ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

2 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων Β. Μέθοδοι ελέγχου αντισωµάτων έναντι αντιγόνων Γ. Ρόλος αντιγόνων και αντισωµάτων στις µεταγγίσεις

3 Α. Ερυθρά αιµοσφαίρια: Αντιγόνα επιφανείας Είναι γλυκιδικές άλυσοι στην επιφάνεια των ερυθρών ιαµορφώνουν αντιγόνα που έχουν ταξινοµηθεί σε 15 κυρίως συστήµατα Πολυπεπτίδιο +λιπίδιο + πολυσακχαριδικήαλυσος + τελικά σάκχαρα = αντιγόνο ΑΒΟ Η πλήρης έκφραση των αντιγόνων Α,Β ολοκληρώνεται στο 4 ο έτος ζωής

4 Ι. Σύστηµα ΑΒΟ: γονοτυπικά 3 διαφορετικά γονιδιακά συστήµατα Hh, Seγονίδια 9 19 ΑΒΟ γονίδια: κωδικοποιούν ένζυµα (γλυκοζυλτρανσφερασες) που µεταφέρουν τελικά σάκχαρα στην πολυσακχαριδική αλυσίδα των αντιγόνων ΑΒΟ Hh:γόνος υπεύθυνος για την µεταφορά της φουκόζης στην πρόδροµη ουσία Se:γόνος υπεύθυνος για την έκφραση των ΑΒΗ σε άλλα υγρά του σώµατος (σάλιο). 80% εκκριτικοί τύποι

5 1. ΑΒΗ αντιγόνα

6 Οµαδα Α Οµαδα Ο Οµαδα Β Οµαδα ΑΒ Φαινοτυπος Βοµβάη

7 Αντιγόνα ΑΒΟ: φαινοτυπικά 3 αντιγόνα (Α,Β,Η) και 4 οµάδες αίµατος (Α,Β,Ο)

8 Αντιγονικέςθέσεις Η πάνω στα ερυθρά

9 Υποοµάδες Α και Β Μοριακές µεταλλάξεις στα γονίδια Α και Β δηµιουργούν τις υποοµάδες Οι υποοµάδες είναι ασθενέστερης αντιγονικήςισχύος (λιγότερες αντιγονικές θέσεις Α & Β περισσότερες Η) Σηµαντικότερη η υποοµάδα Α Το 20% των ατόµων Α είναι Α 2 και το 1-8% εξ αυτών φτιάχνουν αντι-α 1 2. Το 25-33% των Α 2 Β οµάδος φτιάχνουν αντι-α 1

10

11

12 Αντισώµατα ΑΒΟ τα αντι-α και αντι-β δεν υπάρχουν κατά τη γέννηση. Η ανίχνευση τους ξεκινά τους πρώτους µήνες ζωής και ολοκληρώνεται σε ηλικία 5-10 ετών. Είναι φυσικές ισοσυγκολυτινες, τύπου IgM, από γεννήσεως (ενδαγγειακή αιµόλυση). ηµιουργούνται και από ευαισθητοποίηση, τύπου ΙgG (HDNσε µητέρες Ο)

13 Αντιγόνα -αντισώµατα ΑΒΟ

14 ΙΙ. Αντιγονικόσύστηµα Rh Γόνος D και CE στο χρωµόσωµα 1 Κωδικοποιούν 5 αντιγόνα: D,C,E,c,e Αντιγόνο D: ανίχνευση από την 8 η εβδοµάδα της ενδοµήτριας ζωής Αντι-D: επίκτητα, τύπου IgG (εξωαγγειακήαιµόλυση) Είναι το πιο ανοσογόνο σύστηµα µετά το ΑΒΟ Μετάγγιση D+ σε D - ανοσοποίηση 35-85%

15 ΙΙΙ. Άλλα αντιγονικάσυστήµατα MN Ss Fy a,b JK a,b Kk Kp a,b Le a,b Lu a,b P 1

16 ΙV. Αντιγονικόσύστηµα I, i τα ΕΚ του πλακουντιανού αίµατος είναι Ι-, i+ Τα ΕΚ του ενήλικα είναι Ι+, ι- Η µεταστροφή γίνεται τις 2 πρώτες εβδοµάδες ζωής Γιατί µας ενδιαφέρει; Συχνά οι ψυχροσυγκολιτίνες είναι αντι-i

17 Μετάγγιση µε βάση το ΑΒΟ και Rh σύστηµα

18

19 Προµεταγγισιακόςέλεγχος Ερυθρά αρρώστου: Οµάδα αίµατος (ευθεία) (αντιοροί: αντι-α, αντι-β, αντι-αβ, αντια 1 λεκτίνη, αντιc, αντι-c, αντι-e, αντι-e). Ορός του αρρώστου: α) ανάστροφη οµάδα. (β) έµµεση Coombsµε σκοπό την ανίχνευση παρουσίας αλλοαντισωµάτων). ιασταύρωση (συµβατότητα) ερυθρά µονάδων αίµατος µε ορό αρρώστου

20 ΕΥΘΕΊΑ ΟΜΑ Α αίµατος: Ερυθρά δότη + αντιοροί εµπορίου (anti-a, anti-b, anti-d κλπ) Ανάστροφη οµάδα: Γνωστά παρασκευασµένα ερυθρά οµάδος Α και Β σε εναιώριµα 6-8% N. S. 0,9% + ορός δότη

21

22 Εργαστήριο: οµάδα αίµατοςκαι ανάστροφη οµάδα (µε γνωστά ερυθρά Α και Β οµάδος) οµάδα Anti-A Anti-B Anti-A + Anti-B ανάστροφη???????? Ποια από τα γνωστά Ερυθρά συγκολλώνται;

23 Εργαστήριο: οµάδα αίµατοςκαι ανάστροφη οµάδα (µε γνωστά ερυθρά Α και Β οµάδος) οµάδα Anti-A Anti-B Anti-A + Anti-B ανάστροφη A B AB O???? Ποια από τα γνωστά Ερυθρά συγκολλώνται;

24 Πιθανές αιτίες ασυµφωνίας ΑΒΟ οµάδος αρρώστου και εργαστηρίου Ασθενής/αρνητική αντίδραση 1. ευθείας οµάδας 2. ανάστροφης οµάδας Αντιµετώπιση 1. Επώαση ορού ασθ. µε γνωστά Α1 & Β ερυθρά σε 22οC για 15-30min 2. Επώαση ορού ασθ. µε γνωστά Α1 & Β ερυθρά σε 4οC για 15-30min και φυγοκέντρηση Αιτια 1. ΑΒΟ υποοµάδα, λευχαιµία, Ν. Ηodkins, µαζική µετάγγιση µε Ο, ΑΦΜ 2. υποοµάδα, βρέφη, ηλικιωµένοι, λέµφωµα, ανοσοκατασταλτικήαγωγή, µετάγγιση, πλασµαφαίρεση,, Υπογαµµασφαιριναιµία,.

25 Πιθανές αιτίες ασυµφωνίας ΑΒΟ οµάδος αρρώστου και εργαστηρίου ΥπεραντιδραστικότηταΕΚ (ψευδώς θετική) Αντιµετώπιση Ψυχροσυγκολητίνη, παραπρωτεϊνη, υπεργσφαιριναιµίες, µετάγγισηπλάσµατος, λήψη IVγ-σφαιρίνης, Πλύσιµο πολλές φορές µε N.S. 0,9% Επώαση στους 37oC ιπλός πληθυσµός ΕΚ Πρόσφατη µετάγγιση, εµβρυοµητρική αιµορραγία, νεογνό µε ΕΝ µεταγγίσεις Μεταµόσχευση-χιµαιρα

26 Είναι όλα τα αντισώµατα κλινικά σηµαντικά; Όχι. Μόνο αυτά που δρουν στους 37 C Τι προκαλούν: Αυτοαντισώµατα 1. Άµεση αιµόλυση (ενδαγγειακή- εξωαγγειακή) 2. Ελάττωση επιβίωσης ερυθρών Αλλοαντισώµατα 1. HTR - Άµεση αιµόλυση µεταγγιζ. ΕΚ -Καθυστερηµένη αιµόλυση: Πρωτογενής ευαισθητοποίηση 7-10 µέρες µετά την µετάγγιση ευτερογενής: 3-7µέρες µετά την µετάγγιση 2. HDN

27 ράση αντισωµάτων IgM και IgGεπί των ερυθροκυττάρων IgM IgG

28 Αµεση Coombs: ανιχνεύει αυτοαντισώµατα Εµµεση Coombs: ανιχνεύει αλλοαντισώµατα

29 1. άµεση COOMBS

30 Τεχνικές άµεσης COOMBS Τεχνική σωληναρίου Τεχνική σε γέλη

31 Αίτια θετικοποίησηςτης άµεσης Coombs 1. Παρουσία αυτοαντισωµάτων 2. Παρουσία αλλοαντισωµάτων (σπάνια, µόνο σε πολύ υψηλούς τίτλους) 3. ισοαντισώµατα (HDN, στο νεογνό) 4. Φάρµακα 5. Χορήγηση γ-σφαιρίνης ή ασθενείς µε υπεργαµµασφαιριναιµία. 7. Μεταµόσχευση οργάνου ή αίµατος

32 Ορολογικά ευρήµατα σε περίπτωση (+) Coombs Θερµό αντίσωµα από αυτοαντισώµατα Ψυχρό αντίσωµα Μικτού τύπου Φάρµακα PCH % 48-70% % 7-8 % % 30% σε παιδιά Coombs IgG, C 3 (91- IgG+C 3, C 3 98%) IgG+C 3 IgG κυρίωςc 3 Τύπος IgG IgM IgG+IgM, IgG IgG ανοσοσφαιρί νης Ειδικότητα Συνήθως έναντι αντιγόνου του συστήµατος Rh Συνήθως Αντι-Ι ή αντι-i απροσδιόρι στο Συνήθως έναντι αντιγόνου του συστήµατος Rh Αντι-Ρ

33 2. έµµεση Coombs 1 η φάση (22 ο C) 2 η φάση (37 ο C) 3 η φάση

34 Είδη αλλοαντισωµάτων HTR: α) που προκαλούν άµεση καταστροφή ερυθροκυττάρων (οξεία αιµολυτική αντίδραση) β) της επιβίωσης των ερυθροκυττάρων (µη αποδοτικές µεταγγίσεις ) HDN: α) αιµολυτική αντίδραση β) άµεση Coombs (+) γ) τίποτε γ) δεν επηρεάζουν την επιβίωση των ερυθρoκυττάρων

35 Συµβατότητα Ουσιαστικά γίνεται έµµεση Coombsµεταξύ του ορού του ασθενούς και των ερυθρών των φιαλών που θέλουµε να µεταγγίσουµε. Φάση 1η (φυσιολογικού ορού- 22οC): Ανιχνεύεται ασυµβατότητα οµάδος ΑΒΟ και IgMψυχρά κυρίως αντισώµατα όπως αντι-α1, αντι-μ, αντι-ν, αντι-ρ1 και Lewis. Φάση 2η (λευκωµατίνηςή Lissή µικροσφαιρίδια - 37οC): ): Ανιχνεύονται αντισώµατα όπως Kell, Lewis, +Rhesus. Φάση 3η (πολυδύναµου αντισφαιρινικούορού) : ):Ανιχνεύονται κυρίως θερµά αντισώµατα (IgG) όπως Rh, Kell, Duffy, Kidd, Lutheran.

36 Σε ποιες µεταγγίσεις παραγώγων κάνουµε συµβατότητα Στα Συµπ. Ερυθρα (και κοκκιοκυτάρα) πλάσµα, αιµοπεταλία και κρυοκαθιζήµα µεταγγίζουµε µε βάση: οµάδααβο

37 Περιπτώσεις ασυµβατότητας Σφάλµατα κατά την τεχνική Ανοσολογικά αίτια αλλοαντισωµάτα αυτοαντισώµατα Φαρµακα, χορήγηση λευκωµατίνης ή µεγαλοµοριακών ενώσεων. Παρουσία παραπρωτεϊνης Μεταγγίσεων µεγάλου όγκου πλάσµατος άλλης οµάδος

38 Τι ερωτήσεις θα κάνω σε περίπτωση ασυµβατότητας όταν ο ασθενής έχει (+)άµεση Coombs Υπάρχουν στοιχεία in vivo καταστροφής ερυθρών; Μετάγγιση το τελευταίο τρίµηνο; Χορήγηση φαρµάκων. (το 30% ασθενών σε δόσεις πενικιλίνης, 15% των a-methyldopaκαι 2 η -3 η γενιά κεφαλοσπορίνες (+) αµ. Coombs) Μεταµόσχευση οργάνου; Λήψη ATG ή IVIG

39 Ταυτοποίηση αλλοαντισωµάτων Panel από 11 «γνωστά» ερυθρά

40 Ορολογικά χαρακτηρστικάτων αντισωµάτων έναντι των κυριότερων ερυθροκυτάρικώναντιγόνων

41 Αντιγόνα Αντισώµατα (1)

42 Αντιγόνα Αντισώµατα (2)

43 Ειδικές τεχνικές: αποµάκρυνσης, αποµόνωσης, καταστολής αντισωµάτων Τεχνικές ενζύµου: (παπαϊνη, βρωµελίνη, φυσίνη) Εκλουση: σε αυτοαντισώµατα (από τα ΕΚ και µετά panel) Προσρόφηση: σε αντίστοιχα αντιγόνα γνωστών ΕΚ και panel (για διαχωρισµό πολλαπλών αντισωµάτων) Συνδυασµός έκλουσης - προσρόφησης

44 Μετάγγιση αίµατος (εφόσον επιβάλλεται) σε περίπτωση ΑΑΑ 1. Εφόσον το αυτοαντίσωµαέχει ταυτοποιηθείχορηγούµε ερυθρά που είναι αρνητικά σε αυτό το αντιγόνο 2. Εφόσον το αυτοαντίσωµαδεν έχει ταυτοποιηθεί, χορηγούµε ερυθρά τα οποία είναι τα λιγότερο ασύµβατα µε την δοκιµασία συµβατότητος και επιπλέον ταιριάζουν µε τον ερυθροκυτταρικό φαινότυπο του ασθενούς (Kell, Rh, Kidd, Fy).

45 Β. Αντιγόνα-αντισώµατα αιµοπεταλίων

46 Αντιγόνα-αντισώµατα αιµοπεταλίων 1. Ίδια µε τα αντιγόνα των ερυθροκυττάρων (ΑΒΟ, Lewis, Ii) Αντισώµαταδηµιουργούνται συνήθως σε αρρώστους οµάδος Οκαι είναι IgGέναντι του ΑΒΟ συστήµατος-χαµηλότερη ανάκτηση. 2. Αντιγόνα HLA-τάξης Ι αντοχή σε µεταγγίσεις αιµοπεταλίων ή ελάττωση της επιβίωσης τους, σε πολύτοκες και πολυµεταγγιζόµενους ασθενείς. συνήθως IgG αντισώµατα. 3. Ειδικά των αιµοπεταλίων GPIa, GPIb, GPIΙb, GPIIIa. Είναι γλυκοπρωτείνες. HPΑ-1a : προκαλεί µεταµεταγγισιακή πορφύρα µε βαριά πρόγνωση.

47 Μέθοδος ελέγχου αντιαιµοπεταλιακών αντισωµάτων 1. Η παρουσία αντιαιµοπεταλιακώναντισωµάτων επιφέρει: -καταστροφή των αιµοπεταλίων - ελάττωση της επιβίωσης τους. 1. Ο έλεγχος γίνεται µε συστήµατα στερεάς φάσης όπου µία ή περισσότερες ουσίες (αιµοπετάλια, µεµονωµένες πρωτεΐνες, αντισώµατα) µπαίνουν σε µικροπηγαδάκια. Τα αντισώµατα αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας κυτταρικούς καθοριστές ή άλλες τεχνικές όπως Eliza.

48 Αντοχή στις µεταγγίσεις αιµοπεταλίων Μη ανοσολογικά αίτια Ενεργός αιµορραγία Πυρετός Σήψις Υπερσπληνισµός ιάχυτη ενδ. Πήξη Μεταµόσχευση µυελού Συντήρηση αιµοπεταλίων Φάρµακα Ενδοφλέβια αµφοτερικίνη Β Θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα Ανοσολογικά αίτια αντιαιµοπεταλιακά αντισώµατα (αυτο ή αλλο-αντισώµατα)* φάρµακα είκτης CCI= ελέγχει αν υπάρχει αντοχή στις µεταγγίσεις αιµοπεταλίων

49 Αντιµετώπιση αντοχής σε µεταγγίσεις αιµοπεταλίων χορήγηση pltαπό 1 δότη του ίδιου HLA φαινοτύπου µε τον ασθενή Συµβατότητα αιµοπεταλίων δότη-δέκτη.

50 Αλγόριθµος αντιµετώπισης θροµβοπενικών ασθενών µε µεταγγίσεις PLT

51 PLT cross-match techniques Κυτταροµετρία ροής 1. PLTµονάδος που ελέγχοµε + ορός ασθενούς σε πηγαδάκια 2. Επώαση 3. Πλυσιµο 4. Ερυθρά συνδεδεµένα µε anti-human ιαβάζουµε: αν ο ορός περιέχει αντισωµαταγια τα PLTπου ελέγχουµε τα AHG-coated RBCs συνδέονται και δηµιουργούν διαχυτη εικόνα (αρ)

52 Γ. Αντιγόνα επιφανείας λευκοκυττάρων HLAτάξης Ι και ΙΙ Ειδικά των κοκκιοκυττάρων

53 1. Αντιγόνα κοκκιοκυττάρων

54

55 Μεταγγίσεις κοκκιοκυτάρων Γενικά για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις και η αντοχή στις µεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων, αυτές γίνονται µόνο µετά από συµβατότητα.

56 2. Αντιγόνα του HLAσυστήµατος (η διάκριση του µη εαυτού) εδράζονται στο χρωµόσωµα 6. Χωρίζονται σε τάξεις. Τάξης Ι :Α, Β, C:σε κύτταρα που δεν παρουσιάζουν κάποια εξειδικευµένη λειτουργία όπως: αιµοπετάλια, σχεδόν όλα τα εµπύρηνα κύτταρα του οργανισµού, άωρα ερυθρά µε πυρήνα. Τάξης ΙΙ: DP, DQ, DR:σε κύτταρα που έχουν εξειδικευµένη λειτουργία όπως: Τ, Β λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα, µακροφάγα, ειδικώς διεγερµένα κύτταρα.

57 Ρόλος του HLAΣυστήµατος

58 HLA testing

59 Σύστηµα HLAκαι µεταγγίσεις 1) Αντοχή σε µεταγγίσεις αιµοπεταλίων (αλλοανοσοποίση) (εάν WBC > 5X10 6 / µετάγγιση) 2) Πυρετικές µη αιµολυτικές αντιδράσεις (αντι-hla του αρρώστου εναντίον HLA δότη) 3) Σύνδροµο Trali. (αντι-hla δότη εναντίον HLA αρρώστου) 4) GVHDµετά µετάγγιση 5) Αιµολυτικές αντιδράσεις: σπάνια ( επιβίωση ΕΚ λόγω αντι-β7, Β17, Α27)

60 αντιγόνα, αντισώµατα αντιδράσεις ανοχής, αντοχής ή καταστροφής διαγνωστικές προσεγγίσεις σε επίπεδο κυττάρων, ταυτότητα και ετερότητα µεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστώ

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα 1 Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος Σκοπός Υπάρχουν πάνω από 200 αντιγονικά συστήµατα των ερυθρών αιµοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Καραβασιλειάδου Σαββατώ, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA, Νόσος Bruton) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA)

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2004 L 91/25 Ο ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Η εικονική μικροσυστοιχία Μια ματιά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Τώρα που καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μικροσυστοιχίες (τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε!), είναι ώρα να δούμε πως τις έχουν χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα