ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα - Προσδιορισµός και ταξινόµηση απορριµµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - Ορισµοί και υπεύθυνοι - Υποχρεώσεις υπευθύνων για Α)εσωτερικά µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα Β)εσωτερικά ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα Γ)αστικά λύµατα )υγρά αστικά λύµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Υποχρεώσεις υπευθύνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών εχόντων κατοικίδια ζώα - Ρύπανση από διαφηµίσεις - Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις - Καθαριότητα οδών - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων - Λαϊκές Αγορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων - Καθαριότητα οικοπέδων ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Βασική υποχρέωση της ηµοτικής Αρχής αποτελεί η καθαριότητα της πόλης, γιατί είναι συνυφασµένη µε την ζωή και την καθηµερινότητα του πολίτη. Είναι δείγµα πολιτισµού και µας εξασφαλίζει όµορφο και υγιές περιβάλλον. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, ως σύνολο, αλλά και ο καθένας µας ξεχωριστά πρέπει να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του, για να διατηρούµε τον ήµο µας καθαρό και να δώσουµε στην πόλη µας την εικόνα που όλοι επιθυµούµε. Το σηµαντικότερο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η τήρηση ορισµένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να υπάρχει οικολογική συνείδηση, θέληση και ενδιαφέρον. Η σηµαντική αξία του περιβάλλοντος δηµιουργεί την ανάγκη να το προστατεύουµε και να το διαχειριζόµαστε σωστά, εξαντλώντας όλες µας τις προσπάθειες, µε γνώµονα την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Το καθαρό περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που επιτυγχάνεται µε τη συνεχώς οργανωµένη και µεθοδική συνεργασία δηµοτών επισκεπτών και των Υπηρεσιών Καθαριότητας του ήµου Θερµαϊκού. Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των µέσων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, µε την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών. Κάθε είδους ρύπανση αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δηµόσια υγεία, ενώ υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής και το φυσικό κάλλος της περιοχής, ενώ επιδρά σηµαντικά στη διατήρηση των µνηµείων. Η καθηµερινή µάχη κατά της ρύπανσης, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης, απαιτεί ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία, καθώς και εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των µέσων της ηµοτικής Αρχής, για την εξασφάλιση των Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων του ήµου. Λιγότερη ρύπανση σηµαίνει λιγότερα δηµοτικά τέλη καθαριότητας, εξοικονόµηση και δυνατότητα πρόσθετης χρηµατοδότησης άλλων τοµέων της κοινωνικής πολιτικής του ήµου, προκειµένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ρύθµιση της καθηµερινής ζωής στην πόλη, µε τη θέσπιση και εφαρµογή ενός νέου Κανονισµού Καθαριότητας, που θα αναφέρεται σε ολόκληρο το πλέγµα σχέσεων και δράσεων. Ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, θέτει αρχές και στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,τη διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της Πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ορθολογική 3

4 διαχείριση των απορριµµάτων (στερεών αποβλήτων). Εκτός από τα παραπάνω, βασικό µέληµα του νέου Κανονισµού είναι η ενηµέρωση των πολιτών, µέσω της γνωστοποίησης των διατάξεων για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των ηµοτών, των κατοίκων και των επιχειρηµατιών αποτελεί βασική αναγκαιότητα. Με αυτές τις προϋποθέσεις και λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/ τ. Α! «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων») συντάσσεται ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας του ήµου Θερµαϊκού. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού,υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές διατάξεις,τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ 1. Ρυθµίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα των δηµοτών και του ήµου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 2. Συµβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.). 3. Αποσκοπεί στην ενηµέρωση και συµµόρφωση του κοινού µε τις σχετικές δηµοτικές διατάξεις. 4. Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει στην ηµοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρµόδια όργανα της ηµοτικής Αστυνοµίας και της ιεύθυνσης Καθαριότητας (προϊστάµενους, επόπτες καθαριότητας κ.λ.π.), για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων ή άλλων διοικητικών µέτρων και την υποβολή µηνύσεων σε βάρος των παραβατών. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 1. Απορρίµµατα στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχος τους επιθυµεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί. 2. Στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα αναφέρονται αναλυτικά στην κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 (ΦΕΚ 358Β /1996) άρθρο 24, παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ. 3. Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισµό ή άλλα απόβλητα, που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να εξοµοιωθούν µε τα οικιακά. 4. ηµοτικά απόβλητα είναι όσα αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ άρθρο 21, παράρτηµα ΙΒ, αναλυτικά µε κωδικό αναφοράς Εξαιρούνται όσα 4

5 απόβλητα της ίδιας ονοµατολογίας περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 της Ε.Κ. 5. Τα δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 5.1 Εσωτερικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αµέσως παρακάτω περιπτώσεων µε στοιχεία (β) και (γ). 5.2 Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. 5.3 Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π. 5.4 Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π. 5.5 Ογκώδη αστικά απορρίµµατα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π. 6. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 6.1 Υπολείµµατα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.α.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, µέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιµοποιηµένα έλαια, λίπη, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείµµατα τροφών κ.α.) 6.2 Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. 6.3 Απόβλητα, τα οποία δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και οχήµατα. 6.4 Άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήµατα ή µηχανήµατα, καθώς και εξαρτήµατα ή µέρη τους. 6.5 Ο όρος λύµατα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύµατα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας πόλης (αστικά λύµατα). Όταν τα υγρά απόβλητα µιας πόλης περιέχουν και σηµαντικές ποσότητες υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων τότε ονοµάζονται υγρά αστικά απόβλητα. (π.χ. βοθρολύµτα, απόνερα πλυντηρίων οχηµάτων, χαλιών, βυρσοδεψείων, ελαιοτριβείων κ.τ.λ.). 7. Τοξικά επικίνδυνα απορρίµµατα 7.1 Τα τοξικά επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν όλα τα απορρίµµατα, που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1997, (ΦΕΚ 604 Β ) µε τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την 5

6 διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων», η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. 7.2 Απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόµενα από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατοµικών, µικροβιολογικών, αιµατολογικών εργαστηρίων, τµηµάτων λοιµωδών νόσων κ.λ.π., εκτός των µολυσµατικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση µε ειδικά µηχανήµατα απολύµανσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών, µη ογκωδών, δηµοτικών απορριµµάτων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει το Τµήµα Καθαριότητας. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά µέσα του ήµου σε χώρους υγειονοµικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή σε Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). 2. Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, πραγµατοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δηµοτών της αρµόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου (τηλ , , , , , ), ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής, που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ως προϋπόθεση της αποκοµιδής αυτής ορίζεται ότι, ο όγκος των συγκεκριµένων απορριµµάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά εβδοµάδα, να µην είναι ιδιαίτερα µεγάλος και ειδικότερα να καταλαµβάνει χώρο µέχρι το ήµισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ( 12 κυβικά µέτρα). Το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά µονάδα αποκοµιδής ή ανά κυβικό µέτρο, όταν πρόκειται για αποκοµιδή πολλών ογκωδών αντικειµένων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στου δηµότες να µεταφέρουν και να απορρίπτουν τα ογκώδη απορρίµµατα, κλαδιά και υπολείµµατα καθαρισµού κήπων κ.τ.λ. µε δικά τους µέσα,σε ειδικούς κάδους (3000 λίτρων) σε διάφορα κατάλληλα σηµεία που θα επιλέγουν σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα. 3. Την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων υποχρεούνται να πραγµατοποιούν µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίµµατα. Ο ήµος µπορεί, κατά περίπτωση, να αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκοµιδής των ειδικών απορριµµάτων, εφ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να εκτελέσει σχετικό πρόγραµµα. Στην τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, πριν από την αποκοµιδή, να έχουν καταβάλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό µέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 6

7 4. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, µε την περισυλλογή και αποµάκρυνση µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαπορριµµάτων κ.λ.π., τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αδειάζοντάς τα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 5. Ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα και δροµολόγια των λοιπών µέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών, κοινόχρηστων χώρων και πλύσης κάδων. 6. Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 7. Λήψη εκτάκτων µέτρων, για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερων καταστάσεων ή εκτάκτων γεγονότων. 8. Προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης, µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001, για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 9. Επί πλέον ο ήµος : 9.1 Συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 9.2 Ιδρύει και χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης. 9.3 Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 9.4 Προµηθεύεται και χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό. 9.5 Χρησιµοποιεί τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρµοσιµότητα και την Οικονοµική Βιωσιµότητα. 9.6 Αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιµετώπισης των προβληµάτων καθαριότητας. 9.7 Έχει τη βασική ευθύνη για συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού. 9.8 Προωθεί την περιβαλλοντική αγωγή, µε έµφαση στα παιδιά και τους νέους και συνεργάζεται µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824, (ΦΕΚ 358 Β /1996) µε τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων», «ο ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεση τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας». 7

8 2. Ο ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων αποβλήτων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από εκµετάλλευση λατοµείων, γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.α. 3. Ο ήµος δεν υποχρεούται στην αποκοµιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην είναι σε θέση µε τις υπάρχουσες δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκοµιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους, όπως µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 4. Ο ήµος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα, που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα. 5. Ο ήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή ηµόσιους φορείς. 6. Ο ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα, που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόµενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα ακίνητά τους, σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο ήµος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου. 7. Η καθαριότητα των ηµοσίων και ηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούµενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και µετά το πέρας αυτών να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών µε την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόµενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίµµατα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα µηχανικής αποκοµιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σηµεία που υποδεικνύει η αρµόδια Υπηρεσία. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο από 200 έως Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο ήµος, µετά από σχετική ενηµέρωση των δηµοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει µερικά ή συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ήµος, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 9. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, µνηµεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή, µε οποιοδήποτε τρόπο, των µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δηµόσιων 8

9 χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Πρόστιµο 500 έως Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, πινακίδες του κ.ο.κ., πινακίδες οδοσήµανσης, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση, η µείωση της λειτουργικότητας ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήµατα (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτηµάτων, είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου. 2. Επιχειρήσεις Καταστήµατα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού κατά περίπτωση είναι: 2.1 Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 2.2 Για τις Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ιευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος και Γενικός ιευθυντής. 2.3 Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, ο διαχειριστής. 2.4 Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 2.5 Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 2.6 Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 2.7 Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν. 3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελµα, µόνιµο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχος του γραφείου. 9

10 4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος του οικοπέδου. 5. Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις µονάδες αυτές, ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, ορίζεται µε απόφαση της διεύθυνσης της µονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο ήµο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί συγκεκριµένο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας. 6. Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί και οι χειριστές µηχανηµάτων. 7. Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κ.λ.π., υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια. 8. Για τα κάθε είδους οχήµατα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. Για κάθε είδους οχήµατα του ηµοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Προϊστάµενος της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην οποία είναι χρεωµένο το όχηµα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης. 9. Οι υπεύθυνοι των προηγουµένων παραγράφων, του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισµού, µπορούν να ορίσουν µε έγγραφό τους συγκεκριµένο πρόσωπο, που συµβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα, την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Για να ισχύει η παραπάνω µεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριµένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρµοδίου ηµοτικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνοµικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρµοδίως η ηµεροχρονολογία και το περιεχόµενο του κειµένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρηµένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στη ηµοτική Αστυνοµία. 10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόµενοι από την πόλη µας, καθώς και όλοι οι φορείς του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον παρόντα ηµοτικό Κανονισµό. 10

11 ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ: Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ Η ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Οι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, υπεύθυνοι καθαριότητας υποχρεούνται: 1.1 Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισµένο πρόγραµµα του ήµου, για την αποκοµιδή απορριµµάτων. 1.2 Να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους συσκευασµένα σε καλά κλεισµένους και ανθεκτικούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους. 1.3 Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων, πριν από την καθορισµένη ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου από την περιοχή τους. 2. Στις περιοχές, όπου δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων, τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα πρέπει να εναποτίθενται, καλά συσκευασµένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισµένες από την Υπηρεσία Καθαριότητας θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, οι κάδοι, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε καθορισµένες θέσεις, σύµφωνα µε την υφιστάµενη µελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια για τον καθορισµό και τον επανακαθορισµό των µόνιµων ή προσωρινών θέσεων. Κάθε παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής, στάθµευση µπροστά σε κάδους και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 150, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς και το ανάλογο ποσό ως κόστος αποκατάστασης φθοράς. 4. Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής, αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 5. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται: 5.1 Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης. 5.2 Η εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία. 5.3 Τα απορρίµµατα, πρέπει να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µε τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν µπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των απορριµµάτων, που δεν χωρούν πλέον σ αυτόν, δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να µεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους). Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 11

12 6. εν επιτρέπεται το κρέµασµα απορριµµάτων σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 7. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, super market, εµπορικά καταστήµατα κ.α., που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (δέσιµο µε τσέρκι κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους απορριµµάτων και συσκευασιών, που εναποθέτουν προς αποκοµιδή. Εάν στην περιοχή δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο ήµος επιβάλλει, ανάλογα µε τον όγκο των απορριµµάτων, πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 8. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, συµπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 9. Τα απορρίµµατα από την κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκµετάλλευσης ή φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιµελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 200, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 10. Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων, έστω και µε τη σωστή συσκευασία, που περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, µέσα σε οικόπεδα, σε ακάλυπτους χώρους και πάσης φύσεως ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 200 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 11. Ο ήµος Θερµαϊκού υλοποιεί πρόγραµµα ανακύκλωσης και διαλογής για χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, πλαστικό (υλικά συσκευασίας). Ενηµερώνει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι έχουµε την υποχρέωση να συµβάλλουµε στην καλύτερη υλοποίηση αυτού του προγράµµατος. 12. Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγµένα από υπολείµµατα τροφών, συµπιεσµένα όσο γίνεται, για να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο. Τα υλικά της ανακύκλωσης τοποθετούνται ΜΟΝΟ στους ειδικούς µπλε κάδους και απαγορεύεται στους ίδιους κάδους να εναποθέτονται οργανικά απορρίµµατα (µη προβλεπόµενα). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο από 200 έως

13 13. Υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων ή ανακυκλώσιµα υλικά, µε οποιαδήποτε συσκευασία, τα οποία έχουν µεγάλο όγκο απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους µπλε κάδους µηχανικής αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς αυτά λόγω του µεγάλου όγκου τους περιορίζουν τη χωρητικότητα των κάδων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας, που τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.) δια της συµπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 14. Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας), µε τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, πρέπει να τοποθετούνται µόνο µέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο, εκτός της περιπτώσεως που ο πλησιέστερος προς την ιδιοκτησία κάδος είναι γεµάτος. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο Στις περιπτώσεις που: 15.1 Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν,, εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν όµως, έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους και ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση απορρίψεως τους επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος, αιγιαλού ή πάσης φύσεως κοινοχρήστου χώρου, χωρίς συσκευασία (χύµα) ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο από 150 έως 500. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της κατάληψης Υπόλοιπα χώµατος, κοπροχώµατος και κοπριάς αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους, µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµιξη τους µε οικιακά απορρίµµατα. Για τα κοπροχώµατα και την κοπριά απαγορεύετε η εναπόθεση τους σε πάσης φύσεως χώρους ειδικά πλησίον κατοικηµένων περιοχών. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 150 εως 500. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 16. Τα ειδικά απορρίµµατα, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 6 συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού και τη σχετική νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άµεση αποµάκρυνση των απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα και µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίµµατα συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα αφήνουν εκτεθειµένα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο από 500 έως 3.000, ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Εάν οι παραβάτες δεν φροντίσουν να αποµακρύνουν αµέσως τα απορρίµµατα από τους κοινόχρηστους χώρους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιµο, για κατάληψη άνευ αδείας κοινόχρηστου χώρου, ίσο µε το 3/πλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που κάθε φορά ισχύει. 17. Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ανάµειξη επικίνδυνων τοξικών ή µολυσµατικών απορριµµάτων ή αποβλήτων µε οικιακά απορρίµµατα 13

14 (από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες,) επισύρει χρηµατικό πρόστιµο σε βάρος του παραβάτη από 500 έως και και ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 18. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων. Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΓΚΩ Η ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 19. εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων (έπιπλα, στρώµατα, οικιακές συσκευές, κλπ) σε πεζοδρόµια, δρόµους, πλατείες και κάθε είδους ιδιωτικού ή κοινόχρηστου χώρου. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 150 έως 500, ανάλογα µε τον όγκο τους, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Για τα παραπάνω ογκώδη απορρίµµατα ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. 20. εν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών αστικών απορριµµάτων (ξύλα, τζάµια, πλεξιγκλας κ.τ.λ.) µέσα στους κάδους αποκοµιδής απορριµµάτων. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 50 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Γ) ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ 21. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει οργανωµένο αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυµάτων (ακάθαρτων), υπεύθυνοι για τη συλλογή και µεταφορά αυτών, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται: 1. Η απουσία κατάλληλου χώρου συλλογής ακαθάρτων (βόθρου) 2. Η τοποθέτηση-κατασκευή αυτού(βόθρου) σε µη προβλεπόµενο σηµείο και η µη τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις υγειονοµικές διατάξεις ΕΙβ/221/65 ΦΕΚ 138/β/65, ΦΕΚ 801/β/74 και του ΓΟΚ. 3. Η υπερχείλιση των χώρων συλλογής ακαθάρτων (βόθρων) και οδήγηση υπερχειλιζόµενων σε πάσης φύσεως ιδιωτικό και κοινόχρηστο χώρο, αιγιαλό, κ.τ.λ.(επεξεργασµένα ή µη.) 4. Απόρριψη βοθρολυµάτων από Φ.Ι.Χ. ή.χ. και επιβατικά αυτοκίνητα σε πάσης φύσεως ιδιωτικό ή κοινόχρηστο χώρο, αιγιαλό, κ.τ.λ., καθώς και σε υπονόµους αποχετευτικού δικτύου άλλης περιοχής από τον τόπο περισυλλογής τους. 22. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές η άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500 έως 3.000, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. ) ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ 23.Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ο ήµος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτών είναι οι οριζόµενοι από το άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται η απόρριψη (σε πάσης φύσεως ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλό κ.τ.λ. ), υγρών 14

15 αστικών λυµάτων προερχόµενων από επαγγελµατικές µονάδες παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα και πάσης φύσεως επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. εργοστάσια, εργαστήρια, συνεργεία και πλυντήρια οχηµάτων, χαλιών, βυρσοδεψείων, ελαιοτριβείων, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης.). Για τους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές η άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500 έως 3.000, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριµµάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει: 1.1 Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού όγκου τους, πριν από την τελική τους διάθεση. 1.2 Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστηµάτων ανακύκλωσης αξιοποίησης. 1.3 Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους και ιδιωτικούς). 1.4 Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών, ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 2. Ο ήµος, σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. 3. Εφ όσον στο ήµο λειτουργήσει πρόγραµµα διαλογής στην πηγή, για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα όσα προϊόντα είναι κατασκευασµένα από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο ήµο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους. 4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν µεγάλες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίµµατα, να τα συµπιέζουν και να τα αποδίδουν στο ήµο, σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων, οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε το ήµο στον αριθµό κλήσης , , , , Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση, δέχεται για ανακύκλωση και παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, µηχανήµατα φαξ κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 15

16 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ Ο ΗΓΩΝ - ΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ ΖΩΑ-ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ 1. Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης ή και πτυέλων σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριµµάτων σε κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείµενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται και να ρίχνονται µέσα στο πλησιέστερο διαθέσιµο καλάθι µικροαπορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων. Η ρύπανση της πόλης, µε καθένα από τους παραπάνω τρόπους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 50, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 2. Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια µικροαπορριµµάτων και κάθε είδους κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισµό του κόστους αποκατάστασης του εκάστου κάδου (από 150 έως 500 ). 2.1 Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων,εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων(σπασµένα γυαλιά κ.τ.λ.)που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε πάσης φύσεως ιδιωτικό ή κοινόχρηστο χώρο αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100 εως 3000 που διπλασιάζετε σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 3. Η ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, µε µηχανέλαια κάθε είδους οχηµάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν αµέσως για τον πλήρη καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή µετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχηµα, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 4. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια, πεζοδρόµους και αρχαιολογικούς χώρους. 5. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών, που δηµιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδροµίων, αυλών, βεραντών, οχηµάτων, πλυντήρια ρούχων κ.α., όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταµένης ρύπανσης. 6. Σύµφωνα µε την υπ` αριθµό Υ/Α1/24/ΟΙΚ3579 το ΑΝ. 2520/40 περί υγειονοµικών διατάξεων και το Ν 2307/1995 περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ, απαγορεύεται η 16

17 διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών δίχως άδεια στους οικισµούς Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας, Ν. Μηχανιώνας, Επανοµής. Επιτρέπεται να διατηρούν οικόσιτα και µέχρι: -Μία (1) αγελάδα -Ένα (1) χοιρίδιο - Ένας (1) ίππος ή ένας (1) όνος ή ένας (1) ηµίονος - έκα (10) αιγοπρόβατα - Πενήντα (50) πουλερικά (όρνιθες, χήνες, πάπιες, ινδιάνοι, κ.λπ.) - εκαπέντε (15) κόνικλοι Στον οικισµό Μεσηµερίου. Στην ηµοτική Κοινότητα Αγγελοχωρίου και Κερασιάς επιτρέπεται να διατηρούνται οικόσιτα και µέχρι : - υο (2) Αιγοπρόβατα - έκα (10) Πουλερικά Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις,επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 50 έως 200 ανάλογα µε το µέγεθος της παράβασης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. ΑΡΘΡΟ 10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1. Απαγορεύεται η εµπορική διαφήµιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισµένων θέσεων. Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, µπάνερς (banners), φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήµατα και άλλα διαφηµιστικά µέσα, επισύρει σε βάρος των παραβατών,εκτός όσων προβλέπονται από άλλους νόµους και διατάξεις, χρηµατικό πρόστιµο από 300 έως 1.500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Το πρόστιµο επιβάλλεται στο διαφηµιστή και στον διαφηµιζόµενο. 2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη µε την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, εκτός όσων προβλέπονται από άλλους νόµους και διατάξεις,ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, χρηµατικό πρόστιµο από 300 έως 3000, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Το πρόστιµο επιβάλλεται στο διαφηµιστή και στον διαφηµιζόµενο. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 1. Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κ.λ.π) και να τα τοποθετούν µέσα στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή. Στους παραβάτες 17

18 επιβάλλεται για κάθε αντικείµενο, σάκο ή συσκευασία χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 2. Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α., όπου παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.), οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριµµάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφηµιστική καταχώρηση, ο αριθµός και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούµενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα συµφωνούν µε τους σχετικούς όρους, που ο ήµος έχει θεσπίσει σχετικά µε τον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενηµερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 3. Λόγω της υλοποίησης του προγράµµατος ανακύκλωσης, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά δοχεία για τα ανακυκλώσιµα υλικά. 4. εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων, που προέρχονται από καθαρισµό καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 5. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένοι µε ανθεκτικούς σάκους απορριµµάτων. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στις περιοχές, που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, αποθηκεύονται σε ιδιωτικούς χώρους µέχρι την καθορισµένη ώρα αποκοµιδής. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 200 για κάθε σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΗΜΟΣΙΩΝ) ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα, που χρησιµοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, οφείλουν: 1.1 Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του ήµου. 1.2 Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων. 1.3 Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης µικροαπορριµµάτων, εντός των ορίων του χώρου που τους έχει διατεθεί. 18

19 2. Η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων κ.α.), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηµατικό πρόστιµο 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 3. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριµµάτων, προς αποκοµιδή από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, πρέπει να γίνεται µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 4. Εάν το κατάστηµα παραµένει ανοικτό, µετά την προγραµµατισµένη ώρα αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκοµίζουν µε δικά τους µέσα τυχόν απορρίµµατα και να τα µεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από τη Υπηρεσία Καθαριότητας ή να τα φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάµους), τηρώντας τις προβλεπόµενες υγειονοµικές διατάξεις, ώστε η αποκοµιδή τους να γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της περιοχής. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, για τρίτη φορά µέσα στο ίδιο έτος, ο ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 5. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, να τοποθετούν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία, που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους, οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την ηµοτική Αρχή, µετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου, σε προσδιορισµένο από την ηµοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 6. Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της ηµοτικής Αρχής, για χρήση από τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ όλη την διάρκεια της χρήσης του, µε έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα, για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού των απορριµµάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 7. Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 19

20 8. Απαγορεύεται η εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου, υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ όλη την διάρκεια της ηµέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 9. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόµους, στα δίκτυα απορροής, στον αιγιαλό, σε χώρους πρασίνου και σε κάθε είδους ιδιωτικού ή κοινόχρηστου χώρου µηχανέλαια από συνεργεία οχηµάτων, µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα εστίασης και από ιδιώτες, υγρά µπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που µπορεί να προκαλέσουν επιβάρυνση της οµαλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος και του υδροφόρου ορίζοντα. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ήµος επιβάλλει, σε βάρος του παραβάτη, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο από 300 έως 3000, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο ΩΝ 1. Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης, υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα οχήµατά τους την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώµατος (πλύσιµο, σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται την προηγούµενη ηµέρα των εργασιών καθαρισµού, µε ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και µε τους εξής δύο τρόπους: α. Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων, από την προηγούµενη ηµέρα και µε ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ή β. Με τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού, που πρόκειται να καθαριστεί. 2. Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους αντίστοιχους δρόµους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους. ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1. Το φορτίο όλων των επιβατικών και φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των µεταφορικών µέσων ξηρού ή υγρού φορτίου, πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο, µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, µεταφορέα κ.λ.π.), που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο ήµος επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 1500, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 2. Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως, µετά το πέρας κάθε εργασίας, µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούµενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ήµου και τα σχετικά έξοδα 20

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών YA2223 ΦEK122714/06/11 ΤΝΔΕΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο παρών ΚΜΛΕ αφιερώνεται σ όλους όσους πίστεψαν και με τον καθημερινό τους μόχθο, το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα