,την οικονομική και την πολιτική εξουσία.επίσης ήταν αναγκαίο να ορισθεί το συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να καθιερωθούν εγγυήσεις διαφάνειας που θα διέπουν τις σχέσεις τους αφενός με τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους-υπο την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου-αφετέρου με το πολιτικό σύστημα της χώρας.η αναγκαιότητα επίτευξης των παραπάνω στόχων οδήγησαν το συνταγματικό νομοθέτη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 να προβεί σε σημαντικές ρυθμίσεις προσθέτοντας στο άρθρο 14 του συντάγματος που θεμελιώνει το δικαίωμα διάδοσης των στοχασμών και την ελευθερία του τύπου,την παράγραφο 9. Το Σ θα μπορούσε να 3. Ορίζεται ως μορφή παθογένειας στις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. σελ.250. Ξ.Κοντιάδη «Ο Νέος Συνταγματισμός και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.» 4 Η τελική διατύπωση του Σ14 9 υπήρξε το αποτέλεσμα μιας πλειοδοτικής διαδικασίας,στην οποία άπαντες διεκδικούσαν τον τίτλο του πολέμιου της διαπλοκής οι δε επιφυλακτικότεροι τελούσαν εν επιγνώσει ότι η διατύπωση παρεναίσεων για αυτοσυγκράτηση και αυτοπεριορισμό του αναθεωρητικού νομοθέτη εγκυμονούσε τον κίνδυνο να επιφέρει τον χαρακτηρισμό τους ως άμεσα αναμεμειγμένων στη διαπλοκή.σελ278.«το Νέο Σύνταγμα.Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα 1975/86/2001».Δ.Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ,ΕΥ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ,Ξ.Ι.ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ. 6

7 χαρακτηρισθεί σαν το πρώτο συνταγματικό κείμενο σε διεθνές επίπεδο που κάνει απόπειρα να οριοθετήσει τη διασύνδεση μεταξύ οικονομικής και πληροφοριακής εξουσίας και μάλιστα κατά τρόπο λεπτομερέστατο ως προς τα θεσπιζόμενα ασυμβίβαστα και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.σε μια προσπάθεια εγγύτερης προσέγγισης του άρθρου αυτού παρατηρούμε ότι διαποτίζεται από τις αρχές τις διαφάνειας και της πολυφωνίας οι οποίες μάλιστα είναι κατοχυρωμένες ρητώς σ αυτό και αποτυπωμένες στις ειδικότερες ρυθμίσεις του. 7

8 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Σ14 ΠΑΡ. 9 Προσεγγίζοντας σε ένα πρώτο επίπεδο το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση,το οποίο εξειδικεύεται ως αρχή του πλουραλισμού 6 στους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα του Σ 14 9 θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα σε ένα πλουραλιστικό σύστημα των πηγών πληροφόρησης.συνεχίζοντας την προσέγγιση θα ήταν δυνατό να λεχθεί ότι το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση 5 έχει ως περιεχόμενο το αίτημα της διασφάλισης της δυνατότητας κάθε πολίτη να επιλέξει μεταξύ ποικίλων πληροφοριακών πηγών τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,οι οποίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες,ανταγωνιστικές,διαφοροποιημένες στους προσανατολισμούς τους,να καλύπτουν όλα τα είδη της πληροφόρησης (ειδήσεις,ψυχαγωγία,εκπαίδευση,τέχνη,πολιτισμός κ.λ.π) και να εκφράζουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γνωμών πολιτικών, ιδεολογικών,κοινωνικών και πολιτιστικών τάσεων που εκδηλώνονται μέσα σε μια κοινωνία.επίσης έχει ως σημείο αναφοράς τη δομή του πληροφοριακού συστήματος στους επιμέρους τομείς (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση)και στο σύνολό του. Είναι γνωστό ότι το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση δεν είναι τυπικά αναγνωρισμένο ως αυτοτελές δικαίωμα στο ελληνικό Σύνταγμα.Θεμελιώδη όμως συνταγματικά δικαιώματα δεν είναι μόνο όσα απαριθμούνται στο κείμενο του ελληνικού Συντάγματος αλλά και εκείνα που αποτελούν δυνατές και αναγκαίες συνέπειες άλλων δικαιωμάτων ή θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται ρητά στο Σύνταγμα ή μπορούν να θεωρηθούν ως προυπόθεση για την αποτελεσματική προστασία τέτοιων δικαιωμάτων ή αρχών ή προκύπτουν από το συνδυασμό περισσότερων συνταγματικών κανόνων.λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω μέθοδο για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση καταλήγουμε στα συμπεράσματα που θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω. Έτσι το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση και συνακόλουθα η αρχή του πλουραλισμού(πολυφωνίας) περιλαμβάνονται στο δικαίωμα για πληροφόρηση που κατοχυρώνεται στο Σ5Α και καλύπτει τις διάφορες όψεις της παθητικής πλευράς της ελευθερίας της πληροφόρησης.επίσης το δικαίωμα αυτό βρίσκει το κανονιστικό του 5 Δομικό στοιχείο του πλουραλισμού αποτελεί η αναγνώριση τόσο της πολλαπλότητας των επιλογών και των αντιλήψεων όσο και των μέσων έκφρασης ή προάσπισής τους.ξ. ΚΟΝΤΑΔΗ«Η Αναθεώρηση του συντάγματος»σελ226επ. 6 Αυτό που είναι το ουσιαστικό για τον πλουραλισμό είναι η απουσία θεσμικού και ιδεολογικού μονοπωλίου,σημειώνει ο Ε Gellner Η κοινωνία των πολιτών και οι αντίπαλοί της (μτφ Η.Στροίκου),Αθήνα 1996,σελ 257 8

9 θεμέλιο στο Σ14 1 που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιδεών και των πληροφοριών.η καλύτερη διασφάλιση της προλεχθείσας αρχής επιτυγχάνεται προς όφελος όχι μόνο των πληροφορούντων αλλά και των πληροφορουμένων με την ύπαρξη αριθμητικά περισσότερων, ανταγωνιστικών,ανεξάρτητων και διφοροποιημένων στις θέσεις τους πηγών πληροφόρησης.επίσης η ζητούμενη θεμελίωση του δκαιώματος για πλουραλιστική πληροφόρηση μπορεί να γίνει και έμμεσα ως αποτέλεσμα της διάχυτης και πλουραλιστικής ενεργητικής ελευθερίας πληροφόρησης του Σ14 1.Πράγματι ορίζοντας το άρθρο αυτό την αρχή της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και στοχασμών κατοχυρώνει και την αρχή της ίσης ελευθερίας χρήσης των τρόπων με τους οποίους θα γίνει αυτή η διάδοση και ειδικότερα την ελευθερία ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων πληροφόρησης (επιχειρήσεων τύπου, τηλεοπτικών επιχειρήσεων, ραδιοφωνικών) και κατ επέκταση την ύπαρξη αριθμητικά πολλών και ποικίλων πηγών πληροφόρησης. Τέλος η θεμελίωση του δικαιώματος των πολιτών για πλουραλιστική πληροφόρηση έχει ως αφετηρία την γενικότερης απήχησης θέση ότι το Σ 14 1 παρά την ενεργητική διατύπωσή του προστατεύει ορισμένες όψεις της παθητικής πλευράς της ελευθερίας πληροφόρησης και ιδίως την ελευθερία λήψης πληροφοριών και ιδεών 7.Η παραπάνω θέση βρίσκει την αιτιολογία της στη γενική παραδοχή ότι το άρθρο 14 1 του Συντάγματος δεν προστατεύει μόνο την ελεύθερη έκφραση και διάδοση των στοχασμών αλλά μια ευρεία πληροφοριακή δραστηριότητα.επομένως με βάση την παραδοχή αυτή μπορεί να λεχθεί ότι αφού η πληροφοριακή δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά προυποθέτει μια σχέση επικοινωνίας,το Σ 14 1είναι ασφαλιστική δικλείδα όχι μόνο για τα συμφέροντα των πληροφορούντων αλλά και για τα συμφέροντα των πληροφορουμένων όπως η ελευθερία λήψης πληροφοριών και ιδεών.το δικαίωμα λοιπόν για πλουραλιστική πληροφόρηση πραγματώνει την πλήρη αποτελεσματικότητα αυτής της ελευθερίας ως δυνατότητα επιλογής από τους πολίτες μεταξύ πολλών, διαφοροποιημένων στους προσανατολισμούς τους πηγών πληροφόρησης που να εκφράζουν διάφορες θέσεις και τάσεις. Ως αρχή της πολυφωνίας, το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση βρίσκει τη θεσμική του εγγύηση στα εδάφια γ και δ του Σ14 9.Συγκεκριμένα το εδ γ απαγορεύει τη συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της ίδιας ή της άλλης μορφής ενώ το εδ δ εξειδικεύει την απαγόρευση αυτή στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας μορφής.η απαγόρευση αυτή έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της αρχής του πλουραλισμού διότι η μονοπωλιακή ή 7 Είναι δικαίωμα ρητά εγγυημένο στο άρθρο 10 ΕΣΔΑ.σελ 21.Χ Ανθόπουλος.«Νέες διαστάσεις των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» 9

10 ολιγοπωλιακή άσκηση της πληροφοριακής δραστηριότητας (ίδρυση επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης)υπό τη μορφή της συγκεντρώσεως μέσων μαζικής ενημέρωσης της ίδιας ή διαφορετικής μορφής 8 περιορίζει αντικειμενικά τον ιδεολογικό-πληροφοριακό πλουραλισμό, ο οποίος αποτελεί προκαταρκτικό κανόνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί η συγκέντρωση μέσων μαζικής ενημέρωσης στα χέρια του ίδιου υποκειμένου έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η δύναμη επιρροής του στην κοινή γνώμη και τα μέσα πληροφόρησης που βρίσκονται υπό κοινή ιδιοκτησία να λειτουργούν το πιθανότερο προστατευτικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αναπόσπαστο στοιχείο και βασική προυπόθεση για την εφαρμογή της αρχής του πληροφοριακού πλουραλισμού κρίνεται η αρχή της διαφάνειας, την οποία εγγυάται θεσμικά το Σ14 9 εδ α στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.συγκεκριμένα ορίζεται η υποχρέωση γνωστοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της οικονομικής κατάστασης και των μέσων χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης,δηλ. των αντίστοιχων επιχειρήσεων.η αιτιολογία της ανάδειξης της αρχής της διαφάνειας ως συστατικό στοιχείο του δικαιώματος για πλουραλιστική πληροφόρηση βρίσκεται στο γεγονός ότι η ύπαρξη κανόνων διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα μέσα χρηματοδότησης και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης συνίσταται σε απαραίτητο ανιχνευτικό εργαλείο για την τήρηση των κανόνων αντισυγκέντρωσης και αποτροπής ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών καταστάσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφορικά τώρα με τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 9 εδ α θα πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι: Όταν ο συνταγματικός νομοθέτης κάνει λόγο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς εννοεί όχι μόνο τις υπηρεσίες που έχουν ιδιοκτησία μέσων μαζικής ενημέρωσης,αλλά και επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχό τους,τις διοικούν ή τις διαχειρίζονται.επίσης οι έννοιες μέσα χρηματοδότησης και οικονομική κατάσταση λαμβάνονται από το Σύνταγμα ότι αφορούν όχι μόνο όσους κατέχουν την ιδιοκτησία και ασκούν τη διαχείριση, αλλά και όσους ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο μέσα μαζικής ενημέρωσης.επίσης ο συνταγματικός νομοθέτης επιφυλλάσσεται υπέρ του νόμου, αναθέτοντας στον κοινό νομοθέτη να διασφαλίσει τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα μέσα χρηματοδότησης και την οικονομική κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.ωστόσο αν δεν εκδοθεί ο σχετικός εκτελεστικός νόμος ή παραλείψει να ρυθμίσει κάποια ζητήματα η συνταγματική διάταξη 8 Πολυκλαδικές συγκεντρώσεις στην αγορά της πληροφόρησης κατά την έκφραση του Χ. Ανθόπουλου.σελ34 Νέες διαστάσεις των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 10

11 επιβάλλει απευθείας τη σύμφωνη με αυτήν ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας. 11

12 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδικότερη εγγύηση των αρχών της διαφάνειας και του πλουραλισμού στο συνταγματικό κείμενο αποτελεί η ρύθμιση του εδαφίου ε του άρθρου 14 9 του συντάγματος.σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή θεσπίζεται το ασυμβίβαστο ανάμεσα στις ιδιότητες του ιδιοκτήτη(επί ατομικών επιχειρήσεων), του εταίρου(επί προσωπικών εταιριών), του βασικού μετόχου(επί ανωνύμων εταιριών) ή του διευθυντικού στελέχους(ο οποίος ορίζεται κατά βάση από τους κανόνες του Εργατικού δικαίου αλλά και όπως προκύπτει μέσα από τις συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες) μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ίδιας ιδιότητας(όχι μόνο ευθύγραμμα αλλά και χιαστί) σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έναντι του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων,όχι μόνο των κατασκευαστικών αλλά και άλλων όπως οι μελέτεςπρομηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η σύνδεση της παραπάνω συνταγματικής διάταξης με τις αρχές του πλουραλισμού και της διαφάνειας καθίσταται προφανής αναφερομένων των κάτωθι.αρχικά η παραπάνω συνταγματική ρύθμιση θεωρείται ως ειδικότερη έκφανση της αρχής του πλουραλισμού.η αιτιολογία της άποψης αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι η αρχή του πλουραλισμού αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των υποκειμένων των διάφορων δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων, δηλαδή στη δημιουργία μιας ελεύθερης κοινής γνώμης,ως μια ανεξάρτητη και ενεργητική γνώμη του κοινού στις δημόσιες υποθέσεις. Συγκεκριμένα η αρχή του πλουραλισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης νοούμενη ως η ύπαρξη πολλών, ανταγωνιστικών και ανεξάρτητων πληροφοριακών πηγών μεταξύ τους που εκφράζουν ποικίλες και διαφοροποιημένες μεταξύ τους απόψεις, παρέχει μία ευρεία πληροφοριακή βάση,η οποία δίνει την ευκαιρία στους φορείς των διάφορων δικαιωμάτων μέσα από τη λήψη υπόψη των ποικίλων απόψεων που παρατίθενται από τα ΜΜΕ να οδηγούνται σε γνήσιες και αυθεντικές πολιτικές επιλογές που συνεπάγονται τα δικαιώματά τους.το ασυμβίβαστο λοιπόν των ιδιοτήτων που θεμελιώνεται στη εν λόγω συνταγματική διάταξη διασφαλίζει ακριβώς την ύπαρξη της προαναφερθείσας μεγάλης πληροφοριακής βάσης αφού προσπαθεί να διαχωρίσει την πληροφοριακή δραστηριότητα από την επιχειρηματική και να αποτρέψει τη ίδρυση επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης από ισχυρά οικονομικά κέντρα που δε θα προσφέρουν την ευκαιρία στον πολίτη να δέχεται μια πολύπλευρη πληροφόρηση αλλά θα προσπαθούν να ελέγχουν τις διαδικασίες που επηρεάζουν τις κρίσεις και τις πράξεις 12

13 των πολιτών,εδικότερα δε τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις συναλλαγές των ιδιοκτητών τους και το Δημόσιο. Βέβαια εκτός από την αρχή της πολυφωνίας,ιδιαιτέρως σημαντική για τη λειτουργία και την εφαρμογή των όσων ορίζει το εδάφιο ε του άρθρου 14 9 του συντάγματος είναι η αρχή της διαφάνειας όπως αυτή κατοχυρώνεται στο εδάφιο α του ίδιου άρθρου. Όπως έχει ειπωθεί η αρχή της διαφάνειας συνιστά συστατικό στοιχείο της αρχής του πλουραλισμού ως απαραίτητη προυπόθεση για την πραγμάτωσή του.επομένως η τήρησή της είναι αναγκαία και στην περίπτωση του ασυμβιβάστου του Σ14 9 εδ. ε, το οποίο λογίζεται ως μια εξειδικευμένη παρουσία της αρχής της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικότερα η αρχή της διαφάνειας της ιδιοκτησίας και των μέσων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων πληροφόρησης απαιτείται για την καταπολέμηση της επιρροής με αθέμιτα μέσα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.ο χρήστης των διάφορων πηγών πληροφόρησης δύναται να γνωρίζει τα οικονομικά συμφέροντα που ελέγχουν και επηρεάζουν την πληροφόρηση που παρέχεται από κάθε πληροφοριακή πηγή και να εξετάζει την αντικειμενικότητα της πληροφόρησης αυτής και τα όριά της.έτσι αποτρέπεται η απόπειρα επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης,οι οποίες ασκούν ταυτόχρονα οικονομική δραστηριότητα συναλλασόμενες με το Δημόσιο να επεμβαίνουν και να καθοδηγούν τις διαδικασίες ανάληψης δημοσίων έργων προς την ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων μέσω των πληροφοριακών πηγών που κατέχουν.μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση σημαίνουσα ρύθμιση λέγεται ότι είναι η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών των ανώνυμων εταιρειών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων ή προμηθειών του δημόσιου τομέα. 9 Γίνεται δεκτό ότι για την καλύτερη κατανόηση των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπει το Σ14 9 εδ. ε, εκτός των όσων αναλύθηκαν παραπάνω,να διασαφηνιστούν κάποιες έννοιες,η ενασχόληση με τις οποίες είναι βασική για την καλύτερη ένταξη της παρούσης συνταγματικής πρόβλεψης στην έννομη τάξη.αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το συνταγματικό κείμενο περιλαμβάνοντας στις διατάξεις του έναν ορισμένο αριθμό νομικών εννοιών καταβάλλει προσπάθειες να ελέγξει μια πληθώρα πολύπλοκων και δυναμικών φαινομένων που εξελίσσονται ταχύτατα και με ποικίλους τρόπους στη ζωντανή πραγματικότητα της αγοράς.επίσης οι νομικές έννοιες και τα κριτήρια που περιέχονται στο επίμαχο άρθρο εξασφαλίζουν στο να καταληφθεί από αυτό κάθε πιθανή 9 ΣτΕ(Ολ.)1792/1997,ΤοΣ 1997,σ.1028 επ.η ρύθμιση αυτή κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως θεμιτός περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας. Όπως επισημάνθηκε η εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να θεμελιωθεί πειστικότερα όχι σε ένα ακαθόριστο δημόσιο συμφέρον,αλλά με βάση τη συνταγματική απαίτηση για πλουραλισμό στο σύστημα πληροφόρησης.σ.39 επ Κ. Χρυσογόνου Μια βεβαιωτική αναθεώρηση 13

14 μορφή καταστρατήγησης.έτσι η έννοια της επιχείρησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης καταλαμβάνει όχι μόνο την επιχείρηση που έχει την ιδιοκτησία ή την ευθύνη έκδοσης ή κατοχή άδειας λειτουργίας μέσου μαζικής ενημέρωσης, αλλά και κάθε επιχείρηση που έχει τον έλεγχο άμεσο ή έμμεσο μέσου μαζικής ενημέρωσης. Κρισιμότερη ασφαλώς όλων των εννοιών για τη λειτουργία και εφαρμογή της παρούσης συνταγματικής διάταξης εκλαμβάνεται η έννοια του βασικού μετόχου, η οποία και πρέπει να αναλυθεί.αρχικά θα πρέπει να ειπωθεί σχετικά με την ερμηνεία του όρου αυτού ότι η τοποθέτηση του επιθέτου βασικός στην ιδιότητα του μετόχου από τον συνταγματικό νομοθέτη έγινε με στόχο να μην περιορίζονται υπέρμετρα οι οικονομικές συναλλαγές, περιορισμός ο οποίος όχι μόνο θα ήταν ανεφάρμοστος προκαλώντας σημαντικές δυσλειτουργίες στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά και που ενδεχομένως θα ερχόταν σε αντίθεση το με κοινοτικό δίκαιο 10. Είναι φανερό ότι ο παραπάνω σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη επιτυγχάνεται μόνο μερικώς με την προαναφερθείσα εισαγωγή του επιθέτου βασικός 11 γιατί η διαφύλαξη μιας ομαλής διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί τη λήψη υπόψη του εν λόγω στόχου του συνταγματικού νομοθέτη κατά τον προσδιορισμό της νοηματικής υπόστασης της έννοιας του βασικού μετόχου κατά το σύνταγμα,έννοια η οποία θα εξειδικευθεί από το κοινό νομοθέτη που θα προβεί σε ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με το θέμα. Βέβαια ο καθορισμός της έννοιας του βασικού μετόχου από τον κοινό νομοθέτη δε θα γίνει μόνο με βάση την αποτροπή υπέρμετρων φραγμών της ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών αλλά δεδομένου του αυτοτελούς νοηματικού πυρήνα που χαρακτηρίζει το βασικό μέτοχο ως συνταγματική έννοια, πυρήνας ο οποίος πρέπει να στοχεύει πάντοτε στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας που διαποτίζει όλη τη συνταγματική ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Σ14 9 εδ. ε.ωστόσο είναι καλό να εντοπιστεί ότι ο παρών νοηματικός πυρήνας οφείλει να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους περίπτωσης,χωρίς να εντάσσεται σε ένα αυστηρό και άκαμπτο μοντέλο. Συγκεκριμένα ο κοινός νομοθέτης στην ακριβή οριοθέτηση του νοηματικού περιεχομένου 10 Κίνδυνος που επισημάνθηκε εμφατικά από πολλούς αγορητές στην Ολομέλεια της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής κατά τη συζήτηση του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντ.,βλ. συνεδρίαση ΡΖ της 7/2/2001.Ξ Κοντιάδη «Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα».σελ Η προσθήκη του όρου «βασικός» συνάντησε τη αντίδραση όλων των κομμάτων της τότε αντιπολίτευσης, με εξαίρεση ορισμένους βουλευτές, όπως ο Κ. Μητσοτάκης και ο Στ. Μάνος,που επισήμαναν ότι με τη μη προσθήκη του επιθέτου βασικός η διάταξη θα καθίστατο αν μη τι άλλο ανεφάρμοστη.«το νέο Σύνταγμα.Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα 1975/86/2001»Δ.Θ. Τσάτσος,Ξ Κοντιάδης,ΕΥ. Βενιζέλος.σελ 282 Ωστόσο ο Π. Παυλόπουλος εκφράζοντας την αντίθετη άποψη χαρακτήρισε ως την πιο αρνητική διάταξη του αναθεωρημένου Συντάγματος αυτή του άρθρου 14 παρ. 9,με την αιτιολογία ότι σε «ό,τι αφορά τα ΜΜΕ υπάρχει πάντοτε μέσω του βασικού μετόχου η δίοδος για να περάσει η διαπλοκή»(τα υπέρ και τα κατά της αναθεώρησης,ελεύθερος Τύπος 9/4/2001) 14

15 της έννοιας του βασικού μετόχου θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ως κάτωθι εκτιθέμενα. Πρώτιστα ο προσδιορισμός της έννοιας του βασικού μετόχου 12 δεν είναι δυνατό να γίνει μόνο με την απλή αναφορά σε ένα ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία που καταδεικνύει την άσκηση αξιόλογης επιρροής σ αυτήν,ποσοστό το οποίο δεν είναι σταθερό αλλά κυμαίνεται ανάλογα με το αν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, αν σημειώνεται μικρή ή μεγάλη διασπορά μετοχών,αν έχουν συναφθεί εξωεταιρικές συμβάσεις που καθορίζουν τα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές συνελεύσεις ή στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και από μια σειρά ποικίλων παραμέτρων.ο νοηματικός λοιπόν πυρήνας της έννοιας του βασικού μετόχου έγκειται όχι στον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρεία αλλά στην κάλυψη των περιπτώσεων στις οποίες ασκείται αξιόλογη, διαρκής επιρροή στην πορεία της εταιρείας και οι επιχειρηματικές επιλογές εξαρτώνται σημαντικά από τη βούλησή του.είναι φανερό ότι μια τέτοια βαρύνουσα επιρροή είναι αποδεδειγμένη είτε με την κατοχή του 50%+1 μετοχικού κεφαλαίου,είτε μέσω του δικαιώματος κατά βούληση διορισμού και ανάκλησης του Δ.Σ.,είτε μέσω εξωεταιρικών συμβάσεων που διασφαλίζουν τη διεύθυνση της εταιρείας,είτε με παραλλαγές και συνδυασμούς των προηγούμενων περιπτώσεων.αυτόν ακριβώς τον νοηματικό πυρήνα οφείλει να λάβει υπόψη ο κοινός νομοθέτης στην εξειδίκευση της επίμαχης έννοιας. 12 Ο γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας Ευ. Βενιζέλος κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής (συνεδρίαση της ΡΖ της 7/2/2001), τάχθηκε όχι μόνο μιας ποσοτικής,αλλά και μιας ποιοτικής οριοθέτησης της επίμαχης έννοιας, υποστηρίζοντας ότι«η έννοια αυτή είναι εν μέρει ποσοτική, αλλά είναι και ποιοτική διότι όπου έχουμε άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ακόμα και με μηδαμινά ποσοστά, όπου έχουμε πραγματικό έλεγχο χωρίς να έχουμε νομικό έλεγχο, ο μέτοχος είναι βασικός μέτοχος,είναι ιδιοκτήτης, είναι εταίρος, όπως επίσης λέει το Σύνταγμα»Ξ Κοντιάδης Ο Νέος Συνταγματισμός και τα Θεμελιώδη δικαιώματα σεν

16 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Καθίσταται κατανοητό ότι με τη θέσπιση των ασυμβιβάστων στο άρθρο 14 9 εδάφιο ε του συντάγματος γίνεται απόπειρα να επιτευχθεί μερικώς τουλάχιστον διαχωρισμός ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα γενικότερα και στην κατοχή μέσων μαζικής ενημέρωσης υπό τη μορφή όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου ελέγχου.έτσι τίθενται εμπόδια στην ελευθερία ίδρυσης επιχειρήσεων πληροφόρησης και ειδικότερα στα δύο θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα που τη συνθέτουν,δηλαδή την ελευθερία χρήσης των μέσων πληροφόρησης που αποτελεί μία όψη της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης που κατοχυρώνεται στο Σ14 1 και την ελευθερία της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας που βρίσκει το έρεισμά της στα άρθρα 5 1 και του συντάγματος ως ιδιαίτερη έκφανση του γενικού δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας που αποτυπώνεται στο Σ5 1.Συγκεκριμένα ο περιορισμός του δικαιώματος για ελεύθερη χρήση των μέσων πληροφόρησης ως επέκταση της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με τη γενική αρχή της ισότητας,η οποία αναφερόμενη στο συγκεκριμένο συνταματικό δικαίωμα έχει τη μορφή της παροχής ίσων ευκαιριών στη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακόμα και όταν πρόκειται για εκείνους που έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και σε άλλους τομείς της οικονομικής ζωής. Αναφορικά τώρα με το δικαίωμα της ελεύθερης συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας και συνακόλουθα της ελεύθερης ανάμειξης στην αγορά πληροφόρησης που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την προαναφερόμενη ελευθερία χρήσης των μέσων πληροφόρησης,είναι αναγκαίο να λεχθεί ότι συμπληρώνει και ταυτόχρονα απειλεί το δικαίωμα των πολιτών για πλουραλιστική πληροφόρηση που προστατεύεται ως αρχή του πλουραλισμού στη ρύθμιση του Σ14 9 εδάφιο ε.η διευκόλυνση της αρχής του πλουραλισμού με την ελεύθερη πρόσβαση της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας είναι φανερή,αφού με την ίδρυση όλο και περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις πληροφοριακές τους επιλογές.ωστόσο πρέπει να λεχθεί ότι και ο κίνδυνος για την αρχή του πλουραλισμού είναι εμφανής αφού εντοπίζονται καταστάσεις σώρευσης οικονομικής και πληροφοριακής δραστηριότητας από ιδιωτικά οικονομικά κέντρα που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για τον επηρεασμό των διάφορων πολιτικών επιλογών προ όφελός τους.ο κίνδυνος αυτός καθιστά επιτακτικό όχι μόνο τον περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης οικονομικής πρωτοβουλίας αλλά και μια ορισμένη ιεράρχηση των δυο συνταγματικών δικαιωμάτων που να δίνει ένα προβάδισμα στο δικαίωμα για 16

17 πλουραλιστική πληροφόρηση,χωρίς όμως να καθιερώνει την απόλυτη προστασία του απέναντι στο δικαίωμα του Σ5 παρ.1. Βέβαια είναι εύκολο να εξηγηθεί η προτίμηση του συνταγματικού νομοθέτη απέναντι στο δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση. Αρχικά επισημαίνεται ότι το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση ασκείται από όλη την κοινωνία των πολιτών ενώ το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης αφορά μόνο λίγους.επίσης πρέπει να τονιστεί ότι το δικαίωμα για πλουραλιστική πληροφόρηση αποτελεί μια καθαρά πνευματική ελευθερία σε αντίθεση με την ελεύθερη ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει υβριδική φύση αφού ο σκοπός της δεν είναι μόνο πληροφοριακός αλλά και οικονομικός.σαν ένα τέτοιο λοιπόν δικαίωμα η ελευθερία της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας στα ΜΜΕ, όπως άλλωστε όλα τα ιδιοκτησιακά και επιχειρηματικά δικαιώματα περιορίζεται στα νομικά πλαίσια και τις κατευθύνσεις που τίθενται από τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν μπορεί να ασκείται από τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν για το γενικό συμφέρον.επιπλέον η εξασφάλιση του πλουραλισμού στις πηγές πληροφόρησης,από τις οποίες εξαρτάται και επηρεάζεται ένας μεγάλος αριθμός των πολιτικών επιλογών των πολιτών,είναι μείζονος σημασίας τόσο για την ελεύθερη έκφραση των απόψεων όσο και για την ανόθευτη και ανεξάρτητη από κάθε είδους επιρροές διαδικασία λήψης των αποφάσεων του.σε τελευταία ανάλυση η αρχή του πλουραλισμού στα ΜΜΕ υλοποιεί το όραμα ενός κράτους με δημοκρατικές βάσεις, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μια αξία υπέρτερη από την ελεύθερη ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Καταφαίνεται ότι οι περιορισμοί που τίθενται στην ελευθερία συμμετοχής στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης κρίνονται ως αυστηρότεροι από τους περιορισμούς που θέτει ο νομοθέτης στις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.το γεγονός αυτό γίνεται απολύτως κατανοητό με τη σκέψη ότι με το ειδικό νομικό καθεστώς που ισχύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διάφορο των κανόνων που ισχύουν στον ανταγωνισμό γενικότερα και που αποσκοπούν στην προστασία της οικονομικής πρωτοβουλίας και του οικονομικού ανταγωνισμού, διασφαλίζεται απολύτως η αρχή του πλουραλισμού.τέλος απαιτείται να αναφερθεί ότι για να είναι θεμιτοί οι περιορισμοί της ελεύθερης οικονομικής πρωτοβουλίας και να μην μπορεί να τους αντιταχθεί το συνταγματικά εγγυημένο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης(σ14 παρ.1) πρέπει να μην αναιρούν όχι μόνο τον πυρήνα του δικαιώματος για ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή αλλά και του δικαιώματος για ελεύθερη χρήση των μέσων πληροφόρησης που 17

18 όπως προαναφέρθηκε εμφανίζεται τόσο σαν ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας έκφρασης και διάδοσης των ιδεών(σ14 παρ.1) όσο και ως συνδεδεμένο με την ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική ζωή(5 παρ.1) 18

19 ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασης μιας συνταγματικής διάταξης αναδεικνύεται ως απαραίτητο όπλο στην προσπάθειά της να καταστεί ισχυρή και αποτελεσματικότερα εφαρμόσιμη μέσα στην έννομη τάξη.έτσι το Σύνταγμα παρέχει εξουσιοδότηση στον κοινό νομοθέτη με τη διάταξη του Σ14 παρ. 9 εδάφιο ζ να θεσπίσει ειδικότερα τις κυρώσεις που θα επισύρει η καταστρατήγηση των θεσμικών εγγυήσεων και των περιορισμών που προβλέπουν τα διάφορα εδάφια του Σ14 παρ.9.η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν σύμφωνα με το σύνταγμα μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση της σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, θα έχει φυσικά ως γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιτάσσει κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συνέπειες της παράβασης των όσων επιβάλλουν τα εδάφια του Σ14 παρ. 9 και ειδικότερα την επιβολή των αυστηρότερων κυρώσεων, αναφορικά με το Σ14 παρ. 9 εδ ε,στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται αθέμιτη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαδικασίας ανάθεσης έργου ή προμηθειών για το Δημόσιο.Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι με το εδάφιο ζ του Σ14 παρ. 9 ο νομοθέτης αναλαμβάνει την πολιτική και τη νομική δέσμευση να προβεί σε ειδικότερες ρυθμίσεις όχι μόνο όσον αφορά τις κυρώσεις, αλλά και τους τρόπους ελέγχου καθώς και τις θεσμικές εγγυήσεις για την αποτροπή των καταστρατηγήσεων των εδαφίων του Σ14 παρ. 9, ρυθμίσεις που δε γίνονται από το σύνταγμα προκειμένου οι θεσμικές εγγυήσεις και οι περιορισμοί που καθιερώνονται από το σύνταγμα στα ΜΜΕ να προσαρμόζονται στις εκάστοτε οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. 19

20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ Ως προελέχθει έχει ειπωθεί το Σύνταγμα εξουσιοδοτεί με το εδάφιο ζ του άρθρου 14 παρ. 9 του συντάγματος τον κοινό νομοθέτη να προβεί σε ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τα όσα προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφιά του και ιδιαίτερα για το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του Σ14 παρ. 9 εδ ε που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση.η επιφύλαξη αυτή του συνταγματικού νομοθέτη υπέρ του κοινού νομοθέτη που εντοπίζεται στο εδάφιο ζ του συντάγματος οδήγησε στην έκδοση του πιο πρόσφατου εκτελεστικού νόμου,δηλαδή του νόμου 3310/2005, αναφορικά με τη συνταγματική διάταξη 14 παρ 9 εδάφιο ε.χρήσιμη λοιπόν θα ήταν μια προσεκτικότερη εξέταση στον εν λόγω νόμο που συμβάλλει στην ισχυροποίηση των περιορισμών που η προηγούμενη διάταξη εισάγει.έτσι το άρθρο 1 του νόμου αρχίζει με τον επακριβή προσδιορισμό των εννοιών που συνθέτουν το Σ14 παρ.9 εδ ε, δηλαδή τις έννοιες των δημοσίων συμβάσεων, του δημοσίου,του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης,των εταίρων,διευθυντικών στελεχών,παρένθετων προσώπων και φυσικά την κρίσιμη έννοια του βασικού μετόχου, η οριοθέτηση της οποίας έγινε με γνώμονα την άσκηση επηρεασμού στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της,το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 και προσπαθεί να ακολουθήσει τον νοηματικό πυρήνα του βασικού μετόχου ως συνταγματικής έννοιας που προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια θεσπίζεται πλέον και σε επίπεδο εκτελεστικού νόμου το ασυμβίβαστο ανάμεσα στις ιδιότητες του βασικού μετόχου, του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρισης μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ίδιων ιδιοτήτων επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Προβλέπεται η κατάσταση που βασικός μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, κατά την οποία το ασυμβίβαστο επεκτείνεται στα μέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού προσώπου.επίσης στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου απαριθμούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων αλλά και η εξαίρεση αυτής της απαγόρευσης,κατά την οποία εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ(άρθρο 4 παρ.3) Επιπλέον παρατηρείται στο άρθρο 5 η διαδικασία ελέγχου της ύπαρξης ή όχι των παραπάνω ασυμβιβάστων που διεξάγεται από μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή,το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και οι συνέπειες αυτού του ελέγχου στο άρθρο 6.Βέβαια ιδιαιτέρως σημαντικός είναι ο διακανονισμός των κυρώσεων στο άρθρο 7 που ορίζει ως κυρώσεις, εκείνες οι οποίες θα επιβληθούν στους παραβάτες των 20

διεθνές επίπεδο. Αφορά τα πολιτικά όργανα του κράτους, τα κόμματα, τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες

διεθνές επίπεδο. Αφορά τα πολιτικά όργανα του κράτους, τα κόμματα, τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες 1/6/2005 Συνταγματικό Δίκαιο Θέμα: «Το άρθρο 14, παρ. 9 του Συντάγματος» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Όνομα Μεταπτυχιακού φοιτητή: Λεωνίδας Παυλάκης Το πιο κρίσιμο ίσως από τα επίδικα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Η οικονομική ελευθερία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής ελευθερίας Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο διδάσκοντες: Ανδρ. Δημητρόπουλος, καθηγητής, Θ. Αντωνίου, επ. καθηγήτρια εισήγηση: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγµατος 2001

ΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγµατος 2001 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγµατος 2001 ιδάσκων καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Όνοµα: Παπαθεοδώρου Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελευθερία της έκφρασης».

«Η ελευθερία της έκφρασης». «Η ελευθερία της έκφρασης». Εργασία στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Τμήμα Β3 Σχολικό έτος: 2015-2016 Οι μαθητές : Πάλλα Γεωργία, Πιπέρη Ευσταθία, Χουλιαράς Σπύρος Ψωμιάδης Γιάννης, Ψωφάκη Σπυριδούλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης

Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης του Αθανάσιου Δ. Τσεβά * Το Σύνταγμα εγγυάται τον ελεύθερο ανταγωνισμό των ιδεών και την πολυφωνία στο πεδίο του δημόσιου λόγου ως προϋπόθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εντυπωσιακή αύξηση της ισχύος των Μ.Μ.Ε., που ευνοήθηκε από την εξέλιξη της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και τις ανάλογες οικονοµικές επενδύσεις στον χώρο είναι φαινόµενο αδιαµφισβήτητο. Το

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα