ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 14 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 176/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού υποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγραφής επανεγγραφής στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Άργους Μυκηνών, όροι φιλοξενίας και καταβολή τροφείων» Στο Άργος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 12 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (Δημόσια) το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Μυκηνών ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών με αριθμό 12573/ η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο με αποδεικτικό. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου (40) Μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (36) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κ. Μπέγκος (Πρόεδρος) 1. Ν. Καννέλος (Σύμβουλος) 2. Π. Σχοινοχωρίτης (Σύμβουλος) 2. Α. Μπαντανάς «3. Ν. Γκαβούνος «3. Γ. Μποζιονέλος «4. Π. Σκούφης «4. Γ. Θεοδοσίου «5. Π. Παπαϊωάννου «Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 6. Β. Τάγκαλης «και προσκλήθηκαν νόμιμα. 7. Π. Διολίτσης «8. Π. Μαρλαγκούτσος «9. Ι. Νώτης «10. Ν. Δελής «11. Α. Κουκουβές «12. Δ. Κατσένης «13. Τ. Μποζιονέλος «14. Α. Μπόμπου Δανούση «15. Β. Τζαβέλλας «16. Δ. Τσίρος «17. Δ. Νταβίλης «18. Π. Δούρος «19. Δ. Κρίγγος «20. Θ. Οικονόμου «21. Χ. Πετσέλης «22. Η. Χατζηγεωργίου «23. Δ. Τσίμπος «24. Δ. Νικητόπουλος «

2 25. Π. Νικολαράκος «26. Π. Πεβερέτος «27. Π. Ριμπάς «28. Ι. Γκριτζάνη Δήμα «29. Π. Μουσταϊρας «30. Α. Μουζακιώτης «31. Σ. Τσετσέκος «32. Δ. Πλατής «33. Γ. Σαρρής «34. Α. Σταμέλου «35. Δ. Κονοπίσης «36. Ν. Χαρτοφύλλης «Παρόντος και του Δημάρχου Άργους Μυκηνών κ. Δημητρίου Καμπόσου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Αντώνιος Κλησιάρης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών κ. Κων/νος Μπέγκος ανέγνωσε το υπ αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως και στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Μ. Κουργιαλά η οποία εισηγήθηκε το εν λόγω θέμα λέγοντας ότι: Το πλαίσιο λειτουργίας της Δ/νσης των παιδικών σταθμών του Δήμου Άργους- Μυκηνών ως ενταχθείσα υπηρεσία στο Δήμο Άργους-Μυκηνών με το άρθρο103 Ν.3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης) & την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α)δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Άργους, β)παιδικός Σταθμός Ν.Κίου,γ)Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκηναίων (ΦΕΚ1108/ ), διέπεται νομίμως από τις διατάξεις του πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/Β / ), δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση ώστε μετά & την σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εκδοθεί νέος πρότυπος λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας των Παιδικών, & του Ο.Ε.Υ του Δήμου ΦΕΚ 496/τ.Β / , ο οποίος επέχει και θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας έως 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/τ.Α / ).,με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία της παρ 6 α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 ( 163) ), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2α του άρθρου 9 του ν.4018/2011 (Α 215) και εν συνεχεία με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4147/2013 (Α 98). Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 16065/ (ΦΕΚ 497/τ.β/ ) και το άρθρο 7 Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών και εν όψει του νέου εκπαιδευτικού έτους μπορεί το Δημοτικό συμβούλιο εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή ή την επανεγγραφή των παιδιών να αποφασίζει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρεί απαραίτητο καθώς και να εξειδικεύει τα κριτήρια επιλογής των παιδιών καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. Εισηγούμαστε προς έγκριση την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών & επανεγγραφών νηπίων στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου μας, τα κριτήρια εγγραφής παιδιών τους, τρόπο επιλογής αυτών και το ύψος της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων), για τις οικογένειες που εγγράφονται τα παιδιά τους στους Παιδικούς μας Σταθμούς του Δήμου, προκειμένου να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά.

3 Λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία εισηγούμαι ως προς το θέμα τα κάτωθι: Στο Δήμο Άργους-Μυκηνών λειτουργούν οι εξής Παιδικοί Σταθμοί: 1 ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (1οςΠαιδικόςΣταθμός): Λαμπρινίδου 27,τηλ , 2ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (2ος Παιδικός Σταθμός):Ιακώβου Μάνου 23 τηλ & (Δ/νση Παιδικών Σταθμών) 3οΠαιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός Λιμνών): Λίμνες,τηλ ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιακός Σταθμός):Περούκα 40 τηλ και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (συμπληρωμένης την 31/08/2015) έως και την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. Ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις νέες εγγραφές(για παιδιά που κατατίθενται πρώτη φορά αίτηση εγγραφής) και τις επανεγγραφές (για παιδιά που φιλοξενούνται την τρέχουσα σχ.χρονιά ) στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την σχολική περίοδο από Δευτέρα 20 Μαΐου 2015 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου Όσες αιτήσεις με πλήρη συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά αφορούν επανεγγραφές νηπίων, θα κατατίθενται στους αντίστοιχους παιδικούς που φιλοξενούνται τα νήπια, ενώ όσες αφορούν νέες εγγραφές στα γραφεία της Δ/νσης των παιδικών Σταθμών από τις 8:00πμ έως 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα: , , , & Επίσης μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, την ανακοίνωση, τον Κανονισμό λειτουργίας & υπεύθυνες δηλώσεις στo portal του Δήμου Άργους-Μυκηνών: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (παρ. 1, άρθρο 7, ΦΕΚ 497/ ) -Γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένης ) & μέχρι την υποχρεωτική εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. -Τα νήπια πρέπει να έχουν αποκτήσει αγωγή τουαλέτας(να έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των σφικτήρων, να μη φορούν PAMPERS). -Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. -Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα Φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.4) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

4 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που διατίθεται από την Δ/νση και τα τμήματα των παιδικών σταθμών, για την εγγραφή νηπίου (με την έγκριση του Δ.Σ) 2. Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού. 3. Βεβαίωση Γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. 4. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού με τα εμβόλια, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης. 5.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεούμενος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 6.Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί από το σταθμό καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής τροφείων (τυποποιημένο έντυπο διατίθεται από την Δ/νση και τα τμήματα των παιδικών σταθμών). 7. Βεβαίωση Εργασίας γονέων (μητέρα και πατέρα) ή κηδεμόνων Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι δημόσιος υπάλληλος υποβάλλει: α) Βεβαίωση Εργασίας από την Υπηρεσία του/της Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι ιδιωτικός/ή υπάλληλος υποβάλλει: α) Βεβαίωση Εργασίας από τον/την εργοδότη/τρια του/της και β) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης τελευταίου τριμήνου θεωρημένο από τον Ασφαλιστικό Φορέα ή Αντίγραφο Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης τελευταίου τριμήνου Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι κάτοχος ιδιωτικής επιχείρησης υποβάλλει: α) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης β) Αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και γ) Αντίγραφο της Απόδειξης Εισφορών ΟΑΕΕ τελευταίου διμήνου Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι αγρότης/τισσα υποβάλει α) Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και β) Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ. 8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο ή Αντίγραφο Λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Γονείς-κηδεμόνες που δεν εργάζονται, αλλά συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές ή είναι φοιτητές-φοιτήτριες ή άνεργοι/ες ή συνταξιούχοι/ες μπορούν να προσκομίσουν κατά περίπτωση: 1. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 2. Βεβαίωση Σπουδών, αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι φοιτητής/τρια. 3. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι άνεργος/η. 4. Βεβαίωση συνταξιοδότησης, αν ο ο/η γονέας είναι συνταξιούχος.

5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Υποχρεωτικά Άδειες Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα των γονέωνκηδεμόνων και του παιδιού εφόσον απαιτούνται ή εφόσον έχει λήξει,βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας παραμονής. 2.Αντίγραφα Διαβατηρίων των γονέων-κηδεμόνων και του παιδιού σε ισχύ. 3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σε επίσημη μετάφραση. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, για την απόδειξη τριτεκνίαςπολυτεκνίας, κ.λ.π. 2. Βιβλιάριο Απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β ή α βαθμού, για την απόδειξη οικονομικής αδυναμίας της οικογένειας. 3. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, για την απόδειξη ύπαρξης προβλήματος υγείας. 4. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), για την απόδειξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 5.Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε έγγραφο της επιμέλειας εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ειδικές περιπτώσεις (όπως είναι πολυτεκνίας, αναπηρίας γονέων, διάστασης ή διαζυγίου γονέων, φοιτητές, στρατευμένοι κ.λ.π.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.6) 1.Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης επανεγγραφής που διατίθεται από τα τμήματα των παιδικών σταθμών, για την επανεγγραφή νηπίου. 2.Υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της εγγραφής, εκτός από το Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ή τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.3) -Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους-Μυκηνών παιδιά, πρέπει να κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών ή να εργάζονται οι γονείς τους σε αυτόν. -Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης.

6 -Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο Σταθμό πρέπει να είναι εργαζόμενοι και να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Άργους-Μυκηνών ή να εργάζονται στο Δήμο Άργους-Μυκηνών. -Για την εγγραφή των παιδιών στο σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο σταθμός, μη αποκλεισμένης της περίπτωσης εγγραφής παιδιού που διαμένει σε άλλη περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δεν λειτουργεί στην περιοχή σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται καλλίτερα από το σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους. -Τα παιδιά των εργαζομένων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών και ΝΠΔΔ του Δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά. - Υποχρεωτικά εγγράφονται παιδιά γονιών που έχουν άλλο ανάπηρο παιδί στην οικογένεια με βαριά αναπηρία σωματική, ή πνευματική, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση ή ψυχολογική έκθεση Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, Ιδρύματος ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται. -Εγγράφονται ακόμη παιδιά των οποίων οι γονείς αποδεδειγμένα απολύθηκαν με υπαιτιότητα του εργοδότη και όχι δική τους. Κατά τα άλλα η σειρά προτεραιότητας των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι: 1. Επανεγγράφονται όλα τα παιδιά των εργαζομένων μητέρων του Καλλικρατικού Δήμου μας, διότι προέχει παιδαγωγικά η ασφάλεια και η σταθερότητα στο σχολικό περιβάλλον. 2. Παιδιά που τα αδέλφια τους φιλοξενούνται ήδη στον σταθμό. 3. Παιδιά γονέων εργαζομένων στο Δημόσιο, στον Δήμο μας και τα ΝΠΔΔ αυτού, διότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε 4. Παιδιά των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. 5. Παιδιά ορφανά από πατέρα ή μητέρα 6.Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που τα άλλα παιδιά εξακολουθούν να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν. 7.Παιδιά άγαμης μητέρας 8.Παιδιά που ο ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα ανίκανος για εργασία και ο άλλος εργάζεται. 9. Παιδιά στρατευμένων ή φοιτητών(α κύκλου σπουδών). 10.Παιδιά διαζευγμένων γονιών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. 11. Παιδιά απόρων οικογενειών. 12. Λοιπά παιδιά, προηγουμένων των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. 13.Παιδιά των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις (πέραν της δυναμικότητας σε ποσοστό 10%.) 14.Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας (μητέρα)θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ)εφόσον δε συνοδεύονται από ένσημα δεν θα εξετάζονται κατά την πρώτη επιλογή. Σε περίπτωση που ένας παιδικός Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

7 Εξυπηρετούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν αιτήσεις που έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί, πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και δεν έχουν ικανοποιηθεί (επιλαχούσες αιτήσεις). Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των προς εγγραφή παιδιών, σε σχέση με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται ανά τμήμα στον Παιδικό Σταθμό. Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται από διακοπή φιλοξενίας (σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 8 ), καλύπτονται άμεσα μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό. Σε περίπτωση που οι Γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους οφείλουν να το γνωστοποιήσουν κάνοντας αίτηση διαγραφής κατά τις (5) πέντε πρώτες ημέρες του τρέχοντος μηνός. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις τους είναι εκπρόθεσμες, εξετάζονται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των επιλαχόντων. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε & εγγράφονται με εντολή τοποθέτησης δεν έχουν καμία επιβάρυνση για τροφεία ή συνδρομή. Τα παιδιά που δεχόμαστε που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έχουν υποχρέωση καταβολής τροφείων ή συνδρομής το ύψος των οποίων ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο(ΦΕΚ 497/ , άρθρο 9). Το ποσό των τροφείων έχει παραμείνει στα επίπεδα των προηγούμενων ετών που αποφασίσθηκε αρχικά το έτος 2007 και με την αριθμ.330/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν επιπρόσθετες ελαφρύνσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και την δυσμενή οικονομική συγκυρία, προτείνεται να παραμείνει το ύψος των τροφείων αμετάβλητο. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κρίνεται απαραίτητη για να διατηρήσουμε τις ήδη αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τα παιδιά που φιλοξενούνται. Έχει ληφθεί μέριμνα όσον αφορά τα τροφεία για τις πολύτεκνες οικογένειες, για το δεύτερο και τρίτο παιδί, για τους υπαλλήλους του Δήμου & ΝΠΔΔ αυτού, Οικογένειες που ένα τουλάχιστον μέλος της είναι ΑΜΕΑ ή έχει αναπηρία 67% και άνω. Συγκεκριμένα τα μηνιαία τροφεία έχουν ως εξής: Α. Παιδικοί Σταθμοί Άργους: α. Για ένα (1) παιδί 60 β. Για δυο (2) παιδιά 100 γ. Για τρία (3) παιδιά 130 Β. Παιδικός Σταθμός Λιμνών : 30 ανά παιδί. Γ. Για υπαλλήλους του Δήμου Άργους Μυκηνών η καταβολή τροφείων μειώνεται κατά 50%. Από την παραπάνω υποχρέωση απαλλάσσονται οι εξής κατηγορίες: α. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.

8 β. Οικογένειες (με γονείς ή τέκνα) με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία ποσοστού άνω του 67%. γ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Δεν θα καταβάλλουν τροφεία, το μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών καθώς και οποιοδήποτε άλλο μήνα που το νήπιο, φιλοξενηθεί λιγότερο από πέντε (5) ημέρες. 2.Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα, θα καταβάλλονται τα μισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 του μήνα και μετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το μήνα αυτό. 3.Για οποιοδήποτε άλλο μήνα της σχολικής χρονιάς εκτός του μήνα προσαρμογής, που το νήπιο έχει πάνω από 5 ημέρες παρουσίας στον Παιδικό Σταθμό, θα καταβάλλεται όλο το ποσό των τροφείων που του αναλογεί. Οι γονείς καταβάλλουν τα τροφεία έκαστου μηνός, τις πέντε πρώτες μέρες κάθε επόμενου μήνα στο γραφείο της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ Το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού προβεί σε κατ αρχή εξέταση των αιτήσεων, συγκροτεί ειδική επιτροπή επιλογής στην οποία μετέχει και το παιδαγωγικό προσωπικό. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά, θα συντάξει έκθεση προς το Δ.Σ, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενούμενων νηπίων. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και εφόσον τα Δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί είναι πλήρη και έχει οριστικοποιηθεί και ο πίνακας επιλογής ωφελουμένων μητέρων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και της Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε αναρτώνται οι πίνακες αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση το αργότερο έως τέλη Αυγούστου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Οι τελικοί πίνακες επιλεγέντων νηπίων και πίνακας με σειρά προτεραιότητας όσων παιδιών είναι επιλαχόντα, θα αναρτηθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και στo portal του Δήμου Άργους - Μυκηνών: Στις προηγούμενες σχολικές χρονιές με τον ίδιο τρόπο επιλογής εξασφαλίστηκε τελικά η απαραίτητη ομαλότητα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, εκφράζοντας πάντα και την κοινωνική μας ευαισθησία και καλύπτοντας στο τέλος σχεδόν όλες τις ανάγκες του Δήμου μας. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής και για το λόγο αυτό ακολουθείται μειωμένο πρόγραμμα με αυξητικό ρυθμό, έως και την ολοκλήρωση της προσαρμογής των παιδιών, οπότε και εφαρμόζεται πλήρες ωράριο. Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν, μετά από διαλογική συζήτηση,

9 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Καθορίζει τα δικαιολογητικά εγγραφής επανεγγραφής στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Άργους Μυκηνών, τους όρους φιλοξενίας και την καταβολή των τροφείων ως εξής: Στο Δήμο Άργους-Μυκηνών να λειτουργήσουν οι εξής Παιδικοί Σταθμοί: 1 ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (1οςΠαιδικόςΣταθμός): Λαμπρινίδου 27, τηλ , 2ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (2ος Παιδικός Σταθμός):Ιακώβου Μάνου 23 τηλ & (Δ/νση Παιδικών Σταθμών) 3ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός Λιμνών): Λίμνες,τηλ ο Παιδικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιακός Σταθμός):Περούκα 40 τηλ και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (συμπληρωμένης την 31/08/2015) έως και την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. Ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις νέες εγγραφές(για παιδιά που κατατίθενται πρώτη φορά αίτηση εγγραφής) και τις επανεγγραφές (για παιδιά που φιλοξενούνται την τρέχουσα σχ.χρονιά ) στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την σχολική περίοδο από Δευτέρα 20 Μαΐου 2015 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου Όσες αιτήσεις με πλήρη συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά αφορούν επανεγγραφές νηπίων, θα κατατίθενται στους αντίστοιχους παιδικούς που φιλοξενούνται τα νήπια, ενώ όσες αφορούν νέες εγγραφές στα γραφεία της Δ/νσης των παιδικών Σταθμών από τις 8:00πμ έως 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα: , , , & Επίσης μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, την ανακοίνωση, τον Κανονισμό λειτουργίας & υπεύθυνες δηλώσεις στo portal του Δήμου Άργους-Μυκηνών: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (παρ. 1, άρθρο 7, ΦΕΚ 497/ ) -Γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένης ) & μέχρι την υποχρεωτική εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. -Τα νήπια πρέπει να έχουν αποκτήσει αγωγή τουαλέτας(να έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των σφικτήρων, να μη φορούν PAMPERS). -Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. -Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα Φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.4) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που διατίθεται από την Δ/νση και τα τμήματα των παιδικών σταθμών, για την εγγραφή νηπίου (με την έγκριση του Δ.Σ) 2. Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού. 3. Βεβαίωση Γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. 4. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού με τα εμβόλια, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης. 7.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεούμενος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 8.Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί από το σταθμό καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής τροφείων (τυποποιημένο έντυπο διατίθεται από την Δ/νση και τα τμήματα των παιδικών σταθμών). 7. Βεβαίωση Εργασίας γονέων (μητέρα και πατέρα) ή κηδεμόνων Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι δημόσιος υπάλληλος υποβάλλει: α) Βεβαίωση Εργασίας από την Υπηρεσία του/της Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι ιδιωτικός/ή υπάλληλος υποβάλλει: α) Βεβαίωση Εργασίας από τον/την εργοδότη/τρια του/της και β) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης τελευταίου τριμήνου θεωρημένο από τον Ασφαλιστικό Φορέα ή Αντίγραφο Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης τελευταίου τριμήνου Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι κάτοχος ιδιωτικής επιχείρησης υποβάλλει: α) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης β) Αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και γ) Αντίγραφο της Απόδειξης Εισφορών ΟΑΕΕ τελευταίου διμήνου Αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι αγρότης/τισσα υποβάλει α) Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και β) Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ. 8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο ή Αντίγραφο Λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Γονείς-κηδεμόνες που δεν εργάζονται, αλλά συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές ή είναι φοιτητές-φοιτήτριες ή άνεργοι/ες ή συνταξιούχοι/ες μπορούν να προσκομίσουν κατά περίπτωση: 1. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 2. Βεβαίωση Σπουδών, αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι φοιτητής/τρια.

11 3. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι άνεργος/η. 4. Βεβαίωση συνταξιοδότησης, αν ο ο/η γονέας είναι συνταξιούχος. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Υποχρεωτικά Άδειες Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα των γονέωνκηδεμόνων και του παιδιού εφόσον απαιτούνται ή εφόσον έχει λήξει,βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας παραμονής. 4.Αντίγραφα Διαβατηρίων των γονέων-κηδεμόνων και του παιδιού σε ισχύ. 5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σε επίσημη μετάφραση. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, για την απόδειξη τριτεκνίαςπολυτεκνίας, κ.λ.π. 2.Βιβλιάριο Απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β ή α βαθμού, για την απόδειξη οικονομικής αδυναμίας της οικογένειας. 3.Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, για την απόδειξη ύπαρξης προβλήματος υγείας. 4.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), για την απόδειξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 5.Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε έγγραφο της επιμέλειας εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ειδικές περιπτώσεις (όπως είναι πολυτεκνίας, αναπηρίας γονέων, διάστασης ή διαζυγίου γονέων, φοιτητές, στρατευμένοι κ.λ.π.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.6) 1.Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης επανεγγραφής που διατίθεται από τα τμήματα των παιδικών σταθμών, για την επανεγγραφή νηπίου. 2.Υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της εγγραφής, εκτός από το Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ή τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 7, παρ.3) -Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους-Μυκηνών παιδιά, πρέπει να κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών ή να εργάζονται οι γονείς τους σε αυτόν.

12 -Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης. -Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο Σταθμό πρέπει να είναι εργαζόμενοι και να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Άργους-Μυκηνών ή να εργάζονται στο Δήμο Άργους-Μυκηνών. -Για την εγγραφή των παιδιών στο σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο σταθμός, μη αποκλεισμένης της περίπτωσης εγγραφής παιδιού που διαμένει σε άλλη περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δεν λειτουργεί στην περιοχή σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται καλλίτερα από το σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους. -Τα παιδιά των εργαζομένων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών και ΝΠΔΔ του Δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά. - Υποχρεωτικά εγγράφονται παιδιά γονιών που έχουν άλλο ανάπηρο παιδί στην οικογένεια με βαριά αναπηρία σωματική, ή πνευματική, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση ή ψυχολογική έκθεση Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, Ιδρύματος ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται. -Εγγράφονται ακόμη παιδιά των οποίων οι γονείς αποδεδειγμένα απολύθηκαν με υπαιτιότητα του εργοδότη και όχι δική τους. Κατά τα άλλα η σειρά προτεραιότητας των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι: 1.Επανεγγράφονται όλα τα παιδιά των εργαζομένων μητέρων του Καλλικρατικού Δήμου μας, διότι προέχει παιδαγωγικά η ασφάλεια και η σταθερότητα στο σχολικό περιβάλλον. 2.Παιδιά που τα αδέλφια τους φιλοξενούνται ήδη στον σταθμό. 3.Παιδιά γονέων εργαζομένων στο Δημόσιο, στον Δήμο μας και τα ΝΠΔΔ αυτού, διότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε 5. Παιδιά των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. 5. Παιδιά ορφανά από πατέρα ή μητέρα. 6. Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που τα άλλα παιδιά εξακολουθούν να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν. 7.Παιδιά άγαμης μητέρας 8.Παιδιά που ο ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα ανίκανος για εργασία και ο άλλος εργάζεται. 9. Παιδιά στρατευμένων ή φοιτητών(α κύκλου σπουδών). 10.Παιδιά διαζευγμένων γονιών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. 11. Παιδιά απόρων οικογενειών. 12. Λοιπά παιδιά, προηγουμένων των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. 13.Παιδιά των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις (πέραν της δυναμικότητας σε ποσοστό 10%.) 14.Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας (μητέρα)θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ)εφόσον δε συνοδεύονται από ένσημα δεν θα εξετάζονται κατά την πρώτη επιλογή. Σε περίπτωση που ένας παιδικός Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.

13 Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ όλη τη διάρκεια του έτους Εξυπηρετούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν αιτήσεις που έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί, πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και δεν έχουν ικανοποιηθεί (επιλαχούσες αιτήσεις). Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των προς εγγραφή παιδιών, σε σχέση με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται ανά τμήμα στον Παιδικό Σταθμό. Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται από διακοπή φιλοξενίας (σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας (ΦΕΚ 497/ , άρθρο 8 ), καλύπτονται άμεσα μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό. Σε περίπτωση που οι Γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους οφείλουν να το γνωστοποιήσουν κάνοντας αίτηση διαγραφής κατά τις (5) πέντε πρώτες ημέρες του τρέχοντος μηνός. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις τους είναι εκπρόθεσμες, εξετάζονται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των επιλαχόντων. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε & εγγράφονται με εντολή τοποθέτησης δεν έχουν καμία επιβάρυνση για τροφεία ή συνδρομή. Τα παιδιά που δεχόμαστε που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έχουν υποχρέωση καταβολής τροφείων ή συνδρομής το ύψος των οποίων ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο(ΦΕΚ 497/ , άρθρο 9). Το ποσό των τροφείων έχει παραμείνει στα επίπεδα των προηγούμενων ετών που αποφασίσθηκε αρχικά το έτος 2007 και με την αριθμ.330/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν επιπρόσθετες ελαφρύνσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και την δυσμενή οικονομική συγκυρία, προτείνεται να παραμείνει το ύψος των τροφείων αμετάβλητο. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κρίνεται απαραίτητη για να διατηρήσουμε τις ήδη αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τα παιδιά που φιλοξενούνται. Έχει ληφθεί μέριμνα όσον αφορά τα τροφεία για τις πολύτεκνες οικογένειες, για το δεύτερο και τρίτο παιδί, για τους υπαλλήλους του Δήμου & ΝΠΔΔ αυτού, Οικογένειες που ένα τουλάχιστον μέλος της είναι ΑΜΕΑ ή έχει αναπηρία 67% και άνω. Συγκεκριμένα τα μηνιαία τροφεία έχουν ως εξής Α. Παιδικοί Σταθμοί Άργους: α. Για ένα (1) παιδί 60 β. Για δυο (2) παιδιά 100 γ. Για τρία (3) παιδιά 130 Β. Παιδικός Σταθμός Λιμνών : 30 ανά παιδί. Γ. Για υπαλλήλους του Δήμου Άργους Μυκηνών η καταβολή τροφείων μειώνεται κατά 50%.

14 Από την παραπάνω υποχρέωση απαλλάσσονται οι εξής κατηγορίες: α. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και πάνω. β. Οικογένειες (με γονείς ή τέκνα) με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία ποσοστού άνω του 67%. γ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Δεν θα καταβάλλουν τροφεία, το μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών καθώς και οποιοδήποτε άλλο μήνα που το νήπιο, φιλοξενηθεί λιγότερο από πέντε (5) ημέρες. 4.Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα, θα καταβάλλονται τα μισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 του μήνα και μετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το μήνα αυτό. 5.Για οποιοδήποτε άλλο μήνα της σχολικής χρονιάς εκτός του μήνα προσαρμογής, που το νήπιο έχει πάνω από 5 ημέρες παρουσίας στον Παιδικό Σταθμό, θα καταβάλλεται όλο το ποσό των τροφείων που του αναλογεί. Οι γονείς καταβάλλουν τα τροφεία έκαστου μηνός, τις πέντε πρώτες μέρες κάθε επόμενου μήνα στο γραφείο της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ Το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού προβεί σε κατ αρχή εξέταση των αιτήσεων, συγκροτεί ειδική επιτροπή επιλογής στην οποία μετέχει και το παιδαγωγικό προσωπικό. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά, θα συντάξει έκθεση προς το Δ.Σ, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενούμενων νηπίων. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και εφόσον τα Δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί είναι πλήρη και έχει οριστικοποιηθεί και ο πίνακας επιλογής ωφελουμένων μητέρων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και της Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε αναρτώνται οι πίνακες αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση το αργότερο έως τέλη Αυγούστου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Οι τελικοί πίνακες επιλεγέντων νηπίων και πίνακας με σειρά προτεραιότητας όσων παιδιών είναι επιλαχόντα, θα αναρτηθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και στo portal του Δήμου Άργους - Μυκηνών: Στις προηγούμενες σχολικές χρονιές με τον ίδιο τρόπο επιλογής εξασφαλίστηκε τελικά η απαραίτητη ομαλότητα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, εκφράζοντας πάντα και την κοινωνική μας ευαισθησία και καλύπτοντας στο τέλος σχεδόν όλες τις ανάγκες του Δήμου μας. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής και για το λόγο αυτό ακολουθείται μειωμένο πρόγραμμα με αυξητικό ρυθμό, έως και την ολοκλήρωση της προσαρμογής των παιδιών, οπότε και εφαρμόζεται πλήρες ωράριο. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 176/2015. Αφού συντάχθηκε η απόφαση αυτή υπογράφεται ως ακολούθως:

15 Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 1. Π. Σχοινοχωρίτης (Σύμβουλος) Δ. Καμπόσος Κ. Μπέγκος 2. Ν. Γκαβούνος «3. Π. Σκούφης «4. Π. Παπαϊωάννου «5. Β. Τάγκαλης «6. Π. Διολίτσης «7. Π. Μαρλαγκούτσος «8. Ι. Νώτης «9. Ν. Δελής «10. Α. Κουκουβές «11. Δ. Κατσένης «12. Τ. Μποζιονέλος «13. Α. Μπόμπου - Δανούση «14. Β. Τζαβέλλας «15. Δ. Τσίρος «16. Δ. Νταβίλης «17. Π. Δούρος «18. Δ. Κρίγγος «19. Θ. Οικονόμου «20. Χ. Πετσέλης «21. Η. Χατζηγεωργίου «22. Δ. Τσίμπος «23. Δ. Νικητόπουλος «24. Π. Νικολαράκος «25. Π. Πεβερέτος «26. Π. Ριμπάς «27. Ι. Γκριτζάνη Δήμα «28. Π. Μουσταϊρας «29. Α. Μουζακιώτης «30. Σ. Τσετσέκος «31. Δ. Πλατής «32. Γ. Σαρρής «33. Α. Σταμέλου «34. Δ. Κονοπίσης «35. Ν. Χαρτοφύλλης «Ακριβές Απόσπασμα Άργος Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Κ. Μπέγκος Α. Σταμέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Αποφ. 53/2015 Από το Πρακτικό 7/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας'' ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ CMEQ»: Ap.npwp.; Ημ/vw: ρθή Βιανήληψη: Συνημμένα: ΟΑΕΔ - ΔΪΟΙΚΗΧΗ 4 SI2 12/β6/»14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. : 828 ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36029/31.07.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 274/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» *Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία Ημερομηνία*: Α.Π.*: - - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-02-2014 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Βαρνάβας, 20/3/2013 Αρ. Πρωτ: 1016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Δράμα 12-07-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. ΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 116/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11079/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 116/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11079/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας»

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας» Αθήνα, 14/3/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Σ Τ Η Δ Ο Μ Η Τ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet.

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet. Αθήνα, 26/2/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ & ΑΝΩ & ΟΣΟΙ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ (Ν.1910/44 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τις Διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: o o

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: o o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση συμπληρωμένη από τον Γονέα ή Κηδεμόνα (επισυνάπτεται).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 12 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 08 ης Ιουλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 197/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα