Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι Τηλ.: FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι 151 22 Τηλ.:210-8023917 FAX: 210-6148178 www.jgc."

Transcript

1

2 Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι Τηλ.: FAX:

3 3

4 Η περιγραφή που αφορά µετρήσεις χωρίς πρίσµα σε αυτόν τον οδηγό εφαρµόζεται στα µοντέλα: R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-326EX, R-335NX, R-315NX. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Εγχειρίδια οδηγιών 7 Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια 7 ιαδικασία λειτουργίας 7 1 Εκκίνηση Ειδικής Λειτουργίας 9 2. ηµιουργώντας / επιλέγοντας ένα αρχείο 9 3 Εισαγωγή ενός σηµείου γνωστών συντεταγµένων 9 4 Μέτρηση ορθογώνιων συντεταγµένων Ορισµός στάσης Προσανατολισµός (Ρύθµιση οριζόντιας γωνίας) Μέτρηση Μέτρηση µε τη µέθοδο µετατόπισης Offset Αποµακρυσµένη µέτρηση 12 5 Μέτρηση πολικών συντεταγµένων Ορισµός στάσης Προσανατολισµός (Ρύθµιση οριζόντιας γωνίας) Μέτρηση Μέτρηση µε τη µέθοδο µετατόπισης Offset 14 6 Οπισθοτοµία Καθορισµός γνωστού σηµείου Μέτρηση Υπολογισµός 15 7 Χάραξη Ορισµός στάσης Προσανατολισµός (Ρύθµιση οριζόντιας γωνίας) Ορισµός σηµείου προς χάραξη Χάραξη 16 8 Χάραξη σηµείου πάνω σε γραµµή Ορισµός στάσης Προσανατολισµός (Ρύθµιση οριζόντιας γωνίας) Ορισµός σηµείου A 18 5

6 8.4 Ορισµός σηµείου B Μέτρηση σηµείου πάνω στη γραµµή 18 9 Μέτρηση όδευσης Μέτρηση στο σηµείο εκκίνησης Μέτρηση πολυγωνοµετρικού σηµείου Ολοκλήρωση της µέτρησης της όδευσης Επίλυση όδευσης Cogo (Κατασκευές) Υπολογισµός εµβαδού Υπολογισµός 3D Εµβαδού και Όγκου REM (Υπολογισµός ύψους απρόσιτου σηµείου) RDM (Μέτρηση µακρινής απόστασης) VPM (Μέτρηση σε εικονικό επίπεδο) Αλλαγή προτιµήσεων 28 6

7 Εγχειρίδια οδηγιών Ο οδηγός Quick Reference σκοπό έχει να παράσχει γρήγορη βοήθεια ακόµη και στην ύπαιθρο. Για ευκολία χρήσης στην ύπαιθρο, παρέχονται µέσα στη τσάντα µεταφοράς τα ακόλουθα φυλλάδια του οδηγού Quick Reference. 1. Basic Procedure 2. Power TopoLite για τις σειρές R-300X, Operating Procedure Τα ολοκληρωµένα εγχειρίδια συµπεριλαµβάνονται και στο CD-Rom που επισυνάπτεται σε κάθε R-300X. Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει εντελώς το εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαµβάνεται και στο επισυναπτόµενο CD-ROM για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. ιαδικασία λειτουργίας Η διαδικασία λειτουργίας περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό βασιζόµενη στην προεπιλεγµένη τιµή των ρυθµίσεων(προτιµήσεων) των παραµέτρων του software. Το να αλλάζετε προτιµήσεις µπορεί να προκαλέσει µια διαφορετική διαδικασία λειτουργίας. Για επιπλέον πληροφορίες των προτιµήσεων, παρακαλούµε παραπεµφθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του PSF software. Αυτός ο οδηγός χρησιµοποιεί το σύµβολο xn σαν µια έκφραση των επαναλαµβανόµενων φορών του πλήκτρου λειτουργίας. Για παράδειγµα σηµαίνει ότι το πλήκτρο [ESC] πατήθηκε δύο φορές. 7

8 8

9 1. Εκκίνηση Ειδικής Λειτουργίας 2. ηµιουργώντας / επιλέγοντας ένα αρχείο Για να δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο: Ή για να επιλέξετε ένα αρχείο: Σηµείωση: Μόλις δηµιουργηθεί ή επιλεχθεί ένα αρχείο, είναι ενεργό µέχρι να δηµιουργηθεί ένα νέο αρχείο ή µέχρι ένα νέο αρχείο επιλεχθεί. Η προεπιλεγµένη τιµή του αρχείου PENTAX παρέχεται µόνιµα έτσι ώστε το δεδοµένο να είναι αποθηκευµένο ακόµα και όταν δεν υπάρχει κανένα καθορισµένο χρησιµοποιούµενο αρχείο. 3. Εισαγωγή ενός σηµείου γνωστών συντεταγµένων Για να εισάγετε και να αποθηκεύσετε ένα σηµείο συντεταγµένων, Σηµείωση: Υπάρχουν άλλες λειτουργίες στο µενού VIEW, Graphical view, Edit Rectangular Data, και Edit Polar Data. Για λεπτοµέρειες αυτών των λειτουργιών, παρακαλούµε παραπεµφθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του PowerTopoLite. Για να εισάγετε PC (κωδικό σηµείου): Σηµείωση: Η λίστα PC εµφανίζεται µόνο όταν οι κωδικοί σηµείων αποθηκεύονται στο αρχείο µε το όνοµα PointCodeList. Το αρχείο PointCodeList µπορεί να δηµιουργηθεί από την περιγραφόµενη διαδικασία στην παράγραφο 2, και το PC µπορεί να αποθηκευτεί εισάγοντας PN και PC σαν µια ταυτότητα συντεταγµένων του σηµείου. Η λίστα PC µπορεί επίσης να µεταφερθεί από έναν υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, παραπεµφθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του PowerTopoLite. 9

10 Ένας νέος κωδικός σηµείου µπορεί να εισαχθεί και να αποµνηµονευθεί σαν ένα σηµείο συντεταγµένων, αλλά δεν αποθηκεύεται σαν δεδοµένο του PointCodeList. Εάν ένα νέο PC πρέπει να προστεθεί στη λίστα, επιλέξτε PointCodeList job και προσθέστε ένα PC σαν ένα νέο Rect.Coord.Data. 4. Μέτρηση ορθογώνιων συντεταγµένων 4.1 Ορισµός Στάσης Για να επιλέξετε από τη µνήµη: Ή για να εισάγετε πληροφορίες για το σηµείο στάσης: Σηµείωση: Οι εισαγόµενες παράµετροι (θέση κέρσορα) µπορεί να επιλεγούν από Για να εισάγετε PC (point code): Σηµείωση: Εισαγόµενες παράµετροι είναι οι PN (point name-όνοµα σηµείου), X, Y, Z, IH (instrument height-ύψος οργάνου), και PC (point code-κωδικός σηµείου). Εάν το εισαγόµενο PN υπάρχει ήδη στη µνήµη, τότε η πληροφορία του αντίστοιχου σηµείου (coordinate & point code) εµφανίζεται στην οθόνη. Το αποτέλεσµα του Free Station, πριν τη χάραξη, ρυθµίζεται αυτόµατα σε κάθε πεδίο του Station Setup. 4.2 Προσανατολισµός (Ρύθµιση Οριζόντιας Γωνίας) Για να εισάγετε τιµή µιας γωνίας: 10

11 Ή για να θέσετε τη γωνία σε 0 : Ή για να υπολογίσετε από το Back sight Point (σηµείο προσανατολισµού): 4.3 Μέτρηση Για να εισάγετε τον τύπο στόχου: Σηµείωση: µπορείτε να ελέγξετε τον επιλεγόµενο τύπο πρίσµατος στην αριστερή πλευρά της ένδειξης της µπαταρίας στη πάνω γραµµή της οθόνης. Για να µετρήσετε: Ή για να ξεκινήσετε tracking: Σηµείωση: Η µέθοδος µέτρησης του EDΜ µπορεί να αλλάξει από: Και επιλέγετε και αλλάζετε τη µέθοδο µέτρησης. Για να εισάγετε πληροφορίες για το σηµείο (point information): Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες για το σηµείο: επόµενη µέτρηση Ή για να µετρήσετε και να αποθηκεύσετε: επόµενη µέτρηση Σηµείωση: Ο αριθµός σηµείου αυξάνεται ή µειώνεται αυτόµατα ώστε να µπορούν να γίνονται γρήγορες και συνεχείς µετρήσεις. 11

12 4.4 Μέτρηση µε τη µέθοδο µετατόπισης - Offset Για ακτινική µετατόπιση σηµείου (Radial Offset) (η οριζόντια απόσταση µετακινείται πάνω στη γραµµή µέτρησης): Για µετατόπιση πάνω σε κάθετο επίπεδο (Tangential Offset): Για κατά µήκος µετατόπιση (Distance Offset) (κεκλιµένη απόσταση): Σηµείωση: Η εκάστοτε επιλεγµένη µετατόπιση ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη µέτρηση. 4.5 Μέτρηση αποµακρυσµένου σηµείου Για να εισάγετε το Remote mode: Ή Σηµείωση: Μακρινές τιµές υπολογίζονται βασιζόµενες σε υποθετικό επίπεδο αναφοράς. Τρεις τύποι επιπέδου αναφοράς είναι διαθέσιµοι στο PowerTopoLite, η Cylindrical surface, Fixed plane (προεπιλεγµένη τιµή) και Rotated plane. Για να αλλάξουµε τον τύπο του επιπέδου αναφοράς: 12

13 Για να εγκαταλείψουµε τη µέτρηση αποµακρυσµ ένου σηµείου: 5. Μέτρηση πολικών συντεταγµένων 5.1 Ορισµός Στάσης Για να εισάγετε πληροφορίες για το σηµείο (point information): Σηµείωση: Εισαγόµενες παράµετροι είναι οι PN (point name-όνοµα σηµείου), X, Y, Z, IH (instrument height-ύψος οργάνου), και PC (point code-κωδικός σηµείου). TEMP (temperature-θερµοκρασία), PRESS (atmospheric pressure-πίεση) και ppm. TEMP PRESS Atmospheric Correction ATM INPUT. Το ppm µπορεί να εισαχθεί µόνο όταν η Atmospheric Correction ρυθµίζεται σε ppm INPUT. Το επιλεγµένο αντικείµενο (θέση του κέρσορα) µπορεί να επιλεχθεί από 5.2 Προσανατολισµός (Ρύθµιση Οριζόντιας Γωνίας) Μόνο όταν ο προσανατολισµός (αζιµούθιο) της οριζόντιας γωνίας απαιτείται, προχωρήστε σύµ φωνα µε την ακόλουθη διαδικασία. ιαφορετικά, απλώς περάστε αυτό το βήµα µε. Γι α να εισάγετε τιµή µ ιας γωνίας: Ή για να θέσετε την γωνία σε 0 : Ή για να υπολογίσετε αντίστροφα: 13

14 5.3 Μέτρηση Για να επιλέξετε τον τύπο στόχου: Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγξετε τον επιλεγµένο τύπο κατάφωτου απλά στα αριστερά της ένδειξης της µπαταρίας στη πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Για να µετρήσετε: Ή για να ξεκινήσετε συνεχείς µετρήσεις: Σηµείωση: Ο τρόπος µέτρησης EDM µπορεί να αλλάξει από επιλέξτε και αλλάξτε το EDM mode Για να εισάγετε πληροφορίες για το σηµείο (point information): Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες για το σηµείο: επόµενη µέτρηση Ή για να µετρήσετε και να αποθηκεύσετε: επόµενη µέτρηση Σηµείωση: Ο αριθµός σηµείου αυξάνεται ή µειώνεται αυτόµατα ώστε να µπορούν να γίνονται γρήγορες και συνεχείς µετρήσεις. 5.4 Μέτρηση µε τη µέθοδο µετατόπισης - Offset Για ακτινική µέτρηση σηµείου (Radial Offset) (η οριζόντια απόσταση µετακινείται πάνω στη γραµµή µέτρησης): 14

15 Για κατά µήκος µετατόπιση (Distance Offset): Σηµείωση: Η εκάστοτε επιλεγµένη µετατόπιση ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη µέτρηση. 6. Οπισθοτοµία 6.1 Καθορισµός γνωστού σηµείου Επιλέξτε το σηµείο από τα αποθηκευµένα δεδοµένα: Ή εισάγετε PN το οποίο είναι ήδη στη µνήµη για να παρουσιάσετε τη γνωστή συντεταγµένη Μέτρηση Επιλέξτε τον τύπο στόχου και µετρήστε: Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγξετε τον επιλεγµένο τύπο κατάφωτου απλά στα αριστερά της ένδειξης της µπαταρίας στη πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Για να προχωρήσετε στο επόµενο γνωστό σηµείο: Επαναλάβετε 6.1 Καθορισµός γνωστού σηµείου και 6.2 Μέτρηση για όλα τα γνωστά σηµεία (points). 6.3 Υπολογισµός Σηµείωση: Το αποτέλεσµα της οπισθοτοµίας µεταφέρεται µπροστά στον ορισµό στάσης της µέτρησης και χάραξης ορθογώνιων συντεταγµένων. 15

16 7. Χάραξη 7.1 Ορισµός Στάσης Επιλέξτε από τα αποθηκευµένα δεδοµένα: ή εισάγετε PN το οποίο είναι ήδη αποθηκευµένο στη µνήµη, για να καλέσει και να παρουσιάσει τη γνωστή συντεταγµένη. Σηµείωση: Το αποτέλεσµα της οπισθοτοµίας, πριν τη χάραξη, αυτόµατα ρυθµίζεται σε κάθε πεδίο του ορισµού της στάσης. 7.2 Προσανατολισµός (Ρύθµιση Οριζόντιας Γωνίας) Για να εισάγετε τιµή µιας γωνίας: Ή για να θέσετε τη γωνία σε 0 ο : Ή για να υπολογίσετε από το Σηµείο Προσανατολισµού (Back Sight Point): 7.3 Ορισµός σηµείου προς χάραξη Επιλέξτε το σηµείο από τα αποθηκευµένα δεδοµένα: 7.4 Χάραξη Ελέγξτε τις προς χάραξη τιµές, και πατήστε χάραξης. για να προχωρήσετε στην οθόνη Στρίψτε το όργανο µέχρι η DH.Angle να γίνει 0. Επιλέξτε του τύπο στόχου: 16

17 Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγξετε τον επιλεγµένο τύπο κατάφωτου απλά στα αριστερά της ένδειξης της µπαταρίας στη πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Για να µετρήσετε σε Tracking mode: Για να επιβεβαιώσετε τη θέση χάραξης του σηµείου: Για να προχωρήσετε στο επόµενο σηµείο: 8. Χάραξη σηµείου πάνω σε γραµµή Το Point to Line δίνει τις αποστάσεις µεταξύ σηµείου χάραξης SOP και Int.P,A Int.P, B Int.P. 8.1 Ορισµός Στάσης Επιλέξτε το σηµείο από τα αποθηκευµένα δεδοµένα: Σηµείωση: Το αποτέλεσµα της οπισθοτοµίας, πριν τη χάραξη, αυτόµατα ρυθµίζεται σε κάθε πεδίο του ορισµού της στάσης. 8.2 Προσανατολισµός (Ρύθµιση Οριζόντιας Γωνίας) Για να εισάγετε τιµή µιας γωνίας: 17

18 ή να θέσετε τη γωνία 0: ή να υπολογίσετε από το σηµείο προσανατολισµού: 8.3 Ορισµός Σηµείου A Για να εισάγετε τιµές: Ή για να επιλέξετε από τη µνήµη: 8.4 Ορισµός Σηµείου B Για να εισάγετε τιµές: Ή για να επιλέξετε από τη µνήµη: 8.5 Μέτρηση σηµείου πάνω στη γραµµή Για να επιλέξετε τον τύπο στόχου: επαναλάβετε µέχρι να επιλεχθεί ο τύπος που επιθυµείτε Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγξετε τον επιλεγµένο τύπο κατάφωτου απλά στα αριστερά της ένδειξης της µπαταρίας στη πάνω δεξί µέρος της οθόνης. 18

19 Για µέτρηση σε Tracking mode: Για να επιβεβαιώσετε τη θέση χάραξης του σηµείου στη γραµµή: 9. Μέτρηση Όδευσης Η µέτρηση της όδευσης βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις: Η τρέχουσα στάση είναι το έµπροσθεν σηµείο της προηγούµενης στάσης. Η όπισθεν µέτρηση από τη τρέχουσα στάση είναι η προηγούµενη στάση. Οι περιορισµοί είναι: εν µπορεί να µετρηθεί την ίδια στιγµή περισσότερη από µια όδευση. Μην αποθηκεύετε αλλά δεδοµένα ενώ µετράτε την όδευση. Όταν µια όδευση ολοκληρωθεί, προχωρήστε στον υπολογισµό της πριν αποθηκεύσετε άλλο δεδοµένο. Μην κλείνετε το όργανο µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι µετρήσεις σε ένα σηµείο εκκίνησης ή σε ένα πολυγωνοµετρικό σηµείο. Μη βγείτε από την οθόνη «MEASURE». Το ίδιο PN (αριθµός σηµείου) δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ένα Job. Και το PN δεν πρέπει να γράφεται πολλές φορές στην όδευση. Η ίδια όδευση δε µπορεί να υπολογιστεί ξανά. Τα δεδοµένα των πολικών συντεταγµένων των σηµείων µηδενισµού των στάσεων δεν φαίνονται στη λειτουργία «POLAR EDIT», αλλά στέλνονται κανονικά στη λειτουργία «SEND POLAR DATA». Για να ξεκινήσετε την όδευση: Τα παρακάτω ισχύουν µόνο για τις κλειστές και τις εξαρτηµένες οδεύσεις και στα δύο άκρα! 9.1 Μέτρηση στο σηµείο εκκίνησης Ξεκινήστε από την αρχική στάση µέτρησης. 19

20 Ορισµός στάσης (Station Setup): Προσανατολισµός στάσης ή θέστε τη γωνία σε 0 ο : ή υπολογίστε από τα γνωστά σηµεία (Σηµείο έναρξης και σηµείο τερµατισµού): Μέτρηση ταχυµετρικών σηµείων (Side shot): Σηµείωση: Για να αποθηκευτεί η τελευταία µέτρηση ως η επόµενη κορυφή της όδευσης (επόµενη θέση οργάνου) και όχι ως ταχυµετρικό σηµείο θα πρέπει να πατηθεί το. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον στόχο από πριν από κάθε µέτρηση. 9.2 Μέτρηση πολυγωνοµετρικού σηµείου Ορισµός στάσης: Σηµείωση: Εισάγετε το ύψος του οργάνου (IH), εάν είναι απαραίτητο. Προσανατολισµός: Στοχεύστε την προηγούµενη στάση και πατήστε. 20

21 Μέτρηση ταχυµετρικών σηµείων: Σηµείωση: Για να αποθηκευτεί η τελευταία µέτρηση ως η επόµενη κορυφή της όδευσης (επόµενη θέση οργάνου) και όχι ως ταχυµετρικό σηµείο θα πρέπει να πατηθεί το. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον στόχο από πριν από κάθε µέτρηση. 9.3 Ολοκλήρωση της µέτρησης της όδευσης Εξαρτηµένη Όδευση και στα δύο άκρα: Μετρήστε το γνωστό σηµείο και πατήστε στο τελευταίο γνωστό σηµείο. Κλειστή Όδευση: Μετρήστε το σηµείο έναρξης και πατήστε πολυγωνοµετρικό σηµείο. στο τελευταίο Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε το διαφορετικό όνοµα σηµείου (PN) όταν µετράτε σηµείο εκκίνησης ως το τελευταίο πολυγωνοµετρικό σηµείο. Για παράδειγµα, αλλάξτε το T1 σε T1-1 κλπ. 9.4 Επίλυση Όδευσης Για να ξεκινήσετε τον υπολογισµό Fixed traverse: Σηµείωση: Για να επιλέξετε Υπολογισµό Κλειστής Όδευσης : Για να ξεκινήσετε τη ρύθµιση συντεταγµένων σηµείου εκκίνησης: ή για να εισάγετε γνωστές συντεταγµένες: Για να τερµατίσετε τη ρύθµιση συντεταγµένων σηµείου εκκίνησης: ενεργήστε όπως παραπάνω. Σηµείωση: Η ρύθµιση συντεταγµένων σηµείου τερµατισµού απαιτείται µόνο στην Εξαρτηµένη Όδευση & στα 2 άκρα. 21

22 Αποτέλεσµα του υπολογισµού όδευσης: Για να δείτε το αποτέλεσµα από κάθε πολυγωνοµετρικό σηµείο: Για να δείτε όλα τα σηµεία στη σειρά: Για να αποθηκεύσετε όλα τα αποτελέσµατα: Τα παρακάτω ισχύουν µόνο για τις ανοιχτές οδεύσεις! Ξεκινήστε από το αρχικό σηµείο µέτρησης. Ορισµός στάσης (Station Setup): Προσανατολισµός στάσης ή θέστε τη γωνία σε 0 ο : ή υπολογίστε από τα γνωστά σηµεία (Σηµείο έναρξης και σηµείο τερµατισµού): Μέτρηση ταχυµετρικών σηµείων (Side shot): Πριν µεταφέρετε το όργανο στην επόµενη στάση, προχωράτε στην επίλυση. Σηµείωση: Για να επιλέξετε Υπολογισµό Ανοιχτής Όδευσης: 22

23 ίνετε τις συντεταγµένες της αρχικής στάσης και επιλέγετε. Στις συντεταγµένες που εµφανίζονται επιλέγετε. Όταν µεταφερθείτε στην επόµενη στάση, ξανακάνετε την ίδια διαδικασία από την αρχή. Ορίζετε ως Start point τη στάση στην οποία βρισκόσαστε, µε το ίδιο όνοµα που της δώσατε όταν τη µετρήσατε από την προηγούµενη στάση. Στον προσανατολισµό επιλέγετε ως Start Point τη στάση όπου βρισκόσαστε και ως End Point την προηγούµενη στάση: Συνεχίζετε κανονικά την αποτύπωση όπως στην προηγούµενη στάση. Όταν τελειώσετε µε την αποτύπωση, κάνετε επίλυση και αυτών των ταχυµετρικών, όπως στην προηγούµενη στάση, µε µόνη διαφορά ότι για να ορίσετε τη στάση που ζητάει, τη βρίσκετε από τη λίστα πατώντας. Τα σφάλµατα κλεισίµατος δεν υπολογίζονται στην ανοιχτή όδευση. 10. Cogo (Κατασκευές) Για να ενεργοποιήσετε το µενού COGO και επιλέξτε τον τύπο υπολογισµού: Για να εισάγετε τις απαιτούµενες παραµέτρους: Για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσµα: Οι απαιτούµενες παράµετροι υπολογισµού και τα αποτελέσµατα είναι όπως τα παρακάτω: 23

24 1 Αντίστροφο SP (σηµείο έναρξης) EP (σηµείο τερµατισµού) Γωνία κατεύθυνσης (SP->EP) H, V, S Απόσταση 2 Σηµείο συντεταγµένων CO (Γνωστό σηµείο συντεταγµένων) DI (Απόσταση σε άγνωστο σηµείο) BE ( ιεύθυνση γωνίας σε άγνωστο Σηµείο) Συντεταγµένες του άγνωστου σηµείου 3 Ακτίνα κύκλου Συντεταγµένες τριών σηµείων (P1, P2, P3) Συντεταγµένες του κέντρου & ακτίνα του κύκλου 4 Τοµή Ευθείας µε κυκλικό τόξο SP (Σηµείο έναρξης της γραµµής) EP (Σηµείο τερµατισµού της γραµµής) CP (Σηµείο του κέντρου του κύκλου) R (Ακτίνα του κύκλου) Συντεταγµένες των σηµείων τοµής (P1, P2) 5 Τοµή ευθείας µε ευθεία S1 (Σηµείο έναρξης της πρώτης γραµµής) E1 (Σηµείο τερµατισµού της πρώτης γραµµής) S2 (Σηµείο έναρξης της δεύτερης γραµµής) E2 (Σηµείο τερµατισµού της δεύτερης γραµµής) Συντεταγµένη του σηµείου τοµής 6 Τοµή κυκλικού τόξου µε κυκλικό τόξο C1 (Σηµείο του κέντρου του 1 ου κύκλου) R1 (Ακτίνα του 1 ου κύκλου) C2 (Σηµείο του κέντρου του 2 ου κύκλου) R2 (Ακτίνα του 2 ου κύκλου) Συντεταγµένες των σηµείων τοµής (P1, P2) 7 Αρχή απόστασης SP (Σηµείο έναρξης της γραµµής) EP (Σηµείο τερµατισµού της γραµµής) OP (Σηµείο έναρξης) Συντεταγµένη του σηµείου και µια κατακόρυφη γραµµή από το σηµείο ρύθµισης. Απόσταση του σηµείου από το SP της γραµµής. 8 Απόσταση Μετατοπισµένου σηµείου SP (Σηµείο έναρξης της γραµµής) EP (Σηµείο τερµατισµού της γραµµής) DI (Απόσταση στη γραµµή από το SP) OD (Αρχή απόστασης από τη γραµµή) Συντεταγµένες του σηµείου µετατόπισης 9 Απόσταση Μετατοπισµένου κυκλικού τόξου SP (Σηµείο έναρξης τ) EP (Σηµείο τερµατισµού τ ) R (Ακτίνα του ) DI (Απόσταση από το SP) OD (Αρχή απόστασης από τ) Συντεταγµένες του σηµείου µετατόπισης 24

25 11. Υπολογισµός Εµβαδού Για να ξεκινήσετε τον υπολογισµό εµβαδού: Για να επιστρέψετε στην οθόνη του µενού υπολογισµού: Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία υπολογίζει την περίµετρο στο 2D & 3D επίπεδο, και το εµβαδόν του πολύγωνου στο 2D επίπεδο. Το πολύγωνο καθορίζεται από επιλεγµένα σηµεία µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πλευρές του πολύγωνου να µην τέµνονται. Το τελευταίο επιλεγµένο σηµείο ενώνεται αυτόµατα µε το πρώτο επιλεγµένο σηµείο για να κλείσει το πολύγωνο. 12. Υπολογισµός 3D Εµβαδού και Όγκου Για να ξεκινήσετε υπολογισµό όγκου: Για να επιστρέψετε στο µενού calculation screen: Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία υπολογίζει την περίµετρο, τα εµβαδά (2D και 3D) και τους όγκους (θετικούς, αρνητικούς και ολικούς.) Η σειρά της επιλογής σηµείων δεν είναι σηµαντική. Ο αριθµός των σηµείων πρέπει να είναι µικρότερος από 350. Το 3D πολύγωνο καθορίζεται αυτόµατα από τα τρίγωνα πού σχηµατίζονται από τα γειτονικά σηµεία. Οι θετικοί ή αρνητικοί όγκοι υπολογίζονται βασιζόµενοι στο ύψος. 13. REM (Υπολογισµός ύψους απρόσιτου σηµείου) Για να ξεκινήσετε REM: 25

26 Για να µετρήσετε την προβολή του απρόσιτου σηµείου: Για να µετρήσετε το υψόµετρο του απρόσιτου σηµείου: Για να επιστρέψετε στο µενού υπολογισµού (Calculation): 14.RDM (Μέτρηση Μακρινής Απόστασης) Για να ξεκινήσετε RDM: Μετρήστε το σηµείο αναφοράς: Μετρήστε το δεύτερο σηµείο (Σηµείο στόχου): Μετρήστε το τρίτο σηµείο (Σηµείο στόχου): Για να αλλάξετε το σηµείο αναφοράς στο τρέχον σηµείο: Για να επιστρέψετε στο µενού PowerTopolite (PTL): 26

27 15. VPM (Μέτρηση σε εικονικό επίπεδο) Για να ξεκινήσετε VPM: Ρύθµιση σηµείου στάσης: Για να εισάγετε τιµή µιας γωνίας: Ή για να θέσετε τη γωνία σε 0: Ή για να υπολογίσετε από το Back Sight Point: Μετρήστε τρία σηµεία για να καθορίσετε το επίπεδο. Για µέτρηση σε εικονικό επίπεδο: Για να επιστρέψετε στο µενού PowerTopoLite (PTL): 27

28 16. Αλλαγή προτιµήσεων Για να έχετε πρόσβαση στο µενού Προτιµήσεων Preference: Αντικείµενο Προεπιλεγµένη τιµή Επιλογές 1 Language Your Language 2 COORD. AXIS DISP.1 NAME X Any alpha-numeric character DISP.2 NAME Y Any alpha-numeric character DISP.3 NAME Z Any alpha-numeric character Σχόλια Οι άξονες που εµφανίζονται στη 1 η 2 η και 3 η γραµµή. DISP.1 AXIS BASE DIRECTION RIGHT ANGLE, HEIGHT DISP.2 AXIS RIGHT ANGLE BASE DIRECTION, HEIGHT DISP.3 AXIS HEIGHT BASE DIRECTION, RIGHT ANGLE ιεύθυνση προσανατολισµού από κάθε άξονα. ROTATE CW CCW Κατεύθυνση της H.angle µέτρησης 3 INPUT METHOD 10 KEY SYSTEM (ABC) 10 KEY SYSTEM (123), FULL TEMPLATE, DIVIDED TEMPLATE, MATRIX SYSTEM 4 ACTION METHOD PROCESS TYPE STRUCTURE TYPE Τύπος λειτουργικής διαδικασίας 5 REMOTE METHOD FIXED PLANE CYLINDER FACE, ROTATED PLATE 6 COMPARE METHOD ALL IN ONE INFO. LARGE CHARACTER Οθόνη χάραξης 7 REQUEST AIMING OFF ON Μήνυµα AIM (σκόπευση) ON/OFF 8 EDM SET- TINGS 9 ELEV.FACTOR PRIM.MEAS KEY MEAS SHOT MEAS CONT, TRACK SHOT, TRACK CONT SEC.MEAS KEY TRACK CONT TRACK SHOT, MEAS CONT, MEAS SHOT SHOT COUNT 1 time 3 times, 5 times, INPUT SHOT INPUT 01 times times AVE.ELEV 0m m m SCALE FACT Μέθοδος µέτρησης για πρώτο πλήκτρο µέτρησης (MEAS) Μέθοδος µέτρησης για δεύτερο πλήκτρο µέτρησης(meas) 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC.

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. 1 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it Όλα τα δικαιώµατα αυτής της έκδοσης διατηρούνται. Η αντιγραφή είναι απαγορευµένη σε οποιοδήποτε µέρος αυτού του εγχειρίδιου, σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από την LABWARE S.p.A. Italy.

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη ή η αποθήκευση του εγχειριδίου σε οποιοδήποτε μέσo αποθήκευσης και για οποιοδήποτε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GR ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕIΡI IO ΧΡΗΣΗΣ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση της µηχανής σε υπολογιστή και για την εγκατάσταση του παρεχόµενου λογισµικού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες

Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης για την τηλεφωνική συσκευή Gigaset

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα