ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου πχ) και Πυθαγόρας ( πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην εωµετρία και τον ανθρώπινο πολιτισµό δυο αιώνια αστραφτερά στολίδια: Τα θεωρήµατα που φέρνουν το όνοµά τους Τα θεωρήµατα όµως αυτά δεν «απέχουν πολύ» µεταξύ τους, όπως και τα χρόνια που γεννήθηκαν (περίπου 50 χρόνια νεώτερος ο Πυθαγόρας) αλλά και οι τόποι που τους γέννησαν: η Σάµος και η απέναντι Μίλητος, στην ένδοξη Ιωνία Στο άρθρο αυτό θα δούµε πως συνδέονται τα θεωρήµατα αυτά, αλλά και πως συσχετίζονται µε το εµβαδόν ευθυγράµµου σχήµατος ίναι γνωστό ότι ένας τρόπος (από τους περίπου 380 τρόπους, µέχρι σήµερα!) για να αποδειχθεί το Πυθαγόρειο θεώρηµα, είναι να χρησιµοποιηθεί η οµοιότητα τριγώνων, η οποία στηρίζεται στο θεώρηµα του Θαλή, όπως γίνεται συνήθως στα σχολικά βιβλία εωµετρίας ναρωτιέται τώρα κανείς αν ισχύει και το αντίστροφο: δηλαδή αν µε την βοήθεια του Πυθαγόρειου θεωρήµατος µπορεί να αποδειχθεί το θεώρηµα του Θαλή Θα αποδείξουµε ότι πράγµατι, αυτό ισχύει, αλλά µε µια (σηµαντική) προϋπόθεση πίσης θα δώσουµε µια απόδειξη του θεωρήµατος του Θαλή µε την βοήθεια της έννοιας του εµβαδού ευθυγράµµου σχήµατος 1 πό το Πυθαγόρειο θεώρηµα στο Θεώρηµα του Θαλή ίναι εύκολο να δειχθεί ότι, για να αποδειχθεί το γενικό θεώρηµα του Θαλή, αρκεί να αποδειχθεί το θεώρηµα του Θαλή σε τρίγωνο ΠΡΟΤΣΗ 1 (ειδική περίπτωση) Έστω κατ αρχήν ορθογώνιο στο τρίγωνο και // B Τότε ισχύει Έστω κ, λ, µ Έχουµε µ 2 κ 2 + λ 2, α 2 β 2 + γ 2 (1) B κ γ λ µ α Φέρνουµε κάθετη στην πό το ορθογώνιο τρίγωνο, λόγω και του ορθογωνίου, έχουµε A β

2 Ι Μ- Σ Σ Μ Θεώρηµα Θαλή και Πυθαγόρα ή (α - µ) 2 (γ - κ) 2 + (β - λ) 2 ή λόγω των (1) αµ γκ + βλ ή αµ γκ βλ ή α 2 µ 2 + γ 2 κ 2-2αµγκ β 2 (µ 2 - κ 2 ) ή µ 2 (α 2 - β 2 ) + κ 2 (γ 2 + β 2 ) 2αµγκ 0 ή µ 2 γ 2 + κ 2 α 2 2αµγκ 0 ή (µγ - κα) 2 0 ή µγ κα ή µ κ α -µ γ - κ ή B µ κ α γ ή ΠΡΟΤΣΗ 2 (ενική περίπτωση) Έστω τυχόν τρίγωνο και // Τότε ισχύει ν η γωνία είναι οξεία (βλ σχήµα) φέρνουµε Η κάθετη στην, οπότε είναι κάθετη και στην πό το ορθογώνιο τρίγωνo Η, όπου //Η, καθώς και από το ορθογώνιο τρίγωνo Η, όπου //Η λόγω της περίπτωσης (Ι) παίρνουµε αντίστοιχα A Η A, Η Η, οπότε A Όµοια εργαζόµαστε αν η γωνία είναι αµβλεία, ενώ αν είναι ορθή έχουµε την περίπτωση (Ι) πίσης όµοια είναι η απόδειξη αν η τέµνει τις προεκτάσεις των, Σηµείωση 1 Η παραπάνω απόδειξη του Θ Θαλή έγινε µε βάση το Π Θ, αλλά µε µορφή που προϋποθέτει τον τύπο-θεώρηµα για το εµβαδόν τετραγώνου, το οποίο µε τη σειρά του στηρίζεται στο αξίωµα για το τετράγωνο πλευράς 1 Χωρίς τον τύπο αυτό το Π Θ µπορεί να διατυπωθεί (: το εµβαδόν του τετραγώνου µε πλευρά την υποτείνουσα είναι ίσο και όχι, το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο ) και να αποδειχθεί υτό ακριβώς κάνει ο υκλείδης (Στοιχεία πρόταση Ι47), όπου χρησιµοποιεί άλλες «ολοφάνερες» προτάσεις (τα υπόλοιπα γνωστά σε µας αξιώµατα των εµβαδών) και κριτήρια ισότητας τριγώνων και κανένα τύπο εµβαδού ενικά, στη εωµετρία των ρχαίων λλήνων δεν υπάρχουν οι γνωστοί

3 Ι Μ- Σ Σ Μ Θεώρηµα Θαλή και Πυθαγόρα 3 τύποι των εµβαδών, αλλά η «επιφάνεια» ενός ευθυγράµµου σχήµατος συγκρίνεται µε αυτήν ενός άλλου κλπ Με την µορφή αυτή (των εµβαδών) το Π Θ δεν οδηγεί στο Θ Θαλή Σηµείωση 2 ς έχουµε υπόψη ότι το Π Θ, όπως και το Θ Θ, είναι θεωρήµατα µόνο της υκλείδειας εωµετρίας Στις µη υκλείδειες εωµετρίες ισχύει κάτι αντίστοιχο µε το Π Θ µε εντελώς όµως διαφορετική µορφή 'τσι, πχ στην Υπερβολική εωµετρία, η σχέση µεταξύ υποτείνουσας α και καθέτων πλευρών β, γ ορθογωνίου τριγώνου είναι cosh(α) cosh(β) cosh(γ), x x e + e όπου cosh(x), η συνάρτηση υπερβολικό συνηµίτονο 2 Στη λλειπτική εωµετρία, στο µοντέλο της σφαιρικής επιφάνειας, η σχέση µηκών πλευρών ορθογωνίου σφαιρικού τριγώνου είναι συν α ρ συν β ρ συν γ, όπου ρ η ακτίνα της σφαίρας ρ 2 Το θεώρηµα του Θαλή µε την βοήθεια της έννοιας του εµβαδού Με την βοήθεια του θεωρήµατος για το εµβαδόν τριγώνου-το οποίο απορρέει από το θεώρηµα για το εµβαδόν τετραγώνου - θα δώσουµε µια άµεση απόδειξη του Θ Θαλή, χωρίς να χρησιµοποιούµε το Π Θ Πρόταση 3 Έστω τρίγωνο και // Τότε ισχύει A πειδή τα τρίγωνα, έχουν το ίδιο ύψος από το, έχουµε (AE) ( EB) (AE) Όµοια, από τα τρίγωνα, έχουµε ( E) λλά τα τρίγωνα, είναι ισοδύναµα, αφού έχουν ίδια βάση και ίσα ύψη, λόγω // Έτσι από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει η αποδεικτέα

4 Ι Μ- Σ Σ Μ Θεώρηµα Θαλή και Πυθαγόρα 4 Σηµείωση 3 Ως γνωστόν στα σχολικά βιβλία η απόδειξη του θεωρήµατος του Θαλή συνήθως παραλείπεται, κυρίως λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην περίπτωση άρρητου λόγου Το θεώρηµα όµως αυτό µπορεί να αποδειχθεί µε την βοήθεια της έννοιας του εµβαδού όπως είδαµε παραπάνω (2), όπου βέβαια η δυσκολία µεταβιβάζεται στην απόδειξη του τύπου-θεωρήµατος του εµβαδού τετραγώνου µε πλευρά άρρητο (µαζί µε την επιβάρυνση του αξιώµατος για το εµβαδόν τετραγώνου πλευρά 1) Σηµείωση 4 Το εµβαδόν έχει µια άµεση εποπτεία και φυσικότητα που το καθιστά σχεδόν πρωταρχική έννοια για τα σχολικά µαθηµατικά Έτσι, σε µια µελλοντική αναδιάρθρωση της ύλης της εωµετρίας στο Λύκειο, θα µπορούσε να προηγηθεί η έννοια του εµβαδού, από την έννοια της οµοιότητας, και έτσι να δοθεί η δυνατότητα να αποδειχθεί, κατ αρχήν το Πυθαγόρειο Θεώρηµα (µε την θαυµάσια απόδειξη του υκλείδη ή άλλη) και µετά το Θεώρηµα του Θαλή, µε µια από τις παραπάνω αποδείξεις Τέλος ας έχουµε υπόψη ότι µε την βοήθεια των τύπων-θεωρηµάτων εµβαδών ευθυγράµµων σχηµάτων, µπορούν να αποδειχθούν ευκολότερα και κοµψότερα και πολλές άλλες γεωµετρικές προτάσεις (γνωστή και η «µέθοδος των εµβαδών» στη εωµετρία) ς δούµε για παράδειγµα, µερικές Θεώρηµα σωτερικής ιχοτόµου ν εσωτερική διχοτόµος τριγώνου τότε ισχύει και αντιστρόφως Έστω, οι αποστάσεις του από τις πλευρές, αντίστοιχα ι οποίες, ως γνωστόν, είναι ίσες Έχουµε () () και (ίσα ύψη), () () οπότε προκύπτει η αποδεικτέα ντίστροφα: άµεση συνέπεια των προηγούµενων λόγων

5 Ι Μ- Σ Σ Μ Θεώρηµα Θαλή και Πυθαγόρα 5 Θεώρηµα Μενελάου (Έλληνας στρονόµος, λεξάνδρεια, 1-2 αι µχ) Έστω τρίγωνο και τα σηµεία,,, των ευθειών,, αντίστοιχα ν τα σηµεία,, είναι συνευθειακά τότε ισχύει 1 και αντίστροφα Έστω κ, λ, µ, οι αποστάσεις των,, από την ευθεία Έχουµε () κ (1) () λ () λ και (2) () µ λ B A Μ κ Z Ν µ E H πίσης (Μ) Μ Μ κ (Ν) Ν Ν µ οπότε κ (3) µ πό (1), (2), (3) µε πολλαπλασιασµό προκύπτει η αποδεικτέα ντίστροφα: Έστω ότι η ευθεία τέµνει την στο σηµείο Η προς το µέρος του (οπότε Η>Η) Τότε έχοµε H 1 λλά 1, οπότε H ΗB Η πειδή Η > Η είναι και > οπότε, Η εξωτερικά του και προς το ίδιο µέρος κλπ, άρα, Η συµπίπτουν Άσκηση Να δοθεί απόδειξη του Θ Μενελάου µόνο µε βάση το θεώρηµα για το λόγο των εµβαδών τριγώνων που έχουν µια γωνία ίση ή παραπληρωµατική

6 Ι Μ- Σ Σ Μ Θεώρηµα Θαλή και Πυθαγόρα 6 Θεώρηµα Ceva (Giovanni, Ιταλός Μαθηµατικός ) ίνεται τρίγωνο και τα σηµεία,, εσωτερικά των πλευρών,, αντίστοιχα ν οι ευθείες,, συντρέχουν τότε ισχύει 1 και αντιστρόφως Τα τµήµατα, είναι βάσεις των τριγώνων,, όπως και των Ο, Ο και έχουν ίσα ύψη, οπότε έχουµε () (Ο) () (Ο) (Ο) () (Ο) () (Ο) (Ο) Οµοίως προκύπτει (Ο), (Ο) (Ο) (Ο) Η A Ο Και µε πολλαπλασιασµό κατά µέλη έχουµε την αποδεικτέα B ντίστροφα : Έστω ότι οι, τέµνονται σε σηµείο Ο (εσωτερικό του τριγώνου από υπόθεση) ν η Ο τέµνει την (εδώ αναγκαστικά εσωτερικά) στο Η θα έχουµε Η 1 και λόγω της υπόθεσης προκύπτει Η Η, οπότε τα Η, (εσωτερικά του ) συµπίπτουν κλπ Η Άσκηση Με τη βοήθεια του Θ Ceva να αποδειχθεί ότι, οι διάµεσοι, οι διχοτόµοι και τα ύψη τριγώνου συντρέχουν (Υπ για τα ύψη: χρήση και οµοιότητας ή µόνο µε θεωρήµατα εµβαδών) - ( Μέρος του άρθρου αυτού δηµοσιεύτηκε στο 1 ο τεύχος του ΥΚΛΙΗ ) Τελευταία άρθρα του συγγραφέα, στο περιοδικό «φ»: 1 Κυρτότητα και εξισώσεις, τεύχος 4, 2007, σελ 87 2 Ίσα τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι, τεύχος 5, 2008, σελ146, 3 Η Ισοδυναµία των διαστηµάτων του R µε αφορµή ένα πρόβληµα του «φ», τεύχος 6, 2009, σελ35

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr ( Εισήγηση στην ηµερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Μπουνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα