Το Επίπεδο Δικτύου του Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Επίπεδο Δικτύου του Internet"

Transcript

1 Το Επίπεδο Δικτύου του Internet Ε Εξάμηνο, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

2 Δήλωση Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: (1) Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition, Jim Kurose, Keith Ross, Addison-Wesley, (2) Internetworking with TCP/IP, Vol. I, Douglas E. Comer, Prentice-Hall, (3) TCP/IP Tutorial and Technical Overview, Martin W. Murhammer, et. al., International Technical Support Organization,

3 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των λειτουργιών του επιπέδου δικτύου στο Internet (IPv4, IPv6, ΙCMP) Οι έννοιες της δυναμικής ρύθμισης κόμβων και της μετάφρασης διευθύνσεων IPv4 3

4 Το Επίπεδο Δικτύου του Internet Επίπεδο Μεταφοράς: TCP, UDP Επίπεδο Δικτύου Πρωτόκολλα δρομολόγησης επιλογή μονοπατιού RIP, OSPF, BGP πίνακας προώθησης Πρωτόκολλο IP συμβάσεις διευθυνσιοδότησης μορφή αυτοδύναμου πακέτου συμβάσεις χειρισμού πακέτων Πρωτόκολλο ICMP αναφορά λαθών παροχή πληροφοριών Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων Φυσικό Επίπεδο 4

5 IPv4 Το πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου. Ορίζει: τη διευθυνσιοδότηση στο επίπεδο δικτύου τα πεδία στο αυτοδύναμο πακέτο (datagram) τις ενέργειες που κάνουν οι δρομολογητές και τα τελικά συστήματα στα αυτοδύναμα πακέτα με βάση τις τιμές σε αυτά τα πεδία Καλείται Internet Protocol ή αλλιώς ΙΡ Σε ευρεία χρήση σήμερα είναι η έκδοση 4 του ΙΡ [RFC 791] (γνωστή και ως IPv4) Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται η έκδοση 6 που σταδιακά θα αντικαταστήσει την 4 (IPv6) [RFC 2373, RFC 2460] 5

6 Διευθύνσεις ΙΡ Χρειάζεται ένας κοινώς αποδεκτός μοναδικός τρόπος για τον προσδιορισμό ενός κόμβου μέσα στο Διαδίκτυο το Διαδίκτυο υλοποιείται σε λογισμικό και δεν είναι ένα φυσικό δίκτυο Οι διευθύνσεις ΙΡ (ακέραιος 32 bit) αποτελούν το προσδιοριστικό των διεπαφών στο Διαδίκτυο Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η δρομολόγηση στο Διαδίκτυο 6

7 Διευθυνσιοδότηση ΙΡ: Εισαγωγή Διεύθυνση IP: αναγνωριστικό 32-bit για διεπαφή κόμβου/δρομολογητή Διεπαφή (interface): σύνδεση μεταξύ κόμβου/δρομολογητή και φυσικού μέσου οι δρομολογητές έχουν συνήθως πολλές διεπαφές ένας κόμβος μπορεί να έχει πολλές διεπαφές μια διεύθυνση IP σχετίζεται με κάθε διεπαφή =

8 Ονόματα, διευθύνσεις ΙΡ και δεκαδικός συμβολισμός με τελείες Ομαδοποιώντας ανά οκτάδες τα 32 bits της διεύθυνσης ΙΡ, δημιουργούνται τέσσερις οκτάδες Στη συνέχεια μετατρέπουμε τη δυαδική μορφή της κάθε οκτάδας στη δεκαδική της αντίστοιχη π.χ δεκαδικός συμβολισμός με τελείες (dotted decimal notation): Χρησιμοποιούνται και ονόματα (π.χ. για ευκολότερη απομνημόνευση από ανθρώπους 8

9 Διευθυνσιοδότηση ΙΡ Διεύθυνση ΙΡ: τμήμα δικτύου (τα πιο σημαντικά bits) τμήμα κόμβου (τα λιγότερο σημαντικά bits) Τι είναι δίκτυο; (για τις διευθύνσεις ΙΡ) διεπαφές συσκευών με διευθύνσεις ΙΡ με το ίδιο τμήμα δικτύου για την επικοινωνία τους δε χρειάζεται να μεσολαβήσει δρομολογητής LAN δίκτυο που αποτελείται από 3 (υπο)δίκτυα IP

10 Διευθύνσεις ΙΡv4, δημιουργία υποδικτύων και υπερδικτύων Αρχικά οι διευθύνσεις IPv4 δίνονταν στα υποδίκτυα με κλάσεις (classful addressing) Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η διευθυνσιοδότηση χωρίς κλάσεις (classless addressing) Και στις δύο περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υποδικτύων (subnets) και συγκέντρωσης δικτύων σε υπερδίκτυα Τα παραπάνω αναφέρονται λεπτομερώς στο σχετικό υλικό του εργαστηρίου 10

11 Δρομολόγηση και Υποδικτύωση Τα παλαιότερα πρωτόκολλα δρομολόγησης δε μετέφεραν πληροφορία μάσκας υποδικτύου (στη διευθυνσιοδότηση με κλάσεις το τμήμα του δικτύου "εξάγεται" από την ίδια τη διεύθυνση) Νεώτερα πρωτόκολλα διαφημίζουν τόσο τη διεύθυνση του δικτύου όσο και το πόσα bits χρησιμοποιούνται για το δίκτυο 11

12 Μεταφορά Αυτοδύναμου Πακέτου από την Πηγή στον Προορισμό I Αυτοδύναμο πακέτο IP: misc fields source IP addr dest IP addr data Το αυτοδύναμο πακέτο παραμένει αμετάβλητο, καθώς ταξιδεύει από την πηγή στον προορισμό εδώ ενδιαφέρουν μόνο τα πεδία της διεύθυνσης στην επικεφαλίδα του ΙΡ A B Δίκ. Προο. Επ. δρομ. Nhops Πίνακας Προώθησης στον Α E 12

13 misc fields Μεταφορά Αυτοδύναμου Πακέτου από την Πηγή στον Προορισμό IΙ data Αρχίζοντας από το A, στείλε αυτοδύναμο πακέτο IP στο B: αναζήτηση της διεύθυνσης του Β στον πίνακα δρομολόγησης ο B είναι στο ίδιο δίκτυο με τον A Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων θα στείλει το αυτοδύναμο πακέτο απευθείας στον Β μέσα σε πλαίσιο επιπέδου ζεύξης δεδομένων B και A είναι άμεσα συνδεδεμένοι A B Δίκ. Προο. Επ. δρομ. Nhops Πίνακας Προώθησης στον Α E 13

14 Υποδίκτυα και Δρομολόγηση Ι Στους δρομολογητές του Διαδικτύου, αναζητείται η εγγραφή με τα περισσότερα bits στο τμήμα δικτύου που ταιριάζει με τη διεύθυνση ΙΡ του εισερχόμενου πακέτου Με παρόμοιο τρόπο γίνεται η δρομολόγηση στο εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισμού: αν το πακέτο προορίζεται για παραλήπτη στο ίδιο τοπικό δίκτυο τότε στέλνεται απευθείας σε αυτόν ως πλαίσιο μέσω του Επιπέδου Συνδέσμου Μετάδοσης Δεδομένων αν όχι στέλνεται στο δρομολογητή (default gateway) 14

15 Παρένθεση: Διαστρωμάτωση και Μεταφορά Δεδομένων I Κάθε επίπεδο παίρνει δεδομένα από το υπερκείμενό του Προσθέτει πληροφορία επικεφαλίδας για να δημιουργήσει νέα μονάδα δεδομένων Περνάει τη μονάδα δεδομένων (Protocol Data Unit PDU) στο υφιστάμενο επίπεδο Στον παραλήπτη ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία source destination H l H t H n H t H n H t M M M M application transport network link physical application transport network link physical 15 H l H t H n H t H n H t M message M segment M datagram M frame

16 Παρένθεση: Διαστρωμάτω ση και Μεταφορά Δεδομένων ΙΙ 16

17 Υποδίκτυα και Δρομολόγηση ΙΙΙ Ερώτημα: Πως γνωρίζει το λογισμικό δικτύου του αποστολέα αν πρέπει να στείλει το πλαίσιο κατευθείαν στον παραλήπτη ή στο default gateway; Στο λογισμικό δικτύου του αποστολέα, το λογικό ΚΑΙ της διεύθυνσης ΙΡ του κόμβου και της μάσκας του υποδικτύου στο οποίο ανήκει προσδιορίζει τη διεύθυνση του δικτύου στο οποίο ανήκει Έστω ο κόμβος Α με ΙΡ και μάσκα υποδικτύου

18 Υποδίκτυα και Δρομολόγηση ΙV AND Το αποτέλεσμα του λογικού ΚΑΙ είναι , που είναι η διεύθυνση του υποδικτύου που ανήκει ο κόμβος Α 18

19 Υποδίκτυα και Δρομολόγηση V Το λογισμικό δικτύου του αποστολέα εκτελεί στη συνέχεια λογικό ΚΑΙ της διεύθυνσης του παραλήπτη και της μάσκας υποδικτύου του αποστολέα Αν η διεύθυνση υποδικτύου που προκύψει είναι ίδια με αυτή του αποστολέα, οι δύο κόμβοι ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο αλλιώς ανήκουν σε διαφορετικό υποδίκτυο 19

20 Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις I Ερώτημα: Για ποιο λόγο ένα μηχάνημα διαθέτει και φυσική (MAC) και λογική (IP) διεύθυνση; Μην ξεχνάτε! Η διεύθυνση ΙΡ είναι «λογική»: Ορίζεται στο λογισμικό συστήματος και απαιτείται σε ένα ετερογενές διαδίκτυο για να προσδιορίζει μοναδικά κόμβους και να επιτρέπει στους δρομολογητές να αποφασίζουν για τη διαδρομή των πακέτων 20

21 Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις II Διεύθυνση LAN (ή MAC ή φυσική ή Ethernet): Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πλαίσια από μια διεπαφή σε μια άλλη διεπαφή με την οποία συνδέεται άμεσα (και οι δύο διεπαφές ανήκουν στο ίδιο δίκτυο) 48 bit διεύθυνση MAC (Ethernet) στη ROM του προσαρμογέα 21

22 Φυσικές Διευθύνσεις (ή Διευθύνσεις Τοπικού Δικτύου) IΙΙ Κάθε προσαρμογέας σε ένα LAN έχει μια μοναδική φυσική διεύθυνση 22

23 Φυσικές Διευθύνσεις IV Η ανάθεση διευθύνσεων MAC στους κατασκευαστές καρτών γίνεται κεντρικά από την IEEE Οι κατασκευαστές αγοράζουν τμήματα του χώρου διευθύνσεων MAC (διασφαλίζουν τη μοναδικότητα) Αναλογία: (α) διεύθυνση MAC: όπως ο αριθμός ταυτότητας (β) διεύθυνση IP: όπως η ταχυδρομική διεύθυνση Οι επίπεδες διευθύνσεις MAC => μεταφερσιμότητα μια κάρτα δικτύου μπορεί να μετακινηθεί από ένα LAN σε ένα άλλο Οι ιεραρχικές διευθύνσεις IP δε μεταφέρονται εξαρτώνται από το δίκτυο ΙΡ στο οποίο συνδέεται ένας κόμβος 23

24 Μεταφορά Δεδομένων σε Τοπικό Δίκτυο Από το A, στείλε ΑΠ IP στο B: Αναζήτησε τη διεύθυνση δικτύου του B, ο B στο ίδιο δίκτυο με τον A Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων στέλνει το ΑΠ στο B μέσα σε ένα πλαίσιο frame source, dest address A B datagram source, dest address E B s MAC addr A s MAC addr A s IP addr B s IP addr IP payload frame datagram 24

25 ARP Address Resolution Protocol [RFC 826] Ερώτηση: πως βρίσκουμε τη διεύθυνση MAC του B όταν ξέρουμε τη διεύθυνση ΙΡ του B; Κάθε κόμβος IP σε ένα LAN έχει πίνακα ARP Πίνακας ARP: αντιστοιχίσεις διευθύνσεων IP σε MAC για ορισμένους κόμβους στο τοπικό δίκτυο <διεύθυνση IP; διεύθυνση MAC; TTL> TTL (Time To Live): χρόνος μετά τον οποίο η αντιστοίχιση διευθύνσεων θα πάψει να ισχύει (συνήθως 20 λεπτά) 25

26 Πρωτόκολλο ARP Ι Ο A θέλει να στείλει ένα ΑΠ στο B, και ο A γνωρίζει τη διεύθυνση IP του Β Έστω ότι η διεύθυνση MAC του Β δεν είναι στον πίνακα ARP του Α Ο A κάνει πολυεκπομπή πακέτου που περιέχει ερώτημα ARP, το οποίο περιέχει τη διεύθυνση IP του Β Όλοι οι κόμβοι του LAN λαμβάνουν το ερώτημα ARP Ο B λαμβάνει το πακέτο ARP, αποκρίνεται στον A με τη δική του διεύθυνση MAC Το πλαίσιο αποστέλλεται στη διεύθυνση MAC του Α (unicast) 26

27 Πρωτόκολλο ARP ΙΙ Ο A αποθηκεύει (caches) το ζεύγος διευθύνσεων IP-σε-MAC στον πίνακα ARP που διατηρεί έως ότου η πληροφορία να θεωρηθεί παλαιά soft state: πληροφορία που «λήγει» αν δεν ανανεωθεί Το ARP είναι plug-and-play : Οι κόμβοι δημιουργούν πίνακες ARP χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή δικτύου 27

28 Μεταφορά Αυτοδύναμου Πακέτου από την Πηγή στον Προορισμό IΙΙ misc fields data Εκκίνηση A, προορισμός Ε: Αναζήτηση της διεύθυνσης του E στον πίνακα προώθησης Ο E σε διαφορετικό δίκτυο Πίνακας δρομολόγησης: ο δρομολογητής επόμενου βήματος προς τον Ε είναι ο Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων στέλνει το πακέτο στην μέσα σε πλαίσιο Το πακέτο φτάνει στην A B Δίκ. Προο. Επ. δρομ. Nhops Πίνακας Προώθησης στον Α E 28

29 misc fields Μεταφορά Αυτοδύναμου Πακέτου από την Πηγή στον Προορισμό IV data Άφιξη στη , προορισμός η Αναζήτηση της διεύθυνσης του E στον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή Το E στο ίδιο δίκτυο με τη διεπαφή του δρομολογητή Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων στέλνει το πακέτο στην μέσα σε πλαίσιο μέσω της διεπαφής Το πακέτο φτάνει στην Δικ. Προ. Δρομ. Nhops Διεπαφή Πίνακας Προώθησης στο δρομολογητή A B E

30 Δρομολόγηση σε διαφορετικό δίκτυο (ΙΡ, MAC γνωστές) Αποστολή ΑΠ από τον A στον Β μέσω R (ο Α γνωρίζει την ΙΡ του Β) A R B Δύο πίνακες ARP στον R, ένας σε κάθε διεπαφή για κάθε δίκτυο ΙΡ Ο Α βρίσκει ότι το ΑΠ πρέπει να πάει στον R (ΙΡ: ) Στον πίνακα ARP του Α, βρίσκεται η διεύθυνση MAC E6-E BB-4Β που αντιστοιχεί στη διεπαφή του δρομολογητή Ο R αποφασίζει ότι το ΑΠ θα πάει στο Β και βρίσκει τη MAC του Β 30

31 Δρομολόγηση σε διαφορετικό δίκτυο (MAC άγνωστες) Ο A δημιουργεί ΑΠ με διεύθυνση πηγής A, προορισμό B (ΙΡ προορισμού γνωστή) Ο A χρησιμοποιεί το ARP για να βρει τη διεύθυνση MAC της διεπαφής του R με ΙΡ A R B 31

32 Δρομολόγηση σε διαφορετικό δίκτυο (MAC άγνωστες) Ο A δημιουργεί πλαίσιο επιπέδου ζεύξης δεδομένων με τη διεύθυνση MAC του R ως προορισμό (το πλαίσιο περιέχει το ΑΠ ΙΡ του A προς τον B) Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων του A στέλνει το πλαίσιο Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων του R το λαμβάνει Ο R βρίσκει το ΑΠ IP μέσα στο πλαίσιο του Ethernet και βλέπει ότι ο προορισμός του ΑΠ είναι ο B Ο R με το ARP βρίσκει τη φυσική διεύθυνση του Β Ο R δημιουργεί πλαίσιο που περιέχει το ΑΠ ΙΡ από το A προς το B και το στέλνει στο B 32

33 IPv4

34 Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου (ΑΠ) ΙΡ αριθμός έκδοσης πρωτοκόλλου IP μέγεθος επικεφαλίδας (bytes) τύπος δεδομένων πλήθος hops που απομένουν (μειώνεται σε κάθε δρομολογητή) πρωτόκολλο υψηλότερου επιπέδου για να παραδοθούν τα δεδομένα ver head. len 16-bit identifier time to live type of service upper layer 32 bits 34 flgs length fragment offset Internet checksum 32 bit source IP address 32 bit destination IP address Options (if any) data (μεταβλητού μεγέθους, συνήθως ένα τμήμα TCP ή UDP) συνολικό μέγεθος ΑΠ (bytes) για κατάτμηση / επανασυγκόλληση π.χ. χρονοσφραγίδα, καταγραφή διαδρομής, ορισμός λίστας δρομολογητών για το πακέτο

35 Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου ΙΡ Μέγεθος Επικεφαλίδας (Header Length): ένα ΑΠ ΙΡ περιέχει μεταβλητό πλήθος επιλογών (ή καθόλου), συνεπώς χρειάζεται ένα πεδίο που να προσδιορίζει που ξεκινούν τα δεδομένα Τύπος Υπηρεσίας (Type of Service TOS): επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ αυτοδύναμων πακέτων ΙΡ (η CISCO ερμηνεύει τα τρία πρώτα bits να ορίζουν επίπεδα υπηρεσίας που προσφέρει ένας δρομολογητής) 35

36 Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου ΙΡ Μήκος ΑΠ (Datagram length): το συνολικό μέγεθος του ΑΠ (επικεφαλίδα + δεδομένα) Identifier, flags, fragmentation offset: χειρίζονται την κατάτμηση και επανασυγκόλληση στο ΙΡ Χρόνος ζωής (time-to-live TTL): διασφαλίζει ότι ένα ΑΠ δεν θα κυκλοφορεί για πάντα στο διαδίκτυο μειώνεται κατά 1 κάθε φορά που ένα ΑΠ περνάει από ένα δρομολογητή και απορρίπτεται όταν γίνει 0 36

37 Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου ΙΡ Πρωτόκολλο (Protocol): χρησιμοποιείται μόνο στον τελικό προορισμό η τιμή στο πεδίο αυτό προσδιορίζει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς στο οποίο πρέπει να παραδοθεί το τμήμα δεδομένων του ΑΠ ΙΡ Άθροισμα ελέγχου επικεφαλίδας (header checksum): ο δρομολογητής ελέγχει σφάλματα στο ΑΠ που έλαβε τα ΑΠ απορρίπτονται αν βρεθούν λάθη πρέπει να υπολογίζεται εκ νέου σε κάθε δρομολογητή (γιατί;) 37

38 Λειτουργία του ΙΡ 38

39 Κατάτμηση και Επανασυγκόλληση στο ΙΡ Οι σύνδεσμοι δικτύου έχουν MTU μέγιστο δυνατό πλαίσιο επιπέδου ζεύξης δεδομένων Διαφορετικοί τύποι συνδέσμων, διαφορετικά MTUs Ένα μεγάλο ΑΠ IP χωρίζεται μέσα στο δίκτυο Ένα ΑΠ γίνεται πολλά ΑΠ Επανασυγκολλείται μόνο στον τελικό προορισμό bits επικεφαλίδας του ΙΡ χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν και να τοποθετήσουν σε σειρά τα σχετιζόμενα ΑΠ επανασυγκόλληση κατάτμηση: in: 1 μεγάλο ΑΠ out: 3 μικρότερα ΑΠ 39

40 Κατάτμηση και Επανασυγκόλληση στο ΙΡ Παράδειγμα: Αυτοδύναμο πακέτο: 4000 bytes Επικεφαλίδα ΙΡ: 20 bytes MTU (περιλαμβάνεται η επικεφαλίδα του επιπέδου ζεύξης δεδομένων): 1518 bytes length =4000 ID =x fragflag =0 ID =x offset =0 Ένα μεγάλο αυτοδύναμο πακέτο κόβεται σε περισσότερα από 1 μικρότερα αυτοδύναμα πακέτα length =1500 length =1500 length =1040 ID =x ID =x fragflag =1 fragflag =1 fragflag =0 offset =0 offset =1480 offset =

41 ICMP Internet Control Message Protocol Χρησιμοποιείται από κόμβους και δρομολογητές για την επικοινωνία πληροφοριών επιπέδου δικτύου αναφορά λαθών: μη προσβάσιμος κόμβος, δίκτυο, θύρα, πρωτόκολλο αίτηση/απάντηση echo (χρησιμοποιείται από το ping) Στο επίπεδο δικτύου αλλά «πάνω» από το IP: Τα μηνύματα του ICMP μεταφέρονται σε αυτοδύναμα πακέτα ΙΡ 41

42 ICMP Internet Control Message Protocol Μήνυμα ICMP: τύπος (type), κωδικός (code) συν τα πρώτα 8 bytes του αυτοδύναμου πακέτου ΙΡ που προκάλεσε το λάθος Type Code description 0 0 echo reply (ping) 3 0 dest. network unreachable 3 1 dest host unreachable 3 2 dest protocol unreachable 3 3 dest port unreachable 3 6 dest network unknown 3 7 dest host unknown 4 0 source quench (congestion control - not used) 8 0 echo request (ping) 9 0 route advertisement 10 0 router discovery 11 0 TTL expired 12 0 bad IP header 42

43 IPv6

44 Ιστορία των εκδόσεων του ΙΡ 0 IP March 1977 version (deprecated) 1 IP January 1978 version (deprecated) 2 IP February 1978 version A (deprecated) 3 IP February 1978 version B (deprecated) 4 IPv4 September 1981 version (current widespread) 5 ST Stream Transport (not a new IP, little use) 6 IPv6 December 1998 version (formerly SIP, SIPP) 7 CATNIP IPng evaluation (formerly TP/IX; deprecated) 8 Pip IPng evaluation (deprecated) 9 TUBA IPng evaluation (deprecated) unassigned 44

45 IPv6 Αρχικό Κίνητρο: ο χώρος διευθύνσεων 32 bit θα έχει ανατεθεί όλος μέχρι το 2008! Επιπρόσθετο κίνητρο: η μορφή της επικεφαλίδας βοηθάει την επιτάχυνση της επεξεργασίας/προώθησης αλλαγές στην επικεφαλίδα για τη διευκόλυνση του QoS νέα διεύθυνση anycast : διαδρομή για τον «καλύτερο» από τους εξυπηρετητές που τρέχουν την ίδια υπηρεσία Μορφή του Αυτοδύναμου Πακέτου IPv6: σταθερή επικεφαλίδα μήκους 40 bytes δεν επιτρέπεται κατάτμηση 45

46 Επικεφαλίδα IPv6 Ι Priority: προσδιορισμός προτεραιότητας μεταξύ ΑΠ στη ροή Flow Label: προσδιορισμός ΑΠ στην ίδια «ροή» (η έννοια της «ροής» δεν ορίζεται με σαφήνεια) Next header: προσδιορισμός πρωτοκόλλου υψηλότερου επιπέδου για τα δεδομένα 46

47 Επικεφαλίδα IPv6 ΙΙ 47 ver head. len 16-bit identifier time to live 32 bits type of service upper layer flgs length fragment offset Internet checksum 32 bit source IP address 32 bit destination IP address Options (if any) data (variable length, typically a TCP or UDP segment)

48 Άλλες αλλαγές από το IPv4 Checksum: αφαιρέθηκε προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας σε κάθε βήμα Options: επιτρέπεται, αλλά εκτός της επικεφαλίδας, και δηλώνεται στο πεδίο Next Header ICMPv6: νέα έκδοση του ICMP επιπρόσθετοι τύποι μηνυμάτων, π.χ. Packet Too Big λειτουργίες διαχείρισης ομάδων multicast 48

49 Επικεφαλίδες στο IPv4 και IPv6 49

50 Οι Διευθύνσεις στο IPv6 I Όπως το IPv4, έτσι και το IPv6 αποδίδει μια μοναδική διεύθυνση σε κάθε σύνδεση μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός δικτύου Επίσης, όπως και στο IPv4, το IPv6 διαχωρίζει κάθε τέτοια διεύθυνση: με ένα πρόθεμα το οποίο προσδιορίζει το δίκτυο, και με ένα επίθεμα το οποίο προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο υπολογιστή αυτού του δικτύου 50

51 Οι Διευθύνσεις στο IPv6 II Βασική διαφορά: το μέγεθος μιας διεύθυνσης στο IPv6 είναι 128 bits σε σχέση με τα 32 bits στο IPv4 Στο IPv6 υπάρχουν τρεις κατηγορίες διευθύνσεων: 51

52 Πλεονεκτήματα Διευθύνσεων 128 bits Υπάρχει περιθώριο για πολλά δημιουργία ιεραρχίας με πολλά επίπεδα και συγκέντρωση διευθύνσεων Ευκολότερη διαχείριση διευθύνσεων από ότι στο IPv4 Εύκολη η αυτόματη ρύθμιση διευθύνσεων Δυνατότητα εφαρμογής IPsec μεταξύ τελικών συστημάτων (το ΝΑΤ δεν είναι πλέον απαραίτητο) 52

53 Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6 Δεν μπορούν να αναβαθμιστούν ταυτόχρονα όλοι οι δρομολογητές «μέρες ορόσημα» δεν μπορούν να υπάρξουν πως θα λειτουργεί ένα δίκτυο που θα περιέχει τόσο δρομολογητές IPv4 όσο και IPv6; Έχουν προταθεί δύο προσεγγίσεις: Διπλή Στοίβα (Dual Stack): ορισμένοι δρομολογητές με διπλή στοίβα (v6, v4) μπορούν να κάνουν μεταφράσεις μεταξύ μορφών Δημιουργία Σήραγγας (Tunneling): το IPv6 μεταφέρεται ως το πεδίο δεδομένων ΑΠ IPv4 μεταξύ δρομολογητών IPv4 53

54 Προσέγγιση διπλής στοίβας A B C D E F IPv6 IPv6 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6 Flow: X Src: A Dest: F Src:A Dest: F Src:A Dest: F Flow:?? Src: A Dest: F data data data data A-to-B: IPv6 Προβλήματα: B-to-C: IPv4 Πολυπλοκότητα Απώλεια πληροφορίας D-to-E: IPv4 E-to-F: IPv6 54

55 Τεχνική Δημιουργίας Σήραγγας (Tunnelling) Λογική άποψη: A B E F σήραγγα IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 Φυσική άποψη: A B C D E F IPv6 IPv6 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6 Flow: X Src: A Dest: F data Src:B Dest: E Flow: X Src: A Dest: F Src:B Dest: E Flow: X Src: A Dest: F Flow: X Src: A Dest: F data data data A-to-B: IPv6 B-to-C: IPv6 μέσα στο IPv4 55 D-to-E: IPv6 μέσα στο IPv4 E-to-F: IPv6

56 Tunnelling ΙΙ 56

57 DHCP και NAT Δυναμική ρύθμιση κόμβων και μετάφραση διευθύνσεων δικτύου

58 Πως γίνεται η ανάθεση διεύθυνσης ΙΡ σε έναν κόμβο; Δίνεται από το διαχειριστή συστήματος σε ένα αρχείο Win: control-panel->network->configuration->tcp/ip- >properties UNIX: /etc/rc.config DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: δυναμική λήψη διεύθυνσης από εξυπηρετητή plug-and-play 58

59 Πως γίνεται η ανάθεση διεύθυνσης ΙΡ σε ένα δίκτυο; Λαμβάνει ένα τμήμα από το χώρο διευθύνσεων του παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) Παράδειγμα: Διευθύνσεις ISP /20 Οργανισμός /23 Οργανισμός /23 Οργανισμός / Οργανισμός /23 59

60 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol Στόχος: επιτρέπει σε έναν κόμβο να αποκτήσει δυναμικά διεύθυνση ΙΡ από κάποιον εξυπηρετητή όταν συνδέεται στο δίκτυο Επιτρέπει επαναχρησιμοποίηση διευθύνσεων (οι διευθύνσεις κρατούνται όσο ο υπολογιστής είναι ανοικτός) Υποστήριξη για κινητούς χρήστες Το DHCP εν συντομία: Ο κόμβος εκπέμπει μήνυμα: DHCP discover Ο εξυπηρετητής DHCP αποκρίνεται: DHCP offer O κόμβος ζητά διεύθυνση IP: DHCP request Ο εξυπηρετητής DHCP στέλνει διεύθυνση: DHCP ack 60

61 Δυναμική ανάθεση διεύθυνσης ΙΡ Ο πελάτης DHCP χρειάζεται διεύθυνση ΙΡ του δικτύου στο οποίο εισέρχεται, την οποία θα αποκτήσει από τον εξυπηρετητή A DHCP server B E

62 Αυτόματη ανάθεση διευθύνσεων ΙΡ DHCP (RFC 2131, 3396) Το DHCP υλοποιεί αυτόματη ανάθεση και χρονική «μίσθωση» διευθύνσεων ΙΡ από υπολογιστικά συστήματα Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται συχνή μετακίνηση υπολογιστών ενώ διατίθενται λιγότερες διευθύνσεις από τους υπολογιστές Υποστηρίζει ανάθεση στατικών διευθύνσεων ΙΡ όπου απαιτείται (εξυπηρετητές web, DNS, mail) Μεταφέρει και άλλες πληροφορίες όπως δρομολογητής πύλης (gateway), εξυπηρετητής DNS και όνομα περιοχής Κεντρική διαχείριση, αποφυγή λαθών, ασφάλεια 62

63 Σενάριο Πελάτη Εξυπηρετητή DHCP DHCP server: DHCP discover src : , 68 dest.: ,67 yiaddr: transaction ID: 654 πελάτης time DHCP request DHCP offer src: , 68 dest:: , 67 yiaddrr: transaction ID: 655 Lifetime: 3600 secs src: , 67 dest: , 68 yiaddrr: transaction ID: 654 Lifetime: 3600 secs DHCP ACK src: , 67 dest: , 68 yiaddrr: transaction 63 ID: 655 Lifetime: 3600 secs

64 Έγκυρες και μη διευθύνσεις δικτύου Η ανάγκη χρήσης διεύθυνσης ΙΡ σε κάθε επικοινωνία και η έλλειψη έγκυρων διευθύνσεων ΙΡ, οδήγησε στη χρήση μη έγκυρων διευθύνσεων IP στο εσωτερικό ενός δικτύου Χώρος ιδιωτικών διευθύνσεων: έως , έως και έως (RFC 1597) Σήμερα πολλά δίκτυα έχουν διευθύνσεις στους υπολογιστές τους αυτού του τύπου Τι γίνεται όμως όταν απαιτηθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο; 64

65 «Μετάφραση» διευθύνσεων ΙΡ - NAT (RFC 3022) I Απαιτείται «μετάφραση» της εσωτερικής σε έγκυρη διεύθυνση ΙΡ όταν χρειάζεται κάποιος σταθμός πρόσβαση στο Διαδίκτυο Σύμφωνα με το ΝΑΤ (Network Address Translator) τηρείται μια δεξαμενή έγκυρων διευθύνσεων σε κάποια από τις οποίες αντιστοιχείται κάθε φορά όποια από τις εσωτερικές θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο Οικονομία διευθύνσεων (οι ΙΡv4 διευθύνσεις θα είχαν ήδη εξαντληθεί αλλιώς), ασφάλεια, εύκολη διαχείριση 65

66 ΝΑΤ ΙΙ Στόχος: το τοπικό δίκτυο χρησιμοποιεί λίγες (μπορεί και μια μόνο) διευθύνσεις IP όσον αφορά τον «έξω» κόσμο: δε χρειάζεται η ανάθεση μεγάλου εύρους διευθύνσεων από τον ISP ακόμα και για μεγάλα δίκτυα μπορεί να γίνει αλλαγή των διευθύνσεων των συσκευών στο τοπικό δίκτυο χωρίς να ενημερωθεί ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να γίνει αλλαγή ISP χωρίς να χρειαστεί αλλαγή των διευθύνσεων ΙΡ των συσκευών στο τοπικό δίκτυο οι συσκευές εντός του τοπικού δικτύου δεν έχουν σταθερή έγκυρη διεύθυνση άρα δε «φαίνονται» από τον έξω κόσμο 66

67 ΝΑΤ ΙΙΙ Χρήση του πεδίου 16 bit αριθμός θύρας του επιπέδου μεταφοράς (Port Address Translator PAT): ~ διεπαφές τοπικού δικτύου με 1 διεύθυνση ΙΡ Μπορεί να υλοποιείται και σε λογισμικό (π.χ. masquerade στο Linux) Το NAT είναι αμφιλεγόμενο: οι δρομολογητές πρέπει να διαβάζουν πληροφορίες μέχρι και επίπεδου 3 παραβιάζει το επιχείρημα «από άκρο-σε-άκρο» το NAT πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους σχεδιαστές εφαρμογών, π.χ., εφαρμογές P2P η έλλειψη διευθύνσεων θα έπρεπε να είχε λυθεί από το IPv6 67

68 NAT (πολλές έγκυρες διευθύνσεις ΙΡ) Internet / τοπικό δίκτυο / Όλα τα ΑΠ ενός κόμβου που εξέρχονται από το τοπικό δίκτυο έχουν μια διεύθυνση ΙΡ προέλευσης από τη δεξαμενή των έγκυρων διευθύνσεων ΙΡ /28 ΑΠ με προέλευση ή προορισμό σε αυτό το δίκτυο έχουν μια από τις διευθύνσεις /24 για προέλευση ή προορισμό 68

69 Παράδειγμα λειτουργίας ΝΑΤ (διαθέσιμο το /28) 2: NAT router changes datagram source addr from , 3345 to , 3345, updates table 2 NAT translation table WAN side addr LAN side addr S: , 3345 D: , S: , 3345 D: , : host sends datagram to , S: , 80 D: , : Reply arrives dest. address: , S: , 80 D: , : NAT router changes datagram dest addr from , 3345 to , 3345

70 NAT (μια έγκυρη διεύθυνση ΙΡ) Internet τοπικό δίκτυο / Όλα τα ΑΠ που εξέρχονται από το τοπικό δίκτυο έχουν την ίδια διεύθυνση ΙΡ προέλευσης: , και διαφορετικούς αριθμούς θύρας προέλευσης ΑΠ με προέλευση ή προορισμό σε αυτό το δίκτυο έχουν μια από τις διευθύνσεις /24 για προέλευση ή προορισμό 70

71 Παράδειγμα λειτουργίας ΝΑΤ (διαθέσιμη μόνο η ) 2: NAT router changes datagram source addr from , 3345 to , 5001, updates table 2 NAT translation table WAN side addr LAN side addr , , 3345 S: , 5001 D: , S: , 3345 D: , : host sends datagram to , S: , 80 D: , : Reply arrives dest. address: , S: , 80 D: , : NAT router changes datagram dest addr from , 5001 to , 3345

72 Υλοποίηση Υλοποίηση: ο δρομολογητής NAT πρέπει: Για τα εξερχόμενα ΑΠ: να αντικαθιστά το ζεύγος (διεύθυνση IP προέλευσης, # θύρας) κάθε εξερχόμενου ΑΠ σε (διεύθυνση IP NAT, (νέος) # θύρας)... οι απομακρυσμένοι πελάτες/εξυπηρετητές θα αποκριθούν χρησιμοποιώντας ως διεύθυνση προορισμού τη (διεύθυνση IP NAT, (νέος) # θύρας) Να θυμάται (στον πίνακα μετάφρασης NAT) κάθε ζεύγος μετάφρασης (διεύθυνση IP προέλευσης, # θύρας) σε (διεύθυνση IP NAT, (νέος) # θύρας) Για τα εισερχόμενα ΑΠ: αντικατάσταση στα πεδία προορισμού κάθε εισερχόμενου ΑΠ του ζεύγους (διεύθυνση IP NAT, (νέος) # θύρας) με τα αντίστοιχα (διεύθυνση IP προέλευσης, # θύρας) που βρίσκονται αποθηκευμένα στον πίνακα NAT 72

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Σύνδεσης (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Σύνδεσης (Datalink layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κινητικότητα στο Διαδίκτυο Περίληψη Κατανόηση των προβλημάτων που υπεισέρχονται για την υποστήριξη της κινητικότητας (αλλαγή του σημείου πρόσβασης) των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Ονόματα, Διευθύνσεις, Διαδρομές Όνομα (ποιος) Διεύθυνση (πού) Διαδρομή (πώς) Θέση (location) Ταυτότητα (identifier)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ

Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ σελίδα 1 Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ Περιεχόµενα Αναφορά στις βασικές αρχές του IPv6 Περιορισµοί του IPv4, προσωρινές λύσεις σελίδα 2 Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Νικόλαος Κοντονάτσιος nkontonats@sch.gr Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής 1 ου ΣΕΚ Βόλου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Κεφάλαιο 7 7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Σελ. 251-254 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Υποδίκτυα - Κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στο σημερινό εργαστήριο θα μάθετε την έννοια της υποδικτύωσης, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε υποδικτύωση. 1. Εισαγωγή Η λογική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση Δρ Σ. Βελούδης Φυσικές Διευθύνσεις Κάθε κάρτα δικτύου χαρακτηρίζεται από μία μοναδική φυσική διεύθυνση Ένας 12-ψήφιος δεκαεξαδικός αριθμός Π.χ. 00-00-0E-64-54-32 Μέχρι 281474976710656

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP 1 Ορολογία - Ορισµοί (Ι) ίκτυο Τηλεπικοινωνιών: κατανεµηµένο σύνολο συσκευών επεξεργασίας/παροχής πληροφορίας, διασυνδεδεµένων µε τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

5.2.1 Mobile IPv6...37

5.2.1 Mobile IPv6...37 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μελέτη και Υλοποίηση Πιλοτικού ικτύου IPv6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Επιβλέπων :

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 1η ιάλεξη ιδάσκων: Νίκος Ντάρµος [http://www.cs.uoi.gr/~ntarmos/courses/networkprogramming/] Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γενικά Υλη Βαθµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 24 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 4ο Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Καθυστέρηση Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000 υαδικό Σύστημα Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πως γίνεται το Subnetting, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε καλά το δυαδικό σύστημα, τις Classes των δικτύων και τι ακριβώς γίνεται στην καθεμία. Όπως γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές:

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές: Cisco gateway Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης δρομολογητή Cisco 3600 ως voice gateway. Διευκρινίζεται (προς αποφυγήν σύγχυσης) ότι στο συγκεκριμένο δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Δικτύου K Δρομολογητές, αρχιτεκτονική, διευθυνσιοδότηση Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Δικτύωση και Επικοινωνία Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Κατανεμημένα Συστήματα Διεργασίες που τρέχουν σε ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1.

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1. Εργαστήριο 3 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διευθυνσιοδότηση Μοντέλα Διευθυνσιοδότησης και Καθορισμός Διευθύνσεων Στόχος Στόχος σε αυτό το εργαστήριο είναι η εξοικείωση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα