Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Η συναλλαγµατική περιέχει: 1) Την ονοµασίαν "συναλλαγµατική", καταχωριζοµένην εν αυτώ τω κειµένω του τίτλου και εκφραζοµένην, εν ή γλώσση συντάσσεται ο τίτλος ούτος. 2) Την απλήν και καθαράν εντολήν περί πληρωµής ωρισµένου ποσού. 3) Το όνοµα εκείνου, ο οποίος οφείλει να πληρώση (πληρωτής). 4) Την σηµείωσιν της λήξεως. 5) Την του τόπου της πληρωµής. 6) Το όνοµα εκείνου, εις τον οποίον ή εις διαταγήν του οποίου θα γίνη η πληρωµή. 7) Την σηµείωσιν της χρονολογίας και του τόπου της εκδόσεως της συναλλαγµατικής. 8) Την υπογραφήν του εκδίδοντος την συναλλαγµατικήν (εκδότης). Αρθρο: 2 Ο τίτλος εν τω οποίω ελλείπει έν εκ των εν τω προηγουµένω άρθρω αναφεροµένων στοιχείων δεν ισχύει ως συναλλαγµατική, εκτός των περιπτώσεων των καθωρισµένων εις τα επόµενα εδάφια. Η συναλλαγµατική της οποίας η λήξις δεν σηµειούται θεωρείται πληρωτέα εν όψει. Εν ελλείψει ειδικής σηµειώσεως, ο παρά το όνοµα του πληρωτού σηµειούµενο τόπος θεωρείται ως τόπος της πληρωµής και συγχρόνως ως τόπος της κατοικίας του πληρωτού. Η άνευ σηµειώσεως του τόπου της εκδόσεως συναλλαγµατική θεωρείται ως εκδοθείσα εν τω τόπω τω σηµειουµένω παραπλεύρως του ονόµατος του εκδότου. Αρθρο: 3

2 Η συναλλαγµατική δύναται να εκδοθή εις διαταγήν αυτού του εκδότου. ύναται να εκδοθή επ' αυτού του εκδότου. ύναται να εκδοθή διά λογαριασµόν τρίτου. Αρθρο: 4 Η συναλλαγµατική δύναται να είναι πληρωτέα εις την κατοικίαν τρίτου, είτε εν τω οικισµώ ένθα έχει την κατοικίαν αυτού ο πληρωτής, είτε εν άλλω τινί οικισµώ. Αρθρο: 5 Επί συναλλαγµατικής πληρωτέας εν όψει ή µετά προθεσµίαν από της όψεως δύναται ο εκδότης να ορίση ότι το ποσόν αυτής θα είναι έντοκον. Επί πάσης άλλης συναλλαγµατικής ή τοιαύτη ρήτρα θεωρείται µή γεγραµµένη. Το ποσοστόν του τόκου σηµειούται εν τη συναλλαγµατική, εν ελλείψει τοιαύτης µνείας, η ρήτρα θεωρείται µή γεγραµµένη. Οι τόκοι τρέχουσιν από της χρονολογίας της συναλλαγµατικής, εκτός εάν εσηµειώθη εν αυτή άλλη χρονολογία. Αρθρο: 6 Η συναλλαγµατική, της οποίας το ποσόν εγράφη συγχρόνως ολογράφως και αριθµητικώς, ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, διά το ποσόν το γραφέν ολογράφως. Η συναλλαγµατική, της οποίας το ποσόν εγράφη πολλάκις, είτε ολογράφως, είτε αριθµητικώς, ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, µόνον διά το µικρότερον ποσόν. Αρθρο: 7 Εάν η συναλλαγµατική φέρη υπογραφάς προσώπων ανικάνων πρός ανάληψιν υποχρεώσεως εκ συναλλαγµατικής, υπογραφάς πλαστάς, ή υπογραφάς ανυπάρκτων προσώπων, ή υπογραφάς αι οποίαι ένεκα παντός άλλου λόγου δεν δύναται να υποχρεώσωσι τα πρόσωπα τα υπογράψαντα την συναλλαγµατικήν ή διά του ονόµατος των οποίων υπεγράφη αύτη, αι υποχρεώσεις των λοιπών υπογραφέων παραµένουσιν ούχ ήττον έγκυροι. Αρθρο: 8 Οστις θέση την υπογραφήν του επί συναλλαγµατικής ως αντιπρόσωπος προσώπου, δια το οποίον δεν είχε την εξουσίαν να ενεργήση, υποχρεούται αυτός ο ίδιος εκ της συναλλαγµατικής και, εάν επλήρωσεν, έχει τα αυτά δικαιώµατα τα οποία θα είχεν ο φερόµενος ως εκπροσωπηθείς. Το αυτό ισχύει επί αντιπροσώπου υπερβάντος την εαυτού εξουσίαν. Αρθρο: 9

3 Ο εκδότης, ευθύνεται δια την αποδοχήν και την πληρωµήν. ύναται να απαλλαγή της διά την αποδοχήν ευθύνης. Πάσα ρήτρα διά της οποίας ο εκδότης απαλλάσσεται της διά την πληρωµήν ευθύνης, θεωρείται ως µη γεγραµµένη. Αρθρο: 10 Εάν συναλλαγµατική, ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνιών, η µη τήρησις των συµφωνιών τούτων δεν δύναται να αντιταχθή κατά του κοµιστού, ειµή µόνον, εάν ούτος απέκτησε την συναλλαγµατικήν κακή τη πίστει, ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσµα. Αρθρο: 11 Πάσα συναλλαγµατική, και αυτή ή µη ρητώς εις διαταγήν εκδοθείσα, δύναται να µεταβιβασθή δι' οπισθογραφήσεως. Οσάκις ο εκδότης έθηκεν εν τη συναλλαγµατική τας λέξεις "ουχί εις διαταγήν" ή άλλην ισοδύναµον φράσιν ο τίτλος δεν δύναται να µεταβιβασθή ειµή µόνον κατά τον τύπον και µετά των αποτελεσµάτων κοινής εκχωρήσεως. Η οπισθογράφησις δύναται να γίνη και υπέρ του πληρωτού, αποδέκτου ή µη, υπέρ του εκδότου ή παντός άλλου υποχρέου. Τα πρόσωπα ταύτα δύνανται να οπισθογραφήσωσι την συναλλαγµατικήν εκ νέου. Αρθρο: 12 Η οπισθογράφησις είναι απλή και καθαρά. Πας εν τη οπισθογραφήσει όρος θεωρείται ως µη γεγραµµένος. Η µερική οπισθογράφησις είναι άκυρος. Η οπισθογράφησις εις τον κοµιστήν ισχύει ως οπισθογράφησις εν λευκώ. Αρθρο: 13 Η οπισθογράφησις γράφεται επί της συναλλαγµατικής ή φύλλου προσαρτωµένου εις αυτήν (πρόσθεµα). Υπογράφεται υπό του οπισθογράφου. Η οπισθογράφησις δύναται να µη σηµειοί τον δικαιούχον ή να συνίσταται απλώς εις την υπογραφήν του οπισθογράφου (οπισθογράφησις εν λευκώ). Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η οπισθογράφησις, ίνα είναι ισχυρά, πρέπει να γράφηται όπισθεν της συναλλαγµατικής ή επί του προσθέµατος. Αρθρο: 14 Η οπισθογράφησις µεταβιβάζει πάντα τα απορρέοντα εκ της συναλλαγµατικής δικαιώµατα. Αν η οπισθογράφησις είναι εν λευκώ, ο κοµιστής δύναται: 1) να συµπληρώση το λευκόν, είτε δια του ονόµατος αυτού, είτε δια του ονόµατος άλλου τινός προσώπου, 2) να οπισθογραφήση εκ νέου την συναλλαγµατικήν, είτε εν λευκώ είτε υπέρ άλλου προσώπου, 3) να παραδώση την συναλλαγµατικήν εις τρίτον άνευ συµπληρώσεως του λευκού και άνευ οπισθογραφήσεως.

4 Αρθρο: 15 Ο οπισθογράφος εκτός εναντίας ρήτρας, ευθύνεται δια την αποδοχήν και την πληρωµήν. ύναται να απαγορεύση νέαν οπισθογράφησιν, εν τη περιπτώσει ταύτη δεν ευθύνεται έναντι των προσώπων προς τα οποία η συναλλαγµατική ωπισθογραφήθη µεταγενέστερον. Αρθρο: 16 Ο κάτοχος συναλλαγµατικής θεωρείται νόµιµος κοµιστής εάν στηρίζη το δικαίωµά του επί αδιακόπου σειράς οπισθογραφήσεων, και εάν έτι η τελευταία οπισθογράφησις είναι εν λευκώ. Αι διαγεγραµµέναι οπισθογράφησεις θεωρούνται από της απόψεως ταύτης ως µή γεγραµµέναι. Οταν οπισθογράφησις εν λευκώ ακολουθήται υπ' άλλης οπισθογραφήσεως, ο υπογραφεύς ταύτης θεωρείται ότι απέκτησε την συναλλγαµτικήν διά της εν λευκώ οπισθογραφήσεως. Εάν τις εστερήθη της κατοχής της συναλλαγµατικής εξ οιουδήποτε γεγονότος, ο κοµιστής, θεµελιών το δικαίωµα αυτού κατά τον εν τω προηγουµένω εδαφίω οριζόµενον τρόπον, δεν υποχρεούται να αποξενωθή της συναλλαγµατικής, εκτός εάν απέκτησεν αυτήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσµα. Αρθρο: 17 Τα εκ συναλλαγµατικής εναγόµενα πρόσωπα δεν δύνανται να αντιτάξωσι κατά του κοµιστού τας ενστάσεις τας στηριζοµένας επί των προσωπικών σχέσεων αυτών µετά του εκδότου ή των προηγουµένων κοµιστών, εκτός εάν ο κοµιστής κατά την κτήσιν της συναλλαγµατικής ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου. Αρθρο: 18 Οσάκις η οπισθογράφησις περιέχη την µνείαν "αξία εις κάλυψιν", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα", ή πάσαν άλλην µνείαν ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κοµιστής δύναται να ασκήση πάντα τα εκ της συναλλαγµατικής απορρέοντα δικαιώµατα, αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήση αυτήν ειµή λόγω πληρεξουσιότητος. Οι υπόχρεοι δύνανται εν τη περιπτώσει ταύτη να επικαλεσθώσι κατά του κοµιστού µόνον τας ενστάσεις, αι οποίαι θα ηδύναντο να αντιταχθώσι κατά του οπισθογράφου. Η εντολή η περιεχοµένη εν τη λόγω πληρεξουσιότητος οπισθογραφήσει δεν περατούται δια του θανάτου του εντολέως ή της επιγενοµένης ανικανότητος αυτού. Αρθρο: 19 Οσάκις η οπισθογράφησις περιέχη την µνείαν "αξία λόγω ασφαλείας", "αξία λόγω ενεχύρου", ή πάσαν άλλην µνείαν ενέχουσαν ενεχυρίασιν, ο κοµιστής δύναται να ασκήση πάντα τα εκ της συναλλαγµατικής απορρέοντα δικαιώµατα, αλλ' η υπ' αυτού γενοµένη οπισθογράφησις ισχύει µόνον ως οπισθογράφησις λόγω πληρεξουσιότητος.

5 Οι υπόχρεοι δεν δικαιούνται να επικαλεσθώσι κατά του κοµιστού τας ενστάσεις τας στηριζοµένας επί των προσωπικών αυτών σχέσεων µετά του οπισθογράφου, εκτός εάν ο κοµιστής κατά την λήψιν της συναλλαγµατικής ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου. Αρθρο: 20 Η µεταγενεστέρα της λήξεως οπισθογράφησις παράγει τα αυτά αποτελέσµατα, ως η προγενεστέρα οπισθογράφησις. Ούχ ήττον η µεταγενεστέρα του επί µη πληρωµή διαµαρτυρικού οπισθογράφησις ή η γενοµένη µετά την λήξιν της δια την σύνταξιν του διαµαρτυρικού ωρισµένης προθεσµίας παράγει µόνον τ' αποτελέσµατα κοινής εκχωρήσεως. Εκτός εναντίας αποδείξεως, η αχρονολόγητος οπισθογράφησις θεωρείται γενοµένη πρό της λήξεως της προς σύνταξιν του διαµαρτυρικού ωρισµένης προθεσµίας. Αρθρο: 21 Η συναλλαγµατική δύναται µέχρι της λήξεως να εµφανισθή πρός αποδοχήν του πληρωτού εν τω τόπω της κατοικίας αυτού, υπό του κοµιστού ή και υπό απλού κατόχου. Αρθρο: 22 Επί πάσης συναλλαγµατικής ο εκδότης δύναται να ορίση ότι αύτη δέον να εµφανισθή πρός αποδοχήν, τάσσων ή µη προθεσµίαν. ύναται να απαγορεύση εν τη συναλλαγµατική την προς αποδοχήν εµφάνισιν, εκτός αν πρόκειται περί συναλλαγµατικής πληρωτέας παρά τρίτω ή πληρωτέας εν οικισµώ διαφόρω του της κατοικίας του πληρωτού ή εκδιδοµένης επί προθεσµία από της όψεως. ύναται ωσαύτως να ορίση ότι η προς αποδοχήν εµφάνισις δεν δύναται να λάβη χώραν προ ωρισµένης προθεσµίας. Πας οπισθογράφος δύναται να ορίση ότι η συναλλαγµατική δέον να εµφανισθή προς αποδοχήν τάσσων ή µη προθεσµίαν, εκτός αν εκηρύχθη υπό του εκδότου µή αποδέξιµος. Αρθρο: 23 Αι µετά προθεσµίαν από της όψεως πληρωτέαι συναλλαγµατικαί δέον να εµφανίζωνται προς αποδοχήν εντός προθεσµίας ενός έτους από της χρονολογίας αυτών. Ο εκδότης δύναται να συντάµη την τελευταίαν ταύτην προθεσµίαν ή να ορίση τοιαύτην µακροτέραν. Οι οπισθογράφοι δύνανται να συντάµωσι τας προθεσµίας ταύτας. Αρθρο: 24 Ο πληρωτής δύναται να αιτήσηται όπως γίνη πρός αυτόν δευτέρα εµφάνισις, την εποµένην της πρώτης. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ισχυρισθώσιν ότι δεν εξεπληρώθη η αίτησις αύτη, µόνον εάν εγένετο µνεία αυτής εν τω διαµαρτυρικώ.

6 Ο κοµιστής δεν υποχρεούται ν' αφήση εις χείρας του πληρωτού την πρός αποδοχήν εµφανιζοµένην συναλλαγµατικήν. Αρθρο: 25 Η αποδοχή γράφεται επί της συναλλαγµατικής. Εκφράζεται δια της λέξεως "δεκτή" ή πάσης άλλης ισοδυνάµου λέξεως, υπογράφεται υπό του πληρωτού. Η απλή υπογραφή του πληρωτού, τεθειµένη επί του έµπροσθεν µέρους της συναλλαγµατικής, ισχύει ως αποδοχή. Οταν η συναλλαγµατική είναι πληρωτέα µετά προθεσµίαν από της όψεως ή οσάκις είναι εµφανιστέα προς αποδοχήν εντός προθεσµίας ωρισµένης, δυνάµει ειδικής ρήτρας, η αποδοχή δέον να χρονολογήται από της ηµέρας καθ' ήν εγένετο, εκτός αν ο κοµιστής απαιτή όπως χρονολογηθή από της ηµέρας της εµφανίσεως. Ελλείψει χρονολογίας, ο κοµιστής, όπως διατηρήση τα κατά των οπισθογράφων και του εκδότου δικαιώµατα αναγωγής, βεβαιοί την παράλειψιν ταύτην δια διαµαρτυρικού, συντασσοµένου εµπροθέσµως. Αρθρο: 26 Η αποδοχή είναι απλή και καθαρά, αλλ' ο πληρωτής δύναται να περιορίση αυτήν επί µέρους του πληρωτέου ποσού. Πάσα άλλη τροποποίησις του περιεχοµένου της συναλλαγµατικής επιφεροµένη δια της αποδοχής ισοδυναµεί προς άρνησιν αποδοχής. Εν τούτοις ο αποδέκτης υποχρεούται εντός των όρων της αποδοχής αυτού. Αρθρο: 27 Οταν ο εκδότης εσηµείωσεν εν τη συναλλαγµατική τόπον πληρωµής διάφορον του της κατοικίας του πληρωτού, άνευ υποδείξεως του τρίτου παρά τω οποίω δέον να γίνη η πληρωµή, ο πληρωτής δύναται να σηµειώση τοιούτον κατά την αποδοχήν. Εν ελλείψει σηµειώσεως ο αποδέκτης θεωρείται αυτός υπόχρεος να πληρώση εν τω τόπω της πληρωµής. Εάν η συναλλαγµατική είναι πληρωτέα εν τη κατοικία του πληρωτού, ούτος δύναται να σηµειώση εν τη αποδοχή διεύθυνσιν του αυτού τόπου όπου η πληρωµή δέον να γίνη. Αρθρο: 28 ια της αποδοχής ο πληρωτής υποχρεούται να πληρώση την συναλλαγµατικήν κατά την λήξιν. Εν ελλείψει πληρωµής, ο κοµιστής, και αν είναι αυτός ο εκδότης, έχει κατά του αποδέκτου ευθείαν αγωγήν, απορρέουσαν εκ συναλλαγµατικής, δια πάσαν εκ των άρθρων 48 και 49 απαίτησιν. Αρθρο: 29

7 Εάν ο πληρωτής, όστις έθηκεν επί της συναλλαγµατικής την αποδοχήν του, διέγραψεν αυτήν πρό της αποδόσεως της συναλλαγµατικής, θεωρείται αρνηθείς την αποδοχήν. Ελλείψει εναντίας αποδείξεως, η διαγραφή θεωρείται γενοµένη προ της αποδόσεως του τίτλου. Εν τούτοις, εάν ο πληρωτής εγνώρισε την αποδοχήν του εγγράφως προς τον κοµιστήν ή εις οιονδήποτε υπογραφέα, υποχρεούται έναντι αυτών εντός των όρων της αποδοχής αυτού. Αρθρο: 30 Η πληρωµή συναλλαγµατικής δύναται να ασφαλισθή δι' ολόκληρον ή δια µέρος του ποσού αυτής διά τριτεγγυήσεως. Η ασφάλεια αύτη παρέχεται παρά τρίτου ή και παρ' υπογραφέως της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 31 Η τριτεγγύησις παρέχεται επί της συναλλαγµατικής ή επί προσθέµατος. Εκφράζεται δια των λέξεων "δια τριτεγγύησιν" ή δια πάσης άλλης ισοδυνάµου φράσεως, υπογράφεται υπό του τριτεγγυητού. Θεωρείται ως προκύπτουσα εκ µόνης της υπογραφής του τριτεγγυητού, τεθειµένης επί του εµπροσθίου µέρους της συναλλαγµατικής, εκτός αν πρόκειται περί της υπογραφής του πληρωτού ή της του εκδότου. Εν τη τριτεγγυήσει σηµειούται δια λογαριασµόν τινος δίδεται αύτη. Ελλείψει σηµειώσεως, θεωρείται δοθείσα υπέρ του εκδότου. Αρθρο: 32 Ο τριτεγγυητής ενέχεται καθ' όν τρόπον και ο υπέρ ού η τριτεγγύησις. Η υποχρέωσις αυτού είναι ισχυρά και όταν η ενοχή υπέρ ης ηγγυήθη είναι άκυρος λόγω πάσης άλλης αιτίας, εκτός ελαττώµατος περί τον τύπον. Ο τριτεγγυητής, πληρώνων την συναλλαγµατικήν, αποκτά τα εκ της συναλλαγµατικής απορρέοντα δικαιώµατα εναντίον του υπέρ ου η εγγύησις και εναντίον εκείνων οι οποίοι ενέχονται απέναντι του τελευταίου τούτου δυνάµει της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 33 Η συναλλαγµατική δύναται να εκδοθή: εν όψει, µετά προθεσµίαν από της όψεως, µετά προθεσµίαν από της χρονολογίας, εις ρητήν ηµέραν. Αι συναλλαγµατικαί αι αναγράφουσαι είτε άλλας λήξεις είτε λήξεις διαδοχικάς, είναι άκυροι. Αρθρο: 34 Η εν όψει συναλλαγµατική είναι πληρωτέα επί τη εµφανίσει. Αύτη είναι εµφανιστέα προς πληρωµήν εντός προθεσµίας ενός έτους από της χρονολογίας αυτής. Ο εκδότης δύναται να συντάµη την προθεσµίαν ταύτην ή να ορίση τοιαύτην µακροτέραν. Οι οπισθογράφοι δύναται να συντάµωσι τας προθεσµίας ταύτας. Ο εκδότης δύναται να ορίση ότι η συναλλαγµατική η πληρωτέα εν όψει δεν δύναται να εµφανισθή προς πληρωµήν πρό σηµειουµένης προθεσµίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη, η προθεσµία εµφανίσεως άρχεται από της διορίας ταύτης. Αρθρο: 35

8 Η λήξις της συναλλαγµατικής πληρωτέας µετά προθεσµίαν από της όψεως καθορίζεται είτε εκ της χρονολογίας της αποδοχής είτε εκ της του διαµαρτυρικού. Εν ελλείψει διαµαρτυρικού, η µη φέρουσα χρονολογίαν αποδοχή θεωρείται, καθ'όσον αφορά τον αποδέκτην, δοθείσα την τελευταίαν ηµέραν της προθεσµίας της προβλεποµένης διά την εµφάνισιν προς αποδοχήν. Αρθρο: 36 Η λήξις συναλλαγµατικής εκδοθείσης επί προθεσµία ενός ή πλειόνων µηνών από της χρονολογίας ή από της όψεως επέρχεται κατά την αντίστοιχον χρονολογίαν του µηνός κατά τον οποίον η πληρωµή δέον να γίνη. Εν ελλείψει αντιστοίχου χρονολογίας, η λήξις επέρχεται την τελευταίαν ηµέραν του µηνός τούτου. Οταν η συναλλαγµατική εξεδόθη επί προθεσµία ενός ή πλειόνων µηνών και ηµίσεος από της χρονολογίας ή από της όψεως υπολογίζονται εν πρώτοις οι ολόκληροι µήνες. Εάν η λήξις ωρίσθη εν αρχή, εις το µέσον (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου κ.λ.π.), ή εις το τέλος του µηνός, εννοείται δια των όρων τούτων η πρώτη, η δεκάτη πέµπτη, ή η τελευταία ηµέρα του µηνός. Αι φράσεις "οκτώ ηµέραι" ή "δέκα πέντε ηµέραι" εννοούσιν ουχί µίαν ή δύο εβδοµάδας, αλλά προθεσµίαν δέκα πέντε πραγµατικών ηµερών. Η φράσις "ήµισυς µήν" εννοεί προθεσµίαν δέκα πέντε ηµερών. Αρθρο: 37 Οταν συναλλαγµατική είναι πληρωτέα εις ρητήν ηµέραν εν τω τόπω όπου το ηµερολόγιον είναι διάφορον του ηµερολογίου του τόπου της εκδόσεως, η χρονολογία της λήξεως θεωρείται ως ορισθείσα κατά το ηµερολόγιον του τόπου της πληρωµής. Οταν συναλλαγµατική εκδοθείσα µεταξύ δύο τόπων, εχόντων διάφορα ηµερολόγια, είναι πληρωτέα µετά προθεσµίαν από της χρονολογίας, η ηµέρα της εκδόσεως ανάγεται εις την αντίστοιχον ηµέραν του ηµερολογίου του τόπου της πληρωµής και εντεύθεν ορίζεται η λήξις. Αι προς εµφάνισιν προθεσµίαι των συναλλαγµατικών υπολογίζονται συµφώνως προς τους κανόνας του προηγουµένου εδαφίου. Οι κανόνες ούτοι δεν εφαρµόζονται εάν εκ ρήτρας της συναλλαγµατικής ή και απλώς εκ του περιεχοµένου του τίτλου συνάγεται ότι εσκοπείτο η παραδοχή διαφόρων κανόνων. Αρθρο: 38 Ο κοµιστής συναλλαγµατικής πληρωτέας εις ρητήν ηµέραν ή εις προθεσµίαν από της χρονολογίας ή από της όψεως υποχρεούται να εµφανίση την συναλλαγµατικήν προς πληρωµήν, είτε κατά την ηµέραν καθ' ήν είναι πληρωτέα είτε εις µίαν των δύο εποµένων αυτής εργασίµων ηµερών. Η εµφάνισις της συναλλαγµατικής εις συµψηφιστικόν γραφείον ισοδυναµεί προς εµφάνισιν προς πληρωµήν. Αρθρο: 39

9 Ο πληρωτής πληρώνων την συναλλαγµατικήν δύναται ν' απαιτήση όπως τω παραδοθή αύτη εξωφληµένη υπό του κοµιστού. Ο κοµιστής δεν δικαιούται ν'αρνηθή µερικήν πληρωµήν. Επί µερικής πληρωµής ο πληρωτής δύναται ν' απαιτήση όπως γίνη µνεία περί της πληρωµής ταύτης επί της συναλλαγµατικής και όπως τω δοθή περί αυτής εξόφλησις. Αρθρο: 40 Ο κοµιστής συναλλαγµατικής δεν δύναται να υποχρεωθή να δεχθή την πληρωµήν αυτής πρo της λήξεως. Ο πληρωτής ο πρo της λήξεως πληρώνων πράττει τούτο επί ιδίω κινδύνω. Ο κατά την λήξιν πληρώνων ελευθερούται εγκύρως, εκτός εάν διατελή εν δόλω ή εν βαρεί πταίσµατι. Υποχρεούται δε να εξακριβώση την κανονικότητα της συνεχείας των οπισθογραφήσεων, ουχί όµως και την υπογραφήν των οπισθογράφων. Αρθρο: 41 Οταν συναλλαγµατική εκδίδεται πληρωτέα εις νόµισµα µη κυκλοφορούν εν τω τόπω της πληρωµής, το ποσόν δύναται να πληρωθή εις το νόµισµα του τόπου της πληρωµής, κατά την αξίαν αυτού κατά την ηµέραν της λήξεως. Εάν ο οφειλέτης τελή εν καθυστερήσει, ο κοµιστής δύναται κατ' εκλογήν του ν' απαιτήση όπως το ποσόν της συναλλαγµατικής πληρωθή εις το νόµισµα του τόπου της πληρωµής, κατά την τρέχουσαν τιµήν της ηµέρας είτε της λήξεως είτε της πληρωµής. Αι συνήθειαι του τόπου της πληρωµής χρησιµεύουσι προς καθορισµόν της αξίας του ξένου νοµίσµατος. Ουχ ήττον ο εκδότης δύναται να ορίση, ίνα το πληρωτέον ποσόν υπολογισθή κατά την εν τη συναλλαγµατική καθοριζοµένην τρέχουσαν τιµήν. Οι προηγούµενοι κανόνες δεν εφαρµόζονται εν η περιπτώσει ο εκδότης ώρισεν, ότι η πληρωµή µέλλει να γίνη εις σηµειούµενον νόµισµα (ρήτρα πραγµατικής εις αλλοδαπόν νόµισµα πληρωµής). Εάν το ποσόν της συναλλαγµατικής σηµειωθή εις νόµισµα έχον την αυτήν ονοµασίαν, αλλά διάφορον αξίαν εν τω τόπω της εκδόσεως και εν τω τόπω της πληρωµής, τεκµαίρεται το νόµισµα του τόπου της πληρωµής. Αρθρο: 42 Ελλείψει εµφανίσεως της συναλλαγµατικής πρός πληρωµήν εντός της εν άρθρω 38 ωρισµένης προθεσµίας, πας οφειλέτης δικαιούται να καταθέση παρά τη αρµοδία Αρχή το ποσόν αυτής, δαπάνη και κινδύνω του κοµιστού. Αρθρο: 43

10 Ο κοµιστής δύναται να ασκήση την αναγωγήν αυτού κατά των οπισθογράφων, του εκδότου, και των άλλων υποχρέων κατά την λήξιν, εάν δεν έλαβε χώραν πληρωµή, και πρό της λήξεως ακόµη, 1) εάν εγένετο ολική ή µερική άρνησις της αποδοχής, 2) εις τας περιπτώσεις πτωχεύσεως του πληρωτού, αποδέκτου ή µη, παύσεως των πληρωµών αυτού, και αν έτι αύτη δεν εβεβαιώθη δι' αποφάσεως ή κατασχέσεως της περιουσίας αυτού, αποβάσης ακάρπου, 3) εις τας περιπτώσεις πτωχεύσεως του εκδότου συναλλαγµατικής µή αποδεξίµου. Αρθρο: 44 Η άρνησις της αποδοχής ή της πληρωµής βεβαιούται δια δηµοσίου εγγράφου (διαµαρτυρικού επί µη αποδοχή ή επί µη πληρωµή). Το επί µη αποδοχή διαµαρτυρικόν γίνεται εντός των προθεσµιών των οριζοµένων δια την εµφάνισιν προς αποδοχήν. Εάν κατά την υπό του άρθρου 24 εδ. α προβλεποµένην περίπτωσιν η πρώτη εµφάνισις εγένετο την τελευταίαν ηµέραν της προθεσµίας, το διαµαρτυρικόν δύναται να συνταχθή και την εποµένην. Το επί µη πληρωµή διαµαρτυρικόν συναλλαγµατικής πληρωτέας εις ρητήν ηµέραν ή εις προθεσµίαν από της χρονολογίας ή από της όψεως γίνεται είτε κατά την ηµέραν καθ' ην η συναλλαγµατική είναι πληρωτέα είτε κατά την µίαν των δύο εργασίµων ηµερών, αίτινες έπονται της ηµέρας καθ' ην η συναλλαγµατική είναι πληρωτέα. Προκειµένου περί συναλλαγµατικής πληρωτέας εν όψει, το διαµαρτυρικόν συντάσσεται κατά τους όρους του προηγουµένου εδαφίου, περί συντάξεως διαµαρτυρικού ελλείψει αποδοχής. Το επί µη αποδοχή διαµαρτυρικόν απαλλάσσει της προς πληρωµήν εµφανίσεως και του επί µη πληρωµή διαµαρτυρικού. Εν περιπτώσει παύσεως των πληρωµών του πληρωτού, αποδέκτου ή µη, ή εν περιπτώσει κατασχέσεως της περιουσίας αυτού, αποβάσης ακάρπου, ο κοµιστής δύναται ν' ασκήση την αναγωγήν αυτού µόνον µετά την εµφάνισιν της συναλλαγµατικής εις τον πληρωτήν προς πληρωµήν και µετά σύνταξιν διαµαρτυρικού. Εν περιπτώσει κεκηρυγµένης πτωχεύσεως του πληρωτού, αποδέκτου ή µη, ως και εν περιπτώσει κεκηρυγµένης πτωχεύσεως του εκδότου συναλλαγµατικής µη αποδεξίµου, η απόφασις η κηρύσσουσα την πτώχευσιν αρκεί όπως ο κοµιστής δύναται ν' ασκήση την αναγωγήν του. Αρθρο: 45 Ο κοµιστής ειδοποιεί περί της µη αποδοχής ή περί της µη πληρωµής τον οπισθογράφον του και τον εκδότην εντός των τεσσάρων εργασίµων ηµερών των εποµένων της ηµέρας του διαµαρτυρικού ή της εµφανίσεως, εν περιπτώσει της ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή". Εκαστος οπισθογράφος, εντός προθεσµίας δύο εργασίµων ηµερών αι οποίαι έπονται της ηµέρας καθ' ήν έλαβε την ειδοποίησιν, γνωστοποιεί προς τον οπισθογράφον του την ειδοποίησιν την οποίαν έλαβε, σηµειών τα ονόµατα και τας διευθύνσεις των ενεργησάντων τας προηγουµένας ειδοποιήσεις, και ούτω καθ' εξής αναδροµικώς µέχρι του εκδότου. Αι ανωτέρω σηµειούµεναι προθεσµίαι τρέχουσιν από της λήψεως της προηγουµένης ειδοποιήσεως. Οταν, συµφώνως τω προηγουµένω εδαφίω, δίδεται ειδοποίησις εις υπογραφέα της συναλλαγµατικής, η αυτή ειδοποίησις δίδεται, εντός της αυτής προθεσµίας, προς τον τριτεγγυητήν αυτού. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο οπισθογράφος δεν εσηµείωσε την διεύθυνσίν του ή εσηµείωσεν αυτήν κατά τρόπον δυσανάγνωστον, αρκεί η ειδοποίησις προς τον

11 προηγούµενον οπισθογράφον. Ο υπόχρεος εις ειδοποίησιν δύναται να πράξη τούτο υφ' οιονδήποτε τύπον, και δι' απλής επιστροφής της συναλλαγµατικής. Οφείλει ν' αποδείξη ότι προέβη εις την ειδοποίησιν εντός της προθεσµίας. Η προθεσµία αύτη θεωρείται τηρηθείσα εάν επιστολή, περιέχουσα την ειδοποίησιν, παρεδόθη, εις το ταχυδροµείον εντός της ειρηµένης προθεσµίας. Ο µη ειδοποιήσας εντός της ανωτέρω σηµειουµένης προθεσµίας δεν υπόκειται εις έκπτωσιν, ευθύνεται ενδεχοµένως δια την προξενηθείσαν εκ της αµελείας του ζηµίαν, της αποζηµιώσεως µη δυναµένης να υπερβή το ποσόν της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 46 Ο εκδότης, ο οπισθογράφος, ή ο τριτεγγυητής δύναται δια της ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή", "άνευ διαµαρτυρικού", ή πάσης άλλης ισοδυνάµου ρήτρας, αναγεγραµµένης επί της συναλλαγµατικής και υπογεγραµµένης παρ' αυτού, να απαλλάξη τον κοµιστήν της προς άσκησιν της αναγωγής αυτού συντάξεως διαµαρτυρικού επί µη αποδοχή ή επί µη πληρωµή. Η ρήτρα αύτη δεν απαλλάσσει τον κοµιστήν από της εµφανίσεως της συναλλαγµατικής εντός των διαγραφοµένων προθεσµιών ούτε από των ειδοποιήσεων. Η απόδειξις της µη τηρήσεως των προθεσµιών βαρύνει τον επικαλούµενον αυτήν κατά του κοµιστού. Εάν η ρήτρα ανεγράφη υπό του εκδότου, παράγει τα αποτελέσµατα αυτής έναντι πάντων των υπογραφέων, εάν ανεγράφη υπό οπισθογράφου ή τριτεγγυητού, παράγει τα αποτελέσµατα αυτής µόνον έναντι αυτού τούτου. Εάν, παρά την υπό του εκδότου αναγραφείσαν ρήτραν, ο κοµιστής προέβη εις σύνταξιν διαµαρτυρικού, τα έξοδα τούτου βαρύνουσιν αυτόν. Οταν η ρήτρα προέρχηται εξ οπισθογράφου ή τριτεγγυητού, τα έξοδα του διαµαρτυρικού, εάν συνετάγη τοιούτον, δύναται να εισπραχθώσιν παρά παντός υπογραφέως. Αρθρο: 47 Πάντες οι εκδόσαντες, αποδεχθέντες, οπισθογραφήσαντες, ή τριτεγγυηθέντες συναλλαγµατικήν ευθύνονται αλληλεγγύως προς τον κοµιστή. Ο κοµιστής δικαιούται να εναγάγη πάντα τα πρόσωπα ταύτα, ατοµικώς ή οµαδικώς, µη υποχρεούµενος να τηρήση την σειράν καθ' ην είναι ταύτα υπόχρεα. Το αυτό δικαίωµα ανήκει εις πάντα υπογραφέα συναλλαγµατικής, ο οποίος επλήρωσεν αυτήν. Η εγερθείσα αγωγή καθ' ενός των υποχρέων δεν κωλύει την αγωγήν κατά των άλλων, καίτοι εποµένων του αρχικώς εναχθέντος. Αρθρο: 48 Ο κοµιστής δύναται ν' απαιτήση παρά του καθ' ού ασκεί την αναγωγήν: 1) το ποσόν της µη αποδεκτής γενοµένης ή µη πληρωθείσης συναλλαγµατικής, µετά των τυχόν συµφωνηθέντων τόκων, 2) τους τόκους πρός 6% από της λήξεως, οίτινες όµως προκειµένου περί συναλλαγµατικής εκδιδοµένης εν Ελλάδι και πληρωτέας εν Ελλάδι, υπολογίζονται κατά τον εν Ελλάδι ισχύοντα νόµιµον τόκον, 3) τα έξοδα του διαµαρτυρικού, τα των γενοµένων ειδοποιήσεων, ως και τα άλλα έξοδα. Εάν η αναγωγή ασκήται προ της λήξεως, εκπίπτεται προεξόφληµα εκ του ποσού της συναλλαγµατικής. Το προεξόφληµα τούτο υπολογίζεται συµφώνως προς την τιµήν της

12 επισήµου προεξοφλήσεως (τραπεζικήν τιµήν), η οποία υφίστατο κατά τον χρόνο της αναγωγής εν τω τόπω της κατοικίας του κοµιστού. Αρθρο: 49 Ο πληρώσας την συναλλαγµατικήν δύναται να απαιτήση παρά των προς αυτόν ευθυνοµένων: 1) ολόκληρον το υπ' αυτού πληρωθέν ποσόν, 2) τους τόκους του ειρηµένου ποσού, υπολογιζοµένους προς 6% από της ηµέρας καθ' ήν κατέβαλε το ποσόν, τηρουµένης της ειδικής περιπτώσεως του αριθµού 2 του προηγουµένου άρθρου, 3) τα υπ' αυτού γενόµενα έξοδα. Αρθρο: 50 Πας υπόχρεος, κατά του οποίου ασκείται αναγωγή ή όστις υπόκειται εις αναγωγήν, δύναται ν' απαιτήση κατά την πληρωµήν την προς αυτόν παράδοσιν της συναλλαγµατικής µετά του διαµαρτυρικού και εξωφληµένου λογαριασµού. Πας οπισθογράφος ο οποίος επλήρωσε την συναλλαγµατικήν δύναται να διαγράψη την οπισθογράφησίν του, ως και τας των εποµένων οπισθογράφων. Αρθρο: 51 Επί ασκήσεως αναγωγής µετά µερικήν αποδοχήν ο πληρώνων το ποσόν, δι' ο η συναλλαγµατική δεν εγένετο αποδεκτή, δύναται ν' απαιτήση όπως της πληρωµής ταύτης γίνη µνεία επί της συναλλαγµατικής και τω δοθή περί αυτής εξόφλησις. Ο κοµιστής υποχρεούται προσέτι να τω παραδώση ακριβές αντίγραφον της συναλλαγµατικής βεβαιούµενον παρ' αυτού, και το διαµαρτυρικόν, όπως καταστή δυνατή η άσκησις των περαιτέρω αναγωγών. Αρθρο: 52 Πας έχων δικαίωµα ν' ασκήση αναγωγήν δύναται, εν ελλείψει εναντίου όρου, να πληρωθή δια νέας συναλλαγµατικής (επισυναλλαγµατική), εκδιδοµένης εν όψει επί τινός των προς αυτόν ευθυνοµένων και πληρωτέας εν τη κατοικία τούτου. Η επισυναλλαγµατική περιέχει, εκτός των εν τοις άρθροις 48 και 49 σηµειουµένων ποσών, τα µεσιτικά και τα τέλη χαρτοσήµου αυτής. Εάν η επισυναλλαγµατική εκδίδηται υπό του κοµιστού, το ποσόν αυτής, ορίζεται συµφώνως προς την τρέχουσαν τιµήν συναλλαγµατικής όψεως, εκδιδοµένης εν τω τόπω όπου η αρχική συναλλαγµατική ήτο πληρωτέα, επί του τόπου της κατοικίας του υπευθύνου. Εάν η επισυναλλαγµατική εκδίδηται υπό οπισθογράφου, το ποσόν ορίζεται συµφώνως προς την τρέχουσαν τιµήν της συναλλαγµατικής εν όψει, εκδιδοµένης εν τω τόπω όπου ο εκδότης της επισυναλλαγµατικής έχει την κατοικίαν του, επί του τόπου της κατοικίας του υπευθύνου. Αρθρο: 53

13 Ο κοµιστής εκπίπτει των δικαιωµάτων αυτού κατά των οπισθογράφων, κατά του εκδότου, και κατά των άλλων υποχρέων, εξαιρέσει του αποδέκτου, µετά την έκπνευσιν των προθεσµιών των τεταγµένων: δια την εµφάνισιν της εν όψει ή µετά προθεσµίαν από της όψεως συναλλαγµατικής, δια την σύνταξιν του διαµαρτυρικού επί µη αποδοχή ή επί µη πληρωµή, δια την εµφάνισιν προς πληρωµήν εν περιπτώσει της ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή". Εν ελλείψει της προς αποδοχήν εµφανίσεως εντός της υπό του εκδότου καθορισθείσης προθεσµίας, ο κοµιστής εκπίπτει των πρός αναγωγήν δικαιωµάτων αυτού και λόγω µη πληρωµής ως και λόγω µη αποδοχής, εκτός εάν συνάγηται εκ των όρων του καθορισµού της προθεσµίας ότι ο εκδότης, εννόει ν' απαλλαγή µόνον της δι' αποδοχήν ευθύνης. Εάν ο καθορισµός προθεσµίας προς εµφάνισιν περιέχηται εν οπισθογραφήσει, µόνος ο οπισθογράφος δύναται να επικαλεσθή αυτόν. Αρθρο: 54 Οταν η εµφάνισις της συναλλαγµατικής ή η σύνταξις του διαµαρτυρικού εντός των τεταγµένων προθεσµιών εµποδίζηται λόγω ανυπερβλήτου κωλύµατος (διάταξις νόµου οιουδήποτε Κράτους, ή άλλη περίπτωσις ανωτέρας βίας), αι προθεσµίαι αύται παρατείνονται. Ο κοµιστής υποχρεούται να ειδοποιήση ανυπερθέτως περί της περιπτώσεως της ανωτέρας βίας τον οπισθογράφον του και να κάµη µνείαν της ειδοποιήσεως ταύτης, χρονολογουµένης και υπογεγραµµένης υπ' αυτού επί της συναλλαγµατικής ή επί προσθέµατος, κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 45. Μετά την παύσιν της ανωτέρας βίας, ο κοµιστής εµφανίζει ανυπερθέτως την συναλλαγµατικήν προς αποδοχήν ή προς πληρωµήν και ενδεχοµένως συντάσσει διαµαρτυρικόν. Εάν η ανωτέρα βία παρατείνηται πέραν των τριάκοντα ηµερών από της λήξεως, η αναγωγή δύναται ν' ασκηθή, µη ούσης αναγκαίας εµφανίσεως µηδέ συντάξεως διαµαρτυρικού. Επί των εν όψει ή µετά προθεσµίαν από της όψεως συναλλαγµατικών, η προθεσµία των τριάκοντα ηµερών τρέχει από της χρονολογίας, καθ' ήν ο κοµιστής, και προ της εκπνεύσεως των προς εµφάνισιν προθεσµιών, ειδοποίησε τον οπισθογράφον του περί της ανωτέρας βίας, δια τας συναλλαγµατικάς µετά προθεσµίαν από της όψεως, η προθεσµία των τριάκοντα ηµερών αυξάνεται κατά την προθεσµίαν όψεως την εν τη συναλλαγµατική σηµειουµένην. Γεγονότα καθαρώς προσωπικά ως προς τον κοµιστήν ή ως προς εκείνον εις ον ούτος ανέθηκε την εµφάνισιν της συναλλαγµατικής ή την σύνταξιν του διαµαρτυρικού ουδαµώς θεωρούνται ως αποτελούντα περίπτωσιν ανωτέρας βίας. Αρθρο: 55 Ο εκδότης, ο οπισθογράφος ή ο τριτεγγυητής δύναται να σηµειώση πρόσωπον, όπως τούτο εν ανάγκη αποδεχθή ή πληρώση την συναλλαγµατικήν. Η συναλλαγµατική δύναται υπό τους κάτωθι καθοριζοµένους όρους να γίνη αποδεκτή ή να πληρωθή υπό τινός προσώπου παρεµβαίνοντος υπέρ οιουδήποτε οφειλέτου, υποκειµένου εις αναγωγήν. Ο παρεµβαίνων δύναται να είναι τρίτος, και αυτός ο πληρωτής ή πρόσωπον εκ της συναλλαγµατικής ήδη υπόχρεον, πλην του αποδέκτου. Ο παρεµβαίνων ειδοποιεί τον υπέρ ου

14 παρεµβαίνει περί της παρεµβάσεώς του εντός προθεσµίας δύο εργασίµων ηµερών. Εν περιπτώσει µη τηρήσεως της προθεσµίας ταύτης, ευθύνεται ενδεχοµένως δια την εξ αµελείας αυτού προξενηθείσαν ζηµίαν, της αποζηµιώσεως µη δυναµένης να υπερβή το ποσόν της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 56 Η κατά παρέµβασιν αποδοχή δύναται να γίνη εις πάσας τας περιπτώσεις κατά τας οποίας ο κοµιστής συναλλαγµατικής αποδεξίµου δικαιούται ν' ασκήση προ της λήξεως αναγωγήν. Οταν εν τη συναλλαγµατική εσηµειώθη πρόσωπον, ίνα εν ανάγκη αποδεχθή ή πληρώση αυτήν εν τω τόπω της πληρωµής, ο κοµιστής δύναται ν' ασκήση προ της λήξεως το της αναγωγής δικαίωµα αυτού κατά του αναγράψαντος την σηµείωσιν και κατά των εποµένων υπογραφέων, µόνον εάν ενεφάνισε την συναλλαγµατικήν προς το σηµειωθέν πρόσωπον και εάν, τούτου αρνηθέντος την αποδοχήν, η άρνησις εβεβαιώθη δια διαµαρτυρικού. Επί των άλλων περιπτώσεων παρεµβάσεως ο κοµιστής δικαιούται ν' αρνηθή την κατά παρέµβασιν αποδοχήν. Ουχ' ήττον ο κοµιστής, εάν αποδεχθή αυτήν, απόλλυσι την πρό της λήξεως ανήκουσαν αυτώ αναγωγήν κατ' εκείνου υπέρ ου εδόθη η αποδοχή και κατά των κατόπιν υπογραφέων. Αρθρο: 57 Η κατά παρέµβασιν αποδοχή µνηµονεύεται επί της συναλλαγµατικής, υπογράφεται υπό του παρεµβαίνοντος. Αύτη σηµειοί δια λογαριασµόν τίνος γίνεται. Εν ελλείψει τοιαύτης σηµειώσεως, η αποδοχή θεωρείται γενοµένη υπέρ του εκδότου. Αρθρο: 58 Ο κατά παρέµβασιν αποδέκτης υποχρεούται έναντι του κοµιστού και των οπισθογράφων, των µεταγενεστέρων εκείνου δια λογαριασµόν του οποίου παρενέβη, καθ' όν τρόπον και ούτος. Παρά την κατά παρέµβασιν αποδοχήν, εκείνος υπέρ του οποίου αύτη εγένετο, ως και οι πρoς αυτόν υπεύθυνοι, δύνανται ν' απαιτήσωσι παρά του κοµιστού, πληρώνοντες το εν άρθρω 48 σηµειούµενον ποσόν, την παράδοσιν της συναλλαγµατικής, του διαµαρτυρικού, και του τυχόν λογαριασµού, εξωφληµένου. Αρθρο: 59 Η κατά παρέµβασιν πληρωµή δύναται να γίνη καθ' όλας τας περιπτώσεις, καθ' άς είτε κατά την λήξιν είτε πρo αυτής ο κοµιστής δικαιούται εις αναγωγήν. Η πληρωµή περιλαµβάνει ολόκληρον το ποσόν, το οποίον θα υποχρεούται να καταβάλη εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται αύτη. Η πληρωµή γίνεται το βραδύτερον την εποµένην της τελευταίας ηµέρας της δια την σύνταξιν του επί µη πληρωµή διαµαρτυρικού τεταγµένης. Αρθρο: 60

15 Εάν η συναλλαγµατική είχε γίνει αποδεκτή υπό παρεµβαινόντων εχόντων την κατοικίαν αυτών εν τω τόπω της πληρωµής ή εάν πρόσωπα, έχοντα την κατοικίαν αυτών εν τω αυτώ τόπω, είχον σηµειωθή ως κατ' ανάγκην πληρωταί, ο κοµιστής υποχρεούται να εµφανίση την συναλλαγµατικήν προς πάντα τα πρόσωπα ταύτα και ενδεχοµένως να συντάξη διαµαρτυρικόν επί µη πληρωµή, το βραδύτερον την εποµένην της τελευταίας ηµέρας της δια την σύνταξιν του διαµαρτυρικού τεταγµένης. Εν ελλείψει εµπροθέσµου διαµαρτυρικού, ο σηµειώσας τον κατ' ανάγκην πληρωτήν ή ο δια λογαριασµόν του οποίου η συναλλαγµατική εγένετο αποδεκτή και οι µεταγενέστεροι οπισθογράφοι παύουσιν όντες υπόχρεοι. Αρθρο: 61 Ο κοµιστής, αρνούµενος την κατά παρέµβασιν πληρωµήν, απόλλυσι την αναγωγήν αυτού κατ' εκείνων οίτινες θα απηλλάσσοντο δια της πληρωµής. Αρθρο: 62 Η κατά παρέµβασιν πληρωµή βεβαιούται δι' εξοφλήσεως, γραφοµένης επί της συναλλαγµατικής, σηµειουµένου και του υπέρ ου εγένετο η πληρωµή. Εν ελλείψει τοιαύτης σηµειώσεως, η πληρωµή θεωρείται γενοµένη υπέρ του εκδότου. Η συναλλαγµατική και το διαµαρτυρικόν, εάν συνετάγη τοιούτον, παραδίδεται εις τον κατά παρέµβασιν πληρωτήν. Αρθρο: 63 Ο κατά παρέµβασιν πληρωτής αποκτά τα εκ της συναλλαγµατικής απορρέοντα δικαιώµατα κατ' εκείνου υπέρ ου επλήρωσε και κατ' εκείνων οι οποίοι υποχρεούνται απέναντι του τελευταίου τούτου δυνάµει της συναλλαγµατικής. Ουχ' ήττον δεν δύναται να οπισθογραφήση εκ νέου την συναλλαγµατικήν. Οι οπισθογράφοι, οι µεταγενέστεροι του υπογραφέως υπέρ του οποίου εγένετο η πληρωµή, απαλλάσσονται. Εν περιπτώσει συρροής πλειόνων δια την κατά παρέµβασιν πληρωµήν, προτιµάται ο πλείονας απαλλάσσων. Ο παρεµβαίνων εν γνώσει της παραβιάσεως του κανόνος τούτου απόλλυσι την αναγωγήν του εναντίον εκείνων, οίτινες θα απηλλάσσοντο. Αρθρο: 64 Η συναλλαγµατική δύναται να εκδοθή εις πλείονα του αυτού περιεχοµένου αντίτυπα. Τα αντίτυπα ταύτα αριθµούνται εν αυτώ τω κειµένω του τίτλου, τούτου µη γενοµένου έκαστον εξ αυτών θεωρείται ως αυτοτελής συναλλαγµατική. Πας κοµιστής συναλλαγµατικής µη σηµειούσης ότι εξεδόθη εις µοναδικόν αντίτυπον δικαιούται να αξιώσει την δαπάνη αυτού παράδοσιν πλειόνων αντιτύπων. Προς τούτο απευθύνεται προς τον άµεσον αυτού οπισθογράφον, ο οποίος υποχρεούται να τον υποβοηθήση όπως ενεργήση εναντίον του ιδίου

16 αυτού οπισθογράφου και ούτω καθεξής, ανερχόµενος µέχρι του εκδότου. Οι οπισθογράφοι υποχρεούνται να αναπαραγάγωσι τας οπισθογραφήσεις επί των νέων αντιτύπων. Αρθρο: 65 Η πληρωµή η γενοµένη εφ' ενός των αντιτύπων απαλλάσσει, και όταν δεν συνεφωνήθη ότι η πληρωµή αύτη ακυροί την δύναµιν των άλλων αντιτύπων. Εν τούτοις ο πληρωτής παραµένει υπόχρεως δια παν αντίτυπον το οποίον απεδέχθη και του οποίου δεν επέτυχε την επιστροφήν. Ο οπισθογράφος ο µεταβιβάσας τα αντίτυπα εις διάφορα πρόσωπα ως και οι επόµενοι οπισθογράφοι υποχρεούνται δια πάντα τα φέροντα την υπογραφήν των και µη επιστραφέντα αντίτυπα. Αρθρο: 66 Ο αποστείλας έν των αντιτύπων προς αποδοχήν σηµειοί επί των άλλων αντιτύπων το όνοµα του προσώπου εις χείρας του οποίου ευρίσκεται το αντίτυπον τούτο. Το πρόσωπον τούτο οφείλει να παραδώση αυτό εις τον νόµιµον κοµιστήν άλλου αντιτύπου. Εν αρνήσει, ο κοµιστής δύναται να ενασκήση το της αναγωγής δικαίωµα µόνον µετά την δια διαµαρτυρικού βεβαίωσιν 1) ότι το προς αποδοχήν σταλέν αντίτυπον δεν τω παρεδόθη, καίπερ αιτηθέν υπ' αυτού, 2) ότι η αποδοχή ή η πληρωµή δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθή επί άλλου αντιτύπου. Αρθρο: 67 Πας κοµιστής συναλλαγµατικής δικαιούται να κάµη αντίγραφα αυτής. Το αντίγραφον αναπαράγει ακριβώς το πρωτότυπον µετά των οπισθογραφήσεων και πασών των άλλων εν αυτώ µνειών. Το αντίγραφον σηµειοί το σηµείον µέχρις ου σταµατά ως αντίγραφον. Το αντίγραφον είναι δεκτικόν οπισθογραφήσεως και τριτεγγυήσεως κατά τον αυτόν τρόπον και µετά των αυτών αποτελεσµάτων, ως το πρωτότυπον. Αρθρο: 68 Το αντίγραφον σηµειοί τον κάτοχον του πρωτοτύπου τίτλου. Ούτος υποχρεούται να παραδώση τον ειρηµένον τίτλον εις τον νόµιµον κοµιστήν του αντιγράφου. Εν αρνήσει, ο κοµιστής δύναται να ασκήση το δικαίωµα της αναγωγής εναντίον των προσώπων τα οποία ωπισθογράφησαν ή τριτεγγυήθησαν εν τω αντιγράφω µόνον, αφού δια διαµαρτυρικού βεβαιωθή ότι το πρωτότυπον δεν τω επεστράφη, καίπερ αιτηθέν υπ' αυτού. Εάν ο πρωτότυπος τίτλος µετά την τελευταίαν οπισθογράφησιν, την επισυµβάσαν πριν ή γίνη το αντίγραφον, φέρη την ρήτραν "από του σηµείου τούτου η οπισθογράφησις ισχύει µόνον επί του αντιγράφου" ή πάντα άλλον ισοδύναµον τύπον, είναι άκυρος πάσα µεταγενεστέρα οπισθογράφησις επί του πρωτοτύπου. Αρθρο: 69

17 Εν περιπτώσει αλλοιώσεως του κειµένου συναλλαγµατικής, οι µεταγενέστεροι της αλλοιώσεως ταύτης υπογραφείς υποχρεούνται εντός των όρων του αλλοιωθέντος κειµένου, οι προγενέστεροι υπογραφείς υποχρεούνται εντός των όρων του αρχικού κειµένου. Αρθρο: 70 Πάσαι αι εκ της συναλλαγµατικής απορρέουσαι αγωγαί κατά του αποδέκτου παραγράφονται µετά τρία έτη από της χρονολογίας της λήξεως. Αι αγωγαί του κοµιστού κατά των οπισθογράφων και κατά του εκδότου παραγράφονται µετά έν έτος από της χρονολογίας του εµπροθέσµως συνταχθέντος διαµαρτυρικού ή από της χρονολογίας της λήξεως, εν περιπτώσει ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή". Αι αγωγαί των οπισθογράφων κατ' αλλήλων και κατά του εκδότου παραγράφονται µετά εξ µήνας από της ηµέρας καθ' ήν ο οπισθογράφος επλήρωσε την συναλλαγµατικήν ή από της ηµέρας καθ' ήν ούτος ενήχθη. Αρθρο: 71 Η διακοπή της παραγραφής έχει αποτέλεσµα µόνον κατ' εκείνου ως προς τον οποίον έλαβε χώραν το γεγονός το διακόπτον την παραγραφήν. Αρθρο: 72 Η πληρωµή συναλλαγµατικής της οποίας η λήξις συµπτίπει εις νόµιµον εορτάσιµον ηµέρας δύναται να απαιτηθή µόνον κατά την πρώτην εποµένην εργάσιµον ηµέραν. Ωσαύτως πάσαι αι άλλαι σχετικαί προς την συναλλαγµατικήν πράξεις, ιδία η εµφάνισις προς αποδοχήν και το διαµαρτυρικόν, γίνεται µόνον, εν εργασίµω ηµέρα. Εάν µία εκ των πράξεων τούτων δέον να συντελεσθή εντός προθεσµίας, της οποίας η τελευταία ηµέρα είναι νόµιµος εορτάσιµος ηµέρα, η προθεσµία αύτη παρατείνεται µέχρι της πρώτης µετά την έκπνευσιν αυτής εργασίµου ηµέρας. Αι διάµεσοι εορτάσιµοι ηµέραι περιλαµβάνονται εν τω υπολογισµώ της προθεσµίας. Αρθρο: 73 Αι νόµιµοι ή αι συµβατικαί προθεσµίαι δεν περιλαµβάνουσι την ηµέραν της αφετηρίας αυτών. Αρθρο: 74 Ουδεµία ηµέρα χάριτος, είτε νόµιµος, είτε δικαστική, επιτρέπεται. Αρθρο: 75

18 Το γραµµάτιον εις διαταγήν περιέχει 1) την ονοµασίαν του τίτλου, καταχωριζοµένην εν αυτώ τω κειµένω και εκφραζοµένην εν ή γλώσση συντάσσεται ο τίτλος ούτος, 2) την απλήν και καθαράν υπόσχεσιν περί πληρωµής ωρισµένου ποσού, 3) την σηµείωσιν της λήξεως, 4) την του τόπου της πληρωµής, 5) το όνοµα εκείνου εις τον οποίον ή εις διαταγήν του οποίου θα γίνη η πληρωµή, 6) την σηµείωσιν της χρονολογίας και του τόπου της εκδόσεως του γραµµατίου, 7) την υπογραφήν του εκδίδοντος τον τίτλον (εκδότης). Αρθρο: 76 Ο τίτλος εν τω οποίω ελλείπει, εν εκ των εν τω προηγουµένω άρθρω αναφεροµένων στοιχείων δεν ισχύει ως γραµµάτιον εις διαταγήν, εκτός των περιπτώσεων των καθοριζοµένων εις τα επόµενα εδάφια. Το γραµµάτιον εις διαταγήν του οποίου δεν σηµειούται η λήξις θεωρείται πληρωτέον εν όψει. Ελλείψει ειδικής σηµειώσεως, ο τόπος της εκδόσεως του τίτλου θεωρείται ως τόπος πληρωµής και συγχρόνως ως τόπος κατοικίας του εκδότου. Το άνευ σηµειώσεως του τόπου της εκδόσεως γραµµάτιον εις διαταγήν θεωρείται ως εκδοθέν εν τω τόπω τω σηµειουµένω παραπλεύρως του ονόµατος του εκδότου. Αρθρο: 77 Επί του γραµµατίου εις διαταγήν εφαρµόζονται, εφ' όσον δεν είναι ασυµβίβαστοι προς την φύσιν του τίτλου τούτου, αι σχετικαί προς την συναλλαγµατικήν διατάξεις και αφορώσαι την οπισθογράφησιν (άρθρα 11-20), την λήξιν (άρθρα 33-37) την πληρωµήν (άρθρα 38-42), την αναγωγήν ελλείψει πληρωµής (άρθρα και 52-54), την δια παρεµβάσεως πληρωµήν (άρθρα 55, 59-63), τα αντίγραφα (άρθρα 67-68), τας αλλοιώσεις (άρθρο 69), την παραγραφήν (άρθρα 70-71), τας εορτασίµους ηµέρας, τον υπολογισµόν των προθεσµιών και την απαγόρευσιν των ηµερών χάριτος (άρθρα 72, 73 και 74). Εφαρµόζονται ωσαύτως επί του εις διαταγήν γραµµατίου αι διατάξεις αι αφορώσαι την συναλλαγµατικήν την πληρωτέαν παρά τρίτω ή εν οικισµώ διαφόρω του της κατοικίας του πληρωτού (άρθρα 4 και 27), την περί τόκων ρήτραν (άρθρον 5), τας διαφοράς της σηµειώσεως του πληρωτέου ποσού (άρθρον 6), τας συνεπείας της υπογραφής κατά τας εν άρθρω 7 προϋποθέσεις, τας συνεπείας της υπογραφής προσώπου ενεργούντος άνευ πληρεξουσιότητος ή καθ' υπέρβασιν αυτής (άρθρον 8), και την εν λευκώ συναλλαγµατικήν (άρθρον 10). Εφαρµόζονται επίσης επί του εις διαταγήν γραµµατίου αι σχετικαί προς την τριτεγγύησιν διατάξεις (άρθρα 30-32), εν τη υπό του άρθρου 31 εδαφίω τελευταίω προβλεποµένη περιπτώσει, εάν εν τη τριτεγγυήσει δεν σηµειούται διά λογαριασµόν τίνος εδόθη, θεωρείται δοθείσα δια λογαριασµόν του εκδότου του εις διαταγήν γραµµατίου. Αρθρο: 78 Ο εκδότης γραµµατίου εις διαταγήν υποχρεούται καθ' όν τρόπον και ο αποδέκτης συναλλαγµατικής. Τα εις διαταγήν γραµµάτια τα πληρωτέα εις προθεσµίαν από της όψεως εµφανίζονται προς θεώρησιν υπό του εκδότου εντός των προθεσµιών του άρθρου 23. Η προθεσµία από της όψεως τρέχει από της χρονολογίας της θεωρήσεως επί του γραµµατίου της υπογεγραµµένης υπό του εκδότου. Η άρνησις του εκδότου να παράσχη την θεώρησιν αυτού χρονολογουµένην βεβαιούται δια διαµαρτυρικού (άρθρον 25), ούτινος η χρονολογία αποτελεί την αφετηρίαν της προθεµίας από της όψεως. Αρθρο: 79

19 Ικανός προς ανάληψιν υποχρεώσεως εκ συναλλαγµατικής είναι πας ικανός όπως υποχρεωθή εκ συµβάσεως, εκ δε των µη ικανών µόνον ο ανήλικος και µόνον εάν τηρήση τας διατυπώσεις του νόµου προς απόκτησιν της ικανότητος προς ενέργειαν εµπορικών πράξεων. Αρθρο: 80 Εν περιπτώσει εκπτώσεως του κοµιστού ή του πληρώσαντος οπισθογράφου, είτε παραγραφής της εκ συναλλαγµατικής αγωγής, δύναται να χωρήση κατά του εκδότου ή του οπισθογράφου αγωγή εξ αδικαιολογήτου πλουτισµού. Η αυτή αγωγή, εν περιπτώσει παραγραφής της εκ συναλλαγµατικής αγωγής, χωρεί και κατά του αποδέκτου. Η αγωγή αύτη παραγράφεται µετά πενταετίαν από της χρονολογίας της λήξεως της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 81 Οι λόγοι διακοπής και αναστολής των κατά τον παρόντα νόµον παραγραφών διέπονται υπό των διατάξεων περί βραχοπροθέσµων παραγραφών. Αρθρο: 82 Το διαµαρτυρικόν συντάσσεται υπό συµβολαιογράφου άνευ προσλήψεως µαρτύρων. Εάν απαιτήται σύνταξις διαµαρτυρικού δια πλείονας εκ συναλλαγµατικής υποχρέους πληρωτάς, ή αποδέκτας, ή κατά παρέµβασιν αποδέκτας, ή κατ' ανάγκην αποδέκτας ή πληρωτάς, συντάσσεται έν µόνον διαµαρτυρικόν. Το διαµαρτυρικόν συντάσσεται, το µεν επί µη αποδοχή εν τω τόπω της κατοικίας του πληρωτού, το δε επί µη πληρωµή εν τω τόπω της πληρωµής. Το διαµαρτυρικόν περιέχει αντιγραφήν της συναλλαγµατικής, µνηµονεύει την υπό του συµβολαιογράφου πρόσκλησιν προς αποδοχήν ή προς πληρωµήν και αναφέρει αν είναι παρόντες ή απόντες οι κατά τα ανωτέρω εκ της συναλλαγµατικής υπόχρεοι, και τα τυχόν δηλωθέντα υπ' αυτών αίτια της αρνήσεως της αποδοχής ή της πληρωµής. Αρθρο: 83 Το διαµαρτυρικόν το συντακτέον εν Ελλάδι δύναται να αναπληρωθή δια δηλώσεως, γραφοµένης, χρονολογουµένης και υπογραφοµένης υπό του πληρωτού επ' αυτής της συναλλαγµατικής, εκτός εάν ο εκδότης απαιτή εν τω κειµένω του τίτλου διαµαρτυρικόν δια συµβολαιογραφικού εγγράφου. Εν τη περιπτώσει του προηγουµένου εδαφίου η αχρονολόγητος οπισθογράφησις τεκµαίρεται γενοµένη προ του διαµαρτυρικού. Αρθρο: 84 Ηµ/νία: Το άρθρο 84 καταργήθηκε από το άρθρο 45 του ΕισΝΚΠολ. Σήµερα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων ΚΠολ.

20 Αρθρο: Καταργήθησαν από της εισαγωγής του ΚΠ και εφεξής εφαρµόζεται επί απωλείας ή καταστροφής των τίτλων εις διαταγήν η διαδικασία των άρθρων 843 έως 860 του Κωδ/νου ΚΠ (άρθρον 45 Κωδ/νου Εισ. Ν. ΚΠ ). Αρθρο: 85 Ηµ/νία: Το άρθρο 85 καταργήθηκε από το άρθρο 45 του ΕισΝΚΠολ. Σήµερα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων ΚΠολ. Αρθρο: 86 Ηµ/νία: Το άρθρο 86 καταργήθηκε από το άρθρο 45 του ΕισΝΚΠολ. Σήµερα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων ΚΠολ. Αρθρο: Ο κατά το άρθρον 16 κοµιστής, εάν δεν απέκτησε την συναλλαγµατικήν κακή τη πίστει ή δεν διέπραξε κατά την κτήσιν αυτής βαρύ πταίσµα, δύναται ν' ασκήση κατά του επιτυχόντος την ακύρωσιν αυτής την αγωγήν του αδικαιολογήτου πλουτισµού. 2. Η αγωγή αύτη παραγράφεται µετά πέντε έτη από της τελεσιδικίας της κατά το άρθρον 86 παρ. 2-4 αποφάσεως. Αρθρο: 88 Αι διατάξεις των άρθρων εφαρµόζονται αναλόγως επί υπεξαιρέσεως, κλοπής, ληστείας, πειρατείας και καταστροφής της συναλλαγµατικής. Αρθρο: 89 Αι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται αναλόγως και επί γραµµατίου εις διαταγήν. Αρθρο: 90 Η ικανότης του προσώπου, όπερ υποχρεούται εκ συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν ρυθµίζεται υπό του εγχωρίου αυτού νόµου. Εάν ο εγχώριος ούτος νόµος κηρύσση

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα