Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:"

Transcript

1 PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι σε μικροεπεξεργαστή και διαθέτουν 4 ή 8 ζώνες. Περιγραφή της οικογένειας PROMETHEUS Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: Λειτουργίες: Έξοδοι: Δυνατότητα ενεργοποίησης απενεργοποίησης κάθε ζώνης ξεχωριστά. Δυνατότητα δοκιμής κάθε ζώνης. Ενδείξεις για την ύπαρξη της τάσης δικτύου και για την κατάσταση του συσσωρευτή. Ένδειξη βλάβης της γραμμής τροφοδοσίας των σειρηνών. Έξοδος γενικού συναγερμού φωτιάς, με άμεση ενεργοποίηση και με δυνατότητα απ ευθείας σύνδεσης Relay 12 ή 24 V DC. Δύο επιτηρούμενες έξοδοι 12 ή 24 V DC για σειρήνες ή κουδούνια πυρανίχνευσης, με επιλεγόμενη καθυστέρηση ενεργοποίησης. Βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας 12 ή 24 V DC Βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας 12 ή 24 V DC, με δυνατότητα επανεκκίνησης (Reset), για την τροφοδοσία ανιχνευτών δέσμης ή ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων. Έξοδος για σηματοδότηση βλάβης, με δυνατότητα απ ευθείας σύνδεσης Relay 12 ή 24 V DC. Ξεχωριστή έξοδος ενεργοποίησης κάθε ζώνης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιμικό πίνακα, ή για σύνδεση με πίνακα κατάσβεσης. Προαιρετικά, προσφέρεται σαν επέκταση, πλακέτα που έχει μία έξοδο Relay για κάθε ζώνη. Οπτικές Ενδείξεις Power: General Fire Alarm: General Fault: General Disable: Power Fault: Sounders Fault: Πράσινο LED. Όταν είναι αναμμένο δείχνει ότι ο πίνακας τροφοδοτείται από το δίκτυο. Όταν είναι σβηστό υπάρχει διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο των 220V AC. Κόκκινα LED s. Αναβοσβήνουν όταν εκδηλωθεί συναγερμός φωτιάς από κάποια ζώνη. Κίτρινο LED. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως βλάβη καλωδίωσης ανιχνευτή ή πρόβλημα στην κεντρική μονάδα (χαμηλή τάση του συσσωρευτή, βλάβη σειρήνας, καμένες ασφάλειες). Ανάβει σταθερά, μαζί με το Supply Fault, όταν ο πίνακας είναι εκτός λειτουργίας. Κίτρινο LED. Αναβοσβήνει όταν μία ή περισσότερες ζώνες είναι απενεργοποιημένες. Κίτρινο LED. Αναβοσβήνει όταν δεν είναι συνδεδεμένος ο συσσωρευτής ή είναι χαμηλή η τάση του ή όταν υπάρχει καμένη κάποια από τις ασφάλειες. Ανάβει σταθερά, μαζί με το General Fault, όταν ο πίνακας είναι εκτός λειτουργίας. Κίτρινο LED. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει πρόβλημα στις εξόδους των σειρηνών, στα καλώδιά τους ή όταν είναι καμένη κάποια από τις ασφάλειες των σειρηνών. FCP-04/08 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Σελίδα 1

2 System Fault: Fire: Fault/Test/Disable: Test: Silence Buzzer: Silence Sounders: Ανάβει σταθερά όταν υπάρχει πρόβλημα στον μικροϋπολογιστή της μονάδας. Κόκκινα LED s. Ένα για κάθε ζώνη. Αναβοσβήνει όταν η αντίστοιχη ζώνη είναι σε κατάσταση συναγερμού. Κίτρινα LED s. Ένα για κάθε ζώνη. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει πρόβλημα γραμμής στην αντίστοιχη ζώνη. Ανάβει σταθερά όταν η ζώνη είναι απενεργοποιημένη. Επίσης, όταν είναι σε κατάσταση δοκιμής (test), ανάβει σταθερά μαζί με το Led Test. Κίτρινο LED. Ανάβει σταθερά κατά την διάρκεια του Test των ζωνών, μαζί με το Led της ζώνης που είναι σε διαδικασία Test. Κόκκινο LED. Ανάβει όταν πιεσθεί το πλήκτρο Silence Buzzer, σαν ένδειξη ότι απενεργοποιήθηκε ο εσωτερικός βομβητής του πίνακα. Κόκκινο LED. Αναβοσβήνει όταν έχει μπει στη διαδικασία καθυστέρησης, μέχρι να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες. Ανάβει σταθερά όταν πατηθεί το πλήκτρο Silence Sounders και δείχνει ότι έχουν απενεργοποιηθεί οι σειρήνες. Πληκτρολόγιο Διακόπτης ON-OFF: Πλήκτρα 1-8: Πλήκτρο Silence Sounders: Πλήκτρο Silence Buzzer: Πλήκτρο Reset: Πλήκτρο Test: Πλήκτρα Test & Zone: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα πλήκτρα του πίνακα, εκτός από το πλήκτρο Silence Buzzer, το οποίο είναι πάντα ενεργοποιημένο. Όταν είναι στη θέση OFF, το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται και όταν πιεσθεί οποιοδήποτε πλήκτρο δεν εκτελείται καμία λειτουργία. Ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τις αντίστοιχες ζώνες. Όταν απενεργοποιείται κάποια ζώνη αναβοσβήνει το LED General Disable και ανάβει σταθερά το LED Fault/ Test/Disable της αντίστοιχης ζώνης. Απενεργοποιεί τις σειρήνες όταν έχουν ενεργοποιηθεί ή είναι ακόμα σε διαδικασία καθυστέρησης. Ταυτόχρονα ανάβει το αντίστοιχο LED. Επίσης, χρησιμοποιείται για την άμεση ενεργοποίηση των σειρηνών, όταν θέλετε να ακυρώσετε την χρονοκαθυστέρηση. Απενεργοποιεί τον βομβητή του πίνακα, ανεξάρτητα από την θέση του διακόπτη ON- OFF. Καθ όλη την διάρκεια της απενεργοποίησης, εκτός από την ενεργοποίηση του αντιστοίχου LED, θα ηχεί και ο βομβητής κάθε 10 sec με ηχητικό σήμα διάρκειας 0,5 sec. Επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση ηρεμίας και διακόπτει την τροφοδοσία των πυρανιχνευτών για 20 δευτερόλεπτα για να κάνουν Reset. Αν μετά το Reset εξακολουθεί να υπάρχει συναγερμός ή βλάβη, τότε ο βομβητής αρχίζει να ηχεί και πάλι. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό για τέσσερα δευτερόλεπτα, μπορείτε να κάνετε έλεγχο όλων των οπτικοακουστικών συστημάτων του πίνακα (LED s, βομβητής, σειρήνες). Αν πιεσθούν ταυτόχρονα το πλήκτρο Test και το πλήκτρο κάποιας ζώνης (Ζ1, Ζ2, ), μπορείτε να κάνετε έλεγχο της λειτουργίας της αντίστοιχης ζώνης. Ταυτόχρονα ανάβουν σταθερά τα LED s Test και Fault/Test/Disable της αντίστοιχης ζώνης. Ηχητικές Σηματοδοτήσεις Συναγερμός Φωτιάς: Ένδειξη Βλάβης: Ακύρωση της λειτουργίας του βομβητή: Ο βομβητής ηχεί συνεχώς. Ο βομβητής ηχεί διακοπτόμενα. Ο βομβητής ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα με ηχητικό σήμα διάρκειας 0,5 δευτερολέπτου. Περιγραφή Λειτουργίας Κατάσταση Ηρεμίας Όταν ο πίνακας είναι σε κατάσταση ηρεμίας, είναι αναμμένο μόνο το LED Power και δεν υπάρχει καμία ηχητική ένδειξη. Κατάσταση Συναγερμού Φωτιάς Όταν ο πίνακας είναι λάβει σήμα συναγερμού από ένα πυρανιχνευτή ή από κάποιο υαλόθραυστο Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, αφού πρώτα το επεξεργασθεί, εκδηλώνει τον συναγερμό με τις ακόλουθες ενδείξεις: Σελίδα 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FCP-04/08

3 Οπτικές Ενδείξεις: Έξοδοι: Αναβοσβήνουν τα LED s General Fire Alarm και το LED Fire της αντίστοιχης ζώνης Ο βομβητής του πίνακα ηχεί συνεχόμενα. Ενεργοποιούνται άμεσα η έξοδος Alarm και η έξοδος Repeater της ζώνης που είναι σε κατάσταση συναγερμού. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες του πίνακα (SND-1 & SND-2), μετά το τέλος της χρονοκαθυστέρησης που έχει επιλεγεί από τον αντίστοιχο βραχυκυκλωτήρα. Ενέργειες σε κατάσταση Συναγερμού Φωτιάς Απενεργοποίηση του εσωτερικού βομβητή: Απενεργοποίηση σειρηνών: Επαναφορά Συστήματος: Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή του πίνακα πιέστε το πλήκτρο Silence Buzzer. Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες του πίνακα και θέλετε να τις απενεργοποιήσετε, γυρίστε το κλειδί στην θέση OΝ και πιέστε το πλήκτρο Silence Sounders. Aν θέλετε να τις ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε πάλι το πλήκτρο Silence Sounders. Για άμεση ενεργοποίηση των σειρηνών, όταν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση και θέλετε να την ακυρώσετε, πιέστε για 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Silence Sounders. Για να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, γυρίστε το κλειδί στην θέση OΝ και πιέστε το πλήκτρο Reset. Mην κάνετε Reset στον πίνακα μέχρι να διαπιστώσετε την αιτία που προκάλεσε τον συναγερμό και να την αναιρέσετε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε νέο συναγερμό, ο οποίος θα οφείλεται σε ήδη υπάρχουσα αιτία. Σηματοδότηση σε κατάσταση βλάβης Όταν ο πίνακας έχει βλάβη από καλωδίωση πυρανιχνευτή, τροφοδοτικό κλπ, έχει τις παρακάτω ενδείξεις: Οπτικές Ενδείξεις: Έξοδοι: Αναβοσβήνει το Led General Fault και ταυτόχρονα: Αναβοσβήνει το Led Fault, της αντίστοιχης ζώνης, όταν υπάρχει βλάβη σε ζώνη πυρανίχνευσης ή Αναβοσβήνει το Led Power Fault, όταν υπάρχει διακοπή των 220 V ή είναι χαμηλή η τάση του συσσωρευτή ή Αναβοσβήνει το Led Sounder Fault, όταν υπάρχει βλάβη στο κύκλωμα των σειρηνών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα. Ενεργοποιείται άμεσα η έξοδος Fault. Ενέργειες σε κατάσταση Βλάβης Απενεργοποίηση του εσωτερικού βομβητή: Επαναφορά Συστήματος: Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή του πίνακα πιέστε το πλήκτρο Silence Buzzer. Για να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, γυρίστε το κλειδί στην θέση OΝ και πιέστε το πλήκτρο Reset. Mην κάνετε Reset στον πίνακα μέχρι να διαπιστώσετε την αιτία που προκάλεσε τον συναγερμό και να την αναιρέσετε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε νέο συναγερμό, ο οποίος θα οφείλεται στην ήδη υπάρχουσα αιτία. Περιπτώσεις διαφορετικών τύπων Βλάβης Βλάβη ζώνης: (Ζone Fault) Βλάβη τροφοδοσίας: (Supply Fault) Βλάβη Σειρήνας: (Sounder Fault) Βλάβη ζώνης μπορεί να προκληθεί από βραχυκύκλωμα ή διακοπή της γραμμής της ζώνης ή όταν λείπει από το τέλος της γραμμής η τερματική αντίσταση των 2.2 ΚΩ. Βλάβη τροφοδοσίας μπορεί να προκληθεί από διακοπή της τάσης δικτύου, πτώση της τάσης του συσσωρευτή ή όταν καεί η ασφάλεια τροφοδοσίας. Πιθανή αιτία της βλάβης αυτής είναι η διακοπή ή το βραχυκύκλωμα της γραμμής των σειρηνών ή όταν λείπει από το τέλος της γραμμής η τερματική αντίσταση των 2.2 ΚΩ. FCP-04/08 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Σελίδα 3

4 Απενεργοποίηση των Ζωνών Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ζώνες του πίνακα ως εξής: γυρίστε με το κλειδί στην θέση ON. Πιέστε το πλήκτρο της ζώνης που θέλετε να απενεργοποιήσετε μέχρι να ανάψει το Led Disable της αντίστοιχης ζώνης. Η απενεργοποίηση μιας ζώνης εμφανίζεται στον πίνακα ως εξής: Οπτικές Ενδείξεις: Αναβοσβήνει το Led General Disable. Ανάβει σταθερά το Led Disable της ζώνης που απενεργοποιήθηκε. Ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν μία ζώνη έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να δώσει συναγερμό ή βλάβη στον πίνακα. Ενέργειες σε κατάσταση Απενεργοποίησης των Ζωνών Απενεργοποίηση του εσωτερικού βομβητή: Επαναφορά Ζώνης: Επαναφορά Συστήματος: Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή του πίνακα πιέστε το πλήκτρο Silence Buzzer. Για να επαναφέρετε σε λειτουργία κάποια απενεργοποιημένη ζώνη, γυρίστε το κλειδί στην θέση ON και πιέστε το πλήκτρο της συγκεκριμένης ζώνης μέχρι να σβήσει το Led Test/Disable της ζώνης. Σε περίπτωση συναγερμού με ζώνες εκτός λειτουργίας, για να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, γυρίστε το κλειδί στην θέση OΝ και πιέστε το πλήκτρο Reset. Με την ενέργεια αυτή σταματά ο συναγερμός αλλά οι ζώνες δεν επανέρχονται σε λειτουργία. Δοκιμή των Ζωνών (Zone Test) Μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργία οποιασδήποτε ζώνης του πίνακα ως εξής: Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ON. Πιέστε, ταυτόχρονα, τα πλήκτρα TEST και το πλήκτρο της αντίστοιχης ζώνης μέχρι να ανάψει το Led Test/Disable της ζώνης. Στην συνέχεια, ενεργοποιήσετε κάποιον ανιχνευτή ή Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, που είναι συνδεδεμένα στην συγκεκριμένη ζώνη. Ο πίνακας θα λειτουργήσει όπως και στην περίπτωση κανονικού συναγερμού αλλά θα επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας μετά από 3 δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό ο τεχνικός έχει την δυνατότητα να ελέγξει την λειτουργία κάθε ανιχνευτή ή Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, χωρίς να χρειάζεται να κάνει Reset από τον πίνακα κάθε φορά. Ταυτόχρονα έχουμε τις ακόλουθες ενδείξεις: Οπτικές Ενδείξεις: Ανάβει σταθερά το Led Fault/Test/Disable της αντίστοιχης ζώνης. Αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα το Led General Alarm και το Led Fire της αντίστοιχης ζώνης. Ηχεί συνεχόμενα ο βομβητής για τρία δευτερόλεπτα. Σημείωση: Αν θέλετε να κάνετε ταυτόχρονα και έλεγχο των σειρηνών, ρυθμίστε την καθυστέρηση στα 0 δευτερόλεπτα. Κατάσταση εκτός Λειτουργίας (Out of Order) Ο πίνακας βγαίνει εκτός λειτουργίας (Out of order), όταν υπάρχει διακοπή της τάσης του δικτύου (220V AC) και η τάση του συσσωρευτή είναι κάτω από 10 V DC. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας δεν θα ανταποκριθεί σε κατάσταση συναγερμού ή βλάβης και θα έχουμε τις ακόλουθες ενδείξεις: Οπτικές Ενδείξεις: Έξοδοι: Ανάβουν τα LED s General Fault και Power Fault. Ο βομβητής του πίνακα ηχεί συνεχόμενα. Ενεργοποιείται η έξοδος Fault. Όταν η παροχή της τάσης του δικτύου αποκατασταθεί, ο πίνακας επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση της τάσης του δικτύου και η τάση του συσσωρευτή είναι κάτω από τα 10V DC, ο πίνακας θα σταματήσει να λειτουργεί. Ενέργειες σε κατάσταση εκτός Λειτουργίας (Out of Order) Απενεργοποίηση του εσωτερικού βομβητή: Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή του πίνακα πιέστε το πλήκτρο Silence Buzzer. Σελίδα 4 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FCP-04/08

5 Σημείωση: Αν ο πίνακας είναι σε κατάσταση Εκτός Λειτουργίας, αποσυνδέστε τον συσσωρευτή του, μέχρις ότου αποκατασταθεί η παροχή της τάσης δικτύου, για να εμποδίσετε την πλήρη εκφόρτιση και την καταστροφή του (υπάρχει πιθανότητα, όταν φορτιστεί πάλι, η τάση να μην επανέλθει στην φυσιολογική της στάθμη). Γενικά χαρακτηριστικά εισόδων και εξόδων του πίνακα Είσοδοι Ζωνών Kάθε ζώνη μπορεί να δώσει ρεύμα μέχρι 80 ma. Σε κάθε ζώνη μπορούν να συνδεθούν μέχρι 20 πυρανιχνευτές και οποιοσδήποτε αριθμός υαλόθραυστων μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Όλοι οι ανιχνευτές συνδέονται παράλληλα στην γραμμή, σε μία σειρά και όχι σε συνδεσμολογία δένδρου. Στον τελευταίο ανιχνευτή συνδέεται μία τερματική αντίσταση 2.2 KΩ 0.5W. Τα υαλόθραυστα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς συνδέονται σε σειρά με μία αντίσταση 220 Ω / 0.5 W και ο συνδυασμός αυτός συνδέεται στην γραμμή της ζώνης, παράλληλα με τα υπόλοιπα στοιχεία. Ο τρόπος σύνδεσης των πυρανιχνευτών και των υαλόθραυστων μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς φαίνεται στα αντίστοιχα σχήματα. Είσοδος Class Change Η είσοδος Class Change επιτρέπει την χειροκίνητη ενεργοποίηση των σειρηνών, με την σύνδεση στην είσοδο αυτή υαλόθραυστου μπουτόν ή χρονοδιακόπτη, με επαφή ανοικτή σε ηρεμία (Ν.Ο.). Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται για άμεση ενεργοποίηση των σειρηνών από απόσταση ή σε προκαθορισμένο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας δεν έχει καμία ένδειξη FIRE. O συναγερμός σταματά μόλις η είσοδος επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας (Ν.Ο). Έξοδοι Repeater Ο πίνακας διαθέτει μία έξοδο 5V για κάθε ζώνη, που χρησιμεύει για την σηματοδότηση συναγερμού σε απομακρυσμένο Μιμικό Επαναλήπτη ή για σύνδεση με πίνακα κατάσβεσης. Αυτές οι έξοδοι έχουν την ένδειξη Repeater. Κάθε έξοδος μπορεί να δώσει ρεύμα μέχρι 8 ma. Έξοδος AUX Η έξοδος AUX δίνει τροφοδοσία 12 ή 24 V DC στις περιφερειακές μονάδες του συστήματος. Προστατεύεται από ασφάλεια και το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει είναι 200 ma στα 12 V και 100mA στα 24V. Η επιλογή της τάσης εξόδου (12 ή 24 V) γίνεται από το Jumper JP-2. Έξοδος 24 V RST Η έξοδος 24 V RST δίνει τροφοδοσία σε περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται επανεκκίνηση (Reset), όπως είναι οι οπτικοί ανιχνευτές δέσμης ή ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Reset η τάση αυτής της εξόδου διακόπτεται για 20 sec (πηγαίνει από 24 V στο 0). Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει η έξοδος αυτή είναι 150 ma. Έξοδοι Alarm και Fault Η έξοδος Alarm ενεργοποιείται όταν ο πίνακας δώσει συναγερμό σε περίπτωση φωτιάς, ενώ η έξοδος Fault ενεργοποιείται όταν υπάρχει κάποια βλάβη. Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει κάθε έξοδος είναι 100 mα στα 12 V και 50mA στα 24V. Η επιλογή της τάσης εξόδου (12 ή 24 V) γίνεται από τα Jumpers JP-4 (Alarm) και JP-5 (Fault). Έξοδοι SND 1 & SND 2 Στις εξόδους SND 1 και SND 2 του πίνακα, μπορείτε να συνδέσετε σειρήνες ή κουδούνια 12 ή 24 V. Οι συσκευές αυτές πρέπει να έχουν πολύ μικρή κατανάλωση και πρέπει να συνδέονται με τη σωστή πολικότητα. Και οι δύο έξοδοι προστατεύονται με ασφάλειες και οι καλωδιώσεις των ελέγχονται διαρκώς για βραχυκύκλωμα ή διακοπή. Για τον λόγο αυτό, στο τέλος της γραμμής και στην πλευρά των σειρηνών, πρέπει να τοποθετηθεί τερματική αντίσταση 2.2 KΩ / 0.5 W. Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει κάθε έξοδος είναι 500 ma και η επιλογή της τάσης εξόδου (12 ή 24 V) γίνεται από το Jumper JP-3. FCP-04/08 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Σελίδα 5

6 Οδηγίες Εγκατάστασης και Συνδεσμολογίας Οι πίνακες πυρανίχνευσης της σειράς PROMETHEUS έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN-54. Για να είναι όμως και η εγκατάσταση σύμφωνη με τις προδιαγραφές EN-54, θα πρέπει και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα να τοποθετηθούν και να συνδεθούν ακολουθώντας τις προδιαγραφές αυτές. Ο πίνακας πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο καθαρό και σε σημείο που να είναι εύκολη η πρόσβαση. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 5 ο C και 40 o C και η σχετική υγρασία κάτω από 95%. Για την εγκατάστασή του ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αφαιρέστε το εμπρός καπάκι του πίνακα, ξεβιδώνοντας τις αντίστοιχες βίδες. Τοποθετείστε και βιδώστε τον πίνακα στον τοίχο που επιλέξατε. Όμως, πριν συνδέσετε οτιδήποτε σ αυτόν, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: Τερματίστε όλες τις εξόδους του πίνακα (ζώνες και σειρήνες) με τερματική αντίσταση 2.2 KΩ. Συνδέστε την τάση δικτύου (220 V AC) στην αντίστοιχη υποδοχή του πίνακα. Τοποθετείστε ένα βολτόμετρο στα καλώδια σύνδεσης του συσσωρευτή του πίνακα. Θα πρέπει να μετρήσετε 13.8 V DC. Αν η τάση είναι σωστή συνδέστε τον συσσωρευτή προσέχοντας την πολικότητα (Κόκκινο + και Μαύρο - ). Αν η τάση δεν είναι σωστή ρυθμίστε την. Όλα τα LED s πρέπει να είναι σβηστά, εκτός από το LED με την ένδειξη Power. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη προβλήματος, φροντίστε για την επίλυση του, πριν συνδέσετε οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή στον πίνακα. Αν όλες οι ενδείξεις είναι σωστές, μπορείτε να αρχίσετε τις συνδέσεις, αφού αποσυνδέσετε την μπαταρία και την τάση δικτύου από τον πίνακα. Για να συνδέσετε όλες τις περιφερειακές συσκευές του συστήματος πυρανίχνευσης, χρησιμοποιείστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας της πλακέτας και ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: Περάστε όλα τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα χρησιμοποιώντας τις εισόδους που υπάρχουν στο επάνω μέρος και στην πλάτη του πίνακα. Αποσυνδέστε τις τερματικές αντιστάσεις (2.2 KΩ) από τις εισόδους των ζωνών και τις εξόδους των σειρηνών και συνδέστε όλα τα περιφερειακά (ανιχνευτές, σειρήνες, υαλόθραυστα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς κ.λ.π.) στις αντίστοιχες υποδοχές του πίνακα. Οι τερματικές αντιστάσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο τέλος της γραμμής. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες στα pins που βρίσκονται στην πλακέτα του πίνακα, για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης της έναρξης της λειτουργίας των σειρηνών και της τάσης στις εξόδους AUX, Alarm και Fault. Συνδέσετε πάλι την τάση δικτύου και την μπαταρία στον πίνακα. Όλα τα LED s, εκτός από το LED με την ένδειξη Power, θα είναι σβηστά. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, τότε θα πρέπει να βρείτε την βλάβη ή την λάθος σύνδεση και να την αποκαταστήσετε. Για να ελέγξετε την λειτουργία των ζωνών ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: Για να προσομοιώσετε βλάβη γραμμής ανοίξτε ή βραχυκυκλώστε την γραμμή της ζώνης. Για να προσομοιώσετε συναγερμό φωτιάς, συνδέστε μία αντίσταση 220 Ω / 0.5 W παράλληλα στην γραμμή της ζώνης ή ενεργοποιείστε έναν πυρανιχνευτή ή ένα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Όταν τελειώσετε και με τις δοκιμές τοποθετείστε πάλι το εμπρός καπάκι του πίνακα και βιδώστε το. Σελίδα 6 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FCP-04/08

7 Συντήρηση Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος και για να είναι η εγκατάσταση συμβατή με τις προδιαγραφές ΕΝ-54, πρέπει να ακολουθήσετε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Ημερήσιος Έλεγχος Εβδομαδιαίος Έλεγχος Τριμηνιαίος Έλεγχος Ετήσιος Έλεγχος Συμβάντα Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Αν έχετε κάποια άλλη ένδειξη (Βλάβη κλπ) κάντε τις κατάλληλες ενέργειες για να την αναιρέσετε. Ενεργοποιήστε έναν τουλάχιστον πυρανιχνευτή ή μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς για να επιβεβαιώσετε την ανταπόκριση του πίνακα Ελέγξτε την κατάσταση των ζωνών, ενεργοποιώντας ένα ανιχνευτή ή μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς ανά ζώνη. Ελέγξτε αν ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες έξοδοι. Ελέγξτε και ρυθμίστε την τάση της μπαταρίας. Ελέγξτε όλο το σύστημα και όλες τις περιφερειακές συσκευές (ανιχνευτές, μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, σειρήνες κ.λ.π.) Κρατήστε ημερολόγιο ελέγχου και καταγράψτε όλα τα γεγονότα και τις καταστάσεις του συστήματος, όπως: συναγερμοί, βλάβες, αλλαγές στην εγκατάσταση, κλπ. Πίνακας προβλημάτων και βλαβών Σύμπτωμα Αιτία Ενέργεια Το LED Power είναι σβηστό Ο πίνακας δεν τροφοδοτείται από τάση. Ο πίνακας τροφοδοτείται μόνο Τα LED s General Fault και από τον συσσωρευτή και όχι από Power Fault είναι αναμμένα την τάση του δικτύου. και ο βομβητής του πίνακα ηχεί Ο πίνακας τροφοδοτείται από την διακοπτόμενα τάση του δικτύου, αλλά έχει πρόβλημα ο συσσωρευτής. Τα LED s General Fault και Sounder Fault είναι αναμμένα και ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα Το LED System Fault είναι αναμμένο και ο βομβητής του πίνακα ηχεί σταθερά Τα LED s Power Fault, General Fault και Sounders Fault είναι αναμμένα και ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα Τα LED s General Fault και Zone Fault είναι αναμμένα και ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα Τα LED s General Disable και Zone Disable είναι αναμμένα και ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα Τα LED s General Alarm, Test Zone Test και Fire είναι αναμμένα και ο βομβητής του πίνακα ηχεί διακοπτόμενα Το πληκτρολόγιο του πίνακα δεν λειτουργεί. Μονάδα Επέκτασης PGM-Relay Υπάρχει βλάβη στη γραμμή σύνδεσης των σειρηνών Υπάρχει βλάβη στον μικροεπεξεργαστή του πίνακα. Ο πίνακας δεν τροφοδοτείται με τάση δικτύου και η τάση του συσσωρευτή είναι κάτω από 10 V, (ελάχιστη τάση λειτουργίας) H αντίστοιχη ζώνη έχει βλάβη. H αντίστοιχη ζώνη είναι απενεργοποιημένη. H αντίστοιχη ζώνη είναι σε κατάσταση δοκιμής (test) Το πληκτρολόγιο δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ελέγξτε αν υπάρχει τάση δικτύου (220V). Ελέγξτε την ασφάλεια της τάσης δικτύου του πίνακα Ελέγξτε αν υπάρχει τάση δικτύου (220V). Ελέγξτε την ασφάλεια της τάσης του δικτύου του πίνακα Ελέγξτε την τάση φόρτισης του συσσωρευτή (13.8 V). Ελέγξτε την ασφάλεια του συσσωρευτή Ελέγξτε τα καλώδια του συσσωρευτή Ελέγξτε τις ασφάλειες των εξόδων σειρηνών του πίνακα Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει την τερματική αντίσταση των 2.2 KΩ στο τέλος της γραμμής σύνδεσης των σειρηνών Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα ή κόψιμο στα καλώδια συνδέσεως των σειρηνών Αποσυνδέστε την τάση δικτύου και την μπαταρία από τον πίνακα. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και συνδέστε την τάση δικτύου και τις μπαταρίες Αν η βλάβη δεν αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Service της εγκατάστασης. Αποσυνδέστε τον συσσωρευτή έως ότου αποκατασταθεί η τάση δικτύου, για να αποφύγετε την καταστροφή του (Το σύστημα είναι σε κατάσταση OFF). Αντικαταστήστε τον συσσωρευτή αν έχει πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η τερματική αντίσταση 2.2 ΚΩ στο τέλος της γραμμής της ζώνης. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα ή διακοπή της γραμμής. Για να ενεργοποιήσετε την ζώνη, γυρίστε το κλειδί του πίνακα στην θέση ON και πιέστε το πλήκτρο της αντίστοιχης ζώνης Για να βγείτε από την διαδικασία Test γυρίστε το κλειδί του πίνακα στη θέση ΟΝ και πιέστε το πλήκτρο Test, μαζί με το αντίστοιχο πλήκτρο της ζώνης. Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, γυρίστε το κλειδί του πίνακα στην θέση ON. Σε όλους τους πίνακες της σειράς, μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα PGM-Relay, εάν θέλετε να έχετε ελεύθερες επαφές Relay για κάθε ζώνη. Μπορείτε να συνδέσετε ένα Relay για κάθε έξοδο. Τα relay χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο FCP-04/08 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Σελίδα 7

8 περιφερειακών συσκευών των οποίων δεν είναι απαραίτητη η απεικόνιση της κατάστασης στον πίνακα, όπως πυράντοχες πόρτες, κουρτίνες νερού, ανεμιστήρες, βοηθητικοί ενδείκτες κλπ. Σημείωση: Για την τροφοδοσία των συσκευών αυτών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η βοηθητική έξοδος 24 V του πίνακα, αλλά να χρησιμοποιείται εξωτερικό τροφοδοτικό. Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: Τάση V ΑC ± 10%, 50 Hz Ασφάλεια 0,63 Α ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ: Ονομαστική Τάση V Τάση Φόρτισης V Χωρητικότητα Ah Ασφάλεια F Α ΖΩΝΕΣ: Τύπος Ανιχνευτών.Συμβατικοί Μέγιστος Αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη...20 Τάση..20 έως 24 V Μέγιστη Κατανάλωση..80 ma Τερματική Αντίσταση.2.2 KΩ / 0.5 W Αντίσταση σε σειρά με το πλήκτρο αναγγελίας πυρκαγιάς Ω / 0.5 W ΕΞΟΔΟΙ SND 1 & SND 2 : Τάση..20 έως 24 V Μέγιστο ρεύμα για κάθε έξοδο ma Τερματική Αντίσταση σε κάθε έξοδο KΩ / 0.5 W Ασφάλειες F 2, F mα ΕΞΟΔΟΙ FIRE & FAULT : Τάση ή 24 V DC Μέγιστο Ρεύμα για κάθε έξοδο ma στα 12V ή 50 mα στα 24 V ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ AUX : Μέγιστο Ρεύμα ma στα 12V ή 100 ma στα 24 V Ασφάλεια F mα ΕΞΟΔΟΣ 24V RST : Μέγιστο Ρεύμα ma Ασφάλεια F mα Χρόνος επανεκκίνησης (Reset) δευτερόλεπτα ΕΞΟΔΟΙ REPEATER : Αριθμός εξόδων.μία για κάθε ζώνη Τάση V DC Μέγιστο Ρεύμα για κάθε έξοδο..8 ma ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΗΝΩΝ: Επιλεγόμενη από το JP-1.. 0, 15, 30 ή 60 δευτερόλεπτα ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ: Προτεινόμενη διατομή καλωδίων....1,5 mm 2 Μέγιστο ρεύμα κλέμμας Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: Θερμοκρασία Λειτουργίας 5 O C έως 40 Ο C Θερμοκρασία Αποθήκευσης O C έως 40 Ο C Σχετική Υγρασία 95 % ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίνακας...ΕΝ-54 μέρος 2 Τροφοδοτικό Πίνακα.ΕΝ-54 μέρος 4 Οδηγίες για την σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.. ΕΝ-54 μέρος 14 Σελίδα 8 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FCP-04/08

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες

Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουµε στην Παράγουµε στην BS-627 Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες Ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αριθµός Ζωνών 2 Αριθµός Γραµµών Σειρήνων 2 Τάση Ζώνης 30V DC Τάση Γραµµών Σειρήνων 24V DC +5% -15% Παροχή Τάσης ικτύου 230 VAC +10% -15% Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού 18V / 18VA Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Ο αυτόνομος αναγνώστης EOS FP- 200 είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics

Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics 3-03 - 203 926000_08_022 926000 2 από 2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 2. Κωδικοί εξαρτημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8:30 ΕΩΣ 23:00 μμ, τηλ. 6948 278 268 Μετά τις 16:30 καλώντας στο 210 940 4000 και πατώντας το 3. 365 ημέρες το χρόνο στην διάθεσή σας,

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ανιχνευτή µας. Ο 9456/9457 είναι ένας εξωτερικός µικρών διαστάσεων ανιχνευτής, ιδιαίτερα ικανός για να εγκαθίσταται σε πατζούρια / παράθυρα / πόρτες. Τα

Διαβάστε περισσότερα

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 GSM INTD0909 Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 Σελ. 2 Γενική Περιγραφή Σελ. 3 Σύνδεση & Ενεργοποίηση Σελ. 4 Επεξηγήσεις LED s Σελ. 5 Σχέδιο Συνδεσμολογίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης Οδηγίες Λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το SK- 600W είναι αναγνώστης καρτών RFID με πληκτρολόγιο. Έχει σχεδιασθεί για λειτουργία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SLIM LIGHT. Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SLIM LIGHT. Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics GR-2000 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

SmartLine. Συμβατικοί πίνακες Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης. Οδηγίες Χρήσης. GameOver

SmartLine. Συμβατικοί πίνακες Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης. Οδηγίες Χρήσης. GameOver SmartLine Συμβατικοί πίνακες Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης Οδηγίες Χρήσης GameOver Chapter 1 Περιγραφή του πίνακα 1.1 Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή INIM Electronics s.r.l. Via Fosso Antico, Centobuchi

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση 1. Γενικά Αυτό το προιόν είναι ένα επαγωγικός ελεγκτής πρόσβασης με κωδικό.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

BS-1638, BS-1642, BS-1646

BS-1638, BS-1642, BS-1646 BS-1638, BS-1642, BS-1646 Συμβατικοί πίνακες πυρανίχνευσης 8, 12 και 16 Ζωνών Εγκατάσταση Προγραμματισμός Χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σελίδα 2 από 47 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ v3.0 REV. 05/2015 00. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα