ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ Ιανουάριος 2005

2 Ηλεκτρολογική μελέτη και προϋπολογισμός Εσωτερική Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ιανουάριος

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αυτή η εργασία έχει ως αντικείμενο την ηλεκτρολογική μελέτη και τον προϋπολογισμό της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης που κατασκευάζουμε στο εργαστήριο των ΕΗΕ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που τον ονομάζουμε χώρο εργασίας. Η ηλεκτρολογική μελέτη της ΕΗΕ περιλαμβάνει τον υπολογισμός στοιχείων της εγκατάστασης, τα απαραίτητα, για την πραγματοποίησή της, ηλεκτρολογικά σχέδια, την τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε). Ο υπολογισμός στοιχείων της ΕΗΕ περιλαμβάνει τους υπολογισμός: της διατομής αγωγών, των διαμέτρων σωλήνων, των ασφαλειών και διακοπτών του πίνακα διανομής και την κατανομή φορτίων. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει την προσμέτρηση όλων των υλικών της εγκατάστασης, τον πλήρη αναλυτικό προϋπολογισμό και την προσφορά για την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει παράρτημα που επισυνάπτονται όλες οι εργασίες που ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ( ) για το εργαστήριο Εσωτερικών ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές είναι διορθωμένες από τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου ΕΗΕ. Αθήνα, Ιανουάριος 2005

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΗΕ Υπολογισμός διατομής αγωγών της ΕΗΕ.. 6 i. Μέθοδος ασφαλούς λειτουργίας... 6 ii. Μέθοδος επιτρεπόμενης πτώσης τάσης Υπολογισμός διαμέτρων πλαστικών σωλήνων Υπολογισμός ασφαλειών και διακοπτών του πίνακα διανομής Κατανομή φορτίων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 19 Υπόμνημα συμβόλων Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης...20 Μονογραμμικό σχέδιο Ηλεκτρικού πίνακα διανομής. 21 Πολυγραμμικό σχέδιο Ηλεκτρικού πίνακα διανομής ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΗΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΗΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. 7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ.. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Εργασίες εξαμήνου)..9 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρολογική μελέτη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ), που μελετάμε στην εργασία αυτή και κατασκευάζουμε στο εργαστήριο ΕΗΕ, περιλαμβάνει: 1.Υπολογισμό των στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που μελετάμε (Διατομές αγωγών, διάμετροι σωλήνων, Υπολογισμός ασφαλειών και διακοπτών του πίνακα διανομής και κατανομή φορτίων). 2.Τα απαραίτητα για την κατασκευή της εγκατάστασης ηλεκτρολογικά σχέδια που είναι: a. Το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης b. Το μονογραμμικό σχέδιο πίνακα διανομής c. Αναλυτικό σχέδιο καλωδίωσης πίνακα d. Και τέλος υπάρχει υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρολογικά σχέδια..τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 4.Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που υποβάλλεται στη ΔΕΗ Η ΕΗΕ που μελετάμε περιλαμβάνει ισχυρά και ασθενή ρεύματα: Τα ισχυρά ρεύματα της ΕΗΕ που μελετάμε είναι η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα διανομής που περιέχει τις εξής γραμμές: 1.Γραμμή θερμοσυσσωρευτή. 2.Γραμμή πρίζας ηλεκτρικού πλυντηρίου..γραμμή ηλεκτρικού μαγειρείου. 4.Πρώτη γραμμή φωτισμού που περιλαμβάνει κύκλωμα αλλέ-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι. 5.Γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 6.Δεύτερη γραμμή φωτισμού που περιλαμβάνει πολύφωτο, απορροφητήρα, πρίζα λουτρού και πρίζα τριπολική. Τα ασθενή ρεύματα της ΕΗΕ είναι: 1.Γραμμή για κεραία. 2.Γραμμή τηλεφώνου..γραμμή για κουδούνι 2 ήχων. 5

6 1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΗΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΗΕ: Παρακάτω γίνεται υπολογισμός της διατομής αγωγών για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που μελετάμε. Ο υπολογισμός της διατομής αγωγών γίνεται με δύο τρόπους: i) Μέθοδος ασφαλούς λειτουργίας και ii) μέθοδος επιτρεπόμενης πτώσης τάσης. Με την μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας επιλέγεται η διατομή των αγωγών σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΗΕ και στην συνέχεια με την μέθοδο της επιτρεπόμενης πτώσης τάσης εξετάζεται αν οι αγωγοί που επιλέξαμε με την πρώτη μέθοδος ικανοποιούν τα κριτήρια της μέγιστης πτώσης τάσης που είναι 1% για ΕΗΕ. Σε περίπτωση που η πτώση τάσης ξεπερνά το 1% επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη διατομή αγωγού και εξετάζουμε για δεύτερη φορά την πτώση τάσης στους αγωγούς της γραμμής. i. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η διατομή των αγωγών μίας ΕΗΕ σύμφωνα με την μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας υπολογίζεται από τον πίνακα του άρθρου 126 του κανονισμού των ΕΗΕ που φαίνεται παρακάτω (πίνακας 1). ιατομή αγωγών Η07V (mm 2 ) ΟΜΑ Α Ι Τρεις το πολύ αγωγοί σε σωλήνα ή καλώδιο Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (Α) Αυτόματη ασφάλεια (Α) ΟΜΑ Α ΙΙ Μονοπολικά καλώδια ή αγωγοί ορατών εγκαταστάσεων Μέγιστη επιτρεπόμενη ενταση ρεύματος (Α) Αυτόματη ασφάλεια (Α) ΟΜΑ Α ΙΙΙ Σειρίδες τρειών το πολύ αγωγών Μέγιστη επιτρεπόμενη ενταση ρεύματος (Α) 0, , , ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διατομές αγωγών ασφαλούς λειτουργίας για θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 ο C 6

7 Παρακάτω υπολογίζεται η διατομή των αγωγών για κάθε γραμμή της ΕΗΕ σύμφωνα με την μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας των ΕΗΕ: ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ Η ισχύς θερμοσυσσωρευτή είναι P=500 W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: P 700 I max = = = 16,1 Α. V cos Φ 20 1 Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η διατομή των αγωγών της γραμμής θερμοσυσσωρευτή είναι Q=2,5 mm 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι P=500 W και η ένταση που το P 500 διαρρέει είναι I max = = = 16, 9 Α. V cos Φ 20 0,9 Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η διατομή των αγωγών της γραμμής ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι Q=2,5 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηλεκτρικό πλυντήριο περιλαμβάνει αντλία που είναι ηλεκτρική μηχανή με επαγωγική συμπεριφορά άρα ο συντελεστής ισχύος του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι μικρότερος από την μονάδα και μπορεί να και την τιμή Cosφ=0,9. Παραπάνω για τον υπολογισμό της ένταση ρεύματος ηλεκτρικού πλυντηρίου χρησιμοποιήθηκε cosφ=0.9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ: Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι P=10 ΚW και η μέγιστη ένταση που P το διαρρέει είναι I max = = = 4. 5 Α. V cos Φ 20 Επειδή οι ηλεκτρικές κουζίνες δεν λειτουργούν σχεδόν ποτέ στο 100% και πολλές από αυτές είναι κατασκευασμένες να λειτουργούν στο 70% της μέγιστης ισχύος τους πολλαπλασιάζουμε την μέγιστη ένταση ρεύματος με ένα συντελεστή ετεροχρονισμού που είναι ε=0,7. Άρα η ένταση ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρική κουζίνα είναι: Ι=Ι max. ε =4,5. 0,7=0,5 Α Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η διατομή των αγωγών της γραμμής ηλεκτρικού μαγειρείου είναι Q=6 mm 2 7

8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι P=5 ΚW και η ένταση που το P 5000 διαρρέει είναι I = = max cos Φ 20 = Α. V Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η διατομή των αγωγών της γραμμής ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι Q=4 mm 2 ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 (Φωτιστικό αλλε-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι) Η μέγιστη ισχύς της γραμμής φωτισμού 1 είναι P=200 και η ένταση που διαρρέει τη γραμμή είναι 0.9 Α. Σε αυτήν την περίπτωση επειδή στην γραμμή φωτισμού 1 το φορτίο είναι πολύ μικρό θα χρησιμοποιήσουμε τη μικρότερη επιτρεπόμενη διατομή για ΕΗΕ που είναι Q=1.5 mm 2 ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας, πρίζα ξυρίσματος, πρίζα τριπολική) Η μέγιστη ισχύς της γραμμής φωτισμού 2 είναι P=200 και η μέγιστη ένταση που διαρρέει τη γραμμή είναι 10 Α. Σε αυτήν την περίπτωση επειδή στην γραμμή φωτισμού 1 το φορτίο είναι μικρό θα χρησιμοποιήσουμε τη μικρότερη επιτρεπόμενη διατομή για ΕΗΕ που είναι Q=1.5 mm 2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: Η παροχή της ΔΕΗ είναι τριφασική άρα μέσα στον σωλήνα έχουμε 5 αγωγούς για την παροχή και έναν αγωγό για το νυχτερινό τιμολόγιο του θερμοσυσσωρευτή που είναι ο πιλότος. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΗΕ για 4-6 αγωγούς μέσα σε ένα σωλήνα έχουμε μείωση της μέγιστης έντασης ρεύματος κατά 80% για κάθε διατομή αγωγού του πίνακα κανονισμών των ΕΗΕ που μας δίνει τις διατομές αγωγών (πίνακας 1). ΦΑΣΗ L1: Η πρώτη φάση (L1) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Θερμοσυσσωρευτή και ii) Ηλεκτρικού πλυντηρίου Το συνολικό ρεύμα της πρώτης φάσης είναι: Ι=Ι Θερμ. +Ι Πλυντ. =15,2+16,9=2,1 Α Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 1 και τους κανονισμούς των ΕΗΕ για 4-6 αγωγούς σε πλαστικό σωλήνα η διατομή της δεύτερης φάσης που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Q= 10 mm 2 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον κανονισμού των ΕΗΕ για τη διατομή 4-6 αγωγών σε πλαστικό σωλήνα η μέγιστη ένταση που μπορεί να περάσει από αγωγό 10 mm 2 είναι: 80%. 4Α=4,4 Α. (Τα 4 Α αναφέρονται στη ομάδα Ι, που αφορά τρεις το πολύ αγωγοί σε σωλήνα, του πίνακα 1) ΦΑΣΗ L2: Η δεύτερη φάση (L2) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Ηλεκτρικού μαγειρείου και ii) γραμμή φωτισμού 1 (αλλε-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι) Το συνολικό ρεύμα της δεύτερης φάσης είναι: Ι=Ι Ηλ.μαγ. +Ι Φωτισμ. =0,5+0,9=1,4 Α Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 1 και τους κανονισμούς των ΕΗΕ για 4-6 αγωγούς σε πλαστικό σωλήνα η διατομή της δεύτερης φάσης είναι Q= 10 mm 2 ΦΑΣΗ L: Η τρίτη φάση (L) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και ii) γραμμή φωτισμού 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας και πρίζα τριπολική) Το συνολικό ρεύμα της δεύτερης φάσης είναι: Ι=Ι Ηλ.Θερμ. +Ι Φωτισμ. =21,7+10=1,7 Α Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 1 και τους κανονισμούς των ΕΗΕ για 4-6 αγωγούς σε πλαστικό σωλήνα η διατομή της δεύτερης φάσης είναι Q= 10 mm 2 ΠΙΛΟΤΟΣ: Ο πιλότος είναι ο αγωγός ουδετέρου για την τροφοδότηση του ρελέ νυχτερινού τιμολογίου που υπάρχει στον πίνακα διανομής. Το φορτίο που περνά από αυτό τον αγωγό είναι πολύ μικρό και για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον μικρότερο επιτρεπόμενο αγωγό για ΕΗΕ που είναι 1,5 mm 2. Αρα η διατομή του πιλότου είναι: Q= 1,5 mm 2. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παροχή θα αποτελείται από 5 αγωγούς διατομής 10 mm 2 και έναν αγωγό διατομής 1,5 mm 2. 9

10 ii. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ: Με την μέθοδο της επιτρεπόμενης πτώσης τάσης θα υπολογίσουμε την πτώση τάσης στους αγωγούς που υπολογίσαμε με την μέθοδο της ασφαλούς λειτουργίας και θα ελέγξουμε αν η πτώση τάσης είναι μικρότερη από 1% όπως ορίζουν οι κανονισμοί των ΕΗΕ. 1% πτώση τάσης σημαίνει: 1%. (Τάση δικτύου)=1%. 20V=2. V Δηλαδή η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης σε αγωγούς ΕΗΕ είναι 2, V. Η πτώση τάσης στους αγωγούς ΕΗΕ προκύπτει από τον τύπο: ΔU 2SI cos Φ = ΚQ Όπου: ΔU: Η πτώση τάσης σε V S: Το μήκος αγωγού σε m I: Η ενταση ρεύματος σε Α cosφ: To συνφ της κατανάλωσης Κ: Η ειδική αγωγιμότητα σε m/ω. mm 2 όπου για θερμοκρασία δωματίου έχουμε Κ=5 m/ω. mm 2 Q: Η διάμετρος αγωγού σε mm 2 Παρακάτω υπολογίζεται η πτώση τάσης σε κάθε μία από τις γραμμές της ΕΗΕ που μελετάμε: ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο η πτώση τάσης στη γραμμή του θερμοσυσσωρευτή είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.69 V ΚQ Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή του θερμοσυσσωρευτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=2,5 mm 2 10

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Η πτώση τάσης στη γραμμή του Ηλεκτρικού Πλυντηρίου είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.2 V ΚQ Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή του Ηλεκτρικού Πλυντηρίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=2,5 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηλεκτρικό πλυντήριο περιλαμβάνει αντλία που είναι ηλεκτρική μηχανή με επαγωγική συμπεριφορά άρα ο συντελεστής ισχύος του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι μικρότερος από την μονάδα και μπορεί να πάρει την τιμή Cosφ=0,9. Παραπάνω για τον υπολογισμό της ένταση ρεύματος ηλεκτρικού πλυντηρίου χρησιμοποιήθηκε cosφ=0.9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ: Η πτώση τάσης στη γραμμή του Ηλεκτρικού είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.77 V ΚQ 5 6 Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή του Ηλεκτρικού Μαγειρείου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=6 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του ηλεκτρικού μαγειρείου έχει υπολογιστεί στη σελ. 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Η πτώση τάσης στη γραμμή του Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.2 V ΚQ 5 4 Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή του Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=4 mm 2 ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 (Φωτιστικό αλλε-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι) Η πτώση τάσης στη γραμμή Φωτισμού 1 είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.01 V ΚQ Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή Φωτισμού 1 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=1,5 mm 2 11

12 ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας, πρίζα ξυρίσματος, πρίζα τριπολική) Η πτώση τάσης στη γραμμή Φωτισμού 2 είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 1 V ΚQ Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την γραμμή Φωτισμού 2 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=1,5 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης στις γραμμές φωτισμού 1 και 2 τα φορτία υποθέσαμε ότι είναι στο τέλος τις γραμμής. Δεν απαιτείται αναλυτικότερος υπολογισμός της πτώσης τάσης στις γραμμές φωτισμού γιατί μετά τον υπολογισμό με το ολικό φορτίο στο τέλος της γραμμής βρέθηκε μικρή πτώση τάσης και στις δύο γραμμές φωτισμού. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: ΦΑΣΗ L1: Η πρώτη φάση (L1) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Θερμοσυσσωρευτή και ii) Ηλεκτρικού πλυντηρίου Το συνολικό ρεύμα της πρώτης φάσης είναι: Ι=Ι Θερμ. +Ι Πλυντ. =15,2+16,9=2,1 Α Η πτώση τάσης στην πρώτη φάση (L1) είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.6 V ΚQ 5 10 Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την πρώτη φάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=10 mm 2 ΦΑΣΗ L2: Η δεύτερη φάση (L2) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Ηλεκτρικού μαγειρείου και ii) Γραμμή φωτισμού 1 (αλλέ-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι) Το συνολικό ρεύμα της δεύτερης φάσης είναι: Ι=Ι Ηλ.μαγ. +Ι Φωτισμ. =0,5+0,9=1,4 Α Η πτώση τάσης στην δεύτερη φάση (L2) είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.6 V ΚQ 5 10 Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την δεύτερη φάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=10 mm 2 12

13 ΦΑΣΗ L: Η τρίτη φάση (L) φορτίζεται με τις γραμμές: :i) Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και ii) Γραμμή φωτισμού 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας και πρίζα τριπολική) Το συνολικό ρεύμα της δεύτερης φάσης είναι: Ι=Ι Ηλ.Θερμ. +Ι Φωτισμ. =21,7+10=1,7 Α Η πτώση τάσης στην τρίτη φάση (L) είναι: 2SI cos Φ ΔU = = = 0.6 V ΚQ 5 10 Η πτώση τάσης βρέθηκε μικρότερη από 1% άρα για την φάση L μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατομή: Q=10 mm 2 ΠΙΛΟΤΟΣ: Το φορτίο που περνά από αυτό τον αγωγό είναι πολύ μικρό της τάξης των 100 ma και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος για εξέτάση της πτώσης τάσης. Άρα η διατομή του πιλότου είναι: Q= 1,5 mm 2. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παροχή θα αποτελείται από 5 αγωγούς διατομής 10 mm 2 και έναν αγωγό (τον πιλότο) διατομής 1,5 mm 2. 1

14 1.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: Ο υπολογισμός της διαμέτρου πλαστικού σωλήνα για την εγκατάσταση που μελετάμε γίνεται σύμφωνα με πίνακα (πίνακας 2) των κανονισμών των ΕΗΕ που δίνει τις διαμέτρους σωλήνων σύμφωνα με το πλήθος των αγωγών που περνάνε μέσα από τον σωλήνα. Πλήθος αγωγών ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ (mm 2 ) ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (mm) 1, ,5 1,5 16 2, , , ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ιάμετροι πλαστικών σωλήνων σύμφωνα με το πλήθος αγωγών Παρακάτω υπολογίζονται οι διάμετροι πλαστικών σωλήνων σε κάθε μία από τις γραμμές της ΕΗΕ που μελετάμε: ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ Η τροφοδοσία του θερμοσυσσωρευτή γίνεται με τρεις αγωγούς Η07V-U διατομής 2.5 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 16 mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Η τροφοδοσία του Ηλεκτρικού πλυντηρίου γίνεται με τρεις αγωγούς Η07V-U διατομής 2.5 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 16 mm 14

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ: Η τροφοδοσία του Ηλεκτρικού Μαγειρείου γίνεται με τρεις αγωγούς Η07V-R διατομής 6 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 2 mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Η τροφοδοσία του Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα γίνεται με τρεις αγωγούς Η07V-U διατομής 4 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 16 mm ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 (Φωτιστικό αλλέ-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι) Σε όλα τα σημεία της γραμμής φωτισμού 1 έχουμε τρεις αγωγούς Η07V-U διατομής 1,5 mm 2 (Όπως φαίνεται και στο μονογραμμικό σχέδιο της ΕΗΕ σελ. 5). Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 1,5 mm ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας, πρίζα ξυρίσματος, πρίζα τριπολική) Η γραμμή φωτισμού 2 Όπως φαίνεται και στο μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης (σελ 5) από τον πίνακα μέχρι το σημείο που συναντάμε το δεύτερο κουτί διακλάδωσης περιλαμβάνει 2 αγωγούς Η07V-U διαμέτρου 1,5 mm 2 και σε όλα τα υπόλοιπά σημεία της αποτελείται από τρεις αγωγούς Η07V-U διαμέτρου 1,5 mm 2 Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα στα σημεία που έχουμε 2 αγωγούς Η07V-U 1,5 mm 2 θα είναι 11 mm και όπου υπάρχουν τρεις αγωγοί Η07V-U 1,5 mm 2 θα χρησιμοποιήσουμε σωλήνα με διάμετρο 1,5 mm. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: Η παροχή αποτελείτε από 5 αγωγούς Η07V-R διατομής 10 mm 2 και ένα αγωγό Η07V- R διατομής 1,5 mm 2 (τον πιλότο για το νυχτερινό τιμολόγιο του θερμοσυσσωρευτή). Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 29 mm 15

16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ: Η γραμμή του ηλεκτρικού κουδουνιού περιλαμβάνει τρεις αγωγούς 0,8 mm 2 και η σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε έχει διάμετρο 11 mm ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΙΑΣ Για την γραμμή κεραίας στα σημεία που περνάνε δύο ομοαξονικά καλώδια 75 Ω θα χρησιμοποιήσουμε σωλήνα διαμέτρου 1,5 mm και στα σημεία που έχουμε 1 καλώδιο κεραίας θα χρησιμοποιήσουμε σωλήνα διαμέτρου 11 mm ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: Η γραμμή τηλεφώνου περιλαμβάνει αγωγό JYY 2Χ2Χ0,9 mm και θα χρησιμοποιήσουμε σωλήνα διαμέτρου 11 mm ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Οι ασφάλειες που τοποθετούνται στο πίνακα διανομής της ΕΗΕ και ασφαλίζουν τις γραμμές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκύπτουν σύμφωνα με τον εξής τρόπο: Υπολογίζουμε την μέγιστη ένταση ρεύματος που μπορεί να περάσει από μία γραμμή της ΕΗΕ και στην συνέχεια επιλέγουμε την αμέσως μικρότερης ή ίσης έντασης διαθέσιμη ασφάλεια. Οι διαθέσιμες ασφάλειες που υπάρχουν στο εμπόριο είναι: 6 Α, 10 Α, 16 Α, 20 Α, 25 Α, 5 Α, 50 Α, 6 Α κλπ. Η γενική ασφάλεια που χρησιμοποιείται στο πίνακα διανομής σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει είναι ασφάλεια τήξεως ενώ οι υπόλοιπες ασφάλειες, αναχώρησης των γραμμών από τον πίνακα, μπορούν να είναι αυτόματες. Οι διακόπτες που χρησιμοποιούμε στο πίνακα διανομής επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ίσης ή μεγαλύτερης έντασης από τη μέγιστη ένταση που διαρρέει μία γραμμή. Διακόπτη στον πίνακα διανομής σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΗΕ χρησιμοποιούμε στην αρχή του πίνακα διανομής (Γενικός διακόπτης) και στις γραμμές ηλεκτρικής κουζίνας και ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Η γραμμή του θερμοσυσσωρευτή διακόπτεται με την βοήθεια του ρελέ νυχτερινού τιμολογίου που περιλαμβάνει (Περισσότερα για το ρελέ νυχτερινού τιμολογίου στη συνέχεια τις εργασίας). 16

17 Στη συνέχεια υπάρχει ο υπολογισμός των ασφαλειών για όλες τις γραμμές της ΕΗΕ που μελετάμε. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε γραμμή υπολογίστηκε στις σελ. 6-8 στον υπολογισμό της διατομής αγωγών. ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ Η μέγιστη ένταση ρεύματος που διαρρέει τον θερμοσυσσωρευτή στο υπολογισμό της διατομής αγωγών σελ βρέθηκε Ι=16,1 Α Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιήσουμε για τον θερμοσυσσωρευτή είναι: 16 Α Το ρελέ που χρησιμοποιείται για το κύκλωμα νυχτερινού τιμολογίου του θερμοσυσσωρευτή είναι μέγιστης έντασης 25 Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Η μέγιστη ένταση ρεύματος του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι Ι=16,9 Α Άρα η ασφάλεια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 16 Α Σύμφωνα με του κανονισμού των ΕΗΕ δεν απαιτείται τοποθέτηση διακόπτη για την γραμμή του ηλεκτρικού πλυντηρίου και αυτό γιατί το ηλεκτρικό πλυντήριο τροφοδοτείτε από πρίζα και κατά την επισκευή του ή την σύνδεσή του δεν απαιτείται διακοπή της παροχής του. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ: Όπως υπολογίσαμε στην σελ. 11 η μέγιστη ένταση του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι 0,5 Α (σύμφωνα με τον συντελεστή ετεροχρονισμού: ε=0,7) Άρα η ασφάλεια που θα χρησιμοποιήσουμε για το ηλεκτρικό μαγειρείο είναι 25 Α Σύμφωνα με του κανονισμού των ΕΗΕ για την γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνας απαιτείται διπολικός διακόπτης που διακόπτει την τροφοδοσία της φάσης και του ουδετέρου. Η ένταση του διακόπτη αυτού θα είναι 40 Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Η μέγιστη ένταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι 21,7 Α και η γραμμή του ασφαλίζεται με ασφάλεια 20 Α Για την γραμμή του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χρησιμοποιείται διπολικός διακόπτης 25 Α. 17

18 ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 και 2 Για τις γραμμές φωτισμού 1 και 2 θα χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια 10 Α όπως ορίζουν οι κανονισμοί των ΕΗΕ Για τις γραμμές φωτισμού δεν απαιτείτε διακόπτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: Σύμφωνα με του κανονισμού των ΕΗΕ για την παροχή θα χρησιμοποιήσουμε ασφάλειες τήξεως 5 Α. Οι παροχή στην ΕΗΕ που μελετάμε είναι τριφασική και για αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τρεις ασφάλειες (μια για κάθε φάση) 5 Α η κάθε μία. Ο γενικός διακόπτης του πίνακα διανομής της ΕΗΕ που μελετάμε θα είναι τριπολικός έντασης 40 Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Κατά την κατανομή φορτίων κατανέμουμε τα φορτία της ΕΗΕ με τον βέλτιστο τρόπο στις τρεις φάσεις της Εγκατάστασης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή φορτίων της ΕΗΕ που μελετάμε σε αυτή την εργασία. ΦΑΣΕΙΣ L 1 L 2 L Ηλεκτρική κουζίνα 25 Α 20 Α Θερμοσυσσωρευτής 16 Α Ηλεκτρικό πλυντήριο 16 Α Γραμμή φωτισμού 1 10 Α ΠΙΝΑΚΑΣ :Κατανομή φορτίων στις τρεις φάσης. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Γραμμή φωτισμού 2 10 Α 18

19 1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Στις επόμενες σελίδες αυτής της εργασίας υπάρχουν τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση της ΕΗΕ ηλεκτρολογικά σχέδια που όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι: i) Το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, ii) Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής, iii) Το αναλυτικό σχέδιο καλωδίωσης ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής. Παρακάτω υπάρχει υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν στα σχέδια της ΕΗΕ: Ακραίος διακόπτης αλλέ ρετούρ Μεσαίος διακόπτης αλλέ-ρερούρ ιπολικός διακόπτης (κομιτατέρ) Ρευματοδότης με γείωση Ρευματοδότης τηλεφώνου Ρευματοδότης κεραίας Μπουτόν Απλό Φωτιστικό Πολύφωτο Λυχνία Ηλεκτρικό μαγειρείο Ηλεκτρικό πλυντήριο N Αποροφητήρας Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Θερμοσυσσωρευτής Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Ηλεκτρικό κουδούνι Ρελαί νυχτερινού τιμολογίου ιπολικός διακόπτης Αυτόματη ασφάλεια Τηκτή ασφάλεια ιακόπτης πίνακα Αντιηλεκτροπληξιακό 19

20 2 HO7V-U x2.5mm2 Π.Σ.Φ1.5mm ΚΟΥ ΟΥΝΟΣΥΡΜΑ 2x0,5 mm2 Π.Σ.Φ11mm HO7V-U 2x1.5mm2 Π.Σ.Φ11mm HO7V-U 2x1.5mm2 Π.Σ.Φ11mm JYY 2x2x0.9mm Π.Σ.Φ11mm 4 HO7V-U x2.5mm2 Π.Σ.Φ1.5mm HO7V-U x4mm2 Π.Σ.Φ16mm HO7V-R x6mm2 Π.Σ.Φ2mm Π.Σ.Φ1.5mm 2 2 HO7V-U x1.5mm2 Π.Σ.Φ1.5mm ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75 Ω Π.Σ.Φ11mm 6 HO7V-R 5x10mm2+1x1.5mm2 Π.Σ.Φ29mm Γραμμή κουδουνιού Γραμμή ΟΤΕ Γραμμή για κεραία τηλεόρασης 20

21 ΠΑΡΟΧΗ: H07V-R 5Χ10mm2+1X1.5mm2 Π.Σ. Φ 29 mm ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ HO7V-U x2.5mm2.5 KW Π.Σ. Φ 1,5 mm HO7V-U x2.5mm2.5 KW Π.Σ. Φ 1,5 mm HO7V-U x6mm2 10 KW Π.Σ. Φ 2 mm N HO7V-U 2x1.5mm2 Π.Σ. Φ 11mm HO7V-U x4mm2 5 KW Π.Σ. Φ 16 mm HO7V-U x1.5mm2 Π.Σ. Φ 1,5 mm 1. Θερμοσυσσωρευτής 2. Ηλεκτρικό Πλυντήριο. Ηλεκτρικό Μαγειρείο 4. Γραμμή Φωτισμού 1 (Αλλε Ρετουρ, κουδούνι) 5. Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 6. Γραμμή Φωτισμόυ 2 (Κομιτατέρ, απορροφητήρας, πρίζα λουτρού, πρίζα τριπολική) 21

22 22

23 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΗΕ: Η Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση που κατασκευάζουμε στο εργαστήριο ΕΗΕ και μελετάμε στην εργασία αυτή είναι μια προσομοίωση της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης μιας οικίας και περιλαμβάνει την εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Το σκαρίφημα του χώρου εργασίας της εγκατάστασης που μελετάμε και κατασκευάζουμε στο εργαστήριο ΕΗΕ φαίνεται στο παρακάτω (σχήμα 1). ΣΚΑΡΙΦΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ Προς την οροφή Ηλεκτρολογικός Πίνακας Παροχή της ΕΗ Γραμμή κουδουνιού Κουτιά διακοπτών Γραμμή ΟΤΕ Γραμμή για κεραία τηλεόρασης Κουτιά διακλάδωσης ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΙΑ Σχ.1 Σκαρίφημα του χώρου εργασίας που μελετάμε στο εργαστήριο ΕΗΕ. 2

24 Τα ισχυρά ρεύματα της ΕΗΕ που μελετάμε είναι η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα διανομής που περιέχει τις εξής γραμμές: 7. Γραμμή θερμοσυσσωρευτή. 8. Γραμμή πρίζας ηλεκτρικού πλυντηρίου. 9. Γραμμή ηλεκτρικού μαγειρείου. 10. Πρώτη γραμμή φωτισμού που περιλαμβάνει κύκλωμα αλλέ-ρετούρ και ηλεκτρικό κουδούνι. 11. Γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 12. Δεύτερη γραμμή φωτισμού που περιλαμβάνει πολύφωτο, απορροφητήρα, πρίζα λουτρού και πρίζα τριπολική. Τα ασθενή ρεύματα της ΕΗΕ είναι: 2.Γραμμή για κεραία..γραμμή τηλεφώνου. 4.Γραμμή για κουδούνι 2 ήχων. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που αποτελούν την ΕΗΕ που μελετάμε. Οι διατομές των αγωγών, οι διάμετροι των σωλήνων και τα μεγέθη των ασφαλειών και διακοπτών που αναφέρονται παρακάτω έχουν υπολογιστεί στις σελ (υπολογισμός στοιχείων ΕΗΕ) της εργασίας αυτής. 1. Τροφοδοσία της ΔΕΗ: Η τροφοδοσία της εγκατάσταση θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ με τάση 220/80 V και συχνότητα 50 Hz. 2. Καλωδιώσεις και σωληνώσεις: Η εγκατάσταση είναι χωνευτή και για την επιλογή της διαμέτρου σωλήνων και της διατομής αγωγών ακολουθούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για τις χωνευτές εγκαταστάσεις. Οι πλαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται είναι ελαφρού τύπου διαμέτρων: Φ11, Φ1,5, Φ16, Φ2 και Φ29. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιούνται για τα ισχυρά ρεύματα είναι τύπου H07V-V και Η07V-R διατομών 1.5, 2.5, 4, 6 και 10 mm 2. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τα ασθενή ρεύματα αναφέρονται παρακάτω στην περιγραφή των αντίστοιχων ασθενών ρευμάτων.. Πίνακας Διανομής Ο ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής της συγκεκριμένης ΕΗΕ είναι τριφασικός και περιλαμβάνει: 1. Το κιβώτιο του πίνακα από θερμοπλαστικό υλικό 2. Μπάρες ουδετέρου και γειώσεως. Ράγες τριών σειρών για την τοποθέτηση διαφόρων εξαρτημάτων. 4. Αυτόματες και τηκτές ασφάλειες 5. Γενικό τριφασικό διακόπτη και διπολικούς διακόπτες. 6. Ηλεκτρονόμο διαφυγής έντασης 0 ma 7. Ρελέ νυχτερινού τιμολογίου για το κύκλωμα θερμοσυσσωρευτή. 24

25 Το μονογραμμικό σχέδιο του πινάκια διανομής φαίνεται στη σελίδα 21 ενώ το πολυγραμμικό στο σελ. 22 της εργασίας αυτής. 4. Γραμμή Θερμοσυσσωρευτή: Η ισχύς του θερμοσυσσωρευτή είναι περίπου -,7 KW και οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι 2,5 mm 2 τοποθετημένοι σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 1,5 mm. Η γραμμή του θερμοσυσσωρευτή ασφαλίζεται με αυτόματη ασφάλεια 16 Α. Στο εσωτερικό του πίνακα διανομής υπάρχει ειδική συνδεσμολογία για τον θερμοσυσσωρευτή με σκοπό την αξιοποίηση του νυχτερινού τιμολογίου. Στο σχ. 2 που φαίνεται παρακάτω υπάρχει αναλυτικό σχέδιο του κυκλώματος θερμοσυσσωρευτή και στη σελ. 21 υπάρχει το πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα διανομής που φαίνεται η συνδεσμολογία της γραμμής θερμοσυσσωρευτή. ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ L1 L2 L Ν PE ΠΙΛΟΤΟΣ 6Α Α1 Α2 25Α 16Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ Σχ.2 Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας θερμοσυσσωρευτή με κύκλωμα νυχτερινού τιμολογίου. 25

26 5. Γραμμή Πρίζας Ηλεκτρικού πλυντηρίου: Η ισχύς που απορροφά το ηλεκτρικό πλυντήριο είναι περίπου -,5 KW και η γραμμή του αποτελείται από αγωγού φάσης, γείωσης και ουδετέρου 2,5 mm 2 τοποθετημένους σε σωλήνα 1,5 mm 2. Η γραμμή του ηλεκτρικού πλυντηρίου ασφαλίζεται με ασφάλεια 16 Α και καταλήγει σε τριπολικό ρευματοδότη τύπου σούκο. 6. Γραμμή ηλεκτρικού μαγειρείου. Η μέγιστη ισχύς που απορροφά η ηλεκτρική κουζίνα είναι περίπου 10 KW Και η γραμμή αποτελείται από αγωγό φάσης, γείωσης και ουδέτερου 6 mm 2 τοποθετημένους σε σωλήνα 2 mm. Στον πίνακα διανομής για την γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνας υπάρχει διπολικός διακόπτης 40 Α και αυτόματη ασφάλεια 25 Α, η συνδεσμολογία τους φαίνεται στο στη σελ. 21 της εργασίας αυτής που υπάρχει το πολυγραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής. Η γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνα καταλήγει σε ένα τετράγωνο κουτί που εκεί με την βοήθεια των κλέμενς θα γίνει η σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας. 7. Γραμμή φωτισμού 1 Η γραμμή φωτισμού 1 περιλαμβάνει ένα φωτιστικό αλλέ-ρετούρ και ένα ηλεκτρικό κουδούνι δύο ήχων. Το κύκλωμα αλλέ-ρετούρ περιλαμβάνει δύο ακραίου διακόπτες αλλέ-ρετούρ κα ένα μεσαίο, δηλαδή το φωτιστικό ελέγχεται από τρία σημεία. Στην γραμμή φωτισμού 1 χρησιμοποιείται αγωγός φάσης και αγωγός ουδετέρου διατομής 1,5 mm 2. Στα σημεία της γραμμής που περνάνε δύο αγωγοί χρησιμοποιούμε σωλήνα διαμέτρου 11 mm ενώ στα υπόλοιπα σημεία χρησιμοποιούμε σωλήνα Φ1,5 mm. Στο σχήμα φαίνεται το κύκλωμα αλλέ-ρετούρ της γραμμής φωτισμού 1. ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ N L1 Σχ. Πολυγραμμικό σχέδιο κυκλώματος αλλέ-ρετούρ της γραμμής φωτισμού 1. 26

27 4. Γραμμή Ηλεκτρικού θερμοσίφωνα: Η ισχύς του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι περίπου 4-5 KW και οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι 4 mm 2 τοποθετημένοι σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 16 mm. Η γραμμή του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ασφαλίζεται με ασφάλεια 20 Α και περιλαμβάνει διπολικό διακόπτη 25 Α. Η συνδεσμολογία του πίνακα διανομής για τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα φαίνεται στη σελίδα 22 (πολυγραμμικό σχέδιο πίνακα διανομής). 8. Γραμμή φωτισμού 2 Η γραμμή φωτισμού 2 περιλαμβάνει πρίζα ξυρίσματος, τριπολική πρίζα, πολύφωτο και απορροφητήρα. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι Η07V-U 1.5 mm 2 και τοποθετούνται σε πλαστικούς σωλήνες Φ1,5 mm. Παρακάτω στο σχήμα 4 φαίνεται το πολυγραμμικό σχέδιο του κυκλώματος πολύφωτου, τριπολικής πρίζας και απορροφητήρα, δηλαδή το τμήμα της γραμμής φωτισμού 2 που υπάρχει στην δεξιά πλευρά του χώρου εργασίας. ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΥ, ΠΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ PE Ν L1 Σχ.4 Πολυγραμμικό σχέδιο πολύφωτου, τριπολική πρίζα και απορροφητήρα. 27

28 9.Ασθενή ρεύματα: i. Ηλεκτρικό κουδούνι Το ηλεκτρικό κουδούνι είναι δυο ήχων και οι αγωγοί που χρησιμοποιούμαι για την σύνδεση των μπουτόν είναι διαμέτρου 0,5 mm 2 τοποθετημένο μέσα σε πλαστικούς σωλήνες Φ 11 mm. Το κύκλωμα του ηλεκτρικού κουδουνιού της ΕΗΕ που μελετάμε φαίνεται στο σχήμα 5. ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥ ΟΥΝΙΟΥ ΥΟ ΗΧΩΝ N L1 Σχ.5 Κύκλωμα ηλεκτρικού κουδουνιού δύο ήχων. ii. Τηλέφωνο Το καλώδιο που χρησιμοποιείται για την γραμμή τηλεφώνου είναι: JYY 2X2X0.9 mm τοποθετείται μέσα σε πλαστικό σωλήνα Φ11 mm. Η πρίζα που χρησιμοποιείται για το τηλέφωνο είναι διπολική iii. Κεραία τηλεόρασης Η ΕΗΕ που μελετάμε περιλαμβάνει δύο πρίζες κεραίας όπου η μία είναι διελεύσεως και η άλλη τερματική. Το καλώδιο κεραίας είναι ομοαξονικό 75Ω. Στα σημεία που περνάνε δύο καλώδια κεραίας χρησιμοποιούμε σωλήνα 1,5 mm 2 ενώ στα σημεία που έχουμε ένα καλώδιο κεραίας χρησιμοποιούμε σωλήνα Φ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε.) Στην επόμενη σελίδα αυτής της εργασίας φαίνεται η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη που συμπληρώνεται από τον ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβεί την μελέτη και εκτέλεση της ΕΗΕ και κατατίθεται στη αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ για την ρευματοδότης της εγκατάστασης. 28

29 ΚΟΥ ΟΥΝΟΣΥΡΜΑ 2x0,5 mm2 JYY 2x2x0.9mm Π.Σ.Φ11mm Π.Σ.Φ11mm 2 Π.Σ.Φ1.5mm 4 HO7V-U 2x1.5mm2 Π.Σ.Φ11mm 2 Π.Σ.Φ1.5mm HO7V-U x2.5mm2 HO7V-U 2x1.5mm2 Π.Σ.Φ11mm HO7V-U x2.5mm2 Π.Σ.Φ1.5mm 2 HO7V-U x4mm2 Π.Σ.Φ16mm ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75 Ω Π.Σ.Φ11mm HO7V-R 5x10mm2+1x1.5mm2 Π.Σ.Φ29mm 6 HO7V-U x1.5mm2 Π.Σ.Φ1.5mm HO7V-R x6mm2 Π.Σ.Φ2mm 29

30 0

31 2.1 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ Παρακάτω υπάρχουν πίνακες καταμέτρησης των υλικών της ΕΗΕ που μελετάμε. Τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της ηλεκτρολογική εγκατάστασης, είναι κατηγοριοποιημένα σε πίνακες. Η καταμέτρηση του μήκους αγωγών και πλαστικών σωλήνων έχει γίνει με προσέγγιση ± 10%. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΧΡΩΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΣ (m) Προσαύξηση 10% μήκους (m) εύτερη προσαύξηση 10% (m) 1 Τηλεφώνου JYY 2Χ2Χ0,9 mm - 2 2,2 2,4 2 Κουδουνόσυρμα 0,5 mm 2 Κόκκινο,,6 Κουδουνόσυρμα 0,5 mm 2 Πράσινο,5,85 4,2 4 Κουδουνόσυρμα 0,5 mm 2 Μπλε 4 4,4 4,8 5 Ομοαξονικό 75 Ω - 5,5 6,05 6,7 6 H07U-V 1,5 mm2 Κόκκινο ,1 7 H07U-V 1,5 mm2 Μαύρο 8,5 9,5 10, 8 H07U-V 1,5 mm2 Καφέ,5,85 4,2 9 H07U-V 1,5 mm2 Μπλε 7,5 8,25 9,1 10 H07U-V 1,5 mm2 Κίτρινο- Πράσινο 2,5 2,75,0 11 H07U-V 2,5 mm2 Μαύρο 4 4,4 4,8 12 H07U-V 2,5 mm2 Μπλε 4 4,4 4,8 1 H07U-V 2,5 mm2 Κίτρινο- Πράσινο 4 4,4 4,8 14 H07U-V 4 mm2 Μαύρο 1 1,1 1,2 15 H07U-V 4 mm2 Μπλε 1 1,1 1,2 16 H07U-V 4 mm2 Κίτρινο- Πράσινο 1 1,1 1,2 17 H07U-V 6 mm2 Μαύρο 4 4,4 4,8 18 H07U-V 6 mm2 Μπλε 4 4,4 4,8 19 H07U-V 6 mm2 Κίτρινο- Πράσινο 4 4,4 4,8 20 H07U-V 10 mm2 Μαύρο,,6 21 H07U-V 10 mm2 Κόκκινο,,6 22 H07U-V 10 mm2 Καφέ,,6 2 H07U-V 10 mm2 Μπλε,,6 24 H07U-V 10 mm2 Κίτρινο- Πράσινο,,6 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Καταμέτρηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στην ΕΗΕ 1

32 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Α/Α ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΙ ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 10% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ (m) (mm) (m) 10% (m) 1 11 Ευθεία 9,7 10,7 11, Σπιράλ 4,4 4,8 5, 1,5 Ευθεία 10,2 11,2 12, 4 1,5 Σπιράλ 5,5 6,1 6, Σπιράλ 0,7 0,8 0,8 6 2 Ευθεία,6 4,0 4,4 7 2 Σπιράλ 1,2 1, 1, Ευθεία 2,4 2,6 2, Σπιράλ 1,2 1, 1,5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Καταμέτρηση των πλαστικώνα σωλήνων ελαφρού τύπου που χρησιμοποιούνται στην ΕΗΕ. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πίνακας διανομής (κέλυφος) 1 2 Βάση ασφάλειας 6 Α Πώμα ασφάλειας 6 Α 4 Φυσίγγι βραδείας τήξεως 5Α 5 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α 1 6 Αυτόματες ασφάλεια ράγας 10 Α 2 7 Αυτόματες ασφάλεια ράγας 16 Α 2 8 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α 1 9 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α 1 11 Μονοπολικός διακόπτης ράγας 25 Α 1 12 ιπολικός διακόπτης ράγας 40 Α 1 1 ιπολικός διακόπτης ράγας 25 Α 1 14 Τριπολικός διακόπτης ράγας 40 Α 1 15 Ρελέ διαφυγής Τετραπολικό 0 ma 1 16 Ρελέ Θερμοσυσσωρευτή 1 17 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Καταμέτρηση υλικών που χρησιμοποιούνται για τον ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής της ΕΗΕ 2

33 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΕΗΕ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κουτιά διακλάδωσης 1 2 Κουτιά διακοπτών 15 Τετράγωνο κουτί 10Χ Τετράγωνο κουτί Πρίζας ξυρίσματος 1 5 Καπάκια για κουτιά 1 6 Καπάκια για κουτιά 10Χ Πρίζα σούκο 1 8 Πρίζα απλή τριπολική 1 9 Πρίζα ξυρίσματος με γαλβανική προστασία 1 10 Πρίζα κεραίας διελεύσεως 1 11 Πρίζα κεραίας διελεύσεως 1 12 Πρίζα τηλεφώνου 2 1 Διακόπτης αλλέ-ρετούρ ακραίος 2 14 Διακόπτης αλλέ-ρετούρ μεσαίος 1 15 Διακόπτης Κομιτατέρ 1 16 Μπουτόν κουδουνιού με λυχνία 1 17 Μπουτόν κουδουνιού 1 18 Ηλεκτρικό κουδούνι δύο ήχων 1 19 Κλέμενς σειράς 2,5 mm Κλέμενς σειράς 6 mm Κάψ 1,5-2,5 mm Κάψ 2,5-6 mm Ντουί Ε27 24 Λάμπα 22V Ε27 75 W ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Καταμέτρηση των υπόλοιπων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΗΕ

34 2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΗΕ Παρακάτω υπάρχουν πίνακες υπολογισμού της τιμής των υλικών, που χρησιμοποιούμε στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που κατασκευάζουμε, καθώς και υπολογισμός του χρόνου εργασίας και το κόστους εργασίας τεχνίτη και βοηθού. Στον πίνακα 8 έχουμε τον υπολογισμό της αξίας όλων των υλικών της ΕΗΕ, στον πίνακα 9 υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος εργασίας τεχνίτη και βοηθού για την εκτέλεση του έργου και στον πίνακα 10 υπολογίζεται το συνολικό κόστος της εργασίας. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΗΕ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1 JYY 2Χ2Χ0,9 mm m 2,4 0,19 0,46 2 Κουδουνόσυρμα 0,5 mm2 m 12,6 0,06 0,76 Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (κεραίας) m 6,7 0,24 1,61 4 Αγωγός H07U-V 1,5 mm2 m 8,5 0,09,47 5 Αγωγός H07U-V 2,5 mm2 m 18 0,14 2,52 6 Αγωγός H07U-V 4 mm2 m,6 0,22 0,79 7 Αγωγός H07U-R 6 mm2 m 14,4 0,4 4,90 8 Αγωγός H07U-R 10 mm2 m 18 0,54 9,72 9 Πλαστικός σωλήνας ευθεία 11 mm m 11,7 0,9 10,56 10 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 11 mm m 5, 0,9 4,79 11 Πλαστικός σωλήνας ευθεία 1,5 mm m 12, 0,12 1,48 12 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 1,5 mm m 6,7 0,12 0,80 1 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 16 mm m 0,8 0,14 0,12 14 Πλαστικός σωλήνας ευθεία 2 mm m 4,4 0,26 1,1 15 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 2 mm m 1,5 0,25 0,6 16 Πλαστικός σωλήνας ευθεία 29 mm m 2,9 0,45 1,1 17 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 29 mm m 1,5 0,4 0,49 18 Πίνακας διανομής (κέλυφος) Τεμάχια ,00 19 Βάση ασφάλειας 6 Α Τεμάχια,7 11,10 20 Πώμα ασφάλειας 6 Α Τεμάχια 0,5 1,59 21 Φυσίγγι ασφάλειας βραδείας τήξεως 5Α Τεμάχια 0, 0,99 22 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α Τεμάχια 1,55,55 2 Αυτόματες ασφάλεια ράγας 10 Α Τεμάχια 2,14 6,28 24 Αυτόματες ασφάλεια ράγας 16 Α Τεμάχια 2,14 6,28 25 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α Τεμάχια 1,14,14 26 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α Τεμάχια 1,14,14 27 Μονοπολικός διακόπτης ράγας 25 Α Τεμάχια 1,00 28 ιπολικός διακόπτης ράγας 40 Α Τεμάχια 1 4,88 4,88 29 ιπολικός διακόπτης ράγας 25 Α Τεμάχια 1 4,58 4,58 0 Τριπολικός διακόπτης ράγας 40 Α Τεμάχια 1 6,86 6,86 4

35 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1 Ρελέ διαφυγής Τετραπολικό 0mA Τεμάχια 1 5,7 5,70 2 Ρελέ νυχτερινού τιμολογίου 20Α/220V Τεμάχια 1 11,69 11,69 Ενδεικτική λυχνία κόκκινη ράγας Τεμάχια 6 1,2 7,92 4 Κουτιά διακλάδωσης Τεμάχια 1 0,19 2,47 5 Κουτιά διακοπτών Τεμάχια 15 0,15 2,25 6 Τετράγωνο κουτί 10Χ10 Τεμάχια 2 0,2 0,64 7 Τετράγωνο κουτί Πρίζας ξυρίσματος Τεμάχια 1 0,25 0,25 8 Καπάκια για κουτιά Τεμάχια 1 0,09 1,17 9 Καπάκια για κουτιά 10Χ10 Τεμάχια 1 0,14 0,14 40 Κουτιά διακλάδωσης Τεμάχια 1 0,19 2,47 41 Κουτιά διακοπτών Τεμάχια 15 0,11 1,65 42 Τετράγωνο κουτί 10Χ10 Τεμάχια 2 0,2 0,64 4 Τετράγωνο κουτί Πρίζας ξυρίσματος Τεμάχια 1 0,26 0,26 44 Καπάκια για κουτιά Τεμάχια 1 0,09 1,17 45 Καπάκια για κουτιά 10Χ10 Τεμάχια 1 0,14 0,14 46 Πρίζα σούκο Τεμάχια 1,00 47 Πρίζα απλή τριπολική Τεμάχια 1 2,7 2,70 Πρίζα ξυρίσματος με γαλβανική 48 προστασία Τεμάχια 1 8,92 8,92 49 Πρίζα κεραίας Τεμάχια 1 5 5,00 50 Πρίζα κεραίας διελεύσεως Τεμάχια 1 5 5,00 51 Πρίζα τηλεφώνου Τεμάχια 2 2,95 5,90 52 ιακόπτης αλλέ ρετούρ ακραίος Τεμάχια 2 6,00 5 ιακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος Τεμάχια 1,00 54 ιακόπτης Κομιτατέρ Τεμάχια 1 2,9 2,90 55 Μπουτόν κουδουνιού με λυχνία Τεμάχια 1,2,20 56 Μπουτόν κουδουνιού Τεμάχια 1 2,5 2,50 57 Ηλεκτρικό κουδούνι δύο ήχων Τεμάχια 1 14,8 14,80 58 Κλέμενς σειράς 2,5 mm2 Τεμάχια 1 0,4 0,40 59 Κλέμενς σειράς 6 mm2 Τεμάχια 1 0,47 0,47 60 Κάψ 1,5-2,5 mm2 Τεμάχια 15 0,02 0,0 61 Κάψ 2,5-6 mm2 Τεμάχια 5 0,05 0,25 62 Ντουί Ε27 Τεμάχια 0,5 1,05 6 Λάμπα 220V E27 75W Τεμάχια 0,67 2,01 ΑΞΙΑ: 250,61 ΦΠΑ 18% 45,11 ΣΥΝΟΛΟ: 295,72 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Υπολογισμός της συνολικής αξίας όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΗΕ. 5

36 A/A ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΙΤΗ+ΒΟΗΘΟΥ σε Ώρες/ Μονάδα ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ+ΒΟΗΘΟΥ (Σε Ώρες) Σωλήνας πλαστικός 11mm 1 (Σπιράλ ή ευθεία) m 16 0,1 1,6 Σωλήνας πλαστικός 1,5mm 2 (Σπιράλ ή ευθεία) m 18 0,15 2,7 Σωλήνας πλαστικός 16mm (Σπιράλ ή ευθεία) m 0,8 0,15 0,1 Σωλήνας πλαστικός 2mm 4 (Σπιράλ ή ευθεία) m 4 0,2 0,8 Σωλήνας πλαστικός 29mm 5 (Σπιράλ ή ευθεία) m 0,2 0,6 Κουτί διακλάδωσης εντοιχισμένο (Τετράγωνο ή στρογκυλό Στερεωμένο και Τεμάχιο 15 0,15 2, 6 συνδεσμολογημένο) 7 Κουτί διακοπτών εντοιχισμένο Τεμάχιο 16 0,15 2,4 8 Αγωγός Η07V-U 1,5 mm 2 m 7 0,05 1,9 9 Αγωγός Η07V-U Χ2,5 mm 2 (Γραμμές θερμοσυσσωρευτή και ηλεκτρικού πλυντηρίου) m 0,25 0,8 Αγωγός Η07V-U Χ4 mm 2 10 (Γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα) m 1 0, 0, Αγωγός Η07V-U Χ6 mm 2 11 (Γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας) m 4 0,5 1,4 Αγωγός Η07V-U 5Χ10mm 2 +1Χ1,5mm 2 (Γραμμή m 0,4 1,2 12 παροχής) 1 Κουδουνόσυρμα 0,8 mm2 m 12,6 0,05 0,6 14 Αγωγός Ομοαξονικός 75 Ω κεραίας m 6,7 0,2 1, Αγωγός Τηλεφώνου JYY 2Χ2Χ0,9 15 mm m 2,4 0,05 0,1 16 ιακόπτης χωνευτός Κομιτατέρ Τεμάχιο 1 0,1 0,1 17 ιακόπτης χωνευτός αλλε-ρετούρ Τεμάχιο 1 0,1 0,1 Ρευματοδότης χωνευτός με γείωση 18 (Σούκου ή απλός) Τεμάχιο 2 0,1 0,2 Πρίζα ξυρίσματος με γαλβανική 19 προστασία Τεμάχιο 1 0,1 0,1 Πρίζα κεραίας (Τερματική ή 20 διελεύσεως) Τεμάχιο 2 0,1 0,2 21 Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή Τεμάχιο 1 0,1 0,1 Κουμπί πιέσεως κουδουνιού 22 χωνευτό Τεμάχιο 2 0,1 0,2 Ηλεκτρικό Κουδούνι (Στερεωμένο 2 και συνδεσμολογημένο) Τεμάχιο 1 0,4 0,4 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής 24 (πλήρως συνδεσμολογημένος) Τεμάχιο 1 2,5 2,5 25 Φωτιστικό σώμα απλό (Στερεωμένο και συνδεσμολογημένο) Φωτιστικό σώμα πολλαπλό (Στερεωμένο και συνδεσμολογημένο) Τεμάχιο 1 0,25 0, Τεμάχιο 1 0,5 0,4 26 ΣΥΝΟΛΟ: 22,6 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Υπολογισμός του χρόνου εργασίας τεχνίτη και βοηθού για την εκτέλεση του έργου. 6

37 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ: Για την εκτέλεση της εργασίας ορίζουμε ότι οι αποδοχές του τεχνίτη είναι 4,5 την ώρα και οι αποδοχές του βοηθού είναι την ώρα. Κατά συνέπεια οι αποδοχές τεχνίτη και βοηθού για μία ώρα εργασίας ανέρχονται σε 7,5 την ώρα. Το κόστος εργασίας για την ηλεκτρική εγκατάστασης που κατασκευάζουμε είναι: ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ=(22,6 ΩΡΕΣ)Χ(7,5 /ΩΡΑ)=169,5 Στον πίνακα 10 υπολογίζεται το συνολικό κόστος της εγκατάστασης που είναι 465,22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΗΕ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ( ) 295,72 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ) 169,5 ΣΥΝΟΛΟ: 465,22 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Υπολογισμός του συνολικού κόστους της ΕΗΕ. 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η προσφορά για την μελέτη και εκτέλεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης που κατασκευάζουμε στο εργαστήριο ΕΗΕ αφορά την εργασία τεχνίτη και βοηθού καθώς και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Το εργολαβικό κέρδος για την ανάθεση, μελέτη και εκτέλεση της εγκατάστασης που μελετάμε σε αυτή την εργασία είναι 0%. Δηλαδή με προσαύξηση 0% στο κόστος της ΕΗΕ προκύπτει η τιμή της προσφοράς. ΠΡΟΣΦΟΡΑ = (ΚΟΣΤΟΣ ΕΗΕ) + (ΚΕΡΔΟΣ)= =465,22+465,22. 0%=465,22+19,57=604,79 Η προσφορά που δίνεται για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου είναι: 605 7

38 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σε αυτή την εργασία, όπως είδη έχουμε αναφέρει, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της Εσωτερικής ηλεκτρικής Εγκατάστασης που κατασκευάζουμε στο εργαστήριο ΕΗΕ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που τον ονομάζουμε χώρο εργασίας. Η εγκατάσταση αυτή είναι μία προσομοίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μίας οικίας και περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρικές γραμμές που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ένα διαμέρισμά αλλά όπως είναι προφανές σε μικρότερη κλίμακα. Κατά την ηλεκτρολογική μελέτη της ΕΗΕ δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα υλικά προέκυψαν όπως τα περιμέναμε και ειδικότερα για τις διατομές των αγωγών δεν υπήρχε πρόβλημα με την πτώση τάσης όπως είναι προφανές γιατί τα μήκη τον αγωγών που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρά συγκρινόμενα πάντα με τα μήκη αγωγών σε μια ΕΗΕ μιας οικίας (Διαμερίσματος). Τα ηλεκτρολογικά σχέδια που παρατάθηκαν σε αυτή την εργασία είχαν σχεδιαστεί για προηγούμενες εργασίες και διορθωθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου καθηγητή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για την σχεδίαση τους. Στο τμήμα της ηλεκτρολογικής μελέτης έγινε τεχνική περιγραφή όλων των στοιχείων και ηλεκτρικών γραμμών που αποτελείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τέλος στην ηλεκτρολογική μελέτή υπάρχει και η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) πλήρως συμπληρωμένη. Για την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης Εγκαταστάτη υπήρξε πληροφόρηση από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ και από την βιβλιογραφία (σελ.8). Πραγματοποιήθηκε ο προϋπολογισμός της ΕΗΕ που κατασκευάσαμε και περιλαμβάνει την προσμέτρηση όλων των υλικών, το κόστος υλικών, το κόστος εργασίας τεχνίτη και βοηθού και την προσφορά. Το κόστος υλικών προέκυψε από τιμοκαταλόγους γνωστών καταστημάτων με την βοήθεια του internet. Οι ιστοσελίδες των καταστημάτων αυτών αναφέρονται στη βιβλιογραφία (σελ.9). Το κόστος εργασίας τεχνίτη και βοηθού προέκυψε με βάση το χρόνο εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. Η Προσφορά για το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει το συνολικό κόστος των υλικών, την μελέτη και την εκτέλεση της εργασίας. Η προσφορά όπως προέκυψε σύμφωνα με τους υπολογισμού που αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο (κεφάλαιο 2, σελ.1-7) ανέρχεται σε 605. Αθήνα, Ιανουάριος

39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΙΒΛΙΑ: Π. Ντοκόπουλος (1992). Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζητη. Μωυσέως Μ. Μόσχοβιτς (1980). Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Αθήνα: Εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου. Φάκαρος Α (1997).Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Αθήνα: Εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας συνδεδεμένη με Φωτοβολταϊκό σύστημα και τροφοδότηση της Δ.Ε.Η. Study in

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD»

«Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD» Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD» Study of Smart internal electrical installation via

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 S W E E T L I N E ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν ΑΠΛΟΣ* 1,56 150 11012Ν ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 1,99 150 11013Ν ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Στόχοι εργασίας Πως λειτουργεί το ασύρματο σύστημα Υλικά και συνδεσμολογία εγκατάστασης Οικονομοτεχνική μελέτη Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού ΝΕO Νέα αίσθηση επαφής Ξεχωριστή αίσθηση σε κάθε άγγιγμα Τα ξεχωριστά υλικά και τα νέα χρώματα μαύρο και λευκό Soft Touch της σειράς Impuls ήρθαν για να

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής Με θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα 2011 www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα ιακόπτες Στεγανοί Εξωτερικοί IP 54 Dimmer - Ροοστάτες Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καστοριά, /0/05 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Συχνά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που προσδίδουν κάτι το διαφορετικό στη ζωή μας. Αντικείμενα προσεκτικά επιλεγμένα, που όμως συνιστούν ένα εναρμονισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού

Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημιουργίας Μ.Ε.Θ. στο Ισόγειο του Β Κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

brennenstuhl group _smart technology SKROSS _ADAPT TO THE WORLD

brennenstuhl group _smart technology SKROSS _ADAPT TO THE WORLD ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΝΚ group δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρολογικών προϊόντων. Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και καταχώρηση. Είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Αυτό το μοντέλο είναι ένα από τα πιο πλήρη και προηγμένα συστήματα ήχου και εικόνας. Μερικά από τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά του μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο.

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Τεχνική Ανάλυση 27 Απριλίου 2015 Ενημερωτικό Νο7 Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ., s.karagiannis@horos.gr

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE.

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE. Παρουσίαση υλικού 22 Σεπτεμβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο2 Σύστημα διανομής ενέργειας flat cable Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Τιμοκατάλογος 2011 Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Στεγανοί διακόπτες φωτισμού, Xωνευτοί Allweather 44 και Eπίτοιχοι Ocean Η ανθεκτικότητα, η λειτουργικότητα και η υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 203 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα